En miljöintresserad matematiker

Till alla läsare av The Climate Scam

Som alla trogna läsare av TCS vet så har Maggie nu överlåtit bloggen till Stockholmsinitiativet och det är nu vår uppgift att  driva bloggen vidare. Detta kommer naturligtvis, som Jonny redan påpekat att innebära att bloggen kan bli en aning ”spretigare” eftersom vi alla har lite olika former av sakkunskap och också olika intressen. Jag vill därför ägna mitt första inlägg åt att presentera mig själv och också ta upp mitt huvudintresse när det gäller klimatfrågorna.

Jag heter alltså Sten Kaijser, jag bor i Uppsala och har numera den fina titeln professor emeritus i matematik. Som de flesta inom Stockholmsinitiativet så har jag alltid haft ett intresse för miljöfrågor och trodde fullt och fast på IPCC:s tidiga prognoser om att ökningen av koldioxidhalten i atmosfären på grund av eldningen av fossila bränslen skulle leda till en klimatkatastrof. Det enda som jag inte kunde förstå var vad det var för skillnad på den koldioxid som kom ifrån förbränning av ved och den som hade ett fossilt ursprung. Jag tyckte att om koldioxiden värmde jorden så spelade det ingen roll varifrån den kom, utan det som möjligen kunde spela en roll var hur snabbt den kom därifrån.

Så jag bestämde mig för att ta reda på hur mycket koldioxid som fanns i atmosfären och på annat håll. Jag hittade en illustration av kolcykeln – men den sa mig till att börja med ingenting. Gigaton hit och gigaton dit. Nåväl så småningom lyckades jag göra siffrorna begripliga för mig själv.  Ungefär 800 gigaton kol i atmosfären vilket jag översatte till att över varje kvadratmeter jordyta finns det ungefär 1,6 kg kol (eller c:a 5,9 kg koldioxid för den som föredrar det). I jorden påstods det finnas ungefär 1600 gigaton ”organiskt kol” och i haven ungefär 40 000 gigaton. Med  tanke på att en stor del av jordytan är hav så kan man översätta mängden kol i haven till att det under varje kvadratmeter havsyta finns ungefär 100 kg kol och att under varje kvadratmeter mark finns det ungefär 10 kg kol. Sedan är det bara att räkna med att jordens yta är 5 miljoner kvadratmil så har man koll på läget. Det som förvånade mig mest var dock uppgiften om att ungefär en femtedel av kolet i atmosfären omsattes varje år. Det tyckte jag var en snabb omsättning som fick mig att tänka på begreppet kemisk jämvikt, och min första tanke var att det finns ett slags fysikalisk-kemisk jämvikt mellan den koldioxid som är löst i havet och den som finns i luften. (Så småningom har jag fått lära mig att riktigt så enkelt är det inte, men det hindrar inte att denna jämvikt ändå spelar en viss roll.)

Det här var i slutet på det förra årtusendet och mitt bekymmer gällde då och allt sedan dess biobränslena för, som sagt, om koldioxiden är ett bekymmer så spelar det ju faktiskt ingen roll varifrån den kommer. På den tiden brukade jag säga att jag inte kunde förstå har exempelvis växterna skulle kunna ta upp koldioxiden snabbare om det fanns mindre växtlighet (d.v.s. om man exempelvis eldade upp den.)

Därefter började jag följa klimatfrågan bättre och jag minns hur man på vetenskapsradion någon gång i början av detta årtusende triumferande berättade att isborrprov ifrån Grönland och Antarktis visade att kodioxiden i atmosfären och jordens medeltemperatur följts åt under den senaste miljonen år. Jag konstaterade då att samvariation säger inget om orsak och verkan, och blev därför inte alls förvånad när det några månader senare framkom att det alltid varit temperaturen som ändrats först och att det varit koldioxiden som följt efter. Sedan dess har jag åtminstone tvivlat på om koldioxiden har den stora effekt som IPCC brukar hävda.

Imorgon ska jag berätta mer om min egen väg till Stockholmsinitiativet och The Climate Scam.

Sten Kaijser

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Enkel kontroll av dina uppgifter.
   
  Eftersom normaltrycket vid atmosfären är c:a 1 kp/cm2 = 10 000 kp/m2.
  Om vi avrundar CO2-halten till 400 ppm blir det c:a 4  kg/m2. Men jag antar att andelar gas räknas i volym och inte vikt, då är det i sådana fall c:a 6 kg/m2 då CO2 är c:a 1,5 ggr så tung som blandningen N2/O2.
   
  Din uppgift om att det finns ungefär 800 gigaton kol i atmsfären stämmer säkert. Det är nu ungefär 390 ppm CO2 i atmosfären. 1970 var det unggefä 325 ppm, då borde det ha varit någonstan kring 670 gigaton kol i atmosfären.
  En skillnad på c:a 130 gigaton.
  Under de senaste 40 åren så har har det förbränts c:a 230 gigaton fossilt kol i form av kol, olja och naturgas.
   
  Naturen har i vattnet och genom fotosyntesen absorberat ungefär 100 gigaton mer kol från atmosfären än vad som naturligt släppts ut.

 2. Välkommen som skribent Sten!

 3. Bim

  Sten Kaijser
  Det här gillar jag. Skall bli spännande att följa dina tankar.
  Det är ju så här det skall gå till för att uppnå insikt om något som man undrar över.
  Jag har med stort intresse följt Dr Max superpedagogiska inlägg på Andas Lugnt, så nu finns det tydligen en liknade skribent här på TCS.
  Det är viktigt att förklara sakernas tillstånd på ett lättfattligt sätt. Alla skattebetalande medborgare som slutligen får stå för notan på grund av felaktiga underlag för politiken är ju inte högskoleutbildade.
  Alla har rätt att få veta sanningen i en riktig demoktati, innan notan betalas.

  Välkommen Sten Kaijser. 😀

 4. L

  Sten, du måste lära dig att det finns politiskt korrekt koldioxid. Den gör att etanolbilar minskar utsläppen trots att dom i verkligheten är betydligt högre än bensinbilars. Om etanolen produceras från majs som återplanteras varje år eller skog som tar 80 år att förnya påverkar inte politiska utsläppsmål.

  Vad som är värre är att man slösar bort massor av dricksvatten när man producerar etanol, mellan 2 och 12 liter per liter färdig etanol. Och är det majs går det åt ytterligare 1.000 liter per liter.

  Man gör alltså av med både mat och dricksvatten i mängder för att skapa politiskt korrekt koldioxid…

 5. L #4

  Tack för påpekandet, jag kommer att skriva mer om biobränslen imorgon, men i ett ”riktigt inlägg” kommer jag inte att våga förutsätta att alla förstår skillnaden mellan skämt och allvar, så jag kommer tyvärr inte att skriva något om vad som är politiskt korrekt eller inte

  (men jag uppskattar att du gör det 🙂

 6. Karslsso

  Sten kul att du är med intressant läsning, ska blir roligt at följa.

  Det minns jag från fysiken – man måste tillföra värme för att tex vatten ska övergå till vattenånga. Då bör atmosfären bli varmare först för att kunna ta emot ökad mängd CO2 – vilket isproverna visar.

 7. Mats Geijer

  Sten, var du möjligen aktiv på LiTH under 70-talet?

 8. L

  Det är sant att inte alla förstår skämt. Politiker kan inte skilja på skämtare och skojare. Dom märker inte ens att klimatskojet blivit skämt…

 9. Mats Geijer #6

  Nej, men jag har två bröder som varit verksamma vid LiTH, den ene sedan början av 70-talet och fortfarande ganska aktiv, den andre doktorerade vid LiTH under 80-talet

 10. Jan-Erik S.

  Välkommen till TCS Sten!
  Ser fram emot fortsättningen på storyn!
  Väl skrivet!
  Förmodar Henrys lag kommer att omnämnas. 

 11. S. Andersson

  Välkommen hit Sten Kaijser! Jag ser redan fram emot att läsa ”reseskildringen” om din väg från Uppsala till Stockholm.

 12. Björn

  Om man betraktar lufthavet och försöker föreställa sig alla ingående molekyler i förhållande till CO2, då inser man att det måste vara realtivt glest mellan koldioxidmolekylerna, eftersom luften innehåller ca 0.04 % CO2. Men hur glest är det? Eftersom luften är en gas borde CO2-molekylerna vara relativt jämnt fördelade i förhållande till de övriga molekylerna. Finns det mått på sannolikheten för att en CO2-molekyl skall absorbera en foton i sitt absorptionsområde som är våglängden ca 15 microm? Någon som vet?

 13. bom

  L #4
  Det är värre än Du tror för när jästen undandras syre för alkoholjäsningen så tvingas den att producera ungefär lika mycket koldioxid som etanol (kom ihåg jäsröret/vattenlåset i korken på damejeannen där det bubblar livligt). Så den mängd etanol som produceras är högts marginell. Denna etanol skall sedan koncentreras till azeotropform (nittiosexprocentig) och eventuellt sedan absoluteras. Båda dessa processer är mycket energikrävande. Sedan kör vi våra bussar och bilar med spriten och gör därmed koldioxid och aldehyder och annan skit.
  Trösten är att Svenska staten nu slutar att subventionera etanol som motorbränsle. Det räcker med att man lurat bilföretagen att för miljarder utveckla etanolbilar som nu plötsligt är obsoleta. Dessutom har man lagt många glesbygdsmackar i en för tidig grav och därmed fördärvat värdefull infrastruktur. Deras påhejare har varit bl a Naturvårdsveret-Energimyndigheten-Bondeorganisationen -Miljöpartiet-NaturNGOerna och andra idioter. Slantarna som misstaget kostat har vi alla fått punga ut. Men nu skall det vara vinkraft för våra slantar i stället. Läs Lars Kamels Vetenskapsbloggen och se grafen med vindkraftens andel i vår energiförsörjning! Vi har ca 2000 vattenkraftverk och ungefär lika många VKV – men vattnet ger oss mer än hälften medan den röda VKVproduktionens kurva kryper längs abscissan OCH DÅ FINNS DET FOLK SOM PÅSTÅR ATT VINDEN ÄR VÅR FRAMTIDA ENDA LÄMPLIGA OCH HÅLLBARA/UTHÅLLIGA VÄG TILL ENERGIN. Själv skulle jag vilja ha en lag som tillät att man gav dessa flummare ett rejält kok stryk utan att man skulle behöva krypa i sinkabirum!

 14. L

  bom, ja det har ju föreslagits att dom skulle få trampgeneratorer i riksdags-bänkarna. Då skulle vi i alla fall få lite återbäring…

 15. Den uppgift om 390 ppm är helt värdelös,det är ett lågt värde,
  om det tidigare var 320 ppm,dessa uppgifter om global ppm är
  att betrakta som ointressanta,400-600 ppm borde det vara.
  Hur det tidigare 320 ppm uppmättes,kan inte vara några säkra data.
  Det faller inom felmarginalen med instrumentensfelmätning.
  ALI.K.
   

 16. I USA kan man inte se några onormala temperatur ökningar,det är nästan
  tvärtom t.ex så har Kalifornien haft en tempsänkning på nära 2 grader från
  år 2000.

  ALI.K.

 17. CO2 bidraget kan stoppas längst ner i ryggsäcken,ointressant.
  Däremot är vattenångans ökning är mer intressant för temperatur
  variationer betydelse.
  CO2 är ingen Primär drivkraft för klimatet på vår Jord,utan helt
  andra faktorer,Solen är den första primära källan för uppvärm-
  nings energi för Jorden.
  Återkopplingen är negativ trots all ’brusnivå’ i mätningar.
  ALI.K..

 18. Kaliforniens temperaturer är intressant från 1890-1910 sjönk medel-
  temperturen ca 2 graderC,vilket korrelerar med  solens  minskade
  solfläckar.
  ALI.K.

 19. Grönlands skifftande klimat är helt naturlig,detta är bekräffat av
  klimatforskare med lång erfarenhet av Grönlands klimatvariationer.
  ALI.K.

 20. bom

  Sten Kaijser! Jag glömde att önska Dig välkommen här. Nu gör jag det! Det som speciellt gladde mig är att du inte skiljer på ny och ”fossil” koldioxid. Det är ju det totala vansinnet att påstå att det gör skillnad om kolet vilat eoner som stenkol eller petroleum mot om det vilat sig som cellulosa i 50 år eller som stärkelse under ett år. Bara den som sovit sig igenom ”enhetsskolan”, grundskolan” eller ”flumskolan” för att sedan passera gå och gå rakt in i riksdagen kan tänkas köpa en så barock idé. Som Du sett så oroar sig rätt många här över den ”nya”TCS   censuren/modereringsklåfingrigheten – jag hoppas att farhågorna är grundlösa. Johnny gör ju ett kanonjobb för att mota den vansinniga vindkraften (tog man bara bort subventionerna så skulle ju grejen haverera) – kanske oroar man sig i onödan men SI som grupp måste nog ingripa om de oroliga har rätt.  Som jag ser det är det en oerhörd styrka för TCS att kunna säga att alla får yttra sig och ansvara för sina yttranden. Brottet OLAGA HOT borde vara det enda att utlösa moderering/censur. Allt för många har tydligen underställts befäl som kanske skulle ha ägnat sina krafter åt andra plikter. Johnny skall inte dömas efter furir Vurpa för hans vindkraftsinsats inger respekt. Jag hoppas jag lever när också vindkraften i vårt land kastas på historiens skräphög för andra gången! Ju förr desto bättre! Heja Johnny!

 21. Slabadang

  L! 🙂

  Det är sant att inte alla förstår skämt. Politiker kan inte skilja på skämtare och skojare. Dom märker inte ens att klimatskojet blivit skämt…

  Du måste jobba med rationalsering alternativt ha prickskytte som hobby? 🙂

  Vilken klockren satir på bara två rader!

 22. Slabadang

  Sten Kaijser!

  En bra start !. Ditt sätt att uttrycka dig ger mig bilden av en ung alert nyfiken man som med lätta dojjor och med gott självförtroende, kastar sig huvudstupa in i vilken fråga som helst dit hans nyfikenhet råkat peka.

  Det ska bli kul att läsa fortsättningen.

 23. Den som bör stor erfarenhet av temp kurvor i Sverige är Wibjörn
  Karlen .
  Han ser korrellation med solfläckar har jag uppfattat, av hans skriverier.
   

 24. Ivh

  ALI.K
   
  Koldixidhalten är uppmätt på en ö i Stilla havet som heter Manua Loa.
   
  Här en länk till Wikipedia som talar om allt om ön, inte bara mätstationen som varit i drift sedan slutet på 50-talet.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa
   
  Att man använde Manua Loa som likare beror på att det stämmer bra överens med de värden som mätts upp på högre höjder i atmosfären. Om vi skulle ta svenska värden så är det högre i städer och lägre i stora skogar.
   
  390 ppm stämmer också överens med Sten Kaijsers påstående att det skulle finnas c:a 800 gigaton kol i atmososfären.
   
  Det enda påstående som Sten Kaijser kommer med som jag reagerat lite över är att det är 10 Kg/m2 ”organiskt kol” under marken man går på. Jag tycker det verkar lite. Jag tänker på min gräsmatta och skogen intill mitt hus. En del av det ”organiska kolet” är ju inte direkt under marken, utan i form av gräs träd och dyligt ovan mark. Det tror jag de flesta förstår att han menar.

 25. Slabadang

  Så blev vi lurade en gång till av en oseriös miljörörelse!

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3053361/

  http://wattsupwiththat.com/2011/07/01/coral-bleaching-on-the-gbr-no-evidence-of-net-decline/#more-42560

  Att summera alla klimatlarm rä att summera lögner.Det är bara tidsförloppet fram till avslöjandena som varierar. Alvarligt talat så är miljön för oss alla en så viktig fråga att vi inte kan tillåta den att domineras av oseriösa krafter som SNF Greenpeace och WWF. Det är dags att sätta ner foten i kraft av facit och sparka ut dem från demokratins inre påverkan.

  De kan få lägga förslag i lådan på samma villkor som alla medborgare om de vill. Men ut ur alla beslutande och rådgivande organ skall de bums!.
  Säldöd, Skogsdöd , Korallblekning , Femtio procent av havens fytoplankton , Odla bränsle istället för mat, Hur många tuppjuck krävs det innan man ställer ut dojjorna?

  Galna kosjukan är det relevanta undantaget. Ty bland vanligt folk var smittan lika med noll genom köttätning men bland veganerna i Greenpeace verkar den mer vara en epedemi och kanske förklarar egerandet!

 26. Slabadang #22 (och 21)

   

  L fick verkligen in en fullträff!

  och apropå ung och alert så kan jag väl bara tala om att jag (för mina barnbarns skull) sedan en tid har gått runt och sagt att min uppgift för närvarande är att verka ung – vad trevligt att du noterat detta 🙂

 27. Slabadang

  Sten Kaijser!

  Jag erkänner dock skillnaden mellan kropp och själ och det fina är ju att vi själva kan välja hur vi tycker de olika halvorna skiljer sig från varandra 🙂

 28. Ivh #24

  Naturligtivs är det inte på mänga ställen som det finns varken exakt eller ens ungefär 10 kg organsikt kol. Men eftersom den totala landytan är ungefär 15 miljoner kvadratkilometer så finns det i genomsnitt 10 kg per kvadratmeter – men eftersom det förmodligen är betydligt mindre under Saharas sand och Antarktis is, så är det mer och ofta mycket mer på andra håll.

 29. Vad väger Sverige fastlandskap inklusive sjöar  i vikt?Vad har det av
  med verkligheten att göra i ett dynamiskt och ständigt varierande gigantiskt klimatsystem.
  Är det nånting att spekulera om mängden CO2 i vikt över hela
  Jorden?
  Köp en CO2 mätare, om man finner att detta som något kul.
  ALI.K.
   
   

 30. Slabadang #25

   

  först och främst vill jag tacka dig och alla andra som håller koll på de viktiga bloggarna WUWT, Climateaudit m.fl.

  Annars påminner kravet om att vi ska slänga ut NGO-erna om myrorna som tröttnade på elefanten som trampade sönder deras stigar varför 5 myror kastade sig ner på honom när han kom gående. 4 skakades loss men en hängde kvar – varvid alla de övriga unisont ropade  ”heja myrman – stryp honom!”

   

   

 31. Slabadang

  Sten Keijser!

  Jag ser riksdagen som elefanten och miljöaktivisterna som de ettriga rödmyrorna.
  Vore jag riksdagen vet jag vilka stackar jag skulle sätta snabeln i och blåsa till ordentligt.
  Dessutom skulle jag fundera noga över var och till vems nytta jag jag placerade min avkastning.;)

 32. En matematiker, jaså! Då vet han vad som händer när man lägger till och drar ifrån och att man inte ska  räkna som vissa miljöaktivister gör: 1+1 är tre..minst!

 33. Anders L

  Jag är säker på att en professor emeritus i matematik är fullt kapabel att förstå skillnaden mellan att till kretsloppet återföra kol som i över 60 miljoner år varit undandraget från detsamma och att utnyttja kol som redan finns i kretsloppet … det retoriska knepet att framställa sig som dummare än man är imponerar i alla fall inte på övertecknad. 

  Men det skall hur som helst bli intressant att följa de fortsatta ”postningarna” i denna serie. Själv har jag vandrat motsatt väg, från skeptiker till ”alarmist”. Dock är jag inte särskilt alarmistiskt lagd, och jag tror inte heller att vare sig jordens eller livets undergång är nära förestående pga CO2-frågan. Däremot tror jag att även ganska små klimatförändringar kan leda till politisk instabilitet, vilket i min värld är ett tillräckligt gott skäl för att försöka hitta på bättre energilösningar än att ständigt elda upp saker. Det har vi hållit på med i 50 000 år eller så, och det är dags att ta nästa steg i utvecklingen.

  Det är förvisso också sant att klimatförändringar kommer att inträffa vad än vi människor gör eller inte gör – men det är ju strängt taget inte heller något bra skäl för oss att göra saker och ting värre än de behöver vara.

 34. Slabadang

  Anders L!

  Jaha? Och vad är skillnaden eller negativt med det då? Har du något bevis på att planeter med högre eller lägre omsätning av kolet är bättre eller sämre. Blir kol bättre om det lagras länge? Vad är liksom utgångpunkten för ditt resonemang? På planeter där kolet bara ligger under jordskorpan utan nytta för någon vare sig växt eller djur är det ”bättre” planeter och i så så fall varför tror du det?

 35. Anders L # 33
  Eftersom det organiska kol som finns i marken, i växtligheten eller i havet inte påverkar klimatet (medan det är där) så handlade det för mig bara om den koldioxid som finns i atmosfären. Varifrån den kommer spelar faktiskt ingen roll. Det som, om koldioxiden alls påverkar klimatet, kan spela roll är hur snabbt den kommer därifrån.

 36. bom

  Jaha Du Anders L. Jag visste inte att Du var en skeptiker som regredierat? Det är ju en ganska ovanlig resa? Jag vet inte vad jag skall säga – jo kanske Ingemar Stenmarks bevingade ”He ä int lönt å förklar för dom som int begrip” eller kanske den något ettrigare Sixten Jernbergs ”Åk själv gubbdjävul så får du se hur lätt det är!”

 37. Stickan no1

  Vilken parameter förändrar CO2 omsättningshastighet i atmosfären?
  Regn? Medeltemperatur? Växtlighet? Havets medeltemperatur?  Saliniteten i arktis/antarkis? Någon som hart bra länkar till vetenskapliga artiklar?

 38. Stickan no1

  Delar Anders L åsikt om att ”Det är förvisso också sant att klimatförändringar kommer att inträffa vad än vi människor gör eller inte gör”
  Drar dock en helt annan åsikt.
  Min åsikt i frågan är att vi troligen behöver all Europa återigen  blir arktisk tundra. Inklusive vindkraft och solenergi. Forskning har visat att klimatförändringar ofta gått oroande snabbt.  Bara på några år har klimatet ändrat sig mycket kraftigt. Denna kunskapt dödar argumentet att CO2 är orsaken till klimatförändringar. Alla tidigare klimatförändingar till kallare klimat har nämligen skett när CO2 halten varit hög.  Och tvärtom. När CO2 halten varit låg har isen försvunnit. Inte bar en gång utan många gånger.
  Historien visar oss att orsak och verkan inte har med CO2 att göra.
   

 39. Sten Kaijser #28
  ”men eftersom det förmodligen är betydligt mindre under Saharas sand och Antarktis is, så är det mer och ofta mycket mer på andra håll.”
   
  Detta är skillnaden mellan mat och  svält, ju mer kol i marken dessto bättre växtlighet och därmed mat. Tyvärr är det nästan ingen på TCM (och inte många andra heller) som fattat denna enkla ekvation. Åren går men svälten består.

 40. Anders L.

  Sten Kaijser #35

  ”Det som, om koldioxiden alls påverkar klimatet, kan spela roll är hur snabbt den kommer därifrån.”

  Detta, tillsammans med klimatkänsligheten, är onekligen pudelns kärna. Och svaret är, i relation till den mänskliga tidsskalan, ”aldrig”. Om tre, fyra år passerar vi 400 ppm, om ytterligare femton 500, osv. Våra barnbarns barnbarn kommer att leva sina liv i en atmosfär som har en CO2-halt på över 600 ppm. Så de kommer att få facit till de frågor vi ställer idag. Men de kommer inte att kunna göra något åt det.

 41. Slabadang

  Sten Keijser!

  Mina utmanade frågor kommer ifrån att jag satg ner fötterna i två avseenden. Jag inser att molnens förstärkningseffekt av co2 är NOLL vilket innbär att endast den teoretiska strålningseffekten med sin logaritmiska avtagande verkan max 1C blir kvar och är gynnsam.

  Med andra ord kan vi släppa ut gigantiska mängder CO2 och allt liv på planeten älskar CO2. Alltifrån plankton till växter och skulle ge en ruskig snurr för allt liv och samtidigt försörja och föda både oss och djur.
  En ruskigt klimatrevolutinär eller evolutinär tanke som inspirerar.

 42. Anders L #40
  ”Men de kommer inte att kunna göra något åt det”
   
  Förhoppningsvis är människan i framtiden både smartare och klokare än dagens människa och inser att det är hur enkelt som helst att styra CO2-halten i atmosfären genom jordisering och växtlighet. Så länge människan inte fattar att naturen har två kretslopp för kolet/koldioxiden, ett snabbt ovanjords och ett långsamt ner i jorden, så står vi kvar och stampar på ruta ett.  

 43. Börje, Anders och Slabadang,

  ni har alla viktiga synpunkter och jag hoppas att ni kommer att få min syn på saken i mina fortsatta inlägg. Eftersom min presentation är ”historisk” så började jag lugnt, men det innebär naturligtvis att det blir värre så småningom. Egentligen vill jag väl närmast be Börje och Slabadang att inte ”ta orden ur munnen på mig”, och jag hoppas att Anders kommer att få svar i mina fortsatta inlägg.

 44. Solens tystnad var något liknande kring förra sekelskiftet 1910-1913,
  är fortfarande mycket svår att förutsäga den solaktivitet framöver hur den blir.
  Vi kan redan nu vara inne i en början av ett Dalton eller Mauder mini-
  mum,men det vet inte inget om ännu.
  Inriktningen på CO2 är mycket olycklig,den gör att mänskligheten
  kanske inriktar sig i fel riktning i klimatförändringar,det gjorde man
  nästan på 70- talets kommande risk för ny istid.
  Om det blir kallare måste vår energiförsörjning öka,det tar tid för
  människan att anpassa sig,men är fullt möjlig.
  Verkligheten har oftast tagit en annan utveckling,som vi trott på.
  ALI.K.

 45. Vi lever inte i tvådimensionel värld,där Solen skulle vara en lampa
  som lyser med ett konstant styrka.
  Det kan inte nog betonas.
  CO2 politiska ’dimridåer’ kan vara förödande för mänsklighetens
  inriktning.
  Tron på fortsatt uppvärmning t.o.m 2100,kan den vara realistisk?
  Människan största hot på vår Jord är kylan,var 100000 är det istid.
  Förhoppningsvis är vi i en fortsatt uppvärmningsfas,men vi kan inte
  veta detta.
  ALI.K.

 46. Ivh

  Sten Kaijser #28
   
  Jag förstår att det är mindre organiskt bundet kol i öknar och under Antarktis is. En stor del av världen måste ha väldigt lite organiskt kol bundet vid marken.

 47. Christopher E

  Anders L #40;

  ”Våra barnbarns barnbarn kommer att leva sina liv i en atmosfär som har en CO2-halt på över 600 ppm.”

  Jag finner det rätt fascinerande att du inte tror att någon teknisk utveckling kommer att ske på över fyra generationer! Lite som dina motsvarigheter före år 1900 som trodde att städerna inte kunde växa mer därför att gödseln från hästtransporterna skulle nå logistiskt ohållbara mängder… 🙂

  Ingen av oss vet, men min misstanke är att billigare, effektivare och rikligare energiproduktion då ersatt det fossila (något nukleärt eller ännu mer exotiskt är misstänkt). Förvuxna cykeldynamon på stolpar lär det i alla fall inte vara… Vad det än blir, så lär inte bakåtsträvande klimatalarmism med politik, straffskatter och subventioner av dödfödda alternativ inte göra annat än att fördröja denna teknologiska utveckling.

 48. Ivh

  ALI.K
   
  Mina kollegor på jobbet som jobbar med ventilation har möjlighet att mäta CO2-halter. Jag kan ju låna en mätare från dem.
   
  Eftersom du pratar mycket solens påverkan på klimatet, så kan du läsa mätningarna som NASA gjort i den här länken.
  http://earthobservatory.nasa.gov/Features/SORCE/sorce.php
   
  Det stämmer inte riktigt med vad du påstår. Enl NASA så solstrålningens effekt ganska konstant.

 49. AOH

  Christopher E # 47

  Instämmer om vâra barn – barns barn. Anders L och dennes trosfränder kommer under sin livstid inte att begripa att varje decenium medför nya utvecklingar. Kanske framtidens bilar, flygplan och tâg kommer att drivas av de 600 ppm CO2.

  Istället pläderar de för ett bakâtsträvande av resursfördelningen idag. Det kommer deras barn-barns barn säkert att tacka dem för.

 50. AOH

  Min kommentar # 49 
  ” Det kommer deras barn-barns barn säkert att tacka dem för” 
  kan tolkas pâ olika sätt men min avsikt var naturligtvis att dessa tidens barn  kommer att förbanna  sina förfäder för deras enfaldiga tro om framtiden.

 51. Jan E M

  ALI.K #23
   
  Wibjörn Karlén har aldrig sysslat proffitionellt med klimatforskning. Om det är så att han sett en korrelation mellan solfläckar och temperaturutvecklingen på jorden så var nog det för länge sedan. NASA har under de senaste 10-15 åren kunnat påvisa att sådana samband inte finns.

 52. L

  Jan E M #51, vilket NASA tänker du på? 

  http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml

 53. Peter Stilbs

  ivh och Jan E M .

  Återigen ältar ni halmgubbar och skrönor om Solen

 54. Bertel

  OT Peter S

  Din kommentar # 60 kommer inte fram, utan Ingemars # 59 är det sista kommentar som syns? och Leave a Comment fältet lyser med sin frånvaro. 

  Peter, har du modererat bort dig själv  🙂  , för jag vill gärna höra Joe Cocker ”live” och återigen gällande ”vår” musiksmak. Jag gillar honom skarpt.

 55. Peter Stilbs

  Bertel #54 – jag vet inte vad det är som har hänt. Jag har inte modererat något. Kommentaren fanns där nyss. Jag misstänker någon annan TCS-skribent tryckt på fel knapp. Vore bäst att lugna sig innan saker åter kommit till jämvikt 😉

  Sen tyckte jag mig minnas att jag lade den under ”Semesterfredagstankar”???

  Här är i allafall en Cockerversion där man kan urskilja vad han egentligen säger

  http://www.youtube.com/watch?v=eEb8DflQ9lY

  Synd att han sen gick in i dimman under så många år. Och ett under att han inte dukade under.

  Här är annars Cry me a River … som jag refererade till

  http://www.youtube.com/watch?v=SMwXPueu-RM

 56. Ingemar Nordin

  Bertel & Peter,

  ”Semesterfredagstankar” ser OK ut från mitt håll. Och alla kommentarsfunktioner är påslagna. – Det måste vara ngt elektroniskt 🙂

 57. Jan E M #51
  För mig är oceanografer, geologer (speciellt kanske kvartärgeologer) lika mycket klimatforskare som meteorologer och klimatmodellerare,
  så att jag anser att Wibjörn Karlén är en av våra viktigaste och bästa klimatforskare.

 58. Peter Stilbs

  Ingemar #56 & Bertel. Det märkliga är att med Internet Explorer 8 så är saker borta för mig, men med Google’s webbläsare syns de …  och det gäller bara ”Semesterfredagstankar” vad jag kan se. 

 59. Ingemar Nordin

  Peter S #58,

  eller byt till Firefox!

  http://www.mozilla.com/sv-SE/firefox/

 60. Bertel

  Peter S

  Tack Peter för dessa härliga låtar och du har rätt i att du la den under fredagstankar och det var denna kommentatorsfält jag refererade till(jag förstog att du inte hade modererat bort dig själv, men lite galghumor skadar aldrig och kan i bästa fall, lätta på stämningen  🙂  ) och jag håller med dig att man bör ha fingrarna i styr, för en liten stund hann jag undra ifall jag inte hade tllgång till kommentatorsfälten.

  Sen är jag svag, utöver klockrena sopraner eller tenorer, för dessa hesa, rispiga röster, som har ett eget liv och kan förmedla känslor utöver det vanliga och Joe C. är en av dom.   🙂   

 61. Pär Green

  Peter Stilbs # 58
  Allt är märkligt med IE!
  Prova Firefox, om det inte smakar är det bara att ta bort.
  http://www.mozilla.org/
  Svårare att bli av IE
   

 62. Jan E M #51
  (fortsättning)  En av anledningarna till att klimatdebatten säkert kommer att fortsätta länge till är att olika forskarrapporter ofta kommer fram till motstridiga, kanske rent av motsägande resultat – och då har vi alla en tendens att främst tror på de resultaten som bäst stämmer med de åsikter vi redan har. Jag är säker på att de rapporter som ligger bakom ditt påstående om att
  ”NASA har under de senaste 10-15 åren kunnat påvisa att sådana samband inte finns.” finns men det hindrar inte att det finns ett starkt statistiskt samband mellan solaktivitet och gamla tiders klimat. Som sagt vi väljer vilka rapporter vi tror mest på.

 63. Christopher E

  Jan E M #51;

  Sambandet sol/klimat är väletablerat i flera klimatskalor. Sitter med iPhone nu och har lite svårt att länka, men bildgoogla på ”Bond atlantic cycle” så bör du finna ett diagram med en obestridbar korrelation de senaste 12000 åren. Även de senaste 400 åren är sambandet starkt, bland annat inkluderande Lilla Istiden. Ju kortare perspektiv, desto fler störningar förstås. 10 år är lite för kort för att motbevisa mer än 10000 år innan det… men visst är det intressant att solen på slutet av 1990-var mest aktiv på 1000 år, för att sedan lugna ner sig. Och kan man tänka sig, ingen signifikant temperaturökning de senaste 15 åren heller, trots rekordutsläpp av CO2. Tillfällighet?

  Tror att du och lvh blandar ihop direkt instrålning av solenergi med solaktivitet, vilket är skilda saker.

  Förresten, om NASA mfl uteslutit påverkan från solen (vilken f.ö. står för 100 % av atmosfärens temperatur) är det då inte lustigt att de ändå skyller på solen för att förklara var uppvärmningen tagit vägen de senaste 15 åren?

 64. Slabadang

  Jan EM:)

  Du är sanslöst roligt aningslös.
  Om du inte anser anser att  Wibjörn Karlèn arbetat professionellt med ”Klimatvetenskap”. Så hoppas jag att du förstår konsekvensen av vad du säger. För du inkompetensförklarar minst 2400 av IPCCs 2500 ”klimatforskare” på ett bräde. 🙂 Jag tycker också iofs att IPCC är djävligt inkompetent men så långt som du vill jag inte gå.

  Vad gäller solen så visar ju de nya upptäckterna att IPCC med NASA i sällskap påvisat en hissnande inkompetens.Bla Scafetta Shapiro Laken och Spencer kan med sina arbeten påvisa varför.

  Vi har haft en artikel om hur solen direkt påverkar jetströmmarna på väg igenom peer reveiwprocessen sedan snart ett halvår tillbaka. Den av Greenpeace hatade Willy Soon har påbörjat en artikel på samma ämne. Inder tiden så har Piers Corbyn redan både fattat och applicerat detta sedan länge och därigenom blivit världens främste prognosmakare för klimat och extremväder.
  Kvar på på fel perrong med dumstruten på står IPCC och NASA medan den fria Astrofysikens snabbtåg försvinner i fjärran.

  IPCC har räknat fel på TSI med faktor SEX Hoppsan då!! 🙂

  IPCC kände inte till en förstärkningsfaktor genom förändringen av den kosmiska strålningen med 3-4 ggr Hoppsan! Hoppsan!

  IPCC kan alltså underskattat solens forcing med 18-24 ggr. Hoppsan Hoppsan Hoppsan !

  Men de e väl bara en teori och hypotes typ CO2 va?

  Att solen och månen påverkar jetströmmarna direkt är väl helt otänkbart??

  Jag vet inte men jag tror att det är ödet. Faktiskt en ren hämnd  från tre av IPCC illa behandlade kliamtforcings som nu djävlas tillbaka.

  Solen harklar till lite och påkallar uppmärksamhet och blänger IPCC i ögonen.
  De sanslöst feltolkade och av IPCC demoniserade och exploaterade molnen biter tillbaka genom iskallt svara AGWhotarna.

   ”he! he! he! Jodå ! Nog påverkas vi av kosmisk strålning alltid, och vi kyler planeten. Men på vår förstärkande uppvärmningseffekt på vår polare CO2…. kan ni känna er blåsta! Å våran husse är den där ständigt lysande grejen där ute som driver och basar över allt vad som händer i hela sitt solsystem!

  Skulle han få reda på att ni bara ser honom som en lampa så kanske han lackar till och börjar räta ut saker och ting med er. Å ja lovar att det är att mucka med helt fel gubbe. För då kan vi snacka om RIKTIGT klimathot alltså.

  Kolla in Mars!. Bossen lacka till på att de höll på å tjafsa med honom och blåste bort atmosfären där på en  halv fikarast. Visa lite respekt för fasen!. De e liksom i hans turf ni bor! Å varför mucka med oss med sån respektlöshet? Vi e liksom ert enda skydd mot att bli som på Mars om blir bossen lite het i temperamentet. Vi som e liksom era enda polare och täcker upp för er varenda gång det hettar till.

  Å sen hur faaan ni kan hacka på polarn CO2 är fullständigt PUCKO!
  Har han nånsin gjort nån illa? Eller e de så att allt levande på planeten alltid gör ”vågen” när han visar sig som mest över jordskorpan och minglar här med oss och alla? jamenar drar han i från vårt lilla party så blir det liksom helt dött. Har det brunnit i huvudet på er av förföljelsemani när ni inte kan skilja på vänner och fiender längre? Jamenar kalla CO2 för ”utsläpp” och ”giftig” det är inge hygglo! Anklagade ni oss för samma sak skulle vi dra till en annan planet direkt genom att tala om för chefen hur ni håller på och muckar och be honom hosta åt det här hållet som på mars. Sen får vi väl cirkla i rymden nåra billenier innan vi kommer till nån planet där man uppskattas för vem man är.Sånt här djävla tjafs pallar vi inte med.

  Sen kan ni ju hinna stå där i två sekunder utan att hinna fatta vad som hände medan vi drar till nästa party i nån annan galax.

  ” Å förresten! Du!
  -Jag?

  – Ja just du.Vad heter du?

  – P pp ppp ppp auchari

  – Okey! Jag fick ett signalement på dig ifrån grabbarna och tjejerna på stratocirrusavdelningen. De hälsar att du ska klippa av dig tomteskägget, stoppa det i truten och kamma och snygga till dig på stubinen!

 65. Pär Green

  Är det rimligt att skattemedel används på detta sätt?

  Cirka 60 miljoner kronor har avsatts till en ny programperiod för Energimyndighetens forskningsprogram Internationell klimatpolitik. Programmet ger stöd åt forskningsprojekt, syntesarbete, kvalificerade utredningsinsatser och omvärldsanalyser, i syfte att förse det klimatpolitiska området med underlag. Programperioden löper från 2011-07-01 till 2015-10-30. Energimyndigheten har för avsikt att gå ut med ytterligare en utlysning under programperioden.
  Energimyndighetens mål med utlysningen är ge stöd till forskning och kvalificerade utredningar som bidrar till ett förbättrat underlag inför de fortsatta klimatförhandlingarna. Ansökningar till programmet bör därför utgå från de nyckelfrågor som kommer vara i fokus  de närmaste åren i klimatförhandlingar inom UNFCCC (samt andra relevanta fora).
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Utlysning-Ny-period-for-forskningsprogrammet-Internationell-klimatpolitik/

 66. Pär Green

  Fot o löskefolk får nu mer ta för givet att det blir kallt!
  Är månde ett resultat av vindfjollor?
   
  Riksdagen beslutade under våren om ändringar i ellagen för att göra det möjligt att införa ett system för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid kortvarig effektbrist. Systemet kommer att införas från och med 1 januari 2012.
  Ändringarna i ellagen (1997:857), som gäller från den 1 juli 2011, innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för ”Styrning av el till prioriterade användare”.
  Svenska myndigheter samarbetar
  Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har regeringens uppdrag att stödja länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag i förberedelserna för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en allvarlig elbristsituation.
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Andring-av-ellagen-fran-1-juli-2011-mojliggor-prioritering-av-elanvandare/

 67. Pär Green

  Vem Betalar?

  En ny EU-fond på 146 miljoner euro ska användas för investeringar i energiprojekt och energieffektivisering på lokal och regional nivå.
  Stödet kallas ”Finansiellt instrument för hållbara energilösningar” och förkortas EEE-F. Det utformas som en investeringsfond som kompletteras med tekniskt stöd och kunskapshöjande insatser. Kommissionen och Europeiska investeringsbanken EIB inrättade fonden den 31 mars 2011.

  Vilken typ av projekt kan få stöd?
  EEE-F kommer att investera i projekt för energibesparing, energieffektivisering och förnybar energi, särskilt i urbana miljöer. Fokus kommer att ligga på energieffektivisering utifrån behov hos offentliga myndigheter utifrån kommissionens Handlingsplan för energieffektivisering 2011.

  Investeringar i hållbara energiprojekt på initiativ av lokala, regionala och (i vissa fall) nationella offentliga myndigheter kan omfatta:
  • energibesparande åtgärder i offentliga och privata byggnader;
  • investeringar i kraftvärme med hög energieffektivitet (CHP), inklusive mikrokraftvärme och fjärrvärme-/fjärrkylsystem;
  • investeringar i decentraliserad förnybar energi, inklusive småskalig produktion från förnybara energikällor; renare transporter i tätort;
  • modernisering av infrastruktur, såsom gatubelysning och smarta nät;
  • investeringar i hållbar energi med potential för innovation och tillväxt.
  Koppling till andra EU-stöd
  Investeringsfonden kan samverka med andra stödformer inom EU, som ELENA och det nya initiativet för Smart Cities and Communities.
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/EU-stod-till-lokala-och-regionala-energiprojekt/

 68. Pär Green

  Pär Green { 03.07.11 at 17:05 } Tja nu vet någon sin begränsning!
  De med streck vinklar och stjärnor, som gud inte gav hjärnor!
  Vet nu mer att med stöveltramp och gevär går det inte att driva en funktion (blogg) som inte reagerar på kulor och krut!
  Det krävs kunskap, finns det ett tydligare exempel?
  En som förmodligen inte finns längre!
  Allt går att skjuta! Eller sälja med mördande reklam!
  Länge leve TCS!

 69. Håkan Sjögren

  Per Green # 65 och 67 : Det vore väl bättre att överlämna de 60 miljonerna och de 146 miljoner euro till Gudrun
  Skyman ett elda upp i Almedalen. På så vis kan de inte ställa till så mycket jäkelskap. Mvh, Håkan.

 70. Pär Green

  Håkan Sjögren # 69
  Almedalen betalar du och några till med 5 mille!

 71. Fredrik

  @ Christopher E 

  Solaktivitet och solfläckar kan inte varförsig eller tillsammans förklara de senaste decenniernas uppvärmning, såvida man inte frågar ngn mutad astrofysiker vill säga. Att solaktivitet delvis kan förklara utebliven uppvärmning det senaste decenniet är skillnad. För även du inser väl att det är skillnad mellan 0,1 C° och 0.7°C ?

 72. Fredrik #71
  1. Det brukar sägas att uppvärmningen under 1900-talet var 0,7 grader. En förenklad bild skulle kunna vara att detskedde en uppvärmning på 0,4 mellan 1910 och 1940, en minskning med 0,1 mellan 1940 och 1970 och en ny uppvärmning på 0,4 mellan 1970 och 2000.
  Det gemensamma för uppvärmningsperioderna var att PDO var i ”positiv fas”, medan den var i negativ under avkylningen. Om både PDO var i positiv fas och dessutom solen var ovanligt aktiv så kan dessa tillsammans antagligen svara för 0,3 av de 0,4 som ökningen mellan 1970 och 2000 utgjorde. Hur som helst är det tydligt att även om koldioxiden har en ”värmande effekt” så är de ”naturliga variationerna” av samma storleksordning.
  Så visst är det skillnad mellan 0,1 och 0,7 men den relevanta skillnaden är mellan 0,1 och 0,4.

 73. Christopher E

  Fredrik #71;

  Jo, det är precis som jag påpekade uppenbarligen skillnad när solaktivitet behövs för att bortförklara en brist på uppvärmning och när den behöver ignoreras för att istället hävda en helt igenom antropogen uppvärmning. Mitt minne är dock gott. Före uppvärmningen stannade av hävdades från AGW-forskningen att solens inflytande var helt försumbart…

  Sedan ser jag att Sten Kaijser (tack!) redan utmärkt kommenterat din missuppfattning med de 0,7 graderna. Även IPCC anser numera (efter viss vånda) att ca hälften av 1900-talets uppvärmning (den före 1940) var soldriven. Vad gäller uppvärmningen efter 1970 som var det precis som Sten påpekar ett PDO-skifte 1976 som hade ett stort inflytande.

  Utöver det har Michaels och McKitrick visat ett statistiskt signifikant
  samband mellan temperatur och socioekonomiska faktorer som ytterliggare naggar möjlig naturlig uppvärmning i kanten efter 1980. För den lilla återstoden uppvärmning är jag jag fullt beredd att överväga en antropogent ökad växthuseeffekt. Denna är dock ganska harmlös och i linje med enbart koldioxidens effekt, inte de återkopplingar IPCC hävdar så att atmosfärsvetenskap tar steget till politik.

  Jag upprepar att solen mot slutet av 1990-talet var mest aktiv på 1000 år. Att hävda att någon måste vara mutad för att misstänka ett samband med temperaturen känns väl inte helt seriöst och ganska desperat.

  Här är förresten diagrammet jag nämnde i #63 ovan. Sitter vid en dator nu och inser att det kan vara lite svårt att hitta själv med mina istruktioner. Den andra kurvan uppifrån visar sambandet solaktivitet/klimat under 12000 år i Nordatlanten (klimatet via en proxy i form av isdeponerat grus på havsbotten, solen via Kol14-produktion). Korrelationen är oklanderlig, så du förstår nog att det blir lite roligt när det hävdades ovan att NASA uteslutit solen som klimatpåverkare.