Egocentrisk och oansvarig

Efter mitt framträdande i först Sydnytt och nu SVT1 har jag fått en hel del mail där jag anklagas för att vara egocentrisk, oetisk och oansvarig. Hur kan jag hävda att dagens problem är viktigare än framtidens? Hur kan jag sätta kommande generationers välgång på spel? Har jag inte hört talas om försiktighetsprincipen?
Jo, självklart. Saken är bara den att försiktighetsprincipen ofta används på ett felaktigt sätt. Vad det handlar om är att väga alla riskerna mot varandra. Hur stor är risken att vi är på väg mot en klimatkatastrof? Hur mycket kommer det att kosta att ”försäkra bort” den risken? Är det värt pengarna eller tjänar vi på att satsa på tillväxt idag och åtgärda eventuella problem i morgon?
Och hur stor är risken att de pengar vi satsar på klimatåtgärder inte har någon effekt? Kan vi verkligen styra jordens klimat och temperatur som vi vill? Det handlar ju trots allt om oerhörda summor, allt från 1 till 3 procent av världens totala BNP per år har nämnts. Har vi råd att betala så mycket när vi inte ens vet om det ger någon effekt?
”Har du en hemförsäkring?”, frågade någon. Javisst, det har jag. Men om försäkringspremien hade varit lika hög som det potentiella skadebeloppet och om jag dessutom inte hade någon garanti på att ersättningen skulle betalas ut, hade jag fortfarande tecknat försäkringen? Nja, tveksamt, eller hur? Då hade jag förmodligen lagt undan pengar på banken som en reserv för framtiden. Skulle något hända så hade jag i så fall varit väl rustad.
Men de fattiga då? De som drabbas hårdast? Anta att vi skulle lyckas att eliminera klimathotet helt. Hade då även fattigdomen, svälten, vattenbristen och malarian försvunnit? Och anta nu att vi i stället för att försöka stoppa klimatförändring skulle satsa på tillväxt. En större rikedom för alla, men framför allt för dem som idag är fattiga. Lite förenklat, om vi lyckas utrota fattigdomen så kommer även effekterna av en eventuell klimatförändring att vara mycket mindre märkbara. Det borde kännas självklart. Men det gör det tydligen inte.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Försiktighetsprincipen brukar åberopas i alla möjliga och omöjliga sammanhang när man inte har tillräcklig kunskap. Så här definieras försikthetsprincipen i Miljöbalken (2Kap 3 §): ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  Problemen är naturligtvis vad som är bästa möjliga teknik – tekniskt och ekonomiskt – och om ”det finns skäl att anta” att verksamheten medför skada. Det är ju det man är oense om. Skeptiker menar ju ofta att det inte finns skäl att anta att den globala uppvärmningen till någon väsentlig del beror på mänsklig verksamhet.

 2. Jag vill bara be de som tycker du är… ja vad det nu var att betänka att, för ett års Koytokostnad kan alla människor få rent vatten, ”NU”! Lägg till ett års kostnader så kan malarian bekämpas etcetera och det vore väl bra insatser nu, för att möta en bättre framtid och där vi vet att det hjälper, till skillnad från det vi inte vet om vi stirrar oss blinda på CO2. Så på två år så skulle mycket lidande kunna elimineras och det är som sagt i nutid med sikte på framtiden.
   
  Ett tips för övrigt Rex Murphy, CBC:
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/03/you-wouldnt-accept-that-at-a-grade-9-science-fair-cbc-finds-a-moment-of-clarity/
   

 3. Maggie!
  Många är desperata, därför deras tro hotas i sina grundvalar. 
  Du utgör deras största hot.Därför blir Du utsatt.
  De måste få en nytro. Helst tron att vi kan ge de fattiga folken vatten, el och förutsättningar till att klara sig själva.
  Tack för ditt engagemang!

 4. Tomas

  Klart att du blir ”måltavla” i detta, men som du säkert vet så är vi rätt många som håller med dig, så inget att fästa sig vid.
  Drar man ”flak” så är man över målet.
  Att en grupp kultister på en lögn vill leda alla oss andra i näsan och nu är upprörda när religionens grundvalar skakar är bara naturligt.
  Det som är mest skrämmande i detta är hur villigt våra media och politiker puttar oss i ryggen för att skapa ett samhälle så många av oss inte vill bo i.
  Om man efter ClimateGate och hur det så här långt hanterats i media fortfarande anser våra gammelmedia ha kreditbilitet måste vara halvblinda och ger bara ordet ”godtrogen” en helt ny mening.
   
  Så tummen upp för dig Maggie!
   

 5. AOH

  Maggie
  Blir inte nedstämd, du har helt rätt i dina åsikter.
  Det är så modernt att följa den moderna cancersvulst ”KLIMAT” så man kan bara instämma till August Strindberg:s  bevingade ord:
  ” Det är synd om människorna”

 6. AOH: Jag är inte nedstämd, ingen fara. Jag hade väntat mig detta. Jag är bara förvånad över hur klimathotet lyckats ersätta alla andra problem vi brottas med dagligen.

 7. Patrik

  Göran Johnsson>> Givetvis ska ”bästa möjliga teknik” ur miljöhänsyn användas – i den mån man har klargjort vilken det är i varje specifikt fall.
  Det innebär dock fortfarande att en hel del teknik som vi använder inte är särskilt vänlig mot miljön, att över huvud taget köra bil är ju livsfarligt på så många sätt så att det egentligen är förvånande att de inte är totalförbjudna. 😀
  Men vi tar oss friheten att använda ”det bästa vi har”, och det ska vi såklart fortsätta med – för motsatsen är oftast destruktiv.
  Ta vaccin mot influensa t.ex.; alla är överens om att det kan vara skadligt men… Ja… Sådär agerar vi.
  Det maggie företräder, som jag ser det, är en nykter syn på vilka vägval vi faktiskt har framför oss. Något som man inte kan säga om de flesta politiker, journalister och aktivister samt tyvärr vissa forskare också.
  Att t.ex. i dagsläget ens fundera på ”geo-engineering” är fullständigt stolligt, ingen kan överblicka konsekvenserna av sådana försök.
  Nej, maggie är en motvikt mot en totalt urballad panik som har spritt sig i media och politiken de senaste åren.
  Vi måste faktiskt ta ett steg tillbaka och fråga oss om och varför de vägval vi nu gör kommer att visa sig vara särskilt klyftiga om ytterligare 100 år – eller om våra barnbarns barns dom över oss kommer att vara lika hård som vår (åtminstone vissas) är över Henry Ford och David Rockefeller…
  Kämpa på maggie! Du gör skillnad och då blir opponenterna upprörda, det bara är så…

 8. J-O

  Titta på DN.se i dag …

 9. Labbibia

  Maggie
  Det är tyvärr bara att inse att en del människor verkar ha otur när de tänker…….
  Läs ex Maud O:s kommentar i Expressen ang Climategate. Det är som att det bara inte går in i skallen på en del att Mann, Briffa, Jones och deras kumpaner, suttit som spindlar i nätet och påverkat klimatforskningen i för dem önskad riktning, dvs alarmistisk.
  UrExpressen:….”
  I internationella medier rapporteras det nu om ”Climategate”. I mejl som hackare fått ut från ett klimatforskningsinstitut erkänner bland annat en klimatforskare att han använt ”trick” för att ”dölja nedgången”. Hur ser ni på det?
  MARIA: All forskning som kritiseras för att vara oseriös måste granskas av en oberoende instans.
  MAUD: Det är klart vi måste ha en debatt om forskningsresultat, men majoriteten av alla forskare är totalt överens om det faktum vi nu diskuterar.
  MARTIN: Här påvisar de att en del forskare använt ett tokigt och felaktigt språkbruk internt, och det ska de stå till svars för, men det går inte att dra hela forskarsamhället över en kam och påstå att resten av världens forskare ingår i någon slags stor konspiration.”
  Heja Maud! 🙁

 10. Det är ganska naturligt att en enda sak ”ockuperar” människors sinnen. Trots allt tal om att kunna hantera mer än en sak på en gång så är det en bara en sak man kan göra i taget. Att tänka på en sak är en av dessa saker.
   
  Miljötänkandet har kidnappats av klimatfrågans förespråkare och ser man till mitt påstående ovan om att bara klara av en sak i taget är det inte så konstigt om klimatfrågan blivit allenarådande.
   
  Du får slå tillbaka med egna medel, Maggie.

 11. Olaus Petri

  Som sagt Maggie, du lär bli en target än mer nu när opinionen svänger. Fortsätter du i samma goda stil lär du dock avväpna de allt mer hysteriska hysterikerna. Har vi tur får vi också ett klimatdrev mot hela skiten.
  Har förresten fått svar från Svt angående dess ”klimatpolicy”, eller rättare sagt, jag har blivit omdirigerad högre upp i hierarkin. Vad detta innebär i praktiken vet jag inte än.
  Förhoppningsvis är inte policyn att slänga min förfrågan i ”runda arkivet”.

 12. Försiktighetsprincipen, vad innebär det egentligen?
  Att man skall vara försiktig med att öka utsläpp av CO2 ytterligare?
  Att man skall vara försiktig med att ändra på nuvarande utveckling?
  Inget av alternativen är självklara efter som det som är försiktighet i ett avseende kan vara stora omställningar i ett annat avseende.
  Var det någon som såg de stackars förvirrade flickorna på tv igår som gjorde en film till COP15?

 13. Kära maggie, gär inte dina ynkliga belackare tjänsten ved att repetera ocg referera deras patetiska påhopp. Kunglig ignorans är bästa motmedlet og det mest ekonomiska för dig.

 14. Att hänvisa till försiktighetprincipen är ju att samtidigt erkänna att vi inte har full kunskap.

 15. Claudius

  Maggie: Att du blir angripen hur ojuste som helst är inget att förvånas över — dom har inga sakliga argument att komma med. Framför allt är dom väl förbaskade över att någon framträder och säger det uppenbara.
  Och som du tack och lov säger så kan dom inte göra dig nedslagen.
  Jag har en liten teori: Fixeringen vid AGW är kanske ett slags förträngningssymptom — genom att enögt och stenhårt fokusera vid ETT problem (som närmast har karaktär av pseudoproblem) kan man nedprioritera en rad andra, reella frågor, som man alltså inte ”hinner” intressera sig för, som världssvälten, bristen på rent vatten, kärnvapenhotet, terrorismen, de enorma medicinska behoven som AIDS/HIV, multiresistenta bakterier etc etc. Och man kan fortsätta att ”konferera” i godan ro.
  Så utomordentligt passande att COP15 har placerats i Köpenhamn! Det är ju där som den lille gossen, först av alla, utropade: ”Men han är ju naken! Han har inga kläder på sig!”
  Tack, HC Andersen, för ditt glimrende förutseende.

 16. Om man använder försiktighetsprincipen på sig själv, inser man att pratet om densamme är nonsens.
  Och det är också en bra värdemätare. De som hänvisar till ’försiktighetsprincipen’ för någon fråga de argumenterar för avslöjar oftast därigenom att de inte har några andra argument.

 17. Labbibia

  Maggie
  För övrigt visar ju ditt engagemang på motsatsen till det du  beskylls för. Men det visste du ju förstås redan! 🙂

 18. karlsson

  Maggie du ska ha heder av ditt arbete och att du ställer upp i media.
  Klimathysterin har blivit en tro som passar den politiska agendan men undergångsprofetior har vi haft förr och inget hände. Fast de var lika allvarliga kriser då de kom – skogsdöden, massvälten, atomkriget  – men alla löstes genom frihet och demokrati, tillväxt och ny teknik. Precis det ”klimatvänner” är motståndare till
  Problemet är att man inte vill göra något åt de problem vi kan åtgärda idag  – malaira aids och andra sjukdomar där folk dör i miljontals varje år.
  Ingen har dött och ingen kommer att dö av CO2 i atmosfären. Var går gränsen mellan naturliga händelser som pågått i årmiljoner och att vi tagit över klimatet?  Det är inte bevisat att det finns samband mellan  kopplingen vårt CO2 utsläpp och hur vi påverkar klimatet. Klimatet har vi inte tidigare kunnat påverka – och kan inte påverka i framtiden heller.
  Till och med AlGore börja vända…

 19. Kalle

  Maggie;  Hurraa för ditt framträdande i SVT! Det behövs sådana som du som vågar tänka mera balanserat jämfört med koldioxidalarmisterna. Jag förstod i och för sig att alarmisterna skulle tolka dig som oansvarig, du fick ju inte utveckla tankarna speciellt långt men så är samtalsklimatet i koldioxidfrågan idag

 20. Erik L

  Jag tyckte faktiskt också att det var lite olyckligt uttryckt av dej!  Med tanke på att alarmister just focucerar på framtiden, och inte tar ansvar för nutiden så är jag inte förvånad att du fått hatmail.
   Jag hade nog hellre focucerat på att dagens klimatpolitik är mer skadligt för samhälle, hälsa och miljö om det visar sej att co2 inte leder till någon katastrof.
  Eller så hade jag  påpekat att dessa klimatförändringar vi ser faktiskt kan vara helt naturliga men ändå leda till havshöjningar mm, och då hjälper det föga att bygga vindkraftverk och beskatta nötkött.  då ska vi använda resurserna till att säkra havsnära bebyggelse mm, för då kan vi avvärja en global översvämning oavsett orsak.
  Bara några tipps från mej, har själv lyckats omvända flera med denna rettorik. Att bara försöka bevisa att co2 inte är så farlig och att visa på tex  Dr lindzen och Dr Specer:s arbete, samt visa Al Gore:s felaktigheter har inte bitit på någon, man måste skrämmas mer än alarmisterna, för att vinna över dom.
  Eller som just nu sker med climategate, avslöja bluffen från grunden!

 21. Pingback

  […] maktkamp om andras pengar. Vissa hoppas att vi ska förbinda oss att betala en extremt dyr försäkringspremie för att skydda oss mot en diffus okänd fara trots vi inte vet om pengarna kommer att skydda oss […]

 22. Rex Murphy, CBS News kommenterar ClimateGate…..
  Han är inte nådig i sin kritik……
  Nu väntar vi bara på SVT.
  http://www.youtube.com/watch?v=Am3-HpSnE9Y

 23. Mycket tydligt om ClimateGate i CBS News :
  http://www.youtube.com/watch?v=lgIEQqLokL8&feature=player_embedded#
  Tom en AGW-troende Clive Crook skriver:
  ”The stink of intellectual corruption is overpowering”
  http://clivecrook.theatlantic.com/archives/2009/11/more_on_climategate.php

 24. Maggie, nu behöver du inte känna dej oansvarig längre (om du nu nånsin känt så) för de som kommer att delta i mötet kommer verkligen att vara det:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6234143.ab
   
  Jag trodde det var ett klimatmöte, inte skapandet av ett klimat.

 25. Och alla ni som har förvånats över att Google beter sig märkvärdigt när man söker på ’Climategate’
  Här kommer en emailkonversation  med Google inklusive mail till deras VD.
  http://talkingabouttheweather.wordpress.com/2009/12/02/google-gate/

 26. Anders Gustafsson

  Man kan fundera på hur mycket av människans framsteg som skulle ha gjorts om vi alltid tillämpat försiktighetsprincipen. Hade vi t.ex. vågat använda elden? Eller också har tillämpar vi försiktighetsprincipen helt felt. Det är delvis det som Maggie är inne på tycker jag. Vi måste väga in alla risker, för och nackdelar dvs risken att samhället/vetenskapen/tekniken inte  utvecklas beroende på de val vi gör.

 27. Iven

  Maggie
  Lyssnade på intervjun och tycker att du var föredömligt saklig och säker i din argumentering, men reagerade på formuleringen att det var viktigare att lösa aktuella problem än sånt som kan hända om femtio eller hundra år.
  Det är inte lätt att lägga alla ord på guldvåg, med tanke på hur motståndare kan misstolka det man säger, men där fick dom, som ville feltolka, en chans att misstänkliggöra dig.
  Du är nog inte en person som tappar gnistan för dumma tolkningar av vad du står för och visst bryr du dig om hur folk kommer att ha det i framtiden. Det är ju därför du kämpar mot ogrundade, våldsamma resursslöserier och vill att man använder dessa resurser för att lösa det stora akuta problemen nu. Tack att du har viljan och kunnandet att kämpa för något, som vi är så många att hoppas och tro på!
  Vi är ändå mångdubbelt fler än det som inte begriper, vad klimatdebatten egentligen handlar om.

 28. Lars G

  Göran Johnson – tack för laginslaget om försiktighetsprincipen. Det var väl den som Göran Persson använde när han som arbetsgivare och chef  nöjde sig med obefintligt personskydd för Anna Lind. Jag polemiserar inte med dig i frågan utan vill bara nämna att politiker när det vill sig  ”skiter” i lagar och principer….också i Sverige.
  Sedan tyckar jag Maggie skall känna sig ärad för ”personangreppen” från AGW-håll. Det är ju de enda argumenten de har kvar!

 29. Iven

  korr # 27:
  ”det som inte begriper” ska vara ”de som inte begriper”
  🙂

 30. Patrik

  J-O #8>> Ja, det var en ovanlig rubriksättning för att vara DN! 🙂

 31. Patrik:
    Jag tror inte att s k geoengineering är ”fullständigt stolligt”, i alla fall inte en sådan som är ögonblickligt avstängningbart. Det har föreslagits i fallet ”global uppvärmning”. Nu tror jag inte det behövs, men om vi antar att vi skulle mot förmodan märka en uppvärmning har bl a följande föreslagits:
    * Man kan gödsla världshaven för att öka deras CO2-upptag. Särskilt järnsalter är något havens alger lider brist på och mycket små tillskott av det får tillväxten att explodera – varvid de binder väldigt mycket CO2. (Man kan sätta gödslingssprayare i aktern på fartyg i kommersiell trafik. Kostnaden är mycket måttlig.)
    * Någon har föreslagits flottar som med hjälp av vindkraft sprayar upp havsvatten i luften. Poängen är att saltet i havsvattnet bildar kondensationskärnor som ökar molnigheten, vilket reflekterar solstrålning. Flottarna styr runt själva, av vinden, övervakade av mikroprocessorer. Antalet som behövs är förvånansvärt få, ca 10 000, och kostnaden blir måttlig vid serieproduktion. 
    Bägge åtgärderna kan snabbt stängas ned om så behövs.
  Någon påstod att Björn Lomborg ”omvänts” till AGW. Han har alltid sagt sig acceptera AGW – det är det ineffektiva, mycket dyra ”åtgärderna” han är emot. Där är jag enig med BL.
    Enligt Stern-rapporten, beställd av den AGW-vänliga brittiska regeringen, skulle kostnaden för världsekonomin bli 1 procent årligen. Senare har Nicholas Stern reviderat sin uppfattning och sagt att det kostar 2 procent årligen.
    En årligt kostnad på 1 procent betyder att världen om 69 år är bara hälften så rik den annars skulle vara. En dryg pensionsålder.
    En årlig kostnad på 2 procent betyder att denna halveringsbrytpunkt kommer inom ca 30 år!
    Det är ENORMA välståndsförluster som står på spel. Det är förluster som till största delen drabbar u-världen; då tredje världens ekonomiska tillväxt de senaste decennierna varit den största tappar de mest på ekonomiskt nödstopp.
    Vi kan föreställa oss vad ”klimatåtgärder” innebär i fattigdom, ohälsa, under- och felnäring, epidemier (t ex genom att inte få rent vatten), slum och usla bostäder i övrigt, ingen eller dålig utbildning, m m. Miljoner människor lär dö i onödan. Lidandet bland fattiga fortsätter.
    Med ekonomisk tillväxt, globalisering, ökad världshandel m m kan många av dessa problem lösas. Att stoppa det vore vansinne. Problemen kan INTE lösas med ”omfördelning” och u-hjälp. Det funkar inte. Det göder korruption och får ekonomier att stagnera. Det är ekonomisk liberalisering och tillväxt som ger effekter (det kan vi se i t ex Indien och Kina).
    ”Klimathotet” är helt fel häst att satsa på. Men gröna planekonomikramare behöver desperat detta för att försöka skrämma politiker och medborgare.
  –Ahrvid

 32. hahn

  På UI postades idag en uppmaning att försöka skilja vad vi var ense, respektive oense om. Det hade begränsats ner till ett urval om 4 punkter.
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/12/vari-borjar-det-som-vi-inte-ar-overens.html
  Jag har hur som helst postat följande…
  <b>1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja och även negativa.
  Det totala nettot är oklart och faktiska observationer kan i dagsläget inte
  befästa totaleffekten. Frågan är var, vilken årtid och tid på dygnet och hur molnbildning
  påverkas. Stark molnbildning på vintern eller natten kan leda till ökad värme. På sommaren
  eller i solljus till en avkylning. Stark nedebörd har också olika effekter beroende på detta.
  Över ekvatorn har man nästan kontinuerligt en kraftig molnbildning. Länge norrut och söderut
  en betydligt torrare miljö med både högre och lägre temperaturer. Samma motverkande faktorer
  har man beroende på om ovanstående gäller över land eller över vatten.
  4. Ja.
  Begränsningen till dessa 4 delfrågor gör dock inte artikelrubriken rättvisa.
  Vi är oense på fler punkter. I grunden är vi oense när det gäller:
  1. Graden av visshet.
  2. Effekterna.
  3. Kostnaderna och genomförbarhet
  Jag tror vi är ense på någon ytterligare punkt:
  1. Framtida tillgång (brist/kostnad) till fossilt bränsle.
  2. Miljöaspekter i periferin.
  Exempelvis så bygger hela resonemanget om vattenånga osv. på att det faktiskt
  blivit varmare. Mycket talar för det men den ytterst selektiva bild som, exempelvis
  de dagsaktuella skandalforskarna målat upp duger inte. Wibjörn Karlén försöker ju med god
  vetenskap reproducera graferna och lyckas inte trots att han vänt sig till denna
  forskargrupp och naturligtvis borde haft nyckelinformation med vändande post, senast!
  Vad mer är fel? Vilka krafter ligger bakom oklarheterna? Varför?
  Urban heating island är förmodligen inte utrett och fullt ut kompenserat för. Det finns
  kontreta exempel på sådana mätningar som inte räknats bort. Överhuvudtaget känns det som om
  IPCC’s skrivningar angående UHI är nödvändigt tillkomna för att ge sken av att man tagit med
  det i sina beräkningar. Ett försök att stänga den frågan.
  Slutligen stämmer inte den stigande koldioxidhalten med temperaturkurvan. Båda två gör
  signifikanta rörelser som utan undantag inte speglas i den andra.
  I slutänden handlar det om en tro på vem man ska lita på. Exempelvis HAD CRU har inte stärk
  sina, redan ganska låga aktier på sista tiden. Ett annat argument som klingar hopplöst falskt
  är rabblandet om: ”hela världens vetenskap”, ”Den absoluta majoriteten”, ”alla forskare” osv.
  trots att det finns fullt offentliga undersökningar som avslöjar en total oenighet. Snarast
  så att listorna med kritiska forkare är betydligt längre. Men då accepteras inte frågeställningen
  trots att direkt ledande frågor som både klimatoroade och skeptiker naturligtvis bara kan svara
  på ett sätt, eller Oreskes undersökning accepteras. Inte blir jag lugnare eller mer övertygad av att
  se någon sila mygg och svälja kameler.
  Dessutom så vet alla hur stora temperaturskillnader vi han ha hemma under en viss sommar exempelvis.
  Vi kan ha en jättefin solig sommar med flera veckor runt 30 grader varmt eller en regnig kall
  sommar där det inte ens blir badtemperatur i vattnet. Skillnaderna mellan åren upplever
  jag kan uppgå till tiotals grader. Att vi då skulle kunna få skillnader på delar av en grad
  upplever jag som exakt samma väder/klimat. Var någonstans skulle känsligheten vara så stor att
  0,4-0,7 grader skulle överhuvudtaget märkas? I Jokkmokk, Västerås eller Eksjö? Knappast. Det är alltid
  någon annanstans, långt bort där det blir fatala konsekvenser. Jag är ju ett levande väsen och
  borde kunna bedöma konsekvenserna likväl som någon annan, oavsett bakgrund och 0,6 grader är i min bok
  en stabil temperatur som ligger blickstilla.
  Och om vi nu har en säkerställd temperaturökning på, säg 0,7 grader idag. Hur hemskt var det?
  Historiskt så finns ju tecken på välstånd vid högre temperaturer och så men vi vet alla allt det där redan?
  Vad vi behöver är infrastruktur och ekonomi att kunna klara vår försörjning och logistik oavsett vilka
  prövningar naturen utsätter oss för. Detta kan vi aldrig uppnå genom någon återgång till gamla samhällen.
  Hur bra hade man det? Hela biblioteket är ju fullt av facit på den punkten. Det är lätt att sitta framför
  datorskärmen och romantisera om nybyggarna men dom hade inga tänder och dog av hög ålder runt 40 års strecket
  och blev 150 cm långa på grund av att dom nästan bara åt spannmålsbaserad kost och inte hade elektricitet
  och därmed kyl och frysmöjligheter.
  Idén om att grön teknik enbart ska skapa mervärden är trams. Kyoto protokollet har inte lett till något gott
  överhuvudtaget. Ett nytt protokoll baserat på samma tro är dödsdömt på förhand. De kostnader och konsekvenser
  som ett genomförande av utsläppsmålen skulle betyda, är, förutom att det aldrig kommer att inträffa, så enorma
  så vi talar om en nedsläckning av det moderna samhället.
  Och allt detta baserat på en lång indiciekedja där varje enskild länk är förknippad med betydande osäkerhet
  eller bygger på föregående länkar som då i sig är osäkra. Det gamla talesättet om att en kedja aldrig
  är starkare än sin svagaste länk blir inte mer sant än i detta fallet. Jag menar att åtskilliga av dessa
  länkar är så bräckliga så att dom, i andra sammanhang aldrig skulle godkännas av någon myndighet.</b>

 33. Peter

  Två reflektioner:
  1) Att folk gapar om oansvarig och egoistisk efter ett reportage där just dessa epitet benämndes om klimatskeptiker vittnar väl mer om ”Monkey say, monkey do”, dvs hade det inte nämnts i reportaget hade ingen tittare öppnat munnen om det… Sådan är medias makt över nyttiga idioter framför dumburken. 😉
  2) Jämförelsen med hemförsäkring är om inte än mer korkat. Att försäkra sitt hem mot riktiga faror som uppenbarligen händer andra hem (brand, översvämning, inbrott) är knappast samma sak som att montera ned hela samhället och satsa sina sista slantar på att ”forskarvärlden är överens” om hur ett komplext klimatsystem fungerar…
  Men med den avsaknaden av intelligens och följa John-mentalitet som uppenbarligen en hel del människor besitter är det inte konstigt att det går att lura i folk vad som helst nu för tiden.

 34. PW

  Tycker det var oförsiktigt av den som först formulerade försiktighetsprincipen. Hur kunde han eller hon överblicka konsekvenserna av att formulera den? Nä, det bästa hade varit att inte tänka alls, i all försiktighet…
  Heja Maggie!!!

 35. AOH

  hahn # 32
  Stackars  hos UI  ”nya” Cecilia ? . Med en så innehållsrik och  bra kommentar tar du hela deras närmaste tid i anspråk att reda ut vad de kan hitta något att anmärka på.
   

 36. Lars C

  maggie!
  ”Hur kan jag hävda att dagens problem är viktigare än framtidens?”
  Egentligen så är det rätt enkelt. Löser vi inte dagens problem först så har vi ingen framtid. Försiktighetsprincipen kräver att vi börjar här och nu med närliggande problem som går att göra något åt med känd teknik ock metod. Det är början på den långsiktiga lösningen på både energifrågan och mänsklighetens överlevnad. Dessa två frågor som hänger så tätt ihop.
  Klimatet har blivit en gökunge som tränger undan allt annat.

 37. Patrik

  Ahrvid>> Du inser inte det paradoxala i det du skriver ang. geo-engineering?
  Du menar att man kan överblicka konsekvenserna av att medvetet manipulera klimatet?
  Att samma forskare som säger; ”vi vet inte vad som kommer att hända p.g.a. att vi släpper ut CO2, men det är bäst att vara försiktiga” – ska få förtroendet att mixtra med klimatet med diverse andra substanser?
  Fullständigt stolligt.

 38. Uz

  Maggie
  Tack för ditt engagemang , det är lätt att bli
  missförstådd, mellan raderna, i media och det krävs ett stort
  mod att göra sin röst hörd.  Alla vi,  och vi är många, som förstår vad du kämpar för, delar tillsammans  med dig den kritik du får ta i ett utsatt läge.
  Tack för en storartad insats!

 39. Bo Larsson

  Maggie,
   
  du är förvånad över hur klimatfrågan kunnat få ersätta alla andra problem vi brottas med.
   
  Det är inte jag därför att jag vet hur det internationella bankstersyndikatet opererar och skapar och driver ”politiskt korrekta” mediakampanjer i olika frågor, inte bara klimatfrågan. Samma mönster upprepar sig gång på gång och det är inte svårt att förstå hur det går till.
   
  De bygger bla upp kollektiva tankesystem med hjälp av djupgående psykologisk kunskap som i människors kollektiva medvetande i praktiken gör att deras lögner och desinformation uppfattas som absoluta sanningar medans sanningen misskrediteras och ses som konstig, galen eller oansvarig.
   
  Den här tekniken använder de inom en massa områden när de vill förhindra att sanningen kommer ut, inte bara på klimatfrågan . Ett annat exempel är orden ”konspirationsteori” och ”konspirationsteoretiker” som  de stigmatiserat och paketerat så att man behöver bara nämna nått av orden så slutar folk automatiskt att tänka och lyssna men med ett hånleende på läpparna, oavsett hur mycket fakta och bevis du än lägger fram. Således ett mycket effektiv psykologiskt vapen som hindrar att sanningen om deras aktiviteter och agenda kommer i dagen precis som de lyckats få en hel värld att tro på deras lögner om AGW samtidigt  som en skeptiker med hårdfakta automatiskt avfärdas som ovetenskapliga,  oansvariga och egoistiska. Thomas gjorde en bra summering av hur det fungerar på ”konspirationsteoretiker” i ett inlägg igår.
   
  Det är därför jag säger att man måste sätta sig in och lägga seriös tid på att studera hur de arbetar för att rätt förstå klimatbedrägeriet, (vilket är en för dem mycket viktig pusselbit i deras agenda), annars kommer du bara att fortsätta bli förvånad hela tiden. Tror du t ex att det är en tillfällighet att det varit nästan omöjligt att komma ut med Climategate när det normalt sett borde varit förstanyhet på svenska löpsedlar i stort sett varje dag de senaste veckorna?
   
  Du har gjort ett utmärkt jobb och jag tackar dig från djupet av mitt hjärta. Du har visat prov på god balans och mod men det skulle hjälpa dig otroligt mycket att seriöst studera det jag föreslår. Vi kan föra en dialog om det här vid sidan om du så önskar. Du har min emailadress.
   
   

 40. Bo Larsson

  Maggie,
   
  du är förvånad över hur klimatfrågan kunnat få ersätta alla andra problem vi brottas med.
   
  Det är inte jag därför att jag vet hur det internationella bankstersyndikatet opererar och skapar och driver ”politiskt korrekta” mediakampanjer i olika frågor, inte bara klimatfrågan. Samma mönster upprepar sig gång på gång och det är inte svårt att förstå hur det går till.
   
  De bygger bla upp kollektiva tankesystem med hjälp av djupgående psykologisk kunskap som i människors kollektiva medvetande i praktiken gör att deras lögner och desinformation uppfattas som absoluta sanningar medans sanningen misskrediteras och ses som konstig, galen eller oansvarig.
   
  Den här tekniken använder de inom en massa områden när de vill förhindra att sanningen kommer ut, inte bara på klimatfrågan . Ett annat exempel är orden ”konspirationsteori” och ”konspirationsteoretiker” som  de stigmatiserat och paketerat så att man behöver bara nämna nått av orden så slutar folk automatiskt att tänka och lyssna men med ett hånleende på läpparna, oavsett hur mycket fakta och bevis du än lägger fram. Således ett mycket effektiv psykologiskt vapen som hindrar att sanningen om deras aktiviteter och agenda kommer i dagen precis som de lyckats få en hel värld att tro på deras lögner om AGW samtidigt  som skeptiker med hårdfakta automatiskt avfärdas som ovetenskapliga,  oansvariga och egoistiska. Thomas gjorde en bra summering av hur det fungerar på ”konspirationsteoretiker” i ett inlägg igår.
   
  Det är därför jag säger att man måste sätta sig in och lägga seriös tid på att studera hur de arbetar för att rätt förstå klimatbedrägeriet, (vilket är en för dem mycket viktig pusselbit i deras agenda), annars kommer du bara att fortsätta bli förvånad hela tiden. Tror du t ex att det är en tillfällighet att det varit nästan omöjligt att komma ut med Climategate när det normalt sett borde varit förstanyhet på svenska löpsedlar i stort sett varje dag de senaste veckorna?
   
  Du har gjort ett utmärkt jobb och jag tackar dig från djupet av mitt hjärta. Du har visat prov på god balans och mod men det skulle hjälpa dig otroligt mycket att seriöst studera det jag föreslår. Vi kan föra en dialog om det här vid sidan om du så önskar. Du har min emailadress.
   
   

 41. mängan

  Du var jättebra Maggie, tyvärr blev det en liten inbjudan då du istället skulle sagt att vi förmodligen öser bort pengar nu som inte kommer vara till någon som helst nytta framöver , dessa pengar kan göra underverk idag och därför blir det ett hån mot utsatta o svältande människor över hela världen.

 42. Alla: Man lär sig så länge man lever. Jag är ännu långt ifrån något mediaproffs. 😉

 43. Anders L

  Bo Larsson #40,
   
  ”De bygger bla upp kollektiva tankesystem med hjälp av djupgående psykologisk kunskap som i människors kollektiva medvetande i praktiken gör att deras lögner och desinformation uppfattas som absoluta sanningar medans sanningen misskrediteras och ses som konstig, galen eller oansvarig.”
  Du talar om klimatskepticismen, förmodar jag?
  🙂

 44. Tomas

  Bo Larsson #40,
  Tackar, trodde det ”drunknade” på slutet bland alla kommentarer.

  maggie #42,
  Skönt,
  Låter bara bra ”glättiga” politiker typer ger mig utslag, svåra 🙂

  Snart vid var mans dörr?
  Carbon Cops,
  http://www.youtube.com/watch?v=rMdyfv41cvw
   
  ”Skönt” då vet man vad man ska göra med den lilla fritiden vi har som nu kanske tas ifrån oss, handtvätta, diska osv 😉
   

 45. Torsten Wedin

  Maggie och alla andra:
  Nu har jag fått veta vilka som ska möta Fred Goldberg i Västerås 13 januari. Sitter ni stadigt? Håll i er!
  Jag vet inga namn men de kommer från AGENDA21. Bingo, närmare New World Order kan man inte komma. Det ska bli kul att se Fred Goldberg göra hackmat av dessa kriminella.  Förresten, det bliv väl bara ”nyttiga idioter” (för att låna Håkan Sjögrens benämning) som kommer dvs såna som narrats att tycka som de tycker.

 46. Detta har jag E-mailat SVT:s agenda@svt.se
  Alltså:
  Det är ett riktigt dåligt skämt att Agenda tydligen skall ta upp den exploderande kritiken mot klimatforskningen i Climategate-skandalen, som avslöjar fullt med fusk och manipulationer, utan att ta med EN ENDA klimatkritiker i debatten. (Det blir väl noga utvalda, redigeringsbara intervjusnuttar, kan tänka.)
  Tag med folk från Stockholmsinitiativet!
  SVT följer inte avtalet med staten vad gäller allsidighet och opartiskhet.
  Det har gått mer än två veckor sedan resten av världen fick veta om detta grundskott mot ”klimathotet”. SVT har ännu inte sagt ett ord. 27 miljoner träffar
  på Google i Sverige. I USA ger Google tydligen 107 miljoner träffar på ”climategate”.
  Skäms!
  Hälsningar,
  –Ahrvid Engholm
  ahrvid@hotmail.com

 47. Tomas

  Vill man ha ”horror” versionen goggla:
  depopulation un agenda 21
  Finns mycket att läsa i ämnet oavsett infalls/anfalls vinkel 😉

 48. Patrik

  Ahrvid>> När kommer det avsnittet av Agenda?
  Vilka är medverkande?

 49. Tege Tornvall

  Säkrast är måhända att framleva sitt liv i en madrasserad garderob och inta sin föda intravenöst. Men inte vidare kul.
  Livets dilemma: om man stannar hemma, dör man av svält; går man ut, riskerar man en olycka.
  I dagens ta-hand-om-samhälle skall man få allt serverat på en bricka, både risk- och insatsfritt.

 50. Torsten Wedin #45
  Hoppas att ingen av arrangörerna läser det du skrev nyss.
  Då lär det hela bli avblåst om det var på ditt initiativ som det skulle bli av… 🙂

 51. Totte # 45
  … forts. eller också blir du huvudperson i arrangemanget.. 🙂

 52. Patrik:
    Agenda skall tydligen vara på söndag. Jag tror du kan googla efter medverkande, men det lär vara några politiker som skall babbla.
  –Ahrvid

 53. Torsten Wedin

  Uffeb #50:
  Jag har inte tagit initiativ till debatten. Men jag tar på mig skulden för att andra tagit initiativ till debatten.

 54. Torsten Wedin

  Uffeb #51:
  Ja, eftervärlden kanske uppskattar en martyr 😉

 55. Torsten Wedin

  Tomas #47:
  Jag tänker läsa på inför 13 januari. Jag hoppas att 13 blir en olycksdag för Agenda 21.

 56. Morgan

  Gällande Agenda på söndag, så kommer Ingemar Nordin att vara med så vår sida  finns representerad.

 57. Bo Larsson

  Anders L #43
   
  Nej, jag talar om hur det internationella bankstersyndikatet som ligger bakom klimatbedrägeriet och äger eller kontrollerar större delen av världens media och nyhetsbyråer, använder dessa för att driva mediakampanjer som ett sätt att befrämja sin agenda där klimatbedrägeriet utgör en viktig del.
   
  Mediakampanjerna är baserade på djupgående psykologisk kunskap om hur människans medvetande och hjärna fungerar och hur man kan manipulera dessa med vetenskaplig precision till omfatta vissa specifikt designade kollektiva tankar och uppfattningar utan att offren har en aning om det.
   
  På så sätt kan de styra och kontrollera trender och vad som uppfattas som politiskt korrekt runtom i världen. De skapar ett paradigm som gör att om du är innanför är du ”normal” och är du utanför är du konstig, galen, oansvarig och utanför samhällets normer.
   
  Människan har ett grundläggande existensielt behov att uppfattas sig som ”normal” och checkar hela tiden omedvetet med omgivningen för attt kontrollera att så är fallet och håller tillbaka tankar och uppfattningar som tycks ligga utanför åsiktsparadigmet i en djup existensiell rädsla för att vara ”utanför” och accepterar tankar som de tycker kanske är fel eller konstiga bara för att få fortsätta vara med i ”gemenskapen”.
   
  Innanför paradigmet tillåts olika typer av åsikter som stimuleras till konfrontation, t ex höger-vänsterskalan 0ch olika typer av meningslösa debatter vilket skapar en illusion i samhället av att det finns ”frihet” i samhället när det väsentliga i själva verket är styrt  och kontrollerat. Medans åsikter  som riskerar att avslöja deras agenda och olika typer av manipulationer läggs utanför paradigmet och blir därmed automatiskt utan trovärdighet oavsett hur mycket fakta och absoluta bevis som förs fram. All den litteratur som behandlar denna information filtreras ut och blir non existent, recenseras aldrig eller omnämns i media. Om den ngn gör det så är det alltid för att stärka bilden av att det är löjligt eller saknar all trovärdighet.
   
  Det är bara verkligt normala människor som är sjävständigt tänkande därför att de har ett starkt oberoende psyke som gör att de har modet att gå sin egen väg och göra sina egna betraktelser. De mest framstående bland sådana individer är banbrytande vetenskapsmän som Galilei, Newton, Semmelweis, Einstein (som alla hade väldigt tufft i början och politiker/fritänkare som Jefferson, Gandhi, Martin Luther King och faktiskt Kennedy (det är därför han mördades). Dagens hjältar heter David Icke och Alex Jones och jag kan lova er att i framtiden kommer de att hyllas mer än alla de tidigare nämnda tillsammans. Jag kan inte nog prisa det mod, självständiga tänkande, professionalism och oerhörda arbete dessa nedlagt de senaste åren. Maggie och Lars Bern är på sitt eget sätt sådana hjältar här i lilla Sverige.
   
   

 58. Torsten Wedin

  Bo Larsson #57:
  Amen!

 59. Anta att jag säger att jorden hotas av katastrof genom ett metoritnedslag. De flesta är överens om att det är så – någon gång kommer det att ske; om 50 eller 50 000 år. Nu menar jag att enligt försiktighetsprincipen måste vi anta att det kan ske snart. Alltså måste vi använda X triljoner dollar för att bygga upp ett rymdförsvar som säkert kan upptäcka och spränga en meteorit. Maggie säger då att det är dåligt använda pengar. Hotet är så osannolikt att det är bättre att använda pengarna till att åtgärda fattigdom, malaria och annat. ”Åh, vad du är egocentrisk och oansvarig!” utbrister jag då.
  Heja, Maggie! Fortsätt ditt trägna arbete. Det var toppen att se dig i TV.

 60. Torsten Wedin

  Bo Larsson:
  Jag hade en gång en klasskamrat i Gävle som hette Bo Larsson. Är det du? Jag är bara nyfiken.

 61. Bo Larsson

  nix, jag kommer från södra Sverige!

 62. Torsten Wedin #54
  Jaha. Men då får du ju inte ens bli en martyr..  🙂
  Såvida du inte får en speciell martyrplats i debatten.
  Jag tror inte att man kan göra sig själv till martyr. Det är nog omgivningen som ger oss den statusen. 🙂

 63. Leo

  Detta är hejdlöst roligt, de måste locka med gratis sex för besökare på Köpenhamnsmötet! http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.264757-gratis-klimatsex-i-dansk-protest
   
  Är det oansvarigt? 😀

 64. Urban

  Har skrivit om detta på andras bloggar men vill nu också på Maggies utmärkta blogg, tack Maggie du gör det bra men det skapar hård hud att stå ut med påhopp och ”skit”.
  Nu till saken; -fick TV licensinbetalningen igår och läste då ordagrannt följande i brevet…
  ”För 2.076 kr/år får du tv- och radioprogram från SVT, SR och UR som är oberoende av politiska och kommersiella intressen”.
  Vad står det??
  Och vad gör man på både TV, UR, SR jo inte vad man skriver i licensbrevet!!
  Vem vill anmäla dessa rader till lämplig myndighet för rannsakning???
  Jag skulle om jag visste hur?
  GO ON Maggie!!

 65. Torsten Wedin

  Bo Larsson:
  Gävle ligger ju i södra Sverige. Titta på kartan så ser du det.
  Men du verkar vara OK i alla fall. 😉

 66. Torsten Wedin

  Leo #63:
   🙂   🙂  🙂 
  Dessa personer brukar ju annars deklarera ”inkomst av egen rörelse” 😉

 67. Jonas B1

  Wow! Vilken sammanfattning i mainstreammedia.
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/03/you-wouldnt-accept-that-at-a-grade-9-science-fair-cbc-finds-a-moment-of-clarity/

 68. Morgan #56
  Kul att prata om ”olika sidor” Morgan.
  Det låter nästan som en fotbollsmatch mellan två lag.
  Är vi med på planen eller sitter vi bara på läktaren undrar jag då?
  Är vi den del av publiken som uppskattar fotboll, och mår bättre när hemmalaget vinner än när det förlorar. Du vet, de där som kan leva vidare med en förlust på grund av bättre mostånd eller en dålig dag för hemmalaget.
  Eller letar vi efter fel hos domaren som missade en straff?
  Eller är vi fanatiska. Typ hulliganer?
  För att fortsätta min liknelse med fotbollen så känner jag mig ibland så här:
  Jag gillar fotboll (jodå men det här är bara en liknelse).
  Jag gillar av någon anledning ett lag söderifrån.
  Jag besöker ett derby mellan AIK och Djurgården.
  Jag hamnar på läktaren med AIK-fans.
  Jag applåderar bra prestationer från båda lagen. Livligt.
  Jag har råkat hamna hos de mest fanatiska ”hulliganerna”.
  Djurgården spelar suveränt bra och vinner. Jag applåderar.
  Jag vill krama alla för att jag fick uppleva en härlig fotbollskväll.
  Hur tror du att det avlöper?

 69. Bo Larsson

  Jag tycker att vi behöver göra något aktivt åt situationen.
   
  Därför är detta ett upprop till alla som är engagerade, att kontinuerligt informera riksdag, regering och media med saklig faktaunderbyggd information,  gärna med referenser,  genom att skicka email (samt för den som känner för det, ringa och prata med dem) om klimatfrågan och i synnherhet Climategate. De behöver få informationen presenterad på olika sätt från många människor,  dels för att de flesta är dåligt informerade och dels för att uppleva att det finns ett folkligt tryck.
   
  Önskemål och krav kan även ställas utifrån konsekvenserna av informationen, te x att det under rådande omständigheter i ljuset av Climategate är fullständigt uteslutet att skriva på ngt avtal i Köpenhamn.
   
  Så jag kommer här att posta alla riksdagsledamöters emailadresser så att alla kan kopiera dessa och lägga in i sina adressböcker. Sedan kan man var och  varannan dag med en eller några knapptryckningar skicka email till alla riksdagsledamöter med lämplig information (helst korta men kärnfulla och intresseväckande så att de blir uppmärksammade och så att de hinner läsa dem). Det är också bra att ställa en eller flera frågor så att de känner ett  ansvar att svara. Därmed blir de mer engagerade och en förhoppningsvis fruktbar dialog kan komma igång.
   
  Om någon annan har liknande sammanställningar av emailadresser till regeringen samt media så är det jättebra om ni kan posta dessa här så att alla kan använda dem.
   
  Tack!!

 70. super Bo!

 71. Bosse Larsson #69
  Har du några förslag på formuleringar eller länkar?

 72. Lysande Larsson !
  Fråga : Tror du Internettet kan ta kål på banksterväldet ?

 73. Bo Larsson

  Oj, det finns ju hur mycket som helst. Folk har bidragit med jättemycket bra info och länkar t ex om Climategate de senaste veckorna. Kanske vi kunde lägga upp en informationsbank mha Maggie med originaldokument och länkar som man kan använda som källmaterial?
   
  Vad säger du Maggie?

 74. ThomasJ

  Maggie! Du ska ha en stor eloge för ditt framträdande i Sydnytt [också] – mycket bra! Att det var bra och s.a.s. ’satt’ [be]visar ju de anklagande mail på – dessa borde deFacto betraktas ’positiva’ för de avslöjar avsändarnas okunskaper respektive villfarelser i frågorna.
  Jag är 100 övertygad på att där är ett stort flertal som via dina outtröttliga engagemang gått från att vara AGW:are till [minst] sansade och kunskapssökande vilket leder till den ack så avgörande viktiga verklighetsförankringen i livet – alldeles oavsett vad det gäller i detalj.
  Du gör ett fabulöst bra jobb!!  : D

   
  Trevlig helg!
  Mvh/TJ

 75. Torsten Wedin

  Bra Bo Larsson! Du skiter i att banksterväldet (New World Order) är tabu här på TCS. Men det verkar ändra sig. Alla sover inte hela tiden. Bra Bo!

 76. KristianA

  Länk till alla dagstidningars email. Vet ej hur aktuell dock eftersom Arbete finns med! Ska jag kolla och klippa och klistra?
  http://home.swipnet.se/lofgreen/tidning.htm
  Har haft funderingar på att lägga upp en hemsida där vem som helst kan knappa in ett meddelande och sedan skicka det till alla redaktioner i Sverige.  Kan det va nåt?

 77. Torsten Wedin

  KristianA #76:
  JAAAAAAA! Tack!

 78. Elling #72
  Var snäll nu. Vi ska välkomna alla nya idéer och tankar.
  Och ironi funkar INTE.
  De flesta tror på allt som är skrivet.
  Och alla har rätt att uttrycka sig.
  Även en blind höna kan värpa.
  Men hur ska man kunna be en blind höna att stiga tillbaka och se vad som pågår?
  Väntar fortfarande på att Toriumkraften ska få gehör…
  … och en Thailunch på Idregrillen eller en Renlunch på Njalla.

 79. Bo Larsson


  Ledamöter av Sveriges Riksdag
   
  MODERATERNA
  osama.alimaher@riksdagen.se
  jan.r.andersson@riksdagen.se
  magdalena.andersson@riksdagen.se
  staffan.anger@riksdagen.se
  sofia.arkelsten@riksdagen.se
  lena.asplund@riksdagen.se
  anti.avsan@riksdagen.se
  gunnar.axen@riksdagen.se
  eva.bengtson.skogsberg@riksdagen.se
  finn.bengtsson@riksdagen.se
  ulf.berg@riksdagen.se
  sten.bergheden@riksdagen.se
  anna.bergkvist@riksdagen.se
  per.bill@riksdagen.se
  ewa.bjorling@riksdagen.se

 80. Bo Larsson


  gustav.blix@riksdagen.se
  helena.bouveng@riksdagen.se
  anne.marie.broden@riksdagen.se
  katarina.brannstrom@riksdagen.se
  mikael.cederbratt@riksdagen.se
  margareta.cederfelt@riksdagen.se
  lars.elinderson@riksdagen.se
  annicka.engblom@riksdagen.se
  hillevi.engstrom@riksdagen.se
  karin.enstrom@riksdagen.se
  jan.ericson@riksdagen.se
  patrik.forslund@riksdagen.se
  inge.garstedt@riksdagen.se
  mats.gerdau@riksdagen.se
  lisbeth.gronfeldt.bergman@riksdagen.se

 81. Bo Larsson


  rolf.gunnarsson@riksdagen.se
  walburga.habsburg.douglas@riksdagen.se
  bjorn.hamilton@riksdagen.se
  ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se
  krister.hammarbergh@riksdagen.se
  anders.hansson@riksdagen.se
  lennart.hedquist@riksdagen.se
  lars.hjalmered@riksdagen.se
  christian.holm@riksdagen.se
  isabella.jernbeck@riksdagen.se
  bengt-anders.johansson@riksdagen.se
  mats.johansson@riksdagen.se
  jeppe.johnsson@riksdagen.se
  christine.jonsson@riksdagen.se
  ulrika.karlsson@riksdagen.se
  reza.khelili@riksdagen.se
  marianne.kierkemann@riksdagen.se

 82. Torsten Wedin

  Uffeb #78:
  Jag förstår inte, kritiserar du eller håller du med Elling?
  Förresten, du har sett att alla konspirationers moder (Agenda 21) ska debattera i Västerås 13 januari. Jag kunde inte få bättre julklapp. 
   

 83. Uffeb, jag håller 100% med Bo… Ingen kritik bara applaud från mig.. Läs om Ellen Brown, en annan kommande hjältinna

 84. Torsten Wedin

  Elling:
  Jag tror till 150% på Toriumreaktorer. Varför gör inte politiker det?

 85. Torsten Wedin

  Jag själv #81:
  Det var en retorisk fråga. Svar: Dom är dumma i huvudet, annars skulle dom inte vara politiker. Förlåt ThomasJ, du är undantaget, ett briljant undantag.

 86. Torsten #79
  Svar på första frågan:
  Jag tolkade Ellings inlägg som ironi. Han skrev så här:
  ”Lysande Larsson !
  Fråga : Tror du Internettet kan ta kål på banksterväldet ?”
  Frågan är ju så uppenbart korkad att det inte kan vara annat än ironi. Eller fattade du annorlunda?
  Svar på fråga två:
  Ja jag har sett att du nämnt att Agenda 21  besöker Västerås den 13 januari.
  Kul att du upplever att du får en extra julklapp.
  Men handen på hjärtat Totte. Det är väl roligare att ge än att få på julen? Om man tänker efter…  

 87. Torsten Wedin

  Uffeb #83:
  Men tänk att få tillfälle att exponera Agenda 21:s agenda för omvärlden. Det är ju en julklapp för hela mänskligheten, inte bara för de ca 10% som blir kvar efter deras ”depopulation”.

 88. Elling #80
  Oj. Då fattar jag varför du har gett upp dina torimumplaner.. 🙂
  Ska läsa länken till Ellen Brown som du tipsade om..

 89. ThomasJ

  Totte #82: Du behöver ej be om nåt ’förlåt’ – jag tackar & bugar. Där finns deFacto en och annan politiker [förutom undertecknad, asså.. 😉 ] som inte är ’dum i huvudet’. Idag är dessa emellertid rejält tystade [inte så jag..] då den mentala hydran ’partipiskan’ f.n. viner så det visslar om ét – är själv duktigt ’ribbad’ av den… 🙁
   
  Mvh/TJ

 90. Elling igen #80
  Nu har jag kikat på länken. Kan du inte sammanfatta på fem, sex rader…
  Jag tröttnade efter fem sekunder…
  Om man vill berätta något nytt så måste det väl vara åtminstone pyttelite intressant i inledningen.. 🙂

 91. Uffeb… men om internettet tar kål på klimattramset så kan vel internettet ta kål på bankpöbelen.. Vi behöver bara trycka nya pängar med bild av maggie på istället för av Selma.  Dessa maggiepängar byts inn til 1 januari 2012 mot Selmapengar till kurs 1:1 och kontrollen över deres kreditgivning ges direkt til institut med krystallklara fullmakter skött av omutbara handplockade folk med miljardsertifikat som bara får handla upplistade instrumnet upp till vissa värden etc etc dvs inte valpaktiga snorungar med bonuser ..
  Väl, nu är inte detta bytet nödvendig i just Sverige idag då utmerkta herrar Lundgren & Ingves har en hel Billyhylla fulla med potenta verktygslådor som bare nån Handelsbanksgubbe vågar yppa seg emot… ibland..
  Men andra länder som USA och Ryssland kan behöva et studiebesök her til lands. Senast USA tryckte nya pengar var Ol Abe under inbördeskriget. Greenbacks gick jättebra givet förutsättningarna..  Men under den odugliga Grant och senare korrupta tog pöbelen över igjen. JP Morgan lyckades tom att tillråna sig makt över Federal Reserve, et strypgrepp som EXISTERAR TILL DAGENS DATO.  En kortversion av detta är filmen ”The Wizard of Oz”. ( inget skämt !)
   

 92. Torsten Wedin

  ThomasJ:
  Borde inte partipiskan förbjudas i grundlagen?

 93. ThomasJ

  Elling #88: Lysande ’sammanfattning’…  🙂
  Mvh/TJ

 94. Lars C

  Tror att jag inte ska läsa mer på den här bloggen före nyår.
  Urspårning pågår. Hoppas den går att häva.
  Gos jul & Gott nytt år.

 95. ThomasJ

  Totte #89: Nja, det vore ph**n så mycket bättre om den innehöll tvingande krav på användande av sunt förnuft… till att börja med. Har dock fått ok på min motion om inrättandet av Författningsdomstol [från förbundet här, asså] och det blir intressant att se dess vidare ’beredning’.
   
  Har idag f.ö. varit ute och dragit upp 21x mycket fina ’svartingar’ + en helsickes massa krabbor i angenämt väder. Kul!
  Ska strax iväg till julbord och testa om det är bättre med en dram i timmen än en timme i Drammen… häpp! 🙂
  Há en gô qwäll! 😉 
   
  Mvh/TJ

 96. Torsten Wedin

  Ha en gou quell shjelv THomas!

 97. Partipiskan kan bara avskaffas genom institutionella ändringar och personval. Senaste utvecklingen i Australien och USA visar att det bara är kammrarna typ Senat som står emot den exekutiva makten OCH det oinformerade pöbelväldet. Va tilför Stortinget under en flertallsregering när systemet är såkallad parlamentarism och inte madisonsk institutionell tredeling?  Parlamentarism är bara vås då det inte finns de oberoende som står emot.

 98. Ingemar B

  Maggie du har så rätt när Du säger: ”Vi (i den rika världen) är oerhört privilegierade, en av 6 går hungriga, en av 4 har inte tillgång till färskt vatten” (i världen totalt) etc.
  Just i och med att vi är så privilegierade, så är det ju vi i den rika världen som ska sansa oss lite i vårt oerhörda materiella välstånd, så att finns större marginal för matriell tillväxt för de i världen som ligger långt efter! Det låter dock verkligen ihåligt att dra fram fattigdomen i värden , är det inte bara ett behjärtansvärda argumentet att slänga fram när det passar? Varför skulle annars er allra mesta argumentation gå ut på att VI  i den rika världen INTE ska satsa mer på en hållbar utveckling, vad det gäller jordens resurser, utsläpp, m.m.? (För genom att minska utsläppen, vinner vi ju även att vi inte tömmer jordens ändliga resurser så snabbt)
   

 99. Torsten Wedin

  Lars C:
  Gosd hjsuhl åkk ghåhtt nhytt åhrsss schällv!
  Totte

 100. Varför tror du vi har gett toriumplanerna ?

 101. Peter Stilbs

  Tjeckiens president Vaclav Klaus har insiktsullt kommenterat ”försiktighetsprincipen” i detta sammanhang i sin bok ”Blue Planet in Green Schackles” – rekommenderad läsning.

 102. ThomasJ

  Elling #94: Helt enig med ditt resonemang. Intressant är att gräva i varför vissa ’grupperingar’ drivit igenom nuvarande [s.k.] demokratiformers exekverande… hmmm  –
  Sverige är rätt unikt i detta avseende, dock på intet sätt positivt… as usual..  🙁
   
  Mvh/TJ

 103. Ingemar B
  De privilegierade i den ”fattiga” världen är avsevärt mer privilegierade än de privilegierade i den ”rika” världen.
  Bistånd omfördelar tyvärr till stor del från fattiga individer i ”rika” länder till rika individer i ”fattiga” länder.
   
  Det vill jag ändra och jag närmar mig en plan…..
   
   

 104. Iven Rambow

  Torsten (Totte) Wedin:
  Agenda 21 är ett handlingsprogram – antagit vid FN:s Rio-konferens om ”hållbar utveckling”. Siffran 21 syftar på 21:a århundradet…
  TV:s program ”Agenda” är något annat.
  Vem är det då, som ska  komma till den klimat-debatten som du talar om?

 105. Bo Larsson

  Har försökt posta riksdagsledamöternas emailadresser en bra stund nu men det verkar som om det finns ett filter som stoppar omedelbar postning. Måste vänta på Maggie godkänner antar jag.
  Utan internet hade vi inte varit där vi är idag, det är helt klart. Uppvaknandet sker därför att internet blivit en omkörningsfil som de inte lyckats får full kontroll över.
  Än.
  Men de planerar att stänga ner internet och starta upp ett nytt som de har fullständig kontroll över och där kan jag garantera att The Climate Scam inte får vara med.
  Så nu gäller det! Det är nog något man borde tala med riksdagsledamöterna om, att se till att skapa sådana former att kontrollen över internets teknik finns i respektive land och garantier för ett fritt internet.
  FRA är ju en filial till NSA (genom avtal med Homeland Security) så lagen var ett av stegen att skaffa sig bättre kontroll över informationsflödet för det internationella bankbrottssyndikatet.
  Partipiskan är redan grundlagsvidrig. All makt utgår från folket, inte från de som håller i partipiskan. I praktiken är riksdagen kriminell, och dessutom landsförrädare efter FRA-lagens godkännande.
  Ledamöterna är som en fårskock. Men får de bara tillräckligt med saklig information finns det faktiskt förhoppningar att de vaknar upp och börjar följa grundlagen. Om tillräckligt många kräver det.
  Samma sak gäller media, att de fullföljer sitt åtagande som oberoende granskare av makten. Och speciellt informera gräsrotsjournalister längst ner i hierarkin.

 106. Hr Larsson,
    Bara för att kommentera en av alla stolligheter: hur hade du tänkt ut att det är Maggie som måste godkänna att du mailar riksdagsledamöter?
  –Ahrvid

 107. Lars C #91
  Urspårning pågår är inte samma sak som att det slutgiltigt har spårat ur. Bra synpunkt. Det finns hopp.
  Jag har också sett tendenser till vinglig färd och skramliga växlar, men på något smidigt sätt har lokföraren fått tåget på rälsen igen. 
  Men just nu är jag också lite vilsen om vilket spår vi egentligen rullar vidare på. 
  Kanske är det en stor centralstation som närmar sig, och därefter kan man hoppa på en mängd olika tåg eller envist sitta kvar och klaga på att tåget stannat.
  Jag kan se framför mig hur man sitter i vagnen och kräver att få åka vidare. Släpp oss fram, stäng stationen, vi har andra uppgifter.
  Alla försök att få passagerarna att kliva av och ta en paus med fika och wienerbröd för att kunna umgås med myllret på stationen avvisas och hånas. Ha, ha, ska vi köpa ert kaffe och era wienerbröd? Aldrig ni bara skor er..
  Vi vill åka vidare! Kör!
  Nu skulle man ju kunna göra en teaterpjäs av det här, men det ska vi inte.
  Jag är HELT säker på att publiken skulle uppfatta den på minst många (tänkte skriva fem) olika  sätt beroende på sina förutfattade meningar och förväntningar när man sjönk ned i fåtöljerna. 🙂

 108. Bo L kom ner….
  Du har för många länkar, då stoppas det per automatik av Herr Crusells mjukvara……
  Kanske någon människa med auktoritet släpper dig fram.
   
  Partiklar kan passera energinivåer större än de har, (ibland) då lånas energi räntefritt, vete fan hur det går till, men det kan i vart fall inte vara dagens banknissor som ligger bakom.  😉
   
  Nästa gång du sänder med flera länkar, låna forceringsenergi….

 109. Alla: VIKTIGT! Fråga: Vad sjutton håller ni på med, om jag får fråga? Den här bloggen handlar om klimatfrågan, inte New World Order, bankstersyndikat, spammande av riksdagsledamöter m.m. Kan ni vara så vänliga och hålla er till ämnet för respektive inlägg? Nog för att några av er har riktigt roligt, men dessvärre uppskattas inte er humor av alla bloggbesökare.

  Jag vet inte om den plötsliga fryntligheten kommer sig av Climategate eller om den är alkoholrelaterad (det är ju trots allt fredag), men jag ber er att sluta ”fjanta” er. Jag tänker inte nämna några namn, ni som känner er träffade hör antagligen till dem jag avser.

  Även om Climategate skulle innebära början till slutet för klimathotet så finns det fortfarande mycket som vi måste förbättra i världen. Kanske nöjer sig vissa av er med att ha ”vunnit” slaget om AGW. Jag gör det inte.

  Och en sak till, limerickar kan vara kul ibland. Inte jämt.

  Jag är tacksam om ni i fortsättningen tar hänsyn till mina önskemål ovan.

 110. Torsten Wedin

  Iven Rambow:
  Jag har inte fått några namn ännu. Jag publicerar allt här när  jag får veta.

 111. Torsten Wedin

  Maggie:
  Tack och adjö!

 112. Bengt A

  Ursäkta, men är det någon som sett SVTs ”Korrespondenterna klimatspecial”? Visst var programmet alarmistiskt, ganska förutsägbart, men ett avsnitt om stranderosion i Texas var så dåligt att jag nästan började gråta.
  Hur lite förstår man om man kopplar detta till klimatförändringar? Stränder eroderar runt om i hela världen, med eller utan global uppvärmning. Detta var nästa sämre än Vetenskapsmagasinet.

 113. Bo Larsson

  Maggie,
   
  det är inte frågan om ngt spammande av riksdagsledamöter, läs mitt upprop för sjutton gubbar (eller kvinnor). Det ingår faktiskt i demokratin att medborgarna för en dialog med sina kära riksdagsledamöter och för fram information de tycker är väsentlig.
   
  Visste du inte det?
   
  Dessutom tror jag att du ska gå tillbaka och läsa inläggen en gång till i lugn och ro och ta dig tid att smälta dem.
   
  Man kan inte bestämma vad folk ska tycka enligt en mall. Bloggen heter the Climate Scam. Scam kan översättas med lurendrejeri eller bedrägeri och det är det vi diskuterar, klimatbedreägeriet. Det är ingenting av detta som är off topic, tvärtom går det på djupet.
   
  Jag har bidragit med verifierbar information som visar på bakgrunden till klimatbedrägeriet och försökt stärka vår demokrati genom att hjälpa intresserade att utföra sina medborgerliga plikter. Det vore ju väldigt märkligt att försöka censurera ngt sådant. Eller hur?

 114. Ture

  Hemförsäkring / försiktighetspricipen: Självklart får du dessa frågor för du har aldrig förstått hur en försäkring fungerar! Ditt inlägg blottlägger din okunskap. Om du kan betala 1% av vad en eventuell skada skulle kosta som dessutom utplånar hela ditt livs sparkapital då är det rationellt att betala premien (du har bara ett liv och man vill inte börja om vid 50 år…). Problemet är större än att det säkert blir 2 grader varmare om vi inget gör, det kan blir 4 eller 8 grader varmare också. Det ligger långt ut på fördelningskurvan men just nu vet ingen. Kostnaden för det kan vara alla penger vi har eller mer 😉

 115. L

  Bo Larsson, om du har något nytt att tillföra debatten tycker jag att du ska göra det. Att bara höja tonläget för oss inte framåt.

 116. Bra Maggie.
  Vill inte kommentera ditt rytande med mer än att säga:
  Bra.
  Och jag är övertygade om att vi alla som följt och kommenterat kommer att fortsätta att läsa.
  Och ibland kommentera när vi tycker att vi kan bidra eller har någon fundering.

 117. Håkan Bergman

  Maggie 100% stöd från mig!

 118. Bo Larsson

  L,
   
  kan inte förstå hur du kan tycka att jag höjer tonläget och att jag inte tillför debatten något nytt? Jag har lugnt och sakligt kommenterat Maggies något av missförstånd och kanske därför av viss upprördhet överdrivna inlägg.
   
   

 119. Jag är nog den som bryter mest………….
   
  Ska försöka sluta skriva massa trams här, jag har ju en egen tramsblogg  😀
   
  Jag är egocentrisk och troligen mindre ansvarig än jag skulle kunna.
   
  Ha en bra fredagskväll och tänk på att den högtid vi närmar oss bör vara den tid vi bryr oss extra mycket om de som vill ha vår uppmärksamhet och omsorg.

 120. Johan

  Tack Maggie!
  Jag brukar läsa här när jag får tid, vilket kan vara svårt för en heltidsarbetande småbarnsförälder. På senare tid har det varit mer än  lovligt stojigt på TCS . Klart att mkt. kan vara kul men nu är det väl råddigt. Det är ju egentligen inte så många som skriver kontinuerligt på bloggen, men de som gör det gör det dessto oftare och verkar mer av privat natur som kanske kan tas via e-mail.
  Du har en utmärkt blogg som har gjort mig mer intresserad och uppdaterad.
   
   
   

 121. Bo Larsson

  Se här hur gärna folk vill censurera så fort någon tycker annorlunda.

 122. Bengt A #112
  Jodu Bengt. Här har du en som blev väldigt upprörd.
  Jag skrev en kommentar på den här bloggen efter att programmet sänts.
  Havet hade ju inte höjts i Texas, det var stranden som hade spolats ut i havet. Mycket dålig journalistik. Obegripligt inkompetent.
  Men så tycks det vara.
  Som jag har skrivit i ett annat inlägg.
  Klimatreportrar behöver ingen kompetens alls. Det räcker att dom har med sig en fotograf som kan filma regn, isar, hav, stormar och öknar.. och kan berätta på ett underhållande sätt.
  Alla övriga fackjournalister förväntas behärska ämnet.
  Vet inte vad det kan bero på. Det är troligen ett helt nytt fenomen inom journalistiken.
  Kanske någon sorts ”AL Gore-effekt”. Kan han så kan vi. Det räcker att vara dramatisk och vältalig. Tycks dom tro.
  Och det är en farlig utveckling. MYCKET farlig.
  Risken är att det eventuella klimatproblem som kan finnas betraktas som bluff och bedrägeri av de som genomskådar den fruktansvärt dåliga journalistiken.

 123. Gunnar L #118
  Hej Gunnar.
  Jag tror inte att maggie hade någon idé om  personer. Det handlade nog mer om hur kommentarerna ibland kunde gå i ohejdbart spinn rakt ner i backen.

 124. Magnus

  Maggie #109
  Utmärkt!

 125. Jonas B

  Bo Larsson #120 > Jag uppfattade ingen censur i Maggies inlägg, bara en uppmaning till skärpning. De som är intresserade av konspirationsteorier har gott om plats på andra sajter.

 126. Johan #119
  Instämmer med din kommentar:
  ”Det är ju egentligen inte så många som skriver kontinuerligt på bloggen, men de som gör det gör det dessto oftare och verkar mer av privat natur som kanske kan tas via e-mail.

  Du har en utmärkt blogg som har gjort mig mer intresserad och uppdaterad.”

  Rackarns bra beskrivet!
  Jag blir nästan tårögd. OBS utan ironi. Det är det här det handlar om.
  När Maggie blev personligt angripen efter sitt TV-uppträdande så är jag övertygad om att hon fick klä skott för en del tokkommentarer på sin egen blogg. 
  OBS!!! Inte tokiga människor som kommenterar. Möjligen handlade det om tokigt formulerade kommentare.

 127. Bo Larsson

  Maggie,
   
  jag ska här svara på en tidigare fråga från dig, om inte Alex Jones är konspirationsteoretiker av rang?
   
  Alex Jones är inte konspirationsteoretiker. Han presenterar i stället verifierbara fakta som du själv kan kontrollera in i minsta detalj som bevisar existensen av ett internationellt brottssyndikat bestående av ledande bankfamiljer och deras associerade.
   
  Du kan själv kontrollera att allt han säger är sant. Då är det inte fråga om teori. Ok?
   
  Han visar  sedan mer än ett decenium tillbaka, alltså långt före de flesta andra klimatskeptiker, visat på hur detta brottssyndikat lagt upp och planerat klimatbedrägeriet. Climategate är en gudasänd bekräftelse på allt han sagt tidigare om klimatbedrägeriet.
   
  Hur kan Alex Jones veta allt detta?
   
  Helt enkelt därför att han läser innantill i deras egna dokument. Det kan du med göra och alla andra här också.
   
  Maggie, du tycker att det finns så många andra problem att lösa om vi nu lyckas bli av med klimatbedrägeriet.
   
  Om det finns något problem du framförallt borde bry dig om så bör du läsa bankstersyndikatets egna dokument där de klargör att de planerar att avliva 80-90 % av jordens befolkning de närmaste åren. Nu kanske du förstår varför det är viktigt att förstå bakgrunden till klimatbedrägeriet och se hela bilden.
   
  De har ju ifs redan varit i gång i många decennier med förberedelser och vi ser delvis resultatet av detta runtom i världen, krig, svält och vaccinframkallade sjukdomar.
   
  ALLT STÅR I DERAS DOKUMENT, DET ÄR BARA ATT LÄSA INNANTILL.
   
  Jag tycker att du ska använda helgen till att lyssna igenom Alex Jones radio program de senaste veckorna och kontrollera alla hans uppgifter.
   
  Ha en riktigt trevlig helg allihop!!

 128. … och då menade jag inte stavfel eller kommattering…
   formulerade kommentarer. Skulle det ha varit i mitt förra inlägg.
  I fortsättningen kommer jag inte att skriva en ny kommentar varje gång jag stavat fel… 🙂
  Det är ju egentligen onödigt, eller hur?
  Man behöver ju inte vara ointressant att lysna till bara för att man missar på tangentbordet eller skriver svorsk.

 129. Bo Larsson

  Jonas B,
   
  problemet som tycker jag klargjorts i en rad inlägg är att det är synen på att viss information kategoriseras som ”konspirationsteori” som är fullständigt felaktig.
   
  Om ett samhällsproblem debatteras som belyser man det från olika håll. Folk har olika synpunkter och infallsvinklar. Då kan man inte gå in och säga att vissa synpunkter får man ha men en inte andra.
   
  Jag är erbarmeligt trött på att så många är så hjärntvättade att de inte kan se saker som de är. De flesta har fullständigt gått på bankstersyndikatets manipulationer att de med robotliknande automatik skräckslaget ropar ”konpirationsteori” – ta bort det ”, för att ”skydda sig själva” så fort att någon kan förlöjliga dem om de riskerar att bli associerade.
   
  Jag vill inte behöva upprepa mig. Läs mina tidigare inlägg på den här tråden, vilka förklara mekanismerna för detta fenomen.
   
  Ni är hjärntvättade! Begrips!

 130. I Riodeklarationen definieras försiktighetsprincipen ungefär som att vidta kostnadseffektiva åtgärder för att minska risken vid möjliga hot där vetenskapen inte kan ge några säkra besked om hotets allvar. Jag minns inte den exakta ordalydelsen, men innebörden borde stämma med det jag har angett.
  De som åberopar försiktighetsprincipen brukar aldrig få med det här med att åtgärderna ska vara kostnadseffektiva. Nej då, finns det minsta möjlighet att någonting kan vara farligt, ska vi genast ta till drastiska och oerhört dyra åtgärder för att elimnera det möjliga hotet.
  Det är ju personer som vill satsa enorma summor på att lösa problem, där vi varken vet om lösningarna fungerar eller problemen är verkliga, som är egocentriska och oansvariga. För att de ska kunna ha rent samvete, ska vi offra resurser som i stället kunde användas för att bygga för nuvarande och kommande generationer. Tycker de, alltså. Det tycker inte jag.
  När malaria, AIDS, tuberkulos, mässlingen och en rad andra sjukdomar kostar miljoner människor livet varje år, finns det ingen anledning att satsa ett öre på att lösa möjliga och osannolika framtida problem. När över en miljard människor går hungriga nästan varje dag, saknar tillgång till rent dricksvatten eller inte har acceptabla sanitära anläggningar, finns det noll anledning att flyga in tiotusentals människor till Köpenhamn för att diskutera drastiska minskningar av koldioxidutsläppen.
  Otroligt tycks många av klimataktivisterna se sig som de fattigas vänner, när de i själva verket är de fattigas fiender. De drar uppmärksamhet från de fattigas verkliga problem och föreslår att resurser ska användas till helt andra saker än att lösa de fattigas mest akuta problem.

 131. Frans

  Maggie,
  Stå på Dig. Du är fantastisk!

 132. Ytterligare ett bra nyhetsklipp (video):
  ClimateGate, the biggest lie of our time

 133. Börje

  Även jag stöder Maggies uppläxning av Bo Larsson och Torsten Wedin till 100 procent.
  Bo Larsson! Om du har mardrömmar om att The New World Order kommer och tar dig, så borde du  starta en egen blogg! Där du kan breda ut dig hur mycket du anser vara befogat i frågan, och få instämmande svar av Torsten W.
  Istället för att ta upp plats här med meterlånga inlägg som du dessutom postar  flera gånger för säkerhets skull eller kanske för att hindra andra att få plats med inlägg behandlande bloggens tema vilket är ”klimatbluffen”.
   
   

 134. Bo Larsson

  Lars #129
  Otroligt tycks många av klimataktivisterna se sig som de fattigas vänner, när de i själva verket är de fattigas fiender. De drar uppmärksamhet från de fattigas verkliga problem och föreslår att resurser ska användas till helt andra saker än att lösa de fattigas mest akuta problem.


  Exakt. En av de saker som gör klimatbedrägeriet så allvarligt förutom ev framtida effekter om avtalet går igenom, är att en indirekt effekt varit  ( det gjorts beräkningar som visar detta) att miljontals människor i tredje världen svultit ihjäl pga prishöjningar på livsmedel, framförallt spannmål.
  Det talas det inte mycket om. Om man ska hård dra det så har alarmisterna vare sig de varit medvetna om det eller inte bidragit till folkmord.
  Att de som planerat och ligger bakom klimatbedrägeriet gjort det med uppsåt som en del av sitt avbefolkningsprogram är en annan sak.
  I vilket fall så finns det tillräckligt med bevis i och med Climategate för att sätta igång en rad rättsprocesser och en av dem skulle kunna handla om instiftan till folkmord.

 135. Bo Larsson

  Börje,
   
  du har uppenbarligen inte läst mina inlägg.
   
  Gör det! Varenda ett innan du yttrar dig.
   
  Dessutom är vi många fler än två som är intresserade av att kommentera Maggies bloggposter och diskutera och utbyta information utffrån ett mer djupgående perspektiv än att bara diskutera temperaturkurvor. Den här bloggen heter inte the Climate issue utan Scam – bedrägeri. Det är vad vi diskuterar.
   
  Några mer frågor?

 136. Rickard A

  Om blogginnehavaren har ett specifikt syfte med bloggen och hon tycker att ett överdrivet agerande åt något håll, motverkar det syftet, kan man då inte åtminstone för respekt av innehavaren komma henne till mötes?

 137. Bo Larsson

  Många här  borde ju faktiskt skämmas! Den här himla enögda censurivern så fort någon har avvikande åsikter och perspektiv.
   
  Var är öppenheten och toleransen?
   
  I skamvrån med er!! Uppför er som goda demokrater!

 138. Håkan Bergman

  Rickard A # 135
  ”Om blogginnehavaren har ett specifikt syfte med bloggen och hon tycker att ett överdrivet agerande åt något håll, motverkar det syftet, kan man då inte åtminstone för respekt av innehavaren komma henne till mötes?”
  Väl talat! Go Maggie, go!
  Var är alla ni andra? Kom igen nu Maggie behöver oss!

 139. Morgan:
    Jag undrar om Ingemar Nordin kommer att få vara i studion? Om det handlar om en inspelad intervjusnutt kan SVT redigera den som de vill. Och vi vet hur de vill redigera verkligheten…
  –Ahrvid
  Ps.  Jo, nog är det för mycket icke-klimatrelaterat. (Å andra sidan är sådana clownerier mestadels harmlösa.)

 140. Labbibia

  Bo Larsson # 136
  Ge dig nu!
  Jag har vid ett flertal tillfällen bett dig och även andra att inte snacka konspirationsteorier och NWO etc…..
  Att du inte respekterar min åsikt är en sak. Men nu har ju Maggie sagt ifrån att hon absolut inte tycker att det passar sig på hennes blogg. Det borde du åtminstone respektera!
  Men istället går du på som en bulldozer.
  I skamvrån med dig själv!

 141. Håkan Bergman #137
  Jag vet inte hur Maggie tänker, men det är nog ganska unikt att alla får komma till tals utan censur.
  När det händer att någon person hamnar i diskussioner som inte hör hemma på den här bloggen om klimatfrågan så blir det liksom fel.
  Det betyder ju inte att det är fel på personen som halkat in.
  Tänk så här Bosse:
  Du kliver in på en fiskrestaurang på en liten restaurang på en liten ö i Medelhavet och hatar fisk. Du försöker övertyga restaurangägaren och gästerna om att det är oxfile som man ska äta (eller morötter och tomater). 
  Alla stirrar nog förvånat på dig, men det är inte fel på dig. Du råkar bara vara på fel plats.

 142. Håkan förlåt…
  Jag skrev till Bosse ¤136
  Börjar slappna av för mycket.

 143. Red Hansen

  Öppenheten och toleransen har en gräns Bo L. Den går seriöst vid att be blogginehavaren att gå i skamvrån för att du inte får fylla kolumnerna. Finns säkert plats för dig och dina teorier nånstans på nätet men här är inresset lågt och det kanske är läge för dig att börja fatta när o var du ska veva på med din missionsverksamhet

 144. Bosse L #136
  Läs det jag av misstag  adresserade till Håkan…

 145. Torsten Wedin

  Både jag och Gunnar Littmark avstår nu från kommentarer på denna blogg. Orsak? Bloggägarens censurförsök.
   

 146. Håkan Bergman

  Maggie vi älskar och respekterar dig!

 147. Lena Krantz

  Maggie
  Du har möjligtvis inte funderat på att bli politiker?
  Inte för att jag förväntar mig att du skall bilda ett eget parti såhär bara ca 10 månader innan valet men det vore bara så underbart att höra någon tala i så verklighetsförankarade ord om klimatet som bara du kan.
  Jag hoppas att du förstår att du är bäst!
  (äsch, vad smörig jag låter men jag menar det fullt ut)

 148. Eskil Berglund

  Bra rutet Maggie!
  Det besparar mig ansträngningen att skriva en lång kommentar!

 149. Lena Krantz

  Bo Larsson
  Jag erkänner, jag har inte hunnit läsa alla kommentarerna i den här tråden men uppmärksammar ändå din frustration.
  Vad handlar det om?

 150. Inge

  Ber att få hålla med Börje i #132, m. fl.

 151. Lena Krantz

  39 Bo Larsson { den 4 december, 2009 kl 14:40 }
  Nu har jag i alla fall läst ditt första inlägg och jag håller med dig.
  Vet du, jag har länge tänkt i banorna att det är något skumt som hände med klimatforskarna och IPCC. De gick på något sätt från att jobba som forskare och sammanställare av forskarresultaten till ”de som vet”, ”vetenskapens samlade kunskap” och ”konsensus” nästan över en natt.
  Här finns (som jag uppfattar det) en intressant skumitet. 
  Vad misstänker jag, eller vad undrar jag?
  Finns det några som är bra på det här med att komma ut i publika sammanhang som faktiskt har ”utbildat” vissa i hur de bör uppföra sig och låta för att få folket med sig?
  Ja jo kanske. Al Gore exempelvis. Det gäller ju att låta som OM detta vore den enda sanningen. Som OM alla som inte tror på den enda sanningen är vilsa förnekare. Som OM alla forskare i hela världen står bakom denna enda sanning. Som OM
  Jag vet inte men jag tycker mig se ett slags paradigmskifte från forskare som funderar och undrar till ett aggresivt framförande om den enda sanningen.

 152. Börje

  Bo Larsson
  Jag HAR läst dina inlägg. Du går enligt min mening för långt.
  Det är klart man kan bli tokig på ”konsensusen” i klimatfrågan hos våra politiker och ibland skakar jag av ilska. Men jag vill ändå inte gå med på politikerföraktet som skymtar fram här och där i vissa inlägg.
  Att mana fram förakt för politiker tjänar oss dåligt. Vi BEHÖVER politiker. Pratar vi skit om dem som grupp, så tvingar vi dem att sluta sig ännu mer. Gör vi begreppet politiker till något misstänkt, så kommer de som kunnat bli bra sådana att förbli t ex lärare. De hårdhudade, utan andra visioner än att tjäna sig själv, kommer fram i stället.
  Jag vill ha politiker som har hyfsat betalt och som är stolta över att de tjänar oss andra på bästa sätt.
  Maggie skapar opinion. Tillsammans med Kättaren, Klimatbluffen, Klimatsvammel, Moderna Myter, Vetenskaparen, Andas lugnt med flera kanske konsensusen kommer att upphävas.
  Men det gäller klimatfrågan och inte ”banksters” som du kallar eventuella företrädare för en eventuell världskonspiration. Vill du skapa opinion i en sådan fråga, så tycker jag att du ska skaffa dig en egen blogg.
  Sluta snylta på den här.

 153. Eskil Berglund

  Gunnar Littmark
  Du har alls ingen orsak att känna dig träffad av våra reaktioner.
  Det är helt andra företeelser som Maggie (tror jag) och många andra med mig reagerat på.
  Dina kommentarer Gunnar, brukar vara en av höjdpunkterna när man läser bloggen. Vad jag kan komma ihåg är det kanske bara en eller två förlöpningar på ett par rader som nog var olämpliga´under året.
  Jag har lärt mig massor av dig. Jag tror att det är likadant för många andra av oss som inte har naturvetarutbildning på universitet.
  Alla dina inlägg om tekniska nyheter, om nya typer av reaktorer.
  Alla dina funderingar rakt ur hjärtat om både klimatet och diverse annat har gett liv åt bloggen.
  Därför vädjar jag till dig att stanna kvar här hos oss och inte ta åt dig för sådan kritik som är riktad till andra som uppenbart missbrukat det höga taket här. 

 154. Lena Krantz

  Bo Larsson
  hm…föredrar nog att skicka föregående inlägg bara ut i ett fundersamt space. Konspirationsteorier håller jag mig nämligen så långt ifrån mig som jag kan.

 155. AOH

  Gunnar Littmarck
  Ansluter mig med 100 % till Eskil Berglund # 132
  Stanna för guds skull hos TCS.

 156. Tommy N.

  Gunnar L. Jag håller med Eskil Berglund, stanna kvar på denna blogg.Jag läser även på din  blogg .Jag gillar trams eller det du kallar trams.I min ungdom lästa jag Eugen Semitjov med stort 
  intresse
   

 157. Tomas

  Bo Larsson #136,
  Håller med dig i princip, vad som addreseras är ”sympton” på ett underliggande problem vilket inte är illa för någonstans måste man börja och det som nu händer med ClimateGate är spännande.
  Men det är en stor och svår tugga att svälja, så bryt ner det och ta en liten pusselbit i taget.
  När det gäller Jones så undrade jag en gång i tiden vad det var för kuf, men efter att kontrollerat så gott det jag kunnat och sett honom få rätt på punkt efter punkt under många år så vad ska man säga.
  Själv fördrar jag dock Mike Rivero som håller lägre profil och är otroligt påläst och har en förmåga att få folk att förstå, även honom tröttnade jag att käll kolla efter något år då det alltid stämt såvitt jag kunnat se.
  Just nu så händer allt i rasande fart och om vi bara ser till de sista åren vem skulle tro att vi i Sverige skulle sitta med en President och utan större talan om något längre.
  Knappast var det många av oss som trodde att vi alla skulle vara ”offer” för FRA, IPRED, Telekompaketet, ACTA osv, knasiga konspirationer, då i alla fall.
  Så låt oss skjuta in oss på det vi kan se och vad som mentalt möjligt att hantera just nu det tar det hela en bit på vägen och åt rätt håll.
  Sist,
  Jag försöker tänka på vad jag skriver och hoppas att ingen blivit upprörd av något de få dagar jag varit aktiv på den trevliga blogg.
   

 158. Labbibia

  Gunnar Littmarck
  Jag instämmer till 100% i AOH:s # 154  och Eskil Berglunds # 152.
  Det vet du.

 159. Eskil Berglund

  Lena Krantz #150
  Att många forskare ändrat stil de senaste decennierna är uppenbart.
  Men du kan kanske jämföra det med hur våra idrottsstjärnor förändrats. Femtiotalets stjärnor svarade knappt en med ett ”Joo” på en fråga. Idag är stjärnorna PR-utbildade och driver mycket medvetet sin image för att deras företag ska maximera inkomsterna.
  Forskare har idag många gånger egna företag och tjänar kanske mer på detta än på sin lön från universitetet. Jag tror att de flesta forskare färgats mer eller mindre av det här. Man driver målmedvetet PR för sin forskning. Det är nog bara alltför mänskligt att en del av klimatforskarna tappat fotfästet när dom upphöjts till dagens stjärnor. Mycket hänger för deras del på att dom ”får rätt” och det inbjuder nog tyvärr till att man tar ”genvägar” för att snabbt visa resultat. Jag tror att ett ”fusk” nog inte alltid upplevs som ett fusk av forskaren själv. Han vet ju (tror) att han egentligen har rätt i alla fall. 

 160. Steve

  Maggie ber oss alla att lägga av med skriverierna om ”New World Order, bankstersyndikat”  —  och annat prat, som inte hör till ämnet.  # 109.   Är det för mycket begärt att ni då faktiskt också gör detta?

 161. Nej. Men det vore bra med riktlinjer.

 162. Alla och envar, men ingen specifik: Censur? Nej, det hade jag verkligen inte tänkt mig. Jag är 100 procent för total yttrandefrihet, men det innebär frihet under ansvar.

  Att min blogg heter The Climate Scam är egentligen en tillfällighet. Jag ansåg att det behövdes ett namn som väckte känslor. Däremot anser jag personligen inte att det föreligger något bedrägeri. Opportunism från vissa parters sida, ja. Men inte uppsåtligt ont. Ni som tror att klimathotet är ett under årtiondens lopp orkestrerat bedrägeri gör bäst i att antingen låta bli att kommentera eller uppsöka en blogg som ger mer stöd för era tankar.

  Klimathotet är ingen nyfascism och Al Gore är ingen Hitler. Som vanligt handlar det bara om att människan har en svaghet för makt och pengar. Ärligt talat, hur många av oss skulle kunna motstå ära och rikedom? Det krävs en hel del för det.

  Jag vill verkligen inte avhysa någon från TCS. Jag vill bara att ni är hänsynsfulla mot varandra. Det innebär dels inga personpåhopp och dels inga vildsinta insinuationer. Det innebär inga offerutspel och inget storhetsvansinne.

  Alla har vi någonting att lära av varandra. Låt oss utnyttja den möjligheten.

  En fortsatt god kväll önskar jag er alla!

 163. Gunnar L: Du må vara småtokig, men du är lyhörd. 🙂

 164. Rune Karlsson

  Stå på dig. Du gör ett bra jobb. Du behövs verkligen.

 165. Lena Krantz

  Maggie
  Jag vet inte om jag tänker fel nu…
  ….men försöker du egentligen inte berätta för oss att vi alla är under lupp nu när sajten har blivit så populär och inte minst sedan du själv har varit i både TV och tidningar.
  Den här sajten handlar ju inte bara om vad du själv skriver utan också väldigt mycket om vad vi skriver i våra kommentarer.
  Vi är alla mer synliga än någonsin och det skall vi vara medvetna om.

 166. Eskil Berglund

  Lena Krantz #165
  Bra formulerat och bra tänkt, Lena

 167. Mjaa, det der duger knappast som husregler. Tror det bästa är följande som McIntyre kör på CA : Off-topic stryks utan ursäkt. Samla osakligheterna i egna trådar.
  Problemet, bästa maggie, är at du nu är så populär att möjligen krav på ansvarlighet kommer smygande. Men populariteten oppstod exakt pga at det var tillåtet att gräsa i tassemarkerna i slaka tyglar. Det er et paradox. Anthony Watts har 3 volontärer som moderatorer.
  Skal det vara förbjudet att omtala klimatdogmat som en totalitär ideologi ? Det är tyvärr en högst angelägen och väl underbyggd frågeställning.

 168. Eskil Berglund #158
  Du skrev:
  ”Forskare har idag många gånger egna företag och tjänar kanske mer på detta än på sin lön från universitetet.”
  ….och du skrev mer…
  ” Jag tror att ett ”fusk” nog inte alltid upplevs som ett fusk av forskaren själv. Han vet ju (tror) att han egentligen har rätt i alla fall.”
  Är du forskare själv eller har en inblick i forskarvärlden?
  Du är ju i så fall det vi väntat på för att få mer publicitet.
  Kanon! Jag har lite annat för mig över helgen, men på tisdag kan jag träffa dig nästan var som helst för att göra en intervju.
  Jag kan ordna med fototeam och alla avtal med TV-bolag som räknas  under måndagen.
  Men om det du skriver bara är ditt eget tyckande och troende och gissande så blåser jag av direkt.
  Men om du har minsta lilla bevis så kör vi!
  Fatta vilka pengar det finns i ett sånt avslöjande!
  Ring eller mejla mig. Jag har nattjour på ett sånt klipp.

 169. Lena Krantz

  Eskil
  Visst är det säkert så att vissa har bländats av en stjärnstatus (här tänker jag mig topparna inom IPCC) och även bland forskarna kanske. I alla fall de som har fått den ärevördiga uppgiften att skriva ett visst kapitel i IPCC:s rapport. Fast man vill nog inte vara den som inte skriver samma del i nästa rapport. Här pågår såklart en hel del märkligheter som faktiskt är rätt normalt på vilken arbetsplats som helst men som man inte tänker på i de här sammanhangen.

 170. Steve

  Maggie kom med en mycket konkret begäran — sluta skriva om det-och-det.  Då ska man också sluta skriva om detta!  Det räcker inte med att bara undvika själva ordet bankstersyndikat.
  En alltför hård bortrensning av ”off-topic” (Elling # 167) vore däremot rätt olyckligt, påstår jag.  Jag hittade en sak om att Houston fått sin tidigaste decembersnö sedan mätningarna började, och tillåter mig tycka att det är lika värdefullt som åtskilligt annat här.  Men off-topic — javars.

 171. Eskil Berglund

  Elling #167
  ”Skal det vara förbjudet att omtala klimatdogmat som en totalitär ideologi ? ”
  Det tycker jag inte. Som du säger finns det vissa inslag hos AGW:arna som absolut medför risker i den riktningen, och det behöver debatteras både i bloggar och media.
  Men jag tror det var Dante som påpekade att det finns flera nivåer i helvetet. Jag tror knappast att vartenda politiskt parti har en hemlig dröm att införa värsta tänkbara totalitära regim. Det gäller då för oss att få politikerna att inse de risker som finns. 
  Dessutom har någon sagt att bästa sättet att dra ut en spik är inte att slå på den med en slägga.
  Grunden är ändå att fortsätta kritisera dålig vetenskap. Lyckas vi med det kanske vi slipper jobbet att försöka begränsa skadorna som miljötalibaner kan tänkas orsaka.

 172. Lena Krantz

  Eskil
  Tack tack….och nu är det nattidags för mig. Det är (faktiskt) mycket nu…alldeles för mycket. Längtar mig sjuk till julledigheten.
  Ha en god natt alla!

 173. Eskil #171
  Du skrev:
  ”Grunden är ändå att fortsätta kritisera dålig vetenskap”
  Och du fyllde på med något om skador som miljötalibaner kan tänkas orsaka?
  Det du skrev tidigare om forskare var ju verkligen intressant, men nu när du pratar om miljötalibaner som kan tänkas orsaka olika skador så tror jag att jag passar.
  Ditt resonemang luktar tvål… om du fattar.
   

 174. Eskil Berglund

  UffeB #168
  Tyvärr Uffe, jag är inte svaret på din dröm. -)
  Jag försöker bara tänka mig in i forskarnas situation och dessutom snappa upp vad som sägs av forskare.
  Då tycker jag att man kan se paralleller i det övriga samhället.
  Bland annat hos idrottsmännen då.
  Det finns säkert fler sammanträffanden.
  I tidningarna uppmanas ju alla att ”ta för sig”, ”driv din mening effektivt” med mera, med mera. Det verkar numera finnas en allmän inställning att man ska köra sitt eget race hårt. Fuskar jag i fotbollen är det domarens sak att reagera, det är inte mitt ansvar.
  Politikerna anlitar professionella marknadsförare. Göran Persson förut. Nu är det Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin som använder amerikanska PR-genier för att sälja sitt parti.
  Ibland undrar man om det är PR-gubbarna som har den egentliga makten i partierna.  ”Yes we can”!  Den egna politiska viljan blir mindre viktig. Huvudsaken är att maximera chansen att vinna.
  Här kanske vi snuddar vid climategate. Viljan att vinna förblindar omdömet. 

 175. Iven Rambow

  The Climate Scam (Klimatbluffen) är Maggie´s blogg.
  Det är hon, som sätter rubrikerna och plockar fram i klimatfrågan intressanta händelser, artiklar och infallsvinklar, som sedan kommenteras av ett stort antal av ämnet intresserade personer med helt olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter.
  Själv tycker jag (som lekman) att denna blogg har lärt mig en hel del om klimatet, och mest läser jag allt med stort intresse men kommenterar någorlunda sparsamt.
  Av de höga läsarsiffrorna Maggies blogg har lyckats få, framgår att endast en del av läsarna kommenterar, men att många bara är observatörer.
  När en blogg får så stor uppmärksamhet, är det risk för, att någon, som vill testa sina egna ideer, agerar på ett sätt som kan liknas vid en kidnappning av bloggen.
  När det närmar sig en sådan situation, är det blogginnehavarens fulla rätt att reagera.
  Vi, som beundrar Maggie och trivs med hennes toleranta upplägg, är tacksamma för hennes fina klimatforum och har lätt att respektera de ramar inom vilka hon vill hålla debatten.

 176. Eskil Berglund

  UffeB # 171
  Jag tror du missuppfattar min mening med ordet ”miljötaliban”
  Jag ville med det beskriva den värsta varianten av AGW.
  Jag inser klart att det finns en hel skala av värderingar, där då ”miljötaliban” får beteckna den mest extrema inställningen.
  Hoppas du inte tror att jag anser alla miljövänner som talibaner.
  Det var absolut inte min mening

 177. Hej alla och sov gott.
  Intressant läsning i kväll tycker jag.
  Den här bloggen lever.
  Snart är vi tillbaka på klimatspåret, och försöker hjälpas åt att förstå om det finns en poäng i att ägna tankar åt hur vi kanske påverkar inte bara det vi ser på marken.
   
  Vi lyfter blicken och förstår kanske att vi även påverkar livet för människor på andra delar av klotet. 
  Jobb och försörjning. Ska barn tillverka våra prylar?
  Vi kanske bidrar till avskogning som kan påverka klimatet, i alla fall lokalt.
  Svårt problem.
  Finns det svart eller vitt? Finns det en bra lösning eller en dålig lösning?
  Sabotera inte Maggies blogg genom att uppträda som obegripliga hulliganer.
  Låt oss diskutera vad vi tror och tycker om hur AGW hanteras, om det finns något som är värt namnet.
  Låt oss skilja på person och kommentar.
  Nu ska jag läsa vidare i en ny pocket.

  Köpt på Konsum i Idre. ”Nattfåk” av Johan Theorin. Verkar OK
  Den jag läste i förrgår kunde jag inte släppa. ”1222 över havet”  av Anne Holt. Men den utspelade sig i trakter som jag upplevt…

 178. Bo Larsson

  Maggie,
   
  har du läst mina inlägg?

 179. Bo Larsson

  Uffeb,
   
  kan inte låta bli. Ska vi inte diskutera klimatfrågan här? Varför tar du då upp om barn ska tillverka våra prylar och vilka böcker du ska läsa?
   
  Skämt åsido, jag hoppas på en konstruktiv fortsättning med personer som läser och förstår  inläggen och ser världen som den är utan skygglappar.
   
  Dessutom kan det ju vara bra att man presentera information som är verifierbar som har med klimatfrågan att göra.

 180. Maggie du har fel

  Gunnar är lite mer än småtokig 😉
  http://bigbangneverhappened.org/
  (källan är Gunnars blogg)

 181. Det var Elling som börja

  En uppsluppen skojare från Limerick,
  gick på Tyrol och sa skål vänner drick!
  Nu ska ni få höra på mumma,
  Nu ska vi skälla på de dumma,
  och kvickt ad hoc, hacka ett partytrick
  En upprörd skojare från Limerick,
  hytte finger åt knorrhanen Ruskprick.
  Forskare har alltid varit skumma,
  de håller bara på med att  flumma
  titta skeptiskt på oskick som försiggick
  En ursinning skojare från Limerick,
  tappade sin mick för ett ögonblick.
  och slog istället på sin stora trumma,
  media var trots larmet märkbart ljumma.
  Skojaren hade gått på en grundprick
  En missförstådd skojare från Limerick
  alla helvetets eviga kval genomgick
  skrev brev som forskare förstumma
  på hut och hyfsat skick han tumma
  -You stink, you can put your hockeystick…
  En utbuad skojare från Limerick,
  vingla på Ströget med nedslagen blick.
  De förr raska benen var nu krumma,
  tyngda av verkliga datas summa
  ”Dold nedgång” är ökning i detta ögonblick
  En vaken.se skojare från Limerick
  hade sökt sanning på google och mailutskick
  Utbrast; Let´s dance out of Climategate
  In Copenhagen we´ll make love, not hate
  The truth is out there, stronger brick by brick
  En upplyst skojare från Limerick
  förnuftet återfick och gjorde en återblick:
  -Det finns bevis jag ”bara råkade” försumma.
  -Den enda som trodde mig va en liten gumma.
  I nyktert skick är clownen en hedersknyffel [sic.]

 182. Det var Elling som börja

  En ifrågasättande person från Bern,
  sökte lyckan ovan bruna moln i CERN.
  Hoppet det försvann i en dimma,
  det var bara kattguld som glimma.
  Sucka, bäst att jag tar mig järn

 183. Tomas

  Lite små intressant,
  Climategate reaches NASA, (Fox)
  http://www.youtube.com/watch?v=FZ2-ulYnfLo

 184. Ulf L

  Bra rutet Maggie! Det är din blogg och du som bestämmer.

 185. pekke

  MetOffice skall se över 160 år tempdata från alla länder.
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/04/uk-met-office-do-over-entire-global-temperature-series-160-years-worth/

 186. Staffan Pappila

  Alla slåss vi om att vara altruister och do-gooders, vare sig vi är skeptiker eller AGW-tillskyndare. Björn Lomborg är ett mkt bra exempel på detta. Min lilla poäng kandlar om det futila i dessa argument. I: För 300 år sedan var alla nationer fattiga. Idag inte så. Förutsättning: Billig energi. Välstånd/utveckling går hand i hand med god tillgång på billig energi. Politiskt omöjligt att minska energikonsumtionen. II: Kina/Indien m fl har inte höjt sitt välstånd p g a av den utvecklade världens bistånd, de gar gjort det alldeles själva. Fattigdomsfällor löses genom sociala reformer, t ex rule-by-law, jämställdhet, lagfarter (privat ägande), folkskolestadga, ränta, sexualupplysning m m. Listan kan göras lång.
     Varför är då Maggies blogg viktig? Jo, idéer bryts, hypoteser och teorier blöts. Chansen är ju att beslutsunderlaget blir bättre, än om bloggen inte funnits. Jag är en ivrig läsare av The climate scam.  
     Hade DNA-molekylen kartlagts redan i slutet av 1800-talet, så hade ju inte Svante Arrhenius varit en av grundarna till Statens institut för rashygien 1909. Varför? Beslutsunderlaget hade varit annorlunda.

 187. Iven Rambow

  Staffan Pappila
   Idag skrattar vi åt det som för 60 år sedan sades t.o.m. av dataexperter om datorernas framtida utveckling (en dator vägde drygt 1 ton och fyllde ett stort tempererat rum).
  Ingen kunde ana då att en dator skulle rymmas i en liten väska nu.
  Om 60 år kommer man att skratta åt våra dagars AGW-tillskyndare, om nya tekniker får resurser att utvecklas (bland annat nano-tekniken) eller också kommer man att gråta (om dagens AGW-tillskyndarna får råda om framtidens utveckling.

 188. Claudius

  Lena Krantz #151: Det där konstiga som hände med klimatforskningen och IPCC (redan från början) finns beskrivet av prof Garth Paltridge i ”The Climate Caper” — mycket läsvärd.
  Bo Larsson #57: Jag sätter visserligen ett rätt stort frågetecken inför dina långt avancerade åsikter om konspirationer, men det hindrar inte på något vis att jag håller med vad du säger mot slutet, dvs att det ofta är de ensamma fritänkarna som levererar de avgörande framstegen. Din lista kan byggas på med fler namn, t ex Warren och Marshall, de båda läkarna från Australien som 2005 fick Nobelpris för campylobacter pylori, dvs den bakterie som orsakar magsår.
  Maggie: Jag har all förståelse för att du vill ”nån sorts jävla ordning” på TCS. Alltså: Låt oss hålla oss till Saken. (Just nu gör Andreas Carlgren i Ekots lördagsintervju ett tappert försök att snacka bort Climategate etc etc.)

 189. Claudius

  Förresten, ALLA: Ni har väl sett till att få hem Stockholmsinitiativets mejlutskick!?

 190. ThomasJ

  Claudius #188/189: Du ska ha ett stort TACK för rekommendationen, för några månader sedan, att köpa/läsa ”The Climate Caper” – den boken borde vara av pliktlektyr för svamlare á la Carlgren etCons. 🙂
  Bekräftar oxo din rekommendation att ’ta hem’ Stockholmsinitiativets nyhetsbrev – just do it! Göran A. & team gör ett nedranns bra jobb, liksom [främst!] Maggie gör med TCS!
  Ni, alla, är ett helt otroligt bra stöd för mig – Varmt, djupt & megastort TACK till Er!  

   🙂
  [please keep this extremely good work up!]
   
  Mvh/TJ

 191. Claudius

  ThomasJ #190: Tipset kommer ursprungligen av Maggie här på TCS. Äras den som äras bör.
  Men jag gör gärna reklam för den vid tillfälle.

 192. Bo Larsson

  Det är med stor sorg i hjärtat man konstaterar människans inskränkthet och brist på insikt. Det är detta som är mänsklighetens egentliga problem.
   
  Om människan kunde tänka självständigt och se saker och ting som de är istället för att låta sig manipuleras skulle vi kunna lösa alla problem med lätthet. Människan är offer för de tankar som planteras i hennes huvud, vare sig det är AGW-hysteri eller konspirationsteori-paranoiker.

 193. Bo Larsson

  Det är med stor sorg i hjärtat man konstaterar människans inskränkthet och brist på insikt. Det är detta som är mänsklighetens egentliga problem.
   
  Om människan kunde tänka självständigt och se saker och ting som de är istället för att låta sig manipuleras skulle vi kunna lösa alla problem med lätthet. Människan är offer för de tankar som planteras i hennes huvud, vare sig det är AGW-hysteri eller konspirationsteori-paranoiker eller rasism eller något annat.

 194. Bo Larsson

  Fel i överföringen!

 195. Bo Larsson

  Oj, det blev av någon märklig anledning dubbelt – ngt fel  överföringen!

 196. Torsten Wedin

  Bo Larsson:
  Vi som kan tänka är ju censurerade här.
  Fy faaaaan Maggie! Adjö.

 197. Bosse #195
  … du är nog bevakad…

 198. … oops. Glömde ironigubben 🙂

 199. Bo Larsson

  Uffeb,
   
  snyggt namn förresten!
   
  Det är vi alla.
   
  Sen en lång tid tillbaka utan att de flesta vetat om det.
   
  Det gör saken desto mer angelägen.

 200. Bo Larsson

  Totte och andra som kan vara intresserade,
   
  jag har lagt ut riksdagsledamöterna emailadresser på min frus inaktiva bloggsida  (hon kom aldrig igång….)
   
  Där kan vi hålla grytan kokande!!
   
  http://befriandeinblickar.blogspot.com/

 201. Bosse L#200
  Har du kapat din frus blogg? Lever hon?
  Lägg av!!!!!

 202. Till Alla.
  Ursäkta att min nyfikenhet på människors tänkande utnyttjar den här bloggen ibland.
  Ska begränsa min nyfikenhet till klimatförändringar i fortsättningen… 🙂

 203. Bo Larsson #152
  Jag delar din böjelse för konspirationsteorier, för mig är de mer fängslande än korsord och Sudoki. Men jag tänker inte dela med mig av dem på Climate Scam, för att inte riskera Maggies och andras status. Ja, jag kan anses vara köpt, men vill kalla mig pragmatisk och utan vinstintresse. 
  När jag läser Staffan Pappila #186 känner jag att jag  är i gott sällskap, med vakna människor som tänker själva och reagerar.
  Jag tror att de svar Maggie fick på frågan varför människor som läser Climate Scam  har blivit skeptiska kan få en del vikt i riksdagsvalet  2010, och jag vill inte att det materialet ska bli kontaminerat av konspirationsteorier.
     

 204. Lena Krantz

  Claudius
  Intressant. Men jag är rätt glad för att jag har sett och konstaterat själv också även om det är hur intressant som helst att se att andra också har sett samma sak!

 205. Lena Krantz

  Bo Larsson
  Det finns alltid intressegrupper som lobbar för sin sak och det är bara att inse att det är ju vi på den här bloggen också. Jag är ju rätt mycket ute och kommenterar där jag kan så det är ju ett sätt.
  Är vi här en liten konspiration vi med kanske?
  😉

 206. Lena Krantz #205
  Hej Lena.
  Vore kul att tjata med dig om allt möjligt någonstans.
  Om inte Maggie öppnar ett sidospår i form av en allmänt kontaktskapande tjatblogg så kan väl du eller jag göra det?
  En tjatblogg som kan locka fler udda typer. Det kanske kan bli jättekul.
  Fniss och ”hi, hi” och 🙂

 207. Bo Larsson

  Gunnar Strandell #203,
   
  du kommenterar ett inlägg av Börje, inte av mig.
   
  Det är kanske trevligt att du intresserar dig för konpirationsteorier men jag har inge böjelse för sådant, jag sysslar i första hand med sådant som är verifierbart, i andra hand de ev slutssatser man kan dra av existerande fakta och bevis.
   
  Klimatfrågan och i synnherhet Köpenhamnsavtalet är intimt förknippade med  formandet av en i praktiken icke-demokratisk världsregering (global governance/government) som får befogenheter att globalt detaljbeskatta och därför också detaljkontrollera världens medborgare, vilket är nödvändigt för att effektivt kunna beskatta och också förhindra att någon släpper ut för mycket CO2 eller ”missbrukar” miljön, (t ex genom att ta ett varmt bad eller duscha ”för länge”).

   

  Om Sverige ansluter sig till Köpenhamnsavtalet  ger vi upp en stor del av vår suveränitet till denna skapelse. Köpenhamns-avtalet kommer (om det går igenom) att reglera all ekonomisk verksamhet i klimatismens namn. Alla CO2-utsläpp ska styras via en Carbon Market Regulatory Agency; varje land ska få en ”carbon budget”. Det här kan (och ska!) innebära spärrar för tillverkning, transporter, resor, jordbruk, gruvor, kraftverk.
  Högst upp ska finnas något som kallas Conference of the Parties (COP) med den slutliga makten att besluta och genomdriva. COP arbetar genom Adaption Fund Board, och därunder finns Copenhagen Climate Facility, ”The Facility” troende emellan. ”Samhällets struktur behöver ändras fundamentalt” (för att vi inte ska brinna upp). Under nuvarande ’splittrade ordning’ är detta omöjligt, så The Facility måste därför träda in ”med sådan lagstiftningsmakt som erfordras”. 
. The Facility ska styras av en exekutivkommitté, vars medlemmar ”kan bestå av representanter för relevanta intergovernmentala och non-governmentala intressenter”. Greenpeas, till exempel. 
. ”En massiv uppgradering av de finansiella resurserna” fordras givetvis. USA m.fl. måste bidra med 800 miljarder dollar den första femårsperioden, plus de ytterligare belopp som kan visa sig nödvändiga. COP ska ha rätt att ta ut skatter, till en början på flyg och sjöfart, senare efter behov.

  http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf
   
  Bakom IPCC ligger FN som i sig är en form av struktur för en globalt reglerande enhet som ges alltmer långtgående befogenheter att med tvång inkräkta på nationernas självbestämmanderätt. Man behöver ju vara Einstein för att inse  i vilken riktning detta utvecklas.
   
  Det är en sådan världsregering som har makt att uniformt reglera varje världsmedborgares liv som omtalats i decennier  bla i dokument från Council of Foreign Relations, The Trilateral Commission etc som The New World Order.
   
  Det senaste året har nödvändigheten av en ”New World Order” förts fram av världens ledare (googla får ni se).
   
  Nu senaste för några veckor sen uttalade EUs nye president att Köpenhamnsavtalet lägger grunden för  den nya världsordningen och om man läser själva avtalstexten så inser man att mötet egentligen inte handlar om klimatet i första hand utan om att lägga fast denna struktur för en världsregering.
   
  Så alla ni KTP:are (Konspirationsteoriparanoiker) med skygglappar, det här är inga teorier utan verkligheten som ni av någon märklig anledning vägrar att vilja se.
   
  Ni är så okunniga, naiva och dessutom arroganta i ert förhållningssätt. Ni avfärdar i er djupa okunnighet originaldokument och omfattande solida fakta och bevis med en axelryckning och ett hånleende som ”konspirationsteorier”. Man undrar ju om ni är riktigt kloka?
   
  Och som sagt, diskuterar man klimatfrågan så är det ounvikligt att diskutera existensen av the New World Order, den är som ett med klimatfrågan eftersom klimatbluffen ligger till grund för dess skapelse som vi nu ser i form av Köpenhamnsavtalet.

 208. Bo Larsson

  Lena,
   
  vad gulligt av dig!
   
  Konspirationer är regel, inte undantag. Konsiprationer har alltid funnits på alla plan i alla samhällen och grupper. Att varje konspiration också eftersträvar mer makt är också regel, inget undantag liksom ambitionen att få total makt i den rådande värld som existerar runtomkring.
   
  Om detta är fallet, vilket jag tror de flesta kan konstatera och hålla med om, så är det ju i så fall kanske viktigt att kunna identifiera konspirationer med ambition att skaffa sig världsherravälde? Eller?
   
  Och hur gör man då, då en konspiration av naturen är hemlig och konspiratörerna måste göra allt för hålla den hemlig?

 209. ThomasN

  Bo,
  Vi har noterat din länk.
  För dig och dem som så önskar är det väl lämpligt att köra vidare på ditt tema där.
  Själv har jag blivit en frekvent läsare av denna blogg men blir nu oerhört frustrerad att behöva scrolla igenom mängder av info som inte rör vad bloggen var ämnad att handla om.
  Det var väl också det som Maggie önskade, om jag såg rätt på inläggen igår!?
  Inte för att jag är ointresserad, Jag läser gärna och värderar olika infallsvinklar, men respekt för blogginnehavaren går ju före egna intressen. Eller hur?

 210. Bo Larsson

  Det är svårt att se annat än att bloggen var ämnad att handla om klimatbluffen och det är exakt det jag tar upp i mina inlägg och relaterade områden.
  Andra tar upp alla möjliga saker som inte har med saken att göra inklusive proppar bloggen full med limerickar. ?

 211. L

  Bo Larsson, vad du skriver är kanske nytt för dig. Tjatigt för andra…

 212. Lena Krantz

  Bo
  Visst är jag söt..
  😉
  Men allvarligt talat så tror jag att du talar för döva i just det här sammanhanget. Jag säger inte att jag vet eller inte vet jag bara säger att det inte är så många som är så särskilt intresserade. Jag säger inte heller att inte konspirationer finns men att de egentligen alltid finns och betänk att det här med internet finns numera. Det är inte längre lika lätt att dupera människor för information finns så lättillgängligt så att det här med att tänka själv är så mycket lättare.
  Vi lever ju i konsekvensen av detta just här och nu. En del forskare har inte fått den informationen de har rätt att få och sådant sprider sig på nätet och också ilskan och frustrationen över detta.
  Nej, allvarligt talat så tror jag att du gör bäst i att lägga ner det där med storkonspirationshärvan som du försöker framföra. Det kan vara sant eller inte men det spelar ingen roll just här….det är fel forum tror jag.

 213. Lena Krantz

  Uffeb
  Jag har ju en lite vilande idé om att ha en bloggträff någon gång. Det tycker jag skulle vara jättekul!
  Sedan så blir det ju så att man intresserar sig inte bara för det som sajten handlar om utan också för de människor som är här och kommenterar. Det är nog bara mänskligt.

 214. Bo Larsson

  Lena,
   
  jag för inte fram någon storkonspirationshärva, det är ju bara att läsa innantill i deras dokument, te x avtalet.
   
  Frågan är vad det får för konsekvenser och hur allvarligt det är? Så långt tror jag inte folk ser.
   
  L
   
  Vad menar du? Om det är ett så välkänt faktum varför håller folk på och tjatar om konspirationsteorier?

 215. Bo Larsson

  L,
   
  det kanske är tjatigt att hålla på att stöta klimatfrågan fram och tillbaka också enligt din mening?

 216. L

  Bo Larsson, du måste skilja på välkänt och faktum.

 217. Bo Larsson

  L,
   
  jag vet inte hur insatt du är men det konstiga är ju om man diskuterar klimatfrågan och the New World Order börjar KTP:arna hysteriskt att skrika sig hesa och kräva censur. Därför verkade det som om det behövdes ett klargörande av ngt som, jag håller med dig,  i själva verket är en självklarhet. Och ett välkänt. Faktum.

 218. Steve

  Maggie, greja en separat sandlåda åt konspirationsgänget, please!

 219. Steve

  Ni har blivit ombedda att sluta med konspirationspratet här, men ger totalt f-n i det.  Vanlig ordinär hövlighet saknar ni. 
  Och Lena Krantz — du bröt från början mot Maggies begäran… Kanske inte sett det, då.  Men nu så!

 220. L

  Bo Larsson, det räcker att avslöja klimatbluffen. Utan AGW, ingen NWO.

 221. Bo Larsson

  L
   
  right so!!

 222. Bo Larsson

  Steve,
   
  jag vet inte om du avser mina inlägg men jag känner mig inte träffad i vilket fall därför att  det är ngn slags hysteri grundad i okunnighet som ligger bakom uttalanden av ditt slag. Se mitt inlägg #207.

 223. Bo Larsson

  L
   
  du som verkar vara välinformerad, känner du till vilken juridisk form FN och IPCC har? Och i praktiken vem ”äger” den juridiska formen?

 224. Lena K #213
  Kul idé. Men ogenomförbar tror jag dessvärre.
  Sverige är ett avlångt land och det blir kostnader för  resor och övernattning för många av oss. 
  Och vad skulle det kunna leda till?
  Ungefär som att ordna en träff med okända människor i byn och prata.
  Men jag förstår hur du tänker. Man blir nyfiken på vad som finns bakom de olika kommentarerna på den här bloggen.

 225. Bo Larsson #207
  Jag ber om ursäkt för förvirringen med referensen i #203.
  Jag ville framhäva att jag delar Börjes åsikt att konspirationsteorier  inte behöver diskuteras på Climate Scam.   Under de år jag följt med har det fungerat utmärkt med länkar och litteraturhänvisningar och flera av oss nog mer pålästa  än du tror. Det ligger ingen nedvärdering i att vi vill slippa den diskussionen, men den för inte frågan framåt.
  Limerickar gör nog inte heller någon större nytta, men å andra sidan minns vi Tage Danielssons epos om sannolikhet.  
  Låt Climate Scam vara en väg till senaste nytt inom klimatområdet och delta i utvärderingen av fakta och diskussionen utifrån det.
  Du blir  automatiskt medlem i en ”konspiration” från människor som har argument för vad de påstår och som just nu  påstås prioritera ned framtiden för att ha det bra idag.  😉

 226. Aktuell reflexion
  När en fullblodsmaniker, som dessutom visar sig vara fullifanisk likt ektoparasiten, väl har hittat ett värddjur att slå sig ned på, finns inget annat botemedel än att låta tiden ha sin gång. Skulle i.o.f. sig kunna funka med Tenutex fast det kanske är svårt att applicera i bloggsammanhang.
  Så Maggie, hav istället förtröstan och för tusan: Håll ut och good luck  i Nopenhagen! 😉

 227. Claudius

  Nytt från SPPI:
  New Paper At SPPI on the climate email scandal

   
  http://scienceandpublicpolicy.org/originals/climategate.html
  Har inte hunnit läsa det själv

 228. Gunbo

  Bo Larsson,
  Ang. konspirationer: ”Frågan är vad det får för konsekvenser och hur allvarligt det är? ”
  Detta är pudelns kärna. En sund inställning till ev. konspirationer är att inse att i dagens värld med allt informationsflöde har konspirerande grupperingar mycket liten möjlighet att ta över hela världen och upprätta en totalitär regim. En stor del av världens länder har ett demokratiskt styrelsesätt med medborgare som har yttrandefrihet och många andra friheter. Maggies blogg är ett gott exempel på det. 
  Din rädsla för ett totalitärt maktövertagande av någon NWO-grupp är säkert genuin men betingad av en överdriven skräck som brukar kallas paranoia. Jag vet att det inte går att resonera bort detta tillstånd men du skulle må bra av att diskutera din rädsla med någon sakkunnig inom psykologi. Detta sagt i all välmening.

 229. AOH

  Snälla Gunbo
  Väck inte den björn ( Bo) som sover. Har vi inte haft nog med konspiration här hos TCS?

 230. Gunbo

  AOH,
  Förlåt!
  Men jag tycker inte att björnen sover precis.
  Jag ville mer hjälpa än stjälpa.

 231. Bo Larsson

  Ja, du Gunbo,
   
  det är inte mycket du vet inte. Konspirationsteori hit och dit, vad är det för ett löjligt snack. Jag sysslar inte med sånt, däremot verifierbara fakta och in synnerhet från interna och officiella dokument som alla kan kontrollera.
   
  Var det något mer du ville veta?

 232. Gunbo

  Bo,
  Det är tolkningen av dokumenten och ”fakta” som är det viktiga här.

 233. Bo Larsson

  Till er andra,
   
  kan man sammanfatta läget så här:
   
  a) även AGW-lägret accepterar att jordens medeltemperatur minskat de senaste decenniet.
   
  b) samtidigt har mängden CO2 skapad av människan ökat kraftigt globalt sett och att den mängden utgör merparten av den totala ökningen av CO2.
   
  c) att CRU utgör den viktigaste bidragsgivaren till IPCC av data rörande jordens temperaturförändringar.
   
  d) att i de hackade emailen framgår att dessa data manipulerats samt att de ansvariga på CRU har försört de rådata som tidigare insamlats rörande jordens temperaturförändringar.
   
  Ordet är fritt för kommentarer!
   
   

 234. L

  Bo Larsson, d) manipulerats kanske, men har du bevis för att rådata förstörts? Dom lär nog finnas kvar där dom är insamlade.

 235. Bo Larsson

  Gunbo,
   
  jajamänsan. Du kan börja med att läsa själva avtalstexten för Köpenhamnsmötet.

 236. Bo Larsson

  Är det inte klarlagt att chefen på CRU försört  de rådata de insamlat?