Frågor kring klimatets tröghet

Det sägs att klimatet är trögt. Skillnaden mellan den transienta klimatkänsligheten (kortsiktiga) och jämvikts-klimatkänsligheten (långsiktiga) är stor. Enligt konsensus-vetenskapen ska det ta många tiotals år innan klimatet har stabiliserats efter att vi har släppt ut koldioxid. Orsaken till detta sägs vara att det tar tid för haven att värmas upp.

För att dubbelkolla detta har jag tittat lite extra på Sea Surface Temperature (SST). SST är alltså ytvattnets temperatur. Det är ytvattnet som är i kontakt med luften och därför påverkar ytvattnet lufttemperaturen väldigt mycket. Nedan visas SST-medelvärdet för den varmaste och kallaste månaden varje år:

Havs-yte-temperaturen som medelvärde för den kallaste månaden varje år. Datat kommer från ECMWF (ERA-interim).
Havs-yte-temperaturen som medelvärde för den kallaste månaden varje år. Datat kommer från ECMWF (ERA-interim).
Havs-yte-temperaturen som medelvärde för den varmaste månaden varje år. Datat kommer från ECMWF (ERA-interim).
Havs-yte-temperaturen som medelvärde för den varmaste månaden varje år. Datat kommer från ECMWF (ERA-interim).

Man kan tydligt se att ytvattnets temperatur är ganska konstant kring ekvatorn och vid polerna, men att det varierar ganska kraftigt däremellan. När vi nu har max/min-värden kan man också plotta skillnaden mellan max och min, dvs ”swinget”:

Medelvärde för skillnaden mellan kallaste och varmaste månaden.
Medelvärde för skillnaden mellan kallaste och varmaste månaden.

Ytvattnet värms alltså upp många grader på en stor del av jorden inom loppet av några månader när jordens vinkel mot solen ändras (årstiderna). Jag får uppfattningen att uppvärmningen av ytvattnet inte alltså är särskilt trögt.

Därför skulle jag vilja ställa några öppna frågor, som jag själv inte har något svar till:

1. Hur kan skillnaden mellan den transienta och jämviktsklimatkänsligheten vara så stor när ytvattnet verkar värmas upp många grader inom loppet av några månader?

2. Hur modelleras haven i klimatmodellerna?

3. Man säger att djuphaven har värmts upp några tusendels grader. Hur kan det spela någon när ytvattnet varierar många grader bara under ett år?

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant fråga.
  Men vad som slår mig är den stabila havstemperaturen-i blåa området.
  Kustvatten som Bottenviken visar större variation mellan årstiderna.
  Kan komplettera med en bild där land och havstemperaturer framgår sen 1900.
  Först på senare 10-20 åren börjar det bli skillnader i utvecklingen.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst2gl/from:1900/plot/best/from:1900

 2. Magnus Cederlöf

  Lasse #1:
  Även i de ”blåa” områdena varierar temperaturen kraftigt. Titta på skalan nedanför.

  Intressant jämförelse mellan land och hav. Men man kan fråga sig vad som beror på vad. Jag kan tänka mig att man har rekonstruerat havstemperaturen med hjälp av land-temperaturen för äldre data. Sedan är förmodligen senare års landmätningar kraftigt påverkade av urbaniseringseffekter.

 3. Argus

  Hm.

  En liten picky kommentar bara:

  Den valda projektionen (Mercator?) är förmodligen en smula olycklig. Polarområdena får en skenbart ’för stor’ yta…..

 4. Peter Stilbs

  Utmärkt, Magnus. Signaturen ”tty” tog för någon vecka sedan upp detta att Jordbanan runt Solen är lätt excentrisk och att avståndet till Solen medför att instrålningen årsvarierar på ett i sammanhanget mycket starkt sätt (- var det runt 80 W/m**2 ?) – men det märks inte på något uppenbart sätt, utan jämnas ut av ”klimatsystemet”.

  Kanske någon vill diskutera detta djupare?

 5. Lennart Bengtsson

  Försök till svar

  1. Hur kan skillnaden mellan den transienta och jämviktsklimatkänsligheten vara så stor när ytvattnet verkar värmas upp många grader inom loppet av några månader?

  S: Jämviktstemperaturen är den temperatur som inträffar när det råder full jämvikt mellan ingående och utgående strålning. Detta är inte fallet idag och mätningar visar att jordsystemet mottager 0.4-0.6 W/m2 netto.
  Den transienta temperatur man använder är ett årsmedelvärde och brukar omfatta ett par decennier

  2. Hur modelleras haven i klimatmodellerna?

  S: I princip på samma sätt som atmosfärmodellerna. Dvs den tredimensionella strömningen med temperatur och salthalt som ytterligare parametrar. En begränsning i havsmodellerna är upplösningen som bör vara större än i atmosfären genom att havens strömsystem är mer finskaliga. Detta beror på dynamiska faktorer. (Rossby radius of deformation)

  3. Man säger att djuphaven har värmts upp några tusendels grader. Hur kan det spela någon när ytvattnet varierar många grader bara under ett år?

  S: En helt riktig observation. Uppvärmningen av havet sedan säg 1900 är sannolikt högst ca 0.1°C, vilket lätt kan beräknas utifrån 0.5W/m2 t ex. Det är precis av denna anledning som jag alltid framhävt de naturliga variationerna som alla lekmän alltid vill göra om till klimattrender. Vi skall emellertid vara glada att värmen blandas ned i havet ty där gör den ingen skada. Problemet blir om den stannar i havens ytskikt. Men då kan de stråla ut mot rymden i alla fall i områden där luften är torr.

  Lennart

 6. Slabadang

  Peter S!

  Jag upplever att det börjar bli svårt att prioritera alla klimatskeptiska argumenten inbördes, men frågan om varför inte GMT varierar mer på årsbasis i förhållande till förändringen av den inkommande solstrålningen är en mycket centralfrågeställning som kräver sin förklaring. Med tanke på observationens säkerhet så borde svaret ligga på bordet men jag letade när frågan blev aktuell för mg och hittade ingen begriplig förklaring. Det går helt helt inte ihop rent logiskt och de olika ”bilderna” av hur vårt ”västhus” fungerar krockar brutalt! Vad som blev intressantast för mig blev observationen att molntäcket varierar i samklang med årstiden … du vet det här med NEGATIV återkoppling av moln! Finns någon annan förklaring är jag idel öra!

  Den årliga globala molncykeln:

  http://www.climate4you.com/images/CloudCoverTotalObservationsSince1983.gif SLA BA DANG!

 7. tolou

  Peter Stilbs #4
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/14/och-solen-har-sin-gang-igen/#comment-407468

 8. tolou

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/14/och-solen-har-sin-gang-igen/#comment-407493

 9. Helge

  OT

  Är det någon som sett den? Är den sevärd?
  https://www.youtube.com/watch?v=zlc7bJw2_CY

 10. Alienna

  Vad är ”konsensus-vetenskapen” för någonting..?

 11. Olle R

  Lennart #4: De 10 år som Argosystemet varit i drift har oceanernas värmeinnehåll 0-2000 m ökat 14,2* 10^22 J, vilket globalt motsvarar 0,88 W/m2 under perioden. Som tumregel ska man väl lägga på ca 7% värmeupptag från smältande isar, mark och atmosfär.
  Om du anger 0,4-0,6 W/ m2 som ett medel över ett par decennier, så är väl den självklara slutsatsen att den globala uppvärmningen accelererar (alternativt att Argo ger tillförlitligare data än tidigare mätningar).

 12. Lennart B #4

  Kan du förklara (och hänvisa mig till dokumentation om) hur denna strålningsobalansen faktiskt mäts?

 13. Magnus Cederlöf

  Olle R #4: Den energi du pratar om motsvarar några hundradels graders skillnad i vattentemperatur. Felmarginalen måste vara större än så. 0.88W/m2 låter också som långt under felmarginalen. Om några vädersystem flyttar sig lite så att haven får mer sol än land kommer effekten bli långt större än 0.88W/m2.

 14. Peter Stilbs

  Tack, tolou #7,8 – och Slabadang – ja, det är sannerligen en mycket central fråga, som ju tydligt implicerar mycket starka negativa återkopplingar

 15. Lennart Bengtsson

  Jonas

  Den kan inte mätas från satellit på grund av samplingproblem men uppskattas från den aktuella värmeackumulationen i klimatsystem, där havet står för ca 90%. Det kan inte uteslutas att det varit en ökning senaste decenniet. NOAA indikerar ett värde som är ngt lägre än Olle R, dessutom är de värde som jag använt för perioden 1970-2010 normaliserat för att gälla hela jorden. Vi fick ett värde på 0.4W/m2. En annan indikation är havsnivåhöjningen som varit oförändrad de senaste 23 åren men där spelar variationer i smältvatten från landisar in. Emellertid man kan inte utesluta en snabbare uppvärmning de senaste 10 åren.

 16. Alienna

  Gud och demoner kan inte heller mätas…

 17. Ingvar

  #10 Alienna

  >Vad är ”konsensus-vetenskapen” för någonting..?
  Svar: en oxymoron!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oxymoron

 18. Alienna

  #17
  Tack.
  Då trodde jag fel, när jag gissade att det är ett fiinare ord för ”hypotes”. 😉

 19. Bim

  Alienna # 10
  Konsensusvetenskap är: Politisk, evidensbefriad, viljeinriktad, snällhetsvetenskap som inte kan ifrågasättas utan att bli kallad Klimatförnekande Plattjording, vilket i framtiden kommer att vara en hederstitel som kommer att belönas med doktorshatt.
  Så ös på Alienna.

 20. Ragnar

  Peter #4
  Jordbanans excentrisitet ger variationer med samma frekvens som årstidsväxlingarna och i stort sett i fas med dessa på södra halvklotet. Effekten blir på norra halvklotet något svalare sommar och något varmare vinter. På södra något varmare sommar och något kallare vinter.

 21. Thomas Kaijser

  Jonas # 12.

  Bra fråga till Lennart Bengtsson.

  Jag tycker LBs svar är ganska flummigt – ungefär: vi räknade ut att det var 0.4 för
  perioden 1970-2010.

  Din fråga gällde ju HUR dom kommit fram till
  intervallet 0.4-0.6. Please källorna så vi kan kola:

  Hela ”modelleringen” av in- och utstrålning förefaller mig
  som ytterst ”shaky” och det är häpnadsväckande
  att man kan ha sån tilltro till ett sifferintervall som
  + 0.4 – 0.6 i energibalans.

  Första gången jag såg figur
  FAQ 11. Figure 1 i AR4 – den första bilden I WGI, som tagits från Kiehl och Trenberth 1997 –
  så tappade jag nåstan hakan. Här blandar man stort
  och smått i ett enda sammelsurium. Och sån här ”rappakalja”
  producerar dom här IPCCmänniskorna. Jag bara häpnade.

  Ta bara den här meningen i första kapitlet som exempel.

  ”About 30 % of the sunlight that reaches the top of the atmoshere
  is reflected back to space”.

  – Min först reflexion var – tänk om det är 33 % istället?

  Din kritik av den linjära modellering av klimatet
  som man gör när man inför begreppet radiative
  forcing har jag också alltid uppskattat. Jag delar din
  kritik till 100. procent

  Det ska bli intressant att se om Lennart Bengtsson
  kan ge någon källa till siffran 0.4 som Du bad om.

  Tyvärr tycker jag som jag sa ovan att hans svar är litet flummigt –
  litet billigt. Ungefär – lita på mig, jag har räknat ut att det är så.

  Vi dvs åtminstone Du och jag – vill fårstå vilka förenklingar man har gjort.

  Thomas Kaijser

 22. Björn-Ola J

  Är de långvågiga och kortvågiga värmestrålningarnas påverkan på havet lika?
  Man kan tycka att en större andel av den långvågiga värmestrålningens värmeeffekt borde leda till avdunstning av vatten jämfört med kortvågig eftersom den långvågiga inte penetrerar vatten. Solens värmestrålning värmer ju vatten många tiotals meter ned i havet och en betydligt mindre andel av den värmen borde då leda till vattenavdunstning.
  Så mycket av den långvågiga värmestrålninens värme borde skickas upp som latent värme igen.
  Är jag ute och cyklar?

 23. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #22,

  ”Är de långvågiga och kortvågiga värmestrålningarnas påverkan på havet lika?”

  Nej, nej. Det är stor skillnad. Den långvågiga värmestrålningen är i det närmaste betydelselös. Allt hänger på hur mycket direkt solstrålning det är som möter havens yta (c:a 70 % av jordens yta) och kan värma vattnet flera 10-tals meter ner. Det är därför som t.ex. Svensmark fokuserar på den galaktiska strålningens inverkan på molnbildningen kring ekvatorn. Och på monsuner och solens aktivitet där korrelationen är mycket stark historiskt sett.

 24. Björn-Ola J

  #23
  Så växthuseffekten har bara en begränsad påverkan på haven?
  Tar man hänsyn till detta när man räknar på den antropogena växthuseffekten som väl anges till c.a 2W/m2?

 25. Magnus Cederlöf

  Ingemar #23 o Björn-Ola J #24:
  IPCC (AR4) har antagit att ”efficacy” för växthusgaser är ca faktorn 1.1 och solstrålning 0.8. De tycker alltså att växthusgasernas strålning ger mer värme än solinstrålningen. Jag tycker precis som ni att det borde vara tvärtom.

 26. Slabadang

  Dubbling av CO2 ger 3,9 w/m2 enligt IPCCkoranen = upp till 9C … jo tjena mittbena!

  När vi jämför de påstådda tippingpoints som skulle inträffa vd en fördubbling av CO2 med 3.9 w med de 90w som skiljer i den årliga banan runt solen med i princip oförändrad global temperatur varje år, så står det liksom ERROR i rutorna för logik och rimlighet!

  Var är Lennart B? Å konstigt Tomatpalmen var lika frånvarande som opartiskheten på vetenskräpsredaktionen när frågan togs upp sist! Släpp inte det här Peter S !Å tack Magnus för en bra artikel på ämnet!

 27. Christopher E

  Intressanta värmekartor över globala havsytetemperaturer. De är ju ingen ögonblicksbild, utan visar extremerna utan hänsyn till tid på året. Det skiljer alltså nära ett halvår mellan norr och söder om ekvatorn i samma karta. Så man får inte dra några slutsatser från färgytornas storlek, utöver det korrekta påpekandet av mercatorprojektionen i #3.

  Jonas fråga i #12 är utmärkt. Något netto i strålningsbalans är inte direkt uppmätt i den noggrannheten, utan det är indirekta förmodanden utifrån försök att uppskatta atmosfärens, jordytans och havets temperatur. Rimligen rätt osäkra värden.

 28. Björn

  Magnus Cederlöf [25]; Jag håller med! Ingenting kan väl var mer effektivt för naturlig uppvärmning av vatten, än solen. Det är obegripligt hur man kan få det till att växthusgaser värmer mer än solen. Jag brukar ta min pool här hemma som exempel på solens effektivitet att värma vattnen. Utan sol behöver jag tillsätta elvärme, vilket jag inte behöver när solen en klar dag, lyser rakt ner i poolen.

 29. Magnus Cederlöf

  Jag tycker inte att jag har fått något bra svar på hur havsytan kan värmas upp så mycket under bara ett år. Det tyder på att vattenlagren inte blandas särskilt mycket. Och då skulle en eventuell uppvärmning av djuphaven kunna bero på hur havsströmmar ändras och hur vattenlagren blandas, snarare än av att ytvattnet har värmts upp.

 30. Sigge

  #29 Magnus Cederlöf

  Jag tycker du skall försöka förstå svaren som Lennart Bengtsson gav #5.

  Eftersom globala lufttemperaturen har ökat med 0,8-0,9 grader sedan förra sekelskiftet så är det naturligt att både markyta och havsyta ökar i temperatur med en fördröjning. Det är också naturligt att värmen ökar på djupet både på land och i havet.

  Kunskapen om värmespridning i mark är nog större än hur den sprids i havet. I svensk mark på c:a 2 m djup så är temperaturen som lägst i oktober eller november när den vid ytan är som lägst februari. Den informationen kan ge en inblick i fördröjningseffekter i mark. Hur värmespridningen fungerar i havet tycker jag Lennart Bengtsson gav en förklaring till varför det är så svårt att beräkna den. Trots skiktningar i havet gör ju bl a strömmar att värmen från ytan går ned i djupare delar av havet.

  Att jordens värmelagringskapacitet ger en fördröjning av globala uppvärmningen är forskarna överens om. Men det är stor osäkerhet hur stor fördröjningen är och hur varmt det skulle vara om det var ett jämviktsläge nu när CO2-halten är c:a 400 ppm.

 31. Mats G

  Jonas, Magnus & Lennart mfl…

  Jonas är något på spåren angående uppvärmningen.

  Jag har en stark känsla av att en del har en bestämd uppfattning av att det är energitillförselöverskott.
  0.4W/m2 nämns ofta i sammanhanget.

  Har man den utgångspunkten så innebär det att haven måste ha en temperaturökning för att få ihop det. Att själva utgångspunkten kan vara fel verkar inte finnas på tapeten.

  Det vore ju smutt att vederlägga om haven verkligen har ackumulerat överskottsenergin eller inte innan man utgår från att så är fallet.

 32. Thomas Kaijser

  Hej Magnus!

  Tack återigen för ett intressant och viktigt inlägg.

  Jag beklagar att jag inte kan ge näring till Din fråga.

  Som Du kanske såg reagerade jag på Lennart Bengtssons svar
  på Jonas N’s fråga till LB om LB kunde ange några
  vetenskapliga källor – referenser till hur värdet på
  skillnaden mellan instrålning och utstrålning (strålningsbalansen)
  beräknats.

  Min bedömning är att just den siffran – som Lennart Bengtsson
  anger till 0.4- 0.6 W/m^2 netto – är synnerligen central för
  prognoser och prediktioner rörande den framtida globala
  medeltemeperaturen. Därför är det ju ytterst viktigt att
  dom som tar fram den här typen av ”sammanfattande” siffror
  för att beskriva klimat, också berättar i detalj hur man fått
  fram dom. Den här siffran och klimatkänslighetssiffran (
  ur mycket varmare det blir vid en fördubbling av koldioxidhalten)
  är ju siffror som ligger som grund för globala temperaturprognoser.

  Min förra kommentar berörde tyvärr inte Din intressanta frågeställning
  direkt, men jag kunde inte låta bli att reagera på Lennart Bengtssons
  svar på¨Jonas N’s viktiga fråga.

  Det Lennart B således skriver, är att siffran 0.4 – 0. 6
  ”uppskattas med hjälp av den acktuella värmeackumulationen i
  klimatsystemet där havet står för 90 %”.

  Lennart B säger också att skillnaden
  i in och utstrålning inte kan mätas med hjälp av satelliter. Man
  försöker således beräkna den.

  Det skulle verkligen vara intressant att få veta hur dom gör.

  Jag tror också att det finns ett sånt här energibalansvärde instoppat
  i alla de av IPCC åberopade prognoser för den framtida temperaturutvecklingen.
  Varje år tillförs ett värmeinnehåll till klimatmodellerna som ger
  en framtida temperaturökning beroende på naturligtvis hur mycket man
  uppskattar strålningsbalansen till.

  Eftersom Ditt inlägg berör havet och trögheten i klimatsystemet, så
  vill jag här också säga att det förefaller mig märkligt
  l om strålningsbalansen för i år är baserad enbart på klimatobservationer
  framtagna i år – eller de allra senaste åren. Det är möjligt
  att I Lennart Bengtssons formulering atuella värmeackumationen
  så finns en slags integrerering av tidigare data med I modellen.

  Jag – précis som Jonas N kanske blir nöjd -när vi får se
  eller får hänvisning till litteratur där vi kan se detaljer.

  Det förefaller mig finnas väldigt stora osäkerheter.
  bl a beroende på långa ”time-lags”
  i klimatsystemet på grund av främst havssystemets stora värmeinnehåll och
  ”kvasikaotiska” dynamik.

  Två saker till. För många år sen hade jag nöjet att
  ha litet kontakt med Freeman Dyson, som jag betraktar
  som en ytterst kompetent ”modellerare”. Han ägnade rätt mycket tid
  om kring 1990 åt att granska klimatmodeller, och manga av oss som följer denna
  blogg, har säkert lyssnat på den intervju som gjordes med Dyson i april i år. (jag behöver
  inte säga mer här).

  Avslutningsvis. Jag läser alltid, med stort intresse, vad Lennart Bengtsson
  har att säga – men, som Du märker så tycker jag att han ibland överförenklar.
  Men det är ingen tvekan om att Lennart B är jättekunnig och jag uppskattar
  verkligen att han tar sig tid att skriva på Klimatupplysningen.

  Thomas

 33. Olle R

  Den som är intresserad av Lennart Bengtssons beräkning av jordens netto energibalans (upplagring av värme) kan läsa om det här:
  http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/view/21533

  Vill också tillägga att min beräkning av oceanernas (0-2000 m) värmeupptag de senaste 10 åren och den effekt det motsvarar över hela jordens yta (0,88 W/m2), baseras på samma källa som LB, NOAAs beräkningar enligt Levitus metodik. Det som skiljer är att jag använder senare data och bara Argo-epoken (skillnaden mellan första kvartalet 2005 och första kvartalet 2015).

  Oceanernas (0-2000 m) värmeupptag mellan åren 1970-2008 är 0,30 W/m2 globalt enligt LB , att jämföras med 0,88 W för senaste 10 åren enligt mig.
  (SE för LBs värde är ca 4%, för mitt ca 10 %)

  Oceanernas temperaturökning för 0-2000 m är ca 0,005 grader per år för de senaste 10 åren, medan tempökningen för SST under perioden ligger på ca 0,010 grader per år

 34. Mats G

  33

  Olle R
  ”Oceanernas temperaturökning för 0-2000 m är ca 0,005 grader per år för de senaste 10 åren, ”

  Är det här ens mätbart? Det låter mer som en produkt av en ekvation. En ekvation där en av förutsättningarna är energiöverskott. Om jag skall vara ärlig så säger det inget eller är inte bevis för någonting. Bara luft om man skall vara lite vass.

 35. Lasse

  Magnus
  Du berör ett komplicerat system. Uppvärmningen av haven.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation
  Salthalt och temperatur påverkar vattnets densitet.
  Där uppvärmningen sägs bli störst,vid polerna är vattnet mindre salt och får därigenom lägre densitet. Samtidigt är det där som avkylningen vintertid är störst.
  I Östersjön bildas språngskikt som bryts vår och höst. Ju varmare det blir desto stabilare och djupare? språngskikt varigenom utbytet försvåras med kallare vatten. I ytvattnet är det sällan varmare än medeltemperaturen tack vare avdunstning och vindkylning.
  Willis E hade en betraktelse som tydligt visade att det sker något i atmosfären vid varmare vatten då temperaturen når 28-30? grader:
  http://wattsupwiththat.com/2011/06/07/further-evidence-for-my-thunderstorm-thermostat-hypothesis/
  Han har skrivit en hel del så jag hittar inte rätt artikel-den kom i år på wattsup.

 36. Lennart Bengtsson

  En mer uttömmande svar skulle behöva ett längre inlägg. Detta gör jag gärna med referenser men har inte tid just nu. I min artikeln med Stephen Schwartz i Tellus från 2013 som tidigare diskuterats här finns det detaljer och referenser som kanske kan användas för tillfället.

  Lennart

 37. Olle R

  34. De siffror jag anger är beräkningar baserade på >100 000 djupprofiler per år samt 7 miljoner ytbojs- och en miljon fartygsobservationer per år.
  Att diskutera vetenskap med någon som tycker att saker inte är mätbara, bluff och konspiration är tämligen meningslöst..

 38. tolou

  Lasse #35
  http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/tao-and-tao-again/

 39. Björn

  Thomas kaijser [32]; Jag citerar dig: ”Min bedömning är att just den siffran – som Lennart Bengtsson anger till 0.4- 0.6 W/m^2 netto – är synnerligen central för prognoser och prediktioner rörande den framtida globala medeltemeperaturen. Därför är det ju ytterst viktigt att dom som tar fram den här typen av ”sammanfattande” siffror för att beskriva klimat, också berättar i detalj hur man fått fram dom”. Det här får mig att tänka på hur en del föreläsare ända in på 2000-talet slängde upp en packe med Overhead så det bokstavligt dammade kring dem. Microsofts Power Point för Windows lanserades 1990 och man kan undra över varför så många föreläsare över världen envisades med att fortfarande slänga upp sina dammiga Overhead vid sidan av en projektor, i stället för att använda modern teknik som Power Point? Det jag vill uttrycka här, är att kunskap är färskvara, eftersom det över tiden alltid tillkommer något nytt, vilket föreläsare med sina slitna och dammiga Overhead, tycks ha glömt bort. En fråga om detaljerna är därför inte lämpligt, eftersom dessas ursprung är bortglömda. Jag håller fullständigt med dig Thomas, vem det än är som redogör för någonting, bör ha i färskt minne vad redovisade siffror har sitt ursprung. Sammanfattningsvis så kan man undra över hur värdena för strålningsbalansen 0.4-0.6 W/m2 har tillkommit och om det inte vid dags datum har tillkommit annan kunskap som kan ifrågasätta både orsak och verkan? En vetenskap att tro på, kräver en ärlig redovisning av ”färskvaran” och inte något ”dammigt” som slängs fram för presentation.

 40. Lasse

  #38 toluo Han länge skrivit om den reglering av temperaturerna kring ekvatorn.
  Men han hade nyligen en artikel där data så tydligt visade en självreglerande process när temperaturen börjar gå varm.
  Lennart B-din artikel i Tellus tar upp fördelningen av energin mellan land och hav.
  0,04 resp 0,32 W/m2
  Detta visar att vi behöver följa havens reaktioner på globala uppvärmningen och kanske bättre förstå saker som reglerar och styr.
  Har du någon kommentar till Willis E teorier om en termostatfunktion som träder i kraft vid hög ytvattentemp?

 41. tolou

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/08/temperature-and-toa-forcing/
  eller
  http://wattsupwiththat.com/2015/06/08/the-daily-albedo-cycle/

 42. Mats G

  37
  Olle R

  I betraktarens öga.

  Visst är det bekvämt att kalla sina meningsmotståndare typ ” konspirationteoretiker” . Då slipper man ju argumenterar. Det här är aktivistbeteende som inte gör att du framställer dig själv speciellt seriöst.

  ”De siffror jag anger är beräkningar”

  vad jag kan läsa av det du svarar mig så bekräftar du det jag skrev i mitt förra inlägg.

 43. Lasse

  forts
  Denne Willis E är produktiv. Men så jobbar han helt utan skyddsnät(anställning)
  Men det finns publicerad forskning bland hans alla artiklar. Kommentarsfälten är oftast intressanta. http://wattsupwiththat.com/2011/05/15/an-index-to-williss-writings/

 44. t0pe

  #37 Olle R

  Då kan du ju räkna på den mänskliga energiproduktionen (termisk) under samma period, lägg dessutom till alla kärnvapentester och kylning av atomsopor. Det är det enda BEVISADE antropogena bidrag som finns.

 45. Lasse

  #41 Nära nog!
  Han har nog skrivit flera liknande-slutsatsen är värd att återupprepa-eftersom den inte ger något svar på gåtan:
  The one solid conclusion is that the relationship between forcing and temperature is both non-linear and temperature dependent, with the temperature response generally diminishing with increasing temperature. My other conclusion is that given the significant lack of linearity, any average value for the relationship between TOA radiation and temperature is bound to be both misleading and meaningless.

 46. Mats G

  ”energiöverskott”

  Låt oss stanna upp och tänka till lite.

  Energiöverskott – finns det bara en lösning på denna utgångspunkt. En varmare planet. Kan inte energin användas i andra processer så att energin ”absorberas” på ett eller annat sätt. Processer som dessutom kan ge positiva bieffekter. Varför måste allt vara så dystert jämt?

  Jag slutar aldrig förundras hur historielösa klimathotare är. De har en horisont på 10 -30 år max. De begriper inte att vi befinner oss i en interglacial bara för att nämna något.

  jag har ännu inte fått svar på en av mina käpphästar som en klimathotare borde kunna svara på. Hur kunde djurliv och växtlighet frodas under 4000 + ppm som bevisligen har varit i Jorden atmosfär under en period. Nu har jag varit borta på semester ett tag så kanske det finns ett svar någonstans. En repris eller referens vore då uppskattat.

 47. Gunnar Littmarck

  #46

  Visst är det underbart om jorden blir varmare då dagens medeltemperatur är 10C under den normala med avsevärt högre biodiversitet de senaste 600 miljoner åren?

  Men du och jag vet att ändrad medeltemperatur inte säger det minsta om ändrad energibalans då utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra.

  Att CO2 inte bidrar direkt mätbart med ökad halt från dagens är inte konstigt.

  Vi vet ju att molekylen förbrukat halva sin ringa effekt vad gäller det som felaktigt kallas växthuseffekten vid 150ppm och vidare till förindustriell halt ökade bidraget med 1,6W/kvm för svartkroppar med 15C så vidare från dagens 400ppm till 560 ppm ger mindre än från förindustriell tid till nu.

  Allt handlar om förstärkningseffekter och då av ökad halt vattenånga som är den växthusgas som tydligt ger effekt + – vad molnbildning ger.

  De som ser mänsklig förbränning av fossila kolväten som en stor risk för en global överhettningskatastrof i denna 40 miljoner år långa istid, styrker det med ovaliderade förstärkningseffekter som aldrig visat sig i jordens klimathistoria.

  Värst tycker jag det är att de som tjänar på klimatkriget, är mot det enda energislag vi nu vet kan konkurrera ut olja dyrare än 30$/fat och samtliga kolkraftverk som ligger långt från fyndigheterna, egentligen alla kolkraftverk utom de som utvecklar underjordisk förgasning med modern styr och regler-teknik.

  IPCC börjar inse att modern kärnkraft är alternativ till skillnad mot energisystem som kräver subventioner i kombination med straffskatter/avgifter/ teknikförbud för konkurrerade system.

  Men då IPCC är helt beroende av finansiering från skattebetalare som aldrig får en chans till alternativ resursanvändning, så satsar företrädarna nog mest på en global skattefinansierad maktkoncentration? (vad tror du TP?)

  Jag misstänker att många ledare i världen insåg att efter produktivitetseffektiviserande tillväxt (typ redan efter WWII) kom konsumtionsdriven tillväxt som hindrade sysselsättningen att falla genom byråkratisering och skattefinansiering av allt fler NGO´s typ FN.

  Men konsumtionsdriven tillväxt fungerar inte då produktion, distribution, försäljning och utveckling automatiseras och numer börjar offentlig förvaltning digitaliseras liksom privat, samt allt fler avancerade arbetsuppgifter.

  Se bara hur Watson vann Jeopardy mot de bästa för att efter bara några år snabbt läsa in 2,2miljoner sidor cancerjournaler och slå de bästa cancerläkare vad gäller diagnos och terapiförslag.

  Hur enkelt som helst att använda liknade program för allt beslutsfattande som vilar på demokratiskt styrkta regelverk och lagar, vilket skulle flytta tillbaka makten från politiker och deras förlängda armar i form av skattefinansierade tjänstemän och skattefinansierade organisationer till medborgare och näringsliv.

  Jag tror att Romklubben var en av de första att inse detta, därefter allt fler och samtliga kännetecknas av att inte vilja att teknikutvecklingen ska öka enskilda människors makt.

  Ytterligare exempel är hur energieffektivisering och minskning av energianvändning för vanliga människor ses som lösningar då redan flera miljarder riskerar sina liv i hopp om att få använda mer energi och mänskligheten beräknas nå 9 miljarder 2050 mot drygt 2miljarder 1950.

  Som vanligt övertrumfar teknikutveckling all politik så de som hoppas på en global maktkoncentration som inte vilar på regional direktdemokrati kommer tvingas bita i gräset.

  Märk att få om någon skattefinansierad beslutsfattare har en djup teknisk förståelse och jag tror de flesta vet att de är i underläge, kämpar allt mer kortsiktigt för personlig maximering av köpkraft med vision om personlig makt som inte baseras på deras värde för mänskligheten.

  Nu kan Kina vända utvecklingen genom en resursskapande världsbank till skillnad mot IMF och kanske en alternativ valuta till $. (jag är fortfarande ganska osäker men hyllar UK som gått med)

  Märk att USA de senaste årtiondena kunnat öka sina resurser ”gratis” genom att trycka pengar, typ 60% av alla dollar är utanför USA, det var varför De Gaulle var så arg för att han ansåg att även Frankrike fick finansiera Vietnamkriget (Frankrike startade det och borde fått bära hela kostnaden om de inte lurat på USA uppgiften). Bretton Woodsystemet brast 1971 till dels för USA´s krigskostnader, så tog Valtuormen vid och nu euro för Europa (jag gissar att euro kommer krascha för att idioterna inte höll konvergenskraven som var grundbulten som tvingat länder att konkurrera med effektiva regelverk och kunde gjort EU till världens mest dynamiska region med långsiktigt hållbar resurstillväxt på 4%/capita årligen)

  Skulle världshandeln gå över till en globalt resurseffektiv valuta där inget enskilt land gjorde fördelar på andra (jag skulle förespråka en version av bitcoin som aldrig kan devalveras och som därför kräver att länder effektiviserar sina system i stället för att konkurrera med allt billigare valutor) så anser jag att mänskligheten fick ett bättre system som gynnade helheten på särintressens bekostnad.

  Guldmyntfot är värdelöst för att guld saknar industriellt värde och ocean mining kommer utvinna gigantiska mängder som sidoprodukt.

  Givetvis evig deflation tills det mesta är gratis då allt mänskligt arbete är utkonkurrerat.

  Men deflation har vi haft sedan eviga tider, i länder som Sverige har den dolts med skatter och fördyrande regelverk.

  Se bara att en arbetare med sexårig utbildning kunde köpa en tomt i Storstockholm, låta bygga en villa, ha hemmafru och fyra barn, men ändå vara skuldfri efter 20 år.

  I dag skulle två högutbildade kunna köpa en ny modern villa med garage 30 min från Stockholms centrum och vara skuldfria efter tio år om produktivitetstillväxten tillfallit medborgare och näringsliv de senaste 50 åren.

  Hemelektronik är en produkt som inte politiker lyckats hindra medborgarna från att se deflation.

  Se energi och fundera på hur lång arbetstid det tog för energin till en mils personbilstransport 1900 1910…….1950… 2000. 2010 om alla skatter och avgifter tas bort d.v.s. brutto lönekostnad mot netto energikostnad som i stort sett var fallet till 1950 då Sverige hade ett skattetryck på 20%, gå till 1970 och skattetrycket hade ökat till 40% (mycket mer i produktionsvärde då produktivitetsutvecklingen var stor 1950-1970).

  Med digitalisering av all förvaltning så kommer inte längre produktivitetsutvecklingen kunna döljas med ökad kostnad i form av dyrare byråkrati och de länder som ligger först kommer attrahera de allt färre som skapar större resurser än de själva använder.

  De verkliga värdena blir kunskap, förmåga, hälsa, kontaktnät och unika egendomar som inte kan beskattas in absurdum, därför kommer fastighetsskatten återkomma i länder som Sverige, märk att alla utvecklade lågskattesamhällen har fastighetsskatt, för högskattesamhällen blir det den sista inkomsten.

  Förmögenhetsskatt, arv och gåvoskatt var liksom företagens vinstskatter, heliga kor för vänsterregimer, men nu gör globaliseringen att allt fler tar bort dem, märkligt är att Sverige då ökar beskattningen på alla andra områden men inte på fastigheter.

  Givetvis blir det en ohållbar situation där allt färre nettobidragande ska betala allt mer, vilket därför kommer ge allt kraftigare incitament för utflyttning och en kedjereaktion blir att vänta för länder som Sverige.

  Tror jag, för vad det nu är värt.

 48. Mats G

  #47

  Din kunskap och klokskap är imponerande och inspirerande. Tack för din kommentar.

  (personlig)Frihet är ett hot mot nationalstaten. Internet ett aber för de kontrollerande krafterna. Jag utgår ifrån att det är där stötarna kommer sättas in. Det finns ledare i väst som ser med avund mot Kinas nuvarande statsskick.

 49. Ingvar

  Mats #48
  Ett försök(?) var Googles tal om ett ”Sanningsfilter”. Det blev mycket rabalder men jag vet inte vad det blev av med det projektet.

 50. Thomas Kaijser

  Olle R # 33 och Lennart B # 36.

  Tack för informationen om uppsatsen
  ”Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity”
  i Tellus Series B, 2013 av lennart Bengtsson och Stepfeh Schwartz.

  Jag har nu snabbläst LB-SS:s artikel. Och tänkte nu i stolpform
  lista ett antal synpunkter – ett antal reaktioner.

  1. Uppsatsen är välskriven och välformulerad. Behaglig –
  litet konstigt ord i vetenskapliga sammanhang – men känns som ett riktigt ord
  just för denna uppsats.

  2. I inledningen betonar författarna svårigheterna att bestämma
  molnens inverkan på strålningsbalansen och betonar också breddan på
  prediktioner (projeciseringar) av framtida klimattemperatur som tagits fram
  av olika forskningsgrupper.

  3. Syftet med deras uppsats är att ge en nedre gräns för
  evilibrium- känsligheten (0.31 K (W m^-2)^-1 ).

  4. Någon riktigt grepp om vilka antaganden som görs har jag
  inte klarat av att skapa mig. Ett antagande är att aerosolförändringen
  under perioden 1970 – 2010 ’är noll.

  I abstracten skriver författarna: ”We have assumed increased longwave radiative
  forcing due to increase of the long-lived greenhouse gases” (LLGHG).
  Exakt vad det här antagandet innebär kanske finns tydliggjort inuti
  uppsatsen – min magkänsla är att det ändå finns vissa osäkerheter
  i betydelsen av detta.

  5. Den ekvation som ligger till grund för analysen är ju egentligen
  den enklast tänkbara: dH/dt = F(t) +Q(t)-E(T) där F(t) är
  ”nytillförd” radiative forcing och Q(t) är instrålning vid Topp av
  Atmosfären och E(t) är utstrålning vid topp av atmosfär vid nuvarande
  stationära tillstånd. Huruvida en så enkel modell är tillräcklig för att
  spå jordens framtida klimat har jag inte kompetens att bedöma men
  magkänslan säger mig att det är en överförenkling.

  Främst menar jag av det skäl som Lennart B så ofta betonar nämligen
  att klimatsystemet är ett kaotiskt system. Det gör bl.a – tror jag –
  att molnbildningen över jorden under olika år kan se
  väldigt olika ut. Och vad jag hört så lär en eller 2 % s förändring
  i molnarealen över ekvators området ( mellan vändkretsarna) (också kanske andra
  delar av jorden)
  kunna ”äta upp” all temperaturförändrignseffekt orsakad av
  för’ändrad koldioxidhalt.

  6. Det som jag kanske är mest undrande över är att LB och SS stöder
  sig i så oerhört grad – vad jag kan förstå – på en enda uppsats nämligen
  uppsatsen ” World ocean heat content … ” av Levitus med fler.
  På sidan 8 och 9 i deras uppsats skriver LB och SS : From around 1970 onwards
  a systematic, approximately linear increase in heat accumalation is noted
  with rate 0.48 + – 0.02 x 10^22 J / year. This corresponds to an average
  heating , expressed per area of planet of 0.30 + – 0.01 W m^-2.”

  Här kommer alltså en siffra 0.3 som ligger nära deras slutsiffra 0.37 + – =.03.

  Som lekman i den här branchen är man ju inte så van vid tal som
  0.48 (+ – .02) x 10^22. Det förefaller mig åtminstone som ganska
  möjligt att både siffran 0.48 och osäkerhetrsintervallets storlek är
  fel. Jag staller mig instinktivt synnerligen tveksam till den här
  noggrannheten.

  Men även om siffrorna är rätt vad är det som säger att det just är
  ökningen av LLGHG som orsakat denna ökning?

  Om jag fattat författarnas antaganden korrekt så är just
  ett av basantagandena som LB och SS gör -antagandet
  att havets värmeöäkning just är orsakad av LLGHG.

  (En lekmannamässig gissning är att skövlingen av regnskogar
  som påbörjades (tror jag) den här perioden, kan ha haft en stark inverkan
  på molnbildning och således på temperaturen).

  7. Begreppet LLGHG k’änner jag mig också litet främmande för. LB och SS pratar
  om uppehållstider på fölera decennier jag rentav 100-tals år.

  Min uppfattning är ett medeluppehållstiden för en koldioxidatom är
  av storleksordningen 5- 7 år . Koldioxiden snurrar på ganska fort.
  Fotosyntes och förmultning ( konsumtion) balanserar varandra hyfsat
  I ett stationärt tillstånd. Men det är väl inte en sån situation man
  avser – tror jag är bäst att tillägga.

  8. Det jag tycker är allra tråkigast med uppsatsen är att
  författarna inte med ett ord berör den naturliga koldioxid
  cykeln. Författarna måste vara medvetna om att totala mängden gröna
  växter på jorden ökat med c:a 7 eller 10 % de senaste 10 -15 åren.
  Att skördarna på jorden aldrig (?) varit bättre. Fotosyntesen leder
  ju till att inkommande solstrålning omsätts i kemisk energi både på jord och inte minst
  i haven.

  Jag har nyligen försökt förstå och i alla fall tittat i en uppsats
  benämnd ”Earth’s carbon cycle: A mathematical Perspective”. jag
  är inte särskilt imponerad av matematiken i uppsatsen men uppsatsen
  är ändå intressant. ( Bull of Americfan Math Soc vol 52, No 1, Jan 2015.)

  8. Avslutningsvis – Lennart B svarar helt kort på en fråga om modellering
  av havsströmmar att man gör likadant som i atmosfären.

  Här görs ju mycket intressant modellering av bl a australiensiska matematiker.
  (Gary Froyland med fler.)
  Fortfarande är global modellering av havströmmar ett svårt område.
  Detta påverkar ju också trovärdigheten av exatheten i Levitus m fl.s artikel.

  (Jag skrev själv en uppsats om vattenflödet I en flod för manga år sen
  som publicerades I Nordic Hydrology – 1972, och där jag förordar
  en Poisson-modellering snarare än en diffusionsmodel för
  enstaka vattenpartiklar. Jag tror en sån beskrivning skulle kunna
  ha värde också¨för havsströmmar.)

  Ursäkta längden på denna kommentar.

  Thomas Kaijser

 51. Mats G

  49
  Ingvar

  Jag tror de försvann rätt snabbt när det kom upp till ytan. Men en hel del sökmotorer manipulerar sökningen. Man vill ”hjälpa” användaren. Men vi vet nu att det är pengar bakom det hela.

  Men Googles statistik & analys är både imponerande och träffsäker. Det blir lättare med stort underlag men de är fortfarande skickliga. Knappast en slump att de är så framgångsrika.

  Jag tror Google är medvetna om att för mycket påverkan och de kan vara på fallrepet innan man hinner säga ”google”.

  De som vill införa ”sanningsfliter” begriper inte hur internet fungerar. Förvånad att Google ens tänkte tanken. Det enda vettiga svaret är att det var yttre påverkan.

 52. Mats G

  51
  Mats G

  Man har hittat sitt verktyg för att inskränka internet. Barnporr. Det går inte att skydda sig emot. Då kan de införa vad som helst. De som skulle vara mot sådan inskränkningar är ju inga trevliga människor, eller hur.

  Det är lite samma som rasist begreppet som används för att förlama ev motstånd mot ens agenda.

 53. Alienna

  #50

  Summa summarum:
  För att beräkna Guds ögonfärg, gör man likadant som när man beräknar Trollfars svanslängd.

 54. Gunnar Littmarck

  Som de flesta andra undersöker jag hur google censurerar.

  De senaste månaderna har jag mätt att ”avpixlat” får sitt sökvärde sänkt med ca 1000ggr, men då inte ”fria tider” får det så måste den som vill behålla AP i sin snabbsökning radera historik.

  Jag tog examen i AI genom Stanford finansierat av Google och jag tror jag vann det jag mest ville.

  Hur ledningen tänker och vilken teknik de tror ska leda till deras maktmål.

  På köpet lärde jag mig hur korkade de mest ledande i Google är, det handlar om ett system som vinner ”pöbelns” förtroende och de är någorlunda bra på AI om än jag är bättre än de bästa i det företaget och därför ser andra investeringsobjekt.

  Har man en religiöst låst agenda (som Google (grön religiös)) så har man liten chans att vinna i det långa loppet.

  Som de som läser mig vet så funderar jag på verktyg för en långsiktig civiliserad mänsklighet.

  För mig är verktygen globala regelverk och valuta samt en lika stor avkastning för alla människor från jordens naturresurser.

  Då krävs en registrering med moderna biomarkörer samt ett bankkonto för alla (som låter sig registreras och därmed kraftigt förhindras från ekonomisk brottslighet).
  ( Detta kommer leda till fri rörlighet och globala pass, vilket jag gillar.)

  Vidare en världsvaluta som är till majoritetens bästa.

  Reglering av alla naturtillgångar på internationell yta inkl Antarktis, så tillbakadragandet av dagens absurda ekonomiska zoner (de var så långt en kanon kan skjuta då stater bildades på allvar. d.v.s. 6 nautiska mil).

  Mitt problem kvar att lösa är ett beslutssystem som är långsiktigt hållbart och garanterar individer såväl som näringsliv maximal frihet så länge det inte går ut över andra människor, djur eller natur.

  Min version av lokal direktdemokrati är att frågorna som ska ändra gällande lagar och regelverk ska föregå av djupa debatter som mynnar ut i tester som måste skapas och godkännas av representanter för ja och nej sidorna ( de svenska nja, kanske, lagom och en massa sidokrav ska givetvis förbjudas).

  Men hur ska globala regelverk kunna legitimeras demokratiskt?

  De sista åren har min personliga lösning varit att flytta….

  Vidare…

  Till månen och se mänskligheten på än längre distans.

  Vi är i vart fall en intressant art att studera, vilket redan Machiavelli drog klara slutsatser av för 500 år sedan och studerar vi kunskapen av Inkariket och Maya så ser vi att Machiavellis funderingar stärks.

  Ska vi vika oss med att vi är så enkla att styra?

 55. Gunnar Littmarck

  #52
  Den enda gången jag sett barnporr var då SVT visade filmer från en brottsprovocerande FBI agent.

  De filmsekvenserna ger mig fortfarande mardrömmar kanske 20 år senare.

  Men jag kanske surfar för mesigt?

 56. Ingemar Nordin

  Gunnar L #54,

  ”Mitt problem kvar att lösa är ett beslutssystem som är långsiktigt hållbart och garanterar individer såväl som näringsliv maximal frihet så länge det inte går ut över andra människor, djur eller natur.”

  Stryk ”djur eller natur”. Skyddet för människor är tillräckligt ambitiöst och vi befinner oss fortfarande miltals från ett sådant mål. Om du blandar in ”djur och natur” så har du genast frågan om vem eller vilka som skall företräda dem? Skall du ge en djurskyddsförening eller miljöorganisation rätt att företräda och lagstifta om dessas intressen? Eller skall den rätten fortfarande företrädas av den (enda) art som har en moralisk förmåga att skilja mellan rätt och orätt?

  Risken är uppenbar att du annars ger vissa människor (djurskyddsföreningens, respektive miljöorganisationens, ledning) större rättigheter än andra människor. Och då är vi tillbaka till eliternas självklara rätt att härska. Eller som Lenin och Hitler hävdade, avantgardets respektive herrefolkets självklara rätt att styra.

 57. Gunnar Littmarck

  #54

  För de av er som läst Fursten och tänkt på den tiden och den tidens maktsystem utan fördomar (som jag inbillar mig att Machiavelli inte färgade boken med) så rekommenderar jag er att applicera dessa funderingar på Napoleon, Hitler, Saddam Hussein, det brittiska imperiet och många aktioner finansierade från Vita huset med amerikanska skattemedel (eller dyrt sålda låtsas dollar).

  Faktiskt kan man se metoden i de flesta stora erövrare som Djingis Khan, Alexander den store, Dareius och kanske Xerxes med fler.

  När Alexander den store vände mot övermakten nära dagens Indien så insåg han mångkulturens fördärvlighet och tvångsgifte 10.000 soldater med lokala persiska kvinnor, det är lite av det samma som Machiavelli förespråkade och Inkariket så väl utnyttjade så väl som det Brittiska imperiet där alla koloniers ledares barn fick utbildning i London.

  Kunskap är kung, men måste dagligen konfronteras mot den föränderliga verkligheten, för att inte förvanskas till villfarelse.

  Detta skulle jag vilja avsluta med, eller hur Johan Rockström, men då jag vet att hans intellektuella förmåga inte är dynamisk samt att Johan knappast läser här, så blir det meningslöst.

  Häpp!

 58. Ingemar Nordin

  Helt OT, men det är tydligen inte bara påven som vill mobilisera massorna. Fick följande brev idag (jag får många liknande):

  ”MEDIA ADVISORY

  NOT FOR PUBLICATION OR BROADCAST BEFORE 00:00 THURSDAY 13TH AUGUST 2015

  ISLAMIC DECLARATION CALLS ON 1.6 BILLION MUSLIMS TO FULFIL RELIGIOUS DUTY AND TAKE ACTION ON CLIMATE CHANGE

  The Islamic Climate Change Declaration will be presented to the media in Istanbul on Tuesday 18th August. This declaration is an important intervention by religious leaders and will act as a crucial rallying call ahead of the UN climate change negotiations which are to be held in Paris in December.

  Where: Istanbul Bilgi University, Social Incubation Center Santral İstanbul, 34060 Eyüp, İstanbul

  Link to map and directions available here.

  Please note there are free shuttles from different directions to Santral Istanbul. The shuttle schedule is here.

  When: Press conference to be held at 12:00PM (EEST) Tuesday 18th August 2015. Press conference will be held in English and translations to Turkish and Arabic will be available.

  Note attendance must be confirmed in advance (see contact details below).

  About the Declaration:

  Compiled in wider previous consultation with leading Muslim scholars, academics and faith groups, the declaration will explain why climate change is the world’s most pressing challenge, why Muslims have a religious duty to play their part in tackling it and how they can fulfil this duty.

  The declaration will be the key outcome of a two-day symposium in Istanbul (17-18 August) on climate change co-organised by Islamic Relief Worldwide, the Islamic Forum for Ecology and Environmental Sciences and GreenFaith. Participants will be Islamic scholars, academics, policy makers and Muslim activists as well as representatives of the UN, civil society and other faith leaders.

  The Declaration will:

  Underscore the need for urgent global action in mosques and madrassas (Islamic schools) to emphasise the role that Islam can play in creating a world free from the ravages of climate change, free from polluting fossil fuels and built on a foundation of 100% clean, safe, renewable energy.

  Call upon the richest and most powerful countries to drastically reduce their greenhouse gas emissions as well as to support vulnerable communities, both in addressing the impacts of climate change and in harnessing renewable energy.

  Speaking ahead of the event, His Eminence Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje, the Grand Mufti of Uganda says: “Every person must recognise the role they are playing in harming our planet and the devastating impact this is having on some of the world’s most vulnerable and other communities. “Islam teaches us: ‘man is simply a steward holding whatever is on earth in trust’, therefore man should ensure that we do everything possible to protect for this and future generations in order to leave this world a better place than we found it”.

  Mr. Ibrahim Thiaw, UN Environment Programme Deputy Executive Director and Assistant-Secretary-General of the United Nations says: “In this pivotal year, when the international community will agree on how to bring about sustainable development and tackle climate change, it has been heartening to see growing consensus among faiths that humanity’s development trajectory needs to be fundamentally altered in line with moral and spiritual values. The declaration to be made by Muslim leaders, calling on the world’s 1.6 billion adherents to Islam to tackle climate change as an inherent part of their religious duty, will, I hope, bring increased momentum to efforts to address the greatest challenge facing humanity today.””

 59. Peter F

  Och hur ska detta tas emot av de oljeproducerande muslimska länderna ?

 60. Ingemar Nordin

  Mer skräp. Kartong skall inte återvinnas utan brännas upp eller deponeras.

  ” Nu startar ”Kartongmatchen” för förskola och grundskola F-6

  Under tre år har närmare 130 000 barn och elever deltagit i återvinningstävlingen ”Jakten på de glömda kartongerna” och hjälpt till med att öka återvinningen av dryckeskartong från 24% till närmare 40%. I år tar vi upp matchen för att öka återvinningen ännu mer.

  Tävlingen och tillhörande inspirationsmaterial är anpassat för förskolan och f-6.

  Tävlingen arrangeras genom ett samarbete mellan Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF.

  Vid anmälan får ni ett kostnadsfritt välkomstpaket och tävlingen består som vanligt av en huvudtävling samt pristävlingar med fina priser och överraskningar varje månad!

  Hjälp till och sprid vetskap om Kartongmatchen till kollegor för att tillsammans kan vi öka återvinningen och jobba för en hållbar utveckling. Nu kör vi!

  Läs mer och anmäl din förskoleavdelning eller klass via följande länk …”

 61. Slabadang

  Ingemar N!

  Vem är avsändaren ?

 62. Ingemar B

  http://www.dn.se/ekonomi/coca-colas-desperata-halsokampanj-sagas/
  Parallellen till att man fått fram ”forskare” som påstår att klimatförändringar har mycket lite med mänskliga utsläpp av CO2, är uppenbar…

 63. Christopher E

  #62 Ingemar B

  Visst har du rätt. Reportagen hävdar ”köpt forskning” för att få fram de politiskt korrekta antikapitalistiska budskapen istället. En annan artikel jag körde tugget om tobaksindustrin också.

  Men till råga på allt så stämmer det. Övervikt kan bekämpas med antingen minst kaloriintag eller mer förbränning (motion) eller i kombinarion. Men att fokusera mer på vad man äter istället motion är en dålig idé. Motion har så många positiva effekter.

  Vaf Cola beträffar kan man dricka Cola Zero/Light istället och kan då dricka hur mycket man vill utan att vikten påverkas, så det är inget problem. Men för dem som har ett horn i sidan till multinationella företag och ropar på förbud och straffskatter är sådana fakta ointressanta.

 64. rsal

  Svaren på frågorna ligger i att de bakomliggande påstådda orsakerna är rena påhitt av alarmisterna. De vill upprätthålla hysterin till varje pris (som en tjänst åt media?). Dessutom sätts med påhitten stora resurser inom vetenskapen i rullning för att undersöka hur det egentligen förhåller sig. Resurser som alltså blir bundna till defensiv forskning, vilken till större del borde vara ”offensiv” forskning. Och varje gång motbevisas (eller åtminstone neutraliseras) alarmisternas påståenden.

  Påminner om att vid omfattande vulkanutbrott, så kommer klimat-/väderpåverkan inom 1 år efterutbrottets början och tilltar en tid därefter beroende på hur kraftfullt utbrottet var och under hur lång tid. Spridningen av partiklar och gaser runt jorden tar viss tid och sedan kan partikeltätheten öka därefter p g a utbrottets längd. Avklingandet av effekterna tar sedan en viss tid beroende på den höjd olika delar av partiklarna lägger sig på och i vilken koncentration. På vissa höjder kommer partiklar, beroende på partikelstorlek, att ligga i 1000-tals år (eller längre) innan de difunderar ut i rymden eller nedåt mot allt lägre höjder.

 65. Lennart Bengtsson

  Om klimatsystemets tröghet och klimats variabilitet

  Med det stora intresset för klimatet under flera år och inte minst allmänhetens intresse vilket framgår av landets många bloggar är det fortfarande svårt att få allmänheten att inse hur omfattande den kaotiska variationen är i jordens klimat och som en följd härav svårigheten att identifiera robusta trender av betydelse för den långsiktiga samhällspolitiken när det gäller klimatet.
  Av särskild betydelse är här landisarnas massbalans vilka kan allvarligt påverka havsvattenståndet. Den utmärkta danska vädertjänsten ger här intressanta bidrag på sin hemsida som framgår exempelvis av
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/ liksom en annan hemsida över utbredningen av den arktiska isen.
  Det skulle vara intressant att ha en liknande uppgift om den antarktiska massbalansen men jag känner inte till detta, trots att det skulle vara fullt möjligt att göra samma sak för Antarktis som för Grönland. Jag undersöker detta vidare och återkommer om ingen läsare redan känner till detta.
  Det är dock viktigt att ha klart för sig att det inte finns någon motsvarande bild över den totala massbalansen då vi inte har några möjligheter ännu att ha en detaljerad bild över iskalvning och massförlust genom issmältning i havet.
  Om man inspekterar de dagliga variationerna av Grönlands ytmassbalans så inser man den viktiga roll som vädret spelar. Massförlust är begränsad till sommarmånaderna och främst högsommaren. Om vädret är kyligt och nederbördsrikt kan man som de senaste dagarna till och med ha en mindre massökning även under första hälften av augusti.
  Landisarnas massbalans är betydligt mer komplex än det intryck man får från dagens media och från världens många katastrofister som inte tycks inkludera effekten av nederbörden som ökar kraftigt i polartrakterna vid ett varmare klimat.
  Vad som är än mer viktigt är därför en systematisk monitoring som genomförs av flera ansvarskännande vädertjänster. Det är vida överlägset alla dessa fantasifulla bilder av hur vädret kanska kan bli om 100 år.

 66. Ingemar Nordin

  Slabadang #61,

  Avsändaren till kartong-tävlingsbrevet är Kartongmatchen [info@kartongmatchen.se]

  Länken i brevet går till http://www.kartongmatchen.se/kartongmatchen-2015/registration/

 67. Alienna

  #64
  Allmänheten ’inser’ precis det som den blivit indoktrinerad/manipulerad/lurad att ’inse’.
  Det är inte allmänhetens ”fel” att dom programmerats med en massa kvasivetenskaplig dynga!

 68. Slabadang

  Hej Lennart B!

  Kan du hjälpa mig/oss att få ordning på varför 90w förändring i inkommande strålning på årsbasis på grund av planetens eliptiska bana runt solen, inte avspeglas i GMT alls i nivå med vad de 3.9W förändring pga av dubblad CO2 anses ge?

  Jag tittar samtidigt på mätserierna över TOA och moln och fattar faktiskt noll hur det kan gå ihop med den strålningsbudget ni räknar efter.

 69. Thoms Kaijser

  Slabadang # 68.

  Jag tror inte Lennart Bengtsson kommer att svara.

  Min tolkning – baserad på uppsatsen ”Determination of
  a lower bound …” av Lennart Bengtsson(LB) och Stephen Schwartz(SS)
  är följande.

  Strålningsbalansen beräknas utgående från en beräkning
  av förändringen i klimatsystemets värmeinnhåll.

  Din fråga blir då – hur LBs och SSs synvinkel –
  irrelevant , eftersom man inte bryr sig om eventuella variationer i in
  och utstrålning under ett år utan man ser på
  den totala effekten på värmeinnehållet på jorden.

  Som jag uppfattar det känner sig LB och SS väldigt
  säkra på att deras beräkning av förändringen (ökningen)
  av värmeinnehållet är korrekt på 5 % när.

  Den här framräkningen baserar sig dels på temperaturmätningar
  i luften som ger en skattning av ökningen av värmeinneållet
  i atmosfären – som utgör 10 % av totalen c:a.

  Den andra delen, den stora delen, är en uppskattning
  av värmeökningen i den översta delen av havet som svarar
  mot 90 % av totalen.

  Den nedre delan av havet – djuphavet .- antas ha konstant
  värmeinnehåll.

  Har man väl fått fram värmökningen kan man beräkna energiobalansen.

  Och antar man att instrålningen är konstant så är det alltså minskad
  utstrålning som orsakar obalansen.

  Och orsaen till minskningen av utstrålningen anser LB och SS är till 100 %
  orsakad av LLGHG (Long lived green house gases).

  LB och SS´s beräkningar baserar sig på en ytterst enkel
  matematisk modell – och det behöver inte vara fel – det
  är förändringen på årsbasis man modellerar.

  Det förefaller mig dock som framräkningen av ökningen
  av värmeinnehållet innehåller stora osäkerheter.

  Jag uppfattar det så att LB och SS har vägt samman olika
  informationskällor, volymökning tillsammans med havstemperatur-
  mätningar. Båda dessa observationsällor känns för
  mig ganska osäkra – men Lennart Bengtsson och Stephen
  Schwartz utstrålar stor säkerhet i sin uppsats.

  Med stor emfas fastställer dom en lägre gräns för
  strålningsobalansen och ger sen en upskattning på hur
  mycket temperaturen kommer att öka vid förubblad LLGHG-halt.

  Och så här tror jag klimatalarmasterna resonerar, och
  jag tror inte att LB kommer att ändra sig någonsin.

  Även om lufttemperaturen stor stilla 10 år till. Så länge som
  man ser en havsnivåökning på 2-3 mm/ år så ser man nog det
  som ett tecken på fortsatt ökning av värmeinnehållet i
  klimatsystemet.

  Så ska skeptikerna ha någon chans så gäller det att
  analysera ( beräkna) havstemperaturen. Och det känns som
  en omöjlighet.

  När jag har tid ska jag försöka sätta mig in i hur dessa
  beräningar går till.

  Thomas Kaijser

 70. Lasse

  #65 Lennart B
  Denna sida samlar det mesta om de bägge polarområdena med hänvisning till källorna:
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/

 71. Thomas Kaijser

  Nyttt försök att kommentera förra sändningen försvann.

  Slabadang # 68.

  Jag tror inte Lennart Bengtsson kommer att svara.

  Min tolkning – baserad på uppsatsen ”Determination of
  a lower bound …” av Lennart Bengtsson(LB) och Stephen Schwartz(SS)
  är följande.

  Strålningsbalansen beräknas utgående från en beräkning
  av förändringen i klimatsystemets värmeinnhåll.

  Din fråga blir då – ur LBs och SSs synvinkel –
  irrelevant , eftersom man inte bryr sig om eventuella variationer i in-
  och utstrålning under ett år utan man ser bara på
  den totala effekten på värmeinnehållet på jorden per år.

  Som jag uppfattar det känner sig LB och SS väldigt
  säkra på att deras beräkning av förändringen (ökningen)
  av värmeinnehållet är korrekt på 5 % när.

  Den här framräkningen baserar sig dels på temperaturmätningar
  i luften som ger en skattning av ökningen av värmeinneållet
  i atmosfären – som utgör 10 % av totalen c:a.

  Den andra delen, den stora delen, är en uppskattning
  av värmeökningen i den översta delen av havet som svarar
  mot 90 % av totalen.

  Den nedre delan av havet – djuphavet .- antas ha konstant
  värmeinnehåll.

  Har man väl fått fram värmökningen kan man beräkna energiobalansen.

  Och antar man att instrålningen är konstant så är det alltså minskad
  utstrålning som orsakar obalansen.

  Och orsaen till minskningen av utstrålningen anser LB och SS är till 100 %
  orsakad av LLGHG (Long lived green house gases).

  LB och SS´s beräkningar baserar sig på en ytterst enkel
  matematisk modell – och det behöver inte vara fel- det
  är förändringen på årsbasis man modellerar.

  Det förefaller mig dock som framräkningen av ökningen
  av värmeinnehållet innehåller stora osäkerheter.

  Jag uppfattar det så att LB och SS har vägt samman olika
  informationskällor, volymökning tillsammans med havstemperatur-
  mätningar. Båda dessa observationsällor känns för
  mig ganska osäkra – men Lennart Bengtsson och Stephen
  Schwartz utstrålar stor säkerhet i sin uppsats.

  Med stor emfas fastställer dom en lägre gräns för
  strålningsobalansen och ger sen en upskattning på hur
  mycket temperaturen kommer att öka vid förubblad LLGHG-halt.

  Och så här tror jag klimatalarmasterna resonerar, och
  jag tror inte att LB kommer att ändra sig någonsin.

  Även om lufttemperaturen stor stilla 10 år till. Så länge som
  man ser en havsnivåökning på 2-3 mm/ år så ser man nog det
  som ett tecken på fortsatt ökning av värmeinnehållet i
  klimatsystemet.

  Så ska skeptikerna ha någon chans så gäller det att
  analysera ( beräkna) havstemperaturen. Och det känns som
  en omöjlighet.

  När jag har tid ska jag försöka sätta mig in i hur dessa
  beräningar går till.

  Thomas Kaijser

 72. Mats G

  Tack Thomas att du tar dig dit att gå igenom LB & SS uppsats. Det uppskattas skall du veta.

  Jag hade nog gissat mig till det mesta redan men det är bra att få det bekräfta. Det går liksom inte att trolla. Vi har den informationen vi har.

  Ändå försöker man sig på lite trix.

  Jag har svårt att förstå den här(nya?) sättet att använda antagande.
  Det är inget fel i sig att använda antaganden i sig men är antagande ration någonstans typ 90 % som du skrev så blir det hela märkligt.

  Det man skall ha klart för sig när det gäller antagande är att det är omöjligt att vara objektiv. Här anser jag att man använder antaganden för att fylla bristande kunskaps/information innehåll vilket kan leda en verkligen fel.

  Att använda antagande är ett sätt att nå fram till sina mål. Men ett antagande måste snabbt bekräftas på ett eller annat sätt. Att som här basera mer eller minder en uppsats på det är enl mig fel och kan tom bli missledande. Jag blev överraskad och förvånad att så stor del var antagande.

  Själv skulle jag nog inte använda detta verk som referens.

 73. Mats G

  Thomas
  ”Så ska skeptikerna ha någon chans så gäller det att
  analysera ( beräkna) havstemperaturen. Och det känns som
  en omöjlighet.”

  Nu är ju haven en del av vårt klimatsystem. Tom med en väldigt stor del. Förmodligen en av de dominerande faktorerna. Det man kan göra är att se hur vårt klimatsystem har fungerat tidigare i liknande situationer. Det är väldigt klart att Jorden kan hantera tillfälliga energi tillskott. Som vanligt behöver det inte var en sak som hanterar det utan det är multipla processer som kan vara inblandat.

  En fråga man kan ställa sig. Hur mycket energi kan haven lagra. När man vet svaret så kan man ju undra om vi verkligen har ett problem.

 74. Thomas kaijser

  Mats G # 72.
  Tack för Din uppskattning.
  Jag hoppas få tid att fördjupa mig ytterliggare
  I Lennart Bengtssons och Stefan Schwrtzs uppsats.
  Men hinner inte idag.

  Thomas

 75. Slabadang

  Thomas Kaijser!

  Jag har ingen invändning mot din beskrivning av hur LB och andra tänkt och räknat. Det är inte så ovanligt att vuxna i annat kompetenta män och kvinor räknar helt rätt men på fel sak eller drar fel slutsats av svaret. Det är ju observationerna på halvårsbasis i strid med observationerna på helårsbasis som skall uppmärksammas. Vad är det som förändras mest under året? Vi kan kalla molnen för både albedo återkoppling växthusgas vatten hav snö och is på samma gång och i alla sina egenskaper och tillstånd föränderliga efter temperaturpåverkan.Men det går helt enkelt inte att släppa det tydliga tecknet på en stark och snabb negativ återkoppling av moln som kan iakttas varje dag runt ekvatorn och i sin större globala omfattning från satelliter samt även sin årliga globala motsata rytm till den förändrade solinstrålningen pga av vår elliptiska färd runt stjärnan.

  Molnen är den största regulatorn av den direkta solinstrålningen som i sin tur värmer det djupare avsnittet av havsytan. De låga molnen orsakar dramatiska skillnader i temperatur för hav och land under dem. En stor betydelse för de mark-ytnära delarna av atmosfären men mindre betydelse för hela atmosfärsvolymen.

  När någon inom något ämne har svårt för att förklara sig på ett begripligt sätt i fundamentala frågeställningar så är det en tydlig varningsklocka om att de egentligen inte alls är säkra på vad de sysslar med. Min bärande hypotes delar jag med Willis E är att vattenångan- molnen som är den säkra alltid fungerande termostaten som skyddar planeten mot överhettning. Vi skall därför tala om klimattålighet och sluta försöka beräkna längden på trollets svans och leta efter en ”klimatkänslighet” och ifrågasätta hela begreppet i sitt fundament.

  Klimatvetenskapen har skaffat sig helt egna regler och det är svårt att ta folk på allvar som kallar sig ”professorer” när de ”beräknar” och använder sig av noggrannhet ner till hundradels W på planetens ”energibalans”. Icke validerade subjektiva antaganden läggs i tjocka högar på varandra som en normaliserad process i dess mest perverterade form i de ”klimatmodeller” de sedan totalt övertolkat värdet av.

  Att fortsätta ”beräkna” ditten och datten samtidigt som man inte fastställt molnens betydelse skapar den pinsamhet till rökridå över ämnet IPCCs Trenberth och Dressler lyckats med.

 76. Thomas Kaijser

  Slabadang # 75.

  Låt mig först säga att jag är en stor
  beundrare av Dina analyser och texter
  och när det gäller Dina analyser så står jag bakom
  Dina bedömningar till – ja åtminstone 99 %.

  Molnbildningen är ju knappt med i alarmisternas
  modeller.

  Oj jag ser nu att jag slarvläste Ditt inlägg.
  Du säger alltså att instrålningen ändrar sig med
  90 w/m^2 varje år. Det låter ju väldigt mycket.
  Jag får nog be om en referens.

  Jag kan för litet, för att ha en säker åsikt om molnens
  effekt på klimatet, men jag brukar som sagt hålla med Dig
  i Dina analyser.

  I min förra kommentar ville jag berätta
  hur jag såg på Lennart Bengtsson och Stefen Schwartz
  uppsats. Jag hade läst ungefär en halvtimme så jag
  hade bara fått en snabb bild av innehållet i deras.
  uppsats.

  Min plan är att jag ska tränga djupare in i deras
  uppsats, men då behöver jag mer tid och dessutom ladda ner
  deras huvudreferenser. Det kan ta litet tid.

  Låt mig ändå upprepa hur jag ser för tillfället på
  LBs och SSs uppsats. Till skillnad mot vad Du anser
  beträffande instrålningen så uppfattar jag
  det som så att LB oss SS antar att instrålningen/år
  är konstant. Och som jag skrev i förra kommentaren tror jag
  att de förutsätter i sin uppsats att
  all förändring på årsbasis av strålningsbalansen är
  orsakad av LLGHG.

  Sen struntar dom i alla årstidsberoende
  ”radiative forcings”.

  Och det förefaller mig också som dom uppfattar sin
  analys som ”försiktig” och det är därför som dom med
  emfas säger att de har en säker undre gräns för
  strålningsobalansen på årsbasis och därför också en säker undre
  gräns för klimatkänsligheten.

  Som jag sa – min bild är att dom stöder sig på en
  skattning av ökningen av värmeinnehållet i havet.

  Om deras skattning av ökningen av värmeinnehållet
  i havet är hyfsat rätt så svarar det mot en obalans
  i in- och utstrålning.

  Men huruvida denna obalans är orsakad av
  LLGHG ( långlivade västhusgaser) ” das ist eine
  andere Frage”.

  Ett problem som jag tycker mig se – och som jag också
  pekat på tidigare, är hur man beräknar ökningen av
  värmeinnehållet i havet. Som jag fattad det
  är volymökningen en viktig parameter eftersom vattnet
  utvidgar sig vid uppvärmning.

  Det som talar för alarmisterna är följande
  ”faktoid” om den nu är sann, nämligen
  att havsökningen är relativt konstant år från år på c:a
  2-3 mm.- Problemet för mig är att jag inte förstår hur
  mätningarna ser ut som ”bekräftar” denna ”faktoid”.

  Jag har ju lärt mig under min klimatresa att ”jordskorpan”
  rör sig i höjdled upp till 1 cm/ år. Uppåt på vissa
  ställen – nedåt på andra ställen. Och rör sig också i sidled
  men det påverkar inte havets höjdnivå lika mycket.

  Sen har vi ju förändringar i ”jordskorpan” på havsbotten.
  Finns det en kontinuerligt press underifrån på havsbotten
  så kanske havsvolymsökningen är noll eller rent av negativ.

  Havstemperaturmätningar bör naturligtvis också användas.

  Argo-bojarna borde ge en hel del information. Det ska bli
  intressant att se hur dom kommer in i LBs och SSs uppsats.

  Låt mig också säga att när jag pratade med några f.d kolleger
  på FOI så förstod inte dom varför det inte ska gå att
  mäta in och utstrålning med hjälp av satelliterna.

  Instrålningen är ju inte några stora problem eftersom den
  är ganska likformig över jorden – som en plan våg så att säga.

  Utstrålingen är ju svårare och där påstår ju Lennart B att
  det inte går beroende på för få satelliter – eller dåligt
  utplacerade – jag minns inte riktigt hans förklaring.

  Men sådana strålningsvärden borde finnas. Eller är
  klimatfrågan så infekterad att data som inte bekräftar
  klimathotshypotesen hemligstämplas?

  Tack vare Lennart B och Stephan Schwartz uppsats
  tycker jag mig fått ett ”köttben” att bita i.

  Och som sagt har Du en referens till dina 90 watt
  på årsbasis så får Du gärna ange den.

  Thomas Kaijser

 77. Thomas K

  Jordbanan kring solen är elliptisk (excentricitet = 0.0167). Vi är faktiskt närmast solen i januari och längst bort från den i Juli. Skillnaden är så stor att solintensiteten som träffar jorden skiljer sig 7% mellan dessa ytterligheter, Vilket motsvarar dryga 90 W/m2. Bara en fjärdedel av detta är dock (skillnaden i) nettot som värmer jordytan.

 78. Ingemar Nordin

  Thomas K #76,

  ”Det som talar för alarmisterna är följande
  ”faktoid” om den nu är sann”

  Innan Thomas P kommer att beskylla mig för att aldrig korrigera en skeptisk kommentar så skyndar jag mig att protestera mot din användning av ”alarmist” här. I min vokabulär är knappast Lennart B någon ”alarmist”. För det krävs att man i sin rapportering t.ex. håller sig till det övre intervallet av IPCCs uppskattningar (eller direkt ljuger om dem som då man larmar om extremväder) och går ut med alarmistiska budskap. Det gör knappast LB – tvärt om faktiskt.

  Ibland används en rolig benämning (jag tror att det var statistikern Lucia Liljegren (ej svensk) på The Blackboard http://rankexploits.com/musings/ som hittade på namnet ”luke warmer” för sig själv. En ”ljumming” på svenska? Lennart är i så fall en ljumming, tillsammans med sådana som exempelvis J. Curry, Pielke Sr och säkert många av oss som benämner oss som ”klimathotsskeptiker”.

  I övrigt har jag absolut inget att anmärka på Thomas K. Din närläsning av Bengtsson och Schwarts låter mycket intressant. Jag har faktiskt själv läst den en gång, men jag kan dock inte bedöma rimligheten i deras resonemang. Det som emellertid slog mig som mycket positivt med uppsatsen var hur noggrant och explicit de redogjorde för sina antaganden. – Bra! Så skall det se ut!

  Att man inte kan direkt mäta utstrålningen via satellit hänger nog samman med att den varierar så pass mycket över jordklotet att inte ens satelliternas täckning räcker till för att få en säker avläsning.

 79. Guy

  En liten undran. Om satelliterna inte kan mäta in- och utstrålning så kan dom knappast mäta atmosfärens reflektion heller. Då frågar jag mig hur vet man att reflektionen är 30%, som någon (minns inte vem) antydde. Någon annan svarade att varför inte 33% (hittar inte tråden ifråga),

  Blir det inte väldigt mycket antaganden (gissningar)?

 80. Ingemar Nordin

  #78 forts.

  Rätt skall vara rätt. Uppenbarligen användes termen ”lukewarmer” första gången av David Smith 2008 i ett inlägg på WUWT http://wattsupwiththat.com/2008/04/14/curiosities-mixed-signals-in-land-and-ocean-temps/#comment-11735 . Lucia hakade genast på. 🙂

 81. Thomas Kaijser

  Jonas N # 77 och Ingemar # 78.

  Tack Jonas N.

  Den där fjärdedelen trodde jag först att jag begrep –
  som kvoten mellan sfärens yta och cirkelns yta –
  men så tyckte jag plötsligt att det bara vara
  halva sfärens yta som kom i spel. (Eller är det rotationen
  man måste ocså ta hänsyn till. Så är det nog.)

  Strunt samma att jag inte begriper just den här
  detaljen.

  Ty, min bedömning är, att en förändring av instrålning
  som sker inom en årscykel, tar inte Lennart Bengtsson
  och Stephen Schwartz hänsyn till. Deras modell är
  på årsbasis.

  Igen, tack för att Du förklarade Slabadang’s siffra 90.

  2. Ingemar # 78.

  Det kan var förefalla oriktigt att inkludera Lennart B bland alarmisterna.
  Och jag tvekade något när jag formulerade mig så.

  Som jag uppfattar det är deras uppsats ett inlägg i
  klimatdebatten.

  Dom skriver i ett av de inledande stycken så här:

  ”The present uncertainty in
  climate sensitivity has important implications for the formulation of
  policy regarding the amount of additional
  infrared absorbing gases … that might be consistent
  with a given acceptable increase in global temperature.”

  I slutet av samma stycke. ” In this context, it seems useful
  to focus on determining a lower bound on climate sensitivity that would
  allow determination of a firm upper bound to the
  allowable incremental CO2 emissions consonant with any maximum
  acceptable increase in global mean temperature.”

  Dom här meningarna fick mig att undra litet faktiskt.

  Men tillbaka till varför jag tycker att uppsatsen känns alarmistisk.
  Det beror på att författarna påstår – 1) att all ökning
  av värmeinnehållet i klimatsystemet orsakas av växthusgaser –
  givet konstant solinstrålng/år ( bäst att tillägga), och
  2) att en enkel modell kan användas för att beräkna
  hur mycket värmeinnehållet i klimatsystemet ökar
  vid en fördubbling av växthusgaserna.

  En klimatforskare som dels använder som förklaringsmodell för ökningen
  av värmeinnehållet i klimatsystemet en modell som bara
  innehåller långlivade
  växthusgaser, och dels använder en mycket enkel modell för
  att bestämma effekten på klimatsystemets värmeinnehåll
  vid en fördubbling av halten långlivade växthusgaser –
  då menar jag att man är alarmist.

  Att Lennart Bengtsson och Stefan Schwartz landar i det nedre området
  av IPCCs intervaller för ”klimatkänsligheten” förändrar inte
  så mycket. Det är en gradskillnad inte en artskillnad.

  Det är möjligt att Lennart Bengtssons bedömning av
  klimatkänsligheten är riktig – men jag tror inte
  att jag kommer att bli övertygad genom att läsa LBs och
  SSs uppsats grundligare. Modelleringen känns alltför
  förenklad. Obs – jag skriver känns – det kommer att ta tid
  för mig att förstå hur en ökad halt av långlivade växthusgaser
  påverkar klimatsystemet förutom genom dess (eventuella?) inverkan
  på absorptionen av infraröd strålning. Redan det är ju nog så svårt.

  Thomas

 82. Thomas Kaijser

  Guy # 79

  Siffran 30 % skrev jag om i en
  tidigare kommentar i denna tråd.

  Jag raljerade över IPCCs 4:e
  rapport, del I ,WG1, inledningsstycket
  där dom just anger siffran 30 % som
  mått på reflexionen av solinstrålningen..

  Jag skrev dessutom något om ett
  sammelsurium av stora och små
  siffror som blandas huller om buller – ungefär.

  Och ju mer jag gräver ju mer bekräftas bilden
  av en vetenskap och klimatmodellering
  som vilar på lösan sand. Tyvärr.

  Thomas K

 83. Thomas K

  Fjärdedelen är precis som du säger kvoten mellan klotets projicering (cirulär skiva) som får solens fulla effekt, och dess mantelyta vilken (i genomsnitt) alltså bara för 1/4 av samma effekt.

 84. Olle R

  #77,81 m fl: Eftersom solstrålningen är som starkast under södra hemisfärens sommar (Januari) och svagast under vintern (tvärtom på NH), så borde ju årstidsvariationerna i temperatur vara större på södra halvklotet än på norra. Så är det dock inte pga den större andelen hav på SH
  Titta på kurvorna i det övre vänsta hörnet här (f ö en bra sajt för reanalyser)
  http://models.weatherbell.com/temperature.php
  Säsongsvariationerna är mer än dubbelt så stora på NH än på SH och dominerar på så vis den globala säsongsvariationen.
  Den här bilden skulle nog inte ruckas ens om jordaxeln just nu hade max lutning och banan max eccentricitet. Den skeva fördelningen av land/hav har större betydelse……

 85. Olle, visst är det så som du säger. Diskussionen här har med detta att göra, men handlar dock om ngt lite annat. Nämligen att nettoinstrolningen till jorden från solen varierar med hela 23 W/m (netto) under året, vilket trots påstått väldigt hög sk ’klimatkänslighet’ inte förmår göra ett synligt avtryck i temperaturen, utan tvärtom, att observationern tom pekar åt motsatt håll.

 86. Mats G

  82
  Thomas Kaijser

  ”ju mer jag gräver ju mer bekräftas bilden
  av en vetenskap och klimatmodellering
  som vilar på lösan sand”

  Jag har samma upplevelse. Jag var tvungen att plugga på en del för att komma in i matchen. Men när man väl förstod vad det handlade om insåg man att hela konceptet klimathotet var orimligt. Det enda man baserar det hela på är just att CO2 är en växthusgas. Allt annat ignorerar man eller vet lite eller inget om.

  Det hela blir ett sammesurium av vilda spekulationer. jag anser det vara oseriöst hanterande av ett så allvarligt ämne som det har blivit.