Elsa Widding om energikrisen i Sverige

Ny intervju i Riks TV. En uppföljning av en tidigare intervju här https://klimatupplysningen.se/__trashed-2/

”Vi har inte effekt när vi behöver den”

Riks: Elsa Widding, riksdagskandidat för Sverigedemokraterna och en energidebattör är gäst igen i Samtal med Samhället med anledning av att energikrisen i Sverige fortsätter att bli allt värre.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Svenska statens ”bolag” arbetar och fungerar på samma sätt som statliga verk, tar direktiv av politiker, är någon förvånad?

 2. UWB

  Dunkelflaute just nu. 500 MW vindkraft och obefintlig solenergi. Är det framtiden?

 3. Lasse

  Vattenfall har en styrelse där en av medlemmarna handplockats in av MP.
  Professor på Chalmers och aktiv kärnkraftsmotståndare.
  Kårberger!
  Det säger en del om hur vi skapat detta kaos!
  Han tillträdde , lade ner och skapade dagens röra!
  Tillsammans med de som kopplade ihop oss med energiwände eländet.

 4. Hans H

  Hej Elsa!

  Den här intervjun tillåter jag mig vara lite kritisk till. Ursäkta mig, men att få höra ärliga uppfattningar gynnar dig i längden

  Du pratar denna gång för fort och låter stressad. Samtidigt som ämnet för intervjun är dåligt strukturerat och lett av Jarnvall.

  Bland kortsiktiga åtgärder måste värmeverkens roll tas upp närmare. Förbudet att elda sopor måste givetvis avskaffas! Och värmeverken stimuleras till el och värme i bästa mix. På något längre sikt bygga värmelager i bergrum som i Västerås.

  Och duger inte att mumla om Stenungsund och ”kanske” kan användas. Vattenfall utreder återstart sedan hösten 2021. Drivas med gas som alternativ till olja? Med dina kontakter, ta reda på läget!

  Bra att de små kraftverken som riskerar stängning togs upp. De är ofta mycket gamla och att skjuta upp omfattande miljöåtgärder några år tills vi har ersättningskraft mot alternativet tvingas stänga är inte ett särskilt miljöhotande beslut i dagens läge. Och nämn för guds skull inte ”en och annan död fisk”….

  I all vänskaplighet, Hasse

 5. Magnus

  Håller med om allt utom att Sverige ska trycka undan kolkraft på kontinenten. För det krävs fler ledningar i havet som vi enligt EUs regler måste exportera i. Vi kommer aldrig i kapp med produktionen med de ledningarna. Dessutom blir det dyrare el tack vare utlandsförbindelserna. Kolla på södra Norge som direkt när de öppnade ledningen till England fick konstant dyrare el. Det är lite hemlighetsmakeri med prissättningen men tror det delvis handlar om motköp på utländska elområden för att skydda egen marknad. Högsta pris från en producent bestämmer priset i hela elområdet.

  Sen har vi aktivistiska politiker som är väldigt nöjda med höga priser både på el och drivmedel. Det minskar ju utsläppen.

  Det måste till en annan elmarknad där priserna sätts annorlunda för att det här med utlandsförbindelserna ska fungera.

 6. Magnus

  Det sägs ofta att Sverige har energiöverskott. Och vi exporterar nästan alltid också. Men vi är skyldiga att exportera när vi har utlandsförbindelser. Om priset är billigare i Sverige, och det är det alltid, än andra länder köper de svensk el. Så det innebär export. Andra länder har samma skyldighet men de köper där det är billigast alltså Sverige så då blir riktningen ständigt åt ett håll.

  Så det energiöverskott eller om det är effektöverskott det ska kallas vi har är i praktiken uppbokat för andras användning. Det ser ut som att vi skulle kunna använda den elen själv bara vi bygger ledningar men det kan vi inte så länge vi har billigare priser än andra. Energiöverskottet är öronmärkt.

 7. UWB

  Mer om Dunkelflaute. Jag tycker att det är ett område som inte diskuterats så mycket, men som ger allvarliga konsekvenser när andelen vind- och solkraft ökar. Jag ser inga tydliga aktiviteter som kan hantera detta på ett bra sätt. Det slängs med uttryck som energilagring och flexibel användning, men faller produktionen till under 20 % av förväntad under en längre tid blir det kritiskt.

  Se länk:
  https://www.researchgate.net/figure/The-frequency-of-Dunkelflaute-events-for-Germany-left-panel-Norway-middle-panel-and_fig3_355173603

  Kort sammanfattning:
  A climatological analysis of Dunkelflaute events was carried out for eleven countries
  bordering the North and Baltic Sea areas. Utilizing a wind and PV capacity factor threshold of 20%, we can conclude that substantial periods of Dunkelflaute lasting for at least a day occur each year. For example, there were approximately 2–10 events (duration of longer than one day) each year in three of the exampled countries, Germany, Norway, and the UK, and similar frequencies were also found in the other eight countries. Notably, there were a few cases lasting three or even five days. The largest frequency of Dunkelflaute events was seen in November, December, and January.

 8. Thorleif

  Vi borde aldrig ha gått ifrån vårt gamla självförsörjande energisystem. Men EUs ambitioner med en gemensam marknad för ”allt” är orsaken.

  Nästa frågeställning handlar om elmarknaden i sig själv. Är el verkligen lämplig i termer av de kriterier eller s.k rekvisit man ställer upp för en ”marknad”? Det första en producent tänker på är om produkten kan lagras. Det handlar om planering utifrån ekonomi. Logistiskt utveckling har gått mot s.k ”rullande lager”, dvs i minimala lager är produkten alltid är på väg (just in time). Vi har nu sett samhällets sårbarhet pga dagens utbuds-situation generellt (inflation). Uppfyller Elproduktionen detta krav? Nej är svaret. Främst beroende på den ökade användningen av ej planerbar energi i form av vindkraft.

  Vi behöver därför inte beröra övr rekvisit för marknads-uppfyllande. T.ex betr olika former av hinder.

  Energisäkerhet är grundläggande för en nations ekonomiska utveckling samt dess säkerhetspolitiska trygghet. Vi ser nu resultatet av en katastrofal politisk utveckling som grundar sig på dels önskan att eliminera de ondskefulla fossilbolagen (senare även det påhittade co2-hotet) vilka tvärtemot åtnjuter sin bästa tid någonsin på börsen, dels rädslan för kärnkraft som hindrat beslutsfattarna från att inse att nya tekniker skapat helt nya säkerhets-toleranser.
  I bakgrunden verkar dessutom privata odemokratiska krafter för att beröva oss självbestämmande på lokal nivå. Våra valda beslutsfattare lyssnar på fel huvudmän. Korruptionen är alarmistiskt tilltagande.

 9. Roland Salomonsson

  Elsa glömmer att den elektrolys, som krävs för att tillverka vätgas, inte kan ske med vindkraft som bas. Anoderna klarar helt enkelt inte av att driva elektrolysen. Och anodmaterialet beststår till största delen av legeringar med ytterst sällsynta metaller. Men just dessa legeringar förbrukas utan att kunna återställas, vilket innebär att de helt enkelt TAR SLUT. Sedan blir det definitivt ingen vätgas mer.

 10. Thorleif

  Som politiskt/ekonomiskt intresserad har jag sedan 80-talet noterat ett allt större förakt för transparens kring systemförändringar politik. Socialdemokraternas successiva maktförlust från 70-talets stora ekonomiska strukturproblem har öppnat upp för nya ideologiska maktintressen. Inget annat land i Europa har genomfört så många extrema reformer på så kort tid som Sverige. Dessvärre har det också visat sig att bakom motiven till EUs bildande finns grupperingar som har andra ambitioner än folkets ve och väl. Det börjar bli alltmer tydligt att verkligheten och kartan inte överensstämmer med det utlovade. Ett uppenbart tecken på det är den massiva (och välsynkroniserade) propagandan ovanifrån där MSM har en mycket stor skuld.

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/geopolitical/un-tries-to-blame-food-crisis-on-putin/

 11. Lasse

  Elsa -det är inte dina barn som kommer få betala med sina liv för vår energipolitik.
  Men nog kommer det finnas spillda liv om vi fortsätter vaska mat för att få etanol till bensinbilen.
  Sambandet mellan oljepris och majspris visar vart maten går!
  https://finance.yahoo.com/
  -Corn
  -Oil

 12. Björn

  All sympati för Elsa och visst skulle hon bli en utmärkt energiminister. Varför ser vi inte mer stöd från kraftproducenterna och nätägare, de som har insikt i elproduktion och insikt i nätsystem? Har regeringens myndigheter som exempelvis Vattenfall infört strikt muntäppa? Någonstans borde väl rationella yttringar läcka. Men det verkar som om förra regeringen med Mp och S och nu med enbart S, har haft och fortfarande har ett järngrepp om målstyrningen mot förnybart. Det måste slås hål på denna bubbla som hämmar allt förnuft och rationalitet i energifrågan.

 13. Ann Löfving-Henriksson

  Lärorikt inlägg och lärorika kommentarer, tack alla, och Björns slutord (#12) måste spridas till media!

 14. Sören G

  Frågan är väl hur hårt de övriga allianspartierna har bundit sig för att inte SD ska få sitta i regeringen, bara vara stödparti. Om Elsa får bli energiminister. Klimatminister finns väl ingen anledning att ha.

 15. Länken här nedan leder till en tankeväckande bild. Det är två foton från Vattenfalls styrelsrum med ledamöter; det ena från 1959, det andra från 2017. Rubriken lyder: 60 år mellan bilderna. Ser du skillnaden?

  https://twitter.com/PlainviewLegacy/status/1529791382386356224

 16. Adepten

  #15 Lars Mellblom

  Ska man vara elak och nämna att Hen var djupt försjunkna med papper och penna 1959, medans Hen var upptagen med pladder, fikamuggar, mobiler, datorer och tomma händer 2017 😉

 17. Lasse

  Ang bilden:
  Dåvarande chefen Hall hade karriär inom massabruken i Holmen. Kanske kvalificerade det honom till Vattenfall-eftersom de hade massa problem då! 😉
  https://www.svd.se/tagg/magnus-hall

  Hans bägge föregångare hade shoppat loss på kontinenten med massiva förluster och nedskrivningar i släptåg.
  Nuon och Tysk kolkraft mm.

 18. Paul Håkansson

  Handelsbanken var första storbanken med en dedikerad hållbarhetschef i koncernledningen, nu blir Handelsbanken också första storbank att inte inleda några nya relationer med fossila bolag.

  Camilla Jonsson

  –Frågorna om energi, bränslen och geopolitik är onekligen komplexa. Även om det finns många utmaningar är det vår övertygelse att framtidens energi är förnybar och att omställningen inte kan vänta. Som en betydande leverantör av finansiella tjänster har Handelsbanken en roll att spela i förverkligandet av Parisavtalet och i omställningen till en hållbar ekonomi, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.

  Handelsbankens övergripande ambition är att fortsatt minska sin finansiering av utvinning av fossila bränslen och fossil energi i linje med målet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader samtidigt som vi vill främja omställning. Specifikt innebär detta att:

  Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller finansiera företag verksamma inom kolbrytning. Banken ska inte direkt finansiera nya kolgruvor, expansion av redan existerande kolgruvor, nya kolkraftverk, expansion av redan existerande eller företag verksamma inom byggnation av kolkraftverk.
  Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser eller finansiera företag som bedriver kolkraftproduktion om inte företaget möter våra krav på att vara ett så kallat omställningsbolag.
  Handelsbanken ska inte direkt finansiera, till exempel via projektfinansiering, ny utvinning av olja eller gas, expansion av redan existerande utvinning av olja eller gas, eller därtill direkt kopplad infrastruktur.
  Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller ge ny finansiering till företag eller koncerner verksamma inom utvinning av olja eller gas eller inom byggnation av därtill direkt kopplad infrastruktur. Undantag kan göras för företag verksamma inom olja och gas om de möter våra krav på att vara omställningsbolag.
  Med omställningsbolag avses företag vars verksamhet bland annat följer en tydlig, definierad plan med målsättningen att minska bolagets koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Inga undantag görs för företag som expanderar sin utvinning eller är involverade i utvinning av arktisk olja eller gas, djuphavsutvinning av olja eller gas, oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja, skiffergas och utvinning genom hydraulisk spräckning, så kallad fracking. Handelsbanken kommer att tydliggöra närmare kriterier för omställningsbolag men även gränsvärden för bedömning av företag, koncerner eller investmentbolag.
  –Redan idag så utgör vår utlåning till koldioxidintensiva sektorer som olja och gas endast 0,1 procent av Handelsbankens utlåning, vilket är en minskning med 70 procent sedan 2017. De nya riktlinjerna tydliggör ytterligare vår ambition att arbeta med de företag som följer en tydlig, definierad plan där målsättningen är att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet. I enlighet med rapporter från exempelvis Internationella energiorganet IEA intar vi ståndpunkten att det behövs stora investeringar i förnybar energi och energieffektivitet medan investering i nya olje- och gasfyndigheter inte är förenligt med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

  https://www.realtid.se/handelsbanken-forsta-storbanken-att-helt-nobba-fossila-sektorn/

  Jag tror inte att denna flickstackarn ens kan utläsa ett diagram.

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Angående bilden associerade jag till erfarenheter från skolgolvet där klasser med övervägande kvinnliga elever ofta led av ständiga intriger med skitsnack och hemligheter medan killklasser mer kännetecknades av raka rör.
  Just nu upplever jag att vår statsminister uppför sig mer som en omogen intrigledare än som den statsminister hon ständigt upplyser om att hon faktiskt är ”på riktigt”.

 20. # 19 Ann Löfving-Henriksson#

  Vad Vattenfalls flickklass av 2017 sysslar med kan man få en uppfattning om genom att läsa Twittertråden strax under bilden (klicka på ”Show this thread”). Enligt skärmdumparna från Vattenfalls hemsidor verkar det vara allt annat än att producera och distribuera energi pålitligt och till lägsta kostnad.

 21. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Lars M. – kvinnlig energipolitik …
  Elisa har mycket att slåss emot!

 22. Frej

  Är så himla glad att Elsa valde SD . Nu behöver dom inte längre vela hit och dit för att passa in .Nu får dom en kunnig medlem och kan hålla kursen för det som är bäst för Sverige . Det ska väldigt intressant och se hur statsmedia kommer förhålla sig till Elsa . Jag ska då kryssa henne , och jag ska göra mitt för att få jobbarkompisar mm att kryssa henne . Och det blir rätt många 🙂 Tänk Elsa i en debatt med Strandhäll , eller Farmabar Vet inte om jag överskattar Elsa men det känns som det skulle bli lyteskomik ? Men problemet med sossar är att dom kan förlora debatten men ändå behålla makten , och har man haft makten i typ hundra år då vet man hur man behåller den . Tragiskt men sant.

 23. Frej

  18 Paul Håkansson Jag såg det där . Så irriterande nu måste jag byta bank . Jag läste på börssnack att dom sålde Lundin i något Woke syfte och gick miste om 100% . Ska man förvalta andras pengar ska man inte ägna sig åt agenda . Det är så galet allting jag får kolla med länsförsäkringar vad dom har för agenda om jag kan ha allt där . Man måste ha hål i huvet om man tror att när 80% av all energi som kommer från fossiler inte har en betydelse i ekonomin . Och bara ta bort dom , ska man vaska pengarna ?Problemet är att jag har mina pensionspengar där oxå , måste ändras snabbt som fasen .

 24. Håkan Bergman

  Sören G #14
  Allianspartierna? L, ursäkta alla folkpartister, åker ut hoppas jag, vi har nog med småpartier, vart har vi C, skulle nog hoppas att dom åker ut också men det kan ta en valperiod till, men idag är det väl uppenbart att C är ett vänsterparti. Så var finner du din allians?

 25. Brutus

  #18 Paul Håkansson. Citat: ”Redan idag så utgör vår utlåning till koldioxidintensiva sektorer som olja och gas endast 0,1 procent av Handelsbankens utlåning, vilket är en minskning med 70 procent sedan 2017.” 70 % låter mycket. Det kan inte vara procentenheter. I så fall har andelen på 5 år minskat från 0,33 % till 0,1. Oerhört imponerande att ha minskat från försumbart till ännu mer försumbart.

 26. Sören G

  Håkan Bergman #24
  OK jag vet inte vilka partier som är allianspartier. Jag menar de som står till höger.
  C är ju vänster. L påstås stödja de still höger om L.

 27. jensen

  18
  På SHB tror man tydligen att Paris Accord är ett avtal i stället för överenskommelse, som endast 61 av191 länder ratificerat. Och Kina och Indien har fritt fram.
  Från komm.: ” Fully Green ist Selbstmord. ”
  Följt av : ” Repair the Broken Electric Grid Project”
  som fördyrar allt.
  Tydligen tror sig SHB att kunna tjäna pengar på återuppbyggnaden av ett stadigt nät.

  https://notrickszone.com/2022/06/10/german-economics-expert-sees-6-formidable-problems-with-germanys-green-energy-push/

 28. I synnerhet

  #18
  Utbildade människor som saknar bildning är farligt. Att den globala ekonomin, utveckling och välfärd är beroende av fortsatt användning av de fossila resurser, vilka vi för övrigt har gott om 100-150 år framåt, verkar ha undgått ledningen på denna bank. Tyvärr min bank också. Skriv ett brev till ledningen och förklara omfattningen och behovet av världens energitillgångar och varför vi behöver använda dem så länge fungerande alternativ saknas. Grundproblemet är okunskap om koldioxid, dess funktion och hysterisk rädsla för spådomar om klimathot. Sorgligt.

 29. Magnus

  Det behövs kunskaper i miljöpolitiken och är väldigt tillfreds att Ebba går in i SD. Det är dags att ta in vetenskap i miljöpolitiken. Det har jag ansett länge när politiker kan häva ur sig det ena ogrundade påståendet efter det andra oemotsagda. Till och med rena lögner. Läste hennes första bok, mycket bra. SD är det enda parti som har en vettig kritisk syn på klimat och det hot som påstås finnas. Alltså är det bara i SD någon som tar seriöst på vetenskap kan verka utan att tvingas följa partilinjen som inte har med vetenskap att göra. Vetenskap är inte politik för då blir Sverige ett nytt Sovjet. Det finns vettiga politiker i andra partier också men många av dom hycklar. Dom tror egentligen inte på hotet. Var finns klimatshotstroende utanför politiken? Jag har knappt träffat någon. De flest resonerar vettigt.