Går klimatförändringarna snabbare än någonsin?

Svaret på rubrikens fråga är ”nej”, om ”någonsin” tolkas bokstavligt. Jorden har en lång historia, klimatförändringar har pågått nästan hela tiden och någon gång har det väl ändå gått snabbare än de senaste årtiondena.

Men ”någonsin” används numera ofta i betydelsen ”sedan mätningarna började”. Fast då är det frågan när mätningarna ska anses ha börjat. Nästan globalt heltäckande temperaturmätningarna började med satellitdata från och med december 1978. Vanligen anses dock mätningarna ha börjat 1850 eller 1880, då kända temperaturserier börjar.

En av dessa kända temperaturserier, är HadCRUT4, ett samarbetsprojekt mellan två brittiska institut, där Hadley Centre står för havstemperaturer och CRU för landtemperaturer. 4:an står för att det är fjärde versionen av temperaturserien.

Den temperaturserien har åtminstone två markanta uppvärmningsperioder. Låt oss jämföra dessa två:

HadCRUT4_jämförelse_Två_Perioder

Här har jag räknat ut årsmedeltemperaturer för bägge perioderna och sedan räknat ut anomalierna för varje år, alltså skillnaden mellan varje års medel och periodens årsmedel. Det har jag gjort här, och för de andra temperaturer jag kommer att visa, för att jag är intresserad av hur snabbt temperaturförändringarna har gått under varje period. Jag är däremot inte intresserad av hur temperaturerna har varierat mellan perioderna.

Är det då någon signifikant skillnad mellan dessa två perioder i HadCRUT4? Förutom då att det har blivit varmare mellan den första och den andra perioden? Men nu fokuserar jag som sagt på hur fort förändringarna gick i varje tidsperiod.

Om du inte hade haft förklaringen överst i diagrammet, skulle du då lätt ha kunnat avgöra vilken datamängd som hör till perioden 1908-38 och vilken som hör till 1988-2018?

Data för HadCRUT4 hämtade jag förresten från Climate Explorer.

Det finns en temperaturserie som baseras på data från termometrar från delar av världen och som sträcker sig längre tillbaka än till mitten av 1800-talet. Det är landbaserade temperaturer från BEST, vilket antagligen står för Berkeley Earth Surface Temperatures. Dessa data finns dessutom på Climate Explorer.

För vissa landområden, börjar BEST redan 1750. Jag experimenterade med olika latitudband i Climate Explorer och fann till slut ett där dess datasystem accepterar att det finns tillräckligt med data.  Jag hittade där tre perioder där uppvärmningen verkar ha gått ungefär lika snabbt som de senaste årtiondena. Här en jämförelse mellan dessa fyra perioder:

BEST_Land_Jämförelse_Fyra_Perioder

Är det verkligen någon signifikant skillnad mellan den moderna uppvärmningsperioden och de tidigare? Den moderna beror ju, om vi ska tro på klimataktivisterna, helt eller nästan helt på växthusgasutsläpp. Medan de tidigare inte kan ha haft sådana som orsak.

Den längsta temperaturserie som baseras på termometerdata, är CET, Central England Temperatures. Den gäller alltså bara för en liten del av ett land. I och med att den sträcker sig över så lång tid, är den ändå intressant.

Två perioder med uppvärmning, varav den ena har inträffat nyligen, visas i detta diagram:

CET_Jämförelse_Två_Perioder

Den tidiga perioden, 1698-1738, kan då uppvärmningen inte ha berott på växthusgasutsläpp, som till dess hade varit försumbart små. Men de senaste årtiondena beror uppvärmningen på växthusgasutsläpp och har varit exceptionell. Eller?

Ett sätt att få fram temperaturer från före termometrarnas tidsålder, är att borra i glaciäris. En av de längsta temperaturserierna som har erhållits på detta sätt, är från ett projekt, GISP2, i det inre av Grönland. Den går över 50000 år bakåt i tiden. Här finns dock inga data för de senaste årtiondena. Därför har jag fått göra något som egentligen inte ska göras: Jämföra data från olika mätmetoder. För att representera modern tid, valde jag temperaturdata från väderstationen i samhället Angmagssalik. Dessa jämförde jag med perioder med till synes stor och snabb uppvärmning i GISP2-data, enligt en sammanställning av de senaste 4000 åren.

Formellt är dessa GISP2-data årsmedelvärden. När man tittar på hur data ser ut, är det klart att de flesta av dessa årsmedelvärdena egentligen är linjära interpolationer mellan år då det verkligen finns data. Därför valde jag den här gången en längre tidsperiod för jämförelserna:

Grönland_Jämförelser_Fyra_Perioder

Är det verkligen någon avgörande skillnad mellan den moderna perioden, med sin påstådda påverkan från växthusgasutsläpp, och de andra perioderna, då växthusgasutsläpp inte kan ha påverkat klimatet?

Om jag så ska avsluta med min åsikt, med mitt svar på rubrikens fråga, så är det: Nej, klimatförändringarna går inte snabbare än någonsin! Det är ju min åsikt. Någon annan kanske drar en annan slutsats av de data jag presenterar?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  OT ursäkta, men detta är en färskvara!

  Greta säger att hon räknar med att mönstra av på tisdag morgon i Lissabon. För att sedan ”defilera” genom bl.a. den spanska delstaten Estramadura i den delstatens myndighets elbil. I Madrid väntas väl miljoner flaggviftande beundrare utmed infartsgatan kan jag tro?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/spanska-regionen-erbjuder-greta-skjuts-med-elbil/

 2. Hysteriskt!!

 3. Lasse

  Utmärk och intressant analys Lars Kamél.
  Kan vi lita på att HADCRUT4 inte har masserats så alla trender fördärvats?
  En som håller koll är Ole Humlum.
  ”While both NCDC and GISS often experience quite large administrative changes(see example on p.8), and therefore essentially areunstable temperature records, the changes introduced to HadCRUT are fewer and smaller. ” http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_October_2019.pdf
  Check!

 4. Lasse

  #3 forts
  Denna analys av temperaturer i Atlantens djupvatten kan vara intressant i dagens ämne:
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/30/three-graphs/

 5. Ingemar Nordin

  Tack Lars,

  Nu förstör du alarmisternas retoriska trick, ”snabbare än någonsin”. Hur många tidningsrubriker, radioprogram och TV-inslag har vi inte hört denna floskel upprepas gång på gång. Det ger läsaren och åhöraren kalla kårar längs ryggraden eftersom det då klart och tydligt deklareras att klimatet är helt annorlunda nu, att något nytt och skrämmande har inträffat,

  Ibland hör man också att uppvärmningen under 1900-talet fram till nu har varit ”snabbare än någonsin”, precis som ökningen av koldioxid har varit ”snabbare än någonsin”. Det senare kan vara sant – jag vet inte – men det förra är definitivt falskt. Det har funnits minst lika snabba sekellånga uppvärmningar som den vi har sett i modern tid.

 6. Christer Eriksson

  1# Rolf M
  Har hon blivit vald till president?
  Sinnessjukt.

 7. jensen

  Just denna fråga har John Kehr ingående studerat i sin bok. Under Eemians avkylning inträffade även uppvärmningsperioder under så långa perioder som 1 000 år, men ändå var varje 1 000-års period kallare än den tidigare. under det att insolationen 65 NH gick från positiv till negativ för 120 000 år sedan. Framför allt kan visas att kortare perioder kan ha ytterligare snabbare uppvärmning.
  Under 175-års perioden 118 225 – 118 050 steg globala genomsnittstemperaturen 2,3 C ( från – 0,9 till + 1,4 ) , vilket är 3 ggr snabbare än vad som mätts senaste 160 åren. Sålunda kraftig uppvärmning trots att jorden långtidsmässigt befann sig under avkylning.
  Under Eemians peak var globala temperaturen 4-5 C varmare än nu, framför allt p.g.a. att Arktis var varmare än nu. Under tusentals år var Arctis under Eemian säkerligen fritt från havs-is.
  Det man skall vara orolig för, är fortsatt Neoglacial, och Glacial liksom Eemians förlopp 110 000 år sedan.-

 8. Ingemar Nordin

  #5 forts

  Här är en presentation av den artikel som jag tänkte på.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/24/klimatforandringar-8000-ar-lika-stora-och-snabba-som-nu/

 9. Sören G

  Det finns loggbok från slussen i Lilla Edet som visar när slussarna öppnades på våren respektive stängdes på hösten. De visar en snabb uppvärmning (öppning tidigare och stängning senare) från slutet av 1600-talet och framåt. Liknande från samma tidsperiod i Torne älv gällande isläggningen på hösten respektive isens uppbrytande på våren.
  Även från England från samma tidsperiod.

 10. jensen

  Uppgiften – 0,6 till + 1,4 ser för mig egendomlig ut. !!, men så står det. Det kanske rör sig om någon anomali eller dylikt.

 11. Eilif Hensvold

  Tack Lars. I ett fungerande vetenskapssamhälle skulle din enkla sammanställning varit en tillräcklig och självklar utgångspunkt till att söka alternativa förklaringar till de sista trettio årens uppvärmning. Och om inget annat till ödmjukhet och stor försiktighet. Varför sker det inte. Ja, forskarvärlden har ingen högre moral än andra. Inget att säga om det. Och nåt trendkänsligare och därmed fegare än en fakultet får man nog leta efter. Forskarvärlden tände en liten brasa på klimatfrågan. En brasa som växt till en hel skogsbrand, nu mycket svår att släcka även för de som först tände brasan. Politiker, miljöorganisationer, företagsledare, kulturvärlden, journalistkåren, forskningsstiftelser! Säg vem som i dag inte har investerat ett stort eget förtroendekapital i klimatfrågan. Och därför har en mycket lång väg tillbaka, psykologisk och i många fall ekonomisk. Nej, vi får nog vänta tills det blir riktigt kallt väldigt länge innan branden kan släckas.

 12. mattias

  Läser just i en biologibok för högstadiet: ”Dessutom sker förändringarna nu inom något århundrade, jämfört med de tiotusentals år som är typiska för de naturliga klimatförändringarna”. Kan man hitta och jämföra några hundraårsperioder enligt metodiken för dagens ämne som stödjer påståendet att det pågående århundradet innebär snabbare temperaturförändringar än tidigare?

 13. latoba

  #12 Vi får nog vänta på Elsa Widdings skolbok som hon skriver nu.

 14. Ingemar Nordin

  mattias #12,

  se länk i #8

 15. Johan Montelius

  Tack,

  man blir så trött på ”aldrig någonsin” och dess kusiner. Det är så enkelt att skrapa lite på det argumentet och se det falla sönder, men ack så användbart – en sekund att säga, för jobbigt att kontrollera.

 16. Ivar Andersson

  Det är bara med klimatmodellerna som det finns klimatnödläge. Verkligheten säger att vädret varierar som vanligt.
  Nu när EU-parlamentet har utlyst klimatnödläge så förväntar jag mig att parlamentarikerna slutar flyga och flytta parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg och att ingen kommer att flyga till COP25 i Madrid. Eller är allt bara humbug?

 17. Fredrik S

  Rolf Mellberg #1

  De allra högsta höjdarna inom FN har ju speciella förmåner.

  Pappa Svante kan dock ta ett godståg tycker jag.

 18. jensen

  Klart att det är humbug. Det är som att efter en period värme under hösten prognostisera att kommande vinter blir ovanligt mild.
  Hur kan man med bibehållen självsäkerhet utlysa klimatnödläge, trots 20 års jämviktsläge beträffande temperaturen?
  Detta p.g.a. att ” modellerna ” och Olyckskorparna läser in framtiden.
  Dessutom trots att trovärdiga klimatvetenskapsforskare i stället förutspår kommande långvarig köldperiod.
  Que sera, sera. Man får åtminstone vänta 30 år för att klimatkunniga skall kunna beräkna vad som hänt med klimatet.

 19. tty

  Det har givetvis funnits perioder då klimatförändringar gått mycket snabbare än nu. De klassiska exemplen är i början och slutet av Yngre Dryas för ca 12000 år sedan då grönländska borrkänor visar på temperaturförändringar på 10 grader på 10 år, både uppåt och nedåt, alltså ca hundra gånger snabbare än de senaste årtiondena. Nu var ändringen i och för sig mindre abrupt på lägre breddgrader, men i Karibiska Hvet sjönk och steg havstemperaturen ändå ca 3-4 grader på bara några årtionden. Märkligt nog överlevde dock korallerna både detta och de nästan lika abrupta havsnivåförändringarna.

  Under ”the 8.2 KA event” för 8200 år sedan sjönk temperaturen på Gönland drygt 3 grader på ett årtionde och i Nordeuropa 1-2 grader på samma tid, alltså ca 10 gånger snabbare än de senaste årtiondena. Samtidigt äökade nederbörden markant.

  Under ”the 4.2 KA event” för 4200 år sedan blev det inte så mycket kallare, men regnmängden minskade i stället abrupt upp till 30% i en zon från Atlanten till Stilla Havet, och imperier och civilisationer kollapsade på några årtionden från Spanien till Yangtsekiang.

  Världen skulle ha sett mycket annorlunda ut utan ”the 4.2 KA event”. Sålunda hade troligen inte Kina existerat. De nordkinesiska neolitiska samhällena överlevde nämligen hyfsat och lade några århundraden senare grunden till den klassiska kinesiska civilisationen, medan de betydligt mera avancerade och urbaniserade (och troligen austronesisktalande) samhällena i Yangtsedalen gick under.

  Samma sak i Indien där Induskulturen kollapsade och där indoiranska nomadstammar istället tog över norrifrån några sekler senare. Utan torkan för 4200 år sedan hade troligen hela Indien varit dravidiskt och den indiska civilisationen skulle ha sett helt annorlunda ut.

 20. mattias

  #14 tack Ingemar. Intressant artikel.
  #15. Ja, man kan ju undra om det är för jobbigt att kolla eller om man helt enkelt inte är intresserad att studera motståndarens argument. I DN idag om 11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument: ”klimatet har alltid varierat” Låst artikel, men jag misstänker att svaret innefattar att det går betydligt snabbare nu och så låter man sig nöjas med det. Och sedan Karin Bojs märkliga krönika om vad som driver klimatmyter. Hon som är en erkänd vetenskapsjournalist vars böcker om forntida DNA jag läst med stor behållning. Hon borde kunna förstå att klimatet har varierat dramatiskt även tidigare i historien.

 21. Rolf Mellberg

  #19 tty

  Verklingen intressant !!!

  Men jag har studerat ”Younger Dryas Impact Hypotosis” och är väl rätt såld på att denna är i grova drag korrekt. Det skulle ju förklara den extrema avkylningen vid ca 12.800 år sen men känner du till några rimliga förklaringar till den extremt snabba uppvärmningen i slutet av perioden d.v.s. vid Holocenes inledning?

  Eller för den delen att flera händelser av både snabb avkylning och uppvärmning föregick YD?

  Jag har tidigare läst att damm-stormar som åstadkommer storskalig nedsmutsning av isar skulle kunna vara en faktor (av flera?) i förloppet att ta planeten ut ur istiden.

 22. Rolf Mellberg

  OT

  Expressen behandlar JImmy med en rätt betydande respekt, är detta ett trendbrott?
  Orsakat i så fall av att man efter förra helgens landsmöte bedömmer att detta kan bli landets största parti och försvara den positionen länge?

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/akesson-det-ar-obehagligt-med-alarmism-i-debatten/

 23. Mats Rosengren

  Vad gäller ”HadCRUT4” så vill jag påminna om min kommentar från 27.11
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/11/27/fran-lokal-varme-till-global-varme-och-anda-ingen-koppling-till-co2/#comment-488118
  TEMPERATUR-DATA FÖR NORDAMERIKANSKA KONTINENTEN ANGIVNA I ”HadCRUT4” ÄR FELAKTIGA.
  Och det är den enda delen av världen för vilken förnuftiga temperaturupptäckningar som sträcker sig 100 år tillbaka i tiden existerar! Hur felaktiga är då de påstådda temperatur värdena för resten av planeten! Jag skulle vilja påstå att vetenskapens ståndpunkt är den följande:
  – Europa hade en uppvärmning från slutet av ”lilla istiden” till ungefär år 2000 som sedan avstannade
  – Den nordamerikansk kontinenten hade överhuvudtaget ingen uppvärmning
  – Temperaturhistorien för resten av världen är okänd, åtminstonde inte känd till en noggrannhet av en bråkdel av en grad
  Grunden för mina beräkningar är NOAAs originalmätningar
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily

 24. tty

  #21

  Jag är mycket skeptisk till ”Impact hypothesis”. Om nedslaget träffade Laurentidisen, som man brukar hävda, skulle den ha efterlämnat en extremt tydlig signatur i Grönlandsisen för att inte tala om Barnes och Devon Island-isarna. Det finns inte någon sådan.

  Och fast ett kometnedslag i princip skulle kunna orsaka en plötslig nedkylning är det svårt att förstå hur det kan orsaka en lika abrupt uppvärmning 800 år senare. Dessutom, ett nedslag är momentant, men nedkylningen tog faktiskt ett tiotal år, det kan man mäta direkt eftersom det finns ”årsringar” i Grönlandsisen.

  Det är nog bara att konstatera att någon entydig förklaring till Yngre Dryas inte finns. Det finns en fyra-fem olika hypoteser men ingen av dem är invändningsfri.

  Att ökade stoftmängder skulle kunna vara förklaringen till att en 41,000-årscykel ”orkar” åstadkomma en fullskalig interglacial (vilket numera bara varannan eller var tredje cykel gör) verkar däremot helt rimligt. Klimatet tenderar ju att bli torrare och torrare och CO2-halterna lägre och lägre under en istidscykel.

 25. Michael E

  Det här är en gammal goding från JoNova som säger ungefär samma sak som Lars gör fast med hänvisningar till Phil Jones egna grafer och med tillägget hur CO2 i atmosfären utvecklat sig under samma tid, http://joannenova.com.au/2016/08/experts-surprised-to-discover-what-skeptics-have-known-for-years-world-has-been-warming-for-200-years/. Något som helst fog för att påstå att den globala medeltemperaturen stiger snabbare än någonsin finns således inte.

 26. Rolf Mellberg

  #24 tty

  Tack för det svaret men har du sett den här filmen om Carolina bay-formationerna?
  https://www.youtube.com/watch?v=BQlbzurlObY&t=216s

  Fantasifullt kan man kanske tycka, finns liknande ellipser i Nebraska.

  Sen såg jag en annan film om att Lake Nipigon (lite norr om Lake Superior) skulle kunna vara resultetet av ett nedslag men med ett rejält tjockt lager is som kometen slog ner i varefter väldiga isblock for til Carolina. Columbia-flodens enorma översvämningseven skulle också vara format då:
  https://www.youtube.com/watch?v=Dn8NBPA2w5I&t=358s

  kul filmer i alla fall 🙂

 27. Fredrik

  #19 tty (mfl): vilken är tidsupplösningen från isborrkärnor och vad bestämmer denna?

 28. L

  ”We have no time” säger dom idag när COP25 öppnar i Madrid. Dom är säkert rädda att under den kommande solcykeln kanske man åter kan åka skridskor på Themsen. Långt innan dom hunnit ”ställa om” samhällsekonomierna och minska några utsläpp…

 29. jensen

  Om nu FN är så akutbekymrade för att Paris överenskommelsen inte duger, varför säger de inte till på skarpen att Kina skall sluta bygga kolkraftverk, Ryssland att sluta producera olja och gas, Opec att sluta sälja olja, USA sluta med fracking, Sverige att sluta köra bil osv. Skall bli intressant om man i Madrid lyckas besluta om detta.

 30. Håkan Johansson

  Ett vulkanutbrott i samma storlek som Tora Bora och Krakatau kommer med all sannolikhet att inträffa igen. Jag har jobbat på tre sulfatmassafabriker på Sumatra och känt den enorma geologiska aktiviteten utmed förkastningslinjen. Krakatau är beläget i sundet mellan Sumatra och Java. Dessa vulkaner orsakade ett stort temperaturfall på 1800 talet, i Wikipedia sägs medeltemperaturen för klotet ha sjunkit med mer än en grad på ett år. SO2 är en mycket potent blockerare av solinstrålningen. Det fanns förstås inga heltäckande mätningar av temperaturen över hela klotet under 1800 talet. Ett enormt vulkanutbrott kan skaka om de religiöst troende klimatfanatikerna. Om ett temperaturfall i storleken 1 grad orsakas av en vulkan mer eller mindre momentant visar det på att många faktorer är med och påverkar. SO2 är en faktor och som ung ingenjör var min verksamhet att minska SO2 utsläpp. Jag tänkte inte vid den tiden att man påverkar klimatet med en dylik verksamhet, syftet var förstås att stoppa försurningen, helt nödvändigt.

 31. Ulf

  Eftersom Kina tycks vara helt obekymrade om koldioxidens påverkan, i alla fall agerar de så. Vore det spännande att höra ifrån kinesiska vetenskapsmän med anledning av Madrid. Vad är deras inställning i klimatfrågan? Hur agerar de på konferensen?
  Oavsett vad man tycker och tänker om klimathotet borde väl alla rimligen vara överens om att länder som Kina i praktiken bestämmer över koldioxidutsläppen. Så vad tycker vetenskapsmän i Asien? Egentligen mycket viktigare än vad som tycks i USA och EU. Men ingenstans finns information om detta. Absolut inte i media men ej heller särskilt mycket på denna blogg. Konstigt!

 32. Lasse

  #30 Håkan J
  Genom att ta bort SO2 minskar du också molnbildningen, vilket ger oss mer soltimmar.
  tty Gissar att de snabba ändringarna i Grönländska temperaturen syns i ett av dessa diagram:
  https://wattsupwiththat.com/2019/12/01/what-if-there-is-no-climate-emergency-2/
  Lyssnar på forskaren i P1 nyss:
  ”Havsisen, permafrosten och glaciärerna försvinner och kommer inte tillbaka”
  Han vill förmedla en oåterkallelig förändring vilket knappast är vetenskapligt förankrat.
  Havsisen kommer och går, på ett likartat sätt årligen.

 33. Rolf Mellberg

  #30 Du menar väl Tambora, för Tora Bora är en ökänd grotta (sönderbombad med jenkarnas djupast penetrerande bomber?) i Afganistan.

  Men alarmister känner definitivt till att vulkanutbrott kyler under en tidsperiod, justa vetenskapsmän har säkert analyserat den kylande effekten av Pinatubo-utbrottet noga.

  Nej, alarmisternas stora MARDRÖM är den att Zhrakova, Svensmark och Shaviv skulle få rätt.
  Med all den ofantliga mängd prestige som satsats så föredrar man nog det heta armageddon som man förutspått framför att erkänna solens roll i klimatet.

  🙂

 34. Rolf Mellberg

  #31 Ulf

  Jag tror att Kina gradvis fått den uppfattningen att klimatkänsligheten är låg. Jag har sett massor med ”icke-alarmistiska” seriösa forskningsrapporter med kinesisk-klingande namn bland författarna.

  Se har nog Kina sedan lika länge bevittnat den politiserade och ideologiserade ”vetenskaliga” striden i västvärden och de skrattar nog i det dolda. De vill naturligtsvis bli väldens dominerande makt så det tänker säker som Napoleon gjorde:

  Jag blandar mig inte i när jag bevittnar att min fiende håller på att göra ett misstag.

  Kanske ser de sin egen våldsamma satsning på kol bara som ytterligare ”kol på den brasa” som bara förvärrar det västerländska POLOTISKA klimatproblemet.

  De där kineserna ska man inte underskatta 🙂

 35. tty

  #27

  I de grönländska iskärnorna med snabb snoackumulation ligger upplösningen på årsnivå ganska långt tillbaka. I den bästa, GISP-2, så långt som 50,000 år tillbaka. I Antarktis rör det sig om betydligt kortare tidsintervall p g a den långsamma ackumulationen.

 36. tty

  #32

  ”tty Gissar att de snabba ändringarna i Grönländska temperaturen syns i ett av dessa diagram:
  https://wattsupwiththat.com/2019/12/01/what-if-there-is-no-climate-emergency-2/

  Den stora dippen i det första diagrammet är ”the 8.2 KA event”.

  https://i1.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2019/12/screenshot-2019-11-20-at-17.57.06.png?zoom=1.100000023841858&resize=700%2C457&ssl=1

  I diagrammet ”122 000 year history….” syns ”the 8.2 KA event” som en liten diå i ”högplatån till höger”. Den stora dippen omkring 12,000 är yngre Dryas. De många andra abrupta topparna och dipparna längre till vänster är ”Dansgaard-Oeschger events” och ”Heinrich Events”, plötsliga och våldsamma klimatomslag som inträffar under istider, men vars orsaker är okända.

  https://edmhdotme.files.wordpress.com/2019/10/screenshot-2019-10-19-at-06.44.53.png?w=1192&resize=596%2C370

  ”Lyssnar på forskaren i P1 nyss:
  ”Havsisen, permafrosten och glaciärerna försvinner och kommer inte tillbaka”

  Rent nonsens naturligtvis. Man tycker att det faktum att havsisen försvunnit och kommit tillbaka ca 10,000 gånger i Östersjön sedan den senaste istiden borde kunna leda till viss eftertanke, men tydligen inte. Alla glaciärer i Nordeuropa och på Island har också försvunnit och kommit tillbaka under samma period, men bara en gång (såvitt vi vet).

 37. tty

  #24

  Jag har varit både i samtliga de aktuella delstaterna i öster och i Nebraska sandhills och är väl bekant med geomorfologin där. Det är inte några nedslagskratrar, det är ”blowouts” i sandiga sediment orsakade av istida katabatiska vindar från laurentidisen. Åldern på enskilda ”bays” varierar kraftigt, baserat på pollenstratigrafi, men de är alla av glacial ålder och deras längdaxlar stämmer med den dominerande vindriktningen (som kan mätas baserat på fossila paraboliska dyner i samma områden).

 38. Ulf

  Svar 34

  Det vore intressant att få en bättre uppfattning om forskningsläget i Kina. Helt klart är att om de inte tror på klimatnödläge så har de all anledning att brassa på med utsläpp.

 39. Fredrik

  #35: Tack för svar! Det var mycket bättre än vad jag trodde.