värdegrund

Vindkraften och värdegrunden

   Jag och Björn Törnvall har i ett antal artiklar i lokalpressen börjat granska vindindustrins agerande ute på fältet. Vi anser att man från   →