Frågor utan svar

Paris

Jag har försökt att fråga vår Regering om vad avtalet som de tänker skriva på i mitt namn innehåller. Det gick inte så bra. Jag tyckte ändå att jag försökte vara noga med att skilja på mål och medel. Jag frågade om medel men de svarade ändå på vilka mål de vill uppnå. Så här långt kom jag, de har inte svarat på det senaste och gör nog inte det.

Från: lena@krantz.nu [mailto:lena@krantz.nu]
Skickat: den 15 november 2015 19:59
Till: M Registrator
Ämne: M2015/03900/Brev Innehållet i klimatavtalet?

Hej!

Jag skulle vilja veta vad klimatavtalet innehåller. Jag tänker nu inte på målet (under två grader) utan på medlen, vägen dit. Jag förmodar att ni inte åker dit med tomma ark och jag vill gärna ha det förklarat på ett enkelt vis. En länk till ett utkast är bra men inte ett bra svar då de ofta är väldigt svåra att läsa med en massa hakparanteser och hänsyftningar till andra ställen.

Frågan kan synes enkel men behöver inte vara det.

Med vilka medel ska klimatmåletet på 2 grader uppnås?

Vill ni inrätta nya myndigheter under FNs regi? Ska det finnas en klimatdomstol och hur ska ni säkerställa att länder följer den nya (om det blir så) myndighetens påbud? Vad innebär ett ”ramverk” rent konkret? Ska ett av medlen vara si eller så mycket förnybar energi i varje land eller kanske si eller så mycket kärnkraft (som ju flera klimatforskare lyfter fram?

Det finns kanske annat jag inte har tänkt på?

Med Vänlig Hälsning

Lena Krantz

——————-

2015-11-19 09:25 skrev M Brev:

Hej Lena,

 

Tack för ditt mejl.

Det senaste förhandlingstexten hittar du på Klimatkonventionens webbplats:

unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/11infnot.pdf

Information om regeringens arbete och strategi inför COP21 finns på vår webb.

www.regeringen.se/regeringens-politik/klimatmotet-cop21-i-paris/

Information om klimatförhandlingarna finns också på Naturvårdsverkets webbplats. Där hittar du bland annat en genomgång av knäckfrågorna i förhandlingarna.

www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/Klimatforhandlingar/Nyckelfragor-i-klimatforhandlingarna/

I förhandlingarna driver Sverige att alla länder ska bidra efter ansvar och förmåga. Utvecklade länder ska fortsatt gå före med ambitiösa åtaganden. Sveriges ståndpunkt är att det är nödvändigt att avtalet byggs underifrån på ländernas egna klimatplaner, så kallade INDCer, till skillnad från att åtaganden fördelas uppifrån. Så möjliggörs att fler står bakom avtalet. Idag har drygt 160 länder lämnat in sina klimatplaner till det nya avtalet. Det är positivt, men det räcker inte. Uppskattningar visar att den samlade ambitionsnivån leder till en oacceptabelt hög global temperaturökning.

Sverige anser att alla länders åtaganden bör ses över vart femte år och att ambitionen successivt ska höjas. Vissa länder efterfrågar tillgång till marknader för utsläppsminskningar som ett sätt att kunna göra mer. Här driver Sverige att det är viktigt att avtalet lägger fast grundläggande principer för att möjliggöra det.

Avtalet behöver innehålla ett långsiktigt mål om utsläppsminskningar som utgår från vetenskapen, som säger att utsläppen måste ner till noll, eller under noll, inom detta århundrade. För att kunna följa hur de globala utsläppen minskar i förhållande till vad vetenskapen kräver måste länder rapportera sina utsläppsminskningar. Det är därför viktigt att lägga grunden för transparens och uppföljning av åtaganden i avtalet.

Utvecklingsländer, särskilt de minst utvecklade länderna, små ö-stater och afrikanska länder, är i behov av stöd. Sverige anser att stödet ska omfatta såväl finansiering som teknikspridning och kapacitetsuppbyggnad. Både utvecklingssamarbete, annan offentlig finansiering och privat finansiering kommer att krävas för att hantera klimatutmaningen och för att alla länder ska kunna göra ambitiösa åtaganden.

För att lyckas möta klimatutmaningen anser Sverige att det är avgörande att vi sätter pris på koldioxid, styr om investeringsflöden och får fram nya tekniska lösningar.

Hoppas att detta besvarade några av dina frågor.

Vänliga hälsningar

Viktoria Chlot

Departementssekreterare

 Miljö- och energidepartementet

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Telfonväxel: 08-405 10 00

Webbplats: www.regeringen.se/miljo

Följ oss på blogg.miljodep.se

———————

Hej Viktoria och tack för ditt svar!

Det mesta som du skriver handlar dock om mål och inte medel vilket var min frågeställning. Koldioxidskatt är dock ett exempel på ett medel.

Vad jag egentligen undrar är vilka  internationella institutioner som kan tänkas upprättas, kanske inom FNs regi? Får dess befogenhet att införa sanktioner och hur skulle en sådan sanktion kunna se ut? Om åtaganden ska ses över vart femte år och höjas vartefter så igen, hur ska det gå till? Är det ett nytt FN organ som länderna ska anmäla sina åtaganden till?

Du skriver att:

”För att lyckas möta klimatutmaningen anser Sverige att det är avgörande att vi sätter pris på koldioxid, styr om investeringsflöden och får fram nya tekniska lösningar.”

Ska ni tvinga pensionsfonderna att investera i annat än fossilt? Hur ska ni få fram nya tekniska lösningar, fonderade pengar (från koldioxidskatt)?

Jag vill alltså inte veta vilka mål ni har, det vet jag redan. Jag vill veta vilka medel som Regeringen skriver på i mitt namn?

Med Vänlig Hälsning

/Lena Krantz

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Heja!

 2. Ann LH

  Bra Lena!

 3. Evert Andersson

  Mer heja!

 4. Håkan Bergman

  Du skulle ha passat på att fråga vad miljöministern heter på måndag, men det hade väl också blivit god dag yxskaft.

 5. Björn

  Bra försök, men departementssekreteraren förstår ingenting annat än att ”vetenskapen kräver” att vi handlar efter dekreten från IPCC via Naturvårdsverket och SMHI. Men förhoppningsvis kanske departementssekreteraren har egen tid för reflektioner över ditt mail och på så sätt kommer på andra tankar och kan sprida ljus utanför departementet.

 6. Peter F

  Jag hoppas departementssekreteraren inser att hennes svar ligger ute här till allmän beskådan och för kommentarer.

 7. Peter Stilbs

  Lätt OT:

  Vad tycks om dessa tomtar på KTH? Den ene har ett förflutet i Naturskyddsföreningen.

  De ska ”forska” om ”Klimatförenekelse” i Sverige

  https://campi.kth.se/nyheter/miljoforskning-med-forhinder-1.609028

 8. Gunnar Kjelldahl

  Sveriges regering skriver inte på internationella fördrag i Lena Krantz namn, utan i det svenska folkets. I en representativ demokrati innebär det att de folkvalda skriver under i folkets namn, trots att det ju alltid finns avvikande uppfattningar på individnivå.

  I Sverige finns det en stabil majoritet som litar till de vetenskapliga rönen ang. klimatförändringarna, så vår regering har ett bra mandat för att teckna en utsläppsreducerande överenskommelse i folkets namn i Paris i december.

 9. L

  #8, Snick-snack, det handlar inte om några vetenskapliga rön. Makt och pengar är ämnet.

 10. Gunnar Littmarck

  Bra Lena, kristallklart och bevarat i evigheten.

  Peter Stilbs, jag läser dåligt här så jag vet inte om jag fick in min länk till NRK om ”klimarealister”?

  Sök de som vill på nrk punkt no och rulla ner, jag anser att det visar vilken stor skillnad det är mellan den svenska systerorganisationen och NRK. OK det kunde var avsevärt mer objektivt, men i dessa tider får man vara glad för det lilla, KTH bjuder som vanligt på svensk skattefinansierad indoktrinering och lärosätet kommer fortsätta fall vid internationella jämförelser.

  Då politiker på allvar började sänka KTH genom att tvinga in vänsterorienterade humanister men rent vetenskapligt förakt i ledningen så såg jag vart det var på väg.

  Efter den systemkollaps som väntar Sverige kanske ett hårt klassamhälle tar vid och då är fria universitet ett av det som kommer införas, med andra ord kommer Södertörnshögskola bli av med sin finansiering.

  Fria universitet är och har alltid varit de som skapat störst resurser och de enda som då och då skapat mer än de kostat.

  Jag har såklart en mycket mer resursskapande modell för skattefinansierad forskning.

  Globala tävlingar med noggrant uppsatta delmål där skattebetalarna står för vinstpremier, noll institutionaliserad forskning där nissepellar gör karriär, kliar varandra ryggar och publicerar artiklar eller professorer som lägger 95% av sin tid på att tigga skattemedel.

  Mitt system skulle skapa små företag med forskningsgrupper där förmåga var det enda avgörande, på så vis skulle vissa grupper växa sig stora och vinna allt mer.

  Inte minst inom läkemedel är min modell avsevärt mer resursskapande per skattekrona än dagens system, givetvis ersätter vinstpremier patentinkomster.

  Trist att Sverige måste styras som en drucken cyklist från den ena dikeskörningen till den andra, märk att tvångssterilisering med ”rashygieniska” motiv genomfördes till 1976 till 2013 med sexuell läggning som motiv.

 11. L

  #7, ja vilka tomtar som sagt. Hon säger att ”Förnekandet av klimatvetenskapen kan se olika ut. En variant är att använda experter som inte är experter inom det vetenskapsområde som är i fokus.”

  Vad kan hon själv i ämnet och vad kan den allsmäktige Rockström som satt i Aktuellt igår och mässade om vad vetenskapen kommit fram till enligt honom? Det var länge sedan någon verklig expert på klimatet syntes i debatten i det här landet. Hela klimathotet bygger på sagoberättande, inte vetenskap.

 12. tty

  Gunnar Kjelldahl #8

  ”I Sverige finns det en stabil majoritet som litar till de vetenskapliga rönen ang. klimatförändringarna”

  I förrgår fanns det en stabil majoritet som litade till de vetenskapliga rönen angående invandringens välsignelser. Det gör det inte idag.

 13. Ann LH

  Lena, egentligen borde både samtliga riksdagsledamöter och hela regeringen fått sådan information att de skulle kunna svara på Dina frågor. Hur många vet överhuvudtaget något om vad Åsa Romson eller hennes efterträdare skriver under på om några veckor?

 14. Björn-Ola J

  http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-de-punschdoftande-vanstertyckarna/
  Debattinlägg angående public service vänstervridning.

 15. Jojje

  #7#11 Miljöfilosofi??!!=Miljöparodi!
  Förnekandet av klimatvetenskapen kan se olika ut. En variant är att man lyfter fram avvikelser på detaljnivå, enstaka forskningsdata och blundar för helhetsbilden, en annan att använda experter som inte är experter inom det vetenskapsområde som är i fokus.

  Stor Stor humor p.g.a självmål på självmål………….vilket dravel!!

  Om de nu inte menar??? Al Gore, Rockström, Hansen,M Maan, G Kjelldahl, Väder Pär, Martin Hedberg(döpt av Al Gore) mm.

 16. Ingemar Nordin

  Bra frågor Lena,

  Undrar varför inga journalister eller riksdagsmän har brytt sig om att fråga?

  ”Avtalet behöver innehålla ett långsiktigt mål om utsläppsminskningar som utgår från vetenskapen, som säger att utsläppen måste ner till noll, eller under noll, inom detta århundrade”

  Tydligen så tror människan att vetensapen kan tala om vad som bör/måste göras. Var någonstans ”säger” vetenskapen något om utsläppsmålen? Vilken empirisk evidens finns det för sådana politiska målsättningar?

 17. Gunnar Kjelldahl

  Du brukar ju inte svara på frågor du heller men eftersom du är intresserad av klimatfrågan så kanske du har något hum om vad som menas med det berömda ”ramverket”? Är det en ny överstatlig myndighet i FNs regi?

 18. Ingemar Nordin

  Peter S #3,

  ”Klimatförnekelse”? Intressant att det alltså läggs forskningspengar på något som inte finns i sinnevärlden. Det är väl lite som att forska på enhörningar?

 19. Sören G

  #14
  ”Och att den av public service så omhuldade mångfalden bara tycks gälla hudfärg, absolut inte åsikter.”

 20. Peter Stilbs

  Ingemar #18 – av Formas kan man vänta sig vad som helst – de vill nu ”få bekräftelse” på att de under åren har gött rätt krafter

 21. Allan Forsling

  Ja att svenska regeringen, utan att fråga oss medborgare, är beredd att skriva på vad som helst om det står något om klimat på pappret, det har vi nu blivit varse. Det är bara att hoppas att det finns mer nyktra länder som inte är lika lättlurade.

 22. Ingvar i Las Palmas

  Det enda hopp som finns kvar är att det finn tillräckligt många och starka länder som sätter ner foten.
  Svenska politiker är mähän som låtit sig bli förledda av FN och IPCC.
  Att som Gunnar Kjelldahl hänvisa till att de valda politikerna representerar vad det svenska folket tycker i denna fråga är dumheter. Rent demokratiskt är denna fråga större än kärnkraftsfrågan och borde resultera i en folkomröstning.
  Med risk för att bli tjatig
  Svenska politiker sitter på molnfri höjd med hög lön, superb pension, total ansvarfrihet och ”Tycker”

 23. Helge

  #8 Gunnar Kjelldahl

  När jag läser ditt inlägg ryser jag omedvetet, förstår inte riktigt varför. Kanske är det fascism-vibbar jag får.

 24. Gunnar Strandell

  Lena Krantz #17
  Jag kan svaret:
  ”Ramverket” är svensk översättning av ”Framework” som kommer från ”F” i UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change.

  Det är reglerna som gäller för alla de stater som undertecknat och ratificerat klimatkonventionen och som förhandlats fram vid de snart 21 st. COP-mötena. Så det är bara att läsa och svälja.

  På förhand är det dock en del länder som sagt at de inte tänker följa avtalet om inte alla gör det. Det återstår att se om Sveriges regering fortsätter tro att de kan få världens alla länder med sig bara vi går före. Flyktingfrågan kanske har gett den en föraning om hur det kan gå.

  Kjelldals hänvisning till att man litar på ”en stabil majoritet som litar till de vetenskapliga rönen” är lite parodisk med tanke på att IPCC inte bjudits in till de senaste mötena.

 25. Ann lh

  Gunnar Kj. Du har missat poängen som så ofta.
  Parismötet har ingenting med vetenskap att göra, det handlar om makt och att krossa kapitalismen, det har ju till och med Ch. Figueres sagt tydligt och klart. Att din partikompis skolminister Fridolin gör reklam för Naomi Kleins bok på bokmässan är så absurt att det är svårt att finna ord för det. Detta borde du som centerpartist och skolmänniska upplyst dina politikerkompisar om. Eller arbetar du för samma mål som Klein och Figueres?
  I den mån klimathotsfrågan handlat om något som påminner om vetenskap är det väl närmast att likna vid postnormal dvs där man kan vrida och vända på rådata, plocka ut och plocka bort efter behov, allt för att få ett resultat i maktens tjänst.
  Att Lena inte får vettiga svar på sina högst befogade frågor är naturligtvis en skymf i ett land som kallar sig öppet och demokratisk.

 26. Ingvar i Las Palmas

  Ann lh
  Bäst idag!!

 27. L

  Och ögruppen Kiribati passar på att ställa krav och säkert också söka bidrag innan dom försvinner i havet. Trots att verkligheten visar att korallöarna stiger snabbare än havet…
  http://www.svd.se/sjunkande-land-vadjar–regeringen-saknar-svar/om/svd-2-grader

 28. tompas11

  Du kommer inte att få några vettiga svar, jag vet eftersom jag försökt.

 29. AOH

  # 8 Gunnar K.

  Har du funderat över hur substanslösa dina MÅNGA / MYCKET kommentarer har varit under alla åren?
  Att du är politiker förstår jag men inte att du har varit lärare 🙂

  ”…..Sveriges regering skriver inte på internationella fördrag i Lena Krantz namn, utan i det svenska folkets. I en representativ demokrati innebär det att de folkvalda skriver under i folkets namn, trots att det ju alltid finns avvikande uppfattningar på individnivå.

  I Sverige finns det en stabil majoritet som litar till de vetenskapliga rönen ang. klimatförändringarna, så vår regering har ett bra mandat för att teckna en utsläppsreducerande överenskommelse i folkets namn i Paris i december……”

  svenska folkets……………………………………HUR MÅNGA/ MYCKET?
  representativ………………………………………HUR MÅNGA / MYCKET?
  avvikande uppfattningar …………… ………HUR MÅNGA /MYCKET ?
  stabil majoritet ……………………………………HUR MÅNGA / MYCKET ?
  litar till vetenskapliga rönen.……………… HUR MÅNGA/ MYCKET ?
  klimatförändringarna………………………… HUR MÅNGA / MYCKET ?
  har ett bra mandat …………………………… HUR MÅNGA / MYCKET ?
  utsläppsreducerande …………………………HUR MÅNGA / MYCKET?
  överenskommelse i folkets namn……… HUR MÅNGA / MYCKET?

 30. Kenneth Mikaelsson

  Sevärd film snutt om hur det fuskas med statistik inom detta område
  https://www.youtube.com/watch?v=lQqPQ0i_fl0

 31. Kenneth Mikaelsson

  Abstract

  Sensor measurement uncertainty has never been fully considered in prior appraisals of global average surface air temperature. The estimated average ±0.2 C station error has been incorrectly assessed as random, and the systematic error from uncontrolled variables has been invariably neglected. The systematic errors in measurements from three ideally sited and maintained temperature sensors are calculated herein. Combined with the ±0.2 C average station error, a representative lower-limit uncertainty of ±0.46 C was found for any global annual surface air temperature anomaly. This ±0.46 C reveals that the global surface air temperature anomaly trend from 1880 through 2000 is statistically indistinguishable from 0 C, and represents a lower limit of calibration uncertainty for climate models and for any prospective physically justifiable proxy reconstruction of paleo-temperature. The rate and magnitude of 20th century warming are thus unknowable, and suggestions of an unprecedented trend in 20th century global air temperature are unsustainable.

  http://multi-science.atypon.com/doi/abs/10.1260/0958-305X.21.8.969

 32. JIMMY

  Emigration från Sverige är numera enda rätta utvägen och lösningen !!!

  Detta kan man enkelt snabbt konstatera och analysera om du tittar på gårdagens SVT – Rapport 19:30 – 25 November 2015 och senare 21:00 Aktuellt.

  Där under årens lopp modus operandi bevisat agenten och FN propaganda desinformatören Erika Bjerström noll koll insunerar om att krigen och kriget i Syrien beror på det helt normalt varierade klimatet. LOL!!

  Samt en föraning om den stundande framtida Svenska klimat diktaturen där hjärntvättade klimat-troende yrar om sina ( ofarliga spårgasen CO2) regndans ritualer försöker frälsa sig själva genom att tvångstankar mässigt- kolla på FN pseudovetenskap pseudo tabeller om vilken inbillad klimatpåverkan man säger sig ha om man lever samt äter..

  Varför skall jag betala skatt i ett framtida Sverige land eller låta några barn gå i en Svensk skola där hjärntvätt konsensus journalister och SVT arbetar med PSYOPS och för att införa en olaglig ej folkvald FN kommunist diktat världsregering!!!!!

 33. Peter F

  Halleluja ! Vetenskapsradion hade just ett inslag om att jordens gröna yta ökat markant i torra och kalla områden och att det beror på koldioxiden. Inte ett negativt ord i reportaget. Jag ramlade nästan ur stolen.

 34. Peter F

  33 forts

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6310936

 35. Ann LH

  Peter F – Länge leve Gustaf Klarin!

 36. Bo Blomberg

  Jag skickade också, idag, frågor till regeringen om delegater och mandat i Paris den 30 november och framåt. Skickade det med det generella kontaktformuläret på regeringens hemsida:
  ”Till regeringen eller behörig handläggare.
  Hej
  Jag har kunnat läsa om Sveriges strategi och önskemål om ett bindande avtal för alla länder om utsläppsbegränsningar. Men jag har inte hittat vilka som är Sveriges delegater. Vilka är dom?
  Inte heller har jag hittat nåt om vilka mandat dom ev har att ställa Sverige under överstatliga institutioner och finansieringslösningar, bildade i FNs regi och i enlighet med FNs Agenda 2030.
  Om man har mandat att överlämna beslutsmakt och finansieringsbeslut till sådana byråkratiskt tillsatta organisationer, så skulle jag vilja ha länkar/information till ställen där jag kan se hur diskussionen gått i riksdagen och var jag hittar beslutsprotokoll på att ge delegaterna sådana eventuellt beslutade mandat.
  Hälsn
  Bo Blomberg”

 37. Magnus

  #36:
  ”Om man har mandat att överlämna beslutsmakt och finansieringsbeslut till sådana byråkratiskt tillsatta organisationer…”
  Behövs det inte en grundlagsändring för ett sådant förfarande?

  \\fundersam

 38. Bo Blomberg

  @Magnus: det är väl närmast min uppfattning också, det var därför jag frågade…

 39. Fredrik

  Jag ställer mig ytterst tveksam till att våra politiker har mandat av medborgarna. För att representativ demokrati skall fungera krävs att politikerna lyssnar på medborgarna men även att medborgarna informerar sig så att de är medvetna om vad de röstar på, I Sverige 2015 uppfylls ingen av dessa två grundförutsättningar.

  Skulle man göra ett urval på gatan och fråga var de står i klimatfrågan så skulle svaret bli.

  -Ja det är en viktig fråga

  -På vilket sätt?

  -Jaaa, jorden blir ju varmare och kan gå under.

  -Hur vet du det?

  -Ja jag såg ju den där experten, vad han nu hette på tv igår…

  etc. etc.