Den irrationella rädslan för koldioxid

CO2

Det trista med klimathysterin och med alla miljarder som plöjs ned i klimatpolitiska åtgärder är att allt bygger på en irrationell skräck för ökande koldioxidhalter i atmosfären. Så fullkomligt onödigt!

Hög koldioxidhalt har en mycket positiv effekt på växtligheten i världen och ger oss ökade skördar som kan mätta världens växande befolkning. Skulle politikerna lyckas i sin målsättning att få ned koldioxidhalten till förindustriell nivå så väntar förmodligen massvält.

Det är också en fördel om det nu skulle vara som IPCC säger att koldioxiden är en drivande faktor bakom den globala uppvärmningen. Värme är bra och bidrar bl.a. till längre växtsäsonger och ökade arealer med jordbruksmark i bl.a Sibirien och Kanada. Vi vet också att kyla dödar mycket mer än värme.

Även om man köper IPCCs prognos på c:a tre graders ökning av temperaturen vid en fördubbling av koldioxidhalten så är det i det stora hela en fördel jämfört med en klimatpolitik som bara gör oss fattigare. Läs exempelvis Björn Lomborg, IPCC-medarbetaren Richard Toll och nobelpristagaren i ekonomi William Nordhaus.

Här följer några klipp med inlägg från olika håll om koldioxidens nyttighet för mänskligheten.

Våra gästskribenter Evert Andersson och Mats Kälvemark har skrivit ett kort debattinlägg i Nerikes Allehanda 26/10 :

”Fotosyntesen finns inte utan koldioxid. Den kan inte bytas mot något annat. Atmosfärens koldioxidhalt har ökat från cirka 3 molekyler till 4 per 10.000. Självklart är det gynnsamt för all växtlighet och därmed allt liv på Jorden.”

”Det offentliga samtalet är uteslutande negativt. Den tiotusendel som koldioxiden ökat i atmosfären får nu förklara allt elände på Jorden .

Koldioxidens positiva effekt för den livsnödvändiga fotosyntesen har ju förstärkts med en tredjedel . Planeten har de facto blivit mycket grönare, öknarna har minskat och skördarna har ökat.

Om man ser så på saken må man väl ha rätt att ifrågasätta alla meningslösa klimatåtgärder som är i färd med att ödelägga den industrialiserade världens ekonomier. Sverige tar som vanligt på sig ledartröjan.”

Att vi skulle ha en ökenspridning pga den globala uppvärmningen är fel. T.o.m. Sveriges Radio hade ett inslag redan 2016 om den forskning som bedrivits på området:

”Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.

Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder.”

Mycket talar för att det är den ökade halten av CO2 som vi har att tacka för detta. Med högre CO2-halt så kan växter i torra områden sluta en del av sina koldioxidabsorberande klyvöppningar och blir på så sätt mer motståndskraftiga mot torka.

josh domedag

Allteftersom vi klimathotsskeptiker kan tillbakavisa allehanda klimathot så är det bara uppmaningen till panik som kvarstår. Ser vi lite utanför vår egen pottkant så möts vi tvärt om av en hel del positiva nyheter. I ett av sina nyhetbrev från GWPF härförleden har Benny Peiser samlad en rad tidningsartiklar och inlägg om utsikterna för nya rekordskördar världen runt:

Grain Central rapporterar en uppgång i världens veteproduktion:

“Nettouppgången på 4,8 miljoner ton höjer prognosen för vetegrödan i världen 2020-21 till ett nytt rekord på 764,9 miljoner ton, med några miljoner ton över de tidigare rekorden som sattes under 2019-20 och 2017-18.”

African Development Bank säger att höga temperaturer i Sudan begränsar skördarna men att landet har fått en rekordskörd i år:

”Utvecklingsexperter och ekonomer säger att nationen är på väg att bli Afrikas nästa vetebod, och sudanesiska jordbrukare och regeringsledare tackar Afrikanska utvecklingsbankens teknologier för afrikanskt jordbruk, eller TAAT, för att leverera den senaste tekniken för värme-toleranta vetesorter till sudanesiska bönder i stor skala.”

The Telegraph rapporterar att Argentina utvecklat ett klimatresistent supervete:

”Genmodifierat vete ska odlas i Argentina, då landet blir det första i världen som ger grönt ljus för användningen av den torktåliga grödan.”

Mecropress meddelar att Brasilien förväntar sig en rekordskörd:

”Brasilien förväntar sig att kornskörden 2020–2021 kommer att slå rekordet som den nyligen avslutade säsongen satt med 4,2%, enligt en initial prognos från det statliga National Supply Company (Conab).”

Economic Times of India rapporterar mycket monsunregn i Indien, men säger att detta kan vara bra för skörden:

”Ökningen i nederbörd efter en svag juli har väckt förhoppningar om en rekordskörd av sommarsådd, eller kharifgrödor, även om det finns farhågor om översvämningar, särskilt i Madhya Pradesh, som är ett viktigt område för oljeväxter och pulser.

Bra monsunregn har glatt jordbrukarna. Detta förväntas öka landsbygdens efterfrågan på konsumtionsvaror, bilar, tvåhjulingar, gödselmedel, traktorer, guld och flera andra produkter.”

The Guardian meddelar att Australien fått mycket nederbörd under sin vinter:

”Drivet av en nederbörd över genomsnittet mellan mars och augusti, förutses produktionen av vintergröda i staten att stiga 49% över genomsnittet på 10 år till 2019-20.

Det betyder att Australiens totala produktion kommer att öka med 60% från år till år, vilket väcker förhoppningar om att industrin kommer att driva landets ekonomiska återhämtning efter pandemin.”

ClimateRealism kritiserar en Googlesponsrad artikel som påstår att den globala uppvärmningen skulle orsaka hungersnöd:

”Artikeln hävdar att det har skett en ökad världshunger sedan 2014, artikeln skyller på denna klimatförändring orsakad av människor. Författaren citerar den svenska diplomaten Jan Eliasson som säger att världen behöver ”skapa fred med naturen.” Såvida vi inte gör det, varnar författaren: ’Utan en global ansträngning idag kommer vi säkert att förlora kampen om överlevnad.’”

Men ”FAO: s senaste Cereal Supply and Demand Brief visar tydligt att både spannmålsproduktion och spannmålsbestånd har ökat stadigt sedan 2014 och har ökat dramatiskt sedan 2010 (se figuren nedan).”

sadesproduktion

Så gott folk. Politikernas, medias och allmänhetens oro över att koldioxiden skulle utgöra en dödlig fara för klotet och dess invånare är, minst sagt, kraftigt överdriven. Det vilar ett tungt ansvar på världens makthavare när de nu med alla medel driver sin matförstörande fattigdomspolitik.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar för dessa goda nyheter såhär på morgonen.

  En sida där dessa förekommer allt som oftast är http://www.co2science.org/
  Jorden huserar ca 17 ggr mer humant liv på jorden idag än för 200 år sen.
  Attack mot fossila bränslen är en attack mot mänskligheten.

 2. Ann+lh

  Tack Ingemar!
  Det är viktigt är skilja på hur olika känslig atmosfären respektive biosfären är för en ökad CO2 halt.
  Olika grenar av klimatforskningen har visat att biosfärens växtlighet lider av CO2-svält. Den tar tacksamt emot mera ”basföda”, kanske upp till fyra gånger så mycket CO2 i atmosfären som idag.
  Atmosfären är däremot nära nog mättad med CO2 varför en ökad halt av CO2 som ”växthusgas” inte påverkar temperaturen i någon större utsträckning.
  Donn Dears visar kort och kärnfullt i tre olika diagram vad forskarna säger i detta fall.
  https://ddears.com/2020/01/14/why-there-is-good-news-now/

 3. Lasse

  #2 Ann
  Tidiga studier!
  Samma slutsats i en artikel i WUWT: https://wattsupwiththat.com/2020/10/26/study-suggests-no-more-co2-warming/
  Här är det Happer och Wijngaarden som studerat spektra linje för linje. Diagram 3 i din referens. 400 ppm och 800 ppm CO2 ger samma utfall.

 4. Lars Cornell

  Vad menar du med påståendet, ”IPCCs prognos på c:a tre graders ökning av temperaturen vid en fördubbling av koldioxidhalten”. Var i IPCC-AR5 står det så?

  Det man kan läsa i AR5 år 2013 sid 1033 är,
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
  ”The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C”. Medianvärdet är TCR=1,6.
  Se även sid 11 i,
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

  Koldioxidhalten kommer enligt AR5 att öka till mellan 500 och 650 ppm dvs ingen fördubbling. Inte ens efter många hundra år når vi en fördubbling, jordens tillgängliga förråd av kol räcker inte till för det och det mesta försvinner ned i haven.

  Räknar vi samma TCR=1,6 med ca 600 ppm får vi en uppgång med ca en grad. Med nyare forskning blir det ca 0,8 grader.
  ”Dr. Judith Curry in 2017 said: “There is growing evidence that climate models are running too hot and that climate sensitivity to carbon dioxide is at the lower end of the range provided by the IPCC.””

  Tack för en i övrigt bra och angelägen artikel.

 5. Simon

  Om klimatalarmisterna får som de vill så blir det som när läkaren sa att operationen lyckades men patienten dog. Vad alarmisterna inte tycks ha insett är att jordens befolkning är beroende av att växtligheten och skördarna ökar. Det är tillgången på billig energi som är det stora problemet, framförallt i fattigare länder men snart även hos oss i Sverige.

  Det alarmisterna egentligen bekämpar är livet självt, många av dem har säkert aldrig tänkt så långt men det råder inga tvivel om att de som drar i trådarna mycket väl är medvetna om detta.

 6. LBt

  Dags att börja vänja den trogna läsekretsen vid att 3 grader får man nog räkna med och värme är ju bara fördelaktigt ….

 7. Mats Kälvemark

  #4 Lars Cornell
  TCR med olika tillägg av grader, exempelvis 3 grader avser enligt IPCC:s definition en temperaturuppgång vid en fördubbling av atmosfärshalten jämfört med förindustriell tid. Om vi antar att det är 280 ppm som avses som förindustriell startpunkt så nås ju en fördubbling vid 560 ppm, d.v.s. efter en ökning med 150 ppm från nuvarande nivå ca 410 ppm. Ökningstakten är f.n. ca 2,5 ppm/år, dvs om ca 60 år, 2080, nås 560 ppm om ökningstakten bibehålls. Tror man då på att TCR=1,6 gr så bli väl ökningen fram till 2080 1,6 grader?
  Men vi tror ju inte på det med hänsyn till logaritmisk effekt etc. (#2 Ann+lh med flera), Så 1 grad till sekelskiftet är väl enkelt och bra att kommunicera?

 8. Lars Cornell

  #7 Mats.
  ”ökningen fram till 2080 1,6 grader?” Av det har vi redan haft en grad temperaturhöjning så då återstår 0,6 grader och det verkar troligt.

  ”Ökningstakten är f.n. ca 2,5 ppm/år”. Med halten koldioxid ökar också fotosyntesen och havens upptag. Kärnkraft kommer att ersätta kolkraft. Ökningstakten kommer därför att minska och det framgår också av kurvorna i AR5.

 9. Mats Kälvemark

  #7 Tillägg
  Ca 1 grad till sekelskiftet stämmer ju också hyfsat med att den nuvarande takten för värmningen i verkligheten är ca 1,5 gr/decennium. Och det är ju alltid verkligheten som gäller. Där har vi ju alarmisternas svagaste punkt. Deras hot blir ju aldrig verklighet! Jordens befolkning var under 1920-talet knappt 2 miljarder. Nu är vi snart 8 miljarder, 4 ggr fler. Utan koldioxidens välsignade verkan i form av ökande skördar skulle vi aldrig ha nått minskad hunger för jordens befolkning. Hans Rosling (Factfulness) anger att sedan 1970 fram till idag har andelen av alla människor som är undernärda minskat från 28% ner till 11% år 2015. Ökande tillgång på billig, fossilbaserad energi är också en viktig bidragande orsak till att det mesta har blivit så mycket bättre för mänskligheten under de senaste 100 år .

 10. Daniel+Wiklund

  Isabella L är på krigsstigen igen och igen. Läser på text-tv ”Svenskars konsumtion orsakar stora utsläpp av växthusgaser, mest i andra länder. Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur utsläppen utomlands ska minska. Vi kan visa hur rika länder kan ta ansvar för sin konsumtion utanför sitt eget lands gränser, säger Isabella L. Nära 60 procent av utsläppen från svenskarnas utsläpp sker utomlands. Miljömålsberedningen ska ta fram förslag på hur de ska minska. Bl a kan flygbränsle bli dyrare.” Vi svenskar ska verkligen skämmas, vi släpper ut koldioxid över hela världen. Vilken tur att Sverige inte har en miljard invånare. Som av en händelse läser jag i dagens kurir att ”Att på Kronandalen i Luleå byggs 157 hyreslägenheter med husmoduler tillverkade i Malaysia.” Byggföretaget Sveaviken Bostad har nog att se fram emot en uppläxning av klimatministernöversteprästen Isabella L. Hon är ju van att läxa upp sin egen man för klimatfientlig verksamhet.

 11. Mats Kälvemark

  #8 Lars Cornell
  Du har ju naturligtvis rätt i det, 0,6 grader till 2080.
  Vad gäller ökningstakten 2,5 ppm så drivs den ju inte enbart av fossilt CO2, kanske mindre än hälften?
  Varmare hav gasar ut och upptaget minskar. Det syns tydligt på Mauna Loakurvan om man tittar på nettoökningen /år där den är som störst El Ninjoåren 1998 och 2015-2016 (=naturlig orsak till temp.ökningen) Många faktorer är det, men det är då tryggt att veta att varje ökning ger mindre och mindre påverkan. Och att det är verkligheten som gäller.

 12. #10 DW
  Som tur är så har vi ju det där med att människans påverkan på CO2-halter är ca 3-5% beroende på vem som räknar, så Isabella och MP + övriga stollar kan inte skada växtligheten mätbart, som tur är. Och såklart inte temperaturen heller. Bara Sveriges ekonomi och förtroendet för nuvarande samhällsordning.

 13. jax

  Aftonbladet är av en annan åsikt!
  https://www.aftonbladet.se/tv/a/oApqd0/en-dygn-av-ditt-liv-ar-2050-nar-katastrofen-ar-har

 14. foliehatt

  @ jax, # 13,
  Vilken djävla DYNGA!!!! Krösamaja i kubik.

  Jag börjar nu förstå varför Aftonbladet kallades för ”De blindas tidning” av de stamanställda när och där jag gjorde lumpen.

  Vägra surfa in på deras lumpna hemsida. Mata dem inte med klick.

 15. LBt

  De senaste 20 årens temperaturökning är i verkligheten enligt UAH ca 0,25 grader C per decennium. 1,5 grader före 2035 och 2 grader före 2060.

 16. Simon

  LBt: Hur mkt är människans bidrag?

 17. Lasse

  Oron för CO2 är kopplad till bedömningen av ECS
  Arrhenius trodde på 5 grader C+-1 grad-det stod sig till 1979 då bedömningen var 3 grader+- 1,5 grad som står sig än idag, i alla fall om man får tro IPCC och modeller.
  Men de som ser på annat än modellerna har på senare tid sänkt ECS och konstaterat att modellerna överdriver CO2 känsligheten. Goda nyheter för världen!
  https://www.youtube.com/watch?v=rN7YHsokRV4

  #15 tror du att vi får se solen allt fler timmar framöver-för det är solar brightening som ger oss en del av uppvärmningen.

 18. Lars Cornell

  #15 LBt. Det här är inte mitt specialområde, men stämmer det du skriver?
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2020/10/UAH-sept-2020-768×441.jpg

  År 2000 var temperaturen (utjämnad kurva med ögonmått) ca 0,1 grad och år 2020 drygt 0,4. Skillnad således 0,3 grader vilket per år blir 0,015 grader.
  År 2035: 15 * 0,015 = 0,23 grader från nu till år 2035
  År 2060: 40 * 0,015 = 0,6 grader från nu till år 2060.

  Såvitt jag kan se svänger kurvorna med 60-årscykeln NAO men utöver det syns varken acceleration eller retardation.

  Retardation finns däremot långsiktigt i klimatmodellernas koldioxidkurvor RCP och i modellerna eftersom effekten är logaritmiskt avtagande.

 19. Ivar+Andersson

  Astrid Lindgrens Krösa-Maja varnade ständigt för olyckor och troll.
  Dagens klimathotstroende är moderna kopior av Krösa-Maja med sina ständiga varningar för nya klimatkatastrofer.

 20. laco

  #19 Ivar. Är det inte samma katastrof de larmar om? De bara skjuter den framför sig så att det ser ut som många fler.
  Alla har ju hört talas om den men ingen har sett den.

  Nu har även Kalmar KF röstat för ’klimatnödläge’. Arma människor som tycks blinda och döva och helt faktaresistenta.

 21. LBt

  Hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på de utsläpp vi började med för flera hundra år sen vet vi inte. Att CO2 som växthusgas innebär direkt påverkan vet vi men vad som kan vara en indirekt följd av våra utsläpp är svårare att säga, solinstrålning kanske. Klart är att korrelationen mellan CO2-halt och temperatur är tydlig.

 22. Sven Hanssen

  Atmosfärfysiker som räknat på det hela, t.ex Boris M. Smirnov har kommit fram till att en tempökningen på 0,4 grader ×/- 0,2 grader vid en fördubbling av CO2-halten:

  https://www.springer.com/gp/book/9783319308128

 23. Även om vi skulle få 0,5 – 1,0 graders ökning (TCR) vid en fördubbling av CO2 sedan förindustriell tid så så skall detta, enligt IPCC, främst ”drabba” polarområdena. 560 ppm + längre växtsäsonger lär inte försämra skördarna. Ökenområdena fortsätter att krympa vilket också är till fördel för bl.a. Afrika.

  Med en ökad växtlighet så ökar också koldioxidupptaget så frågan är dock om vi når upp till 560 ppm och temperaturen lär inte nå upp till 3 grader på sikt (ECR) hur vi än eldar på.

 24. Ingemar Säfbom

  # 21
  Korrelationen är tydlig mellan 1980-2000 .

 25. Lasse

  #21 Lbt
  Vad sägs om perioden 1945 till 1980?
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1980/trend

 26. T Back

  En myckenhet bra och tydlig information idag! Tack alla! Min oro består i hur vi ska få våra politiker och journalister att fatta och ta till sig budskapet. Vad kan man göra mer än att maila?

 27. Sven M Nilsson

  CO2-skatt.
  Att man berikar atmosfären med CO2, en livgivande gas som ökar växtlighet och ger större skördar, får man betala dyrt för!
  Fick från Trafikstyrelsen min CO2-skatten för min Citroen C5, 12 år och 9000 mil, på SEK 1336:- för ett kvartal. För ett år således SEK 4 008:-. Kör nu bilen ca 500 mil/år. Dvs SEK 8:-per mil.
  IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket och Energimyn- digheten undersökt litiumjonbatteriers klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att batteritillverkningen leder till stora utsläpp. För varje kilowattimme lagringskapacitet i batteriet skapas utsläpp om 150 till 200 kilo koldioxidekvivalenter, redan i fabriken.
  Redan när man köper en elbil, som motsvarar min Citroen, har utsläpp skett motsvarande cirka 17,5 ton. Detta motsvarar ca 15 000 mil för min Citroen C5. Man kör i genomsnitt sin bil ca 1000 mil i Sverige. Så CO2-skatten för 15 år blir då SEK 60120:- Sen får man också räkna med ett batteribyte under dessa 15 år och en ytterligare CO2-belastning på 17.5 ton för elbilen och SEK 60120:- till!
  Så, för att elbilarna har varit så smarta och sett till att CO2-produktion på 15 ton skett utomlands, Kina, Kongo osv. så belönar man dem i Sverige med SEK 60 000.- (kanske SEK 70 000:- snart).
  Det är smarta politiker vi har! Men glöm inte att det är faktiskt Centerpartiets svek som är orsaken att dessa smarta politiker får igenom sina dyrbara tokigheter.

 28. LBt

  Lasse #25,
  jag uttryckte mig slarvigt, korrelationen mellan CO2halt och den temperaturförändring som återstår då man korrigerat för tillfällig påverkan är tydlig den sträcker sig ner mot 17-1800-tal då båda i det närmaste upphör.

 29. Peter+Stilbs

  LBt #28 – sagor. Varifrån har Du fått detta?

 30. Lars-Eric Bjerke

  #15 LBt
  ”De senaste 20 årens temperaturökning är i verkligheten enligt UAH ca 0,25 grader C per decennium.”

  Den linjära trenden enligt UAH mellan 2000 och 2020 är 0,20 grader C. Se Wood for Trees https://www.woodfortrees.org/plot/uah6/plot/uah6/from:2000/trend

 31. Daniel+Wiklund

  Jag tar mycket hellre ökad koldioxidhalt än att Isabella L och MP får sitta i regeringen. MP är en mardröm för Sverige. Hon vill att vi konsumerar varor som har bäst klimatprestanda, varor som minskar klimatpåverkan utomlands. Isabellas prestanda när det gäller klimatpolitik är så usel så betygsskalan går inte så lågt så att prestandan är mätbar. Dessutom verkar hennes kunskaper i matematik vara mycket bristfälliga. Hon förstår inte tals storlek. Tror att 4 är lika med 40.

 32. StaffanR

  Att det periodvis finns en statistisk korrelation mellan temperatur och koldioxidmängd behöver förstås inte betyda att ett fysikaliskt samband existerar. Det visar ju historiska data.
  Koldioxidens påverkan på temperaturen verkar ju vara försumbar, som t.ex. också Happer et.al. beskriver i sin studie:
  Se under (3).

 33. Simon

  Just MP uppfyller faktiskt de flesta av Walllis minimidefinitioner för att kunna klassas som en sekt.

 34. Lasse

  #28 LBt
  CO2 påverkar temperaturen utom när det finns andra faktorer som stör.
  Det som sker 1940-1980 är något som kallas solar dimming.
  Det som sker därefter är solar brightening.
  Bägge förloppen påverkar temperaturen och döljer respektive förstärker CO2 effekten.
  Därför kan man få fram en ECS som fram till 2100 är 1-2 grader varav hälften redan skett.
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/plot/hadcrut4gl/from:1920/to:2020/trend

 35. Mats Kälvemark

  #21, 28 LBt
  Grundkursen i statistik säger att korrelation inte är lika med kausalitet. Du skulle lika gärna kunna säga att det är perfekt korrelation mellan CO2-halten i atmosfären och din för varje år ökande ålder. Och varför sjunker inte CO2-halten när vi nu under Corona har stängt ner 15% av alla fossila utsläpp.
  Och kolla https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
  Där ser du kausalitet mellan temperatur och nettoökning per år . Det är i huvudsak temperaturen som driver CO2 – inte tvärtom.

 36. LBt

  Lars-Eric B #30,
  riktigt 0,20 skall det vara, fel av mig.

 37. Jag tycker att korrelationen mellan CO2-halt och växtlighet verkar vara mycket bättre än mellan CO2 och temperatur.

  Vi får hoppas att makthavarna misslyckas med att minska koldioxidhalten i atmosfären. Mänskligheten – och övriga naturen – behöver den!

 38. LBt

  Mats K #35,
  nja, jag söker inte någon korrelation mellan egen ålder och CO2-halt. Jag söker den mellan temperatur och en växthusgas vars temperaturdrivande egenskaper är välkända.

  Och vi vet med säkerhet att det är just ut i vår atmosfär som mänskligheten släpper en temperaturdrivande växthusgas. På vilket sätt skulle denna temperatur kunna slinka ut i förtid? Då krävs nog både spöken och okända naturkrafter.

 39. Daniel+Wiklund

  # 38 LBt. Du skriver att mänskligheten släpper en temperaturdrivande växthusgas. Denna hemska mänsklighet. Vilken fräckhet att släppa ut den för mänskligheten farliga gasen. Det är klart som korvspad att det måste med kraft bekämpas. Med Isabella i spetsen kan det bara gå käpprätt åt skogen. Vad less jag blir på tjatet om koldioxiden.

 40. Fredrik S

  Jag läste att förut att António Guterres, Generalissimo di U.N., sa att klimatförändringen fortsätter och det påverkar nationer och kräver en ny effektiv multilaterism för att hantera detta.

  Mao mer pengar och makt så stoppar de den förändringen och det blir kallare igen.

 41. Ulf

  Svar 40

  Ropen skalla, mutor åt alla.
  Man borde lägga ner FN och börja om igen. Det går aldrig att rensa upp i en så genomkorrumperad organisation.
  Klimatpolitiken är egentligen inte det värsta man håller på med. Finns värre saker.

 42. Ulf

  En lite oväntad vinnare på klimatpolitiken är Boliden. Det kommer behövas mängder med koppar och nickel. Gruvdrift i en enorm omfattning är nödvändig för att tillverka batterier och annat smått och gott. Det enda hotet är att MP naturligtvis inte vill ha gruvbrytning heller och därför sitter man still i tillståndsgivningen.
  Men det nya hållbara är en enorm expansion i gruvbrytning, koldioxidneutral naturligtvis.
  Norrland går en ljus framtid till mötes. Var väl inte så längesedan gruvdrift var djävulens påfund? Det går fort i Hockey som Rolle sa.

 43. Lars-Eric Bjerke

  #35 Mats Kälvemark
  ”Det är i huvudsak temperaturen som driver CO2 – inte tvärtom.”

  Den 2/10 2020 hade Johan Montelius ett intressant inlägg huruvida det huvudsakligen är temperaturen i haven eller de fossila utsläppen som bestämmer koldioxidhalten i atmosfären efter 1970-talet. Jag har sammanfattat argumenten i inlägget och kommentarerna nedan.

  Basfakta

  – En år från år ökande mängd koldioxid släpps ut i atmosfären sedan 70-talet.
  – Det globala temperaturen har under denna tid stigit med drygt 0,5 C
  – Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat med en mängd som motsvarar ca hälften av utsläppen

  Påståenden Johan Montelius

  – På grund av den stora omsättningen av koldioxid mellan atmosfär och hav, och på grund av att havet är en mycket större reservoir än atmosfären kommer utsläppen snart att försvinna ner i haven.
  – Det är havens temperatur som till största delen bestämmer atmosfärens koncentration. Detta kan visas eftersom koncentrationen av växthusgaser samvarierar bättre med temperaturen än med utsläppen.
  – Historiska proximätningar av koldioxid i atmosfären t.ex. isborrkärnor visar helt fel.
  – Henrys lag gäller och ger därmed att transport från atmosfären till en annan reservoar är proportionell mot koncentrationen. Detsamma gäller naturligtvis från ett hav till atmosfären. Den stora skillnaden mellan atmosfären och “haven” är att det första kan ses som en väl blandad gas. Haven däremot inte en välblandad reservoar och består inte bara av vatten. En stor del av koldioxidcykeln är en biologisk process “en biologisk pump”. Temperaturberoendet är därför nog väldigt svårt att räkna på.

  Kritik från Lennart Bengtsson m.fl.

  – Isborrkärnor visar inte sådana höga koldioxidhalter i atmosfären som idag vid tidigare temperaturförändringar av 0,5 till 1 C.
  – Koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen är de viktigaste drivkrafterna för inlösningen respektive avgasning av havens koldioxid. Partialtrycket av av koldioxid har ökat med ca 30 % sedan 70-talet och lösligheten minskat med ca 2%. Netto bör därför transporten gå från atmosfär till hav.
  – Från 50-talet till 70-talet visar de flesta temperaturserier att det knappast var någon temperaturuppgång ändå steg Keelingkurvan.

 44. Daniel+Wiklund

  Lars-Eric B. Jag är oerhört kritisk till klimatminister Isabella L. Hon är en katastrof för Sverige. Hon jagar koldioxidutsläpp som vore hon besatt. Hon är en av dom som drivit fram hybris projektet Hybrit, finns nog också med när det gäller det andra hybris projektet Northvolt. Jag hoppas verkligen att det miljöförstörande partiet MP åker ur riksdagen kommande val. Och att den maniska jakten på koldioxidutsläppen upphör. Koldioxiden är en väldigt viktig gas för oss människor, och för planeten jorden.

 45. Mats Kälvemark

  #43 Lars-Eric Bjerke
  Du borde komma ihåg att de fossila utsläppen är ca 4% i kolcykeln, hav och land 96%. (IPCC AR4) Vidare så är enligt IPCC osäkerheten för utsläppen från hav och land +/- 20%, dvs osäkerheten är 5 ggr mer än de fossila utsläppen som vi vet relativt sett har mycket låg osäkerhet. Din slutsats borde då vara att du inte ska uttala dig tvärsäkert om andelen av de fossila i atmosfären. Och hur förklarar du variationen av nettoutsläppen som direkt synkas med de av El Ninjocykeln naturligt inducerade temperaturvariationerna.

 46. Simon

  Om vi för enkelhetens skull då säger att människan verkligen står för 4% och det är en temperaturökning på 1 grad C sedan 1850 så blir med samma resonemang människans påverkan på temperaturen 0,04 grader C under denna tid. Knappast något att ligga sömnlös över. Ny istid lär i så fall inträffa långt innan detta skulle kunna bli ett problem.

 47. Ivar+Andersson

  KLIMATNÖDLÄGE I KALMAR
  https://thoralfsblogg.com/2020/10/27/klimatnodlage-i-kalmar/
  Lyssna på telefonsamtalet som visar att kf:s ordförande inte har en aning om vad beslutet innebär men ändå röstade ja. Det är nog ganska vanligt att politiker inte vet vad dom bestämmer.

 48. #47.
  Pålästa och kunniga politiker som vanligt.
  Jag ställde själv frågan till Östhammars kommuns partier huruvida detta verkligen var en kommunal fråga att prioritera och lägga resurser på. Jag fick ett svar, från ett av partierna, där man tyckte att det var det, men först måste man fixa avloppsfrågan. Häpp!

 49. Anders Rasmusson

  Koldioxidflödena, naturligt cirkulerande mellan atmosfären, hav och land, är mycket stora och har pågått i alla tider.

  Till detta cirkulationssystem förs sedan några hundra år tillbaka, via atmosfären, koldioxid från de fossila bränslena. I atmosfären ökar mängden med motsvarande ca. hälften av de fossila koldioxidutsläppen, den andra hälften övergår till hav och land.

  Vid jämvikt kan koldioxidhalten i atmosfären beräknas med hjälp av ythavstemperaturen enligt Henrys lag, kemi och komponentbalanser, och ger 10 till 20 ppm/°C, se http://john-daly.com/oceanco2/oceanco2.htm.

  OBS! Jämvikt föreligger inte nu eftersom de fossila koldioxidutsläppen hela tiden ökar systemets koldioxidmängd.

  Se även Roy Spencers empiriska massbalanssamband som alternativ till exempelvis Ole Humlums som enbart beskriver haltvariationernas temperaturberoende, http://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 50. LBt

  Lars-Eric B,
  tack, skall försöka ta detta till mig. Spontant reagerar jag mot utgångspunkten 70-tal, jag menar att förloppet börjar tidigare och att detta inte är likgiltigt.

 51. Lars-Eric Bjerke

  #70 LBt

  Johan använde i sin analys UAH 6.0. Därför diskuterade han tiden efter 70-talet.
  https://klimatupplysningen.se/corona-och-koldioxid/#comments

 52. Lars-Eric Bjerke

  #45 Mats Kälvemark,

  I min kommentar sammanställde jag enbart argument för och emot Johan M´s hypotes om att det huvudsakligen är temperaturen som styr koldioxidhalten i atmosfären och inte fossileldningen. Jag utelämnade Anders Rasmussons lite längre argument med referenser, som han nu har kompletterat med i sin kommentar #49.
  I Anders R´s referens till Roy Spencer visas El Ninos påverkan på koldioxidhalten i atmosfären, som är synbar men kortvarig.
  Det finns ett inlägg av Johan M år 2019, som avhandlar samma frågeställning.
  https://klimatupplysningen.se/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/

 53. Ivar A #47,

  Tyvärr är dessa beslut om ”Klimatnödläge” inte bara symbolpolitik utan det kommer att binda kommunen till drastiska åtgärder just med hänvisning till att man utlyst ett nödläge. Samma sak med Agenda 30. Man binder sig själv vid masten som kommer att stå kommunen dyrt.

 54. Lars-Eric Bjerke

  #45 Mats Kälvemark,

  ”Du borde komma ihåg att de fossila utsläppen är ca 4% i kolcykeln, hav och land 96%.”

  Min kropp omsätter stora mängder föda. Men om jag tar en extra liten kaka till kaffet varje dag går jag upp i vikt.

 55. mattias

  #54
  Ju mer du ökar i vikt kommer dock kakans andel att minska.

 56. Simon

  #54 Lars-Eric
  Det är inte alls så säkert. Det beror på din ämnesomsättning.

  Läste en intressant artikel om att koldioxid sänker temperaturen och att det är vattenångan som ökar den:

  https://www.swe.unifier.se/2019/11/koldioxid-myten-som-global-uppvarmare/

  Spännande experiment att prova kanske 🙂

 57. Daniel+Wiklund

  Rädslan för koldioxiden är verkligen irrationell. Och efter att ha läst det oerhört intressanta gästinlägget om klimatreligionen så inser man att den också är religiöst färgad.

 58. Lars-Eric Bjerke

  #56 Simon

  ”Läste en intressant artikel om att koldioxid sänker temperaturen och att det är vattenångan som ökar den:”

  Artikeln börjar med nedanstående påstående.

  ”Den ökande mängden koldioxid till stor del kommer från världshaven, då koldioxid löser sig sämre i varmare vatten. Då koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar, kommer mindre vattenånga (vatten) att kunna uppehålla sig i atmosfären och faller ner som regn.”
  Atmosfärens halt av vattenånga och koldioxid är 2-3 % (v) resp. 0,04 % (v). Däremot är regn en stor transportör av koldioxid till marken efter att koldioxiden har löst sig i regndroppen.

  Resten av artikeln är lika ofysikalisk. Läs hellre Lennart Bengtssons bok.

 59. Simon

  # 58 Lars-Eric
  Har självklart läst Lennarts bok, liksom Göstas Falskt alarm. Aldrig fel att även läsa annat. Sen får man försöka så gott det går att bilda sig en uppfattning. Håller dock med dig angående artikeln jag länkade till. Experimentet tyckte jag i alla fall verkade intressant. Denna sida är också en fantastisk källa till att försöka lära sig nya saker. Man blir aldrig för gammal för ny kunskap och jag är tack och lov fortfarande nyfiken.

 60. En mycket bra artikel och insiktsfulla kommentarer. Trist dock att i ”demokratins” Sverige får informationen i denna artikel inte komma fram. Mycket olyckligt att MP och S ljuger om hur klimatet påverkas av CO2 halten – men det pratar ju bara i egen sak som goda socialister. Det finns ju också mängder av resultat som visar att temperaturökningen kommer först och sedan en ökning av CO2 halten i atmosfären då lösligheten för CO2 (och gaser) minskar med ökande vattentemperaturer.

 61. Värdefull saklig information om miljöfrågan kan fås här:
  https://www.electricitymap.org/map?solar=false&remote=true&wind=false

  https://www.tmrow.com/blog/tags/electricitymap/

  https://environmentalprogress.org/

  https://www.newscientist.com/article/dn11462-climate-change-a-guide-for-the-perplexed/

  https://science.sciencemag.org/content/299/5613/1728

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEuOTVzpblAhWHl4sKHTZ6DWUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.climate4you.com%2FGreenhouseGasses.htm&psig=AOvVaw2TCnwZv-L_DrrnqeSewYKE&ust=1570960718445931

  https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak

  https://medium.com/electricitymap/why-green-electricity-contracts-fail-to-deliver-green-electricity-e0d66ca31d88

 62. LBt

  “Det är i huvudsak temperaturen som driver CO2 – inte tvärtom.”

  Om det inte är tilltagande växthuseffekt från stigande CO2-halt i atmosfären som ger den värme stigande temperatur kräver varifrån kommer då denna ständigt stigande värme med tydligt ursprung i 17-1800-talets värld?