Dårskapens vägar

Här är ett intressant inlägg av Lennart Bengtsson från i somras på Det Goda Samhället https://detgodasamhallet.com/2020/07/09/lennart-bengtsson-darskapens-vagar/

Lennart Bengtsson:

charles mackay

En av de mer läsvärda publikationerna om det mänskliga gruppbeteendet är Charles Mackays (se bilden) bok Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds från 1841. Den påminner oss om att den moderna människan inte har ändrats det ringaste. När gruppassionen griper an stängs förstånd och omdöme av. Mackay sammanfattar med orden att människor blir galna i grupp och återfår förståndet långsamt, en efter en.

I slutstadiet fördjupas galenskapen raskt och blir gradvis alltmer extrem, samtidigt som den fraktioneras. Man kan se detta tydligt hos religiösa eller politiska grupper som medeltidens flagellanter eller extremisterna under den franska och ryska revolutionen eller i de maoistiska revolutionsaktiviteterna under 1900-talets senare hälft. Exempel från Sverige är vänsterrörelsen under 1970-talet där minigrupper började kritisera och bekämpa varandra i strävan efter en allt högre grad av ideell renhet och perfektionism. Detta ledde till sektbeteckningar som kpml (r), de revolutionära marxist-leninisterna. Inom de stora religionerna som kristendom, islam och judendom utvecklas extremfraktioner från tid till annan. Exemplen är legio, där inte minst islam under senare tid har utmärkt sig. Ett svenskt extremsällskap som uppmärksammats är Filadelfiasekten i Knutby.

Miljö-och klimatrörelsen har under de senaste åren uppvisat liknande sektbeteende där politiker och företrädare för diverse aktivistgrupper uttalar sig om det mänskliga samhället förestående undergång. Även forskare har engagerat sig i en sådan aktivism där klimatforskare unisont i ett upprop i DN ställt sig bakom klimataktivisten Greta Thunberg.

En intressant utveckling under den senaste tiden har varit kända klimataktivister som officiellt tagit avstånd från sin tidigare uppfattning. Den ledande Greenpeaceaktivisten och en av organisationens grundare, Patrick Moore, har sedan en tid tillbaka ställt sig emot Greenpeace och menar att organisationen förvandlats från en miljöorganisation till en vänsterinriktad politisk aktivistorganisation. Att han på detta sätt blivit en persona non grata inom Greenpeace är en eufemism.

Under den allra senaste tiden har vi noterat liknande avhopp. En av de ledande personerna i extremistorganisationen Extinction Rebellion (XR) med det något ovanliga namnet Zion Lights har enligt uppgift ställt sig bakom förnyad kärnkraft och lämnat XR. Huruvida Greta Thunberg delar Zion Lights uppfattning är mig obekant men verkar osannolikt.

Men det kanske mest uppseendeväckande är Michael Shellenbergers medgivande att miljörörelsen under lång tid har vilselett allmänheten. Shellenberger är sedan länge en ledande amerikansk miljöaktivist. (). Så här börjar Shellenbergers uppgörelse:

On behalf of environmentalists everywhere, I would like to formally apologize for the climate scare we created over the last 30 years. Climate change is happening. It’s just not the end of the world. It’s not even our most serious environmental problem. I may seem like a strange person to be saying all of this. I have been a climate activist for 20 years and an environmentalist for 30. But as an energy expert asked by Congress to provide objective expert testimony, and invited by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to serve as expert reviewer of its next assessment report, I feel an obligation to apologize for how badly we environmentalists have misled the public. Here are some facts few people know: Humans are not causing a “sixth mass extinction”. The Amazon is not “the lungs of the world”. Climate change is not making natural disasters worse. Fires have declined 25 percent around the world since 2003.

Läs vidare här

Detta är ett oväntat medgivande och det kan kanske ännu inte uteslutas om Michael Shellenberger uttalande är ett slags fake news eller om han är utsatt för påtryckningar att återta sitt yttrande. Den ursprungliga artikeln i Forbes har blivit borttagen. Det kan vara tillfälligt men liknande hände med Michael Moores film, The Planet of the Humans. Miljörörelsen har mäktiga beskyddare. Shellenberger har under de senaste åren uttalat sig positivt om kärnkraft och menar tillsammans med flera ledande klimatforskare att kärnkraft är nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen.

Den här utvecklingen indikerar hur politiska eller religiösa uppfattningar kan utvecklas. Antingen går de under i en allt trängre sektliknande rörelse eller också, som i fallet med Shellenberger, så tränger förnuftets ljus igenom och skapar en utväg. Låt oss hoppas att dagens klimathysteri, som plågar Sverige och flera andra länder, kan lära av Shellenberger och återfinna vägen till en sund och balanserad syn på miljö- och klimatfrågor.

lennart bengtsson

Lennart Bengtsson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Lennart B., återigen – Tack för vett och sans!
  Om det inte vore så allvarligt för oss alla skulle man enbart roas av det som just nu utspelas i Torypartiet runt COP 27, Boris J. och den osannolike Kungen.

 2. pekke

  Nån som läst Amnesty Sveriges uttalande om domarna mot aktivisterna på E4 ?

  I korthet går det ut på att demonstrationsrätten går före ev. dödsfall p.g.a. demonstrationen !

  Citat:
  ” Demonstrationsrätten är en central byggsten i varje demokratiskt samhälle. Även fredlig civil olydnad, som klimataktionen på E4:an, omfattas av demonstrationsrätten. Amnesty välkomnar att Solna tingsrätt inte gått på åklagarens linje att döma aktivisterna till fängelse. Detta är det enda riktiga: fredlig aktivism ska aldrig leda till att människor frihetsberövas. Däremot är det bekymmersamt att domstolen accepterar åklagarens argumentation om att en kortvarig blockad av E4:an kan utgöra sabotage i brottsbalkens mening.

  – Amnesty ser med stor oro på att domstolen dömer i strid med vad folkrätten kräver av Sverige. Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet och från ett rättsstatligt perspektiv är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige. ”

  https://www.amnesty.se/press-och-media/#/pressreleases/amnesty-kommenterar-domen-mot-klimataktionen-paa-e4-an-3213103

  Amnesty bryr sig inte om oskyldiga dör eller skadas p.g.a. blockerade vägar, demonstrationsrätten går före döda och skadade enligt Amnesty !

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tilägg till # 1
  Enligt dagens P.S. i GP
  R. Sunak Storbritanniens nye preliminärminister.

 4. Kaj+Wahlberg

  Alla har självfallet rätt att demonstrera. Men en demonstration som påverkar andra människor på ett negativt sätt är inte godtagbar. Amnestys agerande i denna fråga samt avseende kriget i Ukraina gör att organisationen tappar alltmer i trovärdighet.

 5. Lasse

  Vettigt och sansat-då hör det ej!
  Tack Lennart B-men kan du inte bete dig lite mer extremt så din röst hörs.
  I gårdagens tråd visade du att molnen blivit färre där det blivit varmare och fler över 20N-20S vilket bidrar till värme på sina ställen och till kyla över ekvatorn, något som inte har med CO2 att göra. Klimatet har vi svårt att behärska!
  Debattklimatet också!

 6. Göran

  I princip kommer alla demonstrationer att påverka någon negativt. Amnesty har helt rätt. Polisen kan i princip upplösa alla demonstrationer med hänvisning till bland annat liv, säkerhet eller allmän ordning.

  Blockerar en demonstration en väg, är frågan mer hur det kommer sig att polisen inte flyttar på dem? Det gick väldigt bra för polisen att flytta på demonstranter som protesterade mot restriktioner under den så kallade coronapandemin.

 7. Håkan Bergman

  Ann #3
  Ja det ska vara göteborgare till sånt där.

 8. Jag bedömer att uttalandet inte är fake news eftersom det ligger väl i linje med vad han framför i boken ”Inställd apokalyps”.

 9. Eriksbo

  Charles Mackay’s bok fr 1841 är läsvärd än idag. Innehåller bl a ett kapitel om skräcken för en översvämning i Themsen 1524. Episoden har komiska paralleller med dagens uppskruvade klimatangst. ”Hela vetenskapen”, dvs astrologer, spåmän o andra medeltida klimatforskare, sades vara eniga om att London skulle drabbas av en förödande översvämning. En mängd samtida greta thunbergare spred alarmbudskapet. Massvis av folk flydde fr London. Men ingenting inträffade den angivna dagen. Klimatforskarna, den tidens IPCC, hade svaret redo. Ett räknefel hade insmugit sig i scenariot. Alltsammans skulle inträffa etthundra år senare ! Ok – vad hände 1624 ? Ingenting särskilt.

  Vad lära vi härav? Ingenting, verkar det

 10. Peter+Stilbs

  Jag minns min studentkorridor i Lund 1965-67 – där var 12 rum, varav 4 beboddes av vänstertroende av 4 olika snitt. De tålde inte varann, men kunde ha överseende med oss andra 8, som de betraktade som ”icke medvetna”…

 11. Bim

  Råkade höra ett program i radion i går om klimatet.
  Mycket klimat-alarmism som vanligt. Bland annat talade en av de gamla kloka klimatexperterna, Rockströms kompis Anders Wijkman Om att Vindkraft till havs är lösningen på energisystemet . Där blåser det alltid. Och dessutom måste vi spara på jordens resurser angående material som stål, plast, betong och sådant.
  Väldigt klokt tänkt att spara allt detta material i havet och utspritt ute i naturen. Då vet man ju var man har det.
  Klok man,,,eller har jag fel som vanligt? Det är inte lätt att inte vara klok i Sverige.

 12. foliehatt

  Jag kollade just Youtube.
  Planet of the humans ligger uppe.

 13. Lasse

  #11 Bim
  Agenda igår hade ett inslag där man beskrev kärnkraftssatsningen och beklagade att vinden inte fick stöd längre.
  7 olika ansökningar kommer att ligga på regeringens bord och Barsebäck ville ha nystart med sol vind vatten och kärnkraft.
  Danskarna ville inte ha kärnkraft idag heller.
  Agenda missade helt att vi har en integrerad elmarknad där el som görs eller inte görs kan drabba flera länder numera.
  Vi har el när det blåser och Danska och Tyska havsparker är på gång så det lär knappast saknas el när det blåser i framtiden heller. Vi kan göra det vi är bäst på, el när det inte blåser! Så slipper vi bekosta deras intermittenta elproduktion och kan tjäna pengar på avbrottsfri el!

 14. UWB

  Tja, danskarna är mer öppna för kärnkraft. Numera är det en minoritet som är emot.
  För er som missat det så finns det två kärnkraftsstart-ups i Danmark, Seaborg Technologies och Copenhagen Atomics.

  Båda säger sig ha färdiga kommersiella anläggningar i spannet 2028 – 32. Fokus för båda ligger på Sydostasien, som har ett stort behov av energi och ett stort beroende av kolkraft.

  Som vanligt ligger Europa och sover när asiaterna använder sig av de effektivaste lösningarna. Pilotprojekten skulle naturligtvis vara i Europa, varför inte i Barsebäck.

  https://www.seaborg.com/the-reactor

  https://www.copenhagenatomics.com/potential/

 15. BG

  ”Även forskare har engagerat sig i en sådan aktivism där klimatforskare unisont i ett upprop i DN ställt sig bakom klimataktivisten Greta Thunberg.”

  Lite om cirkusen kring den skolkande skoleleven kan man finna här:
  https://uvell.se/2018/12/11/pr-spinnet-bakom-greta-thunberg/
  https://uvell.se/2019/02/09/varfor-ar-inte-svante-thunberg-arlig/
  https://klimatupplysningen.se/recension-av-malena-ernmans-bok-scener-ur-hjartat/

 16. Fredrik

  Michael Shellenberger blec inte censurerad av Forbes. Tidningen menade att han i sin kolumn gjorde reklam för sim egen bok. Det var ett avtalsbrott och därför togs detta inlägg bort av tidningen. Hans bok Apocalypse Never är mycket läsvärd. Den borde vara obligatorisk läsning för alla miljöintresserade.

 17. UffeH

  Det verkar som om det är lite inne att byta fot vad det gäller miljö och klimat, läste denna nya rapport från Greenpeace om återvinning av plast, där de kommit till insikten att plast är inget man ska återvinna då det kostar mycket mer än vad man får till baka plus att det även smutsar ner våra sjöar.

  Hela rapporten

  https://www.greenpeace.org/usa/news/new-greenpeace-report-plastic-recycling-is-a-dead-end-street-year-after-year-plastic-recycling-declines-even-as-plastic-waste-increases/

  eller en sammanfattning

  https://dailysceptic.org/2022/10/31/even-greenpeace-finally-admits-that-recycling-plastic-doesnt-work/

  Undra när vi får se eller läsa något om detta i svensk media, eller europeisk media.

 18. UffeH #17,

  Vi har helt enkelt blivit blåsta av miljöorganisationerna och politikerna. Plast är perfekt att elda i våra värmekraftverk, gärna tillsammans med papp och organiskt avfall.

 19. Ivar Andersson

  #18 Ingemar N
  När jag var på vår sopförbränningsanläggning så sa tekniska chefen att ett ton olja ersattes av 4,5 ton flis eller 4 ton sopor. Det är plasten i soporna som höjer energiinnehållet.
  Vet du hur plastsorteringsanläggningen i Motala fungerar?

 20. Ivar A #19,

  Nej, det vet jag inte. Men jag har lärt mig från tekniska verken i Linköping att plast har ett högt energivärde och att man behöver t.ex. papper för att hålla nere temperaturen vid förbränning. Pannorna mår bäst av en någorlunda jämn temperatur.

 21. UWB

  #20
  Om jag inte är helt fel underrättad så var ett av skälen till avfallsförbränningsskatten att det smögs sig in diverse produkter som var gjorda på olja, kol eller naturgas. Det räckte alltså med en plastpåse för att ett helt lass avfall skulle omfattas av denna.

  Förhoppningsvis inses detta nu och den nya regeringen de facto tar bort skatten.

  https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyheter/s-och-m-vill-slopa-skatt-pa-forbranning/

 22. Michael Söderberg

  Antar att ni har läst om den tyska klimataktivisten som limmade fast sig på något bilmuseum i Wolfsburg. Han fick sitta där och när nattskiftet kom släckte de ljuset och stängde som vanligt av värmen.

  Då blev det ett helt annat ljud i tutan. Det märkliga är att det var en vuxen man, inte någon fjortis.

  Vänliga hälsningar Michael Söderberg.

 23. Kent

  Noterar objektivt att det finns två ”läger” i klimatfrågan som båda verkar lika övertygade om sin sanning. Hur avgör man då vilken grupp som har rätt och vilken som har drabbats av ”Madness of the crowds”? Det är lätt att stå i ena gruppen och peka finger åt den andra men så löser man inga knutar.

  Samhället har under ett par hundra år förlitat sig på att universiteten uppfyller ditt samhällsuppdrag och genom vetenskapliga metoder tar fram kunskap och fakta. Nu har vi en av de två grupperna som ifrågasätter den ordningen medan den andra gruppen fortsätter att följa den. Vem har rätt?

 24. #23 Kent

  Det du noterar är att det finns två extremistiska ”läger” i klimatfrågan. Inget av dem särskilt vetenskapligt enligt min mening. Jag föreslår att du tittar här där Lennart Bengtsson och Erland Kjellén intervjuas om klimatfrågan av Marco Strömberg i Hotspot. https://www.youtube.com/watch?v=L4eVFEkkH1M

  Dessa herrar är i stora drag överens om vetenskapen men hör inte hemma i något av lägren.

  Man kan läsa innantill i senaste rapporten från IPCC:s working group 1 och då får man enligt min uppfattning en bild som stämmer med det som förmedlas av Bengtsson och Kjellén. Man kan också titta på den officiella videon från den senaste rapporten från IPCC:s working group 2 https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg Den ger en fullständigt annorlunda bild. Den stämmer med ”det ena lägret” dvs klimatförändringarna har redan förorsakat oerhörda katastrofer och utsläppen måste upphöra omgående. Ett exempel på det andra lägret är följande påstående: ”vetenskapen visar att det inte föreligger någon klimatkris eller klimatrelaterad risk orsakad av de fossila bränslena och CO2” Läs om Happer & Lindzen här: https://klimatupplysningen.se/kris-i-klimatfragan-2/

  Min uppfattning är att Lennart Bengtsson, Erland Kjellén och IPCC, AR6, WGI representerar vetenskapen – låt vara med stor osäkerhet men att de två ”lägren” inte gör det. Jag har skrivit åtskilliga kommentarer i olika trådar här på KU där jag försökt förklara varför jag har denna åsikt.

  Du skriver: ”Samhället har under ett par hundra år förlitat sig på att universiteten uppfyller sitt samhällsuppdrag och genom vetenskapliga metoder tar fram kunskap och fakta. Nu har vi en av de två grupperna som ifrågasätter den ordningen medan den andra gruppen fortsätter att följa den. Vem har rätt?” Detta stämmer inte. Båda två av de extremistiska grupperna är företrädda av professorer från universitetsvärlden, men frågan är så hårt politiserad att vetenskapen ofta fått stå tillbaka.

  Internet är fullt av sånt här: https://www.youtube.com/watch?v=TPoQC6D7jbE Det stämmer inte alls med vad man kan läsa i rapporten från WGI. Man befarar en utveckling av detta slag, men den har inte observerats ännu med undantag för att man observerat att det blivit varmare. Motsatsen också: https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/

  Det kan inte vara lätt att vara politiker utan egna kunskaper att bedöma vad som är rätt eller fel. Ändå måste beslut fattas!

 25. Kent

  #24 Leif:
  Om man ifrågasätter vetenskapen utan att ha vetenskapliga belägg är man per definition i det ena lägret, annars är man i det andra. Ingen gråzon här.
  Bengtsson ifrågasätter om det är allvarligt att jorden värms upp. Vetenskapen gör ingen värdering av prognoserna om de är bra eller dåliga. Är det bra eller dåligt om det blir matbrist i världen? Att värdera om det är bra eller dåligt faller utanför vetenskapen men om man ifrågasätter om det kommer att hända är man inne i den.

  Många forskare rör sig över den gränsen och gör värderingar, dock inte i sina publikationer. Skilj på det. Alla människor, klimatforskare eller inte, har rätt att tycka om det vetenskapen berättar är bra eller dåligt.
  Dock finns det många nollor som inte nöjer sig med att värdera utan ger sig på att grundlöst ifrågasätta vetenskapen eftersom de egentligen inte vill stå för att de tycker att det är bra om det blir mat- och vattenbrist i världen.

  En del lallare hävdar att vetenskap handlar om själv ifrågasättandet vilket inte är helt rätt. Ifrågasättande med vetenskapliga argument – ja självklart! Ifrågasättande utan vetenskapliga argument – nej, utbilda dig om du inte förstår ämnet.

  Jag får uppfattningen att Bengtsson inte ifrågasätter själva vetenskapen i klimatforskningen men gör en annan värdering om konsekvenserna är bra eller dåliga.

 26. foliehatt

  Kent, #25,
  det finns två typer av människor.
  De som delar in människor i grupper och de som inte gör så. Du hör uppenbarligen till den första kategorin.

  Jag har mött både dogmatiskt ”vetenskapligt” troende och agnosticism såväl inom universiteten som utanför dess murar. Du lurar framför allt dig själv genom att sortera människor in i två olika kategorier vad gäller klimatforskning/politik. När du dessutom sorterar in dig själv i den ena av dina kategorier så har du helt tappat överblicken.

  Exempelvis kan ett liknande argument som du anför mot medlemmarna i den andra gruppen, den du menar är ”de andra”, mot de som har sin inkomst från den avenyforskning som utgår ifrån ATT koldioxid utgör kontrollvredet för klimatets utveckling – som därför inte har några incitament att besinna sig, göra alla kontroller, innan de publicerar sina modellerade framtidsscenarier – så alarmistiska som möjligt för maximal uppmärksamhet (och därmed större chans till mer anslag).

  Som exempel kan du se på motståndet mot att släppa RCP8.5 som indata.

 27. Kent

  #26:
  ” det finns två typer av människor.
  De som delar in människor i grupper och de som inte gör så. Du hör uppenbarligen till den första kategorin.”

  Noterar att du tillhör samma kategori som jag.. 😀

  Du ser inte ett problem i att de mest högljudda motståndarna till den rådande forskningen inom klimat har sin inkomst från oljeindustrin?

 28. Simon

  #27
  Du ser inget problem i att de mest högljudda profeterna om jordens förestående undergång har sin inkomst från de som tjänar enorma pengar på vind och sol, men som fortfarande ändå tjänar gott på oljan genom sitt ägande i Blackrock?

  https://www.rockefellerfoundation.org/profile/johan-rockstrom/

 29. Håkan Bergman

  Man ska inte dela in människor efter vad dom säger utan efter vad dom faktiskt gör, grymt men rättvist.

 30. #25 Kent

  ”Om man ifrågasätter vetenskapen utan att ha vetenskapliga belägg är man per definition i det ena lägret, annars är man i det andra. Ingen gråzon här.”

  Intressant synpunkt. Du menar alltså att det Hans-Otto Pörtner hävdar från 1:35 i videon från working group 2 och som inte stämmer med vad vetenskapen ”the physical science basis”, working group 1 kommit fram till, se sidan 10 i SPM, summary for policymakers från WGI, placerar honom i gruppen vetenskapsförnekare?

  Kirstin Holsman, 3:46 i videon är ännu tydligare förnekare av det man kan läsa i WGI.

  Det WGII talar om är befarade effekter i framtiden. Väder varierar våldsamt och klimatet är medelvärde över väder under lång tid. 30 år eller mer. Därför kan man inte statistiskt säkerställa att den observerade temperaturökningen förorsakat ökad förekomst av vare sig skyfall eller torka utom för norra Europa där skyfall enligt WGI har blivit vanligare på grund av antropogena utsläpp. Att det är ett kontroversiellt resultat finner man om man läser Fredrik Charpentier Ljungqvist https://bolin.su.se/about-us/news/%C3%B6versv%C3%A4mningarna-var-lika-vanliga-f%C3%B6rr-1.566100 IPCC har betraktat en för kort tidsperiod.

  Vetenskap är inte trivialt. Det finns antagligen goda skäl att tro att CO2-utsläpp gör att skyfall blir vanligare, torka också på sina ställen – men att påstå att det redan är ett vetenskapligt faktum som man gör från IPCC WGII är inte korrekt. Titta på videon från WGII igen, https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg Titta sedan på sidan 10 i SPM – men notera att rubriken saknar täckning i data.

  Du menar alltså att alarmisterna i WGII som måhända har rätt i att sannolikheten för extremväder har ökat, men som ännu inte har något vetenskapligt stöd för detta genom observationer, skall sättas i samma ovetenskapliga grupp som Demetris Koutsoyiannis, Christian Onof, Antonis Christofidis och Zbigniew W. Kundzewicz https://www.researchgate.net/publication/360839267_Revisiting_causality_using_stochastics_2_Applications som felaktigt kommer till denna slutsats: ”Hence the common perception that increasing [CO₂] causes increased T can be excluded as it violates the necessary condition for this causality direction.” (Det är detta länken till klimatsans bygger på.)

  Klimatkrisen är inte vad den brukade vara: https://klimatupplysningen.se/uah-oktober-2022/#comment-427439 Se också kommentar #6. Judith Curry och Elsa Widding rapporterar vad WGI faktiskt säger i AR6. Det förtjänar att påpekas att WGI tror på att världens länder i stort sett skall fullfölja sina åtaganden enligt Parisavtalet och att utsläppen endast kommer att öka till ungefär 45 GtCO2/år med ett flackt maximum runt år 2040 för att därefter gå net till 10 GtCO2 år 2100.

  Alarmisternas panik kommer från förra rapporten, AR5, då man som referensscenario hade RCP8.5 med utsläpp av cirka 100 GtCO2 år 2100 med en ekvivalent CO2-halt i atmosfären av cirka 1200 ppm när ändrad markanvändning och övriga växthusgaser räknats in.

  Att inte följa med hur vetenskapen utvecklas är ekvivalent med att ifrågasätta vetenskapen – åtminstone om man är akademiker och verksam inom området.

  Den som tror att världens länder kommer att överge sina åtaganden och återgå till en kolekonomi har naturligtvis skäl att varna för det, men i nuläget är det nog rimligare att varna för att utvecklingen i Afrika går alldeles för långsamt. Endast länderna som ligger längs medelhavskusten, Sydafrika och ett par till har elnät som når mer än 15% av befolkningen. På lång sikt skulle resten av världen kunna göra mer för att begränsa de ackumulerade globala CO2-utsläppen genom att investera i högeffektiva fossileldade kraftverk i fattiga Afrika med tillhörande elnät för att påskynda den demografiska transitionen jämfört med att något snabbare än nu planerat reducera utsläppen i den rika världen. Detta är vad jag tror, jag är övertygad om att framstående demografer, ekonomer och annat fackfolk skulle kunna bekräfta eller falsifiera min tro.

  Naturligtvis vore kärnkraft i Afrika bättre https://energiforsk.se/program/karnkraft-omvarld-och-teknik/nyheter/internationell-utblick/karnkraften-gar-framat-i-afrika/ men en fossilparentes med effektiva kraftverk är bättre än en fossilparentes med billigast möjliga kraftverk som rimligen är det alternativ som står till buds för en fattig stat.

 31. Olov Larsson

  Självklart kan det finnas anledning att dela in ”vetenskapsmän” i grupper. En vetenskapsman som inte vill dela med sig av sina rådata för att andra ska kunna pröva dem sorterar, åtminstone jag, in i ett fack för politiker och megafoner. När de stora elefanterna dyker upp på scenen och uppenbarligen åsidosätter alla regler för en god vetenskaplig ordning tappar jag förtroendet, inte bara för personerna, utan för de institutioner de är satta att leda. För er som inte läst mailen från ”climategate” lägger jag in några länkar. Mig veterligen har inte mailen förklarats för påhittade utan man har istället i bl.a. SR analyserat dem och funnit dem nästan utan anmärkning. M. Mann har ju en historia av att stämma folk som är obekväma. Jag har inte sett att han gjort det i samband med publiceringen av dessa e-mail. Läs mailen och ta en funderare på om det är någonting som dessa gossar har sagt eller säger angående klimatet som ni kan gå i god för. Att de och deras ”elever” överhuvudtaget finns kvar i den vetenskapliga hanteringen av klimatet får mig att känna att klimatfrågan är outstanding när det gäller avsteg från den vetenskapliga attityden. Den skada det gör för förtroendet är oöverskådligt.

  Tom Wigley läxar upp andra ”klimatforskare”:

  http://www.assassinationscience.com/climategate/1/FOIA/mail/0880476729.txt

  M. Mann, P. Jones, K. Briffa:

  http://www.assassinationscience.com/climategate/1/FOIA/mail/1132094873.txt

  John Costella skrev en bok: The climategate emails.

  Ni hittar mailen på nätet.

 32. Anders

  #25 Kent. Såvitt jag kan utläsa klev Du sent på onsdagskvällen den 2 november 2022 in här på KU med buller och bång (i detta inlägg ”Dårskapen vägar”) och har sedan dess varit extremt aktiv. Varför undrar nog många fler än undertecknad, som inledningsvis hälsade Dig välkommen såsom varandes en ”frisk fläkt” som kunde inspirera till goda diskussioner.

  Nu är jag allt mer nyfiken på vem du egentligen är och varför du är så aktiv just nu? Vilka är Dina bevekelsegrunder? Med tanke på vad Du redan under tre dygn hunnit få ur Dig anser jag att Du är skyldig oss pålästa kunniga klimatrealister en hel del förklaringar av sociologisk art. Vem är Du och varför drar Du igång en sejour här och nu? Jag ber Dig inte avslöja Ditt namn eftersom jag värdesätter anonymiteten själv.

  Att det finns starka drivkrafter bakom Din verksamhet här kan anas bakom detta Ditt (som jag uppfattat) inledande och mest känslosamma inlägg. Varför använde Du annars så respektlösa formuleringar? Tar några exempel här (mina VERSALER eftersom jag inte kan göra understrykningar i web-editorn)

  ”Dock finns det många NOLLLOR som inte nöjer sig med att värdera utan ger sig på att GRUNDLÖST ifrågasätta vetenskapen eftersom de egentligen inte vill stå för att DE TYCKER ATT DET ÄR BRA OM DET BLIR MAT- OCH VATTENBRIST I VÄRLDEN.”

  ”En del LALLARE hävdar att vetenskap handlar om själv ifrågasättandet vilket inte är helt rätt. Ifrågasättande med vetenskapliga argument – ja självklart! Ifrågasättande utan vetenskapliga argument – nej, utbilda dig om du inte förstår ämnet.”

  Finns Du någonstans inom miljöpartiets eller naturskyddsföreningens hägn? Har Du kopplingar till de aktivistiska agronomerna Svante Axelsson, Mikael Karlsson eller Johan Rockström? Uppenbarligen har Du stora visioner, vilket i och för sig ändå hedrar Dig. Men är Du den fria forskningens apostel eller finns det politiska krafter bakom Dina skriverier?

  PS. Försök nu inte med det klassiska retoriska mothugget att anklaga mig eller andra här för att ha kopplingar till oljeindustrin! Vi är blott ett gäng fria själar med fäbless för siffror, stora mängder av uppmätta data och rationella analyser därav. DS

 33. fredrik nord

  det är lätt att ha åsikter om demonstrationer och civil olydnad när det gäller människor med andra åsikter än de man själv håller sig med – det lär bli ett annat ljud i skällan när det är de egna åsikterna som får jurisiska påföljder när de inte uttrycks på ett sätt som behagar makten…

 34. foliehatt

  fredrik nord, #33,
  utveckla gärna. Vad menar du mer specifikt?

 35. foliehatt

  Anders, #32
  du skrämde bort Kent…