Öppen Tråd

höstfärger

Höstfärger. Här är veckans öppna tråd för diskussioner om väder, klimat och energi.Trevlig Helg!

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Liknande artiklar som nedan (länk) visar hur ambivalent och räddhågset uttalanden kring forskningen om solens koppling till klimatet, är. Detta speglar hur beroende alla är av forskningspengar. Det är alldeles uppenbart att det förhåller sig på det sättet. AGW-hypotesens följare är så dominerande, att den forskare som andas att solen har för mycket påverkan på klimatets utveckling, kan som konsekvens få indraget forskarbidrag eller inget alls.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2728814/Is-SUN-driving-climate-change-Solar-activity-not-just-humans-increasing-global-warming-study-claims.html

 2. Miljövän

  Vetenskapen, med IPCC i spetsen, är enig om att vi snabbt är på väg mot en aldrig tidigare skådad klimatkatastrof. Redan under detta århundrade kan den globala temperaturen vara uppåt sex grader högre än idag. Om detta är världens politikerkår tämligen eniga om vi bortser från politiker i länder som fortfarande heller vill satsa på välfärd och ekonomi istället för hållbarhet och förnyelse av energislag och teknik. Eftersom koldioxidutsläppen från männsklig aktivitet snabbt håller på att dränka alla världens kuststäder och därtill hela länder som Holland och Bangladesh, kan vi inte längre uttrycka att vi inte har råd med nödvändiga åtgärder, då alternativen, att inget göra, är så oändligt mer kostsamma. Vi miljövänner sätter nu vår förhoppning till att Stefan Lövfen tillsammans med vännerna inom Miljöpertiet åtminstone kan komma överens om att drivmedelspriserna omgående måste upp i prisklassen 100 kr/liter. Då behövs ingen förbifart Stockholm och motorvägsnätet i Sverige behövs inte byggas ut med en enda meter mer.
  Innan mandatsperiodens slut borde partierna, för vår moder jordsfortlevnad, komma överens om att både bil och flyg totalförbjuds i Sverige.
  Visst får vi räkna med ett visst motstånd att införa dessa åtgärder från individer och kanske något parti på högerkanten som fortfarande väljer skygglappar för ögonen, allt medan jordens feber blir både värre och värre. Politiker med ansvar för framtiden måste emellertid kunna hantera sådant motstånd, eventuellt med att införa undantagstillstånd.

 3. BjörnT

  Detta påstående valsar ju runt lite här och där på nätet, inklusive härinne:

  Al Gore sa att Arktis skulle vara isfritt 2014.

  Vad han faktiskt sa var detta: ”Last September 21, as the Northern Hemisphere tilted away from the sun, scientists reported with unprecedented distress that the North Polar ice cap is ”falling off a cliff.” One study estimated that it could be completely gone during summer in less than 22 years. Another new study, to be presented by U.S. Navy researchers later this week, warns it could happen in as little as 7 years.” Från hans ”Nobelpristal”.

 4. tty

  En nyhet som kanske inte fått den uppmärksamhet den förtjänar här: Nic Lewis och Judith Currys nya artikel om klimatkänsligheten:

  http://niclewis.wordpress.com/the-implications-for-climate-sensitivity-of-ar5-forcing-and-heat-uptake-estimates/

  Artikeln i sig är inte på något sätt nydanande, den är ”strikt ortodox” vad beträffar teori och metodik (annars hade den knappast blivit publicerad i Climate Dynamics). Vad som gör den explosiv är att den visar att även om man använder IPCC:s ”officiella värden” från AR 5 för klimatparametrarna och tar vederbörlig hänsyn till osäkerheten i värdena så kommer värdena för både TCR och ECS (också strikt ortodoxt definierade) ändå att hamna på eller under nedre gränsen för IPCC:s ”range” 1,5-4,5 grader, vilket också är mycket lägre än vad i stort sett alla klimatmodeller kommer fram till. Jag har läst artikeln noggrant och det kommer nog att bli svårt att hitta någonting att egentligen något att angripa i den.
  Detta stöds också av att reaktionen från alarmisthåll hittills i stort sett har inskränkt sig till personangrepp på författarna. På längre sikt kan jag se tre möjliga angreppspunkter för alarmisterna
  1. Att dra ned historiska temperaturer (men det kommer att krävas helt sanslösa ”justeringar”, typ fördubbling av uppvärmningen sedan 1850).
  2. Kraftigt öka på mängden värme som ”gömmer sig i havet” (men det kommer också att kräva mycket stora och svårmotiverade justeringar av mätta data)
  3. Definiera om ECS tidskonstanter så att de ”katastrofala effekterna” kan räddas men förskjuts långt fram i tiden (typ fler hundra till flera tusen år), men det kommer då också att kräva att man förlänger CO2:s uppehållstid i atmosfären kraftigt, eftersom koldioxiden annars kommer att ha försvunnit innan den hunnit få tillnärmelsevis full effekt. TCR går dock inte att ”rädda” på detta sätt.

  Personligen gissar jag på (3).

 5. Björn

  Piers Corbyn har inte tunghäfta. Det är härligt med människor som vågar stå för sina hypoteser.

  http://iceagenow.info/2014/08/idea-man-controls-co2-delusional-nonsense-astrophysicist/

 6. Håkan Bergman

  Ännu ett intressant inlägg av Bolling på DN.
  http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2014/09/26/moral-vs-fornuft/

 7. tty

  BjörnT #2

  Är det ofint att påpeka att isarealen i Arktis är drygt en miljon kvadratkilometer större idag än den var samma datum 2007. Och att isarealen i Antarktis är ungefär en och en halv miljon kvadratkilometer större. Och att enligt PIOMAS så är även volymen havsis i Arktis (som ju numera påstås vara viktigast när arealen vägrar att minska) också är ca 2000 kubikkilometer större än 2007.

 8. tty

  BjörnT #2

  Och en tanke för dig som är rädd för de effekter ”unikt snabba klimatförändringar” kommer att få på lång sikt. Om havsisen fortsätter att växa i samma takt som 2007-2014 så kommer nordpolsisen och sydpolsisen att mötas vid ekvatorn om ungefär 1000 år.

 9. Björn

  En läsvärd artikel som speglar hopp om solforskares inbrytning i klimatdebatten och inte bara i debatten, utan företrädesvis vad som gäller en spirande hypotes som kan förändra en stelnande klimatforskning.

  http://leonclifford.com/2014/08/08/blog-time-to-reassess-the-role-of-the-sun-in-climate-change/

 10. BjörnT

  tty. Inledd dina inlägg med Halmgubbe i stället för med min signatur.

 11. tolou

  Enkelt. Bara för dig att byta sign.

 12. Alienna

  Josef Fransson hälsar på hos UI, och får naturligtvis erfara riktig ’god vetenskap’. 😉

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2014/09/den-amerikanska-klimatdebatten-nar-nya.html

 13. tolou

  Det är värre än vi trott:
  Climate March: http://youtu.be/JQ3gRNVLfg8

 14. Joakim Lennartsson

  Att vara kritisk till klimatalarmen som lekman kan bli en omskakande upplevelse. I alla fall om en doktorand i förnyelsebar energi kommer in och kastar forskarrapporter och statistik i trynet på en.

  Jag ifrågasatte uppvärmningen och nämnde pausen vi ser i uppvärmningen. Men det skulle jag inte gjort. Någon uppvärmningspaus existerade inte enligt honom. De senaste månaderna var de varmaste man uppmätt någonsin och han visade någon graf där man delat upp staplarna i decennier och det blev varmare och varmare.

  Hur fan ligger det till? Man har liksom inte mycket att sätta emot när eliten bland alarmisterna kommer med sina rapporter och härskarteknik.

  Har vi sett de varmaste månaderna nu på senare tid? Är uppvärmningspausen en statistisk bluff?

 15. Ingemar Nordin

  hmm #2,

  apropå att byta alias Olav ???

 16. Alienna

  #12
  Kanske borde tillägga att det är kommentarfältet där Josef skriver, som jag syftar på…

 17. Rob

  Okej. Då törs jag sticka upp mitt plyte igen: Det här med istäckningen och Arktis är bokstavligen en tvådimensionell, om än bekväm, beskrivning. Bättre upp med tre dimensioner, a.k.a tjockleken på istäcket:
  http://www.businessinsider.com/arctic-sea-ice-grows-but-still-shrinking-2014-9

 18. Sören G

  #2 ”Redan under detta århundrade kan den globala temperaturen vara uppåt sex grader högre än idag. Om detta är världens politikerkår tämligen eniga”
  Så du tror att politikerna är experter på naturvetenskapliga frågor? När inte ens IPCC har en aning. Datormodellerna har totalt havererat.

 19. Slabadang

  Rob !

  http://www.reportingclimatescience.com/news-stories/article/latest-data-shows-arctic-ice-volume-has-increased.html

  Det är klart att n i försöker flytta målstolparna till 1979 nu när ni står med dumstruten djupt över öronen och Antarktis isutbredningsrekord för samma tidsperiod står som spön i backen, vilket är helt på tvärs med CAGW modellerna.Ni drar verkligen ett allt mer rejält löjets skimmer över er och verkar ha NOLL förmåga att inse de ofantligt många och uppenbara motsägelserna i klimathotsreligionen.

  Ingen ökning av NÅGOT globalt extremväder!
  Antarktis isar slår historiska rekord!
  Ingen global uppvärmning på tjugo år!
  Arktis isar växer nu också!
  Ingen acceleration av havsnivåerna!
  Ingen hotspot!
  Inga fler eller starkare stormar!
  ”Blött blir blötare torrt blir torrare” är fel till 90%!
  En 13%grönare planet på trettio år!
  Befolkningsökningen avstannar!
  Ökenretardation!
  90% minskning av dödsfall pga av oväder!
  Allt mindre del av våra ekonomiska resurser går åt till skador av oväder!

  Så skaffa dig ett liv och engagera dig i nåt som finns i verkligheten istället för i fantasin! Alternativt sök medlemskap i nån lokal zombieklubb!

 20. tty

  Rob #16

  Läs #7

 21. Slabadang

  Rob Arktis innan 1979:

  The Arctic 1920–40 warming is one of the most puzzling climate anomalies of the twentieth century. Over some 15 yr the Arctic warmed by 1.78C and remained warm for more than a decade. This is a warming in the region comparable in magnitude to what is to be expected as a consequence of anthropogenic climate change in the next several decades. A gradual cooling commenced in the late 1940s bringing the temperature back to much lower values, although not as cold as before the warming started. …this warming was associated with and presumably initiated by a major increase in the westerly to southwesterly wind north of Norway leading to enhanced atmospheric and ocean heat transport from the comparatively warm North Atlantic Current through the passage between northern Norway and Spitsbergen into the Barents Sea….the increased winds were not related to the NAO, which in fact weakened during the 1920s and remained weak for the whole period of the warm Arctic anomaly. …the process behind the warming was most likely reduced sea ice cover, mainly in the Barents Sea. This is not an unexpected finding because of the climatic effect of sea ice in comparison with that of an open sea but is intriguing since previously available sea ice data (Chapman and Walsh 1993) did not indicate a reduced sea ice cover in the 1930s and 1940s. However, as we have shown here recent sea ice datasets [Johannessen et al. (2004) give a detailed presentation] actually showed a retreat in this period.

  http://www.tellusa.net/coaction/index.php/tellusa/article/viewFile/14418/16180

 22. sibbe

  Lilliput- klimatkatastrofen till det kallare under 1950-60-70-talet förändrades i början av 1980-talet till en medial klimatkatastrof: det blev det varmare. Hela 0,3°C från 1981- 1997. Vad hade hänt:
  Nya temperaturmätare, de analoga kvicksilverbaserade passerades till förfluten tid. De kunde bara ge temperaturuppgifter upp till 1/10°C. Kring mitten av 1980-talet byttes så småningom de flesta mätare ut framförallt i de germansk-talande länderna norr om alperna väster om Rhein, öster om Weichsel, samt i Nordamerika och Oceanien, det viktigaste var att de i framtiden skulle ge direkta siffror till sina resp. meteorologiska institut via radiokontakt. Oftast placerades mätarna längs med motorvägarna, nära flygplatserna etc. På 80-talet började också den största förändringen i den mänskliga utvecklingen: den urbana revolutionen: Fram tills dag dato så ökade befolkningen i städerna till ca 60 % av världsbefolkning. Och de eldade CO2 baserade bränslen för bara livet.
  En förfärlig utveckling sade somliga vetenskapare. Så hade världens klimat bytt från regnet till tunna, istid- klimatkatastrof byttes mot helvetets-het dito. IPCC grundades 1988, men var till början tänkt att tackla en påstådda början till en nu istid av klotet -så kan det gå. Och så gick det. Temperaturen började stiga. För att sedan explodera: hela 0,3°C ökade den fram till 1997.
  I princip till samma siffror som på 1930-talet – men om man inte talar om det för journalisterna så bryr de väl inte sig? 1)
  Eftersom de inte vill bry sig om det? Ett utmärkt sätt att skrämma sina läsare eller#2?
  I den verkliga världen skickade några TOP- vetenskapare E-mail till varandra 1999:
  http://climateaudit.org/2014/09/22/black-tuesday-of-climate-science/
  Så här enkelt förtjänar man ett nobelpris: Man(n)och hans gelikar trixade till: man manipulerade det förflutna: “trick of adding in the real temps” Mann’s Nature article (MBH98).
  Tricket var enkelt och genialt: Göm det förflutna klimat och väder och manipulera den framtida temperaturen: Så gör IPCC:s forskare ända fram till i dag: 14,5°C visade den globala termometern 2001, 14,5°C visar den idag – men inte längre i IPCC:s rapport, utan bara i WMO:s… Men, vem bryr sig? Inte klimatreporter i1) Nej, de öser på med PIK:s 1-2-3- meter till i havsytans obevisbara ökning, att Arktis smälter 2013, eller senast 2014 ( enligt Al Gore, som skall genomföra en kryssning med sin båt mitt över Nordpolens isfria ytor nästa år kring början av september!!). Skulle man räkna på samma sätt som med den krympande isen i Arktis som med den ökade Antarktisisens ökning, så är är Kap Horn passagen fastfrusen om ca 34 år…
  #2 bryr sig förstås inte om sanningar, utan gillar sina gelikars lögner. Fakta tycks vara oviktig då det är tal om heliga saker som om klimatförändringen – som vägrar att lyda… När temperaturen stiger så beror det på CO2 utsläpp.. När det blir kallare så beror det på CO2 utsläpp. När temperaturen stagnerar så beror det på CO2 utsläpp. F-n amamma…

 23. Daniel Wiklund

  Miljöpartiet vill ju ha ett hållbart samhälle. Läser att det har varit ett vulkanutbrott i Japan, och det kan komma fler utbrott. Det är inte så lätt att ha ett hållbart samhälle när det finns vulkaner och jordbävningar som med jämna mellanrum raserar det ”hållbara”.

 24. tolou

  #2
  http://curryja.files.wordpress.com/2014/09/sensitivity-cartoon.jpg

 25. sibbe

  Obekväma sanningar, bästa # 2

  Lilliput- klimatkatastrofen till det kallare under 1950-60-70-talet förändrades i början av 1980-talet till en medial klimatkatastrof: det blev det varmare. Hela 0,3°C från 1981- 1997. Vad hade hänt:
  Nya temperaturmätare som kunde visa 100-dels grader , de analoga kvicksilverbaserade passerades till förfluten tid. De kunde bara ge temperaturuppgifter upp till 1/10°C. Kring mitten av 1980-talet byttes så småningom de flesta mätare ut framförallt i de germansk-talande länderna norr om alperna väster om Rhein, öster om Weichsel, samt i Nordamerika och Oceanien, det viktigaste var att de i framtiden skulle ge direkta siffror via radiokontakt. Oftast placerades mätarna längs med motorvägarna, nära flygplatserna etc. På 80-talet började också den största förändringen i den mänskliga utvecklingen: den urbana revolutionen: Fram tills dag dato så ökade befolkningen i städerna till ca 60 % av världsbefolkning. Och de eldade CO2 baserade bränslen för bara livet.
  En förfärlig utveckling sade somliga vetenskapare. Så hade världens klimat bytt från regnet till tunna, istid- klimatkatastrof byttes mot helvetets-het dito. IPCC grundades 1988, men var till början tänkt att förklara nedisningen av klotet -så kan det gå. Och så gick det. Temperaturen började stiga. För att sedan explodera: hela 0,3°C ökade den fram till 1997. I princip till samma siffror som på 1930-talet – men om man inte talar om det för journalisterna så bryr de väl inte sig? Eftersom de inte vill bry sig om det? Ett utmärkt sätt att skrämma sina läsare eller?
  I den verkliga världen skickade några TOP- vetenskapare E-mail till varandra:
  http://climateaudit.org/2014/09/22/black-tuesday-of-climate-science/
  Så här enkelt förtjänar man ett nobelpris: Man(n)och hans gelikar trixade till: man manipulerade det förflutna: “trick of adding in the real temps” Mann’s Nature article (MBH98).
  Tricket var enkelt och genialt: Göm det förflutna klimat och väder och manipulera den framtida temperaturen: Så gör IPCC:s forskare ända fram till i dag: 14,5°C visade den globala termometern 2001, 14,5°C visar den idag. Men, vem bryr sig? Inte klimatreporter inom 1). Nej, de öser på med PIK:s 1-2-3- meter till i havsytans obevisbara ökning, att Arktis smälter 2013, eller senast 2014 ( enligt Al Gore, som skall genomföra en kryssning med sin båt mitt över Nordpolens isfria ytor nästa år kring början av september!!). Skulle man räkna på samma sätt som med den krympande isen i Arktis som med den ökade Antarktisisens ökning, så är är Kap Horn passagen fastfrusen SENAST 2040…
  BÄSTA MILJÖVÄN #2 DIN LEDARE I KLIMATPARADISET I NORDKOREA MÅR DÅLIGT. MÅR DU BRA?

 26. tty

  Slabadang #19

  Fast det är svårt att fatta att någon kan ha tvivlat på att det var ovanligt litet is i den atlantiska sektorn av Ishavet på 1930- och 40-talen. Bara en sådan sak som att Andréexpeditionen smälte fram 1930 efter att ha legat dold sedan 1897. Och det gick att segla runt Spetsbergen alla år utom ett på 1930-talet (det gick däremot inte i år). Och 1932 seglade ett sovjetiskt fartyg (Malygin) runt Frans Josefs land för första gången (vilket inte heller gick i år) och två år senare nådde Sadko upp nästan till 83 graders latitud norr om Severnaja Zemlja i helt öppet vatten (vilket nog däremot had gått i år också).
  Förmodligen är problemet att de flesta ishavsexpeditionerna på 30-talet var sovjetiska och helt enkelt har varit okända för våra ”klimatforskare”.

 27. Brandingenjör

  tty #7

  Du är möjligt att du har rätt i att havsisens volym vid Antarktis ökat med 2000 kubikilometer. Det som inte är bra är att landisen på Antarktis minskar. Enligt NASA har den totala isvolymen vid Antarktis minskat med 1000 kubikkilometer på 7-8 år. Är det då så att landisen på Antarktis minskat med 3000 kubikilometer och det blivit 2000 kubikilometer mer flytande is? 3000 kubikkilometer minskad landis motsvara ungeför 8 mm på havsnivån.
  Under samma tid har ungefär 2000 kubikkilometer is smält från Grönland enligt NASA. Det skulle göra att ungefär 13 mm av havsnivåökningen skulle bero på avsmältningen av glaciärerna på Grönland och Antarktis. Det är mer än hälften av den uppmätta havsnivåökningen under samma period. Dessutom är det många mindre glaciärer smälter och påverkar havsnivån.
  Det innebär att det är ganska lite av havsnivåökningen som beror på att världshaven blivit varmare.

 28. tty

  Brandingenjör #25

  Nix – det är havsisen i Arktis som har ökat med 2000 kubikkilometer jämfört med 2007. Kolla PIOMAS (som visserligen bara är en modell, det går i praktiken inte att mäta havsisens volym).
  Havsisen i Antarktis är till större delen ettårig så volymen är approximativt proportionell mot ytan. ASndelen flerårig is har dock ökat de senaste åren p g a växande isminima så troligen har volymen ökat fortare än ytan.

  Och häng inte upp alltför stora förhoppningar på siffrorna om inlandsisarnas volymändringar. Osäkerheterna är enorma, framförallt i Antarktis. I synnerhet som det är väl känt att den GIA-modell man bygger beräkningarna på (ICE-5G) är grovt felaktig just i Antarktis.

 29. LBt

  tty #8,
  du brukar väl inte ägna dig åt denna form av argumentation?

  Isen i Arktis växte förra året och möjligen även ytterligare något i år. Vare sig man betraktar isyta eller isvolym. Detta kan naturligtvis vara ett trendbrott men det krävs ytterligare några år innan det ens med fog bör antydas.

  Vad isen i Antarktis beträffar vet vi just inte hur det är med tillväxt eller avsmältning. Havsisen har fått större utbredning men är det bara en följd av sötvattensutspädning och en minskande total isvolym?

  Välgörande att Björn T redovisade vad Al Gore verkligen sagt avseende Arktis, 2007 hade han och de forskare som följde utvecklingen verkligen anledning till oro det inser man lätt om man ägnar tid åt att studera volymutvecklingen från tex 2000.

  Men låt oss hoppas på ett trendbrott och ännu bättre en bra förklaring till isbortfallet .Märkligt nog sker det samtidigt som den globala medeltemperaturens utveckling stagnerat. Dessutom handlar det om värmemängder som kan vägas mot varandra men därmed inte sagt att de kan transformeras.

 30. tty

  LBt #27
  ”Vad isen i Antarktis beträffar vet vi just inte hur det är med tillväxt eller avsmältning. Havsisen har fått större utbredning men är det bara en följd av sötvattensutspädning och en minskande total isvolym?”

  Mitt i vintern och 1000-2000 kilometer från kusten? Dessutom så är det bara i delar av Västantarktis som isvolymen minskar. I Östantarktis som innehåller ca 85 % av isvolymen är trenden statisk eller svagt växande. Och havsisen ökar runt nästan hela Antarktis, utom kanske just i Amundsenhavet utanför den enda del av Antarktis där isvolymen på land otvetydigt minskar (Pine Island-isströmmen) och ökningen i så fall borde vara störst.

 31. Daniel Wiklund

  Det är mycket prat om isar, själv ser jag på spelet som utnyttjar is, hockey. Men det känns lugnande att få höra vad Al Gore verkligen sa om isen i Arktis. Undrar om han fortfarande är orolig över isen volym i Arktis.

 32. sibbe

  Uppfattade jag det fel ? Skulle inte Profeten Al Gore segla på Arktis 2015? Mina källor säger så…
  # Brandingenjör: varför så måste tyska Neumayer III på Antarktis höja stationen varje år med ca. 1 meter? Men, som jag förstår så smälter Antarktis vid – 93 grader värre ån nånsin… I dina fantasier…

 33. Ingemar Nordin

  Joakim L #14

  ”han visade någon graf där man delat upp staplarna i decennier och det blev varmare och varmare.”

  Du förstår, alarmisterna flyttar hela tiden målstolparna. Nu är det exempelvis isens tjocklek som är det viktiga , inte utbredningen som ju är det som påverkar albedot, dvs reflexionen av solens strålar(där finns nämligen nästan ingen statistik att tala om). När den globala temperaturen började plana ut efter 1997 så var det först 5-års staplar. Nu har det blivit 10-års staplar. Om fem år så kommer de förmodligen att jämföra 20-års staplar.

  Det här handlar enbart om att luras med statistik. Om du vill ha en uppdaterad bild av den globala uppvärmningen som klart visar ”pausen” under 2000-talet så kan jag rekommendera Climate4you sammanställd av den norske klimatforskare Ole Humlum:

  http://climate4you.com/

 34. Kenneth Mikaelsson

  Lite att göra denna är riktigt intressant:

  https://www.youtube.com/watch?v=t_73qewbZvM

 35. Ann LH

  Fred. Singer, strongare än strong fyller idag 90 år. Hans populärvetenskapliga texter lyser av insikt och är genomsyrade av en underbar värme och humor. Både äldre och nyinspelade videos talar samma språk.
  Måtte han förbli Unstoppable ännu en tid.

 36. LBt

  tty #30,
  nu resonerar du som du brukar dvs sakligt.
  Du har tidigare för länge sen påpekat att när isen minskar i Arktis tycks det finnas en tendens till att den växer runt Antarktis. Jag tror mindre på slumpen och mer på samband, detta kan vara ett sådant men vari består det? Havsströmmar? Naturligtvis finns en förklaring både till isbortfallet i Arktis och den växande havsisen runt Antarktis. Men vilken?

 37. Slabadang

  tty!

  Jag håller med dig. Varför jag valde artikeln är för att den är ”friendly fier”. Ubåtsbilderna från sent femtiotal med öppet vatten vid nordpolen blir nog lite för mycket på en gång för Rob?

 38. #12 & #16 Jovisst var det roligt. Sajten som säger att den ’tar klimatvetenskapen på allvar’ länkar tramsiga och klippta slap-stick videos. Och berättar att dom visst har (om än inhängnad) humor. Vilket de säker behöver för att den oundgängliga resan mot klimatkatastrofen skall kännas iaf lite uthärdlig på vägen.

  (Eller för att lätta på den gnagande ångesten om huruvida man ändå hoppat på rätt tåg mot avgrunden, som man ju så gärna vill komma till … när allt mindre pekar på det. Vem vet?)

  Men jag tycker ändå (ifall man skulle utgå från (tveksamt, jag vet) att det inte är en domedagskult) att deras implikation att ifall bara rätt sorts stolligt okunniga politiker får styra, skulle dessa åstadkomma ngt av (positivt) värde … den är bara för rar.

  För om de inte tror detta, dvs att politikerna (OK, mupparna på deras sida iaf) kan åstadkomma ngt (på riktigt) vs ’klimatet’, då är det ju bara kackel alltihop (vilket jag skulle hävda). Speciellt då de inte ens vågar möta andra i öppet dagsljus …

  Och visst är sådant kackel ett skämt. Dessvärre en del av ett ofantligt dyrt sådant … med en hel rella katastrofala följder i släptåget.

 39. Sigge

  #26 #28 tty

  Med en isbrytare som Malygin skulle det inte vara något problem att just nu gå upp till 83 breddgraden norr om Franz Josefs Land. Det är inte isfritt, men det är mycket öppet vatten mellan isflaken.

  När det gäller isvolymer över Sydpolen och Grönland så har NASA gjort noggranna satellitmätningar sedan början av 2000-talet.
  Finns på denna sida:
  http://climate.nasa.gov/key_indicators/

  Om jag inte har förstått det hela fel så beror Sydpolens minskande isvolym mest på att isarean utanför sydpolen har ökat vilket gör att det blivit mindre nederbörd på sydpolens fastland. Klimatforskarnas teori för 20 år sedan var det motsatta. Varmare hav skulle minska isen runt Sydpolen och det skulle snöa mer.

 40. Ingvar

  intressant om den amerikanska konstitutionen och de amerikanska staternas ”suveränitet”
  http://www.wnd.com/2014/09/state-lawmaker-secession-an-option/

 41. Miljövän

  Sören #18
  När naturvetenskap och vänsterpolitik krockar, vilket det tyvärr nästan alltid gör, då är det skönt att veta att politiken (till vänster) är det som gäller!

 42. Alienna

  Miljövän#41

  Menar du att – om fantasi och verklighet krockar – så är det fantasin som gäller..?

 43. ## 2 och 41 Miljövän
  Jag har svårt att avgöra om du skriver på allvar eller om det är ironiskt/parodiskt.
  /C-G

 44. Börje S.

  #42

  Det ligger nog något i det som Ingemar skrev i #15:

  ”hmm #2,
  apropå att byta alias Olav ???”

 45. Ann LH

  Ingvar #40 Tack för tipset! Efter allt ovidkommande officiellt pladder både högt och lågt var det befriande att vakna till Lars Berns nya klargörande inlägg på ”Antropocene” och innehållet i Ditt tips. We the People!

 46. Sören G

  #42 Det som Miljövän skriver verkar att vara väldigt virrigt. Om det inte är ironi så är det någon som har en skruv lös.

 47. BjörnT

  Det är uppenbart att ”Mijövän” är en av era egna som tillfälligt ändrat sitt nick och försöker nån slags Pellejönsvariant av omvänd argumentation.

  Någon moderator borde ta honom i örat.

 48. BjörnT

  ”Miljövän” ska det förstås vara i #46.

 49. Slabadang

  Fullständigt SANSLÖST!

  Gå in på http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=9455920 och titta på hur man totalt släppt ALLA grunder för hur man applicerar statistik. Bläddra igenom några exempel varav North Carolinas mätserier blir ett skräckexempel på hur missbrukar trender. Snacka om att sätta statistiken på anabola steroider. Kolla ett exempel här!

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=8652587 Att dra en trendlinje till 1900 är fullständigt SJUUUUKT!

  Jag önskar er hjärtligt lycka till med att hitta en station med motsavrande HÅL av observationer som får en motsatt trend !!!

 50. Alienna

  Slabadang #49

  Dom har väl gjort bedömningen att NU har folk blivit så indoktrinerade, att varje uns till kritiskt tänkande är utraderad.
  Nu är det bara att ’dra på’ med vad som helst – massorna sväljer allt.

 51. Olav Gjelten

  Har ni tänkt på att miljövännen # 2 inte säger någonting annat än det som media och nästan hela Sveriges samlade politikerkår nu skrikit ut i hela tjugo år?
  Skulle en liknande artickel framföras exempelvis i en dagstidning skulle säkert hela den politiska korrektheten antingen backa upp stolligheterna eller åtminstone hålla tyst.

 52. Alienna

  Jag kikade in på Vetenskap och Folkbildnings diskussionsgrupp i facebook.

  Där har en användare just blivit utesluten ur gruppen – pga att han frågar efter vetenskapligt belägg för AGW-hypotesen..!