Vindkraften göder de redan rika

vindkraft pengar

Image credit: Barbara Kelley – Wall Street Journal

Simon Jenkins skriver en förödande kritisk artikel i den i övrigt rättroende gröna tidningen The Guardian.

Brittisk energipolitik är kaotisk. Den är intellektuellt osammanhängande, raglande från mode till tillfälliga nycker där varje vändning föder en ny hög med skattebetalarnas pengar samt en karneval av lobbyister som dyker upp för att bevara den. Aldrig i de offentliga subventionernas historia har så mycket betalats av så många till så få.”

Jenkins exemplifierar detta genom att räkna upp en lång rad rika markägare som tjänar storkovan; inte genom att de producerar särskilt mycket användbar energi utan just genom att de får betalt av staten bara för att de byggt vindkraftverk på sin mark. Redan utlovade subventioner och statliga åtaganden kommer att stå skattebetalare och elkonsumenter dyrt i många år framöver.

Inte heller skapar det nya jobb i England eftersom de flesta vindkraftverken byggs utomlands, exempelvis i Tyskland, Danmark och i Sydkorea. (Så vanligt folk får väl ta anställning som butlers och jultomtar på den gröna överklassens gårdar, slott och herresäten istället :-))

Det engelska landskapet blir förstört och snart finns inga natursköna platser kvar som inte är nedsmutsade av dessa höga vindmonster. Visserligen är den senaste svängen i landets energipolitik att subventionera havsbaserad vindkraft ännu mer. Men det är knappast en hållbar politik i längden eftersom det är oerhört mycket dyrare att bygga till havs än på land.

Att bygga dessa fågel- och fladdermusdödande vindkraftverk kräver också stora mängder av sällsynta metaller. De skall konstrueras, transporteras långa sträckor och monteras på platser där det ofta krävs nya vägar och röjning av marken. Så särskilt miljövänlig är inte den ”förnyelsebara” energin.

Simon Jenkins avslutar med att konstatera att myten om att vindkraft är miljövänlig och ”gratis” gjort Englands politiker fullkomligt galna och oförmögna att fatta rationella beslut om vare sig klimat eller energi.

Läs även Christopher Bookers drapa i The Telegraph

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars W

  Litet OT men ändå. Någon kanske vill deltaga?
  http://www.nobelweekdialogue.org/meeting-info/overview/

 2. Salasso

  Bra och viktigt inlägg!
  Precis så här vansinnigt är det. Vi offrar en av våra främsta tillgångar, den orörda naturen helt i onödan.
  Det råder ingen tvekan om att framtida historieskrivare kommer att fullständigt döma ut dessa vindkraftssatsningar. Frågan är bara hur länge det kommer att dröja? Det börjar kännas akut att få stopp på detta vanvett!

 3. Peter F

  Så här ser eländet i Sverige. Titta på kartan över den geografiska spridningen. Man mår illa.
  http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2013/07/Statistik-vindkraft-kvartal-2-2013.pdf

 4. Mikael W.

  Jag rekommenderar ett besök på siten naturalclimatechange.us! Skriven av Eric Karlstrom.
  Kolla på ”disproofs of AGW”!
  Denna kille vet vad han pratar om till skillnad mot de av media så kallade experterna som t ex dataprogrammerare, gröna aktivister och galna byråkrater. De lever i en virtuell dataverklighet.

 5. Niklas L

  Vindkraftsvansinnet måste stoppas. Det är klart som korvspad att de ooootroooligt små fördelarna med vindkraft endast kan delas av ett fåtal, inte räcker det åt alla som vid t ex kärnkraft + vattenkraft.
  Att vi betalar straffavgifter för att få detta totalt onödiga, lågpresterande energislag, dessutom betala för den ombyggnad av elnäten som behövs, för att till sist behöva betala för de ”smarta” apparaterna i ditt hem som kan behöva (fjärr-)stängas av vid elbrist… Och oj, vad många nya jobb det blev…

 6. Christopher E

  #3 Peter F

  Jo, det där är allt en karta över hur branschen ryggdunkar sig själva över hur mycket subventioner de snott åt sig i vad som skulle kunna definieras som den värsta miljöförstöringen i landets historia.

  En karta över kärnkraftsanläggningar vore bra i jämförelse. Tre små pluppar på sverigekartan, var och en mindre synlig i landskapet än en enda av de ca 3000 vindsnurrorna i kartan. Och tillsammans producerar dessa tre kärnkraftverk bortåt 7 gånger så mycket el som alla vindsnurrorna tillsammans! Och de gör det när vi behöver elen, inte bara när det behagar blåsa. Och de gör det med mindre än en tiondel förbrukade råvaror per kWh än vad den ”förnybara” vindkraften använder.

 7. Lars W

  Nobelsymposium I Göteborg måndag. Lennart Bengtsson deltar

  http://www.nobelweekdialogue.org/panellists/

 8. Lasse

  Där har jag avvikande uppfattning. Vi har alltid utnyttjat våra naturresurser på ett optimalt sätt.
  Vind ger billig energi när det blåser. Vilket är bra för elkonsumenterna (men sämre för vindkraftverksägarna). Hur det ser ut i nationellt perspektiv kan man ifrågasätta eftersom vi exporterar el när det blåser-indirekt subventionerad vindkraft.
  Idag har Kjell Aleklett fått in en artikel om Peak oil i SVD. Vi måste hitta nya energikällor!

 9. Lars W

  Handlar om framtida energiförsörjning…

 10. Man kan möjligen se en lite ljusning i den senaste Demoskopmätningen där Mp störtdyker och tappar hela 3,5%. Folk kanske börjar vakna?

 11. tty

  Här är en intressant rapport som studerar hur vindkraftverkens prestanda påverkas av åldrande (i Storbritannien och Frankrike):

  http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf

  En sammanfattning:

  Verkningsgraden sjunker betydligt med åldern (dock betydligt mer i UK än i Danmark)
  Havsbaserad vindkraft i Danmark tappar halva verkningsgraden på mindre än 10 år
  Stora vindkraftverk tappar verkningsgrad snabbare än små
  Nyare vindkraftverk tappar verkningsgrad snabbare än äldre

 12. tty

  Och ett citat från en engelsk kommentator om vindkraft:

  ”Aldrig har så många betalat så mycket, till så få, för så litet”

 13. Björn

  Jag har alltsedan klimatfrågan har tagits över av politikerna ansett att de har en alltför grund utbildning för att förstå frågans vidd, vilken också intimt hänger samman med vår energisäkerhet. Ingen borde i någon fråga få besluta om vår framtid utan en grundläggande utbildning i naturvetenskapliga ämnen. Om man inte förstår avgörande livsvillkor och möjligheter både mänskligt och teknologiskt, hur kan man då vara ämnad att vara med om att ta avgörande beslut som gäller andra? Klimat och energifrågan är sådana frågor som i allra högsta grad griper in i människors tillvaro och som på många plan, bland annat ekonomiska, kan radera ett samhällsfundament. Speciellt är vi här i västvärlden mer sårbara än befolkningar i U-världen, vilka ännu inte har stabila institutioner och infrastrukturer. För oss innebär beslut i klimatfrågan, där man ännu inte förstår orsak och verkan, stora strukturella omställningar, som griper in på alla plan och som kanske mest inbegriper tillgången på energi. Utan tillräcklig tillgång på energi uppstår helt onödiga spänningar i våra moderna samhällen. Politikers blinda tro på grön energi i stället för modern kärnteknologi och tron på innovation inom energitekniken, förstör våra landskap med vindkraftverk och därmed skapar vi en helt oanvändbar natur kring dessa och dessutom omöjliggörs våra behov av naturupplevelser. I ljuset av detta måste vi förstå att politikers mycket dåliga kunskaper inom det mesta, utgör ingen motkraft mot lobbyister och andra lycksökare som försöker påverka samhällsutvecklingen i än den ena eller andra riktningen. Osäkerhet inför utveckling har alltid funnits, men en politikers uppgift är inte att företräda osäkerheten hos befolkningen, utan företräda med mod och framtidstro. Därför behöver vi både modiga och välutbildade politiker som kan visa vägen mot byggandet av stabila samhällen och som begriper att infrastruktur och energisystem byggs efter noga överväganden och inte med osäkra prognoser som grund, till vilket klimatfrågans prognoser kan inkluderas.

 14. Dessa markägare som tjänar massor av pengar nu kan råka ut för stora förluster snart. När vindkraftsbolagen går i konkurs, är det markägarnas ansvar att riva vindsnurrorna och städa upp. Frågan är om det kommer att ha råd med det, eller om det blir skattebetalarna som får stå för det också.

 15. Olav Gjelten

  Tänk om ett enda parti inför valet nästa år skulle lova en utbyggnad med flera nya kärnkraftverk.
  Då skulle de övriga partierna stå där och skämmas över sina vindkraftssatsningar som bara förstör landskapsbilden samtidigt som vi elkunder bara har att se fram emot ständigt dyrare el.
  En bieffekt skulle bli lägre arbetslöshet och en långt bättre ekonomi både för samhället och för privatpersoner.

  Men som Åsa Romson sa en gång, fattigdom är ur miljösynpunkt väldigt bra. Och det är väl just ett fattigt samhälle som nutidens ”moderna ” politiker vill eftersträva.

 16. Ingemar Nordin

  Lars Kamél #14,

  När det gäller alla de vindkraftverk som våra kommuner bygger, så blir det alldeles säkert skattebetalarna som får stå för kommunens felsatsningar. Är det inte alltid så?

 17. Jens Kvande

  Påminner om Jonny Fagerströms inlägg i 2010 om övergivna vindparker på Hawaii och i Kalifornien (hämtat från sajten American Thinker). Där finns tydligen inga pengar till att städa upp.

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/02/16/en-skrammande-vidrakning-med-vindkraften/
  http://www.americanthinker.com/printpage/?url=http://www.americanthinker.com/2010/02/wind_energys_ghosts_1.html

 18. bom

  #11

  Det står värre till med vindkraftindustrin än man hade kunnat tro. Lastfaktorn faller som en blyballong och de nya större verken är etter värre vilket tyder på att man p g a den framsubsidierade boomen inte hunnit (eller brytt sig?) att ta vara på och lära sig av sina misstag. För Vestas vet vi ju från försäkringsbolagens statistik att man inte kunde dimensionera växellådorna alls. Samma växellåda användes med allt större propellrar tills reklamationerna blev överväldigande och tvingade fram större storlekar. Leverantören visade det sig hade dock friskrivit sig med en samling gummiparagrafer. Det finns förhoppningsvis ingen här som köper vindkraftsaktier. Pelle Hårfager och AW sitter tjockt med sina – rätt åt dom!

 19. Pär Engström

  Jag vill framhålla två aspekter av Nordins artikel: a) Samband eller inte samband mellan mediabevakning av ett visst område, t.ex. klimatet, och politisk hemvist hos mediabevakarna, b) demokrati och beslut som påverkar hela samhället, t.ex. klimatpolitik

  Punkt a är en empiriskt fråga och går således att undersöka. Dagens svenska dagspress säger sig till stor del sig inte vara vänster, utan liberal eller andra borgerliga nyanser står som signum på deras ledarsidor. I vilken mån det är det motsatta vad gäller TV och radiojournalistiken är en empirisk fråga men antagligen kanske det stämmer som tas upp i artikel. Här skulle en intressant jämförelse kunna vara mellan t.ex. Expressen och Aftonbladet, finns det någon skillnad beroende på deras olika politiska hemvister hur klimatfrågan hanteras i respektive tidning? En annan jämförelse kan vara mellan borgerliga tidningar och t.ex. TV (1, 2 och 4 främst)och deras dokumentärprogram.

  Punkt b är en normativ fråga. Hur borde saker och ting se ut. Vad ska politiker få bestämma över och vad bör de inte bestämma över? Förutom den eviga frågan mellan politik/demokrati och marknad/ekonomi så kan frågan vinklas i vilken mån politiskt folkvalda respektive en meritokrati (experter) ska få besluta över frågor som berör hela samhället. Den tredje delfrågan berör hur oenighet mellan experter ska behandlas. Inom mycket av forskningen som berör stora frågor för allmänheten forskning finns det konfliktlinjer.

 20. Peter F

  Mina kontakter i energibranchen förtäljer mig att det sedan 2010 inte finns ett (1) enda byggt vindkraftprojekt som kan visa ekonomisk vinst. Slutet är nära och tack för det.

  PS. Umeå hamn har fått skriva om vinstprognoserna när det för drygt ett år sedan slutade skeppas in vindkraftverk. Mao många nya tillstånd, men ingen har råd, vågar, att bygga. DS

 21. b-j-b

  ”en lång rad rika markägare… tjänar storkovan”
  Moralisk indignation på avundens grund, alltså.
  ”…kräver också stora mängder av sällsynta metaller…”
  Malthusianskt dravel, mao.
  Så slutatsen blir alltså att vi som i alla sammanhang tar avstånd från avundsdriven indignation och malthusianskt dravel också bör ta avstånd från slutsatserna i Bookers idiotiska drapa.

 22. Ingemar Nordin

  Pär Engström #19,

  Beträffande de empiriska rönen om journalisters ideologiska hemvist så finns dessa undersökta i flera studier. Låt mig citera Hans Bergström: ”politisk lutning hos kåren av allmänjournalister. Den är väl belagd i Sverige … De journalister som har bevakningsområdet politik/samhälle är till 65 procent sympatisörer med Mp eller V. Inom Sveriges Television är andelen för dessa båda partier 70 procent, inom Sveriges
  Radio 71 procent!” https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/08/medierna-klimathotet/

  Pär E: ”Den tredje delfrågan berör hur oenighet mellan experter ska behandlas.”

  Det här är en viktig och djupgående fråga. Politik och vetenskap lever i olika världar och villkoren är helt olika. Politikerna vill ha klara och entydiga svar. Inom vetenskapen så är konsensus och entydiga svar en sällsynthet, och dessutom irrelevant. Min syn på det här kan sammanfattas i att det är politikernas (och medias) sak att se till att yttrandefriheten bevaras och att det finns plattformar för en öppen debatt. Allt annat är av underordnat intresse.

  De ståndpunkter som allmänheten når fram till, liksom de politiska beslut som våra folkvalda når fram till, måste utgå från denna öppna debatt. Det innebär att politiker och andra måste göra en del arbete själva och sätta sig in i de olika frågorna. Vi som medborgare är inte betjänta av lata politiker som inte själva gitter sätta sig in i olika politikerområden och som hellre överlåter de politiska besluten till ”experterna”. Sådana personer är enbart politiska broilers som ser politiken som en födkrok vilken som helst. Vi har alldeles för många sådana i riksdagen och i EU-parlamentet. Sådana politiker bör vi helt enkelt inte rösta på!

  Politik trumfar alltid vetenskap säger Roger Pielke Jr. Och det verkar stämma rent empiriskt. Men vi som medborgare kan hjälpa till att höja standarden på våra politiker genom att ställa krav och frågor till dem. De bör vara insatt i vad vetenskapen säger. Men de bör också vara medvetna om att ingen politik ”följer” av vad vetenskapen säger (från vara följer inga böra). Och politikerna skall heller inte kunna avsvärja sig politiskt ANSVAR för de beslut som de tar och huka bakom ”experterna”.

 23. Ingemar Nordin

  b-j-b # 21,

  Står din alias för ”bjäbb” månne 🙂

  Självklart så är avund mot de rika inget giltigt argument i sak. Och det säger också Simon Jenkins i sin artikel om du nu har läst den …

  Men i det här fallet så är det väl snarare så att det finns anledning att misstänka ren korruption från den Toryledda regeringen i UK. Det är en väsentlig etisk skillnad om de som är rika har skaffat sig sin rikedom på ett ärligt sätt genom att t.ex. erbjuda bra produkter som folk är villiga att betala för, eller om de skaffat sig sin förmögenhet genom att utnyttja den statliga tvångsmaktens resurser och pressa pengar från skattebetalare och elkonsumenter. Eller ser du ingen skillnad mellan hederlig affärsverksamhet och maffiametoder?

  Beträffande argumentet om de sällsynta metallerna så hänför det sig på hur miljöorganisationerna själva brukar föra debatten.

 24. Pär Engström

  # 22

  Den empiriska fråga jag vill undersöka är i vilken mån politisk hemvist påverkar vad som tas upp i media.
  T.ex. I vilken mån har det betydelse att Göteborgs-Posten är liberal, att Borås Tidning är moderat och att Dalademokraten är socialdemokratisk vid respektive tidnings behandling av klimatfrågor?

  Om det visar sig finnas en koppling så borde det finnas en koppling mellan tidningens sätt att hantera frågan och Folkpartiets, Moderaternas respektive Socialdemokraternas sätt att hantera frågan. Om så är fallet är berörda tidning en förlängd arm till respektive parti och inte en kritisk granskare av politiken.

  Om det inte finns en koppling så vore det intressant att se vilka andra mönster som framträder i respektitve tidning. I vilken mån tidnigen är en egen aktör och försöker på så sätt markera sitt ”oberoende” eller om tidningarna och även TV följer mängden och är rädd att avvika från hur andra tidningar respektive TV behandlar frågan. I detta sammanhang är det givetvis också intressant att koppla mediabevakningen av klimatfrågor till forskarsamhällets ståndpunkter i berörda fråga. I vilken mån kommer flera sidor fram eller är det ensidigt?

  Och slutligen. I vilken mån är forskarsamhället öppet.? Möts olika ståndpunkter eller undviks detta i t.ex. Sverige genom att var och en håller sig på sin kant – till sin forskarmiljö?

 25. BjörnT

  Glädjande nyheter.

  ”Blötare och mildare väder
  Blötare och mildare väder håller elpriserna nere. Det underskott i vattenkraftverkens magasin som för några veckor sedan var skrämmande stort kommer troligen att vara helt utraderat till årsskiftet, skriver analysföretaget Sweco i sin veckorapport.
  Även det blåsiga vädret har hjälpt till att pressa ned elpriserna. I förra veckan satte den svenska vindkraften rekord i produktionen under en vecka.
  De svenska kärnkraftverken har i nuläget en tillgänglighet på 87 procent och de fyra finska reaktorerna går för fullt.
  Kontrakten för första kvartalet nästa år är på den lägsta nivån hittills.
  Priserna på spotmarknaden föll på bred front under förra veckan. I Sverige var prisfallet störst i elområde 4, södra Sverige, där priserna föll med 5 procent, skriver Energimarknadsinspektionen (EI) i sin veckorapport.

  http://www.energinyheter.se/2013/12/v-dret-h-ller-elpris-nere

 26. BjörnT

  Och så hur det egentligen är….:

  ”Nya siffror från IEA
  Vindkraftens andel av den totala elproduktionen bedöms kunna öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Detta enligt en ny rapport från internationella energiorganet (IEA). Jämfört med IEA:s förra vindkraftsprognos från 2009 är det en stor skillnad, då vindkraften antogs öka till 12 procent.
  Wind Energy Roadmap 2013, IEA:s nya rapport, visar att utbyggnaden av vindkraft i världen har mer än fördubblats sedan 2008. Detta sett till installerad vindkraft, med en nu samlad effekt på cirka 300 GW.
  Kina leder utvecklingen (75 GW), följt av USA (60 GW) och Tyskland (31 GW). Sverige ligger en bra bit därifrån och har i dagsläget knappt 4,5 GW.
  Tack vare sjunkande kostnader för vindkraften bedöms vindkraftens bidrag till den globala elproduktionen kunna öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Den mängden vindkraft motsvarar enligt IEA uppemot 4,8 miljarder ton minskade koldioxidutsläpp.”

  http://www.vindkraftsnyheter.se/2013/12/vindkraft-kan-st-f-r-18-procent-av-elf-rs-rjning-2050

  Sen kan man ju irritera sig över den fåniga skrivningen om Sverige om man tar i beaktande att Sverige har en tiondel av Tysklands befolkning, en trettiondel av USAs och Kina ska vi bara inte tala om.

 27. BjörnT

  Och oljan gör inte de rika redan rikare? De arabiska schejkerna och prinsarna blir typ fattigare?

  Det kanske är danska bönder som är de rikaste i världen?

  Sex av de tio största bolagen i världen är inte främst oljebolag? Eller kan det vara Vestas som seglat upp bland topp 10!?

  Men glädjande nog är vindkraften och solkraften verkligen på frammarsch!

  The price of new power purchase agreements for wind farms and new solar projects in the US continue to defy all expectations, making some energy experts wonder why anyone would contemplate a new fossil-fuel plant. A new report by UBS analysts in the US has crossed our desk. It is basically a write-up from a webinar hosted by UBS and Declan Flanagan, head of local renewable energy group Lincoln Energy, but it provides some fascinating insight into what is happening in that market.

  The first notable conclusion is the declining cost of wind energy. Contracts in Texas, which accounts for around one quarter of all US installations, are regularly below $30/MWh, and some are at $25/MWh. Even with a tax incentive, this still put wind well below $50/MWh.

  Why is this happening? New equipment is lifting capacity factors by 5 percentage points, and Texas’ excellent wind conditions mean that wind farms are getting capacity factors in the high 40s or low 50’s (per cent). Nearly half of this occurs during peak load, defying most characterizations of wind as essentially an off-peak power source.

  What does this mean? Greentech Media recently quoted Stephen Byrd, Morgan Stanley’s Head of North American Equity Research for Power & Utilities and Clean Energy, speaking at the Columbia Energy Symposium in late November: “Compare that to the variable cost of a gas plant at $30 per megawatt-hour. The all-in cost to justify the construction of a new gas plant would be above $60 per megawatt-hour.” So who would build gas?

  Not as many people. Citigroup recently reported that some peaking gas plants were already being replaced by solar PV plants.

  Why is this so? The UBS research note says that in Colorado, local utility Xcel has just announced new contracts for solar PV plants below 6c/kWh ($60/MWh). This, UBS said, was the lowest reported solar pricing it had seen in the US, although it confirms a recent survey by the National Renewable Energy Laboratory, which found pricing in that range and with no inflation kicker, meaning that the solar plants would be producing for an effective $40/MWh by the end of their contracts.

  That would match even depreciated fossil fuel plants. The variable costs of gas fired plants are likely to be at least $30/MWh, and that does not include their capital costs.

  http://cleantechnica.com/2013/12/09/us-fossil-fuels-losing-wind-solar/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanTechnica%29

 28. Bengt Abelsson

  Det verkar som att vindkraftindustrin ( i USA ) inte spelar efter samma regler som andra: från JoNova

  Killing 400,000 birds at $6k each would make windpower in the US about $20 billion more expensive, and less viable, than it already is. But industrial wind turbines are special friends of big-government and they were given licenses to kill “accidentally” for up to five years. But I guess the five year licenses were expiring, so the Obama administration reassessed the rule and now says it’s OK to kill them for 30 years.

  “The Interior Department on Friday unveiled a final rule extending the length of permits that allow facilities to unintentionally kill protected bald and golden eagles.The regulations are a major victory for the wind and solar industry, among others, which will now be able to obtain permits for as long as 30 years — a sixfold increase from the previous five-year limit.

 29. Christopher E

  #28 Bengt Abelsson

  Intressant inlägg från verkligheten i bjärt kontrast till BjörnT:s vanliga exempellösa självhyllande av vindindustrin från deras egna nyhetskanaler (som ”glömmer” att berätta om vindkraftens kostnader, miljöförstöring och politiska gräddfiler).

  En poäng har dock BjörnT, det är naturligtvis per capita och kanske per areal länder ska jämföras. Så möjligen kan Sverige stoltsera att ha bland den största kostnaden och miljöförstöringen per capita från vindsnurror i världen! Jippi… 🙁

  Det tar ju liksom inte slut. Nu har ju elbolagen fått domstolsbeslut att få höja elnätsavgiftgen med sådär 4000 kr om året för en eluppvärmd villa (enligt Energimarknadsinspektionen). Det kostar att bygga ut nätet för att ta emot alla småskvättar från tusentals bullrande och fågeltuggande snurror.