Döda fåglar sjunger inte

Död örn
SVT hade en serie granskande inslag vad gäller vindkraften i mars i år. Eftersom en hel del kritik kom fram har vissa menat att rapporteringen har varit orättvis. Det gäller ex Svensk Vindkraftförening som har intervjuats av Sveriges Radio.   Johanna Olesen, ordförande Svensk Vindkraftförening, har skrivit en debattartikel i Dagens samhälle där hon menar att vindkraften sliter i motvind. Det är viktigt att hela branschen går ut och bemöter felaktigheter och överdrifter för fakta finns ju menar hon.
Enligt Johanna Olesen kommer inte så många vindkraftverk som SVT redovisade att verkligen byggas, vindkraft påverkar turismen mycket lite, fåglar dör av annan anledning än vindkraftverk och slutligen får vindkraften endast en tredjedel av subventionerna från elcertifikatsystemet.
Utifrån det Johanna Olesen skriver borde hon kanske uppdatera sina kunskaper något. Det har kommit en ny studie, Estimates of bird collision mortality at wind facilities in the contiguous United States, som tittat på vindkraft i USA. I studien kommer man fram till att dödligheten är större än man tidigare trott. Detsamma gäller Sverige enligt en undersökning gjord på Gotland. Enligt SLU har 16 förolyckade örnar hittats i Sverige helt utan systematisk letning.
Kvällsposten rapporterade nyligen om en död kungsörn. Det finns ca 1000 kungsörnar i Sverige men nu finns det en mindre. Fågeln blev kluven i fyra bitar av ett vindkraftverk. Dagen efter fick en havsörn sätta livet till i en liknande händelse. Ytterligare ett exempel är en havsörn som klövs i fyra delar utanför Kristianstad.
Magnus Edelius, talesman i föreningen Katastrofhjälp fåglar och vilt, KFV, menar att de här händelserna bara är några i raden av alla olyckor och att det finns ett stort mörkertal.
– En fågel som fastnar i propellerbladen och faller till marken äts som regel upp av viltet i området och då försvinner bevisen.
Att avfärda kritiken vad gäller döda fåglar genom att hänvisa till det totala antalet dödade fåglar är inte relevant i sammanhanget. Det är inte det som ornitologerna är oroade för. Det här handlar om fåglar som är speciellt utsatta av just vindkraftverk och speciellt stora rovfåglar. Båda exempelvis havsörn och kungsörn har inte så stor population i Sverige och räknas därför som känsliga.
Hur turismen påverkas av vindkraftverk borde väl vara ganska dåligt undersökt än så länge tycker jag. I början finns kanske ett nyhetens behag som mattas av med tiden. Man måste ju självklart också se till att man gör goda undersökningar med adekvata frågor. Människor som åker från Tyskland till Sverige gör det ju inte för att bada i första hand. Vandring och fiske är förmodligen mer intressant, speciellt i norra Sverige. Den fria naturen och lockelsen om ”Europas sista vildmark” förväntas ge turister i norr. Men kanske har Johanna Olesen underdrivit även denna kritik mot vindkraft? Ja det menar Berndt Lundqvist i Härnösand i ett debattinlägg.
Men i Kinda blev det inga vindkraftverk. Eon drog sig ur helt frivilligt då de inte ansåg satsingen skulle bli lönsam. Kommunalrådet Pia Tingvall, säger, i en intervju i Östnytt, att hon förstår anledningen till att Eon drar sig ut men att det är beklagligt.
– Vi förlorar ju en möjlighet att vara delaktiga i att ställa om energiproduktionen till en hållbar energiproduktion som vi alla behöver vara med och bidra till i våran värld, säger Pia Tingvall.
När Pia Tingvall uttrycker sig så säkert om vindkraftens hållbarhet undrar jag om hon verkligen har fått all fakta på bordet? Både Pia och Johanna sjunger vindkraftens lov. Det gör knappast de döda fåglarna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det är ett faktum att vindkraftverk dödar fåglar, på samma sätt som andra störande företeelser i luften, som exempelvis flyget och byggnader. Därför är det angeläget att nya etableringar prövas även mot den riskbilden, t.ex. då det gäller örnar som ofta finns i de havsnära områden som är tekniskt lämpade för vindkraft.
  Vår produktion av elektricitet leder även med övriga energislag till en påverkan på djurlivet. Vattenkraften dödar mycket fisk direkt i kraftverken, men också indirekt genom att fiskens livsförutsättningar förändrats. Vid kärnkraftverken dör också stora mängder fisk, både direkt vid kylvattenintagen, men också p.g.a. förändrad vattentemperatur vid utsläppet av det uppvärmda vattnet.
  Åter till fågellivet, så är det miljontals fåglar som dör varje år till följd av att de flyger in i byggnader och byggnadsverk av olika slag. En undersökning i USA visar att det enbart i det landet handlar om över 100.000.000 fåglar. Att vindkraften skördar en liten del av dessa offer är alltså en fullt logisk följd av byggnadsverkets storlek. Fönstren på en byggnad är en större fara för fåglar än ett snurrande vindkraftverk, eftersom fåglarna ser rörliga hinder bättre än stillastående.
  Därför ska vi nog inte heller överdriva just dessa byggnadsverks påverkan på fågellivet, annat än just då att ta hänsyn till särskilt känsliga arter vid val av etableringsområden.

 2. Thomas P

  ”En annan förändring i landskapet som har missgynnat storken är alla stora kraftledningar och annan infrastruktur (vägar, järnvägar) som har vuxit fram. För vuxna storkar i Västeuropa är den vanligaste dödsorsaken att de flugit emot eller bränt ihjäl sig på en kraftledning.
  I Spanien är detta ett så stort problem att bönder på vissa håll låter bli att odla under kraftledningarna eftersom brinnande storkar annars riskerar att antända hela plantager… ”
  http://storkprojektet.se/sida_historik_forsvann.shtml
  För någon vecka sedan var jag på centralstation när en kråka(?) kortslöt luftledningen. Det lät som en mindre bombexplosion och av fågeln lär inte blivit mycket kvar.

 3. HenrikM

  Gunnar #1
  Det är väl en sak om verksamhet som är nyttig (ekonomisk nyttig) för mänskligheten dödar fåglar. Vindkraft är inte nyttig, den måste subventioneras för kunna producera elström till konkurrensmässiga priser. Dödandet är ett rent ”nöjes”-dödande från mänskligheten.

 4. Jarek Luberek

  Undrar vem skall skriva uppföljaren på ”Silent Spring” denna gång?

 5. Apan

  Dödar verkligen det varma kylvattnet några fiskar? Det borde ju bli en näst intill statisk temperaturgradient från utloppet. Klarar inte fisken av att rymma från detta lokala fenomen?

 6. lennart bengtssonl

  Ett alldeles utmärkt bidrag Lena!
  Att vindkraften har en dylik högst oetisk uppfattning är knappast förvånansvärt med alla stora ekonomiska intressen bakom sig. Däremot är det obegripligt att naturvårdsintressena med WWF och Greenpeace i spetsen kan fortsätta sin cyniska lögnkampanj understött av omfattande annonskampanjer. Inser inte folk vad de håller på med genom att stödja dessa organisationer! Jag kan inte förstå varför inte unga människor blir uppbragda inför detta systematiska utrotande av våra fåglar och förstörelsen av vår vildmark. Har hjärntvätten verkligen trängt så djupt in i sinnena finns det snart inget hopp mer.
  LennartB

 7. Daniel Wiklund

  Varför ska man bygga vindkraftverk i Norrbotten,här finns ett stort elöverskott. Landshövdingen har tillsammans med kommunalråden i dom största kommunerna uttalat en önskan att å hit fler serverhallar typ de som Facebook har i Luleå(snart två stycken). Han säger att det finns el för minst 40 hallar. Hallen som nu finns i Luleå drar el motsvarande 36000 villor. Man planerar Europas största vindpark i Markbygden utanför Piteå. Centerpartiet (Lööf)tar åt sig äran för att Facebook placerat sig Luleå,dom fick ju 120 miljoner av staten.

 8. Brandingenjör

  Det har ju utförts ett flertal utredningar i Sverige om fåglar som kolliderar med vindkraftverk. Sammanställningar av forskning från andra länder har också gjorts.
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
  All elproduktion påverkar vår miljö. Djur dör av alla produktionsslag. När det gäller biobränslen så är det transporterna som orsakar mest djurskador. En lastbil för skogstransporter kolliderar med vilt flera gånger varje år. Flera av kollisionerna är med fåglar, ofta rovfåglar som äter på annat påkört vilt.
  När det gäller vattenkraft och kondenskraftverk så förklarar Gunnar Kjelldal ovan problemet. Vid Forsmark rengörs kylvattenintag och -pumpar regelbundet från rester av död fisk och andra döda vattendjur. Även fåglar har dött i kylvattenintagen. Hur mycket fisk som dödas vid Forsmark är okänt, men det är många ton varje år.
  Jämfört med annan energiproduktion så är miljöskadorna från vindkraft små. Det som verkligen är det stora problemet med vindkraft är att de inte är osynliga och det går åt väldigt många så det har en stor visuell påverkan på miljön.

 9. Mr.G.

  …och glöm inte alla katter som får vara ute…de tar i snitt en liten fågel om dan vilket inte deras ägare vill höra talas om…och fågeljakten….men jag håller med om att Vindkraft är en dålig idé! Det kan vi ju tacka de moderna eldrivna mjölkvarnarna för.
  Men läs gärna detta som avslutning:
  German Consumer Agency Issues Open Letter, Warns Deutsche Bank Of “Dubious Renewable Energy…Burdens Of Over 1 Trillion Euros Feared:
  http://notrickszone.com/2014/04/30/german-consumer-agency-issues-open-letter-warns-deutsche-bank-of-dubious-renewable-energy-burdens-of-over-1-trillion-euros-feared/

 10. Arne

  @Brandingenjör:8
  Nej det verkligt stora problemet med vindkraftverk är att de ej är lönsamma, inte ens när det blåser!

 11. Peter F

  Gunnar #1
  ”Varmvattenutsläppet vid kärnkraftvärket Forsmark är ett av sveriges bästa fiskevatten för abborre och även för annan fisk. Tio-i-topplistan för abborre
  domineras totalt av abborre från området runt Forsmarks varmvattenutsläpp.
  Forsmarks kärnkraftverk ligger vid Öregrundsgrepen ca 6 mil sydost om
  Gävle. Vattnet har som minst en temperatur på 10 grader. Det sprutar ut
  130 kubikmeter vatten/sekund. Det motsvarar vatten flödet i en normal svensk älv. Under en vinter fångades det 27 abborrar över 1,6 kg.”
  Rätt ska vara rätt.

 12. Slabadang

  Vi kan baa invänta kollapsen!
  satsningen på vindkraft är ju liksom totalgalen från början till slut och inget av vad som utlovas håller vid närmare gransning. Tar vi det svenska perspektivet med sin redan koldioxidfria elproduktion så är det liksom att leva i ett Orwellskt samhälle.
  DEN här grabben på SVT är en tvättäkta politruk. Herr Fredriksson är en fogloig grabb utan integritet och självständighet. Prsentationen om vad EUvalet handlar om är 2.5 minuters DESINFORMATION. Att allmänhetens förtroende är bortsopat eller att EU fiaskot är uppenbart när INGA målsättningar uppfyllts.
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/darfor-ska-vi-bry-oss-om-eu-valet

 13. Börje S.

  Förutom den aldrig tidigare skådade miljöförödelse dessa meningslösa propellerförsedda stolpar ställer till med så finns en ytterligare nackdel: De håller inte så länge som antagits. Facit hittills tyder på att livslängden ligger mellan 12 till 15 år.
  http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/miljo/vindkraftverk-slits-hart/
  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/9770837/Wind-farm-turbines-wear-sooner-than-expected-says-study.html
  Sedan undrar jag vad som händer om/när kraftverket skenar. Oljan i verket antänds, kompositen i propellern likaså. Brinnande bitar slungas ut i skogen som strax står i ljusan låga.
  http://turbinesonfire.org/gallery
  Fråga till signaturen Brandingenjör: Kan man släcka en sådan brand genom att kissa på den? Eller måsta jag offra bilbrandsläckaren jag har i bagaget?

 14. Mr.G.

  En ”fågel” som sjunger UT hos oss har hamnat i mycket kvalificerat och gott sällskap!
  Professor Lennart Bengtsson Joins GWPF Academic Advisory Council.
  http://www.thegwpf.org/professor-lennart-bengtsson-joins-gwpf-academic-advisory-council/

 15. Mr.G.

  En fågel som sjunger UT har hamnat i mycket kvalificerat och gott sällskap!
  Press Release 01/05/14
  Professor Lennart Bengtsson Joins GWPF Academic Advisory Council
  http://www.thegwpf.org/professor-lennart-bengtsson-joins-gwpf-academic-advisory-council/

 16. Börje S.

  #8 Brandingenjör
  Uppgift att lösa
  Ponera att en storm drar över nejden. Ett av tusen vindkraftverk blockerar inte propellern p g a tekniskt fel.
  Lagren kärvar och det börjar brinna så smått. Barndkår larmas och är på plats 30 minuter senare. Då har oljan börjat brinna. Propellerhuset är beläget 168 meter ovan jord. Helikoptersläckning är inte att tänka på (>30 sekundmeter). Snart kommer glödande och brinnande delar slängas till höger och vänster över den milsvida skogen. Skogsbrand utbryter under full storm.
  Hur löser brandkåren situationen?

 17. Brandingenjör

  #10 Arne
  Om vindkraft är lönsamt eller inte tänker jag inte diskutera. Om det vore så olönsamt som det påstås här så är det förvånande att så många vindkraftverk blivit byggda.
  Jag har jobbat med brandskydd av det mesta som har med svensk elproduktion att göra. Kraftvärme, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft m m. När det gäller elproduktion har jag mest har jag jobbat med kraftvärme. Jag tror alla här förstår att branskyddsproblemen är mycket mer omfattande i ett kraftverk där det eldas ett bränsle än där energin kommer från vinden eller ett vattenfall. Personligen tycker jag olja är jobbigaste bränslet, för det kan ställa till stora miljöproblem om det läcker ut. Smörjolja finns i alla kraftverk, men mängderna är begränsade. I vattenkraftverk så försvinner smörjoljan ofta i vattnet vid haverier vilket inte ger någon brandrisk men ett annat miljöproblem.
  #11 Peter
  Det Gunnar Kjelldal menar är nog att det är betydligt vanligare med parasiter hos fiskar runt våra kärnkraftverk. Men som sagt, det finns ingen elproduktion som är befriad från miljöförstöring.

 18. Adolf Goreing

  Ang. vindkraften så måste den självklara frågan väl vara om det finns ett enda hållbart skäl för den att existera i Sverige? Tycker att verkligheten och KU har visat svaret hur många gånger som helst: NEJ

 19. Börje S.

  En annan brandrisk jag inte tänkt på: Blixtnedslag, inte ovanligt.
  http://turbinesonfire.org/gallery

 20. Börje S.

  En till:
  http://turbinesonfire.org/wp-content/uploads/2012/09/Explicit-Wind-turbine-fire.pdf

 21. Pär Green

  1 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/05/01 kl. 08:40
  ”Därför ska vi nog inte heller överdriva just dessa byggnadsverks påverkan på fågellivet”
  Det största problemet är just överdriften med en nytta eller behov av vindfjollor!
  Med tendens och förutsättningar till sunt förnuft, behövas enbart enstaka faktainsamling på:
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 22. Brandingenjör

  #13 Börje S
  Jag trodde alla vid det här laget visste att utredningen som REF, Renewable energy foundation, gjort är en bluff. REF är en brittisk vindkraftshatarförening och uppgifterna i utredningen stämmer inte. Om Du läser utredningen så ser Du att källhänvisningar saknas. Danska Energinet är en av många som totalsågat utredningen.

 23. Brandingenjör

  #16 Börje S
  Om ett vindkraftverk börjar brinna i narcellen skall inte brandkåren försöka släcka. De ska i första hand se till att folk håller sig på avstånd, eventuellt stänga av vägar. I andra hand skall de förhindra att branden sprider sig. Det brukar inte vara så stort problem då det nästan alltid regnar vid storm.
  Det är värre om ett vindkraftverk i en skog börjar brinna en varm torr sommardag. Då kan det bli en skogsbrand. De bränder i vindkraftverk som har varit där orsaken är konstaterad har oftast varit elfel.
  Problemet med brandskydd i vindkraftverk är att folk som bygger och servar verken har svårt att rymma ut om det börjar brinna.
  Vid elproduktion så är det i värmekraftverk som det händer allvarliga olyckor i samband med brand. Där behöver brandskyddet förstärkas så mycket det går. Vid vinkraftverk är branskyddsproblemen jämförelsvis små.

 24. sibbe

  Was nicht sein darf, das nicht sein kann. (Vad inte får vara kan inte vara…) Inte förunderlig att den första som har inlägg är den blivande jordbruksminister i den röd-röd-grön-center-regering som bildas efter nästa valet i Sverige. Helt övertygande berättar han varför fler fåglar än hittills måste dö. Enkelt för: EU pengar. Varje vindmölla, oberoende om den behövs eller inte subventioneras av den delen av EU:s budget som i princip skall användas för jordbruket. Men som gömdes bort för några år sedan för att allt för många tyckte illa om att nästan 70 % av budgeten gick till den agrara delen av budgeten.
  Tyskarna visade vägen, så som vanligt, hur man döljer jordbruksinkomster bakom den ”heliga” vindkraften.
  Hur är det Gunnar, du som är politiker i ansvarsfullt position: hur skall du kompensera de nio månader som vindmöllorna vägrar leverera el: Och kom ihåg,att ”bioenergi” betyder att ta bort råvaran för cellulosindustri, eller att du förstör mat för en hungrig jordbefolkning, eller att du vill man utplånar urskogen i den delen av världen som den ännu finns. Göm dig inte bakom solenergi, den räcker inte till att raka sig på julafton norr om alperna.
  I övrigt, så tycker jag, att alla (som du) som gillar den s.k. regenerativa energin bör redogöra exakt hur de NIO MÅNADER som det inte blåser skall kompenseras.

 25. Lars Cornell

  BrandI #17
  Det är alla bidragen som gör att vindkraft byggs.
  Svensk vindkraft generar nu 10 TWh. Med elcertifikat på 250:- per MWh blir det 2,5 miljarder kronor i subventioner till vindkraft varje år. Lägg till det förluster, kraftnät, el-bolagens pålägg och moms så blir det ca 5 miljarder kronor dvs 1000:- som varje svensk löntagare måste betala varje år i bidrag, utöver själva elkostnaden, för den vindkraft vi nu har.
  http://www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf
  ”Deutsche Bank varnar för de höga riskerna med ”förnybar energi”. Skuldbördan är på mer än tusen miljarder Euro. Det är kris!
  Sigmar Gabriel, tysk vicekansler, näringsminister och socialdemokraternas partiledare, säger att den tyska klimatpolitiken “Energiewende” står inför sitt sammanbrott. Han använder uttryck som “ist helle Wahnsinn” (är klart vansinne) och “Andra länder betraktar oss som galningar”. Vi bör lära av Tyskland och inte upprepa samma misstag som de.
  18# Adolf Goreing
  Hållbara skäl för vindkraft. Helt klart svar är NEJ.

 26. Börje S.

  Återknyter till Jonny Fagerströms utmärkta sammanfattning om byggandet av 7 vindkraftverk:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/06/06/fundamentala-fakta/
  Bärig väg måste byggas för vart och ett av verken
  vägbredd 5 m
  vägbotten >7 m
  7.500 m3 fyllnadsmassor
  1.500 m3 ytlager
  Lager och uppställningsplatser 10.000 – 20.000 m2
  Avverkning av skog i korridor av 10 – 20 meters bredd
  Varje verk behöver en serviceyta på 40×40 (maskiner för resning av verken måste kunna vända)
  Till det krävs 17.500 m3 fyllnadsmassor
  Fundament: 20 m i diameter i centrum 3m högt, i ytterkant 0,5m
  Sprängning för förankring, mått se ovan.
  armering och gjutning med 350 m3 betong, vikt 2000 ton, varav 36 ton är stål
  Leverans av verken 35 – 40 lastbilar med släp
  Sammanlagt krävs 1.500 – 2.000 tunga lastbilslass med släp!
  Kostnadsfördelning:
  5 – 10% för fundament
  turbinen c:a 76% (maud o och anders w och andra geschäftmakare gnuggar händerna)
  Landets elproduktion ger överskott utan ett enda vindkraftverk. Varför byggs de då? (Intervju)
  – Ja just det. Varför byggs alla dessa tusentals meningslösa och naturförödande propellerförsedda stolpar? Och HUR kan det komma sig att det är de som kallar sig mest miljömedvetna i landet som propsar på byggandet?
  – Jo, det är för att vi vill SÄNKA världsmedelremperaturen, förstår du.
  – … va?…jag måst ha hört fel. Ta det en gång till.
  – Därför att vi måste SÄNKA världsmedelremperaturen, hör du illa, eller?
  – Åh herre jösses, jag hörde rätt.
  (Vänd mot kameran) De miljöömmande sänker världstemperaturen genom att dumpa 2.000 lastbilslass med grus och betong i skyddsvärd skog, och smäller upp stolpar med propellrar som monument över sin outgrundliga visdom. Sedan kan de sätta sig i fåtöljen för att förnöjt iaktta hur världen tack vare deras slit, sakta men säkert blir kallare!
  (Här kan redigeraren lämpligen klippa in förinspelade skrattsalvor)

 27. Brandingenjör

  #24 Sibbe
  De vindkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk som byggs i Sverige finansieras inte med hjälp av EU-bidrag.
  EU stödjer energiforskning, men där minskar anslagen år från år då det stor andel går till kärnkraftsforskning. Miljömupparna som får allt större inflytande i EU kan inte stoppa redan beslutade projekt, men de kan minska anslagsramarna. Det är en anledning till att prototypen av kärnkraft Gen IV.

 28. Peter F

  Brandingenjr #17
  Från Elforsk
  ”Farhågorna för att de höjda vattentemperaturerna skulle medföra kraftigt ökad frekvens av sjukdomar och parasiter i utsläppsområdena har inte kunnat besannas”
  http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0F/DE/3F/wkr0011.pdf

 29. Olav Gjelten

  När skogsdöden var som mest debatterat i slutet av 1980-talet, uttrykte sig en känd kritiker ungefär så här: ”Vi har så frukktansvärt mycket skog i Sverige, och skulle några döda träd på vissa platser orsakas av vår välfärd, så får det väl vara hänt.
  Ett sådant helärligt och förnuftigt sätt att se saken har gått förlorad i det miljöfundamentalistiska Sverige.
  Det finns enorma skäl till att vara vindkraftsmotståndare, att använda några fåglars död som argument är att placera oss på samma nivå som våra motståndare i andra frågor.

 30. Brandingenjör

  #25 Lars Cornell
  Det var länge sedan priset på elcertifikat var 25 öre/kWh.
  De vindkraftverk som jag varit senast varit inblandad i är Vestas V100. Ett sådant vindkraftverk producerar ungefär 6 GWh/år och har ett fundament på 1300 ton. Omräknat per MW blir det 800 kbm.
  Det är mycket falska myter om vindkraft Du sprider.
  Jag har ingen åsikt om hur elen produceras, men jag blir irriterad på folk som ljuger. Om vindkraften har vindkraftsmotståndarna hittat på många lögner. Där tillhör Du en av de värsta.
  För övrigt så tror jag också att lönsamheten i vindkraft och annan ny kraftproduktion kommer att vara dålig under lång tid framöver. Ny kraftproduktion behöver ett elpris på 50-60 öre/kWh för att gå runt. med dagens elpriser + pris på elcertifikat så är priset 40-45 öre/kWh. Det är investerarnas problem, inte mitt.

 31. Gunnar Kjelldahl (C)
  Fast det är ju just det där med att ta med alla fåglar i statistiken som jag vänder mig emot. Det hade varit väldigt intressant med en undersökning om hur många av de fåglar som vi inte har så särkilt många av dör av olika kraftslag, trafik etc. Det finns ju annars en risk att de sällsynta och känliga arterna drunknar i statistiken.

 32. Börje S.

  #23
  Hur små brandskyddsproblemen med vindkraftverk får vi väl se när planerna om tiotusentals sådana byggts. Anta att brandskyddet hinner fram till en av de brinnande stolparna, när brand utbryter i några andra miltals borta.
  Stormar utan spöregn är väl ingen ovanlighet. Jag tror du bagatelliserar skogsbrandsrisken.
  http://www.youtube.com/watch?v=I2NscsOj2AY
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=a19
  http://www.youtube.com/watch?v=sbCs7ZQDKoM

 33. Lars Cornell

  BrandI #30
  Betongklumpen kan väga mindre än vad du påstår om den kan förankras i berg. Men om man använder gravitationen så blir det ungefär som jag skriver. Det beror ju även på hur stort och högt verket är, betongklumpens storlek växer med kuben på vindkraftverkets höjd (propellerns diameter) ungefär.
  Elcertifikatpriset är nu ca 20 öre per kWh. Men i kalkylerna räknar bolagen med att det kommer att öka till 25 öre. Utgår du från 20 öre och lägger på distribution, påslag och moms blir det en kostnad för konsumenten på ca 40 öre/kWh. Det är inte rakt över utan bara för vindelen.
  ”Ny kraftproduktion behöver ett elpris på 50-60 öre/kWh” skriver du. Det är möjligt, men vi behöver för närvarande inte någon ny kraftproduktion. Snart tar Finland i bruk två nya kärnkraftreaktorer och OKG2 går i gång i höst efter renovering så det blir snart ett tillskott med tre kärnkraftverk i Norden.

 34. sibbe

  brandingenör#
  De vindkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk som byggs i Sverige finansieras inte med hjälp av EU-bidrag.
  EU stödjer energiforskning, men där minskar anslagen år från år då det stor andel går till kärnkraftsforskning. Miljömupparna som får allt större inflytande i EU kan inte stoppa redan beslutade projekt, men de kan minska anslagsramarna. Det är en anledning till att prototypen av kärnkraft Gen IV
  OK. Såvitt jag vet finansieras bl.a. vindkraftverk i Tyskland och i Finland med just dessa anslag som jag nämnde. Än värre om svenska regeringen subventionerar vindkraften. Här i Finland tar man gärna emot EU-bidrag. Åtminstone en bonde nära mig, på Kimitoön/Åboland i Finland får en extra ko på ängen tack vare dessa EU pengarna: byggtillståndet för 4 möllor har beviljats av kommunstyrelsen här senaste veckan.
  Men hur subventioneras vindmöllorna i Sverige???? Ingen människa med förnuft i sinnet bygger sådana monsterbyggnader utan ett syfte att förtjäna en hacka på det hela.

 35. sibbe

  Brandingenör#
  Bästa brandkårsman: jag väntar på en förklaring på hur de 9 månader utan vindel skall klaras av:
  Skövla den nordiska skogen, indonesiska skogen eller sydamerikanska skogen?
  Glöm inte att lägga till de skatter som staten lägger på alla energiformer. Eller hitta på nya sådana.

 36. Pär Green

  En sammanfattning som tom Gunnar Kjelldahl (C) och Brandingenjör
  Den underliga vindkraften
  Om man betraktar vindkraften på lite avstånd och som en fråga vilken som helst: Hur skulle ni reagera om någon sa: ”Låt oss bygga mängder av lågproducerande kraftverk”?
  Kraftverk som vart och ett producerar väldigt lite el.
  Som ska vara utspridda överallt, så att det blir väldigt dyrt att dra fram ledningar.
  Som för att kunna byggas fordrar att det byggs mängder med vägar.
  Som har en helt oförutsägbar produktion varierande från 0 till 24 procent av den installerade effekten.
  Som över huvud taget inte lönar sig annat än att de måste erhålla bidrag.
  Som bygger på att ägarna kan sälja rättigheter till andra att fortsätta förorena natur och luft.
  Som förstör vårt svenska landskap för överskådlig tid.
  Som medför buller och andra problem för de närboende.
  Som på grund av nyckfull produktionsförmåga tvingar oss att hela tiden vara beredd till att importera reservkraft.
  Som står stilla när det är väldigt kallt och elen verkligen behövs samt att de måste stå när det stormar.
  Hade vi inte räknat den som kommit med sådana tankar som underlig och med ett leende förpassat dennes planer till papperskorgen?
  Signaturen
  Arne 2014/05/01 kl. 10:48
  Sammanfattar koncist.
  ”Nej det verkligt stora problemet med vindkraftverk är att de ej är lönsamma, inte ens när det blåser!”

 37. Brandingenjör

  #32 Börje S
  När det gäller brandrisker så är personskydd prio 1. Där är problemet mycket större vid värmekraftverk än vid vindkraftverk. Jag tycker inte en skogsbrand är så stor katastrof. Torra somrar inträffar det många skogsbränder i Sverige och det är ytterst sällan det blir någon personskada. Många skogsbränder orsakas av skogsmaskiner. Det kommer säkert att ske att ett vindkraftverk sätter eld på skog en varm sommardag. Jämfört med att en bränsledepå brinner så är en skogsbrand ett mindre problem. I Sverige har vi haft bränder i oljedepåer, kollager, flislager och torvlager som sammanlagt dödat ett flertal personer.
  Allt är en riskbedömning. Vindkraft har en låg risk. Det har kärnkraft också. Vattenkraft har främst andra risker än brand. Värmekraft har högst risk. Många har uppfattningen att kol är störst risk, vilket det kanske är om man räknar med risker i kolgruvor, men framme vid kraftverk så är min uppfattning att olja och flis medför större risker.
  Skapa ingen ny antivindkraftsmyt om att brandrisken är stor på grund av alla vindkraftverk, för det är ingen stor risk.

 38. Brandingenjör

  #34 Sibbe
  Varken svenska staten eller EU subventionerar vindkraft. Det finns elcertifikaten som marknaden subventionerar, d v s vi elkonsumenter. I Finland så subventioneras vindkraft med prisgarantier från finska staten, samma garantier får nybyggda kärnkraftverk men då kallas det inte subventioner utan bara prisgarantier.
  I Tyskland tas en speciell elskatt ut som subventionerar förnyelsebar energi.
  När Du är så dåligt insatt i hur det fungerar så ska Du vara lite försiktig med att ha åsikter.

 39. sibbe

  ###Brandkårsingenör:::
  Windparkfinanzierer Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren gegen Prokon:
  Just nu i Der Spiegel Online:
  Inte ens i Tyskland fungerar vindkraft: Fastän Prokon, som var tyska vindkrafts”Vorzeigeunternehmen” fick mera än 3 miljarder € EU-subventioner, och upp till 1,5 miljarder andelspengar, så gick företaget omkull: Här hade de behövts en brandkår!!!!
  Och fortfarande: Herr brandkårsingenör: Hur ordna de nio månader eldistribution utan CO2?

 40. Brandingenjör

  #33 Lars Cornell
  Det är bara en kärnreaktor som håller på att byggas i Finland som snart tas i drift. Ytterligare 2 reaktorer har tillståd i princip klara. Det saknas bara investerare som vill satsa pengar i en ny reaktor. Investerarna vill att finska staten ställer upp med generösare låne- och prisgarantier. När finska staten för några år sa nej till bättre garantier så hoppade EON av i det ena projektet.

 41. Lars Cornell

  Fel BI #38
  * Staten subventionerar vindkraft genom skattebefrielse. Bla IKEA, H&M och Google skatteplanerar på det viset.
  * Dessutom får vindkraft en indirekt skattesubvention genom den extra kärnkraftskatten.
  * Vindkraften får subventioner i form av investeringar från AP-fonder och Industrifonden. De har alla varit kraftigt förlustbringande för fonderna.
  * Vindkraft slipper betala för värdeminskning och intäktsförluster på kringliggande mark och fastigheter.
  * Vindkraft slipper betala för förluster i kraftnätet vid transport från tex Markbygden till Tyskland, och det är ganska mycket. (Kvadraten på kraften * sträckan ungefär).

 42. Lars Cornell

  #40 BI
  Ordet ”generösare” är inte rätt ord. Det som begärs är en viss trygghet mot framtida politiska svängningar. Vi har ju sett sådana i Sverige med stängning av Barsebäck och ännu värre i Tysklands Energiewende.

 43. Brandingenjör

  #39 sibbe
  Det är inte EU som finansierar utbyggnaden av vindkraft i Tyskland. Det gör tyskarna själva med en speciell elskatt.
  När det gäller integrering av vindkraft så föreslår jag att Du läser följande:
  http://svk.se/PageFiles/54963/20130313-Integrering-av-vindkraft.pdf
  När man läser den och perspektivplanen 2025 så inser man att det går att bygga ut en ganska mycket vindkraft utan att det blir problem med elförsörjningen. Jag är däremot tveksam till om man skall bygga ut så mycket. Jag vill nog avvakta 5-10 år för att se var den tekniska utvecklingen för med sig innan jag har en bestämd åsikt. Teknisk utveckling förändrar förutsättningarna.

 44. Ann LH

  I veckan störtdök ABBs aktie efter kvartalsrapporten. Anledning, sol- och vindkraftssektorn motsvarade inte förväntningarna. Det rör på sig eller snarare inte alls lite varstans.

 45. Peter F

  Ann LH
  Marknadskrafterna avgör till slut. Förra veckan lade EON ner ett helt vindprojekt pga av bristande lönsamhetskalkyler. Det sägs att inte ett enda vindkraftverk byggt efter 2010 uppvisar lönsamhet.

 46. Börje S.

  OT
  Parkinssons lag så som den manifisterar sig hos FN
  En FN-avdelning skapad under Kyotoprotokollet heter Clean Development Mechanism, CDM.
  CDM har ett anslag på 148.000.000 dollar + en reservfond på 45.000.000. det ska räcka till 2020.
  I takt med att ansökanden om ”carbon credits” ökade (förr $30 pr ton utsläppt CO2 år 2003) har 160 administratörer fram till 2013 funnit anställning för att syssla enbart med detta.
  Men i år är priset pr utsläppsrätt $0,30 (2 spänn ungefär). Därför har antalet ansökningar minskat ordentligt.
  CDM:s stab av specialister för godkännande och registrering av utsläppsrätter har därför minskat.
  Från 160 stycken till 150!
  Det betyder att, när utsläppsrättsansöknngarna var som flest åtgick det 1,6 anställd(a) pr ansökan pr månad.
  NU går det åt 50(!) anställda pr ansökan och månad.
  Jag vet inte riktigt vad sådant kallas, men tror inte mycket på att det kan kallas rationalisering.
  – Men koldioxidhalten i atmosfären har väl sänkts?
  – Oohja, visst har den inte det! Kika själv:
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
  Så går det till när FN genom sin lilla underavdelning CDM sänker världstemperaturen genom att minska luftens halt av koldioxid! Och lönelistan för de 150 kostar inte ens hälften av CDM:s årliga budget på 32.900.000$! Ungefär 15.000.000$/år – sjuttiofem mille nånting.
  Fanatiska beundrare och tillskyndare av Parkonssons lag ler lyckligt vid tanken på framtiden. Ökande avgifter från alla nationer till FN, på det att denna rätt kantstötta förening ska ta i på skarpen med att sänka världsmedeltemperaturen, kommer enligt beskrivningen ovan av tillvägagångssättet göra Parkinssons lag till den viktigaste lagen på planeten.
  (Fri tolkning av JoNovas senaste)
  http://joannenova.com.au/2014/05/ocean-of-climate-money-dries-up-but-millions-still-paid-to-bored-staff/#more-35123

 47. Brandingenjör

  #42 Lars Cornell
  Nu var det några år sedan E-ON hoppade av det eventuella kärnkraftsbygget i norra Finland så jag minns inte exakt vad som hände. Med anledning av ekonomiska strulet med Olkiluoto 3 som håller på att byggas så ville finansieärerna ha en större statlig lånegaranti och ett högre garanterat elpris än vad finska staten hade utfäst som ekonomisk garanti. Med statliga lånegarnantier så går det att få billigare obligationslån, inte minst under byggtiden.

 48. Brandingenjör #38
  ”Varken svenska staten eller EU subventionerar vindkraft”
  Detta var mer än bara lite magstarkt, och felen har påtalats av flera andra redan. Men både elcertifikat och pliktandelar av ny(!) ’förnyelsebar’ energi är inget annat än statliga diktat att till kommenderade överpriser konsumera en påtvingand mängd av ngt som inte håller måttet vare sig angående pris/prestanda eller kvalitet.
  Att pensionsfonder används som ’riskapital’ för sådant och liknande satnsingar är en annan styggelse av precis samma art. Speciellt när det är helt uppenbart för alla (tänkande som kan räkna) att nyttan av detta debakel är negativ, dvs att det utgör både kapital- och miljöförstöring.

 49. s

  #Lars Cornell/ övriga
  Staten subventionerar vindkraft genom skattebefrielse. Bla IKEA, H&M och Google skatteplanerar på det viset.
  * Dessutom får vindkraft en indirekt skattesubvention genom den extra kärnkraftskatten.
  * Vindkraften får subventioner i form av investeringar från AP-fonder och Industrifonden. De har alla varit kraftigt förlustbringande för fonderna.
  * Vindkraft slipper betala för värdeminskning och intäktsförluster på kringliggande mark och fastigheter.
  * Vindkraft slipper betala för förluster i kraftnätet vid transport från tex Markbygden till Tyskland, och det är ganska mycket. (Kvadraten på kraften * sträckan ungefär).
  Tack Lars Cornell ,
  Här i Finland får markägaren= jordbrukaren – ”VUOKRA= arrende” för möllorna.
  Några 1000-tals €/enhet har det utlovats= och detta är verkligen EU-pengar- visserligen indirekt, men ändå- Och så väntar också kommunerna sig en bit av kakan, i form av fastighetsskatten.
  Då det gäller kärnkraft, så är väl Pyhäjokikraftverkets bygglov klart, återstår finska riksdagens godkännande. Kommer upp i höst, godkänns,och leder till att de gröna tar avsked av regeringen…
  Det som jag fortfarande saknar, en fråga som jag har FRÅGAT om och om igen, vare sig på tyska, engelska, svenska eller finska: HUR SKALL NI FÖRSÖRJA OSS MED STRÖM UTAN CO2- UTSLÄPP- och aldrig fått svar på:
  UTAN ATT SKADA MILJÖN HEMMA OCH I ULÄNDERNA. OCH UTAN ATT BLI UTAN SKATTER SOM STATERN BEHÖVER… Hittills har jag inte fått något svar.

 50. Brandingenjör

  #48 Jonas N
  Att vindkrafts subventioneras håller jag med om, men det är inte svenska staten utan marknaden och i slutänden konsumenten som subventionerar. Sedan är det Sveriges riksdag som beslutat om att det skall vara så.
  Att pensionsfonder investerar i allt möjligt är för att sprida risker. Alla investeringar är inte bra. Själv är jag ganska misslycka investerare som hade jättmycket Ericsson när det föll med över 90% år 2000 och jag har haft mycket Nokia på senare år. Jag har dock inget vindkraft.

 51. sibbe

  Det blev lite fel:
  #Lars Cornell/ övriga
  Staten subventionerar vindkraft genom skattebefrielse. Bla IKEA, H&M och Google skatteplanerar på det viset.
  * Dessutom får vindkraft en indirekt skattesubvention genom den extra kärnkraftskatten.
  * Vindkraften får subventioner i form av investeringar från AP-fonder och Industrifonden. De har alla varit kraftigt förlustbringande för fonderna.
  * Vindkraft slipper betala för värdeminskning och intäktsförluster på kringliggande mark och fastigheter.
  * Vindkraft slipper betala för förluster i kraftnätet vid transport från tex Markbygden till Tyskland, och det är ganska mycket. (Kvadraten på kraften * sträckan ungefär).
  Tack Lars Cornell ,
  Här i Finland får markägaren= jordbrukaren – ”VUOKRA= arrende” för möllorna.
  Några 1000-tals €/enhet har det utlovats= och detta är verkligen EU-pengar- visserligen indirekt, men ändå- Och så väntar också kommunerna sig en bit av kakan, i form av fastighetsskatten.
  Då det gäller kärnkraft, så är väl Pyhäjokikraftverkets bygglov klart, återstår finska riksdagens godkännande. Kommer upp i höst, godkänns,och leder till att de gröna tar avsked av regeringen…
  Det som jag fortfarande saknar, en fråga som jag frågar om och om igen, vare sig på tyska, engelska, svenska eller finska: HUR SKALL NI FÖRSÖRJA OSS MED STRÖM UTAN CO2- UTSLÄPP- med den här lågenergiteknologin som t.ex. vindmöllor,och aldrig fått svar på:
  UTAN ATT SKADA MILJÖN HEMMA OCH I U-LÄNDERNA. OCH UTAN ATT BLI UTAN SKATTER SOM STATEN BEHÖVER… Hittills har jag inte fått något svar.

 52. Börje S.

  OT igen, se #46
  Kan inte låta bli att kopiera in en kommentatorsreaktion (med inlagda paranteser av mig) under JoNovas senaste om 50 byråkrater pr utsläppsrättansökning i månaden à 2 spänn styck:
  ”Peter Miller
  May 1, 2014 at 3:10 am · Reply
  The way I calculate it that’s $110,000 per bureaucrat per year.
  Now, if they were doing something useful like teaching, driving a truck, nursing etc, they would be paid much less. (Min grabb är (utbildad) snickare för 23.000 i månaden vilket resulterar i grejor som går att ta på: dörrar, fönster, trappor mm. Själv musiker, så jag har inte bidragit med något så påtagligt och nyttigt, men ej heller kunnat samla på mig något överskott utöver livets nödtorft.)
  So it just goes to show that doing nothing useful and having a high opinion of yourself is very much more rewarding than real work. Politicians and climate scientists admirably prove this point. (Annie Lööf [C] – c:a 2 mille, 166.666 i månaden. Lite skillnad mot grabben ovan.)
  These bureaucrats are kind of like pimps selling the same intangible stuff time and time again, while providing no long term benefit whatsoever to the buyer.” (Njaä, utan byråkrater fungerar inget samhälle. Inget fel på lite byråkrati. Problemet är att byråkraterna kan komma att föröka sig som kaniner om man inte håller efter dem.)

 53. Peter F

  Tyvärr går sådan här skit inte längre att kommentera i landsortspressen om man inte vill bli prenumerant och registrera sig med personnummer och allt. Tidningarna i Norrland har nu i princip alla stängt debatten. Vem har råd att prenumerera på ett 10-tal tidningar !!
  http://www.ltz.se/opinion/debatt/solenergi-ar-framtiden
  http://www.op.se/opinion/ledare/viktigt-att-valjarna-tar-stallning-till-gmo

 54. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Jag tycker att det är utmärkt när människor som signaturen ”Brandingenjör” deltar i diskussioner och tillför fakta inom sitt erfarenhetsområde.
  Låt bli att pådyvla honom, eller andra likasinnade, ideologiska motiv bara för att de fakta som förs fram inte stämmer med er uppfattning eller känsla!
  Låt oss vårda H.C. Andersens budskap i ”Kejsarens nya kläder” och glädjas över alla de fakta som tillförs vårt kunnande, oavsett om de stämmer med vår världsbild eller kräver att vi förändrar den.

 55. Brandingenjör

  #54 Gunnar Strandell
  Tack för det.
  För mig spelar det ingen roll om elen produceras med vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Jag kan förstå att folk tycke vindkraftverk är fula och då man kan framföra det. För vissa vindkraftsmotståndare har det spårat ur när det gäller argumentationen.

 56. Daniel Wiklund

  Med risk för att bli tjatig,varför ska man bygga Europas största vindpark i Markbygden utanför Piteå.? Vi har el(vattenkraft)till att bygga minst 40 datahallar,typ Facebookhallen i Luleå som drar lika mycket el som 36000 villor. Markägare i Markbygden har protesterat,men får då veta att deras mark (och hus)kommer att tvångsinlösas.

 57. Lars Cornell

  DW #56
  Markbygden Vind AB är utlandsägt med styrelseordförande Wolfgang Georg Kropp. Jag förmodar att det är tyska intressen som vill bygga vindkraft i Sverige eftersom bidragen här är så generösa och sälja elen i Tyskland där priserna är höga. Kostnaderna får ’die dummen Schweden’ betala. Inte minst överföringskostnaderna från Västerbotten till Tyskland är enormt höga med stora förluster i nätet som svenska hushåll tvingas betala på sina elräkningar.

 58. ThomasJ

  test

 59. Brandingenjör

  #57 Lars Cornell
  Senaste åren har väl Finland haft ett högre elpris än Tyskland…..

 60. HansH

  Fåglar !? Jasså fåglar ? …Nu är det ju inte så att katter tar örn och hök ! Nu är det ju inte så att du kör på havsörn med bilen. Fåglar ? Det handlar om toppredatorna, de få, de långlivade,de sällsynta…det är de som stryker med. Förstår man inte skillnaden på fåglar och fåglar…förstår man inte skillnaden på råttor och lodjur heller ? Råttor och möss är ekologisk stapelföda..lodjur toppredatorer. Är det rätt att diskutera råttfällor och lodjursfällor i samma andetag som varande djurfällor ? Gråsparvar kan stryka med i tusental..ingen big deal..ett örnpar en stor förlust. Det är där vindkraften slår till..mot toppredatorerna. Sluta prata om döda fåglar som om de vore jämförbara.

 61. KF

  HansH
  Du tog orden ur min mun.
  Jag har akdrig hört om någon stor rovfågel som flugit ihjäl sig mot ett hus.

 62. Brandingenjör

  #60 Hans H
  Havsörnar kollderar med bilar i ganska stor omfattning. Det är det vanligaste sättet havsörnar dör på.
  Kollisioner med tåg är också vanligt. Grillas i elledningar är heller inte helt ovanligt, fast det har minskat sedan linjerna byggs om och ledningarna sitter brevid varandra.

 63. Håkan Bergman

  Brandingenjör #62
  ”linjerna byggs om och ledningarna sitter brevid varandra.”
  Vad menar du med det? Det är väl fortfarande bara en kontaktledning per spår. Dom flesta grillningarna sker inne på stationer när fåglar, halvstora, knallar omkring uppe på loken och kommer för nära strömavtagare eller annat med högspänning, 15 kV. Kan väl också hända att dom går upp i rök om dom kommer seglande och skevar mellan kontaktledningen och tåget.

 64. Lars Cornell #57
  Om det är som du säger så är det ju för djefligt. Samtidigt har det ju sagts att själva elpriset i Tyskland är lågt, det är andra avgifter som gör att elen är dyr.

 65. Börje S.

  #1 Gunnar Kjelldahl (C) och #62 Brandingenjören
  Ni försvarar en dålig sak med att det finns andra saker som är dåliga.
  Sverige har en konkurrensfördel i låga elpriser. Vindkraftverken höjer elpriset. Landets konkurrensförmåga försämras.
  Vindkraftverken slaktar rovfåglar. Det blir inte mer försvarbart för att rovfåglar dör ihjäl även på andra sätt.
  Vindkraftverken förstör de fria vidderna, försämrar nattsömnen för de närboende, utgör en skogsbrandrisk, minskar inkomsterna från turism, skapar oreda i elnätet, och kräver reglerkraft från vattenkraft vilket jag antar kommer att öka påfrestningar på de farliga dammarna.
  Dessutom, om studien om den korta livslängden stämmer, har vi ett enormt skrotningsproblem inom ett decennium. Vingarna kan inte återvinnas, de enorma mängderna med betong måste transporteras bort och dumpas (var?) . Och förresten, var det inte i Värmland som ett antal växellådor måste bytas ut efter bara några års drift?
  Så det finns en hel del nackdelar. Vad är fördelarna? Inte kan det vara att vindkraftsel är ”förnybar” med tanke på kostnad för transporter, cement, kompositplast ( vingbredd 60 meter) och destruering inom drygt ett decennium. Inte kan det vara en fördel med nyckfulla leveranser. Inte är det en fördel att verken står stilla vid minus 10 och vindstilla. Inte kan det väl vara en fördel att kånka upp dieselvärmeaggregrat för att hindra att maskinen tar skada när det är riktigt, riktigt kallt, så som man gjorde i Skottland härom året.
  Så vari ligger det försvarbara, nyttan och miljövonsten med att förstora skog och mark med dessa eländiga vindsnurror?
  Monumenten som i årtionden visar Dumhetens triumf över förnuftet.
  ”Miljövänlig”, ”förnybar” ”vinden är gratis”-el.
  Haha, vilken blåsning! Otroligt!

 66. BI #50
  Det var just det jag menade med magstarkt: Att statligt kommenderad tvångskonsumtion och dito -kostnader inte skulle vara en statlig subvention … till den sektor som måste hållas under armarna och som dess förutan inte skulle få frivilliga ’kunder’, ja inte ens med subventionerna.
  Och sk ’satsningar’ i saker som har noll chans att bli lösnamma, men med medel staten driver in med tvång, och helt baserat på ideologiska preferenser hos (vissa) politiker skall kallas för vad sådant, dvs allt annat än ’investering’. Förvaltning av pensionsmedel skall öh inte användas som ’riskkapital’, utan skall överlåtas åt (den riktiga) marknaden där folk får lov att ta dylika risker men med egna medel.
  Och ja, det är riksdagen som stiftar lagar om vad som skall subventioneras, beksattas, förslösas och tvingas på medborgarna. Varför tar du upp detta?

 67. Brandingenjör
  ”Havsörnar kollderar med bilar i ganska stor omfattning. Det är det vanligaste sättet havsörnar dör på.
  Kollisioner med tåg är också vanligt. Grillas i elledningar är heller inte helt ovanligt, fast det har minskat sedan linjerna byggs om och ledningarna sitter brevid varandra.”
  Har du någon källa till dessa påståenden?

 68. Håkan Bergman

  Lena #67
  När det gäller kollisioner med tåg tror jag vråk ligger sämst till, men så klart drabbas örnar också,dom sitter gärna och kalasar på nåt som blivit påkört tidigare och börjar inte lyfta förrän det är för sent, det tar helt enkelt tid för större fåglar att flaxa iväg och dom är inte programmerade för att fly från nåt som kommer med upp till 200 km/timme.

 69. Håkan Bergman
  Det är möjligt, men varifrån kommer uppgifterna?
  Jag vill ju få en totalbild om det är möjligt.
  🙂

 70. Thomas P

  Lena #67 En sökning gav följande dokument:
  http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/artfakta-kungsorn.pdf
  Tab. 2. Fastställd dödsorsak för 128 kungsörnar inlämnade till Naturhistoriska Riksmuseèt
  1993–2004
  Antal Dödsorsak
  50 Kollision med tåg
  39 Kollisioner och elchocker vid kraftledningar och transformatorer
  8 Kollision med bil, buss och lastbil
  8 Svält
  7 Sjukdom
  7 Skjutna
  2 Dödade i slagfällor
  2 Vindkraftverk
  2 Anföll hundar och dödades av hundägaren
  2 Revben i halsen
  1 Dödad av lodjur
  1 Drunknad
  1 Skrämd in i vägg då den tog höns
  Rapporten tar upp farhågor om att fler havsörnar kommer dö av vindkraftverk framöver, men detta är den historiska statistiken.

 71. HansH

  Havsörn i bilkollisioner ??! Torde man hört talas om eftersom örnen skulle fara rätt genom framrutan ?!

 72. Håkan Bergman

  Lena #69
  Det är vad jag kunnat se själv på Centralen, resterna brukar ramla av där loken stannar och nån gång har jag väl sett rester på loken också. Dom flesta som gått att identifiera har varit vråkar av nån form och det verkar rimligt att dom suttit och kalasat på nåt tidigare offer. Att dom skulle komma flygande i kollisionshöjd över vägar och järnvägar verkar inte särskilt rimligt. Såna här pass stora fåglar ser man ju på rätt långt håll, så på landsväg har jag svårt att tro på nån särskilt stor slakt, vem vill ha en sån där kloss in i grillen på fina bilen. Med tåg blir det ju lite annorlunda, högre fart, oftast, och en bromssträcka som gör det meningslöst att bromsa, nödbroms, magnetskenbroms på nyare tåg, innebär ju alltid en risk att man blir stående sen, det skrivs nog med skit om sena tåg för att man ska riskera nåt sånt för en fågel, som man ju knappast hinner artbestämma ”before it has ceased to be” s.a.s.

 73. Håkan Bergman

  Thomas P #70
  ”Skrämd in i vägg då den tog höns”
  Kom tuppen på han?

 74. Lars Cornell

  #47 Brandingenjör
  Finland har misslyckats med ekonomin i sitt nya kärnkraftbygge, ingen tvekan om det. Men utifrån det kan man inte dra slutsatsen att det kommer att bli så även nästa gång.
  Det går nu att köpa kärnkraftverk till nyckelfärdigt pris.
  #51 sibbe
  ”Hur skall vi försörja oss med ström utan CO2 utsläpp?”
  Utan CO2 kan vi inte leva.
  #54 Gunnar Strandell
  ”Jag tycker att det är utmärkt när människor som signaturen ”Brandingenjör” deltar i diskussioner och tillför fakta inom sitt erfarenhetsområde.”
  Det håller jag med dig om.
  #59 Brandingenjör
  Finlands situation är inte som Sveriges. Det är ett platt land med litet vattenkraft. Däremot har de mycket vedkraft men det räcker inte och då tar de till kolkraft.
  Det är för att fasa ut den kolkraften som de bygger kärnkraftverk, och det är ju bra eller hur?
  http://elstatistik.se/#oneweek
  Finländarna är sunda och kloka och grips inte lika lätt av panik, föräldravrål och klimatreligioner som svenska miljönissar.
  Om priserna vet jag egentligen inte. Det är ju mest en fråga om skatter, subventioner och att förvilla väljarna inför val.
  #64 Ingvar
  ”Om det är som du säger så är det ju för djefligt.”
  JA !
  #65 Börje S.
  ””Miljövänlig”, ”förnybar” ”vinden är gratis”-el. Monumenten som i årtionden visar Dumhetens triumf över förnuftet.”
  JA
  #66 Jonas
  Ja, det är så planekonomi á la (C ) och (Mp) fungerar.

 75. Börje S #65
  Rätt!!

 76. Thomas P
  Tack för listan som alltså endast tog upp döda t o m 2004
  Det jag eftersöker är ju undersökningar efter det, dvs när vindkraften tagit ordenlig fart. Men förmodligen är mörkertalet stort som de skriver i artikeln.
  Känsiga arter mår ju inte bättre av att det finns ytterlligare en källa till att de dödas kan man tycka.

 77. Guy

  ”Åter till fågellivet, så är det miljontals fåglar som dör varje år till följd av att de flyger in i byggnader och byggnadsverk av olika slag.”
  ”Havsörnar kollderar med bilar i ganska stor omfattning. Det är det vanligaste sättet havsörnar dör på.”
  Gunnar och brandingeniören. Kolla Thomas lista eller kom med bättre källor. Det är ganska dumt att komma med påståenden som man inte har någonsomhelst fog för.
  Kjells idé om att fåglar lättare flyger mot stillastående föremål än rörliga är synnerligen intressant. Har du någon källa? Det skulle ju betyda att det är lättare att jaga fågel med en telefonstolpe än en bumerang.

 78. Gunnar Strandell

  Thomas P #70
  Intressant lista, tack för den!
  För det första handlar det alltså om 128 rapporterade Kungsörnar på 11 -12 år. Det känns inte som dramatiskt många även om alla knappast blir rapporterade. Död utan att människor är inblandade är nog mera vanlig eftersom det bör kläckas ett par hundra ägg per år och stammen ändå växer mycket långsamt.
  Som kuriosa är det lite kul att tågtrafik och elnät står för 70% av de rapporterade fallen samtidigt som det är vad naturvänner förespråkar. 😀
  Jag har haft en havsörn framför bilen på en skogsväg för ett par år sedan. De hinner inte undan om bilen kör fort. På skogsvägen körde jag i alla fall tillräckligt sakta för att kunna bromsa in och låta örnen ta fart framför bilen och lyfta. Det var magnifikt att se dess vingspann som var lika brett som bilen.

 79. Håkan Bergman

  Gunnar S #78
  Men på en större väg med högre fart hade du haft längre siktsträcka och örnar är stora även med vingarna infällda, så den har nog en god chans att klara sig även där.

 80. Brandingenjör

  #67 Lena Krantz
  Jag skrev fel, jag menade örnar i allmänhet men skrev havsörnar, vilket beror på att jag bor nära ett havsörnsbo.
  Jag var på ett seminarium som handlade om jakt och miljö år 2012. Jag tror LRF, Jägarnas Riksförbund och Naturvårdsverket ordnade det tillsammans. Där redovisade Naturvårdverket sin uppfattning över hur örnar dör av människans verksamhet.
  På sidan 48 – 50 finns upppgifter om dödade fåglar.
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
  På trafikverkets hemsida finns uppgifter om hur många anmälda viltolyckor som inträffade 2010.
  Där står det 66 örnar har dödats av trafik. Lägg märke till att det bara är anmälda viltolyckor som redovisas.
  http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Landskap/Djur-natur-och-trafik/

 81. Brandingenjör
  Tack för länkarna. Ja som du skriver själv så gäller antalet bara inlämnade kungsörnar. Det finns ett stort mörkertal menar ju vissa då vilda djur snabbt avlägsnar fåglar och det är väl inte så många människor som vistas under vindkraftverk.

 82. Brandingenjör

  #81 Lena Krantz
  Det är också besvärligt att göra jämförelser med viltolyckor bakåt i tiden. Går man tillbaka 10-15 år i tiden så anmäldes färre än 10 örnkollisioner varje år. Att det ökat till 66 år 2010 beror nog mer på att fler vet att örnkollision alltid skall polisanmälas. Inte på att olyckorna ökat många gånger om.
  När det gäller vindkraft och fågelskador så är det ett område där det forskas på mycket runt om i världen. Då är det enklare att göra en bedömning hur stora skadorna är när det forskats på området. Av geografiska skäl så är det universitetet i Lund som har forskat mest om vindkraft och fåglar i Sverige.. Främsta anledningen till att det forskas så mycket om fåglar och vindkraft är för att nya vindkraftverk skall placeras där det är minst störande för både natur och människor.
  När det gäller populationen av örnar i Sverige så är bedömningen att det finns c:a 3 500 kungsörnar och 2 500 havsörnar.
  Jag säger som jag sagt tidigare: Det går inte att producera el utan att det påverkar miljön.

 83. HansH

  Desto större anledning att inte addera hotet från vindkraften mot rovfåglarna.Tåget och bilen gör ju faktiskt nytta i samhället…vinkraftutbyggnad till 30Twh passerar ju dessa dödsorsaker med hästlängder. Vid bil och tågolyckor finns en förare som kan rapportera…under verket finns räven och grävlingen väntade på dagens snabbmat.

 84. b-j-b

  Så vad är det egentligen Lena vill ha sagt? Min tolkning av postningen är att Lena menar att vindkraft är dåligt eftersom det händer att fåglar dör. Och så tycks ju också Lennart B i #6 ha uppfattat saken:
  ”Jag kan inte förstå varför inte unga människor blir uppbragda inför detta systematiska utrotande av våra fåglar och förstörelsen av vår vildmark. Har hjärntvätten verkligen trängt så djupt in i sinnena finns det snart inget hopp mer.”
  Vad är detta om inte klockren biocentrism? Det är den natursyn som drivs av de stolligare elementen inom organisationer som Fältbiologerna eller djurrättsorganisationerna. Tanken att människan inte ska få utnyttja våra naturtillgångar om några andra organismer därför skulle komma till skada. Om nu Lena och Lennart verkligen på allvar vill hävda att en biocentrisk natursyn är överlägsen en antropocentrisk skulle det kanske varit ärligare att diskutera den saken separat istället för att ta omvägen via vindkraften?
  För detta håller jag verkligen inte med om. Kjelldahl, Thomas och Brandingenjören hyar givetvis rätt i att allt vi gör påverkar naturen, och att vattenkraften i det perspektivet förstås är ett större aber för fiskarna och fisket än vindkraften är för fåglarna. Att då ägna sig åt djurrättsresonemang och t.ex. hävda att vindkraft är dåligt pga att det är dåligt för fåglarna, och då underförstått att människan inte har rätt att döda eller störa djur är, hävdar jag, riktigt stolligt.
  Brandingenjör # 82: ”Främsta anledningen till att det forskas så mycket om fåglar och vindkraft är för att vindkraftverk skall placeras där det är minst störande för både natur och människor.”
  Det är ju tok redan där. Det är banne mig inte samhällets sak att bestämma var en markägare ska få bygga vindkraftverk. Om en markägare vill utnyttja sin mark till att exploatera vinden eller… säg, bygga ett 50 meter högt monument av sig själv eller Mao… så ska det förstås vara hans ensak. Det är vad jag menar med äganderätt. Hur ser egentligen Lena eller Lennart eller alla andra vindkraftsmotståndare på begreppet äganderätt?
  Det andra alternativet är kanske att det inte alls var så Lena menade… utan att hon bara ville påtala för dem som har en biocentrisk natursyn att de därmed skulle vara inkonsekventa om de utifrån detta perspektiv skulle vara för vindkraft. Detta bakvända resonemangssätt har Jonas N en gång diskuterat:
  ”Att acceptera deras (felaktiga) premisser, och mha dem tala om vad de då borde göra är ju också inkonsekvent. Och det är garanterat en nivå av inkonsekvens för mycket.” och …”Det är helt ok att skriva dem på näsan att de motsäger sig själva varje gång de uttrycker sig i frågan. Men för betraktarens skull kan man välja smartare angreppsvinklar än ”de orsakar för mycket CO2-utsläpp” eller ”de borde i så fall sätta mer tilltro till svensk myndighetsbyråkrati…””
  (Resplaner, inlägg 55 och 58-59.) Eller som i det här fallet då, ”de dödar fåglar”. Om ni på allvar tycker att det är rimligt att stoppa, säg, vägbyggen eller bostadsområden för att några fältbiologer hittat näbbmöss på platsen, eller vindkraftverk för fåglarnas skull, då är det ju er natursyn som behöver diskuteras. Om ni å andra sidan tar till vilka dåliga argument som helst, bara de råkar tala för er sak, så måste ju omdömet och trovärdigheten i andra frågor också ifrågasättas. Ja. Det blir en nivå av inkonsekvens för mycket.

 85. Mats G

  För att balansera det lite.
  Här är en lista på de 10 farligaste djuren.
  Djur/antal människor dödade per år.
  Sjukdomsspridande insekter/700 000 – 3 000 000
  Orm/20 000 – 125 000
  Skorpion/1 000 – 5 000
  Krokodil/800 – 2 000
  Elefant/400 – 600
  Bi + Geting/400 – 600
  Flodhäst/100 – 300
  Lejon/100 – 300
  Tiger/50 – 250
  Manet/50 – 100
  Anser argumentet att vindkraft dödar fåglar är vagt.

 86. Guy

  Mats G #85
  ”Anser argumentet att vindkraft dödar fåglar är vagt.”
  Nu missade jag idén. Kan du förtydliga.

 87. Mats G

  #86
  Du har hela helgen på dig 😉
  Men tydligen så kan möten djur/människa medföra dödsfall även då Vindkraft.
  tror det har nämnts i tråden men misstänker att flyg dödar mer fåglar. För att inte tala om alla flyttfåglar som fångar i Norra Afrika innan de skall över medelhavet.
  Så ömka om några örnar tär på ens egen trovärdighet. Bara en varning i all välmening. Vet ej om det landar lika väl som en vindkraftsmosad örn dock.

 88. Pär Green

  87 Mats G 2014/05/02 kl. 16:51
  ”Så ömka om några örnar tär på ens egen trovärdighet. Bara en varning i all välmening. Vet ej om det landar lika väl som en vindkraftsmosad örn dock.”
  Bedömningen av antal görs efter eget tycke. Men det faktum att det förekommer orsakat av vindfjollor är förvisso bevisat på bild o film!
  Men tragiskt nog finns det inga sakliga skäl eller behov av summan av produkten från ”vinst”-fjollor!
  Vind, våg och sol är en omöjlig uppgift att tillföra något annat, än ett påhittat behov!
  V V S är alltid kopplat till en produkt för avloppet!

 89. ThomasJ

  Rent generellt är alla former av förflyttningar av målstolpar både obehagliga, oanständiga och inte minst ohederliga. När så därtill sker/görs av en ingenjör, vars credo deFacto [borde vara] är bevisad/ombevisad/ombevisad/verifierad EXAKTHET/ÖVERENSSTÄMMELSE in i minsta detalj – ergo; där finns INGEN form av ÅSIKT vs ett faktum. Period! Nåt som ingenjörer alltid har fått sig till livs… Man baxnar förtonfalt (förton = hur mycket/många man vill…) över vad en ’brännande’ ingenjör här framför(t)…
  Inom samtliga teman/områden, förutom de religiösa trenderna, á la Scientologi oder wat OCH tron på AGW/cAGW gäller stenhårt, stenhårt! vetenskapliga/ingenjörsmässiga bevis/övertygelser/prövningar/bevis osv… Hur många bränder har ’brännaren’ här framgångsrikt bekämpat med hjälp av antivetenskaplig/-ingenjörsmässig övertygelse????
  Mådä; där finns ju en rejäl samling ’likatänkare’ inom t.ex./främst IVA… – Suck!
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 90. Guy

  Mats G #87
  Jag har för mej att flyttfåglarna har ett hvete på den här sidan medelhavet också. Jag tycker också det är en viss skillnad mellan 1000000 + flyttfåglar och 1000 rovfåglar.
  Huvudpointen är ändå att vindkraftverken + 50 meter stora är helt onödiga. Du har haft åsikter som har tangerat mina i dom flesta fall, men den här gången går vi skilda vägar. Det är din fulla rätt och jag respekterar din åsikt trots att den inte går hand i hand med min 🙂

 91. Christopher E

  Det har stor betydelse att vindkraft dödar speciellt örnar och fladdermöss. Örnar behöver skyddas och flera arter fladdermöss är hotade.
  Vad är det för trams att eftersom det finns annat som dödar örnar så spelar det ingen roll att vindkraft gör det??? Det är väl tvärtom, att om en hotad art redan är utsatt, behöver den väl inte utsattes ännu mer, utan snarare mindre. Verkar vara betydligt enklare att låta bli att bygga vindkraft som vi inte behöver på något vis och som bara är miljöförstöring än att förbjuda tåg och byggnader…
  Nu är ju örnar viktiga vad än vindkraftens vänner vill tro. Örnar har nämligen stoppat eller krympt ett flertal vindkraftsparker. Trots det dödas en mängd stora rovfåglar av vindsnurror varje år i Sverige.
  Läs Börje S. #65 ovan som är utmärkt.
  Och se denna film om ni tror att problemet är bagatellartat:
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/

 92. ThomasJ

  Det ’börjar’ äntligen hända lite, dock ytterst lite, i avseende att kämpa emot vindkraftvansinnet, läsvärd artikel från US av America – going further and further down the drain, just by the way… 😉
  http://www.americanthinker.com/blog/2014/05/bird_conservation_group_taking_feds_to_court_over_windmill_slaughter_of_eagles.html
  Sedan kan erinras om den norska dokumentären om ’Englar med skit på Vengene’, länk:
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/282395/
  som, naturligtvis!, INTE fann plats för visning i svensk propaganda publika service… Go Figure!
  Av intresse vore att erfara vilka ekonomiska engagemang diverse ’höjdare/lågare’ inom den publika service propagandaapparaten [& f.ö. inom samtliga offentliga resårer] har inom sektorn [oxymoronen!] ’förnybar energi’. Något för EBM/RRV att ’gräva’ i – såvitt dessa öht. vågar göra slikt… Danger ahead, men/women – man the boats…
  Man kan ju börja med en granskning av Mad-Maud-yes-we-can’t-Olofsson och hennes lakej Alterå… Miljötalibanen Eriksson kommer att få/gå i/ spin^3… – Tyvärr till yttermera nedmonterande av det samhälle vi en gång hade och till viss del fortsatt har kvar… sparsamt…
  Mvh/tj

 93. ThomasJ

  Det hela, dvs. vindkraft!, ÄR ju ett fullständigt vanvett!!!
  Elektronerna som tänder lampan, startar pumpen, kör pappersmaskinen, fördrar upp gruvans innehåll och pelleterar detta, smälter, valsar och ’ryker-så-det-stänker’ är ju för PHAEN IDENTISKA, alldeles oavsett ’hur’ dessa tillverkats, oder? Några frågor här…???
  Om så slika elektroner, mäts och värderas i Watt, Kilowatt, Gigawatt osv., gånger timmar ger de respektive ENERGI – som alltså tänder vår lampa när vi så önskar – produceras med bästa/sämsta kostnad-per-producerad-enhet, så ser det ut som följer:
  H2O-kraft, storskalig, ca. 5 öre/KWh
  H2O-kraft, småskalig, ca. 8 öre/KWh
  Kärnkraft: 17-22 öre/KWh
  Vindkraft (Land): > 60 öre/KWh
  Vindkraft (Offshore): 140++ öre/KWh
  NOTA BENE; för phaen!!! Det är samma elektron, oavsett, som startar fläkten, pumpen…
  De personer som strävar efter ’förnybar energi’ borde banne mig också själva stå för kostnaderna sina privata/egennyttiga/navelskådande åsikter. – Alternativt: GET REAL!
  Mvh/TJ

 94. Adolf Goreing

  Eftersom vindkraften helt saknar NYTTA så är all skadeverkan/naturpåverkan helt i onödan. Då räcker så ”små” skador som fåglar/fladdermöss, förfulande av landskapet osv som argument emot. Varför är detta så svårt att få in i skallen?

 95. Adolf Goreing

  Det tål också att upprepas att Vindkraften anses farligare än Kärnkraft inklusive kända kärnkraftsolyckor och med antagande av ett linjärt förhållande mellan stråldos och dödsfall (vilket mycket tyder på är helt fel).
  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/
  Alltså: det finns inget försvar för denna primitiva kraftteknik i Sverige: vindkraft.