etik

Ordförande i USAs klimatvetenskapliga etikkommission avgår på grund av bedrägligt beteende

American Geophysical Union har tillsatt en etikkommitté AGU’s Task Force on Scientific Ethics. Till ordförande valde man den kände klimatforskaren Peter Gleick som särskilt har debatterat etiska frågor i klimatdebatten där han starkt kritiserat klimatskeptiker för att argumentera oetiskt. Peter Gleick har nu erkänt att han genom att utge sig för att vara styrelsemedlem i   →

Vindkraften och värdegrunden

   Jag och Björn Törnvall har i ett antal artiklar i lokalpressen börjat granska vindindustrins agerande ute på fältet. Vi anser att man från industrins sida snarast bör initiera ett omfattande arbete kopplat till värderingar och värdegrund för att i en framtid kunna skapa någon trovärdighet kring sin verksamhet. Detta saknas helt idag. Vindindustrins hänsynslöshet,   →