thorium

DN upptäcker torium

Jag är en aning sen, jag vet, men gårdagens DN (som jag läste på flyget) är verkligen något extra. I opinionsartikeln ”Texas satsar kraftfullt” diskuteras framtida utbyggnad av kärnkraft och då bl.a. toriumdrift. Det är väl första gången som en stor svensk dagstidning överhuvudtaget nämner torium. En riktigt positiv artikel från en dagstidning som tidigare   →

Elling Disen: Satsa på thorium

Elling Disen, en frekvent kommentator på The Climate Scam, är idag aktuell med en debattartikel på Newsmill. Rubriken är: ”Nordisk thoriumsatsning ger bärkraftig ny energi”. Elling anser att Norge och Sverige gemensamt borde ta tag i thoriumfrågan. Energikrisen kommer inte lösas av förnybara källor och ransoneringskort. Den så kallade kärnkraftsrenässansen för konventionella megaprojekt hotas av   →