Kommunerna blåsta på självstyret

Jacob Styrenius har skrivit en intressant ledarkrönika i Norrköpingstidningar från den 22:e oktober 2020. Jacob är frilansande ledarskribent och politisk redaktör på Västerviks-Tidningen.


vindkraft sorsele

Kommunerna blåsta på självstyret

Krönika

De gröna har bara insett att det lokala folkstyret står i vägen för partiets vilja.

Sedan medeltiden har det funnits en maktdelning mellan den högsta makten och mindre enheter. Kungens makt byggde på ett samtycke från folket. Det lokala självstyret var ett skydd mot en högre förtryckare. Och därmed en grundförutsättning för acceptansen av en framväxande nationalstat.

Idag är det lokala självstyret en demokratisk grundpelare som stadgar folkets frihet att välja hur det lokala och regionala samhället ska
utformas.

Principiella konflikter kan uppstå mellan det lokala självstyret och individens rättigheter som inte får avskaffas av lokala majoriteter. Men det finns många exempel på hur det lokala självstyret eroderas utan någon grund i sådana konflikter. Vi ser en utveckling där staten undergräver det lokala självstyret genom allt fler detaljerade krav och riktade bidrag. Vi ser också rikspolitiker som helt enkelt raderar självstyret bara för att man råkar prioritera en viss fråga. Som när regeringen nu vill avskaffa det kommunala vindkraftsvetot.

När prövningen av nya vindkraftsanläggningar mot plan- och bygglagen togs bort försvann också kommunernas inflytande över den lokala utvecklingen. Därför infördes istället en kommunal vetorätt i tillståndsprövningen. Den finns alltså där av en anledning.

Förvisso går det att tänka sig en principiell konflikt mellan vindkraftsvetot och äganderätten. Men vetot drabbar inte markägare som vill bygga enskilda vindkraftverk. Vetot berör endast större anläggningar, som till 95 procent byggs av utländska investerare, pådrivna av svenska politiska beslut på energiområdet. Och bakom en femtedel av de nya vindkraftverken står ett kontroversiellt kinesiskt statligt kärnkraftsbolag.

Kommunernas inflytande över markägare är hur som helst inte större än vid andra byggnationer. En viktigare invändning på området är att ett veto kan komma sent i en redan långdragen tillståndsprocess. Vilket bidrar till onödiga kostnader och en rättsosäkerhet för privata aktörer. Det finns skäl att se över det, utan att ta bort vetot.

När MP vill avskaffa det kommunala vindkraftvetot så handlar det inte om att de gjort några principiella bedömningar kring vilken nivå besluten bör fattas på. De har bara insett att det lokala folkstyret står i vägen för partiets vilja.

Det är en utveckling som ytterligare ökar den kortsiktiga politiska styrningen av energiområdet, där det istället behövs mycket långsiktiga förutsättningar. När kommunerna blir blåsta på självstyret minskar dessutom statens legitimitet, i en tid då den behövs som allra mest.

Jakob Styrenius

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Detta kan väl bara vänstern rösta för? För inte gör centern det? I så fall är de nog slut helt ute i landet.

 2. Fredrik S

  Ulf #1

  Min första tanke också. Men sedan kom jag att tänka på att de är mer ett innerstadsparti.

  Sedan har de Annie Lööf också.

  Lite grumligt där.

 3. Anders

  Min tanke är att någon borde begära en oberoende utredning om risker med småpartier som får oproportionerligt stort inflytande med dagens regeringsbildning. De köps genom att ges ministerposter trots att de knappt är berättigade några riksdagsmandat. Bra ledare av Styrenius!

 4. Ulf

  Fredrik
  Jo fast C har ett mycket starkt stöd på lokal nivå ute i landet. Tror inte stureplanscentern kan köra över det.
  Men hur som haver vore det intressant med lite mer info om den faktiska risken kring ett möjligt beslut. Mycket står på spel.

 5. Lasse

  Olof Ruin har en bra debattartikel i dagens SVD-som förklarar dagens politik.
  S ensamma hade klarat regeringen bättre än S+MP
  Vindkraftsutbyggnaden skall dubbla uttaget av vind fram till 2022
  Redan idag varierar elpriset med vinden-därför vill energiföretagen sälja effekt inte energi.
  Gissar att politiker gärna köper den tanken!

 6. Robert+Norling

  Runt om i hela landet finns det ett massivt motstånd mot Vindkraft.
  Förmodligen var droppen för MP m.fl. partier och vindindustrin att folket röstade nej i Malungs kommun.
  Det går ju inte att ha en ordning i landet att lokalt folk får bestämma över lokala frågor som rör dem, enligt deras synsätt.
  Därför ska vetot snabbutredas.
  Men tack vare ett engagerat och gediget arbete av ett stort antal människor så bildades gruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”.
  Facebook kom att bli ett utmärkt verktyg för kampen och spridningen av argument.
  Det som är mycket glädjande och inger hopp för framtiden är att gruppen fortsatt att växa, mycket tack vare en totalt tondöv kommunledning.
  Nu finns det även en stor mängd med andra Facebook-grupper där Motvind Sverige – Öppen debatt om Svensk Vindkraft tillhör den större.
  Jag själv har engagerat mig i flertalet av dessa grupper och försöker lyfta frågan med flertal inlägg och kommentarer.
  Vill passa på att uppmana er som finns på Klimatupplysningen att försöka ta er tid och delge de olika grupperna av ert gedigna kunnande.
  Kunskap är makt.

 7. Staffan Wohrne

  Det stora problemet är brist på en nationell elförsörjningsstrategi. I stället har vi fått en privatstyrd snuttifiering där det blir lite här, lite där. Vindkraften är ju den mest bedrägliga elförsörningskällan man kan tänka sig. Även om det är 250 m höga torn så står ju snurrorna still när det inte blåser. Vattenkraften kan generera drygt 10 GW, kärnkraft drygt 5 och kanske någon extra GW från kraftvärme mm. När behovet går upp mot 20 GW och det inte blåser, var finns ”bror Duktig” som kan pumpa in effekt i elsystemet?

 8. Curt Widlund Tyresö Sweden

  Den förödande med vindkraft är infraljudet som ligger på ca 100dBZ, Arbesmiljöverket anger max 80dBZ under max 8 timmar om dagen.

  Vindkraften dödar insekter.
  1 200 ton insekter dör vid tyska vindkraftverk per år
  Tyskland
  Publicerad 1 jun 2019 kl 10.28
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/1-200-ton-insekter-dor-vid-tyska-vindkraftverk-per-ar/

  Se Downwind på Youtube
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

  Lysna till Mariana Alves Pereira
  https://www.youtube.com/watch?v=2Q7rgDH8M8s

  Hälsningar Cur Widlund Tyresö

 9. Simon

  Man kan notera att Miljöpartiet till och med skrivit motioner om folkomröstningar och att kommuninvånarna själva ska få bestämma i såna här frågor. Vad Miljöpartiet i verkligheten menar är dock att om invånarnas vilja står i strid med Miljöpartiets intentioner så skall detta inte gälla. Detta ser vi ju nu exempel på dagligen.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/folkomrostningar_GM02K352

 10. Robert+Norling

  #8 Simon
  Ja stämmer bra det du skriver och att de sedan har kapat Naturskyddsföreningen central gör ju inte saken direkt bättre.
  Naturskyddsföreningen som genom sitt certifikat ”Bra Miljöval” ser möjligheten att dra in ett flertal tiotusentals kronor på varje verk.
  De förespråkar dessutom att det ska byggas mellan 30 och 50 tusen verk i Sverige och det med nästan uteslutande utländskt kapital varav diktaturens Kina står för ca.25%.
  Helt galet i minna ögon.

 11. Simon

  #10 Robert
  Ja fullständigt sanslöst. Naturvårdsverket, naturskyddsföreningen mfl är mer eller mindre kapade av miljöaktivister. Skogsstyrelsen är ännu ett exempel. MP är inget demokratiskt parti. Man utger sig bara för att vara det. Sen sitter vi i Sverige och betalar dyra pengar till alla dessa meningslösa märkningar som ”Bra Miljöval”, fairtrade, Krav osv osv. Dessa är endast ett sätt för dessa aktivister att få in mer pengar.

 12. Göran J

  Norrköpings starke man Lars Stjärnkvist har uttalat att han skäms att inte ha förnybar vindkraft i sin kommun.
  Skäms inte Lars Stjärnkvist för att du inte har vindkraft i din kommun. Var i stället glad att du inte utsätter dina medborgare för vindkraftens problem och giftiga avfall.
  Vindkraftverkens bränsle, vinden är förnybar, men inte den maskin som förbrukar vinden.
  Låt oss klargöra termen ”Förnybar energi.” Det enda förnybara med vindkraftverk är vinden som blåser.
  Den mycket sofistikerade tekniken med stora rotorblad som producerar vindkraftsel är dock INTE FÖRNYBAR. Rotorbladen tillverkas av glasfiber, kolfiber och plast som inte kan återvinnas.
  Vi kan visa detta med de tusentals ton (snart hundra tusen ton) vindavfall i form av vindkraftens rotorblad som efter perioder på ca 15 år kommer att och grävas ned på deponier över hela världen.
  Varför kan inte vindkraftsbladen återvinnas? Detta beror på att man vid tillverkning med bl.a, glasfiber och micro kolfiber inte är möjligt att återvinna! Dessutom fullständigt livsfarligt för människor och djur.
  Om någon ärligt kan säga att dumpning av tusentals ton vindkraftblad är förnybart , då kanske jag inte förstår vad termen ”Förnybar” egentligen betyder.

  Ovanstående är inget som Vindkraftslobbyn talar om vid etablering av vindkraft och många politiker går i tron att dom gör en god gärning vid etablering av vindkraftsverk i sin egen kommun.
  Problemen med avfallet från vindkraftverken lämnar man med glatt hjärta till kommande generation att lösa.

 13. Peter Stilbs

  Märkligt att Centern fortsatt har såpass stort stöd ute i landsbygden – folk vill väl inte inse vad som hänt med partiet i stort – även om det fortsatt har dugliga och reko representanter på kommunnivå. Men proppen går väl snart ur, förhoppningsvis genom att Annie Lööf försvinner ur politiken.

 14. Roland Salomonsson

  Detta vinner S åt MP. Inget parti är skickligare på att genomföra mutande byte av tjänster än S. C ger sig under sken av att de får igenom något för dem viktigare, t ex fri liberal invandring enligt Global Compact eller liknande (något som S redan söker motiv för att genomföra). Då är inte demokrati och kommunalt självstyre värt ett ruttet lingon.

 15. L

  Hörde en intervju i Kvartal med en professor om klimatet som gick på tvärs med vad Elsa Widding sa i sin intervju helgen innan. Någon som hörde samma? Kommentar på det?

 16. Paul+Håkansson

  Ang snabbutredningen så läste jag någonstans att den skulle genomföras av en miljöpartist och just själv varit med om att utarbeta ett sådant förslag. Kommer inte ihåg hennes namn men på frågan om hon var partisk så var svaret, hör och häpna, nej givetvis inte. Stoppa henne genast.

 17. Lars-Eric Bjerke

  #12 Göran J
  ”Problemen med avfallet från vindkraftverken lämnar man med glatt hjärta till kommande generation att lösa.”

  Bland de som arbetar med frågan finns både Energimyndigheten och RISE.

  https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/aterbruk-och-atervinning-av-vindkraftverk_webb-final.pdf

  https://www.energi.se/artiklar/sa-kan-vindkraftsbladen-fa-nytt-liv/

 18. Mats Kälvemark

  #15 Paul+Håkansson
  Citat från Svensk Vindenergi: ”Utredningen ska lämna in sitt betänkande senast den 30 juni 2021. Utredningens uppdrag är att ta fram förslag som ska remissbehandlas, därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen. Regeringen utser Lise Nordin till särskild utredare. Nordin är före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet och arbetar idag som regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.”
  Vi kan nog räkna med att det finns en färdig ”beställning” från MP vad utredningen skall landa i för slutsats.
  Partisk är bara förnamnet förutom Lise på den som skall utreda,.

 19. Daniel+Wiklund

  Att ge MP regeringsmakten är ju verkligen ett sätt att gå emot folkviljan, 96 procent röstade inte på MP. Energimyndigheten är nog befolkad med miljöpartister. Bygg inte vindkraft så slipper man problemen med att ta hand om dessa monster

 20. Lasse

  P1 Vetenskapsradion:
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1591318?programid=412
  ”Vindkraftsparker-kalla det industriområde!”

 21. mattias

  #19
  Ja, vindkraftsparker är ju språkligt kreativt – får det att låta organiskt och naturligt – istället för vad det egentligen är – ett industriområde. Vet inte vilken benämning av följande som är att föredra: produktionsskog eller virkesåker – det är också ett industriområde av människan skapat.

 22. Robert+Norling

  Har haft en lång ordväxling med en VP-dam som heter Titti Berg på ”Nej till vindkraft Ripfjället” gruppsida på Facebook.
  Damen i fråga har en lång och gedigen karriär i VP nedan ett utdrag från Wikipedia som visar följande.

  ”Karin Birgitta ”Titti” Berg, född 5 december 1963[1], är en svensk vänsterpartistisk politiker. Berg var Ung Vänsters förbundssekreterare 1991–1993.
  Hon satt i partistyrelsen för Vänsterpartiet 1993-1996 och blev återigen invald 2014.[2] Hon har också varit vice ordförande i Vänsterpartiet Dalarna.[3] Sedan 2013 arbetar Berg som rektor vid Malungs folkhögskola.
  Hon har tidigare också varit pressekreterare till Lars Ohly och Arbetarnas bildningsförbund-ombudsman.”

  Hennes ”bästa argument” var att lyssna på den skolkande flickan. Medans jag slängde in Lennart B. men han var inte att lita på. Inte heller Leif Kullman dög.
  Suck…

 23. Gåsen

  Jag har funderingar om det kommunala självstyret!
  De ingår vad jag förstår i grundlagarna.
  Ändrar med nya lagar i det kommunala självstyret skall detta beslut tas 2 ggr med ett val emellan!
  Det skulle innebära att både fördelningen av migranter och det det kommande om placering av vind inte är giltiga!
  Vad jag förstår har Sölvesborg satt omfördelningsfrågan av migranter på sin spets och sagt att lagen inte är korrekt!
  Kan någon lagkunnig, rätta mig eller har jag rätt?

 24. Lars i Huddinge

  Som 70+ blir man så jä-la trött om detta med klimatpåverkan av CO2. När får vi politiker som inser verkligheten?
  http://www.ericsoniubbhult.se/(riksdagsman) är dock ett ljus i tunneln.
  Låt oss hoppas på att han kan påverka moderaternas klimatvurm som jag anser är felaktig.

 25. Ivar+Andersson

  Bra ledare i GP
  ”Regeringen vill avskaffa kommunernas möjlighet att lägga veto mot vindkraft. Att inskränka kommunernas självstyre och flytta beslut längre bort från medborgarna urholkar demokratin.”
  https://www.gp.se/ledare/l%C3%A5t-inte-per-bolund-k%C3%B6ra-%C3%B6ver-den-lokala-demokratin-1.36012942

 26. Fredrik S

  Wikipedia, av alla ställen, har faktiskt en bra illustration på vilken biljettklass på hemresan Per Bolund förtjänar ifall han mot förmodan skulle lämna cykeln i stan, sätta sig på tåget och resa ut bland kommunerna.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tarring_and_feathering_in_popular_culture#/media/File:Huck_Finn_Travelling_by_Rail.jpg

 27. Rolf Mellberg

  O.T.
  Jag hittade en site som man kan tolka som så att upprorsstämning riktad mot en uppfattad Corona-konspiration börjar växa till sig.
  Någon här som utforskat detta?
  Synpunkter i så fall?
  https://www.stopworldcontrol.com/en

 28. foliehatt

  @ Rolf Mellberg, #27, en hel del alarmklockor ringer när jag tittar igenom materialet på stop world controll. Guilt by Hitlerreferenser, referenser till gudomlig upplysning, etc.
  Mycket verkar inte stå rätt till med den organisationen.

 29. Hjälp mig. Tänker och räknar jag fel?

  Jag blev nyfiken på hur mycket koldioxid vi människor släpper ut genom vår andning. Gjorde en sökning för några dagar sedan och fann att vi släpper ut mellan 100 g och 600 g per timma. Ca 200 g per timma ger ca 2 ton per år och person. (Nu när jag söker igen för att ange källan så vill inte sökmotorerna hitta samma sida, tyvärr.)
  Däremot så hittar jag en uträkning här (vet inget om riktigheten men…):
  https://www.facebook.com/Klimatbalans.Sweden/posts/2028922780741767/
  där man säger att en människa i vila släpper ut drygt 2 ton CO2 per år.

  Låt oss för enkelhets skull räkna med 2 ton per person och år.
  Sveriges befolkning var 2019 ca 10 miljoner.
  Så 2019 släppte Sveriges befolkning ut ca 20 miljoner ton CO2 genom andningen.
  Att jämföras med Sveriges utsläpp 2018 på knappt 52 miljoner ton enligt https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-i-sverige/vaxthusgaser/.

  Lugn lugn, jag vet att CO2 från andningen ingår i kolets naturliga kortsiktiga kretslopp och inte bidrar till växthuseffekten. Men andningen från jordens befolkning borde väl vara inkluderat i CO2-halten som mäts på Hawaii.

  CO2-halten på Hawaii har ökat från ca 315 ppm år 1960 till ca 420 ppm år 2019. En ökning på ca 33%.
  Jordens befolkning var 1960 ca 3 miljarder och 2019 ca 7.8 miljarder. En befolkningsökning på ca 160%.

  Den intressanta frågan blir:
  Hur skulle Keelingkurvan från Hawaii se ut om man drog bort människans CO2-bidrag genom andningen?

 30. Rossmore

  LarsTe #29
  När jag läste senast om detta angavs att en människa i vila avger ca 160 kg Co2/år genom andningen. Med tanke på att folk rör på sig handlar det snarare om 200-300 kg/år (i snitt). Om du dividerar dina siffror med 10 hamnar du mer rätt.

  Hittade även en länk som anger ett lite lägre värde för vila men åas högre extremvärden.

  https://www.dt.se/artikel/koldioxidproducenten-manniskokroppen