Ett Rapid Response Center är inte tillräckligt

Lindzen

Bild: Richard Lindzen, Cato Institute

Ibland funderar jag på Klimatupplysningens uppgift, särskilt när jag sitter och skall välja vilka saker som jag själv skall skriva om. Vi som följer klimatdebatten möts varje dag av en mängd artiklar, press releaser, medieinslag och blogginlägg som kan vara relevanta för en sådan här blogg.  Det skulle vara lätt att fylla bloggen enbart med att tillbakavisa floden av knäppa, missvisande och direkt felaktiga påståenden om klimat och klimatpolitik som forskare, media och politiker häver ur sig. Men är det enbart det vi bör syssla med?

Jag läste därför med stort intresse Richard Lindzens eftertänksamma inlägg häromveckan med anledning av att tankesmedjan Cato funderade på att inrätta ett ”Rapid Response Center” som skulle ha just denna uppgift. Sedan flera år så har alarmisterna haft ett s.k. ”Rapid Response Team” som går ut och slår mynt av varje extremväderhändelse som inträffar. Kvickt som blixten så ger man ut en pressrelease från något universitet med en välvilligt inställd kommunikationsavdelning där en lika välvilligt inställd (och skrupellös) klimatforskare kan gå ut och påstå att väderhändelsen i fråga troligen är orsakad av den globala uppvärmningen. Orkanen Katarina i New Orleans, eller den tropiska stormen Sandy i New York för några år sedan är typexempel.

Tanken med Catos response center är att i någon mån erbjuda ett visst motstånd. Centret skulle snabbt tillhandahålla vetenskapliga artiklar och fakta som modererar eller helt vederlägger de alarmistiska budskapen. Nyheter är ju kortlivade så en dementi som kommer någon vecka eller månad senare uppmärksammas knappast alls.

Lindzen är inte alls kritisk till ett sådant initiativ. Men han påpekar att det långt ifrån är tillräckligt.

Det Richard Lindzen vill peka på som det stora problemet är att när väl vissa idéer fått fäste hos ett stort antal inflytelserika personer så hjälper det inte längre med motfakta och motargument. Den redan övertygade personen söker inte efter osäkerheter eller sådant som talar emot utan söker enbart efter bekräftande observationer och argument. Detta gäller inte bara personer som inte är särskilt insatta eller kunniga på området, utan även de experter som fört fram budskapet.

Lindzen ger tre exempel på tankegångar som i grunden varit lätta att förstå och ta till sig. Det är idéer som passat bra in i en redan existerande kultur eller föreställningsvärld. De har blivit allmänt omfattade, men ingen av dem har någon hållbar faktagrund. Exemplen är:

1) Malthus teori om att befolkningen ökar exponentiellt medan matproduktionen ökar linjärt. Det är en enkel tanke där det är lätt att se att det hela kommer att sluta med svältkatastrofer av oanade mått då befolkningen hunnit ifatt vad jorden kan producera. Men Malthus hade inga empiriska data som stöd för sin teori om linjär tillväxt av matproduktionen. Eller att befolkningen skulle växa exponentiellt för evigt. Och det är på samma sätt idag bland våra moderna Malthusianer när det handlar om olja, sällsynta metaller och andra naturresurser. Deras förenklade resonemang må verka väldigt övertygande, men empirin för att vi obönhörligt går mot en hållbarhetskatastrof saknas helt.

2) Socialdarwinismen och eugeniken säger i korthet att civilisationen har satt det naturliga urvalet ur spel. Därför kommer även sådana genetiska egenskaper som annars hade sållats bort att kunna överleva. Och för att bevara ”folkstammen” så krävs politiskt och vetenskapligt styrda ingrepp i hur folk fortplantar sig, t.ex. genom tvångssterilisering av vissa individer med ”dåliga” gener. Det säger ju sig självt – inte.

3) Det tredje exemplet är Dreyfus-affären. Bakom denna finns visserligen ingen vetenskap som driver på utan exemplet är mer en illustration på hur varken fakta eller högst rimliga förnuftsargument kunde skaka den allmänt omhuldade föreställningen att Dreyfus var skyldig. Att Dreyfus var skyldig passade bra in i den franska självbilden, det var någon att skylla på i en besvärlig situation. Lindzen nämner även ”dolkstötsteorin” som bl.a. Hitler använde sig av för att förklara varför Tyskland förlorade första världskriget. Även den var helt utan grund men väldigt populär.

Kontentan av Lindzens argument är alltså att det inte går att enbart lita till att fakta och motargument skall få folk att överge sådana idéer som av olika skäl redan har fått en grogrund. I fallet med klimatalarmismen så har vi sett hur den alltmer skiljer sig från klimatvetenskapen. När en föreställning, hur illusorisk den än är, blivit en passionerad tro hos en lång rad intressenter (politiker, näringsgrenar, media, politiker, forskare) så biter inte längre förnuftiga och vetenskapliga argument. ”Alla” tror ju på den och att komma med invändningar verkar bara knasigt.

Det betyder inte, menar Lindzen, att man inte skall bry sig om att avslöja de felaktiga larmen. Men man kan inte förvänta sig att det skall räcka. Man måste också ta sig an de mer grundläggande idéerna som drivit fram hela processen, och som får den att fortgå.

Klimatupplysningen kan aldrig fungera som ett Rapid Respons Center. Vi jobbar helt ideellt, på vår fritid. Det är viktigt att då och då ta upp olika larm som basuneras ut i media. Men vi har inte en chans att hinna med. Och vi har heller inte tillräckliga kunskaper på alla områden. Men vi kan i alla fall, tillsammans med våra kommentatorer och andra bloggvänner, ge tips om var man kan hitta fördjupningar i den vetenskapliga litteraturen. Och vi kan förhoppningsvis också komma åt de där grundläggande illusoriska men förledande tankemönstren som Lindzen talar om genom att då och då försöka sätta in hela klimatfrågan i en mer övergripande historisk, filosofisk, politisk och samhällelig kontext.

Så, kanske kan vi göra lite nytta ändå. 🙂

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det är bra tänkt. Jag anser att klimatupplysningen.se skall vara
  – en kunskapskälla, gammal och ny
  – ett forum där olika tankar vägs mot varandra
  – Rapid Response Center
  – en bro mellan forskare, vetenskapsmän och politiker
  – en bro till allmänheten som förstår ganska bra vad allt handlar om. ”Du förstår, vi tror inte på det där” sa lantbrukarna till den häpne forskaren när hon skulle intervjua om koldioxidskräcken.

  Bloggen skall hålla samman som murbruket i en vägg.
  Resurserna är svaga. Hur kan vi matcha de samhällsfinansierade alarmistorganen?

  Vi har att kämpa i en annan paradigm där koldioxid är den stora och hatade boven. Ni lade kanske märke till hur Pia Hultgren i torsdags rapporterade i SVT om att augusti var den varmaste uppmätta månaden, orkan på Hawai och regn i Japan. Hon sa det inte men det var underförstått, lätt förståeligt för allmogen, att nu måste ni skärpa er ’koldioxid är farligt’. Hon gjorde outsagt väder till klimat. Körsbärsplockning i SVT, har ni någonsin hört någon i SVT berätta om all grönska på jorden som växer som aldrig förr, + 10 % ca och det är mycket det.

  It is not possible to understand one paradigm through the conceptual
  framework and terminology of another rival paradigm. / Thomas Kuhn
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn

 2. Sten Kaijser

  Tack Ingemar,

  det som behövs är inte bara en granskning av alarmismen utan också ett ständigt ifrågasättande av klimatpolitiken.

 3. Hasse

  Det finns en klar orsak till att jag alltid börjar dagen med att titta in här. Här finns nya infallsvinklar, tips och intressanta resonemang. Tack alla skribenter och kommentatorer.

 4. Slabadang

  Vem äger makten över definitionen och omfattningen av ”värdegrunder”!

  Läs!!

  http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot

 5. Stickan no1

  Har vi inte nått en punkt där alla dessa ogrundade hot om en nära förestående klimatkatastrof nu mer är till gagn för ”vår” sida i folks medvetande? Det är nu mer ofrivillig komik än vetenskap och politik.

  Det blir en kraftig mental rekyl på allt strunt som förs fram som är starkare än klimathotskampanjerna.

  Vi kanske skall samla på oss en sida med de allra värsta utsagorna som förekommit och sprida dessa istället för att på så sätt visa det orimliga i deras så kallade ”sanningar”.

  Topp tio ”sanningsägare” i högerspalten med deras egna citat.. Sparar massvis med jobb. Då behöver man inte argumentera mot alla dumheter som vräks ut. Det räcker med att visa de värsta. Och hur absurda dessa ”sanningar” är. Börjar de dessutom backa ifrågasätter de också sig själva.

  Lås fast dem på en ”Wall of shame” med deras egna uttalanden. Gore, Rockis, Romson, Mann, Holmgren, Obama, Stern, och några till. En aktiv 10 i topp lista som vi och alla andra kan skratta åt.

  Det tror jag är det enklaste och mest effektiva sätt att använda ”Vår sidas” begränsade resurser i tid och pengar.

 6. Lasse

  Jag gillar denna sida eftersom den oftast modererar alarmen i takt med att de dyker upp i media.
  En förbättring vore om olika rubriker kunde hållas levande. Tex: klimatkänslighet; Havsnivå; dumma alarm; dumma alarmister; Isförhållanden; Extremtemperatur osv

  Men rapid respons center är väl alltid värt ett försök-vi är många som kan söka svaren.

  I FN talades rörande om de utsatta öarna i Stilla havet mellan Papua Nya Guinea och Hawaii.
  Ingen utredning men en indikation kan man få här:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_update.shtml?stnid=1617760

  Dvs höjningen är i avtagande under 2000 talet. Bra jobbat Obama!

 7. Olaus Petri

  Lindzen glömde Thomas Quick. Hur kunde han!? 😉

  Från en svensk horisont är Quick-fallet annars fantastiskt användbart för att spegla dynamiken kring det klimathotande visgosseriet. Karriärmöjligheter i kampen mot det onda i kombination med högt nyhetsvärde gjorde att juridik, journalistik och vetenskap korrumperade verkligheten bortom all vett och sans.

 8. Peter F

  #5

  Den här har Du väl sett

  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 9. Lasse

  #6 Kan tillägga: Samtliga stationer på Hawaii har avtagande höjning och på de flesta ligger den mellan 1-2 mm/år. Vad jag förstår så är det markanta förändringar på gång.
  1955- 2006 så bedömdes takten till 1.5 mm/ år dvs ca 90 mm på 60 år.
  1955-2013 så var samma siffror 1,41 mm/år dvs ca 84,6 mm på 60 år.

  Öar i dessa trakter är oftast levande korallöar som anpassas till rådande havsnivåer.
  Men talet i FN var säkert rörande och problemen finns säkert här och där.
  Men CO2 kopplingen är inte uppenbar!

 10. Ulf L

  Hans Rosling har på rätt kort tid gjort underverk med att driva bort 70 talets befolkningsexplosionsundergångsmyt. Han har gjort det genom att utmana våra, halvt medvetna, föreställningar om dynamiken i befolkningstillväxten och visat att dessa ofta är föråldrade.

  Företaget som han arbetar för och som hans son är vd för, Gapminder, har ett nytt projekt ”ignorance” där man försöker använda samma metodik som fungerat bra för missuppfattning om befolkningsfrågan på andra områden.
  http://www.gapminder.org/ignorance/
  Metodiken är att formulera frågor med konkreta svar med flera svarsalternativ där ett svaret avspeglar förlegad kunskap och ett annat det faktiska förhållandet. När man svarar på felar sådana frågor i följd och får svaren omedelbart blir ens missuppfattningar värdigt tydliga.
  Att ta fram en antal sådana frågor är något som KU skulle kunna göra, gärna i samarbete med Gapminder, för att bekämpa de värsta missuppfattningarna och man skulle kunna använda IPCC egen information för detta.

 11. Peter Stilbs

  #9 – vad jag minns spelar Rosling med i klimatalarmismen

 12. Ingemar Nordin

  Stickan no1 #5,

  Du har säkert rätt i att människor lyssnar allt mindre på alla larmen. Därmed minskar ju också behovet av att argumentera mot dem. Ett problem är dock att myndigheter – jag tänker nu t.ex. på påstådd havsytehöjning – köper SMHIs propaganda med hull och hår.

 13. Bim

  Peter Stilbs # 11
  Jag uppmärksammade detsamma. Jag blev mycket förvånad när jag hörde Rosling tydligt valde sida i klimatdebatten. (Eller kanske lite otydligt?)

  Jag har sett upp till Roslings logiska resonemang i befolkningsfrågan.
  Har det möjligen att göra med att inte bli utfryst från sina vanliga verksamhet?

 14. Ulf L

  Peter Stilbs #11
  När jag hörde Hans för ett år sedan fällde han repliken ”burning oil saves babies”.
  Han har nog varit på den kanten men jag skulle inte tro att han är det nu och om han är borde fakta kunna övertyga honom.
  Dessutom det är hans metodik som är det intressanta.

 15. bom

  Lustigt nog hittar jag hos Skrivarens blogg något som också handlar om medial lögn och propaganda.

  ”Tysk satir och den skrämmande bilden av vad som skedde ombord på MH017.”

  Det handlar om MH017 och misstanken att det var (Väst och) Ukraina som låg bakom nästan 300 slumpvis utvalda människors död. Avsikten var att inkriminera ryssland och ansluta Ukraina till USA/NATO. Vänsterälsklingen Obama framstår som moraliskt underlägsen KGBskurken Putin.

  Han återger också en åtta minuter lång satir från ZDF om hur militären styr medias propaganda.
  Detta inslag får mig att undra över FördumningsSVT :s förfärande låga nivå. Är det bara helt intelligensbefriade journalister i Gärdetbunkern? Svensk TV suger verkligen. Ett avskaffande av licensen till förmån för 100% finansiering via skattsedeln framstår verkligen som en riksolycka. Lägg ner SR/SVT och låt oss titta på verkligen fri TV istället!

 16. Peter Stilbs

  Jag minns att någon, men inte vem, kontaktade Rosling i frågan, men det blev snabbt dödstyst i andra ändan. Situationen är väl att ingen politiskt korrekt ännu vågar knysta-även om de eventuellt har några tvivel

 17. Ann LH

  Ulf L’s förslag med projekt ”ignorance” låter intressant, men som alltid behövs kunskap, intresse och tid. Ett förslag är att mjukstarta och på försök starta veckans öppna tråd med EN enda liten tipskluring. Efter en tid kunde kanske ”tjugo tänkvärda frågor” kunna sammanställas till någonslags självtest. Jag ser ju hur roade barnbarnen är och hur mycket de lär sig genom alla tester som finns att få via alla appar tex.

 18. Stickan no1

  Ingemar Nordin #12

  Om man tar deras kraftigaste och mest osannolika hot som norm och etablerar det som deras ”sanning” blir det intressanta att varje avvikelse från det absurda blir i allmänhetens ögon att det backar från deras egna hot.
  Resultatet av att nagla fast dem för deras mest extrema utsagor blir dels att hotbilden upplevs minska när de tvingas backa men också att trovärdigheten hos de som hotar minskar eller till och med försvinner helt.
  Dessa CAGW aktivister spänner bågen för hårt helt enkelt.
  Och det tycker jag vi skall använda mot dem själva.

  Vad det gäller myndigheter så måste de lita på andra myndigheter annars faller Sverige ihop. Det är ett stort problem när en sk expertmyndighet som SMHI agerar politiskt istället för sakligt.

  Men även där fungerar samma strategi. De kommer att själva desarmera klimathotet genom att tvingas backa från tidigare klimathot, eller som de själva så gärna kallar det, Klimatscenarier.

  Exempelvis:
  ”En sammanställning av fyra scenarier som beräknats med den regionala klimatmodellen RCAO (utifrån 2 utsläppsscenarier i 2 globala modeller) talar om en temperaturhöjning mellan 2,5 och 4,5 grader i Sverige för perioden 2071-2100 i jämförelse med 1961-1990.”
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatscenarier-1.3850

 19. Stickan no1

  Det är visst värre än man trott.
  ”Sveriges årsmedeltemperatur ökar då med mellan 2 och 7 grader fram till perioden 2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990. Temperaturhöjningen beräknas bli störst under vintern, mellan 2 och 9 grader vid slutet av seklet. Förändringarna på sommaren beräknas blir mindre än på vintern, mellan 1 och 6 grader varmare. ”

  http://www.klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet/temperatur-information-1.22491

  9 grader varmare på vintern. Tror de själva på detta?

 20. Michael

  Peter Stilbs #11
  När Rosling sommarpratade på radio i somras sade han något i stil med ”även om många klimatlarm är kraftigt överdrvivna…”.

 21. Kenneth Mikaelsson

  Tangerar ny notis på wasup….

  http://wattsupwiththat.com/2014/09/28/climate-change-and-extinction-what-is-natural/

 22. Kenneth Mikaelsson

  En till the hall of fame……

  http://www.weatheraction.com/docs/WANews14No11.pdf

 23. Kenneth Mikaelsson

  Glömde denna…

  http://www.weatheraction.com/docs/WANews14No06.pdf

 24. Skogsmannen

  Slab, #4!

  Instämmer bestämt, läs! Sätter verkligen fokus på problembilden.

  Ulf L: Utmärkt förslag i #10 där tyvärr den efterföljande diskussionen angående Rosling och hans åsikter i klimatfrågan känns lite si så där. Håller med dig även där också att det är metodiken som räknas.

  Sedan ska man nog inte underskatta hur snabbt förändringar kan ske avseende bloggars betydelse. Det var inte länge sedan som försvarsfrågan var helt iskall politiskt. Idag ökar intresset kraftigt för bloggar som drivs av Kkrva, Skipper och Wiseman, även bland politiker.

  Hmm, Kungliga Krigsvetenskapsakademin (Kkrva) har en blogg. Varför har inte KVA det?

 25. Gunnar Littmarck

  Argument biter inte på de som har en djup tro.

  Verkligheten gör det inte heller, vilket kan studeras genom hur mycket våra utsläpp av CO2 ökat utan någon temperatursignal kunnat observeras.

  Men om inte förr så avslutas klimatkriget under början av 2020-talet

  Detta för att mänsklighetens i särklass billigaste energisystem finansieras av Kanadas oljesandsindustri, David LeBlanc och hand IMSR.

  Med den saltsmältreaktortekniken skulle all dagens elproduktion kunna ersättas utan att öka utvinningen av uran.

  Observera att det är en mycket simpel modell som drivs utan toriumcykeln och för de första 200 reaktorerna bara kommer producera processvärme i stället för av naturgas som idag och därmed slippa koldioxidskatt.

  Det trevliga är att tekniken dessutom kommer ersätta processvärme för syntebränsleproduktion som i Shells Pearl i Qatar och så småningom sänka oljepriset så att få eller inga nya fyndigheter öppnas.

  Legosoldater i klaimtkriget har alltid hatat kärnkraft för att tekniken tvingar dem att finna en ny inkomstkälla, men godtrogna klimatalarmister som har sin inkomst från andra håll, har sedan flera år i ökande antal förespråkat kärnkraft i allmänhet och MSR i synnerhet.

  Se som exempel Alvin Weinberg Foundation, Geroge Monbiot, Mark Lynas, Patrick Moore Hansen och horder till, nu senast börjar även IPCC närma sig det, kanske för att behålla ett uns trovärdighet?

  Så blixtsnabba kontraartiklar på överdrivna eller felaktiga klimathot, lär inte ändra ett dugg, bara polarisera än mer.

  Tror jag.

 26. Gunnar Littmarck

  #10
  Rosling har många bra pedagogiska poänger om än för feg att våga belysa felsynen med dagens klimatkrigsstrategi.

  Men applicera Roslings befolkningsutplaning på Gazas befolkning, hoppla hoppla, 5,7 barn/kvinna…

  Tag andra muslimska grupper och många stammar i Afrika och Roslings funderingar grusas.

  Med en globalt assimilerande folkblandning skulle däremot Rosling få rätt, men det verkar som motsatsen sker och religiös fundamentalism ökar starkast för invandrare i sekulariserade länder.

  Så länge en man en röst äger makten i Västvärlden så lär många grupper vilka öka maximalt och inte assimileras.

  Kanske jag är fel ute, jag har inte funderat så länge och bryr mig egentligen inte om vår kultur och etnicitet dör ut, ty jag föraktar fler i det som skulle definieras som min grupp, än i andra för jag känner inte så många i andra…

  Vem vill offra sitt liv för Johan Rockström hellre än en godtycklig hindu?

 27. Peter Stilbs

  Jag erinrar mig nu att Rosling för 2-3 år sedan hade ett inlägg på DN i bästa ont-i-magen-stil om den Arktiska havsisen. Han hade väl lyssnat på PH eller JR…

 28. Sören G

  Rosling är väl rädd för att komma ut som klimathotsskeptiker. För då blir han attackerad av PK-Sverige. Vilket kan bli menligt för hans övriga verksamhet. Jämför vad som hände med Lennart Bengtsson.

 29. ThomasJ

  Slabadang #4: Just det; ’värdegrund’! Ett hitte-på-ord som innehåller den bekväma ’faktorn’ att passande kunna flytta målstolparna. Typ: ’Jaså, du delar inte min/vår värdegrund, att…’
  Ett suveränt farligt uttryck.

  Ett annat är ’värde’ som i ’alla människors lika värde’. Detta ärju ett ytterst fatalt fel i översättningen av originalet ’dignity’ som betyder värdighet och inget annat. Används detta korrekt blir det en nedrans massa annat ljud i massor av sammanhang. Bra vore om detta fick spridning.

  Bra inlägg Ingemar! 😀

  Mvh/TJ

 30. ThomasJ

  Ang. Rosling har jag oxo i erinran, att han uttryckt sig positiv till (c)AGW. Denna inställning kan ha visst beroende på att han (Rosling) erhåller finansiering av [bl.a.] Bill Gates… (?)

  Mvh/TJ

 31. Sören mfl

  Jag gjorde samma förmodan vid ett tidigare tillfälle: Att Rosling verkar ha hittat sin nisch, trivas alldeles utmärkt där. Och att han tidigare jamsat med klimathoteriet, och även om han sedan dess kommit på bättre tankar är striden om klimathysterin knappast ngt han behöver eller är intresserad av att ta. Bla för att den skulle bara komma ivägen för vad han gör bra idag …

  Sten Kaijser raderade hela kommentaren … och jag blev rejält irriterad. (Samma kommentar postade jag igen senare och den fick stå kvar. Jag gjorde ett tillägg mht Stens klagande. Man jag var likväl irriterad på den sortens inhängnads-fasoner)

 32. Ingemar Nordin

  Jag har en känsla av att politiker, myndigheter och stormedia är rejält på efterkälken i klimat- och energifrågan. Politiker, myndigheter och stormedia är uppenbarligen ganska oinformerade om den klimatvetenskapliga forskningen och gen4 kärnkraft.

  Vi måste ha ett visst överseende med deras okunskap. Deras inlärningsförmåga är kanske inte den bästa, och framförallt vill de helst bara höra sådant som bekräftar deras fördomar. Därför tror jag att det är viktigt med ett mullvadsarbete i kommunala och riksdagssammanhang,

  Inom en myndighet måste man vara försiktig och lojal mot sin chef. Helst lägga sig platt. Den enda möjligheten är att supa honom/henne full och pressa fram medgivandet att de har noll koll. 🙂

 33. Svend Ferdinandsen

  Man skulle måske angribe i stedet for hele tiden at være bagud.
  Til eksempel kunne man vende Ban Ki Moons sætning om:
  “ The more we delay, the more we will pay in lives and in money.” => The more we do, the more we will pay in lives and in money.

  Problemet er, at det er svært at begejstre til ingenting at gøre.

 34. Pelle L

  Kenneth Mikaelsson #22

  Vad uppfriskande det är att läsa vad Piers Corbyn skriver på sitt Weather Action!
  Den mannen är inte rädd att ta ut svängarna och dela ut rallarsvingar.
  Mycket uppfriskande!

  Men vad får han egentligen för respons från MET-office?
  Han slår dem väl på fingrarna gång efter gång i sina förutsägelser?

  Citat:
  ”If the Potsdam Institute which host the production of this deluded nonsense has a milligram of scientific integrity it must reject the scientific cretinism imposed on it by the UN’s IPCC** and German Govt, remove the responsible charlatan ‘scientists’ from its remit and refuse to give scientific credibility to Lies which was the role of science under a previous German Govt”

  Är det inte dags för oss ”drakdödare” att komma ut ur garderoben snart?

  Och nu har Ryssland hittat olja i Arktis som överstiger Saudi-Arabiens reserver:
  http://www.di.se/artiklar/2014/9/28/kontroversiellt-oljefynd-i-arktis/

  Hur länge har vi råd att behandla Ryssland som något katten släpat in?

  Snart kommer vintern och Europa börjar frysa. Grattis Bildt & Co 🙁