Coronakris – och sedan (II)

I Coronakris – och – sedan (I) väcktes frågan om att på bästa sätt möta SARS-CoV-2 epidemin (covid-19). Försvaret mot epidemin måste göra mer gott än ont och bädda för att vi kan landa tryggt när eländet är över. Orosmolnen var och är dock flera, inte minst för att det redan i mars fanns många klimathotsaktivister, som ivrade för att samhällets mobilisering inför covid-19 skulle bli förebild för att mobilisera inför klimatkrisen, (länk 1).

Nu ytterligare ett antal månader in i krisen är det väl så angeläget att gräva vidare kring dessa funderingar. Hur ska samhället kunna bemästra denna pandemiska smitta, som särskilt hotar oss äldre? Matt Ridley, ”den rationella optimisten” m.m. är väl insatt i frågan och diskuterar regelbundet kring den på sin blogg, där man även kan få inblick i hans författarskap och debattinlägg i det brittiska parlamentet, (länk 2). 25 april publicerade han artikeln The contenders – and challenges – in the race to cure Covid, ”Utmanare och utmaningar i kampen om att bota Covid”, (länk 3). Han menar samhällets svar på denna virusepidemi är tämligen medeltida. I gamla tider var karantän det enda sättet, som människor kunde försvara sig på mot farsoter – precis som med dagens pandemi.

Läkemedelsindustrin kan i dagsläget inte leverera försvarsutrustning i kampen mot detta tidigare okända virus. Det kommer att ta tid att få fram ett specifikt vaccin, som skyddar mot covid-19. Men, finns det inga för allmänheten överkomliga och lindrande botemedel, som man kan ta till när man blir smittad?

Ridley diskuterar kring några kända kandidater. Två av kandidaterna debatteras i media:

Remdesivir används i USA för patienter, som är döende. Det är inte särskilt intressant eftersom det troligen bör tas tidigt under infektionen och då är det inte lockande, eftersom det introduceras intravenöst och dessutom ger en del obehagliga bieffekter.

Malariamedicinen hydroxiklorokin (HCQ) är däremot intressant. Franska studier visar att HCQ, särskilt tillsammans med antibiotikan azithromycin, kan fungera som en mildrande kur mot covid-19 och i laboratorieförsök verkar HCQ förhindra att celler infekteras av detta virus. HCQ tycks dessutom samarbeta med zink. Det finns trovärdiga rapporter, som säger att zink antingen stoppar virusreplikationen eller hjälper immunförsvaret att ta hand om viruspartiklarna. Om detta är riktigt skulle man kunna säga att zink fungerar som ett disinfektionsmedel i och bland cellerna. Kliniska erfarenheter visar även att zink förkortar vanliga förkylningar genom att på något sätt påverka replikationen av viruspartiklarna.

Kliniska observationer tyder alltså på att HCQ kan vara verksam genom att mildra effekterna av covid-19, men då måste kuren sättas in så snart man blivit smittad och dessutom är det viktigt att det finnas lagom mycket zink i kroppen. Allt för att hindra viruspartiklarna att få fotfäste! Har viruspartiklarna väl etablerat sig i cellerna är det risk att sjukdomen bryter ut med kraft.

Underskott på zink är vanligt förekommande bland äldre i väst och kan vara en bidragande orsak till att just äldre drabbats extra hårt.

valnötter

Det relativt sett billiga HCQ har debatterats livligt och verkar möta motstånd bland experter. Man kan fråga sig varför. Det har använts som malariamedel i decennier utan några allvarliga biverkningar och erfarenheten visar att en HCQ+ kur kan mildra covid-19s sjukdomsförlopp. Vad finns mer i vågskålarna, mer gott än ont?

Kina producerar Remdesivir i stora mängder, politiker i USA har intressen i produktionen och frågan blev politiskt glödhet när President Trump nämnde att han kurerar sig med HCQ i förebyggande syfte.

Den aktade medicinska tidskriften Lancet har bidragit till debatten genom att publicera en studie, som pekade på ökad dödlighet bland patienter, som kurerats med HCQ. Studien fick genast stor spridning och dök upp i GP 14 juni. Professor M. Gisslén från Sahlgrenska Universitetssjukhuset intervjuades om eventuellt samband mellan kosttillskott och Covid-19 och spred då uppfattningen att HCQ kan vara livsfarlig för patienterna. I en liten fotnot upplyste artikelförfattaren om att sedan intervjun gjordes har studien i Lancet dragits tillbaka på grund av misstänkt forskningsfusk.

15 juni beslöt USAs FDA (Food and Drug Administration) att inte längre tillåta användandet av HCQ vid allvarliga coronafall (emergency use). Artikeln säger samma sak som M. Ridley dvs att drogen inte biter på en patient där virusangreppet fått fotfäste, men den motsäger inte alls att drogen kan fungera preventivt och mildrande. Svenska dagbladet var ändå tidigt ute med nyheten om ”drogens död” och skriver redan dagen därpå: ”Det är inte rimligt att tro att de kända och potentiella fördelarna med dessa produkter uppväger deras kända och potentiella risker”. Det är ett citat från det amerikanska läkemedelsverkets vetenskapschef Denise Hinton om att de drar tillbaka godkännandet för att behandla coronapatienter med hydroxiklorokin och klorokin, (länk 4). Ännu ett exempel på normal och ensidig, politiserad journalistik.

Matt Ridley är i varje fall optimistisk inför möjligheten att det inom några månader finns testade behandlingar, som både är effektiva och säkra och sammanfattar blogginlägget med:

Om vi kan ta ett piller, som minskar symptomen innan man måste uppsöka sjukvård och på så sätt drastiskt reducera risken att dö i covid-19 då behöver vi inte vänta in ett vaccin för att kunna låsa upp samhället och utveckla flockimmunitet utan vaccin.

¤¤¤

Den svenska strategin med mild och partiell lockdown av oss sköra, som riskerar att drabbas hårdast av ett virusangrepp har debatteras och vi har blivit lovade en utvärdering kring frågan. Då bör politikerna hållas borta! Men hur är det med WHO?

WHOs hantering av covid-19 pandemin måste även den utvärderas och då ska WHO hållas borta enligt Ridley, (länk 5). Varför?

WHO misslyckades med att förbereda världen inför en pandemi. Sedan Sars och Ebola har denna FN-organisation mera arbetat med klimatförändringar, övervikt och tobak medan andra organisationer tagit hand om beredskap för epidemier.

När epidemin tog fart i Kina underskattade WHO officiellt dess betydelse och så sent som 14 januari i år meddelade WHO att preliminära resultat antydde att det inte fanns några tydliga tecken på att det nya Coronaviruset smittade människor emellan. Trots att Kinas ledning vid den tiden sedan länge känt till att det smittade människa till människa fick Kina beröm av WHO för sitt lyckade försvar mot Covid-19. WHO ger enligt Ridley intryck av att hellre ge rika länder reprimand för dålig mathållning och klimatförändringar än att oroa sig för pandemier. Ridley menar dessutom att det är en öppen hemlighet bland diplomater och hälsoexperter att WHO ”not fit for mission”.

Kunde WHO ha hindrat epidemin från att bli en samhällsomstörtande pandemi om de tidigt hade spritt korrekt information, hjälp till med samordning och distribution av skyddsutrustning och kanske till och med uppmuntrat användning av HCQ+ i förebyggande och mildrande syfte?

¤¤¤

Pandemin diskuteras livligt i våra medier, men de stora frågorna förbigås i stort sett med tystnad, inte minst den allra, allra största frågan kring covid-19, den om – och sedan.

Redan under mars månad fanns det många klimathotsaktivister, som förespråkade att samhällets mobilisering inför Covid-19 ska bli förebild för att mobilisera inför klimatkrisen. De orden hörs nu från hela västvärlden. Man kan fråga sig varför EU´s klimatlag och Stefan Lövens märkliga klimatkollegium fick liv just nu, när media är uppslukat av de närliggande konsekvenserna av covid-19.

Håller pusselbitarna till ”det nya normala” på att läggas på plats? Att döma efter Gretas sommarprat är svaret ett tydligt JA.

Paul Driessen´s artikel Green New Deal dress reheasel (generalrepetition) med alla sina länkar från den 8 juni ger en bred diskussion kring den frågan, (länk 6).

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2020/03/26/coronakris-och-sedan/

Länk 2 http://www.rationaloptimist.com/blog/

Länk 3 http://www.rationaloptimist.com/blog/race-to-cure-covid/

Länk 4 https://www.breitbart.com/politics/2020/06/15/fda-cancels-emergency-use-of-hydroxychloroquine-unlikely-to-be-effective-against-coronavirus/

Länk 5 http://www.rationaloptimist.com/blog/who-must-answer/

Länk 6 https://www.cfact.org/2020/06/08/green-new-deal-dress-rehearsal/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Det är tufft att vara i en riskgrupp. Samtidigt är jag mycket glad att jag slipper vara särskilt orolig för barnen.

  Blodplasma ifrån tillfrisknade patienter verkar bland det mest lovande.
  https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/lovande-resultat-for-blodplasmastudie/

 2. Thorleif

  Den som är äldre men som är helt frisk (dvs även inga inga dolda typiska välfärdsinflammationer i kroppen pga av fel kost och relativt svag fysik) och med intakt immunsystem och sina antioxidanta värden (vitaminer o mineraler) i balans behöver inte oroa sig. Punkt!

  När ska myndigheterna redovisa det verkliga läget kring pågående normal dödlighet? Här Sverige som SCB publicerat nyligen. Varför ingen debatt? Javisst har det funnits en viss tydlig överdödlighet i vissa länder men också människor som haft denna förutsättning. De har varit sjuka och utsatta.

  https://cornucopia.cornubot.se/search?updated-max=2020-06-16T10:01:00%2B02:00&max-results=5&start=15&by-date=false

  https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

  Vi kan inte ha övernationella kartiärorgan som finansieras med skattemedel och som samtidigt låter sig finanieras av förmögna grupper i samhället, typ WHO. När ska man lägga ner den fullkomligt misslyckade av EU tillskapade smittskydds-organisationen som förlagts till Stockholm? Varför gör inte media sitt jobb?

 3. Lars Bern har en del synpunkter på att förebygga covid-19 t.ex. https://anthropocene.live/2020/06/20/c-vitamin-raddar-liv-vid-covid-19/

 4. Lasse

  Dexametason. (P1 nyss)-Nytt hopp!
  Behandlingsstudier pågår.
  Det vore väl konstigt om vi inte lärde oss något under denna epidemi.
  En sak som vi borde lärt oss är att modeller behöver valideras mot verkligheten.

  Själv knaprar jag D vitaminer och tror på det. Sackaros effekt eller ej?

 5. Bim

  Tack Ann.
  På pricken som vanligt. Väldigt bra länkar.
  Varför WHO inte längre är att lita på, är väl intimt sammankopplat med klimatpolitiken. De använder samma knep som klimathotargänget. De använder populära kändisar som budskapsspridare. Vad dessa kändisar kan och förstår betyder ingenting huvudsaken är att de predikar vad de blir tillsagda och betalda att göra.
  De är ju aldrig involverade i diskussioner om orsak och verkan, de är fortfarande skådisar som hittat ett enkelt sätt att bli förmögna.
  Jag har sett de (tillsynes busar som gick på en kanadensisk journalist i Stockholm ) som bevakar Greta så ingen frågvis journalist kommer i närheten av henne. Det skulle ju spräcka hela hennes budskap genom att avslöja okunskapen.
  Al Gore, Johan Rockström, Pär Holmgren gör ju precis likadant. Pär vägrade ju en debatt med akademiker. Han pratar gärna strunt med redan frälsta men inte med någon som kan ämnet.
  Dessutom börjar de stora grabbarna inom Google och alla andra storspelare på nätet svika sina kunder genom censur. Det är ju just på nätet som den verkliga diskussionen äger rum.
  Stryper de nätet så kan ju Google, Youtube och de andra snabbt hälsa hem. Så deras agenda är ju ganska obegriplig.
  Tack igen Ann och alla ni andra på bloggen som gör ett förnämligt arbete.

 6. Det effektivaste i dagsläget är väl att minska smittspridningen i Sverige. FoHM kritiker t.ex. Björn Olsen föreslår att man ska utöka provtagningen, smittspåra, låta hela familjen till en smittad vara i karantän och införa krav på munskydd i kollektivtrafik och affärer. WHO rekommenderar detta och de flesta läder med låg smittspridning gör det också.

 7. Daniel Wiklund

  Tack för en mycket intressant tråd, som vanligt. Man kan ju undra om det hade varit nån skillnad på corona virusets spridning om inte WHO med sin väl tilltagna budget funnits. Det finns ju två som har svar på alla frågor, Lena H och Ann L. Dom är fantastiska på att svara på frågor, trots att deras kunskap är mycket bristfällig.

 8. Rolf Mellberg

  Tack Ann, mycket intressant angående den sjukt politiserade frågan om klorokin. Sjuk inte minst för den oerhört hårda – och fullständigt inkompetenta – vinkling som MSM svarat för. Om det nu fanns ett billigt läkemedel som kunde hjälpa var det helt ointressant, men att ha ett slagträ i debatten mot Trump var guld värt för många journalister. Men Remdesevir fick massiv reklam av media, en medicin med rätt ringa effekt. Som om alla journalister stod på Gileads lönelista. Här går tankarna till Lars Berns ”hatkampanj” mot Big pharma.

  Dock tror jag nog att HCQ nu har visat sig vara ganska verkningslöst.
  https://www.statnews.com/2020/06/17/who-drops-hydroxychloroquine-covid-19-clinical-trial/
  Att använda det helt profilaktiskt kanske har en viss effekt, men Corona.-viruset påverkar bl a hjärtat vilket även HCQ gör så det blir kanske en olycklig kombination som inte blir fallet i andra fall där HCQ funkar med små risker för hjälrtat. HCQ kan möjligen göra comeback och då ingå i en ”brygd” där annat kompenserar för dess hjärteffekter. Lite som HIV, där vaccin fortfarande inte finns.
  Hur som helst anser jag att den behandling som är mest intressant numera är den som EVMS och Paul Marik tagit fram, den innehåller dels en massa Intravenöst vitamin C men även kortikostereoider samt en del annat, som koaguleringshämmande medel. Jag tror att bakgrunden till denna behandling ligger ca 3 år tillbaka i tiden då man ansåg sig har tittat ett sätt att rädda ”dödsdömda” patienter med blodförgiftnings-chock. (Sepsis)
  https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/EVMS_Critical_Care_COVID-19_Protocol.pdf

 9. Thorleif

  Den är nog en skandal hur våra gamla behandlas. Instängda och med långsiktigt ”dödlig näringsfattig kost” (på sina håll!). Ut med de gamla så att de får sol och frisk luft och få dem att andningsträna sina celler (året runt). MEN för detta finns inga pengar och personal? Sitter det gamla människor orörliga och sakta dör inom äldreomrorgen? En del påstår det! Lätta offer för virus som inte ens märks hos friska personer.

  Hur många av deras mediciner borde avslutas? Får de kontinuerliga kosttillskott? Och hur kan deras barn stödja deras hälsa? Och i vilken omfattning sker det?

  Dags för en riktig genomlysning med en Äldrekommission (och utan en s.k enmansutredning med dunkla motiv och begränsningar).

 10. Ann lh

  # 6 Lars-Erik Bjerke, ”det effektivaste i dagsläget är väl att minska smittspridningen i Sverige”. Jag har i min, i och för sig paradisiska karantän, men dock karantän funderat fram och tillbaka på detta.
  Det låter ju bra att minska smittspridningen, men vi blir ju inte av med denna pandemi för det. ”En kan inte för olycka fly”, sa min gamla kloka moster och tog livet med ro under sina 95 år. Vaccin eller flockimmunitet är väl det enda som återstår om vi inte ska förbli i karantän för resten av livet.
  Nu tycks de friska i arbetsför ålder bli ett slags offeranoder för att bidra till att ”vi” kommer allt närmre flockimmunitet, ungefär som vid vilken influensa som helst.
  Vi sköra i våra respektive undantag har bara att tacka och sköta vårt uppdrag att hålla oss undan för samhällets bästa och hoppas att få uppleva även detta vaccin. Men, det blev allt lite aven käftsmäll att den viktigaste uppgiften plötsligt blev att just hålla sig undan.
  Eller?

 11. Ingemar Nordin

  Det är ju slående hur många inom just äldrevården (inklusive hemtjänst) som dör. Det är däremot ytterst sällsynt bland barn, unga och medelålders. Det är uppenbarligen så att välfärdsstaten i Sverige misslyckats totalt med att skydda de gamla som hamnat där. Och det finns bevisligen mycket kvar att göra på den fronten. Att fokusera på att få ned den totala smittspridningen i övriga samhället är slöseri och pengarna borde användas där de kan göra nytta.

  Norge, Danmark och Finland har helt enkelt haft en bättre beredskap och skött äldrevården på ett anständigt sätt.

 12. Bilden av Sverige förändras allt snabbare. Från att ha varit ett föredöme för stora delar av västvärlden reser nu allt fler länder frågetecken om hur det egentligen är ställt i Sverige.
  https://ledarsidorna.se/2020/06/sa-blev-sverige-en-postmodern-experimentverkstad/

  Ur ett medieforskningsperspektiv är Corona-krisen inte ett ointressant fenomen att granska. Krisen visar uppenbara likheter med migrationskrisen 2015. Där samma aktörer underpresterar i granskningen av regeringsmakten och samma aktörer driver opinion för att misstänkliggöra de som kritiserar regeringsmakten.
  https://ledarsidorna.se/2020/06/corona-krisen-och-media-same-same-but-different/

 13. Kaj Wahlberg

  Om FHM redan i mars hade infört tvingande åtgärder att bära munskydd och handskar i publika miljöer som affärer, tåg, bussar, tunnelbanor, köpcentra mm samt i äldrevården, är jag övertygad om att dödstalen i detta virus skulle vara betydligt lägre. När man går in i en affär idag är det nästan ingen som har munskydd. Vi som har det betraktas som ufon. Svenskar är naiva och litar på sina myndigheter utan att tänka själva. Här faller ett tungt ansvar på Folkhälsomyndigheten för dess slappa agerande. Frågan är om de inte borde kunna stämmas för medhjälp till dråp.

 14. #10 Ann Ih
  ”Det låter ju bra att minska smittspridningen, men vi blir ju inte av med denna pandemi för det.”

  Om man får ner smittspridningen, ungefär som i Norge, minskar inte bara dödligheten utan massor med människor slipper att bli sjuka och drabbas av följdsjukdomar som kräver lång kanske livslång rehabilitering t.ex. njursvikt med dialys. Förhoppningsvis lär man sig under tiden att behandla sjuka och om det går, som man tror, har vi kanske ett vaccin om ett år. Vi verkar ju bara ha ca 10 % av befolkningen som har antikroppar. Om vi väntar på att 60 % flockimmunitet kommer det att ta minst ett år med 6 * 5000 = 30 000 döda och kanske 150 000 som efter intensivvård kräver långvarig rehab.

 15. jensen

  Den största skandalen: Att äldre på vissa äldreboenden, vid misstanke på Covid 19 , slentrianmässigt, ordineras palliativ behandling.
  Vad jag förstår från Socialstyrelsen skall dylik behandling regelmässigt föregås av undersökning och samfälld bedömning av två läkare och noggrann information och godkännande av anhöriga.
  Omvittnat är att ibland sker palliativ behandling enbart efter telefonordination. Absolut kriminellt.

  Att påstå att samhälleliga åtgärder mot Covid 19 skulle utgöra skolexempel på klimat-katastrof-åtgärder är väl synnerligen bedrövligt.

  Att censurera , icke polititiskt korrekt , bloggverksamhet får anses som fult angrepp på yttrandefriheten.

  https://wattsupwiththat.com/2020/06/21/alex-epstein-interviews-naomi-seibt-on-her-fight-against-the-german-government/

 16. #10 Ann Ih
  ””Det låter ju bra att minska smittspridningen, men vi blir ju inte av med denna pandemi för det.”

  Enligt FoHM ligger smittspridningstalet R strax under ett och antalet smittade sjunker mycket långsamt. Om man kan minska det till 0,5 d.v.s. att en smittad i snitt bara smittar 0,5 personer minskar antalet smittade till hälften efter en vecka, till 0,25 personer efter två veckor o.s.v.

 17. Ingemar Nordin

  Lars-Eric B #14

  ”Om man får ner smittspridningen, ungefär som i Norge, minskar inte bara dödligheten”

  Har du något stöd för detta? Du sätter smittspridning i samhället i stort (vilket jag ser som nästan irrelevant) lika med dödligheten (vilken nästan uteslutande sker bland äldre i äldrevården). Att ta ned smittspridningen i hela samhället, exempelvis genom en lockdown och en allmän testning, är oerhört kostsamt och ineffektivt jämfört med att satsa rejält på att hålla bort smittan från äldrevården.

 18. mattias

  #14
  Håller med om att över tid lär vi oss att behandla sjukdomen bättre med tex. dexometason, blodplasma, propplösande behandling etc.

  Problemet med antikroppstester är att vi inte vet hur immuniteten ser ut. Det är inte säkert att alla som genomgått en covid-19 infektion (särskilt milda varianter) utvecklar antikroppar överhuvudtaget. Det är fullt möjligt att med ett fungerande T försvar bekämpa infektionen utan att antikroppar bildas (bara B-celler bildar antikroppar inte T celler).

 19. När det gäller klimat har många av oss på KU viss kunskap. När det gäller covid-19 har vi bara ”tro”.
  Jag tror alltså att ”dosen” har en stor betydelse. De som haft små doser kanske inte får IgG antikroppar, men de har, tror jag, ändå ett visst skydd. Utan riktiga antikroppar kanke man inte klarar en stor dos, men för varje gång man får i sig ”lite virus” ökar chansen att klara en lite större dos nästa gång.

 20. Lasse

  #19 Sten K
  Denna bristande ”kunskap” delar vi med en stor del av dem som är satta att bekämpa denna epidemi.

  Det saknas inte heller moraliska undertoner som självsäkert säger ditten och datten och anklagar andra för att ha döden som mål, andras död.
  Ödmjukheten för egna brister kompenseras i moralisk övertygelse om andras tillkortakommande.
  Likt naiva klimatalarmister som vet det onda som sker på grund av fossila utsläpp utan att beakta det goda som sker samtidigt. Det kan vara värt en del att ha ett öppet samhälle med tillgång till fossila källor.

 21. # 17 Ingemar Nordin,

  ”Du sätter smittspridning i samhället i stort (vilket jag ser som nästan irrelevant) lika med dödligheten (vilken nästan uteslutande sker bland äldre i äldrevården).”

  Av de ca 5000 döda är 146 mellan 50-59 år, 358 mellan 60-69 år och 1105 mellan 70-79 år. Den övervägande delen som vårdats i respirator är mellan 50 och 69 år 1032 personer.
  Björn Olsen föreslår i dagsläget, som jag skrev, att smittspåra, låta hela familjen till en smittad vara i karantän och införa krav på munskydd i kollektivtrafik och affärer. Det kostar väl knappast stora pengar. Det kostar mycket pengar att ha många arbetsföra sjuka veckovis också.

  Norge har inte haft så mycket mer lockdown än vi- folk har jobbat och kollektivtrafiken har varit igång. Skolor och dagis stängde, fast de är tveksamma till den åtgärden nu.

 22. Hur mycket handlar ”alla dagens debatter” om att skrämma ”alla människor världen runt” till att acceptera ett auktoritärt styre?

 23. Ingemar Nordin

  Lars-Eric B #21

  Jag vet bara från släkt och vänner som jobbar inom äldrevården, samt från norska tidningar, att de var väldigt snabba med skyddsutrustning och besöksförbud i Norge. I Skåne var de också ganska snabba (med vissa undantag). I Stockholm var det illa. I Italien blev både vanlig vård och äldrevård helt tagna på sängen. Detta kan ju ha en del att göra med dödssiffrorna.

 24. Ann lh

  # 16 Lars-Eric B, såvitt jag förstår vill FHM se till att öka immuniteten hos den del av befolkningen som klarar av att gå igenom en covid-19 omgång.
  Jag undrar hur t.ex. Danmarks statsledning resonerar. De stängde ner landet och skyddade därmed landet från import av ny smitta och tycks ha lyckats med det. Men, vad händer nu när de släpper ut befolkningen ur landskarantänen, en befolkning som inte fått risken/möjligheten att bygga upp ett naturligt försvar mot denna epidemi/pandemi? Återigen, ”en kan inte från olycka (epidemin/pandemin) fly”.
  Jag begriper inte varför de låter sin befolkning som inte getts möjlighet att bygga upp en immunitet mot covid-19 att åka till Sverige.

 25. Ann lh

  # 22 Sten K. Samma undran här! Greta var tidigt med på det tåget till exempel. Lyssna på Greta!

 26. Mats Kälvemark

  Vi är 10,3 miljoner invånare i Sverige idag. 2,7 miljoner är 65 år eller äldre. (26%)
  De som företräder oss i Sveriges riksdag är 349 ledamöter. Av dem så är 7st (2%) personer äldre än 65.
  75% är 55 år eller yngre. Det förklarar hur vården av äldre har kunnat nedprioriteras så till den milda grad till förmån bl.a. för besatt och verkningslös jakt på koldioxid och idiotiska klimatsatsningar med skattemedel. Många har ju inte haft förmånen att gå i en riktig skola och ändå mindre lärt sig kritiskt tänkande.

 27. Håkan Bergman

  Nu är det ju liten vits med att kräva munskydd när det inte finns billiga såna i mängder. Nu har jag själv lyckats roffa åt mig munskydd så att jag kan använda ett par tre stycken i veckan under det lite drygt närmaste året och under den tiden lär det komma billigare i massor. Som det är nu verkar många återanvända dem, man tar av det och viker ihop det snyggt och prydligt och stoppar ner det i en ficka eller väska, med bara händer! Hur tänker man då ?

 28. L

  I Frankrike har vi redan ett permanent undantagstillstånd med undantag, allt sedan de islamistiska terrordåden för några år sedan. Många bedömare här tror att vi nu kommer att få ett permanent utegångsförbud med en lista undantag. Som utvecklingen nu ser ut verkar det troligt, det vill säga att vi går från att allt som inte är förbjudet är tillåtet, till att allt är förbjudet utom det som uttryckligen är tillåtet. Därefter är det inte långt kvar till att allt antingen är förbjudet eller obligatoriskt.

  Om HCQ är verksamt mot Covid 19 eller ej är svårt att bedöma för en lekman, men det borde vara helt uppenbart för var och en, att det är Trumps positiva uttalande om ämnet som orsakat motståndet.

 29. Daniel Wiklund

  Martin Seligman (psykolog) har skrivit boken ”Det optimistiska barnet”. Han hade Jonas Salk som idol, han med poliovaccinet. Han träffade Salk 1984, då var Salk skrämd över den hjälplöshet som många barn hade. Han funderade på hur man skulle kunna immunicera barn mot inlärd hjälplöshet. Då fick Seligman idén om att skriva boken det optimistiska barnet. Där beskriver han en praktisk konkret handlingsplan för att kommande generationers barn ska kunna vara klarsynt, ha framförhållning och självkänsla. En mycket läsvärd bok, speciellt nu när domedagspredikanterna finns lite överallt.

 30. #23 Ingemar Nordin,
  ”Jag vet bara från släkt och vänner som jobbar inom äldrevården, samt från norska tidningar, att de var väldigt snabba med skyddsutrustning och besöksförbud i Norge.”

  Dagens Arena skriver följande:
  ”I Sverige har omkring hälften av de som avlidit i sviterna av covid-19 bott på äldrehem. I Norge är den siffran 60 procent. I Danmark återfinns en tredjedel av dödsfallen i äldrevården. Marta Szebehely säger att det vittnar om att Norge och Danmark inte varit speciellt mycket bättre på att skydda sina äldre jämfört med Sverige, och att de stora skillnaderna i dödstal säger något om hur stor smittan är i samhället.”
  https://www.dagensarena.se/innehall/darfor-skiljer-sig-dodligheten-nordens-aldrevard/

 31. Lasse

  #27 Håkan
  Ja det kan man fråga sig.
  Eller också kan man ju försöka själv.
  Viruset överlever en begränsad tid på textil.
  Både på in och utsidan . Fast det hade varit mer optimalt lägga det i solen.
  Denna färgglada graf visar mer än de dagliga siffror vi får: https://adamaltmejd.se/covid/

 32. #24 Ann Ih,
  ”Men, vad händer nu när de släpper ut befolkningen ur landskarantänen, en befolkning som inte fått risken/möjligheten att bygga upp ett naturligt försvar mot denna epidemi/pandemi? Återigen, ”en kan inte från olycka (epidemin/pandemin) fly”.”

  FoHM har ju trott att de bygger upp immunitet hos svenska folket, vilket är ju det som prof. Björn Olssen m.fl. kritiserar. Det smittspridningstal R, som de anger i sina rapporter är fortfarande nära 1. Om vi nu efter 4 månader hade en hyfsat immunitet borde R- talet vara en bra bit under 1. FoHM har lovat att ge oss en bättre siffra på antalet immuna i Sverige under denna vecka. Jag gissade ju på ca 10 % i mitt första kommentar. VI får vänta och se.

 33. Daniel Wiklund

  Vi får väl trösta oss med att Sverige har väldigt gott om hållbarhetscoacher/utvecklare. Som väl har jobbat för ett hållbart liv. Uran dessa hållbarhetsutvecklare hade nog väldigt många fler drabbats av viruset. Men sen pandemin började har det varit ganska tyst om hållbarhet. Annars har det under det decenniet varit ett av dom mest använda orden av politiker, media och inte minst av planeträddarna.

 34. Lasse

  #32 Lars -Erik B
  FHM går väl på den nit som många andra gör-de ser på siffrorna som finns!

  Sverige ligger på en föga smickrande 57 plats med ca 38000 tester per miljon.
  Vi ligger på en 19 plats med ca 5500 smittade per miljon och på en 7 plats med ca 500 döda per miljon.
  14 % av alla som testas är sjuka
  Det går tio smittade på ett dödsfall. Eller?
  Det visar snarast att vi har testat färre än andra och antalet smittade kommer att öka när vi testar fler.
  Om man tror att 10% har immunitet efter 15 veckors pandemi så är antalet som är smittade 1 miljon/15 eller ca 66 000 dvs 10 ggr mer än vi har mätt upp.

 35. Daniel Wiklund

  #30 Lars-Eric B. Sverige har procentuellt färre döda på äldreboenden än Norge. Men Sverige har just nu totalt 5122 döda. Den 19/6 hade Norge ca 250. Hur man än räknar så är det väldigt många dödsfall i Sverige pga corona. Enligt Ann L så är vi världsbäst. Kan tolkas lite hur som helst.

 36. #34 Lasse,
  ”Om man tror att 10% har immunitet efter 15 veckors pandemi så är antalet som är smittade 1 miljon/15 eller ca 66 000 dvs 10 ggr mer än vi har mätt upp.”

  Vi har 10 miljoner invånare. Om vi har 10 % immunitet, som jag gissade, är antalet smittade 1 miljon.

 37. Ingemar Nordin

  LEB #30

  ”I Sverige har omkring hälften av de som avlidit i sviterna av covid-19 bott på äldrehem. I Norge är den siffran 60 procent.”

  Det där är ett dåligt argument som jag sett tusentals gånger. Det säger inget om den totala dödligheten. I Sverige är den skyhögt över Norges. Att ange det i procent av dem som dör i respektive land ger ett felaktigt intryck av att Sveriges äldrevård är bättre än den Norska. Det är den definitivt inte! Det du skall fråga dig är hur många som dör i Sverige jämfört med Norge och var alla dessa tusentals fler människor har dött i Sverige och varför.

 38. Thorleif

  @35 Dan Wiklund

  Statistik är och kan vara förrädiskt vid jämförelse.

  Jag undrar hur Norge diagnosticerar dödsfall? Covid-19 eller mer noggrannare efter den verkliga orsaken?
  Se WHO’s allmänna regel vid osäkerhet? Sverige följer garanterat WHO!

 39. #27 Håkan Bergman
  ”Nu är det ju liten vits med att kräva munskydd när det inte finns billiga såna i mängder.”

  WHO beställde en metastudie av 172 andra studier från många länder och på många språk vad gäller alla tre typer- ansiktsmasker med ventil, kirurgiska flerlagers och enkla enlagers. Den publicerades nyligen i The Lancet. Denna metastudie rekommenderade starkt munskydd även för allmänheten speciellt för Covid 19 och WHO rekommenderade därefter också munskydd där fysisk distans inte är möjlig.
  Varför inte föreskriva munskydd i kollektivtrafiken och i affärer i några av våra kommuner och jämföra smittspridningen med resten av Sverige, så får man svaret för svenska förhållanden i stället för att studera litteraturen i månader. Bättre tillfälle till forskning får man nog aldrig.
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext?fbclid=IwAR3fle40aAt4fxpdMuIaiEu3LQu5lsDUiWejtYZ3puGtb4MyRMOHwsCz5rM

 40. #37 Ingemar Nordin,
  ”Det du skall fråga dig är hur många som dör i Sverige jämfört med Norge och var alla dessa tusentals fler människor har dött i Sverige och varför.”

  Dagens Arenas och min poäng var ju inte att vi är bättre på att skydda våra äldre än Norge, tvärtom, utan att de skillnaderna i dödstal säger något om hur stor smittan är i samhället.

 41. Ann lh

  # 32 Lars-Eric B. Av någon anledning så svarade Du inte på det jag undrade över i # 24, vilket gick ut på att den danska befolkningen i sin lockdown inte getts samma möjlighet som den svenska att utveckla immunitet här och var. Vi lämnar den frågan åt framtiden, som kanske ger oss svaret. Det är nog alldeles för mycket gissningar och spekulationer och alldeles för litet underlag att bygga på nu.

 42. Daniel Wiklund

  Läser man alla Tegnells kommentarer om corona så blir man nästan åksjuk. Som att åka berg och dalbana. Absolut inget hållbart där. Det han sagt har i bästa fall hållit en dag. Tegnell fanns i ledande position även 2009. Då drygt 5 miljoner vaccinerades mot influensa. Och många fick den kroniska sjukdomen narkolepsi. Men Tegnell larmade inte, tyckte att hälsorisken med vaccinet var väldigt liten.

 43. Ingemar Nordin

  L-E B #40

  ”skillnaderna i dödstal säger något om hur stor smittan är i samhället.”

  Det är precis det här tankehoppet som jag ifrågasätter. Hur kommer smittan in på våra vårdhem och till de som har hemtjänst? Du gör ett antagande som är mycket tveksam med tanke på hur dödstalen skiljer sig mellan regioner och kommuner här i Sverige.

 44. Daniel Wiklund

  WHO har med sin enorma budget inte bidragit till att minska smittan mer än ytterst marginellt, om ens det. Dom håller mest på och räknar, under tiden dör folk. Men med Ann Linde och Lena H i spetsen så kan det bara gå bra, i varje fall om dom själva får uttala sig. Dom är ett hot mot den svenska folkhälsan.

 45. Thorleif

  @18 mattias

  Håller helt med dig om detta!

  T-celler misstänks (teori) även ha ett långtidsminne (immunitet) vilket kan ha betydelse varför många inte alls reagerar mot viruset. Alltså replikeras inte viruset här (släpps inte in i celler) vilket i sig innebär att immunförsvaret inte behöver agera ”aktivt” eller att antikroppar bildas. Kan vara fallet då en del av våra dåliga tester utvisar smitta (rna-sekvenser hittade i blodet) eller s.k asymptomatisk sjukdom!

  Ev kan också våra exosomer reagera och agera städgumma i de områden dit ett virus söker sig (cellernas receptorer).

  Testerna (blodprov) visar ju inte att några celler penetrerats såvitt jag förstår (dvs baea smitta men ej symptom)! Tester som skrapar loss cellmtrl (t.ex i övre luftvägar) söker fortfarande efter rna-sekvenser. Inga elektron-mikroskops undersökningar görs som förr. SARS Covid-2 viruset har hittills inte helt isolerats från en människa och därefter injicerats levande celler eller cellmtrl (djur t.ex)? Om jag fattat det rätt har inte ens obducering av avlidna skett för konstatering av virus som orsak till celldöd och därmed organbortfall (syrebrist t.ex). Uttryckligen förbjudet i USA såvitt jag fattat eller ivf ej rutin eller stickprov.

  Man måste mao ner ”djupt” i kroppen för att ta cellprov och därefter titta i elektronmikroskop.
  En vanlig förkylning (coronavirus) kan utlösa reaktioner (lunginflammation) hos försvagade. Har man även sars-virus kan det utlösa starkare immunresponser och till sist sepsis.

  Man verkar fortfarande veta allför lite om sjukdomsförloppet och man är ganska ovilliga att lägga fram bevis tycker jag. Att Sars Covid-2 har betydelse är dock klart. Jag önskar t.ex veta förekomsten av olika vacciner (t.ex mot influensa) hos de som avlidit eller drabbats illa i ”covid-19? Ivf om det gjort skillnad. Inget är uteslutet! Vi har en mängd virus i oss naturligt så vad är smitta?

 46. #41 Ann Ih,
  ”Av någon anledning så svarade Du inte på det jag undrade över i # 24, vilket gick ut på att den danska befolkningen i sin lockdown inte getts samma möjlighet som den svenska att utveckla immunitet här och var.”
  Jag tycker nog att det framgår av mina kommentarer att jag tycker att låta smittan sprida sig i samhället är ett alldeles för högt pris att betala i döda, kroniskt sjuka och långvarigt mindre allvarligt sjuka för att hittills få en så liten immunitet i befolkningen så att den knappt påverkar R-värdet. Hur många som har immunitet i Sverige får vi förhoppningsvis reda på denna vecka.

 47. Fredrik S

  Utrikesminister Ann Linde påstod i tysk tv, DW, att det är privatisering av utförande av vården som är orsaken till Sveriges höga smittspridning på äldreboenden.

  Undrar vad tyskarna tänkte som har ett system som bygger till stor del på privata utförare och vars äldrevård är vida överlägsen vårt duktiga land.

  I Tyskland är ju sjuk- och sjukvårdsförsäkring är obligatorisk . Sjukvården där sjukvården är integrerad i två olika försäkringssystem, den lagstadgade offentliga och den privata sjukvårdsförsäkringen. Den lagstadgade försäkringen drivs av mer än 200 konkurrerande sjukkassor, vilka är icke-statliga lagreglerade organ. Vården utförs genom en blandning av privata och offentliga vårdgivare, med stor fördel privata utförare, vilka dessutom ökat genom åren.

  Har vi då en dåligt påläst minister eller bara frustrerad med dålig tajming?

  Eller har vi en kass regering och myndigheter som inte kan kan sköta sitt jobb?

  Eller har vi ett kasst system?

 48. Håkan Bergman

  Lars-Eric B. #39

  Vi har ju politiker och byråkrater som bara känner till två procentsatser, 0 och 100, verkligheten ligger alltid nånstans däremellan och är därmed ointressant. Men viktigast för all skyddsutrustning är att den finns och finns lätt tillgänglig hela tiden. Så funkar väl skött företagshälsovård och arbetarskydd, hjälpmedel och skyddsutrustning finns i överflöd och lätt tillgänglig hela tiden.

 49. Nu har våran utrikesminister kommenterat sin katatrofala intervju. Där hon försvarade Sveriges corona strategi. På ett arrogant och nonchalant sätt. Hon tycker att hon kanske kunde varit lite mer kvinnlig. Säger ministern i världens första feministiska regering. Kommentar överflödig. Hon är definitivt inte kvinna (eller man för den delen) för sin post. En ren katastrof. Undrar på vilka meriter hon blev utrikesminister.

 50. Robert Norling

  Är det någon som hört något mer om nikotinets roll som symtomlindrare.
  Borde väl kunna gå väldigt snabbt att få fram statistik på hur verksamt det svenska snuset är.
  Förövrigt så vill jag tillägga i corona-debatten att jag tycker det är bedrövligt hur illa svenska myndigheter sköter sina uppdrag.
  Men FHM, MSB och Socialstyrelsen med flera har väl blivit lika politiserade som SMHI.
  Tusentals människor som har ägnat alldeles för mycket av sin tid på en massa trams.

 51. Fredrik S

  Daniel Wiklund #49

  ”Politicians are like diapers, they need to be changed often, and for the same reasons” påstods Mark Twain ha sagt fast det är nog lite falskt.

  Men vem som än sa det var något på spåret.

 52. Ingemar Nordin

  L-E B #46

  ”Jag tycker nog att det framgår av mina kommentarer att jag tycker att låta smittan sprida sig i samhället är ett alldeles för högt pris att betala”

  Det hade ju varit intressant att höra vilket alternativ du har, och hur du menar att du kan bli av med epidemin?

 53. Eilif Hensvold

  Coronakris och sedan. Vår försvarslinje ligger djupt nu, förutom hårda strider vid äldreboendena har vi tvingats retirera till
  1. ”det finns många länder som har fler döda än vi”, Stefan Löven, Ann Linde, Anders Tegnell ( hmm, många och många, vi gick om Nederländerna och Irland för ett tag sen, nyligt Frankrike, och jaktar nu vidare på Italien, GB, Spanien och Belgien)
  2. ”de andra länderna, även grannarna och Tyskland, myglar med siffrorna”
  3. ”de som inte dött i de andra länderna kommer ju ändå att dö – vänta bara” (så sant som det är sagt, nog dör de också så småningom)
  4. ”det dör ju ändå så många i annat elände, covid 19 är bara en krusning på ytan” (också så sant som det är sagt)
  Ett djupt försvar. Jag håller med, citat engelsk betraktare,
  ”In any case, the most instructive phase of Sweden’s approach may lie ahead: “It will be interesting to find out whether they can respond now, or whether they’re going to keep going with a strategy that seems like it’s not working,” … .

 54. Enligt statistik för det totala dödsfallsantalet från SCB ( Jan – Maj ) , så har vi i Sverige lägre dödsfallsantal per 100 000 inv än samtliga år mellan 1980 -2009 . Vi ligger ungefär på samma nivå som 2010 . Där efter har det varit både sämre och bättre år än i år . Det är ju väldigt märkligt tycker jag .

 55. tty

  #22

  ” en befolkning som inte fått risken/möjligheten att bygga upp ett naturligt försvar mot denna epidemi/pandemi?”

  Det finns INGEN befolkning NÅGONSTANS som har något sådant försvar. Inte ens i de värst drabbade områdena har mer än en minoritet antikroppar.

  #27

  ”Som det är nu verkar många återanvända dem, man tar av det och viker ihop det snyggt och prydligt och stoppar ner det i en ficka eller väska, med bara händer! Hur tänker man då ?”
  Det kan man mycket väl göra. Man skall undvika att röra vid andningsskyddets utsida med fingrarna, men om munskyddet får torka ett par dygn, gärna i direkt solljus, kan man mycket väl återanvända det. CoV-2 virus har ett lipidlager som absorberas av mjuka material och när det är borta inaktiveras viruset snabbt.

  Och det är visserligen illa att få virus på fingrarna, men om de kommer från ett andningsskydd hade alternativet varit att ha dem i lungorna istället. Och det tar ca 10 sekunder att lära sig att ta av sig skyddet på rätt sätt.

 56. Thorleif

  @39 Lars-Erik Bjerke

  FHM måste veta vad de pratar om när de icke rekommenderar munskydd. Antingen är man konspiratorisk och tror att de inte gör det för att målet med den svenska strategin är flockimmunitet så snart som möjligt med reservation för sjukvårdskapacitet.

  Munskydd som har hög täthet är i högsta grad olämpligt att bära en längre tid pga t.ex brist på syeupptagning och ventilation av CO2 (särskilt dåligt för äldre etc). Tätheten betyder ändå ingenting då virus färdas på utandningsluftens vattenmolekyler. Större vattenansamlingar som hostande och dyl kan nog förhindra en del med det ska armvecket ta hand om. Annars är det väl som att stoppa mygg med vanliga utomhusstängsel!

  Studien du hänvisar till verkar inte vara mycket av bevis.

  ”Our search identified 172 observational studies across 16 countries and six continents, with no randomised controlled trials and 44 relevant comparative studies in health-care and non-health-care settings…”

  ”Face mask use could result in a large reduction in risk of infection (n=2647)”. Alltså 2647 personer av ca 25 tusen personer totalt i studierna. Notera att det rör sig om enkla observationsstudier utan t.ex kontrollgrupper etc.

  ”Robust randomised trials are needed to better inform the evidence for these interventions, but this systematic appraisal of currently best available evidence might inform interim guidance.”

  Vem finansierade detta: WHO

  Det står inte alls att denna studie rekommenderar munskydd. Det står däremot att fysisk distansering på 1 m eller längre stöds av nämnda metastudier! Så att trängas i t.ex kollektivtrafiken är inte bra men det fattar nog alla.

 57. tty

  #54

  I själva verket stämmer överdödligheten i april och maj jämfört med 2015-2019 relativt väl med antalet rapporterade CoVID-19-dödsfall. Under april var överdödligheten klart större än antalet CoVID-19-dödsfall vilket tyder på ett visst mörkertal, under maj var överdödligheten däremot något mindre (ca 1600 mot 1800), men det är osäkert om dödlighetssiffrorna för maj är definitiva, uppenbarligen släpar rapporteringen kraftigt.

  Januari-mars är ju inte relevanta i sammanhanget.

 58. Ann lh

  Pandemin är en sak här och nu, men på längre sikt kan dess konsekvenser eller rättare sagt konsekvenserna av det stora stödpaketet, som nu verkar klappat och klart över huvudet på oss alla att bli än mer allvarliga.
  Vi kommer inte ifrån det och i det ligger krav på den gröna omställningen inbakat.
  Vart tog öppenhet, frihet och demokrati vägen?

 59. tty
  Varför är inte perioden Jan – Mar relevant ? Det fanns ju COVID 19 fall då också . Dessutom vet jag flera som var riktigt sjuka i säsongsinfluensan då .

 60. tty

  #56

  ”Tätheten betyder ändå ingenting då virus färdas på utandningsluftens vattenmolekyler. ”

  Ungefär som när en elefant åker rullskridsko då. Skillnaden i storlek och vikt är väl ungefär i propotion. Ett CoV-2 virus har en diameter av ca 120 nm, en vattenmolekyl ca 0,28.

 61. Kan inte påstå att tanken på den gröna omställningen gör mig grön av avund, snarare svart av ilska.

 62. tty

  #59

  Antal döda i CoVid-19

  januari = 0
  februari = 0
  mars = ca 200
  april = ca 2400
  maj = ca 1800
  juni (hittills) > 750

  Om man vill mäta överdödligheten i en epidemi får nog det tidsintervall då epidemin inträffar anses vara det mest relevanta.

 63. Håkan Bergman

  tty #55

  Jodå, jag tänkte också återanvända dom och hade en tom plastlåda med lock med gångjärn och ett enkelt snäpplås där jag kunde lägga ner den använda masken utan att röra själva filtret. Sen fick jag tag i fler masker och eftersom jag inte lär komma att använda mer än ett par tre masker i veckan är det inte lönt mödan för mig.

 64. tty
  Varför ökar då inte det totala dödsantalet perioden Jan – Maj ? Det kan ju inte vara så att alla andra sjukdomar och olyckor upphör p g a COVID 19 .

 65. tty

  #63

  Själv köpte jag bara några stycken (i början av februari, när jag insåg vartåt det lutade) eftersom jag inte ville hamstra. Något jag lugnt kunde ha gjort inser jag nu, för det var ju kineserna och inte den letargiska svenska vårdapparaten som dammsög landet på skyddsutrustning.

  Jag använder en förslutbar plastpåse.

 66. Ulf

  Man kan ju fortsätta prata på genom att använda selektiva fakta eller så tar man in helhetsbilden istället. Tar hänsyn till alla de fakta vi känner till.
  Fortfarande är det så att regionerna i södra Sverige som använt den svenska strategin gjort det med mycket stor framgång, även om vi bara håller oss till det absurt snäva perspektivet antal döda i covid 19. Tittar vi på helheten och tar in ekonomi, skadeverkningar på vuxna, barn och ungdomar som medeltida karantän medför, så är strategin i världsklass i dessa regioner. Det kan ingen förneka.
  Munskydd hur bra är det egentligen? Jag är övertygad om att vi skulle få en hel massa människor springande runt sjuka på stan. ”Ja men jag har munskydd så då kan jag gå ut fast jag har flera symptom på covid19”. Så nej inte så glad för det.
  Dessutom verkar det inte behövas, om man genomför andra behövliga åtgärder med lite jävlar anamma.
  Men som jag sagt flera gånger tidigare det räcker inte att ha en strategi, man måste genomföra den också. Om vi har en regering som direkt abdikerar ifrån allt ansvar och en myndighet som agerar segare än kola, ja då kan det bara sluta väldigt illa. För de regioner som struntade i regeringen och den sega kolan, har det hittills gått bra.
  Nu skall regionerna i söder testa, smittspåra och utrota viruset. Återstår att se om det fortsätter lika bra eller om allt bara var tur.
  Men så länge ingen har några som helst trovärdiga argument, som visar att det absolut inte fungerar minst lika bra, utan karantän av hela länder, munskydd etc, så finns det förstå ingen somhelst anledning att använda medeltida karantän, munskydd etc.
  Det är av största vikt att vi kan bekämpa det här viruset med civiliserade metoder. Karantän och tvång leder redan till långt fler döda än viruset. Men i dagens värld räknas bara döda i covid 19. Allt annat är ointressant. Strunt samma att vi förstör världsekonomi som sedan leder till svält krig och elände.
  Min prognos är att ingen politiker vågar stänga ner sitt land igen. Istället blir det i så fall mindre lokala isoleringar, vilket är mer civiliserat.

 67. tty

  #64

  Den underliggande normala dödligheten minskar alltid under våren och sommaren. Det är kyla som dödar, inte värme, trots SMHI:s varningar.

  Studera gärna SCB:s data här:

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/preliminar-statistik-over-doda/

  Men kom ihåg att medan tidigare års data är ganska exakta är åtminston de senaste fyra-fem veckornas statistik ofullständig.

 68. tty

  #66

  Och hur har du tänkt dig att smittspårning skall göra någon nytta med ”civiliserade metoder” utan karantän?

  Det fungerar förvisso att utrota infektionen med smittspårning, det har ett antal länder, bl a Sydkorea och Taiwan bevisat. Men de som är smittade och deras närmaste måste isoleras om det skall vara meningsfullt. I bästa fall kanske i två veckor eller så, i värsta fall betydligt längre (det finns dokumenterade fall där personer varit infekterade i mer än två månader).

  Och faktum är att inte ens Skåne lyckats sådär superbra heller. För ögonblicket ca 170 döda per miljon innevånare, visserligen bara en tredjedel av rikssiffran, men det skulle ändå räcka till en tjugondeplats bland världens länder, i nivå med Mexiko, men högt över t ex Danmark (104), Finland (59) och Norge (46). För att inte tala om Sydkorea (5) och Tawan (0,3).

  Så tyvärr, den ”svenska modellen” är nog rätt dålig, även när den är som bäst.

 69. #56 Thorleif,
  ”FHM måste veta vad de pratar om när de icke rekommenderar munskydd.”

  Det kan ju vara så att FoHM har rätt och nästan alla andra har fel. Därför föreslog jag att man skulle prova krav på munskydd i kollektivtrafik och affärer i några av Sveriges kommuner, så får man reda på vem som har rätt. FoHM rekommendation att inte åka spårvagn och tunnelbana är ju inte realistisk för de flesta som arbetar i storstäder.

 70. #52 Ingemar Nordin,
  ”Det hade ju varit intressant att höra vilket alternativ du har, och hur du menar att du kan bli av med epidemin?”
  Alternativet idag är det som flesta länder försöker d.v.s. testa , smittspåra, karantän för den smittades familj så att man håller R-talet väl under 1. Detta får man hålla på med samtidigt som man förbättrar behandlingen av sjuka och utvecklar läkemedel tills man förhoppningsvis får ett vaccin om ett år.
  Siffrorna på folkhälsomyndighetens hemsida anger en dödlighet i Sverige av 0,6 % av de smittade. Om man skulle låta smittan spridas till man når flockimmunitet vid kanske 60-70 % av befolkningen smittade skulle det innebära 36 000- 42 000 döda och massor av svårt kroniskt sjuka om drygt ett år, vilket inte jag anser vara ett bra alternativ.

 71. tty

  Jag måste säga att jag mycket väl kan förstå FHM:s linje när det gäller munskydd. I det läge som gällde i början av epidemin med totalt obefintlig planering, beredskap och lager var det mycket rimligt att förneka nyttan av andningsskydd, så att de få som fanns kunde dirigeras dit de bäst behövdes (även om man råkade glömma äldrevården). Och sedan är det ju svårt, pinsamt och politiskt riskabelt att backa.

  Men att jag förstår innebär inte att jag även måste spela med i charaden.

 72. Ulf

  Svar 68

  Som sagt karantän har vi idag i Sverige, men vi stänger inte ner landet. Skillnaderna mot Danmark m fl i faktiska siffror är så små att de kan bero på ren felräkning. Det är bara löjligt att prata om ”högt över” när vi är nere på promille av promille i antal döda av befolkningen. Men som sagt de södra regionerna kanske aldrig velat tävla i VM i minst antal döda i covid 19, till vilket pris som helst. En sak är klar de andra tävlanden har lämnat den tävlingen nu, efter att ha sett resultatet, ett fullständigt katastrofalt moras. Så from nu har södra regionerna och de övriga nordiska länder samma strategi vad jag kan se. Det ska väldigt mycket till för att det ska bli fler nedstängningar.

 73. Ulf

  Svar 70
  Det är ju den strategin som jag förstår det, ett antal regioner antagit bl a Skåne. Men rapporteringen kring detta är klen.
  Men eftersom regeringen fortsatt vägrar ta nationellt ansvar så har vi i värsta fall 24 strategier. Intressant är att Danmark satt upp kriterier för hur många i respektive region som får vara smittade. Här tror jag dock att de inte tänkt klart. Finns ingen enhetlig strategi, så kan lågt antal smittade lika bra bero på att man inte testar.

 74. Ingemar Nordin

  L_e B #70,

  Ja, men det är väl just det som vi håller på med? Jag frågade om du hade något alternativ?

  MITT alternativ skulle vara att man lägger de där miljarderna som man nu lägger på testning av allmänheten på att man istället får äldrevården att skydda äldre från smitta. Det fungerar fortfarande dåligt på sina håll.

 75. tty

  #72

  ”Skillnaderna mot Danmark m fl i faktiska siffror är så små att de kan bero på ren felräkning”

  Sverige: 5122 döda
  Danmark: 602 döda

  En felräkning med en faktor 8,5? Fyratusenfemhundra felräknade lik. Fem Estonia. Tre Titanic.

  Tala om förnekelse.

 76. Ulf

  Svar 75

  Sluta tramsa, jämförelsen som vi diskuterade och du också gjorde själv var med de södra regionerna inte Sverige som helhet. Håll dig till ämnet.

 77. tty

  #74

  ”Ja, men det är väl just det som vi håller på med? ”

  Nej det är just det vi INTE håller på med. Sedan den 15 mars. Vilket f ö är ett direkt brott mot smittskyddslagen.

  Men kanske, snart, någon gång, om regionerna och regeringen blir överens. Och dataprogrammen fungerar. Och logistiken, och….

 78. Ulf

  Svar 77
  https://www.expressen.se/kvallsposten/just-nu-region-skane-haller-presstraff-/

 79. #74 Ingemar Nordin,
  ”Ja, men det är väl just det som vi håller på med? Jag frågade om du hade något alternativ?”

  Nu byter du position. Ditt alternativ i #17 och i dina andra kommentarer var ju flockimmunitet med samtidigt skyddande av de äldre, till skillnad från mitt som är att hålla nere smittspridningen till ett minimum. Det som skiljer mitt alternativ i det läge vi är idag från FoHM är enbart att sätta hela familjen till de som är smittade i karantän samt att använda munskydd i kollektivtrafik och i affärer.

  I #17 skrev du:
  ”Har du något stöd för detta? Du sätter smittspridning i samhället i stort (vilket jag ser som nästan irrelevant) lika med dödligheten (vilken nästan uteslutande sker bland äldre i äldrevården). Att ta ned smittspridningen i hela samhället, exempelvis genom en lockdown och en allmän testning, är oerhört kostsamt och ineffektivt jämfört med att satsa rejält på att hålla bort smittan från äldrevården.”

 80. tty

  #76

  OK då tar vi de södra regionerna

  Kalmar: 190 döda/miljon invånare
  Kronoberg: 435
  Blekinge: 60
  Skåne: 170
  Halland: 195
  Danmark: 106

  Blekinge ligger mycket bra till. Där bör smittspåning gå relativt lätt. Skåne, Halland och Kalmar skapligt, men knappast inom felräkningshåll från Danmark.

  Västerbotten och Gotland ligger också ganska lågt.

  Sedan får vi hoppas att anstormningen av sommargäster inte sätter alltför mycket fart på statistiken.

 81. Thorleif

  @60,71 tty

  Vad du säger är alltså att viruset transporteras sig på flera vattenmolekyler förstås, inte en, aka droppsmitta, men som förhindras av munskyddets membran? Eller vad är det du menar genom angivandet av storlekar? Hur stora hålen i membranen är glömde du att berätta ifråga om elefanter.

  Förhindras utblåsning av luft (fukt i form av droppkärnor eller aerosoler) innebär det problem i sig för hälsan. Inandning av luft med virus innebär också transport via vattenmolekyler (aerosoler) från andra personer eller andra vattenmolekyler som har mer med väder att göra. Så länge du har ett luftmotstånd gäller hälsofara och då särskilt för vissa riskgrupper. Det är nog betydligt mer vatten i utandningsluften än i den allmänna luften.

  Så menar du att FHM gjort en vetenskaplig pudel ifråga om betydelsen av munskydd? Det har jag isf missat. Eller så anser du att de mörkar bättre kunskapsläge från utvecklingsländer med dålig luftmiljö. Vad händer när droppsmittan från en nysning fastnar på skyddstyget? Stannar viruset utanpå när droppen torkar?

  Jag tror diskussionen om munskydd ökat därför att Kina är ursprunget av viruset samt att Kina m.fl har all anledning att inte riskera att underminera munskyddets varande på främst hemmaplan. Som inandningsskydd trots att det här främst är fråga om utandningsskydd! Men visst fastnar några virus säkert på båda sidor av skyddet. Signifikant? Nej, återstår att visa, t.ex via en syntetisk inandnings-apparat med munskydd och utan.

  Ett stänk från en nysning på ett munskydd är nog bättre där än direkt i näsan. Men så länge man inte slarvar med att nysa i armvecket så torde allt vara fröjd och att viruset stannar och dör där.

 82. Thorleif

  @69 LEB

  ”Nästan alla har fel”.

  Ja skydden har ökat pga att rädslan ökat. Men ännu relativt få med skydd!

  Om viruset är mer luftburet så är behovet av munskydd lägre. Istället ökar behovet av andningsfilter. Annars bör vi andas lite mindre i trängsel-sammanhang vilket tätare munskydd i praktiken lite upprätthåller. Men till ett visst pris antagligen.

 83. Thorleif

  @57, 67 tty

  Vad är det du inte förstår som nedanstånde stapeldiagram berättar? (med ref sign Larsson)

  https://cornucopia.cornubot.se/search?updated-max=2020-06-16T10:01:00%2B02:00&max-results=5&start=15&by-date=false

  Rapportering av avlidna finns nog med utan signifikant bortfall.

 84. Ulf

  Svar 80

  Som sagt där är vi oense. Eftersom Sverige och Danmark har olika sätt att räkna så är en skillnad på 70 personer rätt liten. Det räcker alltså att Danmark i ett fåtal fall anger en annan dödsorsak än corona emedan Sverige anger Corona fast kanske dödsorsaken är en annan. Vi är som sagt nere på så ytterst små dödstal att skillnaderna inte är statistiskt signifikanta.
  Utöver det så är skillnaderna så obefintliga att vid en överdödlighetsberäkning skulle det vara helt omöjligt att skilja Danmark gentemot södra regionerna. Även om du drar in Kronoberg också.
  Speciellt om man gör en korrekt överdödlighetsjämförelse så småningom. Då jämför man år för år. Då får man med alla dem som skulle dött av andra orsaker också. Just nu ser det ut som t o m hela Sverige går mot ett år som inte avviker extremt mot andra år. Troligen för att färre än vanligt dött av influensa men senare dött av covid 19.
  För övrigt håller danskarna med och öppnar nu upp för regioner Skåne, Halland, Blekinge eftersom man har så få nya smittade per vecka. Sommargäster ja här ligger Halland risigast till om strömmarna ser ut som tidigare år. För Skåne blir det en test på om deras nyinförda smittspårning med målnatt utrota viruset fungerar.

 85. Någonting jag tycker att det talas alldeles för lite om, inte bara i Sverige, är dosens betydelse. Jag tror att det är ”fastslaget”så finns det för de flesta människor en nivå av antalet viruspaartoiklar man får i sig, sådan att en dos på mindre än den nivån knappt märks, medan en hög dos till den som aldrig mött smittan kan vara omöjlig att hantera.

  Det jag ser som den största fördelen med munskydd är därför inte att de totalt förhindrar smitta, men att de minskar den dos som den smittade får. Det är samma sak med avstånd — ju längre avstånd till en smittbärare ju mindre dos får man.

 86. Lasse

  #36 Lars Erik Bjerke
  Vidhåller divisionen med antal veckor eftersom vi har ett sjukdomsförlopp inte en livslångt sjukdomstillstånd.
  1 miljon kan ha varit smittade under de ca 15 veckor som vi haft utbrottet.
  Men om aktiva förloppet, smittsamheten osv , inte är livslångt, som HIV, så lär vi kunna friskriva dem som tillfrisknat. 1 eller två veckor välj själv. 66 000 eller 120 000 ?

 87. Daniel Wiklund

  Corona kris-och sedan heter tråden. Miljöpartiet lär ju ta pandemin som ett skäl att påbörja den gröna omställningen. Miljöpartiets riksdagsman Tovatt säger att klimatet har kollapsat. Dessutom säger han ”Du menar att riksdagen ska diktera vilka strategier regeringen väljer att anta och inte anta? Hm, låter riktigt dumt”. Hur dum måste man vara för att få bli miljöpartistisk riksdagsman. Fyraprocentpartiet kör på som om dom vore det enda partiet i riksdagen. Detta maktgalna parti måste bort från makten.

 88. Hans H.

  Som vanligt står en del kloka personer -som tty – för initierade inlägg. Samtidigt yttrar andra sig (inga namn denna gång) i mängder av inlägg om hur svårt det är med att bära andningsskydd, hur dessa fuktas upp på insidan, hur det kan bli brist på syre för bäraren, hur stora de droppar som virus ”liftar med” egentligen är…o.s.v. Låt mig säga: ett FFP3 andningsskydd – som är vad WHO ordinerar – tar bort 99% av de droppar som är så små att de enkelt kan tränga djupt ner i lungorna. Samtidigt är de försedda med en utandningsventil. Beträffande hur länge de kan bäras så kan jag konstatera att när jag åker till mitt sommarhus där jag tillbringar 90% av min sociala distansering har jag andningsskyddet på mig i över tre timmars färd med taxi och buss. Jag tar av masken utan att röra utsidan och lägger den på tork i direkt solsken några dagar. Det inaktiverar viruspertiklarna. Jag tvättar händerna. Ett andningsskydd av denna typ kostar en rätt bra slant. Svåra att få tag på än idag trots att det tillverkas massor för att hinna ikapp med efterfrågan. Går köpa ensta för omgående leverans, 100 SEK per styck t ex. från en firma på Värmdö. Ett påslag på kring 100%, rätt bra extrainkomst… Poängen i det tty försöker säga men som en del inte tar in är att vi 70+ klarar oss utmärkt med ett a två sådana andningsskydd. Jag har hittills inte ”nött ut” mitt.

 89. Rolf Mellberg

  Har det aldrig i världshistorien provats följande metod att få fram flockimunitet?:

  Mobilisera (med tvång troligen) en massa hotell, vandrahem, kursgårdar runt om i riket.

  Tvinga alla små barn under 5 år med föräldrar (minst den ena) att ta in där och utsätt de för små doser smitta, stanna där några veckor tills alla är immuna och friska.

  Kör samma med alla barn mellan 5 och 10.

  Sen fortsätt med allt äldre barn, ungdommar och vuxna, undantaget riskgrupper förståss

  Sätt en gräns uppåt för denna behandling vid 50-60 år, därutöver frivilligt deltagande.

  De äldsta och medlemmar i riskgrupper ska förmås att under lång tid var isolerad från varje annan människa som inte passerat denna ”immunisering”?

  Detta måste väl funka för att uppnå flockimmunitet?!!!

  Jo vi har ett etiskt dilemma men totalt antal döda blir kanske radikalt lägre?

 90. Ulf

  Svar 85

  De flesta smittas i hemmet av familjemedlemmar. Även vårdpersonal utsätts för höga många doser men har skydd. Har svårt att se var man skulle utsättas för höga doser annars? Som det är nu så är tunnelbanan i princip tom. Folk jobbar hemma i stor utsträckning eller går eller cyklar eller åker bil. Med munskydd skulle rädslan för trängsel och att gå ut sjuk minska. Tänk på att vi är väldigt ovana i Europa att använda munskydd.

 91. Ulf

  Svar 88

  Det låter som en bra lösning för en mogen människa med en sedan länge färdigutvecklad hjärna. Men du kan bara tänka dig kaoset som utbryter när barn och tonåringar ska tvingas bära mask. Tror inte det kommer fungera särskilt väl. Många fixar inte ens att hålla en tummes avstånd.

 92. Hans H.

  För övrigt rekommenderar jag fördjupade studier i bakteriologisk krigföring samt skyddet däremot. Jag fick min dylika utbildning för drygt femtio år sedan av dåvarande FOA. För att ge maximal effekt skall droppar som virus eller för den delen bakterier färdas på vara tillräckligt små för att sileshåren i näsan inte ska filtrera bort dem – utan de ska andas in djupt ner i lungorna. Massor av vanliga bakterier kan skapa lunginflammation genom att spridas med en s.k. aerosolgenerator. Bakterier är rätt enkla att odla fram i stora mängder och de är större än virus. Bakterier som vi i vanliga fall inte riskerar att de hamnar i lungorna kan på detta spridningssätt orsaka en mycket hög dödlighet över ett rätt stort område. Särskilda analysatorer har utvecklats med vars hjälp frekvensen av aerosoldroppar i det farliga storleksintervallet analyseras kontinuerligt. Det finns fasta partiklar i farliga storleksområdet. Dubbdäcksslitage och koleldning utan adekvat rökgasrening är två sådana källor som man övervakar kontinuerligt. Såvitt jag förstod av en tidningsnotis sysslade LTH med en stor test av rumsluften (vanliga salar, intensivvårdssalar, respiratorsalar) vid något akutsjukhus inom region Skåne. Resultatet av studien har jag dock inte sett.

 93. Lars Lundqvist

  Svenska strategin;
  Isolera 25% av befolkningen som tillhör riskgruppen och låt smittan breda ut sig.
  Det blir väl bara den slutgiltiga isoleringen som återstår för riskgruppen i Sverige.
  Ingen vet om smittspridningen toppat. Dödligheten och IVA-inläggningarnas reducering sedan toppen i april, är bara ett tecken på att kommunerna har fått ordning på äldrevården.
  Jag tror att Sverige idag har största smittspridningen i Europa och risken för svenskar i riskgruppen är större än tidigare under pandemin. Speciellt efter årets coronamidsommarfester.

  Länderna som tillämpat lockdown har snabbt fått ned antalet döda och smittspridningen. De har köpt tid och kan nu effektivt smittspåra och isolera de smittade, som utgör mindre än 0.01% av befolkning. Folk i riskgruppen kan nu leva ett relativt normalt liv. Sjukvården i våra grannländer blev aldrig lamslagen, Sverige har byggt upp en vårdskuld på 70,000 operationer.
  Till råga på eländet har vi fått en pariastämpel med stängda gränser och globala tidningsrubriker. Bra jobbat av regeneringen och FHM. Genvägar blir ofta kostsamma senvägar.

 94. Ulf

  Förutom det mycket underliga ointresset för regionala skillnader, trots att lösningen kan finnas där, så finns ytterligare en sak som inte tilldrar sig intresse.

  Detta virus drabbar extremt olika. Det anses mycket smittsamt, men ytterst få har antikroppar. Många yngre tycks inte ens få symptom.

  Tänk om det är så att exempelvis 50 procent av befolkningen överhuvudtaget inte är mottagliga för viruset? I så fall blir begreppet flockimmunitet något helt annat än som diskuteras idag.
  Också mycket underligt att detta inte diskuteras. Men å andra sidan är flockimmunitet numera ett skällsord som ingen vågar använda. Men det vänder snabbt i debatten.
  Vore intressant att veta hur det går i norra Italien som torde vara närmast någon form av immunitet. Men där finns ingen rapportering ifrån. Som vanligt gräver media i allt som är ointressant och silar bort det intressanta. Inget nytt under solen.

 95. Lars Lundqvist

  #94
  I Bergamo provinsen dog 16,000 personer, över en1% av befolkningen under våren. 57% hade antikroppar vid en test för en månad sedan.
  Jag kommer inte ihåg var jag läste det.

 96. Lasse

  #95 Lars Lundqvist
  Vi har ett mörkertal som är stort.
  Genom att öka testningen så minskar detta. Det är besvärande att se ökande antal fall.
  Men om vi följer kurvor över antalet intensivvårdade och antalet döda så ser vi att konsekvenserna går ner.

  Jag gjorde ett försök att klargöra mörkertalet genom att räkna på antalet som erhållit antikroppar (minst 10% eller 1 miljon) och antalet veckor de varit sjuka (max 1-2 veckor av utbrottets varaktighet på 15 veckor)
  Då är antalet smittade i snitt 66 000 till 120 000.
  Att jämföra med antalet testade och smittade på ca 55 000 under hela pandemin, på samma sätt 3700 eller 7400.
  1 på 20 är upptäckta!
  Dödligheten är inte 10% (5000 av 55000) utan ca 0,5% (5000 av 1 miljon)

 97. Fredrik S

  Lite OT men såhär i kristider, olja och miljöpartister.

  https://www.di.se/nyheter/lonsamt-for-kraftjatten-att-elda-olja-i-sverige-igen/

  Dags att köpa fossila fonder kanske?

 98. Thorleif

  @80 Sten Kaijser

  Håller med om att forskning och samtal/debatt om dosen i stort sett saknas.

  Vad innebär det rent reaktionsmässigt bland kroppens celler och övrig mtrl som vatten? Man pratar om särskilda mer koncenterade smitthärdar t.ex. Det betyder väl bara i normalfallet att flera är smittade, dvs fler källor och att fler nyser etc mot en, dvs upprepning. Jag tror dock det finns mera att hämta hos individens immunförsvar. Bättre eller sämre snarare än dosen samt typ av försvar. Har viruset börjat replikeras så torde man bli så sjuk att man inte är bland folk och smittar? Vad händer närmare bestämt under inkubationstiden? Sker cell-penetrationen omedelbart från dag 1? Hade förväntat mig mer redovisning av forskningen här där media ställer mera krav. Vi vet att vi bl.a får feber tack vare vårt immunsystem vilket torde starta omedelbart! Men immunsystemet har flera verktyg i sin låda. Tidsskillnaden mellan t.ex första hostan och febern brukar väl i influensan bara vara någon dag eller 2. Frågan är då hur många som bär på smittan utan att insjukna samtidigt som de smittar? Här vet vi väl ännu för lite? Dödas virus eller förhindras bara ace 2 kontakten (cellreceptor) medan viruset stannar kvar?

  Tycker det ändå är lite märkligt att det inte redan finns en utrustning som på ett enkelt sätt kan mäta inhalering som motsvarar människans andning! Med och utan munskydd. Uppsamling av virus etc på vätskebaserat mtrl som sedan läggs under mikroskopet eller dyl.. Ett konstgjort huvud med andningsvägar(hals och näsgångar och svalg) klädda med ytor som under insugningstryck kan ansamla partiklar likt våra slemhinnor? Går det att mäta volymen virus? Är inte det huvudfrågan?

  Rädsla och osäkerhet och osämja är annars utmärkta ”styrmedel”.

 99. Lars Lundqvist

  #94
  På tal om regionala skillnader så tror jag det beror på hur snabbt smittan spred sig inom en region. I regioner med låg smittspridning hade man tid att skydda riskgruppen inom äldrevården.

  I Stockholm importerades smittan från alpländerna då sportlovsfamiljerna återvände 29/2 och 1/3.
  Smittspårningen som pågick tills mitten av mars visar att 90% av den importerade smittan just kom från alpländerna.
  Melodifestivalen 7/3 med 29,000 åskådare var en perfekt smittspridare. Och Sverige fick snabbt en intern smittspridningen i Stockholm och närliggande regioner.

  Det finns väl inte många skidåkare i varken Skåne eller Danmark. Däremot i Norge som faktiskt till att börja med hade en samtidig men snabbare smittspridning än Sverige/Stockholm.

 100. Håkan Bergman

  Hans H. #88

  Märkligt att nåt som ett andningsskydd kan generera så mycket antipatier. Jo jag tänkte också att ”sterilisera” dom i solen, men vad gör man till hösten-vintern när dom lär göra mera nytta än nu? Nu står det ju på förpackningen att skydden är för engångsbruk men man ska nog utgå från att det gäller vården där man inte kan hålla på och kladda med använda skydd. Och självklart måste man vara medveten om att dom här enklare som jag använder inte är nåt hundraprocentigt skydd utan en komplettering till övriga åtgärder. Själv promenerar jag ner till centrum, sätter på skyddet innan jag går in där och tar av det när jag kommer ut, inte så särskilt ansträngande för andningen. Jag misstänker att det är det där med 0 och 100 % som spökar igen.

 101. Lasse

  Lite OT men faller under ”och sedan”
  Öppet brev till presidenten (För vetenskapen i USA)
  https://www.youtube.com/watch?v=4GmJqvXNIDk
  -Suspocius observer

  Solens roll i klimatet måste uppmärksammas. 2020 har en mängd rapporter som visar detta publicerats.

 102. Thorleif

  @92 Hans H (@98)

  Intressant. På motsvarande sätt borde man kunna skapa ett konstgjort inandningsorgan med inbyggda funktioner för isolering av virus-partiklar genom centrifugering etc. Dock säkert mer komplicerat än jag antyder 🙂 . Grejen är dock att vill man så skapar man en metod som visar värdet med munskydd hos befolkningen eller ivf hos de utsatta.

 103. Håkan Bergman

  Fredrik S #97

  Återstår frågan om det är Putin eller kineserna som får vinden att mojna samtidigt i Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Eller kan det vara Trump?

 104. #85 Sten Kaijser
  ”Någonting jag tycker att det talas alldeles för lite om, inte bara i Sverige, är dosens betydelse.”

  Det finns en hel del experiment som visar hur droppsmitta sprids vid hosta eller utandning t.ex. på Youtube. Som du säger avtar antalet droppar (kubiskt) med avståndet men många svävar långt och hänger kvar i luften länge. Om inte dosens skulle ha stor betydelse skulle nästan alla i en tunnelbanevagn bli smittade även om det bara fanns en smittad i vagnen (och det finns det ju rätt ofta). En ansiktsmask minskar spridningen men vill man skydda sig själv är det nog en andningsmask FFP3 plus glasögon som gäller.
  https://edition.cnn.com/videos/health/2020/05/04/cough-coronavirus-masks-kaye-pkg-vpx.cnn

 105. Thorleif

  @88 Hans H

  Håller du med tty att anledningen till att FHM inte vill backa på sin ordination att inte använda munskydd (t.ex av tillräcklig kvalite) då måste handla om prestige pga av att man varit på efterkälken redan från början i flera avseenden? Inte smittsamt virus, smittade från utlandet utan karantänkrav, svag eller dålig smittspårning efter ett tag, för få tester, svagt skyddskontroll av äldre och nu senast mindre immunitet än väntat. Och nu också munskydden om man får tro kineser och sydkoreaner! Om du skaffar bästa tänkbara munskydd som klarar 99% av dropparna så borde staten införskaffa dessa till alla äldrehem etc. Media måste vara intresserade av frågan tycker man.

  Så varför är inte frågan viktigare på dagordningen? Inte minst för 70+ om det kan rädda liv och hälsa. Prestige mot liv!

 106. Fredrik S

  Håkan Bergman #103

  Journalistkåren på Söder, Mp samt gretasfären skulle svara Trump med snabbare reflexer än om de bränner sig på spisen. De (få?) som förstår frågan dvs.

 107. Thorleif

  @104 LEB

  Tidigare har det sagts att utandningsluftens partiklar i t.ex hostning snabbt går till marken. Här säger man att dropparna hänger kvar en lite längre tid vilket ökar smittrisken.

  Fortsätter eller återkommer en andra våg måste nog FHM ändra rekommendation låter det som. Eller så tar folk egna initiativ. Priset är ju ganska lågt så det handlar då ev mera om inställningen 0 kontra 100 där det är välkänt att människor gärna cementerar sig i en viss uppfattning och har svårt att erkänna att man haft fel (inkl prestige men är även en personlig förlust i psyket). Jag ändrar mig gärna så snart det finns underlag och en mask som tar bort 99 av dropparna för ett par hundra spänn låter som ett ”fynd” försäkringsmässigt när man åker kollektivt etc. Jag är bara så besviken på mina förtroendevalda isf! Låter inte som raketforskning direkt.

 108. Ulf

  Svar 99
  Det där har jag förklarat tidigare för dig och du borde vid detta lag veta att du pratar fullständigt i nattmössan och saknar verklighetsanknytning. Om du inte förstått det så är kommunikation helt meningslös.
  Svamlet i inlägg 93 orkar jag inte ens bemöta. Men tänk på en sak, nu kommer utbrott efter utbrott i Tyskland och R talet drar iväg. Detta är ett land som har koll.
  Ett land som aldrig har koll på något är Spanien, här ser man inga utbrott. Undrar varför? Ett gott råd om du är i riskgrupp, ta det väldigt försiktigt i Spanien.

 109. Daniel Wiklund

  Miljöpartiet kan få hjälp med att påskynda den gröna omställningen, för det är ju bråttom, Tovatt säger att klimatet har kollapsat. Hjälpen kan komma från vulkaner. Rapport berättade om jordbävningar på Island. Som kan förebåda vulkanutbrott. Rapport berättade om utbrottet 2011 när flygtrafiken över Europa lamslogs, med 1000-tals inställda flyg. Att sen ett utbrott spyr ut mycket koldioxid är ju inte bra, den gasen gillar inte MP. Ett utbrott kan ju också bidra med andra ämnen. Tex svaveldioxid, bromid, aluminium, järn, zink, koppar, bly, arsenik, nickel och kvicksilver. En härlig kemisk cocktail. Men som man säger, inget ont som inte har nåt gott med sig. Det goda i miljöpartisternas ögon är minskat flyg. Att inget ont som inte har nåt gott med sig är svårt att tillämpa på miljöpartiet.

 110. Ann lh

  Som Daniel W påpekar i # 87 heter den här tråden Coronakris – och sedan. Men, stort tack ändå till Hans H. (#88, #92 ) som bidrar med information från utbildning på gamla FOA och senare erfarenheter.

 111. Hej Ulf,

  även om mina åsikter, som du kanske,märkt ligger rätt nära dina, så hindrar det inte att jag noterar att du är alldeles för påstridig mot andra med annan uppfattning. De senaste åren har tonläget på KU varit något som jag varit stolt över. Det beror naturligtvis på att de flesta som kommenterar här har någorlunda lika uppfattningar i klimatfrågan.

  När det gäller corona är uppfattningarna uppenbarligen många gånger diametralt motsatta. Det är i och för sig bra, men det kräver att alla håller god ton. Man behöver inte bemöta det andra framför, ochv om man bemöter det alls bör man ha respekt för andras uppfattningar.

  Som jag skrivit ovan — ingen av oss VET, vi bara tror.

 112. Ann lh

  Matt Ridley är oförtröttlig. 6 juni skriver han om hur britterna hanterat Covid-19 epidemin – British sciences biggest error. Mycket påminner om Sveriges många fel och misstag, men även om risken att förlita sig på modeller inte minst i samband med mottaglighet och flockimmunitet.
  http://www.rationaloptimist.com/blog/british-sciences-biggest-error/

 113. Lars Lundqvist

  #108
  Kan inte låta bli att kommentera smittläget i Andalusien och i mitt hälsodistrikt Spanska solkusten.
  Andalusien är en region i södra Spanien med en befolkning som Sverige. De största städern är Sevilla något mindre än Stockholm och Malaga jämförbar med Göteborg.
  Andalusien har årligen lika många utländska turister som Sverige har invånare.
  Det kommer dessutom miljontals inhemska besökare från Madrid som ligger 50 mil norrut. De har ofta ett andra hem här nere på solkusten.
  Madrid är värst drabbat av Coronan i hela Spanien med samma höga dödlighet som i Lombardiet.

  Solkusten fick sitt första dödsfall samtidigt som Stockholm genom en resande från Madrid.
  Strikt lockdown i hela Spanien infördes 4 dagar senare, framtvingad av den okontrollerbara situationen i Madrid och Barcelona.
  Smittan bröts snabbt och effektivt i Andalusien och totala antalet döda är 1/3 av Sveriges.
  Sista IVA patienten skrevs ut från Costa del Sol Hospitalet midsommarafton efter 87 dagars vård. Det var en 66-årig kvinna. Solkusten hälsodistrikt hade 10 nya bekräftade smittade senaste 14. inget dödsfall.
  Andalusien hade sista veckan 6 döda, 34 nya intagna för sjukhusvård.

  Andvändning av ansiktsskydd i miljöer där det är svårt att upprätthålla avståndet 2 m är högre än 99%, även bland barn. Och även i de många vita bergsbyarna som inte haft ett enda fall.
  Om man bryter mot lagen om ansiktsskydd blir det 1000kr i böter. Ingen polisbrist här.

  Jag känner mig mycket trygg här på solkusten trots att jag tillhör riskgruppen.
  Jag har gång på gång skjutit på min årlig Sverigeresa då smittrisken stadigt ökar i Sverige och jag ändå måste avstå att träffa min familj där.

  Jag är imponerad hur strukturerat och villkorat nedtrappningen av lockdown har fungerat här i Andalusien. Sedan i söndags är Spanien efter 13 veckor åter öppet för interna resor och landgränsen mot Frankrike är också öppnad.
  Gränsen mot Portugal öppnar 1/7 och då kör för 14 dagars semester på Algarvekusten, som har ännu mindre smitta än på Solkusten. Däremot Lissabon regionen har fått nytt utbrott efter den portugiska lockdown. Jag misstänker att resande från Brasilien kan vara en smittkälla. Portugal har hållit flygtrafiken därifrån öppen läste jag till min förvåning.

 114. jax

  Man kan ju, om man vill bryta ner regionerna i kommuner och då ser man, i fallet region Norrbotten, att Luleå kommun har, grovt räknat, omkring 80 döda/miljon invånare medan Kiruna har närmare 800. Detta visar ju hur meningslösa alla diskussioner om skillnaden mellan länder och regioner är. Kiruna tillhör samma region som Luleå men har 10 ggr högre dödstal.

  Detta exempel visar däremot en annan sak, och det är kluster-beteendet. Det är inte viruset som har detta beteende, det är människan. Et kluster bor i Kiruna, ett annat i Luleå. Det är trettiofem mil emellan så om resandet minskar minskar också smittöverföringen mellan städerna och därmed antalet smittade i den ort som har få smittade. Exemplet visar väl också att äldrevården, som är kommunal, är den kanske viktigaste faktorn i fråga om höga dödstal.

 115. Mats Kälvemark

  Så här sa Johan Carlson, GD för FHM och Tegnells chef 6 februari enligt en artikel i SvD:
  ”Coronaviruset kommer inte att spridas i svenska samhället under nuvarande omständigheter.
  Vi kan få enstaka fall och enstaka sekundärfall inom familjer, det går inte att undvika”.
  Vidare: ”Skulle vi få fel får vi ta det då. Men i dagsläget har vi rätt policy”.
  Har han gjort avbön offentligt? Någon?? Skulle inte tro det. I Sverige, som alltid är bäst i klassen gör aldrig ministrar och myndighetspersoner någonsin något fel. Har aldrig inträffat. Sannolikheten är därmed nära noll att de kan ha gjort fel i detta ärende nu heller.

 116. Robert Norling

  Diskussionen om munskyddens vara eller icke vara börjar bli patetisk.
  Självklart är munskydd bra för att skydda sig själv från smitt och hjälper helt säkert till att undvika att smitta ner andra och det till en mycket blygsam kostnad.
  Men att Tegnell stått på flera pressträffar och sagt att de inte är nödvändiga, inte ens i äldrevården är en skandal utan like.
  Orsaken var – får man förmoda – att vårt lands myndigheter som ska se till att vi är förberedda på katastrofer sysslat med en massa annat trams.
  Förövrigt så har i MP-landet fossiloljekraftverket i Karlshamn fått gå in och stötta upp elförsörjningen i södra Sverige. Ändå tvingas vi importera el från grannlandet Norge och maxa vattenkraften som nu är uppe i 67% av elbehovet.
  https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

 117. Daniel Wiklund

  Den gröna omställningen har kommit av sig lite. När man nu får förlita sig på fossiloljekraftverk. Lorentz Tovatt pratar om att klimatet har kollapsat. Verkar snarare vara miljöpartiets politik som kollapsat.

 118. Thorleif

  @115 Mats Kälvemark

  Frågan är om det var bättre förr? Eller handlar det om svensk elitism, om människor i ledarkollektivet som är för vana att styra utan större ifrågasättande utanför riksdagshuset? Jag tänker på media och hur samhället förändrats med internet och nya kommunikationsvägar? Är det bara så att vi nu kunnat massavslöja hur MSM alltid gjort för vi har inte tidigare haft möjlighet att syna staten och dess representanter lika effektivt och inför ”hela folket”?

  Och sedan –

  Lyssnade på Gretas sommarprat och kunde konstatera att det nu är kört. Dvs det är omöjligt att klara målen och hon räknar nu med nivån +4,5 gr. Huvudorsak är företagens ingångna avtal fram till 2030 som sannolikt aldrig kommer att brytas. Mao är klimatkatastrofen intecknad för hennes del.

  Är våg 2 i Corona här snart? I spanskan var våg 2 den mest förödande och startade i augusti samma år. En annan virustyp men trots det samma typ av infektion. En annan viktig skillnad var att smittan och döden då drabbade unga och friska medelålders.

 119. Fredrik S

  Daniel Wiklund #117

  Jag undrar vad miljöpartisterna gör nu när det ska bli soligt och varmt några dagar?

  Ligger de i sängen med bondångest och blåser i en påse eller ligger de i hammocken och njuter?

 120. Hans H.

  Munskydddiskussionen är minst sagt förvirrad. Tag en ung människa, säg 30 år som blivit smittad. Hen behöver inte visa symptom, eller har åtminstone enbart mycket milda symptom. Tegnell pratar om att ”nys i armvecket”. Men denne person nyser inte ens… Men utandningsluften – särskilt vid andfåddhet – innehåller en aerosol av mycket små fuktdroppar bemängda med virus. Vad skulle ett FFP3-filter göra för nytta? Andningsskyddet FFP3 är försett med en utndningsventil som praktiskt taget inte alls bromsar utandningsluften…. så personen sprider smitta lika bra som utan mask. Nå om hen bär det allra enklaste ”dragspelsandningsskyddet i tyg da? Ja, det fångar upp den aerosoljhaltiga lyften till dels, masken blir allt fuktigare på insidan med tiden. Här åstadkoms en minskad smittspridning! En påvisbar nytta faktiskt. Och nyser personen lite kraftigare så vill jag påstå att tyget framför munnen fångar upp de i detta fall rätt stora vätskedråpparna bättre än vid en nysning i armvecket…. Enkelt råd: alla bör använda den enkla typen utom de som är äldre och bör inrikta sig på att aldrig bli smittade om de vågar sig ut – essa bör använda FFP3, som dock sedan länge varit svåra att få tag på. Och som dirigerats till vården som använder stora mängder eftersom det där är ogörligt med soltorkning av sitt eget ansiktsskydd under några dagar och sedan återanvändning. FFP2 är en nåot enklare variant, om FFP3 släpper igenom bara 1 % av de skadligt små dropparna så släppetFFP2 igenom 5-6 ggr så mycket. De kallas också t ex KN95. eller någon annan bokstavskombination med 95. Lite beroende på om de avsetts och uppmätts för avskiljning av droppar eller fasta partiklar och om de avses steriliseras eller ej. Finns ju inget intresse av sterila filter i en del sammanhang. FFP2 är lägsta filtreringklass som WHO anbefaller för detta virus, men FFP3 är alltså 6 ggr effektivare så bör helst användas. Jag har en exfru med Parkinsson och hemtjäns som besöker henne flera ggr om dagen. De har gett min f d fru ett par FFP2 masker för en vecka sedan – men utan vidare förklaring. Vad ska de använda själva? Om den de besöker misstänks ha covid-19 bör de skydda sig själva med visir och ett FFP3.filter. Är de själva smittbärare bör de ju inte besöka person i riskgrupp. För runt tio dagar sedan började man testa sådana här personer. I Gustafsberg fick man skicka hem sex stycken som ovetande (?) bar på viruset. Vet ej om det var timvikarieanställningar, sådana förlorar ju direkt pengar på att vara hemma och känner nog inte efter så mycket…För sådana så minskar alltså risken att de smittar ner de äldre mer med det enklaste ”dragspelsskyddet” kombinerat med ett visir… Jag har inget svar på Thorleifs fråga om prestige hindrar Tegnell ändra sig. Men att förklara ovanstående enkla saker är ju inte raketforskning precis. Att Sverige låg mycket sent ute med beställningar på FFP3 filter för vårdens personal är genant, de man fått tag på har med knapp nöd räckt. Att ge varje äldre t ex 5 st med anvisningar hur de kan avaktiveras vore också rätt enkelt. Viruset gillar ”lifta med droppar så dess öipidhölje som är livsviktigt för att lirka in den centrala RNA-partikeln genom cellväggen måste vara intakt för att det ska fortsätta vara aktivt. Direkt solljus är bra på att avaktivera av flera skäl, UV-strålrna är ett sådant. I avsaknad av UV ger dock torrhet och viss värme med tiden samma effekt. Så Håkan Bergman, även i höst har jag tänkt använda mig av mitt FFP3. Ett par skidglasögon kan vara ett ytterligare skydd i en farlig luftomgivning. Ögats slemhinna är en möjlig ingångsväg för små aerosoldroppar med viruset…

  Och Thorleif, det finns självklart mätmetoder för hur mycket som filtren släpper igenom lika väl som det finns metoder för att generera dessa små droppar alternativt fasta partiklar i definierade mängder. Vill du gräva ner dig bör du t ex ta kontakt med de på LTH som annonserade den studie jag nämnde om i ett av mina förra inlägg. Jag tror som slutord att WHO i rätt hög grad vet vad de talar om…och de har rekommenderat andninggsmask på, samt testa, testa testa….

  Tack Ann Lh för positiv respons!

 121. Ingemar Nordin

  Hans #120,
  Skall det vara filter så skall det vara rejäla filter, även över ögonen!

  Hur många här är filterpositiva och hur många är filterskeptiker?

  Själv tror jag inte mycket på munskydd för allmänheten på gator och torg. Att hålla den fysiska distansen räcker gott. För sjuk- och äldrevårdpersonal gäller förstås rymddräkt på jobbet om man vill hålla nere dödstalen.

 122. Ulf

  Svar 111

  Hej Sten

  Jag har inget emot alls att andra har andra åsikter och har inte uttryckt npgon sådan åsikt.
  Jag driver mina för jag är intresserad av att hitta en lösning. De saker jag tar upp är lösningsinriktade inget annat. Vid detta lag har alla insett att nedstängning inte är en lösning och då får man leta andra, baserat på vad vi vet.
  Däremot är de klart irriterande när tydliga fakta inte accepteras.
  Att exempelvis tjata om att 90 procent av smittan i Stockholm kom via alpresenärer, när undersökningar tydligt visat att den kom in via flera resmål är inte god ton. Att inte acceptera tydliga konstaterade fakta tycker jag är ett helt felaktigt sätt att driva debatt och är inte god ton. Då orkar jag inte tjata om fakta igen.

  Att som signaturen Jax komma med invändningar om t ex klusterbeteende är däremot bra argument. Det kan mycket väl vara så att regionala skillnader beror på slumpen, i detta fall att smittan kommit in i vissa kluster. Dock uppför sig smittan likadant oavsett strategi med nedstängning eller inte vad vi sett hittills.
  Jag blev själv väldigt sjuk i februari och jag hade varit på två resmål, bl a till smittohärden Paris. Trots många symptom på Corona blev jag inte testad för jag kom inte ifrån italienska alperna. Sedan har FHM gått ut och erkänt att de gjorde en helt felaktig prioritering. Smittan kom ifrån en hel massa ställen, bl a har det bevisats att vi har stark spridning av virus stam ifrån England och USA. Fortsätter man då att påstå, i svar till mig, att 90 procent av smittan kom till Stockholm via alperna, ja då är det riktigt dålig debatt ton och inte en åsikt. Då tappar jag tålamodet. Detta är trots allt något vi vet, det är fakta av typen jorden är rund.

 123. Robert Norling

  Norges statistik över covid19 senast 14 dagarna: ca 170 smittade 11 döda.
  Tror f.n att de inte vill ha dit svenskar.

 124. Men varför hålla på med de halvmesyrer som andningsskydd av papper och tyg utgör, om man verkligen har anledning att skydda sig själv? Det finns ju riktiga gasmasker av gummi med olika slags skruvfilter. En rejäl halvmask är inte dyr, även om ett kemfilter med aktivt kol inte är gratis. Med ett enkelt dammfilter är den många gånger bättre än ett munskydd, eftersom ingen luft läcker vid sidan av filtret med gummimasken. Vill man dessutom skydda ögonen finns / fanns det begagnade militära heltäckande gummimasker med filter. Undertecknad använder både hel-och halvmask beroende på situationen, däremot inte andningsskydd av papper eller tyg. Med mig har jag en sprayflaska av plast som är fylld med T-sprit för disinfektion av händer och mask. Snabbt, billigt och enkelt.

  Och som synes på länken kan man vara riktigt elegant i helmask. http://h16free.com/

  Min oro rör dock inte Covid-19, utan vad politikerna ska hitta på för permanenta restriktioner efteråt, som Ann antyder i rubriken. I t.ex byggbranschen sägs avståndsreglerna sätta ner produktiviteten med 25%. Det blir mycket dyrt i längden! Och för att inte tala om alla småföretagare som är livrädda för att ruineras om en anställd drabbas och det kan påvisas att han smittats på jobbet av en kollega. Den företagaren blir personligen skadeståndsskyldig.

  Som jag skrev i min kommentar #28# ovan, där signaturen blev fel:” I Frankrike har vi redan ett permanent undantagstillstånd med undantag, allt sedan de islamistiska terrordåden för några år sedan. Många bedömare här tror att vi nu kommer att få ett permanent utegångsförbud med en lista undantag. Som utvecklingen nu ser ut verkar det troligt. Det vill säga att vi går från att allt som inte är förbjudet är tillåtet, till att allt är förbjudet utom det som uttryckligen är tillåtet. Därefter är det inte långt kvar till att allt antingen är förbjudet eller obligatoriskt.

 125. jax

  Som jag sagt tidigare, den här diskussionen gör ju bara att man tappar förtroendet för klimatupplysningen som en plats för verklighetsnära uppfattningar om klimatet. Här hävdas ju vitt och brett hur och vad som är rätt i corona-hänseende, utan något som helst på fötterna. Hur ska någon tro på att de som debatterar här har några kunskaper om klimatet när det här framstår som att många bara ägnar sig åt vilda spekulationer, utan verklig kunskap?

 126. Eilif Hensvold

  #122 Hej Ulf,
  Jag antar att rapporten ”Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 V” (20200611) från FHM ligger bakom din vrede. Prover, 344 st, är tagna 7 feb till 16 mars. Jag snabbläste den då debatten mellan Lars och dig bröt ut och fann inget förargelseväckande. Nu igen, den vassaste formulering som stöder din vrede är (sid 19) ”… är det troligt att, även om en majoritet av proverna i undersökningen härrör från import från Italien och Österrike, så var spridningen i Europa en sådan vid tidpunkten att smitta importerades från ett antal andra länder i samma tidsperiod. …”
  FHM ger sig inte på nån kvantifiering. Stora metodproblem redovisas, t ex var ju provtagningsfokus i början mest mot Italien och Österrike. Dock fanns också en s k sentinelprovtagning. Är det nåt jag missat?

 127. Lars i Huddinge

  #125 Jax
  Bra kommentar jax. Håller med dej.
  Låt oss prata klimat istället.
  Läste ett intressant inlägg om hur situationen ang MSM var 2008.
  https://klimatsans.com/2020/06/23/loser-fossilfria-energin-klimatforandringarna/#comments

 128. #121 Ingemar Nordin
  ”Hur många här är filterpositiva och hur många är filterskeptiker?”

  WHO beställde en metastudie av 172 andra studier vad gäller alla tre typer- ansiktsmasker med ventil, kirurgiska flerlagers och enkla enlagers. Den publicerades nyligen i The Lancet. Denna metastudie rekommenderade starkt munskydd även för allmänheten speciellt för Covid 19 och WHO rekommenderade därefter också munskydd där fysisk distans inte är möjlig. Det sannolika är väl att munskydd minskar smittspridningen.

  Om FoHM verkligen ville veta hur det ligger till, varför inte föreskriva munskydd i kollektivtrafiken och i affärer i några av våra kommuner och jämföra smittspridningen med resten av Sverige, så får man svaret för svenska förhållanden i stället för att studera litteraturen i månader. Bättre tillfälle till forskning får man nog aldrig.
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext?fbclid=IwAR3fle40aAt4fxpdMuIaiEu3LQu5lsDUiWejtYZ3puGtb4MyRMOHwsCz5rM

 129. Daniel Wiklund

  Om jag är filterskeptiker eller filterpositiv vet jag inte. Däremot vet jag att jag är mycket skeptisk mot miljöpartiets klimatpolitik, det här är ju en klimatblogg. Självklart är jag intresserad av virussjukdomar. Mycket beroende på att min mamma hade spanska sjukan vid fem års ålder i november 1918. Hon fick kroniska skador på stämband och lungor, delvis beroende på medicin som man kokade ihop. Hon hade besvären resten av sitt liv, avled vid 82 års ålder. Hon fick ändå ett bra liv, fick sex barn. Men hennes kroniska skador kastade en skugga över min uppväxt och våran familj. När hon avled hittade jag ett stort kuvert med flera artiklar om spanska sjukan som mamma hade sparat. Hon hade också sparat en döds annons (som min mormor klippt ur) om hennes kompis död, som dog av spanskan vid sex års ålder, efter några dagars sjukdom i november 1918. Historien går igen.

 130. Ann lh

  # 125 Jax m.fl. Ja, det är nog dags att lämna sidospåret och raskt gå över till slutklämmen – och sedan.
  Menar ledarna i och för EU allvar med att vi nu ska gripa tillfället och lämna de fossila bränslena och efter pandemin återskapa ett fungerande EU med i stort sett enbart grön energi?
  Gretas slutord i sommarpratet tydde på att hon var briefad på den linjen och det enorma stödpaketet för återuppbyggnad lär innehålla krav på något åt det hållet.

 131. Ann lh

  P.S. Länk 6 greppar denna fråga! D.S.

 132. #125 jax#

  Tycker du inte att Anns rubrik är relevant? Masker hit eller dit tycker jag också är ointressant, men nu är det så att myndigheterna i många länder tvingar oss att bära dem vare sej vi vill eller ej.

  Det finns många paralleller mellan klimathotet, den islamska terrorismen, Covid-19-hotet och en hel rad andra hot, i fråga om hur dessa används som ett instrument för att tämja oss medborgare, medan själva hoten, äkta eller falska, lämnas orörda.

  Jag har svårt att se att detta otyg är något vi ska bortse från och i stället endast ägna oss åt fysik.

 133. Gunnar Strandell

  Åldringsvården förs fram som det stora problemet i diskussioner om dödlighet i Covid19. Inte minst av regeringen som gärna påpekar att den är kommunernas ansvar.

  Men när jag tittar på statistik från Region Uppsala visar det sig att antalet dödsfall i åldersgrupperna över 70 år är lika stort bland dem som inte fått kommunal omsorg. För mig verkar det som att totala mängden dödsfall är relaterat till den nivå av smittspridning Sverige accepterat och inte till några särskilda brister i åldringsvården.

  Länk, bläddra fram till ”Avlidna inom 30 dagar per åldersgrupp”:
  https://regionuppsala.se/contentassets/bba2a35f5e6842c68b8cc39040e43714/200623-nulagesbild-region-uppsala.pdf

 134. Ulf

  Eilef

  Du kan säkert googla upp FHMs många mycket tydliga uttalanden i frågan.
  Du kan säkert också googla fram den omfattande vallfärden till alperna ifrån södra Sverige pga bilavstånd. Liksom vallfärden ifrån Stockholm till svenska fjällen pga detsamma. Skicka det till Lars. Hursomhelst måste världen hitta ett system för att hantera Corona, om svaren finns i de områden som inte stängt ner, men ändå lyckats hantera viruset så borde det vara intressant för alla. Det finns inte resurser att stänga ner länder igen (fanns tyvärr inga första gången heller) så ju mer vi vet om hur viruset kan hanteras utan att slå sönder samhället desto bättre. Därför vore en rätt omfattande undersökning på sin plats om varför det fungerat väl i vissa regioner.

 135. Fredrik S

  Lars Mellblom #124

  ”Det vill säga att vi går från att allt som inte är förbjudet är tillåtet, till att allt är förbjudet utom det som uttryckligen är tillåtet. Därefter är det inte långt kvar till att allt antingen är förbjudet eller obligatoriskt.”

  Tack för det stycket.

  Det borde skickas till våra 349 med krav på svar hur de vill ha det med tanke på bla de politiska ramverk som antagits med krav på kommande regeringar etc.

  Fast nu är de väl bara 55, resten jobbar hemifrån, röker cigarr och njuter av en flaska Bordeaux eller bättre samtidigt som de filar på saker som kan förbjudas.

 136. Håkan Bergman

  Fredrik S #135
  ”röker cigarr och njuter av en flaska Bordeaux eller bättre samtidigt som de filar på saker som kan förbjudas.”

  Så det är ingen tillfällighet att skatten på cigarrer ser ut som den gör.

  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/tobaksskatt/skattesatser.4.46ae6b26141980f1e2d4664.html

 137. jax

  #132 Lars Mellbom
  Kritiserar inte Ann och håller med dig om att vi behöver diskutera de områden du nämner. Vad jag däremot inte tycker at vi ska diskutera är specialiserad virologi utan att ha relevanta kunskaper. Många häver ur sig tvärsäkra uttalanden om all möjlig virologisk vetenskap utan, vad jag bedömer, riktig kunskap inom ämnet. Mycket framstår som snabbt framgooglade ”fakta”. Jag menar att detta spiller över på trovärdigheten avseende klimatdiskussionerna som förs då det känns mer och mer som att de ”kunskaper” som presenteras har inhämtats på samma sätt. Fick själv från början uppfattningen att denna blogg befolkades av personer med reella kunskaper inom klimatområdet. Nu ser jag att många av dessa framför lika tvärsäkra teorier om virologi. Jag ber om ursäkt om jag har fel, men det verkar inte troligt att alla klimatexperter också är experter inom virologi, speciellt inte eftersom jag uppfattar att situationen är rejält tilltrasslad inom detta område.

 138. #135 Fredrik S#

  Tacka inte mig, jag lånade orden från George Orwell! Nu är det nog så illa att våra riksdagsmän har läst 1984 och använder boken som handledning i politik.

 139. Fredrik S

  Lars Mellblom #138

  Ja, just det Orwell. Det är bra att bli påmind om de orden. Jag läste 1984 på gymnasiet, tiden går, men det är nog läge att läsa om den i dessa dagar känner jag. Det finns nog för många av de folkvalda, som du skriver, som använder den som handbok eller är sugna på att göra det.

 140. Andersson

  Vilket syfte Tegnell, Gissenicke och FHM haft vet de bäst själva, men om man vill sprida en smitta skall man ge de råd och instruktioner de gett från allra första början. De gånger de gett råd som hämmat smittspridning har det varit för att lugna och förhindra att deras flockimmunitetsexperiment skulle avbrytas på samma sätt som skedde i UK.
  Övertygad om att de inte varit ensamma om denna idé att experimentera med flockimmunitet när det gäller coronaviruset utan att de haft åtskilliga kollegor i framförallt västeuropa som varit lika fixerade.
  Det som skiljer Sverige från övriga länder är att när deras politiker insåg att dessa forskare bedrev ett experiment med ett okänt virus med egenskaper de saknade kunskap om drog de i nödbromsen och gjorde allt för att stoppa smittspridningen.
  Man behöver inte vara epidemiolog för att inse att det finns tre huvudsakliga smittkluster som interagerar och det är barnomsorg/skola, familjen och arbetsplatsen.
  Det räcker att arbetat på samma arbetsplats utan småbarnsföräldrar och med, när det gäller förlkylning och influensa.
  Sedan finns naturligtvis det övriga som kollektivtrafik och dylikt som hjälper till för sprida smittan in till dessa kluster.
  Hur coronaviruset smittar börjar väl bli klarlagt, att det är en droppsmitta som sprids om man vistas inom c.a 1-2 meter från en smittad eller vistas i ett utrymme där viruset kan ansamlas, tillsammans med någon som är smittad och att den även smittar asymtomatiskt.
  Det gör den till en typisk klustersmitta och lämpad för att isolera bort innan den får för stor spridning. Tyvärr har Sverige fortsatt med sitt flockimmunitetsexperiment och nu är vi där vi är med ett oklart läge om var och hur omfattande smittan är.
  Är själv inte epidemiolog och kanske är det därför jag inte förstår varför man håller på med alla dessa matematiska modeller med R-tal och annat, hur skall man kunna göra en matematisk modell för något som beror på hur folk beter sig i respektive kluster, hur många ingår i klustret, klustrets fysiska beskaffenhet som t.ex ventilation, luftvolym, hur interagerar klustret med andra kluster? Måste vara lika hopplöst som att göra klimatmodeller.
  Min bestämda uppfattning är att felet som begåtts i framförallt västvärlden är att man låtit forskare ha på tok för stort inflytande.
  Problemet med forskare är sovida de inte har det som brödyrke är att de ofta är näst intill sjukligt fixerade vid sin forskning och den har högsta prioritet oavsett risker.
  Det vi behövt var smittskydd inte forskning.

 141. #137 jax#

  Instämmer! För egen del tycker jag att många av de klimatvetenskapliga trådarna här påminner om virusdiskussionen.

  Min käpphäst är att påpeka att klimatvetenskap, inte ens äkta och framgångsrik sådan, kommer att påverka alarmisterna, eftersom deras gemensamma mål, från något olika utgångspunkter, är att ”krossa kapitalismen”, varvid klimathotet endast tjänar som ett av instrumenten för att nå dit. På franska har ordet kapitalism en långt vidare mening än på svenska. Håkan Bergman skrev vid något tillfälle”upplysningstidens arv” och det täcker en stor del av begreppet.

 142. Fredrik S

  Håkan Bergman #136

  Nä, skatt på njutning är väl svenska modellen. Lite roligt ska vi få ha men inte absolut för mycket.

  Det enda konstiga är väl att man kommer undan helt med en 30 år gammal eller äldre bil, vilket man borde utnyttja bättre.

 143. Håkan Bergman

  Fredrik S #142

  Men notera att tex. en riktigt fet corona, se jag håller mig inom trådens ämne, som kan kosta flera hundra bara beskattas med 1,41 kronor. Den kan nog innehålla mera tobak än ett helt paket cigg som beskattas med 32,60 kronor, inte riktigt vad man förväntar sig i ett samhälle som är besatt av jämlikhet.

 144. Eilif Hensvold

  #19 Sten, du skriver ”När det gäller klimat har många av oss på KU viss kunskap. När det gäller covid-19 har vi bara ”tro.” Du anser att vi bara har ”tro”. Och rimligen bör hålla tyst och mössan i hand när Anders Tegnell och Johan Giesecke talar om hur det är. Det där får utveckla vidare. Väldigt noga. Får en känsla av att du när det passar lånar argument från klimatalarmisterna.

  #125 Jax, du skriver ”Som jag sagt tidigare, den här diskussionen gör ju bara att man tappar förtroendet för klimatupplysningen som en plats för verklighetsnära uppfattningar om klimatet.”,
  det håller jag tyvärr med dig om.

  #130 Ann, om fortsättningen, igen (#53), ”In any case, the most instructive phase of Sweden’s approach may lie ahead: “It will be interesting to find out whether they can respond now, or whether they’re going to keep going with a strategy that seems like it’s not working,” … .

  #133 Gunnar, du skriver ”För mig verkar det som att totala mängden dödsfall är relaterat till den nivå av smittspridning Sverige accepterat och inte till några särskilda brister i åldringsvården”. Hurra, Ockhams rakkniv! Din uppfattning delas av en hel värld minus FHM med folkhälsonationalister.

  #134 Ulf, nog är det väl du själv som får googla!

 145. Fredrik S

  Håkan Bergman #143

  Ah tack, tittade lite för snabbt och missade den egenheten. Det var klargörande.

  Nä, det är nog ingen tillfällighet som sagt.

  Då kan man puffa på en cigarr i veteranbilen också utan att känna sig alltför lurad.

 146. Ulf

  Svar 144

  Fast Eilif jag uppfattar dig som en som ganska tvärsäkert driver att världen ska stänga ner länder och ödelägga samhällen på mycket lösa grunder.
  Jag har aldrig kallat mig expert varken på klimat eller pandemier. Däremot är jag expert på nationalekonomi och ekonomi.
  Världens politik inom både ämnen påminner om varandra. Medicinen synes mycket värre än sjukdomen.
  När jag tittar på verkligt utfall kan jag fortfarande bara se en röd tråd, ju tidigare åtgärder desto bättre utfall.
  Då blir det svårt att förespråka metoder som får enorma långsiktiga negativa konsekvenser.

 147. Eilif Hensvold

  #146 Hej Ulf, tvärsäker är jag inte och vi är överens om att ”… en röd tråd, ju tidigare åtgärder desto bättre utfall.” Sen menar jag att vår rika del av världen klarar den nedstängning vi sett. Fattiga länder med en ung befolkning skall kanske tänka annorlunda. Hur det går i Sverige vet vi inte, en bit in i matchen ser det inte bra ut.

 148. Ulf

  147

  Ok jag konstaterar bara att flera länder sagt att de inte har råd. Frankrike, Spanien, Italien, Grekland vill att andra länder ska betala kalaset.
  Hursomhelst har ingen råd att göra om det här, utom möjligen Norge. Så en väg framåt måste hittas. Som jag ser det så är Sveriges åtgärder kombinerat med tester, smittspårning och karantän för enskilda misstänkta smittade, den enda vägen vi har just nu. En väg som ett antal regioner redan håller på att implementera medan vissa inte gör det. Så vi kommer att ha 24 olika strategier, vilket man inte behöver vara expert för att anse vara olyckligt.Det är helker inte en myndighets fel utan bristande politiskt ledarskap.

 149. Rolf Mellberg

  Det jag tycker är mest försummat i den här Corona-krisen är bristen på (offentliggjord) statistik över hur olika PÅVERKBARA potentiell skyddande faktorer korrollerar med olika nivåer av sjuklighet:
  Lindrigt sjuk,
  Intagen på sjukhus eller allvarligt sjuk ändå.
  Livshotande
  Död.
  De faktorer jag menar kan ha betydelse är:
  D-vitaminnivå ( troligen mkt viktigt)
  Vitamin C oralt
  Zink
  Selen
  Quercetin
  Nikotin
  O.s.v.
  Sen menar jag att den kunskap som sannolikt finns vad gäller användandet av corticosteroider och höga doser intravenöst vitamin C måste fram i offentligheten.
  Denna kunskap ska vi medborgare kräva att få ta del av.

 150. Tycker att fler av inläggen här om covid-19 pandemin varit ovanligt (för KU) hätska och fyllda med tvärsäkra påståenden och påhopp på oliktänkande. Inte värdigt KU.
  Som 70+ har jag under hela pandemin kollat in på Dr John Campbell’s videos, en engelsk läkare med ett ganska världsomspännande nät av kontakter. Länkar till ett hav hans senaste om vitamin D och ett där han har en uppgörelse med Sveriges väg. OK John har väl också ”sina käpphästar” men han för fram dem med lite mer mjukhet.
  först den senaste om vitamin D; https://www.youtube.com/watch?v=qyMFsLFAE5o&fbclid=IwAR2ohHYdQjxcmUiNH2LV2ztyW9nQzqQrDPVBkvo6tjdsovX-OASYgDnfAsU
  och här uppgörelsen med Sveriges väg; https://www.youtube.com/watch?v=K4SQ-NOV-iU&fbclid=IwAR1NWKOQrC4Jhj1Y-4tOTExCk57gbYV1QxOdIY82qQyMi8zr3qR4eVX2T8s

 151. Rolf Mellberg

  #149 forts.
  Fler intressanta faktorer:
  Kan det vara så att ”över medicinering” av åldringar ökar dödstalen påtagligt?
  Kan det vara (som Lars Bern hävdar) att en fettsnål kost (eller skräck för mättade fetter) är kontraproduktivt för Corona? ”Bra” kolesterolvärden lär ge värre Corona!
  Korrelation mig BMI, allmänkondition etc?
  Kan det vara så att regelbundet solande stärker immunförsvaret på sätt utöver D-vitamineffekten?
  Dessa frågor lär vi inte få svar på då de är fullproppade med grupptänkande låsningar och prestige.
  Känns igen från klimatet!!!
  Även samband med tbc-vaccinering är intressant fast där är det för sent för åtgärder.

 152. Ulf och Eilif,

  du Ulf får gärna ha vilka synpunkter du vill på Sveriges och Europas corona-politik, men när du debatterar med dem som har annan uppfatttning på bloggen vill jag inte se ”otidighter”.

  Alla har rätt till en uppfattning och kritik mot uppfattningen bör vara hövlig.

  Eilif, jag har inte skrivit att vi inte ska kritisera. Däremot är det så att många såväl, skribenter som kommentatorer följt kliatfrågan en längre tid och även om vi inte läst så många originalartiklar så har vi samlat på oss en hel del kunskaper.

  När det gäller corona-pandemin så finns det ”relevant kunskap”. Det gäller kunskap om tidigare pandemier, det gäller kunskaper om virologi eller om immunologi, men det finns väldigt lite kunskaper om covid-19. Därför anser jag att det vi amatörer har är uppfattningar baserade på (med nödvåndighet färsk) information från medier och internet.

  Alla har rätt att framföra sin uppfattning om pandemin och sin åsikt om hur den ska hanteras. Sverige har gjort en annan avvägning mellan risker för sjukdomen och risker för ekonomin än i stort sett alla andra länder.

  Jag vill tillägga att även om det skulle visa sig att det totala antalet avlidna under året inte överstiger ”det normala” så har många av dem som dött av covid-19 fått en mycket sämre död än vad vi skulle ha unnat både dem och deras nära avförvanter.

  Det vi ännu inte vet något om är ”efter”, om det blir något verkligt efter.

 153. Henrik

  Rolf 151. Insulinresistens ger bla diabetes, fetma, högt blodtryck, hjärt/kärlsjukdomar. Föga överraskande är dessa de största riskfaktorerna för Corona också (förutom ålder).
  Insulinresistens botas med fasta och/eller lchf. = minska insulinutsöndringen. =minska kolhydraterna.
  https://youtu.be/T4ZfGxAPJbk

 154. Eilif Hensvold

  Sten #19 och #152. Jag förstår fortfarande inte din nedsättande formulering ”När det gäller covid-19 har vi bara ”tro.” . Inte heller efter tillägget ”rätt att framföra sin uppfattning”.
  Coronafrågan har diskuterats här på bloggen efter dimensionerna.
  1. En etisk, särskilt vårt ansvar mot gamla människor som snart ska dö, normalt inte av covid19.
  2. En ekonomisk.
  3. Världssamfundets (inte entydiga och ständigt uppdaterade) syn på vad vi vet om smittspridning, dödsrisk, behandling av sjuka samt slutsatser om lämpliga åtgärder på nationell nivå.
  4. FHM´s syn på samma saker.
  5. Fortlöpande inkommande empiri från Sverige och andra länder och möjliga tolkningar.

  1. och 2. hänger ihop, kanske varandra motverkande, och avvägningen är definitivt inte ”ett fall för experter”. Ingen ska kränkas med ”bara tro”.
  Och när det gäller 3., 4., 5., anser du att det som framförts de sista månaderna lämpligen benämns ”bara tro”. Nu sist med tillägget ”rätt att framföra sin uppfattning”. Sten, det är kränkande! Har du följt inläggen? Du verkar också vara inne på att vi ”bara” har information via media och internet. Jodå, då TTY lyfte den italienska studien från Bergamo var det med hjälp av internet. Då jag gick igenom TB´s, FHM´s och Imperial Colleges smittspridningsmodeller var det med hjälp av internet. Massvis av annan sakinformation i andra inlägg samma. Vad är din poäng? Jag förstår inte alls varför du ger dig på det här och har heller inga trevliga gissningar varför.

 155. mattias

  Här på KU har vi många gånger diskuterat matematiska modellers prediktionsförmåga – både coronamodeller och klimatmodeller. Johan Montelius har ju för oss också på sitt pedagogiska sätt beskrivit modeller för smittspridning för oss här. En av forskarna som tidigt stack ut huvudet angående coronamodeller var ju statistikprofessorn Tom Britton. De första försöken visade sig inte riktigt överensstämma med verkligheten, men nu har han skrivit en artikel i Science, där han utvecklat modellen, som refereras till här: https://www.lifesciencesweden.se/article/view/725707/tom_britton_nivan_for_flockimmunitet_ar_lagre_an_vad_vi_trott

  Vore kul om de som är kunniga inom matematisk modellering kunde kommentera Toms nya modifierade modellering.

 156. Eilif Hensvold

  #155 Mattias, Jag skall titta på den. Återkommer.

 157. Hej Eilif,

  det är tydligare lättare hänt än vad jag anade att en formulering uppfattas som kränkande. Jag kan alltså bara be om ursäkt ifall jag uttryckt mig på ett sätt som kan kännas kränkande.

  Du har inga trevliga gissningar säger du, det tycker jag är synd, jag tror nämligen dig om allt gott. Men, huvudsaken till att jag yttrade mig är, som jag skrev häromdagnen, att samtalstonen på bloggen i flera år varit något jaghar varit både glad åt och stolt över.

  I corona-debatten har tonen inte varit lika respektfull. Många, även sådana som inte satt sig in i exempelvis modeller för smittspridning lika mycket som du och tty har ändå avfärdat andra med annan uppfattning på ett närmast arrogant sätt.

  Huvudsyftet med min kommentar var helt enkelt att be alla att visa respekt för andras uppfattningar och åsikter.

  För att sedan ta upp din beskrivning av hur corona-frågan diskuterats så håller jag inte helt med dig, vilket möjligen beror på att enligt min uppfattning handlar allt i grunden om vilka politiska beslut som ska fattas.

  Där kommer dina punkter 1. och 2. in, även om jag när det gäller punkten 2. inte ser detta som ett svenskt problem, utan min oro gäller risken för en total kollaps för världsekonomin, med mass-svält i fattiga länder som följd.

  När det sedan gäller punkten 1, den etiska så har, återigen tror jag, huvudfrågan varit om man ska försöka att minimera smittspridningen i hela samhället, eller om det räcker att förhindra att människor i det som benämns riskgrupper smittas. Att Sverige misslyckats kapitalt med det senare är ju uppenbart.

  En central fråga är då om det går att i det närmaste eliminera smittan. Det är i den frågan som dina 3. 4. och 5. kommer in.

  Jag tycker mig också förstå att du och jag har lite olika perspektiv. Det finns en pågående pandemi och det kommer ständigt ny och relevant information om denna. Det kommer i alla medier olika budskap om vilka behandlingar som fungerar, eller om hur man ska förbättra sitt immunförsvar.

  Det kommer också massor med information om vilka metoder för att förhindra smittspridning som verkar ha effekt. Jag ska villigt medge att när det gäller modeller för smittspridning och vilka metoder som använts för att minska den, så har du skaffat dig mycket mer kunskaper än vad jag har gjort.

  Att jag använder ordet ”tro” beror nog till stor del på att när det gäller vad som hittills hänt och vad som pågår finns det säkert både information och kunskap, men när det gäller framtiden ”post-corona” kan vi inte veta, där handlar det bara om vad vi tror.

  Hur som helst så hoppas jag att du njuter av sommarvärmen.
  hälsningar Sten

 158. Gunnar Sttrandell

  Eilif Hensvold #144
  Tack för din kommentar!
  Jag undrar bara vad det är som gör att de människor som diskuterar och agerar i tidningar och etermedia verkar sakna Occam’s rakkniv. Jag hoppas att det inte beror på att de alla saknar skägg. 🙂

  Länk:
  https://www.oppetarkiv.se/video/1564229/skaggen-avsnitt-1-av-5

 159. Thorleif

  T.f Corona-avbrott

  Värmen i landet stiger och S+Mp firar med 1. start av oljekraftverk, 2. 290 Mkr för 11 veckors avtal om elkraft från Ringhals 1. Verkar som om politikerna tror att marknaden själv löst vår elsituation. De praktiska konsekvenserna av detta, dvs en bristsituation av el i södra Sverige, börjar så sakta synas mer och mer i media och för folk. Imorgon firar vi vanliga döda med att betala dryga 2 kr per KWh. Kommer det mera inom sinom tid undrar nog många? Till och med den ansvarige Ygeman som tjatat om elöverskott får en tankeställare………men fan tro et!

  Ps! Som bekant ska kärnkraften läggas ned……….Ringhals sista tid är nu…..

 160. Thorleif

  Svd (Arpi) skriver t.o.m nu om användandet av munskydd (igår)! Allt fler börja förlora förtroendet för regeringen och FHM verkar det som. Förutom en massa fundamentala missar återstår att värdera strategin som helhet först när pandemin är över (säsongsmässigt!), dvs också när resultaten av stränga lockdowns visat sig.

  Ingen våg 2 i Sverige sa väl GD på FHM. Kanske är det bara så att övriga Sverige ska få sin beskärda del?

 161. Ulf

  Svar 152
  Det finns mycket vi inte vet med säkerhet om viruset men det finns också mycket vi vet.
  Vi vet exempelvis att flera länder som stängt ner drabbats hårt. Vi vet också att andra drabbats mindre hårt. Vi vet att delar av Sverige drabbats hårt och andra delar mindre hårt. Vi vet att smittspridningen kom in redan i December. Vi vet att virusstammar i Sverige kommer bl a ifrån USA och England. Vi vet att smittan kom in på bred front till Sverige.
  Jag har aldrig uttryckt ”otidigheter” mot någon med annan uppfattning. Vad gäller inlägg som ignorerar fakta kommer jag hädanefter inte debattera dessa inlägg utan avsluta debatten tydligt och klart. Det är för övrigt väldigt sällsynt med den typen av inlägg här, men det händer. Då slipper vi även den här typen av diskussion.

 162. Ulf

  Svar 113

  Lars här bifogar jag en text, som jag uppfattar som vederhäftig, om läget i Spanien. Den beskriver väl varför jag inte tänker sätta min fot i Spanien på ganska länge. Jag tror heller inte på någon bättring vad gäller hantering av statistik och smittohantering.
  https://www.svenskamagasinet.nu/nyhet_15464_ny-statistik-antyder-hogre-antal-dodsoffer-i-covid-19

 163. Mats Rosengren

  Återigen en utomordentlig video från Tony Heller! För Sveriges vägnar, se grafen för Sverige och UK, börjar vid tid 6:30!
  https://www.youtube.com/watch?v=TWfHzPpk4Wk

 164. Håkan Bergman

  I New York börjar man öppna upp för folk att återgå till jobbet, ett litet problem dock hissarna är begränsade till max två personer samtidigt.

 165. Gunnar Strandell

  ”Coronakris och sedan II” är huvudinläggets rubrik.
  Men det kanske inte finns något ”sedan”.

  Min son jobbar på ett företag där man testar alla för aktiv infektion och antikroppar.
  Det har visat sig att han har antikroppar. Men testföretaget säger att han ändå måste följa alla de rekommendationer som FoHM ger ut. Jag undrar vilken vits det är med att göra antikroppstest, när resultatet inte gör någon skillnad för personen som testas.

  Det förfaller mig att Sveriges strategi är ett fullständigt haveri och att personer som är över 70 år får leva i karantän + boule under resten av livet.

  Idag är nog svaret att det finns inget ”sedan” för Sveriges del. Coronakrisen är permanent.

 166. Ulf

  165 Gunnar
  Även om man har antikroppar så kan man föra smitta via tredje person med händer och annat så i princip bör man följa restriktionerna. FHM och framförallt regeringen är mycket stressade av statistiken. Kraven på strikta åtgärder växer lavinartat. Vi får nog räkna med mycket tugg om restriktioner nu. Gäller att som politiker visa att man är strikt och tar detta på absolutyttersta allvar. Det kräver politiken. Grundtips detta är över om ett år, men du kanske fortsätter med boule.

 167. Ann lh

  Lyssnade på Anders Tegnells sommarprat. Visst har jag försökt följa honom och hela gänget på pressträffarna under de senaste månaderna, men när han nu i ett längre sammanhang fick fritt förklara vad som legat bakom vårens rekommendationer, agerande och utfall blev bilden annorlunda.
  Angående masker kom ett eventuellt besked, de minskar eventuellt min spridning, men skyddar inte mej från att bli smittad. Ambitionen att hela tiden söka uthålliga åtgärder kräver tålamod och hårt arbete. Han såg fram emot mer seriösa utvärderingar i framtiden och tyckte att det skulle bli skönt att under semestern slippa förutsägbara frågor att svara snällt på.
  Pricken över i-et blev när han recenserades i GP av ingen mindre än tidningens kulturchef Björn Werner, som ”tålmodigt tog sig igenom” … denne ”patenterat antikarismatiske statsepidemiolog”. Det var Inte viktigt vad Tegnell hade att förmedla tydligen. B. Werner uppskattade i varje fall att snacket uppblandades med väl vald papparock.

 168. Håkan Bergman

  -måste följa rekommendationer-i princip bör man följa restriktionerna- börjar bli snårigt det här, har vi rekommendationer eller restriktioner? Jag tror på rekommendationer då kan man välja själv utan alltför mycket dividerande, Restriktioner kan vara besvärligare då behöver man bekymra sig om såna saker som upptäckt och påföljd, men med lite planering och kreativitet rundar man sånt också. För politiker och myndigheter är rekommendationer det självklara valet, vad kan gå fel med en rekommendation? Själv tror jag på livet och människan, jag vill se feta, glada och friska människor omkring mig, alltså gör jag vad jag kan för att inte smittar ner dom och förväntar mig att dom lever efter samma devis.

 169. Eilif Hensvold

  Hej # 167 Ann, jag är nationalist, inte folkhälsonationalist. Att just vår AT skulle representera vetenskap och klokhet i en vetenskapsvärld med tusen röster är underligt, för mig folkhälsonationalism. Efter dokumenterade felbedömningar och slirningar (slirningarna för mig det värsta) 5000 döda och 1000+ nyinfekterade dagligen ligger han långt ned i listan. Väldigt långt ned.

 170. Håkan Bergman

  Eilif #169

  Jag brukar ibland tillgripa vadskadublinärdublirstortestet. Snävar man in yrkesdrömmen börjar man undra hur folk hamnat på dom jobb dom har. Varför blir man epidemiolog , man har väl läkarutbildning och kan välja fritt, sitta där och vänta på att man ska få en plats i rampljuset?

 171. Ulf

  Svar 167

  Jag tycker man bör backa till svininfluensan och fundera på det vettiga i att massvaccinera. Tegnell tycker att det var rätt beslut, jag tvivlar mycket starkt med tanke på biverkningarna. Till stöd tar han icke signifikant statistik.
  Vad gäller corona är han rätt ute med strategin, men varför skulle det gå så otroligt långsamt? Varför så svårt att erkänna misstag?

 172. Ann lh

  #171 Ulf.
  Massvaccination kanske inte är nödvändigt för de yngre åldrarna, men hur ska vi gamlingar våga oss ut igen i från vår karantän om vi inte får tillgång till vaccination? Möjligen frivillig vaccination för äldre precis som med säsongsinfluensorna.

 173. Ulf

  Svar 172

  Jag menade just den vaccinationen orsakade mycket lidande för en mycket liten vinst. Något som inte utreddes ordentligt. Vad gäller covid 19 är det nog en vinst för riskgrupper att vaccinera. Oftast yngre personer som far illa av biverkningar. Sedan är ändå riskgrupper inte särskilt tydligt. Vad jag hört är de som drabbas och är yngre än 80!år ofta väldigt överviktiga. Om detta nämns dock inte mycket..

 174. Ann lh

  # 173 Ulf!
  Övervikt ställer krav på lungorna och inte blir det bättre om man blir sängliggande med angripna lungor och till och men måste få hjälp med att ventilera eller hur?
  Hittills har FHM kört med upplysning, rekommendationer och att vi i princip är en ansvarstagande befolkning. När/om det blir fråga om vaccination bör man fortsätta på samma linje.
  En fråga jag skulle vilja ha utredd är den som Sten K. återkommit till flera gånger. Smittdosen! Den numera förkastade LNT eller kanske kan en låg dos rentav trigga igång immunförsvaret utan att man blir sjuk.

 175. Mats Rosengren

  Genialt vad Tony Heller har hittat! För 10 år sedan i ”Simpsons”! Clair voyant!
  https://www.youtube.com/watch?v=a1Bn0DuDoFo

 176. Henrik

  #173
  Nä, det nämns nästan inget om att åtgärda hälsoproblem som ökar dödligheten i covid. Den sjukdom som leder till hälsoproblemet fetma är: insulinresistens. Se gärna bild efter 3:27 i videon i #153

 177. Ulf

  Svar 174

  Vi kom kanske in på ett sidospår här. Jag är kritisk till att FHM beskriver beslutet att massvaccinera befolkningen mot svininfluensa som ett tveklöst korrekt beslut. Denna vaccinering slutade i tragedi för alldeles för många unga människor och deras familjer. Det gör mig nervös att man så tvärsäkert inte vill erkänna sina misstag. Vad gäller covid 19 är situationen rätt enkel vi vaccinering eftersom riskgrupperna är så väldefinierade. Då bör man vaccinera riskgrupperna och låta barn, ungdomar och friska vara i fred. Vi forcerar fram ett vaccin denna gång också, vilket ökar risken med vaccinet. För en ung människa kan det leda till livslångt trauma eller onödig död. Det var väl det jag ville ha fram.