Medierna och klimatkatastrofen

syndafloden

I den nyligen släppta boken ”Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång”  så finns det, bland mycket annat, intressanta tankar om medias roll som pådrivare av domedagsprofetiorna. Man kan naturligtvis ta media med en axelryckning och säga ungefär ”Tja, media överdriver ju alltid”. Men tyvärr så fattas det också mycket dyra, och ofta drastiska, politiska beslut på basis av löpsedlarnas rubriker. Politiker är ju sååå känsliga för media, vilket gör att skrattet fastnar i halsen eftersom deras beslut drabbar oss alla.

Därför är det av stort intresse att bl.a. läsa vad f.d. DN-chefen Hans Bergström säger om det hela. Bergströms pregnanta formuleringar är svåra att slå så jag citerar:

För åttonde säsongen i följd har Florida inte besökts av en enda orkan. En så lång sammanhängande period utan hurricanes har inte inträffat sedan 1851. Glädjande, kan man tycka, åtminstone för oss som bor här. Men inte mycket skrivs om det, och journalisterna på The Weather Channel – i synnerhet – har svårt att dölja sin besvikelse. De lever på dramatik.

Orkanforskarna hade på försommaren lovat de amerikanska medborgarna 11 nya orkaner att förfasas över under den kommande säsongen. Men av det blev det platt intet. Inte en enda riktigt stark orkan kom in över land. (Roger Pielke har statistiken)

En sommar kan vara en tillfällighet, men hur många svenskar vet att orkaner och tromber inte har ökat i frekvens eller intensitet i USA under de senaste drygt 100 åren? Att detsamma gäller för världen som helhet sedan man började mäta?

Det duala, en motsättning som är dramatisk och clear cut, premieras gentemot det plurala och mångdimensionella. Livet bör beskrivas som digitalt, inte kontinuerligt. Antingen finns en egenskap eller inte, nolla eller etta. Statistiska nivåskattningar, nyanseringar och sambandsmått längs en skala står i konflikt med den moderna medielogiken (och journalister är skamligt okunniga om statistik).

Om man lyckas dra fram fakta och perspektiv som vänder upp och ner på det etablerade, kunde det till och med beskrivas som ett scoop – något som i särskild grad ligger i en äkta journalists yrkesgener och anseende inom kåren. Inga av dessa normala drag hos journalister kommer till uttryck här.

Att denna vida och viktiga grupp så entydigt tagit ställning för ett enda perspektiv i klimatfrågan kan inte förklaras enbart med den vanliga medielogiken.

Orsaker?

Den ena är politisk lutning hos kåren av allmänjournalister. Den är väl belagd i Sverige … De journalister som har bevakningsområdet politik/samhälle är till 65 procent sympatisörer med Mp eller V. Inom Sveriges Television är andelen för dessa båda partier 70 procent, inom Sveriges
Radio 71 procent!

Till detta måste läggas en andra faktor, nämligen group think

Även de journalister som inte själva menar att de agerar ideologiskt, utan professionellt, utgår ifrån att den verklighetsbild för vilken vi kan ge kodnamnet ”miljöpartiet” är den ”objektiva”, den ”naturliga”. Vardagssamtal med kollegor om ämnen och vinklingar tenderar utgå från denna verklighetsbild. Den uppfattas inte längre som kontroversiell eller särskilt ”politisk” utan som den som alla vettiga människor, särskilt journalister, har och som inte behöver närmare motiveras. Alla som har sett en redaktion inifrån vet att det är just så det oftast förhåller sig.

Redan att något kommer från ”FN” och en ”FN-panel” måste i denna tankeram vara något gott. Att slutsatsen därtill är att världens hela ekonomiska system måste ändras i grunden, stämmer också väl med vad grupptänkandet redan tagit för självklart.

DN:s litteraturchef Åsa Beckman deklarerade i en rörande krönika (20/1 2013) att hon inte ”orkade mer”:

”Min klimatångest blev för svårhanterlig […] Jag vet på fullt allvar faktiskt inte hur jag ska leva mitt liv med den här ångesten. Jag källsorterar och har inte bil, men känner ständig vanmakt. När jag inte kan sova tänker jag på hur min dotter ska minnas snövintrarna som barn. Jag ligger vaken och funderar ut formerna för en global nätkampanj […] som ska tvinga världens ledare att förhindra de fyra graderna.”

Jag betvivlar inte att många journalister och medier tror sig stå ”på det godas sida” när de i realiteten driver kampanj för en viss klimatpolitik. Men det finns ett värde som borde vara lika starkt förankrat i journalistkåren, nämligen respekten för det fria ordet.

I ett sådant medialt debattklimat så tystnar snart även den kritiska forskningen:

Det gäller även för personer som är ytterst seriösa, till exempel som duktiga forskare, och som finner att det är klokast av självbevarelsedrift att inte säga för mycket offentligt, utan endast privat och i egna snävare kretsar.

Bergström avslutar:

Man behöver inte vara galen för att man är skeptisk, ej heller ond för att man gör avvikande bedömningar.

Journalisten och skribenten Svenolof Karlsson tar också i sina två kapitel upp flera konkreta exempel på hur media aningslöst spelar med i denna klimathotshysteri.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas B

  En interiör från hur medialogiken fungerar i praktiken kan kanske vara av intresse. Det här hände en osedvanligt kall sommar för några år sedan. På den dagstidning jag arbetade visste jag att min kollega miljöreportern skrivit en av de där standardartiklarna om den globala uppvärmningen och den kommande värmekatastrofen.
  Men av någon blev det ingen publicering. Tiden gick. Till slut var jag tvungen att fråga kollegan vad som hänt. Var det något fel på artikeln?
  – Nä den kommer. Men nyhetschefen tycker att vi bör vänta tills nästa vecka. Då ska det visst bli lite varmare.

 2. Pelle L

  Bra att du tar upp och belyser detta Ingemar Nordin!

  Jag har länge sett det så att den ”tredje statsmakten” dvs journalistiken, egentligen hat tagit ledarrollen och nu borde benämnas den första.
  Politikerna hukar och pudlar och böjer sig och vågar inte göra ett skvatt som går emot dagens ”agendasättande journalistik”.
  Vilken är medias roll enligt DNs chefredaktör Peter Wolodarski.
  Och där, på tidnings- TV- och radioredaktionerna råder knappast någon demokrati.

  Ditt citat om Florida och the Weather Channel och frånvaron av orkaner är också betecknande:
  ”…Men inte mycket skrivs om det, och journalisterna på The Weather Channel – i synnerhet – har svårt att dölja sin besvikelse. De lever på dramatik.”

  Utan varierande väder behövs inga meteorologer, och utan varierande klimat behövs inga klimatforskare. Så enkelt är det!

 3. Michael

  Ingemar,
  Intressant artikel, det ska bli spännande att läsa boken så snart dem dimper ner i min brevlåda. Nu när året går mot sitt slut vore det intressant med en ”årskrönika” på Klimatupplysningen, en sammanfattning av viktiga händelser och nya rön under året.

 4. Ann L-H

  Bergströms deltagande i den här boken gör att det borde vara svårt för MSM att nonchalera den. Det blir en intressant tid framöver nu när såvitt jag förstått fyra olika klimathotsskeptiska böcker kommer ut under några få veckor – på svenska. Kan de gömmas under mattan allihop eller hur ska media hantera detta dilemma? Intressant även att miljöpartiet backat rejält på senare tid. Vad händer med de mest troende klimathotspartierna om det fortsätter att komma fram klimathotsskeptiska artiklar i media och det blir en rejäl och juste debatt ? Valfråga?

 5. Salasso

  Kiruna just nu minus 39 grader!
  Allting tyder på skenande global uppvärmning!

 6. Ja, det är en mycket bra inledning som Hans Bergström har skrivit. Rubriken på hans del tycker jag också bör nämnas, den kan inte upprepas nog ofta:

  Värna det öppna samhället!

 7. Ingemar Nordin

  Ann L-H #4
  ”Bergströms deltagande i den här boken gör att det borde vara svårt för MSM att nonchalera den.”

  Låt oss hoppas det. Stormedia har ju misskött sitt upplysningsuppdrag å det grövsta och istället bedrivit propaganda för sin politiska agenda. Bergström vill tolka snällt och säger att det hänger ihop med att journalisterna tar klimathotets världsbild för given, mer eller mindre omedvetet. Själv är jag tveksam till den skönmålningen. Så omedveten, och okunnig om kritikernas argument, kan inte ens en journalist på Klotet eller Vetenskapsredaktionen vara. Eller?

  Pehr B #6,
  ”Värna det öppna samhället!”

  Ja, den rubriken borde jag ha haft med. Det är ju det som Bergström på det hela taget pläderar för.

 8. Peter F

  Sträckläste boken igår och rekommenderar den verkligen. Beställde på förlaget, tog två dygn till brevlådan. Perfekt julklapp. Nordangårds kapitel om hur det hela har gått till, varifrån pengarna kommer, vilka som profiterar, världsherraväldet, osv är skrämmande bra beskrivet.

 9. Pär Green

  Är rent ut sagt rent av bondfångeri med denna hysteriska klimatdebatt!

  Men lite märkligt att ingen levande har märkt någon förändring på termometern!
  Undantaget ThomasP och Lbt

  Många i detta land lever med en klimatångest, dags för media att skriva lite mer sakligt!
  Men rubriker säljer.

 10. Lars Cornell

  Först skulle ”domedagsklockan” presenteras på SvT den 5:e dec under eftermiddagen.
  Men det ersattes av ett program om Mandela.
  Sedan skulle den presenteras under debatt 22.00, men det utgick visst.
  Trollades bokens presentation bort totalt?

 11. Pär Green

  Det ryktas om något klimatkrisaktig!
  Bra, det kan man tjäna en hacka på!
  Kanada, Japan, Nya Zeeland och Ryssland ställer sig utanför förlängningen.
  USA har inte ratificerat ens det ursprungliga Kyotoavtalet!

  En fråga till WWF:

  ”Bli isbjörnsfadder nu och gör en betydelsefull insats för framtiden, klimatet och isbjörnen. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en isbjörn, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva har därför stor betydelse. Den bidrar till att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.”

  HUR MÅNGA ISBJÖRNAR HAR WWF RÄDDAT?

  Hej vi sänder ditt mejl vidare till ansvariga för klimat och Arktis.

  Just antalet räddade isbjörnar vet jag inte om de kan svara på eftersom det arbete som WWF bedriver är betydligt större.

  Tack för ditt stöd.

  Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden

 12. Pär Green

  Sverige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel.

  Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. År 2010 var mängden 52,9 megaton, miljoner ton. Med det utsläppet lyckades landet driva sina fem miljoner motorfordon, en måttlig cementproduktion och resterna av en fram till 1980 blomstrande verkstadsindustri.

  Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)
  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk retorik motverkar sitt syfte. Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:

  Retar du upp dig på ting som är små
  ?så är du väl inte större än så.

  Men Thomas P och Björn T verkar besitta enastående kunskap!?!?!?!?!?!?!?!?
  Undrar lite över varför de sprider all denna kunskap på just denna blogg?
  Vore det inte till mer gagn att tillskriva regeringen?

 13. Pär Green

  Är det någon som har en sammanställning i kronor/dollar vad denna propaganda och övrig verksamhet har/kostar?

 14. Varningsflaggor hissades tidigt!
  Utdrag ur ett kompendium på KTH januari 1981!
  ”En egenartad, djupt pessimistisk rörelse kom senare till stånd från helt andra grupper av intellektuella under intryck av den s.k. Romklubbens publikationer. Denna utvecklingspessimism med inslag av industrifientlighet och religiös fanatism har i olika former haft både utrikespolitiska och partipolitiska konsekvenser i olika länder.”
  Det är snart 33 år sedan!

 15. Ann L - H

  Ingemar #7 – Varför de sk journalisterna i MSM inte förmedlat annat än deras egen bild av verkligheten kan jag endast spekulera kring. Jag minns en skoldebatt med Ylva J-n där hon som slutkläm drämde till med ”min bild
  ÄR verkligheten.” Det var på den tiden när vi i den andra verkligheten å det livligaste protesterade mot den sk lösdriftsskolan som skulle införas i början av -90talet.
  Kanske är det så illa att ”journalistkåren” är så eländigt ut/bildad att deras representanter inte kommer utanför den norm som deras journalist-kultureliten-bubbla snärjt in dem i.
  Med tanke på de elever jag mött som senare blev just … Är jag inte helt förvånad, nog fanns det lust att kritisera med knappast förmåga att nalkas en komplicerad fråga mera vetenskapligt. Ingen av de elever jag mött som gick på naturvetenskaplig(t) eller teknisk(t) linje/program blev vad jag vet journalist.

 16. Här är några starka synpunkter från boken.

  Svenolof Karlsson skriver i avsnittet ”När fakta blir tabu”:

  “Men om de här sifferserierna är uttryck för en strukturell förvanskning av ett beslutsunderlag där tusentals miljarder kronor, i hög grad skattepengar, ligger i potten i världen varje år? Pengar som vissa betalar och vissa tar emot.

  En vanlig invändning är att detta är en alltför komplex fråga att göra journalistik av. Det är inte heller ett område som alla är bekväma med att ge sig in i. Journalister står inte alltid på god fot med siffror och statistik.

  Motfrågan förstås: Men om man som journalist bara gör de enkla och bekväma sakerna, vart leder det? Mitt svar är att det inte finns något alternativ till att ge sig in i substansen. Gör man anspråk på att jobba journalistiskt får man ta det jobbs om krävs. Journalistiken får helt enkelt rätta sig efter verkligheten.”
  …..

  ”När satt någon med etiketten klimatskeptiker i en svensk TV-soffa senast (enligt en uppgift var det 2008)? Hur många gånger har representanter för mäktiga lobbyorganisationer, som Anders Wijkman och Johan Rockström, suttit där? Hundra gånger? Varför just de? Lennart Bengtsson, Sveriges i särklass mest meriterade klimatforskare, välartikulerad och välinformerad, ett respekterat internationellt namn, har veterligen aldrig setts i en TV-soffa.”

  …..

  ”Varför förlorar fakta i konkurrensen? Varför blir fakta ibland till och med tabu? Det i ett land som sällan försummar chansen att lyft a fram sitt pionjärskap i fråga om yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och de goda värderingarna.

  I bokens sista kapitel ska jag försöka svara på det.”

 17. PelleTundra

  Ni fokuserar på antalet oväder och har väl för en gångs skull rätt. Det vore dock balanserat med en kommentar till energin de som nu dyker upp. Om ni svarar ’naturliga avvikelser’ på detta så har ni verkligen era huvuden i sanden.

  Högre värme i haven ger högre luftfuktighet, vilket i sin tur ger större nederbördar. Eller har Oljelobbyn ett svar på detta också?

 18. Fredrik Berg

  Många av dagens journalister förtjänar inte titeln och jag tror det kommer att bli än värre. Den här boken har en nackdel av att allt färre ungdomar läser böcker överhuvudtaget. Läsförståelsen har ju sjunkit drastiskt.

  Likaså är det få ungdomar som vill bli tekniker och naturvetare eftersom det kräver en arbetsinsats och ofta inte är särskilt glamoröst. Skriva i Aftonbladet kan till synes många få chansen att göra. Jag tror att många unga idag ser journalistyrket som en snabb väg till inflytande och kändisskap.

 19. Fredrik Berg

  Menar du inte kollobbyn?

 20. Skogsmannen

  PT, 17!

  ”Högre värme i haven ger högre luftfuktighet, vilket i sin tur ger större nederbördar. Eller har Oljelobbyn ett svar på detta också?”

  Det får du väl fråga oljelobbyn om i så fall.

 21. Nej PelleTundra, bilden är inte från någon orkan, det är Francis Danbys oljemålning ”Syndafloden”. Bilden tjänar som en metafor som illustrerar ämnet för tråden, nämligen hur media framställer klimathotet.

 22. Börje S.

  #13 Pär Green

  http://jonova.s3.amazonaws.com/sh2/the_skeptics_handbook_IIj-sml.pdf

  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_money.pdf

 23. Slabadang

  Pelle Tundra!

  Är detta oljelobbyns påhitt är satelliter och radiosonder i fickorna på ”Big Oil?

  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/NVAP_pwv.jpg

  Lit mer i detakj …..

  http://www.climate4you.com/images/TotalColumnWaterVapourDifferentAltitudesObservationsSince1983.gif
  Så vad var det nu du ”visste” så säkert om vattenånga/temperatur?

  Ringer det nån klocka om nånting nånstans … eller ekar det bara? ?

 24. Slabadang

  Vintrarna blir kallare i Europa!

  The land-based temperatures in the winter between 30N and 60N have fallen. Especially the Eurasian region has been experiencing much colder winters since 2002. The datasets yield the following interesting results:

  Figure 6.

  Depicted by the red curve is the annual SSN anomaly since 2002 as to the first figure. Can the drop since 2003 indeed at least be partially because of the reduced solar activity?

  There is plenty of literature available on this, and a possible relation is explained by Sarah Ineson (2012) in a presentation by the British Met Office. The reduced UV radiation of the sun at low activity has an impact on the stratosphere and this has an effect especially on the winter circulation down to the Earth’s surface.

  What does this tell us?

  The trend to colder winters here in Europe and elsewhere, all the way to China in the Far East and the east coast of the USA, has truly been robust over the last 10 years. From this we conclude that we hardly can anticipate warmer winters for the near future and that it may remain that way for a very long time should the solar relationship be confirmed. Therefore add more anti-freeze in the windscreen wiper reservoir of your car! Winter has arrived and likely it isn’t going to be a mild one!

  – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.Hp3Lgk3q.dpuf

 25. Per-Erik Hedén

  Här är ett inlägg på SMHI:s frågesida:
  http://kundo.se/org/smhi/d/klimatforandringar-ensidig-belyst/

 26. Lasse Forss

  Nog måste det väl ändå vara så att varje gång som det upplyses om att stormarna inte blivit flera utan tvärt om färre, att temperaturen inte stigit, att isarna i Arktis och Antarktis är rekordstora för årstiden, så är det någon som inser att det som man skräms till ska hända inte kommer att göra det. Därför är det så viktigt att alltid informera om själva verkligheten. Därför är Hans Bergström en viktig kugge i klimatdebatten.
  Jag har lovat mig själv att alltid informera om Johan Rockströms uppfattning om verkligheten när han i Miljöaktuellet 2012-11-06 säger ”Stormar av typen Sandy var något som förr inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med att liknande stormar vart annat eller vart tredje år. ”
  Hans Bergström på plats visar att Johan Rockström ljuger. Och jag har tidigare berättat att från år 1900 så har 249 stormar över Atlanten varit kraftigare än Sandy, som alltså kommer på delat 250:e plats. Och jag har skrivit till JR och frågat varför hans utsagor skiljer sig så oerhört mycket från verkligheten men hittills inte fått svar.

 27. Det är tacksamt att framställa stormar som en följd av ökade växthusgaser eftersom man kan vara hundraprocentigt säker på att det alltid kommer nya stormar. Stormarna blir automatiskt rapporterade och diskuterade i media och skrämmer allmänheten. Man kan på så sätt också dra uppmärksamheten ifrån att den globala temperaturen inte stiger.

  Vetenskapligt så är det troligt att stormarna i Sverige minskar med ökande temperatur. Men samtidigt är det sannolikt att de som har intresse av att främja klimathotsbilden kommer att fortsätta att använda stormarna som argument.

 28. Pär Engström

  Vilken politisk färg har Hans Bergström, DN?

  Som jag uppfattar klimatdebatten inom forskningen så möts aldrig de tu eller tre huvuduppfattningarna?
  Stämmer denna uppfattningen med verkligheten?

  Som jag uppfattar den politiska klimatdebatten och för all del hela den politiska miljödebatten så är den just politisk. Med vinnare och förlorare. Vem tjänar på åtgärd A, och vem förlorar på åtgärd A?

  Klimatdebatten blir på så sätt en del i ett globalt ekonomiskt system. Men, och det bör betonas. Ekologiska system fungerar inte exakt som ekonomiska system? Ekologiska system behöver inga människor, medan människor är i fokus i ett ekonomiskt system.

  Min hypotes är att forskning om ekonomiska system tenderar mer än forskning om ekologiska system, att bli ideologisk. Det är först när människan blir det centrala i ett ekologiskt system som även denna forskning blir politiskt hetstoff.

  Det som jag har lärt mig angående forskning om människan är en otrolig anpassningsförmåga. En anpassning till skillnad i klimat, från 50+ till 50- Celcius. Säg vilken annan biologisk varelse som kan anpassas sig till så vitt skilda klimatmässiga miljöer?

  En än mer märklig anpassning som människan lyckats med är från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och nu till ett media- och internetsamhälle. Istället för att som i jordbrukssamhället leva mitt i de ekologiska systemet har människan nu flyttat utanför detta system och bloggar om ekologi, klimat och ekonomi. I en sådan intensiv informationsvärld så är det begripligt att människor tappar förmågan att se olika miljömässiga samband i sin omgivning. Tolkning av dessa samband, som tidigare bonden gjorde, har nu blivit experternas område.

 29. Gunbo

  Pär Engström #28,

  Tack för en mycket bra och klarsynt kommentar!

 30. Pär Green

  Det finns något enstaka undantag ibland!

  http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

  Men av någon anledning finns ingen kommentarsfunktion eller kommentar från övrig media!
  Men tusan om väder-Per släpper en fjärt, då skrivs det kilometervis med spaltmeter om hur allt går åt H-vete!
  Men återigen, uppmanar ALLA att läsa av egen termometer och titta ut, gärna en promenad!
  Den som först anmäler en stadigvarande uppvärmning kan återkomma för ett pris!
  ( priset, blir en ny termometer) Har liggande med namn till en skräckslagen värmekänslig Thomas P och en till en klippa på grafik, men vet inget om klimatet för övrigt, LBt!
  Ni båda kan höra av Er, för en gratis skattefri och utan tillägg för klimatfantasier!
  VÄLKOMNA!

 31. Pär Green

  Rättelse:

  Det går om man är lycklig innehavare av ett DN-konto att kommentera, http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

  Sorry!

 32. Argus

  pek01 #14

  Verkligen! Kan du utveckla? Vem var författaren?

  Intressant att ’så tidigt’ och på det stället (KTH) det fanns observanta personer!!!

 33. Christopher E

  #17 PelleTundra

  ”Ni fokuserar på antalet oväder och har väl för en gångs skull rätt. Det vore dock balanserat med en kommentar till energin de som nu dyker upp.”

  OK, det har du en poäng i… så låt oss se… här är en samlade ENERGIN i världens tropiska cykloner över tid:

  http://climatesanity.files.wordpress.com/2012/11/accumulated-cyclone-energy1.png

  Och där ser vi ju att energin mycket riktigt har… nej vänta nu… måste vara något fel på det diagrammet? Eller? Har oljelobbyn varit framme? 🙂 Har man huvudet i sanden menar du om man inte ser en ökning där? 😉

  Du kan trösta dig med att eftersom antalet cykloner gått ned också så fördelas energin så att det är ungefär lika många stora cykloner som det brukar vara ändå.

  Men vanliga extratropiska stormar här hemma då? Hmm, har visst minskat också under hela 1900-talet till nu. Stormen i Sverige nu den 28 oktober var dessutom den första efter 594 stormfria svenska dagar, det längsta stormuppehållet någonsin noterat här.

  Och 40 grader minus och säsongsköldrekord var det tydligen i Nikkaloukta igår. Blir det mycket mer uppvärmning fryser vi snart ihjäl… bild från en bil i Karesuando igår kl. 19.30:

  http://sverigesradio.se/sida/images/98/3100872_612_393.jpg

  (Biltermometrar är inte detsamma som officiella väderstationer, men särskilt varmt var det ju inte i alla fall)

 34. #32 Argus. Du efterfrågade lite mera info om den tidiga kritiken mot Romklubben.
  Kompendiet i fråga, daterat januari 1981, heter ”Mineralberedning, Mineralförsörjning II” och är författat av professor Gudmar Kihlstedt. Han var professor i Mineralberedning och hade på 70-talet fått dåvarande regeringens uppdrag att gå igenom Sveriges råvaruförsörjning efter (första) oljekrisen. Kompendiet är en sammanfattning av underlaget till rapporten. Citatet är hämtat från sid 8:6.

 35. Argus

  pek01 #34

  Stort tack!

 36. Mats G

  Nåt jag har lärt mig genom åren är att:

  Auktoritära auktoriteter skall alltid kontrolleras och ifrågasättas.

 37. Mats G

  #28

  ” Istället för att som i jordbrukssamhället leva mitt i de ekologiska systemet har människan nu flyttat utanför detta system och bloggar om ekologi, klimat och ekonomi. I en sådan intensiv informationsvärld så är det begripligt att människor tappar förmågan att se olika miljömässiga samband i sin omgivning.”

  Tack för den. Ytterligare en pusselbit på plats.

 38. Pelle L

  Christopher E #33

  ”bild från en bil i Karesuando igår kl. 19.30:” * -45.0°C

  Äsch, det vet ju alla att bilens utetermometer alltid visar för högt, påverkad av den varma motorn.
  Eller vänta, hur var det nu 🙁

  Tänk att grejerna funkar i den kylan!

 39. Christopher E

  Pelle L,

  ”Tänk att grejerna funkar i den kylan!”

  Vet inte om du menar termometern eller hela bilen, men jag tänkte detsamma.

  Jag köpte en digital hastighetsmätare till min cykel med inbyggd termometer och höjdmätare som bonus. Blev besviken när termometerns mätområde inte ens gick ner till -15°C. Uppenbarligen inte för svenska marknaden. 🙁

 40. Pelle L

  Christopher E #39

  Vid den temperaturen är det väl sparkstötting som gäller.
  Den kan ge en riktig ”kick” 😀

  http://www.youtube.com/watch?v=Qryf3CXbHvY

 41. Per-Erik Hedén

  #35 Argus.
  Här kan du läsa mer om Romklubben och Anders Wijkman:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Romklubben
  http://wijkman.se/wijkman-ny-ordforande-i-romklubben/

 42. Olav Gjelten

  Vill vi bekämpa klimathotsideologin har vi nog inget annat val än att bekämpa hela miljöflummet.
  Och eftersom det fortfarande råder en djup miljöromantik i det svenska samhället, kommer klimathotsideologin att fortsätta frodas LÄNGE än i Sverige.

 43. Per-Erik Hedén

  Här är SMHI:s svar på inlägg nr 25:
  http://kundo.se/org/smhi/d/klimatforandringar-ensidig-belyst/

 44. Mats G

  #38,39

  Mitt personliga köldrekord är -43 grader.
  Och nej, grejerna funkar inte i de temperaturerna. Om bilen har stått ute så fryser oljan. Startmotorn rör inte ens på sig.

 45. Mats G.

  – 30 har jag fått igång motorn på bil. Men först var jag tvungen att ställa in batteriet i ugnen några timmar.
  Avsevärd skillnad.
  Olja fryser väl iofs inte men visst blir den allt trögare och trögare. En helsyntet funkar bättre än en mineral. Minns en demo där man lade ett glasrör med kula och olja i en frys. Mineral vinterolja och syntet vinterolja.
  Skillnaden i viskositet var uppenbar

 46. Håkan Bergman

  Ingvar E. #45
  Hur går det med elektroniken i den kylan? Minns när Philips kom med CD-spelare med kodlås på 80-talet, dom nollställdes efter en kall natt. Det var väl CMOS-minnen i dom, kör man med flashminnen idag?

 47. Håkan #46. När det gäller bilar håller jag mig till GM före 1984. Elektroniken består av ett brytarlöst tändsystem med många år på nacken. Håller sakta på att testa TPI, dvs elektroniskt bränsleinsprut. Också med många år på nacken. Moderna bilar? En bekant skulle åka till Göteborg men vindrutetorkarna fallerade. Det visade sig att de styrdes av datorn i bilen och det blev byte av datorn. Dyrt? Skitdyrt, minns ej hur mycket. En annan bekant hade en modern BMW där vätskebehållaren för vindrutespolaren sprack.
  Inlämning på verkstad, lossa på motorfästena , hissa upp motorn för att komma åt behållaren. Va?? Yankeebilar fram till 80-talet är LÄTTMEKADE, och DRIFTSÄKRA speciellt GM. Och det är ett överflöd av billiga reservdelar.