kärnkraftsavfall

Elling Disen: Satsa på thorium

Elling Disen, en frekvent kommentator på The Climate Scam, är idag aktuell med en debattartikel på Newsmill. Rubriken är: ”Nordisk thoriumsatsning ger bärkraftig ny energi”. Elling anser att Norge och Sverige gemensamt borde ta tag i thoriumfrågan. Energikrisen kommer inte lösas av förnybara källor och ransoneringskort. Den så kallade kärnkraftsrenässansen för konventionella megaprojekt hotas av   →