Elling Disen: Satsa på thorium

Elling Disen, en frekvent kommentator på The Climate Scam, är idag aktuell med en debattartikel på Newsmill. Rubriken är: ”Nordisk thoriumsatsning ger bärkraftig ny energi”. Elling anser att Norge och Sverige gemensamt borde ta tag i thoriumfrågan.

Energikrisen kommer inte lösas av förnybara källor och ransoneringskort. Den så kallade kärnkraftsrenässansen för konventionella megaprojekt hotas av brist på uran och kompetent personal. Den senaste kärnavfallsskandalen i Asse ger skeptikerna rätt om kopparkorrosionen i SKB:s miljonårsförvar. Produktion av nya drivmedel kräver tillgång till relevanta mängder billig energi. Bara med thorium i saltsmältreaktorer kan alla dessa problem övervinnas.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kul att Elling skriver på svenska, och kul att han kämpar vidare.
  Ska bli intressant att se när den första artikeln om den kärnkraftstekniken dyker upp i pappersmedia eller TV i Sverige.

 2. Peter Stilbs

  Men i Asse var det väl en bråte av vanliga plåttunnor – inte decimetertjocka kopparcylindrar med bentonitlera som extra inneslutning ?  Finland har ju redan bestämt sig för den modell som fortsatt utreds av SKB i Sverige.

 3. Startmotstånd är klassisk. I tillägg til NIH finns nog en del stakeholders som känner sin position utmanad. 
  Men det vore fel att anpassa budskapet. 

 4. Ju det stämmer att dom tyska tunnorna var tunna. Men korrosionsexpertisen på KTH har ju bevisat att 5cm koppar kan ätas genom på så lite som 50-100 år. 

 5. Hallå!
  Det som fascinerat mig mest när det gäller Ellings och vår allvetande Gunnars prat om TMSR-tekniken (eller vad den ska heta) är att avfallet från nuvarande reaktorer kan användas.
  Man slipper alltså begrava avfallet tillsammans med en massa ton av värdefull koppar…
  Men TMSR-tekniken kanske bara fungerar i teorin?

 6. Uffeb, det stämmer att den 5åriga MSRtesten på Oak Ridge på 70talet gick på olika uran- och plutoniumisotoper och inte på thorium.  Dagens MOSART på Kurchatov går på avfall…
  Det er nog ingen tväkan om att en TMSR kommer att fungera i praktiken och inte bara i teorin. Osäkerheten består först og framst i korrosionsmekanismer som kan ändra seg när saltvolymen skalas upp til gigaWatt. Det hände oxå på Oak Ridge der korrosionen spårades til fissionsprodukten Tellurium…. Men det löstes vha av några kaliumnitratpiller. Dagens elektrokemiska expertis kommer säkert på nån motsvarande metod. 

 7. Mikael

  Mycket välkommet och bra! Men vad har det med The Climate Scam att göra?

 8. Mikael: Med tanke på att klimat och energi numera klumpas ihop, tycker jag att ovanstående är högst relevant. 😉

 9. Mikael

  Maggie; jag kan också tycka att det är relevant och intressant. Förstår bara inte att kärnkraft i alla former konsekvent hyllas på denna sida, medan vindkraft och andra former av förnybar energi genomgående hånas. Hade haft lättare att förstå ifall kol och olja hyllades – de är ju fortfarande billigast och bäst ur energisynpunkt. Men om det inte framgick av min #7 så tycker jag att Thorium är intressant och bra.

 10. Mikael, man kämpar om uppmärksamheten til de som råkar sitta i maktpositionerna  och tar mer eller mindre välinitierade beslut. 
  En måste stålsetta seg inför medielogikens och retorikens järnlagar. 100% intellektuell hederlighet har man knappast tid med. Och sen kan det ju hända att dom som har meningars mod til att såga AGW oxå sett ljuset när det gäller vind och sol.   Politiker kan bara förväntas ta ett visst antal beslut när fokuset finns. Vind och sol springer i vägen för en relevant diskusjon om storleksordningar  ganske enkelt.   Korplagen spelar i nionde divisionen utan TVbevakning och det finns skäl til detta..

 11. Mikael och Maggie.
  Jättebra att det finns plats för energidebatt på den här bloggen.
  Det är ju det som klimatfundmentalisterna (AGW-anhängarna) använder som argument!
  Vårt behov av energi för att  skapa bättre villkor för överlevnad om det blir varmare eller kallare.
  Det är inte fel att diskutera olika lösningar på vårt ökande behov av energi för att försörja en ökande befolkning. 
  Men jag tvivlar på att det kommer att bli ny kärnkraft i Sverige.
  Maud Olofsson gjorde bara ett politiskt utspel.

 12. Andreas

  Tycker det är dags för lite rättvisa och att låta marknadskrafterna råda. Antingen slopa de kapitalförstörande subventionerna till den ineffektiva vindkraften eller bekosta kärnkraftsutvecklingen med samma grad. Det stora problemet är väl att konkurrensen på energimarknaden är obefintlig och då är det ekonomiskt självmord för energibolagen att frångå den subventionerade vindkraften. Vindkraften ger ju låg produktion och därmed bibehålls elpriserna på höga nivåer vilket skadar basindustrin och dess utvecklingsmöjligheter, men den ineffektiva och ojämna elproduktionen ger stabila och höga elpriser som göder elbolagen istället…

 13. Kjell_A Jönsson

  Maggie har rätt!
  Energi-och klimatdebatten hör ihop i allra  högsta grad.  De nuvarande så kallade fossila energikällorna anses ju vara orsaken till de nuvarande klimatförändringarna.  Koldioxidens betydelse  har överdrivits på ett groteskt sätt.  Genom  IPCC och dess lärljungar,   mediafolk och politiker  har koldioxid blivit konverterat till ett farligt gift. 
  Koldioxidutsläpp går därmed att beskatta.
  Klimatfobierna , felaktigt kopplade till koldioxiden,  leder emellertid till en minskad resursanvändning och  därmed minskade  ekonomiska möjligheter att hantera eller föregygga naturkatastrofer.
  Temperaturförändringarna på jorden har i allt väsentligt andra orsaker än koldioxiden. 
  Såväl under längre  varmare perioder  med ökande volymer i  vattnets kretslopp som under  kallare perioder då nästa istid på norra halvklotet närmar sig  så kommer människorna att behöva mängder av energi av olika slag för att bemästra  naturen.
  Klimatfrågan och energifrågan  hör ihop i allra högsta grad.
  Kjell-A  Jönsson

 14. Andreas, höga elpriser är en – outtalad- kombinerad politiskt och kommersielt målsetning. Man tror då att höga priser ska sporra innovation men det har ju inte hänt. Dom stora energibolagen har blivit mäktigare enn regeringarna som igjen via prismanipulationer och tankeförbud stälper en fri innovation.   
  Problemet er att bådå billig energi, billiga pengar och uppkäftiga innovatörer måste till för att säkra industri och välfärd. 

 15. Peter Stilbs

  Elling #4 : Jo, jag känner Gunnar Hultqvist här på KTH – han var en gång på vår avdelning, men är nu på Korrosionslära. Jag tror dock aldrig att han ”bevisat” vad Du påstår – hur skulle han kunna göra det ?

 16. Peter # 15,  Du hittar säkert bättre ord enn jag. Ett fullfjädrat bevis skulle ju innebära att man hyr inn ett par generationer labråttor för att mäta korrosionsraten. Risken är övervägande att kopparn inte kommer klara kraven. Men det finns ju andra mycket bättre enkapsuleringar, tex olika vitrifieringar och lagring i torra miljö. Fransmännen gör så. Flygplanskyrkogårdar ligger ju i öknen av detta skäl.  
  Realiteten är den att SKB-3 är i stalemate. Positionerna är låsta. SKI har ju inte kommit vidare och det går inte att sopa kritiken under mattan. Så vips dyker thorium saltsmältreaktor upp som gubben i lådan och erbjuder en väg ut som räddar dagen för alla.  

 17. Peter och Elling.
  Kan vi använda gammalt kärnbränsle och slippa lagra det?
  Är det värt att satsa på TMSR-tekniken?
  Fungerar det?
  Vad kostar det att bevisa att det fungerar?
  År  det klokt att satsa offentliga och skattade pengar för att testa?
  Näringslivet verkar ju inte vara intresserat.

 18. Uffeb # 17
  ”Gammalt kärnbränsle” kallas Spent NuclearFuel SNF och är i själva verket til 90% oanvänd energi. Och inte bara det, SNF är HELT nödvendigt för att starta en thoriumcykel. 
  Bara detta skäl ensamt gör TMSRtekniken OSLAGBAR.  
  Fungerar det att ta SNF från dagens temporära lagring i vattenbassäng på reaktorplatserna, omgöra til kemiska former som igjen blir användbara i TMSR ? 
  – Igjen, det måste bevisas som alla Columbi ägg. Men av ALLA internationella kärnkraftsexperter  jag har stött på (flera hundra vid det här laget) har ingen framfört några tunga showstoppers. Poängen är att SNF består av hele soppan uran-, plutonoium och transuransiotoper SAMT kutsinnkapslingsmaterialet Zirkonium KAN FLUORINERAS MED HÅR OCH HYLL för sedan att INJISERAS I TMSR OCH FÖRSVINNA. Det gjenstår självklart att bena ut detaljerna i denna fluoridsoppa och möjligen blanda inn en del ingredienser som gör att ALLA RADIOTOXISKA TRANSURANIER LÖSES. RYSSRANA VET, deras MOSART står ju och tugger i seg SNF i friom av fluorider precis som beskrivit här.  Digniteten på denna uppgift är inte större enn några tiotals miljoner och några doktorgrader. Man VET heller INTE SÄKERT om det går att göra mer bränslesnåla bilar men ALLA MEKANIKER SÄGER JU att det bare er att tajta till toleranserna och redusera vikt och vips är vi nede en faktor 2x.
  Jag vet ärligt talat inte om nåt mer angeläget projekt. 

 19. Gunnar Littmarck

  Så här skrev jag på Newsmill
  Det mesta är gammal skåpmat för er här…

  Elling har helt rätt MSR har överlägset bäst förutsättningar.
  Läs sammanfattningar beskrivningar och jämförelser på min blogg.
  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/
  Däremot finns aldrig någon anledning till brytning i Norge.
  Bara de 3200ton USA har grävt ner i containers i Nevada öknen motsvarar över 200 år av alla dagens energisystem i mänsklig tjänst.
  Norsk Torium är bland den dyraste att utvinna och vi kan inte strunta i marknadskrafter…
  Vidare ska ni se i min blogg att Indien är igång, fast inte med LFR..
  De har gjort ett smart utvecklingsarbete och bygger nu fyra till fast beeder för att få mer startupp fuel till sina kommande U233/Th232 reaktorer.
  Sverige och Norge kunde utnyttja att vi aldrig haft så stor förmåga som nu, men kostnaden är låg tack vare världsekonomin.
  Flytande TMSR anläggningar för avsaltning och elkraft produktion skulle kunna bli ett Norskt/Svenskt bistånds projekt som för en gångs skull hade en avgörande långsiktig betydelse.
  150.000 år ra¨knade jag ut att den 2006 kända brytvärda mängden torium i världen räcker för 100% av alla männsklighetens energisystem..
  Men jag tror att solsystem tar över inom några hundra år… så det är bara ett smart miljövänligt sett att tidigarelägga peak kol.”
  Elling du borde inte skriv att avfallet från MSR har en halveringstid på 500 år, det är viktigt att inte ge motståndare någonting.
  Att sedan visa att du menade till avklingning till under bakgrundstrålning, ger dem ändå en fot in i dörren till osaklig misstänkliggjöningens boning.
  Kärnkraftmotståndare har varit mycket duktiga på att vinna trots hopplösa fel och extremt låg kunnskap..
  I kärkraft vinner man inte med fakta, om man kämpar mot känslor..
  Annars skulle miljövänner för kärnkraft lyckets hindra den extrema förstöringen av, kapita, kunskap hälsa och miljö som skett i Sverige under 20 års tid.

 20. Gunnar # 19
  Det går inte att gömma bort fissionsproduktsavfallet. 
  Ang gratis – och okorrekta ! – argument : Khakodkar, chairman Indian Atomic Energy Commission, uttalade i dec 2007 att thoriumprogrammet läggs på is. 
  Ang gratis – och ofullständiga ! -argument :  Det finns dom som har mer thorium på lager enn 3200 tonn. Argumentet för brytning i Norge er den akuta brist på jordmetall. 
  Vi behöver 1000tals nya 1GWe-reaktorer. Om du ser på 2030 års energibehov i ljus av de stora energislagens avmattning lär det finnas i OECD’s Red Book redovisade thoriumförekomster för sådär 1000 år.   

 21. DJ

  Gunnar:
  Det är betydligt bättre att lägga korten på bordet. Att smussla med fakta inger inget förtroende.

 22. Gunnar Littmarck

  Självklart smussla med fakta är ju hel dumt.
  Indien kör för fullt att de stoppade sitt toriumprogram 2007 var för att Th232 sög upp så många neutroner att de gav ett negativt resultat, detta visade sig upphöra och bli ett allt mer possitivt efter längre drift..
  Har verkligen du Elling läst mina inlägg och dess källor från de Indiska programmet?
  Självklart ska det bytas Torium i Norge om norrmän vill och de kan konkurrera på världsmarknaden.
  Vad jag läst har de inte en chans..
  Om ni lyssnar igen på den sista toriumföreläsningen på Google Tech Talk och så ser mina beräkningar i inlägget
  ”Skulle vattenfall”….
  Så ser ni att redan med de låga brytvärda förekomster som av tre skilda organisationer angavs 2006 räcker det avsevärt länge än mänskligheten har behov för.
  De tidigare beräkningarna var inte efter de senaste franska forskningsresultaten…
  Vad kul jag argumenterar emot de som jag vill ska vinna…
  De som tillhör mina framtidsvisioner.

 23. Björn

  Mikael, du skriver i [9]: ”Förstår bara inte att kärnkraft i alla former konsekvent hyllas på denna sida, medan vindkraft och andra former av förnybar energi genomgående hånas”. Jag tror inte att det är någon som hånar vindkraft, men om vi talar om tekniskt-och ekonomiskt optimala energisystem, kan du nog inte förneka att kärntekniken (atomteknik) är överlägsen. För att tvinga på oss vindkraft, har man uppfunnit någonting som heter elcertifikat, alltså en skatt som har tillsammans med klimathysterin, har vuxit till omkring 40% av kW-timmepriset. Är detta vettigt?

 24. Indien : De lär ju prioritera innförandet av västlig uranteknologi iom avtalet med USA och icke-spridningsaksepten. Oansett så handlar thorium i Indien om bränslestavar som oberoende av typ av vattenreaktor inte kan brida tilfrädsställande. 
  GoogleTech-föreläsningarna är for de närmsta sörjande. Inget att rekommendera för oinnvigda, det blir bakläxa på expertfaktorn…  

 25. Ture Marklund

  NR 23 Elcertifikat priset är 6,5 öre per KWh och energiskatten 28,3 öre per KWh, därmed är skatterna ca 40% av grundelpriset.
  fd skogsarbetare

 26. Red Hansen

  #25 Lite skatter till så är man ikapp drivmedelspriserna och har lyckats kväva samhällsutvecklingen på ytterligare ett sätt.
  Finns fö. en väldigt bra anledning till att man inom sjöfart och industri gick ifrån vindkraft. Obegripligt att någon kan propagera för den som något annat än ett litet komplement till riktig energiförsörjning

 27. Anders L

  Vindkraften: På 30 år har vi gått från ca 0 till ca 1000 vindkraftverk i Sverige. Från 0 till ca 2 TWh, eller ca 1.3% av elproduktionen. Regeringen påstår sig tro att vi till 2020 skall ha 30 TWh vindkraft, vilket man tror sig kunna klara med 6000 nya vindkraftverk (vilka alltså samtliga måste producera mer än 2.5 ggr så mycket som dagens genomsnitt).  För att detta skall bli verklighet måste alltså 6000 vindkraftverk byggas på 11 år, dvs 45 vindkraftverk per månad, eller 1,5 vindkraftverk per dag i 11 år, fr o m 1/1 2009. Hoppas att det har invigts 100 nya stora vindkraftverk sedan årsskiftet, för annars ligger vi redan efter planen. Allvarligt talat: det finns en anledning till att vi inte har några väderkvarnar längre.
  Kärnkraften: är mycket miljövänligare än alla andra former av energiproduktion. Jag hade gärna haft alla våra älvar oreglerade och 10 reaktorer till. Avfallsfrågan för kärnkraften är oändligt mycket lättare att lösa än avfallsfrågan för CO2. Det finns redan lösningar, men en stor grupp av kärnraftsSKEPTIKER som inte accepterar den gängse vetenskapen och kräver 100%-iga BEVIS på att lagringen är säker (dvs bevis som inte bygger på MATEMATISKA MODELLER) har blockerat frågan i 30 år, och fortsätter att blockera den.

 28. Iven

  Vindkraft har mycket låg utnyttjandegrad. Vid vindstilla måste produktionsbortfallet kompenseras av annan energikälla. Där fungerar vattenkraft, som kan startas upp med kort varsel. Kärnkraft fungerar inte i det sammanhanget.
  När det gäller Torium och smältsalt reaktorernas möjligheter i Sverige, borde Gunnar L. och Elling D. tala med forskningscheferna på Eon Sverige och Svenska Vattenfall  för att kommer någonvart. Dom vet naturligtvis att den tekniken finns, men har kanske sina randiga skäl att avvakta.
  Vi får inte heller glömma att kärnkraftförbudet bara hävs av Alliansen, inte de Rödgröna. Därför finns fortfarande en ovisshet om framtiden hos energibolagen.
  Trots detta har ju Eon planer på att ersätta Oscarshamn 01 med en stor modern 1800 MW reaktor så småningom, om nu politikerna möjligtgör detta.

 29. Mats

  Gunnar #22
  Det skulle vara bra att visa ett principflödesschema på TMSR alt MSR som använder vårt nuvarande avfall och produktion av el, värme (FJV) och produktion av vätgas, ett mer komplett schema än vad du har på din blogg.
  Har våra politiker underlag för att ta rätt beslut vad gäller 4:e generationens kärnkraft – varför ska man begränsa sig till att det bara får finnas 10 st samtidiga reaktorer?

 30. Iven

  Mats,  #29
  Man behöver nog inte fästa sig vid antal reaktorer, bara man får ersätta en 491 MW reaktor med en bjässe på 1800 – 2000 MW, och tillämpar den principen på 10 gamla utfasade reaktorer, så kommer det att räcka långt!
  Huvudsaken att vi har insiktsfulla politiker när det gäller energiförsörjningen… 🙂

 31. Mats

  Iven #30
  Att begränsa antalet samtidiga reaktorer utesluter nya aktörer på matknaden. Det finns även en risk att man väljer en onödigt dyr teknik för 4:e generationens kärnkraft som i värsta fall tar dubbelt så lång tid att utveckla som MSR tekniken.
  Hur som hellst så finns det liten insikt i denna fråga – risk finns att våra politiker får ”filtrerad” information och att denna process blir onödigt utdragen.
  Full fart framåt i denna fråga är önskvärd då det finns stor potential för mängder av nya jobb och möjlighet till nya företag etc.

 32. Gunnar Littmarck

  Mats #29
  Jag har skrivit så många mail och jobbat så mycket helt ideellt utan annat en ett artigt arkiveringssvar från statsministerns kansli.
  De övriga ansvariga belutsfattarna har inte ens kostat på sig ett svar.
  Jag upplever det som extremt destruktivt om jag lade ner arbetet du efterlyser i detalj.
  Jag har gjort mitt bästa i min blogg, men då inte ens Elling läser och kollar vidare på länkar, varför ska då någon annan göra det?
  Om politikerna fattar beslutet:
  Tillåt fri utbyggnad av kärnkraft då den drivs av dagens avfall, enklast är att helt kopiera den ryska 2,4MWt smältsaltreaktorn Mosart som är konstruerad just för det.
  Då de nya reducerar långlivat avfall ska de få medel ur slutförvarsfonderna i propotion till det.
  Ingen straff skatt ska heller utgå på kärnkraft som kllarar ovan och högre än dagens säkerhetskrav.
  Slutligen:
  Om (i första hand) högtemverk, producerar H2 och med ex. CO2 från fjärrvärmeanlaggningar… vilken bioförbränning som helst, eller CO2 fångst från atmosfären (det kommer bli det sluliga om 30-50 år)
  ska de syntetiska drivmedel som då skapas bara beläggas med moms…Enkel att kolla att det inte fuskas ty dessa drivmedel blir ju radoiaktiva som dagens snapps.
  Om politikerna bara fattar dessa belut, hellst fort så inte sluförvaret hinner starta, då kommer allt igpång av sig själv.
  Tricket är just fri utbyggnad så kommer nya intressenter in och gamla kan inte bromsa för att behålla dagens vinster från gamla anläggningar.
  På energifromthorium finns nu en stor sammlad expertis..
  Jag har bara försökt beskriva det på ett populistiskt språk, så länkat djupare, men som sagt om inte ens Elling orkar läsa min blogg… vad nyttjar det??
  Jag satsar på fjärrvärme i stället så blickar jag personligen mot ett liv i Indien…
  Deprimerande med okunniga destruktiva politiker…

 33. Iven, Mats 
  Forskningscheferna äro informerade. Frågan är om etablerade affärsintresser önskar ta upp hansken. Sannolikt måste politikerna peka med hela handen och mera till. Näringslivet är inte villigt att ta kostnader för avfallet nu om inte affärsmodellen är klarerad för payback. 
  Bjässereaktorn är en dårlig ide. Finnerna tog ju risken med att skala om alt från standard till så hög effekt som möjligt. Det ble större räkningar och fördröjningar. Samtidigt har chefen för STUK uttalat att dom inte vill göra något nytt; något motsägelsesfullt. 
  Flödesscheman och animationer :  Point taken !

 34. Kjell_A Jönsson

  Käre  Gunnar Littmakck !
  Politiker lever i sin egen slutna subkultur  i dymbios med media.  Ministrar gör då och då några ”folkliga”  besök på arbetsplatser, mm för att möjligen få lite publicitet.  Vid sina skrivbord är de tillbaka i sin slutna subkultur.
  De lyssnar på  sina konsulter och avläser opinionsundersökningar.
  Miljöpartiets makt ligger inte i partiet  MP.  Den ligger i att en så oprortionellt stor del av  journalistkåren är Miljöpartister efter fanflykten från Gudrun Schyman .
  Alla ledande politiker fruktar denne ”Herre ”
  Om så inte vore fallet hade   koldioxid  inte kunnat bli ett allmänt etrablerat  gift  i ”folktron”
  Enligt Andreas Carlgren finns det ingen anledningatt ens diskutera om koldioxiden  har den av IPCC  påstådda inverkan på klimatet.  Det är en sanning!  Punkt slut.
  Har någon i detta bloggäng hört någon raktion på riksdagsman Ingemar Vänerlövs  (KD)  intressanta motion  till riksdagen 2008 / 09 : MJ 456  / Klimatforskning.
  Göran Hägglund har inte heller besvarat mina brev i Klimatfrågan.  Det är väl mera opportunt i hans krets att ansluta sig till ärkebiskopen svammel i DN.
  Kjell-A  Jönsson

 35. Kjell_A Jönsson

  Det skall naturligtvis  var  ”symbios”  i mitt tidigsare inlägg !

 36. Iven

  Mats! –
  När det gäller den eventuella framtida kärnkraftutvecklingen, har – ännu så länge – Alliansen beslutat, att Svenska Staten inte kommer att engagera sig ekonomiskt, de Rödgröna vill överhuvudtaget inte ha med någon kärnkraft i sitt framtida energiprogram.
  Följaktligen är det det privata näringslivet som får göra det.
  Naturligtvis satsar man inte på ”onödigt dyra” alternativ och
  Torium-smältsalt reaktorer lär befinna sig fortfarande i ett utvecklingsskede, även när det pågår forskning och försöksverksamhet på sina håll. En satsning där ser ut att förutsätta ekonomiska resurssatsningar av svårbedömd omfattning, innan tekniken kan användas i större skala och kommersiellt.
  När det gäller samarbetet, så finns det flera exempel på samverkan mellan olika energikraftbolag. Även basindustrin (Holmen, Boliden, Stora Enso, SCA och Eka Chemicals)
  för samtal om eventuellt samarbete med EON genom sitt kärnkraftbolag Industrikraft.
  Politikerna påverkar mest genom tillståndsgivning och i visse grad genom eventuella synpunkter på lämpliga tekniska alternativ.
  Så – den som vill sälja sina ideer om ett speciellt alternativ i energiproduktionen  gör förmodligen klokast i att försöka övertyga ett eller flera kraftbolag, som har de nödvändiga resurserna och viljan att satsa och förverkliga deras idé. 🙂

 37. Mats

  Iven #36
  Det vore önskvärt om staten engagerar sig i nästa generations kärnkraft och dess möjligheter, speciellt när det gäller att finna nya drivmedel och att klara utfasning av fossila bränslen, ett sammarbete med Volvo, Scania om framtidens lösningar – mer aktivitet……
  Att satsa pengar på denna forskning ger troligen mycket tillbaka och har en stor potential, fortsätt kämpa Gunnar och Elling – det behövs personer som har förmåga att ta fram intressanta fakta etc runt dessa frågor, all heder.
  Vi får hoppas att vår regering blir mer aktiv i denna fråga.
  Ellen, de bolag som är intressenter i Finlands utbyggnad av nya reaktorer kanske har fått sig en tankeställare nu med facit i hand – deras Franska leverantör/entreprenör kräver beställaren på mång miljard extrekostnader trots att de beställt en ”nyckelfärdig” anläggning! – betalar de rätt pris?

 38. Iven

  Mats –
  Håller med dig om att man skulle önska sig det ena och det andra av politikerna och regeringar. Men det är många viljor som ska enas under kompromisslösningar. Då är det ju trots allt ett steg i rätt riktning, när kärnkraften tidigare helt tabuförklarades och numera  t.o.m. av ett tidigare ”anti-kärnkraftparti” tolereras , om än under vissa premisser. Tiden och verklighetens krav kommer förhoppningsvis styra utvecklingen i rätt riktning. Finanskrisen varar inte evigt och efter regn blir det sol igen… 🙂

 39. UnoK

  Elling (och Gunnar Littmarck):
  Du har säkert redan läst ledaren på dagens DN:
  Gratulerar!

 40. UnoK,
  tack för hintet ! Det gäller att följa upp i rätt takt 🙂