28000 miljarder ton

Jag har tidigare kommenterat satsningen Expressen Klimat, som inte är precis är någon satsning på att sakligt informera läsarna om klimatfrågor. I stället handlar det om att sprida propaganda, desinformation och rena lögner.

Expressen Klimat gillar att referera till The Guardian, som i klimatfrågor har ungefär samma trovärdighet som Bagdad-Bob, om nu någon kommer ihåg honom. Jag funderade på om The Guardian var först med att de långsamma och huvudsakligen gynnsamma klimatförändringarna i modern tid ska kallas klimatnödläge och klimatkris? Det kan då inte ha varit någon forskare som låg bakom de benämningarna, för även de oseriösa forskarna vet att det inte pågår någon klimatkris eller råder någon klimatnödläge.

Fast artikeln där The Guardian deklarerar att dessa falska beteckningar ska användas är från oktober 2019, och då hade klimatkris och klimatnödläge använts länge. Fast inte så länge som klimataktivister nog inbillar sig.

Google Trends visar att söktermen ”climate crisis” knappt förekom före våren 2006. Det året kom en topp i intresse, och sedan falnade det de närmaste åren, för att sedan få en ny topp hösten 2019. Sedan har sökningarna efter termen minskat igen.

Sökningar efter ”climate emergency” förekom nästan inte alls före våren 2019 och intresset höll i sig i ungefär ett år, men sedan har det falnat igen.

Sökningar efter ”climate change” har varit jämnare fördelat över tiden sedan 2004 (första året med data), men det var en liten topp för ungefär ett år sedan, varefter sökningarna har minskat något.

Sökningar efter ”global warming” hade en topp första halvåret 2007 och har sedan långsamt dalat.

Ett av de senaste inlägget i Expressen Klimat påstår att 28000 miljarder ton is har försvunnit från jordytan sedan 1994 (till 2017).

Där ser vi något som är typiskt för när klimataktivister beskriver något som i och för sig kan vara korrekt: Dra fram ett väldigt stort tal, som verkar skrämmande, men sätt det inte i någon som helst relation till annat.

Vad sägs om lite data om isen på jordytan? Det största landbundna istäcket är det på Antarktis, som är på cirka 30 miljoner kubikkilometer. Grönlands istäcke är ungefär en tiondel av det, och resten av glaciärerna innehåller sammanlagt mindre.

33 miljoner kubikkilometer blir 33 miljoners miljarder kubikmeter. Eftersom is har en densitet på ungefär 920 kg/m3, blir den totala vikten av inlandsisen cirka 30 miljarders miljarder kg, eller 30 miljoners miljarder ton. Alltså ungefär tusen gånger mer än de där 28000 miljarder ton is som påstås ha försvunnit sedan 1994.

Nog är det mer skrämmande att påstå att 28000 miljarder ton is har försvunnit än att påstå att en promille av jordytans is har försvunnit?

Jordytan är nästan 510 miljoner kvadratkilometer. Av det är ungefär 29 %, alltså nästan 148 miljoner kvadratkilometer, land. Ön Storbritannien har en yta på nästan 210000 kvadratkilometer, vilket då är 1,4 promille av hela landytan. Så artikelns 100 meters istäcke på Storbritannien, skulle bli 1,4 dm om det i stället breddes ut över hela landytan. Det är tillräckligt för att försöka få bort isen på många ställen, men knappast något som orsakar större besvär. Bortsett då från att många människor inte alls skulle vara vana vid någon is alls på marken där de bor.

I sin vetenskapliga sammanfattning, The Physical Science Basis, från 2013, ger IPCC troliga intervall för havsnivåhöjningar för de fyra utsläppsscenarier som används i den rapporten. De återfinns i Table SPM.2. För RCP2.6 spås haven stiga med 26-55 cm till slutet av detta sekel. För det osannolika RCP8.5 är intervallet 45-82 cm.

Det finns två sätt att mäta havsnivåer.

Den äldsta metoden är att mäta vattenstånd vid kuster, inklusive på en del öar. Den metoden mäter då relativ havsnivå, hur haven står relativt land. Numera, med GPS, går det att exakt mäta hur landet rör sig, och därmed dra bort dess rörelser från mätvärdena och få fram havsnivåernas absoluta rörelse.

Den nyare metoden är att mäta via satellit, vilket ska ge absoluta havsnivåer direkt. Det stora problemet är att satelliterna befinner sig högt över jordytan, medan havsytan varierar med flera meter på grund av vågor, strömmar och tidvatten, och det som förändras handlar om millimeter per år.

Forskare anser att de har löst problemen med bägge metoderna och har fått fram hur havsnivåerna har varierat genom tiderna. En sammanfattning finns till exempel hos NASA.

Den nya metoden, satellitmetoden, ger en trend på 3,4 mm/år. Den gamla metoden ger en genomsnittlig trend på strax under 2 mm/år, eller knappt 2,5 dm sedan 1880.

Eftersom den nyare metoden har en högre trend än den gamla, hävdar vissa att havsnivåerna stiger med en accelererande trend. Det är falskt. De två metoderna mäter olika saker och går inte att jämföra på det sättet. Tittar man på resultatet från en metod i taget, är det tveksamt om det finns någon acceleration på senare tid. Kanske, kanske inte. I alla fall finns ingen tillräckligt stor acceleration för nå de övre gränserna i IPCC:s intervall från 2013.

De linjära trenderna håller sig på eller lite under vad som skulle behövas för att nå IPCC:s undre gräns. Det är därför obegripligt varför artikeln i Expressen Klimat hävdar att vad forskarna har observerat ligger i nivå med det värsta scenariot i IPCC:s förutsägelser. I och för sig står där att det gäller isens avsmältning och inte havsnivåhöjning, men isens avsmältning är ju ett viktigt bidrag till havsnivåhöjningen.

Artikeln om den försvunna isen hävdar att varje centimeters höjning av havsytan innebär att en miljon människor tvingas flytta. Logiken bakom det påståendet begriper jag inte. En centimeters höjning av havsnivån borde inte ens innebära att någon blir blöt om fötterna. Om vallar släpper igenom vatten för att vattennivån höjs med en centimeter, var vallarna underdimensionerade från början. Hur många människor har tvingats flytta för att havsnivåerna har stigit med ungefär 2 dm sedan 1900? Är det några alls?

Skriverierna i Expressen Klimat, och The Guardian, baseras på en studie om är utlagd för review i The Cryosphere. Efter vad jag förstår, är det inte klart att den kommer att få ligga kvar. Med negativa recensioner och kommentarer borde den tas bort. Eftersom resultatet är vad klimathotstroende aktivister vill se, är det väl troligt att studien accepteras.

Redan i abstraktet framgår det att det inte bara är landis som bidrar till de (nästan) 28000 miljarder ton is som har försvunnit. Där finns bidrag också från havsis i Arktis (7,6 biljoner ton) och Antarktis (0,9 biljoner ton). Totalt alltså 8500 miljarder ton is som inte bidrar till en höjning av havsnivåerna när den smälter. Dessa 8500 miljarder ton utgör 30 % av den is som påstås ha försvunnit sedan 1994.

Studien bygger på satellitmätningar och modeller. Åter igen dyker dessa modeller upp, modeller som i klimatsammanhang sällan liknar verkligheten.

Jag är verkligen ingen expert på det, men nog förefaller det som det borde vara svårt att att mäta isens tjocklek från satelliter? Tjockleken behövs för att kunna beräkna volymer samt vilka volymer och vikter som har smält bort. Satelliter har ju svårt med att att skilja smältvatten ovanpå is från öppet hav, när det gäller havsisens utbredning.

Det kan vara sant att 28000 miljarder ton is har försvunnit sedan 1994. 30 % av detta är försvunnen havsis, som inte bidrar till en höjning av havsytan om den smälter. Av de återstående 70 procenten, är den mängden is mindre än en promille av den is som finns bunden i ismassor på land. Fast det berättar inte de klimathotstroende, för det verkar inte så skrämmande.

Expressen Klimat har en Facebook-sida. Där kunde jag tidigare kommentera. Att jag gång på gång kunde påpeka att artiklarna innehåller felaktiga påståenden retade tydligen någon ansvarig. Jag kan numera inte kommentera där och mina kommentarer är borta. Vad jag minns, fanns tidigare många andra kommentarer som inte heller längre är kvar. Desinformatörer vill inte bli motbevisade.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  I vetenskapssammanhang är metod för insamling av data viktig.
  Metodfel ger ofta fel ingångsvärden.
  Byter man metod mitt i en undersökning så får man problem med trovärdigheten. (Eller om det kommer en bro över det vattenflöde man försöker mäta i. 😉

  Här är en lååång serie:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Vacker kurva! Likt de flesta långa i denna kurvsamling!

 2. Daniel Wiklund

  Det behövs motvikt till den massiva propaganda i media nu för ett ”hållbart fossilfritt samhälle”. Bara i dagens kurir finns det en helsida om ”Pensionsspara klimatsmart”. En artikel om invigningen av Hybrit. En debattinlägg om att Sveriges klimatmål är alldeles för låga. En stor artikel om en jurist (hon fyller 45 år) som bl a arbetar med hållbarhet och klimat. En helsida om hur Luleås återbruk ska fungera i framtiden. Det ska satsas 3 miljoner på en återbruksstation på köpmantorget kallad returpunkt centrum där Luleåbor ska kunna lämna mindre avfall. Förslaget kom från miljöpartiet som är jätteglada. Dom säger ”Viktigt att Luleåbor som inte har bil kan göra rätt i sin produktanvändning”. Det byggs en ny återvinningsstation i Luleå där det bl a ska finnas ett ”Hållbarhetens hus” där försäljning av inlämnade saker ska säljas. Väntar på att det kommer upp en skylt vid entrén till systembolaget där det står ”Ett hus för hållbarhetens rus”.

 3. Torsten Wallin

  Vad sägs om ”Vetenskapsradion” som i morse lanserade ”Mäns våld mot klimatet ” och det kommer mera 12:10 i P1 .

 4. Kurt Ericson

  Klimataktivisterna kör med sin skrämselpropaganda men det finns ju ingen av dem som har pengarna som tror på dem. Om de gjorde det så skulle man ju inte bygga nya fabriker, raffinaderier, anlägga höghastighetsjärnvägar mellan storstäder, m. flera stora enormt penningslukande projekt. Jordens undergång är ju av ”forskare och politiker” fastställd till något tiotal år framåt! Det är kanske därför man struntar i de mindre vägarna och järnvägarna, det är inte lönt att förbättra dem?

 5. Simon

  Jag tror vi i Sverige nått den punkt när det nu är fler som får sin försörjning genom allehanda klimatrelaterat svammel än genom produktiva och skatteinbringande arbeten. Tycker vi det är dyrt nu så är det bara en västanfläkt mot den räkning som ska betalas när klimatbubblan spricker.

 6. Thorsten Bergqvist

  ”Vad sägs om “Vetenskapsradion” som i morse lanserade “Mäns våld mot klimatet ” och det kommer mera 12:10 i P1 .”
  Vet inte om man ska skratta eller gråta!

  Det verkar som om desperationen griper tag i allt fler.

 7. Jakob Sparre

  Hej Lars et.al.
  Jag är inte fysiker, men is som flyter på havet och inte svävar över havsytan pressar vel bort samma mängd vatten som den själv fyller eller hur skall man räkna. Man kan vel inte helt borträkna isens deplacement? Mvh. Jakob

 8. Ivar Andersson

  ”Ett av de senaste inlägget i Expressen Klimat påstår att 28000 miljarder ton is har försvunnit från jordytan sedan 1994 (till 2017).”
  0.1% av isen har smält på 23 år dvs det tar 23000 år innan all is har smält. Om 23000 år är det stor risk för nya istid. Tänkte inte på det 🙂

 9. Lasse

  Klotet i SR skall handla om permafrosten och om den metan som frisläpps när den tinar kan orsaka en ”tippingpoint”
  Forskning pågår!

  Men det finns inget som inte kan ifrågasättas i denna undergångsteori.
  Det tycker jag är betryggande. I en värld som är osäker av många anledningar så kanske vi inte behöver fler osäkerhetsmoment.
  Bla så har vi haft betydligt varmare klimat där uppe och sen blev det kallare, ingen tipp där!
  https://notrickszone.com/2020/08/31/grass-fed-wild-horses-and-mammoths-lived-in-the-arctic-until-2500-4000-years-ago-when-cooling-extirpated-them/#comments

 10. Sören G

  #3 #6
  Det var en interview med genusforkaren Martin Hultkvits på Chalmers som fått 6 miljoner av regeringen för att forska om ”klimatförnekare”. Det är mest äldre män som är skeptiska till ett klimathot. Det framställs alltid som att man förnekar klimatförändringar, men de flesta vet mycket väl att klimatet alltid har varierat och alltid kommer att variera. I så fall är det klimathotarna som är klimatförnekare eftersom de tycks utgå från att klimatet inte har ändrats förrän människan började släppa koldioxid genom förbränning av kol, olja och gas.

 11. Mats Kälvemark

  Tack Lars för ett intresseväckande blogginlägg.
  Du skriver: ”För RCP2.6 spås haven stiga med 26-55 cm till slutet av detta sekel. ” Trenden 2 mm/år ger ju 16 cm som jämförelse.
  För att få lite perspektiv på om vi behöver vara rädda för detta kan vi läsa på länken nedan om Nederländerna:
  https://www.netherlands-tourism.com/netherlands-sea-level/

  ”About one third of the Netherlands lies below sea level, with the lowest point being 22 feet (6.7 meters) below sea level. Meanwhile, the highest point is about a thousand feet above sea level. That gives you an idea of what the landscape of the Netherlands looks like. It’s almost completely flat!
  So why isn’t the country underwater right now? Well, there is an extensive system in place that keeps the country safe. Through a complex system of dikes, pumps and sand dunes along the coast, the Netherlands stays above water. In fact, it has one of the most sophisticated anti-flood systems in place anywhere in the world. Therefore, go ahead and enjoy your visit without fear of floods. Some of the dikes and deltas are open to the public, which would make a fun afternoon out.”
  Flygplatsen i Amsterdam, Schiphol, ligger exempelvis 4 m under havsnivån.
  Ingen kommer att behöva fly någon annan stans heller! De som bor nära havet där skillnaden mellan ebb och flod kan vara flera meter i nivå har inte heller behövt fly.
  De som påstår att miljontals människor måste fly är notoriska lögnare och mytomaner.

 12. T Back

  Hybrit-anläggningen. Enigt SvD idag:
  ’Totalt kostar satsningen 1,4 miljarder kronor. När väl allt är på plats beräknas den nya tekniken göra stålet 20–30 procent dyrare att producera.
  Den ska alltså konkurrera med stål som tillverkas konventionellt i övriga delar av världen. Sverige är unikt!

 13. Lasse

  Lyssnar på P1 och män som klimatförnekare.
  Dvs vi som hänger här är i skottlinjen.
  ”förnekar” ni klimatet?
  Gör ni något som kan ”gynna klimatet”

  Varför tänker jag på DDR och Weissensee?

 14. Torbjörn

  Från rapportens abstrakt
  ”Arctic sea ice (7.6 trillion tonnes), Antarctic ice shelves (6.5 trillion tonnes), mountain glaciers (6.2 trillion tonnes), the Greenland ice sheet (3.8 trillion tonnes), the Antarctic ice sheet (2.5 trillion tonnes), and Southern Ocean sea ice (0.9 trillion tonnes) have all decreased in mass.”

  Borde gå att räkna på om havsnivåhöjnigarna stämmer överens med avsmältningen

  Överlåter det till någon annan

  Länk till rapporten som är under granskning
  https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2020-232/

 15. Sören G

  #12
  Ständigt möts vi av uppmaningar att vi ska tänka på klimatet, överallt i reklam och annars. Jag tänker nog dagligen på klimatet, försöker ta reda på hur det har förändrats genom tiderna och vilka faktorer som ligger bakom klimatförändringarna. Tar del av statistik om väderhändelser (och ser att extrema sådana inte har ökat). Framförallt är jag mycket bekymrad vart den rådande politken kommer att leda. Kollaps i både ekonomi och elsystem verkar oundvikligt om vi inte snarast leder in utvecklingen på en väg bort från flumpolitik och gröna fantasier.

 16. Lasse

  #14
  Trillion är 10^12
  Ton kan vara m3

  Jordens vatten- yta är 361132000 km2
  eller 361 *10^12

  En trillion per år ger då 1/361 m per år eller 2,7 mm/år.
  https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/23/earth-lost-28-trillion-tonnes-ice-30-years-global-warming

  Lämnar inget utrymme för termisk expansion.

 17. Mats Kälvemark

  #10 Sören G
  Martin Hultman har numera fått summa 10,6 miljoner från Energimyndigheten att spendera på oss ”klimatförnekare”. Först 2018 fick han 5,9 miljoner för ”Studier av klimatförnekare” . 2019 därefter 4,7 miljoner för ”En genusanalys av olika manligheter inom energisektorn”. Man tar sig för pannan. Byt ut klimatförnekare mot något annat lämpligt sammanfattande begrepp för människor och han skulle omedelbart bli åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Men i dagens Sverige är hets mot ”klimatförnekare” helt OK. Det applåderas och uppmuntras uppenbarligen av ledande personer i MP-regeringen.

 18. BG

  # 7

  Lägg isbitar i ett glas, fyll det därefter till brädden och se vad som händer. Senast jag gjorde det smälte isen utan att något vatten bräddade över.

 19. Lasse

  #18
  Senast jag fyllde ett glas med is i minns jag inte vad som hände därefter 🙂

  Smältande isar öppnar upp för NV och NÖ passage.
  Fast i år gäller det att vara snabb.
  NV öppnar kanske i mitten av september och stänger efter en vecka:
  https://www.hellenicshippingnews.com/northeast-passage-to-open-in-mid-august-northwest-passage-expected-to-open-in-mid-september/

 20. Rolf Mellberg

  Det absurda ordet klimatförnekare har dykt upp här liksom så många gånger förut.
  Då vill jag berätta hur man skall tolka detta ord.
  Jo, ordet säger inget om den eller de som åsyftas men desto mer om den som använder det.
  Användaren gör anspråk på att äga
  DEN ABSOLUTA SANNINGEN!!!
  Den uppfattning som inte kan eller får ifrågasättas.
  Värt att hålla i minnet tycker jag!!!

 21. Torbjörn

  #16 Lasse
  Det kan mycket väl stämma, räkna bort havsisen och det blir 1,65mm/år

 22. Bert Nilsson

  #7 Arkimedes princip lärdes ut i skolan när jag var ung men nu verkar den vara okänd för de flesta människor.

 23. stig morling

  Finns det någon som är ”klimatförnekare” – svaret är mer än troligt ”nej”, så ett studium av något som inte finns är möjligen en ny, hittills oanad gren av en också djupt okänd vetenskapsgren!

 24. JP

  #22
  Ja, nuförtiden verkar det vara viktigare att lära sig den politiskt korrekta synen i diverse ämnen (bl.a. klimatet) som basuneras ut av FN, EU och den svenska staten.
  Dessutom krymper åsiktskorridoren för varje dag som går.

  Att analysera själv och dra egna slutsatser är en föråldrad egenskap och istället sväljer man propagandan med hull och hår.

 25. ceebee

  #16
  Tack Lasse för beräkningen.
  Klimatfrågan behöver allmänt kända nyckeltal.
  Havets yta 361 miljoner km^2 är ungefär som Pi/3,14 något som man alltid behöver ha tillgång till när frågor om isar som smälter dyker upp. Det behövs fler klimatrelaterade nyckeltal, några förslag?

 26. Fredrik S

  Ja, de vill ju ta bort antiken ur historieböckerna för att lära barnen klimathot.

  Is har de väl antagligen inte i groggen heller för det kostar energi och är icke hållbart.

 27. tty

  Alla skattningar av isavsmältningen är mycket osäkra. Siffrorna för Grönland är någorlunda säkra men Antarktis är egentligen en ren gissning. Det stora problemet är GIA, alltså hur berget under isen rör sig. Det har man en relativt god bild av för Grönland, men inte för Antarktis. De ”råa” GRACE-siffrorna för Antarktis skilje sig inte från noll på P=0,05 nivån, så i praktiken beror resultatet där helt på vilken GIA-modell man väljer. Och då skall man veta att ingen av de använda GIA-modellerna stämmer särskilt bra med de visserligen fåtaliga mätpunkter som finns i Antarktis.

  När det gäller den ”accelererande” havsnivåhöjnigen påminner jag om mätserien från Kungsholmsfort i Karlskrona som börjar 1886:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/70_high.png

  Av en slump råkade den hamna på en plats där landhöjningen och havsnivåhöjningen var lika stora 1886, och de är fortfarande lika stora som syns av diagrammet. Det finns två tänkbara förklaringar:

  1. Landhöjningen accelererar exakt lika mycket som havsnivån (men bara i Karlskrona, för någon sådan snabbare landhöjning märks ingen annanstans)

  2. Havsnivåhöjningen accelererar inte.

  Välj själva.

 28. Lars Kamel

  Tack för alla kommentarer.

 29. Ulf

  Lite OT, men har ändå bäring på det här med klimatöverdrifter.
  Trump har länge varit uträknad i opinionen och oavsett hans något udda personlighet så är han ”bad news” för klimathetsarna.
  Biden är egentligen inte hans motståndare, han är ju en push over. Motståndaren heter covid19 och ekonomin. Amerikanarna gillar en vinnare och så har det inte sett ut för Trump under pandemin. Eftersom inget skrivs längre om smittan i USA antog jag att det gått åt rätt håll. Mycket riktigt, antalet fall har rasat. Börjar viruset trappa av rejält så kommer också ekonomin. Det är en kapplöpning med tiden som är knapp. Det roliga är att klimathetsarna har redan intecknat green deal, men istället kan de få en vettig och balanserad energipolitik. Och det vet vi att de ogillar skarpt. Amerikanarna gillar inte en loser och mot viruset har Trump framstått lite som en sådan, men allt som krävs är lite segrar mot viruset eftersom alternativet att rösta på är ett rundningsmärke.
  Vadslagningsfirmorna har länge haft Biden som storfavorit nu är det tydligen dött lopp.

 30. Håkan Bergman

  Ulf #29
  Demokraterna har inget program annat än Green Leap Forward och verkar gå all in på att svartmåla Trump som person. Det går säkert hem i New York och Kalifornien men det spelar ingen roll hur mycket dom vinner där, ska dom göra om samma misstag som 2016? Demokraterna verkar inte ha nån intelligentsia alls kvar i partiet, det är som att dom inte fattar hur det amerikanska valsystemet och väljarkåren fungerar.

 31. eon

  Angående Guardian är det ju ganska uppenbart vad de sysslar med. Vilken artikel man än kommer in på möts man av ilsket gula fält med ”bla bla bla, climate emergency, bla bla bla, hjälp genom att stödja vår ovinklade journalistik”.

  Tidningar behöver sälja för att överleva (inget fel med det), Guardian har dock satsat allt på klimathästen, och de kommer rida den så lång det bara går. Ingen partisk journalistik, eftersom den minsta lilla spricka in klimatfasaden innebär att deras lilla marknasföringskampanj kan komma att helt krackelera och de kommer tappa läsare.

  De har helt kopplat sin trovärdighet till klimathotet, och om klimathotet spricker så är tidningen The Guardian DÖD.