Hej, Göran Ahlgren

andersbolling

Anders Bolling blev utmanad av Göran Ahlgren i veckan. Här kommer Anders B’s svar:

Hej, Göran Ahlgren.

Alltid trevligt att bli inbjuden till dialog. Här är några reflektioner, som får duga som svar på dina frågor.

Jag har nästan så länge jag kan minnas varit intresserad av väder och klimat. Jag har också alltid varit skeptisk till grupptänkande. Därför har jag efter hand genom åren blivit frustrerad över klimatrapporteringens uppenbara slagsida mot skräckscenarierna. Jag har däremot aldrig landat i föreställningen att de som dominerar rapporteringen har helt fel utgångspunkt. Jag är bara mån om att framhålla att saken inte är så enkel.

På många sätt skulle det vara enklare att vara helt övertygad om att problemet med ökande koldioxidhalt i atmosfären blott och bart är ett hjärnspöke. Men det vore att våldföra sig på omdömet. Jag är inte intresserad av ”cherry-picking”, vare sig den som många på denna plats ägnar sig åt för att avfärda hela problemet, eller den som är vanlig på alarmistsidan.

Ingen har ännu lyckats övertyga mig om att IPCC inte representerar den bästa (minst dåliga, om man så vill) breda sammanställning av det vetenskapliga läget som finns. Få, om någon, av de balanserade skeptikerna avfärdar IPCC. FN-panelens rön om temperatur och extremväder räcker gott och väl som referens för att dra slutsatsen – besynnerligt kontroversiell – att verkligheten inte riktigt följer prognoserna och att larmen ofta har varit överdrivna.

Jag anser alltså inte att det man har störst anledning att invända emot är den breda klimatforskningen utan det sätt på vilket dess resultat presenteras av diverse mer eller mindre charlatanska vidareförmedlare. Politiker, organisationsföreträdare och vissa debattörer förenklar emellanåt intill dumhet, och ibland förmedlas rena felaktigheter. De flesta journalister är förstås inte mer insatta än att de okritiskt återger vad som sagts. Detta förstärks av mediedramaturgin, som ju bygger på konflikt och drama, oftast synonymt med fara. (Man ska samtidigt vara klar över att inte så få journalister och debattörer faktiskt är genuint skräckslagna inför vad de tror kan komma att hända om koldioxidutsläppen inte snart stryps.)

Dina frågor implicerar att mainstream-klimatvetenskapens grundpremiss att det finns en koppling mellan CO2 och uppvärmning är fel. Det måste man rimligen anse för att dra slutsatsen att alla beslut om utsläppsminskningar, oavsett om de tas i globalt forum eller av enskilda aktörer, är meningslösa.

Matt Ridley är underhållande och ofta vettig. Hans bok ”The Rational Optimist” är mycket läsvärd och sällar sig till andra utvecklingsoptimistiska böcker som ”Abundance”, ”The Better Angels och varför inte min egen ”Apokalypsens gosiga mörker”. Brittiska medier har alltid tagit ut svängarna mer i klimatfrågan. Ridley och The Times får ju regelmässigt på tafsen av Guardian. Såvitt jag förstår avfärdar inte heller Ridley hela uppvärmningsteorin. Han skriver att han gissar på ytterligare en grads uppvärmning detta sekel. Att han raljerar över Parismötet har andra orsaker, tror jag, varav den viktigaste förmodligen är att han hör till den politiska schattering som avskyr stora politiska lösningar.

Själv tror jag, som jag skrev, på mänsklighetens organiska sätt att lösa problem, men jag är rätt svag för breda politiska lösningar också. Så om man mot förmodan skulle lyckas nå någon form av globalt avtal i Paris vore det en stor framgång för globalt samarbete. Sannolikheten för att man skulle enas om ett avtal som på ett mycket skadligt sätt stryper tillväxt och fattigdomsbekämpning är nära noll. Om det blir något blir det troligen något slags utfästelser om långsam nedskärning och vissa pekuniära satsningar. Om alla stora stater skulle enas om en sådan sak skulle naturligtvis näringslivet och forskningsvärlden anpassa sig efter det. De delar av energi- och transportsystemen som så att säga ”i onödan” är kvar i fossilberoende (huvudsakligen i den rikare delen av världen) skulle då sannolikt kunna moderniseras till fossilfria lösningar snabbare än annars.

Slutligen: Grävande journalistik kring såväl klimatforskningen som spelet kring klimatpolitiken vore självklart utmärkt.

Anders Bolling

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Anders B,

  Om du satt dig in i klimatdebatten så borde du veta att de flesta skeptiker sedan 90-talet inte avfärdar att CO2 bidrar till uppvärmningen. Frågan handlar om hur mycket, och om de politiska planerna (radikal nedskärning, vind- och solkraft, ett FN-mandat att reglera värdens energiproduktion etc) är adekvata eller bara en utopistisk dröm.

 2. Thomas P

  ”Såvitt jag förstår avfärdar inte heller Ridley hela uppvärmningsteorin. Han skriver att han gissar på ytterligare en grads uppvärmning detta sekel. ”

  Och hur väl tycker du det stämmer med IPCC:s prognoser som du hyllar tidigare i inlägget?

 3. Tack Anders Bolling för detta sakliga och välformulerade inlägg här på KU!

  Angående Thomas #2 så såg jag efter i IPCC-rapporten. Matt Ridleys en grads ökning tycker jag är en fullt rimlig gissning med utgångspunkt från denna rapport.

  I FNs klimatpanels (IPCCs) senaste vetenskapliga rapport AR5 2013 står det i Summary for Policy Makers (SPM) sid 20:

  Increase of global mean surface temperatures for 2081–2100 relative to 1986–2005 is projected to likely be in the ranges derived from the concentration-driven CMIP5 model simulations, that is, 0.3°C to 1.7°C (RCP2.6), 1.1°C to 2.6°C (RCP4.5), 1.4°C to 3.1°C (RCP6.0), 2.6°C to 4.8°C (RCP8.5). The Arctic region will warm more rapidly than the global mean, and mean warming over land will be larger than over the ocean (very high confidence) (see Figures SPM.7 and SPM.8, and Table SPM.2). {12.4, 14.8}

 4. Allan Forsling

  Bra att Anders Bolling tar sig tid att svara. Men han verkar väldigt grund i sitt tänkande. Ett märkligt förlitande på IPCC och att det inte kan bli på skadliga verkningar av något Parisavtal, hur det än blir… . Jag är inte imponerad av synsättet.

 5. Thomas P

  Pehr #3 En grad är rimligt om vi får utsläpp som följer RCP 2.6. Tror du det är vad Ridley räknar med? Anser du själv det scenariot är realistiskt? Det motsvarar att utsläppen av CO2 mot slutet av seklet är nere på noll, att koncentrationen bara är obetydligt över 400 ppm.

 6. Svend Ferdinandsen

  ”(Man ska samtidigt vara klar över att inte så få journalister och debattörer faktiskt är genuint skräckslagna inför vad de tror kan komma att hända om koldioxidutsläppen inte snart stryps.)”
  Det er egentlig lidt komisk, at de faktisk er blevet skræmt af deres egne overdrevne historier.

  ”Att han raljerar över Parismötet har andra orsaker, tror jag, varav den viktigaste förmodligen är att han hör till den politiska schattering som avskyr stora politiska lösningar.”
  Det er ikke store politiske løsninger han skræmmes af, men politiske løsninger på ikke eksisterende selvopfundne problemer.

 7. Daniel Wiklund

  # 5 Det blir oerhört spännande att se om det blir 1 grad, eller 1,1 grad, eller 0,9. Den som lever får se. Men då är frågan om det är hela jorden som avses, eller bara en del av jorden och i så fall vilken del.

 8. Börje Lundin

  Det är nog så här långt som man kan gå och fortfarande vara inne i medievärlden som det ser ut nu. Tänk på att Bolling rätt ofta ligger nära de snäva gränserna så det är lite ”on the line” att han publicerar sig här på Klimatupplysningen. Frågan som är viktig är hur man kan ge tillräckligt med understöd för att några fler journalister provar gränserna lite mer?

 9. Thomas #5,

  Eftersom FNs klimatpanel anger att temperaturintervallen har tillförlitligheten ”likely” och därför borde motsvara ± en standarddeviation så blir en grad ett rimligt utfall för RCP2.6-6.0 om jag har räknat rätt. Med ± två standarddeviationer, som motsvarar 95% sannolikhet, får jag att temperaturintervallet för RCP6.0 tangerar 1 grad C och för RCP4.5 innehåller intervallet detta värde.

  Så jag menar att Matt Ridleys åsikt är rimlig utifrån IPCC-rapporten. Men åsikten innebär naturligtvis en riskbedömning av honom där han väger klimatrisken mot andra risker, till exempel samhällsekonomiska sådana. Han tar då gissningsvis med information som kompletterar vad IPCC säger och där han kanske också väger in att hur klimatet fortsätter att utveckla sig kommer att ge mer information som gör en förbättrad riskbedömning möjlig i framtiden.

 10. Håkan Bergman

  Svend Ferdinandsen #6
  ”Det er egentlig lidt komisk, at de faktisk er blevet skræmt af deres egne overdrevne historier.”
  Det är sånt som kallas positiv återkoppling.

 11. Bim

  Håkan Bergman # 10
  😀 😀 😀

 12. HenrikM

  Jag känner till en i Sverige som jag tror är helt övertygad att CO2 inte har någon temperaturpåverkan och det är Claes Johansson professor på KTH. I övrigt så tror väl de andra att CO2 på ett eller annat sätt bidrar till jordens temperatur. Då kan man väl säga att alla andra anser att IPCC:s grundsats är korrekt. Frågan är givetvis, hur mycket kommer CO2-halten påverka jordens temperatur? Om jag förstår det rätt så definierar IPCC klimatkänsligheten mellan 1,5 till 4,5 grader. Senare tids forskning verkar visa på att känsligheten ligger i den undre delen av intervallet eller t o m något under intervallet. Om man anser att klimatkänsligheten är under 1,5 grader och dessutom att denna uppvärmning inte är av ondo för jorden, är man då från Anders sätt och se det ”att man avfärdar hela problemet”? Jag har aldrig sett någon som håller med Claes Johansson här på bloggen, som jag anser ”avfärdar hela problemet”.

 13. Anders Bolling
  De allra flertalet klimatskeptiker förnekar inte på något vis att människan påverkar klimatet, så inte heller jag. Det handlar egentligen ”bara” om hur mycket. Att alltför många (inklusive Public Service) har en stark slagsida åt det alarmistiska hållet håller jag med dig om. Jag håller också med om att vi på den här bloggen på ett vis kan sägas ägna oss åt ”cherry-picking” men det ligger i sakens natur. Vi vill ju upplysa om det som media INTE tar upp. Det gäller vetenskapliga artiklar, kritik mot dem eller olika mätdata som inte tycks stämma med bilden som förmedlas mm. Men, och det är ett viktigt men, det är inte för att avfärda hela problemet utan för att i någon mån försöka balansera upp den överdrivna hotbild som alltför ofta presenteras. Vi är också ofta kritiska till de lösningar som vissa vill genomföra men det gäller samma sak här, vad ger åtgärden för verklig nytta gentemot kostnaden etc
  Tack för att du tog dig tid att svara
  MvH
  /Lena

 14. HenrikM

  Anders skriver ”De delar av energi- och transportsystemen som så att säga ”i onödan” är kvar i fossilberoende (huvudsakligen i den rikare delen av världen) skulle då sannolikt kunna moderniseras till fossilfria lösningar snabbare än annars.”. Jag undrar om vindkraft kan definieras modernisering av fossillösningar? För mig är det en återgång till en teknik innan fossillösningarna, d v s en motsats till modernisering. Tyvärr visar sig ju att de flesta lösningar som miljörörelsen driver är på ett annat sätt vansinniga/meningslösa/ohållbara/miljöförstörande, såsom:
  – Vindkraft
  – Bioenergi
  – Solceller (kanske på sig om de går att gör mycket billigare)
  – Vattenkraft
  – Vågkraft

  Eftersom politiker tror att dessa lösningar ska ”rädda” oss från en överhettad värld, så hoppas jag inget annat än att Paris-mötet går ett värre öde än Köpenhamnsmötet.

  Vad jag skulle vilja se är grävande journalistik kring Energimyndigheten, Kåberger, Lennart Söder m fl. Vad är det som driver dessa organisationer/människor att förorda lösningar som för en sansad människa inte kan ses annat än rena rama önskedrömmar (eller mardrömmar om t ex motsätter sig industrialisering av naturen, gaskraft i Sverige)?

 15. Slabadang

  Håkan B!

  ,,) 😉 🙂 😉 🙂 🙂

 16. Thomas P

  Pehr #9 Det du ägnar dig åt här är bara statistikmissbruk. Man kan inte påstå att någon som lägger sig utanför det av IPCC givna intervallet är i linje med IPCC. Som du beskriver det är Ridley en superoptimist som å ena sidan tror på IPCC men å andra sidan ändå fått för sig att vi människor har en sådan otrolig ur att utfallet kommer att hamna långt ut i svansen av vad IPCC antar. Och då naturligtvis rätt ände av svansen, när Hansen lägger sig ut i andra halvan anser du honom vara utanför IPCC.

 17. Sören F

  Anders, du måste nog tänka dig att IPCC:s SPM, den som journalistiken ändå accepterat som enda outlet, inte representerar forskarna främst, och att det är mest som nyttiga kataloger, inte övergripande analys, bakomliggande arbeten åtnjuter respekt inom naturvetenskapen. Jag skickar dig en mail.

 18. Helge

  #13 Lena

  Väl talat Lena!

  Håller med om mycket det som Anders Boling tar upp, men tror han underskattar syftet med alarmismen. Alarmismen har ett geopolitiskt syften, allt annat vore konstigt. Tror inte Paris kommer att ta hänsyn till de fattiga. När har geopolitik någonsin tagit hänsyn till fattiga?

 19. Tudor

  # 4 Allan Forsling

  På sätt och vis är Anders Bolling modig, men han vågar ändå inte gå hela vägen. Jag förstår honom. Om han blir för kritisk till IPCC kan han förlora jobbet på grönrödrosa DN. Vi måste alla äta.

  Lästips för Anders Bolling:

  http://www.amazon.com/Delinquent-Teenager-Mistaken-Worlds-Climate-ebook/dp/B005UEVB8Q/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427824845&sr=1-1&keywords=delinquent+teenager

 20. Bengt Abelsson

  Det finns en gammal anekdot om vad som skulle hända om SJ och SAS bytte personal med varandra. En modernare variant är: Vad händer om klimatmodellerare och bro konstruktörer byter arbetsuppgifter?
  Klimatmodellerna hamnar i papperskorgen som ovaliderat skräp, och 97% av alla nya broar rasar vid första prov belastningen.

 21. Anders Bolling har en kollega på DN som har helt andra åsikter om klimatet verkar det som. Han heter Björn Wiman och är kulturjournalist och kulturchef på tidningen. Idag har klimatvetenskapen tydligen blivit en kulturfråga som skall recenseras på tidningarnas kultursidor. Så här skriver Björn Wiman:
  http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-jesus-i-rio-gar-inte-pa-vatten-men-han-visar-att-en-annan-varld-ar-mojlig/

  Man önskar att den fantasin kunde få liv igen. Det var i Rio de Janeiro som FN:s klimatkonvention skapades 1992, långt innan miljö- och klimatfrågorna fått den akuta plats i det allmänna medvetandet som de har i dag. I årets mest omistliga Sommarprogram jämförde miljövetaren Johan Rockström situationen med en boxningsmatch, där mänsklig­heten i rond efter rond har pucklat på den tålmodiga planeten, så att gränserna för vad den tål är uppnådda. Vi står nu inför tionde ronden – och risken att jorden slår tillbaka.

  Rockström kallade 2015 ett ”superår” för människans möjligheter. Klimattoppmötet i Paris senare i höst är inte bara vår bästa chans att staka ut en ny framtid, utan kanske också den sista. 70 till 80 procent av världens befolkning tillhör den tysta majoritet som stöder klimatforskarnas rön och nu bara väntar på ett politiskt ledarskap som visar vägen mot en hållbar utveckling. Det handlar om att förklara varför vi ska leva annorlunda, inte bara vad som behöver göras.

  En annan journalist, Ola Sanstidg, gjorde däremot i Magasinet Filter en intervju med Rockström med kritiska frågor och där Rockströms uppgifter kollades upp med klimatprofessorna Christian Azar och Lennart Bengtsson.
  http://magasinetfilter.se/magasin/2015/44/undergangen-ar-nara

  Jag tycker Ola Sandstigs följande dekonstruktion av Johan Rockströms motsägelsefulla risktänkande är underbar:

  Konstruktionen av riskindikatorn är oerhört fantasieggande. Det är bara att fylla i siffrorna för koncentration av växthusgaser i en ruta och temperatur i en annan ruta, och sedan be kalkylatorn att överföra den framräknade risken till andra katastrofer. När jag skriver in värdena för den utveckling Johan Rockström anger som trolig och översätter resultatet till flygolyckor, blir svaret: »Om möjligheten för flygolyckor var samma som möjligheten för 450 ppm och två grader skulle det inträffa 17 520 000 flygolyckor varje år istället för 30 varje år.«
  Den matematiska konstruktionen bakom indikatorn leder alltså till att ju lägre värden man skriver in, ju mer sannolikt scenario man anger – desto större blir katastrofen. Och det är givetvis helt befängt.

  – Jag har använt den på följande sätt, säger Rockström. Vi anser ju att en flygkrasch är en katastrof, vad är då en motsvarande katastrof inom klimatet? Min slutsats är att det skulle vara någonstans vid fyra grader. Då tar jag i lite mer, säg sex grader, det skulle till och med en klimatskeptiker hålla med om vore katastrof. Då blir siffran 1,6 procent. Men ingen förstår ju vad 1,6 procent betyder. Men om vi däremot skulle säga att det motsvarar att vi accepterade 1 300 flygkrascher per dag, då säger man: »Åh fan, är det en så hög siffra?«

  Johan Rockström knäpper demonstrativt med fingrarna i luften.

  – Sedan håller jag ju med om att det får perversa konsekvenser av att ju lägre temperatur det är, desto …

  Mitt under meningen tittar han ner på datorskärmen och ser siffran 17 miljoner flygolyckor, och kan inte hålla sig längre. Han brister ut i ett gapskratt. När han hämtat sig säger han:

  – Du kan självfallet inte använda den på låga gradtal som inte utgör en katastrof för mänskligheten.

 22. Thomas #16,

  Om du tror att de siffror som IPCC anger skall uppfattas som huggna i sten så tycker jag du skall reflektera över vad Christian Azar säger i Ola Sandstigs intervju av honom i Magasinet Filter:
  http://magasinetfilter.se/magasin/2015/44/undergangen-ar-nara

  Christian Azar menar att i stort sett alla vetenskapsmän i världen som ägnar sig åt klimatforskning är överens om några grundläggande saker: att människans utsläpp av växthusgaser har ökat, att jorden blir varmare och att det till största delen beror på utsläppen. Eller som det står i IPCC:s sammanfattning: »Det är ›extremt troligt‹ att mänsklig aktivitet har varit den dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan 1950-talet.« Det är det här som är konsensus i dag, den minsta gemensamma nämnaren för forskarna.

  När det kommer till förväntade förändringar är osäkerheten fortsatt stor. I jämförelse med Al Gores film och mediernas projektioner framstår hur som helst IPCC:s siffror som förvånansvärt milda. Kan de vara formulerade i underkant, av försiktighetsskäl?

  – Min grundhållning är att IPCC gör ett mycket bra jobb med att sammanfatta var vetenskapen står, säger Christian Azar. Jag kan inte säga att det är allvarligare än IPCC säger. Och ur vetenskapssamhällets synvinkel är det ganska få som driver att IPCC skulle underskatta, då är man lite out.

  Christian Azar är samtidigt noggrann med att påpeka att man trots osäkerheterna vet tillräckligt mycket för att ta klimatförändringarna på allvar och agera.

 23. Börje Lundin

  Ola Sandstigs artikel som Pehr tar upp är mycket sällsynt. Ett av skälen är att skribenten gör egna efterforskningar, det är ovanligt. Många nyheter och artiklar i media kommer ”uppifrån”, svensk media är beroende av nyheter som kommer från telegrambyråer à la TT, AFP och AP. Inte alla artiklar kommer därifrån men de sätter en begränsning för vad en redaktör anser vara en rimlig vinkel. Med tanke på vilka journalister som haft klimatfrågan på sitt bord på t.ex. AP och en tidning som New York Times så är det inte konstigt att klimatfrågans mittfåra hamna långt i in den värsta alarmismens läger.

 24. Slabadang

  Anders Bolling :

  ”Jag har också alltid varit skeptisk till grupptänkande.”
  ”Ingen har ännu lyckats övertyga mig om att IPCC inte representerar den bästa (minst dåliga, om man så vill) breda sammanställning av det vetenskapliga läget som finns.”

  Japp! Vi kan ju fråga oss hur bra våra ”experter” på journalistik lyckats med att producera en journalistik som gör att den grupp ”experter” som utövar den samtidigt utgör den yrkesgrupp som äger det lägsta förtroendet bland allmänheten?

  Anders Bolling får sparken om han säger det alla observationer och verklig vetenskap bekräftar.

  1. Är CO2 en växthusgas ? Ja
  2 Påverkar människan klimatet? Ja
  3. Har temperaturen ökat de senaste 150 åren? Ja
  4 Har vi släppt ut mer CO2 i atmosfären ? Ja

  De är ju de ofullständiga svar som skall räcka för att legitimera alarmismen och lura logiken till att koppla ihop dessa svar!

  Tittar vi sedan på observationerna och frågar oss om det finns något som helst bevis eller indikation på att svaren på ovanstående frågor skulle givit någon klimatförändring som är antingen dramatisk, unik eller onaturlig så är svaret uppenbart… Niklas Erik Jesus!

  Klimatalarmismen har ingen som helst vetenskap bakom sig, utan utgörs endast av vilda spekulationer med ”klimatforskare” som är tvungna att låtsas se ”drama” i vad som lika gärna och med större sannolikhet är fullständigt naturliga variationer i klimatet. Så är hela teatern riggad! Ersättningen av sanna argument är klimatalarmistiska cirkelresonemang med sina tillhörande cirkelbevis.

  Majoritet är överens (om de irrelevanta frågorna, i vilken utsträckning försumbart- dramatiskt ingår liksom inte) – Klimatmodeller (som pekar i tjottaheiti) – Observationer plockade ur sitt sammanhang (som inte är vare sig dramatiska eller kan skiljas från naturliga förändringar) så går det runt runt runt i cirkelbevisens mecca.

  Man kan och bör dessutom inte ägna sig åt ”cherry picking” som skeptiker. Tvärtom ! Det finns för fan inte en enda dataserie som påvisar något som är vare sig dramatiskt onaturligt eller annat! Man tar naturligtvis fram hela bunten och alla bevisen på att alarmismen är just ett ”grupptänk” baserat på vilda spekulationer.

  Havsnivåerna – Ingen acceleration
  Havsisarna – Neråt i Arktis och lika mycket uppåt i Antarktis
  Temperaturen – Istället för accelererande temperaturer .. helt utan trend de senaste tjugo åren!
  Extremväder – Inte en förbannad minsta ”blipp” nånstans i mätserierna orkaner torkor trots IPCCs helgardering genom att inteckna alla typer av extremväder!
  Snötäcke – Inte ett enda blipp i dataserierna här heller och våra snörika vintrar förklaras numer med minskningen av Arktis is, samtidigt som denna teori skulle den eniga vetenskapen säga att snötäcket skulle minska” … jamenar hur trött blir man inte å alla efterhandskonstruktioner och bortförklaringar ? Krona alarmisterna vinner klave sunt förnuft förlorar
  Hot spot – Not existant.

  Att IPCC skulle ha ett eller annat fel vore väl acceptabelt. Men att IPCC har bevisligen inte har en alarmistisk siffra rätt nånstans är totalt oacceptabelt. Det här är argument och bevis som duger jämfört med att hänvisa till cirkelresonemangens epicentrum dvs dessa bevisat totalsunkiga ”klimatmodeller” !

  Krona, skeptiker vinner på argument. Klave, alarmisterna förlorar baserat på observationer. Tyvärr Anders Bolling så kan du vara totalt trygg i att din misstänksamhet är fullständigt korrekt, nämligen att det du är rädd för och har svårt att förstå är att IPCC är ett mycket farligt bevis på att den ideologiska korruptionen och manipulationen tillsammans med byråkrater och politiker kan förstöra hela vetenskapsfält och vidare till att förstöra ALL forskning, är sann! Forskare har blivit som journalister. De publicerar inte heller sina resultat enligt konsekvensneutrala överväganden. De har blivit som den kår Anders Bolling tillhör. Man säger det som är ”politiskt korrekt” dvs enligt de rådande dogmer som ”grupptänkarna” skyddar sig och varandra under och som är lönsam och behagligt enkel.

  Så går det och så blir det för alla. Journalisterna främst i tåget, därefter alla, polis, myndigheter,forskare, politiker, arbetsgivare alla börjar ljuga, utelämna, se åt andra hållet, filtrera, vilseleda… lögnsamhällets aktörer växer! Dogmer ”värdegrunder” skall bekräftas! inte ifrågasättas eller kritiskt granskas. Den öppna debattens kvalitativa urvalsfunktion där bra argument vinner över sämre förstörs. Kommunismen dvs den allt mer idiotiska kollektivismen med sina utfulade och tystade kritiska granskare krossar både sina motståndare men till slut också sig själv .. precis som Sovjet.

 25. Thomas P

  Pehr #22 Du kan försöka trixa med retoriken hur du vill, men du kan fortfarande inte ta en siffra utanför IPCC:s intervall och hävda att den är i enlighet med vad IPCC anser. Det enda intressanta är hur folket här hoppar mellan att fördöma IPCC som korrumperat och att försöka hävda att de ”egentligen” är ense med IPCC hur andra slutsatser de än når.

 26. Daniel Wiklund

  Thomas P (bloggens ”facit”) skriver ”Det enda intressanta är hur folket här hoppar mellan att fördöma IPCC som korrumperat och att försöka hävda att de ”egentligen” är ense med IPCC hur andra slutsatser de än når”. Hoppa kan man inte anklaga Thomas P för att göra, han är klockren när det gäller att sätta sig över alla andra (påven och Romson undantagna) och tala om vad som är ”rätt och fel”.

 27. Mikael W.

  Bevisen formligen haglar in på det som jag insåg redan för 8 år sedan. http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2010/06/physicist-cooling-effect-of-co2-is-100x.html

 28. Allan Forsling

  # 24

  Precis det du skriver. Hela klimathysterin är bara toppen på ett isberg… Visar hur manipulerade vi kan bli och hur bräcklig yttrandefriheten är och så också i förlängningen demokratin.

 29. Sören G

  Vänsterjournalister lämnar GP i protest mot den nya inriktningen. http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3921965.ece

 30. Kenneth Mikaelsson

  Narrarna kan inte ens komma överens om när katastrofen inträffar

  http://narrskeppet.blogspot.se/

 31. Ann LH

  # 29. Sören G, tack för info. Och stort grattis till GP och läsarna som nu sluppit ifrån ännu en vänsterskribent som infiltrerat.
  Åsiktskorridoren vittrar långsamt sönder, Alice Theodorescu och ledarredaktionen gör ett härligt uppfriskande jobb här i väst.

 32. Thomas P

  Hoppas Ingemar Nordin som speciellt rekommenderat hockeyschtickbloggen känner visst ansvar för att idiotier som #27 blir resultatet.

 33. Daniel Wiklund

  Vilken tur att du Thomas P inte lever som du lär. I så fall hade du ju inte varit kvar på denna blogg och kunnat tala om för oss andra vilka ”idioter” som kommenterar här. Du utför ditt självpåtagna städarbete med precision. Tur för bloggen att du gör det gratis.

 34. Alienna

  #32

  Exakt VAD är det som är idioti? Är det en kättersk text, eller VAD?

  (Pseudovetenskapligt dravel eller trosargument är inte SAKargument…)

 35. Thomas P

  Alienna #34 Ja, vi får väl se om någon av alla ”skeptikerna” här som kommer med en läpparnas bekännelse att de accepterar växthuseffekten i princip vågar gå in och påpeka för Mikael hur inlägget han refererar till är fel. På något sätt tvivlar jag, de brukar släppa igenom vad som helst för dumheter om de är åt ideologiskt rätt håll, dvs bagatelliserar AGW, medan allt som visar på AGW som ett hot skall bemötas stenhårt.

 36. Alienna

  #35

  Nu är det ju DU som hävdar idioti.
  Därför är frågan riktad till DIG, och ingen annan!

 37. Daniel Wiklund

  Jag håller med dig Thomas P, ibland släpper dom igenom vilka dumheter som helst, tex dina kommentarer.

 38. Peter F

  Snälla redaktionen. Ta bort Thomas P. Han förstör ju varenda tråd med sina icke konstruktiva inlägg. I vart fall kan ni ju sluta käbblas med honom. Vi alla vet ju var han står.

 39. Ingemar Nordin

  OT: I TV4 Nyheterna fick vi en lektion i hur deras nyhetsjournalister fungerar. Där informerades om en stor miljökatastrof i USA. Massor med miljöfarligt avfall från en närbelägen gruva släpptes ut i den närbelägna floden och färgade vattnet gult. Man sade visserligen att läckan uppstod då USAs miljödepartement, EPA, ”inspekterade” gruvan men underlät att rapportera om att EPA var den direkta orsaken till utsläppet.

  http://wattsupwiththat.com/2015/08/10/epa-causes-a-major-environmental-disaster-the-question-is-will-it-fine-itself-and-fire-those-involved/

  Som federal myndighet struntade man i att kontakta och följa de rekommendationer som den lokala miljöorganisationen kunde informera om. Tydligen kan Obamas nickedockor bete sig hur som helst.

 40. Guy

  Thomas P, jag har ett minne av en liknande situation där du som försvar för en artikel bad Pehr B, tror jag det var, skriva till artikelförfattaren och berätta hur fel denne ahde. Kan inte du göra lika nu. Skriv du och påpeka för författaren hur fel han har.

 41. Ingemar Nordin

  Thomas P #35,

  ”de brukar släppa igenom vad som helst för dumheter om de är åt ideologiskt rätt ”

  Kan du ge ett enda exempel på där vi moderatorer vägrat att släppa en länkhänvisning som du haft i dina tusentals inlägg? Har du någonsin blivit censurerad av oss för att du för fram åsikter som inte stämmer med vad som är ”ideologiskt rätt”?

  Snarare är du en gnällspik som inte tål några andra synpunkter i klimatdebatten än den gamla vanliga alarmismen som blaskorna och public service kör med. Du försvarar de mest stolliga uttalanden som dina ”forskare” kommer med och struntar fullkomligt i om det är rimligt eller ej. Nu senast James Hansen et.al.

 42. Thomas P

  Ingemar #41 Med ”släppa igenom” menade jag inte moderering utan att ni nästan aldrig bryr er om att påpeka ens de grövsta dumheter någon på er sida säger medan ni däremot letar med ljus och lykta efter något att kritisera hos dem på andra sidan. Jag noterar att du inte heller nu säger något om innehållet i det där inlägget på den blogg du så innerligt rekommenderat. Anser du det stämmer?

  ” Du försvarar de mest stolliga uttalanden som dina ”forskare” kommer med och struntar fullkomligt i om det är rimligt eller ej. Nu senast James Hansen et.al.”

  Du borde nog läsa lite bättre vad jag skrivit om hans artikel. Jag tyckte att jag gjorde klart att jag var skeptisk till resultatet. Det är en diskussionsartikel om ett ”worst case” scenario, och hur troligt det är får övriga forskare bedöma. Det rena ryggmärgsavfärdandet ger jag dock inte mycket för.

 43. Alienna

  #42, ”Jag noterar att du inte heller nu säger något om innehållet i det där inlägget…”

  Nu är det ju (fortfarande) DU som har åsikt om det där inlägget, och inte Ingemar eller någon annan.
  Berätta då vad det är som är idioti.

 44. Thomas #25,

  Jag anser att du har fel i ditt sätt att tolka IPCCs temperaturintervall. Man har inom IPCC lagt ned stor möda på att definiera det sätt som utsagornas osäkerhet skall redovisas på. De aktuella intervallen, som avser resultat av så kallade projektioner gjorda med klimatmodeller, anges som ”likely”. Detta innebär att det finns en betydande osäkerhet om att det verkliga värdet, i det här fallet från klimatmodellerna, ligger inom intervallet.

  Det är fullständigt korrekt, enligt hur jag uppfattar det, att resonera om hur intervallet bör se ut om man med större säkerhet vill att det verkliga värdet skall ligga inom detta. Jag försökte mig på ett resonemang som jag tror är i alla fall ungefärligt riktigt. Dessutom skall man ta hänsyn till att det finns en diskrepans mellan klimatmodellerna och verkligheten.

  Jag uppfattar Christian Azars uttalande i intervjun gjord av Ola Sandstig så att det inte finns någon långtgående konsensus bland klimatforskarna om hur riktiga sådan intervall är. Jag uppfattar det alltså så att det finns en variation i hur olika klimatforskare anser att sådana temperaturintervall ligger på temperaturskalan.

 45. Mats G

  Respekt till Anders B som försöker sig på ett svar. Hur gick det då. Sådär är min bedömning. Som redan konstaterat så har Anders inte koll var en skeptiker står för. Det anser jag vara en allvarlig brist och tom förolämpande när man skriver på en skeptiker blogg. Han implicerar med detta att vi är ignoranter. Det är knappast så man svarar en som har visat stor respekt till Anders.

  Han skriver väldigt övergripande i sitt svar och ger sig inte in på detaljer. Man kan ju fråga sig varför. Hur djupt går kunskaperna hos Anders B egentligen. Detta inlägg ger oss inget svar i den frågan.

  Det innebär att vi får tolka hans svar eftersom han inte har generositeten att informera oss.
  Det finns många punkter att ta på med det som ändå sticker ut är hans fulla förtroende för IPCC. Hans icke frågasättande och ogranskande godkännande av IPCC blir det avgörande för mig.

  Han har alltså godkänt(innan IPCC själva tog tillbaka det) att Himalayas glaciärer kommer vara borta inom några få år. Anders B har inte ens reagerat över att IPCC kommer med direkta falsarier. Om man inte reagerar över en sådan händelse och sedan granskar hela organisationen blir en gåta förstås om man kallar sig grävande journalist.

  Hela hans resonemang och argumentation fallerar redan här. Och det var bara en liten detalj. Om Anders mot förmodan läser det här så behövs det allvarlig skärpning. Jag förväntar mig mycket mer av någon som kallar sig journalist.

 46. Bäckström

  Mats G #45
  Anders B tillhör en av de få journalister som faktiskt vågar vara ute på gränsen till vad som är publicerbart på morgondraken. Jag tycker han ska ha all credd för det jobb han gör med framstegsbloggen.

  Att han sedan kanske saknar djupare ämneskunskap inom klimatforskningsfältet är en annan sak, han är trots allt inte vetenskapsjournalist?

 47. Bäckström

  … fortsättning #46
  Ähmm, han är ju vetenskapsjournalist!
  Ok då, då ställer vi högre krav. Jag håller med.