En mycket balanserad Tjernström

Michael Tjernström, som tagit över den meteorologiska taktpinnen efter Erland Källén, förklarar i Svenska Dagbladet vad översvämningarna i Australien har med väder och klimat att göra. Enligt honom kan man inte skylla en enskild väderhändelse på klimatförändringar, så även om regnmängderna i Australien är extrema så kan man inte likställa dem med konsekvenser av den globala uppvärmningen (förlåt, klimatrubbningen).
”Extrema händelser har alltid förekommit och kommer att förekomma i framtiden också”, säger Michael Tjernström, som inte heller vill uttala sig om ett varmare klimat leder till kraftigare eller svagare Enso-cykler. Det finns studier som tyder på både och.
”Det finns inga entydiga slutsatser som man kan dra nu”, menar Tjernström.
Det är balanserat och ärligt och det känns så där härligt ovanligt att läsa detta i svensk MSM. Tack, SvD.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Patrik

  Ja, Tjernström uttalar sig på ett förträffligt sätt. 🙂
  Intressant dock att SVD först gjorde ett försök att vinkla det hela på ett helt annat sätt:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/la-nina-orsakar-vaderkaoset_5857787.svd
  Framför allt i ingressen försöker man antyda att översvämningarna skulle vara orsakade av ”klimatförändringarna”.
  Vad man egentligen menar med ”klimatförändringarna” är oklart, men de flesta som bara skummar igenom ingressen kommer nog att tolka det som ”av människan orsakade klimatförändringar”.
  Men som sagt, även i denna artikel så håller Tjärnström en hög profil. 🙂

 2. Peter Stilbs

  Tjernström fanns i förkortad, och av SvD lätt vinklad version i gårdagens pappersupplaga – jag tror ungefär i den form som Patrik ovan redovisar.
  Synd bara att han säger: ”Som jag sa tidigare kommer det att bli mer nederbörd där det redan är mycket nederbörd och torrare väder där det redan är torrt. Det drabbar alla platser på jorden men det är värre i klimat där man är extremt säsongsberoende. Torrperioder blir torrare och nederbördsperioderna blir nederbördsrikare. ”
  Utan att lägga till att ”.. enligt vissa klimatdatormodeller…”

 3. Uttalandet är balanserat men det är en sak jag undrar över. Han säger ”Det drabbar alla platser på jorden men det är värre i klimat där man är extremt säsongsberoende. Torrperioder blir torrare och nederbördsperioderna blir nederbördsrikare.” Jag har arbetat några år i en del av Indien där vädret är extremt säsongsbetonat. Det regnar under monsunen juni-september och i övrigt så gott som inte alls. Det betyder ingenting att det blir torrare under torrsäsongen eftersom det knappast regnar alls ändå. Däremot är det positivt om det regnar mer under monsunen, eftersom det ger möjligheter att fylla vattenmagasinen så att vattnet räcker hela året. Hittills har man dock inte märkt av några nämnvärda förändringar i denna del av Indien. Det är ungefär som förut och uppvärmningen är mindre än den globala, bara ca 0,4 grader under hundra år.

 4. Jonas B1

  Bakgrunden till den australienska översvämningen är ju den debatt som förts i Australien där klimathotare alltid hävdat att klimatförändringarna leder till mer torka.
  Därför är det inte möjligt att med någon heder i behåll skylla översvämningen på klimatförändringarna. Skulle någon komma på den tanken finns det hur mycket som helst av roliga citat att gräva fram. Därför den ”balanserade tonen”.
  Det där om att det blir torrare på torra platser och blötare på redan fuktiga platser tror jag inte det finns något ordentligt stöd för heller. Dom har ju i åratal hävdat att stormar skulle öka, men det har ju kunnat avvisas kategoriskt, så det tvingas dom hålla tyst om numera.

 5. Slabadang

  Jag undrar hur det kommer att gå med AR5!
  Det kommer bli en mycket svår uppgift att lösa.FN byråkraterna är alltmer desperata och försöker elda på alarmistiska slutsatser.
  Läser man vad  FNs chefsplanerare Orr redan i November säger om AR5 slutsatser så undrar man om alla proppar gått.Han avslöjar helt aningslöst hur attt amnus redan är skrivet och forskarna har nog bara att träna på sina repliker.Orr verkar inte ha koll på läget.
  http://www.pottsmerc.com/articles/2010/11/23/news/green/srv0000010061778.txt
  Hur skall det kunna bli en sansad seriös vetenskap med de ingångsvärdena? Det går ju bara inte! Tiden och verkligheten har liksom sprungit ifrån dem de som är djupt klimathotsberoende behöver kanske en sil till mot abstinensen.Men inte fasen går vanligt folk på den gojjan en gång till.De har redan nu flyttat målstolparna för många gånger och får allt mer gammalt skräp att ta hand om.

 6. Michelangelo

  ”2” Noterade detta också så jag tyckte inte det var så nyanserat.
  /kanske en Brasklapp) Inget om detta :

  Using a transient simulation with the NCAR CCMO GCM at coarse resolution (R15) (Meehl and Washington, 1996), Kothavala (1999) found for northeastern and southeastern Australia that the Palmer Drought Severity Index indicated longer and more severe droughts in the transient simulation at about 2xCO2 conditions than in the control simulation. This is consistent with a more El Niño-like average climate in the enhanced greenhouse simulation; it contrasts with a more ambivalent result by Whetton et al. (1993), who used results from several slab-ocean GCMs and a simple soil water balance model. Similar but less extreme results were found by Walsh et al. (2000) for estimates of meteorological drought in Queensland, based on simulations with the CSIRO RCM at 60-km resolution, nested in the CSIRO Mk2 GCM.
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=477

  That’s right – the IPCC prediction for north-east Australia (Queensland) was less rainfall, more droughts, and a generally drier climate. In fact, the regional impact report speculates on the effect that “A change in climate toward drier conditions as a result of lower rainfall and higher evaporative demand” would have on Queensland.
  And what about the possibility of flooding caused by increased rainfall? Nothing. Not one word.
  Haunting The Library, 5 January 2011

 7. Helge

  Mycket balanserad, känns lite ovanligt.
  Att klimatet ändras är ju naturligt, ibland positivt för människan ibland negativt.
  Att Sahara blir grönare måste vara positivt. Redan 202 uppmärksammades det: http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/2267652.stm
  Tom NG tar upp det, de brukar annars vara väldigt alarmistiska:
  http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090731-green-sahara.html
  Ytterligare en artikel i samma ämne: http://www.zeenews.com/news552381.html
  I svensk media har jag inte sett någon notis om att Sahara blir grönare.
  SVTs beskrivningar brukar vara mer torka och ökat vattenbrist, dvs inkorrekt.
   

 8. Michelangelo

  Planeringsmiss ?
  http://www.nytimes.com/2010/07/11/world/asia/11water.html?_r=2

 9. Michelangelo 6
  Haunting the Library har fler intressanta artiklar
  http://hauntingthelibrary.wordpress.com/

 10. Greger

  Hörde nu på morgonen i Ekot att vattnet inte stiger längre i Brisbane. Därmed blir katastrofen inte lika omfattande som vid översvämningen 1974.

 11. Jan-Erik S.

  Jonas B1 #5:
  Översvämningarna i Australien är ett återkommande problem.
  Värsta var på 1920-talet (1924?)nån gång enligt nyheterna.
  Även 1974 (?) var det värre.
  Många hus har därför byggts på stolpar då detta är en realitet som förekommer där.

 12. Jan-Erik S.

  Jonas B1 #4: Skulle det vara…

 13. Svempa

  Det som händer i Australien illusterar det som Bob Carter brukar hävda. Att man runt om i världen på sina lokal platser skall gardera sig mot de problem som de naturliga klimatvariationerna orsakear istället för att ägna sig åt åtgärder för att påverka påhittade problem (koldioxid vs. påhittad global medeltemperatur). Det vilar ett stort ansvar på de politiker  som poserar som sångare i koldioxidkören medan man samtidigt försummar reella problem.

 14. ces

  Den här rapporten från 1999 passade inte politikerna:
  http://www.theaustralian.com.au/news/nation/alarming-report-on-risks-covered-up/story-e6frg6nf-1225986634328

 15. Börje S.

  Burea of Meteorology, BOM i Australien lyckades med kontstycket att få alla fel i sina långtidsprognoser. Queensland skulle enligt prognosen få normal till lägre nederbörd än normalt och sydvästa Australien skulle få mer nederbörd. Det blev tvärtom! Bakom BOM:s prognoser ligger, precis som hos Met Office i UK den etablerade klimatforskningens tro att CO2-halten driver klimatet.
   
  Efter förra översvämningen i Queensland 1974 (under istidshotarnas gyllene tid) så har en serie skyddsdammar planerats för att förhindra just de konsenkvenser som innevånarna nu drabbas av. Nuvarande miljöministern, som tillhör klimathotarsekten, har övertygad om att översvämningarna aldrig kommer att upprepas aktivt förhindrat att dammplanerna stoppats.
   
  I England: Vintrarna kommer att bli milda och somrarna heta. Fel, fel, fel!
  I Australien: Nänänä, inga dammar i öst det blir inga mer översvämningar där, de blir i väst för det har klimathotsmaffian sagt. Fel, fel fel!
   
  Vanligt okunnigt folk i Qeensland vet att översvämningarna kommer åter vart 30-40:e år. Men inte de professionella, med kunnigt folk bemannade statsfinansierade meteorologiska institutionerna. Dessa litar mer på CO2-hypotesen, för med den blir det aldrig fel, och allra mest rätt har den när den är åt helvete fel.
  http://joannenova.com.au/2010/12/could-the-australian-bom-get-it-more-wrong/#more-12414
   
   

 16. Toprunner

  Om Tjernström representerar den yttersta nivån på väderkunskap så bekräftar det mina fördomar om meteorologi som ”vetenskap”, maken till lam förklaring av det som drabbat Australien får man leta efter.
  Han låter som en politiker som ska förklara arbetslöshetssiffror.
  Å en sidan så… men å andra sidan.. så gungar båten än hit än dit.

 17. Bertel

  ces # 13
  Tack för länken och den visar åter vad som händer när man bygger bostäder mm utan att ta hänsyn till naturliga sk hundraårsflöden och resultatet av detta får människorna lida av i Australien i dag, plus att de har fått höra/läsa att regnet och regnperioderna minskar tack vare AGW.

 18. Wannabe ekosof

  Efter att nu en tid läst denna blogg och litet annat har jag fått en uppfattning och endel svar jag sökt. CO2 är en växtusgas, ja. Den har sannolikt en effekt på det som mäts som jordens medeltemperatur. Denna effekt på medeltemperaturen är åtmintone hittills försumbar jämfört med årstids- och dygnsvariationerna i temperaturen varsomhelst på jorden. Det är dessa variationer allt levande anpassat sig till, inte medeltemperaturerna. Betydande variationer i klimatet på olika kontinenter och delar av jorden styrs av naturliga oskillationer, ENSO, NAO, de genusvetenskapligt förkastligt ojämlika la nina och el ninjo, etc. Effekterna av dessa oskillationer, som funnits alltid under min livstid och innan, är enormt mycket mera relevanta för det lokala klimatet eller väderleken än den  ökning i jordens medeltemperatur jag upplevt.
  Uppenbarligen vet ingen med säkerhet vad som i grunden styr dessa naturliga oskillationer. Så länge tex den eller dessa styrande faktorer är okända är även andra effekter dessa och liknande faktorer kan styra okända. Modeller som i inputen saknar relevanta styrande faktorer kan inte ge rätt resultat.
  Jag har i min forskning kommit in på biologiska modeller beträffande parasit-värddjur-predator dynamik, och det finns med de otal faktorer som bektas 1000 och ett utfall helt beroende på ”assuming” i inputten. Tack vare ”serendipity” hittade jag en tidigare okänd faktor, som ingen tidigare ens har haft som en ”assumed” faktor i modellerna. Faktorns relevans för vår mainstream uppfattning av naturen inom ett begränsat vetenskapsområde förefaller vara betydande. Den ger ingen orsak till alarmism men har betydelse för vettigt management av våra resurser (ävenom jag självfallet ännu ställer mig skeptiskt till mina resultat och mina värderingar).
  Så på basen av min egen erfarenhet beträffande vetenskap, med störta respekt för att det tidigare okända kan förändra min och mainstream uppfattningen av vår omgivning radikalt, tar jag ännu alla alarmbudskap man fått via hypersuperdatorer och klimatmodeller beträffande CO2 effekten på kommande förändringar i väderlek och lokalt klimat, med en nypa salt.
  Till nästa vinter hugger jag dubbelt så mycket ved.

 19. ThomasJ

  Är inte Tjernström en rätt så övertygad CAGW:are? Erinrar hans framträdande på Chalmers för ~två år sedan, när han hela tiden orerade om datamodeller hit & dit. Peter S. var oxo med, remember Peter?
  (Moderatorn var en snurrig prof. kalkyl-typ som ’lyckades’ snurra till näst intill alla begrepp. LOL!  😀  )
  Mvh/TJ

 20. Toprunner

  Wannabe Ekosof #17:
  ”Så på basen av min egen erfarenhet beträffande vetenskap, med störta respekt för att det tidigare okända kan förändra min och mainstream uppfattningen av vår omgivning radikalt, tar jag ännu alla alarmbudskap man fått via hypersuperdatorer och klimatmodeller beträffande CO2 effekten på kommande förändringar i väderlek och lokalt klimat, med en nypa salt.”
  Du är nog inte ensam om att ta det med en nypa salt, kanske därför det håller på att ta slut : http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4284018

 21. Kent Forssgren

  Göran Jonsson #3.
  En kommentar jag haft ett tidigare inlägg. Har ingen egen erfarenhet av Australien men väl från Pakistan. Jag misstänker att orsaken till dessa förödande konsekvenser av kraftiga regn även där har att göra med att människor har förändrat landskapets buffrande förmåga. Plus att i vår rika del av världen vi vi bo nära vattnet. Så också i Sverige. Samhällsplanerare hos oss tror inte på översvämningar. Vare sig i havet eller t.ex. i Vänern. Eller så bryr dom sig inte. Man får nämligen så mycket mer betalt för samma fastighet om den är nära vatten. När översvämningar kommer så är kommunen med och ansvar när dom har godkänt en detaljplan för denna bebyggelse. Då räknar politikerna, tjänstemännen och byggföretagens folk med att de personligen inte är vara kvar och kan utkrävas på ansvar.
  I delar av den fattiga världen, tvingas människor att bo nära vatten, trots att alla vet att översvämningar kommer vid varenda monsunregn. Detta därför att det inte finns annan mark kvar att bo på.
  Ett, enligt min mening, exempel på konsekvenser av landskapsförändring, som vi själva ligger bakom, se nedan. # 10.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/12/06/matpriserna-stiger-katastrofalt/#comments
  Och översvämningar i Pakistan kommer igen. Med efterföljande sänkt livsmedelsproduktion. Inte på grund av någon global temperaturökning. Utan indirekt pga brist på energi. Kraftiga monsunregn får den effekt som vi har sett i Pakistan pga av att skogarna längs Himalayas sluttningar huggs ner för att användas till bränsle för matlagning och uppvärmning. Dessa skogar har, när de fanns kvar, jämnat ut avrinningen, buffrat som naturen så ofta gör, efter regnen. Utan buffringen blir vattenflödet så kraftigt längs bergssluttningarna, så massor av frilagd jord spolas ned i vattendragen. Denna jord transporteras av floderna ner till låglänta områden och grundar där upp floderna. I dessa flacka områden finns en stor spannmålsproduktion som då drabbas.
  Man har här också ett omfattande system av bevattningskanaler, vilket gör att uppgrundningen och översvämningarna går mycket snabbare och sprids över ett större område än förr.
  Pakistan behöver energi, varför inte vattenkraft, och nyplanterng av skogar.
   
   

 22. Michelangelo

  #20# Kan också bero av att man numer byggt husen direkt på marken i stället för på pelare som man tidigare gjort med tanke på de översvämningar som regelbundet förekommer. Planeringsmiss p.g.a övertro på IPCC ?

 23. tty

  Så sent som i december höll BOM (australiska SMHI) fast vid att det egentligen var torka i Östra Australien:
  http://www.bom.gov.au/climate/drought/archive/20101206.shtml
  ”Whilst recent rains in eastern Australia have provided, in many cases, short-term relief, sustained periods of above-average rainfall are needed to remove very long-term deficiencies. This is especially true for the very long-term deficiency periods of 9 and 14 years (see the Special Climate Statement 22). Rainfall has been below average across much of southwest and southeast Australia since 1997, whilst central and southern parts of the Murray-Darling Basin have experienced below average rainfall since 2002. These long-term deficiencies have taken place against a background of well above average temperatures, including Australia’s warmest decade on record. Further information on exceptional rainfall and temperature events across Australia can be found in the Special Climate Statements.”
  I sin senaste ”drought report” för en vecka sedan har man dock gett upp och medger att det faktiskt inte är torrt längre.

 24. Elling Disen

  Hihi, de prenumererar vel oxå på Piers Corbyn’s forecasts. Svaret er lettare att hitta når man kjenner til det på forhånd. Nu galler det att iscensetta retretten og det er bråttom att lara sig det nya ordet ”jetstrøm.”

 25. Anders Berg

  Tjernström var för ett år sedan som jag uppfattade troende och politiskt korrekt . Jag tog del av mail korr. mellan honom och Fred Goldberg som då var hårresande. Jag minns att jag påbörjade en skrivelse i frågan men så kom annat i mellan. Det som oroar mig är hur forskare och tjänstemän samt politiker nu börjar vända kappan efter vinden. Det är viktigt att dessa personer nu får stå tillsvars för sitt agerande. Att man kan ändra sin uppfattning är en sak och det är tillåtet, men det som tidigare inträffat, att peroner som framfört en annan uppfattning i klimatfrågan, behandlats rent ut oförskämt är inte något som skall falla i glömska.

 26. Elling Disen

  Komm ihåg att vinden har orkan styrka i stratosfæren och att kappan var lika varm som kejsarens nya..

 27. Thomas

  Elling, det finns idéer om vindkraftverk som består i att man släpper upp en drake i atmosfären med en generator kopplad till kabeln och utvinner energi genom att låta vinden dra med sig den och sen vinklar om den så den får mindre yta mot vinden och firar tillbaka den. Det blir inte lika synligt på marken, men jobbigt för flyget.

 28. Man blir bara så trött!!
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.363203/forskning-darfor-blir-manniskor-klimatskeptiker
  Gå in och kommentera

 29. vem

  Thomas # 26
  Vindfjollor är klart en bluff, kan med 3 vingar inte flyga,
  ger max 2 % energi!

 30. Jan-Erik S.

  Thomas #26:
  Låter lika dumt som att syresätta Östersjön med kompressorer.

 31. Fast ibland går det framåt:
  Från ”Miljöaktuellt:
  Enligt Jos Delbeke, på EU:s klimatdirektorat, så är man inom EU förvånade över att flera länder, exempelvis Ryssland och Japan, säger sig inte vilja ha ett uppdaterat Kyoto-protokoll med nya mål efter 2012.
  Trots att överenskommelsen i Cancún ger möjlighet för vidare förhandling och utveckling av en ny version av Kyoto-protokollet så ser man möjligheterna att få till ett nytt, uppdaterat avtal som ganska små och är oroliga över att ensamma behöva driva frågan. Något som man enligt Jos Delbeke inte har för avsikt att göra.

 32. Jan-Erik S.

  IE #27:
  Kommenterat…vet inte om den får vara kvar.

 33. Jan-Erik S.

  IE #28: Skulle det vara…

 34. ThomasJ

  tty #23: Och så här blev det…
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kYUpkPTcqPY
  Mvh/TJ

 35. ThomasJ

  Anders Berg #25: Ja, just det! Var där inte nåt om Säpo…?
  Mvh/TJ

 36. Toprunner

  IE #31:
  Det är väl lätt som en plätt att återigen upprätta ett Koyoto även om inte Japan är med den här gången (Ryssland hade inga åtaganden i förra). Det är ju bara för EU att erbjuda självspäkning med 20% utsläppsminskningar till 2020 så skriver sen säkert de flesta länder på jorden under igen… och går hem leende.
  Vi sänker vår levnadsstandard och alla andra höjer. Enbart en åsna skriver inte på och EU är redan en åsna.

 37. vem

  Toprunner # 36
  Inte heller var USA med, är USA klokare än övriga?

 38. Toprunner

  vem #37:
  Det var enbart EU och Japan som åtog sig minska med 5%. USA stod helt utanför och resten av världen skrev givetvis på… de behövde ju bara göra just det,, skriva på. Trams

 39. vem

  Toprunner # 38
  Vad menar du med trams?
   

 40. J-O

  Det har som sagt redan sagt här – översvämningar är vanligt i Queensland och inte ens denna katastrof ( får man väl ändå säga)
  unik. 1974 har nämnt och vad jag vet nådde vattenståndet mer än en meter högre då. Jan-Erik nämner 20-talet.
   
  Samma sak gäller Pakistan…
   
  Vårt ”mannaminne” är kort och i internet eran reser nyheter snabbt och enkelt.  Förr gav sådana här nyheter en kort notis men nu blåses varje naturkatastrof upp till enorma proportioner. Kanske med rätta men det innebär inte att de är unika eller att de har ökat i antal eller styrka.
  Vi som har intresset kan ju kolla felaktigheterna , tex att orkanerna nu under ”det rekordvarma” 2010 har ”all time low”. Men vanliga männskor skall skrämmas att tro att det är början på AGW-harmageddon.

 41. Toprunner

  Vem #39:
  Jag menar att Koyoto avtalet var trams. För min egen del har problemen med det just startat i och med att vi efter 2010 inte längre får använda det utmärkta köldmediet R22 i våra värmepumpar samt kylanläggningar. Givetvis får övriga världen göra det.

 42. tty

  ThomasJ #34
   
  Jag har varit i Toowoomba, och i det fallet är det knasig stadsplanering som är problemet. Stan ligger i en dalgång och allt regn som faller i bergen i öster måste ta vägen genom två små ”creeks” som förenar sig mitt i stan. Toowoomba är väl mer eller mindre Brisbanes motsvarighet till Djursholm, och de (nästan alltid) torra, sandiga och tråkiga flodbäddarna har exploaterats, kanaliserats, kulverterats, parkifierats och asfalterats till ungefär lika delar. Klart det går åt helvete när det blir skyfall.

 43. Slabadang

  Lystring allihop!
  Mikael Tjernström skall vara den främsta svenska väder/klimatexpertexperten och djupt CAGW troende och beroende. Att läsa hans förklaring om översvämmningarna i Australien i skuggan av Piers
  Corbyns dokumenterat pricksäkra prognoser och detaljerade förklaring om både översvämmningarna den ryska hettan i somras och vad som styrt dem,så är det uppenbart att någon av dem pratar i nattmössan.Vinnaren är definitivt Corbyn.Om man vill kan man stoppa fingrarna i öronen och ignorera allt som strider emot Al Goreismen men det går inte att blunda för skillnaden i resutat.
  En bra liknelse för att förstå svårighetsgraden i det Corbyn faktiskt levererar är att göra Tjernström (den traditionella meteorologin) och Corbyn till två bågskyttar som ska tävla mot varandra.
  På det korta tävlings avståndet där ersätter vi antalet kommande dagar för väderprognoser till antalet meter fram till tavlan.Första tävlingavståndet blir 4 dagar (fyra meter).Här vinner Tjernström i kraft av sin tillgång till datorer organsation mätinstrument radar informations utbyte om väder vindar och temperatur när han spänner sin båge för att sikta rätt.Tjernström har en gigantisk stab som hjälper honom med information om NUVARANDE väderhändelser.Det är orsaken till att han kan slå Corbyn trots att Corbyn gör en väldigt bra skjutning från samma plats och utan egen organisation.
  På nästa tävlingsavstånd 10 meter (tio dagar) så börjar Tjernström att ibland missa tavlan helt.Corbyn levererar också nån enstaka tavelmiss men träffar ofta i innersta mittcirkeln ”extrema väderhändelser”. De gratulerar varandra för en god match.
  Corbyn utmanar sedan Tjernström att följa med och ställa upp på en avgörande omgång nu ifrån femtio meters avstånd.Tjernström ställer upp på avståndet men inser att han inte ens kan se tavlan och har aldrigt tränat ifrån distansen och lämnar därför walkower.Tjernström ser bara en massa snår och buskar i vägen och det blir en gåta för honom  hur Corbyn kan sikta högt med bågen och skjuta pilarna över buskarna och snåren som om de inte fanns och leverera ett träffresultat på tavlan som om Corbyn skjutit från tio meter.
  Tjernström har uppenbarligen inte en aning om hur Piers jobbar och detta innebär enorma komplikationer för hela klimatforskningen.En gigantisk inkompetensförklaring av hela klimatvetenskaspen när de hävdar att ”de inte kan hitta andra orsaker än CO2 som drivande till klimatförändringarna”.
  För Corbyn så sysslar de inom CAGW kyrkan med en näst intill kriminell underskattning av månens och solens påverkan på väder och eftersom de styr det globala vädret så styr de därigenom hela klimatet.Corbyn bevisar sambanden med sin tillämpade metod SLAT (5).Han är ödmjuk med att han inte själv förstår alla detaljerna av sambanden men kan avläsa och förutspå verkan och effekter på klimatet utifrån dem.
  Läser man de Moses stentavleliknande skrifter IPCC levererat som ristats om högst vart femte år så är de som om solen månen med sina magnet och energifält inte existerade.Ipcc nämner skillnader och flux i TSI från solen som enliten parentes leverad av i princip en enda solforskare.Ty de har i manus redan inskrivits att solen och månen inte påverkar klimatet (det globala vädret).Tjernstöm manifesterar detta gigantiska kunskapshål i sin nuläges rapport.
  Det är så uppenbart att klimatforskningen är omogen som en finnig fjortis
  och har långt kvar till att nå upp till vuxenvärldens krav på tillräckliga grundämneskunskaper.
  ”CO2 driver klimatet” jovisst sörru säkert! Rödluvan? Har du hört den också?
  Klmatvetenskapen måste tillsätta sin haverikommission och börja om från början med rent ritbord det får helt enkelt inte gå till så här.Vtenskapen tillsammans med politikerna tappar sin trovärdighet helt.
  Jag tänker på min Engelske fysiker som beskrev klimatvetenskapen som hela vetenskapens egen ”Titanic” och att det inte nu som då inte finns tillräckligt med livbåtatar till alla ombord och att det kommer vara fruktansvärt kallt i vattnet.
  Har jag missat nåt?

 44. Elling Disen

  Om man hakar på trådløsa internettroll istellet for drakar, blir effektuttaket større da CO2molekylerna frotterar seg mot trollen omtrent som de nya simdrakterna. Men de blev ju forbjudna. Så vi får ty til rymdhissen av nanomaterial. Med reella AGWtungviktare som ankare på jorden och rymdvarelserna på mørka sidan av månen i andra enden, lar dragmatchen generera upptil flera watt netto. Dessa watt levererad fran Greenpiss´nya  dragspelsturbiner er givetvis mycket mera moraliska och varmande enn den der gigawatten från karnkraftverket. En variant av rymdtåtsverket er en såkallad nollversion der rymdens nollpunktenergi extraheras via karbontuberna i hissmaterialet framtagen av Zero er i Norge Nollsommespelet innebær att den mycket påtagliga globala uppvarmingen tillåter kraftbolagen att levera mindre watt med samma kundtilfredstellelse. Elektronerna målas grøna i manikyraffæren i Bastutrask som ags hemligt av LRF, MP och C och injiseras i stomnatet diskret ute i villmarken. Hisstrasan finns som prov i Engstrøms Trikåaffær på Kungsholmen Alt for struntsumman 600 miljarder

 45. Elling
  Du är för härlig
  Kan du inte avslöja din roliga nyhet redan nu? Den du tänker presentera på träffen i Stockholm i nästa vecka. Jag som är nyfiken spricker snart… 😉

 46. ..av nyfikenhet…

 47. Elling Disen

  Kommeru til stan ? Ta med et renlår och lite hembrent

 48. Rosenhane

  OT
   
  Efter flera dagars hårddiskskraschselände som måste ha berott på antingen en från min sida för skarp kommentar till UffeB eller också var det återigen klimatförändringarna som var orsaken, vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Lena K;
   
  hon går ju fram i spalterna som en jordfräs på semester!
   
  Lena, du gör räfst och rättarting med de rödsotsinflamerade herrarna(ingen jämlikhet där inte!) som har Karl Marx tatuerad i pannan och Mao och Pol Pot på respektive rövhalva; detta utan pardon och med en övertygande retorik.
  För detta ska du hållas räkning! 🙂

 49. Elling Disen

  Tjernstrøm har lemnat inn ansøkan om namnbyte til Jetstrøm

 50. Slabadang

  Elling!
  Jag tror Piers Corbyn har ett ganska kort tidförnster att jobba i.Metoffice och hela klimathotsindustrin står och flaggar med brallorna nere och komm er försöka kidnappa hans metoder. Vi måste alla ta ett ansvar för att han erkänns som Meteorlogins egen Einstein och jag vill påstå att fysiken och meteorologins step by step liknande utveckling fram till Einstiens och Corbyns arbeten liknar varandra där ”giant leap” skedde inom fysiken Fysiken och samma sak kommer nu att ske inom  Meteorologin genom Corbyns genombrott.

 51. Elling Disen

  Han skulle i princip kunna patentera sina metoder. Såvitt jag vet har han inte publicerat så mycket. På den andra sidan er han ganska oppen med att det bara handlar om event logging og simpelt korrelerande i excel

 52. Kent Forssgren

  Slabadang. Kan liknelsen David mot Goliat användas mer träffande? Möjligen kan en likvärdig modernare händelse på ett visst Rött Torg användas som liknelse i stället. En lysande beskrivning över hur den lilla människans med hjälp av sunt förnuft och eftertanke, segrar över hela det politiska etablisemanget och de 2500 klimatforskarna i FN, plus SMHI,  med alla deras miljarder i bidrag från världens alla skattebetalare. Det är faktiskt det som det handlar om. Tänk på alla som som har oroat sig över att klimatförändringarnas konsekvenser. Alla barn som har mardrömmar. Journalister. Vakna. Berätta för barnen att isbjörnarna kommer inte drunkna, därför att Grönlands isar kommer inte att försvinna. 
  Journalister kom igen nu. Vilken story kan ni inte kan göra av detta!  

 53. Gunnar Strandell

  Slabadang #43
  Hörde en kvinnlig meterolog uttala sig i radio i veckan. Hon sade att den kalla perioden i Sverige nu var över för överskådlig framtid, dvs. de närmaste fem dagarna.
  Så talar en klok och erfaren meterolog. Kanske har hon läst Alf Henriksson:
  ”När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser, får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser.” 
  Källa:
  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26262 

 54. Slabadang

  Elling!
  Det kostar pengar och Corbyn verkar inte ha tillräcklig uppbackning.Det är en klassiker att upfinnare och specialister- blir blåsta på bådde pengar och rättigheter och här är maknadskrafterna helt cyniska och utan heder och moral.Så har han inte skyddat sin metod ordentligt så kommer han bli rånad på den.Det krävs en partner som har muskler att fajtas med och som skrämmer dem som försöker blåsa dem.Du måste vara beredd och tillräckligt likvid för att försvara dig.

 55. Slabadang

  Kent F!;)
  David och Goliat anno 2010.pojken i Kjesarens nya kläder vi kan nog komma på betydligt fler liknelser och metaforer.

 56. Bo E

  På tal om översvämningen i Queensland—Inte sedan 1974….? Que!
  Om man råkar ut för återkommande syndafloder borde man väl lära sig någon gång att ta riskerna på riktigt.
  Ett par bestående minnen från min tidiga yrkesbana i Oman handlar om WADIS.. dvs flodfåror som får ett våldsamt vattenflöde med si så där 10-50 års mellanrum. Man bygger jättebroar över dessa snustorra fåror i sänkorna. Det ser hel-knäppt ut men är så klart helt rationellt.
  Upp genom trånga dalgångar, som avvattnar hela högplatåer och som blir megaforsar vid de mycket få tillfällen det verkligen öser ner regn, så bygger man vägen upp på taken av nedsänkta jättelika stenfyllda betongkassuner. När regnstormen dragit förbi låter man Caterpillars ploga fram den intakta betonglådan igen för att snabbt kunna börja använda sin väg igen.
   

 57. Toprunner

  Han meteorologen på TV4, Nylund, gav en mycket mer begriplig förklaring. Han sa att slumpen avgör var regnmängderna i Australien hamnar. Ibland i havet och ibland på land. I år hade de otur. Känns som en rimlig förklaring.

 58. Anders Berg

  #35 ThomasJ  Nej det var inte säpo den gången. Om jag minns rätt så förespråkade Fred att denna vinter skulle bli så kall som den faktiskt också kom att bli. Fred borde kanske plocka fram sina prognoser från hösten 2009 då han talade om ett antal kommande kalla vintrar.
  Ett europa som lever över sina tillgångar har tydligen råd att hålla en kader av människor sysselsatta med meningslös s.k forskning och möten för framtagande av helt vansiniga lösningar på att styra  klimatet, Flata som vi väljare är fortsätter vi med att acceptera skenande el priser höjda drivmedelspriser och i förlägningen inflation på alla varor och tjänster. Stoppar man produktionen för att elen är för dyr vilket har skett  i Sverige, så får det inte den uppmärksamhet från media och politiker som det borde åstadkommit.
  Stöd de politiker och tjänstemän forskare som vågar ha en politiskt okorrekt uppfattning ! Det är det fria tanke utbytet som för mänskligheten framåt inte det politiskt korrekta.

 59. Jan-Erik S.

  AB #58:
  Helt rätt!
  Fred förutsåg de kallare vintrarna vilket han skriver om på sin hemsida klimatbalans.info.

 60. Thomas

  Jan-Erik #30, du får väl trösta dig med att privata företag som Google finansierar utvecklingen. Det finns ett antal olika koncept för det här med att producera vindkraft med någon from av drake/obemannat flygplan förtöjt till marken med en kabel. Jag kan inte bedöma ekonomin i det hela, men att reflexmässigt avfärda det är bara dumt.

 61. Patrik

  Kan man inte bara släpa upp riktigt tunga saker på bergstoppar och sedan utnyttja lägesenergin? 😉

 62. Jan-Erik S.

  Thomas #61:
  Står fast vid att det låter stolligt.
  Åtminstonde om det är som du säger:
  ”Det finns ett antal olika koncept för det här med att producera vindkraft med någon from av drake/obemannat flygplan förtöjt till marken med en kabel”.
  Koncept är en sak…verkligheten är en annan.
  Tror mer på Patriks #61# idé som i jämförelse låter som enormt genial ;-).
  Att ingen kommit på det.

 63. Jan-Erik S.

  Beträffande galna ideér.
  Som ung (1979) bodde jag på Rotary studenthem i Göteborg.
  På en av våra pubfester så pratade jag med en Chalmerist.
  Han forskade själv om en intressant teori.
  Han hade noterat att i flervåningshus så uppstod självdrag uppåt om fönster öppnades både uppe o nere.
  Han räknade på kraften av dörrar som slogs igen av luftdraget och hade planer på att bygga ett vindkraftverk för användning i trapphus sommartid.
  Tyckte kommentar var onödigt…mest pinsamt.
  Vad han hette vill jag inte avslöja.
  Vad han gör nu vet jag inte.
  Kanske han kvalat in hos IPCC, men jag vet inte 🙂

 64. Olaus Petri

  Tack Jan-Erik S. Jag bor granne med Rotary-hemmet och nu förstår jag saker och ting lite bättre. 😉

 65. Jan Erik
  Fungerande koncept finns det många av, de behöver inte vara felaktiga i säg. Vindkraft är ett sådant.
  Men det är ngt helt annat än realistiska genomförbara alternativ till energiproduktion och -behov vi har i dag. De blir aldrig (eller borde inte bli) genomförda eftersom de inte går att räkna hem.
  Thomas idéer skulle kanske fungera, men som energiproduktion är de lika irrelevanta som att försöka koka vatten till turbiner med många speglar och solkatter, vågkraftverk mm

 66. OP & Jan Erik S
  Serverar man fortfarande Norsk Pizza på torsdagskvällar där?

 67. pekke

  J-E S.#63
  Såg faktiskt ett program för några år sedan om en liknande anordning som de testade nere i Spanien, en jättelik upp och nervänd tratt med en turbin/propeller högst upp som fick självdrag framför allt på dagen.
  Hur mycket effekt de fick ut kommer jag tyvärr inte i håg.
   
  Jonas N.  Vad är Norsk Pizza !?

 68. Olaus Petri

  Vet inte JN, jag käkar på pizzerian bredvid. Är inte invigd. 😉
   
  Har du ett mörkt förflutet som chalmerist?

 69. Jan-Erik S.

  Mest pytt i panna och lövbiff.
  Billig öl.
  Hade rättigheter då för starksprit men vet inte hur det är nu.

 70. Jan-Erik S.

  Jonas N #65:
  Det du nämner om speglar, gärna konkava, för att koka vatten i den koncenterarde punkten vet jag var på tapeten för ett antal år sen.
  Vet inte hur det gick men i u-länder med ringa eller liten ved, där de ofta fick vandra kilometervis för att finna ved till matlagning, där borde den idén vara lysande.
  Sparar ju skogen.

 71. Thomas

  Jonas N #65, så solen kan styra hela jordens klimat, men man kan inte använda den för att utvinna energi på något praktiskt sätt, är det din mening?
   
  Här lite häftiga bilder på stora speglar:
  http://www.google.se/images?q=solar+thermal+powe

 72. vem

  Thomas # 71
  Akta dig för att titta i dom, sanningen kan vara otroligt sann!

 73. Jan-Erik S.

  Thomas #71:
  Tror alla är överens om att solkraft kan utnyttjas för energiutvinning.
  Exempelvis för batteriladdning på segelbåtar.
  Problemet är dock den lilla effekt solen ger per ytenhet. Kan i princip inte kreera någon effekt att tala om.
  Solfångare (här i Norden) kostar mer än det smakar och betalar sig aldrig.
  Iden med reflektorer att värma mat med i ökenlandskap kan däremot vara gångbart genom koncentration av solstrålarna till en punkt för värmning av vatten.

 74. vem

  Varför tjata med Thomas?
  Thomas framför inga egna åsikter, hänvisar enbart till ”fakta” från andra troende!
  Se och läs vad Thomas skriver på andra bloggar!
   

 75. vem

  Har ni/du inga egna uppfattningar, sluta tjöta med Thomas!
  Lika intressant som att tjöta med Uffeb!

 76. Thomas #71 – Man använder ju den energi solen ger och gett på alla möjliga sätt. Läs andra sticker i #65 en gång till. Klarnar det fortfarande inte så återkom …
  OP, Jan Erik S, pekke – Norsk Pizza var en väldigt god och tjock slags pan-pizza med massor av godsaker på. Bara på torsdagskvällar. Och ja, jag har ett mörkt förlutet … i alla möjliga sammanhang.

 77. vem

  Jonas N # 76
  Hur använder man solen på ett effektivt sätt?
  Fungerar inte i norden! Kiruna kan ju föregå med ett gott exempel!
  Särskilt vintertid!

 78. ’vem – Man växer timmer och massaved här i norden, ett alldeles utmärkt sätt att använda solen till att skapa energi och mervärden. I södra Sverige finns det tom lantbruk och livsmedelsproduktion som bär sig. Däremot krävs det andra metoder för att föres oss med direkt och enkelt transporter- och omvandlingsbar energi i industriell omfattning. Som jag skrev i stycke två …

 79. Gunnar Strandell

  Bo E #56
  Helt rätt!
  Jag har sett bilder från vägar i Australien där det finns måttstockar i vägkanten som anger vattendjupet. Ser helt sjukt ut under torrperioden, men gör säkert nytta under regnperioden.

 80. vem

  Jonas N # 78
  Finns ingen bagare i sydeuropa som skulle baka bröd på mjöl från denna kalla nord! Duger enbart som ersättning för barkbröd.