Den stora konspirationen

delavante
En artikel skriven av Michael Delavante och publicerad på Sourze avslöjar det ”verkliga syftet bakom klimathysterin”. Delavante gör ingen hemlighet av att han och många andra anser att klimathotet är fabricerat av en liten elit på jakt efter världsherravälde.
Läs och begrunda. Personligen tycker jag att Delavante slår alla rekord i konspirationstänk. Vad tycker ni?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Maggie, han har översatt avslutningen på Moncktons tal som du länkade till för ett par dagar sedan. Hur man vill tolka förslaget till nytt klimatavtal är en smakfråga, men det verkar stämma med de tankar som framförts av inflytelserika grupperingar. Om det kan kallas konspiration vet jag inte, till exempel Al Gore har väl mer iscensatt ett pyramidspel med sig själv i toppen… 🙂

 2. ThomasJ

  Tja, konspiration & konspiration.. M.h.t. vad som ’byggts’ upp i frågan och på vilka grundvalar, data, fakta och ffa. hederlig, öppen & kompetent forskning & vetenskapande borde egentligen ’rekordet’ i konspirationstänk utdelas till de personer som startade ’bygget’, vars ’form’ & konsekvens till mycket stor & tydlig del kan utläsas ur föreliggande ’draft’ av CPH-fördraget.
  [konspiration, sammansvärjning från latinets conspirare ”andas tillsammans”, syftar på ett hemligt samarbeta mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte som t.ex. Club of Rome]
   
  Mvh/TJ

 3. Lars G

  Konspirationstänket är nog inte en väg framåt i debatt. DeSmogBlog-skaparen James Hoggan’s bok ”Climate Cover-Up” excellerar ju i ”avslöjanden” om den industriella konspirationen i Nordamerika. För en normalinsatt person i lobbyingfrågor så beskriver han vad som alltid pågått i den politiska processen. Lantbrukarna är t.ex en av de  äldsta lobbygrupperna med anor från våra tidiga riksdagar. Vad nytt?

 4. Jag tror inte på några konspirationsteorier alls. Men även utan konspirationer, kan resultatet bli detsamma som om en konspiration verkligen fanns. Alla kritiska klimatforskare vet till exempel att håller de bara tyst, så fortsätter politikerna att hälla pengar över klimatforskningen, och de får del av pengarna. Ingen konspiration, men resultatet blir detsamma som om de hade kommit överens om att hålla god min i elakt spel.

 5. Claudius

  Maggie: Jag uppfattar Lord Monckton, The Viscount Monckton of Brenchley, som en sund skeptiker i ordets rätta, klassiska betydelse. Han har f ö skrivit ett mycket bra förord i Dr Garth Paltridges mycket läsvärda bok The Climate Caper.
  I förhållande till mig ligger nog Monckton ett par steg längre fram när det gäller vilket mål ”de konspirativa” kan ha i klimatfrågan. En världsregering är nog inte riktigt på tapeten ännu. Däremot har det föresvävat mig att politikernas snabba köp av IPCC:s katastrofscenarier mycket väl kan bottna däri, att de i dessa ser ett förträffligt verktyg att skrämma folk till underkastelse under nya pålagor och umbäranden, och som samtidigt kan se till att de politiska köttgrytorna hålls välfyllda och i övrigt förgyller tillvaron för det politiska skrået.

 6. Peter Stilbs

  Det finns så många aktörer i denna soppa att man lätt hittar argument mot en ”gemensam konspiration”.  Men visst finns det olika drivkrafter som samverkar – och i tillägg en allmän masspsykos.
  Ta bara alla ”köpta” vetenskapare som lever på klimatbubblan. Inte vill de såga av den välnärda gren de sitter på?

 7. TomatPalmen

  Nej, det finns ingen konspiration. Forskarna gör så gott de kan, och politikerna likaså — dock är drivkrafterna komplexa. Ett större problem är att klimatvetenskapen är omogen. Det ordnar sig med tiden, när klimatforskarna (som grupp betraktad)  lärt sig värdet av öppenhet och replikation.

 8. Fredrik N

  Det här kan vara värt att påtala igen, även om jag tror att många som läser här redan inser sambandet.
   
  Överskottet på energi sätter en övre gräns för ett samhälles välstånd.


  Skulle U-länderna börja använda olja blir det mindre över till västvärlden. Och då är det ju fint att man hjärntvättat den stora massan att tro det är bra att förvägra U-länderna denna råvara.
   
  Men konspiration? Nja, men väldigt bekvämt att skylla på AGW för att kunna behålla makten.

 9. Lars C

  A: Storslagna konspirationer fungerar inte.
  B: Författare av storslagna konspirationsteorier är vanligen paranoida i någon mån.
  C: Paranoida saknar förmåga att rätt tolka verkligheten.
  D: Härav följer att >9 av 10 konspirationsteorier är ren noja.
   
  Men! Som tidigare nämnts så kan de sammantagna signalerna lätt uppfattas som en konspiration när det i själva verket handlar om följdverkan och masspsykos. Det är likadant på börsen. De stora aktörerna läser varandras handelsmönster och vet exakt när det är dags att dra ur proppen, de behöver inte ringa upp varandra och konspirera mot Svenssons sparslantar. De har full koll ändå.

 10. Åke Rullgård

  Jag tror och hoppas, innerligt, att Moncktons påstående om att någon/några försöker få till en världsregering är Moncktons sätt att likt dem som han kritiserar använda skräckpropaganda för att få uppmärksamhet och detta har i viss utsträckning lyckats, t.ex. artikeln i Politik & Samhälle. Om det nu trots allt skulle vara så om Monckton påstår om någons/någras syfte att via Köpenshmanskonferensen skapa en världsregering så måste rimligtvis detta bli omöjligt när de förmenta planerna avslöjats. För det är väl inte så illa med politikernas intelligens/omdömesförmåga att ländernas ledare skulle sätta sina namn under ett dokument som innebär att en väldsregering bildas. Eller…?

 11. Fredrik N: Fast den gränsen flyttas uppåt och nedåt beroende på teknikutvecklingen. Oftast uppåt, eftersom utvecklingen hittills går åt rätt håll. Så med konstant eller sjunkande energiöverskott kan välståndet ändå öka, genom att energieffektiviteten blir bättre.

 12. Labbibia

  Nej, hela artikeln luktar David Icke…….
  men att påstå att konspirationer aldrig förekommer eller inte skulle kunna fungera, är inte sant. Se bara på Molotov-Ribbentroppakten…….
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Molotov-Ribbentrop-pakten
  Om inte den hemliga delen i den pakten var en konspiration mot de länder som kom att drabbas, vad ska man då kalla den?

 13. pekke

  Det finns knappast nån konspiration, men det finns nog en del som vill utnyttja möjligheterna till mera makt både på global och lokal nivå.
  Det här som jag skrev under ” Hundar och katter är miljöbovar ” pekar mot det.
  ” Här har ni som orkar läsa 181 sidor ett intressant ramverk/dokument som tydligen skapades efter Bonn i augusti för fortsatta klimatdiskussioner.
  http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf
  Notera punkt 36 på sida 18. om jag fattar rätt så är det förslag på global styrning av ekonomin. ”
   
  Lars C #9
  Finanskriser kommer och går, vilket man lärt sig.
  Men ingen av de stora analytikerna varnade innan den senaste kom, så som vanligt var det småspararna som fick betala.
  Vad jag är mest rädd för är om våra liv skall detaljstyras mer när det gäller ekonomi, arbete, socialt och ekologiskt på både global och lokal nivå, vad kommer att hända då om det inte fungerar ?
  Ett globalt kaos ?

 14. L

  Så sent som i somras pratades det om en världsövergripande maktstruktur i Tältberg. Ekman, Wijkman och Jan Eliasson var alla inne på att FN skulle få ett mandat att styra över alla regeringar i klimatfrågan. Man talade också om att militär skulle kunna användas mot de som inte följde reglerna.
   
  Att Wijkman är med i Club of Rome är givetvis bara en tillfällighet…
   

 15. ThomasJ

  L #14: Exakt!
   
  Mvh/TJ

 16. pekke

  MP:s förslag om detaljstyrning av Sveriges ekologi:
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/23/lat-inte-bee-movie-blir-verklighet-varna-ekosystemtjansterna
  Kan bli intressant om regelverket inte motsvarar verkligheten.

 17. Claudius

  Till dem som inte tror på konspirationer, eller snarare tror att sådana inte förekommer: Historien kan förvisso uppvisa ett antal sådana. I närtid: Var inte både Nazi-Tyskland och Sovjetunionen grandiosa exempel, typ större, på vilka resultat som kan uppnås genom skickliga konspirationer?

 18. TomatPalmen

  Claudius: Visst finns det exempel, men att detta skulle vara det är osannolikt. Om det vore sant tror jag, konspiratorisk som jag är,  att OH och UI skulle hålla en lägre profil. Nu förstör de ju bara ”saken” genom sitt agerande.

 19. Hayek

  Visst är det en ”konspiration” om man med det menar att väldigt många AGW-are har en dold agenda och egentligen spelar på AGW-pipan eftersom det hjälper deras syften. Men det är knappast en konspiration om man tror att mäktiga män möts i hemlighet och bestämmer hur världen skall se ut.

 20. Q: Varför fick Obama, helt oväntat, Nobels fredspris?
  A: För att få honom att, när han ändå ”är här”, delta i COP15 – vilket han annars inte hade för avsikt att göra.
  Konspiration – eller Occams razor?
  http://blogs.reuters.com/environment/2009/10/09/will-nobel-prize-also-take-obama-to-copenhagen-climate-talks/
   

 21. Åke Rullgård

  Re#20 Troed:
  Intressant att få se min egen hypotes, som jag framfört i denna blogg för några dagar sedan, om varför Obama fick Nobels fredspris stödjas även av andra. Jag har även dristat mig påstå att det kan vara AGW-hysteriker som lyckades påverka den norska nobelkommitten att ge priset till Obama.

 22. Gösta Walin

  Hayek: Du skriver ”Men det är knappast en konspiration om man tror att mäktiga män möts i hemlighet och bestämmer hur världen skall se ut.” Jo, men:
  Det som oroar mig är att den våldsamma propagandan från högsta ort kanske förebådar någon form av ”global statskupp”. Verkligheten kan vara jävligare än vi förmår ana. Att sedan alarmistgänget skulle avslöjas som ”nyttiga idioter” blir en klen tröst.
  Dock hoppas jag på det bästa; det blir nog en flopp i Köpenhamn.

 23. Fredrik N

  Ola Berg: Kan teknikutveckling gå baklänges? Implementering av dålig teknik kan vara skadligt för samhället. Men kunskapen i säg är aldrig dålig att ha.
  Jag ska förtydliga med ett exempel, påhittade siffror.
  Säg att 20% av ett samhälles energitillgångar går åt till basala uppgifter som överlevnad (mat på bordet) och att få fram ny energi. 80% är alltså sådant vi kan använda till att förenkla vår tillvaro.
  Om 10% av den totala energitillgången går åt till att folk åker hiss och någon dag kommer någon på att ett sätt halvera denna kostnad med en effektivare motor.Då får vi alltså 5% över. Då har vi två alternativ.
  1) ”Lämmna tillbaka” energin
  2) Utnyttja den till något nytt som förenklar vår vardag.
   
  Effektivisering innebär bara att vi kan göra samma sak med mindre energi.
   
  Teknikutvecklingen  innebar däremot att vi kunde öka vårt välstånd lite till. Dvs, den övre gränsen för det möjliga välståndet höjdes. Men denna ökning av välståndets övre gräns kunde lika gärna ha gjorts genom att tillföra ett överskott av energi till samhället utifrån.
   
  Försök gärna slå hål på detta resonemang. Jag tycker det är utvecklande att diskutera sådana här saker.

 24. Björn

  Nog är det så att om världen skall enas om så drastiska åtgärder, måste totalitärt liknande lagar och samhällen inrättas. Skrämmande! Alla av allmänheten som röstar för åtgärder förstår inte ett dugg vad som kan bli följden av en politisk enighet i Köpenhamn. Vi får hoppas på att USA lägger in ett veto eller inte alls kommer till Köpenhamn. Totalitära lagar blir faktiskt sanktionerade genom Köpenhamnsmötet om enighet om åtgärder uppnås. Därefter råder ingen frivillighet utan strafförelägganden väntar den som bryter mot de ”demokratiskt” beslutade åtgärderna i Köpenhamn.

 25. Steve

  1989 föll muren, 1991 störtade Sovjetunionen ned i gruset.  Men sympatisörerna finns kvar, alla de vars världsbild säger att ”vi — vi klarsynta, vi välinformerade — måste ta ansvar för världens öden, och (med tvång om så behövs) få de otvättade, the hoi polloi, att uppföra sig som vi säger åt dem.”
  ”Och vi välinformerade vet ju att världen bara blir varmare och varmare.  Nordpolen är snart isfri, Grönlandsisen smälter hej vilt, Maldiverna ligger snart under vatten…  Klart att vi i eliten måste ta vårt ansvar och på allvar greppa rodret och få kontroll över, eh, massorna !”
  ”Det är inte varmare nuförtiden, säger du?  Du känner ju själv, du ser det på termometern, du vet vad farfar säger?  Tokstolle!  Klimat är något helt annat än väder, det finns egentligen inga samband där.  Och forskarna har slagit fast att klimatet är jättemycket varmare nu. Så det så. Tig nu!”
  — Konspiration?  Skulle nog inte vilja säga det.  Kollektivism, snarare.  ”Vi är ju smartare, vi som tänker rätt.”

 26. Steve

  Chávez, den venezueleanske presidenten har utfärdat en order till sina undersåtar: sluta sjunga i duschen!   Venezuela lider brist på vatten och har en energikris – därför vill presidenten minska den tid medborgarna njuter av duschstrålarna.
  .    ”Vissa sjunger i duschen och stannar därinne i en halvtimme”, konstaterade han upprört under ett tv-sänt regeringssammanträde . ”Om man lägger sig i badet med tvålen och slår på jacuzzin, tänk er det – vilken slags kommunism är det?
  .    Chavez har nu deklarerat att energianvändningen i landet måste minska radikalt, och har instruerat sina statsråd att minska energikonsumtionen på departement och statliga bolag med 20 procent.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/president-chavez-ilsken-over-sang-i-duschen-1.981470
  Konspiration?  Nja, señor Chavez är knappast styrd utifrån.  Det här är hans alldeles egna galenskap.

 27. Lars G

  Om vi byter ”konspiration” mot ”intressen” så vidgar vi kanske debatten till något mer påtagbart. Vi kan ju börja med att lista alla ”intressenter” utanför den snävare politikerkretsen.

 28. Claudius

  TomatPalmen #18: Du tror att representanterna för AGW borde hålla en lägre profil, för att inte sabba den egna saken? Jovisst, men det är dom inte tillräckligt smarta för att inse, Den Viktiga Saken går före allt annat, och resten står skygglapparna för.
  I analogi med vad Gösta Walin (#22) skriver: ”Verkligheten kan vara jävligare än vi förmår ana”, så kan AGW-folket vara dummare än vad vi inser. (Annars skulle dom inte satsa på AGW, eller?)

 29. István

  Fredrik N
  Effektivisering är en lysande form av teknikutveckling. Sådant som generationer av ingenjörer har sysslat med. I alla tider, och långt innan begreppet har nått den politiska sfären och urartat till slagord.
  Tyvärr så ingenjörernas förmåga är något kringskuret av trista naturlagar. Som t.ex. att fördubbla verkningsgraden på en hiss som redan idag arbetar med ca. 95%
  Det är dock bara romantiker som tror att genom effektivisering kan man minska den totala åtgången energin i ett samhälle.
  Vi vill gärna ha mera av det goda och ny teknik därtill.
  Förresten. Hur lämnar man tillbaka energi?

 30. Torsten Wedin

  Åke Rullgård #10:
  Det räcker att bläcket torkat på underskrifterna på Köpenhamnsavtalet så sitter vi fast i rävsaxen.

 31. Fredrik N

  István: Nu var ju exemplet rent fiktivt för illustrera energiöverskott och dess koppling till välståndet i samhället.
  Så vitt jag vet lämnar  t.ex spårvagnar tillbaka energi när de bromsar.
  Men för att förtydliga så är jag inte någon romantiker om tror att den totala energin ett samhälle förbrukar kommer att minska. Bara att andelen energi som går åt till att producera fundamentala saker för överlevnad (mat på bordet osv) minskar så länge vi ser till att ha ett ökande välstånd.

 32. AOH

  http://www.greattransformation.eu/index.php/about-the-conference
   
  En förberedelse inför GLOBAL GOVERNENCE hölls i Essen / Tyskland 05. 2009
  Bland talarna fanns de ”ökända” Tällbergfoundation vännerna Schellnhuber och Rahmstorf.
  Även vår Margot Wallström bidrog med en större inlaga i en presentation före konferensen.
  Michael Delavante:s tankegångar är tyvärr mera allvarliga än vad vi någonsin har kunnat tänka oss.


  THE GREAT TRANSFORMATION
  The impact of global climate change is not limited to specific areas of our lives. With its social, cultural, economic and psychological implications, climate change represents a shift towards a new era, which concerns all levels of the global community: markets and mindsets, global cooperations and democracy. To embrace this complexity the
  GLOBAL GOVERNENC
  Global climate change requires trans-national politics but a global government neither exists nor is it desirable. How can governments be persuaded to co-operate for the greater good? Which constellation of intergovernmental and supranational co-operation is most suited for the achievement of climate goals and how does sector-based Climate Governance fit into the overarching structures of sustainable development?

 33. Åke Rullgård

  Re#30 Torsten Wedin:
  Det kan du ha rätt i och därför gäller det för deltagarna i Köpenhamnsmötet att inte skriva under någonting som innehåller rävsaxmoment. Jag hoppas att våra representatner har förmåga att, ev. med hjälp av juridisk expertis, genomskåda ev.  rävsaxar.
  Det värsta är naturligtvis om det skulle bildas en världsomfattande samlingsregering; samlingsregeringar är, var de förekommer, ett stort hot mot demokratin eftersom det då inte finns någon opposition som kan erbjuda något alterativ som folket i en demokrati kan rösta fram.

 34. Gustav

  http://www.petitionproject.org/index.php

 35. Ingemar

  Problemet för alla verkliga konspirationer där man hemlighåller det verkliga syftet utåt är att så få fort konspiratörerna blir många så kommer det alltid att uppstå läckor – folk som hoppar av, pratar bredvid mun i fyllan eller skall skryta med hur listiga de är.  Visst, det finns säkert massor med ”konspiratörer” världen runt, men efter ett tag är det meningslöst att försöka hålla det verkliga syftet hemligt.
   
  Drömmen om en världsregeringen är sannerligen inte något som är hemligt. Den har nog funnits sedan antiken. Marx hade den, och många mer demokratiskt sinnade förde fram tanken efter både första och andra världskriget. Så, inte tusan är det någon hemlighet att många drömmer om en världsregering, inklusive många inom miljörörelsen (miljöpartiet hade till att börja med en tilltalande idé om decentralisering, men de har för länge sedan i praktiken valt den maktcentraliserande vägen mot en världsregering).
   
  Så, jag vet inte riktigt vad ett ”avslöjande” om att det finns världregeringsivrande krafter som stödjer AGW-teorin ger i nyhetsvärde. Självklart är CO2-teorin ett jättebra instrument för alla dem som vill centralisera den politiska makten och minska den lokala demokratin. Alla som ogillar människor som tänker själva måste bara älska CO2-teorin. Till dessa anti-demokratiska och fascistoida krafter hör världregeringskramanden organisationer som Romklubben och Tällberg Foundation. Riksdagspolitiker lyssnar tyvärr gärna på lobbyorganistationer som stärker deras egen makt.

 36. Steve

  AOH #32:  Det var inte illa!   ’Kan fria demokratiska samhällen hantera följderna av allvarliga förändringar i det globala klimatet, eller är kanske auktoritära regimer bättre skickade att tvinga igenom de nödvändiga (!) åtgärderna?”
  Men även ’auktoritära regimer’ har ett litet problem där:  Hur får man undersåtarna att förstå att det blivit varmare? När det faktiskt inte alls har det.  (Våra vintrar är numera en aning mildare än på 80-talet.  Klimatet har inte blivit varmare, det har blivit lite mindre kallt.  Vilket ingen tar skada av.)
  Jag tvivlar inte alls på att herrarna och damerna på konferensen i Köpenhamn gärna skulle vilja sätta ihop en världsregering — i varje fall om de själva får finnas med på ett hörn i den — men trots allt måste ju någon betala kalaset.  Och det blir ganska säkert inte USA  under Barack Hussein.  Innan han sätter upp en världsregering måste han klara av sådant som försöket nu att socialisera hälsovården.  Och där har han problem…  Plus att kineserna faktiskt räknar med att få tillbaka de ”billions of dollars” de lånat ut till USA!  Det finns alltså inte plats för några ytterligare väldiga klimatbidrag från USA.

 37. I Canada Free Press hade Tim Ball vården 2008  en serie artiklar om IPCC, dess historia, arbetssätt och den politisk- filosofiska agendan som de tongivnade och drivande personerna  bakom panelens tillkomst har. Ungefär samma innehåll finns t ex i Scared to Death av Ch. Booker och R. North. Inte vet jag hur man definierar konspiration  men visst blir man skrämd av centralfigurernas  djupekologiska filosofi där människan uppfattas som en cancersvulst på jorden, en filosofi som också tycks vilja  behandla denna sjukdom. Från början är det bl a Margret Mead, Maurice Strong, Paul Ehrlich och andra i och runt Romklubben som har agerat. Al Gore och Soros m fl verkar ha kommit in lite senare då det visade sig att frågan blev politiskt korrekt och att det går att tjäna storkovan på koldioxiden. 
  Det vore intressant att få veta hur många av alla av dagens klimatmedvetna, som känner till att de ytterst är megafon åt dem som vill nedmontera i-världen och bli av med huvuddelen av jordens befolkning. 

 38. karlsson

  Jag tror att det ligger en hel del i att CO2 hystering är som kommunismen, det finns inget att ta på, men man kan hota/locka med vad som ska/kan hända och det ger utrymme för många gamla och nya kollektivister/moralister/de som vill styra över andra/socialister/osv / 
  Det är vad alla eras budskap handlar om – res inte, köp inte, skaffa inte barn, höj skatten, kör inte bil, skaffa inte hund, ät inte kött – gemensamt är att alla vill reglera och bestämma mer – över dig.
  Världen är full av människor som inte gillar fritt tänkane och som vill bestämma över andras liv och tänkande för dessa passa ”klimatideoligin” perfekt som demagogislt redskap.
  Klimattänkandet kan bli lika dogmastiskt som en gång i tiden kommunismen och nazismen var – tack och lov har vi idag en starkare demokrati i världen och ett internet som tillåter den fria debatt som den officiella världen inte tar om kliamtfrågan.

 39. Steve

  Ann L-H # 36 — Tim Ball’s första artikel i Canada Free Press finns här (med länkar på slutet till de följande):
  http://canadafreepress.com/index.php/article/1272
  Klart intressant, eftersom han placerar in den aktuella klimathysterin i ett större sammanhang.

 40. Christer Löfström

  Några frågor till Peter Stilbs.
  Vem är Sveriges mest meriterade aktive klimatforskare?
  Svante Björck LU?
  Delar du Pielke Sr’s syn på CO2.
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/
  CO2 a first order climate forcing, but not the primary!
  Vilket parti röstade du på i valet 1976?

 41. Oj… Karlsson #37
  Vad tror du om elbilar? Kan det vara något? En bil som du kör själv och tankar med kollektivt bränsle.
  OK att kanske inte ens bilen är hembyggd, utan monterad av ett kollektiv någon stans.
  Och samarbete är nog bra i fler sammanhang. 
  Med Internet blir det nog svårare för diktatorer och små klickar av människor att skaffa sig makt med hjälp av terror, hot och klyschor. 
  Nu kan ju många fler uttala sig och tycka. Även om det på sina håll sållas och censureras.

 42. Ann L-H#36
   
  Lika ogörligt som att predikta klimatet om 30 år torde det vara att  till 100 %  artbestämma klimathysterin.
   
  Oändliga parametrar och kaos gäller i båda fallen.
   
  Det känns lite långsökt att tänka sig att en eller flera Dr. No, precis som i den första 007-filmen, sitter i en ränksmedja någonstans och dräglar över sina egna världsherreväldeambitioner.
   

 43. Rosenhane,
   
  Utan att ta ställning för eller emot dessa konspirationsteorier vill jag visa på att den som har pengar hörs mest, eller rättare sagt, den som har pengar kan bestämma vad som hörs mest genom att göra rätt penningöverföringar. Resten sköter ovetande människor som ofta också drivs av egen vinning.
   
  There’s always a bigger fish.

 44. Bloggskugga,
  Ser mig nödsakad att utlysa en ny limericktävling.
  Första prisets den här gången blir en kalkplatta  för undulaten att vässa näbben på.
  I trakten av Bramaputtra
  en klimatguru hördes muttra….

 45. Per Welander

  Det egentliga syftet bakom AGW-hysterin är komplext. Men pengar och makt är de stora drivkrafterna (som alltid). Gore, Soros, ketchupdrottningen m.fl. är nog smarta och gör mycket pengar på AGW.
  De nyttiga idioterna är som vanligt många.  De som inte kan tänka själva och som bara önskar sig en klapp på axeln av PK-eliten.
  AGW är historiens största bluff alla kategorier. Utgången är inte given. Vem vinner resp. förlorar?

 46. L

  Klimathotet är en politisk ploj, säkert uppmuntrad av andra intressen. Men jag tror faktiskt man är ett decennium för sent ute, som tur är…

 47. Magnus

  Det finns ingen konspiration. Bara en inbyggd logik och uppkomst av en sorts näringskedja. Tillåt mig citera ett eget gammalt inlägg:
   
  Tidigt 1900 tal till 60-talet
  Naturkonservativa (ofta väldigt prominenta personer och organisationer) varnar  för människans påverkan på naturen och börja på ett teoribygge runt det.
  60-talet
  En marginell miljörörelse (på den tiden ännu ej socialistisk) med panisk utvecklingsskräck anammar de naturkonservativas ideer.
  70-tal
  Oljebrist gör att många politiker ser på klimathotet rent instrumentellt för att komma bort från oljan. Tex Palme, Gro H-B, Ingvar Carlssson
  80-90 tal (Nu går det snabbt)
  1) Socialismen visar sig vara en utopi då sovjet faller.
  2) Socialister driver runt utan mål och mening och begrundar sin livslögn. Inget kul längre…
  3) Socialisterna får upp ögonen för de grönas snack om klimatet
  4) Aaahhaa säger socialisten: ”Vi skall inte införa socialism för att den per see är bra utan vi kan kuppen in socialismen socialism genom att förhindra klimathotet. Win-Win” Nu blev livet genast kul igen!!
  Detta är helt avgörande enl mig: Socialister behöver inte traggla om marx och andra bevisade lögner utan kan ställa sig på det godas sida och säga ”Låt oss nu rädda världen”
  5) ”oj vad många goda organisationer det gick att starta där vi kan konferera om att rädda världen” Nu blev de privatförmögna på kuppen, livet blev ännu kuligare!
  00-tal
  En egen näringskjeda uppstår.
  Politiker skjuter till pengar till klimatforskning->Forskarna larmar så att de blir blå (snarare röda…)  i ansiktet->Tidningarna skriver om det->Forskarnas och journalisters karriärer går extremt bra (och de får mycket konferenssex)-> Det vill de göra mer och oftare->Larmar mer-> Politiker kan framstå som räddare av själva livet-> De får många röster->Politiker skjuter till pengar till klimatforskning->Forskarna larmar så att de blir blå (snarare röda…) i ansiktet-> … and so on… and so on… und so weiter
  Sent 00-tal
  Det upptäcks att modellerna har noll, nada, intet, zero, null prognosvärde.
  Det börja knaka i fogarna
  ”Nej nu djävlar biter vi ihop, vi skall bara baxa den här skiten till Köpenhamn sedan är vi mål! Panik. FÖRNEKA ALLT. Jag MÅSTE till Köpenhamn och få mer konferenssex!!!”
  Och då var vi framme vid idag!

 48. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Konspirationsteorier är i regel kontraproduktiva.  Dessa stärker  AGW-anhängarnas ställning.
  Kjell-A  Jönsson

 49. L

  Jönsson, dom som sprider en konspiration har ingen aning om det.

 50. Håkan B

  I trakten av Bramaputtra
  en klimatguru hördes muttra
  om oljan nu sinar
  innan polerna tinar
  då får vi ju alla huttra.

 51. Lena Krantz

  Jag tror inte på konspirationer men däremot att något drar nytta av någon annan. Bl a finner jag det lite märkligt i hur klimatforskninge på något sätt gick från ett kanske till att utropa ”vi har konsensus”. Detta konsensus fanns egentligen inte men det viktiga var att man la sig vinn om en attityd som om den fanns. Attityd är mycket viktigare än vad man vanligtvis tänker på.
  Vad gäller klimathysterin så ser jag att man från att ena dagen har kunnat prata om saken som en möjlighet bland många andra till att man andra dagen har blivit sedd som en fullständig idiot om man har ifrågasatt AGW nästa dag.
  Det här förhållningssättet är inte naturligt i forskarkretsar och gick mycket snabbt. Här känner jag att det möjligen finns andra som påverkat förloppet s a s (Al Gore?)….

 52. Lars G

  Ja ”Al Gorone” har säkert ett (skjut-)järn med i spelet!

 53. PW#44
   
  Dom som är per definition kloka vinner i långa loppet, så har det alltid varit, dock kan  vägen kännas lång just nu. 
   
  Den gröna misantropin borde inte ha en chans   i långa loppet eftersom  ’ people who are struggling for life’ alltid kommer inneha ledartröjan.
   
  Vi torde  inte gå mot undergången – utan snarare till paradis med sång. 🙂

 54. Peter Stilbs

  Magnus: Bra sammanfattat – troligen nära sanningen.
  Christer Löfström: Varför fråga mig ? 
  Men jag kan väl svara.
  Pielke  – har inget att invända – men ingen har ännu säkert detekterat ”signalen” från CO2 – den bör vara liten – kanske några tiondels grader. Visst påverkar mänsklig aktivitet klimatet – per definition – men hur mycket och i vilken riktning ? 
  Vi har några tomtar på KTH som talar om Norrortsledens klimatpåverkan etc  – tyvärr är en av dem f.d. student jag haft. De förstår inte ens frågan om kallare vårar, vamare somrar, mer regn, etc etc ?
  Svensk klimatforskare – hm – vet inte om det finns någon som egentligen sysslar med det i egentlig mening.
  Röstat 1976 – troligen Högerpartiet hette det väl då (?).

 55. Håkan B#49
   
  Vad heter undulaten och till vilken adress ska kalkplattan skickas? 😀

 56. Håkan B

  Jag får börja med en katt så kan jag lära den att fånga undulater.

 57. #55
   
   
  Diskad.
   
   

 58. Steve

  En ’världsregering’ kan inte luta sig mot USA!  USA har länge haft den största ekonomin, men regeringen Obama driver den nu mot konkursens brant.  Den ekonomiska kris som slog till 2008 ville man möta (på klassiskt 30-talsmanér) med att låta staten sätta fart på pengar.  Och det har man gjort.  I år räknar U.S. Treasury med att låna upp ”$2.5 trillion” (2,5 biljoner), och nästa år ytterligare ”$4 trillion” (4 biljoner).  Samtidigt börjar nu ”baby boomers”, de stora generationerna kring 1950, att gå i pension, och därmed kräva mer i Medicare och annan hjälp.
  .   Det här skulle kunna leda till en kollaps för dollarn.  En kinesisk nationalekonom, Yu Qiao, professor i Peking, har föreslagit en lösning:  Kina ska få byta ut skuldebreven mot aktier i amerikanska företag.  Successivt skulle alltså den amerikanska ekonomin tas över av kineser m.fl.
  http://www.ft.com/cms/s/0/18f4530c-1e54-11de-830b-00144feabdc0.html?nclick_check=1
  Kanske man i amerikanska regeringskretsar finner en sådan lösning stimulerande… Alla andra i USA skulle uppfatta det som att man förlorat det tredje världskriget.
  .    Det är alltså mot den här bakgrunden som USA har att hantera klimatutmaningarna i Köpenhamn.  Tror man på Santa Claus i Vita huset?

 59. Barack åker inte til Köpenhamn.

 60. Klotet igen. Konspiration, djupekologi, postnormal vetenskap eller … vad styr deras urval?   Hur de kan höra till vetenskapsradion är för mig en gåta, men de har sina beundrare. Under K. Richardsson ”Vi kan rädda planeten” finns  ett litet åsiktsutbyte mellan  RL och mig.  Nu till helgen har han visat sin uppskattning speciellt för Marie-Louise Kristola och tackat för förmedlat planetförstånd och jordmedvetande.
  Var på skalan hör det hemma?

 61. Per Spektiv

  I trakten av Bramaputtrara
  en klimatguru hördes muttra
  inte phan kan floden sina
  den föder ju alla de mina
  endast IPCC är konstant buttra

 62. Lars G

  Arets pristagare av Ekonomipriset till Nobels minne Elinor Ostrom kanske kan inspirera till hopp om en framtid med ”stable LOCAL common resource management”. Hennes kollega  Mancur Olson – tyvärr avliden – är kanske ännu mer aktuell med boken från 1982 ”The Rise and Decline of Nations”. Hans sista bok ”Power and Prosperity” beskriver utvecklingen från ”Roving Bandits (anarchy)” till ”Stationary Bandits (tyranny)” med beskyddarrollen till dagens Demokrati. Vi kanske nu är på väg mot det fjärde steget med det Globala Odemokratiska Samhället där icke folkvalda församlingar som FN-organ, NGO’s, skurkstater etc tar över – Cirkeln sluts då till en ny typ av ”Roving Bandits” och en ny typ av ”Anarchy”.
  Vad sägs och tycks?

 63. Dr. Besserwisser

  Menar ni att det inte finns en världsregering idag? En makt som har större militärmakt än alla andra länder sammanlagt. En makt som har världens starkast valuta. En makt som dominerar IMF. En makt som pådyvlar mänskligheten mer växthusgaser än någon annan. En makt som påstår sig bedriva krig i Afghanistan och Irak bara i ren välmening. En makt som anser att den är den enda makt som har rätt att formulera vilka problem andra länder har…

 64. Anders L.

  Per Welander #44,
  Ja, det är ju verkligen upprörande att miljövänner och andra skaffar sig ekonomiska resurser.
  Få se nu … 75 000 000 fat olja om dagen produceras i världen, lågt räknat, säljs för 80 dollar fatet, typ, …. hm,
  365 x 75 000 000 x 80 = 2 190 000 000 000 (2,2 triljoner dollar om året) …
  Ja, just det, problemet, världskonspirationen, måste ju bestå i att klimatforskare försöker få forskningsanslag. Något annat kan det ju rimligen inte handla om.

 65. Per Welander

  Anders L #62: Vad vill du säga??? Rörigare än rörigt.  Detta var väl inget svar på min #44 kommentar.  

 66. L

  Anders L, klimatbloggarnas intelligensreserv. Kan du upplysa oss andra om din teori istället för att raljera osammanhängande om våra?

 67. Anders L, och hur stora är bidragen till klimatlallare varje dag?
  För de dollar du betalar för olja eller kol eller bensin får du iaf en ganska väldefinerade nytta som du känner till i förväg.
  Vilken nytta får du för samma pengar om du skickar dem till Obama, Reinfelt, Carlgren, FN, SNF eller dig!?
  Zapp! Zero! Null! Niente!
  Och det är väl därför ni håller på som ni gör.
  Och varför tog du just olja? Varför inte toalettpapper, mat,  skatt, eller underhållning? I stort sett ingen köper olja eller bensin och kol för nöjes skull, eller bara för att vinna nästa val. Ändå låter många lika borta som du ….

 68. Claudius

  Ann L-H (#60): Har kollat på Klotet, ”Vi kan rädda planeten”, intervjuerna med K Richardson, Johan Rockström, men kan inte finna åsiktsutbytet mellan dig och RL. Ligger det någon annan stans?

 69. Åke Rullgård

  Re#59:
  Glädjande om det verkligen blir så som anges i artikeln, dvs. att Obama inte kommer att delta i Köpenhamn. Detta beslut återställer i viss mån mitt förtroende för Obama. I viss mån? Ja, förtroendet skulle vara helt ograverat om han hade tackat nej till priset.  Jag vill påpeka att jag är fullt medveten om att mitt förtroende för honom inte spelar någon som helst roll annat än för mig själv.

 70. Christer Löfström

  Peter Stilbs, jag frågar dig som aktiv (Fysikalisk Kemist) i Stockholmsinitiativet. Är man inte bekant med Svante Björck (och Broecker) är man inte seriös betraktare av klimatfrågor.
  http://www.geol.lu.se/personal/seb/shome.htm
  Broecker beräknar + 1 grad om endast CO2 tas med.
  Den som röstade så att Fälldin blev statsminister 76 lade grunden till kärnkrafttraumat, som en del nu vill ta bort genom att påstå ”Klimathot”. Inte bara i Sverige utan centralt i EU.
  Endast Olof Palme försvarade kärnkraften, och planen för Simpevarp visade 5 reaktorer.
  The climate scam bör länka till Pielke sr sidan. Där hyllas forskning och inte blarr!

 71. Jan

  Jag tror inte på en stor konspirationsteori. Men det finns många olika faktorer som har samverkat. Listan kan göras lång. Vi har tex. en expanderande klimatindustri där många är beroende av ständigt nya klimatlarm för sin försörjning och karriär.
  Vi kan också tänka på vår miljöminister Carlgren. Utan klimatfrågan hade han varit en liten minister som hade fått hålla på med vargfrågan, osexiga kemikaliedirektiv m.m. Nu har han blivit en viktig person som skall rädda världen och jetsetar jorden runt och får träffa världens stora på tjusiga konferenser. Det måste vara en otrolig kick för egot.
  Men en förutsättning vars betydelse inte kan underskattas är en lojal massmedia som okritiskt ställer upp.  Johan Norberg tog upp samverkan mellan massmedia och miljörörelsen i en artikel i DN för några år sedan.  Han skriver bla.
  Å andra sidan är de yngsta mest pessimistiska när det gäller miljöfrågorna, något som kan ha att göra med att det är den första generation som har vuxit upp med konstanta varningar om miljöhot i allt från barnprogrammen till skolutbildningen.
  .
  Problemet är att miljöorganisationer i den svenska debatten i mycket liten utsträckning behandlas och granskas som de politiska aktörer de är. Ofta får representanter från regleringsvänliga miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace delta som ensamma expertkommentatorer i teve- och radioprogram utan att behöva möta motdebattörer som kan nyansera och kritisera. En sådan privilegierad position skulle knappast en branschföreträdare, en facklig representant eller en politiker få.

  http://www.dn.se/opinion/debatt/hogutbildade-mest-okunniga-om-miljo-och-fattigdom-1.395562

 72. Peter Stilbs

  Christer Löfström : Jag röstade inte i ”kärnkraftomröstningen”. Jag ville vid denna tid man skulle bygga ut kärnkraften. Något sådant alternativ fanns inte. Alla alternativ var ”Nej” i olika former  – det saknas mycken logik i dessa frågor.
  Jag trodde inte Du refererade till kvartärgeologer och liknande (Björk) – deras arbeten brukar inte nämnas i sammanhanget.
  Han är mig veterligen aldrig nämnd här på denna blogg, exempelvis.  Men denna grupp av forskare förtjänar respekt, eftersom de brukar basera sina synpunkter observationer, snarare än modeller.
  Media och liknande bryr sig bara om Rummukainen, Källén, Bolin, Rodhe och Tjernström – och allas vår Rockström .
  Broecker är f.ö. oceanograf, mest känd i sammanhanget för funderingar om CO2 i haven. Givetvis väldigt gångbart i dag …
  Naturgeografer som Karlén och Moberg sysslar ju också med gångna tiders klimat, liksom Björck.
  Jag förstår egentligen inte vart Du vill komma ?
  Dagens situation är en oändlig diskussion där koldioxiden från fossila bränslen påstås vara nutidens dominerande klimatstyrande faktor – allt baserat på datamodeller – som saknar varje trovärdighet. 
  Angrip det istället.

 73. Claudius # 68 – kollade nyss och det lilla utbytet finns kvar under kommentarna till K. Richardsson. Det är intressant att vetenskapsradion tillfredsställer behovet av mammajord- och pappajordinformation istället för att ge allsidig information från vetenskapsfronten vilket borde vara naturligare.
  Nu har signaturen RL blivit Roland L.

 74. Christer Löfström

  Till Peter Stilbs. Jag vill komma hem från jobbet, slå på tossekassen och slippa se allt nonens om klimatpolitik. Klimatfrågan är en naturvetenskaplig fråga, som kidnappats av politiska grupperingar med väldigt olika motiv. Kärnkraft, planhusshållning och jordbruksstöd täcker väl det svenska samhället. Svenska medier granskar inte, de propagerar för dessa grupperingar. De du nämner Kjällén o Co profiterar på detta. Liksom Azar i Gbg o Thomas B Johansson i Lund.
  Som naturvetare, men inte verksam inom klimatområdet, är Pileke Sr den jag kollar när jag vill veta vad som är vetenskapligt status.
  Som han beskriver situationen är Svante Björck en viktig forskare. GSA today 5/97 är första gången jag stötte på Wallace Broecker. ”Will our ride into the greenhouse future be a smoth one.” Mycket läsvärd artikel. Björck o Broecker (mottagare av Crafoordpriset 2006) verkar numera förorda ”försiktighetsprincipen”. (Björck i Sydsvenskan Aktuella frågor 25/3-2008)  Min åsikt är att denna princip inte är användbar på ett så komplicerad frågeställning som klimat.
  Klimatfrågan skall bort från den politiska arenan!
  Då försvinner också finansieringsbasen för meterologerna på SU o SMHI. Då kan energihusshållare börja ägna sig åt sin kärnfråga.

 75. Peter Stilbs

  Christer Löfström – jag har har i botten samma attityd som Du tycks ha – och är lika besviken på att frågan i dag inte är vetenskaplig – kanske den aldrig varit det hos en stor del av aktörerna.
  Jag vet inte vad man ska göra, men söker ha som huvudfåra att få folk att inse hur otroligt svag grund det politiska spelet står på. Speciellt besviken är jag på de klimatforskare som kunnat säga ifrån om att ”den bästa kunskapen” inte är bättre än en gissning. 
  Klimatet kommer alltid att förändras och vi bör anpassa oss istället för att tro på ett visst utfall. 
  Vad som däremot är reellt är en kommande energikris – speciellt när fossila bränslen blir allt dyrare att få fram.
  Vid energy2050 som var förra veckan fanns en prognos över att år 2050 kommer minst 50% av världens energiförbrukning fortfarande vara fossilbaserad.
  Europa sitter också i klorna på Ryssland, som också har nymornade maktambitioner.  Norska och Danska oljan sinar redan.   

 76. samma sak med svininfluensa och vaccinet .. Vad är mer farligt?

 77. Claudius

  Ann L-H #73: Tack, nu har jag hittat det.
  Men är SR:s insatser i klimatfrågan nånting att hänga i julgran? Klotet: Närmast flummigt. Den enda vettiga reportern på SR:s Vetenskap tycker jag är Camilla Widebeck, och kanske Ann-Louise Martin, om hon nu kanske är på väg tillbaka.
  Och SVT — ska vi inte bara tala om.

 78. Fredrik L

  Vissa hypoteser, som AGW, sväljer de bildade och upplysta med hull och hår.  Andra hypoteser, som Iraks påstådda WMD och kopplingar till terrorism, ska granskas minutiöst. Allt efter vilken agenda man har.

 79. Claudius #73 – Har du uppfattat att jag uppskattar Klotets  insatser i klimatfrågan? I så fall har jag verkligen varit otydlig. Jag menar att jag gång på gång  har efterlyst en allsidig vetenskaplig information istället för det ensidiga massmediala perspektiv som de hittills ägnat sig åt.  
  Jag håller helt med om att Klotet är flummigt. 
    

 80. Claudius – # 77 ska det naturligtvis vara.

 81. Gunnar Strandell

  Magnus #47
  Bra beskrivning!
  Den kan kompletteras med att värdens stora företagare under 1970-talet diskuterade om den växande produktionsförmågan skulle användas för att tillfredställa basala behov hos den fattiga befolkningen eller till lyxvaror för de rika.
  De blev aldrig överens och utfallet blev fortsatt satsning på de rika och i synnerhet på ungdomar i de rika samhällena. Detta  har spelat stor roll för tillväxten av en opinion för en annan  världsordning.
  Utvecklingen av AGW från hotfull uppvärmning till diskussion om hur de ekonomiska bördorna av klimatförändringar ska fördelas visar också på styrkan i denna opinion.
  Klimathot har blivit en etikett för politiker att samlas till att diskutera frågor om grundläggande mänsklig rättvisa.     

 82. Ann L-H
   
  Tack för att du satte fokus på ”Klotet”, hade aldrig hört talas om det tidigare. 
  Egendomlig hantering av kommentarerna också.
   Förutan dina kommentarer framstår det som  rena dårhuset!
  SR och SVT, phu  och hu, måtte det finnas en bortre gräns för vansinnigheterna!!

 83. ThomasJ

  Ann L-H # 79 (m.fl.): ’Klotets’ hemsida är fullkomnat trams, kan förvisso finna ’sympati’ att ’diskutera’ där men hela dess ’set-up’ är ju så otroligt sunken ner i hjärntvätteriets nedersta källare att där inte finns ngn anledning att öht. bemöda sig en ’diskussion’ där. Ägna dina fenomenalt omfattande insikter denna blogg i stället… ok?
  Claudius #77 (m.fl.): Du ska ha ett stort tack för tipset om ”The Climate Caper” har precis fått den o där är, som du + flera andra uttryckt, en otrolig massa info + ’common sense’ packat i ett suveränt koncentrerat format – tot. 111 sidor. Utengemärkt! 🙂
   
  Mvh/TJ

 84. ThomasJ

  Tycker der är märkligt hur svårt det tycks vara med just ordet/innebörden av/ konspiration.
  Kriterierna härför är ju deFacto uppfyllda:
  Ytterst få har minsta insyn i vad som anges i ’mäktiga mäns/kvinnors’ agendor, än färre har tillträde till de s.k. ’beredningsmötena’ i vilka de fundamentala riklinjerna för ett/annat agerande/handlande diskuteras och läggs fast oftast utan protokoll [åtminstone överprövbart], det är väldans svårt att få reda på bakgrund o/e motiv hos alla dessa horder av tjänstemän & handläggare som ’förser’ beslutfattarna med beslutsunderlag, det drivs näst intill in absurdum ’utredningar’ vilka samtliga förses med ’direktiv’ [vem skriver dessa?] för att leda ageranden och handlingar i viss, önskad riktning, osv. i lång fortsättning.
  Vad som sägs/utmålas i dokumenten är idag ej lagligfästade i något land – det ska ju skapas ’nya’ lagar som syftar till att centralt styra enskilda länder/samhällen.
  Om detta + bra mycket mer inte ligger inom definitionen så måste åtminstone undertecknad omdefiniera betydelsen till [typ] sticka ut tungan för att känna smaken på västerbottensosten…  😉
  Mvh/TJ

 85. Men Thomas, var finns ränksmedjan och exakt vilka sitter i den?
   
   

 86. ThomasJ # 83 – för mej är Maggies blogg mfl  en ständig inspirationskälla. Rent vetenskapligt har jag inte mycket att komma med här även om jag gör vad jag kan för att hålla mig uppdaterad i den aktuella litteraturen.
  MEN! Klotet gör mig ursinnig och förtvivlad eftersom de vecka ut och vecka in får sprida sitt budskap under skydd av vetenskapsradion. Lyssnare som inte läser tex Maggies blogg tror naturligtvis på vad som sägs i Radion, SR som ska vara objektiv och allt det som står i radiolagen.  Om det som sägs dessutom kommer från vetenskapsradion måste det vara sant … (när det till och med står i Expressen) 
  Bland lyssnarna finns sannolikt många lärare som inte har utbildning, tid eller lust att på egen hand granska vad som serveras och de för Klotets budskap vidare till våra elever.  Om det endast vore de som tackar klotetredaktionen för förmedlat ”planetförstånd” och ”jordmedvetande” kunde man göra som M. Luther lyfta på hatten och gå förbi, men Klotet bidrar i hög grad till allmänhetens åsikter.
  En sund demokrati kräver en kunnig opinion som styr politikerna att fatta kloka beslut … eller hur!
  Därför är det viktigt att  ständigt hålla koll på bl a Klotet.
  Vad som skrivs i pressen är upp till  respektive ägare, där kan vi inte ställa samma krav på objektivitet som på skattefinansierade SR som dessutom lyder under radiolagen.

 87. ThomasJ

  Rosenhane #85: Det finns [nog] flera ’ränksmedjor’, t.ex. respektive partis kansli och där de s.k. ’handläggarna’ och ’rådgivarna’ i olika frågor. En annan sådan nämner Ann L-H i sitt #86; SR och för den delen oxo SVT, där det sitter folk och ’ränker’ i respektive redaktion över vad och hur informationer ska förmedlas, TT är ävenledes att tillräkna slik ’stämpel’. Det finns ju oxo diverse ’thinktanks’ med olika intressen/agendor.
   
  Namn? Tja, när det gäller klimatfrågan har FR en tjomme vid namn Lars-Erik Liljelund som bär titeln generaldirektör – ett sök på google ger hyfsat bra info över den mannens bakgrund m.m. Han hotade i våras att koppla in SÄPO på en person med avvikande åsikter [kunskaper] ang. Arktis is vs. Källén etCons. Tycker LEL passar bra in som varande en [typ] ’svensk Suslov’.
   
  Ann L-H #86: Har full förståelse över ditt förtvivlans ursinne över Klotet.  Vad man borde/ska?/ göra är att anmäla programmet (en) till, förvisso rätt tandlösa men dock, granskningsnämnden – kunskapskanalen är ju redan anmäld. Eller varför inte en JK-anmälan? Torde få hyfsat bra uppmärksamhet, oavsett om frågan tas upp av JK eller ej och därigenom få upp debatten till ytan s.a.s.
   
  Mvh/TJ

 88. TJ#87
   
  Oj, fy för den lede, det var ingen en grann karl. Dessutom Reinfeldt:s
  personlige klimattränare! Det är ju UI rakt in i panncentralen!!
  Hade ingen aning om att det var så illa. Brrrr………

 89. Rosenhane m fl – i den flod av böcker kring klimathotet som publicerats de senaste åren finns det mycket att hämta om miljö- och klimataktivisternas historia. Dessa böcker anmäls naturligtvis inte i svenska media och förlagen verkar inte heller intresserade att översätta dem. Den bredaste, som jag har läst, är Scared to Death from BSE to Global Warming av Ch. Booker &R. North. En bok som borde ligga på miljöjournalisternas nattduksbord att läsa och begrunda. 
  Sedan finns Red Hot Lies How Global Warming Alarmists Use Threats, Fraud, and Deception to Keep You Misinformed av Ch. C. Horner. Den skulle kunna fylla en heltimma i Babel om kulturelitens ansvar för kulturdebattens innehåll eventuellt tillsammans med Green Hell How Environmentalists Plan to Control Your life and What You Can do to Stop Them av Steve Milloy (med förord av Vaclav Klaus).  Samtliga böcker skrämmande läsvärda och vars innehåll media borde sprida för att medvetandegöra allmänheten.
  Kanske något för Klotet?

 90. Janne Josefsson

  Hmm…det verkar inte vara någon som har läst den om diskuterade e-posten eller? för den som inte har läst den så kommer det här:  http://www.anelegantchaos.org/cru/