Haeckel och Clements lever än

 

Klimathotet och tillväxten. Resonemanget i The Moral Case for Fossil Fuels är tvärt emot det vi hör från klimathotsetablissemanget här i vårt röd- grön-gröna väst.

https://www.klimatupplysningen.se/?s=klimatpolitiken+och+moralen

Här kämpar ledarna vidare inför COP 21 med sin koldioxidfobi, de-development och kanske även drömmar om en global klimatregim.

I tillväxtländerna i sydost däremot talar man om utveckling och välstånd. Ledarna för 1,3 miljarder kineser och 1.2 miljarder indier hävdar att utrotning av fattigdomen i deras respektive länder måste prioriteras före ett ifrågasatt klimathot långt bortom horisonten. Till det krävs billig och pålitlig energi. Enorma mängder.

President Obama meddelade för en tid sedan att han slutit ett bilateralt avtal med Kina om begränsningar av koldioxidutsläpp. Nyheten fick naturligtvis stor uppmärksamhet i svensk media, men när innehållet blev känt ”bidde” det mest en ömmande tumme. Fred Singer har skrivit en skön betraktelse över det:

http://www.americanthinker.com/articles/2014/12/the_china_climate_accord_a_bad_deal_for_the_us.html

Indiens ledare bedömer att landets intensiva utvecklingsfas kommer att fortgå långt bortom 2030. De har tidigare gått ut med att de inte litar på västländernas klimatpolitik t.ex.:

http://www.hindustantimes.com/analysis/green-is-politics-india-has-to-study-climate-change-on-its-own/article1-1241170.aspx

voodoo_scr

De misstror IPCCs uppgifter om t.ex. glaciäravsmältning, monsuner och havsnivåhöjningen och är nu i gång med att bygga upp en egen oberoende forskningskapacitet i frågan. De har även skapat en indisk “IPCC”, INCCA (Indien Network for Climate Change Assessment). I förordet till INCCA-rapporten ”Climate Change and India a Sectorial and Regional Analysis for 2030s” (nov.2010) skriver Jairam Ramesh Minister of State for Environment & Forests:

“Rigorous science based assessments are therefore critical in designing our adaption”. Pålitligt underlag och anpassning var orden.

I vilken utsträckning Epsteins tankar om moral och utveckling kommer att få genomslag här i väst står ännu skrivet i stjärnorna, men att tillväxtländerna nu i rasande fart försöker utveckla sig ur fattigdomoch elände är solklart. Med tiden kommer förhoppningsvis även de mest fattiga utvecklingsländerna efter. Frågan är bara hur.

902844-17443174-thumbnail

Västerlandet inklusive vårt eget SIDA/Sida har sedan länge överfört otaliga bidragsmiljarder till sk u-hjälp. Utvärderingen av effekten av alla dessa miljarder är inte nådig. Ekonomen William Easterly på Världsbanken t.ex. har skrivit boken Den vite mannens börda med underrubriken Varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så stor skada och så lite nytta.

Har avsikten med u-hjälpen någonsin varit att med gediget kunnande hjälpa de fattiga utvecklingsländerna att utvecklas eller ligger det en tillväxtfientlig agenda med löfte om grön tillväxt, dvs nolltillväxt i botten? Och vart har alla miljarder tagit vägen? FNs svarta hål? Byråkrati? Ner i fickorna på den korrumperade makten i mottagarländerna? Mer ideologi än kunnande vid val av resursslukande projekt?

 

Två ekologier. Politiken här i väst tycks inte komma utanför den röd-gröna tankeboxen. The Moral Case for Fossil Fuels ger argument för nytänkande när det gäller klimathotet och Natur på människans villkor argumenterade mot väsentliga delar av det, som under miljöhotens mest intensiva dagar skrevs om människan och naturen. Boken är författad av Stephen Budiansky, en skribent som en gång var redaktör för tidskriften Nature (Washingtonredaktionen). Timbro gav 1995 ut den på svenska (översättning Fredrik Sjöberg). Båda böckerna ger insiktsfulla tankar, som kan bidra till att man lämnar boxen.

Budiansky skriver om tron på att ekologin skulle bli den vetenskap som kunde hjälpa jorden att läkas, men att läkarna inte var tillräckligt kunniga. Han citerar några forskare, som sett resultaten av sina ansträngningar: ”Naturen är verkligen bra på att få forskare att framstå i löjets skimmer. Våra meriter består av idel misslyckanden staplade på varandra.” Paralleller …

I kapitlet Nazister, planerare, rashygienister och andra ekologer ger han en kort beskrivning av den röd-gröna ekologins historia.

Ekologi som begrepp startar med Ernst Haeckel, en tysk amöbaexpert och filosof. 1866 beskrev han ekologi som ”studiet av förhållandet mellan organismerna och deras miljö”. Det är oantastligt än idag och kan naturligtvis omfamna människan och jordens samtliga sfärer dvs inte endast bio- och hydrosfären utan även atmosfären. Haeckels betydelse som ekolog är trots denna definition obetydlig, det är hans filosofi som fått genomslag och till väsentlig del genomsyrar det röd-gröna ekologitänkandet än idag.

Haeckel menade att ekologi är mer en ståndpunkt än vetenskap, att det råder fullständig jämvikt och harmoni i naturen och att naturen är en enhetlig organism vars helhet är viktigare än delarna. Dessa ståndpunkter var enligt honom en oskiljaktlig del av den nya ”vetenskapen”. Vidare ansåg han att naturen borde utgöra en handbok för en ny samhällsstruktur. Liksom superorganismen krävde enhetlig styrning borde idealstaten styras av en världsomspännande planeringsmyndighet, styrd av experter dvs ”ekologer”.

Haeckels skrifter översattes till engelska och fick stort inflytande särskilt bland de sk preservationisterna i USA, dvs de framstegsfientliga naturskyddarna, de som ansåg att naturen måste skyddas från människan. De var emot i stort sett varje mänsklig påverkan, s.k. störning av deras fulländade natur. Preservationismen fick stort genomslag inom den amerikanska eliten i början av 1900-t, d.v.s. i de kretsar som även omhuldade eugeniken och malthusianismen. Den röd-gröna ekologin påverkade även sekelskiftets ledande ekolog i USA, Frederic Clements och spreds vida omkring i biologisk-ekologiska kretsar. Idéerna föll i särskilt god jord bland marxister, fabianer och inte minst Romklubbens aktörer.

Maurice Strong var socialist och Barbara Ward fabian. Strong&Ward ansvarade för Stockholmskonferensen 1972. Där och i Founex (1971) lades riktlinjer ut, som med tiden kunde styras upp och ledas mot en ny världsordning. Tankarna finns uttalade i Only One Earth. Med ”stödköpen” av miljörörelsen, Brundtlandkommissionen med Our Common Future, Riokonferensen med Klimatkonventionen och sedan Kyotoprotokollet har utvecklingen hela tiden pekat mot The Green Global Government.

Efter BASIC-ländernas ihärdiga motstånd mot en global överenskommelse i Köpenhamn har det ”globala” etablissemanget nu laddat om inför hösten och COP 21 i Paris. Vad som ska hända där vet ännu endast etablissemangets planerande och styrande ”experter”.

Men, med Christiana Figueres egna ord nyligen om att FN medvetet arbetar för att ändra på den rådande ekonomiska modellen borde den underliggande agendan till sist bli synlig för alla. Det handlar inte om klimatet det handlar om och har hela tiden handlat om en ny ”Haeckelsk, ekologisk” världsordning, Only One Earth, One World Government.

 

Denna Haeckelska ekologi har en mera vetenskaplig syster. Den knoppades av från den röd-gröna huvudlinjen i mitten av 1900-talet och ses som en uppföljare av conservationismen, naturvården, dvs den uppfattning som såg och ser människan som en naturlig del i landskapet med rätt att ”bruka” men med kravet att också ”bevara”, vårda eller med den amerikanska benämningen ”wise use”. Denna ekologi tål till skillnad från den mer filosofiska, ideologiska ekologin vetenskapliga debatter.

thKL7288LS

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Ann,

  det som kanske ger oss utvecklingsoptimister ett visst hopp inför Paris är väl att ”ingen kan påtvingas klimatåtgärder”. Vi får hoppas att det inte blir de som har mest att vinna på en önskad klimatförbättring tvingar på andra ett meningslöst avtal.

 2. Lars Cornell

  Dubbelmoral

  Alltså, om man är vetenskapsman och skräms med klimatet är det legitimt att få betalt.
  Men är man vetenskapsman och anser att uppvärmningen inte blir katastrofal (dvs som en majoritet vetenskapsmän anser), då är det illegitimt att få betalt för forskningen.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3886753.ece

  Och när SMHI skriver falska rapporter till riksdagen är det tydligen också legitimt att få betalt.
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

  http://www.theverge.com/2015/2/22/8085303/climate-change-denier-paid-wei-hock-soon

 3. Helge

  Håller själv på att läsa boken, skriven på ett lätt språk utan domedagsröst känns den inledningsvis uppfriskande. Hoppas den håller vad inledningen lovar.

  Vad som sällan nämns i Svensk media är Kina, Indiens och Rysslands stora satsningar på kärnkraft.
  Kina har även ökat tempot och satt in mer resurser på att få kärnkraft gen IV i serieproduktion. Man ser en utveckling där Kina gått från ingen kärnkraft till att 2050 vara ett av de viktigare benen för sina energibehov och samtidigt skapa en exportindustri av rang.

  http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China–Nuclear-Power/

 4. Björn-Ola J

  http://www.dn.se/debatt/darfor-kommer-oljepriserna-att-stabiliseras-pa-lag-niva/

 5. Lasse

  Ny teknik har via GreenPeace uppmärksammat finansieringen av forskning och funnit att big oil ger medel till forskning som visar på annat än CO2 som kan påverka klimatet.
  I stället för att gå in på forskningsresultatet så misstänkliggör de forskaren.
  Det han sökt och tydligen fått medel för är periodicitet och Arktis Is samt solintensitetvariation.
  Intressant tycker jag: http://hockeyschtick.blogspot.se/

  Det är klart att hans forskning är hotande för Green Peace , men varför Ny teknik?

 6. Peter Stilbs

  Lasse #5 – skärpning 😉 Ny Tekniks chefredaktör är numera Susanna Baltscheffsky – tidigare ”miljöskribent” på SvD

  Alles klar?

 7. Mats R

  Åsikten att ”det råder fullständig jämvikt och harmoni i naturen” får väl ändå anses vara rent metafysisk. Den är väldigt tydligt en produkt av romantikens ”besjälade natur” . Vi har alltså inte kommit längre än att politiska rörelser som baseras på metafysik kan växa till sig och få inflytande. Trist! Vart tog upplysning och rationalism vägen, någon som vet?

 8. Bra redovisning Ann!
  Spana även in begreppet intrinsikalism så har du ringat in miljörörelsens ondska ganska bra.

  Kan lägga till att jag igår kommenterade UNFCCCs nya förhandlingsrapport
  https://www.frihetsportalen.se/2015/02/cochabamba-ar-inte-en-svordom-annu/
  Med klart marxistiska inslag.

  Och för nästan två veckor sedan kommenterade jag Epsteins, The Moral Case…
  https://www.frihetsportalen.se/2015/02/lyckolandet-olja/

 9. Mats G

  Tydligen så blev vetenskapen ett tveeggat svärd för miljörörelsen.

 10. Mats G

  Lite uppföljning ang oljan. intressant länk relaterat till den tråden.

  http://www.dn.se/debatt/darfor-kommer-oljepriserna-att-stabiliseras-pa-lag-niva/

  Uppföljning ang yttrandefrihet

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/theodor-kallifatides-om-yttrandefrihetens-granser-demokratin-sticker-sig-sjalv-likt-en-hotad-skorpion/

  Den här Theodor verkar inte förstå sig på yttrandefrihet. Det är inget man kan välja. Ha lite lagom. det är av eller på. På gott och ont. Om yttrandefrihet leder till dess död. So be it. Det finns ingen annan väg. Grejen är att verklig demokrati och yttrandefrihet inte kan ta död på sig själva. Endast politiker. Men om den består så kommer de anti-demokratiska krafterna och krafterna mot det öppna samhället stoppas av demokrati och yttrandefrihet.

  Varför tror ni annars de angriper just dessa delar. Med demokrati och yttrandefrihet i ett samhälle finns det inte plats för anti-demokrater och munkavlefolk.

  Lite mer OT.

  AB Näthatsjakt verkar ha kommit av sig. Ny vinkling med Åsa L som huvudperson. Tydligen har massa hot mot henne anmälts till polisen. Alla har lagts ned. Tydligen tyckte AB det var dags att ta lagen i egna händer för att de inte gick att lita på polisen.

  Det finns en lustig intrikat studsbollseffekt i det här.

  Tack vare dåden i Paris och Köpenhamn har Åsa L anmälningar tagits mer på allvar. Mao är det Vilks förtjänst att Åsa L anmälningar tas på allvar. Exakt samme man som hon kränker med ord som ”det luktar Zyklon-B” i sina kolumner. Och med använda Zyklon-B så kränker hon dessutom Judarna i samma veva. Det känns som full pott.

  Så enigmat blir. Varför smädas Åsa L när hon klarar av jobbet själv.

 11. Pelle L

  NYT = New York Times 😉

 12. Göran Å

  Tack för tips och analys Ann!

  Intressant att Haeckel, ”ekologins fader” dök upp. Han var tyvärr mycket mer än Amöbaexpert. Jag har nyligen läst en annan bok där han spelar huvudrollen, nämligen Daniel Gasmans ”the scientific origins of national socialism”. Om han har rätt så fanns det en direktlinje till den politiska rörelsen, via Hacekels världsförklaring, som byggde på att naturligt urval är en styrprincip för allt som sker. Dom behövde inte sno rasbegreppet från biologerna och missbruka det. Haeckel hade redan gjort en färdig mall. Förmodligen upplevde de sin politik som ”rocket science”, den var ju baserad på vad en av Tysklands främsta biologer sa.
  Den förmenta ”vetenskapliga grunden” känner vi igen i dagens situation. Otäckt nog finns även en ideologisk grund för rasism, genom att tilldela människor olika biologiskt värde, idag efter deras anpassningsförmåga. De som förordar och klarar av en anpassning till vår tids mest krävande miljöfaktor, alltså klimatförändringarna, måste rimligen ha högre fitness och alltså en större rätt att (över)leva. De som motarbetar detta måste ses som mindervärdiga exemplar som naturen kommer att rensa ut. Och om den inte klarar det själv, kan den ju få hjälp av de ”överlägsna”.
  Gasmans bok är otäck. Ännu otäckare är att den fortfarande är aktuell.

 13. Alienna

  ??? #8

  Jag tillåts inte komma in på Frihetsportalen. Är det bara Jag, eller…?

 14. Alienna

  Det var bara jag… 🙂 (Radera gärna mitt postade skräp!)

 15. Mats G

  #12
  ” Ännu otäckare”

  Vi har nu boko haram och ISIS i världen. De har återigen introducerat tanken med att ett människoliv är värt noll.

 16. Ann lh

  #12 Göran Å. Tack för breddningen av Haeckels betydelse. Det tråden passar väl under rubriken och ger rysningar.

 17. Ingvar

  Ann L-H
  Utomordentligt som vanligt!
  🙂
  Intressant att Indien tar ett eget grepp!

 18. Ann LH bad mig summera vad jag skrev igår.
  Den 13 februari offentliggjorde UNFCCC i Genève sin förhandlingstext inför Parismötet i höst. I slutet av dokumentet lämnas några förslag till vad man ska besluta i Paris.
  Ett av förhandlingsförslagen är att man ska beräkna medelvärdet av varje lands växthusgastutsläpp per capita sedan år 1750 och fram till 2050. Tanken är attde länder som släppt ut mer än medelvärdet per capita de senaste 300 åren ska betala till de länder som släppt ut mindre än medelvärdet. Att det nästan inte finns något land med samma gränser idag som för 300 år sedan bekymrar inte FN. Inte heller att vissa länder försvunnit och nya kommit till. Inget besked ges om varför just dagens medborgare i respektive land ska betala dessa CO2-böter, eller varför de ska betala för 35 år framåt. Hur är det med migranter, sådana som någon gång under famljens historia flyttat eller tvångsförflyttats från ett land till ett annat? Hur påverkar deras ändrade tillhörighet deras skylidgheter och förmåner?
  Men allt sådant kommer FN att hantera genom sin fantastiska byråkrati! På sidan 80 står nämligen följande, min översättning igen:
  En internationell Klimattribunal etableras för att övervaka och reglera fullföljandet av och bestraffa brott mot efterlevnaden av de åtaganden som gäller för parterna i Annex I och Annex II enligt denna överenskommelse och konvention.
  Annex I är listan över de ”rika” länderna och Annex II är de fattiga. År 2010 hölls ett klimatmöte i Cochambama i marxisten Evo Morales Bolivia.. Det utmynnade i Cochabambauttalandet som är en provkarta på totalitära och vidskepliga galenskaper. Där stipuleras bland annat att, min översättning:
  Den rättvisa fördelningen av utnyttjat atmosfäriskt utrymme mellan utvecklade länder och utvecklingsländer under perioden 1750 till 2050, baserat på principer om rättvisa och historiskt ansvar, samt behoven hos utvecklingsländerna, för att säkerställa deras ekonomiska och sociala utveckling ut ur fattigdom.
  Sammanfattningsvis redovisar här FN att det vill etablera en global övermakt med uppdrag att säkerställa den marxistiska devisen, av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Redskapet för införandet av detta totalitära styre är det falska påståendet att människans utsläpp av koldioxid hotar förgöra planeten.
  ¡Ay, Cochabamba!

 19. Ajdå, ser att kursiveringar inte följde med. Det gör det svår att veta vilket som är citatet.

  Alienna, alla får kommentera på Friehtsportalen. Alla som gör det för första gången modereras, sedan är det fritt fram.
  Alla kommentarer med mer än en länk modereras.

  Idag skrev jag om elcertifikatsvansinnet och vindkraften i Sverige, utifrån regeringens PM 5/2.
  https://www.frihetsportalen.se/2015/02/svenskt-vansinne/

 20. Rider

  Attack mot Willie Soon för att han har en annan (ej PK) åsikt!

  http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/21/nyt-smears-scientist-willie-soon-for-telling-the-truth-about-global-warming/
  http://dailycaller.com/2015/02/22/global-warming-believers-launch-attack-campaign-against-renown-scientist/

 21. Björn

  Ekologers och naturfilosofers tankar är inte i samklang med naturlagarna. För att förstå den verklighet som vi lever i, krävs gedigna kunskaper inom naturvetenskaperna. Det räcker inte med idealism, för de naturliga förloppen är obönhörliga i sin framfart. De gröna rörelserna förstår inte detta, utan lever i en pseudovärld där sådana tokerier som, att om vi lever efter AGW, så återställs harmonin. Vi behöver en ny motrörelse som förmår att avslöja dessa tokerier och villfarelser.

 22. Thomas P

  Rider #20 Man kritiserar Soon för att han förtigit var han fått sina pengar ifrån. Det hör till reglerna när man publicerar en artikel att man redovisar sådana möjliga intressekonflikter. Men naturligtvis gör förnekarsidan honom till ett oskyldigt offer, det känns igen från Salby m fl.

 23. Svante

  Ann LH, Björn#21
  ”Två ekologier” samt ”ekologers” tankar? Är det faktiskt ekologi som avses, eller är det möjligen ekosofi?http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosofi
  Även om termen ekologi kidnappades av de rödgröna flummarna redan då den var en liten larv(ighet) så finns det ännu en naturvetenskap som kallas ekologi.

 24. Lasse

  #22 Vi får väl tacka Greenpeace för att hans forskning uppmärksammas!
  Periodicitet och Arktis is samt en solinstrålning som ökat rejält under satellit tiden.
  Kanske kan vi sala ihop till en forskningsrapport från SMHI oxå:
  Normal soltid: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-for-ett-ar-1.3052
  Blad med förändring se sid 8/8: http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

 25. Ann lh

  Svante #23. I det allmänna vetandet är det nog rätt och slätt ekologi, ekologisk(t) som gäller. Det används mest som ett begrepp ungefär som miljö, som antyder att man är pk och att man inte tänkt till särskilt djupt.
  De drivande krafterna i miljörörelsen tex Romklubben är medvetna och talar ofta i termer av att naturen inte tål demokratiskt styrda samhällen osv. klart Haeckelskt inspirerade.
  Ekosofin har naturligtvis delvis sitt ursprung i den Haeckelska ekologin och står den nära. Jag försökte en gång i tiden sätta mej in i bl a Naess’ resonemang men kände mej inte hemma där och tyckte att det fanns viktigare saker att ägna sig åt. Vet inte i vilken utsträckning den är med och styr i praktiken.
  Sista avsnittet i mitt inlägg här visar att jag menar att det finns en mera vetenskaplig ekologi som till skillnad från den Haeckelska uppföljaren inkl. klimatdebatten är intresserade av vetenskapliga diskussioner och debatter.

 26. Ingemar Nordin

  Bra inlägg Ann!

  Haeckel brukar räknas som ekologins fader. Tyvärr övergav han det vetenskapliga och blev en (rasbiologisk) demagog istället. Men de Haeckelska ideologiska tankarna uppfattades av omvärlden som ”vetenskap” och fick tyvärr ett enormt inflytande, från vänster till höger, på det politiska tänkandet. Nu kunde man plötsligt få legitimitet för sina redan väl etablerade rasfördomar.

  På samma sätt utnyttjas klimatvetenskapen idag för att skaffa legitimitet för den gröna ideologin och att i dess namn införa en ny världsordning. Att FN varit med från början och ivrigt drivit bl.a. Romklubbens tankar (hur stolliga de än är) är knappast att förvåna. Det handlar ju trots allt om att införa global governing och en massiv utökning av FNs makt och byråkrati. Alla våra gröna NGOs hjälper till allt vad de kan.

  De utopiska drömmarna har redan skapat mycket elände i världen. Parismötet kommer naturligtvis att bli ännu en flopp för dem, men tillräckligt många länder kommer att köpa konceptet med en miljöskuld och att vissa länder har ”rätt” till andra länders rikedomar. Vi får bara hoppas att den kommande floppen inte ökar offermentaliteten, skuldbeläggandet och terrorismen i världen.

 27. ThomasJ

  Utmärkt intressant inlägg! Tack Ann för det! 🙂

  Apropos ’maktmänniskor’ (mr Nobama t.ex.) och deras fulspel här ett exempel med Indien som måltavla, länk:

  http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/02/20/the-obama-administration-gives-india-a-shove-on-climate-change/

  Delar inlägget på FB.

  Mvh/TJ

 28. Slabadang

  OT men som bevisar nätets seger över MSM!

  Grekernas förhandlingsdokument ligger ute på nätet :

  6 pages – 12 fields of reforms – no actual figures
  · Incentives for tax arrears up 100 installments – provisions to avoid moral hazard
  · Plan for NPLs – Banks capital protection – social justice – protection of primary residences from foreclosures
  · Labor law: Reforms according to EU ’best practices’
  · Pension funds: Measures for viability of pension funds without strict timetables – no commitments for no deficits
  · Privatizations: Respect of done deals – Protection of national key interests
  · Enhancing competition: Adoption of OECD proposals
  · Reforms in state institutions – no rehires of laid-offs
  · Measures for the poor according to Thessaloniki proposals
  · Reform tax collection authority

  Samtidigt förstår vi att detta är ett mission impossible för båda förhandlingsparterna. De skattehöjningar som krävs är av lkaget horribla och slår mot tillväxt hårdare än besparingar. Grekerna lär dessutom INTE acceptera dem eftersom de nu fått bekräftat att staten och politiker är inget att lita på..

 29. Stickan no1

  Rockström är duktig att hitta en plats vid köttgrytorna
  ” I morgon samlas Stefan Löfvens nya innovationsråd för första gången på regeringens residens Harpsund. Här är medlemmarna ur näringslivet som tillsammans med regeringen ska diskutera hur Sverige blir bättre på infrastruktur och forskning.

  Nu står det klart vilka representanterna från näringslivet och forskningsvärlden är. Bland namnen finns …..
  Johan Rockström, professor i miljövetenskap . Rådet ska ta upp ämnen som är viktiga för Sverige som innovationsnation, enligt Löfven.”

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/har-ar-lofvens-nya-innovationsrad

  Tror någon här att Rockström kommer med något nytt?
  Han lär väl istället återanvända samma presentationer som han levt gott på i 20 år på en gång till.
  Innovativt? Knappast.

 30. Ann lh

  ThomasJ #28, tack för länken. Obama tycks redan uppfatta sig som the One and Only i The Green Global Government.

 31. Ann lh

  Stickan #29 , särskilt imponerad blir man av att Löfven tycks ha fångat i en affärsängel. Eller läste jag fel så här mitt i natten?

 32. Rider

  Thomas P #22

  Willie Soon har tillsammans med tre medförfattare publicerat en rapport
  ”Why models run hot” Tydligen nedladdad mer än 10 000 ggr.
  http://wmbriggs.com/public/Monckton.et.al.pdf
  De är köpta av Big-Oil hävdar MSM, och du?
  Här är en annan förklaring
  http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/23/experts-smeared-by-media-and-greenpeace-for-debunking-global-warming/

  Själv tycker jag att det låter vettigt det som statistikern i författargänget, Dr Briggs, säger…
  ”If you have a theory and that theory makes bad predictions, that theory is in error….Climate forecasters have made, for decades, lousy predictions. They are therefore in error” … fastän jag inte har de rätta kunskaperna för att kunna värdera rapportens innehåll.

 33. JT

  Ekologi som seriös vetenskap handlar kort och gott om att observera och beskriva system där levande organismer ingår. Alltså en växelverkan mellan biologiskt liv och icke biologiska processer. Det handlar om att beskriva hur energi och materia (näring) flödar genom och lagras i ekosystemen och hur systemen utvecklas över tid. Det handlar om att formulera kvantitativa modeller för dessa samband men då det ofta är mycket komplexa samband är det sällan exakta modeller men man försöker likväl. Det handlar även om att försöka kategorisera olika biotoper bla genom att identifiera nyckelarter och processer som är centrala för systemets tillstånd.
  I strikt vetenskaplig mening finns inom ekologin inget ideologisk sentiment om rätt eller fel, bra eller dålig miljö. Endast i den bemärkelsen att en moralisk diskurs förekommer hos arten homo sapiens vilket till stor del påverkar de beslut och aktiviteter just denna art företar sig och därmed påverkar ekologiska system. Samt möjligen en indignation över att begreppet ”ekologisk” av gemene man just förknippas med något slags automatiskt luddigt moraliskt ställningstagande om att ”rädda miljön”.

  Moraltyngda historiska bottnar finns säkert och det är ett faktum att begreppet har använts mer eller mindre som ett slagord av diverse ideologiska aktörer genom åren. Numera har det även en rent kommersiell innebörd vilket ger den seriösa ekologiska diskursen ett dåligt utgångsläge. Det gäller även från s a s andra hållet där man generaliserar ekologer för att vara miljömuppar.
  Sant är att många ekologer bryr sig om naturen. Det ingår i arbetsbeskrivningen att ”tänka på miljön” och det lockar självklart folk med en förkärlek för att göra just precis det men varje sann ekolog förstår avgrunden mellan att ”tänka på miljön” och att ”tänka på miljön”.

 34. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren borttagen

 35. Kenneth Mikaelsson

  Här är de som lever gott på stora pengar..

  http://notrickszone.com/2015/02/09/long-list-of-warmist-organizations-scientists-haul-in-huge-money-from-big-oil-and-heavy-industry/#sthash.37UfnLFX.cHKxb70L.dpbs

 36. latoba

  I SvD idag läser jag följande av Maria Ludvigsson:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/framtidsminister-vill-varna-for-robotarna-i-tid_4357611.svd
  Framtidsministern (vilken titel!) tror att hon kan påverka mycket som hon inte begriper med politiska beslut. Det står inget om klimatet, men det är väl just en fråga som politiker inte begriper men som de tror att de kan påverka med politisken. Jag mailade till Maria och påpekade detta.

 37. Thomas P

  Rider #32″ Tydligen nedladdad mer än 10 000 ggr.”

  Att en artikel sprids på bloggar och laddas ned av en massa amatörer är månne bra ur PR-synpunkt, men gör inte artikeln vetenskapligt signifikant. Jag är en av dessa 10 000 och jag fann artikeln extremt tunn, förutom då det att Soon bröt mot reglerna när han inte uppgav att han finansierats av fossilbränsleindustrin för att skriva den.

 38. ty

  ThomasP 22

  ”Man kritiserar Soon för att han förtigit var han fått sina pengar ifrån. Det hör till reglerna när man publicerar en artikel att man redovisar sådana möjliga intressekonflikter. Men naturligtvis gör förnekarsidan honom till ett oskyldigt offer, det känns igen från Salby m fl.”

  Och tyvärr känns även ThomasP igen med sina vanliga tag. Det famösa forskningsanslaget gällde perioden 2008-2009 och Smithsonian Astrophysical Observatory, inte Soon specifikt. Anser ThomasP att en forskare ”enligt reglerna” måste gå igenom samtliga anslag till den institution där har är anställd sju år bakåt i tiden innan han kan ange att det inte inte finns någon intressekonflikt? I så fall tvekar jag inte att erkänna att jag själv brutit mot ”reglerna” och jag tror samtliga på det här forumet som har publicerat sig vetenskapligt kan instämma.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Mer att läsa angående trollets anklagelser:

  http://www.breitbart.com/big-journalism/2015/02/23/left-panics-over-peer-reviewed-climate-papers-threat-to-global-warming-alarmism/

  Fast tror att han fattar att han tillhör det förlorande laget nu….. om inte så borde han söka för det…

 40. Kenneth Mikaelsson

  Undrar om inte det börjar gå upp för trollet att han går BIG OIL´s ärenden?

  fast trollet har inte visat sig vara smart och verkar trivas i förnekelse…

 41. Thomas P

  ty#38 Prova att läsa de släppta dokumenten här:
  http://www.climateinvestigations.org/willie-soon-harvard-smithsonian-documents-reveal-southern-company-scandal

  ”Det famösa forskningsanslaget gällde perioden 2008-2009 och Smithsonian Astrophysical Observatory, inte Soon specifikt.”

  Det var ett flertal bidrag från olika håll och det var helt klart att det gick till Willie Soons forskning. Från första meningen i första brevet på den där länken: ”I received an email from Judith Batty at ExxonMobil about the $76,106 contribution for Dr. Willie soon’s research.” Pengarna må formellt skickats till observatoriet, men det var klart vem som skulle få dem.

  ”Anser ThomasP att en forskare ”enligt reglerna” måste gå igenom samtliga anslag till den institution där har är anställd sju år bakåt i tiden”

  Här förtiger ty att det rör sig om en hel rad publikationer under många år där finansieringen inte framgått. Sant är att senaste åren verkar det inte kommit pengar direkt från fossilbränsleindustrin utan istället från en anonymiseringstjänst, DonorsTrust. Jag tror det inte är alltför långsökt att misstänka att det är samma källor för pengarna som nu blivit lite försiktigare.

 42. Christopher E

  #41

  Vilka simpla smutskastningsförsök. Det är väl helt oväsentligt vem som finansierar.

  Om någon har något att säga om det vetenskapliga innehållet i Soons publikationer, gör det istället.

  Fokuseringen på finansiering visar bara med pinsam tydlighet att relevanta argument saknas. Det viktiga är att tysta Soon, inte diskutera fakta.

 43. Aha … skvaller, insinuationer och ryktesspridning igen från vår Thomas.

  För bara någon dag sedan låtsades han vara väldigt upprörd över att en formell polisanmälan omnämndes.

  Och som sagt, trots åratals malande om denna ’hemska’ fossilindustri som skulle verkar i det fördoda, så saknas varje tillstymmelse till belägg för att detta resluterat i ngt otillbörligt som att ’resultat’ eller forskare skulle ha ’köpts’.

 44. Bengt Abelsson

  First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

  Mahatma Gandhi

  Alarmisterna är i fas 3

 45. Thomas P

  Christopher #42 ”Vilka simpla smutskastningsförsök. Det är väl helt oväsentligt vem som finansierar.”

  Så låter det nu när det är en av era som fastnat med fingrarna i syltburken och brutit mot ett flertal tidskrifters regler om att ange möjliga intressekonflikter. Tidigare har det dock ältats in absurdum på denna blogg om pseudoskandalen ClimateGate och vilda konspirationsteorier om hur klimatforskare hindrar publicering, hur de bara styrs av att få anslag osv.

  ”Om någon har något att säga om det vetenskapliga innehållet i Soons publikationer, gör det istället.”

  Fanns det något sådant i Soons senaste publikation?

 46. Christopher E

  #45 Thomas P

  Vilken syltburk? Vilket kvalificerat trams. Du har aldrig bekymrat dig för att tex sådana som Hansen var politiskt betalda av Heintz Foundation. Var var din upprördhet då? Observera att jag varken blir upprörd över Heintz eller er ärkeskurk Big Oil. Ditt försök att uppförstora detta är bara löjligt.

  Jämförelsen med ett grupp individer som försöker blockera publicering av icke önskat material med hjälp av bojkotter och påtryckningar var väl inte lite absurd?

  Från att du nyss hade en vettig inställning till att spela på ovidkommande anklagelser mot Pachauri, kör du istället själv med tramset här. I ditt fall beror det alltså på vilken sida det är. Föga förvånande.

  Precis vilka forskningsresultat av Soon menar du alltså inte är genuina utan beställda av en finansiär? Har Big Oil ändrat på en solcykel i strid med data? Eller lagt till några tiondels grad på MWP i strid med proxydata? Jag bara undrar. Precis som jag undrade hur stor del av IPCC:s spann för klimatkänslighet berodde på ordförandens eventuella böjelser för unga kvinnor?

 47. Guy

  ” pseudoskandalen ClimateGate”

  Du har nog rätt Thomas, allt vad alarmisterna håller på med tycks vara pseudo…..

 48. Rider

  #45 Thomas P
  ”… fastnat med fingrarna i syltburken” ?? Det finns andra åsikter om det.

  http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/23/dr-wei-hock-soons-peers-fire-back-against-global-warming-witch-hunt/

 49. Mats

  På tal om Clements, så är det en Annika Clemens (annika.clemens@sn.se)som i dagens Eskilstunakuriren presenterar en massa ”sanningar” om framtiden och klimatet.
  Nu handlar texten i sig mest om hur människans hjärna fungerar, men en stooor bild med många intressanta påståenden drar ögonen till sig.
  Det kommer bli fler stormar, mer översvämningar, Vasaloppet är hotat, osv.
  Som vanligt finns det ingen källa angiven.

  Trött man blir på dessa s.k. journalister!!
  Det värsta är ju att folk tror på fablerna.

 50. Thomas P

  Christopher #46 ”Du har aldrig bekymrat dig för att tex sådana som Hansen var politiskt betalda av Heintz Foundation”

  Efter viss sökning förstår jag att du menar att Hansen 2001 mottog Heinz Award. Du ser inte själv skillnad mellan att ta emot ett pris och att få finansiering i syfte att skriva vissa artiklar? Det är kanske varit lätt att missa, men om du söker bakåt skall du dessutom finna att de gånger jag nämnt Hansen har det varit med viss skepsis.

  ”Jämförelsen med ett grupp individer som försöker blockera publicering av icke önskat material med hjälp av bojkotter och påtryckningar var väl inte lite absurd?”

  Vilken grupp? Kan jag kanske äntligen få en lista på vilka denna påstådda konspiration handlar om och vad det i så fall finns för bevis? Det har förekommit något enstaka ilsket brev till en redaktör som tagit in en artikel som skribenten anser dålig, inte mer än så. Inget värre än vad som förekommit från folk på denna blogg med alla sina anmälningar till granskningsnämnden i syfte att blockera sändning av icke önskat material.

  ”Från att du nyss hade en vettig inställning till att spela på ovidkommande anklagelser mot Pachauri, kör du istället själv med tramset här. ”

  Jag upprepar att de flesta tidskrifter har regler om att man skall ange finansiering om denna kan innebära en intressekonflikt. Detta har Soon brutit mot och det är inte ovidkommande. I vilken mån det påverkat Soon är något läsarna får bedöma, vilket de bara kan göra om de känner till finansieringen.

  Vad tycker du själv om kvaliteten på hans senaste artikel med Lord Monckton?

 51. Tyvärr! Det är nog lite vidrigare än så.

  Jag kollade på några av dokumenten i Thomas länk ovan (#41). Och där försöker man, dvs Greenpeace förmå skattemyndigheten (IRS) att ge sig på Soon, med anklagelser om lagbrott.

  Brottet skulle bestå i att Soon blivit tillfrågad och yttrat sig i ngt politiskt sammanhang (i Kansas).

  Det är precis den sortens (eko)fascism som många ggr lurar bakom den gröna fasaden. Alltså viljan att tysta andra röster, fula ut dem med vilka metoder som helst, och gärna också använda statens tvångsmakt för ändamålet. Här dess mest aggressiva myndighet för att jävlas med dem.

  Jag är faktiskt lite förvånad över att man öppet skyltar med detta. IRS är redan i rejält blåsväder sedan några år just för att somliga där ansåg att man hade uppdraget att jävlas med vissa politiska grupper och förhindra dem att delta i valakampanjer. På fullständigt vidrigt sätt ibland. Man läckte till exempel (olagligen) konfidentiell information till politiska vänner om motståndarorganisationer. och gjorde (på ’förfrågan’) insatser mot även ’samarbetade’ (tog uppdrag) med dem angående vems kampanjfinansiering behöver ’undersökas’ extra i valstidens sena skede …

  (Jag tror iofs inte att just detta kommer leda någon vart, men ändå märkligt att man skriver till skatteverkets generaldirektör, ars namn man skriver fel, om någon som fått anslag för fyra månaders forskning)

  Men men: Det där är varken mänsklighetens eller civilisationens vänner, eller några vänner till natur och miljö för den delen.

 52. Thomas P verkar här ovanligt angelägen om att verkligen gå ner till botten och gräva runt i smutskastningsansträngningarna mot Willy Soon.

  Vad är det med dessa rent besatta fanatikerna? Vad är det man är så förbålt rädd för? Om nu Soons forskning inte är så relevant eller bra, varför framför man inte det, och vad man menar skulle vara bättre?

  Som någon antydde ovan tror jag att hätsk- och vidrigheten trappas upp just för att man håller på att förlora taget i det större perspektivet. Både publikt och opinionsmässigt, politiskt och även på den vetenskaplig fronten.

  Men som någon annan sa: Det här slutade för länge sedan att handla om ’vetenskap’ för nästan samtliga på aktivistsidan. Istället är det nu bara är en förevändning för att bedriva sina ’culture wars’ och helst under radarn och ffa utan opposition.

 53. Ingemar Nordin

  Christpher E #46,

  ”Vilken syltburk? Vilket kvalificerat trams.”

  Självklart är hela alarmistmaffians tjat om att Big Oil stöttar skeptikersidan rent trams. Det lilla som Soon fått är som myggpiss i Mississippi. Istället går oljepengarna från Big Oil huvudsakligen till NGOs och forskning som stödjer alarmismen. Och det handlar knappast om ett dåligt samvete utan är en ren affärsverksamhet.

  Big Oil har alltsedan 20-, 30-talet haft ett stort problem, och det är att den hårda konkurrensen på oljemarknaden gör att priset obönhörligen pressas ned. Produkten från PB, Shell, Statoil, Exxon, Q8, etc. är precis densamma: bensin och diesel. Samma utbud, samma kvalitet. Vem köper sin bensin baserad på att det ena oljebolaget skulle erbjuda bättre bensin än det andra? Nej, det enda konkurrensmedlet är priset (OK, man kan även konkurrera genom service på macken, typ om man kan köpa varm korv där eller inte).

  Rockefellers Standard Oil försökte i början av 1900-talet att gång på gång skaffa sig monopol på marknaden men misslyckades – inte så mycket beroende på amerikansk monopollagstiftning utan på grund av att det hela tiden uppstod småbolag som erbjöd bensin billigare så fort familjen Rockefeller försökte utnyttja sitt övertag genom att höja priset. Produktens likhet gör att priset blir avgörande: A race to the bottom => små vinster. Den läxan har man lärt sig och accepterat.

  Så numera är Big Oil-företagen energiproducenter i stort, och söker hela tiden fördelar genom att locka politiker att reglera marknaden på olika sätt: genom subventioner eller genom lagstiftning. I den konkurrensen kan stora oljeföretag som har råd med forskning, advokater och lobbyister skaffa sig stora fördelar på alla uppstickares bekostnad. Ju mer förbud och regleringar på oljemarknaden desto bättre för Big Oil. Inte att undra på att Big Oil älskar koldioxidalarmismen. Såvitt jag förstår tjänar de mer pengar än någonsin.

 54. Guy

  Thomas P, här är lite ”pseudovetenskap” tolka hur du vill jag tolkar som jag vill.

  http://www.assassinationscience.com/climategate/1/FOIA/mail/1047388489.txt

 55. Rider

  Något för Thomas P att läsa…

  http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/23/the-silence-of-the-scientists/

 56. Christopher E

  #50 Thomas P

  Aha, mästergooglaren själv får plötsligt kramp i fingrarna när en av dina idoler blivit tagen på bar gärning med fingrarna i ketchup-flaskan 🙂 :

  ”Hansen, the director of the agency’s Goddard Institute for Space Studies, received a $250,000 contribution from the charitable foundation headed by former Democrat Presidential candidate John Kerry’s wife, Teresa Heinz. Subsequent to the Heinz Foundation donation, Hansen publicly endorsed Democrat John Kerry for president in 2004, a political endorsement considered to be highly unusual for a NASA scientist. Hansen also has acted as a consultant to Gore’s slide-show presentations on global warming, on which Gore’s movie is based. Hansen has actively promoted Gore and his movie”

  Kan man bli mer köpt än så? ”Bara ett pris” menar du? Trodde du det var en liten pokal och en blomma?

  Observera nu igen att jag själv struntar i Big Ketchup liksom i om Soon fått pengar från moder Theresa, McDonalds eller Exxon. Detta är bara ett exempel på hur ensidigt ditt tramsiga konspirerande är.

  Och anmälningarna till granskningsnämnden handlar inte om att censurera någon (för vilka som gillar verkligen censur, se en av dina kompisars insändare på annan tråd). Det handlar om att när SVT tex sänder program där viatnamesiska byar påstås ligga helt täckta av vatten där strandlinjen endast höjts 11 cm, skulle det balanseras för tittarna med någon kunnig person som fick bemöta det. Det handlar alltså om att motverka ensidighet, inte att censurera.

  I Climategate-mailen uppmanas både till bojkott, framgår att påtryckningar gjorts och brott erkänns i och med att mail raderats för att undvika FOI. Men fortsätt att förneka du, för all del. Du har väl inte så mycket val i ditt inmålade hörn.

  Och givetvis har du inte ens ett förslag på precis vad dessa Big Oil-pengar skulle påverkat i Soons forskning. För du har inget annat än en massa konspirationssvammel. Om Big Oil ärcså angelägna om att ”förneka” AGW, varför betalar de då vida mer pengar till klimatalatmister? Är ”syltburken” fortfarande en syltburk när både Soon och gröna NGO har fingrarna i den samtidigt? Hur går det ihop? En paradox?

 57. Rider

  Läs William M Briggs’, statistiker & en av medförfattare till ”Why models run hot”, berättelse om påhoppen från MSM och Greenpeace!

  http://wmbriggs.com/post/15356/

 58. ThomasJ

  Apropos ”Money, Money, Money …” Varifrån, varthän, vem betalar i slutändan? Som alltid intressant läsning hos JoNova, länk:

  http://joannenova.com.au/2015/02/banks-really-want-to-save-the-world-citigroup-commits-100-billion-to-climate-change-media-loves-it/

  Mvh/TJ

 59. ThomasJ

  ”To Massage Data” – läsvärt inlägg av Paul Homewood, länk:

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/02/25/how-research-grants-corrupt-science/

  Mvh/TJ

 60. ThomasJ

  Och det hela blir ’bara’ värre, typ ’never-ending-story’. Suck ! 🙁
  Länk:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/02/25/i-am-under-investigation/

  Mvh/TJ

 61. ThomasJ

  Om IPCC och korruption respektive inkompetens, länk:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/02/25/there-is-high-confidence-that-the-ipcc-is-both-corrupt-and-incompetent/

  Mr. Ps efterträdare tycks f.ö. vara ett veritabelt ’lyckofynd’ – NOT!

  Mvh/TJ