En Doha-parabel

ankor3
Morgonnyheterna igår (måndag) i P1 gav stort utrymme åt ett talträngt gnabbande mellan Lena Ek och Per Bolund om förtroendet för Sverige bland utvecklingsländerna. Det var tur att ståndpunkterna var förutsägbara, ty de två talade i munnen på varandra så att det blev svårt att höra. Jag skulle f ö haft svårt att höra på även om de talat i tur och ordning, ty det handlade om ett så uppenbart poserande med “klimatradikala ståndpunkter”. Det var ett paraderande på på scenen “Vi är bäst och klokast”, som  de hoppas vi glömt på lördag/söndag när de ‘hårda förhandlingarna’ fött en spargris av bortlovade skattepengar.  Alla vet att verkligheten inte kommer att komma i närheten av sådana beslut. Per Bolund fick dessutom igår kväll uppträda i Aktuellt och återupprepa påståendet att satsningen på vind- och solenergi i Tyskland hade pressat elpriset nedåt. Jag har inte klart för mig hur detta argument har konstruerats. Baserar det sig månne på att man jämför med ett hypotetiskt läge där man inte gör något annat än att stänga av kärnkraftverk? Inte ökar koleldningen, och där subventionerna för solel och vindkraft förs in på ett annat konto? Faktum är att elpriset stigit kraftigt, så det krävs ett konstgrepp för att påstå att det pressats nedåt.
Låt mig sedan för omväxlings skull (ironi) citera en temperaturgraf. Den tunna blå kurvan i diagrammet nedan visar visar HadCRUTs månadstemperaturökningar från oktober 1995 till september 2012. Den tunna röda kruvan är IPCC’s prognos vars linjära trend ger det “politiskt korrekta” +2 oC till år 2100. Den svarta kurvan med punkter är uppmätta CO2-halter               Fig1
i ppm (högra y-axeln). Jämförelsen visar tydligt hur svagt korrelerad temperaturökningen är till CO2-halten. Detta har flera TCS-nlägg redan diskuterat. De tjocka, parabelliknande pilarna är 2:a-gradanpassningar till resp temperaturkurvor. Det är ovanligt att man publicerar 2:agradsanpassningar till temperaturdata. Det innebär att man använder en extra parameter för att anpassa kurvan till de värden man har. Det är därmed självklart att anpassningen blir något bättre. Vi ser att den röda pilen tydligt visar att även modellernas temperaturstegringen saktat in sedan år 2 000. Den blåa pilen, som är anpassad direkt till HadCRUT mätdata, ger klart utslag att temperaturen f n har vänt och är svagt sjunkande.
Vanligen anpassas temperaturdata till en rät linje vars lutning kallas trend, vilken i sin tur presenterats med gravallvarlig min. Ett ‘vetenskapligt faktum’, som vi måste åtgärda politiskt. Ett respektabelt skäl att använda linjäranpassning är att det är den nollte approximationen. Det är den, som i avsaknad av teoretisk modell, är ett förstahandsval om man har en tidsserie av uppmätta data. För den tunna röda kurvan ovan är punkterna beräknade med instabila modeller,  så att det behövs en anpassning för att skapa något som liknar en trend. Varje punkt kan i värsta fall vara ett medelvärde för tusentals beräkningar. Det är i sig en en allvarlig svaghet.
Den som är något mer konspiratoriskt misstänksam när det gäller klimatvetenskap och dess marknadsföring, kan ana taktiska skäl bakom valet av anpassning.  Om den linjära anpassningen startas tillräckligt tidigt, kommer vi att avläsa global temperaturstegring ända tills vi är tillbaka i lilla istiden. Å andra sidan kan den AGW-kritiske välja att starta sin anpassning El Nino-året 1998, och därmed göra det mer troligt att den globala temperaturtrenden är sjunkande. Under årens lopp har vi på TCS haft ett antal replikskiften om det snickeri som linjäranpassning gör möjlig.
När man betraktade GWPF-diagrammet ovan, ser man att parabelanpassning  fångar upp ändringar i en trend, och är mindre känslig för start- och slutpunkter. Parabelkurvor kommer att ge olika olika förutsägelser för framtiden,  men de kommer alla att ge utslag för en ändring under det senaste decenniet. Exemplet ovan visar att det fångar upp den “hiatus”på 2000-talet som olika linjära anpassningar dribblat bort. Parabelanpassningar enlig ovan + Pehrs inlägg med stapeldiagram inklusive felgränser (länk) borde innebära att alla accepterar att vi åtminstone har en paus i den globala uppvärmningen. En rejäl paus på mer än 15 år! Det var ett kriterium som självaste NOAA 2008 angav som skäl för att ompröva det hittillsvarande scenarierna.  Att jag drabbats av sånt önsketänkande – kan inte tomten fixa det –  trots Världsbankens motåtgärder ?!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tålis

  Ja, bara de som är oförmögna att läsa och tolka en tidsseriekurva inbillar sig att ”uppvärmningen” fortsätter och att det kan ses i medeltemp-kurvan.
   
  Hittade en intressant studie här: Time series prediction via black-box optimization, etc
  En liten diskussion om saken med bl.a. skaparen av ovanstående finns här: Next peak of ice age: year 60,000 AD

 2. Tålis

  Det blev något fel på första länken: Time series prediction via black-box optimization.

 3. Tålis #3
  För några år sedan jobbade jag mycket med neurala nät och genetiska algoritmer för att förutsäga indexet S&P500. Over fitting, eller curve fitting är alltid ett stort problem i synnerhet om man använder fler än 3 input variabler. Jag hade en modell med 3 inputs som fungerade bra i 2  år. Den dominanta input variabeln var ett mycket udda derivat av volatitet.

 4. Tålis

  Visst är det så Ingvar E, dock tycke jag att det passade här och lär väl inte vara sämre än IPCC et.al kristallkula. ENSO
  The models almost always exploit the ENSO regularity, which the manual analysis indicated, but model c also picks up some higher frequency details, and consequently has the lowest error bounds and highest R²=0.84, though this measure is not too meaningful, as it depends on the forecasting horizon and is calculated on the same data used during fitting.

 5. Lejeune

  OT: Idag sällar sig till och med DNs tecknare till Doha-kören genom att sprida klimatlögner:
  http://www.dn.se/blogg/bard/
  …..var något annat att vänta, kan man fråga sig? 

 6. Lord Monckton i Doha.
  I’m reporting directly from Doha, Qatar, where we really should thank the UN’s Chrsitiana Figueres for her exceptional candor.
  Let us thank U.S. Ambassador Todd Stern for telegraphing his play as well.
  Ms. Figueres is publicly declaring the UN’s intention to achieve the complete economic transformation of the world under UN central control.
  Mr. Stern is abetting her goal and publicly states his intention to bring the United States into a replacement treaty to the expiring Kyoto Protocol.
  They are partners in disaster.
  I provide full information in both the article and video below.
  http://www.youtube.com/watch?v=_NQQCVaug8I&feature=youtu.be
   

 7. Lennart Bengtsson

  Hej
  En positiv aspekt att temperaturen inte har ökat under de senaste åren är att man slipper höra att väderlekstjänsterna förfalskat observationsdata. Detta hörde till vanligheten för ett antal år sedan från det klimarkritiska lägret.
  Dent mest troliga förklaringen  till den minskade uppvärmningen under de senaste tiden är sannolikt interna variationer i klimatsystemet av  det slag vi hade under 1960-1980 alternativt en konsekvens av ökad emission av aerosoler. Tills vidare finns inga andra trovärdiga (för mig) hypoteser. Stödet för detta har jag i liknade resultat från enskilda modellberäkningar.  Dessa visas inte i IPCC än mindre i ad hoc rapporter som den från Världsbanken. Visar man bara medelvärden av ett stort antal klimatberäkningar jämnas de interna variationerna bort. Verkligheten är som bekant endast EN realisering.
  LennartB 

 8. Lasse

  Dohamötet sätter upp en konflikt mellan utvecklade och outvecklade länder. Det skapar onödig spänning mellan länderna och även inom ländernas olika påtryckarorganisationer. Se bara på MP och C som bägge tycks vara troende och angelägna om en åtgärd.
  Samtidigt handlar det om en naturkraft som klimatet där otaliga väderhändelser kan tas som bevis på det ena och det andra.
  Varför inte koncentrera sig på en annan naturkraft som går att kontrollera och som skapar problem i alla länder: Befolkningsfrågan.
  Denna tillsammans med välståndsutvecklingen skapar exponentionella kurvor på utnyttjandet av vårt klot.

 9. Tålis 4
  Jomen visst är det en bra prez som styrker kravet på att inte krångla till det. Den visar ju på Ensos stora påverkan.
  Neurala nät och genetiska algoritmer fungerar bra om:
   – Det finns åtminstone 1 dominant faktor
   – Man begränsar input till 3 variabler. Så oberoende som möjligt

 10. Jan

  Jag såg också Per Bolund och  energiminister Anna-Karin Hatt debattera i gårdagens Aktuellt.  Jag måste säga att jag blev bedrövad över Hatts svaga insatts. Är hon verkligen så uselt påläst eller är hon upplåst av Centerns ideologi?

 11. Lennart Bengtsson #7

  Javisst är det interna variationer som styr, jag håller med om detta.

  Den viktig läxa man kan lära av detta är att det inte är koldioxidhalten i atmosfären som kontrollerar klimatet. CO2-halten har ökat monotont under hela perioden, och ändå har temperaturkurvan böjt av.

 12. Lennart Bengtsson

  *11
  På grund av trögheten i klimatsystemet kan man inte jämföra luftens CO2 halt med den globala temperaturen år för år. Dessutom är det den totala forcingen (som är logaritmisk för CO2 + alla andra växthusgaser) som gäller. Låt oss se vad som händer de kommande decennierna.
  I dagens läge tillhör ju inte åtgärder mot en hotfull klimatkatastrof som det mest angelägna att spendera resurser på, såvida man har så mycket att man inte vet vad man skall göra. Men detta kan ju knappast vara fallet i Europa där man istället borde ta tag i arbetslösheten bland de unga. i det sammanhanget är klimatet ett sekundär eller tertiärproblem.
  Emellertid, borde man väl ändå kunna säga att det knappast kan vara den ökande havstemperaturen (som inte ökat sedan 1996) som är orsaken till luftens ökade koldioxidhalt som nyligen framförts av Humlum och som blivit positivt kommenterad på denna blogg
  lennartB 

 13. Lasse

  #12 Uppskattar dina initierade och, vad jag förstår, balanserade kommentarer. Att vara icketroende är ibland rätt svårt eftersom det finns många lockande irrläror.  För mig räcker det med att konstatera att alarmen oftast är överdrivna och sprungna ur mer tro än vetenskap. Samt att de skapar konflikt och flyttar fokus från andra angelägna frågor!

 14. Björn

  Att vi har en vikande trend, beror mycket sannolikt på solens minskande magnetiska aktivitet som man nedan kan följa dag för dag enligt NOAA´s solfläcksstatistik. Vi är inne i den 24: e perioden sedan man officiellt började föra statistik över fläckarna. Vi är på väg mot ett maximum som beräknas inträffa någon gång nästa år, men mot ett solfläcksfattigt maximum, som närmast motsvarar 1905 och 1928. Klimatforsakrna blir till sist tvingade att inse att solen inte bara är en fredlig lampa, utan är den faktor som bestämmer livsutvecklingen här på jorden.
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt

 15. Lennart B #12

  Jag håller med om en hel del, men för mig var det en postionsförändring när du nu säger att havet inte blivit varmare sedan 1996? Har vi inte diskuterat Levitus et al tidigare – och då var det jag som var tvivlande.

   För att nu uttrycka det lite elakt: När ENSO och vulkanerna behövs som förklaring för AGW-vännerna (dit jag inte riktigt räknar dig) – så är inte trögheten i klimatsystemet större än att de kan förklara felen i förutsägelserna.

  F ö är det ett bra inslag i Humlums arbete att han undersökt korrelationen som funktion av en varierande relaxationstid, så han ger siffror på trögheten.

  Vänligen

  C-G

 16. Sven M Nilsson

  Global cooling?
  Record Arctic refreeze!
  Meanwhile, the media are dead cold silent when it comes to the massive Arctic sea ice recovery seen since October 1st � a record of almost 6 million square kilometers have been added. Never has the Arctic refrozen so much, so fast. Some experts are calling the scope of the refreeze “unprecedented” and “dramatic”. Even the other hemisphere as been too cold; Antarctica has seen above average sea ice extent for every month for the past year. The 30-year upward trend shows no sign of abating.
  Also New Zealand, where it is now (tomorrow) summer, is forecast to get snow!
  Snow, cold in India and Pakistan
  Cold is also reported in India. The Hindu reports here:
  “The entire tribal belt of Kinnaur, Lahaul-Spiti and Pangi, and Bharmour in Chamba district is reeling under a severe cold wave and may receive rain or snow at isolated locations in the higher reaches in next few hours.
  The temperature in Kalpa was 1.4 degrees. It was three degrees in the tourist resorts of Manali and Bhuntar; four degrees in Solan and Sunderngar; five to seven degrees in Chamba, Shimla and Una; eight degrees in Dharamsala and 10 degrees in Nahan.”
  With all the cold gripping the globe, clearly hundreds of millions could use a little global warming. 
   

 17. Thomas

  När de gör en linjär trend startar förnekarna ca 1997 för att få med det årets kraftiga El Nino precis i början på intervallet vilket ger störst effekt på trenden. När de som här istället ger sig på en parabelanpassning börjar de lite tidigare för att istället få 1998 års topp närmare mitten då den får störst effekt i den typen av anpassning. Genomskinligt så det förslår! Prova att lägga in en linjär trend i Ribbings diagram…
   
  En kvadratisk anpassning med så brusiga data är f.ö. kraftig overfitting som ger ett meningslöst resultat.

 18. KF

  Och vad är vitsen med linjära trender?

 19. Tålis

  Och vad är vitsen med linjära trender?” Då kan man låtsas att uppvärmningen fortsätter, trots att den inte gör det. Åtminstone om man börjar 40-150 år tillbaka i tiden.
   
  I så fall säger jag: Börja för 7000 år sedan och voila vi har avkylning sedan dess! Den tar vi, so polisen…

 20. Adolf Goreing

  När jag gick i skolan på 70-talet så hade man som tradition att mäta vattentemperaturen i en närliggande tjärn samma datum varje år. Det hade man gjort sedan början på 60-talet. En linjär trend kunde uppvisas från kurvan med en stadigt stigande temperatur. Läraren frågade klassen vilka slutsatser som kunde dras från årets mätning som ånyo visade ett högre värde än tidigare. Kommer väl ihåg svaret från en av klassens ljushuvud: ”om trenden fortsätter 72 år till, kommer vattnet att koka”.
  Summa sumarum: linjära trender är usla att använda som prediktorer. På svenska: siare om framtiden.
  Nuvarnde Hiatus är inget bevis för att uppvärmningen har upphört men heller inget bevis för att uppvärmningen kommer att fortsätta i samma takt som innan. Hur svårt kan det vara att erkänna detta?

 21. Tålis

  Nuvarande Hiatus är inget bevis för att uppvärmningen har upphör
   
  Inte om man menar för alltid, men vem menar det? Dessutom borde det ju gälla omvänt, den i genomsnitt lilla uppvärmning som skett de senaste hundra åren, är inget bevis för att avkylningen har upphört.

 22. OR

  Lennart Bengtsson #12
  Betyder det att man kan vänta sig samma tröghet om mänskligheten skulle lyckas hålla igen på CO2-utsläppen? Att vi i så fall skulle få vänta och se i kanske 30 år innan vi kanske skulle få ett klimat vi vill ha. Vanligt mänskligt magiskt tänkande säger oss att om våra CO2-utsläpp orsakar en klimatförändring så slipper vi den om vi slutar med CO2-utsläppen. Finns det någon kunskap om en sådan omvändbarhet i det komplexa klimatsystemet?

 23. Slabadang

  OT AB`s Helin talar om nätets makt och papperstidningens död !
  Han inser att de tappat monopolet över problemformuleringarna och opinionen. Att läsa mellan raderna vad han egentligen tycker är allra roligast!
  Nätet tog död på journalistdemokraturen han pratar om att det behövs ”proffs” för granskning och att en del av den nya nätbaserade granskningen sker på bloggar av verkliga proffs, som inte är eller numer behöver vara journalister.
  Det räcker med att kunna sitt område och kunna förmedla denna kunskap. AB bet i gräset i sin och andra mediers attacker på SD. Det gick inte som Helin planerat riktigt och när ett samordnat drev inom gammelmedia får motsatt effekt så är det nya spelregler som gäller och folket är väl inte så där himla medkännande med journalister ? Att slippa dem är väl en av de största fördelarna med nätet.
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/vi-har-inte-rad-att-vara-nostalgiska
   

 24. Lasse

  #23 Nackdelen med nätet är att det är så lätt att fastna i en fälla där alla är överens om en sanning utan att det för den delen är enda sanningen!
  #22 CO2 förändringar kan aldrig förhindra klimatförändringar och ger oss inte något klimat som vi vill ha. Det är en reklamkampanj som drivs och reklam går inte att lita på!

 25. Jan

  RE: Lasse
  ”Nackdelen med nätet är att det är så lätt att fastna i en fälla där alla är överens om en sanning utan att det för den delen är enda sanningen”
  I så fall har nätet något gemensamt med papperstidningen.

 26. Slabadang

  Lasse!
  UI finns i pappersform DN AB SVD osv….
  Hur många TCS finns det i pappersvariant? Så vem är det som bygger och skapar fällor? Du har helt enkelt missuppfattat hela situationen och vilka risker som finns. Det är ju media som står för enfalden och nätet för mångfalden! Prata med gammelmedia istället!

 27. Peter F

  Expressens ledarsida idag
  Stora delar av vår förmåga att försörja oss kan kollapsa. Planeten bryr sig inte om mänskligheten som art klarar sig. Frågan blir hur många som överlever.”

  Det är ingen överspänd undergångspoet som säger detta, utan Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.
  Är han verkligen professor i miljövetenskap ?

 28. Gunnar Kjelldahl

  De grafer Ribbing presenterar är båda logiska. Oavsett om man presenterar andragradsanpassade eller linjära trender, så påverkar avgränsningsperioderna dock resultatet. IPCC:s röda prognos bygger på det långa perspektivet, långt längre än de 17 år diagrammet visar, medan den blå grafen grundar sig på händelser från 1995. Om man analyserar en avgränsningsperiod med en kraftig El Nino i början (98), och en kraftig La Nina under den senare delen (07-08), får man ett icke representativt underlag som knappast kan bevisa något avtagande (eller någonting annat) gällande uppvärmningstakten. Det kan möjligen vara en indikation på ett trendbrott, men det behövs minst trettio års statistik tillbaka enligt den meteorologiska vetenskapen, för att dra säkrare slutsatser. Därför är fortfarande IPCC:s prognos den mest trovärdiga.

 29. Staffan

  Vädervarningar:
  Södermanlands län: Varning klass 1 snöfall. Snöfall som fram till onsdag kväll kan ge 15-30 cm nysnö. Risk för drivbildning. Källa: SMHI
  Västmanlands län: Varning klass 1 snöfall. Snöfall som fram till onsdag kväll kan ge 10-20 cm nysnö. Risk för drivbildning. Därefter avtagande intensitet. Källa: SMHI
  (Vackertvader.se, kl. 14:15)
  20-30 cm snö den 4 december – och sedan finns det folk som tvivlar på att klimatet är ur led!  Tur att vi har Mp!  Och Rockström!  Och SvD!  Och Bojsan!

 30. Janne

  #12 Lennart Bengtsson
  ”I dagens läge tillhör ju inte åtgärder mot en hotfull klimatkatastrof som det mest angelägna att spendera resurser på, såvida man har så mycket att man inte vet vad man skall göra. Men detta kan ju knappast vara fallet i Europa där man istället borde ta tag i arbetslösheten bland de unga. i det sammanhanget är klimatet ett sekundär eller tertiärproblem.”

  Helt rätt, men den enklare lösningen för våra kära politiker är att beskatta ett fenomen som folk lätt kan luras in i.
  Att se till att unga får jobb är en betydligt svårare uppgift. Alla pengarna till det har istället gått till subventioner av förnyelsebara energikällor.


 31. Perfekt

  Peter F #27
  Nu råkar ju Rockström vara just en överspänd undergångsprofet. Sådana kan tyvärr i dagsläget bli professorer i miljövetenskap och andra  flumdiscipliner som har övergett den vetenskapliga metoden. 

 32. Lasse

  #25 o 26 Jo papperstidningen är ingen garanti för vettiga åsikter eller för att få fakta serverat. Tyvärr så ser vi allt mer av medias sätt att driva kampanjer. Ibland kan man få kommentera det.
  En bagatell i dagens DN-släck så slipper vi elbortfall säger Fortum initierat: http://www.dn.se/sthlm/fortum-spara-pa-elen

 33. Pelle L

  Gunnar Kjelldahl #28
  Om jag vaknar sent på morgonen fem dagar i veckan, och sölar vid frukosten så att jag missar bussen till jobbet femton år i streck, så är inte dessa tre tusen intsämplingar med röda siffror tecken på en trend (att jag är morgonsömning trolig orsak) utan bara tillfälligheter.
   
  Eller som du skriver, en indikation.
   
  Jo tjena mittbena!

 34. Tålis

  LB #7
   
  En positiv aspekt att temperaturen inte har ökat under de senaste åren är att man slipper höra att väderlekstjänsterna förfalskat observationsdata.
   
  Den enda positiva jag ser i det är att det kan få stopp på klimatgalenskapen bland pseudovetenskaparna, politiker och byråkrater. För fulmedia lär det ta 20 år till om de finns kvar, men övriga högst fem år, åtminstone de som skulle klara tuggummitestet.
   
  Annars skulle det gärna få bli +0,01 °C/år i snitt, varmare i Sverige i  åtminstone 150 år till. Knappt märkbart hos gemene man, men lite bättre än idag.
   
  Om CO2 vore enda orsaken till de senaste 150 årens genomsnittliga ökning (vilket det absolut inte kan vara) har vi att förvänta i snitt  högst 0,2-0,3 °C varmare till år 2100 pga CO2.

 35. Gunnar Kjelldahl

  Pelle L #33
  Jag ser inte kopplingen till min kommentar. Förstod du inte mitt budskap? 

 36. Evert Andersson

  Richard Muller Prof. of Physics U.C. Berkely hade en liknande logisk bevisföring i en presentation, som inte längre finns kavar på nätet. Han lär senare ha reviderat sin uppfattning till närmare den ”allmänna sanningen”. Vad vet du om det?

 37. Slabadang

  Eftersom public service slutat fungera kapad av grönröda aktivister!
  Så meddelar TCS nyheterna nu att Koyoto avtalet redan är dött seased to be, non existence,wapourated, smasched, erased, history, glömt och gömt.
  Sista möjlighet att förlänga avtalet gick ut i Oktober och upphör att gälla från årskiftet. Det ironiska är att fracking gjort mer för målsättningen i detta skitavtal någonsin skullle kunna göra och 500 000 000 ggr mer än några förbannad svindyra dysfunktionella luftvispar som alternativ.
  Man önskar ju att våra politiker skulle reflektera över sakernas tillstånd. Hur mycket onödiga de facto är och begränsa sina ”ambitioner” i förhållande till deras kompetens och förmåga. Omdömet hat en central roll i en sådan utvärdering. Utveckling är ett fantastiskt fenomen och överaskar ständigt alla linjära tänkanden  med sin illusion av förnuft som på en kvart förvandlas till vansinne när utvecklingen överraskat och krossat de linjära graferna och tankefigurerna. Klimatpolitiken måste vara det absolut största hjärnsläppet någonsin.
  Ett enkelt sätt att bota från hjärntvätten är att ställa frågan om du tror att skatter och avgifter kan förändra vädret på planeten! och förresten vad är det för fel på det klimat och väder vi har?

 38. HenrikM

  Lennart b /7
  en variant man skulle kunna tolka resultat att temperaturen inte längre ökar är att metrologiska institutioner inte längre kan ändra på mätvärden bäst dom vill pga skeptiker och satellitdata håller dom i tukt och förmaning.  Jag menar inte att det är så. Bara en hypotes!

 39. Staffan Lindström

  { 04.12.12 at 17:59 }
  När man tänker på det så är ju vindkraftverken de ultimata penisförlängarna… Al-Burj är 800-någonting m… så buss på Bolund en vindvisp på 900 m … första , andra, tredje Såld till herren i grön jägarhatt på tredje raden… -”Den vänder blad åtminstone… eller tappar…” 🙂 

 40. Gunbo

  På tal om temperaturer, har roat mig med att titta på temperaturstatistik, närmare bestämt värmerekord från 95 olika länder i alla världsdelar inklusive Antarktis. Så här fördelar sig rekorden decennievis:
  1880…2
  1900…1
  1910…4
  1920…2
  1930…4
  1940…8
  1950…3
  1960…2
  1970…8
  1980…4
  1990…13
  2000…44 varav 19 år 2010
  Här hittar man alla Highest temperature ever recorded :
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records 

 41. Kristian J

  Ända sedan klimatkonferenserna börjat har det blivit värre och värre. Klimatkonferenser är orsaken till den globala uppvärmningen!
   

 42. Staffan Lindström

  { 04.12.12 at 14:25 }
  Staffan … räddade tyvärr inte ”meteorologens kommentar” huvudrubrikerna som 9:19 i morse bl.a. var: ”Snökaos i Stosckholm”…behöver inte ändra mycket för extra löpsedel till 11-snåret … Har inte kollat men för sånt behövs väl ett tredje världskrig eller att att ”Madde” flyttat bröllopet….Däremot räddade jag med mobilkameran : 2012-12-04 KL 09:19 ”Östra Svealand : Utsikter till onsdag kväll: Snöfall, först mest lätt. Under natten och morgontimmarna delvis ymnigt snöfall, kan på sina håll komma 20-40 cm nysnö. Ostlig eller nordostlig vind som vid kusten ökar till hård. Under onsdag eftermiddag klingar snöandet av och 2-7 minusgrader.” 40 cm torde väl ha varit en klass II-vaarning, eller?

 43. Staffan Lindström

  ”Stosckholm” … nej inte dålig belysning riktig holländsk 60 w utan skärm för ljusets och värmens skull… och inte ”grundning” inför ”Zlatan-matchen” PSG-Porto i CL på TV6… Slabadang-effekten kanske…

 44. KF

  Gunbo #40
  Har du använt originaldata eller förfuskad sk ”homogeniserad” data?

 45. Gunbo

  KF #44,
  De här temperaturerna är respektive länders mätningar. Inte ”masserade” av några fula klimatforskare. 

 46. Pelle L

  Gunnar Kjelldahl #35
  Uppenbarligen förstod jag inte nej  🙁
  Men om du skriver lite långsammare så kanske jag hinner med…
   
  T. ex. den här meningen
  ”Det kan möjligen vara en indikation på ett trendbrott, men det behövs minst trettio års statistik tillbaka enligt den meteorologiska vetenskapen, för att dra säkrare slutsatser”
  är ju rent trams. Och det hjälper nog inte att skriva om den trettio gånger.
   
  Det du kallar ”den meteorologiska vetenskapen” är ju bara en konvention!
   
  Lika giltig som änglarna och jungfrufödseln.
   
  Eller menar du att just de trettio åren har någon speciell vetenskaplig grund?
  En konvention helt enkelt. Varför inte lika gärna titta på ett sekel. Eller ett millenium?
  Kan du ”vetenskapligt” motivera det?

 47. Tålis

  Gunbo 40
   
  Vad betyder siffrorna efter årtalen?
   
  Högsta uppmätta temperatur i Sverige, rekord månadsvis (enligt SMHI):
   
  Decennium månad (år)
  ————————
  1890-talet maj (1892)
  30-talet jul (1933)
  40-talet jun (1947)
  60-talet feb (1961), mars(1968), nov (1968)
  70-talet jan (1973), aug & sep (1975)
  90-talet apr (1993), okt (1995)
  00-talet –
   
  Exempel: Maj månads rekord är från 1890-talet, exaktare 1892.
  Man kan notera att de relativt ”kalla decennierna” 60- 0ch 70-talen ståtar med hälften av rekorden och inget har slagits de senaste 12 åren. Så hur är det nu, korrelerar värmerekord med medeltemp tro?

 48. Ingemar Nordin

  Evert Andersson #36,

  Jag vet inte riktigt vem du vänder dig till. Men Richard Muller har behandlats här på TCS ett flertal gånger.

  Han var kritisk till sina kollegors behandling av rekonstruktionen av temperaturökningen när de avsiktligt dolde hur deras proxies visade en lägre temperatur än instrumentavläsningarna (vilket förstås kastar en tvivlets skugga över de proxies som använts för att påstå saker om historiska temperaturdata). ”Hide the decline” https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/05/klimatforskare-sager-ifran/

  Men någon skeptiker i övrigt har Richard Muller aldrig varit, även om han själv och media framställt honom på det viset:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/31/klimathotsmaskineriet-drar-igang-igen/

  Du kan även söka på hans namn på vår utmärkta sökfunktion överst till höger.

 49. Gunbo

  Tålis #47,
  Jag skrev: ”… närmare bestämt värmerekord från 95 olika länder i alla världsdelar inklusive Antarktis. Så här fördelar sig rekorden decennievis”.
  Det gäller alltså de högsta temperaturer som uppmätts i dessa 95 länder och vilka år de uppmätts. Du kanske ska läsa ordentligt det jag skrev och läsa mer på länken jag gav.
   

 50. Tålis

  Gunbo 49
   
  Jag blev inte klokare av din förklaring, inte heller via din länk. Vad står siffrorna efter årtalen för? Antal länder, väderstationer, antal rekord/år (så att t.ex. en och samma station slog sitt rekord 5 ggr samma dag, vecka, månad eller år så är det summan av dem?), etc?
   
  Det krävs ju också att samtliga enheter har observationer hela perioden 1880-2010, annars är det väl poänglöst?!

 51. Pelle L

  Gunnar Kjelldahl #35 och mig själv #46
   
  Just det där med att trettio år har satts som en norm för ”klimat” till skillnad från ”väder” kan vara intressant att fundera över.
   
  Varifrån kommer talet 30 ifrån?
  Finns det någon speciell klimatologisk cyklisk process som man vill överbrygga?
  Det ter sig för mig nästan lika märkligt som när man i diverse sammanställningar av till exempel temperaturdata använder ett 13-månadersintervall.
  Det leder ju till att man, beroende på hur man lägger intervallen, får t. ex. antingen två julimånader eller två januarimånader som grund för medelvärdesberäkningen. Och får en böljande kurva, där den borde vara rak.
  Vet inte meteorologer/klimatologer att vädret varierar cykliskt med årets tolv månader?
   
   
  Nåväl, här kommer min tolkning av 30-års-konventionen när det gäller vad som är klimat:
  En vanlig vetenskapare doktorerar vid ca 30 års ålder. För att han skall kunna se utfallet av sina prediktioner, bör tidsgränsen för de följande observationerna sättas till innan han går i pension vid 65.
  Så då är 30 år en bra approximation av vad som är klimat och inte väder .
  Enkelt när man väl förstår, eller hur Gunbo  😉
   
  Vad säger ni naturvetare?

 52. Gunbo

  Tålis #50,
  Ber om ursäkt om jag inte varit tydlig nog. Siffran efter decennietalet anger antal värmerekord (hittills oslagna) globalt under det decenniet. Hoppas detta är till hjälp!

 53. Gunbo

  Pelle L #51,
  ”Enkelt när man väl förstår, eller hur Gunbo”
  Ja, visst, man tror ju att alla andra förstår det man själv förstår. 🙂  

 54. Gunbo

  Pelle L, Tillägg till #53,
  ”För att han skall kunna se utfallet av sina prediktioner, bör tidsgränsen för de följande observationerna sättas till innan han går i pension vid 65.Så då är 30 år en bra approximation av vad som är klimat och inte väder .”
  Ha, ha, det var en ”kreativ” tolkning! 

 55. Pelle L

  Gunbo #54
   
  Skrev jag så illa? Där saknas ju ett mellanslag efter ”65.” och före ”Så”.
   
  Om du skall citera så var vänlig och gör det korrekt!
   
  Till saken: Har du en bättre förklaring?
  Eftersom du inte är naturvetare (som det verkar i alla fall) får du gärna vara lite kreativ själv   🙂

 56. Gunbo

  Pelle L #55,
   ”Där saknas ju ett mellanslag efter ”65.” och före ”Så”. Om du skall citera så var vänlig och gör det korrekt!”
  Jag bara kopierade och klistrade så jag vet inte hur du skrivit. Du kan ju kopiera och klistra själv för att kolla.
  ”Till saken: Har du en bättre förklaring?”
  Inom klimatforskningen anses minimum vara 30 år för att man ska kunna se om en klimatförändring har skett, Lennart Bengtsson ansåg att man behöver ännu längre tid, 40 år minst! Detta p g a en massa ”noise” som t ex El Niño och La Niña och andra tillfälliga interna fluktuationer.
   

 57. Tålis

  Gunbo 52
   
  Alltså året max-rekordet för en väderstation uppmättes?! Men vad säger det då? En ordentlig värmebölja över tillräckligt stort område och/eller med många väderstationer räcker ju för att få en många rekord samma år.
  Det krävs ju också att samtliga enheter har observationer hela perioden 1880-2010, annars är det väl poänglöst?!
  Vanda Station på  Antarktis har bara funnits sedan 1969 och kan inte ha något rekord före det året.  Stationen på sydpolen fanns inte före 1956, osv…

 58. Staffan

  E4 Norsholm – Norrköping:  Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 16:34 och kl 00:00.
  E4 Linköping – Norsholm:   Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 16:34 och kl 00:00.
  E22 Valdemarsvik – Söderköping:  Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snödrev. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 16:37 och kl 00:00.
  Usch för klimatet!   Vackertvader.se kallar dom det!  (Ett norskt skämt?)  Men nästa tisdag blir det en plusgrad i alla fall, tror man!  Fast mer snö, förstås.  (17 mm i morgon…)

 59. Gunbo

  Tålis #57,
  ”En ordentlig värmebölja över tillräckligt stort område och/eller med många väderstationer räcker ju för att få en många rekord samma år.”
  Visst, men den här statistiken tyder väl på att antalet värmeböljor verkar ha ökat i många länder, för att kulminera under 2000-talet. De flesta stationerna har observationer från långt tillbaka, dock inte från MWP – tyvärr. 😉
   Jag skrev i #40: ”har roat mig med att titta på temperaturstatistik, närmare bestämt värmerekord från 95 olika länder i alla världsdelar inklusive Antarktis.”
  Det här var ingen vetenskaplig avhandling bara en kul observation som kanske har något litet ”budskap”.

 60. Tålis

  Gunbo: Roa dig med att läsa mitt inlägg #47 också och kanske titta på köldrekorden på samma sätt som du gjorde med värmerekorden.
   
  Frågan kvarstår, eftersom det krävs ju också att samtliga enheter har observationer hela perioden 1880-2010, annars är det väl poänglöst?!

 61. Gunbo

  Tålis #60,
  ”…och kanske titta på köldrekorden på samma sätt som du gjorde med värmerekorden.”
  Jag håller som bäst på med dem. Återkommer i morgon eftersom jag ska lägga mig snart. 
  ”Frågan kvarstår, eftersom det krävs ju också att samtliga enheter har observationer hela perioden 1880-2010, annars är det väl poänglöst?!”
  Visst, man kan ju undra hur länge t ex Swaziland har mätt  temperaturer officiellt. Däremot bör europeiska, amerikanska, australiska och en del asiatiska temperaturer ha noterats officiellt fr o m 1800-talet. 

 62. Christopher E

  Gunbo #59
  ”Visst, men den här statistiken tyder väl på att antalet värmeböljor verkar ha ökat i många länder, för att kulminera under 2000-talet.”
  Nej, det tycker jag inte den tyder på. Att det slås rekord under sedan seriens början är inte så konstigt, eftersom det blivit varmare. Det snabba ökandet är för abrubt för att ha en väderkoppling. Det sker också under en tid då uppvärmningen varit långsammare (faktiskt nära obefintlig) än tidigare perioder under 1900-talet.
  Det finns flera saker att tänka på:
  – Som Tålis säger, det finns fler platser i slutet av serien.
  – Urbaniseringen ökar i takt under seriens gång, vilket innebär att många sena rekord inte är värmeböljor alls.
  – De senaste två decennierna finns ett intresse för att jaga rekord. Jag vet det låter konspiratoriskt, men då ska man komma ihåg att stationen i Death Valley nyligen flyttats till en plats med naturliga värmeö-effekter för att få till ett rekord i modern tid.

 63. Gunbo

  Christopher #62,
  ”Nej, det tycker jag inte den tyder på. Att det slås rekord under sedan seriens början är inte så konstigt, eftersom det blivit varmare.”
  Precis! Det har blivit varmare och år 2010 verkar ha varit varmast.
  ” Urbaniseringen ökar i takt under seriens gång, vilket innebär att många sena rekord inte är värmeböljor alls.”
  Det här köper jag inte eftersom många värmerekord under 2000-talet slagits i rurala områden som: Niger, Bilma (48,2); Ukraina, Luhansk (42,0); Antarktis, Amundsen-Scott South Pole Station (-12,3); Salomon Islands, Honiara Guadalcanal Province (36,1); Bolivia,Villamontes Tarija Department (46,7); Finland, Liperi (37,2); Cyprus, Lefkoniko (46,6); Scotland, Greycrook (32,9) – bara för att nämna några.
   
  Urban Heat Islands? 

 64. Pelle L

  Gunbo, är det inte lite sent på året för att plocka körsbär?
   
  Gå in och ta dig lite glögg i stället!

 65. Börje S

  #63 Gunbo
  Du och dina värmerekord.
  Det har slagits värmerekord vareviga dag sedan jorden kom till. Du hakar fast vid dessa värme”rekord” för att ytterligare förstärka drömmen om FN:s vandring mot inkomster via beskattning av världens folk och slutligen, med det falska klimathotet som motivering till världsherravälde.
  När fas 1 i planen är fixad så vidtar , som vanligt, kampen om vem som ska hålla i skaftet. Oh, att hplla i skaftet som styr och kontrollerar världens folk! DET är drömmen som Maurice Strong, milliardären och skurkkapitalisten som springer omkring i FN:s korriderer iklädd skräddarsydda Maokostymer haft för ögonen hela tiden som han kört sitt Kyotoavtal och sin Agenda 21 tillsammans med sina milliardärskompisar.
  En gång i tiden trodde jag att det var något slag av påtvingad samordning länderna emellan som skulle få slut på krig, miljöförstöring och annat elände.
  Men med facit i hand: gangstern Stalins Sovjethelvete, slaktaren Maos Kinadito för att inte tala om psykot Hitlers tusenårigariketdillerier blev jag befriad från alla sådana totalt ogenomtänkta funderingar.
  Klimathoteriet ÄR ett maktelitistiskt skojeriprojekt, du VET det inom dig, precis som vår favissalarmist Thomas, men understöder det lik förbannat. Kan du inte släppa de där j-a 60-talsdrömmerierna om ”en bättre värld och JAG var en av dem som hjälpte till” nån gång? 
  Under kapitalismen har den lille en chans, under världsförbättrarnas ohyggliga styre mals den som inte kan eller går med på den aktuella retoriken, om det nu gäller judarna, proletariatets diktatur, eller ”vi måste rädda klimatet” till grus, nej förresten bokstavligen till köttfärs. Vi HAR ju sett det förut, eller har du missat det?
  Så gick det till slut med mitt  i och för sig ljumma engagemang för ”saken”. Engagemanget berodde till största del på att jag ville vara med de som modigt höjde sin röst, ofta var de starka personligheter. Och jag behövde inte tänka själv. Det gjorde de starka personligheterna åt mig så gärna så gärna. ”Läs den boken och den boken men INTE den, för den kan skada dig.” Precis som nu, samma fanatism och samma hets mot de som försöker se bakom klimathotarfasaden.
   

 66. Claes L

  Gunbo #63
  ”Det har blivit varmare och 2010 verkar ha varit varmast.”
   
  Nej. Väldigt lite verkar tyda på det. Dock… Ifall vi väntar några år så kanske homogenisering och massering gett andra siffror som gör ditt påstende mer sanningsenligt.

 67. Gunbo

  Börje S #65,
  ”Du hakar fast vid dessa värme”rekord” för att ytterligare förstärka drömmen om FN:s vandring mot inkomster via beskattning av världens folk och slutligen, med det falska klimathotet som motivering till världsherravälde.”
  Nej, jag vill bara veta sanningen – om klimathotet är sant eller falskt!  

 68. Christopher E

  Gunbo #63
  Jag vet, ”urbanisering” låter lite som om jag bara menar storstäder, så det är väl inte det bästa ordet, men även småskaliga effekter kommer in här. ”Värmeö-effekter” hade varit bättre som generellt ord.
  Alltså ökar värmen även i en liten by bara där byggs lite fler hus och staket, och uppväxande träd blockerar vind och en del av himlen (om inte mätstationen står under trädet, förstås…). Ett gammalt men ännu lika gott exempel finner du om du scrollar ner en liten bit till ”1) Environmental errors” i detta dokument.
  De flesta effekter över tid på en fast station är faktiskt uppvärmande. Det räcker att man slutar läsa av manuellt och går över till elektronisk fjärravläsning så blir det varmare i mätboxen.
  Jag vet inte varför du skriver utropstecken efter konstaterandet att det blivit varmare. Att vi befinner oss i en uppvärmingsfas sedan hundratals år är ju något alla känner till (även om hocketeamet misslyckat försökt avskaffa LIA). Det är därför helt naturligt att det blir några rekord dåd och då i ett teoretiskt läge där alla mätstationer är helt korrekta, och fötjänar inte mer utropstecken än att det blir varmare på våren varje år. I praktiken blir dock rekordjakten ändå ganska skruvad efter mätningarna inte är en exakt vetenskap. Debaklet om det hetaste rekordet genom att flytta mätpunkten i Death Valley och avskaffandet av Algerietrekordet visar detta tydligt.
  Vad som jag däremot inte tror på alls är att din påstådda acceleration i din statistik skulle vara något annat än en chimär. Det slogs kanske visst några rekord tex 2010, som de flesta år, men att de plötsligt skulle bli så många fler beror nog på helt andra faktorer än vädret. Det finns ingen logik i att det sätts en kraftigt ökad mängd rekord runt om i världen under en period då det globala medelvärdets trend avstannat ordentligt jämfört med tidigare perioder de senaste 100 åren. Varför bara 4 rekord 1930-1940 under en period med snabb uppvärming men tiotals under det senaste decenniet då det blivit kallare (enligt HadCrut4)???

 69. Gunbo

  Christopher #68,
  Självklart kan man inte mäta jordens medeltemperatur och dess utveckling genom att bara titta på extremvärden. Det var inte det jag försökte göra när jag roade mig med den här statistiken. Det enda jag kan utläsa av den är att värmeböljorna verkar ha blivit varmare under 90- och 2000-talet. Att just 2010 bidrog med så många rekord är inte så underligt eftersom det var ett av de varmaste åren hittills, enligt Roy Spencer: As far as the race for warmest year goes, 1998 (+0.424 deg. C) barely edged out 2010 (+0.411 deg. C), but the difference (0.01 deg. C) is nowhere near statistically significant.
   
   

 70. Gunbo … du är medveten om att du numera göra det många av de klimathotstroende ägnar sig åt? Dvs letar efter olika företeelser och förevändningar så att de fortfarande kan prata om sina kära larm och klimathotsteman!? Istäcket i arktis eller stormen Sandy har också varit populära sista tiden. Isbjörnar och glaciäer och låglänta öriken verkar vara falla ur modet lite grand ..
  Ja extremväder (som inte har ngn trend) eller värmeböljor som inte heller visar mer än motsv den konstaterade uppvärmningen är förstås fortfarande på modet. Men inte ens där funkar det bra … annart än på kvällstidningsnivå

 71. Det är nästan lite synd om SLUs Dr Monika Strömgren, som forskar på hur skogen mår bra av lite mer värme och CO2, och då även återför mer sådan ner till rotsystemet. 
  I Doha blev hon (och många andra) utsatt för ett practical joke där de tillfrågades om de iaf delar av dygnet kunde bära en sk CO2-sequestration mask (som påstods filtrera bort det ur utandningsluften). Även om de kune tänka sig att skaffa liknande masker för sina barn, tom husdjur.
  Ni kan se det hela i denna video
  Oavsett hur man tolkar detta är det skrämmande hur totalt de tappat kontakten med verkligheten ..

 72. Gunbo

  Jonas,
  ”…du är medveten om att du numera göra det många av de klimathotstroende ägnar sig åt? Dvs letar efter olika företeelser och förevändningar så att de fortfarande kan prata om sina kära larm och klimathotsteman!?”
  Man behöver inte leta efter de här företeelserna. De är serverade i form av empiriska observationer och mätningar, som ”skeptiker” helst ignorerar och bagatelliserar eller t o m förnekar. Vill man, som jag, ta reda på sanningen om klimatet får man allt kolla de här företeelserna.
  Det finns många överdrifter i tolkningarna av t ex orsaken till stormen Sandy som jag inte sväljer. Rapporten från Världsbanken om att det finns risk för en temperaturökning med uppemot 4 C (dessutom feltolkad av media) ställer jag mig skeptisk till.
  Men allt tal om att ”klimatbluffen” används för att skapa en världsomfattande diktatur under FN:s kontroll kommer jag aldrig att svälja. Det är ett hjärnspöke hos vissa personer med livlig fantasi.

 73. Gunbo ..
  Jag insinuerade inte att du (eller källorna du hittar sådant hos) ljuger ..
  Jag påtalar i stället fenomenet att den stora kader som slagit på klimathotstrumman under mer än decenniet behöver hitta nya förevändningar att vara ’engagerade’ ch kunna peka på, för att posera och säga att ’detta ’är jätteviktigt’
  Extremväder är ett uppenbart exempel (vackra isbjörnar, magnifika glaciärer, söta sälungar mm har fungerat tidigare)  
  Poängen är att ingen av dessa företeesler låter sig styras det allra minsta mha CO2-skatter eller liknande ’grön’ politik. Metoderna som funkar är helt annorlunda.
  Nu försöker du insinuera att (klimathots/politik-) skeptiker inte skulle vara det, utan ’ignorera, bagatellisera, tom förneka’ saker. Det hävdar jag är en helt felaktig beskrivning. Däremot låter de sig normalt inte imponeras av sådant. Eller låta korten bli bortblandade. Och i en del fall undrar de också om inte dessa ’empiriska observationer’ är körsbärsplockade och framställs att visa mycket mer (alarmism) än där faktiskt är befogat. Vi (du och jag) har ju gått igenom några sådana fall angående värmeböljor i Pakistan (var det va?)
  Det är glädjande att du vill ”ta reda på sanningen om klimatet” men mestadels är det ju inte där du letar. Utan precis som du skriver vill du hellre ’dunka fakta’ i huvudet på ’förnekare’ för att känna dig lite präktig. Jag ser ju heller inte att du ’kolla[r] de här företeelserna” utan min observation var snarare att du (och många andra) letar efter dylikt. Eftersom alarmismen pga temperaturer blir allt svårare att upprätthålla.
  Glädjande är också att du förmår att ta avstånd från de värsta mediala stolligheterna offentligt. Eller njae, det gjorde du inte. Du skrev att du ”ställer jag [d]ig skeptisk till” dem.
  🙂
  Angående att där finns de på precis alla nivåer, från gräsrötter, till NGOer, till partier, regeringar, myndigheter, statliga organ och överstatliga med EU och FN tex, som vill öka sin makt och slippa insyn ..
  .. kan du vara vara fullständigt övertygad om de existerar. Och även om (vilket du tycks peka ut) att de aldrig kommer att säga, mena eller tro att syftet är att skapa en världsdiktatur ..
  .. de (var och en) bara vill ha en liten liten smula (mer) av sådant. Och poängen vi sundare auktoritets- och maktskeptiska gör är att det är en farlig väg att vandra. Både vad avser riktningen, var man hamnar och lika mycket att det blir extremt svårt att reversera och laga när det väl gått fel och ännu ett litet steg har tagits åt det håller.
  Det du kallar ’hjärnspöke’ är en blind fläck hos dig och din förståelse hur det historiskt har kunnat uppstå farlig maktkoncentrationer som inte kan återtas eller balanseras av motkrafter.
  Man skulle kunna säga att du saknar fantasi eller förmåga att se faror innan de redan är realiserade och står där framför dig.

 74. Hej C-GTroligen ägnar jag mig lite mer åt människans framtid, som jag tror är mycket dålig eftersom vi varken kan producera vettiga beslutsunderlag eller implementera dem. Skrev just en artikel om hur grundlösa beslut naturvårdsverket gjort om varg .  Höll en avskedsföreläsning med temat vår beslutsinkapacitet . Fast jag tycker nog det är säkrast att minska utsläppen och annat även om det är mycket osäkert vad de exakt leder till.

 75. Christopher E

  Gunbo #69
  ”Att just 2010 bidrog med så många rekord är inte så underligt eftersom det var ett av de varmaste åren hittills”
  Men du tänker ju helt fel. Det finns en massa år under de senaste 100 dryga åren som då var varmast hittills när det året var. Hur många rekord tror du det var då om du avslutat din lista där? Det är väl självklart att de flesta rekorden ligger i slutet av en uppgående trend?
  Det säger inte alls att ”värmeböljor är vanligare nu”. Du försöker ju visa att det skulle vara extremare nu. Det visar inte din lilla statistikövning. ”Sanningen om klimatet” blir en skolboksuppvisning i förvillande.
  Har du inte noterat att WMO mfl med ljus och lykta utan framgång söker efter en ökning av värmeböljor och annat extremt som du tror är uppenbar i ditt lilla missförstånd av statistiken?     

 76. Gunbo

  Jonas,
  ”Poängen är att ingen av dessa företeesler låter sig styras det allra minsta mha CO2-skatter eller liknande ‘grön’ politik.”
  Jaha, nu kommer vi till kärnan i klimatfrågan – politik, framför allt skattepolitik.
  ”Nu försöker du insinuera att (klimathots/politik-) skeptiker inte skulle vara det, utan ‘ignorera, bagatellisera, tom förneka’ saker.”
  Jag behöver inte insinuera, det finns i svart på vitt när man läser TCS.
  ”Angående att där finns de på precis alla nivåer, från gräsrötter, till NGOer, till partier, regeringar, myndigheter, statliga organ och överstatliga med EU och FN tex, som vill öka sin makt och slippa insyn ..
  .. kan du vara vara fullständigt övertygad om de existerar.”
  Visst, sådana maktsträvanden har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Varför skulle de vara farligare i dag än de var tidigare? FN är en samling autonoma stater och har ingen större makt. De ”påbud” som hittills kommit därifrån har mest gällt humanitära frågor som mänskliga rättigheter, barnkonventionen, internationella kvinnodagen och liknande. Medlemsstaterna är inte ens tvingade att ratificera och följa de här ”påbuden”.
  Så varifrån kommer tanken att FN skulle försöka införa en global diktatur? Jag kan tänka mig att personer, som anser att länder som Sverige redan är diktaturer eller åtminstone saknar demokrati, fantiserar om FN:s världsherravälde och annat hemskt som kan drabba oss.
   ”Man skulle kunna säga att du saknar fantasi eller förmåga att se faror innan de redan är realiserade och står där framför dig.”
  Hm, det där låter förvånansvärt likt det AGW-troende anklagar skeptikerna för – oförmågan att se faran för klimatet innan den realiserats. 😉

 77. Gunbo

  Christopher #75,
  ”Det säger inte alls att ”värmeböljor är vanligare nu”. 
  Jag skrev:  ”värmeböljorna verkar ha blivit varmare” och det håller jag fast vid, annars skulle ju inte rekordtemperaturer från tidigare decennier ha slagits. För att de nya rekorden ska slås i framtiden måste värmeböljorna bli ännu varmare. 

 78. Christopher E

  Gunbo #77
  Om det blir varmare så blir det varmare… Jaha… Vad är det du försöker visa då? Att uppvärmingen de senaste hundratals åren inte upphört ännu? Välkommen i gänget 😉
  Jag är nog rätt rejält övertygad om att du trodde de höga siffrorna på antal värmerekord de senaste två decennierna verkligen betydde någon form av trendbrott.
  Vad är det vi ”förnekar”, menar du?   
  Sedan förstår du fortfarande inte att värmerekord också kan slås utan att det blivit varmare väder.   
  Apropå något helt annat, såg du att din idol Leif Kullman (som även jag hyser respekt för trots vissa tveksamheter om vedbitar under glaciärer) skrivit under det öppna brevet till Ban Ki-Moon att stoppa klimatfarsen? Han är nummer 68 tillsammans med ett bra gäng kompetenta individer.
   

 79. Tålis

  Innan man drar några som helst slutsatser av värmerekord, eller vilka slags rekord som helst gällande klimat och väder, ska man tänka innan, inte efter.
   
  Tar exemplet temperatur: Är extremt brusiga och grunden till det är givetvis de stora variationerna, allt från timmar till år. ”Klimatsignalen” kan knappt urskiljas i detta.
   
  Ursäkta att jag är tjatig, men det tycks inte gå in hos de klimathotstroende. Nedanstående gäller Sverige:
   
  Medeltempens årsderivata är ca ±1°C/år, dvs ca 200 ggr större än de +0,01 °C/år som kan anses vara klimatförändringen. Men detta är ju ingenting gentemot dygnsvariationer eller årsvariationer.
   
  Tar man enskilda år kan man t.ex. finna att årsmedeltempen 1863, 1894, 1920 (för att ta de tre mest avvikande äldsta, men det finns många fler) var alla tre högre än för hela 80-talet och minsta halva 90-talet, samt 2001 och 2009. Såg för övrigt att SMHI uppdaterat sin datafil jag analyserat, så det återkommer jag möjligen till vid ett senare tillfälle.
   
  Det finns bl.a. därför ingen anledning att tro att värmerekord i form av högsta uppmätt temperatur på en plats ens korrelerar till klimatsignalen, för den är pytteliten jämfört med andra faktorer.
   
  Räknar man köldrekord på samma sätt som Gunbo räknat värmerekord, kommer troligen utfallet att bli liknande. Tar vi Sverige som exempel, så har de flesta väderstationer sitt köldrekord i februari 1996. Vilka/vilken slutsats kan dras av det gällande klimatet?
   
  Rätt svar = Inget! Det samma gäller i stort sett alla rekord rörande klimat och väder.
   
  Klimatalarmisterna har piskat den döda hästen länge nu. När inget talar för deras sak, höjer de rösten och drar än större valser. De senaste veckornas grova lögner har slagit alla rekord, medan medeltempen inte ökat de senaste 10-16 åren. Tomma tunnor skramlar mest!

 80. ”Varför skulle de vara farligare i dag än de var tidigare?”
  Tja, vi vet ju hur farliga sådana experiment har varit tidigare. FN har ingen stor exekutiv makt idag, men skulle vilja ha mer. Och de var satta att övervaka oroligheterna i Rwanda … Say no more
  ”Så varifrån kommer tanken att FN skulle försöka införa en global diktatur?”
  Tja, det är bara att lyssna på alla politiker som anser att ’demokratin’ inte räcker till längre för att lösa problemen. EU är ju en beslutsnivå som inte längre är demokratiskt ansvarig. Eller ser du att någonting där förändras sakta men säkert åt rätt håll (map demokrati, maktdelning)?
  Nja, du läser saker du som du vill och tolkar och vrider dem här på TCS. När du har substans kan där bli vettiga diskussioner. När du söker efter halmgubbar är det du hittar just sådana. Det var min poäng … Det senare verkar vara långt viktigare för dig i ditt ’sanningssökande’
  Men nej, några åtgärdbara klimatförändringar (farliga eller ej) går inte att identifiera. Jag vidhåller, det är alarmistsidan som har tunnelönskeseendet …

 81. Tålis

  Sablar, slant på tangentbordet i mitt förra inlägg, ska vara:
   
  Tar vi Sverige som exempel, så har de flesta väderstationer sitt köldrekord i februari 1966. Vilka/vilken slutsats kan dras av det gällande klimatet?
   
   

 82. Gunbo

  Christopher #78,
  ”Om det blir varmare så blir det varmare… Jaha… 
  Ja, det har blivit varmare, vilket många förnekar. Det var det enda jag visade. Jag har inte sagt någonting om orsaken till uppvärmningen för det vet jag inte.
  Jo, jag såg att Leif Kullman skrivit på brevet till Ban Ki Moon. Hans ”idolstatus” har inte naggats i kanterna för det. 🙂  

 83. Gunbo .. du kan inte anklaga folk för att förneka så slarvigt luddiga påståenden som dina. Det är sån’t aktivister håller på med, ofta utan att ens förstå det. Men du är väl inte så’n, eller!?

 84. Gunbo

  Jonas #80,
  ”FN har ingen stor exekutiv makt idag, men skulle vilja ha mer.”
  Jaha, och det tror du dig veta? Hur då? För att du lyssnar på demagoger som Lord Monckton och liknande politiska extremister?
   ”Tja, det är bara att lyssna på alla politiker som anser att ‘demokratin’ inte räcker till längre för att lösa problemen.” 
  Kan du ge några namn på alla dessa politiker?
  ”EU är ju en beslutsnivå som inte längre är demokratiskt ansvarig.”
  Det håller jag med om. EU har inte samma målsättning som FN utan har alltid varit menad att bli ett Europas förenta stater med allt vad det innebär politiskt och ekonomiskt för medlemsländerna.
  Vid folkomröstningen om anslutning till EU var jag en av dem som varnade för den utveckling som nu skett. Jag påpekade det galna i att stater som i århundraden kämpat för frihet och självständighet nu plötsligt skulle skänka bort den – frivilligt dessutom.
  ”Nja, du läser saker du som du vill och tolkar och vrider dem här på TCS.”
  Jag har redan skrivit flera gånger att jag är skeptisk till den del av skepticismen som har en politisk och ideologisk agenda i bakgrunden.  

 85. Gunbo …
  ”Jaha, och det tror du dig veta? Hur då?”
  Därför att alla säger vad det är de vill åstadkomma.
  ”För att du lyssnar på demagoger som Lord Monckton och liknande politiska extremister?”
  Det där är en dum idiotkommentar.
  ”Kan du ge några namn på alla dessa politiker?”
  Connie Hedegaard, Margot Wallström, Anders Wijkman, och många fler
  ”EU har inte samma målsättning som FN utan har alltid varit menad att bli ett Europas förenta stater”
  Du är inte allt för påläst, och ganska lättlurad. Både EU och många krafter inom FN skulle vilja få beskäattningsrätt och utfärda direktig ovanför nationalstaterna. Att du har missat det är närmast chockerande 🙂
  ”jag är skeptisk till den del av skepticismen som har en politisk och ideologisk agenda i bakgrunden”
  Kan du visa mig en klimathotsanhängare, forskare, expert, byråkrat, politiker, gräsrot etc, som inte har en ideologisk och politisk uppfattning i bakgrunden?
  Nej Gunbo, du som tror att ’amerikanska industrin’ av ’ideologiska skäl’ ’bedriver kampanjer mot klimatforskningen’
   du är nog precis det du ser ut att vara. Någon som vill hitta förevändningar att fortsätta hålla fast vid klimathotet.

 86. Tillägg, andgående FN. Du undrar:
  ”Jaha, och det tror du dig veta? Hur då”
  Det är ganska enkelt att se vilka som när dessa föreställningar. Alla som argumenterar och verkar för att ’världssamfundet’ skall åstadkomma saker, uppnå eller säkerställa vissa mål, anser att just ’världssamfundet’ skall genomföra mer saker exekutivt.
  Samma sak med alla dem som pratar om ’överbefolkningen’. De anser att folk är för många.
  Lika läskiga de också.
  Även om de längst ned säkert är aningslöst snälla och tycker om djur och vacker natur mm och bryr sig om allt möjligt som är bra …
  Men det ändrar inte på saken. I realiteten kan pratet bara fås att fp substans genom väldigt tydliga sätt … som alls inte är behagliga snälla eller söta.
  Men så långt varken tänker eller vill de flesta. Och de som gör det, säger det inte …

 87. Gunbo

  Jonas #85,
  ”Både EU och många krafter inom FN skulle vilja få beskäattningsrätt och utfärda direktig ovanför nationalstaterna. Att du har missat det är närmast chockerande ”
  Du missförstod nog det jag skrev: ”EU har inte samma målsättning som FN utan har alltid varit menad att bli ett Europas förenta stater med allt vad det innebär politiskt och ekonomiskt för medlemsländerna.” eller så uttryckte jag mig otydligt. 
  Vad jag menade var att EU:s ”grundkoncept” är annorlunda än FN:s.
  ”Kan du visa mig en klimathotsanhängare, forskare, expert, byråkrat, politiker, gräsrot etc, som inte har en ideologisk och politisk uppfattning i bakgrunden?”
  Jag talar inte om en politisk uppfattning utan en agenda, vilket är en annan sak. Alla har i viss mån en politisk uppfattning utan att därför behöva ha en agenda.
  ”Alla som argumenterar och verkar för att ‘världssamfundet’ skall åstadkomma saker, uppnå eller säkerställa vissa mål, anser att just ‘världssamfundet’ skall genomföra mer saker exekutivt.”
  Här ser jag att våra värderingar skiljer sig. Jag ser inget konstigt eller hotfullt i samarbete mellan länder och multilaterala insatser för olika projekt bara det görs i demokratisk anda.
  Med det lämnar jag den här diskussionen. 

 88. Claes L

  Gunbo.
  ”Med det lämnar jag den här diskussionen. ”
  Det ser jag som ett sunt beslut. Du har ju stått utan brallor en längre tid nu. Hem och slicka såren. Tids nog hittar du nog en ny tråd att bli byxlös i.   

 89. Gunbo

  Claes L,
  😀 

 90. Gunbo …
  Nej, jag missade inte vad du skrev. Du försöker med prat diverse benämningar undvika kärnpunkterna. Samma strävan och små steg i samma generella riktning tas hela tiden, på alla möjliga nivåer. Helt oavsett vad man angett för ’grundkoncept’ för organisationen, eller vilka vackra ord och måldokumnet man beskriver den, verksamheten och ambitionerna med.
  För du måste inse att sådant alltid är luftigt pompösa tomma fraser och floskler. Man skriver varken ut de negativa sidorna och konsekvenserna, men nämner inte vilka kostnaderna är och heller inte negativa bieffekter och risker, utestängningar mm som uppstår. Och man beskriver förstås aldrig farorna med att samla besluts- och beskattningsmakt på för få händer, och vilken inte kan återtas eller ens utmanas. Balanserande kontrollfunktioner försöker man undvika och slippa helst helt och hållet. Och redan det är ju en indikation om att agendan inte är ’folket’ eller ’världssamfundet’ ..
  Men jag inser att detta kräver förståelse bortom gymnasiets eller unviversitetens sammhälssprogram.
  Vidare: Ditt prat om skeptiker med agenda är ju genomgående hjärnspöken jämfört med klimathotssidan där agendorna är ofta öppet uttalade. Dessutom har du aldrig lyckats peka på att där finns någon aktiv agenda bakom skepticismen som anförs mot klimathotet. Att förhindra idiotpolitik är ingen suskept agenda. Snarare  är det väl i högsta grad relevant att kolla agendan bakom dem som förordar fullständigt meningslösa ’åtgärder’ som Kyoto, försöken i Doha och alla andra ’gröna’ nonsenssatsningar. Men att förstå de verkliga drivkrafterna bakom publikt anfört totalt nonsens och resursslöseri verkar inte ingå i ditt ’sanningssökande’. Utan där återfinns istället hjärspöken som ’amerikanska industrins kampanjer mot klimatforskningen’ … Man tar sig faktiskt för pannan, Gunbo! FN, EU, och massor med regeringar, NGOer osv kampanjar aktivt för ngt som mycket tydligt är riktat mot (att träffa) de enskilda medborgarna. Men ni pratar om ’dunkla motiv hos Exxon’ mm … Man tar sig för pannan.
  ”Jag ser inget konstigt eller hotfullt i samarbete mellan länder och multilaterala insatser för olika projekt”
  Återigen, du tar fasta på de vackra flosklerna, hänger på ett ”bara det görs i demokratisk anda” och missar helt det centrala. Samarbeten mellan demokratiska regeringar etc sker och har alltid varit tillåtna. Drömmar om exekutivt genomförande av ngn som utgör ’världssamfundet’ är ngt annat. Det är strävan att ge den tomma frasen ’världssamfundet’ maktbefogenheter (så att den kan ’utföra’ sådant de lättledda tror då blir av) som är steg åt det håll du hela tiden förnekar …
  Den där påstådda (ibland tom kallad ’riktiga’) ’slepticismen’ verkar alltid bara titta åt ena (och oftast fel) hållet, men blunda och tom förneka i de mer relevanta riktningarna …
    

 91. Håkan Sjögren

  Jonas N # 85 : Jag såg att Anders Wijkman blir ordförande i Romklubben. Det oroar mig inte alls. Sin vana trogen kommer han nog att hoppa av innan han hinner åstadkomma någon större skada. 
  Mvh, Håkan. 

 92. Gunbo

  Tålis #79,
  ”Räknar man köldrekord på samma sätt som Gunbo räknat värmerekord, kommer troligen utfallet att bli liknande. Tar vi Sverige som exempel, så har de flesta väderstationer sitt köldrekord i februari 1996.”
  Först, köldrekordet för Sverige är från 1941, 53,0 grader.
  Här är statistiken över köldrekorden:
  1880…4
  1900…3
  1910…3
  1920…3
  1930…5
  1940…13
  1950…9
  1960…8
  1970…5
  1980…8
  1990…8
  2000…4
  2010/11…4
  Blev utfallet liknande?
            
    

 93. Tålis

  Det borde bli tämligen lika. Att så inte blev fallet, beror på något. Den enklaste förklaringen är att köldrekorden inte rapporterats/mätts. Det kan man ana eftersom de är färre, närmare bestämt 18 färre. Orsaken till det får du gissa…

 94. Pingback

  […] Uppvärmningspausen som syns som en parabel i slutet på HadCRUT4 avviker från dessa huvudorsaker och kan bero på naturlig variation eller inverkan av aerosoler eller solen (se nästa fråga). […]

 95. Christopher E

  Gunbo #82
  ”Ja, det har blivit varmare, vilket många förnekar.”
  Vilka då? Du presenterade en tabell från 1880 till nu. Jag tror aldrig jag hört talas om någon som inte anser det blivit varmare under den perioden.
  Jag ser förresten att du rättat till statistiken nu. En bagatell som jag inte nämnde, men i din tabell i #40 blev det sista årtiondet elva år långt… 😉