Döda papegojan-dèjá vu igen

Som några kanske noterade så presenterade FN och UNFCCC i går åter en ”Summary for Policymakers”, som ledstjärna för agenda vid ett kommande möte i december i Lima. Budskapet var som vanligt de senaste åren ”det är bråttom – vi kan fortsatt göra något nu, annars missar vi tvågradersmålet” (och kanske också 100 miljarder dollar årligen för att göda samma FN-byråkrati).

SVT åtföljde det med de vanliga klippen från allehanda översvämningar runt om i världen.

Om någon förväntat sig djupare kommentarer här om denna ”Summary for Policymakers for/by Dummies” på KU, så kanske ni blir besvikna. Det är ju bara ett omältande på byråkratisk nivå av vad man påstod i September 2013 i Stockholm:

 • ”Vi (IPCC-ledningen) är allt mer säkra” (samtidigt som verkliga observationer avviker allt mer från klimatmodellutfallen).

Följande citat från gårdagens GWPF-nyhetsbrev kanske räcker:

 • Scientists and officials are meeting in Denmark to edit what’s been termed the
  “most important document” on climate change. Concerns have been raised
  about the role of the government representatives here in Copenhagen.
  There are worries that government officials are trying to steer the
  science in a certain direction, to reflect their negotiating positions
  in the UN climate talks. One insider told BBC News that the chair of
  the IPCC, Dr Rajendra Pachauri, had to remind the delegates at one
  point that they were working on a summary for policymakers, not by
  them. –Matt McGrath, BBC News, 30 October 2014

Vi noterar ju via bloggstatistiken att antalet besök här går markant upp i samband med olika IPCC-relaterade utspel och liknande, vilket vi tolkar att man vänder sig hit för att få mer relevant information än den våra media vill och kan förmedla.

I detta speciella fall kan man bara sucka. Vi har hört allt detta till leda nu.

the

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AG

  Ang. IPCC och Klimatchatten vi skulle skicka in frågor till:

  ”Din fråga: IPCC projicerar en havsnivåökning på upp till 1 m vid slutet av detta århundrade (beroende på utsläppsscenario) vilket kräver en genomsnittlig ökning på bortåt 12 mm/år för återstoden av detta århundrade. Detta är c:a 4ggr nuvarande ökningstakt och större än den acceleration på 0.01 mm/år^2 som återfinns i några citerade studier (AR5 WG1 Report section 3.7.4). Vad ligger bakom den framtida projicerade ökningen? Hur mycket är den beroende av en samtidig ökning av GMST? har blivit besvarad av Sten Bergström: Den beräknade framtida ökningen beror i första hand på att uppvärmningen av haven leder till att vattnet expanderar samt på att isarna på land smälter. Det är alltså den globala temperaturhöjningen som driver detta. Detta mail går inte att svara på!”

  Jag noterar att man ger ett ärligt svar. Men om man inte vet, som så ofta i klimatsammanhang, varifrån kommer alla säkra slutsatser i SPM?

 2. Ingemar Nordin

  Bra Peter S,

  Vi kan också hänvisa till KUs kommentarer om AR5 som finns samlade här.

  https://www.klimatupplysningen.se/ipcc-rapporten-2013-09-27/

 3. ThomasJ

  Bra skriv, Peter! Tack för detta 😀 !

  Det är nedrans tur att ’off-knappen’ till TV/radio är nära till hands – desinformations-apparaten går redan på högvarv… 😉

  Mvh/TJ

 4. ThomasJ

  Benny Peiser intervju i BBC, länk:

  http://www.thegwpf.com/benny-peiser-what-does-the-ipcc-ar5-synthesis-report-tell-us/

  Mvh/TJ

 5. Michael

  Ask for evidence – intressant brittiskt initiativ, se http://www.askforevidence.org/articles/ask-for-evidence-online-launched-today

 6. Mats G

  Hörde kommentarer på P1 morse under rubriken ’Varför vi skall följa IPCC anvisningar’ eller liknande. Det lät lite slokörat faktiskt.

 7. Lasse Forss

  Jag har skrivit till flera journalister, bland annat till Föreningen Grävande Journalister, och ställt följande fråga: Hur kan det komma sig att katastrofvarningarna blir kraftfullar och kraftfullare trots att inte en enda prognos stämmer? Och hur kan det komma sig att inte en enda journalist frågar varför prognoserna hittills aldrig stämt. Det förefaller mig vara det mest naturliga. Men ingen vill gå in på det. Föreningen Grävande Journalister svarade att jag fick vända mig till den redaktion som jag menade inte fullföljde sitt uppdrag. Jag svarade FGJ att det var samtliga, så jag menade att det här är någonting för föreningen att ta i. Men det var det tydligen inte eftersom vidare svar uteblev.
  Nog måste det väl finnas någon journalist som läser KU? Och som kan berätta hur det förhåller sig. När det gäller kriget i Syrien så är det ju ingen journalist som ringer president Bashar al-Assad för att erhålla korrekt information till sina artiklar. Tvärt om så utsätter sig många för stora faror för att erövra sanningen. Ibland med tragiska resultat. Men när det gäller klimatet, så är man enbart megafon för de som aldrig fått rätt.
  Som journalist skulle jag vara väldigt nervös när jag konstaterar att det inte blir varmare, när Antarktis havsisis är rekordstor och när Arktis havsis är större än på tio år. Jag skulle vara nervös vid tanken på att när det nu håller på att bli kallare, så kommer alla att fråga varför jag inte ställde de för en journalist mest naturliga frågorna.

 8. pt

  Jag undrar!
  Presentationen av den senaste sammanfattningen av IPCC:s framställning får mig att undra.
  Jag tycker att det är så uppenbart att alla fakta talar emot en framtida klimatkatastrof .
  En svag temperaturökning på runt 0,6 grader under 1900-talet och ingen temperaturökning de senaste 17 åren.
  En mycket måttlig stigning av havsytan, i en takt vi sett under de senaste århundradena, en takt som inte förändrats.
  Ismängder vid polerna som pendlar fram och åter, men som över århundradena knappast har minskat.
  Inga väderkatastrofer som direkt kan sättas i samband med den måttliga temperaturökningen vi sett under 1900-talet.
  Vad bygger man då skräckscenariet på?
  Vad som får mig att undra är varför dessa skräckscenarier får stå så oemotsagda. Om det är som jag försökt sammanfatta ovan, borde väl en massa kloka människor från industrin, universiteten, KVA och andra vetenskapscenter reagera över IPCC:s utlåtande och inte stillatigande svälja allt som skrivs och de konsekvenser det får genom de politiska åtgärder som regeringar i många länder nu vidtar.
  Blandar man ihop frågan med miljöförstöringen och slöseri med naturtillgångar, som ju är något helt annat än den klimatkatastrof man hotar med? Eller vågar man inte sticka ut hakan? Eller är hotet en verklighet som vi absolut bör försöka vidta åtgärder emot?

 9. Monodemon

  Bland public service’ många bottennapp för att uppmärksamma årets väckelsemöte kan repriseringen av länkat radioteaterstycke särskilt nämnas:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/451751?programid=965

 10. AG

  ……..Också min fråga nr 2.

  Din fråga: Det har föreslagits (e.g., Meehl et al., Nature Climate Change 1, 360 (2011)) att “the missing heat” har gått ned i djuphavet, vilket har resulterat i en i storleksordningen mK temperaturökning där. (IPCC hävdar “…a possible redistribution of heat within the ocean.”) o Har befintliga data från djuphavet tillräcklig täckning och med tillräckligt låg osäkerhet för att stödja detta påstående rent kvantitativt? o Vilken process ligger bakom att värmen plötsligt började gå ned i djuphavet just vid millenieskiftet? o Vad skulle kunna få denna process att upphöra? o Finns det någon känd process som medför att den eventuellt lagrade värmen nere i djuphavet så småningom överförs till atmosfären?? har blivit besvarad av Ralf Döscher :
  Temperaturmätningar under 2000 m är få. Därför är det svårt att bekräfta hypotesen med enbart observationsdata. Olika globala klimatmodell ger perioder med ökad värmeupptagning av havet. Varför det händer just nu, finns ingen förklaring till. Temperatursignaler i djupa havet kan behöva några hundra år för att kommer till ytan. Aktuella ”reanalyser” (model, kombinerad med observationer) bekräftar bilden att en ökad värmeabsorption i oceanen spelar en roll.
  Det finns alternativa förklaringar för det aktuella uppehållet i den atmosfäriska temperaturökningen. Bl.a. en reducerat temperatur i den östra delen av Pacifiska oceanen.
  Detta mail går inte att svara på!

  Jag trodde i min enfald att man skrapat ihop Sveriges vassaste experter inom området? Det är lite fikapaus-karaktär över kvaliteten i svaren. Men det är iallafall intressant att man inte kan svara på denna fråga heller! Återigen: varifrån kommer isåfall den ohejdade säkerheten i slutsatserna?

 11. Bim

  Men Peter, då!
  Har du inte hört att Ban ki Moon alldeles själv med egna ögon varit och tittat när glaciärerna smälter.

  Varför han inte är glad och nöjd när glaciärerna smälter på sommaren begriper jag inte?
  Annars hade ju glaciärerna växt varje år och till slut bildat en inlandsis. och miljarder människor Himalaya hade blivit utan sötvatten.
  Det vore ju inte så kul för politikerna som då varit tvungna att importera koldioxid från någon annan planet för att fixa problemet.

 12. AG

  ……..Också min fråga nr 2.

  Din fråga: Det har föreslagits (e.g., Meehl et al., Nature Climate Change 1, 360 (2011)) att “the missing heat” har gått ned i djuphavet, vilket har resulterat i en i storleksordningen mK temperaturökning där. (IPCC hävdar “…a possible redistribution of heat within the ocean.”) o Har befintliga data från djuphavet tillräcklig täckning och med tillräckligt låg osäkerhet för att stödja detta påstående rent kvantitativt? o Vilken process ligger bakom att värmen plötsligt började gå ned i djuphavet just vid millenieskiftet? o Vad skulle kunna få denna process att upphöra? o Finns det någon känd process som medför att den eventuellt lagrade värmen nere i djuphavet så småningom överförs till atmosfären?? har blivit besvarad av Ralf Döscher :
  Temperaturmätningar under 2000 m är få. Därför är det svårt att bekräfta hypotesen med enbart observationsdata. Olika globala klimatmodell ger perioder med ökad värmeupptagning av havet. Varför det händer just nu, finns ingen förklaring till. Temperatursignaler i djupa havet kan behöva några hundra år för att kommer till ytan. Aktuella ”reanalyser” (model, kombinerad med observationer) bekräftar bilden att en ökad värmeabsorption i oceanen spelar en roll.
  Det finns alternativa förklaringar för det aktuella uppehållet i den atmosfäriska temperaturökningen. Bl.a. en reducerat temperatur i den östra delen av Pacifiska oceanen.
  Detta mail går inte att svara på!

  Jag trodde i min enfald att man skrapat ihop Sveriges vassaste experter inom området? Det är lite fikapaus-karaktär över kvaliteten i svaren. Men det är iallafall intressant att man inte kan svara på denna fråga heller! Återigen: varifrån kommer isåfall den ohejdade säkerheten i slutsatserna?

 13. Lasse

  Noterar att vi är få som är aktiva på chatten.
  Känns lyxigt på nåt vis -fått 7 frågor besvarade.
  Inget nytt men jag förundras över att det inte är fler som passar på.

  Kanske är det ”science is settled” som råder?

  Kanske kan frågorna ställas så att fler får upp ögonen för att det är en vag politisk process som pågår.

 14. Alienna

  Lasse #13
  Jag passade på … att skälla på dem … gånger tre tror jag det blev… 😀

 15. Slabadang

  SMHIs ”chat”! ::

  det är kul att läsa alla svar av typen ”Gioddag yxskaft”. Vad som tydligt framgår är att de inte har en aning om någonting och flyttar målstolparna efter behag för sin ofalsifierbara CAGW-hypotes. De har ju intecknat precis alla ”trender” eller oväder som bevis på CAGW förekomster eller frånvaron av extremväder eller temperaturutveckling förklaras med hjälp av den gränslösa volym hypotesen istället som bekräftelse på att den är korrekt! 🙂 Rena Grönköping!!

  Han Bärring är ju direkt rolig och pratar om att det trendlösa tilltåndet GMT befinner sig i ”inte alls är ovanligt” förbaskat kul med tanke på att enligt de klimatmodeller han jobbar med så föreligger det NOLL sannolikhet att den skulle förkomma. Man kan bara skratta åt gubbarna. Partiska figurer som hänvisar till partiska studier … och svamlar så det löddrar när Antarktis Hiatusen Havsnivåer Stormar Solinstrålning skall behandlas. Bärring är verkligen skitkul då han samtidigt avslöjar de dubbla måttstockarna och partiskheten i vad han anser vara ”osäkert”. Vi kan lätt summera reglerna som styr. Alla observationer av tex moln, antarktis isutbredning, ökad solinstrålning betecknas som ”osäkra” med utrednkngen av den europeiska värmeböljan skall ses som ”bevis” samtidigt som motsvarande köldrekord i Europa lämnas därhän utan ”klimatvetenskaplig analys”.

  Så Bärrings regel blir enligt följande. Alla observationer som står i kontrast till CAGW betecknas som ”osäkra” medan fria spekulationer baserat på klimatmodeller som inte har en siffra rätt betecknas som säkra. J— ligt kul får man lov att säga ? 🙂

  Färre stormar = CAGW
  Fler stormar = CAGW
  Inga stormar= CAGW
  Mer snö = CAGW
  Mindre snö= CAGW
  Köldrekord =CAGW
  Värmerekord =CAGW
  Mer is i Antarktis = CAGW
  Mindre is i Antarktis= CAGW
  Tillväxt av Arktis is =CAGW
  Mindre is Arktis = CAGW
  Mer snö = CAGW
  Mindre snö = CAGW
  Torka =CAGW
  Översvämning=CAGW
  Ingen signal inom alla klimatindikatorer= CAGW (mönstren påstås istället förändras)
  Avvikelser från CAGW = naturliga variationer (som inte är definerade och läggs till efterhand)
  Samstämmighet med CAGW= bekräftelse på CAGW
  Observationer som inte kan placeras= CAGW (climate disruption)
  Fler extremväder = CAGW
  Färre extremväder = CAGW
  Temperaturökning= CAGW
  Temperaturstillestånd= CAGW

  Visst är det skitkul att se vilken perverterad klimatastrologisk ”vetenskap” de representerar?

 16. Alienna

  Slabadang…

  Men Du måste väl ändå respektera att dom är landets Klimatexperter!
  Det är dom som har (den heliga) ”kunskapen”, som övriga medborgare skall rätta sig efter.

 17. Lasse

  #15 Slabadang
  De var väldigt tydliga och svarade korrekt och precist på ett sätt som inte förargade mig.
  Famla-det gör vi väl alla?
  Man kan dock sakna självinsikten i detta famlandet -men det framgick tydligt.
  IPCC som är ett politiskt dokument sätter gränserna för deras svar och förhindrar större självständigt ifrågasättanden. Är man klimatexpert på SMHI så är man ett politiskt verktyg för IPCC.
  Roligast var svaret om 1900 talets olika värmeperioder-två olika orsaker!
  Samt svaret på varför haven plötsligt skulle svälja värmen på ett annat sätt efter 2000 talet!
  Samtliga frågor var mer eller mindre ifrågasättande!
  Grodan som ynglade av sig tog priset!
  År 1899 slogs Novemberrekordet!
  Det ställer svaret:”Våra vintrar har generellt blivit varmare, och det kan öka risken för att organismer under vintern reagerar som om det vore vår.” i perspektiv!
  Men vissa läser det som skrivs här-vilket är lovande!

 18. Slabadang

  Josh sammanfattar IPCCrapporten med hjälp av en enda bild! 🙂 🙂 🙂

  http://www.bishop-hill.net/blog/2014/11/3/made-up-science-josh-300.html

  Klockren!

 19. Lasse

  Tillägg!
  Surfar runt på SMHIs sidor och finner mycket roligt-bla om historiska översvämningar.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-oversvamningar-1.7827
  ”Vårfloden i Stockholm var en av de största i mannaminne. Vattenståndet vid Slussen var en bra bit över fem meter. Flera kvarter stod under vatten,”
  Klimatförändringens fel?
  1904!
  Men följande bör nog revideras:
  ”FNs klimatpanel (IPCC) redovisade år 2007 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 18-59 centimeter. Men nya resultat pekar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning.”

  IPCC säger tvärt om att denna nivå är osannolik!
  Vilket även Sten B upprepade.
  Fast det är väl alarmistisk man vill vara!
  Då blir det svårt nå kajkanten 2100!

 20. FÅGELSKÅDNING
  Fågelmetaforererna flaxar kring IPCC’s senaste rapport.
  Peter citerar träffsäkert sin favorit om den döda Pythonpapegojan.
  USAs utrikesminister Kerry säger att det är den sista kanariefågeln – och syftar då på den som varnar för luftblandningen i en gruvgång. Dvs en liknelse på mycket låg nivå.
  För egen del lägger jag gärna till ankan. En riktigt välfödd mediaanka.
  /C-G

 21. Lasse

  Är ingen fågelexpert.
  Men den irriterande fågeln som stör idyllen(Hackspetten) eller om det nu är Kalle som försöker fånga den flyende idyllen tycker jag kan användas .
  https://www.youtube.com/watch?v=anrmOfzg_tg

 22. Ingemar Nordin

  C-G #20,

  Förr var det polarisen som kanariefågeln, sedan blev det snötäcket på norra halvklotet, sedan blev det havstemperaturen, och nu är det … hur vädret var i går i Norrköping???

 23. Håkan Bergman

  Det skulle ju kunna vara en sån här också.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Skvader#mediaviewer/File:Skvader.jpg

 24. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs.
  Jag tycker att det är värt att uppmärksamma att kärnkraft även i den här rapporten nämns som ett sätt att minska fossilberoendet.
  Sökning på ”nuclear” ger 13 träffar.

  Två citat:
  ”In the absence or under limited availability of mitigation technologies (such as bioenergy, CCS, and their combination BECCS, nuclear, wind and solar), mitigation costs can increase substantially depending on the technology considered.”

  ”Among these low-carbon technologies, a growing number of RE technologies have achieved a level of maturity to enable deployment at significant scale since AR4 (robust evidence, high agreement) and nuclear energy is a mature low-GHG emission source of baseload power, but its share of global electricity generation has been declining (since 1993).”

  Däremot tycker jag att det är anmärkningsvärt att man i tabell 4.5 på sid SYR-75 i översta raden bara tar upp uranbaserad kärnkraft, när man i allt annat har hundraårsperspektiv på utvecklingen.

  Under alla omständigheter ser Tyskland och miljöpartiet i Sverige ut att kunna bli isolerade och överkörda i kärnkraftsfrågan vid kommande klimatmöten.
  Merkel sade efter Köpenhamn att hon inte tänker låta sig förödmjukas en gång till.

 25. Det finns anmärkningsvärda saker i samband med denna presentation enligt denna artikel som jag just stötte på i Telegraph:
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/11204289/Alarmist-green-groups-made-exaggerated-claims-about-global-warming-UN-climate-change-scientist-says.html

  ”Green groups have been unhelpfully “alarmist” in making the case for tackling global warming – but the world now needs to take urgent and radical action if it wants to prevent dangerous climate change, leading UN scientists have said.
  Some claims that non-governmental organisations have made about climate change “have undoubtedly been exaggerated”, Professor Myles Allen, one of the lead authors of a major new report from the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) said.”

  Myles Allen sade också:

  “People think climate change is just all about melting icecaps and the Arctic, the reality is climate change is about the weather changing in many parts of the world including where many people live,”

  Det mesta är ju som sagt av Peter de gamla vanliga tongångarna:

  ”Ban Ki-moon, the UN secretary general, said the report showed “massive and urgent and immediate action” was required to cut greenhouse gas emissions to prevent warming of more than 2C above pre-industrial levels, the threshold regarded as dangerous.
  To achieve this, global emissions must fall by at least 40 per cent by 2050 from 2010 levels, and be cut to zero – or even “negative” – by the end of the century. Negative emissions could entail huge programmes of planting forests to absorb carbon dioxide from the atmosphere.”

  Fyrtio procent minskning till 2050. Av detta tycker inte jag att det följer att vi i Sverige för att vara med på detta behöver lägga om vår livsstil i självspäkande anda. Dessutom tycker jag att de som verkligen är starkt gröntroende borde ta till sig den sista meningen i citatet. Där kan man verkligen verka praktiskt för sin övertygelse, nämligen att börja plantera träd redan nu, det finns ju ingen anledning att vänta, och man kan odla andra snabbväxande växter och sedan konservera dem som det sker i torvmossar fast man kan göra det mycket fortare.

  Men Rajenda Pachauri sade ockå detta:

  ”But he dismissed claims by green groups that the forecasts rendered much of the world’s oil and gas reserves “unburnable”. “I don’t think one can translate the findings into fossil fuel assets becoming redundant because with CCS it is entirely possible that fossil fuels can continue to be used on a large scale,” he said.”

  Det är inte bara klimatkänsligheten som visar en fallande trend. Nu ser vi trenden också i själva klimathotet. I vissa kretsar bland gröna grupper kommer man nog att sätta kaffet i halsen när man läser detta, gissningsvis också Åsa Romson.

 26. Håkan Bergman

  Så man tror fortfarande på CCS, rätt otroligt. Eller är det bara en ursäkt under en övergångsperiod?
  Men Åsa kan ju glädja sig åt att nybilsförsäljningen börjar ta fart, fortsätter det så några år så får vi ner utsläppen från vägtrafiken rejält.
  http://www.dn.se/ekonomi/fler-bilar-registrerade-i-oktober/

 27. Evidence

  Hej!

  Otroligt irriterande att se all dis-info om global warming.
  Trots det är saken avgjord – rörelsen har stannat av – och kommer gå under i sin egen propaganda + dålig ekonomi.
  Det finns ju hur mycket info som helst för det sunda förnuftet och som matchar ett logiskt tänkande – men finns det några siter som samlar rent – granskade vetenskapliga undersökningar – som lätt går att använda och som motsäger global uppvärmning.
  Jag söker lätt tillgängligt, samlat vetenskapliga bevis, alltså – då logiskt tänkande oftast inte är en framkomlig väg när saken skall diskuteras med medier etc.
  Tar gärna emot tips på detta!

  Tack för en trevlig site (KU) som jag upptäckte nyss!;)

 28. Pingback

  […] mail som kommenterade IPCC`s senaste rapport. Den har ju diskuterats flitigt här på denna blogg, här och här. Jag måste dock erkänna att jag inte ens visste att det var stor […]

 29. Pingback

  […] presenterades av FNs klimatpanel (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change) häromdagen, se här, här och här. Att klimatvetenskapen visar en trend mot lägre klimatkänslighet var nog inte det […]