DN struntar i forskningens frihet och gränser

I förra veckans DN skrev den olycksalige propagandisten Peter Alestig [1] en artikel som ger näring åt ett stort svenskt problem. Han hyllar nämligen forskare och högskolor som främjar aktivism i klimatrågan.

Den högre utbildningens frihet är viktig. Varje forskare ska ha rätt att välja ämne och perspektiv – låt vara att den vetenskapliga metoden utesluter rent politiskt tyckande. Däremot måste ledningarna för universitet och högskolor ovillkorligen hålla sig till det som är vetenskapligt bevisat som sant. FN:s politiserande i klimatskräckens tecken är självfallet inte att se som sanningar. Däremot innehåller IPCC:s studier block av vetenskap, exv rörande uppvärmningen som ett faktum och att CO2-utsläpp är en trolig delorsak. Men stora delar av IPPC:s påståenden om CO2-utsläppens omfattning och verkan i tiden är däremot vetenskapligt osäkra och bygger på modeller som är omdiskuterade. Alltså bör svenska forskningsinstitutioner varken främja FN:s eller IPCC:s slutsatser. De är inte ren vetenskap, utan en mix av tro och vetande. Däremot bör oberoende forskare uppmuntras till egna studier.

Giordano BrunoDen frie forskaren Giordano Bruno utmanade och avfärdade den förhärskande skolastiska vetenskapen. Bränd på kättarbål i Rom år 1600. Martyr för den fria vetenskapen.

Alestigs propagerande i DN för att svenska forskningsinstitutioner ska visa aktivism för FN och IPCC är därför en väg mot en forskning som baseras på politik och tro. I slutet av 1800-talet hade biskopar och teologer den högsta makten över svenska universitet, dvs de två enda dåtida i Uppsala och Lund. Detta kritiserades med stor kraft av radikala vetenskapare i stil med socialdemokraten Bengt Lidforss. Hans kritik bidrog till att biskopsväldet slopades.

Bruno Campo dei Fiori n1Biskopsväldet (inkvisitionen) som dömde Bruno till kättarbålet i Rom 1600. Bronsrelief.

Nu pläderar Alestig för en utveckling med liknande konsekvenser. Universitet och högskolor ska bli säten för klimatskräckens spridande, en tendens vi tyvärr redan tydligt ser. Risken är stor att FN:s politiserande kommer att få makt över universiteten och deras forskare. Även om IPCC har funnit goda vetenskapliga korn är organisationen befläckad av samma aktivism som prästerna förr drev.

Läsaren av mina bloggar har sett att jag använder hatordet ”talibaner” om dem som driver trosviss politik. Alltså dömer jag ut aktivister som anser att ändamålet främjar medlen, dvs att FN-propaganda är ett godtagbart verktyg för framtiden.

Alestig är så fångad av sin tro på FN:s och IPCC:s ord att han till varje pris vill föra ut sitt budskap. Så gör en taliban. Men inte en person som vill kalla sig vetenskapsjournalist. Så agerar en ”alestigare”. Och tyvärr även ledningarna för flera universitet, exv det i Lund och Växjö genom sina vicerektorer. Öppenhet – inte enögdhet – är vetenskapens signum.

Slutligen måste tyvärr regeringens minister för högre utbildning, L-partisten Mats Persson, kritiseras. I vanlig vänsterliberal ordning flummar denne doktor i ekonomisk historia omkring. Med ena handen pekar han på behov av öppenhet vid svenska lärosäten och kritiserar PK-kulturens utestängning av oliktänkande. Det är bra. Men med den andra handen jagar han klimatrealister som – i likhet med Elsa Widding – vill främja en öppen debatt och klimatskräckens darriga grunder. En enögd minister är en stor samhällsfara.

Torsten Sandström,
prof.em. civilrätt

Denna krönika publicerades första gången på anti-PK-bloggen, här.

[1] Peter Alestig är klimatredaktör på Dagens Nyheter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  En av nutidens mörkaste avgrunder, politiseringen av forskning för att bekräfta alarmistiska politikers agendor … !

 2. Magma

  I dag smått panikartad stämning inom klimathotsreligionen (?), TV4 väderlekstjänst rapporterar att våren är 2 veckor försenad – lika sen som innan klimathotskatastrofen inträffade …
  En fråga för Mats Persson, – hädar TV4?

 3. Lennart Bengtsson

  SVT har under veckor gjort allt i sin makt att dölja den sena våren i landet. Nu går det snart inte längre. Nu på morgonen den 5 maj var det -5°C i Uppsala. Nu frågar man sig när landets ”alestigare” skall hävda att Golfströmmen har drabbats av klimatinfarkt eller något liknande . Men maj har varit ännu kallare och 1867 var Uppsalatemperaturen nere i -12°C.
  Det svenska klimatet domineras av kaotiskt väder och det är av denna ledningen som en mindre ökning av medeltemperaturen knappast är något större problem. Såväl natur som människor klarar majmånader som 1867 och 2018 där den förstnämnda är en betydligt större utmaning än den senare
  När det gäller verksamheten på landets universitet finns det redan nu föga brist på aktivism men däremot motsatsen när det gäller seriös vetenskap

 4. Lasse

  Likriktningen inom klimatforskningen kan lätt erhållas om anslagen utnyttjas effektivt.
  Detta har pågått länge och givit resultat.
  Total kris och ingen vetenskap.
  Tom DMI släcker ner sina rapporter om sena våren i Arktis!
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/
  ”datorstrul sen 21 april efter en onormalt långsam avsmältning”
  De får väl göra som de gjort med redovisningen av Watsonflodens avrinning 😉
  (se Grönland-iskappens overflade-run off i länken ovan)
  Slutade redovisas 2019 då allt såg väldigt normalt ut.

  BBCs Frosen planet igår på SVT radade upp alarm som var oroande om de var sanna.

 5. Kaj+Wahlberg

  Alestig är en klimatfundamentalist bortom all räddning. Han har noll trovärdighet. Utbildningsminister Mats Perssons oförskämda kritik av Elsa Widding grundar sig på osaklig information från den vänsterextrema organisationen Expo. Han borde lära sig att kontrollera sina källor innan han uttalar sig.

 6. Gunnar Juliusson

  #2
  Avslöjande är också TV4-reporterns uttalande angående den sena våren som i år är lika sen som på 1800-talet, ”Innan klimatförändringarna började” (sic!).

 7. TB

  I dagens ledare i SvD nämns faktiskt Lennart Bengtsson och hans bok om än försiktigt. Kors i taket? Läs själva.

 8. Lasse

  Kanske börjar vi se lite press från pressens mångfald:
  SVD har idag en ledare som nämner Folkuniversitetes ovilja att arvodera Lennart Bengtssons föreläsning.
  Budskapet var i strid med deras övertygelse-eller nåt?
  Kanske för att han vill ge oss lite hopp?
  Tippingpoints är ovetenskapliga!
  https://www.svd.se/a/dwbgxB/landet-dar-det-borjar-bli-klokt-att-halla-tyst

  #7 TB
  Du hann före!

 9. Anders Tengsved

  Vill man undvika kraftiga blodtryckshöjningar med risk för hjärnblödning skall man undvika att läsa DN. Peter Wolodarski och Björn Wiman har lyckats göra en tidigare bra tidning oläsbar. Ett hopp är att journalister typ Alestig kommer ersättas av AI det kan iallafall inte bli sämre.

 10. Göran

  Lite lustigt att 1600-talet, 1800-talet och 2023 har den gemensamma faktorn: okunskap. Längre har vi således inte kommit.

  Många gånger när jag hör t.ex. en politiker ljuga, så blir jag inte så upprörd över just lögnaren utan jag blir arg på alla idioter som tror på lögnaren.

 11. Lasse

  Grönlands temperaturhistorik:
  https://www.youtube.com/watch?v=LmmmgiPha_Y
  Dansk forskare visar vad isen berättar om temperaturen bakåt i tiden.
  Många Danska forskare har bredare syn på klimatfrågan.
  Svensmark, Lomborg mfl.
  Varför är de mer öppna?

 12. Lennart Sandberg

  Bra artikel – och Alestig är utpräglad alarmist på samma sätt som man inom religionen kan möta fanatiker som skriker ut sin tro. Läste nyligen att det var ca 3 grader varmare under stenåldern – utan bilar ?

 13. Björn

  Ja, det är tragiskt när stora dagstidningar som DN med anor, numera håller sig med aktivistiska journalister. I brist på kunskap blir man aktivist. Journalistiken måste vara fri från politiskt inflytande i enlighet med vad som också ovillkorligt borde vara fallet när det gäller vetenskapen. För övrigt har Torsten Sandström en bra artikel i Bulletin idag, ”Att driva politik med andras pengar”.

 14. tty

  Apropå den sena våren och de kalla nätterna får vi veta följande i SMHI:s blogg:

  ”Det är även förhållandevis torr luft som täcker Sverige, vilket bidrar till att temperaturen kan sjunka snabbt nattetid.”

  Försiktigtvis säger man dock inget om varför det är så…..

 15. POI

  #11 Lasse
  ”Grönlands temperaturhistorik”
  Bra youtube klipp över temp. utvecklingen under Holocene på Grönland. Som sagt. Klimat diskussionerna startar ofta genom jmf med s k ”förindustriell tid”, dvs slutet på den ”kallaste” perioden under hela Holocene. Knappast någon ”normaltemperatur” för innevarande mellanisperiod

 16. pekke

  #11 Lasse
  Den videon måste vara hädelse i klimatkyrkan !
  😉

  1800-talet kallast på mer än 8 000 år….

 17. Fredrik Lundell

  #tty

  ”Försiktigtvis säger man ingenting om varför det är så#

  Är det inte bara väder? Eller?

 18. Kristian Fredriksson

  Jag litar inte längre på informationen från Polar Portal efter det att de hävdar att den kallaste sommaren på Grönland i mannaminne skulle ha haft en avsmältning och kalvning som var 20% större än någon gång tidigare förra sommaren. I alla fyra sommarmånaderna var temperaruren nere på minus 10 C under det normala och värmenböljan som kom de sista dagarna i augusti kan inte ha skapat en så kraftig isförlust. Jag är övertygad om att de fejkade isförlusten 2022 av just aktivistiska orsaker. Att de nu har datorproblem när det gäller isutbredningen är helt säkert av samma anledning. Säsongsrapporten 2022 kom inte förrän 19 mars efter det att jag hade legat på DMI att den skulle släppas. Jag skickade mitt sista mail till Martin Stendel 14 mars och då skrev han att den var klar och skulle publiceras inom några dagar. Rapporten är daterad 13 maj så det hade han ju rätt i.

  http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/PolarPortal/season_report/polarportal_saesonrapport_2022_DK.pdf

 19. Kristian Fredriksson

  När jag hade läst rapporten 19 mars skickade jag ett mail till Martin igen som löd så här ”Jag är mycket förvånad över att avsmältningen kan ha stigit med 12 % 2022 då det var en extremt kall sommar på Grönland. Ni har väl aldrig haft en avsmältning och kalvning över 500 Gton tidigare och nu var den 560 Gton. Jag var övertygad om att isen 2022 hade vuxit och undrar om jag kan få en förklaring på hur en så kall sommar kan ge den här isförlusten på 85 Gton. Det var ju 10 till 15 C kallare än normalt på Grönland under större delen av sommaren, precis som du skriver. Är det inte värmen som orsakar isminskningen? Visst kan havsytans temperatur också påverka, men det är ju först när glaciärerna har nått vattnet. Inte på land. Jag är konfunderad och trodde att jag hade fått grepp om klimatvetensakapen vid det här laget.”

  Då fick jag det här svaret som jag inte har sett förrän nu.

  ”Kære Kristian Fredriksson,

  jeg håber, jeg forstår din svensk rigtigt (men det tror jeg nok), dog er jeg ikke indfødt dansker og har ikke lært det i skolen.

  Jer formoder, du refererer til billede 1 i sæsonrapporten. Det, den blå kurve viser, er ikke afsmeltning og kælvning, men overflademassebalancen SMB, altså snefald minus afløb. Dette term er den eneste mulighed, en gletsjer eller iskappe kan vokse eller bibeholde massen, fordi SMB er altid positiv (i hvert fald under vore klimabetingelser).

  Venligst se på billedet nedenfor. Det er fra en artikel, jeg var koautor til, fra 2021 (og aktualiseret). Her opstiller vi massebalancen af indlandsisen således:

  TMB = SMB + MMB + BMB

  TMB er den totale massebalance (altså om indlandsisen har tabt eller vundet masse). Der er summen af de tre andre faktorer of vises i rød.

  SMB er overflademassebalancen, som diskuteret ovenfor, den blå kurve, altid positiv.

  MMB er den marine massebalance, altså kælvning af isbjerge og smeltning af gletsjertunger, som rækker ud i havet. Den er altid negativ og vist i grøn.

  BMB er den basale massebalance (under iskappen), som består af varmefluks fra undergrunden, friktion og flere andre faktorer, vist i gul. Den er lille og altid negativ.

  TMB burde være lige med nul, i hvert fald i gennemsnittet over flere år, men som du kan se, har iskappen tabt masse siden 1997.

  Jeg gør opmærksom på, at tallene for SMBen ikke er de samme som i Polarportalen. Det er fordi vi benytter tre forskellige modeller (hvor en af dem er modellen, vi benytter i Polarportalen). Desuden omfatter modellerne ikke præcis det samme område som i Polarportalen (men næsten).

  ”Massebalanceåret” 2021/2022 (1. september 2021 – 31. august 2022) endte med

  TMB=-85.4, SMB=423.3, MMB=-486.3 og BMB=-22.4, alt i gigatons eller kubikkilometer.

  Isen er altså vokset, endda med godt 400 Gt. Men ved randen har isen tabt endnu mere, næsten 500 Gt (plus lidt på underkanten). Men kan altså sige, at SMBen ikke er positiv nok til at udligne de andre faktorer, specielt kælvning. I kolde år (fx 2018) kommer vi nær nul, i varme år (fx 2019) forsvinder der omkring 400 Gt.

  jeg håber, det besvarer dit spørgsmål. Med venlig hilsen

  Martin Stendel”

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2a03ee328c&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1760899840318878283&th=186ff9133b3fb24b&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8vd-FxkTRJfdsevuUagJ4ZtJZlzwyyQ-YWW71qxLk4p4Eapj8ZhfpSp8Ot7SqaQtM3Tvhtr5yiPlDD2Pi-nlaD0t4Sy4Oq4S8KaTf6qxiHiUaPZgbe72KmlWg&disp=emb

 20. UWB

  #11
  Undra vad en miljöaktivist skulle säga om den slutsatsen. Bara denna video skulle kunna stoppa det som händer nu då allt som hänt tidigare varit helt utan människans inblandning.

  Ska vi förvänta oss att se denna video i dagens nyhetssändningar, med klimatministern (eller lämpligt eller olämpligt vald miljöpartist) ha en diskussion med Elsa Widding. Ooops, jag glömde bort, vi har ju SVT i Sverige.

 21. Kristian Fredriksson

  I stället för att använda den SMB som finns i Rapporten 2022 som är 471 Gton så har han alltså använt 423.3 Gton, vilket jag finner mycket märkligt.

 22. Lasse

  #
  Mer hädelse här!
  https://www.youtube.com/watch?v=qb0jUy_qhk4
  Joe Bastardi går igång.
  Svårt hänga med men nog nämns torr luft och Arktis värme.
  Daggpunkt och kyla är bättre än temperatur enbart

  #21 Det är ingen nyhet att glaciärerna smälter.
  Kolla denna bild och fråga vad som ligger bakom smältningen åren 1851-1931 som är större än den därefter!
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2019/11/Screen-Shot-2016-08-30-at-6.31.41-AM.gif

 23. Ivar Andersson

  Förr trodde de religiösa att jorden var vårt centrum.
  Nu tror de klimathotsreligiösa att koldioxid är vårt nya centrum.

 24. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson #3
  Citat:
  ”När det gäller verksamheten på landets universitet finns det redan nu föga brist på aktivism men däremot motsatsen när det gäller seriös vetenskap.”

  Jag minns en disputation i Uppsala 1976. Hans Olofsson hade gjort en FEM-modell över lårbenet och använt data från gånglabbets mätningar för att beräkna påfrestningen.

  Examinatorn bad om redogörelse för hur resultaten skulle få användning i praktiken, t.ex. vid utformning av proteser.

  Hans svarade att det inte ingick i uppgiften och att han skulle lämna området i samma ögonblick det blev kommersiellt intressant.

  ”Jag är och kommer att förbli en fri forskare.”

  Något har hänt sedan jag var doktorand på 1970-talet, eller?

  Länk till avhandlingen:
  https://cir.nii.ac.jp/crid/1130292925657333770

 25. Gunnar S #24,

  Ja, mycket har hänt. Bl.a. kraven från universitetsledningarna att all forskning skall vara till nytta för ”samhället”. Man räknar numera in antal patent i ens CV som avgör om man skall få påökt eller ej. De rent grundvetenskapliga framstegen räknas lågt.

  Visst, man kan se den grundvetenskapliga inställningen att söka sanningen oavsett som ”elfenbensforskning”. Men jag är av den bestämda uppfattningen att utan grundforskning så avstannar även den ”nyttiga”/ tillämpade forskningen med tiden, Eller blir t.o.m. kontraproduktiv.

  Steget mellan en avskild elfenbensforskning om hur t.ex. samhället och ekonomin fungerar till aktivism är kort. Tillämpbarhetskravet ligger bakom mycket av den trend mot aktivistiska ”forskare” idag.

 26. tty

  #17

  ”Är det inte bara väder? Eller?”

  Väder har orsaker.

  Anledningen till att temperaturen faller mer och snabbare när luften är torr är just att det är mindre vattenånga i luften. Och vattenånga är den helt dominerande växthusgasen. Mycket starkare än koldioxid. Även luftens specifika värme blir lägre.

 27. Nr 18 och 19.
  Du är i gott sällskap – både svenska och ryska isbrytarekaptener tvivlar på uppgifter från modellerna.
  Svårigheterna att via modeller och haltande satellitövervakning försöka förstå verkligheten däruppe är betydande – men lämnar gott om utrymme för alarmister och agendor.

  Dessutom brukar ju olika modeller visa 10- 20% skillnader sins emellan, mätosäkerheterna är stora och tolkningarna svåra – vi är utelämnade till godtyckligheten och får dessutom inte kritisera resultaten.
  Vi lever i vetenskapligt vanskliga tider – narrativet är viktigare än sanningen.

 28. Micke

  #20 Hur ska man kunna visa ett sådant klipp? Kanske enklare att starta en egen tv kanal än att bilda nytt parti? Att hitta en journalist/ politiker som får komma tilltals blir alltmer avlägset.

 29. #12
  ”Läste nyligen att det var ca 3 grader varmare under stenåldern ”

  Stenålder var 7000 år lång och hade flera värme och köldperioder. En intressant period tex var för 5300 år sedan när kölden fick folken i östra Sverige att överge jordbruk för säljakt, utan bilar så klart, men vi hade ju infört kreatur 700 år tidigare, kanske de fes upp klimatet och slutade plötsligt att fisa?
  I väst slutade man bygga så hysteriskt många gånggrifter, för att bara använda dem i 300 år till.

 30. Fredrik Lundell

  #26

  Tack för förklaringen, men jag är inte med på varför du säger ”försiktigtvis nämner man inte varför det är så.” Vari ligger det anmärkningsvärda eller kontroversiella?

 31. Karl Erik R

  Alarmisterna verkar sätta sitt hopp till den kommande El Niño. SMHI meddelar att den kommer att höja jordens temperatur till nya rekordnivåer och medföra ”många temperaturrekord och extrema klimathändelser”.

  Kan man ens ha ”klimathändelser”? Klimat är ju medelvärde av vädret under 30 år eller mera. En klimathändelse måste väl då pågå minst 30 år och gör den det så har alla glömt när den började. Under 30 år har vi dessutom haft flera La Nina och El Niño.

 32. #30 Karl Erik R

  ”Kan man ens ha ’klimathändelser’? Klimat är ju medelvärde av vädret under 30 år eller mera.”

  Som jag ser det: ”klimathändelser” är ovanliga (farliga) vädersituationer som kan förväntas någon gång ibland i det klimat som råder på en viss plats. ”Klimat” är inte bara ett medelvärde över lång tid utan också den variation i olika väderparametrar som kan förväntas på platsen med en observationstid av MINST 30 år. Ta t.ex. Backafloden den 13 november 1872. Vattnet steg som värst 3,5 meter i norra Tyskland. https://www.lu.se/artikel/backafloden-den-bortglomda-stormfloden-som-kan-lara-oss-framtiden Jag tror den anses vara en händelse med en sannolikhet av ett på 300 år. Oansvariga samhällsplanerare har tillåtit bebyggelse på låglänta områden utan hänsyn till det klimat som råder i Skanör/Falsterbo. Nu vill dom rätta till problemet genom att bygga en hög skyddsvall och skyller då på klimatförändringarna.

  Torkan i Italien är nog en typisk klimathändelse. Har inträffat förr – alarmister hävdar att denna typ av händelser blivit vanligare – men enligt IPCC finns ingen statistik (ännu?) som kan visa att så är fallet. Inte konstigt alls för det ligger i sakens natur att det är fråga om ovanliga händelser som måste betraktas i ett perspektiv av många hundra år.

 33. Karl Erik R

  #32 Leif Åsbrink

  Så kanske man kan se det. Men då är ju ”vädersituationer som kan förväntas någon gång i det klimat som råder på en viss plats” just bara vädersituationer. Eller så är allt som händer alltid klimathändelser. Eller någon odefinierad blandning.

  Det är ju i o f s bara semantik men vad jag menade var att man väldigt gärna ska ha in ordet ”klimat” i sådant som inte är klimat, utan bara väder.