värdegrund

Vindkraften och värdegrunden

   Jag och Björn Törnvall har i ett antal artiklar i lokalpressen börjat granska vindindustrins agerande ute på fältet. Vi anser att man från industrins sida snarast bör initiera ett omfattande arbete kopplat till värderingar och värdegrund för att i en framtid kunna skapa någon trovärdighet kring sin verksamhet. Detta saknas helt idag. Vindindustrins hänsynslöshet,   →