Klimatfrågan i mitt 10-års perspektiv

I detta inlägg ska jag sammanfatta vad som hänt i klimatfrågan på tio år sett ur mitt klimathotsskeptiska perspektiv. Det är ungefär så lång tid jag aktivt följt klimatfrågan.

Jag började intressera mig för klimatfrågan för drygt tio år sedan. Med min naturvetenskapliga bakgrund med examen från KTH och Stockholms Universitet och efter att ha forskat i USA om isbildning i Arktis var jag intresserad av ”globala uppvärmningen”. Det påstods ju utgöra ett hot mot oss. Efter att ha satt mig in i naturvetenskapen så insåg jag att något inte stämde. Hur kunde man veta vad som skulle hända om 100 år med globala temperaturen?

Till bilden hörde också att jag läst numerisk analys. Jag hade extraarbetat på institutionen och lärt teknologer numeriskt via programmering lösa partiella differentialekvationer. Jag var ganska insatt i svårigheterna att få konvergerande lösningar. Klimatmodellerna byggde på samma principer som väderprognoser. Hur kunde man förutsäga vad som skulle hända om 100 år när vädermodellerna bara klarar en vecka?

Jag startade då 2005 bloggen Moderna Myter. Den handlade från början inte bara om klimat men klimatfrågan tog mer och mer över. Jag läste också IPCC:s rapport från 2001. Richard Lindzen var en av författarna och han var mycket kritisk till hur IPCC:S arbete gick till. ”Klimatkommissarier gick runt och sa till oss vad vi skulle skriva”  sa han.

Jag hade tidigt kontakt med Nima Sanandaji, VD för Captus, som var klimathotsskeptiker. Nima är bror till nationalekonomen Tino Sanandaji som ofta sätter lögnaktiga gammelmedia på plats i migrationsfrågan.

Redan 2005 varnade jag för att köpa etanolbil. Politiska fiaskot är idag ett faktum. Nästan inga etanolbilar säljs [länk]. På landsbygden fick många bensinstationer läggas ner efter direktivet att de måste tillhandahålla etanol. Miljarder kronor har slösats bort till ingen nytta. Etanol-Jesus fiasko kan man skratta eller gråta över. Katastrofal nedläggningen av försvaret tog jag också upp som en dumhet. Historien visar att jag fått rätt. Vi kan idag i ett mer spänt läge där också terrorhot finns mot vårt land. Bloggen varnade 2006 om möjliga kommande attentat mot tunnelbanan. 2010 försökte en terrorist bomba tunnelbanan i Stockholm.  Ren tur gjorde att han misslyckades.

Moderna Myter var Sveriges första och enda klimathotsskeptiska blogg från 2005 till bloggen TheClimateScam startades av Maggie Crusell 2007.  Under toppåret 2008 hade Moderna Myter 100.000 unika besökare. År 2009 fick jag kontakt med andra svenska skeptiker på klimatkonferensen i New York. När Maggie efter idogt arbete lämnade bloggen togs den över av Stockholmsinitiativet 2011. Moderna Myter lades ner och jag blev en av skribenterna på TheClimateScam. 2013 bytte bloggen namn till Klimatupplysningen.se.

Hela tiden har Thomas Palm varit en mycket aktiv klimathotande kommentator på alla bloggarna och är det fortfarande. Thomas Palm och jag har ju ett 10.000 kronors vad om globala uppvärmningen [länk].

Runt 2008 var det helt klart för mig att klimatfrågan mest handlade om politik och inte vetenskap [länk].

Här är min sammanfattning vad som har hänt på tio år.

Vetenskapen

Klimathotarna har förlorat mark här. Främst för att globala temperaturen inte stigit alls på 18 år enligt satellitmätningarna (RSS). Detta fast koldioxidutsläppen ökat. Klimatmodellerna avviker också mer och mer från verkligheten. Allvarliga brister syns.

All_IPCC_2005-2014

Havsytans höjning har inte varit alarmerande och isen i Arktis och Antarktis avviker inte från det man kan anta vara normala variationer. Här måste man komma ihåg att data före 1979 är bristfälliga.

Ovädren har inte blivit fler och värre. Fast media försöker påvisa att varje oväder hör ihop med ”klimatförändringarna”.

judith_curry3

Judith Curry, tidigare känd balanserad klimathotare, har bytt till att bli balanserad klimathotsskeptiker. Inga skeptiker vill/tillåts deltaga i IPCC:s arbete. Politiseringen av IPCC har blivit tydligare.

Vetenskapen spretar åt olika håll. Pengar slussas in till politiskt korrekta projekt med tvivelaktigt vetenskaplig värde. SMHI:s regionala prognoser är ett sådan exempel.

Climategate skadade vetenskapen och speciellt klimathotarna ordentligt. Fusket bland forskare på klimathotssidan var stor.

Gammelmedia (Sveriges Television, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan).

Oviljan att släppa fram icke politiskt korrekta åsikter har blivit ännu mer kompakt. Ensidigheten är numera total. Tidigare kunde enstaka klimathotsskeptiker komma fram, Inte ofta men någon enstaka gång. Okunskapen i gammelmedia kvarstår, kanske t.o.m. har blivit värre.

erika_bjerstrom

Erika Bjerströms (Svt) berömda Vietnamreportage  glöms inte bort.

karin_bojs_2

Klimathotaren Karin Bojs skrev tidigare mycket i Dagens Nyheter men är numera frilans. Ett ständigt larmande och lite vetenskap. Här larmar Annika Nilsson (DN) i juni 2008 om att Nordpolen blir isfri redan i år. Här larmar Karin Bojs 2009 att Arktis kan bli isfri år 2020. Svenska Dagbladet hade sin reporter Susanna Baltscheffsky, numera på Ny Teknik.

Trenden är att gammelmedia inte längre har så många vetenskapsjournalister utan mer allmänna journalister ska skriva om ”klimathotet”.

Stadshuset_under_h2o

De värsta överdrifterna som detta exempel från Aftonbladet har blivit mer sällsynta. Men det kan också tyda på att propagandajournalisterna blivit skickligare att lura folk.

Utomlands är det mer diversifierat. Klimathotsskeptiska tidningar och TV-kanaler finns. Intresset för klimatfrågan bland gammelmedia och folkopinion har avtagit.

Sociala medier

Eftersom gammelmedia i Sverige spärrat ut alla som är klimathotsskeptiska har dessa tvingats ut på sociala medier. Klimatalarmisterna har varit svagare på denna arena. Även utomlands har kilmathotsskeptiska bloggar varit starka, WUWT är ett bra exempel på en oerhörd populär blogg.

Politiken

Klimathotarna har vunnit lite mark här främst för Obama blivit en troende klimatalarmist. Vi får se vad kommande avtal i Paris innebär. Köpenhamnsfiaskot lär inte återupprepas. Men än finns ingen uppföljare till Kyotoavtalet.

I Sveriges Riksdag är alla partier, möjligen Sverigedemokraterna undantagna, klimatalarmister och driver hårt på för ett ”fossilfritt” Sverige.

Politikerna har också bytt namn på ”Globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna”. Allt för att passa in i den nya sagan. I den nya berättelsen ingår ordet ”hållbart” ofta.

IPCC:s felaktiga uppgifter om Himalayas glaciärer skadade trovärdigheten för IPCC ordentligt. Fiaskot för IPCC i Köpenhamn tror jag inte upprepas i Paris. Det blir ett rödgrönt propagandanummer av stora mått. Terrordåden i helgen kommer inte att stoppa COP21 utan konferensen och demonstrationerna från NGO:er hålls som vanligt. Säkerheten var redan stor med egen flygplats Le Bourget där regeringscheferna kan träffas.

Energi

Avvecklingen av kärnkraften i Tyskland och EU:s enorma satsning på subventionerad vindkraft har varit ekonomiskt dåligt men flyttat fram klimathotarnas positioner. Kärnkraften är nu på väg att avvecklas i Sverige också genom Socialdemokraternas försorg.

Näringslivet

I Sverige har näringslivet i stort sett anammat klimathotsreligionen. Här har klimathotsskeptikerna inte haft framgångar.

Så sammanfattningsvis har klimatalarmisterna vunnit med 4 – 2 under de senaste tio åren. Politik/pengar slår vetenskap. Tyvärr.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Per,

  vi är många som känner igen oss, våra förkunskaper var olika, men någonting i budskapet kändes fel. När vi började att sätta oss in i frågan, så visade det sig att argumenten för koldioxidhypotesen var mycket svagare än vad de flesta anade.

  Men du var unik genom att på din blogg snabbt börja sprida dina nya insikter!

 2. Lars Cornell

  Tack för en utmärkt historiebeskrivning.

  http://www.tjust.com/vit/2015/OM-KLIMATFORSKNING.pdf

 3. Lasse

  Tack Per.
  Bra sammanfattning som visar varför frågan är intressant att följa och fördjupa sig i.
  Detta att moraliska pluspoäng skall ges till dem som vill avveckla 85% av globala energitillförseln när vi ser vad energibrist gör för fattigdomsbekämpning.
  Vi är redan rätt extrema i en global värld:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxideffektivitet/

 4. Mats G

  ”Köpenhamnsfiaskot lär inte återupprepas”

  Varför tror du det?

 5. Mats G: COP21 har förberetts mer. Det handlar mer om överföring av pengar än koldioxid. Förväntningarna har tonats ner. Fiaskot i Köpenhamn berodde på att ledarna, t.ex. Obama, kletades ner när det inte blev något bindande avtal. Nu kommer Obama delta i början av COP21, inte slutet. Osvuret är bäst men jag tror att man lärt sig av tidigare misstag och IPCC håller en lägre profil.

 6. Ann LH

  Per! Vill härmed tacka Dej för all den info och den vägledning Du gav för att undvika Många Moderna Myter.
  / Mot Bättre Vetande

 7. Olav Gjelten

  Tack Per ännu en gång fören utmärkt sammanfattning. Jag tycker emellertid det börjar bli dags att granska varför nu också näringslivet allt oftare uttrycker sin klimathotstro, trots att denna ideologi är extremt fientlig inför allt som har med utvekling och ”kapitalism” att göra.
  Varför förstod näringslivet i forna tider att kommunismen var ett hot, men inte nutidens näringsliv som har en minst sagt lika fientlig ideologi att bekämpa, OM de alls har för avsikt att överleva?

 8. Olle R

  ** KOMMENTAR BORTTAGEN AV MODERATOR **

 9. Thorsten Bergqvist

  Läste i dagens UNT artikel som kan jämföras med klimatreligionens attityd: Vad tror sig fanatikerna från IS uppnå genom terrorn och massmorden i Paris?

  Svaret är att det som förefaller helt meningslöst för nästan alla andra kan vara fullt av mening för dem som utför det. IS är inte en terrorgrupp vilken som helst utan framför allt en apokalyptisk sekt av det slag som tid efter annan uppträder i många olika religioners historia. Små fanatiska grupper har vid olika tillfällen ansett sig utkämpa den ”sista striden”, den som ska leda till att allt gammalt och ont går under och en helt ny värld skapas under de rättrognas ledning.

  Något högre mål än att påskynda denna apokalyps och därmed de rättrognas slutliga seger kan inte finnas. Och därmed blir det också rationellt att begå massmord, som i Paris i fredags eller i Beirut ett par dagar tidigare. Föreställningen om apokalypsen finns också inom al-Qaida, men i en form som förlägger den stora slutstriden till en obestämd framtid. Ledande teologer inom IS tänker sig uppenbarligen att apokalypsen kan inträffa när som helst.

  Denna tankemodell finns också i sekulära varianter. I fallet IS är organisationens propaganda fylld av hänvisningar till ”slutstriden” mellan de rättrogna och deras fiender eller mellan ”Rom” och ”islam” som det inte sällan uttrycks. De två sidorna ska mötas i norra Syrien och gamla profetior om en ”slutstrid” nära den syriska staden Dabiq nära Aleppo upprepas som om de vore exakta beskrivningar av vad som ska hända. Staden kontrolleras i dag av IS, och har fått ge namn åt organisationens propagandamagasin.

  Med filmklipp i känd Hollywoodstil illustrerar man hur ”korsfarararmén” kommer att möta ”islams armé” just i Dabiq, hur den kommer att besegras och hur nedräkningen till den stora apokalypsen kommer att börja med detta slag. Exakt vem motståndaren kommer att vara varierar i olika uttalanden. Somliga tycks mena att ”Roms” (eller Östroms) efterföljare är Turkiet och att ett mål för IS efter Dabiq är att erövra Istanbul. Andra identifierar ”Rom” med ”de otrogna”, som i vår tid lika väl kan vara USA eller Europa.

  Ännu ett inslag i dessa föreställningar är att en ”anti-Messias” ska komma från öster (det shiamuslimska och därmed ”otrogna” Iran) och döda många rättrogna, innan Jesus – en stor profet också i islams föreställningsvärld – återvänder till jorden och ger muslimerna slutsegern.

  Befängt? Ja, fullständigt befängt. Men så här är apokalyptiska föreställningar konstruerade, vare sig de uppträder inom islam, kristendomen, judendomen eller har sekulära förtecken. Tusenårsriket finns inom räckhåll, om massmord påskyndar dess ankomst så är massmord en god gärning och samexistens med en fiende som måste utplånas för att profetian ska slå in är otänkbar.

  För de allra flesta troende, inom alla religioner, är sådana tänkesätt helt främmande. Men det gör dem inte mindre farliga.

  Håkan Holmberg

  Politisk chefredaktör

 10. Olav Gjelten

  Som svar på att det lbland påstås att IPCC nu håller en lägre profil inför det de kallar klimathotet: Klimathotarna har knappast råd med att hålla en lägre profil över en längre tid. Tvärt emot, rösten måste hela tiden höjas och alltid måste det heta att just nu har vi vår allra sista chans att rädda världen.

 11. Olle R

  Vilken klimathotsvänlig blogg/sajt menar du skulle hålla någon kvalitet tillräckligt hög för att den skall vara värd att följa?

 12. Lasse

  Lite om ojämlikhet i utsläppen.
  Piketty gillar att studera ojämlikheter:
  http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015SummaryEN.pdf
  Det är de rika i USA som släpper ut mest och fler blir rika även i andra länder.
  Man kan se saker på olika sätt.

 13. Sören G

  Katastrofala klimatåtgärder riskerar att beslutas om i Paris. Med en kollaps av världsekonomin som resultat.
  Katastrofala klimatförändringar har det varit när temperaturen har sjunkit som vid Lilla Istiden på 1600-talet. Ett lika gynnsamt klimat som nu har vi inte haft sedan Medeltiden.

 14. Olle R:s kommentar #8 var gnällig på precis det sätt klimathotsanhängarna så ofta kan vara. Men inte på ngt sätt över gränsen. Jag har svårt att se att den behövde raderas .. helt tom.

 15. Olle R

  #11 Jonas N, om du har bildning i den vetenskapliga metoden, grundläggande matematisk kompetens, förmåga att kontrollera fakta och rimlighetsbedöma, så kan du själv avgöra vilka sajter som är seriösa.
  Annars är du ett lätt offer för charlataner, ofta ideologiskt drivna..
  Observera att Per nyss modererade bort mitt inlägg med liknande lydelse…
  Likaså försvann påpekandet att Hadcrut4 de senaste 5 åren haft en signifikant trend som är tre gånger högre än modellmedel.
  En sådan moderering visar att KU inte är en seriös sajt.
  Jag använder inte ad hominem och kan styrka det jag påstår..

 16. ces

  #7 Vad näringslivet tycker får du inte veta eftersom MSM rapporterar så lögnaktigt. Här är ett skrämmande ex från SvD:
  ”Börsjättarna: sätt pris på koldioxid.
  Åtta av tio börsföretag vill ha ett globalt pris på koldioxid, visar SvD Näringsliv enkätundersökning.
  Undersökningen skickades ut till de 100 största företagen på Stockholmsbörsen.
  När SvD Näringsliv frågade nästan 30 av Sveriges största börsbolag
  Över 80 procent av företagen vill ha ett globalt pris på koldioxid.”

  En undersökning med en svarsfrekvens på mindre än 30% på ett så litet urval är inte trovärdig.
  80 procent av nästan 30 företag är lika med mindre än 24 företag.
  Sådana som svarar på en dylik undersökning är företag med ett speciellt intresse för dessa frågor.
  Mindre än 24 sådana av 100 är lika med mindre än en fjärdedel.

  Så ljuger SvD och andra propagandaorgan. Förr i tiden fanns det chefredaktörer och journalister med integritet.

 17. Olle, du svarade inte på frågan.

  Du påstod att WUWT är en ’skräpsajt’, och sådant måste ju ställas i relation till kvaliteten hos andra där klimathotet och dess politik diskuteras.

  Så min fråga kvarstår: Vilken sajt där klimathotet debatteras håller såpass hög kvalitet att den kan sägas vara tillräckligt bra för att inte (enligt dig) få skräpstatus?

 18. Ingvar i Las Palmas

  Per W.
  Intressant ”resa”. Jag är professionell programmerare och har gjort en liknande ”resa”. Den började 2009 och jag skrev rätt mycket och samlade på dokument på min website ”Maieutic”, bla det dokument som fick mig att inse att allt är ett politiskt maktspel. ”The First Global Revolution” från Club of Rome

  http://www.maieutic.com/maieutic/maieuticw.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

  Var flitig läsare på din blogg 🙂

 19. Olav Gjelten #7: Min hypotes är att näringslivet ser klimathotet (och invandringen) som en möjlighet att tjäna mer pengar. Stora subventioner ges till bilar, vindkraft m.m. Skattepålagorna och inskränkning av personliga friheten drabbar mest privatpersoner, inte företagen.

  Näringslivet borde slåss för att minska skattepålagorna på transporter. Höga elpriser för att kärnkraften avvecklas kan inte gynna industrin. Svenskt Näringsliv är extremt tyst och tamt numera. Annan var det på Curt Nicolins tid.

  Det sista kapitalisten säljer är det rep han ska hängas i.

 20. Guy

  #9 Torsten B

  Tyvärr kommer IS att hinna med mycket än för västerländerna föredrar att stå tryggt på andra sidan planket och kasta sten (= flygbomba från säkert avstånd). Det finns ingen chans att bomba IS till underkastelse. Förr eller senare måste det bli markstrid fast ingen i väster vill det.

  Likheter till klimathotsagendan finns men är kanske långsökt. Apokalyptiska föreställningar och hoppet om den slutliga segern är dock mycket lika. Hur många är helt medvetna om riktningen och målet förutom Figueres närmsta krets? Den stora massan är endast en missledd hop som bereder vägen för den stora förändringen. Överraskningen kommer att bli stor om det lyckas.

 21. tolou

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/07/30/min-personliga-vag-till-agw-skeptiker/#comments

 22. Thomas Kaijser

  Tack Per för – som alltid – ett intressant inlägg.

  Litet Off Topic.

  Råkar just nu lyssna på SVT Forum. En inspelning från 5 nov på KTH.

  När jag lyssnar (ser) på SVT Forum, blir jag verkligen bekymrad.

  Att få människor att förstå att klimathotet är överdrivet blir verkligen inte
  lätt. Staffan Laestadius förefaller besatt, men även M Höjer verkar ohyggligt
  klimattroende.

  Jag har för mig att SVT Forum finns på nätet.

  Jag har också för mig att Peter Stilbs berört den här konferensen I någon kommenetar
  eller något inlägg. Eller hur?

  Men Per, Din siffra 4-2 är nog litet väl optimistisk . 6 – 0.1 känns
  tyvärr riktigare. Att världen går under om vi inte sätter stop för
  användning av kol på jorden förefaller var de ngängse uppfattningen bland
  Sveriges akademiker. Det är läskigt.

  Thomas Kaijser

 23. Verner

  Tack Per för en utmärkt historieskrivning.
  Jag kan inte förstå hur den upplysta världen kan gå förbi de data som finns och där det är uppenbart att klimat hotet om koldioxid är helt uppåt väggarna. Har försökt att hitta fel och brister i mitt resonemang men med John Christys diagram över den mätta temperaturutvecklingen och IPCC klimatprognoser förstår jag inte hur en sunt tänkande människa kan anamma AGW.
  Lägg därtill att enligt bekräftade data har globalstrålningen i varje fall i Europa ökat med 10% sedan 1983.
  SMHI kallar globalstrålningsmätningen för en klimatfaktor men glömmer bort denna klimatfaktor eller i varje fall vilken påverkan den har.
  Jag har också konstaterat genom att studera gamla sjökort sedan början av 1800-talet att havsnivån då var 600 – 700 mm högre än idag . Så vi har lågt kvar till 1800 talets havsytenivå.
  Jag har i min omgivning (bor på landsbygden) frågat skogsägare och jordbrukare om hur man upplever senare års tillväxt och skörd. Jag har bara fått svar att både spannmål och skog ständigt ökar tillväxten.
  Går man in på skogsstyrelsens hemsida kan man läsa om detta med skogstillväxten men hela tiden om vilka faror som lurar med ökad skogstillväxt. Allt ifrån perspektivet att koldioxiden är bra för tillväxten men det är inte bra för det stämmer inte med vad politikerna (skogsstyrelsens arbetsgivare) tycker.
  Läser man sedan Inga Britt Ahlenius bok om FN:s generalsekreterare Ban Ke Moon och den brist på att se verkligheten som genomsyrar FN topparna då är sammanhangen kristallklara.

 24. Thomas Kaiser #22 sa: ”Att världen går under om vi inte sätter stop för
  användning av kol på jorden förefaller var den gängse uppfattningen bland
  Sveriges akademiker.”

  Bara för att man är akademiker behöver man inte förstå saker. I Sverige matas man dagligen med klimatlögner och klimathalvsanningar. Bara i bloggar och utländsk media kan man få en annan bild. Och det är inte så lätt. Det tog mig som ändå är ganska insatt ett bra tag innan jag förstod bluffen fullt ut. Klimatmodellerna är för undermåliga för att göra prognoser med. Och de kallas ju inte prognoser längre i IPCC:s rapporter utan scenarier. Modellerna kan ha ett vetenskapligt värde för att lära sig mer om naturliga och antropogena processer.

 25. Bim

  Per W
  Jag har ändå, trots alla stollerier, lite svårt att tänka mig att några svindyra ekonomiska avtal kan tecknas i Paris. När pengar, budgetar och ekonomiska avtal sjunker in i medvetandet så börjar det alltid knaka i fogarna. Och även om några avtal ratificeras så kommer ju verkligheten ganska snart i kapp. När pengarna inte räcker så spricker bubblan. Antar jag…

 26. pekke

  Tack Per för din historia och för din blogg som var min första anhalt när jag började tvivla på klimathotet.

  Klimatvetenskapen har tagits över av politiker och div. ideologier som har egna agendor, det värsta är att man försöker bygga ett framtidssamhälle på en vetenskap som inte är fullständig !

  Vi ser just nu hur det går när politiker inte vill ta till sig information och varningar för att dessa inte passar in i deras agenda, för varningar och information har funnits från flera oberoende källor inom och utom EU om att allt fler börjat röra på sig mot EU.

  Politiker och ideologer har ju en vana att sopa sånt som inte stämmer in i deras värld under mattan, fast för eller senare så kommer dessa problem tillbaka med större kraft.

  Har man inte hela bilden utan tittar bara på en detalj så riskerar större förändringar i samhället att skapa ännu större problem i framtiden.

  Hållbart är för övrigt bara hållbart så länge som att man inte överutnyttjar det och all energiproduktion har kostnader, det finns inga gratisluncher i verkligheten.

 27. pekke

  När det gäller havsnivåer så skriks det mycket, samtidigt så har ett nytt kartsystem införts i Sverige med nya höjdmätningar eftersom de gamla inte har rätt höjd p.g.a. landhöjningen.

  Googlade lite om det, finns hur mycket som helst om landhöjningen kontra havsnivån.
  https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=nya+kartor+p%C3%A5+grund+av+landh%C3%B6jningen

 28. SMHI

  http://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/

 29. Lasse

  #28 SMHI
  Du-fick mig att söka upp SMHIs sidor där man ser klimatindikatorer-en rolig sammanställning för den vetgirige.
  Solen: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stralning-1.17841
  Tydlig ökning.
  Sen texten som förklarar vad solen gör med klimatet:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
  En sida där solens påverkan beskrivs ingående-eller?
  SMHI bör JO anmälas!

 30. Verner

  Vi närmsr oss raskt en tipping point i klimat sammanhang.
  Klimatalarmismen är numera ett självspelande piano som ingen kan stoppa. Fakta och vetenskap har inget med detta att skaffa längre. Våra okunniga politiker, myndiheter, press,radio, TV och lobbyorganisationerär så beroende av klimatproblemet att det inte går att stoppa.
  Myndigheter trasslar in sig i motsägelser men måste fortsätta annars dras den ekonomiska svångremmen hårt åt.
  Tyvärr är vi ett land dä ytttrandefriheten är hårt begränsad, så begränsad att tjänstemännen på våra myndigheter måste följa direktiven från sina chefer aven om det strider mot lag och ordning och sunt förnuft.

 31. Lars Cornell

  Lasse, det är redan gjort, men försök gärna igen.

  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

 32. AG

  #15 ”Likaså försvann påpekandet att Hadcrut4 de senaste 5 åren haft en signifikant trend som är tre gånger högre än modellmedel”

  https://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-1888a7d342eefbdcefaf35416365750e?convert_to_webp=true

  Ingen remarkabel trend.

  Här då?: http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2009

  Ser ingen trend alls.

  Men kanske om vi tar med fler år och jämför med modellerna?

  http://2.bp.blogspot.com/-L1nPiZInsC8/UlzlHJfuqHI/AAAAAAAAAoE/KOmKQgoB5wE/s1600/cmip5vsHadCRUT4_trend&anomaly.png

  3 ggr högre? Knappast. I paritet med de lägsta modelltrenderna. Kan det vara ”klimatförändringen” (löjligt uttryck förresten) som skapar ett tvång att överdriva och förvränga hela tiden? Då har vi äntligen ett skäl att stoppa CO2!

 33. Peter F

  Kulturnytt på SVT1…Naomi Kleins bok och film får gratis reklam. Nyliberalismen bär det största klimatansvaret. Politikerna ligger under det fossila maktväldets fötter. T o m vänsterregeringar i Sydamerika nyttjar fossila tillgångar för att skapa välfärd. Osv osv och de sedvanliga bilderna ur filmen med rök, eld och torka.

 34. Ingemar Nordin

  Alarmisternas iver att till varje pris hitta något enda ynkligt liten kurva som fortfarande kan stödja deras miserabla agenda är patetisk. Det ironiska (och sorgliga) är att de inte förstår det själva.

  Exempelvis har alarmisterna kört med skrämselpropaganda om att vi kommer att drabbas av alltfler och allt intensivare orkaner på grund av den globala uppvärmningen. Sanningen är att de Atlantiska orkanerna minskat med 80% jämfört med för tio år sedan.
  http://www.drroyspencer.com/2015/11/atlantic-hurricanes-down-80-from-10-years-ago/

  Våra korrupta politiker och våra korrupta stormedier har ingen aning om hur det verkligen förhåller sig utan låter charlataner som Al Gore och J Rockström dupera dem. Det är på tiden om vi i Sverige fick ärligare media och ärligare politiker. Vem vågar ta upp handsken och utmana etablissemangets monopol på åsikter om klimathotet?

 35. Peter F

  #34 Ingemar Nordin.

  Hur länge skulle en svensk politiker i ett etablerat riksdagsparti ha kvar sitt uppdrag om hen ifrågasatta IPCC/AGW/Rockström/Wijkman eller för all del Obama ? Man sågar inte av den feta ekonomiska gren man sitter på. Jag är 65 och tror inte längre på att få uppleva Alarmismens undergång. Skulle vara då att Putins ställningstagande börjar tas på allvar.

 36. Ingemar Nordin

  Resultat av Tysklands storsatsning på s.k. ”förnyelsebar” energi, Energiewende: 2012 var det 320 000 hushåll som inte hade råd att betala sina energiräkningar på grund av fördubblat energipris. 2013 var siffran 345 000. Under 2014 var det mer än 350 000 som fick sin energitillförsel avstängt därför att man inte kunde betala de skyhöga räkningarna
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/strom-350-000-haushalte-mit-stromsperre-a-1062889.html
  http://notrickszone.com/2015/11/16/socially-explosive-more-than-1-million-german-households-had-power-shut-off-over-past-three-years/#sthash.wJuyFLTv.dpbs

  Är detta vårt öde om MP får sin vilja igenom med ökade energiskatter och storsatsningar på vind- och solkraft?

  Det tar ganska många år innan opinionen bryr sig om vad som händer med de fattigaste i ett land. Än så länge tror de flesta på sagorna om den lönsamma vindkraften.

 37. Sören G

  Vad händer med alarmismen om det blir kallare? Och isutbredningen i Arktis når nivåer som på 80-talet.
  Eller det förklara de också med CO2?

 38. Thomas P

  Ingemar #34 ” Sanningen är att de Atlantiska orkanerna minskat med 80% jämfört med för tio år sedan.”

  Vilken egendomlig slump att du startar just med rekordåret 2005 då det var långt fler orkaner än genomsnittligt och slutar i år då det råkar vara färre. Vad sägs om att med motsvarande metod konstatera att antalet orkaner i Atlanten har *ökat* med 50% sen 2013?

  Och efter detta körsbärsplockande drämmer du som vanligt till med en massa ad hominems om ”korrupta”, ”charlataner”, ”dupera” osv.

 39. Jan Hedman

  ”Energisystemets värsting”
  Läs SvD:s ekonomireporters Per Lindvalls artikel om vindkraften på EFN:

  http://www.efn.se/blogg/nyhetsrummet/vindkraften-energisystemets-varsting/

 40. Ingemar Nordin

  Thomas P #38,

  Anledningen till att Roy Spencer jämför med 2005 är att det var då orkanen Katarina https://sv.wikipedia.org/wiki/Orkanen_Katrina drabbade södra USA och 1800 människor omkom. Detta slog ni alarimster mynt av och utlovade en ökad frekvens och större intensitet i framtiden pga den globala uppvärmningen. Det var 10 år sedan …

 41. Thomas P

  #40 Roy Spencers inlägg var nog selektivt, men ditt påstående var steget värre i att vara avsiktligt missledande.

 42. Thomas,

  Kan du påminna oss om när du senast hade ett (sakligt) inlägg som inte var selektivt i syfte att blåsa upp ditt så efterlängtade, förhoppade ’klimathot’!?

 43. Staffan Algotson

  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwju4ZSVs5jJAhUHMnIKHQYaBiA&url=http%3A%2F%2Fwww.nhc.noaa.gov%2Fpdf%2Fnws-nhc-6.pdf&usg=AFQjCNEwnVJw1X6-1hh4-4TZAv4NZlxJlg&bvm=bv.107763241,d.bGQ

  Länken går till NHC:s hemsida. På sid. 15 finns statistik över orkaner som drabbat USA 1851-2010.
  1851-1960 drabbades USA av i genomsnitt 19 orkaner/decennium. 1961-2010 var antalet 14,8/decennium.
  2001-2010 var antalet också 19. 15 av dessa inföll 2001-2006, sedan har det varit lugna gatan.

 44. Lennart Bengtsson

  *34

  Tropiska orkaner

  Det finns ingen statistisk trend i vare sig antalet tropiska orkaner eller deras intensitet vilket framgår av följande site (http://weather.unisys.com/hurricane/) där alla kan informera sig.

  I Atlanten är observationerna tillförlitliga efter 1948 och i nära kustområden sedan 1900. I övriga områden efter ca1980. Det finns en markant koppling till El Nino främst i Atlanten. Det är meningslöst att bekymra sig om trender kortare än ca 50 år på grund av den stora slumpmässiga variationen

  Se vidare rapporter och senatsyttranden (Pielke Jr och Currie) som tidigare visats på klimatupplysningar

  Jag förstår bara inte hur man orkar sprida falsk information i massmedia.

 45. Gustav

  Det som stör mig mest med Karin Bojs är att hon aldrig riktigt kan öppna ögonen. Hon går som jämnt oc kisar med ögonen smala som springor. Ser väldigt mystiskt och hemligt ut…

 46. Olle R

  #44 Lennart Bengtsson, antalet kraftiga cykloner, 24-månaders summa, är på all-time-high.
  http://models.weatherbell.com/global_major_freq.png
  Sedan Augusti har det tillkommit 11 kraftiga cykloner (>96 knop) men givetvis har en del fallit bort i bakre änden av 24-månadersintervallet. Får se när Ryan Maue behagar uppdatera grafen…

 47. Olle R

  #46 Rättelse, det ska vara 12 månaders löpande period, inte 24.
  (24 månader använder Maue för ACE)

 48. Mikael W.

  Per och Ni andra som slås emot klimathydran är riktiga hjältar. Tror att många insett fettlögnerna sedan åratal tillbaka. Jag insåg klimatlögnarna år 2007. När man inser hur media medvetet lurar folk så börjar man tänka hur många andra områden sker liknande lögner/mörkläggning? Bra att du tog upp hur det även ljugs om svensk invandring. Insåg lögnerna mot Ryssland för 2 år sedan. USA har svenska medier ljugit om sedan årtionden tillbaka. Alternativmedia hoppas jag tar över då gammelmedia är ett sjukt skämt.

 49. Olle R

  Per Welander, Jag förstår att du är inne i ett 10-årigt tvivel på AGW och att klimatmodellerna kan förutspå utvecklingen. Lika gammalt som ditt tvivel är Argo-bojarna, med vars hjälp man för första gången på ett någorlunda bra sätt kunde hålla reda på oceanernas värmeinnehåll. Mellan 88 och 93 % av den globalt infångade värmen antas hamna i Argo-skiktet 0-2000 m. Första kvartalet 2005 började NOAA/NODC redovisa kvartalsvärden beräknade enligt Levitus (2012) metodik. Detta får bli ”timmen noll”
  Här följer min version av det ultimata testet av modeller vs observationer :
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaaWtldTV6TTktSDQ

  Jag har alltså ingen anledning att tvivla på medelvärdet av modellerna, även om det just nu ligger 2*10^22 J efter observationerna. Det är inte så mycket, bara ca 150 milj Hiroshimabomber

  Du har ju även än graf (från WUWT tror jag) där ett medelvärde av ett helt äpple, två ätna äpplen och två ruttna apelsiner jämförs med ett medelvärde av många modellerade päron över en tioårsperiod.
  Det senaste året har Cowtan et al 2015 lärt oss att det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen när man jämför observationer med modeller. Såväl den verkliga jorden som de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period. I ett modellmedel försvinner förstås sådana cykler, men för en rättvis jämförelse är det viktigt att observationer och modeller normaliseras över 60 år
  Här är mitt försök att göra en rättvis jämförelse, äpplen mot äpplen:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaVEhJdWVpc0ozVmM
  Jag kan inte säga annat än att observationerna följer modellerna väl, kanske ännu bättre om man tar hänsyn till uppdaterade forcings enligt Schmidt et al 2014. Det ser dock hyfsat ut utan denna korrektion.
  Trenderna för de senaste 60 åren är 0,137 C/ decennium för observationerna, 0,136 för modellerna utan korrektion av forcings…

 50. Guy

  Olle R # 49

  När var det man började justera Argovärdena?

  ”Det senaste året har Cowtan et al 2015 lärt oss att det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen när man jämför observationer med modeller.”

  Är det så att dom först nu kommit på detta? Jag fick lära mej det där redan i skolan på 50-talet, men bättre sent än aldrig.

 51. Olle R

  # 50 Guy, jag tror du tänker på ytbojarna som korrigeras med 0,12 grader för att jämkas med fartygsmätningar av ytvatten (den där högst motiverade korrektionen som varken Judith Curry, Ingemar Nordin eller Lamar Smith förstår sig på pga bristfälliga matematikkunskaper, vilket leder till vanföreställningar om gigantiska konspirationer innanför NOAAs väggar)
  Nej, Argo används för närvarande inte till SST-serier men skulle kunna göra det, och visar oberoende av dessa på samma trender i ytvattnet under de senaste 10 åren.
  https://diagrammonkey.wordpress.com/2015/11/08/drifting-buoys-and-argo-floats-are-not-the-same-thing/

 52. Mats G

  Olle R

  Patrick Moore nämnde något fyndigt i sitt anförande Modellerna stämmer mycket bra ända till de skall förutsäga framtiden. Är det inte konstigt? Jag hoppas du är medveten att modellerna numera kallas scenarios.

  Om man jämför Lennarts B data med din så kan jag hitta max 2 st kategori 5 stormar. sedan augusti. Det innebär att du överdriver med över 500%.

 53. Mats G

  51
  Olle R
  ”den där högst motiverade korrektionen”

  Suck!

  Ur statistisk synvinkel är den vidrig.

  Det vi är intresserade av är trender. Det innebär att man verkligen försöker jämföra äpplen och päron. Eller rättare sagt. Man låtsas att ett päron är ett äpple.

  Det finns ingen, INGEN anledning att göra denna korrektion när man letar efter trender. Linjerna behöver inte sitta ihop för att et analytiker skall kunna tolka det här. Sånt här händer hela tiden.

  DÄREMOT. att man korrigerar så inbjuder man till misstag och feltolkningar. Plus att man får in subjektiva värden som man absolut inte vill ha.

  NAOO har gjort ett statistiskt generalfel och det är verkligen pinsamt. Ungefär lika pinsamt som när du försöker rättfärdiga det.

 54. Olle R

  Varifrån har du fått ’vetskap’ om så precisa siffror om att

  Mellan 88 och 93 % av den globalt infångade värmen ..

  Väldigt specifikt: Hur vet du (eller någon annan för den delen) hur stor denna ’infångade värme’ faktiskt är!?

 55. Vidare Olle R

  Jag skulle vilja ha en hänvisning/referens även till detta påstående:

  Såväl den verkliga jorden som de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period

 56. Guy

  Olle R #51

  ” (den där högst motiverade korrektionen som varken Judith Curry, Ingemar Nordin eller Lamar Smith förstår sig på pga bristfälliga matematikkunskaper, vilket leder till vanföreställningar om gigantiska konspirationer innanför NOAAs väggar)”

  Intressant att få veta att dom personerna är så kassa på matematik. Vad tur att du är så bra på matte. Kanske du kunde skriva till Curry och Smith och hjälpa dom med matten så dom äntligen får någonting rätt (sarc off).

 57. Guy

  Glömde att nämna att Ingemar har du redan skrivit åt, så antagligen är han redan rättad. 😉

 58. Bengt Abelsson

  Olle R # 46

  Du hävdar 24 månadersperiod . LB menar att den kortaste tiden för en vettig trendanalys är 50 år.

  I min värld är 24 månader betydligt kortare tidsperiod än 50 år. Vad vet du som inte LB vet?

 59. Thomas P

  Guy #56 Kan inte du eller Ingemar Nordin ta och skriva till Thomas Karl istället och förklara hur han gör fel eftersom han tydligen är så kass på matematik?

 60. Olle R

  #52 Gränsen för kategori 5 är 137 knop. Ryan Maue har satt gränsen för ”major cyclone” vid kategori 3 eller 96 knop medelvind som det står i figuren

  #54 Det är en tumregel att 93% av uppvärmningen hamnar i haven. Jag har sett uppskattningar att 5% av värmen kan hamna djupare än 2000 m. Bengtsson och Schwarz 2013 antog att bara 80% av värmen hamnade i skiktet 0-2000 m. Om du inte har förstått det så är 93% väldigt konservativt. Jag har inte heller räknat med en nedjustering av forcings enlig Schmidt et al 2014. Du kan alltså möjligtvis anklaga mig för att försöka dölja att den observerade uppvärmningen är högre än modellmedel..

  #55. Nej. jag går inte in och tittar på enskilda modellkörningar. I bästa falla framkallar de ENSO, AMO och PDO-cykler precis som den riktiga jorden, men inte i samma fas. Med medelvärde jämnas detta ut. Det främsta skälet att använda 60-års basperiod är att den riktiga jorden tycks ha sådana cykler, och det här är en åtgärd för att gardera mot bias pga detta.
  Spencer och Christy har inte 60 år i sin temperaturprodukt, och brukar dessutom tillämpa oskicket att normalisera modeller och observationer över en kort period som inkluderar 1983, en av 1900-talets två kraftigaste el Ninos. Om du tittar i min graf ser du att det modifierade GISS-indexet bara går utanför ”modellspåret” två gånger de senaste 60 åren, 1983 och 1998.

 61. Olle R, jag upprepar:

  Var menar du dig dig ha fått informationen (siffrorna) om vad en totala ’infångade värmen’ faktiskt är?

  Alltså den om vilken du säger att mellan 88 till 93 procent går ner i haven.

  Förstod du verkligen inte frågan?

 62. Angående #55, så var min fråga ifall där verkligen finns modeller som uppvisar naturliga klimatvariationer på upp till 60 år, vilket du påstod.

  Jag frågade alltså inte om varför du helst vill medelvärdesbilda över just 60 år för att få en ’rättvis jämförelse’.

  Förstod du inte den frågan heller, Olle R?

 63. Sen hoppas jag att du med ’normalisera’ inte menade som vår klimat-zombie LBt här på bloggen, att man skall ’dra bort’ variationer av tex 60 års längd baserat på tron att sådana är naturliga och måste ha medelvärdet noll … och att den då resulterande mycket rakare kurvan därför skulle vara med ’rättvisande’ …

  Men man kan ju aldrig veta. Du verkar ju tro om dig själv att du kan fjärrskåda andra människors motiv och matematikkunskaper, och dessutom nästan alltid (tro dig) veta att ngn hypotes som man vill testa måste vara rätt (eller fel) redan innan den testats.

  Lite märkligt från någon som iblandpratar om folk som

  … har bildning i den vetenskapliga metoden, grundläggande matematisk kompetens, förmåga att kontrollera fakta och rimlighetsbedöma

 64. Guy

  Thomas P # 59

  Ursäkta, men vad har jag med den här saken att göra eller skrev jag nånstans att jag är extra vass på matematik? Hur är det nu med läsförståelsen?

 65. Olle R

  #61 Jaha , jag trodde det framgick av figurtexten. TOA = top of the atmosphere. imbalance = nettot av solljus in, minus reflekterat soljus, minus värmestrålning ut. Finns som outputs i (de flesta) klimatmodellerna, i det här fallet nedladdat från KNMI climate explorer. Nettot i strålningsbalansen integreras till energimängd över varje kvartal, för att jämföras med oceanernas kvartalsvisa redovisning av energiinnehåll.

  #62 Frågan om enskilda modellkörningars naturliga cykler är irrelevant, och jag är ärligt talat inte intresserad. Jag laddar bara ner medelvärden. Har du särskilt intresse så studera gärna en spagetti i en graf någonstans.
  Skälet att använda en 60-årig basperiod är att riktiga jorden (observationerna) inte ska låsas mot modellmedel när jorden är i en kall eller varm fas, vilket det riskerar att bli när basperioden är kortare än 60 år. Det blir mest rättvist helt enkelt..
  Det samma gäller om enskilda modeller/modellkörningar ska normaliseras mot varandra, med antagandet att de beter sig som riktiga jorden vad gäller cykler. Har de inga sådana cykler är åtgärden helt neutral.

 66. Jag provar en tredje gång:

  TOA = top of the atmosphere. imbalance = nettot av solljus in, minus reflekterat soljus, minus värmestrålning ut

  Nu verkar du veta vad jag pratar om, nämligen TOA – energy imbalance (den som du kallade ”den globalt infångade värmen”.

  Du säger att 88-93 % av den går ner i havens översta 2000 meter. Min ursprungliga fråga var:

  Väldigt specifikt: Hur vet du (eller någon annan för den delen) hur stor denna ‘infångade värme’ faktiskt är!?

  Din figur gör anspråk på att jämföra modeller med OHC och du skrev specifikt om den att du jämför modeller med observationer.

  Jag undrar fortfarande varifrån du menar dig ha fått värdena på denna (påstått) observerade infångade värmen!?

  Är frågan verkligen så svårt att förstå, Olle?

 67. Sorry, html-formateringen blev lite fel

 68. Ingemar Nordin

  Olle R #65,

  ”Frågan om enskilda modellkörningars naturliga cykler är irrelevant, och jag är ärligt talat inte intresserad.”

  Ha ha. Du är en stor skämtare Olle R. Visst du får gärna posera här som en stor expert på klimatet och allt det där. En del går säkert på det. Men nu var det ju faktiskt du själv som drog upp det här med 60-årscykler i modellerna. Utan att kunna ge någon referens som Jonas N frågade efter.

  Om man som du är beredd att tortera data tills de stämmer med dina egna fördomar om orkantrender, havens upptagning av värme och att vi har en accelererande global uppvärmning så är man knappast seriöst intresserad av klimatvetenskapen.

  IPCC-gänget står inför allvarliga problem om vi skall ha den minsta förhoppning om att de kan komma sanningen om klimatet på spåret. Grundproblemet, som jag ser de, är att de fortfarande har dålig koll på de naturliga faktorernas inverkan. De ignorerade Lambs uppmaning att studera klimatet före uppvärmningen 1975-2000 (samt att anta utmaningen om vad som har hänt därefter).

 69. Vidare,

  Du påstod i #49 att:

  Såväl den verkliga jorden som de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period

  Och ville veta varifrån du hade fått den uppfattningen, gärna med källa och exempel.

  Nu skriver du dels (först) att frågan vare sig intresserar dig, eller är relevant. För att strax nedanför skriva:

  enskilda modeller/modellkörningar ska normaliseras mot varandra, med antagandet att de beter sig som riktiga jorden vad gäller cykler

  ???

  Frågan är förstås om ifall (!) klimatmodellerna kan representera verkligheten på ett (åtminståne statistiskt) korrekt sätt. Du hävdade att de kunde det, men tydligen utan någon som helst uppbackning.

  Och säger nu att det varken är intressant eller relevant? Ifall klimatmodellerna inte klarar av att modellera klimatet?

  Och du upprepar dessutom LBT:s tro om att där finns en 60-års cykel som är helt neutral i sin effekt, dvs som bara försätter jorden i en ’varm’ resp ’kall fas’ med medelvärdet noll.

  Var har du fått dessa gudumliga ingivelser ifrån, Olle R?

 70. Ingemar N #68

  Grundproblemet med det som nu återstår av (IPCC-style) ’klimatforskning’ är faktiskt ett annat, värre.

  Nämligen att alla som vet hur riktig vetenskap bedrivs, och dessutom vill bedriva sådan seriöst effektivt har motats bort, trängts och stängts ute från den enkla bild/förståelse/förklaring man alldeles för tidigt låst fast sig vid. Och att den nu definieras av det som därefter återstår. Tom Lennart Bengtsson fick smaka på den medicinen när han talade med ’dom orena’ ..

  Om man bygger ett korthus, som skall vara konskapens finaste slott, på lösan sand, och påstår sig stå allra högst i dess ståtligaste torn. Från vilket man förkunnar budskapet …

  .. då återstår egentligen bara strategin att hoppas på det bästa, att bygget ändå står pall, och att man för alla som är kvar därinne försäkrar att ’där finns inget att oroa sig för, allt är i sin bästa ordning’ … och hoppas att gudarna står dem bi.

 71. Olle R,

  Skall jag ta ditt #65 (om irrelevant/ointressant) som ett medgivande att du bara försökte med BS i #49?

  Att du bara påstår saker som du inte vet stämmet. För att du gärna vill (tro) att det är så?

 72. Ingemar Nordin

  Jonas N #70,

  ”Nämligen att alla som vet hur riktig vetenskap bedrivs, och dessutom vill bedriva sådan seriöst effektivt har motats bort, trängts och stängts ute från den enkla bild/förståelse/förklaring man alldeles för tidigt låst fast sig vid.”

  Jo, jag håller givetvis med dig. Men det hänger ihop med det jag skrev i #68. Oviljan att utsätta sin ”berättelse” för tuffa empiriska test (inklusive att vara öppen för negativ evidens och ta konsekvenserna vad gäller modeller och teorier) gör 1) att man ignorerar forskning om naturliga faktorer och i sista, desperata, ledet till 2) att helt enkelt med maktmedel tysta alla som vill komma med kritiska invändningar. På så sätt får man en lojal ja-sägar flock som stryker IPCC medhårs. Och de belönas rikligt i form av forskningsmedel, priser och mediauppmärksamhet.

 73. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #72

  Jag har fått intrycket att IPCC är på väg att förlora sin roll i klimatalarmismen sedan den senaste rapporten inte kunde bjuda på en växande hotbild i någon av arbetsgrupperna. Understödet för politiska åtgärder kommer nu istället från enskilda utpekade ”experter” och statsstyrda institut som NASA, NOAA, PIK, etc. samt från ”samhällsintresset” manifesterat genom statsunderstödda NGO:er.

  Vid klimatmötet I Paris verkar det viktigare att de senare kan få samlas i stora skaror och ordna sina demonstrationer, än att vetenskapliga fakta diskuteras.

  Men jag räknar med att Lomborgs argument kring kostnader och förväntad effekt på temperaturen tar skruv när förhandlingarna är avslutade och pengarna ska avsättas till klimatfonden och andra stödåtgärder.

 74. Olle R

  Jonas N,
  Det är helt fantastiskt hur mycket luddig snömos du lyckas skriva och det blir inte ett dugg begripligare av fetstil och mellanrum. Jag förstår helt enkelt inte vad du är ute efter, utan väljer att betrakta dina inlägg som medveten missförståelse, spam, trollande, pseudovetenskaplig filibustering….
  För att vara ärlig, redan i figurerna anges källor och antyds metoder. Personer med normal intellektuell kapacitet ska utan problem kunna hitta källorna (ledtråd Google). Om du anser att jag har gjort fel, demonstrera då att jag gjort fel. Handling, inte snömos…

  I fortsättningen väljer jag helt enkelt att ignorera dig enligt principen ”Don’t feed the troll..”

 75. Olle R

  Det är ganska tydligt att du inte förstår många av de saker du vill låtsas mästra om.

  Du har alltså ingen aning om vad denna TOA -obalansen är eller skall vara. Men hävdar ändå att observationer och modeller matchar varandra utmärkt. Och tom skriver att det du då jämföra modeller med modellsimulerade värden.

  Och du påstod att att ”de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period” men kunde inte backa upp detta med annat än totalt innehållslöst snömos.

  Och nu vill du få det till att det är mitt fel, att jag trollar!? Snacka om totalt svammel.

  Ridå!

  Men att du mest bara svamlar har väl varit klart redan från början då du hävdade både att ’uppvärmningen har accelererat på senaste tiden, samtidigt som du hävdade att man måste tittat på 60-års perioder …

 76. Mats G

  ”bara försökte med BS”

  Hur ett antroposofiskt synvinkel så är det lite intressant hur alarmisterna kommer hit fullproppade med argument och en hel del självförtroende. De tror sig kunna klimatupplysa oss.

  I slutändan blir det en enda röra. Det hänger inte ihop. Varje del för sig kanske låter bra. Sedan använda sig av avancerad ord, meningar och uttryck kanske går på andra siter. men inte här.

  I slutändan faller hela argumentationen ihop och det blir bara patetiskt. Efter all avklädnings stå där bara en helt vanlig alarmist. Visserligen fortfarande spottande och fräsande men endast en lite alarmist som har lärt sig tomma fraser. Som en pappegoja.

  Det som imponerar mest är att de aldrig lär sig. De fortsätter komma hit och lägger handen på den varma plattan och bränner sig. Men man är lite tacksamma att de är här. Det blir stor komik i storändan. Skrattet fastnar dock i halsen när man inser att alarmisten representerar majoriteten.

  Det är och alltid kommer förbli en gåta. Hur är det möjligt. Hur kan okunskapen få sådant fäste i ett samhälle. Den Orwellska Postmodernismen är väldigt läbbig tycker jag.

  Sanningen är min sanning. Sen att den inte har nåt med verkligheten att göra verka vara ointressant.

  Hur bygger man ett samhälle utan kunskap, fakta och normer? Där allas sanning är lika mycket värd/rätt oavsett hur verklighetsförankrad den är.

  Alla våra hus-alarmister visar prov på detta här. Hitta på lite här och lite där som stödjer ens sanning. Sen blir de sura när det kommer folk från verkligheten som faktiskt kan och vet något river deras argumentation i stycken.

  Och, det skall ni veta, kära alarmister. Det är så lätt, så väldans lätt. det är vinst varje gång. precis som på pensionärsbingo.

  Men utan er kära alarmister vore den här sidan inte lika skoj. Utan alarmister ingen skepticism. Hur konstigt det än låter behöver vi varandra. det är symbios.

  Det vore kuligare om inte ni förstörde så mycket resurser med era påhitt. Där drar jag gränsen.

  Ha det gott,

 77. Gustav

  Olle R:
  Jag tycker det vore stor skada om du valde att ignorera Jonas N i fortsättningen. Om det dessutom är enkelt att besvara hans frågor (och du anser dig redan ha gjort det) så kan du väl fortsätta debattera med honom? För mig är hans frågor inte banala så du kommer iaf imponerad på undertecknad om du framkommer med dessa lätthittade svar. Väljer du ändå att inte besvara hans frågor kanske det hjälper om jag upprepar dem så för vi diskussionen vidare på det sättet. Om du är ok med det så är det från och med nu tillåtet för signaturen Jonas N att använda signaturen Gustav.

 78. Gustav, jag kommer inte att skriva under någon annans signatur.

  Jag frågade Olle varifrån han hade fått uppfattningen att den ’infångade värmen’ (som är resultatet av en förmodad strålningsobalans vid atmosfärens topp) skulle vara känd. Känd så att han öht skulle kunna göra de jämförelser och uttalanden han har gjort …

  Det gjorde jag redan i min 1:a fråga i #54. Jag frågade också varifrån han hade fått uppfattningen att ”de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period”, det gjorde jag i #55

  Han har haft iaf fyra försök på sig att svara meningsfullt. Det närmaste han kom var #65 där han säger att siffran kommer från klimatmodeller! Vilket betyder att han inte har en aning om värdet på ’den infångade värmen’.

  Mina frågor uppkom nämligen från hans #49, där han påstod att modellerna väldigt väl stämmer överens med observationerna, han hade tom gjort en figur han ville visa upp:

  det ultimata testet av modeller vs observationer :
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaaWtldTV6TTktSDQ

  Men iom ingen kan verifiera att modellerna får denna energi-obalans (vid atmosfärens topp) rätt, iom att de inte går att mäta, så är han blid på inget sätt ’ett ultimat test av modellerna vs observationer’. Modellerna har ju först behövts justeras så att de ger den förmodade obalansen,

  Hans bild visar alltså föga mer än att man går två kurvor (en uppmätt och en beräknad) att stämma hyfsat efter att man har gjort kurvanpassningen. Dessutom representerar kurvorna olika saker, på olika ställen (men det är en mindre detalj). Vidare har han själv gjort antagandet att just 93% går ner i haven vilket är ytterligare en parameter han rattat med för att får kurvorna att ’passa’ …

  Men men, jag tror att detta är på lite för hög nivå för honom. Han verkar mer vara (kvar) på nivån där man tror att ifall det står så i grafen, på axlarna i en publikation eller officiell websida, då är det som står där ’sanningen’ …

 79. Olle R, angående ditt #74, så undrar jag om inte

  Personer med normal intellektuell kapacitet ska utan problem kunna …

  .. ge raka enkla svar på enkla frågor. Alltså långt enklare än de ngt mer ’avancerade’ sammanhangen jag nyss förklarade för Gustav.

 80. Guy

  Olles kurva var orsaken till minn fråga tidigare om när Argobojarna började justeras Av kurvan fick jag intrycket att en justering har skett ca 2012 för först då börjar kurvorna passa ihop.

  Jonas N, kurvanpassning var ordet.

 81. Guy

  Jag tror iofs inte att ARGO-bojarnas mätvärden har kurvanpassats, de är nog ’state of the art’

  Men att från dessa beräkna eller ja egentligen bara grovt uppskatta vad havens energiinnehåll skall vara och hur detta ändrat sig över tiden kräver ju en massa antaganden och modeller. Huruvida dessa har ändrats och justerats, kurvanpassats, kan jag inte uttala mig om, men jag utgår att det ständigt rattas och skruvas, justeras och homogeniseras för att teorin skall kunna sägas stämma fortfarande …

  Det jag påtalar ovan är att klimatmodellerna alla (samtliga) är justerade, dvs anpassade till att stämma med de tidiga antagandena om att där finns en ’energi obalans vid atmosfärens topp’ som man helt enkelt förmodade. Och att ifall man sedan får klimatmodellerna att ge dessa siffror och tror att de på så vis bekräftar sig själva, då ägnar man sig åt ett rent cirkelbevis.

  Många klimathotstroende tror nämligen att denna ’energiobalans’ är känd, de tror tom att den har uppmätts av satelliter. Men detta är totalt nys. (Och i de fall jag upplyst dem om detta, förklarat, har de gått in i förnekelse. De vill helt enkelt fortsätta tro på saker som inte är …)

 82. Gustav

  Jonas N, #74:
  Jag har intresse av att föra diskussionen framåt vilket är anledningen till att jag förslog att du skulle skriva under pseudonym. Olle skrev ju nämligen:

  ”I fortsättningen väljer jag helt enkelt att ignorera dig enligt principen ”Don’t feed the troll..””

  Men visst, du behöver inte skriva under pseudonym men då uppmanar jag istället alla andra kommentatorer att agera bulvanfrågare till Olle R. Jag tror faktiskt att han kanske har (eller tror sig ha) svaret men tycker det är banalt.

 83. Gustav, det skulle inte falla mig in att skriva under någon annans (eller bara en annan) signatur, och låtsas vara ngn annan än samme gamle Jonas N. (Och jag tror dessutom att det skulle märkas väldigt snabbt ändå)

  Jag vet inte vad Olle egentligen vill eller ville … Det bullrar en del, men redan en enkel direkt fråga verkar få det hela att spåra ur.

  Sen ifrågasätter jag ifall man ens skulle kunna kalla detta för en ’diskussion’. Han förstod inte den första frågan från början, och undvek helt att svara på den andra. Mitt svar till dig ovan tror jag redan är lite för ’avancerat’ …

  Det är lite som Mats G skriver ovan. De vill så gärna tro, och tro att de vet så mycket. Men det är mest bara upprepade mantran de hittat på diverse klimathotsförhoppningsfulla sajter/källor. I det ögonblicket man ställer en befogad fråga, blir de svarslösa, eller (som här) begriper den inte ens. Och i stort sett ingen av dem har någon annan strategi än att då börja bullra och gapa mer, och skyla över fadäsen med mer bludder och memorerade mantran. Och de lär sig ju heller inte, utan försöker igen nästa gång. Du kanske minns BjörnT som också bullrade mycket ett kort tag?

  Förresten: På vilken fråga förmodar du att Olle R skulle ha ngt svar?

 84. Parismötet blir en huggsexa om finansiering och fördelning av de 100 miljarder USD-dollar som rika industriländer har utlovat – med påstått klimathot som täckmantel. Inget annat. Punkt!

 85. Gustav

  Jonas N:
  ”det skulle inte falla mig in att skriva under någon annans (eller bara en annan) signatur, och låtsas vara ngn annan än samme gamle Jonas N. (Och jag tror dessutom att det skulle märkas väldigt snabbt ändå)”

  Jo jag tror också det skulle märkas direkt vilket är precis min poäng! Olle R tycker jag tillämpade en väldigt ful taktik som exempelvis UI använder i att han försökte isolera och frysa ut dig från diskussionen. Alltså han skrev inte att han inte skulle besvara så omogna ’frågor’ utan att det var ’din signatur’ han inte skulle besvara. Precis som UI där man blockerar vissa signaturer men tillåter att exakt samma inlägg som dessa tidigare anförde om det var ett annat pseudonym?

  Jo jag minns Björn T och ser helt klart paralleller. Vill dock upprepa vad jag sa i den diskussionen: om man misstänker att personen man diskuterar med verkligen mår dåligt av ytterligare press, då avslutar man såklart diskussionen! I Björn Ts fall gick det så långt att jag var orolig för honom och sådana människor låter man vara ifred.

 86. Olle R

  Hehe, det är riktigt kul att se Jonas N:s patetiska logiska kullerbyttor. Den vanliga kritiken bland skeptiker brukar ju vara att modellerna inte kan beskriva framtiden och att man därför inte kan uttala sig om framtida risker.
  När två rättvisa jämförelser visar att observationerna levererar vad modellerna förutsäger snurrar det till lite i Jonas huvud, och helt plötsligt är det så i Jonas inre värld att modellerna anpassas efter observationerna, dvs jämförelserna är ogiltiga..
  Har Jonas möjligtvis en referens som kan styrka detta påstående?
  Uppenbarligen har Jonas inte en susning om hur modeller fungerar, eller att modeller på alldeles egen hand producerar ENSOs och multidekada variationer, ofta inte helt olika de 60-årscykler som riktiga jorden tycks uppvisa. På grund av de stokastiska processerna bakom väder och klimat ligger dock de olika syntetiska jordarnas och den riktiga jordens cykler inte i fas med varandra.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/hadcrut4gl/mean:720
  Så här ser den riktiga jordens cykler ut. Man kan också kalla det för den 30-åriga normalperiodens löpande variation jämfört med den 60 åriga. Den som har en viss spatial och matematisk förmåga kommer rask att inse att en 60-årig normalperiod är bättre och rättvisare än en 30-årig, då den senare lätt kan hamna i en för jämförelser orättvis fas. En och annan som inte är ideologiskt förblindad/fördummad kan nog också utläsa en acceleration i temperaturen..

 87. Vi kan ju prova igen, Olle R. Detta var min första fråga, i #56

  Menar du att du vet vad energibalansen vid TOA är (och har varit) så att du kan mha av den bestämma den ’infångade värmen’!?

  Det är en Ja/Nej fråga.

  (Jag kan till och med upplysa dig om att många på alarmistsidan tycks tro att denna energi obalans är uppmät av satelliter. Det är den inte)

 88. I #54 skulle det vara

 89. Vidare Olle,

  Jag frågade i #55 ifall du kunde producera ngt stöd att …

  de modellerade jordarna kan uppvisa naturliga klimatcykler på upp till 60 års period

  och du har inte kunnat producera ngt meningsfullt alls. Du upprepar nu påståendet igen. (Jag skulle bli ytterst förvånad ifall du kan producera ngt meningsfullt alls för att belägga detta)

  Vidare:
  Båda dina WoodForTrees-grafer visar precis det jag påpekade redan allra första gången när du försökte hävda sådant svammel mot uppvärmningspausen. Du skrev:

  att uppvärmningen accelererar efter år 2000, det är helt enkelt den objektiva slutsatsen om man tänker i 60- årsperioder och därigenom jämnar ut den naturliga 60-årsvariationen i jordens yttemperatur

  På vilket jag svarade:

  Den senaste 60-årsperioden du kan beskriva är den mellan 1954 och 2014, med mittpunkt 1984. Den kan du jämföra med tidigare (liknande) 60-årsperioder. Och med denna/dessa kan du omöjligen göra ngt påstående om ‘accelererade uppvärmning efter år 2000′. Det är rent nonsens

  Och nu ett år senare kommer du med dina grafer som alltså slutar år 1985 (och år 2000 för en 30-års variant).

  Som sagt Olle, det är inte mycket som tyder på att du vet vad du pratar om här. Vilket också märks i dina många försök till fjärrskådning och tankeläsning, och det lätt hysteriska tonfallet när du fäktar allt vildare …

 90. Gustav

  Olle R:
  Hur skulle du själv reagera om du kommer till ett forum där en signatur gör påståenden om att veta hur ett komplext system förhåller sig utan att styrka detta? 30-årscykler, 60-årscykler, så beter sig den verkliga jorden? Det är ganska djärva påståenden och när du går frågor på detta svarar du att det är så elementärt och räcket med en googling.

  Alltså hur skulle du själv uppfatta sådant beteende?

 91. Olle R

  #89: Jonas, Jag rår inte för att du har bristfällig matematisk/spatial/grafisk förståelse och tolkningsförmåga. Dina oförmågor bevisar ingenting, debunkar inte AGW, utan bevisar bara din egen oförmåga

  1.Du ska få en uppgift: ta fram fram löpande 60-årstrender för ett lämpligt globalt temperaturindex och visa dem i en graf. inkludera gärna en likadan graf för motsvarande löpande trender i modellmedelvärden (äpplen mot äpplen) Det är behändigt med trender, du behöver inte ens normalisera observationer och modeller mot varandra. Tala sedan om för mig om dessa grafer tyder på acceleration, eller om modeller och observationer skiljer sig åt.

  2. Återigen. Visa en referens på att modeller anpassas/justeras för att passa med observationerna. Något som motsäger vad exempelvis Ed Hawkins säger

  ”Hi Clive,
  Almost everything is emergent in the CMIP5 simulations! The fixed inputs are topography, land-sea mask etc. The time varying inputs are atmospheric concentrations, land cover type, TSI, orbital parameters, volcanoes etc. The ocean circulation, ice, temperature etc are all emergent. There is obviously an input initial state to start the simulation, but the model is run for several hundred years to ensure it is stable before any of the historical simulations are started, and the initial state is irrelevant.
  The time-steps are typically of the order of an hour or so. The high-resolution simulations have time-steps of few minutes.
  Ed.”

  ”Hi Ron,
  ENSO is not a new feature of GCMs – they have been simulating it since the earliest models were written. And, it emerges naturally from the physical laws on which the models are based. There are no stochastic random generators, or input sine waves. Volcanoes are prescribed to occur at the observed time in simulations of the past and there are no volcanic eruptions in future simulations.
  Ed.”

  3. Ja, jag har sett att modellkörningar uppvisar/ skapar 40-100-åriga cykler/variationer med en amplitud på ca 0,1 grader. Detta görs enklast genom genom att lägga på ett 30-årigt löpande medelvärde på historiska och kontrollkörningar. Dessa variationer är betydligt svårare att skönja i RCP-körningar då temperaturen accelererar uppåt.
  Uppgift till dig: Visa fram en CMIP5 modellkörning enligt ovan som inte skapar ”naturliga variationer” med cykeln/pseudocykeln 40-100 år.

  Visa nu att du kan göra något på egen hand, Jonas. Eller vid oförmåga, be din personliga assistent om hjälp. Jag är inte din personlige assistent…

 92. Mats G

  91
  Olle R

  Hur många högskolepoäng har du i statistik? Det finns en hel del som låter självlärt i #91.

 93. Olle R

  Den enda någorlunda vettiga observationen/kommentaren är #80 Guy.
  Jag har själv funderat på varför Ocean heat content inte uppvisar några tydliga säsongsvariationer de första åren, men tydliga sådana på slutet. Fö finns säsongsvariationerna nästan enbart i skiktet 0-700 m, inte i skiktet 700-2000 m (visas inte på grafen). Min misstanke är att data är säsongskorrigerade från början, men att säsongsvariationera ändras/ förstärks med tiden. Kontentan av detta är att man kanske bör lägga på ett löpande 12-månadersmedelvärde för att jämförelsen ska bli kontinuerligt rättvis. Det är dock lite synd om säsongsdynamiken inte kan visas på något bra sätt. Instrålningen på jorden varierar ju under året, pga att jordbanan är elliptisk, vilket varit föremål för ett intressant blogginlägg här på forumet.

  Länkarna med graferna kommer jag att uppdatera kontinuerligt så återkom gärna till dem om ni är intresserade.

  Grafen med observerade temperaturer mot modeller, är min slutliga lösning på kritik från Ed Hawkins. ung: Hur hanterar du variabel havsis i dina mixade index? Lösningen är att jag inte hanterar det, jag kör med vattentemp under is kontinuerligt. Visserligen missar jag då den kraftiga uppvärmningen som skett vintertid på luft över havsis, men det får jag leva med för att få ”maximalt äpplen mot äpplen” Det finns fö ett BEST-index som kör med SST under is. Jag skulle helst välja detta, men det tråkiga är att Best inte uppdaterar varje månad.

 94. Olle R

  Så ännu en gång inget svar på nån av dom enkla kontrollfrågorna?

  Utan halmgubbar och buller och trams istället?

  Och ditt påstående:

  , … att uppvärmningen accelererar efter år 2000, det är helt enkelt den objektiva slutsatsen om man tänker i 60- årsperioder

  är sånt totalt nonsens att man bara baxnar.

  Men det har varit klart sedan ganska länge att du mest bara kastar ur dig saker, hoppas att de låter bra eller kanske impar på ngn ännu okunnigare.

  Sorry gosse, men så funkar det inte här.

 95. Olle R

  Kanske inte allt för smart att (men utan att länka dit) kopiera in en blogg-kommentar av Ed Hawkins, under en post där han diskuterar CMIP5 modellernas output, och visar att de inbördes kan skilja sig upp mot 3 °C i faktisk temperatur!

  Dvs att modellerna inte kan modellera verkligheten, utan är inbördes oense med närmare en storleksordning större än vad påstådda (förmodade) antropogena uppvärmningen skall ha varit hittills.

  Det är ungefär som att säga att vattnets fryspunkt i dom olika modellerna lite godtyckligt har satts till mellan säg -2 °C och +1 °C beroende på vad modellarkitekterna i varje enskilt fall ansåg ’funkade bäst’ för ändamålet.

  Jo tjena ….

  Och dessa är alltså bara de historiska modellerade temperaturerna, sk hindcastings … deras framtidsprognoser skiljer sig ju ännu mer.

  Men jag är inte förvånad över att du bildat dig dina föreställningar på vad du hittat i kommentarsfälten på diverse bloggar. Och sedan tror dig blivit en fjärrskådande tankeläsande överdängare på både klimatmodeller och vad andra (inte) vet om dessa.

  Som påpekats av flera andra. Den typen är inte det minsta ny här ..

 96. Olle R

  Ser man på, Jonas N (eller hans personliga assistent) kan söka och finna information. Tyvärr rasar rasar din tidigare beskrivning om hur modeller ”är” fullständigt samman. Jag förstår att du byggt upp din bild av hur modeller fungerar hos Homewood, Goddard och liknande auktoriteter. Med ett ideologiskt selektivt sinne blir det lätt så..
  Har du läst hela Hawkins artikel? Den som bloggposten handlar om. Den är gratis, åtminstone före publiceringen. Då skulle du kanske lär dig något om betydelsen av val av basperiod, eller längden på basperioden.
  Antyder du att jag skulle försöka mörka något i Hawkins artikel.??? Jag vill minnas att jag för några veckor sedan använde mig av lärdomarna från denna för att kritisera modellerna, faktiskt som svar på en av dina långa haranger ändlösa svepande oprecisa frågor om modellers pålitlighet.
  jag har dragit slutsatsen att det är bäst att förhålla sig till modellernas förutsägelser i genomsnitt, även om jag gärna skulle vilja göra en vetenskapligt motiverad sållning av agnarna från vetet.. Den rådande policyn tycks vara att ”alla ska vara med”
  En första åtgärd skulle vara IPCC reglerar nivån på TSI som modellerna ska använda, helst till den nivå som de nyaste, tekniskt mest avancerade och pålitligaste satelliterna har mätt. Det är inte acceptabelt att TSI får skilja med upp till 12 W/m2 mellan olika modeller..

 97. Olle R

  Du verkar sedan försöka tro/intala dig att om modellerna skiljer sig inbördes med upp till 3 °C så är det inget problem bara man väljer ’basperiod’ eller dess längd!? Eller hur skall jag annars tolka vad du försöker med?

  Som jag nyss förklarade för dig betyder det i praktiken (du vet verkligheten, den som modellerna försöker efterlikna) ’att fryspunkten i dom olika modellerna lite godtyckligt varierar mellan tex -2 °C och +1 °C’.

  Du kanske inte förstår innebörden av det (heller) men det betyder att modellerna inbördes inte är i närheten av att vare överens om ens de mest grundläggande sakerna (som fryspunkt, daggpunkt etc), och att den osäkerheten är ca en storleksordning större än vad hela denna klimatkalibalik handlar om.

  Och ditt:

  jag har dragit slutsatsen att det är bäst att förhålla sig till modellernas förutsägelser i genomsnitt ..

  betyder i sammanhanget att du/man tycker att modellkörningarnas medel duger gott, bara dom i medel använts vattnets fryspunkt vid ungefär ~0 °C.

  För det är ju så man gör i praktiken, man anger sk ’anomalier’ (som beror av vald basperiod) och dessa uppvisar då långt mindre inbördes diskrepans. Jag formodade också att du syftade på Hawkins lilla animation när du ovan pratade om ”om enskilda modeller/modellkörningar ska normaliseras mot varandra” för en ’rättvisare’ jämförelse.

  En annan sak som jag faktiskt inte visste sen förut är att även använd TSI skiljer sig modellerna sinsemellen. Återigen en nästan storleksordning en storleksordning större än den formodade energi obalansen, du vet den däringa ’infångade värmen’ som du inte kunnat ge ngt vettigt svar om.

  Med andra ord, dessa modeller praktiskt taget har ingen susning om vad som faktiskt gäller,, men tillsammans, normaliserade, och bara presenterade som anomalier, kan de producera iaf en kurva som kan sägas efterlikna observationer under de gångna decennierna, om man tar deras simuleringar i genomsnitt alltså …

  Vidare, du bara måste spotta upp dig betänkligt både angående ditt språkbruk, och dina infantila tramsigheter. Ingendera håller någon nivå alls (vilket iofs går hand i hand med hur du tolkar både vetenskapliga frågor, och din förmåga/förståelse att läsa om dem). Tex:

  Tyvärr rasar rasar din tidigare beskrivning om hur modeller ”är” fullständigt samman

  Är totalt obegripligt. Innehåller noll information. Du säger ju inte ens emot ngt jag påpekar, utan travar bara upp mer bludder om annat. Och ditt armviftande är ofta precis lika obegripligt. Skärpning! Eller:

  Jag förstår att du byggt upp din bild av hur modeller fungerar hos Homewood, Goddard och liknande auktoriteter. Med ett ideologiskt selektivt sinne blir det lätt så..

  Jo, du ’förstår’ nog detta på precis samma sätt som du ’förstått’ allehanda andra saker som du bara känner att du redan vet genom tankeläsning och fjärrskåderi. Återigen, totalt nonsens och trams. Liksom detta:

  Ser man på, Jonas N (eller hans personliga assistent) kan söka och finna information

  Infantilt fjanteri,

  Och om verkligen inte kan bättre, så får jag acceptera detta. Men då är du också bara en infantil fjant som tramsar okunnigt och tror sig kunna tankeläsa och fjärrskåda ’sanningen’ … Och som jag sagt, du vore inte den förste här som trott sånt.

  Your call!

 98. Olle R

  Jonas N, Var det allt du hade att komma med? Ärligt talat var det inte vatten värt.. Allting du ordrikt men innehållslöst antyder, som det möjligtvis skulle kunna finnas någon substans i, har jag redan tänkt på, försökt kvantifiera, och kommit fram till det möjligtvis gynnar observationerna mot modellerna. dvs ger fog för ökad alarmism. Jag har hela tiden valt att förhålla mig mer konservativ än strikt objektiv, i de val jag gjort, så det är inga överdrifter jag kommit fram till, tvärtom.

  Du måste väl ändå på något avlägset sätt förstå att i en naturvetenskaplig disskussion kan man sitta och konstruera och dekonstruera verkligheten i huvudet, och dra i väg med en massa konstiga ideer och missuppfattningar. Man måste kvantifiera, beräkna, demonstrera och förhålla sig objektiv. Uppenbarligen är du ideologiskt motiverad och ogillar budskapet..

  Du säger dig ha läst Ed Hawkins bloggpost… Har du möjligtvis sett rubriken
  ”Do these differences in global mean temperature matter? Har du möjligtvis läst, fördjupat dig, förstått?

  Och för farao, du har ju inte ens lyckats ställa den mest motiverade kontrollfrågan vad gäller mina jämförelser av modeller och observationer..
  ( givetvis har jag ett svar på den..)

  Avslutningsvis. ”Infantilt trams” Termen projektion stämmer nog bäst in på tafatta ditt psykologiserande… Jag jobbar dock inte i den branschen längre och är inte det minsta intresserad av att ta upp det, så tack för mig… Diagnosen är redan spikad..

 99. Isidor

  Grattis Jonas N!
  Touche!
  Ännu en alarm-tomte avklädd.
  Har du en lista över alla som du klätt av till svarslöshet på ditt konstruktiva faktabaserade sätt. Den måste vara väldigt lång i så fall. Tack för att du tålmodigt avväpnar alla dessa pösmunkar. Du är bäst

 100. Tja Olle R,

  Kvantifiera:

  Modeller som är inbördes oöverens om hur varmt det är med ~3 °C, används för att försöka förklara uppmätta verkliga skillnader på ~ en tiondel av detta. Bara man medelvärdesbildar dem.

  Modellerna använder inbördes olika infallande energitillskott som skiljer sig inbördes med ~3 W/m^2 mha vilka man sedan försöker modellera en (förmodad) obalans som är ~en femtedel av detta.

  Och du säger att du redan tänkt på det. Och att att du har (i #47) gjort den ultimata testet av modeller vs observationer.

  Och du vet vad du pratar om. Och har redan tänkt på allt …

  Jo tjena …

 101. Olle R

  Jonas N, Om du varit riktigt observant, kanske du hade observerat att man inte ens kan enas om hur varm jorden är i genomsnitt (i verkligheten). Reanalyserna ger lite olika resultat, och dessa semisyntetiska metoder är det enda möjliga sättet att göra detta med någorlunda precision.
  Det är därför man använder sig av anomalier och förändring/trender i anomalier.

  Det tycks finnas ett urvalskriterium för modeller, att de förhåller sig stabila under kontrollkörningen. Jag är inte man att avfärda att de syntetiska jordarna (modellerna) kan hitta stabila lägen på olika ställen mellan 13 och 16 grader..
  De flesta tycks dock reagera på liknande sätt på AGW, eller andra förändringar i forcings, och det går för ögat inte att säga att reanalysernas kurvor skulle skilja sig från den övriga ensemblen.

  När jag skriver ovan att TSI skiljer sig åt 12W/m2 så är det ute i rymden.
  Input i modellerna, rsdt, är 1/4 av detta, eftersom det ska fördelas över hela jordytan.
  Majoriteten av modellerna ligger på ca 341,5 W, en minoritet på ca 340,5 W, och två på 338,5 W/m2
  341,5 W/m2 representerar ett äldre bäst vetande, men det finns starka skäl att tro att värdet bör vara ca 340 (eller 1360-1361 W ute i rymden) eftersom det är mätt med de senaste tekniskt mest avancerade satelliterna, se tex http://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/

  Jag kan tänka mig att IPCC i nästa generation CMIP kommer att styra upp och se till att alla modeller ligger i intervallet 340-341W/m2 vad gäller rsdt.

 102. Du har alldeles rätt i att man heller inte vet exakt vilken temperatur jorden har (i medel), och dessa osäkerheter (skillnader i uppskattningar) är också långt större än vad CAGW-tron gafflar om.

  Men; Det dels en annan (mätteknisk) fråga, och dessutom en ytterligare svaghet/svårighet när man vill hävda att man ’förstår’ och tro sig kunna modellera (och prediktera) klimatet.

  Anomalier använder man sig av två skäl:
  Dels har man en ngt bättre precision (lägre felmarginal och osäkerhet) i att mäta (eller för all del modellera) skillnader och ändringar, men ffa för att då mycket lättare kan få sina simuleringar att se ut att ungefär stämma överens, och även att då få den ’samstämmigheten’ att bättre matcha med observerade (men fortfarande) beräknade anomalier.

  Man tar alltså bort den 1:a (och viktigaste) termen i signalen, nämligen själva nivån, och har då lättare både hitta på hypoteser för, och sedan kurvanpassa bara till ändringar.

  Eller som du säger, precisionen ter sig bättre, men man har helt övergett noggrannheten. Och jag förklarade ovan för dig vilka orimligheter detta innebär för vad man faktiskt försöker/modellerar. Om den skenbart förbättrade precisionen är reell hänger helt och hållet på hur väl hypotesen förmår beskriva samtliga relevanta inblandade mekanismer. Och iom att både ingående delar där, slutresultatet kräver omfattande kalibreringar, justeringar (’optimering’ av parametrar, dvs numerisk kurvanpassning), dessutom till observationsdata (som alltså lider av samma noggrannhetsunderskott).

  Summa summarum: I dagsläget är modellernas meningsfullhet (som hypotetiska ’förklaringar’) till klimatet (eller eg. bara ’anomalierna’) ytterst spekulativa, hypotetiska, och egentligen föga mer än what-if utsagor (med stora hål och rena motsägelser, rörande centrala delar som frys- och daggpunkt etc).

  Vilket jag redan förklarat flera ggr ovan.

  Angående ditt:

  När jag skriver ovan att TSI skiljer sig åt 12W/m2 så är det ute i rymden. Input i modellerna, rsdt, är 1/4 av detta.

  är det rrecis som jag sa i #100, att de ”skiljer sig inbördes med ~3 W/m^2” vilket är just denna fjärdedel.

  Vilket är en enorm osäkerhet/felkälla och som återför oss till den ursprungliga frågan jag ställde (i #54):

  Varifrån har du fått ‘vetskap’ om så precisa siffror om … den globalt infångade värmen ..
  Väldigt specifikt: Hur vet du (eller någon annan för den delen) hur stor denna ‘infångade värme’ faktiskt är!?

  Du tycks vara medveten om och har sagt att siffrorna som används kommer från modellsimuleringar (och det stämmer). Min fråga är fortfarande, specifikt givet de enorma ovannämnda osäkerheterna, vad (och hur) menar du att man kan veta vad denna ’infångade värmen’ faktiskt är.

  Just eftersom de relevanta modellresultaten, och även modellantagandena skiljer sig åt och är osäkra inom en tiopotens mer än vad hela denna (förmodade) förhöjda växthuseffekten antas handla om. Och dessutom eftersom alla modeller är (och måste vara) justerade och parameteranpassade, inklusive vida skilda TSI inputs, för att öht producera resultat som ser halvvägs rimliga ut (och det inte ens för temperaturerna, utan bara gäller anomalier).

  Är denna över åren ’infångade värmes’ ngt mer än resultaten av (somliga?) modellers simuleringar?

 103. Olle R

  #102. Snälla sluta nu! Det blir för mycket ”skämskudde.”..
  Skulle simpel parallellförskjutning vara ”omfattande kalibreringar, justeringar…”
  Eller antydningar att modellerarna skulle manipulera fysiska fundamenta som dagg- och fryspunkt….

  Dina ovanligt ordrika men substanslösa inlägg som lämnar mig helt oberörd, men övertygar möjligtvis dina ideologiskt predisponerade fanboys..
  Ju mer du skriver desto mer förvirrat blir det, det samlade informationsvärdet närmar sig asymptotiskt noll, men det är inget problem för fanboysen är benägna att cherrypicka och triggas av vissa nyckelfraser..

  Kan du inte hålla dig till dina egentliga specialiteter istället? typ att hitta gigantiska konspirationer mellan raderna i interna email, avslöjande storskalig manipulering av data, vetenskapligt bedrägeri, i syfte att den grönkommunistiskkapitalistiska sammansvärjningen ska ta över världen och göra Rockström till världsdiktator… (eller var det Gore, Schnellnhuber, Namedropping, Namedropping…..)

 104. Så, bara svammel igen Olle? Ingen är förvånad.

 105. AOH

  # 103 Olle R

  ”Finn ett fel”

  Hur vore det om du lärde dig att skriva namn rätt innan du leker ”bror duktig” inlaga efter inlaga 🙂

 106. Johan N och Olle R: Att ni bara orkar! Har ni inget annat för er? Ni avskräcker andra från att skriva om annat angeläget.

 107. Gunnar Strandell

  Isodor #99 och AOH #105
  En noggrann målskytt gör mål gång på gång.
  En som bara har precision skjuter det ena stolpskottet efter det andra.

  Det kul att vara åskådare. 😀