Små önationer slukas INTE av stigande hav!

På världens mest välbesökta klimatblogg, berättades nyligen om ett forskningsresultat som inte kommer med någon överraskning för dem som har följt med i det jag har skrivit om frågan tidigare. Eller för dem som har satt sig in i den teori som Charles Darwin presenterade 1842, drygt ett decennium innan han blev känd för teorin om naturligt urval.

Darwin tänkte sig att havsytan ligger still och havsbotten sjunker. Eftersom det är relativa rörelser som betyder något, blir det likadant om havsbotten ligger still och havsytan stiger. Eller om bägge rör sig på ett sådant sätt att avståndet mellan havsytan och havsbotten ökar. Korallerna hänger då helt enkelt med i rörelsen och bygger på uppåt. Eftersom korallöar är toppen av korallrev, hänger de också med och kommer inte att slukas av stigande hav.

Ett forskarlag, under ledning av forskare från University of Plymouth, har nu gjort en modell av hur korallrev och korallöar reagerar på stigande hav. En modell som får fram resultat som verkar rimliga, till skillnad mot många andra modeller som används i klimatsammanhang. De kommer fram till att korallerna hänger med havsytan. Studien är publicerad i Science Advances.

Jag gissar att de klimathotstroende aktivisterna kommer att ignorera detta forskningsresultat. En av dogmerna i den fantasivärld de har byggt upp, är ju att små önationer kommer att slukas av stigande hav. Små önationer består oftast helt eller till stora delar av korallöar. Det kan finnas vulkanöar också, men de bebodda av dessa har en högsta höjd långt över varje rimlig spådom om havsnivåhöjningar de närmaste hundratalet år. Lite grann av en vulkanö kan bli översvämmad av stigande hav, men större delen borde bli kvar ovanför havsytan och vara beboelig.

Jag förmodar att inga svenska medier kommer att vidareförmedla detta nya (eller snarare nygamla) forskningsresultat. De flesta så kallade vetenskapsjournalister, och de flesta ledarskribenter, har ju tagit ställning för klimathotstron och är föga intresserade av fakta och seriös forskning.

Jag kan ändå begripa varför klimataktivisterna har fått för sig att stigande hav kommer att sluka små önationer. Det handlar förmodligen om ett försök att använda sunt förnuft. Sunt förnuft är ofta användbart. Varför försöker inte klimataktivisterna använda sunt förnuft oftare? Då skulle de inte vara klimataktivister.

I det här fallet, kommer den sunda förnuftet till fel slutsats för att det inte har fått korrekt information. Klimataktivisterna har till exempel för sig att korallöar är stabila och oföränderliga formationer. Det är fel. Korallöar är dynamiska formationer.

Eftersom en förutsättning för klimataktivism är okunnighet om vad som har hänt tidigare, känner klimataktivisterna inte till att haven har svängt upp och ned med flera hundra meter genom årmiljonerna. Såväl global medeltemperatur som inlandsisars storlek har ju varierat rejält, och påverkat havsnivåer.

Klimataktivisterna begriper knappast att koralldjuren, som bygger upp korallreven, inte kan leva i luft. Om havsnivån vid ett korallrev någonsin sjunker för lågt, kommer koralldjuren att dö och korallrevet att börja brytas ned. Inte hela revet, kanske, men i alla fall de översta delarna, som hamnade i luft.

Klimataktivisterna känner knappast till att koralldjuren inte kan leva på större djup än 40-45 meter. Korallrev kan visserligen ha sin bas på lägre djup än så, men då är de nedre delarna döda rester av vad tidigare generationer av koralldjur har byggt upp.

Klimataktivister känner knappast till att det finns fossila koraller med en ålder av över 500 miljoner år. Visserligen är dessa tidigare former utdöda sedan länge, men en visst släktskap med moderna former finns nog. Eller åtminstone ett liknande levnadssätt. Dessutom behöver vi bara gå tillbaka i tiden 18000 år för hitta en värld där havsnivåerna var ungefär 120 meter lägre än idag. Om haven har stigit med 120 meter och koralldjuren dör om de hamnar på djup större än 40-45 meter: Hur kan det då finnas koralldjur, korallrev och korallöar i dagens värld?

Med all denna information inmatad, kan sunda förnuftet knappast dra någon annan slutsats än att korallrev och korallöar är dynamiska formationer. De hänger med i havsytans svängningar. Korallöar kommer inte att slukas av stigande hav.

Efter att sunda förnuftet har sagt sitt, vill den vetgirige ta reda på mer. Och kommer då förmodligen att bli bekant med Darwins teori om korallrevs och korallöars utveckling. Därefter finns ingen möjlighet att längre tro på dogmen om att stigande hav skulle sluka små önationer som huvudsakligen består av korallöar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pingback

  […] 2020/06/21 av Lars Kamél […]

 2. Lasse

  Tack Lars Kamél
  Det är klart att höga vattenstånd hotar livet på korallöarna.
  De är beroende av sötvatten som hotas när saltvatten stiger eller när sötvattnet sjunker.
  Det gör boendet på dessa öar känsligt för högvatten.
  Men det som hotar är även stigande befolkning.
  Frågan är vad vi kan göra åt dessa problem?
  Det ena är omöjligt det andra är tråkigt.
  Sidney Fort Denison visar hur vatten i Söderhavet varierar i perioder:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

 3. Hej Lars
  Alltid intressant med detta om de små önationerna som skulle försvinna.
  Det finns en intressant sammanställning av 709 öar från 30 atoller i Stilla havet och Indiska Oceanen.. Kanske har du sett den om inte så heter denna intressanta artikel ”A global assessment of atoll island planform changes over the past decades” https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.557
  I denna artikel finns en intressant tabell med ringar och färger över dessa öar. Tyvärr ligger den bakom betalvägg men jag kom åt den genom att bildsöka på artikeln. La ut den på min hemsida se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2020/vecka06/db20feb03.htm
  I tabellen ser vi tydligt hur lite det finns av den röda färgen som visar på minskning av öarnas landyta.

 4. Jonas

  När undergångsprofetiorna inte slår in, så flyttar de sant troende bara fram datumet.

  Förut skulle Tuvalu vara under vatten 2010. Numera gäller:
  ”Scientists predict Tuvalu could become uninhabitable in the next 50 to 100 years.”

  Däremot brukar antalet sektmedlemmar minska i takt med att undergångsdatumen ständigt flyttas framåt.
  Bara att hoppas att samma sak händer med klimatsekten.

  Tycker mig notera att undergångsdatumen numera ligger långt fram. Förut så var det ju att vi hade 3-5 år på oss. Nu verkar det vara lite diffusare, och oftast om 50-100 år.

 5. Lars Cornell

  Vad händer med den nybyggda flygplatsen. Kommer den också att höjas av nya koraller när vattenytan höjs? Och vad händer med de redan bygga husen och vägarna?
  http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2020/vecka06/db20feb03b.jpg

 6. Håkan Stenberg

  I Watts Up With That, januari 2010 finns en intressant förklaring, skriven av Willis Eschenbach.

  I korthet handlar det om:

  Korallreven är mellan 500 och 800 miljoner å gamla. De har inte påverkats negativt i någon högre grad av alla de klimatföreningar som skett under den tidsperioden.

  Korallerna växer från botten, från utslocknade vulkaner under havsytan.

  Innanför dessa ringformade rev samlas under årmiljonerna rester av koraller, drivved, sjögräs, sand från öknarna i Sydamerika och Australien och annat som bildar de öar som vi ser idag.

  Dessa öar flyter på en lins av sötvatten, som tillförs uppifrån, genom regn. En förutsättning för att öarna ska fortsätta att flyta – och alltså följa med eventuella förändringar i havsytan – är att materialet behåller sin porösitet.

  Det som nu sker, när pengar från FN och EU fördelas till regeringarna på dessa öar, är en förändring av öarnas struktur. Man asfalterar vägar, bygger flygplatser, anlägger kricketplaner, bygger hotell, reser vindkraftverk (som ibland faller omkull) och annat som dels gör själva ön tyngre, dels hindrar regnvattnet från att gå igenom och fylla på sötvattenlinsen.

  Då sjunker ön. Vilket anses bevisa att man är utsatt för stigande havsnivåer. Något som i sin tur leder till mer bidrag för ytterligare investeringar.

 7. Ann lh

  Tack Lars!
  Det är så skönt att bli påmind om hur käre gamle Darwin ständigt får upprättelse. Runt hans boställe Down House söder om London finns hans ”tankestig”, Sandwalk ännu kvar. Den är värd att vörda! Där lär han dagligen på gamleda´r ha gått och grubblat över hur hans iakttagelser skulle kunna rimma med den religion som styrde hans dåtid. Trots att han grymt skulle såra sin fru Emma blev det iakttagelserna, naturen själv som till slut vann när hann publicerade sina hypoteser, för öppen debatt.
  Nu ett och ett halvt sekel senare har den intellektuella ”utvecklingen” drabbats av den nya religionen, det nya normala, eller vad man än bör kalla den. Oavsett lämpligt namn ser dagens oerhört stränga och skadliga religion till att den inte utsätts för obehaglig öppen debatt grundad på data och vi går mot en grön katastrof.
  Skulle fler Sandwalks åt mediefolk, politiker och andra trosvissa kunna ge dem ro att grubbla fram och tillbaka och till slut få en och annan att inse religionens alla brister och öppet våga att bli avfälling och söka hejda den katastrof alla Gröna Gretor önskar.

 8. #5 Lars Cornell
  På Male kanske de är nöjda om investeringen kan skrivas av på 50 år. De har ju haft många högbetalade turister o får säkert ännu fler i framtiden. Då kan de längre fram fylla på med importerad makadam eller liknande.

 9. Jonas

  Vilka har investerat 800 M$ i en ny flygplats på Maldiverna ? Jo, Kina.

  Verkar inte som Kina tror att korallöarna kommer försvinna. Jag tror att Kinesiska vetenskapsmän betraktar västvärlden som rudis.

 10. tty

  #6

  Jag är rädd att missuppfattat hur en atoll fungerar. Nej, den flyter inte på sötvattenslinsen. Den är toppen på ett berg av korallkalksten och lika bottenfast som alla andra öar. Däremot är sötvattenslinsen avgörande för att en korallö skall vara beboelig. Atoller som är mycket små och låga saknar lins och likaså atoller som ligger just vid ekvatorn där klimatet är torrt. Så här ser linsen ut:

  https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022169417301269-gr3.jpg

 11. tty

  ”koralldjuren dör om de hamnar på djup större än 40-45 meter”

  Detta är en sanning med modifikation. Det gäller bara koraller som är beroende av symbiotiska fotosyntetiserande zooxanthellae. Det finns många djuphavskoraller. Det finns t o m revbildande djuphavskoraller, även om de växer betydligt långsammare är ytlevande koraller.

  Varje atoll är egentligen ett sorts taffelberg där korallerna ständigt vandrar upp och ner, upp och ner längs sidorna allt eftersom inlandsisarna krymper och växer.

  Att vi har så många och låga atoller beror helt enkelt på att de sju senaste mellanistiderna har haft ungefär samma havsnivå. Korallerna har aldrig fått tillfälle att växa sig högre. De ”reef flats” på vilka de typiska korallsandöarna i atollerna ligger på och ofta omges av bildades under intervall då havet va aningen högre än nu, senast för 6-8000 år sedan. Korallerna dog när vattennivån sjönk och havet har sedan jämnat ut ytan.

  Det finns dock atoller som fått sig en skjuts uppåt av tektoniska krafter, t ex Henderson Island, Niue och Lifu och där man kan se hur en atoll ser ut 90% av tiden, d v s när det är istid. Alltså en ö med branta kustklintar, en smal revgördel och bråddjupt vatten. Och ovanpå ön en torr, svagt skålformad karstifierad platå.

  Såhär ser en atoll egentligen ut:

  https://media.sciencephoto.com/image/c0096351/800wm

  En atoll i Afatriangeln, som ju egentligen är en bit havsbotten som råkar vara torrlagd just nu.

 12. Fredrik S

  Jag har läst att vi människor är skapta för en temperatur på 28 grader.

  Är det någon som vet varför SMHI anser sig nödgade att varna för höga temperaturer när kvicksilvret passerat 26?

  Tror de inte på att folk tar sig täckjackan självmant när det är skönt ute?

 13. Fredrik S

  #12

  Skulle hamnat i öppen tråd, sorry, blev ot här.

 14. Lars Cornell

  Tack tty. Jag tittade närmare på Niue och Lifu. Det slog mig att så ser det ut även vid Röda Havet. Först djuphav som övergår i en ca 30 m hög lodrät korallkant. Där vid kanten kan man snorkla och ibland se hajar simma förbi nedanför. Det klara vattnet och avståndet kanske är en falsk trygghet då. Några gånger har jag sett Barracuda simma förbi. De är imponerande som två meter långa rör med långt huvud. De glider fram utan synbara fisklika rörelser. Jag har sett dem hoppa 20 meter över vattnet. Enligt lokalbefolkningen gör de sig av med parasiter så.

  Men åter till ämnet. Därefter kommer ett långsträckt område med döda koraller och ca en halv meters vattendjup. Det övergår i ett område med vit korallsand som först höjer sig men efter någon km tycks sänka sig under havsnivån. Men det kan vara en synvilla. Något tiotal km längre in börjar bergen som jag inte tidigare funderat mycket på. Men kanske är det samma art av kalk-berg som på Niue och Lifu?

 15. tty

  #14

  Nej, bergen king Röda Havet är gammal kontinental terräng. Bergkanten någon mil in är ”The Great Escarpment” som kan spåras runt större delen av Afrika, runt Röda Havet och upp i dödahavsriften. Den markerar kanten på riftzonen där kontinenterna skiljs åt.

  De olika terrassnivåer man kan se på många håll uppstår när en korallkust höjer sig. Varje ny mellanistid ger då upphov till en ny terrass, lägre än den föregående. På Lifu, där jag har varit, är detta mycket tydligt. speciellt på norra delen av ön. Ännu tydligare är det på Huon-halvön i PNG:

  https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921818106001962-gr3.jpg

  Liknande bildningar kan uppstå även utan koraller. Ett extremt exempel är Coorong-slätten i Sydaustralien. Själva Coorong är en väldig lagun med en sandbarriär utanför. Området är seismiskt aktivt med vulkaner en bit mot öster, och har höjt sig långsamt i flera miljoner år. Resultatet ha blivit en lång, lång serie med strandvallar många mil inåt land. Jag minns hur jag grubblade över hur de långa linjära dynerna i Little Desert hade uppstått första gången jag var i Australien. Det var inte dyner, det var gamla barriäröar!