Europas slappa hantering av ekonomi och industri

Rök
EU inleder inom kort den tredje perioden för handel med utsläppsrätter sedan systemet infördes 2005. I och med att den nya perioden börjar införs också nya regler och villkor för handelssystemet – bland annat utvidgas systemet till att omfatta fler sektorer och gaser. Den svenska regeringen har varit pådrivande i att en större andel av utsläppsrätterna ska säljas via auktion, något som nu också genomförs.
EU-kommissionen föreslog dessutom på onsdagen (14/11) att EU minskar antalet tillgängliga rätter för koldioxidsutsläpp med 900 miljoner under perioden 2013-2015 för att driva upp det nedpressade priset på rätter. Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande. Kommissionen valde mellan tre alternativ för sänkningen: 400 miljoner, 900 miljoner och 1,2 miljarder. Om förslaget kommer att gå igenom är tveksamt, men det har sannolikt större chanser än EU:s förslag om utsläppsminskningar om 30 % till år 2020, ett förslag som bla Polen satt sig kraftfullt emot. Det nya förslaget om att lyfta bort utsläppsrätter ur systemet, vilket kommer att få till resultat att kvarvarande utsläppsrätter stiger i värde pga att efterfrågan ökar, har visserligen kritiserats men i något mildare ordalag verkar det som.
I EU-parlamentet uttryckte emellertid flera av miljöutskottets ledamöter skepsis gentemot kommissionens förslag. Utskottets ordförande, den tyske socialdemokraten Matthias Groote ansåg att det bara är ett sätt att vinna mer tid. Hans finska kollega från den kristdemokratiska gruppen – Eija-Riitta Korhola såg det som problematiskt att förslaget skulle öka kommissionens inflytande över ETS. (Utsläppshandelsystemet):
– Om kommissionen kan ändra systemet närhelst det passar så hotar det rättssäkerheten. Det har redan skadat investeringsklimatet i Europa, varför höja kostnader när vi behöver tillväxt?
Hon fick medhåll av Tadeusz Cymański, polsk ledamot från gruppen för frihet och demokrati, som frågade om det är marknaden eller politikerna som bör bestämma reglerna.
Även i Sverige tycks regeringen ha vissa tveksamheter till det aktuella förslaget.
Svenskt Näringsliv är inte heller särskilt imponerade. Istället för att göra panikartade ingrepp i utsläppshandelssystemet bör Europa fokusera på att stärka den globala konkurrenskraften, anser man.
Men ändå höjs det starka röster för att göra ingrepp som höjer priset. Exempelvis ställer sig hela Europas kraftindustri bakom detta till miljörörelsens jubel. Och hur kan de göra det? Jo, för kraftföretagen är det ganska enkelt att föra de ökade kostnaderna vidare på elkunderna via elpriserna, säger Svenskt Näringsliv vidare. Kraftindustrin ser därmed som vanligt bara till sina egna kortsiktiga vinster. Systemet driver upp elpriserna och man ser inte problematiken med konkurrensen från tex Kina och man struntar dessutom som vanligt i de egna kunderna.
Ingrepp i utsläppshandeln är också sådant som vindindustrin vill ha för att få upp elpriserna. Man kastar nu täckelsen och vill också ha ”krånglande kärnkraftverk och kall vinter”
Parallellt pågår en diskussion i många av EU:s medlemsländer om att kompensera elintensiv industri för de högre elpriser som EU:s utsläppshandel medför. Tyskland, Norge, Storbritannien och Slovakien är på väg att införa olika former av kompensation till sina elintensiva industrier under nästa år. I Sverige höll Näringsdepartementet den 12 november ett samrådsmöte i frågan med representanter från elintensiv industri och energibranschen. Vid mötet framgick att det svenska regeringen i nuläget inte avser kompensera svensk industri.
Man konstaterade att om många av Sveriges viktigaste konkurrentländer inför kompensationsregler kan man behöva omvärdera sitt ställningstagande. Från de olika industribranscherna sågs ett generellt behov av att snabbt ta fram förslag till hur en kompensationsordning kan se ut och sträva efter konkurrensneutrala villkor inom EU.
Europas slappa hantering av sin ekonomi och konkurrenskraft till förmån för verkningslösa ”klimatåtgärder” och mångmiljardsubventioner till andra politiskt korrekta verksamheter kommer att straffa sig.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan

  ”Stor temperaturhöjning befaras:
  ”Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare, enligt en ny rapport från Världsbanken. ”Det är en dubbelt så stor temperaturhöjning som det mål som länderna enades om vid klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan, rapporterar SR:s Ekot.
  ”En så kraftig uppvärmning har inte skett på jorden de senaste 20 miljoner åren och konsekvenserna kan bli allvarliga.
  ”-Då talar vi inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten, säger miljöprofessorn Johan Rockström till Ekot.  (TT, 19 nov)
  Konkret sagt, kära ”Världsbanken”: Var har det blivit varmare?  Indien? Nej.  Kina?  Nej.  Var?
  Eller är det (som här) agronomer som ska slå fast vad giftgasen karbon skulle kunna ställa till med?

 2. Stickan no1

  ”Europas slappa hantering av sin ekonomi och konkurrenskraft till förmån för verkningslösa ”klimatåtgärder” och mångmiljardsubventioner till andra politiskt korrekta verksamheter kommer att straffa sig.”
  Kommer att?
  Se hur läget är. Europa är på dekis på grund av att de flesta av våra Europeiska politiker under många år har haft allt annat än jobbskapande  på sin agenda. De har glömt på vilken grund ett samhälle vilar och istället profilerat sig på allehanda politiskt korrekta ämnen.
  Men det värsta har vi kanske framför oss om fler än grekerna bryter det informella samhällskontraktet med att betala skatt till det politiska systemet.
   

 3. Lennart Bengtsson

  *1
  Rapporten från Världsbanken
  Vill bara framföra att denna rapport har inget som helst samband med IPCC. IPCCs AR5 kommer att bli färdig i september 2013. Min uppfattning är att denna  märkliga rapport är föga hjälpsam när det gäller att komma fram till en förnuftig klimat- och energipolitik.
  LennartB 

 4. Christopher E

  Givetvis totalt vanvettigt att skada ekonomi och konkurrenskraft ytterligare när Europa redan är på knä.
  Om man nu tycker utsläppsminskningar är viktigt, USA sänker sina utsläpp rejält istället med hjälp av skiffergas, vilket sänker priserna och boostar ekonomin.
  Men i Europa är den gröna maffian emot skiffergas. Så klart.     

 5. Daniel F.

  ”Men nu ser det istället ut som att vi i motorvägsfart är på väg mot fyra graders uppvärmning”
   
  Vad dricker de på Världsbanken?

 6. Labbibia

  Som vanligt är det finländare (här i Norden) som får stå för det sunda förnuftet.
  Vad är det för fel på våra svenska politiker? Har de bara otur när de tänker, hela gänget? Eller kan de verkligen vara så urbota korkade som det förefaller? Det kan väl ändå inte vara möjligt?

 7. Hallå! Vi behöver ett politisk alternativ till nuvarande partier i Sverige! Ett parti som tar avstånd från klimatalarmismen och fokuserar på att försvara vårt välstånd och konfrontera MP o NGOs!

 8. Ann L-H

  Hör på P1 – nu är det Uruguays tur att hoppa på Hr miljöprofessor Rockströms tåg. Endast sol-vind och vatten osv. Allt verkar hänga på att medborgarna utvecklar sitt världsmedborgarsamvete, allt enligt energiminisitern mm, marxisten.

 9. bom

  Kan det vara så att ”professorn i klimatkomik” vid Stockholms Universitet har tappat balansen för att inte heller han bliivit inbjuden till Doha? Han som har sådant stöd för sin nya fördubblade världsbild ”av ett aktat Tyskt klimatinstitut”! (Självklar stöttar Schellnhuber sin kompis Rocky)! Förra gången det hettade till så ”dog mer än 50000 människor” – ja jag säger då det då blirt det säkert minst 100000 nu då – ni vet 2=50000 och då blir ju 4=100000. Tänk om det blir både Du och jag denna gång.
  Allvarligt talat det är något här som inte står rätt till. Han saknar totalt självinsikt och det blir värre och värre. När brast det hela eller kanske har det aldrig varit helt. Han har blivit Malte Lindemann i vår tid men komiken har surnat betänkligt. Det är synd om den stackaren men så länge politikerna inte har några misstankar alls så rulla de tvåhundra miljonerna skattepengar in på kontot. Suck. Det var väl Tage Danielsson som klagade om att den Svenska verkligheten gjorde satiren hart när omöjlig! Motorvägsfart ja jag säger då det!

 10. Lasse

  #3 Men alarmisten Rockström och hans vapendragare på P1 låter denna varning gå rakt ut i media utan nått skyddsnät. Inte något om eller kanske där inte. Utspelet ses väl som en inledning till Doharmötet, ett debattinlägg. Som sådant kan det accepteras, men den bör vägas upp av andra, som inte alarmerar.

 11. latoba

  Är det inte så att Världsbankens rapport handlar om vad som skulle ske om det skulle bli 4 grader varmare, inte om att det blir 4 grader varmare?

 12. bom

  #11 Jo men kommunikationskatastrofen R vet ju redan för han körde också konsekvenslistan någonstans mitt i sin heliga ritual! Du vet havsstigning….massvält etc  hela köret! Nu skall vi bara sitta skälvande av ångest och räddsla i vårt mörka hörn för Herrens Profet har talat!
   

 13. Peter F

  Här yttrar sig fler http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-temperaturhojning-befaras_7680302.svd

 14. Tudor

  #13
  Svenska media har blivit så obalanserade och extremistiska att det är meningslöst att följa dem. Personligen vill jag ha en mångfald av åsikter i olika frågor. Jag har till 90% övergått till utländsk media. 

 15. latoba

  #12. Jo du har rätt, men humhum kan ju läsa bibeln som han vill!

 16. Dividendum

  För EU har det aldrig handlat om att en självreglerande marknad och sunt ekonomiskt handlande och tänk ska få styra utvecklingen i Europa.
  EU-hydran tror på allvar att verkligheten går att styra centralsocialistiskt med helt ekonomiskt verklighetsfrånvända idealistiska dekret och paroller. -”Gör som vi säger, inte som vi gör”, är det underliggande mantrat i den europeiska svanesången som hela världen nu bevittnar.
   

 17. Micke Johnsson

  I Sydsvenskan kan man kommentera lögnerna i vart fall.
  http://www.sydsvenskan.se/varlden/mycket-varmare-vader/#disqus_thread 

 18. bom

  Det finns ingen anledning att bry sig om Rockström och Wijkman. De har fel i allt de påstår och verkar leva i en drömmarnas värld, långt, långt ifrån verkligheten. Det finns heller ingen anledning att ge dem någon mer uppmärksamhet, till exempel genom att låta dem få sina verklighetsfrämmande alster publicerade i tidningar. Visst ska vi ha yttrandefrihet, men det betyder ju inte att vilka dumheter som helst ska publiceras.
  Skrev förträffliga Vetenskapsbloggen här om dagen. De insändare (drygt 40 st) som kommenterar består till hälften av kritiker som dömer ut författarnas tänkeri och en andra hälft som faller i trance och yttrar sina trosbekännelser t ex den ökände piprökaren. Wijkman har visst fått en stjärna till på axelklaffen för han kallar sig ordförande i Romklubben (var han inte vice ordf. förra gången). När skall W förresten få en finare titel? Han som gjort så mycket ”gott” borde väl få en professorstitel att rulla sig i också (eller vore Hovkonditor lämpligare? 🙂 )?
  Åter till temat Finns det lag eller stadga på att energibolagen måste fördyra våra elräkningar genom att köpa utsläppsrätter?

 19. Dividendum

  @bom: Vetenskapsbloggen? Vilken blogg är det? Lars Kamels under metros paraply? Vilken bloggpost avser du? Finns ju inga kommentarer alls till nån bloggpost hos honom, om det nu är den vetenskapsblogg du menar. Länk, tack.

 20. bom

  Senaste på Lars Kamels Vetenskapsbloggen. Han reagerar på DN-skrivet av Rockis-AW-Etikambassadören om Desertecprojektet=Solel från Sahara med fönsterputsare från randstaternas flyktingläger. Så Din förmodan är helt rätt!

 21. bom

  Ursäkta Kommentarerna finns i DN naturligtvis! Och dom är rätt roande.

 22. Håkan Bergman

  Klarspråk från London.
   
  http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9687187/Not-a-single-penny-more-for-the-EUs-begging-bowl.html

 23. bom

  Kommentar rippad från No Tricks… om ändrad klimatpolitik i UK:
  I think the new zealanders have done it and now it is time for the UK and the rest of the world. REMOVE THE CHARITABLE STATUS OF THE SLIMEBALLS.
  Greenpeace, FoE, WWF et al. They are not charities they are political lobbyists.
  För vår del bör väl SNF upp till rakning också!

 24. Håkan Bergman

  Mera om EU’s budget.
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0927ada8-3196-11e2-b68b-00144feabdc0.html#axzz2CfRCTPrM

 25. Staffan

  Johan Rockström är agronom.   Han disputerade i Stockholm 1997 på ”On-farm agrohydrological analysis of the Sahelian yield crisis: rainfall partitioning, soil nutrients and water use efficiency of pearl millet.” 
  Han finns på TED Youtube (18:42) –
  http://www.youtube.com/watch?v=RgqtrlixYR4
  (men jag orkar inte se det där.)
  Temperaturen här i landet är ganska exakt densamma nu som på 1730-talet (lite svalare än på 1750-talet) – men vad betyder sådant?  Det här gäller större ting än så…  ”Humanisterna” vet…

 26. Håkan Bergman

  Aha, den länken funkar inte direkt, kopiera in följande ”EU makes budget plans without UK” i Googles sökfält, så kommer ni in på Financial Times.

 27. Slabadang

  Bakom klimatdiktaturen står våra svenska partier.
  Efter all forskning bakom klimathotet så hamnar jag till slut i vårt skämt till grundlagar. De utgör orsaken till den klimatdiktatur som vi nu tvingas uppleva.
  Jag har länge försökt hitta det enkla svaret till varför vår grundlagsutredning hölls bortom medborgarnas deltagande och bakom våra ryggar.
  Mitt enkla svar är att den konsensus som till slut gav underlag till de nya grundlagar vi lever efter har ett rent partiegoistiskt fokus och förklarar hela förloppet. Partierna gemensamt vill säkerställa att ingen annan än de skall ha total kontroll över både granskning tillsättningar och urval av vem som legitimeras. Inga fria självständiga konkurrenter skall ges en chans till makt och inflytande annat än de partierna själva valt ut. Partiindustrins egoism ligger bakom vår nuvarande samhällsoordning och kränker genom sina byggda murar hela grundidèn för en öppen dynamisk demokrati. Partiernas totala maktmonopol manifesterat i grundlagarna var det lätt att bli överens om och det förklarar vad de inte ville riskera med en öppen debatt med väljarna om alternativen. Det förklarar samtidigt varför de gemensamt kastar handgranater på SD som är den ende opponenten emot ordningen.
  Det tar lång tid att inse sanningen och gå igenom alla de rökridåer skendebatter hycklerier och dolda agendor som ligger bakom hela grundlagsutredningen.Har man makten över både granskning och direktiv för utredningar kombinerat med monopolet på att tillsätta utredare granskare och befattningshavare så har man total makt över precis allt som händer i statsapparaten. Man har även en mycket stor makt över sanningen och informationen och det är bara vad partierna bestämmer sig för att släppa fram och igenom som når publikum. Pressens frihet blev undantagen EUs makt och befogenheter. Det var inte lika viktigt att skydda folkets yttrandefrihet och självständighet. Det är partiorganisationernas egoistiska gemensamma makt kontroll som ligger bakom det mesta av det gigantiska underskott av demokratiskt inflytande granskning och insyn som styr hela skiten.
  Till och med en hearing kan endast ske efter initiativ från ett parti. Vi lever i en skendemokrati. Där väljarna luras bevittna valdueller om skitsaker men där de riktigt stora demokratiska ordningsfrågorna lämnas oberörda … skendemokratin i partiintressenas egenintresse.
  Ta ett tips! Ring till ”Demokratiministerns” närmsta man eller pressekreterare och fråga vem som ansvarar för grundläggande demokratiska ordningsfrågor!
  En belöning till den som får ett förslag till anknytning eller ett namn. Det finns ingen helt enkelt . Demokraturministeriet blir bara röd om kinderna när de konfronteras med sakernas faktiska tillstånd. KU är det snöre som knyter ihop hela säcken där det är politikerna själva som granskar varandra … helt i linje med partioligpolets demokraturiska riktlinjer. Med makten över sin egen granskning etableras och lagfästs demokraturens elit. JO och JK är pappfasader och den pinsamma ursäkt till granskning och rättning av staten.
  JK är statens advokat men folket är utan åklagare. Vi kommer få se stora förändringar och den avdemokratiseringsplan partieliten gemensamt satt i sjön utan att diskutera planerna effekterna och konsekvenserna av den med väljarna kommer att få sitt mycket smärtsamma eftermäle. När folk fattar hur totalt avväpnade de är ifrån makt och inflytande och att riksdagsvalet egentligen är helt meningslöst när de viktigaste demokratiska frågorna redan är avhandlade bakom ryggen på väljarna. Kvar blir att tjafsa om a-kasseavgift och om 70 eller 80 % i sjukpenning. Spelet för gallerierna kommer att avbrytas!
  De har retat upp fel farsa och fel väljare. Jag blir humlan som Tjuren Ferdinand satte sig på. ……..vad de kommer att försöka fly undan stinget! Men ut på tjurfäktningsarenan kommer de tvingas i alla fall!
  Om Björn Won Sydow ( ansvarig för grundlagsutredningens navigation undan väljarnas insyn och påverkan) fattat hur både smart tjurig envis jag är när jag har rätt samt hur lätt det är att få andra väljare att inse att jag har rätt.
  Kommentar modererad

 28. jp

  Eija-Riitta Korhola är från finska samlingspartiet (moderaterna), inte från kristdemokraterna.
   

 29. bom

  #27 Bra!

 30. Håkan Sjögren

  Staffan # 1  : Det är ju inte förunderligt att världens ekonomi går till råttorna, när ekonomerna visar sig vara så naiva och lättlurade, som det framgår av Världsbankens varning om 4 graders temperaturhöjning till 2060. Får jag ge ett gott råd till ekonomerna : Sluta lyssna på ”klimatexperter” som Agronomen Johan Rockström och tänk själva. Koldioxiden har ju bevisat sin impotens, när under sexton år med kraftiga utsläpp temperaturen har legat stilla. Även om astronomiska förhållande skulle öka temperaturen, så kan vi inte åtgärda detta. Vi kan inte styra solens energiproduktion eller dess bana genom galaxen. Mvh, Håkan.

 31. Magnus Olert

  Angående rapporten från Världsbanken och PIK så skrev jag följande mejl till SR:
  >>>>>>
  Hej!
  Angående Världbankens klimatrapport. Jag har svårt att förstå att
  Johan Rockström alltid ska få kommentera nyheter om klimat. Rockström är knuten till Stockholm Environmental Institute som själva säger om sig: ”Our goal is to bring about change for sustainable development by bridging science and policy.” [1] Då de har ett politiskt mål är de alltså att anse som ett politiskt institut minst lika mycket som ett vetenskapligt. Rockström kan alltså inte ses som en neutral representant för vetenskapen utan borde ses som en politisk aktivist.
  Vad också är värt att notera i sammanhanget är att rapporten är
  skriven av Världsbanken och Potsdam-institutet. Rockström är vice
  ordförande i deras vetenskapliga råd [2]. Rockström är alltså jävig
  när det gäller denna rapport vilket borde diskvalificera honom som
  kommentator av rapporten. Det är åtminstone ett faktum som borde
  påpekats i inslaget.
  Till sist: Rockström är agronom och inte klimatforskare och SEI
  forskar inte om klimatet, de forskar om konsekvenser av en klimatförändring som de tar för given.
  En lämpligare kommentator hade t.ex. varit Lennart Bengtsson [3]. Han har ju till skillnad från Rockström meriter inom klimatforskning.
  [1] http://www.sei-international.org/about-sei
  [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Rockstr%C3%B6m
  [3] http://sv.wikipedia.org/wiki/Lennart_Bengtsson
  Med vänlig hälsning / Magnus Olert
  <<<<<<
  Jag fick följande svar från Mona Hambraeus:
  >>>>>>
  Hej Magnus!
  Tack för mail.
  1.  Johan Rockström är numera inte chef för SEI, utan bara för Stockholm Resilience Centre, ett forskningsinstitut,  samt att han har sin professur vid SU.
  2. Jag tycker att han som en av Sveriges ledande experter på klimatfrågan är utmärkt att intervjua i ett sådant här sammanhang.
  3. Han medverkade inte i inslaget som ”utomstående kritisk granskare”, han ägnade sig inte åt att värdera innehållet, men åt att tydliggöra och förklara. Jag hade lika gärna kunnat intervjua någon av rapportförfattarna, men det är bättre i radio med ngn som talar svenska. Därmed ser jag inte en koppling mellan Rockström och PIK som något som helst problem.
  Mvh Mona
  <<<<<<

 32. István

  Världsbanken är naturligtvis en tung kompetens i klimatvetenskapliga frågor!
  De besitter kanske en del kunnande tom i ekonomiska frågor.
  Så när dom nu försöker bekämpa CO2 utsläpp, borde dom i första hand koncentrera på den gigantiska kapitalförstöring, som nedläggning av väl fungerande Kkv utgör. Ingen terrorist attack kunde vara skadligare mot Europas 
  ekonomi och välfärd.
  Bannbullor och sanktioner borde strömma mot sådana handlingar.
  Häng ut Merkel och die Grüne för brott mot mänskligheten.
  Det tyska folkets fallenhet för politiskt initierat masshysteri är ju omvittnat!
  Någon borde tala förstånd med dem!
  Då skulle jag hysa respekt för Världbanken 
  Redan Sverige borde ha drabbats av någon slags varning, dumstrut som straff för nedläggning av Barsebäck. Om nu Världsbanken tar sina egna spådomar på allvar.
  Vilket jag inte gör, däremot anser att ansvariga politiker förtjänar en reell skrev  
  spark för denna attentat mot svensk välfärd.

 33. S. Andersson

  Jag tycker att det är helt fantastiskt att människor tycks svälja att det är möjligt att göra prognoser för flera decennier fram i tiden.
   
  World Bank seglar upp som en av de stora på klimatforskningsområdet. Jag undrar om de gjort en förutsägelse för jordens ekonomi om 50 år också?

 34. Dividendum

  @S.Andersson: Hahahahaha, … det har dom garanterat inte gjort. 🙂 -”Sånt kan ju ge fel signaler till tunga ekonomiska investerare som lovat en politiker något. Så, nej, sånt sysslar vi inte med”. Hahahaaaaaa … ja fy fa-an vilka pajaser …
   

 35. bom

  Nå ni har ju sett att det är de vanliga taskspelarna som driver den här showen också! Münchener Re finansierar PIK (Schellnhuber et al) för att få fram att försäkringarna måste bli dyrare. Världsbanken faller i fällan och köper smörjan och deras ekonomer skriver om 2060 som om det redan inträffat. Dom har blivit lurade av de vanliga klimatbrottslingarna. En av dessa får uppspelet serverat på ett fat av SR (lägg märke till den diskreta passningen till ett lätt anonymiserat PIK) och så slås det fast att 2060 ligger GMT kring 20 grader och det är ju jättefarligt ju. Stafetten går och med lite otur och utan internet hade vi alla trillat i den fälla som PIK och SEI försåtligt gillrat. Schellnhuber och Rockström delar sedan på bytet i något mörkt hörn av teaterlokalen.

 36. Åke N

  István #30. De 4 graderna. Rapporten är gjord i Potsdam på uppdrag av Världsbanken. Var något annat att vänta därifrån.

 37. Magnus Olert

  Blev jag refuserad eller har jag fastnat i modereringskön? Mitt inlägg var väl ganska intressant?

 38. bom

  #37 Nu har det kommit fram och är ett intressant exempel på SRs ofelbarhetsegenuppfattning. Bra att Du skrev för nu fick vi ju se en demaskering på nära håll!

 39. Lasse

  Rapporten från Världsbanken är gjord för att skrämma fram reaktioner. Ett alarm. Med stora osäkerheter.
  http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf

 40. Ann L-H

  S. Andersson # 33
  ”World Bank seglar upp som en av de stora på klimatforskningsområdet. Jag undrar om de gjort en förutsägelse för jordens ekonomi om 50 år också?”
  Mitt i prick! 

 41. Peter F

  P1 ekot nu om 4 grader.

 42. Jag skrev en egen tråd för 4 graders rapporten.

 43. Håkan Bergman

  István #32
  Tyskarnas energiwende har fått mig att börja fundera på om det inte är nåt allvarligt, fundamentalt fel på Tyskland och tyskarna. Jämför med deras raketprogram under 30-40-talet. 2miljarder USD i 1944 års penningvärde, faktiskt lika mycket som Manhattan projektet, låt vara under lägre tid än Manhattan. Vad åstadkom man, en raket som kunde skicka ett knappt ton sprängämne mot London, förutsatt att man stod längst ut på holländska kusten. V2’an var så komplicerad att avfyra så att man inte ens hann avfyra i den takt dom producerades, nån av alla dessa tyska teknologie doktorerna borde ha kunnat avstyra det hela. En klok person på andra sidan Nordsjön har skrivit om vad han tyckte.
   
  http://www.nybooks.com/articles/archives/2008/jan/17/rocket-man/?pagination=false

 44. Staffan

  Vindkraften, och osanningarna kring den, skriver James Delingpole om i Telegraph.  Han bygger på (och återger) en artikel i Copenhagen Post, där en pensionerad HD-domare skriver.
  Det stora problemet för omgivningen är det lågfrekventa bullret.  Vad som väl särskilt borde ha nämnts är att vi är olika där:  Somliga störs inte alls,  andra råkar verkligt illa ut.
  Peter Rørdam (och Delingpole) menar att det handlar om korruption:  man tiger avsiktligt om sådant som skulle uppfattas negativt.
  (Min undran är också hur länge ’kraftverken’ håller, tekniskt, och vad som händer sedan.)
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100190461/big-wind-the-most-corrupt-and-corrupting-industry-in-the-world/
  http://cphpost.dk/commentary/opinion/opinion-myth-denmark-corruption-free-country

 45. Håkan Bergman

  Men The Independent tvivlar inte på vindkraftens möjligheter.
   
  http://www.independent.co.uk/environment/green-living/feldheim-a-hamlet-swept-by-the-winds-of-change-7631152.html
   
  Här hittar ni Feldheim i Google Earth;  52° 0’41.38″N   12°49’9.72″E

 46. Jan E M

  Staffan #44
  Hur länge ett vindkraftverk håller beror på underhållet. All teknik går att byta även om det är besvärligt att byta huvudlagret och lagren till turbinbladen. Just de lagren är det extra nogrannt underhåll och kontroll på.
  Betongfundament och ståltorn kan hålla i 70 år. För ståltornet är det rostskyddet som måste ses över.
  Det som inte går att underhålla är materialet i turbinbladen. Minst 30 år håller dessa. Det gör väl att man kan räkna med att vindkraftverk kommer att användas i 25-35 år. Om det blir ett växellådshaveri i ett 25 år gammalt vindkraftverk så kommer man nog inte att reparera det. Om det bara  är 5 års driftstid kvar innan turbinbladen kan vara utmattade, så vill man inte ta en stor reparationskostnad på ett slitet vindkraftverk.
  Vid det första stora vindkraftverket som byggdes i välden, Tvind i Danmark, så bytte man turbinblad samt renoverade växellådan och generatorn efter 27-28 års drift. Det vindkraftverket har nu varit i drift i 35 år och kommer säkerligen att vara i drift i ytterligare 15-20 år. 
  De mindre vindkraftverken på 100-300 KW kommer nog inte att renoveras som man har gjort med Tvind-verket. Verk som är närmare 1000 KW och större, så kommer nog så att många kommer att renoveras så att livslängden kan bli närmare 50 år.

 47. Observationer 1958-2011 visar på ingen katastrofökning av temp.
   ’Debunk’ AGW,finns både i Wuwt o Climate Realist.
  Temperatur planar ut med klimatskiftet kring år 2000.
  ALI.K.

 48. Arktis. dels kan förklaras med vindmönstrets förändringar.
  Så fortsätt att SOVA gott.
  Rysk Arktis forskare anser naturliga förändringar av tundran.,
   ingen  AGW.
  ALI.K

 49. Pingback

  […] Avindustrialiseringen av Västvärlden i klimatets namn är sannolikt det allvarligaste problemet i vår tid. Här har EU ett betydande ansvar. Även det något som TCS berört i tidigare inlägg. […]