Farväl till VoF

VoF logga
Vetenskap och Folkbildning startades i slutet av 1982 med ambitionen att med vetenskapliga metoder kritiskt granska allehanda påståenden om medicinska pseudoterapier, astrologi, paranormala fenomen, UFOs etc. Det var en utmärkt ambition och jag gick med så fort jag hörde talas om föreningen året därpå.
Under åren har mycket arbete lagts ned från föreningens sida på att faktiskt pröva olika märkliga uttalanden som görs i vetenskapens namn. Och jag tycker nog att det mesta varit bra. Granskningarna har oftast skett på ett öppet och ärligt sätt så att även de som granskats fått möjlighet att svara.
Men på senare tid så har kritiken – och det gäller särskilt klimatfrågan där jag själv kunnat följa debatten på nära håll – alltmer övergått till ett dumdrygt avfärdande utan någon ambition att verkligen pröva frågan. Argumentationen har kokat ned till ”Vetenskapen säger att …” och sedan så menar man att frågan är avgjord.
Denna typ av argumentation visar på att det finns djupa luckor i förståelse av vad vetenskap egentligen handlar om. Vetenskap är inte som en religiös verksamhet där det bl.a. gäller att skilja ut sådant som strider mot en ”bevisad” och fastslagen dogm. Att något strider mot en för dagen etablerad teori betyder inte att detta något skulle vara ovetenskapligt. Ty i så fall så skulle vetenskapen aldrig kunna utvecklas; nya teorier och idéer skulle omedelbart avfärdas. Tvärt om utmärks vetenskapen av den kritiska granskningen (oftast empirisk) av etablerade föreställningar och teorier.
När det gäller klimatvetenskapen så har det sedan starten pågått en vetenskaplig kontrovers om storleken på den globala uppvärmningen, och huruvida den innebär något reellt hot. Den dominerande sidan hävdar att uppvärmningen sker i accelererande takt och att den globala temperaturen kommer att bli flera grader varmare inom bara några få decennier.  Domedagsprofetior har haglat om stigande havsnivåer, om alltmer extrema väderhändelser, om miljontals klimatflyktingar, om snöfria vintrar, osv. Detta har man nu hävdat i snart två decennier utan att det hänt speciellt mycket.
Men VoF har valt att ställa sig på alarmisternas sida, enbart med hänvisning till FNs klimatpanel och till en påstått ”överväldigande” majoritet forskare. Men inte bara det: VoF stämmer in i kören av mobbare som egentligen bara ägnar sig åt att håna alla avvikande uppfattningar. Här är ett typexempel på hur deras retorik låter i motiveringen för ”Årets förvillare 2012” som går till radioprogrammet P3 Nyhetsguiden:
Även om de redovisade forskningsläget korrekt föreslog de att lyssnarna kunde avgöra frågan genom att låta en klimatförnekare och en forskare få varsin minut att förklara sina ståndpunkter på. Att låta pseudovetare få lika stort utrymme som forskare är ett klassiskt misstag inom vetenskapsjournalistik som felaktigt framställer parterna som ungefär jämlika, trots att den ena är mycket marginaliserad medan den andra har massivt vetenskapligt stöd.
”Klimatförnekare” versus ”forskare”? ”Pseudovetare”? ”Marginaliserad”? Språkbruket röjer en hel del om VoFs syn på sin egen roll. Är ambitionen numera att bara vara en simpel megafon för alarmisterna? Och att se till att skeptiska klimatforskare tystas i media?
Föreningen Stockholmsinitiativet blev utsedd till ”Årets förvillare” 2010. Tonen mot oss var lika hånfull och nedsättande då som nu. Vårt brott bestod tydligen i att vi vill verka som kritiska granskare av den av IPCC etablerade klimatteorin. Jag skrev ett svar till VoFs styrelse här. här
I samband med årsmötet våren 2011 så försökte tre av SIs medlemmar (och tillika VoF-medlemmar) att försvara SIs kritiska synsätt och förmå VoF att avskaffa sitt förvillarpris. Tyvärr blev vi nedröstade. Den vetenskapliga hållning till klimatfrågan, och till hur man normalt handskas med kontroverser inom ett vetenskapligt fält, lyste med sin frånvaro.
Man kan tycka att detta vore nog för att lämna föreningen redan då. Men jag hyste ändå en förhoppning – lite naivt kanske med tanke på hur VoF-styrelsen agerat även i andra omdiskuterade frågor – om att föreningen skulle utveckla sig mer i en sant kritisk, självständig och prövande riktning. Till min stora sorg så finns det inga tecken på detta.
Det är tråkigt att se hur en organisation som i början hade ambitionen att hålla den skeptiska och vetenskapliga fanan högt alltmer har förfallit till att bli en klubb för naiva besserwissrar. Föreningen har blivit en vetenskapens dödgrävare snarare än en vetenskapens försvarare.
Den 13:e april är det dags för årsmöte igen – i Uppsala denna gång. Påminnelse och dagordning kom i veckan. Men jag kan eventuellt glädja VoF-styrelsen med att jag inte kommer att närvara. Jag har gett upp hoppet och kan inte längre med gott samvete stödja denna verksamhet.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joakim

  Ni gör helt rätt i att lämna denna PK förening.
  Sen många år sen lämnade jag svenska kyrkan pga deras ställningstagande i klimatdebatten.
   http://m.svenskakyrkan.se/?id=644907
   

 2. För många år sedan hade jag för av sikt att gå med i VoF. Jag läste med intresse hemsidan och gamla nummer av folkvett men till följd av min naturliga lättja kom jag mig aldrig för att gå med. Det var tur för när jag fick tillfälle att studera prominenta medlemmar på forumet visade det sig att de inte hade minsta antydan till vetenskapligt förhållningssätt.
  Deras tvärsäkerhet i frågor som (ännu) inte kan avgöras vetenskapligt, baserat på en långt gången auktoritetstro och dogmatism har nu lett till att de ser ut att befinna sig på förlorarsidan i en rad frågor.
  Detta gäller inte bara klimatfrågan, ytterligare några exempel:
  Massvaccinationen betraktades och betraktas fortfarande av vissa som en mycket lyckad åtgärd. Symptomatiskt här är att när man väl låst sig för en position baserat på auktoritetstro så håller man fast vid denna dogm oavsett om auktoriteten ändrar sig.
  Rossis ecat avfärdades från första början med motiveringen att ingen lyckats med något sådant tidigare. Det är en märklig inställning för folk som hävdar sig ha ett vetenskapligt synsätt. HUr det är vet vi inte än, medn det finns en del som talar för att det faktiskt fungerar. Själv skulle jag aldrig uttala mig med VoF:s säkerhet i ett ämne därman  vet så lite.
   
  Jag drar mig också till minnes en märklig diskussion om femfaldig symmetri där man mer eller mindre försvarade förföljelsen av de som proponerade för det. Detta gjordes med argument som mer eller mindre gick ut på att om man inte hade ovedersägliga bevis för ett fenomen så skall man inte lägga resurser på att utforska det. Även detta är mycket anmärkningsvärt, bvad skall vetenskapen då syssla med utöver att replikera förfädernas experiment?

 3. Mikael

  Ingemar, fantastisk bra analys av VoF, som vanligt! Jag hade också stora förhoppningar på VoF. Att de verklingen skulle vara kritiska MOT industrin och dess pengar. Men tyvärr så har de inte modet att kunna kritisera industrins betalda auktoriteter. Har varit på intressanta möten med trollkarlen James Randi som berättat hur lättlurade folk med akademiska titlar är. Var även med på ett möte med Simon Singh som är engelsk vetenskapsjournalist och skrivit ett antal böcker om matematik bl a. Simon Singh avslöjade homeopati eller om det var akupunktur. Hade sedan en diskussion med honom (år 2008) om att hans nästa lögn att avslöja vore den globala uppvärmningen. Han skrattade och tittade lustigt på mig. Fast han är en duktig vetenskapsman så kunde han inte se utanför den mentala klimatboxen. Nu när bevisen mot AGW haglar in kanske han också vågar tänka i nya banor.

 4. Peter Stilbs

  Bra skrivet, Ingemar.
   
  VoF i dag är närmast en försvarare av det politiskt korrekta.

 5. Det förvånar mig att sanningssökande som Ingemar Nordin kvarstått som medlem under de senaste åren. Själv gick jag ut, efter flera års medlemskap, när jag fann tonläget inom föreningen oacceptabel.
   
  Idén med föreningen borde vara att försvara och förklara den vetenskapliga metoden och inte ta ställning för vissa ståndpunkter och demonstrera förakt för dem som är ifrågasättande. 

 6. Janne

  En förening är vad styrelsen är, som medlem kan man välja en annan styrelse. Om tillräckligt många är på årsmötet och har för avsikt att få bort den befintliga styrelsen kan man göra förändringar.
   
  Jag är inte med i VoF men ni som fortfarande är kan göra förändringar till det bättre.

 7. Johan M

  Var också medlem av VoF och tyckte det var riktigt roligt att läsa folkvett som var i ett mycket bra format. När jag för sex år sedan i forumet började ställa frågor om klimatförändringar och framförallt om man inte borde reagera mot medias och även Naturvårdsverkets vinkling så möttes man av en förunderlig dogmatism. Jag, som säkert flera med mig, har inte all tid i världen och jag lämnade föreningen istället för att försöka vända skutan. Fick väl en insikt i att vetenskap inte avgörs genom ett majoritetsbeslut.
   
   

 8. Slabadang

  Föreningen för politiserad vetenskap!
  Kapad av den politiserade vetenskapens aktivister. Den löjeväckande formuleringen måste vara skriven av Mr nollkoll Olle Häggström himself och avslöjar direkt vad föreningen egentligen är.
  Föreningen har redan systematiskt plurrat och deras hackkycklingar blir de som ifrågasätter doktriner. Du är inte ensam om att ha lämnat föreningen och den fungerar som ett parti istället för förening. VoF är redan bortom räddning! Numer ett dåligt skämt och jag vet inte om vetenskapen behöver andra fiender än sina självutnämnda tolkare och vänner längre.
  Vad vi alla stolt kan bära med oss är den insikt att vi är smartare och kunnigare än VoF. Vi har inga argument och påståenden som faller som korthus. Det är deras världsbild som kollapsa och inte vår.
  En ny förening för dem som visade sig ha rätt redan från början om vetenskapen vore mycket intressant att starta. Med bla kostdoktorer och klimatskeptiker som gått emot strömmen och fått rätt så finna det ju ett brett allmänintresse och stöd för att denna typ av avstickare från mainstream skall nå starkare positioner och erkännanden. Det självständiga fritänkandet är en viktig nyckel värdefull för vetenskapens utveckling ich Vo F har bevisat sig inkompetent och impotent att ta till sig nya rön.
  Jag tror att väldigt många är intresserade av att en ny förening bildas fri från de magplask och fri ifrån politiska aktivister bildas och bara ifrån det starka folkstöd som finns bakom både A dahlström och SI inklusive vaccinkritikerna (av rätt skäl) så kan medlemsantalet dra iväg och även locka medlemmar ur det havererade VoF.
  VoF styrelse sittter med gigantiska dumstrutar på huvudet och föraktet för föreningen är större än stödet för den.
   

 9. Lejeune

  OT: Humor, dagen Bergelins mot vindkraft:
   
  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20130407

 10. Lasse

  Ett exempel på en kapad organisation tydligen.
  Att  låta en homeopat berätta om verkningen av sitt medel och sen debattera med en läkare om hur verkningen skulle kunna ske vore väl  bra och bildande , på samma sätt som de som ser 4 grader och 1 m höjning av vattenståndet i korten skulle få chans att visa dem och ta kritiken med klimatvetenskapen som inte ser detta i bakomliggande trender. Det kan ju finnas det som inte går att mäta men som ändå sker!

 11. Gunnar Strandell

  Bra Ingemar, och välkommen i kretsen av fd. VoF:are!
  Harvärjan är inget dåligt vapen och särkilt bra när man utsätts för personliga påhopp av en mobb.
    

 12. Sören G

  VoF borde utnämna sig själva till årets förvillare.

 13. Christer Löfström

  Ni på SI/TCS övervärderar er egen betydelse och uppträder i vissa avseenden på samma sätt som organisationen IN skriver om.
   
  Ni väljer (o väljer bort) ämnen som passar er (dolda) agenda.
  Som exempel tar jag tystnaden kring Skogsmannens utmärkta länk i går. 
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/industrin-ser-svart-pa-framtiden_8057306.svd
   
   

 14. Peter Stilbs

  Christer Löfström – Du dyker upp då och då med de märkligaste OT-påståenden – klargör för oss okunniga på SI vari den ”dolda agendan” består ?

  Jag känner i alla fall inte till någon? Kanske jag bara är en nyttig idiot i de andra skribenternas ledband ?

 15. S. Andersson

  Är jag den ende som ser paralleller mellan VoFs sätt att handskas med meningsmotståndare och vissa totalitära regimers bokbål på 30-talet? Det som inte passar in ska förbannas, förbjudas och förintas.
   

 16. Ingemar Nordin

  Hans Iwan B #5,

  Visst, det var kanske naivt i överkant att stanna kvar i föreningen. Men jag hade en förhoppning om att den kritik som vi riktade mot hur föreningen spårat ur borde ha en viss effekt.

  Förutom mitt inlägg i länken ovan så skrev även professor Germund Hesslow ett utmärkt inlägg till ordföranden för VoF http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/12/vetenskap-och-folkbildning-har-trampat-i-klaveret. Sten Kaijser, Göran Ahlgren och jag var som sagt också där och försökte få dem att ta sitt förnuft till fånga.

  Men dessa argument och vädjanden hade noll effekt. Istället skrev exempelvis grundaren till föreningen, styrelsemedlemmen och till lika ansvarig utgivare för tidskriften Folkvett, Sven Ove Hansson, en beundrande recension av en av de allra värsta smutskastarböckerna som IPCCs innegäng (Oreskes) har producerat: Merchants of Doubt. Denna bok består av idel konspirationsteorier och personangrepp sida upp och sida ned. Hur man kan hylla en sådan bok som alldeles uppenbart strider mot all vetenskaplig redlighet och etik övergår min fattningsförmåga.

  Och som synes från citatet ur motiveringen för 2012 års förvillarpris så  fortsätter man i samma antivetenskapliga stil. Så nu får det vara nog!

 17. Hans H

  Löfström ???….och hur vill du tolka att den länken fick få kommentarer ?…TCS skulle på nåt vis handla om att sänka industrins energipriser ? 

 18. S. Andersson

  Christer Löfström 13
  På vilket sätt står den artikeln i motsats till TCS åsikter? Det industrin säger är ju bara att utan tillgång till billig och tillförlitlig energi kommer den svenska basindustrin att försvinna.
   
  Jag uppfattar att deindustrialiseringen av Sverige är ett av miljöpartiets och miljörörelsens långsiktiga mål. Smutsiga saker kan tillverkas någon annanstans och industriarbetarna kan väl ta jobb ”i vården”.
   

 19. Bra skrivet. Jag brukar läsa och ibland skriva i deras forum, och i många frågor tycker jag att det är mycket intressant och bra. Dock håller jag med helt i det du skriver och det som Perfekt (#2) nämner. Att i klimatfrågan och i frågan om massvaccinering verkar man, på ett märkligt sätt, ha låst sig vid en enda möjlig sanning i ett tidigt skede…

 20. Jag lämnade VoF redan 2011. Min motivering finns här:http://fredmanpakvarnberget.blogspot.se/2011/01/darfor-lamnar-jag-foreningen-for.html
   

 21. Björn

  Har också varit medlem i föreningen en gång i tiden, men insåg rätt snart deras ovetenskapliga hållning och drog mig ur. Tycker att deras redaktion i mångt och mycket liknar det dogmatiska UI. Om man kallar människor med en annan syn på klimatfrågan för klimatförnekare, har man inte med vetenskap att göra. Då handlar det om pseudovetenskap.

 22. Lasse Forss

  Jag är med i VoF och jag har förundrats över hur man bryter mot så gott som alla principer som man själv förespråkar. Inom upsalaavdelningen har vi haft ett antal föredrag om forskningens principer.
  Till exempel att all vetenskap ska vara evidensbaserad. Det låter ju självklart att man kollar om resultaten blir vad teorin säger. Och vad har IPCC et al. sagt som stämt med själva verkligheten? Jag vet inte att någon av alla förutsägelser slagit in. Alltså bryter VoF mot denna sin huvudregel vågar jag påstå.
  Vi har pratat om forskningsfusk och fått utomordentliga exempel på medvetet fusk, slarvfusk och ”oavsiktligt” fusk. Naturligtvis är medvetet eller uppsåtligt fusk allvarligast. Inom de flesta forskningsområden så brukar den som medvetet fuskat utestängas från forskningen. Men inte inom klimatforskningen. Vi har hockeyklubban, alla temperaturer som justerats för att skapa någon växthuseffekt att tala om. Ja, de frisläppta mailen innehåller hur många exempel som helst. Av någon anledning accepteras detta när det gäller klimatet.
  I forskningens etiska regler ingår att data, metod, ja allt som forskningen bygger på, ska ställas till forskningssamhälletes förfogande. Så har inte skett. Vi känner alla till Steve McIntyres försök att få ut Michel Manns trollerilåda. Trots att det finns lag på att offentligt finansierad forskning skall lämnas ut så vägrade man. Och Vof, som värnar forskningens principer, åtminstone har man sagt det i föredragen, har mig veterligt inte protesterat en enda gång.
  2010 när SI tilldelades förvillarpriset, så hade vår lokalförening årsmöte efter ”utdelningen”. Jag lämnade in en motion till lokalföreningen. Den var på hela sju sidor där jag gick igenom skillnaden mellan vad jag lärt mig i VoF, och hur VoF agerar i klimatfrågan. slutet av motionen löd så här.
  För mig är det självklart att kunna få svar
  på funderingarna. För att inte tala om att den självklara rätten att dryfta
  dem. Men VoF:s kommitée har beslutat att brännmärka de som inte ställer in
  sig i ledet och hyllar de tappra män och kvinnor som klargjort hur klimatet
  fungerar. Men innan jag ställer in mig i ledet så vill jag ha svar på
  frågorna. Och framför allt så räknar jag med att VoF:s lokalförening i
  Uppsala ställer upp och fördömer kommitéens utnämning av
  Stockholmsinitiativet. Om så inte sker så vill jag beslutet motiveras med
  svar på de frågor som jag ställt.
  Att en skeptisk förening säljer ut sin själ till lakejer som inte tål
  invändningar, det är verkligen tragiskt. Om det i kommitéen finns forskare
  som uppbär forskningsanslag, så borde väl anslagsönskningarna granskas.
  Risken är att de tillkommit med samma brist på respekt för vetenskapens
  metoder kan inte uteslutas.
  Hälsningar
  Lasse Forss
  Jag hade hoppats få prata åtminstone 30 minuter, men så var inte fallet. Jag avbröts efter några minuter. Någon diskussion blev det inte och motionen avslogs. Men jag förstod att de sista raderna, att de som stödjer IPCC och har egna forskningsanslag inom andra områden bör granskas eftersom IPCC-forskningen har satt fusk i system, störde några.
  Den 13:e håller VoF Sverige årsmöte i Uppsala. Jag har, som jag tidigare sagt, en motion som går ut på att ta tillbaka förvillarutmärkelsen 2010 för att VoF om möjligt ska kunna rädda sitt rykte som skeptisk organisation. Tyvärr är jag förhidrad att delta. Och jag vet inte hur eller om den kommer att tas upp. Censur är ju det gängse medlet inom klimatrörelsen. Om någon ska närvara vid årsmötet så mailar jag gärna över hela motionen.
   
   

 23. Lasse Forss

  Efter att ha läst de utmärkta kommentarerna, så kom jag på en anledning att faktiskt kvarstå i VoF. Jag tror inte att det kommer att ta så många år innan koldioxidteorin faller och att det hela kommer att betraktas som forskningshistoriens absolut största skandal. Det skulle vara intressant att kolla reaktionerna då.
   

 24. Lasse Forss #23
   
  Om det kommer bli så (AGW teorin faller) så kommer man bara hävda att det man sagt var korrekt med hänsyn till det man visste då, precis som man idag försvarar massvaccineringen.

 25. Lasse

  Varför inte gå med i VF och medverka till en bättre täckning av klimatforskningen. Det finns stor samlad kunskap att förmedla från SI. Vi kanske kunde bilda en underavdelning, för oss som tror vad vi ser och är skeptiska till vad vi inte ser!

 26. Rob

  Glädjande blogginlägg Ingemar!
  Mitt svar skall inte ses riktat till dig personligen utan är avsett som ett upprop till dem som inte redan förstått vad VoF egentligen är.
  VoF har sina rötter i CSICOP (http://www.greatdreams.com/faking.htm) , denna organisation har flera gånger outats som en terrier med syfte att förtrycka oliktänkande, alternativ medicin och annan vetenskap som går emot etablissemangets vilja.
  Avsikten med att skapa denna organisation, som VoF är modellerad från, var för att effektivt kunna möta det hot som alltid existerar från de genier som poppar upp på de mest oväntade ställen och riskerar att ställa maktens struktur på ändan. Man valde att uppmuntra och förvalta människors avund och småsinthet bland de som söker sig till dessa organisationer för att på gräsrotsnivå kväva varje försök till oliktänkande bland de egna leden och istället uppmuntra till inskränkthet och ren intellektuell könsstympning.
  Tyvärr är det först nu som motiven står klara även bland de mest välvilliga, om än naiva VoF medlemmarna, att organisationen är inget annat än en front för det rådande etablissemanget och de själva har lurats att tro att de hjälpt en sak, när de egentligen tjänat maktstrukturen för att undanröja hot som, kanske, hade hjälpt mänskligheten till något positivt.
  Frågan är, vad väljer ni som står inför detta vägskäl att göra nu?

 27. Ingemar Nordin

  JohJoh #24,

  Det handlar inte om huruvida AGW-hypotesen är korrekt eller inte. Att bedöma det har VoF absolut ingen kompetens. Men de klampar in i ett område som de inte begriper sig på och tar ställning som om de hade det.

  Nej, även om det mot förmodan skulle visa sig att AGW skulle vara korrekt så har VoF betett sig oansvarigt och ovetenskapligt. Det går inte att sudda bort i efterhand.

 28. Lasse

  ”Vetenskap och Folkbildning förespråkar vetenskaplig skepticism. Det betyder att vi anser att den bästa metoden som finns för att avgöra vad vi ska hålla för sant, är den vetenskapliga metoden. I korthet att formulera en hypotes (ett antagande), testa den, jämföra resultatet mot slumpen och mot placebo (när det är relevant), låta andra granska studien och upprepa försöket för att jämföra resultaten.”
   
  Är detta inte SI uppgift?
  Men inte när det gäller klimatet-då finns konsensus som vi inte bör granska: ”Klimathotsförvillare ifrågasätter oftast koldioxidens betydelse för klimatförändringarna, i strid med vetenskaplig konsensus på området.” Dvs fram tills för 15 år sen?
   

 29. Peter Stilbs

  Det verkar vara en allmän trend att vissa grupperingar söker nästla sig in i  tidskrifter (Axess, Illustrerad vetenskap, Forskning och Framsteg etc ) som gästskribenter/krönikörer/bokrecenserare eller i ledningen för föreningar som VoF och Humanisterna för att driva sin agenda. Jag tror det är överflödigt att namnge någon.  

 30. Staffan

  Det är så fascinerande:  En ”upphett(s)ning” på 0,8ºC sedan förra sekelskiftet (Wiki) – en upphett(s)ning centrerad kring Nunavut i norr (RSS’ världskarta) – och hela den avancerade västvärlden – i all synnerhet forskarna – vet att ”nu brinner vi upp”.  År efter år efter år.   ”Det finns inte längre några blandade budskap, bara katastrof efter katastrof!” (James Hansen 4.4.2013).
     Det som sägs här under ”Vårt eget fel” går åt rätt håll…  Men det ska ni få fundera på själva.

 31. Staffan

  Mediavisdom:  Obama sa’ att Mrs Harris var ”den snyggaste statsåklagaren vi har”, vid en insamlings-middag i torsdags.
    Och media blev upprörda!  ”Så får man väl inte säga!”  ”Det där var sexistiskt!
    Så nu har presidenten bett om ursäkt.
    Finns det något dummare än media?
  http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/292101-obama-apologizes-for-kamala-harris-comments

 32. Staffan #31
  Jag är den snyggaste skribenten på detta forum, släng dig i väggen Lena Krantz.
   
  Så skall det låta om man vill undgå en släng av PK-sleven.

 33. Rickard Berghorn

  VoF har varit på fallrepet i många år nu, i takt med att föreningens ledning i allt större utsträckning ersatts av rena amatörer, i allmänhet ”uppfostrade” i deras diskussionsforum.
   
  Istället för att spela på kompetens och verklig insikt är det retorik och hets mot kritiker som gäller — och proceduren är som huggen i sten: Någon uttalar sig kritiskt (som jag, när jag gav en viss ledamot sparken som krönikör på en tidskrift, eftersom han helt enkelt var inkompetent), personen hånas, förlöjligas och omges av falsk ryktesspridning — och därefter används hetsen som ytterligare skäl för att inte lyssna på dessa kritiker. All kritik påstås nu bero på att de blivit manglade i deras vilda västern-aktiga diskussionsforum! Ytterst manipulativt och falskt.

 34. Ingemar Nordin

  Richard B #33,

  Jo, det där med att referera till sina egna ”debunkningar” som ytterligare ett skäl för att avfärda någon kritisk invändning är tyvärr ganska vanligt i VoF-leden: Någon har svarat, alltså måste det vara sant att du har fel.

 35. Mikael #3
  Har varit på intressanta möten med trollkarlen James Randi som berättat hur lättlurade folk med akademiska titlar är.”
   
  Instämmer med Randi. Förklara annars varför de på våra universitet tror på och lär ut något så felaktigt som kompostering, ytgödsling, tillverka biogas av skörderester m.m. I ytgödslingens barndom, någon gång på 90-talet, var det ett träd i Botaniska trädgården i Lund som växte dåligt och akademikerna trodde att de skulle kunna ingjuta nytt liv i det genom att täcka marken runt om med diverse organiskt avfall (grenar, gräs löv m.m.), för naturen gör ju så. För att göra en lång historia kort, efter ett par år var trädet dött. Hade de istället gödslat trädet på djupet genom jordisering så hade det med stor sannolikhet växt och varit kraftfullt idag. Men sent ska syndaren vakna, det man tidigare trott på d v s att naturen gödslar sig genom sitt ovanjordsavfall stämmer inte och i ATL (13-03-30) kan man äntligen läsa något som jag och säkert många med mig känt till sedan länge:
  n ya forskningsresultat från forskare vid SLU och universiteten i Lund, Örebro och Helsingfors, visar att humuslagret i skogsmarken verkar byggas upp underifrån via rötter och mykorrhiza istället för ovanifrån via blad och grenar.”Detta har jag i flera decennier försökt att påvisa utan att mötas av minsta lilla förståelse från den akademiska världen. Tvärt om har jag alltid fått höra hur fel det är att jordisera för naturen gör ju inte så. Här kan ni läsa hela artikeln i ATL ”Rötter viktigare för kolinlagring”:
  http://www.atl.nu/skog/r-tter-viktigare-f-r-kolinlagring

 36. Jannemannen

  Glömmer inte att de utsåg Annika Dahlqvist 2009 till ”årets förvillare” Möjligen klämde hon ur sig någon ”överdriven kommentar” ngn, men som helhet har hon banat vägen för b.l.a.  LCHF kost, diabetes kost med utmärkta hälsovinster, Kostdoktorn kan tacka Annika för grundarbetet 🙂
  Såg nyss en video från (töntig jänkare) men med otäcka detaljer kring ”global-warming”  och bakgrunden (Maurice strong)  till detta = att skapa oro bland folk för att sedan skapa  en världsbank och ”make BIG MONEY” på koldioxiden…
  Ska man bli orolig, ni som är kunniga på denna blogg, är det så som i filmen??
  http://www.youtube.com/watch?v=6ftDhOOWvAM
   

 37. Börje Gustavsson #35
  Det torde vara uppenbart att en stor del av mullen kommer från jorden eftersom rötterna är ungefär hälften av en växt.
  När det gäller fleråriga växter borde emellertid en större del av mullen komma från löv och barr eftersom de förnyas. Å andra sidan bryts de ner långsamt så det är möjligt att den effekten uteblir.

 38. Inge

  Climate Depot: ”The great warmist retreat has begun.”
  http://www.climatedepot.com/

 39. Jannemannen

  http://www.unitypublishing.com/Government/Maurice%20Strong.htm
  man börjar ana oråd.. vem i h-vete kan man lita på? 

 40. Ingemar #27
  Jag håller med dig helt, men jag är övertygad om att det är så det kommer låta/framställas. Dvs ”vi hade rätt utifrån det som var känt just då”

 41. Perfekt #37
  När det gäller fleråriga växter borde emellertid en större del av mullen komma från löv och barr eftersom de förnyas.
   
   
  Fel och åter igen fel! Löven förnyas ju för varje år eftersom de i princip är utslitna efter en säsong och det behövs nya till nästkommande. Här har vi det stora felet, människan tror att löv och det organiska ovanjordsavfallet bidrar till matjordens uppbyggnad och att näringen så att säga trillar ner i jorden, dessa tankegångar är nog mänsklighetens största misstag inom återvinning och odling. Sedan löven på hösten fallit ner på marken så är deras enda kvarvarande uppgift att isolera jorden och hindra tjäle/kyla att komma ner i densamma under vinterhalvåret och ödelägga livet för mikroliv, maskar m.m. Annars gäller oxidation för det döda organiska ovanjordsavfallet d v s att så snabbt som möjligt komma upp i lufthavet igen för att ingå i det organiska kretsloppet igen.

 42. Det är inget nytt att VoF beter sig dumdrygt Jag insåg redan för nästan 15 år sedan att den föreningen inte är vad den utger sig för att vara. Jag kommer bland annat ihåg att Folkvett uppläts för attacker mot Göran Henrikssons teorier om att hällristningar är avbildningar av himlafenomen som bronsåldersmänniskorna observerade. Det var inga vetenskapliga attacker heller, utan försök att klassa teorierna som pseudovetenskap, och det med minst sagt skakiga argument.
  Jag var medlem då och försökte få VoF att ta sig an klimathotstron, som jag just hade insett just ingenting hade med vetenskap att göra. Men, nej då. Från Folkvetts redaktör fick jag en cebattartikel refuserad med motivering att en majoritet av forskarna inte tyckte som jag. Dels hade ingen gjort någon opinionsundersökning bland klimatforskarna. Dels har auktoritetsargument ingenting i en vetenskaplig debatt att göra. Där är det fakta och sakargument som ska gälla.

 43. Perfekt
  Min far sa alltid att världens effektivaste renhållningsarbetare är syret. Utan dess fantastiska egenskap att oxidera allt organiskt avfall till lufthavet igen i form av koldioxid så skulle ju jorden täckas med hundratals meter med tjockt organiskt avfall/material och livet i den form vi nu känner till vara omöjlig. Finaste bil, starkaste stål, utan lämplig ytbehandling så är det bara en tidsfråga innan de är oxiderade till i princip värdelös rost.

 44. AOH

  O T  
   
  RE: FÖRVILLARE
   
  Till alla som saknar KB redanJJJ
   
  Karin Bojs
  den 28 mars Stockholm
  ”….Loggar ut från redaktionen för sista gången och går ut i påsksolen som en fri människa. Men så lätt blir ni inte av med mig – jag fortsätter att skriva i DN på frilansbasis…..”

 45. Sören G

  Ordförande i VoF är Martin Rundkvist och honom har jag varit i dispyt med i annat sammanhang. Han tar inga argument sa en professor i Uppsala.

 46. Sören G #45
  Att försöka få VoFenskapsmän att ta argument är som att försöka få bonnjärn att ta härdning.
  Den  närmast monumentala självtillräckligheten är det som gör deras forum så underhållande. Jag vet inte om Rundkvist är aktiv där, men en annan styrelsemedlem, Per Edman är synnerligen komisk med sina nyöversättningar och totala verklighetsfrånvaro.
  En höjdare var när han hävdade att de somalier han kommit i kontakt med i sitt (fördärvbringande) värv som nämndeman i en migrationsdomstol visade prov på hög bildningsnivå. Detta som argument i en debatt där jag lade fram det i övrigt oomtvistade faktum att analfabetism är mycket vanligt bland somalier i Sverige.
   
  Med god vilja kan man möjligen hävda att det bara var cherrypicking, men mer sannolika förklaringar är att han inte fattat att inlagorna till migrationsdomstolen skrivs av skattefinansierade advokater eller att han helt enkelt ljuger.

 47. Peter Stilbs

  SVT erkänner sin liering med Södra Nordkorea …  😉

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16559129.ab

 48. Att de s.k’dödgrävarna’VOF förlagt  möte i Uppsala,är inte på
  minsta vis underligt.
  Uppsala anser sig som ledande i klimat satsningarna i detta land,HE HE HE!
  Men den ekonomiska ruin som väntas i dess kölvatten blir nog
  följden i allt mer vansinniga satsningar i klimatproblematiken.
  ALI.K.
   

 49. Patrik

  Är det nåt VOF är så är det försvarare av etablissemanget. Inget annat.
  ”Vetenskapen” är ordet dom använder för att få tolkningsföreträde

 50. Mikael

  Så här ser VOF:s styrelse ut numera:
  Martin Rundkvist, Stockholm
  Maria Berglund, Stockholm
  Veronica Gardell, Stockholm
  Kjell Strömberg, ÖrebroJoacim Jonsson, UppsalaFredrik Julihn, UppsalaDan Larhammar, UppsalaChristine Öberg, Stockholm Jonas Vils, Hultsfred Gunilla Burell, Uppsala Linda Strand Lundberg, Karlstad

 51. Rickard Berghorn

  Mikael: Det har varit tydligt att VoF lidit av inre stridigheter i flera år nu (något som de själva naturligtvis förnekat officiellt, men det är mindre intressant). Bra att se att deras största fnoskelpelle Per Edman inte längre är kvar i styrelsen. Det går inte att driva vetenskapliga problem som om det vore politik; Edman är själv inget annat än datortekniker å ena sidan och försöker göra politisk karriär inom Folkpartiet å andra sidan.

 52. Slabadang

  Peter Stilbs!
   
  Det har kommit ett klargörande från SVT. Nordkoreas stadschef jobbar inte som programledare på SVT. Han är chef!! 🙂