Christopher Booker: Läget är desperat för AGW:are

I en krönika med titeln ”Desperate days for the warmists” sammanfattar Christopher Booker läget inom klimatdebatten. Kontentan är att AGW:arna må vara de som sitter med pengarna, men några bra argument har de inte.
PS Jag har nu anlänt till Senoren för ännu en veckas slappande. Inläggen från min sida kommer fortsatt att vara sparsamma. Vi hörs dock ”på riktigt” snart!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mållgan

  Kan du inte samtligt passa på att länka till Christopher Bookers åsikter om intelligent design?  ”Darwinists ”rest their case on nothing more than blind faith and unexamined a priori assumptions”

 2. Björn

  Mållgan [1]; Hans åsikt i frågan om utvecklingsläran diskvalificerar inte honom i den aktuella artikeln. I övrigt så är jag övertygad om att de flesta som är skeptiska till den propagandistiska ”värmeläran” om CO2, inser att de värdefulla iaktagelser Charles Darwin har gjort, har lagt grunden till en evolutionslära som är mycket svår att rucka på.

 3. L

  Mållgan vill att alla ska tycka lika och vädret alltid vara lika överallt…

 4. Steve

  Mållgan:  ”Redan de enklaste levande varelserna är häpnadsväckande komplexa.  Livets reproduktionsmaskineri är baserat på DNA-molekylen, som själv är lika invecklat konstruerad och sinnrikt ordnad som monteringsbandet på en bilfabrik.  Hur kan något självreproducerande system ha uppstått spontant, om reproduktionen från första början förutsätter en så hög komplexitetströskel?
  –  Att formulera problemet så är faktiskt att underskatta det.  Allt liv bygger på ett samarbete mellan nukleinsyror (DNA, RNA) och proteiner.  Nukleinsyrorna bär den genetiska informationen, men de kan inte uträtta något på egen hand.  De är kemiskt odugliga.  Det faktiska arbetet utförs av proteinerna.  Men proteinerna sätts själva ihop enligt instruktioner som finns i nukleinsyrorna.  
  –  Det är som problemet om hönan och ägget. Även om man upptäckte en fysikalisk mekanism som på något sätt kunde sätta ihop en DNA-molekyl, skulle den inte vara till någon nytta om det inte fanns en annan mekanism som samtidigt omgav den med de rätta proteinerna.  Och det är svårt att föreställa sig att hela detta sammanhängande system kan ha bildats av sig självt i ett enda steg.”  (Paul Davies: Den kosmiska planen, 1987/1990).
  –  (Visst, Mållgan, du vet att allt liv har skakat ihop av sig själv, små fel som dyker upp i systemet och som visar sig fördelaktiga…  men ser du, det där är bara prat.)
  –  (Eller vill du med Francis Crick hävda att systemet är så avancerat att det måste ha kommit till jorden med aliens?  Panspermia, som han kallade det… Så smart, så smart…)

 5. Bosse J

  Håller med Björn ovan. Utvecklingsläran har många och tydliga bevis för sina centrala teser, baserade på observationer: fossiler (i kombination med åldersbestämning baserad på geologi och fysik), jämförande biologi, studier av fosterutveckling (alla djur), biokemi (jämförelser mellan DNA och proteiner hos olika organismer). Listan kan göras längre. Darwins formulering knöt ihop säcken och presenterade en robust förklaring till livets diversifiering och ursprung på jorden.
  Det kan vara intressant att jämföra bevisstyrkan mellan utvecklingsläran och AGW-tesen att genomsnittstemperaturen på jorden kommer att öka med 2-6 grader fram till 2100.
  Vilka är bevisen för utvecklingsläran? Se ovan, det är flera sinsemellan oberoende vetenskapsdiscipliner som samverkar för att ge en tydlig bild att allt liv är släkt och har utvecklats från äldre, mer primitiva former. Alla baserade på direkta observationer och tolkade utifrån väletablerad kunskap inom flera discipliner.
  Vilka är IPCC’s bevis för 2-6 graders temperaturökning till år 2100? En observerad ökning av genomsnittstemperaturen sen slutet av 1800-talet med cirka 0.7 grader, en observerad ökning av CO2 i atmosfären från cirka 280 ppm 1880 till cirka 385 ppm idag. I övrigt säger teoretikerna att rent fysiskt ger en fördubbling av CO2-halten cirka 1 grad varmare (dvs från 280 till 560 ppm skulle temperaturen öka med 1 grad, och alltså rent aritmetiskt borde 380 ppm orsaka cirka 1/3 grad ökning eller halva den observerade). För att få det till 2-6 grader istället så måste modellerna (alla 20-talet modeller som IPCC använder) ansätta en förstärkande faktor för CO2, dvs en liten ökning av temperaturen orsakar förändringar i f.a. mängden vattenånga som i sin tur höjer temperaturen lite ytterligare. Dock saknar denna förstärkning direkta observationer som otvetydigt stöder detta.  Ett centralt ”bevis” har varit att den observerade temperaturökningen inte kan ha nån annan förklaring än människans CO2-utsläpp. Å andra sidan finns inte heller någon förklaring till den medeltida värmeepoken så därför har en hel del möda ägnats åt att försöka bevisa att den medeltida värmeperioden inte alls funnits som en förhöjd medeltemperatur för planeten. Det räcker med att gå in på http://www.climateaudit.org (Steve McIntyre) för att få en uppfattning om styrkan i de ”bevisen”.
  Utöver den sakliga diskussionen om AGW så finns det andra och kanske mer allvarliga frågor i sammanhanget: förtroendet för vetenskapen och massmedier. Det är uppenbart att del vetenskapsmän i kretsen kring IPCC har agerat mera som politiker och aktivister än som objektiva vetenskapare som söker sanningen. Det är lika uppenbart att stora delar av massmedia har vägrat att granska IPCC kritiskt, trots de enorma ekonomiska konsekvenser för vår framtid som deras rekommendationer kan ge.
  Det får räcka så.

 6. Bosse J

  Steve: det är korrekt att ingen kunnat ge en riktigt bra och hållbar förklaring exakt hur livet uppstod, men hönan-och-ägget diskussionen för DNA och proteiner kan till stor del lösas om RNA-världen verkligen existerade, vilket många tror. DNA kan enkelt beskrivas som två RNA-molekyer sammansatta till en i en dubbelspiral. RNA är också helt avgörande för proteinsyntesen vilket måste betraktas som klart basal funktion 🙂 RNA har också visats ha katalytiska egenskaper, dvs egenskapen att orsaka nya eller modifierade molekyler i sin närhet utan att påverkas själv. Man kan alltså föreställa sig liv där RNA-molekylerna både syntetiserar nya RNA-moleyler och är sin egen databank för egenskaper att ärvas.

 7. Steve

  Bosse J:   Darwin konstaterade att frågan om livets uppkomst var något han inte kunde svara på.  Idag har det blivit en tro, att systemet skakade ihop sig av sig självt.
  –  1953 upptäckte Francis Crick och James Watson DNA.  De celler som herrar Darwin och Haeckel trott bestå av ”protoplasma”, typ en klick JellO, visade sig nu vara uppbyggda efter ytterst avancerade logiska principer. 
  –   Ja – logiska!  Information förs över från nukleinsyrorna (DNA, RNA) till protein.  Den ”logik” som går vidare från DNA ut i kroppens proteiner finns inskriven i DNA med ett alfabet på 64 tecken.  Proteinerna själva använder däremot ett alfabet med bara 20 tecken för att hålla reda på informationen.
  –  Och Crick drog slutsatsen, att information kan gå från DNA via RNA till proteiner – men aldrig tillbaka.  Arbetar man med 20 tecken kan den informationen inte återföras till ett system med 64 tecken.  Från 20 till 64 meningsfulla tecken, det går bara inte (om man inte kopplar in intelligens).  Det insåg Crick redan från början; ”The central dogma of molecular biology” hörde till det han blev nobelpristagare på.
  –  Vad Crick egentligen säger är att informationen är det primära.  Ungefär som i en dator – det finns centrala programdata på disken, som kan gå vidare ut i RAM-minnet, och ut till skrivaren och bli underlag för debattinlägg som dessa.  Det är informationen som styr.  ”I begynnelse var Ordet – ’O Logos”…!

 8. Anonym

  <a href=”http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/4550448/Charles-Darwin-zealots-have-made-science-a-substitute-religion.html”>http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/4550448/Charles-Darwin-zealots-have-made-science-a-substitute-religion.html</a&gt;
  Att Booker är ute och cyklar när det gäller klimatet betyder inte att man ska avfärda hans åsikter när det gäller Darwinismen.

 9. Pär Green

  Om någon har tittat på http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/, kan fundera på hur det ser ut med 1000 vindsnurror i Piteå kommun. De skall vara mer 200 meter höga, alltså Sveriges högsta byggnader/maskiner.
  Ca 10 st får plats på Djurgården!
  Och kan aldrig ge oss en säker energi.
  EU?s Maskindirektiv gäller i Sverige (från 2009-12-29). Detta innebär att i princip alla snurror är olagliga.
  De skall vara CE märkta och de skall vara inhägnade.
  När de inte uppfyller kraven skall de polisanmälas för den fara de utsätter allmänheten för. Ett antal polisanmälningar är också gjorda.

 10. Hela Piteåprojektet är vansinnight. Sprider man ut 1.000 verk på 50.000 har blir det ett per 50:onde hektar eller 700×700 m ca. De säger att det varken skall påverka nyckelbiotoper, Natura 2000-områden eller renbetet negativt. Det skall byggas 80 mil väg i området samt kabelgravar, vändplatser etc. Hur kan man få ihop ett sådant resonemang?
   
  Står man mitt emellan två verk, 350 m till verket framför och lika långt till verket bakom har man en ”tittvinkel” om ca. 30 grader till toppen. Gå gärna ut och känn efter hur mysigt det skulle vara. Skiten snurrar dessutom – åtminstone ibland.

 11. Anonym

  Att Booker är ute och cyklar om klimatet betyder inte att man ska avvisa hans åsikter om Darwinismen.

 12. Gunnar Strandell

  Mållgan #1
  Touché!
  Du visar verkligen hur illa ställt det är med argumentationen i AGW-lägret, och bekräftar därmed Bookers tes.
  Men det kanske är det du vill?
  Har förresten Alfons Åberg gett dig lov att använda ditt nick?

 13. Inge

  Jag har vid något tillfälle kastat ur mig på bloggen att ”AGW har makten och pengarna men skeptikerna har argumenten” och det är väl ungefär vad Booker säger också.

 14. ingemar

  En annan välskriven artikel, denna gång av James Delingpole
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100048217/government-decides-sustainable-development-commission-is-unsustainable-tee-hee/
  När jag hör begreppet ”hållbar utveckling” är det dags att osäkra sin revolver (om jag hade någon :-)) Termen myntades av Gro Harlem Brundtland i sin Romklubbsinspirerade rapport för FN. Idag är det en självklarhet att alla vill ha detta. Det är illavarslande, och nog för att jag inte vill ha någon hållbar utveckling! Mycket bättre med ”ohållbara utvecklingar”, tycker jag. De är mycket mer hållbara, om ni förstår vad jag menar …

 15. Karin

  ingemar #12
   
  Där sägs det ju rätt ut:
  ”while in fact advancing a policy agenda designed to increase state control, remove property rights and liberty, and brainwash the gullible into ceding more and more of their democratic rights to UN and EU bureaucrats.
  You may think that “sustainable” means nice, luffy stuff like recycling old sweaters or not over-fishing. It doesn’t. What it really means, as One World Government advocate Maurice Strong made clear in his keynote speech at the 1992 Rio Earth Summit was a route to global eco-fascism:
  “Current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle class – involving high meat intake, use of fossil fuels, appliances, home and work-place air-conditioning, and suburban housing – are not sustainable. A shift is necessary which will require a vast strengthening of the multilateral system, including the United Nations.”
   
  Fast jag gillar ordet ”multikulturell”, som han nämnde tidigare, bara det inte innebär att”svenskheten” ska behöva dränkas.
   
   

 16. Lejeune

  Visst är livet underbart:
  http://joannenova.com.au/2010/07/the-exodus-from-the-big-scare/
  …börjar likna strömavhop!

 17. Lena Krantz

  Lejeune
  Det blir bättre och bättre i alla fall!
  😉
  En sak som störde mig i intervjun är alla klipp dock. Skulle varit intressant att se hela, utan klipp.

 18. Re Per Green #9:  Svenskt landskapsskydd har utvärderat Piteprojektet.  Pite kommun säger  utbyggnad till 4000 MW (1000 MW netto) för 70 miljarder kr. 
  Projektet måste tillföras 20 milj. kr per dygn i bidrag utöver elcert. för att hållas vid liv, om inte elpriserna stiger dramatiskt, till en nivå då basindustrin ballar ur.
  Se  http://www.svensktlandskapsskydd.se

 19. Mycket läsvärt!
  Professor (emeritus) i biogegografi, Philip Stott, har en intressant artikel om
  Global Warming: The Death of a Grand Narrative
  Han beskriver hur en ’Grand Narrative’ (tex en relgion) slutar att vara en sådan och tappar kraften att fånga (och behålla) människors intresse. Hur dess ’meta-språk’ går från att slå an och samla människor i alla sammanhang tappar sin magiska kraft och blir tomma fraser utan innebörd för folket …
  Men även varför sådana ’Grand Narratives’ finns och vilka behov de fyller …

 20. Pär Green

  Holmfrid  #18
  Funderar allvarligt på gå i sjön!
  Har du en länk till mig?
  Hittar inte uppgiften.
   

 21. Skogsmannen

  OT, men……
  Utnämningar till fredspristagare ifrågasätts.
  Nio av de senaste tio pristagarna är inte värda Nobels fredspris, Det menar en norsk författare, vars bok snart kommer ut i Storbritannien och USA, där den väntas väcka debatt. Under hösten kommer också Stockholms förvaltningsdomstol att avgöra om Nobelstiftelsen bryter mot Alfred Nobels testamente.
  Läs mer:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/nobels-fredspris-bryter-mot-lagen-1.1144293
  Vem är förvånad?

 22. Fred

  SVT hade ett långt reportage om ”det galna vädret” som tydligen är klimat enligt SVT.
  http://svtplay.se/t/102534/aktuellt

 23. Fred

  Där ser man, alla skeptiker har haft fel, det säger papegojan Erika Bjerström som är klimatkommentator. Många av skepikerna är ju stöttade av oljeindustrin och försvarar sina ekonomiska intressen. Climategate var inget heller för de blev friade av tre kommittéer och de detaljer IPCC hade fel i har de erkänt och bett om ursäkt för.