Ditt stöd är välkommet

Vi har haft elcertifikaten uppe till diskussion förr och de kommer naturligtvis upp så fort vi har ett inlägg om vindkraftsutbyggnaden i landet. Elcertifikaten är orsaken till den stora utbyggnad som vi sett under de senaste snart tjugo åren och jag undrade lite hur mycket det kan betyda för en liten vindkraftsförening. För att ge en bild av dess betydelse så tänkte jag det kunde vara intressant att ta sig en titt på en förenings räkenskaper för att se var landet ligger. Efter lite sökande hittade jag årsrapporterna för VästanVind Vindkraftskooperativ och tänkte att det kunde ge lite perspektiv på saken.  Innan vi tittar på dessa så kan vi dock börja med att repetera hur elcertifikatsystemet fungerar.

dumstrut
Du och jag?

Elcertifikatsystemet

Systemet startade 2003 med syfte att finansiera en utbyggnad av ”förnybar” el dvs elproduktion från: vind, vatten, biobränslen, sol, våg och …. torv (vi kan passa frågan huruvida torv är speciellt förnyelsebart). Idén är att ett nytt kraftverk får ett certifikat per MWh som de producerar under de första 15 åren.  Detta certifikat kan de sedan sälja på en öppen marknad och man undrar naturligtvis vem i hela friden som vill köpa ett elcertifikat. Sanningen är att ingen vill köpa ett certifikat så därför finns lagen om att alla elleverantörer måste köpa ett visst antal certifikat varje år – detta är den så kallade kvotplikten.

Kvotplikten är det som skapar en efterfrågan och kvoten varierar från år till år. Till en början var den bara på 7.4% men kulminerade förra året på 30% och kommer nu så sakteliga gå nedåt igen (om inte politikerna skruvar på knapparna för att rädda vindkraften). Kvotnivån har skruvats upp sedan den ursprungliga planen 2003 för att utbyggnaden blev så kraftig att marknaden fylldes med certifikat och priset därmed gick ner.  Priset har dock fortsatt nedåt och nu diskuteras en förändring där inga nya kraftverk får något stöd men de som redan är inne i systemet får certifikat under de 15 år som de räknade med.

kiviks marknad
En schematiskt bild över svensk energipolitik?

Karusellen med elcertifikat är rätt rolig att följa. Svensk Vindenergi som är en lobbygrupp, balanserar mellan å ena sidan minska antalet certifikat på marknaden för att deras existerande medlemmar skall få avkastning på alla de certifikat de sitter på medan de samtidigt vill att nya vindkraftverk skall få subventioner. Hur de än vänder på sig så har de rumpan bak.

Vi kan ta en titt på prisutvecklingen för elcertifikat för att se vad om händer. För tio år sedan låg priserna på runt 300 kr/MWh  (30 öre/kWh) . Det var den intäkt som många kooperativa vindkraftsföreningar räknade med i sina kalkyler när de sjösatte sina projekt. De som sålde in projekten pekade på att kvotplikten skulle öka och att priset säkerligen snart skulle ligga upp emot 500 kr/MWh. Utvecklingen blev den motsatta och för tre år sedan var priserna ner i 100 kr/MWh.  Ropen av hjälp var då så höga att regeringen ändrade på kvotplikterna men det innebar bara att det blev ännu mer intressant för nya spelare att sätta spaden i jorden. Efter en uppgång till 200 kr/MWh så har nu priset störtdykt till runt 30 kr/MWh. De som byggde sina verk för tio år sedan och räknade men en stabil intäkt på fler hundra kronor per MWh ser nu hur korthuset knakar i fogarna.

En Västanfläkt

Hur ser det då ut konkret för ett vindkraftskooperativ? Vi tar en titt på VästanVind och följer deras intäkter genom året. I tabellen nedan ser vi intäkter för den el de producerar, som de säljer till ”självkostnadspris” till sina medlemmar, och intäkter från elcertifikaten. Certifikaten gav under de första fem åren ca en miljon kronor om året;  2015 så genererade det nästan lika mycket som intäkterna från elförsäljningen. År 2019 ser dock dystrare ut och 2020 kommer inte sluta speciellt bra. VästanVind producerar ca 6 GWh per år vilket ger sex tusen certifikat. Med dagens prisbild så är frågan om de kommer kunna räkna hem mycket över hundratusen kronor i bidrag.

intäkt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
el mkr 1.5 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
cert mkr 0.95 0.97 1.1 1.2 0.92 0.63 0.58 0.37

Under åren har VästanVind sålt elen de producerar till vad de kallar självkostnadspris 23 öre/kWh. Man kan ju dock fråga sig hur mycket det är självkostnadspris när du som vanlig elkonsument är med och subventionerar verksamheten. Plockar man bort subventionerna så inser man att priset snarare ligger runt 40 öre/kWh och då har man inte tagit med kapitalkostnaden som medlemmarna med sina insatser står för.

En stora fråga är dock vad medlemmarna kommer göra när de ser att den el som de kunnat köpa billigt, inte längre är billig. Göteborgs Energi, som är huvudägare i VästanVind erbjuder vem som helt ett avtal till 23 öre/kWh inklusive moms. Vem skulle då vilja köpa en andel i kooperativet för förmånen att köpa el till 29 öre/kWh som är priset inklusive moms som föreningen erbjuder? Jag misstänker att tillströmningen inte kommer vara speciellt stor under 2020.

Elefanten i rummet är dock vad som händer den dagen vindkraftverket havererar. Föreningen har som mål att fondera medel för att kunna ersätta det befintliga verket med ett nytt efter 25 år men dessförinnan lär det komma några stora investeringar som man inte kommer undan. Även om det torn som finns kommer klara sig i femton år till så lär maskineriet behövas bytas om kanske fem år. Frågan är då om föreningen lyckats ackumulera tillräckligt med kapital för att klara de utgifterna.

Det finns naturligtvis de som kan räkna på det här bättre än vad jag kan och varför inte ta en titt på hur Göteborgs Energi agerar. De äger idag nästan hälften av föreningens andelar men går aktivt ut och försöker sälja av de andelar de har så snabbt som möjligt. Föreningen kommer säkerligen framöver behöva ta ett högre pris av sina medlemmar vilket få är villiga att acceptera. Ingen kommer längre att vilja köpa några andelar och de som är medlemmar kommer vilja kliva av. När de försöker sälja sina andelar kommer de att märka att de 100 andelar de köpte för femtiotusen kronor är värdelösa. Min gissning är att det är små investerare som kommer sitta med skägget i brevlådan den dag kuggarna ryker i växellådan – förhoppningsvis har de kunnat räkna hem förlusten under de glada dagarna.

På VästanVinds hemsidor finns dock lugnande besked:

Javisst, du kan sälja till vem som helst. I dagsläget kan du sälja andelar genom VästanVinds egen köp- och säljsida eller genom andra sidor som t ex Blocket.

Problemet är kanske att man genom deras egna sidor endast kan köpa andelar som Göteborgs Energi säljer. Vill man sälja några egna så är man nog förpassad till Blocket.

Det är du och jag som är hjältar

Finns det då ingen hjälte i denna vindkraftssaga – jo det är du och jag. Vi har under de senaste tio åren stöttat de drygt 450 medlemmarna i VästanVind med nästan 7 miljoner kronor.  När det är dags att dela ut dumstruten så är det inte VästanVinds styrelse, dess medlemmar, Göteborgs Energi, Energimyndigheten eller våra politiker som är nominerade utan det är du, jag och alla andra vanliga elkonsumenter i detta avlånga land. Stödet till VästanVind och alla andra vindkraftsproducenter är ett feltänk från början till slut men hade inte vi ställt upp och stöttat verksamheten så hade det aldrig fungerat. Man skulle tänka sig att varenda vindkraftsförening i landet skickade ett julkort till alla som inte är medlemmar med ett tack för stödet under året men det är naturligtvis en naiv förhoppning. Det vi istället kommer höra är rop om att stödsystemet måste ändras så att fattiga villaägare på västkusten inte skall förlora sina satsade sparslantar.  Kommer vi att ställa upp – jajamänsan, detta är Sverige 🙂

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan

  Är vanlig vattenkraft kvotpliktig?

 2. Isidor

  Jag är delägare i Vindkraftkooperativet Gässlingen utanför Hammarö i Vänern – vi är nu konkursmässiga och arbete pågår för att få någon att ta över ”skiten” Hela investeringen lär vara förlorad – det är så det går……

 3. #Håkan 1

  Ny vattenkraft får man elcertifikat för, även för att uppgradera befintliga kraftverk.

  Kvotplikten gäller för leverantörer och anger hur mycket elcertifikat de måste köpa varje år för den el de levererar till slutkund. Varifrån elen kommer kvittar lika.

 4. Anders

  #2 Isidor
  Råkar Du veta vilka de viktigaste skälen till de ekonomiska problemen varit/är för vindkraftsanläggningen Gässlingen?

 5. Anders

  Tack Johan M för ytterligare en saklig, pedagogisk och humoristisk inlaga!

  Och tack för att du/ni ordnat tillbaks numreringen av kommentarerna!

 6. Isidor

  #4 Anders. Det viktigaste lär vara elcertifikatkollapsen men även ständigt nya underhållsåtgärder. Livslängden är inte i närheten av vad man beräknat.

 7. Simon

  Gick ur C efter många års medlemsskap när jag insåg partiets kopplingar till just vindkraften. När man nu såhär några år senare tittar tillbaka ser man ju att det som hänt är att C driver dessa frågor än hårdare än MP. Lobbypengar ur vindkraftsivrarna tillskjuts partikassan. Partiet som en gång stod på böndernas och glesbygdens sida gjorde en helomvändning mot mammons ”sanningar”. Som jag nu ser det går det inte lita till ett enda ord man säger.

  Skövla och förstöra fullständigt produktiv skog med tillhörande artdöd för att bygga monument som endast bidrar till att skicka vinster ur landet samtidigt som förlusterna får betalas genom sämre skola, omvård, sjukvård och färre poliser. C har blivit det nya miljöpartiet som ägnar sig åt pseudovetenskap. Tacksam att jag lämnade det sjunkande skseppet. Ingen högoddsare att Lööf efter förrättat värv kommer få bra betalt av globalisterna. När man frågar efter källor och belägg för deras påståendena ekar det tomt . Säger det mesta.

 8. Lasse

  Intressant, speciellt eftersom vi även satsar på vindel via statens bolag-Vattenfall.
  https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt

  Även jag var väldigt nära att satsa på andelar vindel för ca 15 år sen. Kvarkenvind lockade!
  Det hade säkert varit lönsamt eftersom skatterna är lägre.
  Men jag avstod-man vill ju inte framstå som en skattesmitare!
  http://kvarkenvinden.se/wp/wp-content/uploads/2020/03/J%C3%A4mf%C3%B6relse-kostnad-vindel-vs-b%C3%B6rsel-2019.pdf

 9. #Lasse 8

  Eftersom de stora aktörerna nu vill bygga havsbaserade verk och inser att elcertifikaten inte kommer ge så mycket så lobbas det frenetiskt för att ”man” (läs vi med dumstruten på huvudet) skall subventionera uppkopplingen till land.

  När vi talar om spikar i kistan för alla små vindkraftkooperativ så är väl detta bara en i raden. Med ökad total effekt när det blåser kommer priserna att pressas ytterligare och de äldre landbaserade verken vara olönsamma.

 10. Daniel Wiklund

  Tack för en humoristisk beskrivning av en byråkratisk stelbenthet. Kom att tänka på följande vers sv Frans G Bengtsson. ”Det är med måsarna precis som med byråkraterna, naturens jämvikt har rubbas och därför är de allestädes närvarande. Havsörnarna, eller andra nyttiga djur, som höllo måsarna i schack har dött ut, liksom sunda förnuftet dött ut i byråkraternas värld, och sedan dess förökar sig dessa båda species utan hejd och sväva skränande över människotillvaron som moln av förkroppsligande idioti. Sannolikt kommer det att frodas i hjärnan i allt framgent”. Du har förresten valt en passande bild.

 11. Intressant läsning om spelet runt havsbaserad vindkraft:

  https://second-opinion.se/regeringsforslag-pa-gang-om-havsbaserad-vindkraft/

 12. Ett alternativ till att köpa in sig i en vindkraftförening är att teckna ett elavtal med ett företag som ser lite positivt på framtiden.

  Kärnfull knöt i våras Caroline Cochran, grundare av Oklo, till sin grupp av rådgivare.

  https://www.karnfull.se/

 13. Lars Cornell

  Tack för utmärkt artikel Johan. Jag bidrar med följande debattartikel och bild på hur jordens resurser slösas.
  http://www.tjust.com/2020/klimat/VT-debatt-20200824.jpg
  http://www.tjust.com/2020/klimat/nuclear-compare.jpg

 14. Robert Norling

  Angående vindkraftsutbyggnad så tar jag tacksamt emot råd hur man på bästa sätt förhallar och sätter krokben för ett helt meningslöst och malplacerat vindkraftverk.
  Lite bakgrund:
  Ett uppsalaplacerat företag vill resa ett 184 m högt verk i Flottskär, vilket ligger i Hållnäs, Tierps kommun.
  Verket är tänkt att komma några hundra meter från stranden till Gudingeviken vilket är en grundhavsvik med ett väldigt rikt fågelliv.
  Med Havsörnar i topp och som man ser nästan dagligdags.
  Tierps kommun har nekat bygglov två gånger (med knapp majoritet) men ärendet har varje gång överklagats till Länsstyrelsen i Uppsala län som bifallet överklagandet.
  Nu har Mark o Miljödomstolen gett Länsstyrelsen bakläxa då deras senast bifall (tredje gången) inte var utlyst på rätt sätt för yttrande av berörda.
  Den här gången så la Länsstyrelsen ut på sin hemsida och hade en liten blänkare i UNT om att man vill ha in yttranden från berörda i Juli och ville ha in svar senast 1 Aug. (mitt i semestertider).
  Vi är ett flertal som skickat in yttrande om det helt befängda läget för ett verk då sex olika naturvårdsområden ligger inom några hundra meter upp till ett par kilometer ifrån Flottskär.
  Området ligger några mil norr om Forsmarks kärnkraftsverk och är en bit kust som annars är en av Upplands sista oexploaterade kustremsor.
  Min personliga uppfattning är att företaget vill få ett verk på plats för att sedan kunna bygga ut området med en vindpark.
  Statens roll i det hela känns via Länsstyrelsen väldigt märklig då de uppträder närmast aktivistiskt.
  Marken i Flottskär ägs av en familjeförening med 300 medlemmar och används för fritidsboende.
  Redan 2012 tecknades arrendeavtal om markupplåtelse men då för tre mindre verk vilket sedermera har ändrats till ett större. Så 8 år har det hittills pågått.

 15. mattias

  #14 Robert.
  Jag kan tänka mig att den där kustremsan och omgivande skogsområden hyser en rik biologisk mångfald på grund av den kalkrika berggrunden. Har man gjort tillräckliga miljökonsekvensbeskrivningar och inventeringar av till exempel marksvampar inom det tänkta området som ska exploaterats och vägarna dit?

 16. Fredrik S

  Tack Johan.

  När det gäller lobbying är det ju mest de fossila bolagen som de odugliga msm-journalisterna uppmärksammar. Inget fel i det men problemet är ju ensidigheten.

  Fast hela systemet är ju sådant, och i toppen sitter ministrar och låter megabolag skriva deras citat för sina reklamkampanjer utan att skämmas.

  Tre av dessa kompetenta ministrar (Lövin, Damberg och Byalan) skickade ju dessutom ut ett brev till tre av världens mäktigaste bolag och skrev bla ”vi är redo för business och står till Er tjänst”. Angående serverhallar och annat godis.

  Det pratades om 30 00 nya jobb på några år.

  FB har nu fått 150 miljoner av vår pengar i i stöd och nästan fri el. Detta har generat 57 anställda. Samtidigt flygs personal in från utlandet vid behov.

  Undrar hur det sett ut i tex vindbranschen?

 17. #Robert Norling 14

  Det sorgliga är att den part man naturligt tänker på skulle komma till undsättning visar sig vara roten till det onda.

  Naturskyddsföreningen har under tjugo år lobbat för utbyggnad av vindkraft. Så här säger de:

  ”En utbyggnad av vindkraften är en positiv utveckling och en nödvändighet för att flera av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.”

  Att havsörnar kommer stryka med är nog ingenting som kommer hindra en utbyggnad. Försök att hitta en rödlistad stekel som råkar bo i de träd som kommer röjas (man kan köpa rödlistade insekter på darknet och själv plantera in dem 😉 .

  Ett annat tips är att hävda att de inte kan skydda verken från den förväntade stigande havsytenivån som kan uppskattas till dryga tre meter :-0

  https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/handledning/handledning-paverka-vindkraftetableringen-i-din-kommun.pdf

 18. mattias

  Naturskyddsföreningen har tappat mycket trovärdighet. Bara namnet indikerar ju att de är för att skydda naturområden från exploatering.

 19. Fredrik S

  Naturskyddsföreningen är en ngo som är mediernas gunstling, får stor plats och är som en makthavare vars uttalanden (de påstår sig vara experter) aldrig granskas kritiskt av Södermaffian.

 20. #14 Robert

  Ett halmstrå är att Vindströmen ser att de inte hinner få verket i produktion innan utgången av 2021 och att det förslag på stopregel som nu ligger går igenom. Ett verk som kommer i produktion först 2022 får leve på egna meriter och med ett elpris under 30 öre/kWh så lär det inte gå runt.

  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/08/elcertifikat–stoppregel-och-kontrollstation/

  http://vindströmmen.se/

 21. Robert Norling

  Tack för svaren.
  En bra strategi är nog som du skriver Johan M. att försöka förhala det så att bygget inte startar före 2022. Men risken finns väl att regeringen ”hittar” på något så spelreglerna ändras. (suck)
  Jag vet inte vad som händer vidare i ärendet, men är det inte så att kommunens veto gäller eller kan Mark o Miljödomstolen kör över det.

 22. Rolf Mellberg

  Vårt land behöver en helt ny (och kärnkraftsvänlig) miljö-rörelse och jag tycker det är busenkelt att se att Michael Shellenberger med sin environmentalprogress.org visar en klockren väg framåt. Man kan botanisera på den siten eller kolla t ex Denna film:
  https://youtu.be/ciStnd9Y2ak

 23. Rolf Mellberg

  #14 Robert Norling

  Jag läste en artikel i Affärsvärlden nyligen, se länken. Den var öppen då men ser låst ut nu.
  Kanske är den bästa vägen att stoppa snurran den att få investerarna att inse att risken är stor att investeringen blir olönsam?
  https://www.affarsvarlden.se/reportage/blast-pa-vinsten

 24. Fredrik S

  Robert Norling

  Det är nog bra att uppmärksamma allmänheten så mycket man kan om vilka spelregler som gäller vad beträffar myndigheters möjlighet att köra över miljöskyddsfrågor. Folk gillar nog inte att bli överkörda av byråkrater tom i Sverige, även om de inte är vana vid att reflektera över det.

  Och Rolf Mellberg är inne på ett bra spår dessutom. Inte många gillar att förlora pengar, troligtvis inte ens idealister.

 25. #23 Rolf

  Läste den i början på veckan då den fanns öppen. En sågning av svenk vindkraft och energipolitik.

 26. Robert Norling

  #23 Rolf
  Läste den också. Bra och inte PK-artikel.
  # 24 Fredrik
  Bearbetar allmänheten så mycket det går. FB är ju ett bra verktyg för lokala grupper.
  Har även lagt ut helt fantastiska bilder som jag har lyckats fota på Havsörn.
  Scrolla ner lite på länken nedan.
  https://www.facebook.com/groups/1379511478940601

 27. Robert Norling

  Lyckades bli avstängd av admin för den lokala FB sidan efter hans ”korkade” inlägg om vindverket i Flottskär.
  ”Äntligen en härlig infrastruktursatsning i Hållnäs!
  Äntligen får Hållnäs sin första egna elproduktion!
  Äntligen en backup om kraftnätet från vattenfall fallerar!
  Äntligen em miljövänlig el från Hållnäs!
  Helt i Hållnäs Sockenråds anda om något nytt, något eget, något rent, något miljövänligt och bra för Hållnäs miljö!
  https://www.tierp.se/…/2019-09-19-kungorelse-om-vindkraftve…
  Positivt!”
  Efter diverse argumenterande hit och dit blev mitt slutsvar.

  ”Tore du kommer att bli ihågkommen som den person som försökte fördärvade livsmiljön för alla, både djur och människor i Hållnäs.
  Socknens egna lilla Quisling.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling

 28. Håkan Bergman

  Robert N. #27
  Om, vilket gud förbjude, vindkraftverket blir av så kommer nån att bli grymt besviken den dag kraftnätet från vattenfall fallerar! För att det ska fungera som backup behövs en infrastruktur som i Simris, för att inte tala om att det ska blåsa stabilt just den dan också.

 29. Fredrik S

  Robert Norling #27

  Fastlandskabeln från Nådendal till Åland blev ju klar för några år sedan, Åland-Väddö finns ju sedan tidigare och det finns väl inget hinder för finsk el numera om det finns de i Hållnäs som är oroliga för backup och ser ett vindkraftverk som lösning.

 30. Rolf Mellberg

  Jag ska nog lägga till att vår kommun ska minsann vara värst av alla. Sannolikt kommer det stå oss skattebetalare väldigt dyrt, 35 nya stora vindkraftverk. Men jag skiter fullständigt i det, det blir bara härlig skadeglädje om denna satsning går åt helvete och en hel generation politiker kastas ut från stadshuset med huvudet före.
  https://corren.se/nyheter/linkoping/planen-35-nya-stora-vindkraftverk-om6131649.aspx

 31. Håkan Bergman

  Robert N. #27
  Vågar man gissa att den vanligaste orsaken till elabrott där uppe är stormskador på distributionsnätet? Så länge Vattenfall har gubbar ute och felsöker och reparerar lär vindkraftverket inte vara till nån nytta.

 32. Jag har sagt det förut. Vill ni inte ha era kommuner belamrade med vindsnurror så måste ni engagera er kommunalpolitiskt och i länen. Där sitter i allmänhet folk som antingen är betalda aktivister från vindkraftsindustrin eller som är helt okunniga om elproduktion.

  I Ängelholm har vi noll vindkraftverk, och återöppnad flygplats. Bäst i klassen. 🙂

 33. Ooops, inom Ängelholms kommuns gränser finns det visst hela tre vindkraftverk på Össjö gård. Två byggdes 2016 och det tredje 2018. Det är naturligtvis en skam för kommunen, men vissa kan bara inte säga nej till några miljoner från staten:

  ”I slutet av december 2017 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela 70 miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under föregående år och utgår från godkända anläggningar i elcertifikatregistret.”

  https://www.vindkraftsnyheter.se/20190803/5523/miljonregn-over-angelholm-smidig-hantering-av-vindkraft

 34. Daniel Wiklund

  Imorgon så kommer Stefan L på besök i Luleå. Han ska till Hybrit. Det har hunnit vara många höga potentater på besök på det som nång gång på 2030-talet ska tillverka fossilfritt stål. Om nu allt går som planerat, och nån vill köpa stålet, som kommer att bli dyrt. Minst 10 procent av Sveriges elkonsumtion kommer Hybrit att stå för. Det blir många vindkraftverk. Han tar arbetsmarknadsministern Ewa N med sig och passar på att besöka polarbageriet, det som brann upp för en vecka sen. Vi är inte riktigt herrar över elden än.

 35. Fredrik S

  Daniel Wiklund #34

  Inte dåligt, två höga stjärnor och fd fackpotentater kommer på besök på samma gång för att hylla Hybrit.

 36. foliehatt

  Hybrit är endast en bokstav ifrån Hybris

 37. Mats Kälvemark

  #34 Daniel, #35 FredrikS, #36 foliehatt
  Jäpp, Hybrit är det ultimata beviset på Hybris som kommer att landa i ”högmod går före fall”.
  Läs: https://klimatupplysningen.se/hybrit-fossilfri-stalproduktion-overgar-hybris/
  Vi med dumstrutarna på huvudet kommer med 100% säkerhet att få hjälpa till med ytterligare miljarder att rulla in i detta svarta, EU-designade hål. EU svarar globalt för 12,5% av koldioxidutsläppen, Asia-Pacific, där Kinesiska och indiska ståltillverkare verkar, svarar för ca 50%. Ståltillverkarna där gnuggar händerna, fortsätter att köra sina högeffektiviserade, konventionella masugnsprocesser. De kan lägga under sig hela EU-marknaden för motsvarande stålprodukter med samma prestanda men med väsentligt lägre priser eftersom Hybritstål kommer att ha 30-50% högre tillverkningskostnader. Och blir därmed säljbart enbart med politiskt uppfunna, skattefinansierade subventioner liknande elcertifikaten. Om nu ens produktionsprocessen är genomförbar från A till Ö. Högriskprojekt är bara förnamnet. Och någon marknadsundersökning före projektstart har det inte varit tal om. Behövs inte när dumstrutsbärarna är med och står för fiolerna.

 38. Evert Andersson

  Hur stoppa vindkraftprojekt? 1) Man måste gå samman lokalt och protestera. 2) Det finns alltid förskönande data och beskrivningar att angripa. I MKB-erna. Skaffa kunnig hjälp. 3) Det fifflas nästan konsekvent med uppgifter om ljud och visuella störningar. 4) På landskapsskydd.se finns tips om hur man ska agera. Och folk med erfarenhet av motståndet. Ibland lyckas det och ibland inte. Så länge det kommunala vetot finns kvar är det viktigaste att lokal opinion ger kommunpolitikerna kalla fötter. Ibland kan de utan att behöva säga nej, ställa begränsande krav som gör det olönsamt och får exploatören att backa. Det är alltid värt att försöka.

 39. Daniel Wiklund

  I kuriren idag står det ”Idag tas ett stort steg mot framtiden”. Stefan L ska inviga Hybrits pilotanläggning, som kallas för superbygget i artikeln. 2025 ska en demonstrationsanläggning stå klar, i Luleå eller Vitåfors. Planen är att mellan 2030 och 2040 ”konvertera” masugnarna i Luleå och Brahestad i Finland. Gud bevare oss för dessa stollerier. I nordnytt nyss ett inslag om klimatförändringar (Covering Climate Now plitar ju), klimatförändringarna har gjort att det är varmare vatten i kallkällorna i Kirunafjällen. En från SGU sa att det kan bero på att snön kom tidigt och låg kvar länge, som gjorde grundvattnet varmare. Med fossilfri stålframställning får vi nog kallare kallkällor, nån gång i framtiden. Det vi med säkerhet vet är att projektet som Stefan L inviger ifag kostar väldigt mycket pengar. Vi som levde här i Luleå på 1970-talet minns hur det gick med stålverk 80. Eller Kallax Cargoprojektet. också för den delen.

 40. Lasse

  #39
  Aftonbladet gillar Hybrit och Northvolt:
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/vQvy44/klimathotet-vander-upp-och-ner-pa-allt

  Är AB med i gruppen ”Covering Climate Now ” ?

  Om kallkällorna får mer smältvatten direkt så stiger temperaturen.

 41. Rolf Mellberg

  O.T. ang uppror mot globalisterna.

  Robert Kennedy jr. har i helgen hållt ett tal som är mycket intressant. Kan kallas:
  ”Ich bin ein Berliner 2.0”
  Han ondgör sig över Bill Gates, Fauchi, vaccin, msm etc.
  Blir detta bara en marginell rörelse eller?
  https://youtu.be/-u3H3PvebBU

 42. Roland Salomonsson

  FEL! Vad kommer först, hönan eller fjädern? Först krävs det CO2 för att livsprocessen skall generera bl a syre. CO2 är den viktigaste gasen i atmosfären,

  Vad gäller vindkraften, så är ETT problem att generatorn bara klarar 20-30 års drift och sedan behöver ersättas.
  Sedan kommer vingarna att slipas slut (skapande av ”nanoplaster”) och bli i skick så att de havererar på typ 20-30 år. Det bortslipade materialet är i stort sett just vad som nu av miljöbedragarna utpekas som något hotfullt, men ursprunget döljs noga (det antyds att det handlar om ”plast” i allmänhet). Helt fräckt, när det är möjligt att analysera och mäta.
  Det är numera heller inte ovanligt att vindkraft-torn efter många års vibrationer blivit så utmattade i materialet att de välter. Givetvis inget MSM talar om. Tillkommer att vingarna blir isbelagda – är avsikten att installera avisningsutrustningar utan hänsyn till att naturen förgiftas?

  Då skall man veta att vingarnas material för överskådlig tid inte kan återvinnas utan enorma kostnader. Således begravs de i gruvor resp schakt, där de förväntas ligga under samma tidsrymd som 1:a generationens kärnavfall, dock att detta numera kan eldas upp i framtida generationer av kärnreaktorer.

  Klimatdårarna har alltså ersatt ETT halveringsproblem med ett annat.

  Så när klimatdårarna byggt tillräckligt med snurror för att ersätta en kärnreaktor, så är det i stort dags att reinvestera i nya torn – men några pengar att återställa efter sig har ägarna inte, så då höjs skatterna? O S V!

  Situationen är helt åt H-E!

 43. Roland Salomonsson

  Svenska folket kommer alltså att få betala en kärnreaktor vart ca 30:e år i st f att nyttja ”den riktiga varan” under 60-90 år. El i Sverige lär således enbart av denna anledning bli ca 3 ggr dyrare än omvärldens el, med vad detta innebär i kostnader för den produktion i landet som måste säljas utomlands för att finansiera välfärden.
  Ajö´s med välfärden för gräsrötterna!

 44. Jan Olof Furehed

  Robert, vi får kolla om det finns ett dokumenterat bestånd av uppländsk gölgroda runt flottskär. Den finns bara i dessa trakter. Har sett en inventering en gång och minns att jag skulle ha ett mindre bestånd vid oss.

  Finns den vid Flottskär så får de problem.

  Men som sagt vår kust här har ansetts så skyddsvärd att det kryllar av naturreservat skapade av de som nu vill bygga denna mastodont intill Bondskärets naturreservat. Även Strönningsvik är reservat och flera andra marker i den absoluta närheten

 45. Sten I

  Jan Olof #44 Förbifart Söderköping (har dom hållit på och utreda i över 20 års tid) har nu fått en hasselsnok att stoppa vidare utredning 🙂 Så det är bara att hitta en gölgroda så är saken klar!
  https://www.trafikverket.se/nara-dig/ostergotland/vi-bygger-och-forbattrar/E22-forbi-Soderkoping/nyheter-forbifart-soderkoping/2020/senaste-nytt-om-tidplanen-for-forbifart-soderkoping/

 46. Evert Andersson

  #39 Daniel Wiklund
  Jag har reagerat med mail till TV4 Nyheter för deras inslag i morse. Sagt att jag inte vill se ett hyllningsinslag till där inte en enda kritisk fråga ställs. Om ni inte kan ta minst en av dessa förslag jag gav. Eller vågar ni inte. Vill ni inte skapa dålig stämning? Hör och häpna. De ska göra ett nytt inslag i kvällsnyheterna och reportern har fått mina påpekanden. Nu återstår att se om ens det gör någon skillnad. Ska bli lite spännande att se. I alla fall kan vi se om det hjälper att bidra med fakta.

 47. Daniel Wiklund

  Stefan L lät som en väckelsepredikant i Luleå idag. Klimatfrågan överskuggar enligt statsministern alla andra frågor. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Fast det dröjer minst 20 år. Frågan är om SSAB finns kvar då. Sverige kommer troligtvis att då vara det fossilfria landet som tyvärr (få länder följer Sveriges exempel) kommer att ha samma väder och klimat som innan vi blev fossilfria. Om man inte kan bygga en mur för att utestänga utsläpp från andra länder, och att Sverige får ett klimat utifrån det koldioxidutsläpp Sverige står för. Hybris är en svårbotad åkomma. Covering Climate Now verkar ringa i Stefans öron hela tiden och gör att han i det närmaste är blind för andra frågor. Miljöförstörande MP hejar på.

 48. Gunnar Strandell

  Robert Norling #14

  Jag förstår inte hur man kan hoppas att få bygga ett vindkraftverk i Flottskär.
  Vattenfall och Östhammars Kommun försökte under 6 år få tillstånd för att bygga runt biotestsjön utanför Forsmark innan de gav upp.

  Länsstyrelsen sade nej trots att man bedömde att bara en till två havsörnar per år skulle dödas.
  Jag tror att Vattenfall trots allt ville undvika en långvarig konflikt med ornitologerna.

  Länkar:
  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402723ef0/1528119570542/2012-02-09-gruppstation-for-vindkraft.pdf

  https://www.vindkraftsnyheter.se/20190804/1217/vattenfall-lagger-ner-vindprojekt-i-forsmark

 49. Daniel Wiklund

  Även Isabella L är i Luleå idag. Hon hann säga att ståltillverkningen är värst när det gäller koldioxidutsläpp. Att vi måste nå upp till parisavtalet och att det är klimatkris. Det var fint väder idag under invigningen. Även vattenfalls VD var där. Dom har ju en viss erfarenhet av dåliga affärer. Sen hastade Stefan L vidare till Älvsbyn och polarbröd. Lär ju prata om fossilfritt även där. Men svårt att undvika koldioxid vid bakning. I boken ”Koka soppa på fysik av Hans Uno Bengtsson och Jan Boris Möller kan man läsa” När jästenzymer spjälkar en molekyl socker till koldioxid och vatten, vid brödbak eller ölbryggning, frisätts någon elektronvolt i energi, och degen eller bygden blir varm”. Inga stora mängder koldioxid, mer ett uttryck för att kol och koldioxid tillhör livet.

 50. Håkan Bergman

  Daniel W. #49
  Trafikverket har dåliga nyheter om höghastighetsbanorna.
  https://www.dn.se/nyheter/sverige/rapport-205-miljarder-racker-inte-for-den-hoghastighetsjarnvag-som-politikerna-onskar-sig/
  Men varför inte vänta med bygget tills vi kan bygga världens första hybritstålväg, det blir gott om tid till att tänka igenom både det ena och det andra och undret kan ju inträffa att man kommer på att det kanske inte är så smart med höghastighetsbanor.

 51. Roggan

  #14 Robert
  Du har fått en hel del goda argument från andra angående mot en vindkraftpark vid Flottskär. Jag kan förhoppningsvis bidra med ett till.

  Tror inte att de sista delarna av vägen klarar de transporter som krävs (men är inte 100 % säker på detta). Förutom vägens bärighet krävs också att vägen klarar de långa transporter som krävs, av vingarna. Troligen måste vägen byggas om för att klara detta vilket innebär stora kostnader.

 52. Robert Norling

  #44 Jan Olof F. m.fl.
  Aldrig trodde jag att en gölgroda skulle betyda så mycket.
  Men mins när Ängskär som ligger i närheten blev naturreservat och då så var det väl också grodan som avgjorde saken.
  Blir nog så att man får ge sig ut i trakterna av Flottskär och småsjöarna som gränsar där emot på grodjakt.

  #48 Gunnar S.
  Tydligen hoppas fortfarande Länsstyrelsen på ett bygge.
  Blir ett verk byggt, så kommer nog så småningom hela kustremsan att bli nedlusad med fågelmördarmaskiner.

 53. Daniel Wiklund

  I reportaget om invigningen av SSAB-s pilotanläggning fick man veta att projektet fram till nu kostat ca 770000000 kr. Innan det är klart om ca 20 år lär man nog få lägga till några nollor till. Men vad gör man inte för att vara först i världen. Det lär ju dröja innan inkomsterna trillar in.

 54. Fredrik S

  Rober Norling, Jan Olof Furehed

  Grodor är bra att ta till.

  Här hemma stoppades ett bygge av en viadukt pga av någon övergiven och ensam groda.

  Det måste ju vara betydligt värre att smälla upp en vindsnurra i grodrevir än en liten bro över en befintlig väg och ett par diken.

  En viadukt håller nog i minst hundra år också (om inte kommunen själva bygger den) så den är ju betydligt hållbarare dessutom.

  Kan skicka ett grod-ex om jag hittar den.

 55. Fredrik S

  Daniel Wiklund #53

  Ja, det är ju inte billigt att stabilisera klimatet och få glaciärerna att växa till.

  Men Löfven såg ut att passa bra i kycklinggul hjälm,
  Alestig i SVD rapporterar stolt, tror jag fast artikeln är låst.

 56. Robert Norling

  #54 Fredrik S.
  Ja, grodor verkar kunna vara användbara som vindverksmotstånd.
  Konstigt bara att Länsstyrelsens egna utredningar om Gölgrodor inte beaktas när de vill driva igenom en etablering av vindverk.

 57. OT

  Hybrit-stål är nog raka motsatsen till Rearden-stål 🙂

 58. Jan Olof Furehed

  Robert , skall se om jag kan hitta inventeringen igen. Den fanns på internet då för rätt många år sedan.

  Btw tänkte ta hem några sådana grodor och kasta ut dem vid ett planerat bygge i stan samt ringa fältbiologerna…

  Likaså brukar jag skoja med att om vi ser en groda på tomten på landet skall de omedelbar avlivas och grävas ned så inte tomten blir naturreservat så man sen måste riva husen 🙂

 59. Daniel Wiklund

  Tack Johan M om tipset. Ayn Rands bok Atlas Shrugged måste bara läsas. Jag lämnade inte korrekta uppgifter när det gäller kostnader för Hybrit. I dagens tidning får man av Martin Pei (teknisk direktör SSAB och ledamot i styrelsen för Hybrit) veta att man hittills investerat 2 miljarder kr, varav 600 miljoner är stöd från energimyndigheten (som verkar ha en mycket hållbar ekonomi). Vidare säger han att investeringen kommer att behöva Tio dubblas när nästa fas i Hybrit projektet ska finansieras, en demonstration anläggning,som i bästa fall ska vara klar 2026. Än så länge verkar projektet vara ett svart hål där pengarna forsar in.

 60. Jan-Olof Furehed

  Robert – hittat flera inventeringar nu och visst har vi vid Båthusfjärd så måste säkra att dessa inte smiter in på tomten 🙂

  Finns rätt nära vid sjön V om Flottskär men det finns även en sankmark vid ”Amerika” nedanför den tänkta placeringen av vindkraftverket. Grodor , vad jag vet trivs både i söt och saltvatten så denna kan mycket väl ha gölgroda även om inventeringen inte varit just där.

  Antar att betonggjutning på en höjd ovanför ett sådant våtmarksområde kan förorena ?

 61. Insiktsfullt om elcertifikatsystemet på Second Opinion idag:

  https://second-opinion.se/tyvarr-kanske-vi-behover-en-hundraarsvinter/

 62. Fredrik V

  #59 Daniel

  Sa han verkligen tio-dubblas? Det blir i så fall en summa med så många nollor att det knappt får plats här i kommentarsfältet… Om man innehar tjänsten som teknisk direktör SSAB och ledamot i styrelsen för Hybrit och inte kan distingera mellan tio-dubblas och tio-faldigas tappar han (i alla fall i mina ögon) en hel del förtroende.

 63. Daniel Wiklund

  Fredrik V. Direkt från norrbottenskuriren. ”Hittills har vi sammanlagt investerat 2 miljarder kronor, varav vi fått 600 miljoner kronor i stöd från energi myndigheten, berättade Martin Pei. Investeringen kommer att behöva tiodubblas när nästa fas i Hybritprojektet ska förverkligas.” Är inte säker på att det är Martin P som sagt tiodubblas eller om det är journalisten Anna Isakssons formulering.

 64. Robert Norling

  # 60 Jan-Olof Furehed

  Hittade också flera inventeringar och åtgärdsplaner från 2001, 2005 och 2016. Ett av problemen verkar vara att vissa habitat lever i avskildhet från andra större. Jobbades för att få bättre möjligheter för grodan att kunna förflytta sig och därmed hitta andra områden med bra levnadsbetingelser där de kunde etablera sig.
  Det är Länsstyrelsen själva som gjort inventeringarna. Undrar om den ena avdelningen där vet vad den andra gör…
  Västersjön som ligger i omedelbar närhet av den tänkta byggplatsen av vindverket och Liss-Hällsjön alldeles bredvid har Gölgrodor som gäster.
  Detta kan ju vara ett gott argument

 65. Rale

  Jag kollade in holländska lerpråmar utanför SSAB (NJA) 1976. De ökade djupet utanför Luleå inför Stålverk 80.

  Varför inte kalla det nya

  ”Stålvärk 30”.