Gästinlägg: Om polarisar och temperaturmätningar

polaris

Här följer ett gästinlägg av Claes-Erik Simonsbacka:

Undertecknads översättning av Andrew Montford´s inlägg:

I åratal har datorsimuleringar förutspått att havsisen kan försvinna från polerna. Nu, med nyheten om att havsis nivåer Antarktis slår nya toppnivåer kommer ännu en missöde, att förgifta trovärdighet klimatforskning.

Flera klimatologer basera sina DOMEDAGS förutsägelser om jordens klimat på datorsimuleringar. Men dessa har för miljöfanatiker länge varit föremål för förlöjligande på grund av deras fantastiska underlåtenhet, att inte förutsäga en paus i uppvärmningen.

Det är samma sak med havsisen. Vi hör en hel del om minskningen av den arktiska havsisen, i linje med eller till och med före DOMEDAGS förutsägelserna.

Men varför är miljöaktivister och forskare så ointresserade av att diskutera den långsiktiga is ökningen på södra halvklotet? I själva verket, över hela världen finns det nu cirka en miljon kvadratkilometer mer havsis än för 35 år sedan, dvs. när satellitmätningarna började 1979.

Det är rättvist att säga att detta har varit något av en förlägenhet för klimatmodellerare. Men det slutar inte där. Under de senaste dagarna har en ny skandal över integriteten av temperaturdata dykt upp, denna gång i Amerika, där det nu har visat sig att för så mycket som 40 procent av temperaturindata inte finns eller baserats på verkliga termometeravläsningar. Många temperaturmätstationer har tidigare stängts, men i stället för att stoppa indata från dessa tjänster, har myndigheterna tagit ett betydande steg genom, att ”uppskatta” temperaturer baserade på uppgifter från omgivande mätstationer. Så stora delar av temperatur uppgifterna är faktiskt uppgifter från ”zombiemätdata” för mätstationer som för länge sedan har försvunnit. Detta är illa nog, men det har också visat sig att USA: s National Oceanic and Atmospheric Administration använder temperatur uppskattningar även när finns bra rådata tillgänglig för, att kunna justerats historiska dokument. Varför skulle de göra det?

Många har noterat att effekten av alla dessa ”zombie” baserade förändringar är att producera / publicera en varmare nuvarande och ett kallare förfluten temperatur, med nettoresultatet att ge intrycket av en mycket snabbare uppvärmning.

Naturligtvis, om nu amerikanska temperaturmätdata faktiskt visat sig ha manipulerats är det inte osannolikt att detta kraftigt påverkat vår helhetsbild av stigande temperaturer i slutet av förra århundradet och en stillastående temperatur därefter.

Då vi har bara ett fåtal decennier av data och ur klimatsynpunkt är detta förmodligen för kort tid för att påvisa, att antingen Antarktis isökning eller den arktiska isminskningen inte är något annat än den naturliga variationen.

Med beaktande av den obevekliga faktum och fokus genom aktivistforskare om den arktiska isnedgången och de ovetenskapliga amerikanska ”zombie” temperatur uppgifterna ges förslag till politiska nödvändigheter till beslut baserade på ovetenskaplig fakta vilket ger intryck av, att det som allmänheten får höra är inte sanningar. Då deras godtrogenhet sträcks ut mer och mer, kommer allmänheten – med all rätt – att behandla krav på åtgärder med ökad försiktighet …

Andrew Montford

”ABOUT THE AUTHOR Andrew Montford is the author of eg The Hockey Stick Illusion: Climategate and the Corruption of Science (2010), a history of some of the events leading up to the release of emails and data from the Climatic Research Unit at the University of East Anglia.”

Läs mer: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2681829/Global-warming-latest-Amount-Antarctic-sea-ice-hits-new-record-high.html#ixzz40JS909yZ 

————-

NASA Temperature Data Corruption

Massive Data Tampering Uncovered At NASA – Warmth, Cooling Disappears Due To Incompatibility With Models.

By Kenneth Richard on 16. January 2017

– See more at: http://notrickszone.com/2017/01/16/massive-data-tampering-uncovered-at-nasa-warmth-cooling-disappears-due-to-incompatibility-with-models/#sthash.wwrzipLG.8jj6EjxI.dpbs

 

Evidensbaserad klimatvetenskap – Den Nya Lilla Istiden har inletts

En ny studie av den framstående ryska astrofysikern H.T. Abdussamatov visar, att  ”Nya Lilla Istiden” inleddes i slutet av 2015 på grund av låg solaktivitet.

”Som ett resultat har jorden och kommer att fortsätta, att ha en negativ genomsnittlig årlig energibalans och en långsiktig negativ termisk tillstånd,” Dr Habibullo Abdussamatov, är chef för rymdforskningen för Pulkovo-observatoriet på ryska Vetenskapsakademien.

”Den kvasi-hundraårsjubileum epok av den nya lilla istiden har börjat i slutet 2015 efter den maximala fasen i solcykeln 24”, skrev Abdussamatov. ”Starten av en sol stor minimum förväntas i solcykeln 27 ± 1 år 2043 ± 11 år och början av fasen av djup kylning i nya lilla istiden från år 2060 ± 11 år.” Läs mera på:

http://dailycaller.com/2016/10/31/the-next-little-ice-age-is-already-here-russian-scientist-claims/#ixzz4P8FX9KGK

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/grand_minimum.pdf

 

EU-ländernas koldioxid- (CO2) utsläpp ”live” från elförbrukning, se:

 http://electricitymap.tmrow.co/

Temperaturmätstationer

Antalet stationer på jorden, som mäter temperaturen, har minskat kraftigt sen början av 1990-talet. 1970 fanns det cirka 12 000 mätstationer på jorden. År 2000 hade antalet sjunkit till drygt 5 000. Under samma period har jordens medeltemperatur stigit dramatiskt. Detta enligt en rapport till Europaparlamentet från november 2009. Den stora nedgången i antalet mätstationer inleddes, när Sovjetunionen kollapsade år 1991. Då stängdes tusentals mätstationer, bland annat i Sibirien och andra kallare delar av Sovjetunionen. Och när temperaturen inte längre mäts inom kalla och vidsträckta områden av jordklotet, som till exempel i Alaska USA och i det jättelika Sibirien, ja då påverkar detta naturligtvis den globala medeltemperaturen. Försvinner låga temperaturer ur statistiken, så är det naturligtvis självklart, även för allmänheten, att jordens medeltemperatur stiger!

Under senaste tid har, som framgår ovan, en ny skandal över integriteten av temperaturdata uppmärksammats, denna gång i Amerika, där det nu har visat sig att för så mycket som 40 procent av temperaturindata inte finns eller baserats på verkliga termometer avläsningar.

 

ÄR KLIMATDEBATTEN – Vetenskap eller politisk propaganda?

Den svenska klimatdebatten och regeringens miljömålsberedning styrs av Romklubbens ordförande Anders Wiljkman bl.a. med stöd av agitatorn, agronomen Johan Rockström.

Medierna vilseleder läsarna genom att kalla agronom / Fil. dr. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, för ledande klimatforskare trots, att han strängt taget inte varit och är verksam inom forskningsfältet klimatvetenskap. Agronom / Fil. dr. Rockströms ämne är enligt webbsidan ” Environmental Science with emphasis on water resources and global Sustainability”, dvs. miljövetenskap med inriktning på vattenresurser och global hållbarhet. Det kan anses att J Rockström är en sann agitator för Romklubben vars lösning på bl.a. klimatproblemet är en överstatlig styrning, dvs. en ny världsordning. För att få med sig mänskligheten anser Romklubben och andra maktgrupper att det behövs skrämsel och överdriven propaganda.

”Bl.a. säger Stephen Schneider, professor i klimatologi vid Stanford University och ledande författare av många IPCC-rapporter: att vi måste få bredare stöd, för att fånga allmänhetens fantasi… Så vi behöver erbjuda skrämmande scenarier, göra förenklade, dramatiska uttalanden och nämna några få tvivel … Var och en av oss måste bestämma vad som är rätt balans mellan att vara effektiv och att vara ärlig.” Citatet, översatt till svenska, är ett utdrag ur ett längre citat som kan läsas på ClimateSight – The Schneider Quote – http://climatesight.org/2009/04/12/the-schneider-quote/

FN:s klimatpanel styrs ytterst av politiska representanter och om det inte finns ett element av fruktan vill nog ingen politiker mer befatta sig med frågan.

Läs även: STUDY: CO2 NOT CAUSING CLIMATE CHANGE Published on January 12, 2016

http://principia-scientific.org/study-co2-not-causing-climate-change/ 

 

Romklubben, kan sägas vara en global tankesmedja, som grundades år 1968 på David Rockefellers egendom i Italien, är en enormt mäktig klubb som Anders Wijkman är ordförande för. Anders Wijkman är nu också ordförande för regeringens miljömålsberedning, som bl.a. vill föreslå att regeringen beslutar om en klimatlag med ett ambitiöst mål, med en minskning av växthusgaser med 85 procent och en tidigareläggning till år 2045 från år 2050.

About the CLUB OF ROME – http://www.clubofrome.org/

 

A New Special Relationship for America and Britain Emerges with Climate Science Deniers Linked to Trump and Brexit. By Kyla Mandel Monday, January 16, 2017. Utdrag:

”On Friday, 20 January, fossil fuel lobbyists and climate science deniers from both sides of the Atlantic will step out of the shadows and into the White House as Donald Trump is inaugurated as the 45th president of the United States.”

”Rather than ‘draining the swamp’, Trump has chosen to surround himself with the same actors who have long been pushing climate misinformation and lobbying against environmental protection.”    https://www.desmog.uk/2017/01/16/mapped-new-special-relationship-america-and-britain-emerges-between-climate-science-deniers-trump-and-brexit

 

Dags att IPCC:s hypotes om den globala uppvärmningen avslöjas, förutom vissa svenska forskare, av bland andra följande personer:

Tim Ball är pensionerad professor vid universitetet i Winnipeg, Kanada. Han har doktorerat i Science vid Queen Mary College, University of London. Han var ordförande för Canadian Committee on Climatic Fluctuation, samt ordförande i Winnipegs rådgivande kommitté för farligt avfall. Han har författat 53 vetenskapliga artiklar. Professor Ball säger att IPCC:s hypotes är det största bedrägeriet i historien.

https://www.desmogblog.com/timothy-f-ball-tim-ball

Patrick Wood är författare till boken Technocracy Rising – The Trojan Horse of Global Transformation. Han är en trovärdig källa för information om den hemliga gruppen Trilateral Commission. Han visar hur gamla grupper som arbetar för världsmakt har förvandlats till nya former som nu döljer sig under fraser som miljörörelser, den gröna ekonomin och hållbar utveckling – men rötterna är fortfarande ett fullskaligt angrepp på privat egendom och finansiellt oberoende.

http://veritasradio.blogspot.se/2016/11/patrick-wood-technocracy-rising-trojan.html

William Happer professor vid Princeton University inom atomfysik, optik och spektroskopi. Han har tjänstgjort som chef för Science in the US Department of Energy. Han säger att det inte finns något samband mellan global nivå av koldioxid och klimatförändringar.

https://www.desmogblog.com/william-happer

Willy Soon är solforskare vid Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics och är redaktör för tidskriften New Astronomy. Soon är medförfattare till en vetenskaplig artikel, “The Maunder Minimum and the Variable Sun–Earth Connection”, som avslöjar hypotesen utifrån astrofysik. Han menar att de historiska uppgifter som finns om klimatförändringar från år 1645 till omkring 1715 bekräftar att det mesta av den globala uppvärmningen orsakats av variationer hos solen.

https://www.desmogblog.com/willie-soon

Patrick Moore är f.d. ledare för Canada Greenpeace men bröt med gruppen eftersom han, till skillnad från Greenpeace, förkastar IPCC:s hypotes. Han är hedersdoktor i Science vid North Carolina State University och fil.dr. i ekologi vid University of British Columbia.

https://www.desmogblog.com/patrick-moore

Dr John R. Christy har M.S. och Ph.D. i Atmospheric Sciences vid University of Illinois. Professor vid University of Alabama in Huntsville (UAH). Dr Christy blev staten Alabamas klimatolog år 2000. 1991 fick Dr Christy NASA Medal for Exceptional Scientific Achievement. År 2002 fick Dr Christy utmärkelsen Fellow av American Meteorological Society. Dr John R. Christy är också ledare för Earth System Science Center vid UAH.

https://www.klimatupplysningen.se/2017/01/10/kanda-klimathotskeptiker-del-1-john-christy-2/

Myron Ebell har en B.A. från Colorado College och en M.S. från London School of Economics. Han gjorde också examensarbete vid University of California i San Diego och på Peterhouse University. Myron Ebell är föreståndare för Centrum för energi och miljö vid Competitive Enterprise Institute och ordförande för Cooler Heads Coalition, som består av representanter från mer än två dussin ideella organisationer baserade i USA och utomlands och som utmanar den globala uppvärmningenspaniken och motsätter energiransoneringspolitiken.

https://cei.org/expert/myron-ebell

General Scott Pruitt, är Trumps nominering till att leda USA:s Environmental Protection Agency (EPA). General Scott Pruitt har uttalat sig mot miljöregler, och är en del av en grupp av jurister som för närvarande ska stämma EPA: s Clean Power Plan. Dessutom anser General Scott Pruitt att klimatförändringen är en debatt som inte har avgjorts.

https://newrepublic.com/article/139875/scott-pruitts-confirmation-hearing-science-will-trial

 

Evidensbaserad klimatvetenskap – Den Nya Lilla Istiden har inletts

En ny studie av den framstående ryska astrofysikern H.T. Abdussamatov visar, att  ”Nya Lilla Istiden” inleddes i slutet av 2015 på grund av låg solaktivitet.

”Som ett resultat har jorden och kommer att fortsätta, att ha en negativ genomsnittlig årlig energibalans och en långsiktig negativ termisk tillstånd,” Dr Habibullo Abdussamatov, är chef för rymdforskningen för Pulkovo-observatoriet på ryska Vetenskapsakademien.                                   

”Den kvasi-hundraårsjubileum epok av den nya lilla istiden har börjat i slutet 2015 efter den maximala fasen i solcykeln 24”, skrev Abdussamatov. ”Starten av en sol stor minimum förväntas i solcykeln 27 ± 1 år 2043 ± 11 år och början av fasen av djup kylning i nya lilla istiden från år 2060 ± 11 år.” Läs mera på:

http://dailycaller.com/2016/10/31/the-next-little-ice-age-is-already-here-russian-scientist
claims/#ixzz4P8FX9KGK

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/grand_minimum.pdf

 

EU-ländernas koldioxid- (CO2) utsläpp ”live” från elförbrukning, se:

http://electricitymap.tmrow.co/

P.S.:

Källgranskning och ifrågasättande ägnar sig inte svenska klimataktivister och svenska medier åt.

– Agronom Rockströms sedvanliga svammel om klimatfrågor som hans prat om ”turning point”, ”okontrollerad dynamik”, ”tröskeleffekter” och ”offra korallreven” får alltjämt publiceras. Korallrev har funnits i åtminstone en halv miljard år och under den tiden har såväl temperaturer som koldioxidhalter varierat rejält. Koldioxidhalten har för det mesta varit högre än idag, och kanske också den globala medeltemperaturen.

Claes-Erik Simonsbacka

Intresserad av klimatfrågan och klimatvetenskapen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  I dag är det närmast omöjligt att föra en förnuftig debatt om klimat på grund av alla otillförlitliga uppgifter i traditionella media och lika otillförlitliga uppgifter på alla lekmannasajter. Dit hör variationer i havsis i Arktis och i södra ishavet liksom landisarna på Grönland och Antarktis. På lång sikt (30-50 år) kan man förvänta sig att havsisen minskar liksom landisen på Grönland men med stora variationer från år till år. Antarktis kan mycket väl få en ökad istillväxt under det kommande halvseklet på grund av mer snöfall vid högre temperaturer.

  Ett av huvudproblemen är att klargöra för allmänheten skillnaden mellan väder och klimat. Klimat är ingenting annat än en sammanställning av väderstatistik i form av medelvärde, standardavvikelser eller olika slag av extremvärden. Under antagande av ett ”stabilt” klimat krävs tidsperioder på minst 30 år för att få fram en representativ statistik och detta är en period i kortaste laget.

  Samtidigt pågår en systematisk ändring i jordens strålningsbalans som främst beror på ökande växthusgaser. Detta är ett faktum och beläggs av systematiska och fortlöpande mätningar över hela jorden.

  Huvjdproblemet för forskarna är att kunna separera ett kaotiskt och oförutsägbart väder från en systematisk ändring av jordens klimat. Vi har nu goda belägg för att vädret eller det som allmänheten kallar ”klimatvariationer” varierar slumpartat kring ett fortlöpande och långsamt ändrande medelvärde. Vi har nämligen goda belägg här genom att de mest tillförlitliga klimatmodellerna har statistiska egenskaper som överensstämmer med observerat väder. Med hjälp av denna likhet är det nu möjligt att med god approximation separera ”väder” och ”klimat”.

  Det är precis av denna anledning som man inte kan mer eller mindre godtyckligt välja ut en serie data för att påvisa att modellsimuleringar är rätt eller fel utan det behövs en period på 30 år till ett halvsekel för att kunna avgöra detta. Under väntetiden finns det ingen annan möjlighet än att förlita sig på seriös vetenskap.

  Sedan är det upp till varje medborgare eller regering att välja vad han vill göra inte minst tycks ju detta vara fallet i vår postnormala värld.

  Självklart kan man inte utesluta att vetenskapen har misstagit sig men det är nog mer troligt att lekmännen har tänkt/tyckt fel.

 2. Claes-Erik Simonsbacka

  NASA Finally Admits It´s Going to Get Colder. Läs mer på:

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/nasa-finally-admit-its-going-to-get-colder/

  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

  MVH,

 3. Björn-Ola J

  Jag vet inte om detta är en skröna, men jag läste att det under sovjettiden alltid rapporterades lägre temperaturer från mätstationer i Sibirien än de verkligt uppmätta, detta för att tilldelningen av kol baserades på rapporterade temperaturer och man fick mer kol om man rapporterade lägre temperaturer.. När det systemet skrotades tog de rapporterade temperaturerna ett skutt uppåt och Sibirien fick en rejäl uppvärmning.

 4. Sigge

  Detta är en halmgubbe där fakta är totalt felaktigt.
  ”I åratal har datorsimuleringar förutspått att havsisen kan försvinna från polerna”

  Lennart Bengtssons inlägg #1 ger en korrekt bild över datorsimuleringarnas resultat:
  ”På lång sikt (30-50 år) kan man förvänta sig att havsisen minskar liksom landisen på Grönland men med stora variationer från år till år. Antarktis kan mycket väl få en ökad istillväxt under det kommande halvseklet på grund av mer snöfall vid högre temperaturer.”

  Om man bara läser klimatskeptikers bloggar får man en rejält snedvriden bild av forskningen och forskningsresultaten.

  Än så länge väl säga att betr Antarktis så verkar datorsimuleringarna vara felaktiga för ismängden minskar där också. Nederbörden har inte ökat i den omfattning som datorsimuleringarna visat och samtidigt har avsmältningen ökat. Att nederbörden inte ökat som beräknat kan bero på att isutbredningen har ökat. Orsaken till ökad isutbredning är troligen att smältvattnet som är sött har en högre fryspunkt än saltvattnet. Än så länge är det dock för tidigt att säga att datorsimuleringarna är felaktiga. Blir havstemperaturen några tiondels grader varmare kommer nederbörden på Antarktis att öka och då kan det bli en istillväxt där.

 5. Björn-Ola J

  Även om mängden havsis ökat så är ju ändringen av mängden landis det som är intressant för havsnivåerna.
  Var det en tredjedel av höjningen som kom från smältande is?

  Vad skulle förresten kunna orsaka an ordentlig acceleration eller en turningpoint för smältning av landis?

 6. Thomas P

  Simonsbacka har ingen ”tur” i det där inlägget:

  ”Nu, med nyheten om att havsis nivåer Antarktis slår nya toppnivåer”

  Snarare bottennivåer.

  ” I själva verket, över hela världen finns det nu cirka en miljon kvadratkilometer mer havsis än för 35 år sedan, dvs. när satellitmätningarna började 1979.”

  Även globala hivsisnutbredningen har slagit bottenrekord 2016:
  https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/

  ”En ny studie av den framstående ryska astrofysikern H.T. Abdussamatov visar, att ”Nya Lilla Istiden” inleddes i slutet av 2015 på grund av låg solaktivitet.”

  Och lik förbannat vart 2016 varmaste uppmätta år. Konstig istid det där. Nu kan säkert Abdussamatov
  justera sin prognos så att istiden egentligen skall börja 2017. Nyss var det 2014 som gällde för honom:
  http://russia-ic.com/news/show/13717#.WIRyO1zoeUn
  Men vilket år som helst skall det bli kallare, vänta bara!

 7. Michael E

  #1 Lennart Bengtsson. Om vi bortser från modellernas förmåga eller oförmåga att prediktera klimat, vad anser du om den påstådda manipuleringen av temperaturdata? Inte minst länken till Kenneth Richards inlägg på nptrickszone är jag intresserad av att höra din åsikt om.

 8. Olav Gjelten

  Från alarmisthåll framhålls hela tiden att Grönlandsisen håller på att smälta bort samtidigt som jag läst att inte ens en enda procent av den smält bort än så länge.

  Därför har jag en fråga som borde intressera de flesta: hur många årtusenden skulle behövas för att den skulle smälta bort med den takt det sker i dag?

 9. Lasse

  #5 Ang havsnivåer: En ny sida med samlade informationen om mätta havsnivåer över hela världen.
  En sida som även visar CO2 utvecklingen så man kan se hur denna påverkar eller ej.
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/21/new-website-gives-you-the-real-deal-on-sea-level-rise-and-rates/

  Förhoppningsvis har klimatet i debatten om klimatet fått en nytändning. Katastrofen runt hörnet är väl inget man önskar höra om , speciellt om det inte är baserat på fakta.

 10. Olav Gjelten

  # 8 Lägg också till att det bara kan vara i lågtliggande ytterkanter ab Grönlandsisen där smältande förekommer. De centrala delar av isen ligger på en höjd av över 3000 meter. Där har den genomsnittligt varmaste månaden i året en temperatur av -10 grader och där kan ingen snösmältning ske annat än på sin höjd några dagar om året när temperaturen är extremt högt över det normala.

  Grönlandsisen kan därför aldrig smälta.

 11. Svempa

  Så länge klimatmodeller lyckas sämre än status quo modeller är de helt värdelösa

 12. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ”Men vilket år som helst ska det bli kallare, vänta bara”. Eller så blir det varmare, spelar det nån roll. Så har det väl alltid varit, och kommer troligtvis att fortsätta vara så. Eller kan du Thomas P berätta när jorden hade ett klimat som var bra för hela jorden, och som skulle göra dig nöjd.

 13. Lennart Bengtsson

  7

  Det sker fortlöpande kontroll av äldre observationsdata för att homogenisera mätningarna på grund av mätfel och representativitet. Ett exempel är Uppsala serien som har korrigeras flera gånger. Nuvarande observationer har en positiv trendbias på minst +0.5°C för de senaste 20-25 åren främst genom ökat byggande. Detta har fastställts men ännu inte korrigerats. Det är av denna anledning som SMHI använder temperaturen från Uppsala flygplats. Självklart finns alltid de gamla mätdata kvar men oftast används de korrigerade data för klimatberäkningar. Oftast har de senaste årens mätningar en positiv bias som korrigeras.

  Det finns naturligtvis inte någon seriös person eller myndighet som avsiktligt försöker ändra på data så att klimatuppvärmningen skall bli värre. Det hör till fantasivärlden. Det är dock väldigt svårt att homogenisera temperatur eller ännu mer nederbördsdata. Mer tillförlitliga är temperaturmätningar från fria atmosfären som finns från början av 1950-talet samt mikrovågmätningar från satellit. Dessa finns sedan 1979. Numera är såväl UAH och RSS praktiskt identiska. Ett svårt problem är att bestämma emissiviteten över land samt att kombinera skilda satelliter med olika mätfel och banvariationer hos satelliten. Detta är mycket väl dokumenterat i exempelvis Christys alla artiklar. För de senaste ca 50 åren finns det knappast anledning att betvivla observationerna eller analyserna från exempelvis ECMWF. Dessa är fullt tillförlitliga att bestämma temperaturen och temperaturtrenden på skilda nivåer i atmosfären.

 14. Lasse

  #8
  Frågar du Rockström så är det nära.
  Går du till Wikipedia så finns det andra uppgifter av intresse.
  ”In a 2013 study published in Nature, 133 researchers analyzed a Greenland ice core from the Eemian interglacial. They concluded that GIS (Greenland Ice Sheet) had been 8 degrees C warmer than today. Resulting in a thickness decrease of the northwest Greenland ice sheet by 400 ± 250 metres, reaching surface elevations 122,000 years ago of 130 ± 300 metres lower than at present”

  Medeltjockleken är över 2000 m över hela Grönland.
  Eemian är en interglaciär period mellan 130000 -115 000 år.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland_ice_sheet

  Givetvis frågar media Rockström-hoppas på tillnyktring!

 15. Björn-Ola J

  Wikipedia:
  ”July 2012: Another large ice sheet twice the area of Manhattan, about 120 square kilometres (46 sq mi), broke away from the Petermann glacier in northern Greenland.”

  Sådana stora ytor av is kan väl knappast ligga på land för att sedan plumsa ned i havet? Det måste väl vara havsis? Då påverkas inte havsnivån.

 16. Lennart Bengtsson

  Jag har svårt att ta till mig dessa ständiga ”uppgifter” att vi står inför en global avkylning?. Det finns inga som helas seriösa indiktioner att detta kommer att inträffa de kommande 1000+ åren. Inget kan ju uteslutas med det finns i alla fall inga vetenskapliga belägg. Självklart kan vi få stora vulkanutbrott eller drabbas av en okänd asteroid eller någon annan kosmisk katastrof med det finns ju inga vettiga skäl att planera för något som vi inte har den ringaste aning om!

  Att undgå en fortsatt uppvärmning med fortsatt ökande växthusgaser ser jag som oundvikligt. blir den lika ringa som det vi hittills sett är det knappast något att få sömnlösa nätter för. Den fossila energin kan inte undvaras men kommer gradvis att ersättas, men här behövs säkert resten av århundradet. Förhastade, extrema åtgärder i ett fåtal småländer som Sverige har ingen som helst effekt på klimatet.

 17. Lasse

  #13 Lennart B
  Judith Curry har i sin blogg en studie gjord i Colorado USA.
  NOAA missade? en serie som helt tydligt avvek på grund av varma låga temperaturer , en tydlig påverkan från stadsutbredningen. Före -en trend på 3,5 F på drygt 100 år , efter en trend på 1,5 F på samma tid.
  https://judithcurry.com/2017/01/20/a-case-study-of-the-norther-colorado-front-range-temperature-history/

 18. Christopher E

  #8, 10 Olav Gjelten

  Rakt extrapolerat tar det drygt 10 000 år för Grönlandsisen att smälta i nuvarande takt. Nu är det väl rätt osannolikt att takten från några år på 2000-talet skulle vara vägledande i tusentals år (bara se på variationen på Grönland 10 000 tillbaka!) men det är svaret.

  Sedan kan naturligtvis hela Grönlandisen smälta, teoretiskt. Det är riktigt att på toppen är det nu för kallt, men isen är plastisk och rinner mot kusterna. När kanterna smälter kommer mittpartiet att sjunka ner till lägre och varmare nivåer. Det vill säga om den årliga nettoackumulationen från nederbörd inte är positiv.

  Jag tror inte vi behöver bekymra oss för Grönland med de tidsperspektiven, med andra ord.

 19. Christopher E

  Thomas P

  Nu tar även jag Abdussamatov med en rejäl nypa salt, men ändå, ditt svordomsförstärkta argument:

  ”Och lik förbannat vart 2016 varmaste uppmätta år.”

  … var väl inte så vidare genomtänkt? Hört talas om El Niño?

  Oavsett Abdussamatov tycks dock solen ändå ha gått in en lugnare period, och det intressant att se om detta får något utslag framöver.

 20. Lars Cornell

  #18 ChE
  För att is skall kunna ”rinna” behövs en utförsbacke. Från Grönlands mitt till kanten är det grovt 500 km. Med två km istjocklek blir det inte mycket utförsbacke som driver på.

  #19 ChE
  Jag läste att 2016 var det varmaste uppmätta året, ”0,02 grader varmare än 2008”.
  Om den trenden fortsätter blir det 0,2 grader varmare år 2100, oj så rädd jag blir. ;-]

  #16 L.B.
  Du tar således avstånd från att det med en periodicitet på mycket ungefär 100 000 år infaller istid med mellanliggande värmeperioder?

 21. Ingemar Nordin

  Olof G #8,

  Bra fråga. Den borde vara enkel att svara på givet att vi vet att nuvarande (över ett par, tre decennier) ”avsmältning” ligger runt 200gt (beroende på att kalvningen vid kusterna är större än nettotillskottet inne över land). Jag har ingen siffra på inlandsisens totalvikt idag i gt, men de beräkningar som jag sett ligger på 1000-tals år (se #18), givet allting annat lika.

  Men allting annat är förstås inte lika. Det finns historiska data som tyder på att avsmältning, tillskott och kalvning ändras i cykler över tid. Även glaciärerna växer under vissa perioder och ”smälter” under andra.

  Problemet med uttalanden från alarmister som Rockström och andra är att de tar trender som funnits några år och sedan räknar med en fantasifull accelererande process. Och då kan man skrämmas med sju meters havsyteökning inom en nära framtid.

 22. Ingemar Nordin

  forts #21,

  Se även Lenas vedermödor kring att få svar på frågan från Erik Kjellström i Klotet-programmet:

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/01/18/klotet-pratar-gronland/

 23. Thomas P

  Christopher #19 Fast nog borde även Abdussamatov känna til El Nino? Det är ju skillnad om man gör en prognos många år fram i tiden.

 24. Christopher E

  #20 Lars Cornell

  Lägg en bulldeg på ett plant underlag och se vad som händer om du kapar i kanterna. Du behöver ingen utförsbacke, isen är plastisk, och det behövde inte vår inlandsis heller för att röra sig från högsta centrum och utåt. Vår is var också flera kilometer tjock, på den höjden skulle även den även idag ha minus året runt. Hur försvann den då?

  Visst går det att smälta Grönlandsisen teoretiskt, men det kräver mycket lång tid, och värmeperioderna har inte varit långa nog.

  Nu antas Grönland förlora ca 200 Gt is per år. Allt annat lika, när skulle smältningen upphöra samtidigt som ett 3000 meter högt mittparti med basen under havsnivån blir alltmer isolerat?

 25. Christopher E

  #23 Thomas P

  Nu är det i och för sig fånigt att diskutera att diskutera enskilda år, men som du vet är inte El Niño-år varmare. Det bara ser ut så därför vi mäter i atmosfären och inte får med förändringen i vattnet.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Det är inte bara solens minima att ta in i beräkningen eller Jordens avtagande magnetfält vi har även att ta i beaktande att våra stora planeter kommer att befinna sig på våran sida av solen och det sammanfaller med norra halvklotets vinter… medför ett 6% längre avstånd till solen … (infallande solstrålning minskas med ca 12%)
  Och sen bara för att…… Den minneskula inverkan CO2 och andra spårgaser har på temperaturen kommer inte att hjälpa oss.. Än hur mycket kossor fiser…

 27. Peter Stilbs

  Ojdå — Snö i Sahara. Men det skedde visst 1979 också… http://omni.se/titta-nu-tacks-sahara-av-en-meter-sno/a/X00Eg

 28. Kenneth Mikaelsson

  Alldeles färskt om fördelen med ett starkt magnetfält..

  http://www.nature.com/articles/srep40682

  Och att det ligger mycket i vad Svensmark säger..

 29. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Live CO2 emission of the European electricity consumption”, kl. 12:30
  – S: 64 gCO2eq/kWh
  – GB: 401 gCO2eq/kWh
  – D: 552 gCO2eq/kWh
  – P: 742 gCO2eq/kWh
  http://electricitymap.tmrow.co/

  Sveriges elproduktion och elförbrukning 2016/01/01 – 2016/10/31, se:
  http://www.friavindar.se/files/elproduktion.pdf

  MVH,

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  Rättelse!
  ”Live CO2 emission of the European electricity consumption”, kl. 12:30
  – S: 64 gCO2eq/kWh
  – GB: 401 gCO2eq/kWh
  – D: 552 gCO2eq/kWh
  – PL: 742 gCO2eq/kWh

  Sveriges elproduktion och elförbrukning 2016/01/01 – 2016/10/31 Läs på:

  http://www.friavindar.se/files/elproduktion.pdf

 31. Thomas P

  Christopher #25 Tröttnar du aldrig på poänglös kritik mot oss otrogna? Faktum kvarstår, Abdussamatov gjorde en prognos att en ny liten istid skulle inledas i slutet av 2015 (och innan dess var det 2014) samtidigt som det stod klart att vi hade en El Nino. Simonsbacka citerade en annan gammal artikel om nya isrekord, samtidigt som vi har sådana fast då minimum inte maximum som hans text hävdade.

  Tycker du inte det är lite klantigt? Det som är underhållande är hur många klimatalarmister det finns bland de självutnämnda ”skeptikerna”

 32. Olle R

  Pga den fortgående uppvärmningen, så ökar sannolikheten för varje sommar att Arktis ska bli isfritt ( definierat som<1 milj km2 utbredning). Om och när det sker beror dock på slumpen/vädret under smältsäsongen. Om vi får en smältsäsong lika "perfekt" som 2012 kan det mycket väl ske under 2017. Förutsättningarna har aldrig varit bättre med låg isvolym och utbredning..

 33. Kenneth Mikaelsson

  Tröttnar Tomas inte på att vara en klimattönt?? Du måste vara den mest segtänkta person som existerar här… Har bara att informera dig att det har startat.. och det kommer inte bli trevligare åren som kommer..
  Och jag kan lova dig att med största lögnarna typ NOAA och NASA snart under ny ledning så kommer allas perspektiv att komma bli reviderade…

 34. Kenneth Mikaelsson

  Och sen Green Olle….. Ta och kolla vilken temperatur som råder under sommar månaderna så ser du något spektakulärt….. Det har legat otroligt konstant sen mätningarna börjat… Sen har is mängden inte avvikit nämnvärt speciellt om man tar in data från när satelliter började användas …

 35. Björn

  Isar, väder och vind och klimat är som de är, det är fakta, men vad är orsak och verkan i det hela? Men att tro att lite över 100 ppm antropogen CO2 emitterat på drygt 100 år, skall kunna vid sidan av naturliga förändringar, vara avgörande för väder, vind och klimat, är så osannolikt att varje vetenskapligt sunt tänkande individ borde ifrågasätta sådana slutsatser. Inga människor efter förra Lilla istiden fram till 1900-talet, har upplevt en sådan hög solaktivitet som under 1900-talet, vilken nu redan är ett minne blott för en lång tid framöver. Utan att ha tagit detta faktum under vetenskaplig lupp, har klimatforskarna reducerat orsaken till 1900-talets uppvärmning och fram till nu, att bero på antropogen CO2. Detta faktum medför att den så kallade klimatvetenskapen inte längre är trovärdig och giltig. Denna vetenskap behöver en ny plattform, där yttre påverkan på det interna klimatsystemet, är den primärt modulerande faktorn som inte längre kan negligeras. Vi verkar redan vara på väg mot en ny liten istid, vars faktum går att förutse genom solens cykliska beteende. Skall vi vänta och se hur många som fryser ihjäl under vintertid, innan vi säkrar energitillgången? Följ solutvecklingen i nedanstående länk!

  http://www.solen.info/solar/

 36. Christopher E

  #31 Thomas P

  El Niño har absolut ingenting att göra med långvariga solcykler och när ”värmeperioder” eller ”små istider” inleds eller slutar! Du är bara fånig med dina enstaka år som exempel. Menar du verkligen tex i fallet från medeltida värmeoptimum till LIA så var varje år med nödvändighet kallare än det föregående?

  Annars trodde jag det var vi skeptiska som var ”otrogna”… 🙂

  På tal förresten om min käpphäst om att längta… kolla Olle i #32 som längtar och håller tummarna så de nästan vitnar. Han måste ha något emot havsis! 🙂

 37. Kenneth Mikaelsson

  Om ni läser lite historia (ni historielösa gröna) så ser ni likheterna med starten på den senaste lilla istiden (nöd åren) och vad tror ni kommer påverka mänskligheten mer KYLA eller en klimatförbättring på 1-3grader varmare väder typ MWP… TP och Green Olle riktigt svårt nu med att tänka eller??
  Och jag lovar alla stadsråttor det kommer inte bli roligt om jag får rätt om mina misstankar slår in..
  Kommer inte bli roligt för några…

 38. Thomas P

  Christopher #36 Ja, det är väl för mycket begärt att du skall kunna erkänna att en person som när en stark El Nino är på uppgång prognostiserar att året skall bli inledningen på en ny liten istid gjort bort sig. Eller att en person som skriver om rekordutbredning av havsisen vid polerna samtidigt som dessa slår bottenrekord går bort sig.

  ”Annars trodde jag det var vi skeptiska som var ”otrogna”… :-)”

  Nej, ni är väldigt religiösa med er ”livets gas” religion.

  ”På tal förresten om min käpphäst om att längta… kolla Olle i #32 som längtar och håller tummarna så de nästan vitnar. Han måste ha något emot havsis! :-)”

  Du läser som så ofta vad du vill läsa, inte vad som står där.

 39. Sigge

  #33 Kenneth Mikaelsson

  USA:s president kan inte bestämma hur globala temperaturen eller isutvecklingen vid polerna är. Han kan stoppa att det mäts och redovisas av amerikanska myndigheter. Det är väl tveksamt om han kommer att stoppa det som medfinansieras av andra länder eller organisationer.

 40. Jan-Åke

  Olle R #32
  Under Holocenes klimatoptimum var Arktis isfritt augusti-oktober, det var 2 grader varmare än idag.Isbjörnen hade inga problem med det och jorden snurrade på som vanligt.

 41. Thomas

  Det låter återigen som om du är i förnekelse om de många och väldigt tydliga religiösa inslagen och övertonerna i er tro ..

  För övrigt:
  Varför skulle ni annars vara så angelägna om att benämna icke-troende som ’förnekare’?

 42. Jan-Åke

  Kenneth Mikaelsson #33
  Instämmer helt, Trump har satt skeptiker överallt !

 43. Kenneth Mikaelsson

  Har in viss känsla av att Trump inte kommer att stoppa mätningarna ….. Bara rensa ut lite grön sörja ur ledningen samt be att få trovärdiga uppgifter … folket som sitter där nu får ju Tom väder Pelle att se blek ut..
  För som det trixats inom NASA och NOAA är det inte underligt att godtrogna blåögda puckon fått för sig att de varit nåt exceptionellt med vädret den sista tiden…..
  Och det har det inte har varit både kallare och varmare och mer växthusgaser och solen har skinit starkt och gått i tider som varit..
  Det värsta med den gröna sörjan är att forskningen fått lida samt lögnerna kommer att bli miljörörelsens död .

 44. Kenneth Mikaelsson

  Här lite läsning: https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/01/21/arctic-heatwave-it-was-warmer-in-1985/

  Arctic Heatwave? It Was Warmer In 1985!

 45. Sigge

  #43 Kenneth Mikaelsson

  Vi får väl se vad som händer. Trump kan ju inte beställa forskningsresultat som han vill ha. Han kan ju möjligen hindra att publicera resultat som inte stämmer med hans åsikter. Det är ju tveksamt om han kan göra det med forskning som medfinansieras av andra länder.

 46. Kenneth Mikaelsson

  Så Sigge är nöjd med Obamas politiska styrning av samtliga government i usa??
  för om det är någon som infört politisering av mätresultaten så är det föregående president..
  kan nog även säga föregående presidenter…

 47. Kenneth Mikaelsson

  Det bästa med det hela är att de har lämnat en hel räcka med bevis om fusk efter sig….
  Kommer nog ta lite tid att röka ut de värsta missdådarna men ut ska dom..

 48. Kenneth Mikaelsson

  Och liten sak till forskning handlar inte om åsikter det är bara vänstervridna puckon som tror det..

 49. Christopher E

  #38 Thomas P

  ”Ja, det är väl för mycket begärt att du skall kunna erkänna att en person som när en stark El Nino är på uppgång prognostiserar att året skall bli inledningen på en ny liten istid gjort bort sig.”

  Nej, för den som förstår lite mer är det inget konstigt med det. El Niño har ju inget med de cyklarna att göra. Hade 2016 varit varmare än 2015 utan El Niño? Vet du det säkert?

  Men du förespår ju tvärsäkert ökad uppvärmning framöver. Så om 2017 inte blir varmare än tidigare år genom att tex gå in i La Niña då har du alltså enligt egen utsago gjort bort dig rejält… kan vara ju vara kul att eventuellt påminna dig om. 🙂

  Din övriga punkt om global is är en sedvanlig halmgubbe i klassisk stil från dig när det går dåligt i övrig diskussion (att du glömde El Niño var ju lite pinsamt). Jag har inte deltagit i isdiskussionen, och när jag läste tråden hade du redan skyndsamt påpekat det där.

 50. Thomas P

  Christopher #49 ” El Niño har ju inget med de cyklarna att göra. ”

  Vilka cykler? Cykeln att istiden skall komma nästa år, varje år? För du missade väl inte tidigare förutsägelsen att den skulle börjat 2014? Eller titta på figur 1 i länken från SPPI med hans prognos för TSI och jämför med verkligheten. Ser du spår av det ras Abdussamatov förutspår? Är det El Nino som spökar där också ?
  http://www.columbia.edu/~mhs119/Solar/

  ”Men du förespår ju tvärsäkert ökad uppvärmning framöver. Så om 2017 inte blir varmare än tidigare år genom att tex gå in i La Niña då har du alltså enligt egen utsago gjort bort dig rejält… kan vara ju vara kul att eventuellt påminna dig om. :-)”

  Nu tramsar du bara!

  Fast i grunden spelar ju sådant här ingen roll. Vare sig du eller de flesta andra här tror på allvar på Abdussamatov . det är bara rökridåer och när han gjort bort sig tillräckligt hittar man någon annan ”expert” man kan hänvisa till för att så tvivel.

 51. Kenneth Mikaelsson

  #50 Så talar ett riktigt pucko….

  När inget i deras världsbild riktigt gått i lås .. De som flyttat sina mål mest hela tiden ….
  Det är dags nu att puckot kommer med bevis på sina hypoteser….
  Visa nu hur den antropogena CO2 utsläppen gjort världen varmare…
  Och jag vill verkligen se bara den antropogena….

 52. Ingemar Nordin

  public service är ute och förmedlar förvillarnyheter om klimatforskningen igen:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6612883

  ”Amerikanska forskare försöker spara undan offentliga data om miljö och klimat – fakta som de befarar kan förstöras eller manipuleras av Trumps stab.”

  Det här är en repris från december när samma ”nyhet” förmedlades. Jag hade tt inlägg om det då:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/12/18/trump-skrammer-klimatalarmisterna/

  Varför i allsindar skulle Trump, eller någon annan klimatrealist, vilja gömma data? Det är ju data, helst originaldata som inte masserats av de politiskt drivna fanatikerna, som alla sanna vetenskapsmän vill ha tag i. Eller är det rädda för att deras egna försök att gömma data skall komma i dagen?

 53. Kenneth Mikaelsson

  Troligtvis det sist nämnda … de är riktigt oroliga för att bli avslöjade….

 54. tty

  Sigge #4

  ”Nederbörden har inte ökat i den omfattning som datorsimuleringarna visat och samtidigt har avsmältningen ökat.”

  Det förekommer överhuvud taget ingen nämnvärd ”avsmältning” i Antarktis utom möjligen på nordligaste spetsen av den Antarktiska halvön. Isen i Antarktis kalvar

  BjörnOla J #15

  ”Sådana stora ytor av is kan väl knappast ligga på land för att sedan plumsa ned i havet? Det måste väl vara havsis?”

  Jovisst. Isen flöt i fjorden framför glaciären.

 55. sibbe

  Ingen kommer att stoppa temperaturmätningar: man kommer att kontrollera om de mätningar som hittills visats från NASAGISS och NOAA, inte är Fake på grund av felaktiga beräkningar. Som dessa mätningar av NOAA 2016 , där man jublar över 0.02 grader uppvärmning som man hittat i ett skeppsmaskinrum. Det är FAKE om nånting! Om man först övergår till bojmätningar, och sen tillbaka till att mäta temperaturen i en hink i en större båt, så måste man ju ha en orsak, eftersom det ju egentligen är mera arbete. Och orsaken, det vet vi, var att vattnet runt bojorna vägrade att bli varmare.
  Nej, hela den här globala uppvärmningen kom till genom att man har bytt analoga termometer till digitala, från 1/10 del till 1/100 del, och glömt att staden runtomkring har växt, eller har velat glömma detta. Man stängde helt enkelt av termometer i den fria naturen, för dom var för dyra att läsa av.
  Och så gissade man temperaturen från dessa obefindliga termometer.
  Vi har en normal uppgång av temperaturen för att vi inte längre ”smutsar” ner genom våra nuförtiden renade kolkraftverk, det blir väl ännu varmare när Kina och Indien också gör det. 1och så har vi en normal uppgång av temperaturen för att vi befinner oss i en holocen-varmtid.
  Och så har vi haft en hel del meteorologer (och agrologer!) som har sett att det går att göra pengar av mycket het luft, och den som inte gör det blir utan.
  När satellitmätningar började så jublade tom NASA över det: fram tills dessa mätningar inte gav de rätta resultaten.
  Att det är 97 % av alla forskare som tror på klimatförändring är humbug. Alla vet vi att klimatet förändras sedan jordens begynnelsen. Så, de så!

 56. Ingemar Nordin

  Kenneth M #53,

  Man kan ju fundera på varför public service väljer att återigen förmedla denna ”nyhet”? Kanske för att man just nu är intresserad av att köra sin propaganda mot Trump? – Jag vet inte. Men det är ju alltså fråga om ett fejkat hot som bl.a. den vänsterpolitiska Concerned Scientists hittat på för att öka på hotbilden. När ”klimatforskarna tillfrågas om det finns något hot om att Trump skulle radera data så skriver man: ”Klimatforskare medger dock att de inte har några bevis på att Trump planerar att radera forskningsdata.”

  Tala om fejkade hot som public service inte drar sig för att köra gång på gång.

 57. sibbe

  Ju, jag vet att det här inte riktigt hör hit, men eftersom Trump är mannen som skall dränera klimatsvampen, så tycker jag att det är aktuellt änå, framförallt når jag blev censurerat från svenka Yle (och eftersom de flesta s.k. kommentarfält visar på 0 kommentarer) när jag ville påpeka att vi ju har ett fantastiskt demokratiskt försvar mot såna som Trump: UN:s väktarna som övervakar de mänskliga rättigheter:
  Rådet för männskliga leds för tillfället av en sann demokrat och kvinnoaktivist:
  H.E. Mr. Faisal bin Hassan Trad, från Saudi Arabien,
  Unhttp://www.independent.co.uk/news/world/anger-after-saudi-arabia-chosen-to-head-key-un-human-rights-panel-10509716.htm – han måste ju vara en verklig hjälte för våra feminister.
  Om han nu med sina andra kollegor från de sanna demokatierna som jag hittade på nätet” kunde närvara och delta i kvinnornas kamp mot Trump vet jag inte men nog är det en makaber samling av stater som sitter i rådet:
  https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Menschenrechtsrat,
  Där hittade jag Irak und Kuba, Ruanda och Kina bland de verkliga demokratier –
  och många, många verkliga demokratiska stater såsom: Egypten ,Saudi-Arabien , Kuba, Brasilien, Burkina Faso, Elfenbenkusten, Ethiopien Togo, Mongoliet, Filippinerna
  Förenade Arabiska Emiratet, Ecuador , Panama ,Venezuela
  Storbritannien och Tyskland fick väl vara med på nåder.
  Medan USA ju inte kan räknas som demokratiskt: Eftersom man demonstrerar mot USA:s lagligt valda president:

  O, HELIGA ENFALD…

 58. Kenneth Mikaelsson

  MSM vet att de är omkörda av utvecklingen numer så får man mer trovärdiga nyheter från nätet..
  Den världsomfattande socialist kommunistiska övertagandet av media har äntligen träffat väggen..
  Och det är revibrationen av den smällen vi hör nu…
  Den sista dödsryckningen…
  Och då är det ju klart att de pekar finger mot Trump…
  Det är ju bara det att Trump gav folket som ledsnat på kummunist larvet en möjlighet att höras ..
  Detta är bara början….

 59. verner

  Lennart B #1

  Du skriver ”Samtidigt pågår en systematisk ändring i jordens strålningsbalans som främst beror på ökande växthusgaser. Detta är ett faktum och beläggs av systematiska och fortlöpande mätningar över hela jorden.”

  Att Strålningsbalansen bl.a. beror på växthusgaserna det är otvetydigt men jorden uppvärmning har en enda energikälla och det är solen. Den kan vi mäta och i det fall vi skall värdera solinstrålningen bör det vara globalstrålningen som är den största faktorn vid uppvärmningen. Ökar globalstrålninge ökar jordens temperatur och minskar globalstrålningen minskar jordens temperatur.
  Att växthusgasernas inverkan på jordens uppvärmning har en mycket mindre betydelse än vad som hitintills varit gällande kan vi lätt läsa av vid de vulkanutbrott som varit. Pinatubos utbrott 1991 så sjönk globalstrålningen med 10% under ca ett år och samma år konstaterades att den globala temperaturen sjunkit 0,6 grader Celsius på norra halvklotet med sänkning totalt var 0 ,4 grader Celsius.
  Solinstrålningen under den här perioden var relativt konstant liksom halten av växthusgaser.

  Vad avser du med ” strålningsbalans som främst beror på ökande växthusgaser.”?

 60. Thomas P

  Lite goda nyheter. Vi kan nog rentav vara överens om att de är goda fast av olika skäl. I Wyoming försöker en grupp politiker få igenom en lag som skall förbjuda elbolagen att sälja el från förnyelsebara källor inom staten. För er vindkraftshatare måste det kännas skönt.

  Att jag ser det som goda nyheter är för att om fossilbränsleindustrin är så pressad att den tror sig behöva den typen av lagar för att klara sig är den på sista versen.
  https://insideclimatenews.org/news/12012017/wyoming-coal-wind-energy-solar-energy-climate-change-denial

 61. Kenneth Mikaelsson

  De kanske äntligen fattat vilket skämt vindkraft är…

 62. Daniel Wiklund

  Det är bra Thomas P. Om du inte redan är medlem i Miljöpartiet, så lär dom välkomna dig. Dom behöver det, har ju tappat många medlemmar det senaste året.

 63. Olav Gjelten

  Tack Christopher # 18 och Ingemar N # 21.
  Att Grönlandsisen skulle smälta bort bygger alltså på en fullständig osannolik möjlighet om att det väder vi har råkat få de senaste 20 åren skulle hålla i sig i ytterligare 10 000 år.
  En debattör värt namnet borde således över huvud tagit inte gå in i att diskutera möjligheter som är så osannolika som exemplet i detta scenario. Nästa gång frågan om den smältande Grönlandsisen ställs borde det krävas av frågeställaren att först bevisa rimligheten i att klimatförbättringen de senaste par decennier skulle hålla i sig i ytterligare 10 000 år innan han/hon förtjänar ett svar.

 64. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P # 60

  Kraftslagens egenskaper och användning inom elsystemet

  Jag vill fästa uppmärksamheten på vikten av att objektivt kunna jämföra olika kraftslag. För närvarande råder närmast anarki på området med mest tyckanden och lite fakta, som gör det omöjligt för någon att kunna bilda sig en objektiv uppfattning om kraftslagens egenskaper och kunna jämföra dem.

  Uppfattningar om energislagens egenskaper har snarare varit baserade på ”politiska sanningar” än på naturvetenskapliga fakta.

  Olika typer av el-kraftsslag :
  Baskraft (planerbar kraft) – produceras på jämn nivå med hög tillgänglighet av våra största anläggningar.
  Produktionsenheter: Vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, gaskraft, biomassa, geotermisk kraft

  Kärnkraften producerar normalt ungefär halva den svenska elanvändningen under ett år. Källa Svensk Energi.

  Reglerkraft – möjliggör att elproduktionen kan regleras snabbt vilket är nödvändigt för att möta såväl variationer i elförbrukningen över tid som variationer i andra anläggningar som till exempel intermittenta energikällor som vindkraft.
  Produktionsenheter: Vattenkraft, kolkraft, gaskraft.

  Enligt ELFORSK rapport 12:08 ”Lastföljning i kärnkraftverk” finns det inte några tekniska hinder att använda kärnkraften för flexibel elproduktion. Lastföljande kärnkraft utgör heller inget hinder ur ett säkerhetsperspektiv. Införande av primärreglering (automatisk frekvensreglering) måste däremot utredas och tillståndsprövas av SSM innan det tas i drift. Kärnkraftverkens sekundärreglerings möjlighet, i Nord-elområdet en manuell upp- eller nedreglering kopplad till elmarknaden, bör studeras närmare. Generellt gäller, att nya kärnkraftsanläggningar (generation III+) har stor förmåga till lastföljning, Notera att i Frankrike används kärnkraftverk till i stort sett all slags reglering, dvs. primärreglering, sekundärreglering, tertiärreglering och lastföljning.

  Reservkraft – täcker upp för toppar i elbehovet som orsakas av exempelvis mycket kalla dagar, eller av någon ordinarie elproduktionsanläggning som inte levererar el.
  Produktionsenheter: Kolkraft, gaskraft

  Intermittent kraft – el produceras när väderförhållandena är de rätta och produktionsvolymen kan variera snabbt utan koppling till efterfrågan på el. Utbyggnaden av dessa kraftslag ökar därför behovet av reglerkraft och om kärnkraften avvecklas ökar också behovet av ny baskraft och reservkraft.
  Produktionsenheter: Vindkraft, solkraft, vågkraft

  NOTERA, att effekt- eller leveranssäkerhetsvärdet från vindkraft endast kunde påräknas för ca 134 MW år 2013, dvs. 3,0 % av totalt installerat 4477 MW. Källa: Svenska Kraftnät. Effekt-eller leveranssäkerhetsvärdet: Det garanterade värdet som uppnåtts under minst 90 procent av ett års timmar (> 7884 timmar).

  I Sverige är 97 procent av elproduktionen koldioxidfri och leveranssäkerheten ligger på runt 99,98 procent. Kärnkraftens elproduktion ger praktiskt taget inte upphov till några utsläpp av koldioxid. Källa. Svensk Energi

 65. Björn

  Verner [59]; Detta går ju att hålla med om och speciellt det om solen: ”Att Strålningsbalansen bl.a. beror på växthusgaserna det är otvetydigt men jorden uppvärmning har en enda energikälla och det är solen”. Mätning av den s.k globalstrålningen omfattar bara det synliga ljuset och av naturliga skäl inte den UV-strålning som absorberas i stratosfären. Det är den sistnämnda strålningen som nu minskar på grund av solens minskande aktivitet. Denna strålning har stor betydelse för de atmosfäriska strömningarna som exempelvis jetströmmarna. Dessa förändringar märks nu speciellt på vintern och där en minskning i solcyklernas amplituder bidrar till förändrade atmosfäriska strömningar. Några direkta okända fenomen som kan förhindra en nedkylning av planeten framöver, finns inte.

 66. Kenneth Mikaelsson

  Börjar att misstänka att det är det elektromagnetiska spektrat på strålningen som har störst påverkan på temperaturen.. på grund av hur den styr molnbildningen..

 67. Sten I

  Hej Tomas P! Vore intressant med en kommentar från Dig angående #64 efter Ditt inläGg i #60

 68. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Forget global warming, worry about the MAGNETOSPHERE: Earth’s magnetic field is collapsing and it could affect the climate and wipe out power grids”

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2545465/Forget-global-warming-worry-MAGNETOSPHERE-Earths-magnetic-field-collapsing-affect-climate-wipe-power-grids.html

  MVH,

 69. Christopher E

  #60 Thomas P

  Du kan nog sluta drömma om att fossilbränsleindustrin sjunger på sista versen i Trumps USA.

  ”I Wyoming försöker en grupp politiker få igenom en lag som skall förbjuda elbolagen att sälja el från förnyelsebara källor inom staten. För er vindkraftshatare måste det kännas skönt.”

  Nej, det hade varit bättre med ett förbud för vindkraft. De kan ju fortfarande sälja vindkraftsel till korkade individer i andra stater så vindkraftens miljöförstöring i Wyoming kvarstår. När jag ser bilden i reportaget är jag tacksam att jag flera gånger fått uppleva Wyoming innan de förstörde naturen på detta vis. Lär väl inte bli fler gånger, jag reser inte och lägger mina turistpengar på platser som behandlar naturen på det viset.

  Nu är din länk från en vinklad, klimatreligiös sida på den nivån att de jämför skeptiker med förintelseförnekare, så resonemanget bakom lagförslaget om det finns får man läsa på annat håll.

 70. Sten I

  Inget svar Tomas P? Trodde väl det. Du är bara ett socialistiskt troll på den här bloggen…..

 71. Kenneth Mikaelsson

  Jodu Sten I finnes ingen substans i TP… Hittills har denna mannen ej framfört något som styrker sin tes..
  Nada…

 72. Sten I

  #71 Kenneth Mikaelsson Tja, det verkar inte bättre. Fast jag förstår inte hur man kan ha den politiska inställningen med facit i hand. Sovjet, Nordkorea, Laos, Nordvietnam, Venezuela… Borde inte en så utbildad person som TP förstå bättre?

 73. Kenneth Mikaelsson

  Idioti är nog oberoende utav bildning…
  Här lite om TP´s polare….
  https://www.youtube.com/watch?v=Z1Y7V2fQKTU

 74. Salasso

  http://www.climatescienceinternational.org/images/lte-nh-jan-2017.jpg

 75. Thomas P

  Bäste Sten I. Är du ny här? Tror du liksom Daniel att du är chef och kan kommendera folk att både läsa och svara på de inlägg ni tycker förtjänar svar och om man inte går er tillmötes bevisar det antingen att den andre hade rätt i sitt trams eller att jag är ett troll.sådant är rena dumheter, och jag lär framöver ignorera dig precis som jag ignorerar Daniel. Typiskt också att du är ett högertroll, ni på förnekarkanten är ju det till sådär 90%.

  Claes-Eriks #64 var något förbryllande. Det är brukligt att om man skriver ett inlägg som hänvisar till ett tidigare det man skriver har något med detta att göra. Claes-Erik verkar dock snarare föra monolog där kopplingen till vad jag skrev var obefintlig. I alla fall har han inte haft något att säga om vare sig mina eller Lennart Bengtssons invändningar till hans originalinlägg.

 76. Thomas P

  Christopher #69 ” klimatreligiös sida på den nivån att de jämför skeptiker med förintelseförnekare, ”

  Var skriver den där sidan något om förintelsen? Citat, tack!

  Du blir sen bara mer och mer antivindkraftsfanatiker. Du kan väl ta en rundresa till kolgruvor och liknande så du får uppleva verkligt orörd natur:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_mining_in_Wyoming#/media/File:Coal_mine_Wyoming.jpg

 77. Sigge

  #54 tty

  ”Det förekommer överhuvud taget ingen nämnvärd ”avsmältning” i Antarktis utom möjligen på nordligaste spetsen av den Antarktiska halvön. Isen i Antarktis kalvar”

  Glaciärer smälter underifrån. På Grönland och Antarktis samt några glaciärer till så är det stora delar som normalt har minusgrader hela året. Nederbörden på ytan i form av snö smälter nästan aldrig där. Solen på ytan gör att det kan bli 0-gradigt där men det smältvattnet sjunker bara ner i snön och bildar is. Under glaciärerna finns det vattendrag där smältvattnet rinner ut. Glaciärerna på Grönland och Antarktis är speciella för att de når fram till havet och bildar shelfer. Shelferna kalvar som du säger men det är inte enda sättet som isen minskar i volym vid Antarktis och på Grönland.

 78. Christopher E

  #78 Thomas P

  Termen ”denier” är menad att associera till förintelseförnekare. Jag vet att du låtsas att du inte förstår det eftersom du själv tycker det är bra retorik, men så är det.

  Du blir bara mer och mer antikolkraftsfanatiker. Jag har givetvis besökt många dagbrott. De påverkar självklart också naturen precis där de är, men betydligt mindre än storskalig vindkraft (vilken för övrigt kräver dagbrott den också). Jag tvivlar på att du ens skulle se någon kolbrytning i Wyoming om du inte aktivt letade efter den. Men jag gissar att du struntar i vilket eftersom du inte reser.

  Förutom din egen Wyominglänk på klimatreligiösa sidan, här får du ett par hälsningar från din favoritpåverkan på natur från Kalifornien som du därmed slipper se på plats:

  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c1/8d/ec/c18dec3114880a662dbb1310bc082772.jpg
  http://images.complex.com/complex/image/upload/t_article_image/ulbaawzx7eqz3zv46vha.jpg

  Bortsett från lite grönare bakgrundsvegetation, så är det hit Sverige är på väg om om våra politiker får bestämma.

  Jag förnyelseindustrin i USA lycka till under Trump.

 79. Sten I

  Bäste Tomas P. Jag är varken ny här, chef eller högertroll. Men med Ditt inlägg i #60 angående vindkraft så torde en reaktion på inlägget i #64 vara på sin plats. Men det passar väl inte med fakta….

 80. Daniel Wiklund

  Till skillnad från dig Thomas P är jag ganska ny här, du har väl varit här i minst tio år. Du verkar trivas bra här, i en slags självutnämnd roll som chefskommentator. Du som brukar vara noga med källor, var har du källan till att ”så där 90% på förnekarfronten är högertroll”. Bedriver du kanske egen forskning på den fronten?

 81. Mats G

  No panic!!!

  Lennarts Bengtssons #1 är väl värd att läsa och sätter tonen för denna tråden.

  För alla inblandade så väl som coolister som warmister så blir det fakta eller emperi som är avgörande. Det säger väl -läget är stabilt. Inget att oroa sig för. no panic.

  Det vi skall oroa sig för är rädsla och panik som gör att vi tar drastiska beslut. Speciell politsika beslut som kan förstöra stora värden. De som får betala för dumheterna är de svaga. Så är det alltid.

  Vänsterfolk som ofta är klimathotskramare säger sig ofta wurma för de svaga i samhället. Då är det dags att sluta med de här dumheterna. Klimathotet förstår offantliga värden. Kapitlaförstöring på i globalformat. Det duger inte att vi skall förstöra så mycket så ni skall kunna sova på nätterna. Och oron är dessutom ogrundad.

  Det är definitivt något diaboliskt med klimathotet. Skenheligt är nog rätt ord.

  Om vi skall spekulara lite. Och i det här läget är väl alla hypoteser lika rätt. Varmare, kallare, stabilt.

  Så ….

  Warmisterna är förvånade att det inte blir varmare.
  Coolisterna är förvåndade att det inte blir kallare.

  Låt oss tänka lite. CO2 skall göra det varmare men det blir inte varmare.
  Solens minimum skall göra det kallare men det blir inte kallare.

  Vad händer om båda har rätt. Det innebär att båda fenomen tar ut varandra och vi för stabilt. Och det är det vis ser, eller hur?

 82. Mats G

  Jag vänder mig till mina agitatorer Thomas P och Christopher E

  Obs #1

  ”Antarktis kan mycket väl få en ökad istillväxt under det kommande halvseklet på grund av mer snöfall vid högre temperaturer.”

  Det var det här jag försökte få fram.

  För att understryka min poäng. Warmisterna som hävdar att minder is är liktydigt med mindre is har alltså helt fel. De borde önska mer is eftersom det är tecken på en ökad temperatur.

  Klimatet är lite mer komplicerad än warmisterns grogglas.

 83. Claes-Erik Simonsbacka

  Tomas P, #76, du kan väl ta del av video ”Costing the Earth – Rare Earth Investigation”så du får uppleva verkligt orörd natur” på, http://vimeo.com/68152695

  Tomas P, emotser dina kommentarer på nedanstående.

  Vindkraftverk med en teknisk livslängd på 15 – 20 år är en icke planerbar väderberoende intermittent energiform, helt utan koppling till efterfrågan på elkraft och som inte heller harmoniserar med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om långsiktigt hållbar utveckling av elproduktion. Vindkraftsetableringar uppfyller inte heller den svenska infrastrukturplaneringens övergripande mål, att säkerställa samhällsekonomiska effektiva och långsiktigt hållbara infrastruktursystem. Vilket också bevisas av en av Europas största elproducent och elddistributör E.ON Wind Sweden AB som uppger i ett tillståndsärende på fastigheten Naffentorp 19:1 Malmö Kommun (Stad), att vindkraftverket inte skulle ses som en permanent installation eftersom den kommer att nedmonteras efter ungefärligen 25 års drift och att ingreppet endast är kortvarigt, eftersom det kan bli aktuellt att byta ut den efter 20-25 år när den är uttjänt.

  Helt centralt för framtidens elsystem – liksom dagens – är att den el-effekt som efterfrågas alltid kan levereras. För om inte elanvändningen och elproduktionens effekt är lika stor blir det obalans i elsystemet och då kan inte alla elanvändare räkna med att få den el som de behöver, så kallad effektbrist uppstår. Det som är verkligt oroande för elkraftens kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet är den höga andelen av icke planerbar vindkraftsel som planeras att matas in till det svenska kraftsystemet trots en betydande minskning av planerbar elkraftsproduktion, pga. den beslutade förtida avvecklingen av kärnkraftsverk. Detta kommer att kräva förutom behov av bl.a. ny fossilbaserad baskrafts- och reglerkraftsproduktion även behov av storskalig och mycket dyr energilagring för, att balansera produktion och konsumtion av stora mängder el under längre tidsperiod.

  Det är också viktigt att vara medveten om, att redan nu måste elkvalitets och störtålighetskrav försämras för att kunna integrera vindkraftsel i våra elnätet, vilket leder till försämrad elmiljö för människor. Inte ens med investeringar i t.ex. dyra SMES-baserade DHESS applikationssystem (för ”Smarta Elnät = Smart Grids”) kan man förväntas uppnå effektiv energihantering.

  Kort om vindkraftens negativa miljöeffekter, några exempel:
  Vindkraftverk med en permanentmagnet generator (PMG) innehåller ca 180 kg/MW neodym (Nd) och 28 kg/MW dysprosium (Dy). Utvinning av REE-mineraler och dess oxider (REO) är den mest förorenande gruvverksamhet som finns i dag och dessutom är ingående enhetsprocesser som separation och rening av REE-malmer/koncentrat inkl. REO mycket energikrävande. Primärmalmen som krossas och mals ned till mindre korn behandlas sedan med olika kemikalier och syror för att erhålla en s.k. ”metallblandning”. Denna giftiga blandning av kemikalier, syror och olika metaller innehåller både önskade jordartsmetaller och ur miljösynpunkt oönskade metaller. I de flesta fall innehåller de primära malmerna också radioaktiva mineraler som uran och torium och man kan då säga att de radioaktiva mineralerna kan betraktas som biprodukter till Nd och Dy. Vid all gruvbrytning måste bergmassor som inte är malm med tillräcklig halt för utvinning, så kallat gråberg, läggas i upplag. Sådana gråbergsupplag som uppkommer vid produktion av REE-malmer kan ha höga halter av miljöskadliga ämnen som inte är föremål för utvinning, ex.vis uran och torium som kan ge samma eller t.o.m. allvarligare spridningsrisker/miljörisker än utvinningsavfallet.
  Den farmakologiska och toxikologiska neodymkloriden har undersökts. Kemikalien har enligt forskningen uppvisat en fördröjd akut toxicitet med symptom som liknar de som ses med andra REE. I alla de fall som studerats, uppvisade kemikalien en depressiv handling och orsakade död av kardiovaskulär kollaps (hjärtinfarkt) i kombination med livshotande andningsparalys. Tillförsel i ögon, med kemikalien, orsakade övergående konjunktival sår. Hudskador med ärrbildning inträffade vid applicering på skadan. De toxikologiska effekter av Nd kan jämföras med effekterna av andra sällsynta RRE-element som t.ex. Dy.

  Skogen erbjuder möjligheten att storskaligt lagra koldioxid från atmosfären i biomassa (stammen, rötter, kvistar och barr) och mark. Ett enskilt skogsbestånd med hög tillväxt kan under en omloppstid ta upp 10-15 ton koldioxid per hektar och år. Forskning visar att skogar kan ha ett nettoupptag av koldioxid även i relativt höga åldrar. Klimatnyttan av svenska skogar kan antas vara fyra ton koldioxid per hektar och år. Med beaktande av den stora etableringen av vindkraftverk i skogsområden minskar inbindningen av koldioxid kraftigt vilket inte berör regeringen och miljörörelsen, som trummar in budskapet om att vår energi i framtiden ska komma från 100 %-iga förnybara energikällor.

  Vindkraftverkens gravitationsfundamenten: Om det antas att vindkraftverkens gravitations-fundament är 21,4 x 21,4 meter stora och med ett djup på 3 meter blir volymen för varje fundament 1.374 kubikmeter (kbm). Sprickbildningar och söndervittringar / krackelering av vindkraftverkens betongfundament är ett svårlöst problem i vårt klimat, som kan äventyra konstruktions krav med avseende på stabilitet och livslängd. Betongen kan frysa sönder om den inte är lufttillsatt och är exponerad för cyklisk frysning i fuktig miljö. Det som kan hända pga. av sprickbildning är att när betongen karbonatiseras, alltså reagerar med koldioxiden i luften, återgår till kalksten, så tappar den sitt aktiva skydd för armeringskorrosion. Om armeringen börjar rosta finns risk att täckande betongskikt sprängs loss. Det finns också ämnen och processer som kan bryta ner betongen. Det värsta för betong är syra och andra sura ämnen som kan skadas av saltsprängning dvs. av salter som transporteras av markfukten, inträngning av sulfater och/eller alkalier från marken som reagerar med cementpastan/ballasten, eller fukt / vattentransport som lakar ut kalken i betongen.

  Bisfenol A ett miljömässigt destruktivt/skadligt ämne som finns i vinkraftverkens turbinblad. Bisfenol A (BPA) finns i epoxihartser, polykarbonat (PC), m.fl. BPA och PC är mycket tåliga och användas bl.a. i laminerade eller armerade konstruktioner som t.ex. turbinblad till vindkraftverk. Ges tillräckligt med tid kommer större delen av bisfenol A-ämnet, att med största sannolikhet migrera ur turbinbladen till dess ytor genom urlakning följt av avdunstning eller avlägsnande genom tvättning/regn till naturen. När turbinblad t.ex. skadats och ersätts kan de skadade bladen inte återvinnas ekonomiskt och det har ännu inte påvisats att det är tekniskt möjligt, att återvinna dessa turbinblad trots de stora kostnader som lagts. Så de hamnar då i deponier och fortsätter att bl.a. släppa ut bisfenol A i jordar och vattendrag/livsmiljöer. Turbinbladens vikt är ca. 15 – 20 ton per blad, dvs. det totala vikten per vindkraftverk är ca. 45 – 60 ton av bisfenol A baserad epoxiharts och polykarbonat. Av en intern Vestas – rapport framgår också, att över 1 ton farligt avfall skapas vid produktionen av varje enskild turbinblad.

  MVH,

 84. Mats G

  shit.. jag provar igen.

  rättelse 82.

  Warmisterna som hävdar att mindre is är liktydigt med högre temperatur har alltså helt fel.

 85. Thomas P

  Claes-Erik #83 Vad sägs om att du börjar med att kommentera mitt inlägg #6 som har mer med tråden att göra än denna avstickare om vindkraft?

 86. Daniel Wiklund

  Thomas P skrev ”Tror du liksom Daniel att du är chef och kan kommendera folk att både läsa och svara på det inlägg ni tycker förtjänar svar”. Den som sa det var det. Chefskommentatorn förnekar sig inte.

 87. Lasse

  #6 Thomas P
  Du glömde frågan om rekordtillväxten av Grönlands snötäcke.
  Det är tecken på vadå?
  Förra gången var det just snön som skapade kaos för oss-för en sådär 22 000 år sen:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170118082419.htm

  Håller du med mig om att det är en fuktig luft som ger dagens varma Arktis?
  En växthuseffekt -ok!

 88. Thomas P

  Lasse #87 ”Du glömde frågan om rekordtillväxten av Grönlands snötäcke.”

  Syftar du på att det var en veckas kraftiga snöfall på Grönland i höstas? Tycker du inte en sådan enstaka väderhändelse är lite trivial att dra några växlar på?

 89. Mats G

  83
  Claes-Erik Simonsbacka

  eh.. du får nog bryta ned inlägg 83 i mindre delar. Det är omänskligt att bemöta din 83.

 90. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Claes-Erik #83 Vad sägs om att du börjar med att kommentera mitt inlägg #6 som har mer med tråden att göra än denna avstickare om vindkraft?”

  Utdrag ur inlägg # 6: ”En ny studie av den framstående ryska astrofysikern H.T. Abdussamatov visar, att ”Nya Lilla Istiden” inleddes i slutet av 2015 på grund av låg solaktivitet.” ”Och lik förbannat vart 2016 varmaste uppmätta år. Konstig istid det där. Nu kan säkert Abdussamatov justera sin prognos så att istiden egentligen skall börja 2017.” Som framgår att följande artiklar medger även NASA, att vi kommer att få det kallare.

  NASA Finally Admits It´s Going to Get Colder. Posted Jan 20, 2017 by Martin Armstrong.
  Utdrag:
  – “Indeed, the sun could be on the threshold of a mini-Maunder event right now. Ongoing Solar Cycle 24 is the weakest in more than 50 years.”
  – ”Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory predict that by the time Solar Cycle 25 arrives, magnetic fields on the sun will be so weak that few if any sunspots will be formed.”

  Läs mer på:
  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/nasa-finally-admit-its-going-to-get-colder/

  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

  Mini-Maunder event.
  ”The Maunder Minimum has become synonymous with the Little Ice Age, a period of climatic cooling that, according to some definitions, endured from around 1300 to 1850, but reached its chilliest point in the seventeenth century.” Läs mer på:

  http://www.historicalclimatology.com/blog/what-was-the-maunder-minimum-new-perspectives-on-an-old-question

  MVH,

 91. Thomas P

  Claes-Erik #90 Hur vore det om du själv läste det du länkar till. Från den NASA-sida du menar förutspår att jorden skall bli kallare:
  ”The NRC report suggests, however, that the influence of solar variability is more regional than global. ”

  ” ”If there is indeed a solar effect on climate, it is manifested by changes in general circulation rather than in a direct temperature signal.” This fits in with the conclusion of the IPCC and previous NRC reports that solar variability is NOT the cause of global warming over the last 50 years. ”

  Det finns helt enkelt ingenting där som talar om att jorden skulle bli kallare.

  Eller från din sista länk:
  ”Of course, the warming influence of anthropogenic greenhouse gases will overwhelm any cooling brought about by declining solar activity. ”

  Hela den artikeln handlar om att visa på hur komplex den sk Lilla Istiden var.

 92. Björn

  Claes-Simonsbacka [90]; Ja, vi går mot en kallperiod tveklöst. Nedgången i solaktiviteten har börjat, vilken kan följas i nedanstående länk. Det är inte frågan om ett vanligt solfläcksminimum som vi närmar oss, utan också solfläckscykler med amplituder som är så låga, att en sakta nedkylning är oundviklig. Början till denna tid kan redan skönjas i södra Europa, över Sibirien och Nordamerika, där det har varit ovanligt kallt. Den som inte tror på stratosfärens nedkylning på grund av mindre energi i UV-strålningen, borde börja tänka om.

  http://www.solen.info/solar/

 93. Claes-Erik Simonsbacka

  Mats G #89
  Emotser tacksamt dina specifika önskemål avseende nedbrytningen av inlägg #83 och ev. önskan om förtydliganden.

  MVH,

 94. Claes-Erik Simonsbacka

  Utdrag ur mitt inlägg #90: ”Som framgår av följande artiklar medger även NASA, att vi kommer att få det kallare.” Av ditt inlägg #91 bevisar du, Thomas P, att du bevisligen saknar läsförståelse då jag inte i mitt inlägg påstod ”att jorden skulle bli kallare.”

 95. Thomas P

  Claes-Erik #94 Du bevisar snarare att det är du som saknar läsförmåga. NASA vare sig hävdar, medger eller på annat sätt påstår att det skall bli kallare. Eller menar du med ”vi” någon specifik grupp människor i en oklar delmängd av jorden?

 96. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #95
  NASA ADMITS THAT WINTERS ARE GOING TO GET COLDER…MUCH COLDER. NOVEMBER 18, 2014 – Utdrag

  ”During one 30-year period within the Maunder Minimum, astronomers observed only about 50 sunspots, as opposed to a more typical 40,000-50,000 spots. (Source)
  Climatologist John Casey, a former space shuttle engineer and NASA consultant, thinks that last year’s winter, described by USA Today as “one of the snowiest, coldest, most miserable on record” is going to be a regular occurrence over the coming decades.
  Casey asserts that there is mounting evidence that the Earth is getting cooler due to a decline in solar activity. He warns in his latest book, Dark Winter, that a major alteration of global climate has already started and that, at a minimum, it is likely to last 30 years.
  Casey predicts food shortages and civil unrest caused by those shortages due largely to governments not preparing for the issues that colder weather will bring. He also predicts that wickedly bitter winter temperatures will see demand for electricity and heating outstrip the supply.
  Casey isn’t alone in his thinking. Russian climate expert and astrophysicist Habibullo Abdussamatov goes one step further and states that we are at the very beginning of a new ice age.”

  http://www.thedailysheeple.com/nasa-admits-that-winters-are-going-to-get-colder-much-colder_112014

  MVH,

 97. Thomas P

  Claes-Erik #96 Så med ”NASA medger” menar då inte att NASA medger utan att en ingenjör som jobbat på rymdskytteln och vad jag vet inte har några meriter som klimatforskare vare sig inom eller utom NASA hävdar detta. Funderat på det där med källkritik någon gång? Och varför länka till ett dokument som faktiskt är från NASA närd et nu inte stödjer din tes?

  Det är så festligt med alla er klimatalarmister här på bloggen.

 98. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #97
  America’s Forum | John Casey World renowned climatologist and author of ”Dark Winter”
  Newsmax TV

  https://www.youtube.com/watch?v=-xMDGygnFAQ

  MVH,

 99. Björn

  Thomas P [97]; Menar Du att inga andra än s.k klimatforskare förstår vad det handlar om? Det är ju så att dina s.k klimatforskare inte förstår yttre påverkan på det interna systemet. Här ligger problemet, nämligen att dina s.k klimatforskare negligerar solens variabilitet i energiflödet mot jorden. Därför finns inte något förutseende om solens och andra yttre faktorers inverkan på väder- vind och klimat. Thomas, dina s.k klimatforskare förhindrar genom sitt tankeförbud kring annat än antropogen CO2, att ge förebyggande skydd mot en nedkylning av norra halvklotet, när solen nu minskar sin aktivitet.

 100. Thomas P

  Claes-Erik #98 Och din poäng är? Denne John Casey har uppenbarligen tillsammans med Abdussamatov åsikten att jorden snart skall bli kallare. Det innebär inte att NASA anser detta. Du ljuger med andra ord. Var har du sen Caseys publikationslista som gör honom till ”World renowned climatologist”?

  Björn #99 Jag menar att om man hävdar att NASA anser något då får man allt presentera några argument till stöd för detta.

  ” Här ligger problemet, nämligen att dina s.k klimatforskare negligerar solens variabilitet i energiflödet mot jorden.”

  Nej, det gör de inte. Du kan t ex läsa länken från NASA som Claes-Erik kom med. Till skillnad från dig är dock inte seriösa klimatforskare sådana soldyrkare att de förutsätter att allt som händer med jordens klimat styrs av solen.

 101. Guy

  Thomas P #100

  ”Till skillnad från dig är dock inte seriösa klimatforskare sådana soldyrkare att de förutsätter att allt som händer med jordens klimat styrs av solen.”

  Inte? i sista hand är det väl ändå så. Släck solen så får du se. Så är det vederlagt.

  PS. märkligt att du kräver meriter av alla andra utom av alarmistiska sagomän. Se # 97 och jämför med Svenska ”forskare”.

 102. Thomas P

  Guy #101 Visst, och börsen, allsvenskan, nobelprisen etc styrs med samma argument också alla av solen. Skulle inte bli några nobelpris om solen släcktes. Om du slutar dumma dig, hade du något sakligt att tillägga till debatten?

 103. Daniel Wiklund

  Thomas P anser ju att Åsa Romson och Isabella Lövin var och är kvalificerade för sina uppdrag att bestämma den klimatpolitik som Sverige ska ha. Det är bara när det passar som Thomas P kräver meriter.

 104. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #100

  Du, Thomas P, menar alltså att om jorden går in i en period med en mindre aktiv sol, dvs. med mindre energiinflöde mot jorden och låg magnetiskt aktivitet, väntar oss en fortsatt global uppvärmning och inte en mer eller mindre kraftig avkylning?

  MVH,

 105. Thomas P

  Claes-Erik #104 Jag menar att uppvärmningseffekten av mer CO2 helt dominerar eventuell temperaturpåverkan från eventuellt minskad solaktivitet. Ser man till solfläcksantal hade dessa ett max kring 1960 och har minskat sedan dess. Har det blivit kallare tycker du?
  http://www.sidc.be/silso/yearlyssnplot

  Som skrevs i de länkar du själv hänvisade till:
  ”If there is indeed a solar effect on climate, it is manifested by changes in general circulation rather than in a direct temperature signal.”

  ”Of course, the warming influence of anthropogenic greenhouse gases will overwhelm any cooling brought about by declining solar activity. ”

  Så hur var det nu. Anser du fortfarande att NASA hävdar att jorden skall bli kallare? Du kommer med påståenden hela tiden men duckar för mina svar.

 106. Björn

  Thomas P [105]; Jag passar på att kommentera din kommentar också. Din länk visar tydligt att innevarande solcykel 24 är approximativt jämförbar med cykel 13 i början av 1900-talet. Världshaven har av de andra cyklernas höga amplituder fram till t.o.m cykel 23, ackumulerat en avsevärd mängd värme. Det är som solforskarna menar att det är ca 100 år sedan vi hade en solcykel med så lite energi som den i 24. Är detta inte oroande med tanke på att cykel 25 antas med stor sannolikhet, bli ändå lägre. Om det är som Du menar att antropogen CO2 kan balansera ut den minskning av utstrålad energi som solen förlorar, då borde vi inte just nu ha snö och kyla ända ner till Afrikas nordkust. Någonting håller på att hända och det är allvarligt om de S.k klimatforskarna inte inkluderar den variabla energi som solen kan uppvisa.

 107. Guy

  Thomas P # 102

  För ett ögonblick föll jag nästan ner till din nivå. Så lågt som till din jämförelse kunde jag inte ha kommit utan hjälp.

 108. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #105

  ”Jag menar att uppvärmningseffekten av mer CO2 helt dominerar eventuell temperaturpåverkan från eventuellt minskad solaktivitet.”

  Påstår du, Thomas P, med beaktande av att värmen från jordens inre ger ett mycket litet bidrag till
  temperaturen på jordytan, att ökad CO2-halt i atmosfärsskikten helt dominerar/styr jordens temperaturvariationer utan någon klimat och temperaturpåverkan orsakad av minskade solaktiviteter, eruptioner, magnetiska aktiviteter och variationerna i styrkan hos de solstrålar som träffar jordytan?

  Om vi nu bortser från solinstrålningen, vilken ungefärlig temperatur skulle jordytan ha?

  MVH,

 109. Kenneth Mikaelsson

  Ännu en sten att lägga på puckons grav…

  http://notrickszone.com/2017/01/23/new-paper-14-scientists-affirm-solar-forcing-not-co2-is-dominant-control-for-modern-climate-change/#sthash.5RsiOCAB.dpbs

 110. Thomas P

  Claes-Erik #108 Var kom geotermiska värmen in i bilden? Den är helt konstant över tidsepoker relevanta för mänskligheten så den orsakar inga klimatvariationer.

  ”Om vi nu bortser från solinstrålningen, vilken ungefärlig temperatur skulle jordytan ha?”

  Men snälla du, försöker du precis som Guy låtsas som att det faktum att solens totala instrålning är det som gör att vi har en rimlig temperatur på jorden också måste innebära att variationer i solen är det som styr variationer i jordens klimat och att allt annat, som variationer i CO2, är försumbart?

  Vill du hävda att vi kommer få det kallare pga lägre solaktivitet får du nog faktiskt komma med lite bättre argument!

  OCH KAN DU SVARA PÅ MIN FRÅGA: Anser du fortfarande att NASA hävdar att jorden skall bli kallare?

 111. Daniel Wiklund

  Kan du Thomas P redovisa källan för att den geotermiska värmen inte orsakar klimatvariationer.

 112. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #110

  Energitransporten ut från jorden till jordens yta (betraktat som en absolut svart kropp) kan bara ske genom elektromagnetisk strålning och den utstrålade effekten per m2 erhålls av Stefan-Boltzmanns lag: P = sT4 (där konstanten s=5.67*10-8 W/m2/K4 och T är den absoluta temperaturen i Kelvin). Tillämpar vi formeln på energiflödet från jordens innandöme till jordens yta får vi T = 34 K eller -239 grader C.

  MVH,

 113. Thomas P

  Claes-Erik #112 Återigen kan jag bara undra vad din poäng är, förutom då att blanda bort korten med triviala och irrelevanta utsagor.

  KAN DU SVARA PÅ MIN FRÅGA: Anser du fortfarande att NASA hävdar att jorden skall bli kallare?

 114. Guy

  Thomas P, det vore kul om du någon enstaka gång svara på det som frågas dej i stället för att i bästa politikerstil ställa en motfråga som du abslolut måste få svar på först. Till råga på allt använder du dej av taktiken att höja rösten när argumenten tryter.

  Skitstil tycker jag.

 115. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #113
  ”KAN DU SVARA PÅ MIN FRÅGA: Anser du fortfarande att NASA hävdar att jorden skall bli kallare?”

  Anser fortfarande att jorden skall bli kallare med stöd av de artiklar och dess rubriksättningar som jag åberopat ovan, nämligen:
  – ”NASA ADMITS THAT WINTERS ARE GOING TO GET COLDER…MUCH COLDER”
  – ”NASA Finally Admits It´s Going to Get Colder”
  – ”NASA Temperature Data Corruption Massive Data Tampering Uncovered At NASA – Warmth, Cooling Disappears Due To Incompatibility With Models”.

  Thomas P. instämmer inte heller med ditt påstående om ”triviala och irrelevanta utsagor” då det är grundläggande att förstå, att det är sol- och magnetiska aktiviteter som gör att vi bl.a. har en rimlig temperatur på jorden som inte genereras av energiflödet från jordens innandöme till jordens yta.

  MVH,

 116. Thomas P

  Claes-Erik #115 Ser du verkligen inte att de rubriker du citerar alla härrör, inte från NASA, utan från olika bloggar som förvanskar vad NASA säger? Är du sån som tror att allt någon skriver måste vara sant? De som din blogg så fint kallar för ”sheeples”?

  Är det någon som förnekat att solen behövs för att vi skall ha dräglig temperatur? Någon alls? Om inte vid håller jag att påståendet är trivialt och bara ett sätt för dig att avleda från den fråga som är relevant nämligen om variationer i solen är tillräckligt stora för att vi skall få snar avkylning, och där håller inte ens de seriösa källor du av misstag citerat med dig.

  Guy #114 Jag svara på de flesta frågor jag får som är rimligt relevant för ämnet. Du är bara sån där kravmaskin som anser att du alltid kan hoppa in med vilka frågor som helst och kräva att få svar. Senaste frågan jag se att du ställde var i #101 och den fick du svar på.

 117. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas p # 116
  ”Ser du verkligen inte att de rubriker du citerar alla härrör, inte från NASA, utan från olika bloggar som förvanskar vad NASA säger?”

  Har du legala belägg för att ansvariga utgivare för de artiklar jag åberopat ”förvanskat vad NASA säger”, dvs. NASA:s publikationer, föreslår jag härmed att du, Thomas P, anmäler de berörda utgivarna till relevanta myndigheter / rättsväsendena.

  MVH,

 118. Thomas P

  Claes-Erik #117 Kan inte du ta och peka på någon av dessa NASA:s publikationer som du menar stödjer din sak? Den enda du länkat till hittills motsade ju den.

  Ditt tjafs om att stämma några hypotetiska ”ansvariga utgivare” som knappast finns på en grupp utländska bloggar kan helt enkelt inte vara avsett som seriöst. du slingrar dig bara med den ena absurda undanflykten efter den andra för att undvika ta ansvar för att det du skriver är helt uppåt väggarna fel.

  Om du är sån som tycker man skall stämma alla man anser har fel kan du väl ta och stämma NASA för att de i rapporten du länkade till skrev:
  ” ”If there is indeed a solar effect on climate, it is manifested by changes in general circulation rather than in a direct temperature signal.” This fits in with the conclusion of the IPCC and previous NRC reports that solar variability is NOT the cause of global warming over the last 50 years. ”
  De har ju uppenbarligen förvanskat vad de själva anser.

 119. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #116
  ”de seriösa källor du av misstag citerat med dig”
  Vilka är de seriösa källor som du påstår dig veta, att jag av ”MISSTAG CITERAT”?

  Förstår jag dig rätt, Thomas P, så hävdar du med bestämdhet att NASA är fast övertygad och förstått, att solens variabilitet inte alls varit och är någon orsak till den globala uppvärmningen?

  MVH,

 120. Thomas P

  Claes-Erik #119 eftersom du med en dåres envishet hävdar att NASA anser att det skall bli kallare pga lägre solaktivitet måste rimligen din länk till den där NASA-rapporten där de påstår motsatsen vara ett misstag, likaså länken till historicalclimatology. eller hade du bara förutsatt att ingen skulle orka läsa vad du länkade till utan bara bli imponerad av att du ansåg dig ha en källa?

  ”Förstår jag dig rätt, Thomas P, så hävdar du med bestämdhet att NASA är fast övertygad och förstått, att solens variabilitet inte alls varit och är någon orsak till den globala uppvärmningen?”

  Jag citerade i #118 vad den NASA-rapport du själv länkade till kom fram till. Hävdar du nu med bestämdhet att den rapporten är fel, att NASA inte alls anser som så?

  Jag får upprepa min fråga en gång till: Anser du fortfarande att NASA hävdar att jorden skall bli kallare? I så fall, länka till en rapport där NASA hävdar något sådant!

 121. Daniel Wiklund

  Du Thomas P kör med en massa invektiv i diskussionen med Claes-rik S. Han däremot gör det inte, skärp dig nu för f-n Thomas P. Vem tror du att du är, är du universums centrum. Varför ska alla här dansa efter din pipa, vem har get dig det mandatet, är det möjligtvis kungen.

 122. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #118 och #120

  Av NASA:s publikation, som ditt utdrag citerar ovan, framgår bl.a. även följande:
  ”In recent years, researchers have considered the possibility that the sun plays a role in global warming. After all, the sun is the main source of heat for our planet. The NRC report suggests, however, that the influence of solar variability is more regional than global. The Pacific region is only one example.”

  ”Much has been made of the probable connection between the Maunder Minimum, a 70-year deficit of sunspots in the late 17th-early 18th century, and the coldest part of the Little Ice Age, during which Europe and North America were subjected to bitterly cold winters. The mechanism for that regional cooling could have been a drop in the sun’s EUV output; this is, however, speculative.”

  ”Indeed, the sun could be on the threshold of a mini-Maunder event right now. Ongoing Solar Cycle 24 is the weakest in more than 50 years.  Moreover, there is (controversial) evidence of a long-term weakening trend in the magnetic field strength of sunspots. Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory predict that by the time Solar Cycle 25 arrives, magnetic fields on the sun will be so weak that few if any sunspots will be formed. Independent lines of research involving helioseismology and surface polar fields tend to support their conclusion. (Note: Penn and Livingston were not participants at the NRC workshop.)”

  ”“If the sun really is entering an unfamiliar phase of the solar cycle, then we must redouble our efforts to understand the sun-climate link,” notes Lika Guhathakurta of NASA’s Living with a Star Program, which helped fund the NRC study. “The report offers some good ideas for how to get started.””

  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

  Notera, att NASA:s publikation uppger bl.a., att i själva verket kan solen vara på tröskeln till en mini-Maunder (liten istids) händelse just nu. Det framgår också att NASA måste fördubbla sina ansträngningar för att förstå solens klimatkoppling, om solen verkligen går in en obekant fas av solcykeln.

  P.S. Har inte påstått att ”NASA hävdat” att jorden skall bli kallare utan jag har, att ansett att jorden skall bli kallare med stöd av de artiklar och dess rubriksättningar som jag åberopat!

  MVH,

 123. Svempa

  #121 det är som vanligt. Men när man konfronterar Thomas P. med det faktum att de av honom (och Rockström m.fl) omhuldade klimatmodelleringarna hittills inte slagit status quo-scenarier, då det blir radiotystnad.

 124. Thomas P

  Claes-Erik #122 De första två stycken du citerar talar om att solen kan ge regionala förändringar, inte någon global temperaturförändring. Det tredje talar i huvud taget inte om jordens temperatur och det fjärde bara om att det är bra med mer forskning (när har forskare någonsin tyckt annat än att mer forskning är bra?). Du greppar efter halmstrån.

  ” Har inte påstått att ”NASA hävdat” att jorden skall bli kallare ”

  Inte? Vad menade du då när du skrev t ex ”Som framgår att följande artiklar medger även NASA, att vi kommer att få det kallare.”

  ”utan jag har, att ansett att jorden skall bli kallare med stöd av de artiklar och dess rubriksättningar som jag åberopat!”

  Så allt du egentligen har att gå på är rubriker på ett par mindre seriösa aktivistbloggar. Och då har vi inte ens kommit in på hur dina citat om hur rekordstor isutbredningen är…

 125. Thomas P

  Svempa #123 Så hemskt illa går de väl ändå inte:
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

 126. Guy

  Thomas P # 116

  Guy #114 Jag svara på de flesta frågor jag får som är rimligt relevant för ämnet. Du är bara sån där kravmaskin som anser att du alltid kan hoppa in med vilka frågor som helst och kräva att få svar. Senaste frågan jag se att du ställde var i #101 och den fick du svar på.

  Du Thomas, är en mästare på att läsa slarvigt och på att inte förstå vad du läser. I den här tråden har du fått frågor, av andra än mej som du inte velat svara på eller ”svaret” har varit något annat än vad som frågades. Det samma gäller tråd efter tråd.
  Vad gäller min fråga och ditt svar på den kan vi konstatera att nivån på ditt svar var av klassen godag yxskaft.
  Vem som är kravmaskin kan vi sluta oss till av: ” KAN DU SVARA PÅ MIN FRÅGA: Anser du fortfarande att NASA……”

 127. Björn

  Thomas P, kan det finnas en viss risk att vi går mot en nedkylning när den totala energin i solcyklerna nu minskar? Sambandet mellan solens instrålade energi och temperaturförändringar kan väl knappast förnekas? Rent intellektuellt går det väl inte att i fysiska termer tänka sig att det blir varmare globalt eller regionalt, om solenergin över tiden konstant minskar?

 128. Thomas P

  Björn #127 Variationerna i instrålad solenergi är små, mycket mindre än effekten av ökad växthuseffekt.

  Lever du förresten kvar i tron att det är kallare på vintern för att det är större avstånd till solen?

 129. Svempa

  #125 Om man inte slår slantsingling går det inget vidare. Jag föreslår att du kollar in några videos med Richard Feynman så får du en förståelse för saken.

 130. Björn

  Thomas P [128]; Det innebär att Du erkänner att om inte antropogen CO2 emitterades skulle det bli kallare på grund av solens minskning i utstrålad energi. Det Du påstår är att det aldrig skulle kunna bli kallare globalt eller regionalt, bara varmare. Men om det nu trotts allt blir kallare, beror det då på att vi emitterar för lite CO2? Allt tyder ändå på att den globala temperaturen faller. I mitt perspektiv är det så Thomas, att dina s.k klimatforskare inte förstår denna komplexa situation med ökande antropogen CO2 och en konstant minskning av inflödad solenergi. Detta solflöde är ett spektrum av våglängder där den största delen från 300 nm och nedåt absorberas i stratosfären och uppåt. Har dina kollegor inom AGW-rörelsen kalkylerat med bortfallet i energi från dessa UV-våglängder nu när solen går mot en slät yta utan synliga magnetiska utbrott?

 131. Daniel Wiklund

  Det kanske är bäst Thomas P att du inte kommerr så nära solen så att du bränner dig.

 132. tty

  #77

  ”Glaciärer smälter underifrån.”

  Vissa glaciärer smälter underifrån. Glaciärer kan vara antingen ”varmbaserade” eller ”kallbaserade”, d v s den basala temperaturen kan vara antingen över eller under noll grader (eller för att vara mera exakt den aktuella smältpunkten som är tryckberoende). Tempererade glaciärer är nästan alltid varmbaserade och har alltså en vätskefilm i botten. Arktiska glaciärer kan vara antingen-eller beroende på tjocklek och det geotermiska värmeflödet. Tjockare glaciärer och större värmeflöde ökar sannolikheten för varmbaserad is. I Antarktis anses ca 50% av isen vara varmbaserad, främst nära kusterna, men siffran är ytterst osäker. Olika delar av en och samma glaciär kan vara både varmbaserad och kallbaserad (polytermal), vilket är vanligt t ex på Spetsbergen.
  På Grönland är större delen av isen troligen varmbaserad, vilket var oväntat för den norra delen men det beror troligen på ett oväntat stort geotermiskt flöde (det finns t o m tecken på vulkanisk aktivitet i relativt sen tid under isen). De centrala delarna av isen har dock troligen varit kallbaserade i stort sett sedan isen bildades baserat på att organiska sediment finns bevarade under isen. Under en varmbaserad is skulle de för länge sedan ha eroderats bort (kallbaserade isar eroderar ytterst långsamt).

  Observera också att en varmbaserad is inte behöver smälta basalt i någon signifikant utsträckning eftersom detta också förutsätter att smältvattnet kan flyta ut från glaciären. Dessutom kan processen bisarrt nog faktiskt också gå i motsatt riktning. Ovanför den subglaciala Lake Vostok i Antarktis består sålunda ett flera tiotal mater tjockt lager av den ovanförliggande isen av fruset sjövatten.

 133. tty

  #128

  ”Lever du förresten kvar i tron att det är kallare på vintern för att det är större avstånd till solen?”

  Snarare är det tvärtom. För närvarande inträffar perhelion i början av januari och aphelion i början av juli, så skillnaden i insolation mellan vinter och sommar är ca 6% mindre på norra än på södra halvklotet eftersom jordbanans excentricitet är 1,03.

 134. Thomas P

  tty #133 Du och jag vet det, men för Björn är det riktigt illa. För honom är det det lilla extra avståndet pga jordaxelns lutning som gör att vi får vinter, och ekvatorn är varmast för att den är närmare solen. Eller i alla fall var det så för några månader sedan. Ja, du var ju själv iblandad i diskussionen då så du minns säkert:
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/08/28/en-aktiv-sol-minskar-molnmangden/#comments

 135. Daniel Wiklund

  ”Ekvatorn är varmast för att den är närmare solen”. Det visste jag inte, tack för den geniala informationen. Nu är vi tre som vet det.

 136. Claes-Erik Simonsbacka

  Tycker att det tydligt framkommit under diskussionen med Thomas P att inte han verkar veta, att det finns ett klara grundläggande samband mellan den globala temperaturen och solens aktivitet. Där förändringar i intensitet kan orsaka antingen uppvärmning genom en starkare solintensitet eller kyla när solintensiteten är svagare.

  Uppvärmningen eller kylningen av jordytan kan också orsaka förändringar i växthusgasernas koncentration. När jordytans temperaturs blir kallare, absorberas växthusgaserna av haven och bidrar därmed till extra nedkylning och kylningen av jordens yta kan därmed orsaka förändringar i havsströmmarna, som spelar en viktig roll då det gäller att fördela värme runt jorden. Förändringar i havsströmmarna kan medföra betydande förändringar i klimatet från region till region. Som visas av klimatforskning kan det vara troligt att klimatet i närtid, åtminstone i vissa regioner, går in i en s.k. ”liten istid” (”Mini-Maunder/ Little Ice Age” ) som minskar den s.k. globala uppvärmningen.

  MVH,

 137. Mats G

  ”solflöde är ett spektrum av våglängder”

  När jag studera CO2 absorbtionsförmåga titta jag på många videos. Men där utgick man alltid från att spektrumet var konstant i samtliga våglängder. Det går faktiskt att förstå att det kan finnas en poäng med det du skriver. Om våglängderna varierar. Eftersom CO2 bara fungerar på vissa våglängder.

  Finns det observationer on varierande våglängd. Är det det som händer. Du har alltid påstått TSI. Dvs mängden strålar. Intensitet. Men det kanske inte är ett motsatsförhållande.

 138. Claes-Erik Simonsbacka

  Tycker att det tydligt framkommit under diskussionen med Thomas P att inte han verkar veta, att det finns ett klart grundläggande samband mellan den globala temperaturen och solens aktivitet. Där förändringar i intensitet kan orsaka antingen uppvärmning genom en starkare solintensitet eller kyla när solintensiteten är svagare.

  Uppvärmningen eller kylningen av jordytan kan också orsaka förändringar i växthusgasernas koncentration. När jordytans temperaturs blir kallare, absorberas växthusgaserna av haven och bidrar därmed till extra nedkylning och kylningen av jordens yta kan därmed orsaka förändringar i havsströmmarna, som spelar en viktig roll då det gäller att fördela värme runt jorden. Förändringar i havsströmmarna kan medföra betydande förändringar i klimatet från region till region. Som visas av klimatforskning kan det vara troligt att klimatet i närtid, åtminstone i vissa regioner, går in i en s.k. ”liten istid” (”Mini-Maunder/ Little Ice Age” ) som minskar den s.k. globala uppvärmningen.

  MVH,

 139. Björn

  Thomas P [134]; Avledande manövrer är en taktik. Kommentera i stället [130]!

 140. Thomas P

  Cleas-Erik #136 Eftersom du klarade att räkna på det hypotetiska fallet att jorden bara värms med geotermisk värme kanske du skulle göra en uträkning över hur stor temperaturskillnad du får pga en realistisk ändring i solintensitet. Svaret är mindre än du verkar tro. Folk har letat samband mellan klimat och alla upptänkliga mått på solaktivitet sedan 1800-talet, och sambanden har en tendens att försvinna lika snabbt som folk tycker sig hitta dem. Det finns några kopplingar till regionalt klimat som kan vara robusta, men inte till global temperatur som dina länkar visade.

  Att haven genom sin förmåga att ta upp och avge CO2 kan fungera som positiv återkoppling är i princip sant. Under istidscyklerna var det en signifikant effekt. Idag tar dock haven upp CO2 trots att de blir varmare i och med att atmosfärshalten stigit så mycket, däremot kan effekten bidra till att CO2-halten går ned till tidigare nivåer långsammare än annars om vi skulle sluta med våra utsläpp.

  Ändring av havsströmmar i och med att jorden blir varmare är också ett orosmoment som är ett delproblem av AGW. Claes-Erik tycks dock inte riktigt förstått att jorden blir varmare, inte kallare, men bortsett från det har han någorlunda rätt.

  ”Som visas av klimatforskning kan det vara troligt att klimatet i närtid, åtminstone i vissa regioner, går in i en s.k. ”liten istid” (”Mini-Maunder/ Little Ice Age” ) som minskar den s.k. globala uppvärmningen.”

  Så nu har Claes-Erik tydligen officiellt lämnat tesen att det skall bli kallare för påståendet att den globala uppvärmningen minskar. Ett betydligt säkrare påstående att komma med eftersom osäkerheten är så stor i hur snabb denna skall bli. Oberoende av utfall kan då Claes-Erik alltid hävda att uppvärmningen skulle blivit än större utan minskningen i solaktivitet. Det han bör tänka på om han vill använda sig av det argumentet är bara att möjligheten finns att det bara är en temporär dipp i solaktivitet, och om uppvärmningen bromsats pga denna kommer den att gå långt snabbare därefter om solaktiviteten vänder. Då har delar av AGW kamouflerats av att solaktiviteten avtagit sedan 60-talet.

  P.S. till Daniel #135 Jag förstår att du tycker det är kul att vara häcklare, men ditt problem är att du inte förstår vad du häcklar.

 141. Thomas P

  Björn #139 Ditt 130 var ju bara förvirrat. jorden blir varmare inte kallare. Antropogen CO2 emitteras. Solens utstrålade energi minskar inte nämnvärt. Du hittar på en helt hypotetisk situation utan CO2-utsläpp och med en kraftigt avtagande solintensitet och undrar om det skulle bli kallare då. Visst skulle det det, men vad har det med verkligheten att göra?

  Och visst har den större variationen i UV-strålning effekt, vilket framgick t ex i länken från NASA som Claes-Erik drog fram, och det är något som klimatforskarna naturligtvis är medvetna om och undersöker. Som framgår blir dock mekanismer för att det skall kunna påverka klimatet vid jordyta rätt komplexa.

  Så hur var det nu med min ”avledning”. Har du förstått det där med varför vi har årstider än?

 142. Claes-Erik Simonsbacka

  Thomas P #140
  Svårigheten att beräkna ”hur stor temperaturskillnad du får pga en realistisk ändring i solintensitet” är att atmosfären är ett mycket komplicerat system som påverkas av många faktorer. En mindre solintensitets ökning skulle kunna orsaka en markant ökning om solen t.ex. sätter igång en uppvärmande eruptiv process eller t.ex. en minskad solintensitet med avkylande effekt. Mer vattenånga, en viktig växthusgas, i atmosfären skulle kunna betyda högre medeltemperatur på jorden, men mer vattenånga skulle också kunna betyda mer molnighet och därmed lägre solinstrålning, vilket skulle medföra lägre temperatur. Detta illustrerar hur komplext problemet är beträffande konsekvenserna av variationer i bl.a. solintensitet, eruptioner, magnetiska aktiviteter och variationerna i styrkan hos de solstrålar som träffar jordytan. Med anledning härav är det förståeligt att NASA i den tidigare nämnda publikation bl.a. uppger följande:
  ”Indeed, the sun could be on the threshold of a mini-Maunder event right now. Ongoing Solar Cycle 24 is the weakest in more than 50 years.  Moreover, there is (controversial) evidence of a long-term weakening trend in the magnetic field strength of sunspots. Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory predict that by the time Solar Cycle 25 arrives, magnetic fields on the sun will be so weak that few if any sunspots will be formed. Independent lines of research involving helioseismology and surface polar fields tend to support their conclusion.”
  ”“If the sun really is entering an unfamiliar phase of the solar cycle, then we must redouble our efforts to understand the sun-climate link,” notes Lika Guhathakurta of NASA’s Living with a Star Program, which helped fund the NRC study. “The report offers some good ideas for how to get started.””

  MVH,

 143. Björn

  Mats G [137]; Uppfattade inte först att det var en kommentar riktad till mig. Din reflektion är befogad, för våglängdsberoendet har stor betydelse för påverkan mellan jordens övre atmosfäriska lager ner mot jordplanet. Läs nedanstående länk som sammanfattar detta rätt bra.

  https://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/science/Solar%20Irradiance.html

 144. Mats G

  143
  Björn

  Det var inte konstigt att du inte uppfatta. My bad. Jag skall kolla länken.

 145. Christopher E

  Apropå diskussionen om solaktivitet och klimat ovan, är det läge att vara lite tjatig och åter lägga in en favorit i repris:

  http://www.euanmearns.com/wp-content/uploads/2016/05/Figure-3.png

  Från Nordatlanten. Blå kurva visar solaktivitet/kosmisk strålning (kurvan går uppåt = mycket kosmisk strålning = låg solaktivetet) och svart kurva klimat från isbergsaktivitet som proxy (kurvan går uppåt = mycket isberg = kallt).

  En i det närmaste total korrelation med klimatsvängningar i minst samma storlek som nu senast mellan medeltida optimum och Lilla istiden. Båda dessa framgår tydligt i diagrammet (tidsaxeln går från höger till vänster). Den moderna värmen nu avviker inte från detta mönster oavsett diskussionen om CO2:s effekt.

  Av detta lär vi oss att solaktivitet definitivt påverkar klimat i sådana amplituder, genom solinstrålning men mer troligt via någon förstärkning som kanske kosmisk strålning.

  Någon lär kanske protestera att kurvan är ”regional” men då bör man komma ihåg två saker: I synnerhet Lilla istiden återfinns på många platser runt jorden, och dagens uppvärmning i samma region studien är gjord i (isbergen är från Grönland och Kanada) anges som helt orsakad av CO2 av samma personer. Ibland är tydligen regionalt OK, och ännu märkligare är vad som skulle avbrutit denna minst 12000-åriga cykel precis nu i så fall.

  Länk:

  http://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf

 146. Daniel Wiklund

  Äntligen ett svar av Thomas P. Det var det som var meningen. Jag kan hålla med om att det inte är så lätt att förstå dig, det är ju det som är din uppgift här, att förvilla och leda in på sidospår. Måste medge att det är du bra på. Om det sen på nåt sätt påverkar klimatet låter jag vara osagt.

 147. Claes-Erik Simonsbacka

  The extra-tropical Northern Hemisphere temperature in the last two millennia: reconstructions of low-frequency variability. 18 Apr 2012 – Utdrag
  B. Christiansen, Danish Meteorological Institute, Copenhagen, Denmark
  F. C. Ljungqvis, Department of History, Stockholm University, Stockholm, Sweden

  ”The two-millennia long reconstruction shows a well defined Medieval Warm Period, with a peak warming ca. 950–1050 AD reaching 0.6 °C relative to the reference period 1880–1960 AD. The 500-yr long reconstruction confirms previous results obtained with the LOC method applied to a smaller proxy compilation; in particular it shows the Little Ice Age cumulating in 1580–1720 AD with a temperature minimum of −1.0 °C below the reference period. The reconstructed local temperatures, the magnitude of which are subject to wide confidence intervals, show a rather geographically homogeneous Little Ice Age, while more geographical inhomogeneities are found for the Medieval Warm Period.”

  http://www.clim-past.net/8/765/2012/

  Ovannämnda rekonstruktion, gällande Norra Halvklotets icke-tropiska områden, visar bl.a. på att den ”lilla istiden” under tidsperioden 1580-1720 AD nådde en temperatur på minst -1,0 ° C under referensperioden.

  MVH,

 148. Thomas P

  Claes-Erik #142 Du drar upp alla problem med att fastställa klimatkänsligheten, och de är högst verkliga, men man kan i alla fall göra en överslagsberäkning bara genom att ta fram en forcing från solvariationen och jämföra den med forcing från CO2. (och det här är lite av en kuggfråga där det är lätt att få helt fel svar om man inte håller tungan rät i mun).

 149. Thomas P

  Claes-Erik #147 som du säkert är medveten om spretar sådana där rekonstruktioner så mycket att den som vill kan hitta en som ”bevisar”precis vad han vill tro. just den där har t ex en mycket kraftigare topp kring år 1000 än man hittar hos andra. Se figur 6.

  Sen tror jag inte att man får hänvisa till studier som använder sig av trädringar på den här bloggen, fast det kanske inte gäller om de visar på ”rätt” resultat? Reglerna för vad som är acceptabla vetenskapliga metoder är lite suddiga…

 150. Christopher E

  Claes-Erik,

  Thomas störs av trädringar utom när de kommer från hockeyklubban. Men här får du en studie som har som poäng att just undvika temperaturproxies från trädringar:

  http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/AGW/Loehle/Loehle_McC_E&E_2008.pdf

  Centralt diagram i studien:

  http://www.worldclimatereport.com/wp-images/loehle_fig3.JPG

 151. Claes-Erik Simonsbacka

  #150
  Tack Christopher E!

  MVH,

 152. Thomas P

  Christopher #150 Om du åter drar fram den artikeln så får väl jag kontra med att åter dra fram kritik av den:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/past-reconstructions/

 153. Daniel Wiklund

  Det här är som en hockeymatch i oändligt antal perioder, nästan oändligt antal länkar. ”Spelet” böljar fram och tillbaka. Några gula och några röda kort utdelas. Tänk vad klimat och väder kan åstadkomma, det läggs ner nästan oändligt antal timmar på att komma med den slutgiltiga lösningen. Spänningen är olidlig, men frågan är om vädret och klimatet bryr sig, det blir ändå aldrig som vi vill, åtminstone inte för alla samtidigt.

 154. Christopher E

  #152 Thomas P

  Jaha ja… Realclimate… en site som en gång riggades just för för att försvara en ökänd trädringsstudie.

  Inget relevant där, kritik från 2007. Den versionen versionen av studien jag länkade är från 2008 och har redan åtgärdat några mindre fel som påtalades (det är därför den heter ”corrected”).

 155. Thomas P

  Christopher #154 Känns inte din kritik mot Realclimate lite krystad när du just länkat till en artikel i E&E en artikel av och för förnekare vars artiklar inte platsar i seriös vetenskaplig press? Vars editor har som policy att publicera allt som är kritiskt mot AGW och låta läsarna själva avgöra om det är vettigt.

  Som du säger, den version du länkar till har korrigerat några av de mindre felen, synd bara att de större finns kvar.

 156. Christopher E

  #155 Thomas P

  Jaja, förnekarsnack bla bla. Det är väl just vad Realclimate gör, publicerar en massa och sedan får läsarna debunka om de orkar bry sig.

  Ditt automatsvar att bara för att det är E&E ska det ignoreras fungerar liksom inte. Den riktar sig till alla för övrigt, även ni som väljer att förneka non-AWG klimatförändringar och solpåverkan.

  Jag ser inget ”förnekande” alls i att göra en metadatastudie av trädringsfria proxies och se vad det ger. Ingen multiproxy ger någon absolut sanning där man kan läsa tiondels grader med linjal på x-axeln. Men Loehle är likväl ytterligare en av många indikationer på att MWP och LIA lever och har hälsan. Och i denna tråd är det intressant att de sammanfaller med proxoxies för solaktivitet.

 157. Thomas P

  Christopher #156 ”Ditt automatsvar att bara för att det är E&E ska det ignoreras fungerar liksom inte. ”

  Till skillnad då från ditt automatsvar att det skall ignorerar bara för att det är Realclimate?

 158. Christopher E

  #157 Thomas P

  Det är givet att en site specialiserad på att försvara trädringar är lite partisk gentemot andra ingångar. Det är värt att påpeka. Det behöver inte betyda att allt de skriver fel.

  Men inte ens Realclimate klarar att debunka en artikel som utkommer året efter deras blogginlägg.

 159. Thomas P

  Christopher #158 Smart taktik. Publicera en usel artikel i en tidskrift med dåligt rykte och om någon händelsevis orkar påpeka fel korrigerar man i full förvissning om att ingen kommer orka bry sig om att bemöta även den uppdaterade artikeln som därför de troende kan hävda är korrekt.

 160. Daniel Wiklund

  Thomas P #159 Först en mening bestående av två ord, sen en med 44 ord. Smart taktik, få orkar läsa den, och ännu färre förstår den.

 161. Christopher E

  #159 Thomas P

  Ojojoj, vilka hypoteser du fantiserar ihop.

  Vi vet ju alla dels att din uppfattning vad som är ”uselt” är subjektiv och dessutom att felaktigheter kan finnas även i artiklar i vad du anser vara ideologiskt godkända tidskrifter, vilka också ofta korrigeras. Är du medveten om att även till MBH98 har ett corrigendum publicerats av författarna? Är det din spekulativa taktik där också menar du?

  Det finns inget skumt i det hela. Det finns ingen som helst anledning att misstänka Loehle för något annat än ett ärligt kunskapssökande i sin proxiestudie. Uppenbarligen är det du som är troende i detta fall, inte de som helt enkelt ser vad riktiga data säger.