moral

COP-21 och Mänsklighetens Väl eller Ve

  Det finns platser som berör mer än andra, t.ex. den här: Bilden visar Iron Bridge i Coalbrookdale. Bron byggdes under 1770-talet, den står sig än idag och det är tillåtet att promenera över den, en promenad som borde ge en stunds eftertanke. Då, i slutet av 1700-talet, var fattigdomen i vår del av världen   →

Vindkraften och värdegrunden

   Jag och Björn Törnvall har i ett antal artiklar i lokalpressen börjat granska vindindustrins agerande ute på fältet. Vi anser att man från industrins sida snarast bör initiera ett omfattande arbete kopplat till värderingar och värdegrund för att i en framtid kunna skapa någon trovärdighet kring sin verksamhet. Detta saknas helt idag. Vindindustrins hänsynslöshet,   →

Och Václav Klaus sade:

Tege skickade mig detta tal av Václav Klaus, levererat i Aix-en-Provence den 23 augusti. Som vanligt har Klaus en del bra poänger så jag vill gärna dela det mer er. *** Thank you for the invitation to come to Aix, for giving me a chance to address this reputable audience where I see many friends   →