Den nya adeln älskar klimatlarmen

Gästinlägg av Lars Bern – utdrag nr II ur hans kommande bok

Lars_Bern

I demokratins barndom var de politiska partierna folkrörelser. De bestod av ett representativt urval vanliga människor som slutit sig samman för att den demokratiska vägen försöka forma samhället efter sina intressen och idéer. De aktiva politikerna var vanliga yrkesmänniskor som fick övriga medlemmars och väljarnas förtroende att företräda allmänheten i olika valda församlingar. Som medborgare kunde man påverka politiken på två sätt, dels genom sin rätt att rösta i val och dels genom att engagera sig i folkrörelsepartiernas idédebatt och programarbete. Själv engagerade jag mig tidigt i ett liberalt parti och deltog aktivt i idédebatten. De flesta partierna på den tiden var stora idéburna organisationer med många medlemmar som var representativa för vanligt folk. Där jag bodde var de ledande politikerna i partiet en bonde och ortens skrothandlare. Ingen var rakt igenom yrkespolitiker och än mindre född till det. Politikerna var i allmänhet yrkesmänniskor, jordbrukare, pensionärer, företagare m.m. som många gånger jobbade ideellt med politik.  Det var bara på de få högsta politiska uppdragen som man kunde försörja sig. De politiska besluten verkställdes av en lojal tjänstemannakår i stat och kommun som stod under tjänstemannaansvar – demokratin blomstrade.

Dagens politiska liv har väldigt lite gemensamt med gårdagens. De politiska partierna har upphört att vara idéburna folkrörelser och medlemstalen har gått dramatiskt tillbaka. Idag har partierna bara kvar var sjätte medlem jämfört med vad de hade så sent som för fyrtio år sedan. Verksamheten har man för länge sedan sett till att finansiera med skattemedel via partibidrag istället för med pengar från besvärliga medlemmar.

Idag är partierna yrkesföreningar för en yrkeskår som livnär sig och ofta gör hela sin livskarriär inom politiken. Politikerna har mer gemensamma intressen med varandra över partigränserna, än de har med allmänheten. De har trängt undan de ledande tjänstemännen i stat och kommun för att förläna sig själva de bäst avlönade stolarna. Tjänstemannaansvaret är borttaget och krav på kompetens på höga politiskt tillsatta poster är obefintligt. Politiska utnämningar påminner allt mer om forna tiders förläningar till adeln. När politikerna efter några års ”tjänst” lämnar sin position får de en generös pensionsförläning på vilken de kan leva gott och arbetsfritt resten av sitt liv, de blir friherrar precis som de forna adelsmännen som lojalt tjänat konungen. Den framlidne skarpsynte journalisten Anders Isacsson var den som först döpte den nya politiska yrkeskåren till den nya adeln.

Medlemmarna i partierna är idag så gott som bara de politiskt aktiva eller personer i en inre krets som kandiderar till väl arvoderade politiska uppdrag. Vanligt folk som ansluter sig till ett parti, med ambitionen att kunna föra fram egna idéer och åsikter som går emot det politiskt taktikspelet, betraktas regelmässigt som störande element och som konkurrenter om de välarvoderade uppdragen. De fryses ofta ut eftersom man numer klarar sig utan deras ekonomiska bidrag.

Yrkespolitiken har fått sin egen liturgi som gör att alla flockas runt den politiskt korrekta totempålen. En rad av de heta politiska frågor som engagerar väljarna mest och som diskuteras vid varje fikabord eller vid varje fin middag är minerade. De är för riskabla att diskutera öppet om man vill behålla sin utkomst inom politiken. Många av folkets frågor har därför ställts utanför den offentliga politiska debatten som på detta sätt tappat sin relevans för vanligt folk. En politikerna närstående kulturelit och journalistkår som domineras av vänsterradikaler är domare och stigmatiserar blixtsnabbt den som vågar ifrågasätta någon av de politiskt korrekta trossatserna. Vill man fortsätta att bli försörjd livet ut inom politiken gör man klokt i att rätta in sig, hur liberal vederbörande än påstår sig vara. Detta är ytterligare ett skäl till att partierna inte gärna släpper in vanligt folk i sina led. En av de mest tabubelagda frågorna är klimatfrågan. Dagligen hör vi politiker i nästan alla partier svära sin trohet till den. Att väldigt många politiker mellan skål och vägg inte tror ett dugg på larmen är uppenbart, men få vågar medge det öppet. Då får man både sin partiledare och hela godhetseliten över sig.

Politikerna klättrar i hierarkin från lägre arvoderade förtroendeuppdrag upp till väl avlönade kommunalråds-, riksdags- och statsrådsposter. När man avslutar sin lite otrygga tid som vald förtroendeman väntar mycket generösa livslånga pensioner, tjänstemannaposter som generaldirektör, landshövding, styrelseledamot eller chef för statliga och kommunala bolag samt välarvoderade utredningsuppdrag som man beviljar sig själva. Näringsliv och olika intresseorganisationer hjälper även till med högt arvoderade styrelseposter och andra uppdrag, där man kan ha nytta av politikernas kontaktnät inom stat och kommun. Ursinnet över nya folkrörelsepartier som Ny Demokrati och Sverigedemokraterna som tränger sig fram till köttgrytan och konkurrerar om arvodena skall ses mot denna bakgrund. Den politiska adeln vill ha guldkalven för sig själva. Utvecklingen av de politiska maktstrukturerna mot en tilltagande likriktning över partigränserna är bekymmersam för demokratin ur flera synvinklar.

Eftersom politik blivit en karriärväg som man väljer tidigt i livet (många föds in i den) har allt färre politiker någon riktig yrkesutbildning. Många har bara grundskola eller oavslutade akademiska studier i något okomplicerat studieområde som statskunskap, sociologi, juridik, nationalekonomi och liknande. Resultatet är att kompetensen och bildningsnivån bland ledande politiker ofta är väldigt låg. Få har t.ex. någon kompetens alls inom naturvetenskap eller erfarenhet från riktigt företagande. Väldigt många saknar egen erfarenhet från en vanlig arbetsplats och de är nästan undantagslöst bosatta på ett starkt segregerat sätt. Den kompetens som blivit viktigast är att behärska det politiska taktikspelet, vilket finns väl dokumenterat i boken Knapptryckarkompaniet (48) skriven av den kända nationalekonomen Ann-Marie Pålsson efter 8 år som moderat riksdagsman.

Pålsson var f.ö. ett exempel på ett annat fenomen som hotar demokratin, nämligen att partierna likt företag börjat ägna sig åt aktiv rekrytering utanför partiorganisationen för att locka till sig kända affischnamn som man tror skall fungera som röstmagneter. Pålsson trodde att hon lockades till en moderat riksdagsplats för att man var intresserad av hennes gedigna akademiska kompetens, men det var bara en röstmagnet och lojal knapp-tryckare man ville ha. Ett annat sådant exempel var när Kristdemokraterna rekryterade neomalthusianen Anders Wijkman för att representera dem i EU-parlamentet. Med sina rötter i den antihumanistiska och elitistiska Romklubben hade han väldigt lite gemensamt med de värderingar som partiet säger sig stå för, men det verkade inte bekomma.

Eftersom allt fler politiker på det här sättet livnär sig på politik har alla blivit intressenter i den snabbt växande politiska samhällssektorn. Detta är inte längre förbehållet socialister som av ideologiska skäl förordar en växande politiskt styrd offentlig sektor. Ett tydligt bevis för detta är att de svenska Moderaterna vid valet år 2006 lovade att minska ner den statliga byråkratin och utnämnandet av inkompetenta politiker till höga tjänstemannaposter. I regeringsställning har man gjort precis tvärt om. Konsekvensen blir att hela den här yrkeskåren har ett intresse av att skapa opinioner som ställer krav på mer politisk styrning och maktutövning. Ett mycket attraktivt sådant område är frågor som berör just hållbar utveckling. Här fungerar ofta yrkespolitiker efter Stålmannens ärkefiende Lex Luthors devis att ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet. Miljölarmen är med andra ord något som ofta ligger i politikerkårens intresse. Det synliga beviset för detta är alla utmärkelser och priser som politiker strör över alarmister som Al Gore, Paul Ehrlich och en lång rad andra personer och organisationer som hjälper dem med att skrämma allmänheten, ofta med uppenbart falska påståenden.

Domedagsförutsägelser har skapat möjligheter för ledande politiker att intala sig att de har bidragit till att rädda världen. Montrealprotokollet är ett typiskt sådant exempel där den politiska eliten tror sig själva om att man räddat världen undan en miljökatastrof. I klimatfrågan drömmer nog USA:s president Obama om att kunna gå till historien på ett liknande sätt. Detta har utnyttjats av den neomalthusianska elit som en gång sjösatte miljölarmen. Man har med stor skicklighet lyckats omge den okunnige Obama med sitt folk ibland alarmisterna. Paul Ehrlichs gamla vapenbroder Dr John P  Holdren är t.ex. presidentens assistent för vetenskap och teknik.

Slutligen leder ambitionerna hos våra högsta politiker, att kunna fortsätta sin karriär inom t.ex. EU och FN-systemet, till att lojaliteten mot väljarna och det egna landet lätt går förlorad i en strävan att vara tillags mot den elit som styr tillsättningar inom de överstatliga organisationerna. Denna lojalitetskonflikt blev tydlig i folkomröstningen om Euron och svenska regeringar har alltid varit mycket generösa med svenska skattepengar till FN-byråkratin, mot att man själv fått sola sig i den världspolitiska glansen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Göran

  Tyvärr känner jag igen och stöder vartenda ord i detta inlägg.
  Makteliten är omöjlig att komma åt. Men det är verkligen värt ett försök.

 2. latoba

  Ursäkta Peter Stilbs och Lars Bern men dagens ledare i SvD måste uppmärksammas.
  Den baseras bl a på ”Domedagsklockan……..”
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-powerpoint-loser-inte-klimatfragan_8804846.svd

 3. Peter Stilbs

  latoba #2 – steg just upp och satte nästan kaffet i vrångstrupen när jag läste. Kors i taket. Återkommer.

 4. Bra Lars!
  Det här är verkligen angeläget att diskutera. Partierna behöver inte sina medlemmar – partierna bryr sig inte om sina medlemmar. Politikerna håller inte tjänstemännen stången, som skyller på förstnämnda när det går åt skogen med vansinniga projekt inom bioenergi, turism eller annat som inte har med verksamheten att göra.

 5. Ann L-H

  Överblick, kunskap, insikt, klokskap, visdom! Vilken skillnad mot alla självsäkra och uppblåsta ”världsförbättrare” vi ser i klimathotsdebatten. Jag ser fram emot att få njuta av julefriden i favoritfåtöljen tillsammans med Lars Berns insiktsfulla tankar. Kvalitet!
  Om Romson, Fridolin, Hatt och deras gelikar vågade öppna boken och sina hjärnor för dess djupa kunskap och dessutom visa att de låtit sig påverkas skulle man våga tro på framtiden även i stackars gamla sjuka gröngröngröna Europa.

 6. Ann L-H

  Maria Ludvigsson i dagens SvD, ytterligare ett ljus i mörkret! Tack latoba för tipset.

 7. S. Andersson

  Detta är fantastiskt intressant läsning. Tack Lars.

  När tror ni att vi får en högskoleutbildning för blivande politiker? Jag föreslår följande innehåll:

  Valfläsk allmän kurs 1 (bli av med alla hämningar)och 2 (hur man gräver ner valfläsket utan att det börjar lukta illa)
  Lögn allmän kurs
  Skrämselpropaganda allmän kurs och fortsättningskurs (planetens undergång)
  Smutskastning – den s k Juholtkursen
  Ekonomi för politiker med bl a fördjupning i hur man handskas med dubbla inkomster och en genomgång över aktuella kryphål i skattelagstiftningen.

 8. Niklas L

  Knapptryckande perukstockar kan efter 12 års (3 perioder) tjänst inkassera en nätt liten pension resten av livet, om man inte drar högvinsten och belönas med kommissionärsplats i det jättedemokratiska EU…

 9. Michael

  Vad är titeln på Lars bok? Jag kan inte finna den på Bokus.com

 10. Lasse

  Dagens generösa pensionsregler för förtroendevalda är en styggelse.
  Nu sitter ledande miljöpartister och bloggar , detta eftersom de infört en regel att ingen bör sitta kvar för länge på förtroendeposter men inget säger om att återgå till ev tidigare yrke.
  Det är möjligt att fd politiker anser sig för fina för att jobba? De som gör sig omaket att jobba sköter detta via bolag så de kan uppbära garantipensionen ograverad. Detta bör läggas nuvarande aktiva till last så de pressar fram en mer etiskt korrekt bidragsutdelning.
  Maria Wetterstrands blogg i DI idag avslöjar dessutom hur politiker strör allmänna miljarder runt sig för att skapa fler väljare. Fonder som ingen frågat efter!

 11. Helge

  Har själv engagerat mig politiskt sen några år. Det som slår en är hur få som faktiskt är aktiva i alla partier. Men också hur mycket en del faktiskt jobbar ideellt och hårt. Sliter i olika nämnder och organ för liten ersättning. Själv har jag räknar ut att det för min del går runt, dvs efter avdrag för alla obetalda resor, möten, medlemsavgifter mm. Hade jag suttit med i ett par-tre nämnder kanske det gått med ett litet plus. Men hade jag tagit ett extraknäck, t.ex delat ut tidningar 2 timmar varje morgon hade det varit mycket lönsammare och färre timmar. Visst finns de de som passar på att få ett litet avbrott från ett kanske tråkigt jobb och sitter och tiger sig igenom nämndmöten, men långtifrån majoriteten. Det senare är möjligt just för att så få är aktiva och beredda på att ställa upp och nämnderna måste fyllas upp. Det mesta av jobbet görs ju ändå av tjänstemännen utifrån lagar och förordningar, därför flyter det än så länge på i många nämnder.

  Kommer man däremot upp lite i hierarkin, dvs på region och riksnivå stämmer Lars Berns beskrivningar bättre. Det vimlar av trevliga ja-sägare, och försöker man ta upp en debatt i ämnet och vara lite motvalls behandlas man ofta med ett milt överseende men tappar snabbt i status, får färre uppdrag osv. Om nu inte det kommer ett likande påbud uppifrån. Politiken på riksplanet är 100% toppstyrd, och ofta får man känslan av att det till stora delar styrs av särintressen, definitivt sätts inte allmänhetens intressen i första rummet, men man formulerar alltid budskapet som om det är det viktigaste. Mina erfarenheter är precis som Lars Bern skriver, man försöker styra fokus till ganska harmlösa politiska frågor och undviker mycket nogsamt de stora frågorna. Och mainstream media hakar på, och ”dödar” effektivt ev kverulanter genom att möta dem med tystnad eller om det krävs genom ren personförföljelse. Det anser jag är huvudorsaken till att huvudmedia tappar prenumeranter, de har tappat mycket av sin trovärdighet som granskare. Hela systemet är effektivt och självrensande, de som jobbar heltid med frågorna blir snabbt beroende för sin försörjning av att få uppdrag, och uppdrag får man bara genom att följa direktiven uppifrån. Därför tror jag inte på ett förstärkt EU, toppstyrningen blir bara värre, demokratin ännu sämre.

  Får ändå en känsla av att man nått vägs ände. Tappar man all trovärdighet uti samhället spricker systemet, ung som när DDR och senare Sovjet klappade ihop. Frågan är om vi i väst är bättre på att anpassa oss till de nya tiderna. . SD tror jag bara är en variant som snart har anpassats till systemet. Likande partier finns i hela Europa, de anpassar sig snabbt när de kommer upp sig en bit, på samma vis som miljöpartiet snabbt blev en del av systemet efter en ”stökig” inledning.

  Mitt recept är att fler måste engagera sig i partierna igen, kanske reformera systemet till att likna Schweiz mer. Ge folk möjlighet till riktig makt istället för enbart representativ, i dagens IT-värld borde det vara enkelt. Förbjud tidningskoncerner, skydda visslare med grundlag, skärp upp kontrollen av att public service följer sitt eget regelverk, återinför tjänstemannaansvaret.

 12. Peter Stilbs

  Michael #9 – boken är inte släppt ännu

 13. ThomasJ

  Mycket intressant och nyttig läsning, Lars. Tack för detta! 😀
  Håller oxo med hela vägen i redogörelsen och detsamma i det som sign. Helge skriver i #11.

  Detta samhälle, och för den delen främst hela EUSSR, är i akutast möjliga behov av inrättande av 1) en görligast opolitisk Författningsdomstol samt 2) återinförande/införande av personliga tjänstemannaansvar.
  Utan dessa finns där ingen bot mot den letala nedåt-spiral samhället befinner sig i.
  ’Sverige är ett samhälle i fritt sönderfall’ sammanfattar väl det hela.

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 14. Sören G

  OT Budgeten för snöröjning är redan slut i många kommuner. Beror det på att politikerna har gått på myten om snöfria vintrar i framtiden?

 15. En vanlig klyscha är ”Vi har de politiker vi förtjänar”, men jag undrar om vi verkligen har förtjänat dessa politiker vi har nu.

 16. Ann L-H

  Vi har på senare tid upplevt att klimathotets mediabubbla håller på att brista. De senaste dagarna har vi matats med uppgifter om årets lägsta temperatur. I morse intervjuades till och med en ålderman i familjen Sarri i Nikkaluokta om hur det är att vara utomhus i rejäl kyla. Kan även det vara ett tecken på att åtminstone åren med GW är över?

 17. Lars Bern

  Tack för värdefulla kommentarer. Min bok är på tryckeriet och kommer om några veckor, vet inte exakt ännu. Bokens titel är: ”ANTROPOCEN – den första hållbara epoken i jordens historia?” Den kommer att säljas över nätet på : http://www.litenupplaga.se

 18. Mats G

  Jag tycker dina analyser är träffsäkra.

  Tycka vad man vill om Jimmy Åkesson. Han är den gamla typen av politiker. Han är i politiken för att han vill förändra. Inte för att göra karriär(primärt).

  Jag tror det kan vara en av anledningen till han framgång.

  Folk är urless på karriärpolitiker. Var är samhällsbyggarna. Det är min fråga.

 19. Lars Bern

  Boken kan förhandsbeställas på:
  http://www.litenupplaga.se/1266

  Den beräknas finnas i lager från den 17 dec

 20. bom

  #17 Din bok verkar att döma av ovanstående vara mycket på pricken och ytterst välskriven. Helges #11 förtjänar samma kommentar. Det verkar som om många i tjugoårsåldern som prövar på politiken tappar intresset mycket snart. De hade aldrig väntat sig att den sektorn skulle vara så korrumperad och att de själva som rookies skulle vara så maktlösa – kanske en anledning till att vi får fler och fler ”arvpolitiker”. Jag har upprepade gånger ställt frågan ”varför är de kloka så lite intresserade av makten och de mediokra så uppfyllda av att tillskansa sig makt över oss alla?”

 21. Per H

  Lars Bern!
  Jag ser fram emot att läsa din bok! Tack för info där den kan beställas. Den är nu beställd!
  Hoppas du skickar ett ex till vår fd vän Anders Wijkman. Du är väl i vanlig ordning utsatt för hån och förtal från dessa domedagsprofeter.
  MVH
  Per Hellström

 22. HansH

  Snyggt fångat. Urholkningen av den demokrati som fanns…det är samhällets verkliga utanförskap..en partimedlem som vill något..annat än uppdrag,uppmärksamhet och arvoden.

 23. Olav Gjelten

  Sören G 14 Det här fenomenet att kommunerna gjort slut på snöröjningspengarna nästan innan vintern ens påbörjat, har vi sett i kommun efter kommun enda sedan klimatalarmisterna började hota med ”det skenande klimatet”.

  Med rätta borde vi fråga oss vad det är för idioter inom politiken som nu i över tjugo år trott att varje vinter skulle vara den sista.

 24. Slabadang

  Järnkoll Lars Bern!

  Jag vill och kan inte nog understryka betydelsen av den öppna förutsättningslösa samhällsdebatten inom alla områden. Den utgör en kvalitativ förnuftig urvalsprocess när dess funktionella villkor bygger på öppenhet och tillgänglighet för alla parter.

  Nu har vi en växande kader av maktelitens funktionärer som i allt större utsträckning konstruerar legitimitet för att på olika sätt och med dubbla måttstockar sätta sig över processen genom att på förhand tro sig kunna och RÄTTEN att avgöra vilka argument som är relevanta eller ej , samtidigt som deras egenyttiga intresse har en eller sju egna hundar med i fajten. Det kallas censur på ren svenska och är bara ETT sätt att förgifta och förstöra funktionen blnad allt fler andra.

  Lars Berns analys är en mycket sorglig men fullständigt sann analys av hur demokratin genomgår en föruttnelseprocess enligt samma ordningsföljd som när fisken ruttnar från huvudet och nedåt. Vi befinner oss i en tid som kan betecknas som demokratins tippingpoint , där den antingen förstärks eller totalt upphör.

  Vi har en nomenklatura som blivit allt mer rädd för den öppna demokratiska debatten och lägger sig till med allt fler fascistiska metoder och medel för att blockera tysta hota misstänklkiggöra och karaktärsmörda sina kritiker med falska anklagelser kastade mot alla som hotar problemsformuleringsmonopolen och konsensusdoktrinerna. Media såväl som partiindustrin företräder numer oerhört tydligt endast sina egna särintressen främst och de har ingått i ”Allians” sinsemellan.

  Att förtala nätet som konkurrent till nomenklaturans infokanaler är poppis, men de har en lång uppförsbacke när de visar sig att vi alltför ofta tvingas betala för ensidig propaganda men hittar sanning och fakta gratis på nätet där de omodererade bloggarna erbjuder den debatt MSM/Partiindustrin försöker vingklippa.

  Vad gör fascisten? Skall vi döma honom/henne efter pälsen eller agerandet? Tydligt är att när makten är hotad blir den fascistiskt intolerant och det är den fascismen som nu sprider sig och legitimeras allt mer. Thomas P är ett studieobjekt ifrågan och stödet för sina karaktärsmördande argument kommer uppifrån i den fanatiska rörelse han tillhör, vars totalitärt facistiska tendenser är självlysande tydliga.

  Fascismen är ett uttryck för förtryck eller övergrepp av demokratiska rättigheter och självklarheter och graden av den avgör hur militant den är . Den kan vara både brun röd nationalistisk militär eller som nu i färgen grön. Det är på gången vi känner igen den den och i sin handling den avslöjar sig.

 25. Ingemar Nordin

  Här har ni chansen att träffa stora delar av den gröna adeln;

  ”Välkommen till en heldag med fokus på visioner för klimatet och miljön!

  Vart är vi på väg? Flera stora framtida utmaningar ligger framför oss. Global resursbrist av olja (peakoil är redan nådd), vatten, energi och välmående miljö i stort är några exempel. Klimatförändringarna är starkt kopplade till detta.” ”Miljöorganisationer och politiska partier är inbjudna till dagen för att mötas i olika föreläsningar, diskussioner och presentationer.”

  Deltagare: Det naturliga steget, Framtidsjorden, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Grand Panthers, Klimataktion, Klimatsvaret CCL, Klimatriksdag 2014, Köttfri måndag, Miljöförbundet Jordens Vänner, Naturskydds¬föreningen Stockholm, Omställning Sverige, Push Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken Nu, Steg 3’s grupp ”Nytt samhällssystem”, Världsnaturfonden WWF och Global Utmaning. Dvs, alla som betyder något i vår svenska ankdam är med.

  http://www.globalutmaning.se/anmalan?regevent_action=register&event_id=135&name_of_event=N%C3%A4r+larmen+tystnar+-+diskussion+om+milj%C3%B6n+och+klimatet

 26. Pär Green

  25 Ingemar Nordin 2013/12/09 kl. 19:13

  ”Här har ni chansen att träffa stora delar av den gröna adeln;”

  Är förmodligen träff för personer som har otroligt starka nerver!

  Vilken klubb för inbördes beundran!

 27. Börje S.

  OT

  Från vanligtvis tillförlitligt felunderrättat håll (P1) meddelas:

  ”Forskarna i Sverige har genom att läsa 360 avhandlingar om ditten och datten från forskarna i 370 länder räknat ut att alla de jättejättesmå partiklarna som blir när man eldar och kör bil kommer att leda till att av 300.000 människor dör 600.000.”

  ”Modern forskning har i dagarna kommit på att människorna ansvarslöst nog kokar sitt vatten för att inte dö av dysenteri, kolera, diarré. De steker och kokar sin föda för inte dö av trikiner, salmonella och botulism eller svälta ihjäl av binnekemaskinfektioner. För att inte svälta ihjäl kokar milliarder sitt ris, som annars vore osmältbart.
  Allt detta kokande och stekande alstrar jättefarliga jättejättesmå partikla menar forskarnar. Människor eldar med kol för att inte frysa ihjäl och en del har luftkonditionering för att inte dö av värmeslag. De transporterar matvaror från ställen där de finns till ställen där de inte finns. Människor bygger hus för att hjälpligt skydda sig från vädrets makter. Forskarna menar att allt detta alstrar de där jättejättesmå partiklarna som fler än man tidigare trott dör av.

  Därför kommer EU att besluta att till år 2020 ska kokandet och stekandet och bilkörandet och husbyggandet minska med 20%, vilket WWF tyckte är alldeles för lite och tågade därför ut ur förhandlingarna tillsammans med Jordens =vänner och föräldrahysterikerna.

  Till år 2050 ska allt kokande och stekande och transporterande och husbyggande och prylproducerande ha upphört med minst 100%, meddelar FN, vilket Greenpeace och samtliga andra miljöprofitörer*) tyckte var alldeles för lite.
  *) http://se.ask.com/wiki/Kategori:Miljöorganisationer?lang=sv

  Från det vanligtvis felunderrättade hållet meddelas även att forskarna räknat ut att partiklar från dubbdäck är lite större än de jättejättesmå så därför menar forskarna att den nya rapporten inte gäller dessa.

  ”Nej, att dubbdäckpartiklarna orsakar 1000 dödsfall av 100 sparar vi till en annan gång” säger forskarna som gärna vill fortsätta att jobba med sådant som är farligare än de tidigare trott, ”men vi kan meddela redan nu att det är mycket värre än vi tidigare trott”.

 28. Ingemar Nordin

  Börje S #27,

  🙂 Perfekt sammanfattning av vår vetenskapliga nyhetsförmedling i publik service!

 29. Håkan Bergman

  Sören G #14
  Jag tror att jag har hittat förklaringen.
  http://www.svd.se/nyheter/stockholm/snorojningen-gynnar-man_8807762.svd
  Skulle vara kul att räkna ut hur mycket högre bränsleförbrukningen blir med sämre plogade vägar, jag skulle gissa att den nog kan ligga nånstans i intervallet 10-20 %. Nån med en modern bil med färddator kunde mäta upp en teststräcka och jämföra.

 30. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #25

  Deras seniora rådgivare är en samling människor med imponerande meritlistor och som har det ekonomiska på det torra.

  Men varför ber de om donationer från webbplatsbesökarna?
  Och varför har de ett råd för global governance?

  Jag tänker i alla fall inte betala för att några med frikostiga arbetsfria inkomster jobbar på att ta ifrån mig rösträtten!

 31. Börje S.

  Rapporten om de jättejättesmå partiklarnas förmåga att döda fler än förut har redan lett till att ansvarskännande orädda kämpar för miljön http://se.ask.com/wiki/Kategori:Miljöorganisationer?lang=sv börjat komma med förslag till åtgärder och finansiering av desamma meddelas från tillförlitligt håll.
  Hur då, frågar man sig.

  Jo, han strömRock meddelar att hans institut kan ta på sig uppgiften att avgiftsbelägga de farliga partiklarna. ”Vi har efter moget övervägande kommit fram till att en avgift på 10 dollar pr 1000 partiklar kommer att minska partikelproduktionen med 20% lagom till 2020. Forskaren som konstruerat vår största succé, toaletten som spolas med sågspån, är redan igång med att konstruera en partikelräknare av återvunna lökskal. Vid erläggandet av avgifter för framtida partikelgenererande verksamhet skickar institutet ett intyg med uppgift om mängden utsläppta partiklar som det berättigar till direkt till maffian.
  ”För att komma igång med verksamheten kräver vi ett anslag på ytterligare 140 millioner om året,” säger Jo, han strömRock med emfas.

  Vindkraftbolaget (här ska)Festas har kommit in med kostnadsförslag på 400 meter höga vinddrivna fläktar att byggas i städerna där problemet är störst. dauM Oflessån i bolaget Festas menar att 1 fläkt pr 10.000 invånare blir lagom.

  Men miljöministern som, samtidigt som hon ömmar för miljön, också vill vara lite sparsam med alla skattepengarna hon slänger i sjön menar att det borde räcka med 1 fläkt pr 9.999 invånare.

  ”Men då hamnar väl alla de jättejättesmå partiklarna på alla som bor på landet” påpekade nån förnekarpappskalle lite försiktigt.

  – Jag säger som jag sa när förnekarna påstod att alla våra fina vindkraftverk förstörde miljön: Det skiter väl vi i, replikerade Gyllenspik, ordf i Festas.

 32. Börje S.

  #25 Ingemar

  Dumhet och hysteriskt vanvett manifesterar sig.

  Representanterna för denna idioti ligger i som remmar för att ytterligare sprida sina vanföreställningar.

  Är det ohejdbart?

 33. Pär Green

  31 Börje S. 2013/12/09 kl. 20:28

  Klart att vi vanliga dödliga skall sätta på tagelskjortan och betala mer i skatt för en grönare skattevärld!
  Känns gott att MP minskar i samtliga opinionsundersökningar!
  By by MP!

 34. Slabadang

  Börje S!

  Tack för att du finns! 🙂

 35. Ceebee

  Trist läsning från en demokratiförnekare som.borde begripa bättre.
  När folk i andra länder riskerar livet för att införa demokrati sitter bortskämda svenska professorer och gnäller.
  Satt själv och gnällde vid köksbordet för 20 år sedan gick sedan med i ett politiskt parti och har sedan haft förtroendeuppdrag som fritidspolitiker på olika poster.
  Denna samhällstjänst blir man verkligen inte rik på men man lär sig hur samhället fungerar. Visst är även ja missnöjd med hur klimatfrågan och annat PK har behandlats och därför är också denna blogg min viktigaste informationskälla.
  Vi får inte tappa tron på demokratin hur ska vi då få till stånd förändring. Jag är helt säker på att vår tid, förnuftets logikens och den sanna vetenskapen tid står och väntar runt hörnet. Se dagens SvD
  Ceebee

 36. Börje S.

  #34 Slabadang

  Under mitt korta 68-åriga liv har ”forskarna” varnat för att allt jag äter, från blomkål till rökt lax och allt däremellan är otjänligt som människoföda.
  …ursäkta nu ljuder Joham Bergendorffs ondulerade parfymröst åter ur radions högtalare…ursäkta uppehållet, ska bara stänga av…så där, fixat tack vare den underbara avstängningsknappen…

  Jo, precis allt som du förmodligen äter är förbundet med omedelbar livsfara i synnerhet salt, socker, vitt mjöl, fisk, kött, vindruvor mjölk… för att inte tala om ost, som enligt livsmedelsverket höjer världstemperaturen med minst en grad per skiva du glufsar i dig.

  (I stället för natriumklorid borde vi enligt hälsokostmånglarna i stället använda kaliumklorid, samma salt som används vid avrättningar i USA, dödlig dos koksalt 250g, kaliumklorid >10g.)

  Partiklar från fossilförbränning dödar, koldioxiden förorenar, nitritsaltet i pålägg är tydligen farligare än den botulism som det förhindrar… det här skitsnacket har vi blivit matade med vareviga dag sedan 60-talet.

  Jag har fått nog! Alla dessa farligheter minskar naturligtvis medelåldern som nu bara är drygt 80 år, jämfört med medelåldern för 100 år sedan då den var hela 40 år!

  Min mor, min farmor, min faster, hennes gubbe, min moster…alla levde de över 90-årsstrecket, trots att de huvudsakligen levde på potatis, brun sås, nitritad falukorv, smör ost och salt sill, kaffe, sockerkaka och vetebullar. Inte mycket grönsaker där, inte, möjligen en burk konserverade ärtor och morötter.
  Inte en enda oroande tanke på om det var för lite Omega 3, 4, 5 eller 67 i matfettet och för mycket salt i maten. Kolla skitsnacket:
  http://www.becel.se/becel/halsosam-mat-pa-ett-enkelt-satt/Vad-r-Omega-3-och-Omega-6-egentligen.aspx
  och kolla vad skepparen tycker om det:
  http://narrskeppet.blogspot.se/2013/11/ar-du-radd-om-hjartat-akta-dig-for-att.html#comment-form

  Nu är mina förfäders mathållning inte riktigt samma som min egen, men ändå.

  Det ständiga alarmerande från ”forskarna” slipper jag sedan den dag jag beslutade mig för att aldrig mer lägga ett (nitritsaltat) korvöre på pappersmedia. Gu va skönt!

  Radion stänger jag av när mat och mllödårarna sätter i gång igen för det gör de dagligen och det värsta går i repris minst femtielva gånger. Jag får köpa en ny radio snart, för avstängningsknappen är utsliten.

 37. Börje S.

  #35 Ceebee
  Det tycks om du syftar på Lars Bern som demokratiförnekare. Jag läser hans inlägg som en kritik mot de som missbrukar demokratin för sina egna syften.

  I systemet ingår att kritik ska hålla dessa, som kommit till makten via våra inlämnade valsedlar inte ska hopp över skaklarna, utan ständigt agera med tanke på folkets bästa.

  Vi kan inte längre stryka de namn som vi inte tycker platsar på valsedlarna. Om vi kunnat hade nog inte t ex en juridikstuderande på 28 år, kunnig i hur man löneförhandlar för egen del, men helt renons på kunskap inom miljöområdet kunnat sitta i maktposition med en lön på 2 millioner, nästan 100 ggr mer än medelinkomsttagaren i landet.

  Skoningslös kritik av makthavarna är väsentligt i demokratin, annars glömmer de alltför lätt vilka som avlönar dem och börjar till exempel partaja hejvilt på skattebetalarnas bekostnad.

 38. Perfekt

  BörjeS #36

  Men du måste ju ta larmen på allvar. Tänk bara på det här med opastöriserad mjölk t ex. Den absoluta majoriteten av dem som druckit det är ju döda idag. 😀

 39. Börje S.

  #38

  Samma med de som åt morötter för 100 år sedan.

  Slutsats: ät inte morötter.

 40. Perfekt

  Börje S #39
  Du ser vad lätt det är att lära sig alarmistmetodiken, Nu är du kvalificerad för en högre tjänst som klimat-någonting i valfri skojarorganisation.

 41. Börje.S

  #37

  Hoppsan. En nolla för mycket:
  2 mille är bara knappt 10 ggr normalinkomsten.

 42. Christopher E

  Börje S #36

  http://1.bp.blogspot.com/-I_-TWH-0dAE/TujgDOqrB6I/AAAAAAAAEo8/Ccl5462HMfc/s400/caveman+cartoon.jpg

  🙂

 43. Göran Å

  I korthet kanske man kan säga:
  makt: från demokrati till aristokrati.
  media: från information till opinion.
  (klimat) vetenskap: från kunskap till budskap.

 44. Mats G

  Själv håller jag på med någonslags avprogrammering skulle man kunna säga. Har inte haft TV sedan 3 år tillbaka. Lyssnar på P1 morgon eller vad det heter och studio 1 samt fluktar igenom rubrikerna på de största dagstidningarna på nätet. Om det är någon som fångar mitt intresse så går jag in och tar reda på fakta själv via nätet. Nu när jag har fått distans till det är jag nästan chockat hur förljuget och propagandistiskt media är.

  #24 gillade det inlägget. Var som poesi i mina öron.

 45. Håkan Bergman

  Test2.

 46. Slabadang

  Börje S!

  Jag tycker att en gammal änka i värmland är en bra indikation på hur kosten påverkar livslängden/hälsan.
  De sista tjugo åren i sitt liv så åt hon varje dag OBS ! Varje dag falukorv bacon och potatismos oftast pulver och drack en lättöl till. Skulle hon festa rev hon ned lite pepparrot i moset tillsammans med jätteklicken Orvar till smör hon blandade ned i det varma moset. Tanten blev nittiosex år och dog vid det falukorvdukade lunchbordet och var smal som en sticka.!
  När det gällde grönsaker så var det ”nåt som hästar och kossor äter” som gällde och fisk innehöll <2för mycket ben".

 47. Slabadang

  Christofer E!

  🙂 🙂 🙂 Den bilden hänger garanterat inte på någon vetenskräpsredaktion.

 48. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/09/den-nya-adeln-alskar-klimatlarmen/ […]