Bli medlem i Stockholmsinitiativets vänner

Stockholmsinitiativet har nu bildat en vänförening i vilken du kan bli medlem och på så sätt stödja Stockholmsinitiativets verksamhet. Ett års medlemskap kostar 300 kr. Varje medlem kommer att få skriften ”Handbok för klimattänkare” samt ett regelbundet nyhetsbrev om vad som sker inom initiativet och vänföreningen.
Jag uppmanar er alla att stödja Stockholmsinitiativet med ett årsmedlemskap. De medel som samlats in kommer att användas för att anordna ett halvdagsseminarium under Almedalsveckan. Tiden för seminariet blir tisdagen 30 juni kl 13-16. Mer info om detta kommer.
Om du vill bli medlem i Stockholmsinitiativets vänner kan du betala in 300 kr på bankgironr 403-9277. Glöm inte att ange ditt namn och din epostadress vid betalning!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Uppsalainitiativet sprider sina synpunkter om Stockholmsinitiativet på Sveriges Radios miljöblogg Klotet.

 2. Anne Debeil

  Hej, Vi skulle gärna vara med och delta i Stockholmsinitiativet. Vi uppskattar the Climate Scam men uppskattar säkert lika mycket Fred Goldberg’s jobb. Sa är vi väldigt förvanade att Fred Goldberg inte nämns alls i ”Chill-out” . Sa vi tycker att det är väldigt synd att Stockholmsinitiativ och Fred Goldberg inte stödjar varandra. Vi förstar att det finns olika sätt att reagera, människor är olika. Det är bara bra. Vi, klimatrealister, är inte sa manga att vi kan strunta i samarbete. Sa vi maste samarbeta. Gärna klar svar. Med vänlig hälsning.  

 3. Anne D: Fred G är en god vän till alla inom Stockholmsinitiativet och vi har löpande kontakt. Anledningen till att han inte nämns i boken är att han inte bidragit med material. Det finns flera forskare i Sverige och övriga världen som förtjänar att omnämnas, men utrymmesbrist gör detta omöjligt. Därför har vi som författare prioriterat de personer som direkt hjälpt oss med texterna.

 4. Anne Debeil

  Hej, Tack för svar. Glad att höra ni samarbetar. Kanske Fred har inte bidragit till texten men varför citeras inte han  i bilaga 1,”Vilka är da dessa klimatrealister? ”Han är ju en svensk klimatrealist, den ende Svenske speaker  i Heartland Institute 2008 och 2009 och han blev tillfragad att arrangera klimatseminar i KTH 2006. Sa det är lite konstigt…Kanske ni glömde bara??
  mvh

 5. Anne D: Boken togs fram under stor tidspress och vi välkomnar synpunkter på sådant som kan ändras i kommande upplaga. Då kommer vi givetvis att gå igenom listan på personer som omnämns i bilagan och rätta till eventuella fel och ”minnesbortfall”. 🙂

 6. Anne Debeil

  Tack Maggie!!

 7. Inte för torrt !
  Inte gravallvarligt !
  Inte för akademisk !
  Va med Göran Persson ? 

 8. Peter

  Vad skall ni med 300 kr till? Ni har ju hela oljeindustrins pengar i ryggen!!  😉

 9. Gunnar Littmarck

  Jag tänker förssöka bli medlem i SI fanclub, men först ska jag rikta ett antal frågor till de sju experterna.
  Visst, de är troligen Sveriges bästa samlade på klimatvetenskap…men?
  Vad anser du Thomas, kan du med tänka ut frågor?
  Eller tog dina slut efter big oil, inteligent design,  slagruta och passiv rökning?

 10. Kjell_A Jönsson

  Stockholmsinitiativet är en god början.  Men det gäller att med små medel  sprida  för allmänheten enkla  budskap och  inte fastna i för många akademiska ”räknenisse-dueller”  även om  vetenskapliga fakta måste var grunden för arbetet.
  Självfallet blir jag medlem.
  Men basen måste breddas ytterligare.
  Kjell-A  Jönsson

 11. Torbjörn Hedqvist

  @Kjell_A Jönsson, jag önskar att det du skriver vore sant. Men jag tror inte det. ”Klimatfrågan” (tror jag) handlar väldigt lite om fakta och information om vad som är fakta. Inte om vad som är sant och falskt. ”Klimatfrågan” är en rent politiskt historia. Kanske tom mer än vad ”kärnkraftfrågan” någonsin varit. Vad vårt lands ledande politiker egentligen tror har jag ingen aning om. Däremot vet jag att det bland de nationellt beslutande finns en absolut övertygelse om att som politisk aktör måste man vara med i klimatoron. Att inte ifrågasätta IPCC och ”oponionen”. Se runt omkring. Varenda kommun har ett nåt slags program för att ”möta klimathotet”. Det går inte att möta detta med resonemang om vad vetenskapen egentligen säger, med rimlighetens evangelium etc etc.
  Ingen, ingen, ingen vet hur varmt eller kallt det är på jorden om hundra år. Ingen vet ens hur varmt det är i september i år. Metreologerna kan inte ens ge en rimlig prognos om hur det blir om två veckor.
  Själv har jag alltsedan ”klimatfrågan” kom på tapeten för några  tiotal år sedan. Jag är ganska gammal men fortfarande inte senil. Jag är men än normalt kunnig i matematik, kemi och kemi. Jag har arbetat många år med att göra modeller för komplicerade kemiska/fysikaliska processer och återkopplade system. Från matematiken vet jag vad som krävs av mätdata för kunna dra några som helst slutsatser om en eventuell framtid. Vad som krävs av mätdata för att de överhuvudtaget skall vara användbara i modellsammanhang. Observerbarhet kallas det (eller kallades det i alla fall). De observationer (dvs mätdata som finns vad gäller klimatet på jorden är fullständigt värdelösa i matematisk mening. Mitt arbete/min erfarenhet av matematiska modeller säger mig att de klimatmodeller som används för att prediktera klimatet om hundra år är fullständigt värdelösa. Ur logisk/matematisk synpunkt är det dessutom löjligt att observera ett enstaka objekt (och ännu värre när observationerna är tvivelaktiga) och sedan påstå att den modell (dvs egentligen en anpassning av några matematiska samband till mätdata) man gjort kan användas för att säga någonting överhuvudtaget om vad som gäller framåt i tiden. Det som vissa ”klimatmodellerare” tar som intäkt för modellernas giltlighet, dvs att de stämmer bra med hur det varit, är ur matematisk synpunkt ett ”singulärt” argument. Singulariteter är ondsinta.
  Själv har jag ingen som helst uppfattning om hur klimat kommer att förändra sig. Däremot är jag fullständigt övertygat om att det ändrar sig. Det har det alltid gjort. Så varför skulle vår lilla tid på jorden vara annorlunda?
  Min uppfattning är alltså:
  1. Tillgängliga observationer är säkert bra men duger bara som samtalsämne. Inte för att göra predikeringar.
  2. Matematiska modeller som beskriver klimatet är inte bättre än metreologiska prognoser.
  3. Många av de begrepp som cirkulerar, tex jordens medeltemperatur, saknar mening.
  4. Hela ”klimatfrågan” är en politisk konstruktion och kan inte mötas i ”diskussion”, möjligen i ”debatt” men framförallt genom demagogi.