Under 2 grader

Curry

Den politiska målsättningen med att skära ned koldioxidproduktionen globalt har varit att jordens temperatur inte skall överstiga 2 grader C jämfört med ”förindustriell” tid. Det ser nu ut som att vi inte kan nå upp till 2 grader även om vi fortsätter att använda fossila bränslen som förut och fördubblar koldioxidhalten till 560 ppm.

Den ena vetenskapliga artikeln efter den andra pekar på en betydligt lägre klimatkänslighet än så. (Klimatkänslighet är ett mått på hur känslig den globala temperaturen är för höjningar av koldioxidhalten i atmosfären.) Den senaste i raden är skriven av Judith Curry (bilden) och Nic Lewis, här. Studien utmärker sig genom att ytterst noggrant ta med alla osäkerheter i sin beräkning.

Tyvärr fick vi inte se mycket av de senare årens forskning som ganska entydigt pekar på en låg klimatkänslighet i IPCCs senaste sammanfattning för beslutsfattare. Kanske har detta bidragit till att politikerna fortfarande tror att det är nödvändigt att skynda på med avindustrialiseringen i Västvärlden.

Kommentarer GWPF och Judith Curry. C-G hade ett inlägg häromdagen om en tidigare studie.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Även om klimatvetenskapen skulle ändra sig och säga att CO2 inte har så stor påverkan som vi trodde och variationer i globala temperaturen antagligen beror på naturliga fenomen som bl.a. havscirkulationen så kommer de utanför vetenskapen inte ta till sig detta.

  Det finns numera allt för stora politiska, ideologiska och ekonomiska intressen i ” KLIMATHOTET ” !

 2. Jarek Luberek

  #1

  De kommer att ta det till sig när temperaturen börjar avta och vintrarna kommer tillbaka. När kolkraftverken som lagts i malopåse damnas av för att klara vintrarna, de kommer även den indoktrinerade allmänheten att fatta. Klimatfanatikwena kommer alltid vara övertygade om att allt är människans fel. Spelar ingen roll varken vad vetenskapen då säger eller hur många grader per tidsenhet temperaturen avtar.
  Religioner verkar bygga på att människan bär på någon sorts skuld och måste skrämmas till lydnad. De har alltid varit den härskande klassens redskap.

 3. Med tanke på hur politikerna med Mp i spetsen hanterar informationen om Co2 så undrar jag om det finns något endaste uns som pekar på att denna gas faktiskt kan påverka den globala temperaturen eller är det som jag uppfattar det bara en tes från vissa forskare?

 4. Lasse

  Vore intressant med en faktaruta när klimatkänsligheten diskuteras.
  Det som slog mig är att vi är halvvägs in i den fördubblingseffekt som man talar om.
  Från 280 till 400 är , pga logaritmen, hälften av steget mellan 280 och 560-när man talar om CO2.

 5. Olav Gjelten

  Test.

 6. Sigge

  Jag tycker att det har varit ganska tydligt både från forskarhåll och från politiskt håll att det är stor osäkerhet om hur mycket klimatet påverkas av den ökade koldioxidhalten. Det som klimatforskarna är överens om är att den ökade koldioxidhalten gör klimatet varmare och att huvudorsaken till att det under de senaste 130 åren blivit 0,8-0,9 grader varmare beror på den ökade koldioxidhalten. Att det inte bara är att titta på hur mycket jorden blivit uppvärmd tills nu när det är 400 ppm beror jordklotets stora värmelagringsförmåga. Det gör att uppvärmningen har en viss fördröjning och där är det svårberäknat enligt klimatforskarna.

  Att det är stora brister i beräkningsmodellerna gör att vissa politiker tycker att man skall besluta efter worst case scenariot.

 7. Ingemar Nordin

  Sigge #6,

  Men varför är man inte intresserad av de senaste årens forskning som säger att klimatkänsligheten är låg? Det finns ju oerhörda risker med att genomföra den nuvarande målsättningen om fossilfritt till 2050. Eller är våra politiker så kallhamrade att de föredrar en avindistrialisering enbart på grund av att en del gröna fanatiker, typ Rockström och Wijkman, påstår något annat? De har ju inte mer på fötterna än Jehovas Vittnen.

 8. Per H

  Def är så ironiskt att Mp och ”miljö organisationerna” kallar sig ”gröna”! De demoniserar CO2 – denna livsnödvändiga spårgas som är en förutsättning för all växtlighet – det gröna. Mer CO2 ger en grönare jord! Nuvarande halt av CO2 är suboptimal. Under dinosaurietiden var CO2 1500 ppm. Då var det djävligt grönt och djuren giganter. Nu har fotosyntesen svältkost!

 9. Alienna

  Nostradamus #3

  Jag har följt klimatdebatten sen 2006 för att se om något endaste sådant uns skulle presenteras.

  I skrivande stund, har jag ännu inte sett minsta lilla uns av det slaget. Antaganden, spekulationer, gissningar o.dyl. finns dock i överflöd.

 10. Holmfrid

  #2,
  Du har rätt, en etablerad ”sanning” är svår att rubba även om övertygande argument plockas fram. Det är som med massinvandringen – när hjulet satts i rullning finns ingen broms fram till kraschen kommer, kanske ett utbrott av ebola bland afrikanska asylanter i någon av Bert Karlssons förläggningar.
  Med Fridolin och Romson som får Billströms och Ullenhags jobb cementeras utvecklingen.

 11. Sigge #6

  Har man”varit ganska tydligt både från forskarhåll och från politiskt håll att det är stor osäkerhet om hur mycket klimatet påverkas av den ökade koldioxidhalten”!?

  Du måste skoja! från politikt håll har vi under 1½ decennium hör den ena domedagssagan värre än den andra. Samma sak i media. Och när dessa velat rådfråga någon ’forskare’ har de genomgående sökt sig till dem som skränar med högst angående det påstådda klimathotet. Och dessa har oftast frågats ut om ’osäkerheterna’ med frågor typ: ’Men det skulle allts kunna vara ännu mycket värre ändå … ?’ vilket sedan gjorts till rubriker.

  Det är precis som du säger. Ju mindre man vetat om hur saker ligger till på riktigt, desto värre har skränandet, överdrifterna, och ’åtgärderna’ sagts behöva vara.

  Du är fö ett bra exempel själv på att allmänheten vilseförts:

  Dels när du tror att ’klimatforskarna’ säger att ”huvudorsaken till att det under de senaste 130 åren blivit 0,8-0,9 grader varmare beror på den ökade koldioxidhalten”.

  För forskarna säger faktiskt inte det, inte i närheten. Iaf inte de någorlunda seriösa forskarna. Men du kanske har snappat upp att de mest katastrofalarmistiska bland dem spekulerar i att det skulle kunna vara så för iaf hälften av detta. Men fortfarande inte hela, och heller inte sedan 130 år.

  Du verkar också ha gått på den spekulativa bortförklaringen att ’den saknade värmen’ ändå finns men göms i djuphaven. Du verkar ha accepterat detta utan omsvep som faktum, jag kanske tom bekräftelse på att man haft rätt hela tiden …

 12. Per H

  Var kommer C-et i CO2 från fossibränsleförbränning ifrån? Jo det kommer från fotosyntesen för ca 150 miljoner år sedan. Den bildade biomassan omvandlades till metanseriens kolväten dvs olja. Genom förbränning av fossil bränsle/olja återför vi C-et till sitt ursprung – CO2 i atmosfären. Kallas inte det för kretslopp? Nere i jorden gör oljan ingen nytta! Nu förbättrar den fotosyntesen!

 13. F

  #4

  Ibland nämns det att CO2-ekvivalenthalten är hela 480 ppm, och då är det bara 30% kvar till en fördubbling av 280 till 560 ppm… Så dessa sista 80 ppm måste ha en mycket speciell och inneboende värmande kraft av sällan skådat slag.

 14. Guy

  Per H #12
  Ien tidigare tråd ställde jag följande fråga:
  ”I dagens Hbl finns under rubriken ”Hemmen allt större klimatbov” en mening som tarvar förklaring: ”Koldioxidutsläppen från träbränslen räknas inte som växthusgaser”. (FNB= Finska notisbyrån).

  Väcker några frågor. Är växthusgaser beroende av om något räknas som växthusgas eller inte? Eller kan atmosfären skilja åt olika koldioxidmolekyler så att den reagerar på somliga molekyler men inte på andra?
  Eller sätter journalister hjärnan på hatthyllan när dom kommer på jobbet?”

  Svaret blev att det är fråga om ett kretslopp, alltså CO2 är i det här fallet inte en växthusgas.
  Tydligen är det tiden som avgör. Om kretsloppet tar för lång tid så blir CO2 en växthusgas. Så det så!

 15. Lars Cornell

  #2 Jarek Luberek
  Om 80 år lever ingen av dagens klimathotare.
  Kommer de att fyllas på med nya?

 16. Lars Cornell

  #3 Nostradamus mfl.
  Man glömmer lätt bort att koldioxideffekten har tre steg (minst).
  1) Den logaritmiska, att 1200 ppm har dubbel effekt mot 600 ppm som har dubbel effekt mot 300 ppm

  2) Den behovsrelaterade, mer koldioxid ökar återflödet både på land och i hav genom ökad fotosyntes. För att åstadkomma jämvikt vid 1200 ppm behövs det 8 gånger mer utsläpp av koldioxid än vid jämvikt vid 600 ppm.

  3) Den ekonomiska, vilket innebär att mer uttag av kol och olja kostar alltmer vilket motiverar snabbare övergång till kärnkraft.

 17. Kenneth Mikaelsson

  En kvällsdos Monckton nån?…………

  http://www.2gb.com/audioplayer/62856#.VChn3Gd_tlx

 18. Mats G

  ”nödvändigt att skynda på med avindustrialiseringen i Västvärlden.”

  Allt pekar på att vi kommer få mer akuta problem att ta itu med. Skadereglering efter Arabiska våren, Putins självbild. Just nu demonstrationer i Hong Kong. Om det är början till Kinas sönderfall så har vi verkliga problem i världen framöver.

  Då har vi varken råd eller tid med något klimathot.

 19. Kenneth Mikaelsson

  Att inte alla börjar fatta att det är en enda PSYOP det med AGW… ett spel med speglar och skuggor..
  dags att ta itu med spridarna .. för topparna kommer vi inte åt..

 20. Holmfrid

  #18 Mats G,
  Avindustrialiseringen ökar nu bl a på grund av svaveldirektivet med 500% hårdare krav på svavel i fartygsbränslen än konkurrenter utanför området – detta när skogsindustrin går på knä i Skandinavien. För SSAB kostar detta ca 400 milj. kr per år, för Boliden 150 milj kr. För näringslivet mer än 14 miljarder kr per år enligt SSAB´s ordf Sverker Martin-Löf. Oxelösund och Luleå lever farligt. Stena Line sparkade 800 personer i onsdags. Denna katastrof är resultatet av centerpartiets (Ek´s) lobbyverksamhet i Bryssel.
  C är lika skadliga som Mp för landets välfärd. Man blir spyfärdig.

 21. Ingemar Nordin

  Holmfrid #20,

  Man undrar varför näringslivet varit så tysta både när det gäller svaveldirektivet och om straffbeskattningen på fossilbränslen – annat än att jamsa med. Samma sak med facken. Alla verkar lägga sig platt intill gränsen för självutplåning!

 22. Håkan Bergman

  Holmfrid #20
  Och som lök på laxen kommer gigantiska problem med Kielkanalen, det har väl setts som viktigare att bygga vindkraft än underhålla befintlig infrastruktur.
  http://www.spiegel.de/international/business/overhaul-of-kiel-canal-threatens-future-of-port-of-hamburg-a-903880.html