En studie om antalet cancerfall efter Fukushima

Fukushima
Studien är antagligen den första i syfte att försöka uppskatta antalet cancerfall och dödsfall efter Fukushima. Studien beräknar att det totala antalet dödsfall i cancer kommer att ligga i intervallet 15-1300 medan antalet cancerfall kommer att vara 24-2500. Dessa är dödsfall bland allmänheten, inte bland arbetare vid fabriken. Man förutspår dock ett litet antal cancerformer – mellan två och 12 – bland arbetarna på Fukushima.
Beräkningarna gjordes av professor Mark Jacobson och Dr John Tio Hoeve från Stanford University i Kalifornien.  Man ska dock ha klart för sig att Mark Jacobson är en stark motståndare till kärnkraft som tidigare gjort sig känd för att ha gjort studien om kärnkraftens koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv. Studien används ofta av olika miljöorganisationer för att peka på att kärnkraftens utsläpp av koldioxid är höga, vilket är osant.
Vindkraftens utsläpp av koldioxid genom hela livscykeln är dubbelt till tre gånger så hög som för kärnkraft beroende på vilken studie man tittar på. Tex Vattenfalls livscykelanalyser eller Kungliga Vetenskapsakademins (KVA) ”Energy resources and their utilization in a 40-year perspective up to2050”. Enligt KVA:s studie är livscykelutsläppen från kärnkraften 15 g/kWh, (vindkraft 30 g/kWh) och i Vattenfalls livscykelanalys 3 g/kWh (vindkraft 10 g/kWh) Detta innebär att kärnkraftens (och vindkraftens) utsläpp i ett livscykelperspektiv är helt försumbara jämfört med kol och olja vars motsvarigheter är 700-1200 g/kWh.
Mark Jacobson får fram sitt resultat genom att beslå kärnkraften med diverse ”straffutsläpp”, bla genom att hävda att kärnkraften orsakar kärnvapenspridning och därmed också bör beläggas med koldioxidutsläppen från ett begränsat kärnvapenkrig. Man har också lagt på ”straffkoldioxidsutsläpp” från kolkraft på kärnkraften beroende på att det tar lång tid att bygga och projektera kärnkraft. Mark Jacobson kan därför knappast anses vara helt objektiv inför kärnkraft vilket gör studien om Fukushima än mer intressant, faktiskt.
Att antalet cancer- och dödsfall ändå verkar bli så litet anses bland andra akademiker också kunna bero på tur. Endast en femtedel av det radioaktiva material som ventilerades ut i luften från det drabbade kraftverket föll på land, mer nedfall på land skulle ha gett större konsekvenser. Dock tycks det som om de allra flesta cancerfall ändå uppträder i Japan självt. Uppskattningarna har ännu inte skapat några större rubriker runt om i världen, vilket delvis förmodligen beror på osäkerheten i siffrorna. Osäkerheterna beror givetvis på att det är oerhört svårt att göra den här typen av uppskattningar. Som så ofta annars beror resultaten i vad man matar in i modellerna, dvs hur materialet sprids, hur det exponeras och vilka riskbilder för sjukdomar som förutses.
Kanske den största osäkerheten i allt detta är om det överhuvudtaget finns någon ökad risk för cancer vid exponering för låga doser av radioaktivitet. Teorier som är i omlopp omfattar tanken att det finns en risk, men att den minskar linjärt med minskande exponering och att det inte finns någon extra risk samt att låga doser av radioaktivitet faktiskt är bra, ett begrepp som kallas hormesis. Stanfordstudien använde den första av dessa idéer – vad som kallas en linjär No-Threshold (LNT) modell
Studiens kanske viktigaste slutsats framträder dock när man sätter den i ett sammanhang. Studien nämner att evakueringen av människor från kraftverkets omgivning resulterade i så många som 600 dödsfall – främst äldre och svårt sjuka. Cancerstatistik ger ytterligare vägledning om vad det egentligen handlar om. Siffrorna i Prof Jacobsons paper är för livstids risk – det vill säga antalet personer som kommer att dö av cancer någon gång. Om man däremot gör effekten så stark som går genom att anta att alla dessa dödsfall inträffar under en 10-årsperiod – vilket sannolikt är helt orealistiskt – och tar den högsta siffran i intervallet skulle Fukushima öka dödsfallen med 130 dödsfall per år. Det är däremot mer än 350 000 japaner som dör i cancer varje år, enligt den japanska Cancerfonden. Cancer är i normalfallet dödsorsaken för ungefär en tredjedel av befolkningen.
Fukushima skulle då lägga mindre än 0,1 % på den totala dödligheten. Om de verkliga siffrorna är i den lägre delen av Stanfordintervallet, kommer det att lägga till mindre än 0,001 %
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  En annan undersökning .
   http://www.newscientist.com/article/dn22074-fukushima-increases-risk-of-cancer–but-not-by-much.html
  ”We believe that in their lifetimes, 3 billion people will develop cancer. This accident added 100 more to this fold.”

 2. Slabadang

  Att diskutera rätt kärnkrafts risker är en bra början!
  Närmotståndarna till kärnkraft har problem med att hitta mätbara risker och konsekvenser av vår fyrtio femtio år gamla kärnkraftsteknik så har de en mycket längre uppförsbacke när de skall demonisera de nya teknikerna.
   Det är dags för världen att gå framåt och lämna den inkompetenta skrikiga miljörörelsen bakom sig.Vi har fått nog av kalkförgiftade/kvävda sjöar,kvicksilver i hemmen,etanol som är tio ggr skitigare än bensin och diesel,odlingar av drivmedel istället för mat, feldiagnostiserad säldöd,skogsdöd som fantasifoster,”ekologiskt” missbruk av både energi och arealer, samt industrialiserad landskapsförstörelse med gigantiska snurrande skyskrapor utställda i naturen.
   Miljöförstörelserörelsen har ingen aning om vad den sysslar med och varje ide är mer skadlig än vänlig för både miljö och människor. Ingeting är genomtänkt bara hysteriskt idiotiskt.

 3. Adolf Goreing

  Skulle också vilja addera ett annat perspektiv. Kärnkraft släpper ut små mängder radioaktivitet också vid normal drift. (Intressant nog betydligt lägre än för kolkraft.) Lägger man in alla risker som kärnkraften ger men också samtidigt antar att kärnkraften ersätter andra kraftkällor som tar betydligt fler liv per producerat kWh, så är det i själva verket så att kärnkraft sparar liv. Även haverier inräknade! Till sist: enligt IAEA har man ALDRIG lyckats hitta kärnkraft och bombtillverkning i samma säng. Det är olika processer. Kärnkraft indikerar att man har erforderlig teknisk nivå för att tillverka bomber men det betyder alltså inte att man verkligen gör det. Därav oron för Irans ambitioner. Kärnkraft har en högteknologisk status som gör den lockande för diktaturer att visa sin makt och prestige. Att vissa blir skrämda och tror att det poppar ut bomber ur verken är i dessa sammanhang bara en fördel.
  Men för att återgå till originalartikeln: antalet nya cancerdödsfall är en krusning i bruset. I princip försumbart. Skulle lätt kunna erhållas om t.ex ett sjukhus inte optimerar sin röntgenutrustning. I Sverige genererar sjukvården c:a 200-300 nya cancerdödsfall per år. Varje datortomograf tar i genomsnitt ett liv per år. Det ska då jämföras med nyttan.
  Man förleds att tro att en risk så nära 0 som möjligt är bra men oftast medför detta bara att nytta/risk-ration försämras.

 4. Lars

  Varje cancerfall är givetvis ett för mycket men man måste sätta det i relation till hur mycket andra kraftslag ställer till med .
   Kol – genomsnitt globalt, 161 dödsfall per terawatt, 
   
  Olja, 36 dödsfall per terawatt, 
   
  Naturgas, 4 dödsfall per terawatt, 
   
  Biobränsle/biomassa, 12 dödsfall per terawatt, 
   
  Torv, 12 dödsfall per terawatt, 
   
  Solenergi (takpaneler), 0.44 dödsfall per terawatt, 
   
  Vindkraft, 0.15 dödsfall per terawatt, 
   
  Vattenkraft, 0.10 dödsfall per terawatt, 
  Kärnkraft, 0.04 dödsfall per terawatt

 5. Slabadang

  Adolf Goreng!
  Visst bleknar de flesta ”risker” när man sätter dem i större och i andra sammanhang. Hur mång liv ”räddar” kärnkraften är faktiskt en intressant frågeställnng.

 6. Slabadang

  Tack Lars! 🙂
  Du kom med intressanta sifrror och del svar på min fråga innan jag ens han klicka på ”sänd”. Är ”telepati” en förmåga som existerar och utvecklas via nätet? 🙂

 7. Bo Blomberg

  Kärnkraft är betydligt mindre farlig än vad folk vet, det är okunskap och rädsla som styr och våra s k massmedia spär på i stället för att berätta om hur det verkligen är – i vanlig ordning.
  Tjernobyl gav mindre än 50 dödsfall pga strålning, dom flesta tror ju att det var tusentals och att allt liv föröddes…
  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index.html  

 8. Hasse

  Lars #4
  Tack för informationen. Jag vill gärna använda dina siffror men skulle gärna ha en officiell källa att hänvisa till. Vilken källa stöder du dig på?

 9. .
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd
  .
  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7667010
  .
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-onda-stralningen
  .
  http://www.miljofara.se/?m=201205
  .
  Hjortar, rävar, harar, möss och växter i Tjernobyl mår utmärkt och ingen förhöjd frekvens av missbildningar och cancer kan iakttas.  

 10. S. Andersson

  Detta med tröskelvärdet är ju en del av teorierna kring hormesisfenomenet. Om ni söker på ”radiation hormesis” på Wikipedia så finns det massor av intressant läsning!
  Rent allmänt har jag en känsla av att radioaktivitetspsykosen i samhället till stor del beror på att de flesta människor inte vet att det finns gott om naturliga strålningskällor i vår omgivning, ja till och med i våra kroppar. Detta har lett till att all radioaktivitet betraktas som onaturlig och farlig. Jag tror också att skrämselkampanjen kring radon har bidragit till olustkänslorna.
  Slabadang, du antyder att kalkningen av svenska sjöar har gett problem. Detta har jag missat. Finns det mer info? Anledningen till min fråga är att jag vill ha mer vatten på min kvarn (mer vind på mitt vindkraftverk?) vad gäller mitt eget, högst oblyga, teorem: ”allt vad miljörörelsen föreslår visar sig förr eller senare vara det sämsta alternativet för miljön”.
   

 11. Peter F

  #10
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&grupp=10976&artikel=4628672

 12. Peter F

  #10
  http://www.slu.se/PageFiles/56022/pdf/Wallstedt_4_IKEU_Utv.pdf

 13. Osynlige Mannen

  Jag kommer att tänka på Martin Tondels ”forskning” där han knöt en herrans massa fall av cancer i Sverige till Tjernobyl. Studieperioden var 1986-1996 vilket är lite spännande, då man räknar med en latenstid på 10 år för fasta tumörer…

 14. Håkan Sjögren

  Adolf Goering # 3 : För att kunna detonera en plutoniumbomb måste plutoniet neutronbestrålas inom rätt miljontedels sekund. Reaktorplutonium är förgiftat av Pu240, som sönderfaller spontant och därmed startar processen vid fel tidpunkt. Detta gör att plutonium från en kärnkraftsreaktor är fullständig värdelöst för bombframställning. Mvh, Håkan.

 15. pekke

  S.Andersson #10
  En stor del av svenska skogar är naturligt sura och visst kan ” sura regn ” göra det värre, men att försöka bota nåt som är naturligt är nog inte riktigt bra.
  Om jordmån i barrskog.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Podsol

 16. Slabadang

  S Andersson!
  Den första krtiska artiklen om överkalkning är publicerad i Bioscience och SOM VANLIGT var besluten om kalkning tagen på felaktiga antaganden om vad som orsakar sura vattendrag och där människans utsläpp (som vanligt) är otroligt överdrivna.
  Naturvårdsverket utvärderar sig själv och talar om ”fantastisk succè”
  och väljer att mäta framgången i förändrade PH-värden istället för effekterna på arterna. NV påstår att laxen ökat på västkusten pga av denna kalkning, men vill inte tala om hur de framförallt små arter såsåom ”dykare” bottenlevande larver och insekter kräftdjur plankton och därigenom även fiskbestånden påverkats av den kvävande hinna av kalk som lägger sig på botten av de framförallt sjöar den massiva kalkningen skapat. Rom och ägg har helt enkelt kvävts av kalket och den redan låga ”biodiversiteten” blir ännu lägre.
  Med tanke på talet om ”försurade hav” som i verkligheten är alkaliska så är den lilla eventuella PH förändringen under hundratals år en piss i missippi i jämförelse med den PH-chock kalkningen innebär.
  Vad man inte inte heller berättat är att det fina kalkpulvret sprids över stora ytor och att pulvret delvis eller helt blockerar gälarna på den fisk som inte lyckas hitta en skyddad plats med rent vatten.Kräftdjuren har inte en sportkeps att klara sig ifrån kalkbombardemanget. 
  Försurningen har helt naturliga orsaker och våra sura barrskogar är orsaken. När detta faktum blev känt inom ”miljörörelsen” så hittade de på en ny affärsidè om mänsklig skuld till försurningen och nu blev det istället ”skogsindustrin som blev boven och utan att kvatitativt faställa om det finns några samband så kommer miljömupparna med nya krav istället om att ”skogsnäringen” skall återbörda aska i markena som kompensation.
  Här har du en av de få artiklar som tar upp ämnet:
  http://www.svt.se/2.108068/1.2492710/fortsatt_masskalkning_av_sjoarna
  Man talar BARA om A och är inte intresserade av B. Känns det igen kanske? Ett bra tips är att två dagar efter en kalkning ta dig cyklopet och famla dig fram över botten så får du skadora konkret tydliga framför dig. Alternativt studera färgen på gälarna på annars alltid friska blodröda ”tusenbröder” någon vecka efter kalkningen.
  Det fanns marinbiologer som varnade för negativa konskvenser
  och ville att man provade i liten skala först (jag känner en av dem väldigt väl) men nej för helskotta här skulle det visas handlignskraft och som Nixon valde NV att bomba först och inte fråga sen heller!

 17. Gösta Walin

  Lars #4
  Liksom Hasse #8 vill jag gärna ta del av din källa för dödsstatistiken. Sen är det konstigt med ”dödsfall per Terawatt” – skall det vara Terawatt-timme (Twh)?
  Har du kollat  om uranbrytningen kommit med i statistiken.
  Gösta

 18. bom

  Jag kan bara jämföra med Kåbergers skröna om att man aborterar foster hej vilt i Fukushimaområdet. Detta är ju oerhört tragiskt när man beaktar erfarenheterna från Tjernobyl. Miljörörelsen bedriver alltså en grundlös hets mot en av våra ofarligaste energiutnyttjningsmetoder? Vi slösar forskningsmiljarder på att bevisa att kolbaserad kraft (så kallad fossil-) är livsfarlig. Ingen forskning ägnas åt att finna ut övre gränsen för radiakexponeringens omslag från nyttig och livgivande till kritisk och farlig! Dårarna ljuger och hävdar att första energirika elementarpartikel som träffar Dig är dödlig. Nu behöver vi väl inte längre tro på klimathetsarnas lögner och bedrägerier. Kejsaren är spritt språngande naken och har så varit  hela tiden!  Men subventionerade cykelreparatörer och skomakare samt butlers i tunnelbanan det är djävligt bra det! Nu är väl även psykologi ett underutvecklat forskningsområde (Gunbo?) men nog är det dags att dn som vill bli riksdagsman underkastas ordentliga psykotekniska prov så att vi kan spola de värsta exemplaren (jag tänker på att riksdagen var nästan först i landet att installera vattenvirvlare!)

 19. Lars

  Statistiken hittade jag här .
   http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html
  En annan undersökning som visar dödsfall under produktionen.
   http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-human-cost-of-energy
  Gösta uranbrytningen kostade endel mänskoliv när när säkerhetskraven var låga för 50 år sedan , numera bryts uran med samma höga krav som annan gruvbrytning. 

 20. tty

  Jag hörde nyligen (av en strålskyddsspecialist) ett roligt exempel på effekten av bakgrundsstrålning. När svenska FN-förband skickades till Kosovo hade massmedia hetsat upp sig våldsamt över att USA använt pansarbrytande projektiler av utarmat uran där, så många av soldaterna var rädda för ”strålning”. För säkerhets skull mätte man därför uranhalten hos samtliga soldater. När soldaterna kom tillbaka var deras uranhalt genomgående lägre än när de åkte.
  Anledning: ett av de ledande svenska bryggerierna (inga namn!) tar sitt vatten från en källa med något förhöjd uranhalt, och unga män dricker mycket öl.
  För övrigt är utarmat uran mindre radioaktivt ön naturligt uran, men sådana petitesser hänger ju inte media upp sig på.

 21. Bim

  Slabadang # 2
  Här med tilldelar jag dig årets Nobelpris litteratur.
  Motivering: För din oöverträffade formuleringsförmåga, ditt rättspatos, dina skarpsinniga problemanalyser, din psykologiska träffsäkerhet och dina fenomenala ordsammansättningar,  som tvingar klimathotargänget att krampaktigt hålla i brallorna medan de samstämmigt kvider ;Tro honom inte. 😀
    

 22. Observer

  Jag tror att en svag lank i resonemanget kring konsekvenserna av Fukushima ar antagandet om en linjar effekt av stralning. Det kan lika garna finnas en troskeleffekt. Innan detta ar utrett, vilket visserligen studerats i decennier utan ett klart svar, ar det mesta av denna typ av studier rena spekulationer.

 23. Håkan Bergman

  tty #20
  Sen blev ju uranet i källvattnet en bra ursäkt för jättebryggeriet att lägga ner bryggeriet, som man då köpt upp, med källvattnet. Nämnda källvatten var väl också upprinnelsen till att den stora tillverkaren av brun sockerdricka bröt med bryggeriet i fråga, deras produkt skulle blandas till med kommunalt kranvatten, ingen licenstagare fick hävda att just deras bruna sockerdricka var godare än andra licenstagares.

 24. Slabadang

  Bim!
  Å man tackar!! 🙂 Till skillnad från fredspriset vore är en sådan nominering något att skriva in i CV`t. 🙂
  Har hittat tillbaka till civilisationen och har haft turen att få några soliga dagar i skärgårn befriad från elektronik ombord och det gamla sjökortet fick dammas av och kompassen devieras, kändes lite ”retro” faktiskt :). Men jag är ingen större kulturromantiker utan har köpt ”seapilot” till Ipaden som reservbmetd.
  Just nu är det mulet och tempen står på ynka femton-sexton grader, så man önskar ju att det där löftet om global uppvärmning skulle ha infriats!

 25. Björn

  Läs detta: Oväntade hälsoeffekter av strålning.
  http://www.frojdh.se/2011/03/24/ovantade-halsoeffekter-av-stralning/

 26. Slabadang

  Björn! 🙂
  ”Forskarstudier visar med statistisk säkerställd säkerhet att lite strålning lång över våra officiellt satta gränsvärden är nyttigt och ökar motståndskraften mot sjukdomar” 🙂
  Ha ha ha ha ha! Kommunikation är kul!!

 27. Thomas

  Jag tycker jämförelser av typen ”Fukushima skulle då lägga mindre än 0,1 % på den totala dödligheten.” eller ”We believe that in their lifetimes, 3 billion people will develop cancer. This accident added 100 more to this fold.” är rätt plumpa. Prova att göra motsvarande om Utøya och hur lite effekt den massakern hade på totala dödligheten i Norge och se hur det låter.
   
  Om det blir ett antal hundra döda efter Fukushima skall den siffran ses för sig själv, inte jämföras med hur många som ändå dör av cancer.

 28. Håkan Sjögren

  S Andersson # 10 : Det finns områden i Indien  där bakgrundsstrålningen är väsentligt högre än våra 5 mSv. Där är frekvensen av olika cancerformer lägre än hos oss. i Japan visade det sig att barn som bestrålades i moderlivet ofta insjuknade.  Men trots att man letade hittade man inga genetiska skador hos barn i den överlevande befolkningen. Eftersom vi har jod i kroppen har var och en av oss en aktivitet på 5000 Bq. Om 1000 åskådare lämnar en fotbollstävling blir det ett utsläpp av 5 miljaner Bq. Det Du! Mvh, Håkan.

 29. leg

   
  I “What risk” (Roger Bates) Skriver  Zbigniew Jaworowski ett kapitel med titeln “Beneficial ionizing Radiation” En sökning på hans namn på vill ge många hits. Om den teoretisk strålningsrisk från Tjernobyl eller  Fukshima, så skulle hela Norges befolkning med genomsnitslivstidsdos visa en klar ökning av cancer. I vissa delar Norge är livstidsdosen 1500 mSv vilket med säkerhet ger cancer till alla enligt noll-tröskeleffektteorin. Den Norska befolkningen skulle för länge sedan ha evakuerats, och den har inge översjuklighet i cancer.
   
  Teorin om noll-tröskeleffekt motsägs direkt av verkligheten.
  Läs själv kapitlet i ”What risk” Robert Bate, redaktören, är beryktad bland alla anhängare av skräpvetenskap, såsom miljörörelser, klimatrörelse

 30. Adolf Goreing

  #27 problemet är att man aldrig kommer att säkert fastställa det exakta antalet då det är svårt att veta orsaken till en individs cancer. I fallet Utöya är orsaken brutalt tydlig.

 31. Håkan Sjögren

  tty # 20 : Jag kommer väl ihåg historien. När den presenterades i svenska massmedia hette de att det var utbränt uran i stället för utarmat som man får när man separerat ur den farliga isotopen U235.
  Det hade ju varit kriminellt att använda utbränt uran. Detta var bara ett exempel på att massmedia försöker skrämma oss. Mvh, Håkan.

 32. Bim

  Thomas # 27
  Varför kan du aldrig hålla ordning på tankeverksamheten?
  På  Utøya  vet vi hur många som blev skjutna. Det finns ingen tvekan, ingen osäkerhet.  
  Hur många som kommer att dö i sviter efter Fukushima under sin livstid är ju gissningar. Dataprogrammerade gissningar som kan bli som ett brus i statistiken.
   

 33. LBt

  Jag tycker det är i hög grad relevant att göra jämförelser tex avseende vad olika energislag medför i dödsfall och sjukdomsfall. Det ger värdefullt underlag och visar hur felaktigt vi i allmänhet värderar kärnkraft vs annan produktion. Då kärnkraft dessutom just nu tycks vara den enda form av produktion som signifikant kan påverka våra CO2-utsläpp är miljörörelsens inställning obegripligt ogenomtänkt. Det känns som högst angeläget att vi snarast vågar satsa på nya forskningsanläggningar.

 34. Bo Blomberg

  Läs gärna länken jag gav tidigare till WHO, som gjorde en mycket omfattande utredning 2005 om vilka strålningsskador etc som Tjernobyl hade fört med sig och som sagt, antalet döda av strålning: mindrre än 50! Det är knappast troligt att Fukushima kommer att ha fler, men det får väl framtiden utvisa. Här är länken igen:
  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index.html
  Här är också en länk till en sida som man väl får beskriva somkärnkraftsexpertisens syn på Fukushima (och Tjernobyl): Myths versus Reality…
  http://www.ne.anl.gov/jp/fukushima-facts-and-myths.shtml   

 35. bom

  Björn #25
  Fröjdh borde vara chefredaktör för Slaskblaskan i stället. Han hade ju kul synpunkter på både vargar och strålnings nyttighet! Under honom kanske dyngalstret skulle bli plötsligen läsvärt?

 36. Christopher E

  Det är högst osäkert om någon enda person kommer att dö i förtid av cancer i Fukushimas omgivningar. Troligen inte. Av allt att döma har lågdosstrålning inga negativa effekter.
  Sådana där LNT-studier är bara trams.
  #27
  Dålig jämförelse. Även om det vore ett antal döda från olyckan måste risker vägas mot nytta. Vi accepterar tex några hundra döda om året framför onyttan att förbjuda persontrafik i Sverige istället för idiotstopp á la kärnkraft i Tyskland. Mord är något helt annat.
  Känns också som en ny lag om Utöya i jämförelser i stil med Godwins lag är på gång…

 37. Hans H

  Att koka vatten med jordens farligaste bränsle i en tryckkokare är ju inte nån spetsteknologi att vara stolt över även om man med denna primitiva teknik lyckats döda hyfsat få jämfört med kol t.ex. Det är heller inget att vara stolt över att nästan all svensk skog avverkats och ersatts med artificiella granodlingar…där knappt en bofink kan föda sig och marken blir trist sur. Om dessa två trista fenomen är nödvändiga för vår utveckling kan man ju hoppas att vi befinner oss i slutet av den lätt obegåvade parantesen…att det inte finns nån klimatkris är inte samma sak som att vara okritisk till allt vad industrialism och mer,snabbare och större tillväxt medför.

 38. Hans H

  Att hänvisa till källor som WHO,IAEA etc. är nog inte mer pålitligt än IPCC vad FN organ har att säga om vetenskap skall man nog ta med en nypa kalk 🙂
   

 39. Thomas

  Bo #34 Sen kan du ju läsa vidare och finna i samma text ”The international experts have estimated that radiation could cause up to about 4000 eventual deaths among the higher-exposed Chernobyl populations”. De 50 är bara de där man individuellt kan fastslå att de dött just av Tjernobyl.
   
  Chirstopher #36 Jag diskuterade inte kärnkraftens risker utan sättet att uttrycka sig. Jag håller med om att på det stora hela är riskerna med kärnkraften hanterbara, men det innebär inte att man skall bagatellisera de olyckor som faktiskt sker. Att jag drog upp just Utöya berodde bara på att det varit uppe på bloggen precis innan.

 40. Bo Blomberg

  Thomas #39
  Det är sant, 4000 är en maxsiffra som man räknat fram med hänsyn till dom doser som folk blev utsatta för. Men man säger också att detta motsvarar en ökning på ca 3% vilket kommer att bli svårt att observera.
  Det står också: ”The report’s estimate for the eventual number of deaths is far lower than earlier, well-publicized speculations that radiation exposure would claim tens of thousands of lives.”
  Och:  “the health effects of the accident were potentially horrific, but when you add them up using validated conclusions from good science, the public health effects were not nearly as substantial as had at first been feared.”
  Vidare: Alongside radiation-induced deaths and diseases, the report labels the mental health impact of Chernobyl as “the largest public health problem created by the accident” 
  Med tanke på den hysteriska reaktionen på Tjernobyl bl a här i Sverige så kan man nog ändå konstatera att folk i allmänhet i Sverige blev ordentligt uppskrämda och vilseledda och att dom flesta nog fortfarande är det. Jag vill inte förringa att ett antal tusen människor kanske kommer att få cancer och dö i förtid pga strålning dom utsattes för, men det är långt ifrån dom katastrofscenarior som portionerats ut av våra massmedia under årens lopp.

 41. Thomas

  Bo #40 Inget av det du skriver nu ursäktar det sätt du förvrängde vad WHO kommit fram till!

 42. Christopher E

  Bo #34
  Stämmer som Thomas skrev här att WHO även nämnde 4000 framtida döda, men det är bara spekulation enligt LNT-hypotesen och kan bortses från. Det blir förmodligen inga fler döda än just de ca 50-60 som angivits. Det är också  totalsiffran för strålningsdöda från kärnkraftsolyckor i världen då varken Harrisburg eller Fukushima bidragit med några.
  Inget är riskfritt, men fakta talar för att kärnkraft är en de absolut säkraste energiomvandlingarna.
  Hans H #37
  Uran är knappast jordens farligaste bränsle… hur många tror du inte dör av ved, koleldning och vattenkraft som jämförelse. Att syssla med atomklyvning börjar visserligen ha bortåt 70 år på nacken nu, men är ändå avancerad teknologi i sig själv. Och dessutom stadd i utveckling. De som i idag bygger de mest avancerade bilarna skulle knappast hålla med om att de inte är spetsteknologi jämfört med en bil från 1940-talet.
  Men visst kan kärnkraften bli bättre. Och odlad granskog är inget vidare biologiskt, om än vi har skogen att tacka för mycket av Sveriges välstånd.

 43. Ulf L

  Thomas
  OT varning . Jag tycker att det är fundamentalt fel att jämföra Fukusima, eller Tjernobyl för den delen, med Brevik. I det ena fallet är det olyckshändelser eller klantighet, i det andra skedde med avsikt, faktiskt av direkt illvilja. Det är två olika klasser av händelser, även om de har samma utgång.
  Vad människor gör mot varandra med avsikt är en helt annat sak än vad som händer av slump. Så reagerar vi människor. Vi blir mycket mer störda om någon knuffar oss med avsikt än om snubblar över våra egna fötter  och slår oss blodiga, även om skadan rent objektivt var större vid olyckshändelsen. 
  Det är inte bara utgången av en händelse utan också varför en händelse sker  som har betydelse för hur vi värderar händelsen. Det finns filosofer som försöker att inbilla oss att så inte är fallet men de förenklar värderingsprincipen långt bortom rimlighetens gräns.

 44. ThomasJ

  Fukushima/Tjernobyl/Harrisburg/ i all O-ära, är i alla fallen rejält vinklade (’scewed/screwed’) i enlighet med uttryckarens [dolda] agenda för alla agendahållares målsättning. Att i den ’debatten’ ta in otäcka händelser á la Breiviks (be-)visar enbart(?) hur avgrundsdjupt dessa bedriver sin(a) s.k. ’verksamheter’ – som har pågått åt skogen för länge redan, utan annan respons än här på TCS eller inom/hos utländska kanaler, bloggar m.m. 
  Måhända ligger ett/annat i intaget hos den blågula ankdammens invånare via denna [ytterst förvånande] SvD-ledare:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vilken-energikalla-ska-vi-luta-oss-mot-nar-det-inte-blaser_7362526.svd
  Så klart att det publiceras under semestertiden – få läser det ju so-wie-so – alltså rather safe, men icke desto förty…  😉
  Mvh/TJ

 45. Bo Blomberg

  Thomas #41
  Jag tycker inte jag förvrängde nånting men det var fel av mig att inte ta med kalkylen av möjliga framtida för tidiga dödsfall. Det har du rätt i.
  Dock: det ÄR anmärkningsvärt att man tjugo år efter olyckan bara kunnat koppla mindre än femtio dödsfall direkt till strålningsskador!

 46. Thomas

  Bo #45 ”det ÄR anmärkningsvärt att man tjugo år efter olyckan bara kunnat koppla mindre än femtio dödsfall direkt till strålningsskador!”
  Nej, inte direkt. Cancer är som sagt en vanligt dödsorsak, och olyckan skedde i en brytpunkt då Sovjet kollapsade och hela samhället förvandlades snabbt. Man hade inte så god folkbokföring och mängden cancer av andra skäl bör ha ändrats också. Jag vet inte hur många tiotusentals som skulle behövt dö för att det skulle gå att se klart i statistiken.
   
  Du kan ju börja med bilderna från Tjernobyl medan olyckan skedde med folk som står vid stängslet och tittar på. (Det kunde ju inte vara farligt i en socialistisk stat…). Vilka är det och hur har det gått för dem? Mig veterligt har ingen kunnat/velat ta reda på det. De måste annars fått en häftig stråldos.

 47. S. Andersson

  Thomas: det finns ytterligare en komplikation med de där antagandena om canceroffer efter kärnkraftsolyckor. Alla dessa bedömningar är baserade på erfarenheterna från Hiroshima och Nagasaki. Man utförde då beräkningar på hur stor stråldosen hade varit på olika platser i området, sedan frågade man överlevare var de hade varit när det small. Dessa uppgifter jämfördes senare med sjukdomsincidensen och på så vis fick man fram något slags korrelation. Resultaten räknades om till att gälla även lågdos, naturligtvis linjärt, det fanns ingen grund för andra antaganden vid denna tid. Något annat storskaligt experiment med människor har inte skett sedan dess, tack och lov.
  Nåväl, det krävs inte mycket fantasi för att inse att hela denna beräkningsmodell står på tämligen lös grund, och det är det väl ingen som förnekat heller. Anledningen till den fortfarande används är helt enkelt att det inte finns några andra experimentella data.
  När man anger vilken möjlig ökning av cancerfall en viss dosbelastning ger, måste man ha detta klart för sig. Det är en statistisk ökning, inget annat. Det går inte att peka på en viss individ och säga att ”du har fått Fukushimacancer”. Att på något sätt dra paralleller till Utöya tycker jag är motbjudande och respektlöst mot dem som mist livet där, och jag skulle önska att ett sådant inlägg modererades bort. Den typen av jämförelser förväntar jag mig möjligen av miljöpartister som vill ta en billig poäng eller kanske en journalist på Ny Tekniks trendspalt.
  Extrapolation är knepigt och ger ofta missvisande resultat. Som jämförelse kan man ju fundera på SMHIs prognosverksamhet. Jag såg på TV att folk var förbannade på sagda instituts prognoskvalitet. Man hade kollat hur det hade stämt denna regniga sommar och konstaterat att 10-dygnsprogosen endast stämde i 20% av fallen och nu ville man veta varför.. Det häpnadsväckande svaret från ”SM med Hål I” var att man inte kan göra prognoser över längre perioder än 7 dagar. Varför man då publicerar en 10-dygns förblir en gåta.
   

 48. Christopher E

  #46
  ”Du kan ju börja med bilderna från Tjernobyl medan olyckan skedde med folk som står vid stängslet och tittar på. (Det kunde ju inte vara farligt i en socialistisk stat…). Vilka är det och hur har det gått för dem? Mig veterligt har ingen kunnat/velat ta reda på det. De måste annars fått en häftig stråldos.”
  Om de befunnit sig så nära att de kunnat ta sig dit innan avspärrningar kom på plats bodde de rimligtvis i det absoluta närområdet och ingår därmed i den grupp som omfattats av de stora studier som gjorts.
  Tonen där är annars lite väl konspiratorisk för min smak. Jag har en tidigare klasskamrat, nu inom medicinsk strålfysik, som varit med och arbetat i området i Ukraina och jag är fullt förvissad om att de studier gjorts är fullt ärliga försök att i största möjliga mån ta reda på hälsoeffekterna av olyckan.
  De största negativa hälsoeffekterna var från massflytt av människor. I många helt i onödan från områden med endast låg strålning. Ibland mindre än naturliga strålningen i vårt eget Österlen.

 49. Thomas

  Christopher #48 Tjernobylolyckan skedde i Sovjet. Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att anse att den regimen gillade att lägga locket på för dåliga nyheter. Det har gjorts ärliga försök efteråt, men det är inte lätt när den initiala informationen är så bristfällig.
   
  Det är möjligt att de som stod och tittade på olyckan finns med i någon grupp som studerats, men då så uppblandat med alla andra som bodde inom samma område men var längre från reaktorn att statistiken blir svårtolkad.
   
   S. Andersson #47 Är du mindre död om din död bara är ”statistisk”? Om vi skall bedöma kärnkraftens risker spelar det ingen roll om vi kan direkt identifiera exakt vilka som dör eller bara ge en statistisk uppskattning. Däremot är det onekligen bekvämare för en industri om skadorna blir så utspridda att inga offer kan stämma dem.

 50. Det är över trettio år sedan kärnkraftsdebatten rasade, och vi svenskar (och hela världen) översköljdes med närmast obegränsat grönt nonsens om kärnkraftens farliga hemskhet.
  Det känns lätt surrealistiskt att nu, år 2012, behöva höra/läsa om cancer- och strålningsargument som invändningar mot den sortens energiproduktion.
  Som redan visats många ggr, och som är ställt utom allt tvivel är det i jämförelse en både pålitlig, extremt kompakt och säker storskalig produktion. Jämfört med alla andra alternativ.
  Den enda relevanta invändningen skulle vara investeringskostnaderna. Och snacket om ’bära sina försäkringskostnader’ som man får höra ibland är också bara trams. 
  Ändå håller en del övervintrade rödskägg på och ältar om totalt irrelevanta skräckbilder, denna gång med sovjetsocialismen som argument åt motsatt håll … Lätt bisarrat, som sagt     
   

 51. S. Andersson

  Thomas #49: Precis exakt så är det faktiskt! Ingen individ kan sägas ha dött p g a denna statistiska ökning. Jag ska försöka hjälpa dig förstå. Tänk dig att du har ett antal kvinnor som föder 2.3 barn under sin livstid. Om denna siffra stiger till 2.4 får vi fler barn men det går inte att peka på vissa barn och säga att Putte ingick i de där 0.1!
  Vad gäller möjligheten att stämma kraftbolag så antar jag att du är en anhängare av det amerikanska rättssystemet vilket ju är väldigt skilt från svensk rättstradition. Men inte mig emot, jag skulle t ex gärna ta mig an vindkraftsproducenter i min närhet som hotar min närmiljö.

 52. Adolf Goreing

  #49 ”Om vi skall bedöma kärnkraftens risker spelar det ingen roll om vi kan direkt identifiera exakt vilka som dör eller bara ge en statistisk uppskattning. Däremot är det onekligen bekvämare för en industri om skadorna blir så utspridda att inga offer kan stämma dem.”
  Men Thomas det är ju därför vi har övervakande myndigheter och dosgränser. Det blir visst konsekvenser för de som bryter mot detta även om det inte alltid kommer just den drabbade individen tillgodo. Det finns väl ingen industri som är så nagelfaren som kärnkraften? (jag talar om väst nu). Skulle kolkraftverk ha samma regelsystem skulle de stängts ner för läneg sedan pga av radioaktiviteten.

 53. Christopher E

  Visst är man död även om man ingår i ”statistik”, men att fördjupa sig i detta missar den viktiga lärdomen från Chernobyl:
  Man har inte funnit någon statistisk ökning av cancerfallen! Och det har gått 25 år nu. Andra områden med lågdosstrålning uppvisar inte heller någon ökad cancerincidens, men ibland motsatsen.
  (Förutom de de redan redovisade sköldkörtelfallen, alltså)   
       

 54. Thomas

  S. Andersson #51 Är du lika villig att använda ditt argument när det gäller rökning? Även ickerökare dör av lungcancer så det är bara statistik att fler rökare dör, ingen individ kan säkert sägas ha dött av rökning.
   
  Jag är ingen anhängare av systemet med att man stämmer varandra till höger och vänster, men systemet finns nu på en del håll i världen och industrin ser till att anpassa sig till det.
   
  Christopher #53 Kan du säga hur många extra cancerfall som skulle behövts för att det skulle synas i statistiken efter Tjernobyl? Bara så vi vet om det är förvånande eller inte att det inte gått att se någon effekt.

 55. S. Andersson

  Thomas 54: Visst är det så. Det finns inget som säger att en rökare ska få cancer, precis lika lite som att en ickerökare inte kan få det. Däremot verkar det klarlagt att sannolikheten för att få lungcancer ökar om man röker. Förmodligen är det en kombination av flera orsaker som utlöser sjukdom.
  Problemet med oss människor är att vi söker enkla, linjära orsakssamband även när de inte finns. Det är därför som miljörörelsen så ofta hamnar fel. Man kastar sig in i lösningar innan man riktigt förstått problemen. En sur sjö? Låt oss genast kalka för att få upp PH-värdet. Ojsan, dog fisken? Klimatet förändras! Det måste vara människans fel och det måste vara CO2. En enda faktor duger. Nu kan vi köra på med hela propagandan för att få folk att rösta på oss eller ge oss forskningsbidrag och dessutom blir vi beundrade för att vi är goda!
  Jag arbetade en gång för ett telekombolag. Vi satte upp mobilmaster och så fort de satt där började folk klaga på alla möjliga sjukdomssymptom och var rädda för strålningen. Detta hände i en del fall redan innan masten var i drift. Människor som fick cancer ”visste” att det berodde på mobilstrålningen. I regel använde de mobiltelefon själva. Det fanns gott om gröna, självutnämnda, experter som i vanlig ordning sprang omkring och skrämde upp folk. 
  Det här leder mig till att formulera mitt andra teorem om miljöpolitik. (Anderssons 2:a):  Miljörörelsens skrämselpropaganda är farligare för folks hälsa än de miljöproblem som de säger sig vilja råda bot på.

 56. Thomas

  S. Andersson ”Det fanns gott om gröna, självutnämnda, experter som i vanlig ordning sprang omkring och skrämde upp folk. ”
   
  Precis! Självutnämnda experter, inga etablerade forskare eller den etablerade miljörörelsen, det handlar om folk som får idéer på egen hand tvärs emot expertisen, och sådana kan slå åt vilket håll som helst. Ibland övertygas man om att något farligt egentligen är harmlöst eller rentav nyttigt och ibland åt andra hållet. Idag är det än lättare när man alltid kan hitta en eller annan blogg som stödjer det man vill tro på.
   
  ”Miljörörelsens skrämselpropaganda är farligare för folks hälsa än de miljöproblem som de säger sig vilja råda bot på.”
   
  Du tror att världen varit en bättre plats om vi inte haft någon miljörörelse? Att blyad bensin i bilar utan katalysatorer, orenade kraftverk etc skulle dödat färre än ”skrämselpropaganda”?

 57. Bo Blomberg

  S Andersson #55 och Thomas #56
  Jag tycker nog att det finns fog för bägge uppfattningarna, låter kanske paradoxalt men visst är det väldigt mycket skrik för lite ull ibland – och alltför drastiska åtgärder på för lösa grunder och samtidigt så tycker i alla fall jag att vi har ett stort problem med vårt ”kemisamhälle” och hur vi förorenar haven och fiskar ut dom mm mm. DÄR borde vi väl satsa mer på forskning och åtgärder för att förstå och förebygga eller åstadkomma skademinimering? Men ständigt tycks vi tala förbi varandra.
  Bertrand Russel skrev för drygt 60 år sen en bok som hette ”Skeptiska essärer”. I inledningen ”Om skepticismens värde” säger han bl a:
  ”Den skepticism för vilken jag gör mig till talesman består endast av följande: 1) att när sakkunskapen är enig, kan den motsatta uppfattningen inte anses som säker; 2) att när sakkunskapen inte är ening, kan ingen åsikt betraktas såsom säker av en icke sakkunning; och 3) att när alla sakkunniga anser att det inte finns någon tillräcklig grund för en positiv uppfattning, gör vanligt folk klokast i att avstå från att fälla något omdöme.
   Dessa satser kan förefalla tama, men om de bleve godtagna skulle de totalt revolutionera det mänskliga livet.
   De åsikter för vilka människor är villiga att slåss och förfölja varandra hör allesammans till endera av de tre klasser, som denna skepticism fördömer. När det finns förnuftiga grunder för en uppfattning, är folk nöjda med att utveckla dessa grunder och vänta på att de skall göra sin verkan. I dylika fall omfattar inte människor sina uppfattningar med lidelse; de omfattar dem med lugn och framlägger stillsamt sina skäl. De åsikter som omfattas med lidelse är alltid sådana för vilka det inte finns några god skäl. Graden av lidelse är faktiskt ett mått på bristen på förnuftig övertygelse hos åsiktens förespråkare. Åsikter inom politik och religion hyllas nästan alltid lidelsefullt.”
  —och det skulle förstås gå att fylla på exempelsamlingen bortom politik och religion.
  Detta är nåt att fundera på för oss alla! 

 58. Gaupa

  Jag minns ju kalabaliken här Jämtland, efter Tjernobyl. Renköttet kom väldigt i fokus. Nu kan jag läsa på SSI, att renkött innehöll högre halter 137Cs på 
  60-talet, på grund av provsprängningarna. Jag minns inte att man informerade om det, då.
  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Miljoovervakning/Radioaktiva-amnen/Cesium-137-i-renar/ 
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=124092 
   

 59. S. Andersson

  Thomas 56, ditt inlägg får mig att tviva på att du respekterar yttrande- och meningsfrihet. Har experter monopol på sanning? Hur blir man en etablerad forskare? Och när man blivit det, är man då vaccinerad mot alla moraliska eller andra tillkortakommanden? Iofs förvånas jag inte eftersom det tycks vara en allmänt accepterad inställning hos t ex Uppsalainitiativet, där etablerade miljöstollar och klimatforskare erhåller en slags rockstjärnestatus och inte får ifrågasättas.
  Thomas, jag vet inte hur gammal du är och vilken bakgrund du ar, men du ska veta att hos mig och många tillhörande generationen före min väcker denna mentalitet starka obehagskänslor. Det är kanske därför jag är skeptiker och inte kan finna mig tillrätta i kyrkor och politiska partier. Min skepsis mot auktoriteter och konformism är grundmurad.

 60. Slabadang

  Thomas!
  Ditt förb,,,de tjat och hemsnickrade monopol på vad ”etablerade forskare ” och ”etablerad miljöröelse” är är redan genomskådat och avslöjat som rent nys! Miljöpartistiska rena Puckon och aktivister som kallar sig för klimatforskare i långa rader är vad du med hjälp retoriska steroider försöker blåsa upp till nåt de aldrig varit eller någonsin kommer att bli. Du lever i en fanatisk drömvärld! Du är flummig Thomas!!

 61. Bo Blomberg

  Gaupa #58
  Jag minns det också, men jag minns också att det faktiskt talades om att renskötare snudd på var ”självlysande” på 60-talet pga de höga cesiumhalterna i renköttet som berodde på provsprängningarna i atmosfären. Dom (renskötarna) följdes upp men i så mån att man mätte halterna men sen hörde jag aldrig nåt om det blev några konsekvenser… 

 62. Gunbo

  S. Andersson #59,
  ”Har experter monopol på sanning?”
  Experter har monopol på det de är experter på. Annars skulle de väl inte vara experter?

 63. Miljöstollar som utnämner eller utnämnda  till experter,det kan vara klimat ,antikärnkraft och miljöexperter som etablerade i media som interjuvas i media,som får bli de enda som uttalar sig i miljö och klimatfrågor.
  Dessutom medverkar dessa ’experter’ anlitas i offentliga föredrag
  skolor etc.
  Den misstolkning av ämnen med vetenskap de sprider ,skapar en
  villrådighet bland allmänhet, med oro som foljd.
  Detta är anvarslöst av dessa ’stollar’ bedriva någon upplysning i
  ämnen de ej har tillräcklig kunskap om.
  Skapandet av polistiska agendor ur pseudovetenskapliga påstå-
  enden.
  ALI.K.

 64. Thomas

  S Andersson #59 Du söker verkligen konflikt! Du drar igång med vanliga valsen om att den som inte tycker som du inte ”respekterar yttrande- och meningsfrihet”. Min poäng som du kunnat fatta om du inte varit så inställd på att vara motvallskärring var att du inte kan anklaga miljörörelsen för larm om mobilstrålning när denna inte varit involverad i sådana.
   
  Tvärtom var det här *du* som verkar skeptisk mot yttrande- och meningsfrihet när du talar om alla som skall ha dött pga miljörelsens
  ”skrämselpropaganda”. Är du ute efter att förbjuda sådan? Skall du begränsa yttrandefriheten för miljrörörelsen, är det ditt mål? Är du motståndare till yttrandefrihet, Andersson. Kanske du tycker som andra här att Hansen m fl borde skickas till fångläger i Sibirien?

  Kommentar modererad

 65. Staffan

  Ca 1970 läste jag nationalekonomi i Stockholm.  Professorn var en kändis, förekom ofta på debattsidorna.  Fp, kanten mot s.
  På ett seminarium framförde jag en konservativ åsikt, lite stillsamt.  Förvisso inte ”radikal”;  jag läste (t.ex.) US News and World Report då.  Tvivlade på Keynes, i princip.
  Följden blev att han frös ut mig.  Jag fanns inte mer.  Fick aldrig säga något.
  2-betygsnivå.  En uppsats skulle aldrig bli godkänd, förstod jag.
  Så jag nöjde mig med 1 betyg.
  Det här var alltså en känd ”akademiker”.  Men i praktiken en propagandist, vars mål var att styra elevernas åsikter.
  (Var han så korkad att han trodde sig ha den absoluta, odiskutabla sanningen?)
  Ni som varit med några år vet ju, att förr (60-70-talet, in på 80) hade vi kontinuerlig inflation, och vart tredje-fjärde år kriser.  Det där försvann med Reagan!  Och Milton Friedman!
  Detta alltså om akademiker…

 66. Christopher E

  Thomas #54
  ”Kan du säga hur många extra cancerfall som skulle behövts för att det skulle synas i statistiken efter Tjernobyl? Bara så vi vet om det är förvånande eller inte att det inte gått att se någon effekt.”
  Nej, det kan ju ingen av oss utan mer detaljerad kunskap. Men spekulationerna av hur många som ”borde” dö enligt LNT-hypotesen sträcker sig från några tusen till hundratusentals. Nu minskar ju nedfallets intensitet rätt ordentligt med ökande avstånd till härden, och strålningen har också avklingat rejält sedan dess. Så de flesta av ”många tusen” cancerincidenser skulle skett inom ett mindre område och inom nära tid från utsläppet. Det borde rimligen också gå att utesluta en del övrig cancer ur bruset såsom varande former som inte är aktuella från strålning. Vad som som är förvånande är att man inte kunnat identifiera dessa statistiskt om man tror stenhårt på LNT.
  Inte heller kan man, vilket jag var inne på ovan, se just Chernobyl isolerat. Du argumenterar för att de döda gömmer i sig i bristfälliga sovjetiska data eller t.o.m. konspiratoriska mörkläggningar. Men det det finns andra grupper som är tydligare avgränsade och som undersökts med avseende på lågdostrålning; områden i Indien och Iran, personal vid nukleär militär verksamhet, flygpertsonal. Ingenstans finner man stöd för LNT-hypotesens realitet.
  Och då lär man inte göra det i Ukraina heller.
  Ca 60 dödsfall har kunnat bestämmas. Och där lär det förbli. Personligen tror jag på hormesishypotesen så jag tror inte att det kommer ändras efter ytterligare några årtionden.
  Sedan ska vi inte glömma att denna tråd egentligen behandlar påståeenden från Fukushima med mycket små utsläpp jämfört med Chernobyl. 

 67. Thomas

  Chistopher ”Så de flesta av ”många tusen” cancerincidenser skulle skett inom ett mindre område och inom nära tid från utsläppet.”
   
  Cancer tar med få undantag lång tid att utvecklas så det där med ”nära tid” kan du glömma. I och med att folk evakuerades och spreds så blir det svårt inte bara att hålla koll på dem utan än mer att bedöma deras ”naturliga” cancerfrekvens så man kan se om den ökat.
   
  ”Sedan ska vi inte glömma att denna tråd egentligen behandlar påståeenden från Fukushima med mycket små utsläpp jämfört med Chernobyl. ”
   
  Enligt denna studie var utsläppen av cesium-137 42% av de i Tjernobyl. Andra ger uppskattningar att totala utsläppen var ungefär tiondelen av de i Tjernobyl.
   

 68. Peter Stilbs

  Thomas – måste Du förbehållslöst försvara ”allting”, bara det är MSM-kompatibelt ?

 69. Thomas

  Peter #68 Måste ni här angripa allting bara det har stöd av ”etablissemanget”?

 70. Christopher E

  Thomas #67
  ”så det där med ”nära tid” kan du glömma”
  Läser man på tex. cancer.org håller jag inte alls med om att jag ”glömma” något, eftersom det stöder vad jag påstod ifråga om tidsramen:
  ”Ionizing radiation increases the risk of certain types of cancer more than others.
  The thyroid gland and bone marrow are particularly sensitive to radiation. Leukemia, a type of cancer that arises in the bone marrow, is the most common radiation-induced cancer. Leukemias may appear as early as a few years after radiation exposure.
  Other types of cancer can also result from radiation exposure, although they may take longer to develop (usually at least 10 to 15 years). Some of the other cancers most strongly linked to radiation exposure in studies include; Lung cancer, Skin cancer, Thyroid cancer, Multiple myeloma, Breast cancer, Stomach cancer”
  Det har nu alltså gått 25 år… och vad jag förstår har man visst följt upp individer som evakuerats till olika områden.
  Sedan tycker jag nog att en tiopotens lägre utsläpp väl kvalificerar som ”mycket litet”. Dessutom var ju en en stor del av Fukushimas utsläpp i form av jod som rann ner i havet med kylvattnet, inte spreds över bebodda områden.
  Jag tycker det är fel att skrämma upp människor utifrån några linjer i ett diagram enligt en alltmer kontroversiell hypotes och som dessutom saknar stöd i empiriska data. Till och med i Sverige skulle 800 (?) människor dö av Chernobyl-inducerad cancer hette det väl? Hur seriöst är det?
  Varför dör inte människor som lever med hög bakgrundsstrålning på höga altituder som flugor i cancer enligt LNT-hypotesen?
   

 71. S. Andersson

  Thomas, jag är ledsen över att ha fått dig att förlora balansen. Jag förstår att du tycker att det är jobbigt med motvalls kärringar. Och jag erkänner utan omsvep att jag anser ett sådant tillmäle vara en komplimang.
   
  Vad gäller eventuella fängelsedomar för skrämselpropagandister kan jag försäkra dig om att set vore mig helt främmande att försöka inskränka på yttrandefriheten för dessa. Lögn är gubevars inte kriminellt.
   
  Som minnesgoda TCSare känner till finns det bara en person inom det miljöpolitiska komplexet som jag anser borde sitta i fängelse och det är Birgitta Dahl. Men det är för tankeförbudslagen som jag anser stred mot grundlagen.
   
  Gunbo har under tiden sammanfattat det hela utmärkt. Experter ska ha sanningsmonopol, annars är de inte experter. Jag misstänker att du kan sympatisera med denna inställning, medan den för mig påminner lite för mycket om 1984 för att vara aptitlig.

 72. Slabadang

  Experter med monopol på sanningen?
  Kul idè om de hade en gemensam hjärna utan avvikande analyser och slutsatser inom det kollaktiv av ”experter” de ingår i. Har någon funderat över ”expertisens” gränser och begränsningar? vad betyder ”tvärvetenskap” vad betyder allmänbildning och iaktagelseförmåga för man allt detta på köpet om man blir ”expert”? På vilka grunder får man kalla sig ”expert”? Vem har att avgöra vem som är kompetent?
  Allvarligt talat lägg ner hela tanken på monpol på sanningen. Utropande av expertis är inget garanti för sanningen utan kan lika väl vara största hindret för att nå fram till den beroende på vem som utropat sig till expert.
  En kvalitativ vetenskap där slutstser prövas enligt de grundläggande vetenskapliga metoderna hjälper oss att komma närmare sanningen men allt för sällan nå den.

 73. Gunbo

  S. Andersson #72,
  ”Experter ska ha sanningsmonopol, annars är de inte experter.”
  Nej, det sa jag inte utan: ”Experter har monopol på det de är experter på.” 
  Om det är sanning eller inte är en helt annan fråga. Och de får visst kritiseras och utmanas av icke-experter men då ska man ha i åtanke att experten är expert. 😉  

 74. Gunbo

  Slabadang #72,
  ”Utropande av expertis är inget garanti för sanningen utan kan lika väl vara största hindret för att nå fram till den beroende på vem som utropat sig till expert.”
  Du slår huvudet på spiken när du nämner personer som utropar sig själva till experter. Det finns många sådana. För att vara expert ska man ha gedigen utbildning plus många års erfarenhet inom sitt område. Lennart Bengtsson skulle jag kalla expert inom klimatvetenskap. 

 75. S. Andersson

  Gunbo! Och mig kan du hädanefter kalla expert inom allt som har med kärnreaktorer, kärnbränslecykel och radioaktivitet att göra. Jag uppfyller nämligen till 100% din definition inom detta område och har alltså monopol på dessa frågor fr o m nu.
  Nu ska jag uppdatera min LinkedIn-profil. Expert låter ju riktigt bra!

 76. Slabadang

  Gunbo!
  Tänk en gång till!

 77. Gunbo, ibland är du helt obetalbar …
  … i ditt sökande efter auktriteter att tro på
  🙂

 78. Ulf L

  Monopol är ett sällsynt illa valt ord. Om någon har monopol på något kan denne lagligen hindra andra från att göra samma sak. Överfört till denna diskussion skulle det betyda att experster skulle kunna tysta sina kritiker med lagens hjälp. Det menar ingen här att experter ska kunna göra.
  Auktoritet vore ett bättre ord. Auktoritet blir man inte  för att man kan någonting utan om man kan övertyga andra om att man kan något.
  Det här det ligger.
  CAGW förespråkare har inte övertygat mig om att
  CO2 ökningen är den viktigaste faktorn bakom värmeökningen
  Värmeökningen är i stora hela en negativ företeelse
  Att de uppoffringar som föreslås verkligen leder till status quo vad gäller  värmeökning 
  CAGW förespråkarna må vara experter inom sina områden men för mig är de inte auktoriteter 

 79. Håkan Sjögren

  Jonny Fagerström : Jag är inte helt säker på att ojyckan i Tjernobyl var en kärnkraftsolycka. Många ryska/sovietiska reaktorer är anpassade för produktion av vapenplutonium och då måste man kunna byta bränsleelement under drift. Det har hänt tidigare i historien att olyckor skett i samband med byte av bränsleelement, men detta har tystats ner. I totalitära samhällen är det lätt att manipulera historien och presentera skrönor. Mvh, Håkan.