Johan Rockström ute i kylan

rock
Efter tips från allmänheten har en rad märkligheter kommit i dagen, vilka återigen aktualiserades i samband med att Regeringens Framtidskommission den 26 mars 2013 lade fram sin första rapport. Johan Rockström är en av dess medlemmar och direkta rådgivare till regeringen. Felaktiga eller på andra sätt vilseledande råd om exempelvis energifrågor och samhällsskydd är följaktligen ett omedelbart hot mot rikets säkerhet.
Anmärkningsvärt är också allt vanligare tal i klartext om att lämna över väsentliga delar av landets ledning till Bryssel och framtida FN-organ. Passager förekommer i nämnda skrift, och riktlinjerna var redan tydligt uttryckta i Agenda21-dokumentet på 351 sidor, som avses detaljreglera vårt framtida liv, i ett samhälle styrt av självutnämnda rödgröna byråkrater.
SÄPO och MUST avböjer som vanligt att kommentera, men TT meddelar sent i går kväll att på grund av ärendets speciella natur har tidigare överåklagaren Christer van der Kwast återinkallats från sin pensionärstillvaro och Påskledighet för att inledningsvis utföra en förundersökning om eventuellt fall av ”föregivande av allmän ställning” rörande Johan Rockström. Kwast fick ju tidigare Thomas Quick fälld för ett 10-tal mord, men rådde bevisligen inte på samhällets starkare krafter (ex Skandiadirektörerna), så man undrar lite om valet av förundersökningsledare är riggat.
Saken är ju den att Rockström har ju via våra MSM ständigt förknippas med epitetet ”[Sveriges] klimatexpert” och i den rollen anlitats i ett otal sammanhang i SVT, SR och våra större dagstidningar för att ge expertutlåtanden. Istället för att ”korrigera” media har Rockström genomgående spelat med, och verkar ha uppskattat missförståndet.
I verkligheten är Johan Rockström i grunden agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet, med intresse för för Naturresurshushållning. Inom det senare området försvarade han 1997 vid [Systemekologiska institutionen på] Stockholms Universitet en avhandling [för doktorexamen inom ämnesområdet Naturresurshushållning] med titeln ”On-farm agrohydrological analysis of the Sahelian yield crisis: rainfall partitioning, soil nutrients and water use efficiency of pearl millet”, och aldrig egentligen sysslat med klimatforskning. Rockströms eventuella bidrag till området avser personliga visioner om sakförhållanden, som genomgående avvikit från även de mest alarmistiska scenarios FN:s klimatpanel IPCC någonsin hävdat.
Några år efter 1997 års avhandlingsarbete blev Johan Rockström handplockad till posten som chef för det nybildade Stockholm Environment Institute (SEI) – ingen mindre än Bert Bolin meddelade JR detta ”offer which you cannot refuse” via ett telefonsamtal till Afrika, där JR vid den tiden idkade fältstudier i linje med sin avhandling. Tjänsten vid SEI tillträddes 2004 och motprestationen till ”gratislunchen” från Bert och medarbetare blev följaktligen att stötta den nu skenande klimatalarmismen – ett område dit också en mängd forskningsmedel allokerades från framförallt MISTRA och SIDA. En adjungerad professur (deltid 20%) fixades också på Stockholms Universitet, för att kunna skylta med en hög akademisk status.
Efter denna ”tipping point” har det bara rullat på – och verksamheten tvingats ge ett ständigt sken av att ”allt går fortare” och ”läget är allt allvarligare”.  Analogin med legenden om Dr Faustus är alltför tydlig, men har i detta fall förstärkts via de ”vinster” [”loaded dices”] som hela tiden skapats av politiker, MISTRA, SIDA, Beijerstiftelsen och välmenande mecenater och filantroper.
Redan i samband med att JR 2009 av tidningen Fokus blev utsedd till ”Årets Svensk” trodde många att bubblan skulle brista – man hade ju i åminnelse den förbannelse som vilar över detta pris alltsedan Refaat el Sayed fick det 1985.

 • I en telefonintervju säger Johan Rockström att han egentligen är lättad över den senaste utvecklingen – ”det är psykiskt påfrestande att ständigt behöva påpeka att ”allting går mycket fortare” och är ”mycket värre än forskarna trott” – när alla tillgängliga data tyder på motsatsen. Årets ihållande vinter och sena vår har inte gjort det lättare – folk börjar till slut fatta”.
 • ”Jag har ju under åren haft ett stabilt stöd av min vän Anders Wijkman, en person som lätt kan förena sig med vilken ståndpunkt som helst. Mina polare Hans Joachim Schellnhuber och Stefan Rahmstorf vid Potsdaminstitutet har starkt bidragit – jag har fått massor av input från dem. De är ju trots allt uppväxta i forna Östtyskland och väl skolade i propagandaverksamhet. Men allra mest hjälp har jag haft av Will Steffen i Australien, som med självskapade apokalypsfantasier i form av färgglada Powerpointpresentationer hjälpt mig oerhört. Vi ska inte heller glömma Tim Flannery – Julia Gillards rådgivare i Australien.  Tyvärr har ju Flannery’s och Steffens förutsägelser slagit käpprätt fel – det blev exempelvis översvämningar i Australien istället för torka – så att köpa avsaltningsanläggningar för mångmiljardbelopp istället för att bygga dammar  och att tömma de existerande i god tid var ju egentligen ingen bra idé. Men Australien är ju ett rikt land.”
 • ”Men det där med att Jorden nu värmer sig själv har jag faktiskt egenhändigt hittat på – eftersom jag aldrig läst termodynamik i min grundutbildning lät det faktiskt inte så dumt i mina öron. Och alltid skrämmer det någon.”

Om sina framtidsplaner säger Johan Rockström att ”det nog blir en kortare time-out och en välförtjänt semesterresa till Maldiverna – det ska bli skönt att komma till lite varmare breddgrader. Den eventuella påföljden blir ju rimligen bara att Fredrik Reinfeldt åter använder härskartekniken ”ta i örat”, liksom han nyligen ”korrigerade” Integrationsministern Tobias Billström.”
”Frågan om verkan för överstatligt styre kommer man nog inte att våga ta upp – trots allt har ju Regeringen vikt sig för Bryssel i energi- och snusfrågorna, liksom om de böjda gurkorna. Det är en indikator på vart vindarna blåser. Allt som har att göra med FN har man ju också haft ett ohämmat förtroende för i landet. Mina polare Anders Wijkman, Pär Holmgren och Anders Wejryd verkar ju också oemotsagda för att ge makten till andra organ än de svenska folkvalda, och vi har en stabil journalistkår på de större dagstidningarna och SVT och SR som stöttar oss.”
”Nej, Regeringen vill nog så snabbt som möjligt ha sakerna sopade under mattan, även om det börjar bli väl fullt där. Möjligen kan till och med Regeringsplanet ställas till förfogande för resan – men Mona Sahlin fick ju nej i ett liknande sammanhang [Tobleroneaffären] för ett antal år sedan. Förfrågan gällde dock då Mauritius.”
”Sen får det väl bli en del fortsatta föreläsningsturnéer med Mattias Klum – han har ju en massa bra bilder av utsvultna afrikaner, översvämningar och torka.  Inte minst är hans flygbilder av skogsskövling i syfte att tillverka biobränslen slående – speciellt som tittaren leds att tro att de beror på klimatförändringar”.
”Jag känner mig tillsammans med Mattias lite som ett Rock-star-par – personkemin är perfekt” – säger Johan, med glimten i ögat.
Till sakfrågorna besläktad Svensk lagstiftning finns kort beskriven här, och här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Den harlequinmönstrade mössan som personen på bilden iklätt sig är väl en indikation om något.
  Han kan väl följa med Skarkan & Co till nordpolen. Om WWF flygplanslandsätter ett dussin valrosslik längs leden och därmed drar dit traktens alla isbjörnar så skulle ju kanske problemen finna en värdig lösning när dårkavalkaden får stilla hungern hos dessa toppredatorer? Den Stilbska fantasin är ju helt gränslös.

 2. Bim

  Underbart rolig och mycket effektiv tackling Peter Stilbs. 😀

 3. tolou

  Rockis meets Pachauri.
  http://www.youtube.com/watch?v=_eQ10ALrTJs
  Detta var sista gången.

 4. 😀  härlig humor att börja denna dag med.

 5. Hans H

  jäkla hyss..jag rös till av glädje…halvägs in i texten förstod jag vilken dag det var 🙂

 6. Lars W

  Mössan kommer nog väl tillpass i ”denna torra och kalla vår”.

 7. Lars Jonsson

  Men har det inte varit lite tyst kring Rockström de sista veckorna, eller har jag missat morgonsofforna och aktuellt. Kanske är han ute i kylan? vi vet ju att han som oftast är ute och cyklar
  Trevlig vår (vad en nu är) Jag börjar oroa mig för den gotländska sparrissäsongen med en halvmeter tjäle. Men det tinar väl så småningom

 8. Synd att vi bara här en dag om året på oss att skriva dylikt. Du har verkligen utnyttjat dagen, Peter.
  Tack!

 9. Men ”vetenskapen säger att” det är som prof. Rockström – ”vår ledand klimatforskare” – hävdar! För prof Rockström är det ständigt 1a april! Och MSM blir alltid lurade! Vilket spektakel!

 10. Tage Andersson

  WWFs aprilskämt: GE DJUREN I ARKTIS EN FRAMTID. Sju gånger Sverige har smält bort.
  Faktiskt har sådär 20 gånger Sverige frusit till is sedan senaste september.

 11. Ingemar Nordin

  När Rockström, Wijkman, Schellnhuber och de andra grabbarna fått igenom sin gröna revolution med ett planekonomiskt system så blir det nog andra bullar … Maldiverna kommer helt enkelt att exproprieras av UNEP så att man kan ha en permanent pågående klimatkonferens där.

 12. Mikael

  Har Ni hört det senaste??? Riksdagen har precis haft ett möte och avskaffat sig själv och infört riktig demokrati via folkomröstningar!!! Politikerna har insett att de var fult att ljuga och roffa åt sig av folkets pengar via höga riksdagslöner i Sverige och i EU. De kommer sålunda att anmäla sig till arbetsmarknadens förfogande imorgon 2/4. De har även insett att EU och FN leder fel och tagit Sverige ur dessa parasitorganisationer. Klimatfrågan som allting annat var ju en lögn så vi ska börja riva alla vindsnurror from imorgon 2/4. En sanningskommission har blivit utsedd för att komma tillrätta med alla lögner som florerar i samhället. Det ska sålunda bli fint att tala sanning igen!

 13. John Silver

  De e nåt skumt me de här.

 14. Mikael

  Såg även denna artikel från Uppsala Initiativet och föreningen Vetenskap och Folkbildning: ”Vi erkänner att vi ljugit om klimatet. Vi har smutskastat de riktiga vetenskapsmännen som jobbar hårt på Stockholmsinitiativet och bloggen the climate scam. Vi avundas deras fantastiska hjärnor och hur de kunnat se igenom alla våra lögner som vi spridit i via TV, tidningar och radio. Vi avgår sålunda bums och ska starta återbetala alla klimatpengar som vi felaktigt erhållit ifrån staten av svenska politiker. Vi tar även tillbaka Ert förvillarpris och ger det till oss själva. Det priset har vi verkligen förtjänat!”

 15. Björn

  När jag började läsa Peters utmärkta artikel, kom jag att tänka på Refaat el Sayed som mycket riktigt finns nämnd. Rockström är ingen klimatexpert men ändå fungerar han som det. Hur är det ställt inom regeringen om man börjar anlita en icke expert i en expertfråga? Är nästa steg någon expertsiare? För övrigt, har inte Sverige några riktiga klimatexperter?

 16. Mikael, ett lyckat aprilskämt måste vara sådant att där iaf finns en rimlig chans att folk skall gå på det, iaf några och iaf ett tag …
   
   

 17. Bertel

  Kul läsning och finlir i ironins planhalva. 🙂
   

 18. Slabadang

  Fusion!
  Fermenta och SEI går ihop.

 19. Errbe

  <b>Demokratiska experter</b>
   
  Demokratins grundtanke är att vem-som-helst skall kunna bli politiker. Det är ju en jättebra idé för allt som vem-som-helst kan begripa: Försvar, polis, rättsväsende, etc. Men det blir lite komplicerat när vem-som-helst skall besluta i frågor som kräver djup kunskap.
  En av våra miljöministar som var ganska renons på naturvetenskaplig kunskap förklarade käckt: ”Är det något jag inte kan, anlitar jag experter.” Men hon förklarade inte hur hon kunde se skillnad på en charlatan och en riktig expert.
  Detta kunde ju fungera på den tiden då de högsta experterna, professorerna, var utsedda av andra framstående experter. Men i den tidsålder då ”allt är politik” måste ju politikerna se till att forskningen fokuseras på problem ”i folkets intresse” och därför avgöra vilken forskning som skulle få pengar.
  Då har det visat sig att politiker är särskilt lätta att lura av tarvliga bondfångare, som kallar sig forskare. Bondfångarna har fått pengarna och kunnat ”forska” sig till professorstitlar.
  Sen har politikerna fått de rapporter de önskat. De som motiverat mera pengar och mera makt till dem.
  Notera att det är de politiker som framställer sig som de allra godaste, ”vi som skall agera som föredömen för hela världen”, som varit lättast att lura.
   
   

 20. Slabadang

  Klimatvetenskapen är så förljugen så man spyr!
   
  Real climate Marcott och Shakun tillhör en grön aktivistmaffia som totalt smular sönder allt förtroende för vetenskapen helt på egen hand. Aktivister och huliganer som totalt skiter i alla grundläggande vetenskapliga regler. Heder och ärlighet kan de inte ens stava till och att vi tvingas finansiera dessa vetenskapens marodörer är en ren mardröm för alla inblandade parter. När science och vetenskapens egna organisationer stöttar och hjälper denna totala utflippning så har vetenskapen inga vänner kvar.
  De var redan så långt ifrån vad som kan accepteras som försvarsbart redan innan Marcott och Shakun. M Manns kommentarer om Marcotts och Shakuns artikel gör det hela till en pervers komedi.
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/31/quote-of-the-week-bad-eggs-in-the-marcott-et-al-omelete-recipe/#more-83229

 21. Slabadang ….
   
   
  Skurkarna är inte grön(!)gölingarna Marcott och Shakun främst, de är unga oerfarna i fulspelet, och troligen inte de som fattat besluten ens där de står som försteförfattare.
   
  Nej, de riktiga sabotörerna är de som verkat i bakrgunden för att det skall komma fram som det gjorde. Tex Marcott et al:s senaste fejkklubba i Science. Som nu alltså försvaras på RealClimate av RealClimate Maffian (Roger Pielke benämner dem faktiskt så).
   
  Och större delen av den tycks ha jobbat i skift under påskhelgen för att försvara någon ’helt annans’ rekosntruktionsarbete …
   
  Marcott hade i smyg lagt ut samma FAQ redan i fredags (eller tom för ett år sedan) men som ’bild’ så att ingen kunnde söka, hitta den eller i den ..

 22. Lasse Forss

  Jag är med i VoF. Och föreningens årsmöte den 13 april är förlagd till Uppsala. Tyvärr är jag upptagen så jag kan inte försvara den motion som jag lämnat in (om den inte censureras). Jag yrkar på att förvillarpriset som Stockholmsinitiativet tilldelades 2010 skall återtas. Här är ett utdrag av motionen:
  Klimatet har inte utvecklats så som IPCC et al förutsåg. Om vi jämför de prognoser och förutsägelser som gjorts med själva verkligheten, så ser vi att utvecklingen inte alls ”gått IPCC:s väg”. Eller, som professor Lennart Bengtsson säger. ”Att vår planet har utsatts för en obetydlig uppvärmning som knappast någon skulle ha märkt, om inte meteorologerna talat om det, kan inte utgöra skäl till en radikal och oprövad ändring av den globala ekonomin.”
  Man kan alltså konstatera, att verkligheten har följt den kritik som Stockholmsinitiativet (SI), och The Climate Scam (TCS) framfört. När tidningar som DN, SvD, när etermedia som SVT, SR publicerar alarmistiska nyheter, så tar TCS upp berättigad kritik som visar sig stämma.
  Mitt yrkande blir att VoF drar tillbaka 2010 års brännmärkning av Stockholmsinitiativet. Inte för att SI:s trovärdighet behöver förbättras. Den stöds av den faktiska utvecklingen. Men VoF:s rykte som skeptisk förening behöver förbättras. Och att återta brännmärkningen kan möjligen vara en hjälp på vägen.
   

 23. Peter Stilbs

  Tack Lasse #22 – jo, VoF saknar numera all trovärdighet – de försvarar det politiskt korrekta – inte vad de utger sig för att verka för.

 24. Inge

  En sak som jag undrat över är hur man utser ministrar. Ibland avgår en minister och då ”kastar” man in en ersättare som plötsligt ska vara kunnig inom detta område. Hur kunnig då? Finns det några krav utom att vederbörande ska vara lojal med partilinjen och ha varit med ett tag så han/hon har en grundsyn i ämnet?

 25. Kalle

  Klockrent, min dag har blivit bättre.

 26. Claudius

  Det finns en kuslig, egentligen fullt tänkbar möjlighet i förlängningen till riktigt bra artiklar som denna — den kan komma att uppenbara sig som Verklighet.

 27. Slabadang

  Jonas N!
  Du talar om ”capos” jag pekar ut ”soldiers”. vem som är ”consieliere” vet nobel stiftelsen i Norge. 🙂 Vem ”capo de tutti capo” är finns det ”strong” leads mot.

 28. Lars W #6,

   

  Wivallius vers blir mer och mer aktuell för var dag som går:

  http://www.youtube.com/watch?v=iqwZouSVCl8&lr=1

   

 29. Mikael

  Lars Forss, jag är (tyvärr i dessa dagar) också med i VoF. Bra att du kämpar emot. Men jag var med på ett möte för några år sedan och jag tror inte chansen är så stor att du får något gehör angående klimatet. På facebook skickar de ut liknande saker som Uppsala Initiativet skickar ut. Jag har skrivit på deras sida lite fakta om klimatet, men de påstår att jag är typ känd rättshaverist eller liknande. Kanske ingen slump att årsmötet förläggs i Uppsala? Uppsala verkar vara klimatkyrkans hemmaplan. Många nya VoF: are kommer säkert ifrån Uppsala.

 30. Ann L-H

  Peter! Under några få men upprymda sekunder kändes det som ÄNTLIGEN. När jag läst lite till blev det uppenbart att javisst det är ju den dan idag. Men stort TACK, suveränt, oöverträffat!  

 31. Ingemar Nordin

  Michel #29 & Lars Forss #22,

  Jag är också medlem i VoF, sedan starten faktiskt. Jag hade hoppats att deras ovetenskapliga fäbless för klimatalarmism och mobbande av kritisk granskning skulle ge med sig så småningom. Men tyvärr så verkar VoF bara sjunka allt djupare ned i PK-propagandan utan en tillstymmelse till skeptiskt (och därmed vetenskapligt) tänkande. Det är tragiskt.

  Kanske dags att skapa en ny skeptikerförening, med lite större distans till vad som är politiskt gångbart?

 32. gunnar helmius

  Peter Stilbs!
  Är Johan Rockström Agronomie doktor? Eller? Märkligt om man kan bli det vid Stockholms Universitet.

 33. Michael, Lars Forss
  Jag tänkte för ett antal år sedan gå med i VoF, men efter att ha huserat på deras forum ett tag är jag tacksam över att jag inte gjorde slag i saken.
  En värre provkarta över olika former av kognitiv dissonans får man leta efter. Genomgående för hela bunten är dock att invandring och vaccin är bra och koldioxid är dåligt, alldeles oavsett vad riktig forskning säger om saken.
  En av de mest underhållande  VoFenskapsmännen är givetvis Thomas Palm, just nu är han indragen i ett okritiskt försvar av Nordkorea. 
  Det finns dock en lång rad av sorglustiga karaktärer varav jag bara hinner nämna några:
  Anders G har i stort sett inga kunskaper i något ämne, däremot har han fasta åsikter i alla ämnen. För att inte slita för mycket på sin intellektuella kapacitet har han uppfunnit ett standardsvar på allt ag skriver, nämligen att alla svenska pedofiler skall utvisasur Thailand. Det är ganskabelysande för hans intellektuella rörlighet hur han får detta att passa in i lla frågeställningar.
  Micke.d är en ökänd Nordostpassageförnekare som höll igång en flera sidor lång sidodiskussion om huruvida det förkommit kommersiell sjöfart i NOP under 1900-talets början och framåt. Tur nog för honom är han moderator, annars hade han nog fått se sina grundlösa och irrelevanta pekoral förpassas till lekstugan.
   
  Värst av alla är dock den fokpartistiske feministen, macteknikern och spelutvecklaren Per Edman, alias piotrr. Det mest framträdande med honom är att han kan ta vilket ord som helst och ge det en ny innebörd. Härvidlag har han hjälp av sina felaktiga översättningar från engelska, ett ämne han behärskar till fullo. Visste ni tex att pendang i piotrrs värld betyder dragning till.
   
  Hans erfarenhet av datorspelutveckling gör honom också till expert i den virtuella verklighet han kallar klimatvetenskap.
  Som nämndeman i en migrationsdomstol anser han sig också vara sakkunnig om somaliers intelligens och bildningsnivå. De ligger på mycket hög nivå enligt den VoFenskapliga expertisen.
   
  Själv har jag blivit avstängd från VoF-forum vid ett antal tillfällen och nu har jag ett halvårs semester pga två rapporter om romers situation i östeuropa som per definition var oVoFenskapliga eftersom de kom fram till helt ”fel” resultat.

 34. Peter Stilbs

  gunnar helmius #32 – jag vet faktiskt inte i vilket ämne han formellt doktorerade i – jag har bara uppgifterna från Wikipedia-sidan, och har inte forskat vidare i det. Men det är ju fullt möjligt (och ganska vanligt) att ha grundexamen från ett ställe och forskarstudier på ett annat.

 35. Den här är ju bra!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJLqyuxm96k

 36. PeterStilbs, Gunnar Helmius,
  Det ryktas att hans doktorsavhandling är baserad på denna uppsats:
  http://medvetenskap.files.wordpress.com/2008/11/spiritual_gardening_final.pdf

 37. Holy Shit!!!
  Har ni sett detta?
  http://www.expressen.se/debatt/tro-inte-pa-sagan-om-vaxthuseffekten/

 38. Perfekt

  Publicerad år 2006

  😀

   

 39. Lars W

  Pehr B #28 Tack för sången!
  Denne LW hade ett märkligt levnadsöde. Rebell som han var tappade han inte gnistan. Åstadkom denna vackra sång under vidriga förhållanden när han satt på Kajaneborgs fästning i norra Finland. Kallt o  jäkligt som det var under 30åriga kriget. Rebeller behövs om sanningen skall fram…

 40. Lena Krantz #38
  Jag letade efter datum och det enda jag hittade var 1 april. Tyckte väl det var märkligt att den inte var dagens samtalsämne här.

 41. tty

  Också en sorts aprilskämt….
   
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21991487

 42. tty

  Apropå Wivallius så var nog den här sortens kalla och torra vårar faktiskt vanligare under lilla istiden. Somrarna var knappast kallare än nu men vintrarna var kallare och längre.

 43. Gunbo

  Våren 1634 verkar ha varit likadan som i år – åtminstone i England.
   A cold, dry spring, no doubt due to persistently anticyclonic conditions with a bias to E/NE winds: during April & May no rain for seven weeks.
  http://booty.org.uk/booty.weather/climate/1600_1649.htm

 44. Peter Stilbs

  gunnar helmius och andra – jag hittade Johan Rockströms avhandling. Den är formellt i Systemekologi, vid SU, och kan läsas här
  http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:375569
  Han är följaktligen Fil. Dr. och inte Agr. Dr.

 45. Notera att KVA övergivit sin tidigare koldoxiduppvärmningsalarmism och nu istället varnar för att en ny istid inletts i och med det kalla vårvädret:
  http://claesjohnson.blogspot.se/2013/04/kva-varnar-for-ny-istid.html
   

 46. tty #41
  Om de nu skulle ha rätt är det ytterligare en negativ feedback man inte har räknat med
   

 47. Pelle L

  Claes Johnson #45
  Du citerar KVA
  KVA varnar för att istäcket över Riddarholmsfjärden kommer att ligga kvar över sommaren och att färjetrafiken därför kommer att inskränkas”.
   
  Detta är ju våldsamt goda nyheter!
  Det måste ju betyda att den förkättrade ”Förbifart Stockholm” inte behöver byggas för tio- eller hundratals miljarder kronor.
   
  Det räcker med att borra små hål i isen och sätta i granruskor, som markerar ”förbifarten”.
   
  Granruskor kan väl inte vara så dyrt?
  Kanske man kan ta uttjänta julgranar, om det finns några som inte har tappat alla barren än.
  Annars kan man ju köpa billiga plastgranar från Kina.
  De kan säkert återvinnas också. Kanske läge för ett pantsystem för plastgranar.
   
  Men det finns ett men!
  Vad göra med Riddarfjärds-isen om den mot förmodan skulle börja smälta?
  Den är säkert miljöskadlig, och kan inte tillåtas att rinna ut i sjön igen.
  Kanske en isdeponi?
  Och isen kan isoleras med spån, som vi river av granruskorna.
   
  Någon som känner igen 30-talet?
  Så kan vi stänga av kylskåpen och spara ström (även Stockholms ström).
   
  Förvirrad? Ja visst!

 48. Håkan Bergman

  Jag är faktiskt lite, nej mycket, förvånad över att ingen alarmist noterat att Riddarfjärden varit i stort sett isfri den här vintern. Eller har jag missat nåt? Nå, jag tror att svaret finns här:
  http://www.webbkameror.se/byggkameror/trafikverket/citybanan/citybanan_1_640.php

 49. Claes Johnson

  SL meddelar nu att pga det av KVA prognosticerade 1000 meter tjocka istäcket över Stockholmsområdet, kommer kraftiga störningar i pendeltågstrafiken att uppkomma under ca 90 000 år.

 50. Gunbo

  Claes Johnson,
  Det förstaaprilskämtet var bra! 🙂

 51. Pelle L

  Sista chansen att ”fira” 1:a april!
    
  Alla minns väl när man fann spår av häst i lasagnen, Find Us osv.
   
  Nu slår Helsingborgs Dagblad tillbaka:
  Lasagne i hästfodret   😀
   
  http://hd.se/24hd/?clip=1284090#category=279&date=2013-04&clip=1284090&startTime=0m0s

 52. Ann O Nym

  Rockstjärnan verkar dessutom ha nära kontakt med Club of Rome tillsammans med Anders Wijkman. Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries.  A Report to the Club of Rome. Anders Wijkman (Co-President, Club of Rome; senior advisor, Stockholm Environment Institute) and Johan Rockström (Executive Director, Stockholm Resilience Centre)
  Önskar man dyka ner lite djupare i kaninhålet inser man att Club of Rome inte är ett sympatiskt sällskap.
  <p>
  <a href=”http://eyreinternational.files.wordpress.com/2013/03/roundtable-chart.jpg”>
  <img src=”Our mastersf”>
  </a>
  </p>