Forskarna ÄR ju överens

Nu har vi äntligen fått det bekräftat. Det finns en vetenskaplig konsensus om AGW och påståenden om att forskarna inte är överens är bara skeptikerpåhitt. I varje fall om man ska tro professor Peter Doran och hans studenter vid University of Illinois.
De skickade nämligen ut e-mail till 3.146 forskare runt om i världen, vars namn de hittade i American Geological Directory of Geoscience Departments. I mailet ställdes två frågor: har den globala medeltemperaturen stigit sedan tiden före 1800-talets början, och har människans aktiviteter på ett signifikant sätt bidragit till att förändra den globala temperaturen.
Enligt professor Doran svarade 90 procent av de tillfrågade (svarande? det sägs inte i artikeln) ”ja” på den första frågan och 82 procent svarade ”ja” på den andra.
SvD:s Susanna Baltscheffsky har också uppmärksammat undersökningen och skriver bl.a.:

”Man ska inte dra för stora växlar på opinionsundersökning, och det går alltid att ifrågasätta hur representativa – och relevanta – de som har svarat är. Men med det sagt verkar forskarna själva vara mycket mindre oeniga än allmänheten tror om växthuseffekten.”

I en av kommentarerna till Susanna Baltscheffskys artikel skriver signaturen Inger E:

”Om 10200 fått frågan och BARA 3146 svarat innebär det att bortfallet är 7054. Dvs DRYGT 69% har inte svarat. Bland dessa är det troligare att det finns forskare som är rädda om sina anslag och därför väljer att avstå än det finns de som står på klimatfantasternas skyttegravar! När ett bortfall är över 20% krävs det mycket noggrann analys för att uttala sig alls!”

I couldn’t agree more.


Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UnoK

  Artikeln ansluter till ”Här finner ni ingen kunskap”-debatten häromdagen och man kan fråga sig varför den överhuvud taget publiceras: inget nytt kunnande har tillförts och inget kunde tillföras. Man får kanske vara glad att t.o.m. rubriken antyer vad som komma skall – ett frågetecken.
  Med samma data kunde man rubriksatt: ”90 % överens”  eller ”Knappt en tredjedel tror på”
  Redaktionscheferna är borta.

 2. Thomas

  Ingers kommentar baseras på konspirationsteorin om den förföljelse som påstås drabba alla som inte accepterar AGW. Uppenbarligen förväntas forskarna vara så rädda för denna hemliga polis att de rentav tror att svaren i en enkät kommer att läckas ut och användas mot dem. Det strider helt mot min bild av hur forskare fungerar.
  Mer troligt är att de som inte svarade ansåg det hela ointressant, och där är de de som anser att frågan är avgjord och knappast värd att diskutera som inte lär orka skicka in ett svar, medan ”oppositionen” känner sig mer motiverad att göra sin röst hörd.

 3. Mats Frick

  Allmän kommentar (därav den dåliga kopplingen till inlägget): Kan vi inte komma överens om att warmers släpper antydningar om oljepengar mot att skeptiker släpper antydningar om anslagskorruption. Diskussionen kommer ingen vart och jag tycker att debattörerna här på bloggen förflackar det kommunikativa kapital som Maggie byggt upp genom sin öppenhet.

 4. Hayek

  Eftersom jag jobbar med undersökningar så vet jag att formuleringen av frågan påverkar utfallet enormt. Jag ser direkt att frågorna är urformade för att ge så många ”ja” som möjligt. Varför frågade de t.ex. inte:
  1. Anser du att människans utsläpp av CO2 höjt jordens medeltemperatur på ett signifikant sätt?
  2. Anser du att utsläppen av CO2 kommer att innebära katastrofala följder för jorden och dess innvånare?
  3. Anser du att försöken till utsläppsminskningar av CO2 kan sänka jordens medeltemperatur alt. hejda ökningen?
  4. När var jorden varmare än nu senast?
  5. Kan ökad medeltemperatur vara gynnsamt för jordens befolkning?
  6. Vad är farligast för jordens befolkning, höjd eller sänkt temperatur?
  7. Har öknarna ökat eller minskat de senaste 30 åren?
  8. Har vi fått fler eller färre oväder/orkaner de senaste 30 åren?
  9. Tror du att de resurser som satsas på minskning av CO2-utsläpp skulle kunna göra större nytta för mänskligheten om de satsades på andra områden?
  10. Tror du att det finns en tendens bland klimatforskare att ”favorisera” slutsatser/upptäckter som tyder på AGW för att säkra sin framtida finansiering?

 5. Thomas, det var en märklig logik i din analys.
  En opinionsundersökning med ett bortfall på 69% kan knappast användas till annat än spekulationer efter eget godtycke.
  Du drar slutsatsen att enkäten främst lockar de som inte tror på AGW att svara. Hur förklarar du då att en majoritet av svaren visar ett stöd för AGW?
  Men utan att veta mer om hur undersökningen gick till, och hur frågorna var formulerade, så är det inte ens lönt att spekulera.
  Möjligen kan man tycka att det är märkligt att inte 100% svarade att människans aktiviteter påverkar klimatet och att jordens medeltemperatur ökat de senaste 200 åren.
  För så är det väl, men hur mycket, och jämfört med vad?

 6. Hayek har helt rätt: Samma sak slog mig omedelbart, dvs att frågorna var ställda för att frågeställaren gärna ville ha en viss typ av svar.
  Själv hade jag (som skeptisk) antingen ignorerat förfrågan som oseriös, eller svarat att frågorna är allt för ospecifikt ställda, dvs att man beroende på hur man tolka dem kan läsa in lite vad som helst, vilket naturligtvis även gäller svaren.
  (Håller även med Uffe B:s fundering)

 7. Gunnar Littmarck

  Thomas
  Jag har inget med det att göra, men jag tror det är bäst om du håller dig till klimatforskningens svårigheter och tillförlitlighet, resultaten av den politiska tillämpningen av vad de tolkar som budskapet.
  När du hoppar på skeptiker med sakargument är du ofta bra, men då du ägnar dig åt tolkning av statistiskt värde i undersökningar, eller av motståndares motiv eller uttalanden i andra frågor, sjunker du och gör de klimatoroade en björntjänst.
  Självklart inser jag att du skiter i vad jag anser, men bloggen läses ju av många många fler än de som skriver här………

 8. Jonas och Hayek,
  Var det verkligen bara två frågor som hade ställts via e-mail??
  Har någon hittat en länk som beskriver enkäten lite mer utförligt?

 9. Mats Frick

  Här finns mer info om undersökningen för att kanske nyansera spekulationerna om otillbörlighet i undersökningen från Peter Dorans sida. Hur många kommentarer föranleddes av ordentlig källkritik?
  Läs mer om Peter Doran här.

 10. Mållgan

  Hur många här har läst artikeln om undersökningen (uppenbarligen i alla fall inte Maggie)? Men varför skall man behöva krångla och läsa artiklar, det räcker ju att läsa en svensk översättning av ett pressutskick.

 11. Mållgan: Om beskrivningen av undersökningen stämmer så är det väl bortkastad tid att läsa den?

 12. Mats Frick

  Till Maggies försvar kan jag säga att EOS inte är tillgänglig online ens på SU:s bibliotek.  Jag har kollat.

 13. Mats F: Tack, det var snällt av dig. 🙂

 14. Rasp

  Det var över 10 000 som fick frågan. Drygt 3000 svarade.
  Om det varit en politisk opinionsundersökning hade den kastats i papperskorgen.
  Har för mig att det skickats en enkät till amerikanska meteorologer. 90% svarade att dom INTE trodde på AGW.
  Det har Subjektiva Baltscheffsky inte skrivit om!
  Vad är det som driver det politiska etablissemanget?
  Varför mörkar man och undviker debatt eller använder smutskastning av de som tvivlar. Varför utsätts forskare som tvivlar för hot och sabotage  (SR Vetenskap)?

 15. Gunbo

  Hur det än förhåller sig med tillförlitligheten av enkäten har i alla fall mitt påstående, att tusentals forskare anser AGW-teorin som sann, bekräftats.  

 16. Gunbo: Du har antagligen helt rätt. Tusentals anser att den håller. Och tusentals anser att den inte håller. 😉

 17. Gunnar Littmarck

  Gunbo och Maggie,
  ni lyssnar på fysikföreläsningarna så ni maximerar er förståelse?
  Jag har gått över till:
  Stoppa allt, kolla lyssna sug in.. från mitten av föreläsning nr7…nu skuggas praktiskt arbete mer och mer.
  Vad tung min skalle kommer vara då jag sugit in även alla spinn off från detta.

 18. Gunbo,
  jo det har du ju kanske rätt i.
  Hur många forskare finns det på klotet?  Hur många av dom vet hur det kommer att gå med klimatet i framtiden? Hur många kan tillräckligt mycket för att kunna förklara, eller bevisa, med hur många grader den globala temperaturen kommer att förändras under de närmaste 20 åren?
  Några kan nog förklara vad som kommer att hända med hänvisning till ofullständiga datamodeller, men ingen kan bevisa vad som kommer att hända.
  Jag har, som många andra på den här bloggen, erfarenhet av datamodellering, enkäter och opinionsundersökningar. Och jag är noväldigt skeptisk till tvärsäkra uttalanden som baseras på datamodeller eller töntiga enkäter.
  Men media gillar spektukalära scenarion, och när dessa scenarion även passar politikernas syften så blir jag än mer skeptisk. 
  När media och politiker går hand i hand så är det lätt att vi blir manipulerade. Utan att det ligger någon konspirationsteori bakom mitt påstående.
  Och då uppstår skepsis hos några av oss som är ivrigt nyfikna…
  Hos andra uppstår panik, och försvarsmekanismerna träder in. Och då försvarar dom sin gamla världsbild där vetenskapen alltid löste alla problem.
  Det gäller att känna sig trygg i sin egen världsbild.  Och vi som är nyfiket undrande och ifrågasättande skapar oro hos alla trygga allvetare. 
  Inte konstigt att vi inte släpps fram i media och upplevs som störande genom vårt bloggande. 
  Vi tillför ju inte så många nya och enkla sanningar. Vi väcker mest nya frågor. Många upplever det som oroande.

 19. Thomas

  Uffeb, måste man vara så tvärsäker för att oroa sig då? Räcker det inte med att konstatera att den bästa kunskap vi har idag, även om den inte är perfekt, pekar på att koldioxidutsläppen är ett stort problem?

 20. Henrik

  Gunnar L, jag har tittat igenom föreläsningarna av Muller bl a Climate Change 5of12: Cherry Picking & Physics of Climate. Otroligt bra, rekommenderar alla att ta er tid och titta igenom alla avsnitt. Det jag dock inte fattar är hans ganska kompakta kritik av AGW och ändå några avsnitt senare hävdar att man bör omedelbart minska CO2.. Jag förstår att man ska minska på resursutnyttjandet, men jag förstår inte när/hur han når slutsatsen att man ska minska på CO2. Hjälp!

 21. Gunbo

  Uffeb,
  Jag bara konstaterade att mitt påstående om att tusentals forskare stöder AGW har bekräftats. Skeptiker brukar ju säga att de är ett fåtal, ett par hundra eller t o m bara ett sextiotal.

 22. Gunnar Littmarck

  Henrik #20#
  För alla fysiker vet att vi kan bygga ett snällt tryggt billigt energisystem, utan fossilkol, men varken jag, Richard eller Thomas får uppleva det om inte, antingen beslutfattare lär kärnfysik, eller fossilkol motarbetas.
  På köpet slipper vi svavelutsläpp, höga energipriser, ekonomiskt obalans globalt.. måste jag fortsätta???

 23. Gunnar Littmarck

  Jag är för utbildning Thomas tycks mer luta åt förbudsvägen..
  Eller?

 24. Thomas, jag tycker att förbrukningstakten av ändliga resurses på jorden är ett problem.
  Man måste inte vara tvärsäker för att inse att ytan är begränsad, tillgångarna är begränsade för odling, färskvatten, och olika andra råvaror som är nödvändiga för vårt nuvarande konsumtionsmönster. 
  Man måste inte vara tvärsäker. Man kan ana att det bara finns begränsade resurser.
  Jag har upplevt en förändring av vädret i Sverige. Jag har sett bevis på att glaciärer krymper och sommarisen i Arktis minskat i omfattning och tjocklek.
  Jag har också sett försök till att räkna ut en global medeltemperatur. Och jag har sett försök till att visa jämförbara värden från år till år.
  Klimatet på jorden har varierat. Vi har haftt istider och vi har haft varma perioder.
  Någon gång lär det kunna bli varmare igen. Eller kallare.
  Om man mäter vädret så känns det som kallare i stora delar av världen de senaste åren. Om man mäter klimatets temperatur, (snittet över klotet efter något finurligt modellerande) så råder det delade meningar.
  Men eftersom CO2-halten stiger stadigt så ska det bli en högre temperatur på klotet i framtiden. Påstår många. Enligt fysikens lagar och datamodeller.
  Och det har man påstått länge.
  För det första vet jag att modellerna behöver många år av mätvärden för att kunna ges bättre indata.
  För det andra vet jag att små förändringar i indata kan ge stora utslag i prognoser över tiotals år.
  Jag vet också att klimatet aldrig har varit detsamma på klotet.
  Jag får gärna uppfattas som naiv, men försiktighetsprincipen för mig handlar nog mest om att satsa resurser på att lösa konflikter mellan människor i världen. Inte att hota med nya konflikter mellan världsdelar, länder och människor. Hot om problem med klimatflyktingar, klimatterrorister och annat elände, hot som, vi som vet, vi som begriper och har resurser till,  kan köpa oss fria från genom olika avgifter, skatter och subventioner…
  F-n trot.
  Det krävs nog mer framåtanda, framtidstro och samtal för att skapa en hygglig framtid för våra barn, deras barn och kommande generationer.
  (klimatterrorister har jag inte hör förut, men det dyker nog upp)   😎 

 25. Gunnar Littmarck

  Uffeb
  Om vi skulle prata om jordens medeltemperatur 1000m över havet, är det nu 1F varmare än för ett år sedan, dessutom är det varmare än 20 års normalen och det som råde vid den starka El Ninno 98 (pojken?)
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/
  Här kan både klimatoroade och skeptiker finna en och samma datamängd, till debatt.
  Hur många TMSR får jag bygga under det att ni är upptagna  med debatt?

 26. Erik

  Två saker slår mig:
  Folk är dåliga på att svara på enkätundersökningar, om det inte är av typen som läggs framför en och sedan samlas in omedelbart. Jag har blivit ombedd och fått enkäter skickade till mig flera gånger och har bara svarat på någon enstaka. De flesta fungerar nog så. Troligen ingen idé att dra större växlar pga det dåliga deltagandet.
  Det andra, som tidigare nämnts, är att om man är (upprörd) skeptiker borde man vara mer benägen att svara på just denna. 

 27. Måns

  Gunbo:
  Om frågorna var som Maggie beskrivit dem så styrker ju knappast svaren dina idéer! Den första frågan ”…sedan tiden före 1800-talets början” är ju helt meningslös. Vilken tid avses? Väljer man 1700-talet som startpunkt blir svaret ja väljer man MWP blir svaret nej! Hur har de svarande resonerat?
  Den andra frågan är tämligen meningslös den med. De flesta skeptiker lär ju t.ex. anse att urbaniseringen skapat värmeöar, fler värmeöar ger en högre global medeltemperatur (även om ökningen blir liten). På samma sätt lär ju många skeptiker även gå med på att människans påverkan kanske höjt temperaturen med t.ex. 0,1 grad medan resten av höjningen har naturliga orsaker. Även om då människans påverkan är så liten i sammanhanget att den kan betecknas som harmlös har man ju en signifikant påverkan!
  Kort sagt, man kan svara ja på båda frågorna men ändå vara helt avvisande till att människan skapar en farlig global uppvärmning.

 28. Gunbo

  Måns,
  läs Mars Fricks länkar så får du veta hur frågorna ställdes. God natt! Sov gott!

 29. Gunnar L, vem hindrar dig från att bygga en TMSR eller fler? Är det lagar som förbjuder eller brist på kapital?
  Som jag skrev tidigare så låter det som en bra lösning på det mesta av våra energiproblem, men varför börjar ingen investera och tjäna multum på tekniken?

 30. Gunnar Littmarck

  Uffeb
  Om vi skriver om svenska lagar så att upparbetning inte förbjuds, samt att ex. de 40.000.000.000:- som är fonderade till ett korkat flertusenårigt slutförvar av fullvärdigt bränsle, i stället får användas för att detruera bränslet, är allt löst.
  Jag hoppas att jag kan sammfatta allt jag läst på ett vis som politiker kan ta till sig, på så vis kan ni vinna först,
  en otroligt utökad svensk välfärd, då ni kommer att konkurrera ut alla kol och gaskraftverk i Europa (de pröjsar typ 40öre/kWh nu) ni kommer kunna sälja med god vinst till under halva dagens pris.
  Sverige ska ersätta den förlorade industriproduktexporten med en massiv, miljövänlig energiexport.
  Sen ska ni åter igen bli en fartygsnation (72 var det bara Japan som var större), med start av biståndsprodukter inom energisystem.
  Det finns varken tekniska eller ekonomiska problem, blott kunskapsmässiga.
  Hjälp mig att få in en rutin så alla riksdagsmänn lyssnar på det Berkly anser att en president bör veta.
  Min ansträngning kommer sluta då jag sammanfattat allt svårt i en lättbegriplig instuktion på min blogg.
  Såklart skulle jag bli i extas om något stort företag lät mig delta i det pratiska, det har ju alltid varit min grej, men då jag de sista 20 åren ansträngt mig att lära in så mycket som möjligt på så många fält som möjligt, har nog inga stora företag förtroende för min förmåga, de kör inside rekrutering, med varierande resultat…
  Kanske vi åker skidor en gång till sammans, ditt Idre är bra flott.

 31. Gunnar Littmarck

  Om Sverige bara vill destruera sitt kärnavfall behövs inte         Th232, ni kan bygga enklare smältsaltreaktorer, då ni inte behöver separera pa233 under det att proctactiniumet sönderfaller till U233.
  Nuvarande avfall räcker för all svensk energiförbrukning mellan 600 och 800 år.
  Då kan ni riva alla Kraftverksdammar, ni kan sluta importera fossila bränslen.
  Men jag vill att ni ska tjäna samtidigt som ni teknikfrälser världen, därför TMSR

 32. Gunnar Littmarck

  Fasiken… hoppas jag skrev rätt… det får jag kolla i morgon, ty Thomas vill inte hjälpa till med lösningen av ett konstruktivt problem?
  Att sänka kunstruktiva idér till destruktiva, är kanske Thomas styrka..
  Faktum är att det behövs en med just de egenskaperna i alla expansiva utvecklingsorgan.
  Vad glad jag blev om jag fick leda ett sådant organ.
  Hyppotes:
  Vattenfall får uppdraget, lejer mig som exekutivt ansvarig.
  Då skulle jag starta på hemmaplan.. ABB Chalmers, sen vidare under något år… så sammanstrålning för en småskalig prototyp i 50MWe klassen… så inom 4-6år storproduktion… då skulle jag sätta ett stort värde på kunniga fysiker som är gnällspikar och obekväma.
  Kanske drömer jag i vaket tillstånd… jo aj aj mitt imellan—-

 33. Inge

  Gunbo
  I not 21 visar du dig mest tjurig. Om 60 skrivit på att de håller med om AGW visar inte vad de andra 2000 tycker. Kanske hälften håller med, vad vet vi?

 34. Gunbo

  Uffeb,
  Jag bara konstaterade att mitt påstående om att tusentals forskare stöder AGW har bekräftats. Skeptiker brukar ju säga att de är ett fåtal, ett par hundra eller t o m bara ett sextiotal.