Censur mot oönskad kritik

Censur

Fredrik Nilsson, från organisationen Klimataktion, går till attack mot åsiktsfriheten i Sundsvalls Tidning den 21 februari. I debattinlägget ”Dags att skjuta budbäraren” menar han att ingen kritik mot hur klimatet beskrivs ska få framföras, den ska censureras menar han. Det debattinlägg som fick Fredrik att skriva och delge läsarna sin åsikt och önskan om censur var Sigvard Erikssons debattinlägg ”Konsten att luras utan att ljuga” från den 5 februari.

Så vad är det som är så förfärligt i Sigvards inlägg? Jo han ifrågasätter hur GISS/NASA har uttryckt sig när de redovisade sitt resultat angående hur varmt 2014 var. De skrev i sin pressrelease:

”The year 2014 ranks as Earth’s warmest since 1880, according to two separate analyses by NASA and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) scientists.”

Denna förmulering kan jämföras med hur Met Office, UK uttryckte sig:

”Nominally this ranks 2014 as the joint warmest year in the record, tied with 2010, but the uncertainty ranges mean it’s not possible to definitively say which of several recent years was the warmest.”

Ett institut som GISS ska inte uttrycka sig alarmistiskt, de ska redovisa sitt resultat på ett vetenskapligt korrekt vis. Sigvard Eriksson kritiserar hur GISS har uttryckt sig och då speciellt med tanke på att chefen för GISS, Gavin Schmidt, redan dagen efter tvingades erkänna att det bara är 38 % chans att institutets utnämnande av 2014 som det varmaste uppmätta året är sant. De uttrycker sig alltså tvärsäkert när sanningen är att de inte alls är så säkra.

Det är oerhört viktigt att allmänheten får korrekt information och det gäller inte minst klimatfrågan. Närhelst det tummas på korrektheten ska alla institut och media få kritik, det ingår i den demokratiska processen. Att Fredrik Nilsson inte vill höra eller läsa några kritiska röster är inte så konstigt, han verkar vara en person som ser alarmistiskt på frågan. Sådana personer är oftast inte intresserade av vare sig fakta eller kritik som inte stämmer med deras ideologiska svart-vita världsbild.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Denna strid om tiondedelar visar hur känsligt ämnet är.
  För mig räcker det att påstå att modellerna inte avspeglar verkligheten och att detta är ett problem för dem som påstår att vi vet vad som kommer att hända ”om inte”.

  P1 kör med en reporter i torra Kalifornien. Torka drabbar citrusodlingarna i söder.
  50% risk för en 30 årstorka läser jag i denna rapport:
  http://wattsupwiththat.com/2015/02/23/study-finds-massive-climate-change-in-north-america-before-there-was-even-an-argument-about-it/

 2. Ann lh

  Alldeles utmärkt att Klimataktion och Fredrik Nilsson fick visa hur de resonerar. Ju mer Klimataktion får avslöja sig desto bättre. Deras sätt att kräva censur bör få en och annan som tidigare inte reflekterat att haja till
  Sundsvalls Tidning ska ha en eloge för att de släpper fram en debatt och inte bara en insändare.
  I de just nu 6 kommentarerna finns mer att haja till för. Nu finns tex en länk till Christiana Figueres uttalande, det hade kanske inte tidningens redaktion lyft fram på egen hand.
  Sigvard E. är aktuell även i Norrtälje Tidning under debatt där Gunnar Kj. är sin egen oföränderlige Klimataktion.

 3. Lasse

  Klimataktion Sundsvall rekommenderar Pär Holmgrens utbildning i klimatkunskap.
  Där saxar jag följande:
  ” Det vore angeläget att få veta hur stor aerosolernas inverkan egentligen är. Om de kyler mycket, ligger en rejäl omgång uppvärmning i pipelinen när kolkraftverken världen över förses med rökgasrening eller när vi minskar kolanvändningen. Om aerosolerna kyler mindre än vi tror, ökar våra möjligheter att undvika farlig uppvärmning.”
  Solar brightening -med ökad solinstrålning med 15% har redan skett Pär-således ”ökar våra möjligheter”
  Men detta får SMHI inte framföra eftersom det är ett förbud att rubba cirklarna för klimatmaffian!
  Fredrik Nilsson är bönhörd av SMHI i alla fall!
  Skriv det inte i nån insändare för allt i världen!

 4. tolou

  Humanity en masse proceeds along more or less bigoted lines according to the fashionable prejudices of the age.

  If you don’t take at least some notice of Reality, you will in fact die of ignorance

  The real game is the war for hearts and minds. And that is a game of psychology, propaganda, money, power, politics, greed, fear, uncertainty and doubt.

  There are signs that the whole West will in fact ultimately collapse in an orgy of self destructive mutual deception and liberal angst.

  You can summarise this by saying that in the long term reality trumps bullshit.

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/22/weekly-climate-and-energy-news-roundup-169/#comment-1866361

 5. Man kan kommentera en intervju med Mikael Karlsson i miljötidningen Extrakt. De är ganska generösa, eftersom de tagit in mitt inlägg. 😉

  http://www.extrakt.se/forskningsfragor/varfor-nar-inte-vetenskapen-fram-till-politiken/#comment-15285

 6. Lennart Bengtsson

  Censur mot oönskad kritik

  Min uppfattning är att detta har funnits i flera år. Tyvärr saknar många intresse av objektiv information och minst lika många saknar förmåga att ta det till sig. Detta är priset för den dåliga utbildningen och för lågpresterande massmedia där allt måste överensstämma med rådande politiska uppfattningar hos journalistkåren. Det enda överheten kan glädja sig åt är en manövrerbar befolkning som är vana vid att inte ifrågasätta och inte heller har lust eller behov av att ifrågasätta. Trots allt kanske svenskarna skall glädja sig åt EU och FN som ändå kanske sett till att det inte helt spårat ur. Utan tryck utifrån skulle säkert försvaret redan varit nedlagt och vi haft en ännu större slapphet mot internationell terror.

 7. Slabadang

  Extremt viktigt vittnesmål och suverän bevisföring … Håll i hatten … vilken pseudovetenskap klimatmodellerna representerar!

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/24/are-climate-modelers-scientists/

 8. #7 Jag såg samma sak nyss. Fascinerande (men tyvärr inte oväntad) läsning. Hade själv tänkt länka och kommentar här vad detta innebär. Lång historia kort:

  De som hävdar att alla ’klimatforskare’ håller på med vetenskap och att modellerna utgör ’den bästa kunskap vi har’ bör nog äta upp sin hatt.

  Dock är jag lite tveksam till att alla som håller på med att köra och justera klimatmodeller verkligen är så väck som dessa reviewsvar antyder.

 9. LBt

  Vi lever i en demokrati och det finns få som tänker sig något annat. Man kanske tom kan räkna med ett 95%-igt stöd för yttrandefrihet, religionsfrihet och att de som skall företräda oss utses genom val där allas röster väger lika och majoriteten avgör.

  Att det även i ett sådant land finns de som har avvikande åsikter och ger uttryck för dem är naturligt och dessutom en rättighet.

  Detta gäller även klimatdebatten dvs de 5 % eller vad det nu kan vara som menar att det bara är att ånga på och låta framtiden bli vad den blir måste få ha denna åsikt och även kunna ge uttryck för den.

  Jag kan emellertid tro att beslutsprocesserna i våra samhällen kommer att utsättas för stora påfrestningar om och när temperaturstegringen åter skjuter fart om 10-15 år och detta oberoende av om de har en demokratisk ordning eller ej. Detta kanske i nutid blir ett lika stort problem som klimatet i en framtid om inte vår jords ledarskap kan formulera trovärdiga åtgärdsprogram.

 10. Lasse Forss

  Jag tycker att vi accepterar att 2014 är det varmaste året sedan 1880. Då har vi ”vetenskapliga bevis” på att temperaturen stigit….ja hur mycket är det, på 134 år. Är det 0,1 grader, så tar det 2 680 år att nå 2-gradersmålet. Ska vi inte i stället fråga ”vetenskapen” vad det är i den galopperande temperaturstegringen som oroar?

 11. Ingemar Nordin

  Tack för hänvisningen till denna debatt Lena. Det är ju många i yttrandefrihetsdiskussionen som tycker att det är viktigt att få tyst på sina motståndare. Endast den officiella public service och regeringslinjen bör få lov att yttra sig i gammelmedia.

  Jag kan dock inte få fram Sigvard Erikssons debattinlägg.

 12. Niklas L

  #5 Mats
  I samma tidskrift(?).
  http://www.extrakt.se/debatt-opinion/demokratin-oformogen-att-hantera-klimathotet/
  Jag undrar vad som är rätt svar på den mannens tentor?
  Energiewende förebild. Subventionera, suboptimera, vad mera kan behövas för att rädda världen från undergång? Förutom detaljregleringar av allt mänskligt liv, då. Och åsiktspolis, förstås.

 13. tolou

  http://www.st.nu/opinion/insandare/konsten-att-luras-utan-att-ljuga

 14. Ingemar Nordin

  tolou #13,

  Tack för länken till Sigvard Erikssons insändare.

  En eloge till Sigvard och nätverket Klimatsans som jobbar på så flitigt med landsortstidningarna – trots motståndet mot att de skall få lov att yttra sig.

 15. pekke

  OT
  Pachauri avgår.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fns-klimatchef-avgar-i-sexharva_4359167.svd

 16. pekke

  Situationen blev nog ohållbar för Pachauri när en tidigare anställd började berätta hur det gick till då hon var anställd.
  http://nofrakkingconsensus.com/2015/02/23/woman-2s-story/

 17. Lasse

  Det är väl så han vill visa att människan ligger bakom uppvärmningen och han är mannen som kan visa på mänsklig värme!

 18. #12 Niklas
  Huga, vilka hemska tankar den mannen för fram och de första som kommenterade instämde i vansinnigheterna. Artikeln är nu så gammal att jag tror jag avstår från att kommentera.

  ang. Pachauri
  Märkligt att det ska behövas en sexskandal för att en bevisat inkompetent ska tvingas avgå.

 19. thomas kaijser

  # 7 Slabadang

  Tack för länken.

  Jag säger som Jonas N (# 8):
  det är inte särskilt överraskande att
  kompetensnivån hos klimatforskare
  när det gäller matematisk modellering är
  så här pass låg.

  Men tragiskt.

  Till skillnad mot Jonas N är min tro – baserad
  på bl a vad jag tagit del av i IPCCs rapporter –
  att den låga kompetensnivå rörande matematisk modellering
  som de reviewers som hänvisas till i länken har,
  tyvärr är representatitiv för klimatforskare i allmänhet.

  Thomas Kaijser

 20. Björn

  Slabadang [7]; Bra blänkare! Av artikeln kan man förstå att det uppstår ett enormt tolkningsproblem av klimatmodellerna, när förhållandet är sådant att klimatforskarna inte kan och förstå modellprogrameringen och modellerarna inte förstår klimatfysiken och matematiken. Det självklara är att det är klimatforskarna själva som måste utföra modellarbetet i datorerna. Annars blir tolkningen av output obegriplig eller rent ut sagt, ren smörja. Det kan ju inte få förhålla sig som så, att output från datorerna ser ut att komma från en black box. Om det skall finnas någon trovärdighet, måste innehållet i modellerna vara begripliga och transparanta.

 21. Olle R

  Är det inte dags att sluta med här larvet? Det varmaste året är det som med största sannolikhet är varmast. Det är sannolikare att 2014 är varmare än 2010 enligt JMA, BEST, NASA, NOAA och Metoffice/CRU. I övrigt är året 2014 bara ännu en datapunkt att räkna långsiktiga trender på.

  2014 rankar högst för att det skulle ges den högsta ranken (nummer 1) vid ickeparametriska tester. Ettan på 100 m i OS får guldmedaljen även om denne bara är en hundradel bättre än tvåan, och i statistisk mening inte kan skiljas från tvåan sett med hela säsongens resultat.

 22. Nonsens Olle,

  Det varmaste året hittills skulle behövt vara det i samtliga mätserier (= försök att skatta globala medeltemperaturen) och helst vara det med en sådan marginal att skillnaden är synlig.

  Men jo, vi har alla förstått att många vill att man skall tillåtas vara allt mindre nogaräknad med att hålla sig till verkligheten, etablerade metoder, och ffa den vetenskapliga metoden.

  Därav också det ständiga kacklet om ’konsensus’ som (enlig dem) då skulle ersätta att man faktiskt tar reda på saker på riktigt.

 23. Olle R

  Jonas N, nonsens??? Jaha nu projicerar du igen… 🙂

  Det jag säger är 100% sense och 100 % statistiskt korrekt.

  Det var väl ingen som gnällde över 2013 års globala medeltemp och påstod att den inte var signifikant kallare än 2010. Det här visar ju vilken sida i dispyten som beter sig ”larvigt”.

 24. Lasse

  #23 Intressant att vi ägnar tid åt att diskutera en trend som kan ge 0,5 graders ökning fram till 2100.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2000/to/plot/hadcrut4gl/from:2000/trend

  Detta samtidigt som antalet soltimmar är ca 15% högre än normalt/tidigare.

 25. sibbe

  Som ekonom och järnvägsingenjör var Patchauri den idealiska ledare för IPCC (lika bra utbildning som ”miljövetare” agronom Rockström..) Att man anklagat honom för att tagit emot stora summor av industriföretag som han hade konsultuppdrag för, var förstås illa förtal av avundsjuka skeptiker.
  Jämför med Soon. Nu är det förstås annat ljud i skällorna. Tänk att han blev betalt av oljeindustri! Höjden av fräckhet.

 26. Mer nonsens, Olle R

  Det varmaste året är det som med största sannolikhet är varmast

  Det är fel redan där. Alltså förutan den märkliga föreställningen att den som tillhandahåller en ’temperaturprodukt’ vet exakt vilken fördelningsfunktion som gäller för felet från faktisk global medeltemperatur. Som de ju dessutom definierar inbördes olika …

 27. Slabadang

  Thomas Kaijser!

  Jag har intervjuat vår ”främste” klimatmodellerade på SMHI. Det tog inte mer än 30 sekunder för att förstå att jag talade med ett matematikens klockrena pucko. Jag hade förberett tio enkla frågor varav den första var hur de validerade och utvärderade sina klimatmodeller. Av det totalt verklighetsfrånvända svamlet i svaret så begrep jag direkt att han hade INTE EN ENDA SUSNING om vad han talade om. Den ”metodik” han försökte redogöra för i sin totala obefintlighet hade generat t.o.m Papphammar. De lever med konstruerade myter om sina klimatmodeller där inte vare sig matematik eller fysik existerar förstår du … en typ av den grundläggande logikens undantagstillstånd råder på Rossby Center.

  Ett sånt där samtal där man faan inte vet vad man ska göra efter ha tagit del av en så aningslös ren dumhet. Man gnuggar handlovarna i pannan och vet inte ens hur man skall kunna gradera dumheterna som kommit flygande genom telefonluren. Andra frågan handlade om enligt vilken metod de vägde osäkerheten för var klimatfaktor gentemot andra. Jag kände bara att det var dags att lägga på luren redan efter en minuts totalt irrelevant hjärndött pappacock om ämnet som strömmande ur luren. De har ingen aning om vad de sysslar med och den sanningen kan du sätta in i bankfacket!! Ingen som helst aning!

  Du kan köra klimatmodellerna själv i excel. Den enkla formel de räknar ut är följande.

  Hindcast = Curvfitting , Curv fitting + what kinda CO2 sensitivity do you like ? = Scenario eller ”klimatstudie”.

  Kopiera klimatmodellernas enkla formel :

  ∆T = lambda * ∆F * ( 1-e^( -1/tau )) + ( T[n-1] – T[n-2] ) * e^(-1/tau) [Eqn. 2] så slipper du betala svindyra licensavgifter för pseudovetenskapliga kristallkulor!

 28. Slabadang

  Till alla!

  Klimathotet är en välfinansierad och välorganiserad propaganda med sina regissörer i vart land. Olle Häggströms roll hade säkert sitt redan skrivna manus är han klev in i rollen och blev officiellt presenterad som ”klimatexpert”. Han följer hekt utan undantag de regler som gäller för astrosurfare:

  Astroturfers använder sig av ett inflammatoriskt språk och invektiv. Om någon eller något kallas för: kvacksalvare (quack), excentriker (crank), tokig (nutty), lögnare, paranoid, pseudo eller konspirationsteoretiker bör du misstänka en astroturfer ”in action”.

  Astroturfers försöker ge skenet av att avslöja och förkasta ”myter”, men i själva verket kan det som förkastas och kallas ”myt” vara det som är sant och förkastandet i sig kan vara myten.

  Astroturfers attackerar och skapar kontrovers runt personer, forskningsrapporter och organisationer som går emot de intressen som astroturferns uppdragsgivare har.

  Astroturfers är skickliga på att skapa tvivel och skeptisism runt de personer, insiders och visslare som påpekar eller avslöjar missförhållanden, desinformation, korruption och bedrägerier.

  (Thomas P följer samma regelverk och vägrar svara på frågan om han får betalt för att astrosurfa )

  Som Professor i statistik står Häggström nu avslöjad med dumstruten i hand och säkert var tanken att han i skydd av sin titel skulle ges nån form av ”oberoende” stämpel för att skydda den totalt systematiskt genompissiga statistiska behandling som lagts till grund för lögnen och vi kan väl till och med påstå att den byggts upp av just detta statistiska missbruk i alla led inom klimattjohejsandet.

 29. Olle R

  Jonas N, det jag säger är att ”det varmaste året” (allmänspråklig definition) är det året som har den största sannolikheten att vara varmast ( statistisk definition som bygger på såna här beräkningar https://mobile.twitter.com/ClimateOfGavin/status/556139730929455105/photo/1 ).
  Även 1880 kan vara varmast men sannolikheten är bara 0,00000001% eller nåt sånt….

 30. Alienna

  Olle R, Det är inte sannolikheter som avgör vad som är sant.

 31. Olle R,

  Ur ett ’allmänspråklig definition’ hade du behövt säga att vissa år på 2000-talet varit lika varma, i iaf ngn av de olika mätserierna.

  Jag förstår att de klimathotsförhoppningsfulla väldigt gärna önskat sig ngt slags ’rekord’ att berätta hem om, även om det är oerhört ansträngt och bara kan fås till från de mer ’ansträngda’ temperatur’produkterna’, och inte ens då annat som en tämligen låg sannolikhet (vilken fö garanterat är felaktig, eftersom det ju skulle kräva att man visste precis)

  Men som jag sa, de mätmetoder som bygger på långt mer, bättre och ffa kontinuerlig data, och vilka inte blandar in en massa tämligen godtyckliga (mänskligt beslutade) bedömningar och justeringar visade inte alls på att man vara nära ngt rekord.

  Om vi nu nödvändigtvis skall hålla på med den sortens gissningar du gärna vill ägna dig åt skulle jag säga hävda att det varmaste året hittills var 1998, och att två senare år kommit ganska nära den noteringen (och för ngn enskild temperaturprodukt då faktiskt statiskt inte kunde åtskiljas från det egna värdet från 1998, och tom överträffade det med ngn hundradels grad)

  Men jag förstår att ditt ’intresse’ för frågan inte bottnar i att du vill beskriva saker korrekt, utan snarare få dem att (tex med ansträngt omtolkad ”allmänspråklig definition”) låta som ett sedan länge efterlängtat budskap.

  Fråga dig istället varför det var/är så viktigt för dig (i #21) att få proklamera ’det varmaste året’? Ert problem med 1½+ decennielånga uppvärmningspausen blir inte det minsta mindre om den ’datapunkten’ nu ligger 0.02 C över eller undre ngn tidigare punkt.

  Vet du ens vad ditt ’engagemang’ i frågan handlar om?

 32. Börje S.

  #28 Slabdang

  Du skrev ”Som Professor i statistik står Häggström nu avslöjad med dumstruten i hand …”

  Har det hänt något som visar att det är absolut säkerställt att OH och TP får pröjs för sina insatser för klimathoteriet?

 33. Börje S.

  #28 – #32

  Jag är inte nyfiken bara jag får reda på`t.