Stora fel i globala temperaturserierna

Det har varit mycket diskussioner på olika nätforum om korrigeringar som gjorts i de globala temperaturserierna. Ofta har korrigeringarna handlat om att man har justerat ner äldre data. Här analyserar jag korrigeringarna för Island och Sverige. Det här är en utökning av analysen jag gjorde för Island förut (här).

Jag har nu använt mig av det ”griddade” datat från GISS och HadCRUT, dvs från de två stora globala temperaturserierna som sträcker sig längst bak i tiden. Att datat är ”griddat” innebär att man har delat in jorden i ett rutnät och givit rutorna temperaturvärden för olika tidpunkter. Den stora skillnaden mellan GISS och HadCRUT är att GISS extrapolerar till områden där det inte finns mätningar, medan HadCRUT inte extrapolerar.

Tar man däremot en ”ruta” där det finns mätningar borde skillnaden mellan mätningarna och ”rutans” värde vara ganska liten. I den här analysen har jag använt mig av stationen Stykkisholmur, som har långa kontinuerliga mätningar, på västra sidan av Island och Uppsala klimatserie som jag har korrigerat med hjälp av Uppsala flygfält/F16 från 1950-talet och framåt. Se nedan.

Tioårsmedelvärden för Stykkisholmur från den Isländska vädertjänsten, GISS och HadCRUT. Trenderna visas för 1900-1940 och 1970-2013
Tioårsmedelvärden för Stykkisholmur från den Isländska vädertjänsten, GISS och HadCRUT. Trenderna visas för 1900-1940 och 1970-2012
uppsala2
Tioårsmedelvärden för Uppsala från Uppsala universitet (korrigerat för UHI), GISS och HadCRUT. Trenderna visas för 1900-1940 och 1970-2013.

Det är tydligt att det faktiskt är stora skillnader mellan GISS och HadCRUT. Och det är stora skillnader mellan dessa två och faktiska mätningar. HadCRUT verkar inte ha justerat ner Island men däremot ligger man lägre än mätningar för mellan-Sverige under första hälften av 1900-talet. GISS har totalt ändrat början på 1900-talet på Island och sänkt mellan-Sverige. Däremot verkar de vara ganska överens med både sig själva och mätningar för senare hälften av 1900-talet fram till nu.

Nu har jag analyserat två platser där det finns kontinuerliga mätningar under lång tid. Och här ser man alltså stora fel för första hälften av 1900-talet. Man undrar då hur det ser ut på platser där kontinuerliga mätningar saknas. Nästa fråga blir då hur stor del av jorden de har sådana här fel på. Kanske är det egentligen ingen större skillnad på 1930-40-talets värmeperiod och den nuvarande. Mätningarna på Island och i Sverige tyder iallafall på detta.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olle R

  HADCRUT och GISS LOTI har väl inte ambitionen att erbjuda lokala temperaturdata eller lokal precision. Homogeniseringar och justeringar görs väl mer för att gagna den storskaliga regionala och globala beskrivningen av temperaturutvecklingen. Dessa temperaturserier görs av sammanfogade land och havstemperaturmätningar, så griddade data kommer ju i stor utsträckning att präglas av havstemperaturer på Island, och i viss utsträckning också i Sverige.
  Om man vill studera temperaturutvecklingen till lands i mindre regioner och länder är bättre att använda Berkeley Earth (BEST) som primärt är en ren landserie och har ambitionen att erbjuda mer lokal precision och analys:

  http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/iceland

  http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/sweden

  En festlig detalj är att BESTs temperaturkurva för Sverige visar att 1930-talets rekordtemperaturer har överträffats ett par gånger på tidiga 2000-talet och inte först 2014 som SMHI anger. Här ska påpekas att BEST även använder närliggande regionala temperaturdata som rent statististiskt kan ha ett informationsvärde då det gäller att konstruera temperaturen inom Sveriges gränser.

 2. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det är populärt hos en del företrädare för skepsismen att använda justerade data som intäkt för att de vetenskapliga slutsatserna är fel. Om man lägger långsiktiga trender över temperaturutvecklingen, så ser man att även om man använder ojusterade rådata så blir det i stort sett samma globala trendutfall över tid.

  Jag kan förstå att vetenskapsförnekelsen inte vill se några justeringar för ”outliers” och andra statistiska störningar. Man vill ju gärna t.ex. ha kvar extremåret 1998 som startpunkt för att kunna hävda att ”ingenting hänt på 18 år”. Tar man bort extremavvikelser som El Nino/La Nina-år, och extra kalla år som vid vulkanutbrottet Pinatubo, så blir ju kurvan avslöjande rak, och ökande. Det blir den även om man tar tillräckligt långsiktiga trendperioder och medelvärdeskurvor.

 3. Mycket intressant!
  Jag visste inte att det skiljde så mycket. Hur slår det här globalt eller för i alla fall Norra Hemisfären?
  Den frågan blir allt viktigare.
  Jag har ju själv kollat på Stykkisholmur en gång och även frågat GISS som inte hade någon bra förklaring tyckte jag.

 4. Gunnar Kjelldahl
  Du menar att du vill justera bort naturliga variationer för att få fram kurvan som skulle kunna bero på människans utsläpp av koldioxid?
  Sådana försök har ju gjorts men jag tror tyvärr inte att kunskapen om de naturliga variationernas storhet är tillräckligt klar för att de skulle kunna bli bra, dvs verkligen spegla det du är ute efter. Dessutom glömde du att även annan mänsklig påverkan som inte har med våra utsläpp av koldioxid att göra måste bort. Exempelvis UHI-effekten, dvs hur städer i sig påverkar temperaturen.

 5. Johan M

  Problemet är väl att dessa dataserier har manglats i så många processer så ligger väldigt långt ifrån de faktiska mätningarna. Det den ena organisationen räknar som uppskattade värden räknas i nästa led som faktiska mätningar. Att spåra de ursprungliga värdena å en global nivå är nog nästan omöjligt. Om an tittar på sidan nedan så finns där en uppräkning av de nationella institut som öppnat upp sina data för vidre spridning – 30 länder i världen, många med förbehåll. SMHI vill väl inte släppa på sina data då de kan säljas för pengar och situationen är densamma över hela världen.

  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/crutem4/data/download.html

  Vad betyder det att det bara finns 60 länder uppräknade?

 6. Alienna

  GunnarK,
  Startdatum är 1996 (inte 1998).
  Vad menar du med ”vetenskapsförnekelse”? Kan du delge oss definitionen?

 7. Kenneth Mikaelsson

  Spelar ju egentligen ingen roll varför de sk korrigerat temperaturerna för de har ju sabboterat förtroendet totalt för vad forskning ska stå för.. sen att East Anglea står för de värsta avvikelserna får ju tillskrivas epost ligan..

 8. Magnus Cederlöf

  Olle R #1:
  Alldeles oavsett om man har ”homogeniserat” och inkluderat havstemperaturer så kvarstår felet. Temperaturen över haven och över land är inte frikopplade utan beror av varandra. Om det är temperaturen över havet som har gjort att temperaturen på just 30-40-talen blivit lägre beror det förmodligen på att det finns enorma fel i havs-temperatur-datat. Detta skulle i så fall vara än mer oroande.

  Gunnar Kjelldahl #2:
  Problemet är väl bara att det ojusterade rådatat inte finns kvar. Tittar man på GISS tex så stämmer inte det ojusterade rådatat med mätningarna. Man har helt enkelt justerat rådatat. Tycker du att det är sund vetenskap?

 9. tty

  Gunnar Kjelldahl #2

  Den här gången har du lyckats prestera ett ovanligt okunnigt inlägg.

  Uppsalaserien som GISS justerat till oigennkännlighet är redan korrigerad för ”för ”outliers” och andra statistiska störningar”. Mycket noggrant till och med. Läs gärna beskrivningen av metodiken i:
  Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change 53:213-252.
  Artikeln är oklanderligen peer-reviewad, så du kan tro på innehållet utan att begå hädelse.

  ”Tar man bort extremavvikelser som El Nino/La Nina-år”

  …så blir det faktiskt inte mycket kvar. Om ENSO som kommer igen vartannat/vart tredje år är ”extremavvikelser” så är det väl lika bra att du justerar bort även vintrarna som ”extremavvikelser” så får du en riktigt skrämmande medeltemperatur.

 10. Magnus
  Just ja, så var det ju. Rådata är inte kvar. Vad det inte hunden som käkat upp dem?
  Undrar hur Gunnar Kj har lyckat få fram en kurva med bara rådata?

 11. Kenneth Mikaelsson

  Lite OT men lite reaktion på vad som sades i öppna tråden:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/16/policy-based-evidence-making/

  Hörö du Gunnar jag brukar pika grannen som är inbiten centerpartist för dig.. och vet du vad jag tror han skämmes nå så fruktansvärt när du kommer på tal….

 12. tty

  Ett litet tillägg beträffande El Nino/La Nina år såsom ”extrema” enligt Gunnar Kjelldahls synsätt så kan det vara intressant att notera att enligt NOAA så har följande år sedan 1950 inte varit Nino eller Nina-år:

  1960-62
  1967
  1979-81
  1990
  1993
  2013

  Alltså 10 av 64 år som inte varit ”extrema”. Faktum är att flera år (13) har varit både Nino och Nina samma år. Vad kallar man dem, ”hyperextrema”?

 13. Olle R

  #8 Andra världskriget var förvisso en rörig tid då det av naturliga skäl skedde stora förändringar i mätförfarandet för havstemperatur. Det här har man försökt korrigera och det är mycket möjligt att HADSST och ERSST gjort detta lite olika. Sammantaget har dock korrigeringar av havstemperaturer ”värmt det förflutna” mer än vad korrigerade landtemperaturer ” kylt det förflutna”.

  Annars, min kritik av ditt resonemang kan sammanfattas: Använd de nationella vädertjänsternas data för att studera nationens temperaturförändring men använd de globala temperaturserierna för att studera global temperaturförändring.

  I de publika lättillgängliga portalerna till GHCN (senaste versionen) kan man inte längre hämta ojusterade data.
  Däremot finns de att hämta på ftp-sajterna: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/
  filerna med ”qcu” är rådata med reservation för att de nationella vädertjänsterna kan ha justerat dem, t ex vid stationsflytt eller byte av mätprocedur och -teknik

 14. tolou

  Jag tror temperaturjusteringarna beror på en ’confirmation bias’ där man alltså utgår från klimatmodeller(igen…) som visar att den största uppvärmningen borde ske i polarområdena. Här saknas istort sett helt några termometrar varför man helt enkelt ”utgår ifrån” att det varit kallare här i det förflutna. Då sätter man igång att justera ner historisk data och samtidigt höja senare mätningar för att representera denna ”omätbara” utveckling.  

  Numera har vi även satellitmätningar som inte kan justeras på samma sätt men bara med data sedan 1979. Innan dess är det upp till den som justerar uppmätta temperaturer att göra ett då bra jobb som möjligt, antagligen efter arbetsgivarens agenda. Konstigt att satellitmätningarna inte visar på samma uppgång…  

  https://stevengoddard.wordpress.com/?s=temperature+adjustments&submit=Search

 15. Magnus Cederlöf

  Olle R #13:
  ”Sammantaget har dock korrigeringar av havstemperaturer ”värmt det förflutna” mer än vad korrigerade landtemperaturer ” kylt det förflutna”.”
  Hur vet du det?

  Så du tycker att man ska okritiskt svälja vad de globala temperaturserierna kommit fram till. När jag granskar dem så ser jag att det finns stora fel. Men du tycker alltså att en kritisk granskning är fel?

 16. tty

  OlleR #13

  Faktum är att ”temperaturblippen” i haven under andra världskriget är ett mysterium (som diskuteras bl a i några av Climatgate-mailen). Den syns även i mätningar av lufttemperaturerna på öar och vid kuster, så den kan inte helt bero på mätproblem.

 17. Kenneth Mikaelsson

  Om ni nu inte redan gjort det så gå in på :https://stevengoddard.wordpress.com/

  Myche läsvärt där med! koppling till dagens tema..

 18. Olle R

  #12 El Nino-indexet ska väl betraktas som ett kontinuum. I mening är allt mellan +1 och -1 en halvmesyr och i princip neutralt.
  Den el Nino som formellt sägs råda nu är en halvmesyr. Tittar man tillbaka på statistiken ser det ut som nuvarande ”varken bu eller bä”-förhållanden kommer att råda tills vi får en kraftig el Nino och sådana kommer i stort sett bara till jul. Efter det kan det möjligtvis återigen bli en kraftig la Nina.
  Mina 50 öre….

 19. pekke

  När det gäller Stykkisholmur så har jag en länk till Isländska Met via Waybackmachine:
  Sidan från 15/9 2008:
  http://web.archive.org/web/20080915094135/http://en.vedur.is/climatology/clim/nr/1213

  Notera att Stykkisholmur har en uppvärmningstrend enda från början av 1800-talet och 1930 – 40-talet i princip var lika varmt som början på 2000-talet.

  Hitta den sidan på deras nuvarande hemsida om ni kan !

 20. Roland S

  Att kalkylera och betstämma klimat med beräkningsperioder på något 10-tals år måste vara imbecilt! Så korta perioder är VÄDER! Basta! Försök idka prickskytte med ett riktmedel där det är 1 cm mellan sikte och korn då man avser att träffa något 10000 gånger längre bort. Det går inte!

  Perioderna måste ha en längd av något 100 år annars blir det för mycket av slump och datat skall självklart inte justeras för extremvärden. Dessutom är det bara för vetenskapen att inse, att man bara har skalat i enstaka lager i den vetenskapliga kunskapen om alla samband mellan företéelser som till slut genererar vårt klimat. Oftast verka man hamna på vädernivån. Mot nämnda bakgrund förstår jag inte hur vetenskaparna skall kunna programera sina klimatkalkylerande system för annat än väder. Så snart tiden blir över något år med dessa program kan man lika väl överlåta åt en spågumma att presentera ett resultat. Och meteorologernas dagliga prognoser baseras i princip på en jämförelse mellan aktuellt väder och databas om hur det gick senast när läget var liknande. Hur skall man då klara något ännu mer komplicerat som klimat? Var finns ödmjukheten?

  Det finns kalkyler om hur klimatet har ändrats sedan istidens slut till idag. Det finns tillgång till ungefärlig info för att göra sådana klimatvärderingar. I princip var det mycket varmt vid istidens slut (förväntat) och sedan dess är det en ständig avkylning. Enligt en japansk forskningsrapport, så anser de att vi är på väg mot allt kallare förhållanden och i värsta fall en istid. Längs genomsnittslinjen för ändringar fram till idag, så finns sedan den verkliga kurvan med ömsom varma perioder och ömsom kalla perioder. Troligen lever vi just nu under de sista 1000 åren av Lilla Istiden.

  F ö anser jag att vetenskapen borde ägna sig åt att fastställa vilka typer av extremhändelser som kan trigga igång nästa kylperiod, så att människan kan förbereda sig för framtida extremkyla. Kanske t o m bli förvarnad. Jag skulle föredra att leva i ett varmare klimat än att tvingas leva i ett Antarktis-klimat. Ingen förändring till det extrema åt vilket håll den än drar, kommer att ske så snabbt att människan inte kan/hinner anpassa sig. Det är funderingar på anpassningar inför det svåraste scenariot (kyla) vetenskapens krafter borde koncentrera sig på, men det kräver att en del ”heliga kor” slaktas.

 21. Det är ju ingen nyhet alls. Alltså att Gunnar Kj som knappt klarar av att läsa och förstå enkla kommentarer korrekt försöker låtsas att han talar någon ’vetenskap’ han varken läst eller skulle förstå. Att han tom vill kalla dem som inte delar hans (närmast blinda) tro på allehanda talking points som florerar på diverse klimatalarmistiska och smutskastningssajter, och inbilla sig att detta är grundat i vetenskap.

  Nu tycks han alltså förorda att man inte beaktar mätdata, och/eller plockar bort allehanda verkliga variationer i sådan, för kunna få en rätare linje, som då bättre skulle visa vad vad verkligheten är än verkligheten (dvs mätdatat) själv.

  Vi har hört den sortens försök från CAGW-anhängare under många år. Viljan att ersätta data som inte fogar sig under dogmen med ’långtdstrenden’ istället, och sedan envist peka på detta raka streck, säga att det minsann varit rakt länge, och fortfarande pekar snett uppåt, och gör det nästan precis lika mycket även efter man lagt till ytterligare inkomna (mosträviga) mätdata.

  Det är förstås bara dumt. Och avslöjar att man inte begriper ens enklare sammanhang inom matematik, behandling av mätdata, för att inte tala om ’vetenskap’.

  Som sagt, att Gunnar Kj svamlar i nattmössan mest hela tiden är ju knappast någon nyhet. Och att hans (väldigt få) försök att svara på enkla kontroll- eller motfrågor mest bara resluterar i larviga halmgubbar är ju heller ingen nyhet.

  Som många redan uppfattat är Klimathotstron just en kyrka, där man med böner och tungmålstalande försöker frammana känslan av enighet och övertygelse om att man bekänner sig till rätta läran. Och att ’Gud’ såsmåningom skall uppenbara sig för de troende, och att det (bara) är ’prästerna’ kan utläsa tecken på att så sker vilket de sedan delger ’församlingen’.

  Men med vetenskap har detta noll att göra. Att Gunnar Kj inte ens insett att temperaturutvecklingen sedan många år,långt mer än ett decennium, inte stödjer den ’eniga vetenskapen’ som han (felaktigt) inbillar sig, och tror är samma som konsensus-dravlet, visar bara att han är helt väck angående det han ständigt tjatar om.

 22. Magnus Cederlöf

  Pekke #19:
  Här är länken:
  http://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213

 23. pekke

  Magnus C.
  Så de har kvar den !
  Men svår att hitta.

 24. AG

  #2 Läs senaste IPCC-rapporten, framförallt WG1 (du kan hoppa resten). Fortsätt med American Physical Societys genomgång av densamma: http://www.aps.org/policy/statements/upload/climate-review-framing.pdf
  Sedan är du redo för denna blogg.

 25. Helge

  När man läser Gunnar Källdahls (C) inlägg här på bloggen och på andra ställen så kan man inte låta bli att fundera på vad han egentligen själv tror på. Inläggen är klart vinklade och innehåller ofta stora delar av standard argumentationsfelen. Alla med lite kritiskt sinnelag blir med automatik lite mer skeptiska till sakinnehåll och slutsatser. Men Gunnar är kanske mer van att att tala med partikamrater, där de flesta hummar med så länge det är den officiella partilinjen men kan uttrycka helt andra åsikter på tu man hand. Gunnars retorik fungerar säkert på interna medlemsmöten men knappast i andra sammanhang.

  Själv tycker om flera delar av centerns politik, men den sk miljöpolitiken är för svårsmält för någon som vill att politik ska byggas på sakförhållanden.

 26. Lennart Bengtsson

  Få stationsdata är så omsorgsfullt kontrollerade som Uppsala temperaturen liksom den isländska serien för Stykkisholmur så här är det helt säkert att GISS och Hadley har fel. Sedan är det ju inta bara frågan att jämföra två trender för en så kort period som 40 år som dessutom har dominanta årsvariationer. Men ett är alldeles klart man kan inte konkludera att temperaturökningen i Mellansverige under de senaste 40 åren beror på växthusgaserna eftersom man inte kan göra detta för perioden 1900-1940. Däremot visar ju observationerna att temperaturen i Uppsala är högre 2013 än den var 1940. Om vi nu tillskriver denna ökning till växthusgaserna så är den ju ändå ytterst måttlig och knappast en global ödesfråga eller vad anser våra kommentatorer från C och MP eller klimatvrålarna?
  När det gäller extrema händelser så är ju Uppsalas årstemperatur för 1985 imponerande låg och bara en och en halv grad över styggåret 1867 som var det kallaste sedan 1722. Året 1867 var däremot ett ödesdigert år för Skandinavien då folk svalt och frös ihjäl i massor. Det var dessutom ett starkt incitament att utvandra till USA bort från elände och en dominerande överhet och som precis som nu som alltid vet bäst. År 2010 var också ett imponerande kallt år, vilket visar den höga amplituden på de naturliga variationerna som inte har ett dugg att göra med växthusgaserna. Det är dessa naturliga variationer som dominerar det svenska klimatet och inte lite högre växthusgaser nu än för 100 år sedan.
  LennartB

 27. Ann LH

  Helge @ 25. När det gäller Gunnar Kj. visar han sin gränslöst kreativa läsförståelse än en gång på sin egen blogg i Norrtälje tidning. Denna gången ger han sin publik en högst egen version av mediedrevet kring W. Soon. Och, detta efter att ha tagit del (?) av Pehr Björboms inlägg med länkar och efterföljande debatt där han visade upp sig och fick svidande svar på tal. Någon skrev att journalisterna kunde beskrivas som ”lögnare utan gränser”. Politiker då?

 28. Bo Carlsson

  ”Växthusgasernas” påverkan på den globala medeltemperaturen.
  Jag har redan presenterat bevis för att co2 inte påverkar den globala temperaturen ( Analyser av borrkärnor på Grönland 2014)
  Den ytterst lilla temperaturökning som kunnat konstateras kan bland annat bero på den ökade urbaniseringen, som vi såg exempel på i en Amerikansk film i SVT nyligen där mätningar gjordes från ett luftskepp.
  För övrigt anser jag att denna blogg kanske är något för mycket teknialiserad, med sådant man lärt sig i skolan, mer politik efterlyses, eftersom klimathysterin i huvudsak är politisk, sakliga argument biter inte på de redan frälsta. Det är ju i stort sett samma inläggsförfattare med i stort sett lika argument som återkommer hela tiden, detta riskerar enigt min mening att bloggen kan uppfattas som en klubb för ”inbördes beundran”
  Med vänliga hälsningar
  Bo Carlsson

 29. Geheater

  Pekke #19: Bestod svårigheten att hitta den i att den låg på exakt samma plats (länken är ju exakt densamma som din utan waybacksvamlet) eller att det kommit 8 nya artiklar sen 2008 och att den nu ligger länkad som artikel 9 på artikelsidan? Hur definierar du svår att hitta?

 30. Ann LH, Jag drog ned brallorna på honom idag (det släpptes igenom), hans svar var både ett (halvkvädet) medgivande av att ha snackat dumheter, ett ytterligare bevis hur skral hans läsförståelse är, samt att han hämtar sitt ’stoff’ från ’hemsidor’.

  Jag har svarat honom igen, men vi får se när det släpps igenom. Har god lust att ta ner ytterligare några av hans bluddrande påståenden. (Men tidigare har vissa av mina kommentarer aldrig släppts igenom).

  Lite roligt, när man skall kommentera står där tydligt:

  ”Vi tillåter inte .. personangrepp, ryktesspridning ..”

  Och jag kan inte se att hans post (och många av dem) innehåller ngt annat än just bara sådant.

 31. Ann lh

  Jonas @30, skönt att Du orkar. Jag blir bara så upprörd över hur han med sin självsäkra stil och enormt höga svansföring får fortsätta att indoktrinera elevkull efter elevkull. Det borde vara ett fall för skolinspektionen – om deras inspektörer vore kompetenta. Vetenskaplig och intellektuell hederlighet … Jo jag tackar.

 32. Staffan Algotson

  Staffan

  # 2 Gunnar Kjelldahl

  Du har ju ofta synpunkter på hur insändare på den här bloggen hanterar olika uppgifter. Du kanske är intresserad av att se hur IPCC bär sig åt ibland.
  När AR 2 presenterades 1996 utbröt ett visst rabalder, när det visade sig att den ej stämde överens med originalrapporten som lämnades in i november 1995.
  Frederick Seitz skriver:” A comparison between the report approved by the contributing scientists and the published version reveals that key changes were made after the scientists had met and accepted what they thought was the final peer-reviewed version”
  Fler än 15 avsnitt hade ändrats eller raderats. Bland annat följande meningar:

  ”None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed (climate) changes to the specific cause of increases in greenhouse gases”

  ”No study to date has positively attributed all or part (of the climate change observed to date) to anthropogenic causes.”

  ”Any claimes of positive detection of significant climate change are likely to remain cotroversial until uncertainties in the total naturel variability of the climate system are reduced”
  Enligt IPCC:s egna forskare som i 5 års tid gått igenom otaliga rapporter så kan man i forskningen inte se att CO2 orsakar klimatförändringar.
  IPCC hävdade att de förfalskningar(förändringar) man gjort inte ändrade något i budskapet.????????????

  Orkar du med ett exempel till? Vi gör ett försök.
  15/6-19/6 2008 sände Vetandets värld 5 reportage där man delvis ifrågasatte CO2 teorin. Det kunde man då.
  16/6 intervjuades Erland Kjellèn, David Parker (Engelsk meteorolog) och Joyce Penner (delansvarig för kapitel 9 i AR 4 och solforskare).
  Efter att ha pratat CO2 i 8 min. påpekade Sven Börjesson att man i kap. 3 och 9 i AR 4 kunde läsa att solinstrålningen under 80 och 90-talet ökade markant pga minskad molnbildning och minskade aerosoler. Detta innebar att temp. höjningen till stor/större del berodde på ökad solinstrålning under denna period. Penner medgav att hon blev mycket förvånad när hon såg resultatet av satellitmätningarna som visade minskad molnbildning, och hon medgav att klimat modellerna var felaktiga.
  När Börjesson frågade varför man inte kunde läsa något om detta SPM, svarade Penner att eftersom man inte förstod varför molnbildningen minskade kunde man inte skriva något om detta.
  Att kunskaperna om CO2: s inverkan på klimatet är små tycks inte spela någon roll.
  Är du intresserad att läsa om AR2 kan du gå in på rubriken : A major deception on climate change.
  Är du intresserad av AR 4 kan du gå in på Vetandets värld,sedan längst ner på sidan och klicka på rubriken Podradio, därefter på Samtliga program.
  Om du inte orkar läsa eller lyssna, så kan du somna i förvissningen om att CO2 inte innebär någon fara för vårt klimat.

 33. Njae Ann LH, i mina ögon är han bara en ganska liten, insignifikant person, som försöker göra sig större och viktigare genom att ställa sig brevid ngt ’stort och viktigt’ och skälla med. Genom att upprepa fraser han har snappat upp av dom ’stora och viktiga’ eller iaf deras talespersoner (eller iaf vad han tror de har sagt/menat).

  Jag ser inte mycket till självsäkerhet i det han predikar, snarare blind tro, och önskan att skydda den genom att blunda hårt, och hålla för ögonen. Och det märks ju varenda gång någon tilltalar honom i frågan. 🙂

  Jag tycker att han är en tillgång i debatten. Och han kommenterar ju här lite då och då. Låt honom fortsätta …

  Angående hans elever tycker jag inte att du skall misströsta allt för mycket. Alla har vi väl haft lärare av olika kvaltéer, och barn är både nyfikna och inte dummare än att de märker när läraren inte kan svara redigt på uppföljande frågor.

  Men jag hoppas att han inte predikar sin tro i klassrummet. Har du någon indikation på att så sker? (För jag anser att hans religion är hans privatsak, inget för skolinspektioner)

 34. tty

  OlleR #18

  ”El Nino-indexet ska väl betraktas som ett kontinuum. I mening är allt mellan +1 och -1 en halvmesyr och i princip neutralt”
  Så du tänker alltså lansera ett sprillans eget El Nino index? Nino-neutrala förhållanden råder mellan +0,5 och -0,5 grader.
  ”Den el Nino som formellt sägs råda nu är en halvmesyr.”
  Kanske det men det gäller i så fall även för El Nino 1953/54, 1958/59, 1976/77, 1977/78 och 2004/05 som var lika svaga
  ”Tittar man tillbaka på statistiken ser det ut som nuvarande ”varken bu eller bä”-förhållanden kommer att råda tills vi får en kraftig el Nino och sådana kommer i stort sett bara till jul. Efter det kan det möjligtvis återigen bli en kraftig la Nina.”
  Undrar vad det är för statistik du har tittat tillbaka på, för det har i varje fall aldrig hänt sedan 1950 att en svag Nino har följts av en stark. Möjligen skulle man kunna ta den svaga Ninon 1958-59 som följdes av en måttligt stark, men det var först efter 4 år (1963-64). Däremot har det hänt att två svaga Nino kommit efter varandra (1976-78) och att en svag Nino följs av en stark Nina (1953-56) och av en svag Nina (2004-6).
  Att starka Nino ”kommer bara till jul” är också tvivelaktigt. En el Nino kan börja när som helst på året. Däremot kulminerar den oftast kring årsskiftet vare sig den är stark eller svag, men undantag finns. El Nino 1951, 1987 och 2004 kulminerade i oktober.
  Däremot har du nästan rätt i att en stark el Nino alltid brukar följas av en stark la Nina. Dock var 1982-83 års mycket starka Nino i viss mån ett undantag. Den följdes istället av två svaga Nina i rad.

 35. tolou

  Staffan #32
  ”eftersom man inte förstod varför molnbildningen minskade kunde man inte skriva något om detta”
  😛

 36. Ingemar Nordin

  Tack Magnus!,

  Det är ju onekligen ganska oroväckande att jämföra stora, och allmänt erkända, databaser med de ytterst väldokumenterade lokala mätserierna i Uppsala och Stykkisholmur och så klart kan visa på diskrepanserna. Globala uppskattningar är ju som bekant med nödvändighet baserade på just lokala data. Hur skulle det annars gå till?

  Det är oroväckande ut rent vetenskaplig synvinkel eftersom så mycken klimatvetenskaplig forskning utgår från dessa databaser. Och det är oroväckande även ur politisk synvinkel eftersom diverse politiker har bestämt sig för att lita på denna forskning.

  Jag hyser inga större tvivel om att temperaturen har gått upp under de senaste hundra åren. Men att ur dessa manipulerade data skilja ut just den människoskapade koldioxidens effekter ter sig närmast omöjligt. Det minsta man kunde begära av dessa databaser är ärlighet, i synnerhet som man plöjer ned 100-tals miljoner dollar och euros för att underhålla dem.

  Bevisbördan ligger på dem som påstår att dessa diskrepanser INTE förekommer på andra håll än Stykkisholmur och Uppsala.

 37. Magnus Cederlöf

  Ingemar #36:
  Ja man kan tycka att de borde visa lite välvilja och iallafall förklara hur de räknat. Men när de vägrar att göra detta så göder det bara misstron mot dem själva.
  Jag gjorde ett (halvhjärtat) försök förut att tränga mig in i fortran-koden som GISS använt. Men koden var skriven på ett sånt sätt att det liknar vad vi i mjukvarusvängen kallar ”obfuscation”, dvs man försöker göra obegriplig så att någon annan inte kan ändra i den. Det kan vara så enkelt att de helt enkelt inte vet själva hur de har räknat, och det skulle vara en för stor prestige-förlust att erkänna det.

 38. pekke

  Geheater #29
  Riktig lika länkar är det inte, men erkänner att jag inte kollade ordentligt på den nya sidan, my bad.
  Klimatsidan förr:
  http://web.archive.org/web/20080913142549/http://en.vedur.is/climatology/clim/

  Nu:
  http://en.vedur.is/climatology/iceland

  En fundering om länkarna till höger på sidan.
  Varför har ett statligt institution 2 länkar till en NGO/lobbysida: http://www.climate.org/ och Real Climate till höger.
  Ingen av dessa har nån form av officiell status, Real Climate vet vi att de har kopplingar till GISS, men de har ingen som helst status som statligt eller liknande och Climate Institute har heller inte nån sån status utan verkar vara en lobbyorganisation.

 39. Gunnar Strandell

  pekke #38
  Från Climategatemailen som släpptes 2011:

  Mann:
  the important thing is to make sure they’re loosing the PR battle. That’s what
  the site [Real Climate] is about.

 40. Sören G

  #39 Om Mann vinner PR-striden med felaktiga argument så blir PR-förlusten så mycket större sedan när allt är avslöjat.

 41. Olaus Petri

  OT, men läskigt. Humaniora riskerar att urarta till en kulturfrenologisk institution om dess värden skall knytas till samhällsnytta och politiska övervägande. Tyvärr är många humanister inte medvetna om detta, vilket inte minst denna skrift av en idéhistoriker visar, och givetvis finns klimateländet med:

  ”Det första handlar om behovet av att öka humanioras genomslagskraft vid universiteten, i forskningspolitiken och i samhället i stort. Humanistiska kunskapers betydelse inom centrala områden som till exempel medie- och offentlighetspolitik, skol- och språkfrågor, migration, välfärdsutveckling och hälsa har länge varit för svagt artikulerad. Idag växer samtidigt insikten om att samhällets svåraste utmaningar och konflikter, både nationellt och globalt, är människoskapade och därför i en väsentlig mening kulturella. Det ger humaniora en ny roll i kunskapsutvecklingen kring samhällets sätt att möta klimatförändringar och globala konflikter. Ändå fortsätter humanioras relevans att vara ifrågasatt. En orsak är de humanistiska forskarnas svårighet eller ovilja att hävda sina kunskapsanspråk. Tanken på en humanistisk expertis ter sig som en självmotsägelse. Istället är diskussionen låst i uttjänta idéer om humanioras roll som hjälpvetenskap eller demokratisk förskola.”

  http://debatt.rj.se/?p=309

 42. Ingvar

  Det är inte lätt att tampas med Monckton inte 🙂
  http://wattsupwiththat.com/2015/03/16/where-the-complex-climate-models-go-wrong/

 43. Ann lh

  Jonas @33, på Din frågan om jag har någon indikation på att Gunnar Kj.’s klimathotsreligion påverkar hans undervisning i klimatfrågan så måste jag naturligtvis svara att jag inte följt undervisningen på plats.
  Låt oss hoppas att det är möjligt att likt en fjäril genomgå en metamorfos när man stiger in i lärarrollen, en fullständig förvandling från att ha varit den Gunnar Kj. vi lärt känna via blogg och debatt till en som har förmåga att både ta till sig och förmedla en allsidig och hederlig bild av denna komplexa fråga. Men de elever, som möjligen sett både den politiskt, religiöst förkunnande puppan innesluten i sin lilla värld och den individ som i så fall krupit ur sin tankeboja och är nyfiken på och är öppen för den stora världen, de måste förundras.

 44. Slabadang

  Rossi fick avslag på sin ecat från patentbyrån i USA !

  ” Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis”. Javisst! Vad patentbyrån inte kan svara på eller någon annan är VILKA extraordinära bevis som krävs. Vi ser en katten på råttan, råttan på repet utan att nån känner till längden på repet eller hur många djur som skall vara med i kedjan.

 45. Slabadang

  Nåt för Stilbs och Pehr B!

  Kapacitet ekonomi ?

  http://www.absalutecology.com/en/index.php

  Kort video :

  https://www.youtube.com/watch?v=Neg9MjVgy7g

 46. Guy

  Kanske OT. Nature Geoscience har publicerat en artikel om Antarktis avsmältning som är som vanligt större än dom trodde. Vattennivån kommer att stiga 3,5 meter. Visserligen kommer ddet att ta flera hundra år, men det dög som förstasidesnytt i HBL.

  http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2388.html

 47. Kenneth Mikaelsson

  Dags att bunta ihop idioterna och skicka dem enkelresa till antarktis så de får studera fenomenet på plats och ge dem en internet uppkoppling så de rapportera sina betraktelser till övriga världen.. 🙂

 48. Kenneth Mikaelsson

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/16/one-scam-they-want-us-to-forget/

 49. Kenneth Mikaelsson

  http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120013495

 50. Olle R

  #15 Magnus, om hur homogeniseringar till lands och sjöss påverkat de globala temperaturserierna kan läsa om här exempelvis:
  http://variable-variability.blogspot.se/2015/02/homogenization-adjustments-reduce-global-warming.html
  I övrigt ser jag inget fog för de braskande rubrikerna på detta blogginlägg. GISS ser ut att ha justerat ner temperaturtrenden för Island, kanske beroende på någon regional utsmetning. I övrigt kan man inte säga mycket eftersom du jämför enstaka stationer med rutor på drygt 500×250 km (h x b) för HADCRUT och 200x 100 km för GISS. Som sagt, jag rekommenderar Berkeley Earths databas för jämförelse av regioner och stationer.

 51. Olle R

  #34 tty Nu är det diskussion på högsta nivå 🙂
  Jag antar att det är kring denna bild som diskussionen kretsar
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
  Det har ju varit ganska neutrala förhållanden i fyra år nu och efter såna episoder brukar det bli el Nino och jag tror inte havet nöjer sig med en mes-el NIno. Passadvindarna har ju tryckt ner en hel del värme i havet nu, så det borde komma en rejäl reaktion. Det som intresserar mig mest just nu är ENSO-prognoser mot slutet av året där ensemble-medelvärdet ser ut att stiga över 1.

  Man kan identifiera två mekanismer som överför värme från tropiskt hav till atmosfären. Den ena är tropiska cykloner. På teoretiska grunder borde ökade ytvattentemperaturer leda till fler och/eller större cykloner, men det bekräftas inte av statistiken, även om det verkar ha hettat till i Stilla havet på senare tid.
  Andra faktorer som ökad ”wind-shear” kan ju ha motverkat cyklonbildningen.
  Den andra lite mer storskaliga processen för värmeöverföring till atmosfären är el Nino. El Nino ökar på den globala troposfärtemperaturen vilket märks mer på satellitserierna än på yttemperaturen. Ökad troposfärtemperatur ger dock större värmeläckage till rymden, så paradoxalt nog minskar el Nino ökningen av det globala värmeinnehållet, medan la Nina-förhållanden ökar värmeupptaget. Det här kan man spåra via TOA- energiflöden, ändringar i oceanernas värmeinnehåll, lite modelleringar osv, vilket gjorts i en del artiklar på senare tid…

 52. Guy

  Olle R #51

  Mycket klart formulerat. Låter logiskt också. Men…men … var är den hornprydda svansförsedda CO2? Börjar hin onde tappa greppet eller missförstår jag totalt?

 53. Magnus Cederlöf

  Olle R #50:
  De må ha hur ädla syften som helst med deras justeringar, men det jag försöker uppmärksamma här är att dessa justeringar slår fel. Både Stykkisholmur och Uppsala har långa och välgranskade temperaturserier som stämmer väl överens med andra stationer. När justeringarna gör att det inte stämmer mot dessa mätningar längre så innebär det att det finns ett stort inbyggt fel i de globala temperaturserierna.
  Dessutom är det ju faktiskt så att tex GISS har justerat det råa datat innan homogeniseringar. Tycker du att det är ok att göra så?

 54. Mats G

  51
  Olle R

  Det som ökar stormar är temperaturskillnader och det kommer när det blir kallare vid polerna. Det som händer med en global uppvärmning är att skillnaderna minskar och därmed mindre stormar. Dvs det totalt motsatta som klimathotarna yrar om

 55. Alienna

  Slabadang #44

  Det där extraordinär-dravlet är ju något som ”skeptikerrörelsen” hittat på. Det är bara ordinär pseudovetenskap.

 56. tty

  Alienna #55

  ”Det där extraordinär-dravlet är ju något som ”skeptikerrörelsen” hittat på.”

  Det var faktiskt Carl Sagan som 1980 myntade uttryckt ”Extraordinary claims require extraordinary evidence”, men han parafraserade egentligen bara ett uttalande av Laplace i ”Théorie analytique des probabilités” (1812), nämligen: ”Plus un fait est extraordinaire, plus il a besoin d’être appuyé de fortes preuves”.
  Det är alltså inte påhittat av ”skeptikerrörelsen”, och inte något dravel, i motsats till dina inlägg.

 57. tty

  OlleR #51

  ”Passadvindarna har ju tryckt ner en hel del värme i havet nu, så det borde komma en rejäl reaktion. ”

  I själva verket är det ju så att det just är frånvaron av starka passadvindar i västra Stilla Havet som gjort att den pågående Ninon är så mesig. Temperaturmätningar visar inte på någon ansamling av varmt vatten på djupet i västra Stilla Havet och havsnivåmätningarna visar samma bild. Det finns en ”bulge” ca 140 väst över den Kelvinvåg som är på väg österut, medan havsnivån i väster är normal eller lägre än normal.

  ”Det som intresserar mig mest just nu är ENSO-prognoser mot slutet av året där ensemble-medelvärdet ser ut att stiga över 1.”

  Om du studerat ENSO borde du vara medveten om att det finns något som kallas för ”the Spring Predictability Barrier”, vilket kort sagt betyder att de prognoser som görs nu för senare delen av året är värdelösa.

  ”Man kan identifiera två mekanismer som överför värme från tropiskt hav till atmosfären.”

  Du glömmer den helt dominerande, avdunstning (och så småningom regn), de två mekanismer du nämner är specialvarianter som bara svarar för en ytterst liten del av värmeöverföringen.

 58. Alienna

  #56, OK. Det är en fras plockad från en science fiction. (Hade för mig att Sagan var en av dem som sparkade igång skeptikerrörelsen. Men då mindes jag väl fel.)

  Vad den idén skulle ha med verklig (genuin) vetenskap att göra, annat än för att stoppa obekväma resultat, förstår jag inte.
  Jag ser det som ett rent politiskt redskap.
  Dom kan ju inte ens definiera vad dom menar!

 59. tty

  Re Alienna #58

  Här visar Alienna mycket instruktivt upp att hon/han är ett internettroll genom att göra ett fullständigt absurt påstående i hopp om att jag skall lägga ned tid på att vederlägga det.

 60. Alienna

  #59, Jag förstår inte vad det skulle vara som är absurt?

  Dessutom är det väl ingen som förväntar sig att någon skall lägga ner tid på att försöka vederlägga något som inte kan vederläggas.

 61. Slabadang

  Alienna nu är du ute och cyklar..

  Det står faktiskt ordagrant så i det formella svaret ifrån patentbyrån.

 62. Alienna

  #61, Ja…? Det är ju därför jag kommenterade det.
  Det är bara patetisk BS.

 63. Alienna

  Apropå cykla…
  Vet någon här vad ”extraordinära bevis” är för slags/sorts bevis?
  Och var går gränsen mellan ordinära och extraordinära bevis?
  Vem bestämmer vad som är ordinärt? Finns det två olika regelverk inom vetenskapen? ( En för det ’ordinära’, och en annan för det ’extraordinära’?)

  *cyklar vidare*

 64. Guy

  Är benägen att hålla med Alienna #61. Då och då förekommer konstigheter i språket eller tanken.

  Skillnaden på ordinär och extraordinär får man en känsla för, men hur precisera? Däremot skillnaden mellan bevis och extraordinära bevis? Kanske en brottsutredning kan skilja på dom här begreppen, men vetenskapen. Antingen är det bevisat eller så inte, eller?? Det finns en annan liknande *floskel’ som används. Fundera på skillnaden mellan”förbjudet” och ”absolut förbjudet”. Blir det mera förbjudet om det är absolut förbjudet?

 65. Argus

  #64 och fler som kan tänkas vara intresserade
  Först ett svar till #64: Absolut!

  Sen en historia som utspelar sig för ca 100 år sedan, när det var vanligare att pruta i affären.

  Kunden: I skyltfönstret står ju alldeles tydligt att ni har ’Fasta Priser’, men nu hörde jag ju helt tydligt att kunden innan fick pruta en hel del!!??

  Affärsinnehavaren: hm ,jaha, njo, men men, under det *fasta priset* kom hon i alla fall inte.

 66. Mats G

  #61-64

  Det det handlar om att att bevisen skall motsvara påståendet.
  Efter som Rossis påstående går emot all känd kunskap om hur fysik fungerar så vill man att han skall ha en hel del under fötterna. Så det man säger är att man måste förstår sig på vad man håller på med.

 67. Mats G

  #66

  Och det är det jag har påstått angående klimathotet. extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.
  Så att någon från Greenpeace har skrivet en artikel räcker alltså inte.

 68. Guy

  Mats G #67

  Det att någon från Greenpeace skriver är inget bevis alls. Vad han/hon skriver kan vara ett bevis. Det har jag dessvärre inte ännu sett. 🙂

 69. Olle R

  #54 Mats G, Stormar på tempererade breddgrader får sin energi från temperaturskillnader mellan poler och ekvator. De förväntas minska i styrka. Å andra sidan försvagas jetströmmarna, som bildar större slingor, låsta väderlägen, ”envist väder”, etc
  Tropiska cykloner däremot får sin energi från varmt vatten, så de förväntas öka i styrka eller antal när de tropiska vattnen blir varmare.

  #57 tty, min utsaga om passadvindar har ett lite längre tidsperspektiv, efter 2010 typ.. Visst glömmer jag den dagliga konvektionen och ser mer till anomalierna, särkilt de som ger en markant påverkan på de globala yttemperaturerna. Apropå Enso-prognoserna så har de väl varit svajiga ett tag nu. Det är säkert så att prognospålitligheten till framåt jul är dålig. Min känsla är att om det ska hända något rejält med el Nino så är det då, och sannolikheten borde vara större om prognosen visar på +1 än -1.

  Apropå cykloner och ENSO: Just nu verkar det som Pam och Bavi som snurrat åt olika håll på ömse sidor av ekvatorn, har orsakat en stor omkastning av passadvinden , vilket skulle kunna trigga igång en el Nino: http://www.bom.gov.au/climate/enso/

 70. Mats G

  Så.. om någon sade till dig att nordpolen kommer smälta om 10-15 år om inget görs och sedan gjordes inte ett skvatt och Nordpolen(inkl isbjörnar är kvar). Skulle du föreslå denna man som President för Amerikas förenat stater samt proklamera att han är en auktoritet inom klimatvetenskapen?

  Jag pratar om Al the man eller var det the mouse. jag kommer aldrig ihåg.

  Det är en ding, ding värld.

 71. Björn

  Olle R [51]; Intressant om index ONI som du länkar till. Med ledning av detta index kan man knappast förvänta sig någon höjdare i kommande El Niño. Uppladdningen före den stora El Niño som gick iväg mot Sydamerika med början 1997, var betydligt större enligt index, jämfört med det vi nu ser efteråt. Det hela handlar om solenergi som lagras i västra delen av oceanen. Tyvärr, solen är en variabel och dess energi kommer stadigt att minska under lång tid framåt.

 72. Mats G

  69
  Olle R

  Vad jag förstår så stämmer det svar till mig. Det innebär att påstå att klimathotet kommer göra att det blir fler och starka Gudrun är fel. Då kan man undra varför klimathotarna klämmer sig ur sådant.

  Som du förstår så gröper varje liten droppe ur förtroendet. Det har vart lite för mycket felaktigheter för att jag själv ens skall ta klimathotarna på allvar längre. De förolämpar min intelligens vid det här laget.

  Del två i ditt svar så är det så att varmare vatten skall skapa starkare stormar. Jag har alltid vart lite undrande om Lennarts B påstående om mindre stormar vid Global uppvärmning just beroende på detta.

  Men om vi ser till statistiken så har vi alltså haft mindre och svagare tropiska stormar på senare tid. det finns vissa kalenderbitare här som har förklarat att så är fallet mycket noga här på KU.

  Slutsats. Vi har ingen global uppvärmning eftersom vi har mindre tropiska stormar. Å andra sidan så har vi mindre stormar även på tempererade områden som tyder på en Global uppvärmning.

  Eller är det så att väder är kaotiskt så det kan vara lite upp och ned när det gäller sådant här och det finns ingen dominerande faktor som styr allt utan allt hänger ihop?

 73. Anders L.

  FYI: Alla år på 2000-talet har varit varmare än alla år på 1900-talet, med undantag för 1998. Koldioxidhalten stiger just nu 100 ggr snabbare än vid slutet av den senaste istiden (och ökningstakten ökar hela tiden). Februari 2015 var den första februarimånaden någonsin med CO2-halten över 400 ppm. Årets isutbredningsmaximum i Arktis är det lägsta som någonsin observerats.

 74. Börje S.

  #73 Anders L

  OK, OK, OK då, vi ger oss, orkar inte tjafsa mer.

  Du och dina klimathoteripolare får allt vi äger och har, om ni lovar att fixa till klimatet så det blir som det enligt eran regelbok rätteligen ska vara.
  Ni fördelar pengarna till lämpliga klimaträddare så att vi äntligen får slut på alla de här varmaste åren någonsin.

  För att vi ska kunna göra det, vänligen ange numret på era bankkonton (glöm inte koden, tack) i nästa inlägg du skriver.

  /Börje S. et al

 75. Gunnar Strandell

  Börje S. #74

  En alldeles lysande idé!
  Det är klar att vi ska köpa oss fria från klimathotet med hjälp av klimathotarnas pengar.
  Att ingen har tänkt på det förut. 😀

 76. Christopher E

  #73 Anders L

  FYI: Ingen har bevisligen farit illa av det något mildare globala vädret, som oavsett vad som orsakar det inte skiljer sig från andra naturliga klimatförändringar tidigare i historien. Inget extremväder har ökat. I Sverige har snittvindarna minskat senaste halvseklet. Nya studier bekräftar att öknarna håller på att grönska som en bonus av CO2 och bättre väder. Det mänskliga välståndet har aldrig varit större än nu. Inte en enda art har man kunnat bekräfta utdöd på grund av gobal uppvärmning, och i Arktis, där du nu talar om vinterismaximum när sommarminimum inte ställer upp, där blir isbjörnarna allt fler istället för att drunkna som utlovat. Havsnivåerna stiger inte heller på något hotfullt vis trots hot om 20-faldiga accelerationer av takten. Förresten, även om begreppet februari bara varit med sedan romarriket, har det varit gott om ”februarisar” i historien med CO2-halter på tusentals ppm… ”någonsin” är ett lustigt begrepp i alarmistkretsar.

  Men måla ett plakat för all del och ställ dig på Sergels torg.

  http://www.sethchernoff.com/wp-content/uploads/2011/06/End-of-the-world-007-300×180.jpgE

 77. Christopher E

  Halkade in en bokstav som sabbade bildlänken sist ovan. Nu då:

  http://www.sethchernoff.com/wp-content/uploads/2011/06/End-of-the-world-007-300×180.jpg