Dagens länkar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Det är ju verkligen ironiskt att just RealClimate  ska hänvisa till en video och artiklar som visar att de människor som har mest fel är de som har minst förmåga att inse det.

  2. Fredrik L

    Umeå flygplats noterade lägsta junitempen sen 1894 i natt: minus 3,5 grader. Säger egentligen inte så mycket, men hade det varit den varmaste junitempen sen 1894 så hade det varit ytterligare ett bevis för AGW, såklart.

  3. Det är säkert bra att någon granskar ismätningarna, även om jag tycker att det kan bli lite väl mycket hårklyverier. Det enda som den ”retroaktiva” isen bidragit med är att det uppenbarligen smält bort mera is än vad man trodde. (Gäller alltså Nansen, NSIDC har visst använts som referens.)
    Att isutbredningen var något större i april – maj saknar dessvärre betydelse nu. Av satellitbilderna över Arktis att döma, får jag intrycket, att såväl nordost- som nordvästpassagen kommer att öppnas redan i juli månad. Hur det går med resten av istäcket är nog tveksamt.