globala temperaturen

Ny fantastisk applikation för temperaturanalys

För c:a ett år sedan gjorde Matz Hedman en mycket uppskattad webb-applikation för att åskådliggöra Sveriges temperatur. Men nu har han gjort något mycket bättre som även täcker hela jorden med både markmätningar och satellitmätningar. Själva applikationen, som fungerar på de flesta webbläsare förutom Internet Explorer, hittar ni här: https://cfys.nu/GTA/ Men titta först på detta   →

Stora fel i globala temperaturserierna

Det har varit mycket diskussioner på olika nätforum om korrigeringar som gjorts i de globala temperaturserierna. Ofta har korrigeringarna handlat om att man har justerat ner äldre data. Här analyserar jag korrigeringarna för Island och Sverige. Det här är en utökning av analysen jag gjorde för Island förut (här). Jag har nu använt mig av   →

Forskarna ÄR ju överens

Nu har vi äntligen fått det bekräftat. Det finns en vetenskaplig konsensus om AGW och påståenden om att forskarna inte är överens är bara skeptikerpåhitt. I varje fall om man ska tro professor Peter Doran och hans studenter vid University of Illinois. De skickade nämligen ut e-mail till 3.146 forskare runt om i världen, vars   →