COP-21 och Mänsklighetens Väl eller Ve

 

Det finns platser som berör mer än andra, t.ex. den här:

reflection

Bilden visar Iron Bridge i Coalbrookdale. Bron byggdes under 1770-talet, den står sig än idag och det är tillåtet att promenera över den, en promenad som borde ge en stunds eftertanke.

Då, i slutet av 1700-talet, var fattigdomen i vår del av världen enorm, naturen överutnyttjad, skogen längs Atlantkusten skövlad och energikällan träkol en stor bristvara. Tack vare mänsklig kreativitet kunde träkolen ersättas med stenkol. Tiden var mogen för den industriella revolutionen och det var här i Coalbrookdale som industrialismens vagga stod.

Från bron har man utsikt över dalen med dess industriminnen. Efter några timmars turistande i den miljön, med påminnelse om hur livet där och då kunde ha gestaltat sig för dalens invånare, blir det omtumlande att med tacksamhet åter få landa i nutidens välstånd.

SetWidth472-1992.12918

Industrialismen har gett västvärlden utveckling, välstånd och välfärd och vår natur har trots kraftig befolkningsökning fått möjlighet att återhämta sig. Tillväxtländerna är nu i full gång med att göra samma resa, medan 1,3 miljarder människor ännu saknar tillgång till elektricitet med alla dess möjligheter.

Utvecklingen, välståndet och förutsättningen för välfärd underhålls i dag till största delen (c:a 85%) av de billiga, pålitliga och rikligt förekommande fossila bränslena och av dem finns det så att det räcker till för oss alla under generationer framöver.

isCX0R46AC

En fortsatt utveckling är det enda humana vägvalet för hela mänskligheten nu och i framtiden, men FN via UNFCCC har förklarat krig mot civilisationens biprodukt eller kanske är det rentav mot självaste civilisationen. FN/UNFCCC kräver snabb utfasning av användning av de fossila bränslena. Målet är ”nollutsläpp” globalt sett och det inom en relativt snar framtid.

FNs mål om nollutsläpp innebär att de minst utvecklade länderna inte ska tillåtas att utvecklas med hjälp av fossila bränslen. Samtidigt ska de tidiga i-länderna dvs västvärlden sättas på energimässig svältkost. Den påhittade klimatskulden, för hur vi och våra förfäder här i väst har stört ”Moder Jords integritet” (citat från underlaget till COP21), ska utkrävas och avbetalas till övriga världen. Beräkningarna av skuldens omfattning ska gå tillbaka till 1750 alltså strax innan Ironbridge började byggas, men när skulden anses avbetalad ja, det står skrivet i stjärnorna.

Detta låter sig inte göras frivilligt varför FN/UNFCCC anser sig tvingad att införa ett styrande överstatligt organ en Governing Body och FN/UNFCCC-styrd klimat- och energiekonomi. Lyder inte Parterna (länderna) vad som mer eller mindre hemligt står att läsa i de ständigt förändrade COP-handlingarna kommer den FN-styrda klimatdomstolen (Climate Justice Tribunal) att kunna utdöma böter.

Den senaste, men det är osäkert om det är den sista, versionen av underlaget till årets COP-förhandlingar finns att läsa här:

https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/ws1and2@2330.pdf

Den officiella förklaringen från FN/UNFCCC till denna osannolika mardröm är att IPCC´s klimatmodeller och beräkningar av framtida s.k. klimatpåverkan visar att det finns risker med att använda fossila bränslen. Men! Trots hundratals miljarder i forskningsbidrag har man ännu inte lyckats bevisa de hypoteser, som dessa förmodade risker bygger på!

Professor Richard Lindzen, med flera från FN/IPCC fria klimatforskare, hävdar att det inte finns någon anledning till denna krigföring mot de fossila bränslena eftersom IPCC´s klimatmodeller visat sig allt mindre tillförlitliga med tiden och IPCC´s beräkningar av klimatkänsligheten inte har gjorts på ett korrekt sätt. Han säger också att färska studier tyder på att en dubblering av CO2-halten som mest kan åstadkomma en mild uppvärmning och att det inte finns några indikationer på att jordens klimat förändras mer än vad som är naturligt.

FrontCover2 (2)

NIPCC (Climate Change Reconsidered II Biological Impacts) har lämnat modellernas vidlyftiga risker. Där har en grupp forskare vänt på tidsperspektivet, tittat bakåt och sammanställt resultaten av tusentals granskade rapporter kring koldioxidens bevisade inverkan på biosfären. Det är rapporter från forskning som har analyserat data från laboratorier och fältförsök, rapporter som IPCC till stor del lämnat därhän. I detta omfattande vetenskapliga kompendium konstateras att en ökad koldioxidhalt är av godo för biosfären!

Kort och gott, CO2 är ett gödningsämne för växtligheten. Med ökad CO2-halt ökar t.ex. växternas biomassa både över och under jord, halten av antioxidanter, vitaminer och andra ämnen med medicinska egenskaper och växternas förmåga att motstå stress som torka, höga eller låga temperaturer. Sammantaget ökar tillväxten både i naturen och i odlingar världen över vilket mänskligheten behöver för att föda ytterligare miljoner och kanske till och med miljarder människor. Vidare ökar den terresta faunans biomassa liksom biodiversiteten med ökad tillgång på föda och biosfärens genpooler har visat sig ha beredskap och kapacitet att erbjuda både anpassning och utveckling, t.ex. är organismer i oceanerna mer toleranta till ökning av koldioxidhalten än tidigare känt.

De eventuella riskerna med utveckling och förändring kan med andra ord minimeras med tanke på att den vetenskapliga grunden för de framtida hoten skakar och, inte minst, med kännedom om hela biosfärens, inklusive mänsklighetens, förmåga till anpassning.

Välfärd och en allt grönare jord! Man kan alltså konstatera att den stora allt överskuggande bilden säger att användningen av fossila bränslen i ofattbart stor omfattning har tjänat oss väl och att det finns all anledning att tro att det kan fortgå så under överskådlig tid.

Fossilindustrin har varit utsatt för omfattande förtal och svartmålning. Det är dags att be den om ursäkt för denna kränkning och istället vördsamt tacka för att den gett och ger mänskligheten möjlighet att skapa välfärd, frihet och välstånd och den renaste och mest hälsosamma miljön i historien.

isTWCI2Q9I

FN´s/UNFCCC´s absurda krav på utfasning av de fossila bränslena och arbete för Global Governance borde väcka många frågor. Från Agenda21 till COP-21 har målet varit detsamma och den fråga som överskuggar alla andra är:

Vill UNFCCC och dess välgödda stöd- och styrsvans verkligen mänskligheten väl?

Nästa fråga, möjligen mer human:

Är hela klimathotsetablissemanget bara ett uttryck för politiskt och medialt kollektivt hjärnsläpp som en konsekvens av att framtidsmodeller på lösan grund ersatt data från verkligheten, att politisk konsensus ersatt solid vetenskap och att alltför få ställer frågan om grunden till klimathotet?

reflection

Mänsklighetens Väl och Ve! Medan Iron Bridge, stolt och stabil, står som symbol för utveckling, frihet och välfärd framträder Agenda21 med hela dess svans allt tydligare som symbol för motsatsen.

Ann Löfving-Henriksson

CFACT´s Paul Driessen bjuder från sin horisont här på en intressant sammanfattning av situationen inför COP21:

 http://wattsupwiththat.com/2015/11/05/leading-questions-on-the-paris-climate-treaty/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Ann Löfving-Henriksson! Detta var nog det bästa jag har läst på denna blogg. Jag hoppas att du har tid, möjlighet ork att sprida detta till alla tidningar, TV- och radio kanaler och riksdagspolitiker.

 2. Ann LH

  latoba! Tack! Du, liksom alla andra, får självklart hjälpa till att sprida inlägget till ”den det berör”.

 3. Peter Stilbs

  Utmärkt Ann – men motpropagandan är massiv – se ex

  http://www.bbc.com/news/science-environment-34800829

 4. Ann LH

  Peter, jag ögnade snabbt igenom Din länk. En fråga, ställer Tol upp på den bild BBC ger honom?

 5. Bim

  Ann, du är en lysande stjärna i mörkret.
  Tack!

 6. Peter Stilbs

  Ann #4 – jag vet inte – i propagandan lägger man gärna ord i munnen på folk, rycker saker ur sitt sammanhang eller ljuger rakt av

  Ett ytterligare trick är som i dagens pappers-SvD, där man frågar ett antal VD’ar om lämpligheten att ”sätta pris på koldioxiden” – ingen vågar för sit liv knysta något i icke-PK-riktning innan de fått ut sin guldkantade pension och sina platinakantade bonusar

  http://www.svd.se/borsjattarna-satt-pris-pa-koldioxid/om/svd-2-grader

 7. Lasse

  Bra Ann.
  Fyrtiotalisternas minne från sin barndom (SVT program) visar vilken enorm utveckling vi genomgått sen dess. Dass på gården byttes mot badrum för Eliassons grabb. Samt hur mycket bättre miljö vi skapat tack vare vårt välstånd.
  SEI Johan K uttrycker sin vilja att förändra världen till det bättre, helst utan någon diskussion om varför.
  SEI ville införa torrdass i Kina, detta i ett steg för att förbättra världen. Kineserna vägrade nyttja dessa dass.
  De har väl sett Eliassons grabbs badrum! Utveckling pågår i små steg. Kina har väl lärt sig ta små steg i stället för stora språnget.

 8. Thomas P

  Peter Stilbs #3 motpropagandan? Du syftar på uttalandena från Matt Ridley i den där artikeln?

 9. Gustav

  Peter Stilbs, #6:
  Intressant i SvD men är det inte liknande som undersökningen om 97%? Det står att enkäten skickades till de 100 största företagen på börsen varav 30 har svarat? Det kan alltså vara 70 % skeptiker men man har ju såklart inget för att vara skeptiskt företeg i Sverige så då håller man truten. På samma sätt kan det finnas företag bland de 30 som svarat som egentligen är skeptiska men framför det budskap som gynnar deras företag. Ytterligare en andel företag är de som ogillar att just EU har ett pris på CO2 medan resten av världen slipper. Självklart vill man då ha ett globalt pris för att konkurrensnackdelen inte ska bli för uppenbar.

 10. Argus

  Javisst är bron snygg! Sure, bågen är väl lite väl cirkelformad, så det uppstår säkert en hel del böjmoment på ömse sidor om krönet…
  ..första gångerna jag läste och såg bilder på denna vill jag minnas att den gick över floden Severn. En anledning var visst att Severn var lite ’farlig’; kunde svämma över och hade rätt stark ström..
  Den är visst byggd av gjutjärnsdelar som plockats ihop. (Ha misskund om jag nu försummat att googla innan jag postar. 🙂 )

 11. Ann lh

  Bron är provgången och älta vara.

 12. Ann lh

  Jä-a padda, äkta vara, ska det stå.

 13. Ann lh

  Bim, tack. #2 GP…

 14. Ingvar i Las Palmas

  Ann lh
  Mycket bra och välskrivet. Sprider det

 15. latoba

  #2 Ann L-H.
  Jag har tidigare försökt sprida det som skriv här , givetvis med uppgift om namnet på den som skrivit. Någon kryper fegt undan med motiveringen att det måste komma från från författaren själv, men jag ska försöka igen.

 16. pekke

  Ingen kan väl tro att FN skall få tillräcklig makt för att styra världens energipolitik ?

  Det handlar mest om att göda olika FN-organ så att de kan leva gott på bidrag från naiva givarländer som Sverige.

  FN är en tandlös mus som inte klarar av mindre konflikter, så hur skall de hantera resursstarka länder om dessa anser att FN inte skall lägga sig i interna energipolitiken.

  Kommer FN bestraffa Kina om de fortsätter att bygga de 155 nya kolkraftverken som är planerade närmsta 3 åren ?

 17. LBt

  Den vanliga skräckpropagandan. Inget land kommer att tillåta utsläppsbegränsningar som riskerar tillväxt och utveckling, allra minst de stora nationerna. Ingen organisation har eller kommer att få makt att påverka detta. ”Bindande avtal” är ju bara strunt, vare sig demokratier eller andra kan bindas avtalsmässigt.

  De stora ländernas ledare kommer däremot att stimulera olika åtgärder som både i det korta och långa perspektivet kan begränsa utsläppen av växthusgaser. Tex kortsiktigt vindkraft och långsiktigt kärnkraft för att med bibehållen tillväxt successivt minska den fossila förbränningen. Om sedan kunskapsläget så småningom förändras kommer den tidens ledare att anpassa sig därefter.

  Men låt oss hoppas att de begränsningar man i tiden kan åstadkomma räcker, det är inte självklart.

 18. Ingemar Nordin

  pekke #16,

  ”Ingen kan väl tro att FN skall få tillräcklig makt för att styra världens energipolitik ?”

  Jo, om länder (bland ”parterna”) går med på det och skriver på ett sådant självbindande avtal. Jag är rädd för att Sverige kommer att göra det utan att ställa villkor på att resten av världen också gör det. Om så sker så binder det upp kommande regeringar för decennier framåt.

 19. Ann lh

  LBt, det kan ju också vara en strategi att säga det här är så absurt att det aldrig kommer att genomföras så varför bråka. Vi skriver därför under det här avtalet. Eller?

 20. Carbomontanus

  Hallo alle sammen

  Tenke seg til, Anonymus har nå erklært krig mot ISIS og kalifatet efter hva som skjedde i Paris.
  de hart tidligere erklært krig og vunnet mot Chtristian science og scientologien.

  Kan de bare stikke kjepper i hjulene på bedehuset i Texas og d/o i Iran og Saudi Arabia og …. israel…. så skal jeg være fornøyd.

  Kan vi bare få kaste snøball på klagemuren, og dette anonymus synes å være pavens femtekolonister, vi plikter å måtte yte dem god fisk til gjengjeld,…..det er gammel norsk plikt og privilegium og mandat,….så skal klimaet også kunne opereres. Vi kan bare ikke ha Kalifatet og andre qvakksalvere på oppgaven.

 21. Sigvard Eriksson

  Ann, ditt inlägg är rena skönlitteraturen. Och budskapet är renodlat med väl avvägda argument, inga överdrifter som solkar ner. Lysande! Tack!

 22. LBt,

  Pengarna man vill komma åt är på riktigt. Allt strunt som (somliga) länder kommer att genomföra för att säga att man ’håller avtalet’ kommer att vara på riktigt. Och kosta ännu mer. Önskan om att få inrätta en ’klimaträttvise-domstol’ är på riktigt den också, även om jag inte tror att den kommer att få några tänder.

  Alla avdankade politiker som hoppas att kunna fortsätta leva bekvämt och bra på andras bekostnad även efter att de ngn gång faktiskt blivit röstade på är på riktigt dom också. Inklusive kostnaderna för både dem, och tyvärr också allt ytterligare dom ställer till med. Tex om de får positioner inom FN eller någon annan byråkrati, eller myndighet att basa över etc.

  Farsen blir ju bara värre och värre. Där har hittills inte kommit några nette-negativa effekter alls. Och lär inte komma i framtiden heller. Iaf inga som går att hänföra till mänskliga CO2-utsläpp, eller som inte skulle blivit av dessa förutan. Där finns ingen reell kunskap om något framtida klimathot (annat än en ev kommande istid).

  Den dårskap (och alla förvirrade själar som ansluter sig dit, inkl de riktiga dårarna) och allt detta/dessa hinner ställa till med är dock på riktigt. Och vi vet erfarenhetsmässigt att sådant är oerhört svårt och segt att avveckla … Och alla som skaffat sig sin försörjning (och en bekväm livsstil) genom detta, vilket kommer vara de med bra politiska kontakter kommer att motsätta sig detta.

  Inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas …

 23. pekke

  Ingemar N. #18
  Att Sverige kommer skriva på är ingen högoddsare, Sveriges regering anser ju att vi är en ” Humanistisk ” stormakt som måste rädda Världen.

  Säkerligen kommer andra länder skriva på för syns skull, men tolka saker å ting på eget vis samt ge FN en knäpp på näsan om de lägger sig i inre angelägenheter.

  Sverige kommer säkert gå all-in plus lite till för att visa hur duktiga och goda vi är.

  Sverige är landet där man rusar framåt för att vara först, men har dålig koll på vart konkurrenterna tar vägen ute i den stora vida Världen.

 24. Ann lh

  #20 Carbomontanus, det är tydligen inte bra jag som har bekymmer med språket. Ditt inlägg har definitivt inte med innehåller här att göra. Gult kort!

 25. Gunnar Juliusson

  Min franska är dålig, men det tycks som om Sarkozy yrkar på att COP21 skall uppskjutas ’plusieurs mois’.
  http://www.europe1.fr/politique/attentats-sarkozy-va-demander-le-report-de-la-cop21-2620729
  Bättre vore förstås ’tillsvidare’. Är väl ett utmärkt sätt att mobilisera 1 miljard Euro för bättre användning till att understödja demokratiseringsprocessen där den bäst behövs, inkl EU/FN.

 26. Peter S #3, ur din BBC-länk:

  Johan Rockstrom, director of the Resilience Centre at Stockholm University, warns that the further we go above 2C, the more we risk triggering irreversible effects.

  ”What takes us to 6C is not carbon emissions, it is biosphere response. Will we be able to maintain the natural carbon sinks in the permafrost, in the rainforests, in the boreal forests, in the wetlands and in the coastal regions? Because that’s where the big stores are.

  ”We emit nine gigatons of carbon per year from our burning of fossil fuels, but there’s a 100 gigatons lying just under the Siberia tundra. You have many-fold larger stores of carbon in the topsoil of tropical soils, or under the ice in the Arctic.

  Karln är ju inte riktigt klok. Fullständigt svammel utan någon kontakt med verkligheten …

 27. Lasse

  #26
  Han var VD för SEI mellan åren 2004-2012.
  Så nog har han haft möjlighet visa vad hållbarhet är för något.
  http://fredmanpakvarnberget.blogspot.se/2013/01/sidas-och-seis-misslyckade.html

 28. LBt

  ”Bindande avtal”. Skrämselpropanda. ”Världsregering” också skrämselpropaganda, nonsens. De stora länderna kan inte bindas med avta och de kommer inte att underordna sig någon annan ”regering”.

  Vad Sverige gör är tämligen ointressant vad gäller det globala klimatets utveckling men skulle vi underteckna något som kallas ”bindande” får vi väl möjligen en reprimand om det visar sig att vi inte kan leva upp till avtalet, bindande är väl i sammanhanget lika mycket luft som vår folkomröstning beträffande kärnkraftens framtid.

 29. LBt

  ”Johan Rockstrom, director of the Resilience Centre at Stockholm University, warns that the further we go above 2C, the more we risk triggering irreversible effects.”

  Ett ovanligt väl avvägt uttalande, har man invändningar mot detta har man knappast tänkt efter.

 30. LBt, det skrämmande är väl snarare att du intalar dig att du har ’tänkt efter’ och genom det kommit fram till sådana saker du skriver här …

 31. bom

  2015 gav nytt skörderekord för spannmål i Sverige med drygt sex miljoner ton! Säg vad beror det på?

 32. Ingemar Nordin

  LBt #28,

  Det är klart att vad vi gör har noll betydelse för klimatet. Det handlar om vilken skada som MP och de andra kommer att tillfoga oss. Och du är fullkomligt politiskt naiv om du inte tror att en sådan skada kan åstadkommas, och har redan åstadkommits.

  I England stiftade man redan efter Kyoto en nationell lag om s.k. ”förnyelsebar” energi som sedan har lett till att landet nu ligger på randen till energi-katastrof. Det handlar om att klara vintern med ”lights on”. Lagen stiftades för 8 år sedan av Labour och har sedan varit styrande för energipolitiken.

  Men nu verkar den nye energiministern Amber Rudd vara beredd på att lägga om politiken. Om detta kräver en ny lagstiftning vet jag inte. Men det är bråttom …

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/11994954/Amber-Rudd-end-to-pursuit-of-green-energy-at-all-costs.html

 33. L

  På radion intervjuade dom just ett par 8-åringar som deltog i någon marsch mot Paris, ”för miljön och för att bilarnas gas tar bort gräset” tyckte jag dom svarade..!

 34. LBt

  Ingemar N #32,
  ”Det handlar om vilken skada som MP och de andra kommer att tillfoga oss.”

  Så fungerar våra demokratier, vi får de ledare vi genom val förtjänar och får finna oss i att det kan gå lite upp och lite ner mellan valen. Men vare sig vi eller England kommer att gå under trots galen energipolitik.

  KU skulle för övrigt vinna stort på att ägna sig åt energifrågan och strunta i allt trams om ”världsregeringar”,”bindande avtal”, FN och sitt hysteriska motstånd mot allt som handlar om att begränsa våra utsläpp tex våga framhålla kärnkraftens förtjänster som utsläppsfri energikälla.

 35. Lasse

  #34
  LBt
  Fossil energi svarar för 85% av världens energiutnyttjande.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/
  För Sverige är denna andel 17-18%
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/

  Det är lite som med en annan fråga -vi är extrema och vill gärna se att alla andra blir lika extrema.

 36. Ann LH

  LBt du skriver om att vi borde ”strunta i allt trams om ”världsregeringar”, ”bindande avtal”, FN…”.
  Men vem är du egentligen? Här har vi diskuterat FN med dess historik, miljö-och klimataktivism med sina brun-röd-gröna rötter, IPCC, Agenda21, UNFCCC, Jacobs N’s avhandling, mm fram och tillbaka i åratal och Du kallar det som står i COP-underlaget för trams som om det vore någonting påhittat.
  Finns det någon annan förklaring än djup, orubblig fundamentalism hur den nu ska betecknas, kanske LBt-istick
  Eller åtminstone läs länk ett i inlägget och kom med citat som motsäger
  det du har hakat upp dej på. Källan ligger bara och väntar på dej.

 37. Ann LH

  #36 Paddan stavar som den vill och jag såg inte upp. LBt-ism skulle det stått

 38. Bim

  LBt
  Vi får inte de ledare vi väljer. Misshagliga partier utesluts på grund av fel åsikter oavsett hur många väljare de än har.
  Ser du inte vad som sker mitt framför dina ögon.
  Vi har en statsminister som inte borde vara statsminister och en vise statsminister som borde vara förbjuden att resa med en penna i bagaget.

 39. #25 Gunnar Juliusson
  Sarkozy uttryckte den åsikten vid ett möte med Hollande på söndagen, men det var inget krav och han ändrade sig senare. Det finns en uppdatering vid slutet av samma artikel som du länkat till.

  Franska regeringen har vädjat om att sända färre representanter till mötet och i synnerhet att kringaktiviteterna blir mindre.

 40. Sigvard Eriksson

  OT:
  Har just haft ett trevligt samtal med en redaktör på Läkartidningen. Hen var helt oförstående till att man kan ifrågasätta ”klimathotet”. Hen använde också epitetet ”klimatförnekare” på Björn Lomborg. Att det skulle finnas någon seriös skepsis i klimatfrågan ingick inte i hens föreställningsvärld. Detta berättar jag som en illustration till hur förmodat vakna och begåvade människor kan vara förledda. Jag rekommenderade Klimatupplysningen och Anthropocene till läsning.
  Vad skall man tänka om Läkarförbundets utspel med klimatengagemang? Läs länken och varför inte kommentera. Hittills är det bara Gunnar Juliusson och jag som kommenterat.
  http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/11/Miljohansyn-ska-genomsyra-hela-verksamheten/

 41. LBt

  Ann LH #36
  ”Bindande avtal”. Skrämselpropanda. ”Världsregering” också skrämselpropaganda, nonsens. De stora länderna kan inte bindas med avtal och de kommer inte att underordna sig någon annan ”regering”.

  Man kommer att diskutera mycket i Paris men detta ändrar man inte på.

 42. LBt

  Bim #38,
  du har inte fått den ledare du önskat dig, inte jag heller. De fick helt enkelt för få röster. Det är emellertid en tröst att en annan ledare fick en titel utan befogenheter.

 43. latoba

  Ann Löfving-Henriksson.
  Jag har gjort en Word-fil (utan några av bilderna) av ditt inlägg här och skickat den bl a till Peter Alestig som är en av de ansvariga för SvD 2 grader. Jag fick faktiskt ett svar som jag återger här:
  ”Jag tänkte ta ett par minuter och ge dig ett svar – även om vi har extremt mycket att göra nu på redaktionen. Tack för intressant läsning, det är värdefullt att ha med sig ett bredare hållbarhetsperspektiv när man pratar om klimatförändringarna och fossila bränslen. Samtidigt kan det vara värt att tänka på att solenergi är mycket effektivt för fattiga länder utan någon infrastruktur för eltransport. När behöver naturligtvis byggas, men invånare på landsbygden behöver inte vänta på det utan kan redan nu få tillgång till el. Jag har själv bott i Rwanda en period, där jag bevittnat vilken skillnad förnybar el gör i sammanhanget.

  Utöver detta kan det vara värt att ha i åtanke att förbränning av framför allt kol leder till svåra föroreningar – något som inte minst Kina har fått erfara, varför landet nu faktiskt river kolkraftverk och satsar stort på en omställning till förnybart. Detta gör naturligtvis inte Kina i huvudsak för klimatförändringarnas skull – det handlar snarare om att smog och ohälsa har blivit ett alldeles för stort problem i landet, precis som det blev i Europa under den industriella revolutionens inledning. Enligt en intervju som jag gjorde med Jan Luiten van Zanden, professor i ekonomisk historia vid Utrecht universitet, tog det omkring 50 år innan de värsta konsekvenserna började stävjas.

  Självklart finns det en del motsättningar mellan övergången till förnybar energi och global utveckling – traktorer är exempelvis svåra att driva på annat än fossila bränslen i dagsläget – men jag menar att det finns fler synergieffekter. Och dessa är också värda att ta med i sammanhanget, så att man inte målar en alltför svartvit bild av verkligheten.”

 44. Ingemar Nordin

  latoba #43,

  Man undrar varför han själv svarar (med ohållbara argument dessutom). Den naturliga frågan vore om han som förment opartisk journalist borde vara intresserad av att få igång en engagerande debatt om dessa frågor, publicerade på deras sidor?

 45. Ingemar Nordin

  Ann LH #36,

  Jag tror inte att LBt är nåbar med sakliga argument. Kanske har han lässvårigheter och därför inte kan ta del av länkar och tidigare inlägg? Uppenbarligen så skulle han vilja ha ett helt annat KU, där vi gång på gång förmedlar hans eget budskap till världen istället för att förmedla upplysning om den vetenskapliga debatten samt om de faktiska politiska förslagen inför förhandlingarna i Paris.

 46. Håkan Bergman

  En centraleuropeisk politiker skrev på 1920-talet en bok som hette ”Min häst”. Många föredrog att inte ta det han skrev på allvar.

 47. latoba

  #45. Ingemar Nordin. Håller med om det du skriver, men jag hoppas att han ändå tänkte till. Jag svarade honom att det nu finns bättre teknik för rening av utsläppen från kolkraftverk och att både Kina och Indien satsar på nybyggnation av sådana.

 48. Ann LH

  #47 Latoba, tack, tack. Bra att åtminstone komma ett litet svep innanför murarn. Jag för min del har skickat min artikel till samtliga chefer för olika sektorer på GP.

  # 46Håkan sådana finesser som Du serverar tror jag inte fastnar på en tänkte mottagaren, men den var bra!

 49. LBt

  #45, #36
  man behöver inte söka nämnvärt för att finna
  ”Självklart är uppfyllandet av målsättnigen politiskt omöjligt. Vi kommer inte att få en världsregering.”
  eller för den delen jämförelsen av FN med de mest framträdande historiska krigsförbrytarna, IS missades dock.

  Och så finns
  Min Häst är en hästtidning för barn och yngre tonåringar
  som säkert kan passa för dem som tycker att en bok blir för krävande

 50. Svempa

  Jag har ofta frågat mig vad det är som gör att vettiga människor låter sig dras med i klimatalarmismen utan att fundera skeptisk på t.ex. robustheten i de scenarios som matas fram i media (och som hittills lyckats sämre än dartkastande schimpanser).

  Undrar om inte Daniel Kahneman begrepp WYSIATI är en komponent i det hela. What you see is all there is. Och vad man ser i media är isbjörnar på isflak, kalvande glaciärer, skorstenar med ånga och så Rockström med spända halssenor.

 51. Ann LH

  # 49. LBt, om detta är ett svar på min uppmaning i #36 så vill jag gärna ha upplysning om var du har funnit dessa upplysningar i COP-handlingarna eftersom din läsförståelse och översättning verkar bristfälliga. Man skulle kunna säga att du i hög grad lyckats grumla den annars så klara källan. Du behöver bara hänvisa till vilken upplaga av COP-underlaget du använt, sida och ev. paragraf el. dyl.
  Övriga kommentarer är fullständigt onödiga, som din senaste i det här inlägget.

 52. Argus

  #46

  Til alle 🙂

  jodå. Det finns alla sorter ’out there’. Jag fattade, och säkert många fler. Och jag fattar Lbt, en inte alltför vidlyftig hållning, ’sansad’ kan man nog kalla den. Och det där med ’hundradels grader/årtionde’ har tonat ner lite på senare tid.
  Men, och det tycker jag är ett stort MEN: man får inte frestas att argumentera för något med ett ohederligt argument. Dvs, kärnkraft (modern) ska inte motiveras med att CO2 emissionerna blir låga. Det vore ohederligt och kan säkert ’backfire’.

  Det är renare att poängtera att vi inte ser några dramatiska/hemska effekter av höjd CO2.
  Så skulle Linneaus ha talat upstairs i Upsala…

 53. LBt

  #51,
  du fick mitt svar på #36 i #41, har du svårt med överblicken?
  #49 är i första hand riktad till #45 med en för dig lämplig uppföljning.

  För övrigt väljer jag själv vilka kommentarer jag finner lämpliga, jag försöker i allmänhet betala med råge.

 54. Svend Ferdinandsen

  Der er altid en del af eliten, som tiltales af disse fundamentalistiske og totalitære tanker:
  http://www.information.dk/552174

 55. Argus

  #54 Svend F

  Är detta allvarligt menat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ????????????????????
  Jag läste början och myste lite över vilken vass ironi det var……, men ve mig! Jag tror han Verkligen Menar Allvar?? Och jag kom till ca 1/2, och stoppade där.

  Men visst, de fina akademiska graderna ska också få göra sin röst hörd. Visst.

 56. Sören G

  OT
  Nu är det värre än man trott igen enligt Victoria Dyring i Vetenskapens värld i TV2.
  ”Klimatförändringarna kommer att drabba haven värst.”

 57. Andreas

  #50 Svempa

  Med tillräckligt mycket propaganda kan de allra flesta övertygas om i princip vad som helst.
  Klimatfrågan är dock så pass komplex att gemene man inte har tillräcklig kunskap att ifrågasätta den. Som tur är så finns Internet och hemsidor som denna.

 58. L

  Det sorgliga är att nästan ingen som åker till klimatmötet i Paris vill att man diskuterar klimat.

 59. Svend Ferdinandsen

  #55 Argus
  Jeg tror ikke det var ironisk ment, og nogle af kommentarerne støtter det også. Der er heldigvis også nogle der ser det uhyggelige i det.
  Disse ideer får mig til at tænke på Mozarts Tryllefløjten, med disse næsten gudelige vismænd der kan styre det hele med deres ophøjede evner. UNFCCC har nok set denne opera for mange gange.
  Vi andre jordiske varelser har læst Orwell.
  Pas altid på idealister, jo mere ophøjede og ædle deres mål er, desto mere hensynsløse bliver de. Målet skygger for resultatet af deres gerninger.

 60. Pelle L

  Tack Ann LH för denna utomordentligt klara och tydliga tolkning av ”hur snacket går”.

  Det märks att du är en riktig pedagog, som har finslipat sin argumentation inför kritiska gymnasieklasser i otaliga skollektioner.

  Från det stora till det lilla:
  Här är en gubbe som investerat 300.000 kr i en egen vindsnurra, och efter sju år fått tillbaka el värt ca 15.000 kr dvs 5% av investerat kapital.
  https://www.byggahus.se/varme/mats-skrotar-sitt-vindkraftsprojekt

  OK, alla har ju rätt att ha en hobby.
  Men då är det är billigare, och förmodligen roligare, att samla frimärken 🙂