Brist på uppvärmning, ingen bra nyhet.

Temp 1998 2008

(HardCRUT3)

Jag tycker att det är mycket intressant att följa hur svensk media rapporterar vad gäller klimatfrågan och väntade därför med spänning när artikeln ”Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008” publicerades i tisdags (Pehr Björnbom skrev om den i förra inlägget)  i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Siences of the United States of America).  

Nyheten kom upp på WUWT redan på måndagen där gästskribenten Dr David Whitehouse inte kände sig helt övertygad om att orsaken till bristen på uppvärmning verkligen är den föreslagna.

“Either man-made and natural climatic effects have conspired to completely offset the warming that should have occurred due to greenhouse gasses in the past decade, or our estimation of the ‘climate sensitivity’ to greenhouse gasses is too large.

This is not an extreme or ‘sceptic’ position but represents part of the diversity of scientific opinion presented to the IPCC that is seldom reported.”

Men oavsett orsaken tycker jag att det är intressant att man nu börjar forska kring bristen på uppvärmning och detta borde vara högintressant för svensk media. Jag avvaktade ett par dagar för att se hur de skulle uppmärksamma den nya forskarrapporten (den hade kommit ut på Reuters och därmed nått alla svenska nyhetskanaler) men det visade sig att de inte uppmärksammade den alls. Då skrev jag ett mail till SVT:s och SR: vetenskapsredaktioner och jag tipsade även DN och SvD. Resultatet blev total tystnad, de svarade inte ens på mailet.

Istället tyckte både SVT och SR att en annan studie som handlar om att luftföroreningar kan skada hjärnan var värd att uppmärksammas. Forskarna har utsatt möss för luftföroreningar under 10 månader. Beskrivningen av vad den förorenade luften innehöll är minst sagt luddig i artiklarna. SVT skrev ”Luften innehöll samma partiklar som bilar och industrier producerar, och koncentrationen föroreningar mössen utsattes för motsvarar enligt forskarna den mängd vi får i oss i förorenade stadsmiljöer.” och SR skrev ”Luften liknande den som vi utsätts för i en förorenad stadsmiljö.”. Det hade kanske varit på sin plats att förtydliga att med ”förorenad luft” menar man förmodligen inte halten koldioxid, men det kanske är för mycket begärt?

Man kan givetvis spekulera hur mycket som helst ang hur media rapporterar och varför de, som i det här fallet, valde att helt bortse från en forskarrapport och istället fokusera på en annan. Det kanske inte är intressant att uppmärksamma bristen på uppvärmning under perioden? Eller så blir den politiska konskvensen lite för inkorrekt som Judith Curry konstaterar:

”The political consequence of this article seems to be that the simplest solution to global warming is for the Chinese to burn more coal, which they intend to do anyways.”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I verket pågår en nedkylning,bakgrundsstrålningen har ökat med
  mindre antal solfläckar.
  Det har varit kraftiga nedkylande peakar ,den senaste under
  år 2008 och 2013 inledning av året.
  Verkar som USA har känt av denna nedkylning,men även i Kina.
  Kinesiska klimatforskare har gett rapporter om det.
  Men Solens solfläckar ökar något,men den geomagnetiska aktiviteten är fortfarande låg.
  ALI.K.

 2. Nu rapporterar bloggen C3 ,att Europa befinner sig i en nedkylnings-
  fas sedan 1998,det är signifikant.
  (i förra inlägget,skall vara ’I själva verket befinner vi oss nedkylnings…..)
  ALI.K.
   

 3. Men observera det är ännu bara väder,för kort tid att kalla det för
  en klimatförändring.
  ALI.K.

 4. För att sammanfatta,värmeutbrott(heatwaves) som varit relativt höga i perioder(2001-2003) men så gott som normala(totala) temperaturer,med inslag av köldutbrott.
  Solen har flukturerat med sk burst,vilket har gett haven högre yt-
  temperatur,  långsamt har  sedan havens temperatur ändå gått
  ner.(trögheten).
  Haven jämnar ut förloppen av temperatur och med molnbildningen.
  ALI.K.

 5. PÅ tal om luftföroreningar,kan man undra de som föddes kring
  förra sekelskiftet i Storbritanien ,har levt länge trots att koleldningen
  som då var på topp i Englands städer,med  smog i London t.ex.
  ALI.K.
   

 6. Ali K

  Har du någon länk till bloggen C3, det där lät lite intressant!

  😉

 7. G.E

  Lena Krantz #6
  Här är den:
  http://www.c3headlines.com/
  Enjoy!

 8. L.Krantz#
  länk:c3 headlines.com/2011/07/new-european-temperature
  Förövrigt ett bra inlägg.
  ALI.K.

 9. Du fick 2st på momangen Lena.
  ALI.K

 10. Hans

  Det är lika märkligt Media knappt tar upp den svåra torkan i Afrikas Horn eller den i USA.
  http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html

 11. Ivh

  10 år är för kort tid för att kunna på visa en trend.
   
  Det skulle behöva göras en sammanställning för energimängden som finns lagrad på klotet, där man lägger ihop den ökade lufttemperaturen, vattentemperatur, marktemperatur och isar som smält.

 12. Pär Green

  Ivh # 11
  Kan du utveckla lite?
  ”Det skulle behöva göras en sammanställning för energimängden som finns lagrad på klotet, där man lägger ihop den ökade lufttemperaturen, vattentemperatur, marktemperatur och isar som smält.”
  Vilka isar har smält?
  Menar du kanske, att de har varierat under tidens gång?

 13. Lena Krantz

  Ali K
  GE

  Tack, tack!

 14. Hans#
  Torkan i Afrikas horn har varit alltid varit ett problem.
  Klimatmässigt ett torrområde historiskt, inte extremt men oregel-
  bundet med nederbörd,långa tidsintervall.
  ALI.K.
   

 15. bom

  Man kanske har sparkat B & B gänget (Baltan & Bojsan) för det har varit vääldigt tunnt med katastrofhot de senaste par månaderna (bara Katla som hostat lätt nu). SvD har ju en ytterst seriös och påläst medicinreporter (heter Attefall eller något liknande). Hon kostade i går på sig att avliva den gamla myten om att natriumklorid är jättefarligt. Vinkeln var väl litet våghalsig nämligen ”Ingen vill betala för att undersöka saltets farlighet längre” men man kan kanske inte begära allt. Pengarna har kanske gått åt till att köpa rapporter om det förestående värmeharmageddon i stället. Tänk om Madame A kunde ta över klimatkatastrofavdelningen nu när ändå redaktör Baltchewsky är ute och cyklar. 🙂

 16. Hans

  Torkan på Afrikas Horn är värsta sedan 60 år.
  Torkan i USA har är den värsta sedan mätningarna startade för 116 år sedan.

 17. bom

  PS Hur var det i Almedalen? Var inte klimathotarna tämligen tunnsådda där också? Bara S-Axelsson som fortfarande hade rollen som den ståndaktige tennsoldaten kanske? Där har vi en som inte kommer att ta ner flaggan i första taget. När den tennsoldaten har smält så ser nog smältan ut som en treuddig propeller.

 18. Ann L-H

  Lena m fl – en journalist Jon Jordås har fått äran att stå för info om  klimathotet i dagens Gomo’rron Världen. Såvitt jag förstår har han inte tidigare gjort sig känd som en kunnig klimatvetare och resultatet var ytterligt pk och torftigt. Bör uppmärksammas!
  A pro pos ”klimatreportrar så tycks miljövännen M-L. Kristola från Klotet och jag tror även miljöprogrammet ”Kossornas planet” nu hamnat rätt – Människor och tro.   

 19. Pär Green

  Ann L-H # 18
  Men men, detta var oxo med!
  http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3257566&codingformat=.m4a&metafile=asx

 20. Ingemar

  Lena K,
  Utmärkt att du tar upp denna snedvridning från media då det gäller klimathot. Det är mycket bekymmersamt att våra stormedia, inte minst våra skatteindrivande public service, har så dålig koll på en så viktigt fråga som klimatet. Vi är på väg att rasera industrisamhället, och public service har knappast en enda reporter som är kapabel att sätta sig in i klimatfrågan.
  Brist på naturvetenskaplig utbildning? – Javisst
  Brist på förmåga att skilja mellan viktiga händelser och oviktiga? – Javisst
  Brist på förståelse för vetenskapens villkor? – Javisst
  Anledningen till att de inte rapporterar om det som Lena tar upp beror, enligt min mening, på brist på insikt och omdöme hos journalistkåren. (Precis som en del av kommentatorerna ovan.)
  Om inte den globala temperaturen ökat på 10 år, så är detta ett JÄTTEproblem för AGW. Enligt teorin så bör en ökad CO2-halt innebära minskad utstrålning av värme från jorden – precis hela tiden. Denna värme måste således tagit vägen någonstans – precis hela tiden. Alternativt måste den ha hindrats från att uppstå – precis hela tiden.
  Att GT efter uppvärmningen 1975-2000 planat ut strider helt klart mot IPCCs förmodanden att CO2 är den huvudsakliga drivkraften för jordens klimat. Deras teori ligger i spillror! Klimatforskarna, särskilt de som trott på AGW, famlar hej vilt efter förklaringar till denna utplaning. Men ingen i media tycks begripa allvaret. Ett vetenskapligt drama, med enorma politiska konsekvenser, utspelar sig inför våra ögon. Men SMS fattar nada.

 21. Pär Green

  Ann L-H # 18
  Kanske denna länk fungerar!
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=438
   

 22. Ivh

  Per Green #12
   
  Jag menar i första hand efter 1979, då det finns satellitmätningar över isutbredningen.
   
  Här så finns en del mätresultat redovisade.
   
  http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 23. Pär Green

  Ivh # 22
  Kan vi kanske komma överens om att det är dumt att dra slutsatser för någon period med mindre än 40 år?
  Var ett program på SR i höstas med en gröngöling som bekräftade att isläget förändrades med ca 40 års mellanrum!
  Räkor och torsk flyttande under dessa variationer norrut.
  Fiske med hundspann var obra, men med båt, var det bra!
   
   

 24. Ingemar #20

  Du skriver:

  ”Vi är på väg att rasera industrisamhället, och public service har knappast en enda reporter som är kapabel att sätta sig in i klimatfrågan.”

  Hur vore det om våra politiker kunde förstå hur industrisamhället förändras med konkurrens från länder med lika kloka människor och enormt större marknad för produkterna – bilar till exempel…

  Klimathotet var populärt en tid när det var kul att rita kartor över olika konsekvenser vid ökade havsnivåer. Då handlade det om konsekvenserna av ökad temperatur och höjda havsnivåer, men mycket lite om varför det skulle kunna bli så.

  Industrisamhället utpekades som boven eftersom man var rädd för den snabba industriella utvecklingen i länder man tidigare betraktat som mindre kunniga.

  Att hålla på att mäta medeltemperaturen på Jorden är kanske kul, men ganska meningslöst så länge man inte förstår vad som påverkar väder och temperatur.

  Att försöka behålla industrier och jobb i Sverige med hjälp av tjat om miljö och klimat är ytterligt korkat. Men det är inte MSM som är fel ute. Det är våra politiker som är fel ute.

  Eller kanske vi vanliga medborgare med rösträtt är fel ute?
  Tänker vi själva eller påverkas vi av media och våra politiker?

 25. Pär Green

  Uffeb # 24
  Har du äntligen uppfattat verkligheten, eller har du skrivit utan att återigen tänka efter före?

 26. Pär Green #25

  Du har nog inte läst mina inlägg från förr.
  Du har nog mest lästa de spydiga kommentare jag brukar få när jag ställt en nyfiken fråga… 😉

 27. Lena Krantz

  Ingemar #20
  Väl talat! Ja det är mycket intressant detta med att media inte tycks uppfatta att hypotesens bärkraft just nu står inför ett starkt hot. En hypotes är just en sådan och måste bekräftas av empiriska studier som inte tycks backar upp den tillräckligt väl.
  Public service har ju som uppgift att informera sakligt men de brister förfärligt gällande klimatfrågan.
  Detta borde ju dessutom alla tycka är beklämmande minst sagt!

   
   

 28. Hans

  Rubriken från reuters var ju ”Asia pollution blamed for halt in warming” 

   
   

 29. Ann L-H

  Tack Pär Green för länktips. Sommarserien ”Mänsklighetens väktare” som går i Godmorgon Världen sammanställs av Jon Jordås. Dagens inslag förlitade sig på Al Gore m fl. Science was settled! Det handlade bl a om planetär ingenjörskonst för att rädda jorden. Som sagt bör kommenteras!

 30. Lena Krantz

  Hans #28

  Precis, och eftersom jag har jobbat på Lokalradion i ca 10 år (inte som journalist dock) så vet jag att det Reuter skriver får alla svenska radiostationer, TV-kanaler och tidningar ta del av. Min poäng var ju att de inte kan påstå att de inte har fått ta del av nyheten, det har de definitivt.

  🙂

 31. Pär Green

  Uffeb # 26
  Jag är plågat mig igenom alla dina inlägg, och ditt senaste var en förhoppning om ett bättring!
   

 32. Lena Krantz

  Ann L-H #29

  Det låter mycket intressant men min dator är lite paj så jag har inte något ljud på den. Jag skall försöka hinna lyssna på inslaget imorgon på jobbet (om jag får tid i någon rast).

  Tack för tipset!

 33. Pär Green

  Ann L H # 29
  Kan vi hoppas på ett nytt inlägg nästa helg?
  Själv tänker jag skriva och efterfråga.
  När SR gör ett reportage angående politiken, är det brukligt att höra vad övriga partier har för syn-åsikter, men det tycks inte gälla angående klimatfrågor?
  Varför?

 34. Lena Krantz #27

  Att media släppt klimathot och översämningar beror nog bara på att det inte längre är säljande. Det blev liksom uttjatat.

  Jag tycker personligen att det är befriande skönt att man fokuserar på annat än klimat, medeltemperaturer och olika väderavvikelser i media.

  Möjligen kan jag tycka att det lämnas för lite utrymme åt värsta torkan och värsta nederbörden på sina håll, men jag tycker att det är OK eftersom ingen tycks veta vad det beror på.

 35. Pär Green #31

  Tillåt mig tvivla.

  Men hur som helst så vore det mycket mer intressant att läsa dina kommentarer till det jag skrev än kommentarer om vad du tycker om mig.

 36. Lena Krantz

  Uffeb #34

  Det kan ju tyckas var ok för dem lever på att sälja ex reklam men för dem som skall stötta oss vanliga medborgare med korrekt information är det inte längre ok någonstans.

  Du har ju betalat för att få korrekt information, skall du då inte kunna kräva att få den helt oavsett om en fråga är ”uttjatad”?

 37. Pär Green

  Uffeb # 35
  Låt oss vara människor och skriva det vi har förstånd till!
  återhörande!
  Ps: Även jag har provat backarna i Idre!

 38. Lena Krantz #36

  OK, jag fattar. Du menar inte media i allmänhet. Du menar information från Public Service

  ”Du har ju betalat för att få korrekt information, skall du då inte kunna kräva att få den helt oavsett om en fråga är ”uttjatad”?”

  Du menar att vi bara ska få den information vi förtjänar efter hur vi har röstat? Nej det gör du inte.

  Du menar att det vi betalar via våra skatter ska vara fritt från politik och enbart sakligt och korrekt? Nej så menar du nog inte heller.

  Du menar kanske att information alltid ska vara rätt? Nej du menar nog att det alltid ska redovisas alla åsikter om varje ämne i en skön balans.

  Hur ska det gå till? Det som låter rätt för en låter kanske helt fel för en annan…

  Att slå på trumman för att försöka visa att vi har dåliga kunskaper om hur klimatet kommer att bli framöver är ju knappast nyttig information.

  Nej, det borde vara mer intressant att rapportera om hur svensk industri snart får nöja sig med en lokal marknad, om man inte investerar på andra och betydligt större marknader.

  Ett sätt att komma vidare för de som äger svensk industri är att sälja till de länder som har fler människor och mer pengar.

  Men konsekvenserna av det är det få som engagerar sig i. Jordklotets medeltemperatur engagerar dock många.

  Var och en har ju sin hobby. Min är golf på hemmabanan. Billig hobby. Slår bort två bollar per runda och hittar fem nya när jag letar…

 39. Ingemar

  Uffeb #34,
   
  Det som är uttjatat är väl alla absurda och alarmistiska budskap som förs fram. Folk tröttnar så småningom på detta budskap. Men du kan väl ändå inte mena att du blivit överöst av skeptiska invändningar i stormedia?
  Kanske skulle det bli lite intressantare att läsa, se och lyssna på MSM om det fick förekomma även andra synpunkter än de politiskt sanktionerade? Eller vad tror du?

 40. Ingemar # 39

  ”Men du kan väl ändå inte mena att du blivit överöst av skeptiska invändningar i stormedia?”

  Nej verkligen inte. Om du uppfattat att jag uttryckt det så har du fattat fel.(annars var det en kul halmgubbe du placerade där)

  När det gäller din fråga så tror jag att det kan vara läge nu.

  ”Kanske skulle det bli lite intressantare att läsa, se och lyssna på MSM om det fick förekomma även andra synpunkter än de politiskt sanktionerade? Eller vad tror du?”

  Det har hela tiden funnits alternativa berättelser om livet och politiken i stort och smått, men de har alltid knufffats ut i extrema ytterkanter av MSM.

  Jag tror att det just nu vore läge att sticka upp i debatten för de som har något klokt att väcka tankar kring.

  Nu när partipolitik och Almedalen är på tapeten.

 41. Lena Krantz

  Uffeb #40

  ”Jag tror att det just nu vore läge att sticka upp i debatten för de som har något klokt att väcka tankar kring.”

  Här har du nog en god poäng som jag ser det!

  😀

 42. Hans

  En del av er går alldeles för långt och drar alldeles för stora växlar på att få er uppfattning bekräftad och cementerad. Ingemar Nordin gick ju ut med sanningen för inte så längesedan på TCS och nu senast hade ju Lars Bern en förvillande artikel på newsmill som till och med måste ha förvillat honom själv en smula. Det är märkligt att SI ställer sig bakom en sån artikel. Det är fortfarande en ruggig stämning och fruktansvärda personhopp på denna sida, som så varit i många år. Att ni har valt att ta en ”skeptisk” sida mot vetenskapen är helt ok, men se till att sköta snacket, det minsta man kräva är en sansad dialog på vetenskapliga grunder, undvika konspirationsteorier, undvika förvillandet som så många ggr har varit medvetna. Det blir svårt att någon av er på allvar när ni glider allt längre ifrån vetenskapen in i konspirationsteorier och allmänt häckel.
  När det gäller media så fick ni er chans att ta vara på utrymmet, men ni misskötte det så grovt så att det är därför ni håller till på obskyra websidor som dessa och kommer aldrig komma längre än så. Ni är medvetna om detta så därför blir ryggdunkandet allt viktigare inne i dessa forum.

 43. AOH

  Uffeb # 38

  ”…..Var och en har ju sin hobby. Min är golf på hemmabanan. Billig hobby. Slår bort två bollar per runda och hittar fem nya när jag letar……”
   
  Typiskt exempel  på en kapitalist – att samla på sig.  Kanske rent av även sponsrad av BIG OIL?
   
  Det är trevligt att du ändå  vill umgås med  oss vanliga här hos TCS. 
   
  Ha – Ha

 44. Janne

  På International Conference on Climate Change höll Bob Carter en keynote där han på den avslutande frågestunden inte var särskilt oroad över AGW debatten och menade att det är ganska enkelt med grafer och tabeller att få folk att förstå hur det egentligen ligger till med den uteblivna globala uppvärmningen.
  Det han var mer orolig för är debatten om världshavens försurning av CO2, det nya halmstrået som alarmisterna börjar ta tag i. Till exempel en insändare i DN för någon vecka sedan som varnade för detta. Bob Carter menade att det var svårare att på ett enkelt sätt bemöta dessa påståenden så att vanligt folk skulle förstå.
  Här är länk till video från ICCC
  http://climateconference.heartland.org/watch-live/
   

 45. Pehr Björnbom

   
  Det du tar upp här, Lena, är verkligen anmärkningsvärt.
   
  Jag redovisar i min artikel fyra klimatvetenskapliga artiklar från 2009 – 2011 som inspirerats av den saknade uppvärmningen och den platta temperaturtrenden. Däri kan man finna fem olika hypoteser för att förklara detta och en kommentator kunde genast lägga till ytterligare en uppmärksammad hypotes.
   
  Men trots alla dessa publikationer som har gjorts av 10 – 20 klimatforskare inom huvudströmmen så har MSM inte uppmärksammat något av detta.
   
  Ändå är klimatfrågan en ödesfråga för vårt samhälle som har stor påverkan på hur vi kan leva. Klimathotet kan innebära, sägs det, att var och en måste göra stora uppoffringar, och en del av detta har redan börjat läggas på oss.
   
  Men allt sådant måste beslutas i demokratisk ordning och hur skall det bli någon sådan ordning om vi inte får korrekt information om hur klimatforskningen och hur klimatet utvecklas?
   
  Nu har jag hittat ytterligare en peer-reviewad klimatvetenskaplig artikel som omnämner den platta temperaturtrenden under det senaste decenniet:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/10/temperaturens-utveckling-fem-hypoteser/#comment-237310
   
  Dessa författare kommer vidare fram till att klimatkänsligheten ligger inom intervallet 1,1 – 2 °C, vilket är ett nytt tecken på att huvudströmmen av klimatforskare har börjat röra på sig mot de åsikter om klimatkänsligheten som Lindzen, Christy, Spencer m.fl. har (0,5 – 1,0 °C).
   

 46. Pehr Björnbom

   
  Hans #42,
   
  Följande kommentar av Ann L-H passar som svar till dig:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/10/temperaturens-utveckling-fem-hypoteser/#comment-237209
   
  Jag menar att du agerar enligt andan i Gores playbook från 1994:
  attack and discredit skeptics and deniers of GW based on funding,education, religious and political affiliation or when in a jam simply by caracterizing them with humiliating brands”.
   
  Du vill tydligen förnedra oss som skriver här.
   

 47. AOH #43

  Var det ett hånskratt du ville skicka till en fattig pensionär med uselt golfspel?

  Om du hade annat att tycka om det jag skrev i övrigt så vore det kanske mer intressant att läsa.

 48. Pehr Björnbom #45

  På vilket sätt har du försökt få ut ett sansat inlägg i MSM?
  Du skriver oftast sakligt och trevligt, men du har kanske inte försökt på egen hand?

  Den här bloggen i sin nuvarande tappning är nog ingen bra plattform för sansade diskussioner om klimat och annat som rör samhälle eller vetenskap.

  Vilket inte hindrar att du, Lena och någon mer har koll, och entusiasm nog för att förklara ett och annat.

 49. Ann L-H

  Lena # 32 – Veckans ”Mänsklighetens väktare” i dagens Godmorgon Världen kommer efter 1 timma och 25 minuter och håller på c:a 8 minuter. Man berör även det relativa ointresset för klimathotet i media så det är aktuellt även i den här tråden.

 50. forts…#47

  … eller i alla fall ställa relevanta frågor som gör att man vill forska vidare i ett och annat.

 51. AOH

  Uffeb #  46
   
  ”…..Var det ett hånskratt du ville skicka till en fattig pensionär med uselt golfspel?….”
   
  Svar: Jag ville helt enkelt lätta upp stämningen lite på söndagskvällen.
   
   
  Men ärligt menat förstod jag inte riktigt vad du avsåg med din kommentar #  38  till Lena K.

 52. … ny fortsättning #50

  Pekpinnar till en enda sanning känns bara tjatigt….

 53. Ann L-H

  Uffeb – # 47 ”Den här bloggen i sin nuvarande tappning är nog ingen bra plattform för sansade diskussioner om klimat och annat som rör samhälle eller vetenskap.”

  Va? Ramlade alla bokstäver ner på rätt plats i ditt inlägg?
  Enligt min mening är det i varje fall precis tvärtom mot vad du skrev!

 54. ThomasJ

  Undrar huruvida MSM (svenska) & PS skulle rapportera slikt:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/07/10/ipcc-bigwigs-spout-political-childish-nonsense/

  Mvh/TJ

 55. Det är dubbel peaken 1998 som är intressant,Solens signum är ofta ett dubbelpeak i tid efter varann.
  Den våldsamma negativa peaken därefter till åren kring år 2000 är
  intressant,kräver en lång tid av analys.
  Bergsklättrare i Norge och Himalaya klagade på den intensiva solen
  åren kring 2002-2005,det var mycket varmt,vilket gjorde klättringar
  på hög höjd,somblev mer krävande än vanligt.
  Än annan observation gäller i Anderna,vilket bergsindianer besvär-
  des av den intensiva solstrålningen(pågick till ca 2005),gamla erfarna indianer tog det som en global uppvärmning bl.a.
  ALI.K.

 56. Staffan D.

  ”Den globala katastrofen:  …tropikerna växer, havsytan stiger,  polerna smälter… Vi får uppleva oljekatastrofen i Gulfen, gigantiska skogseldar, unika katastrofala översvämningar, oväntad värme, och väldig torka.  Ban Ki-Moon beskrev jordens läge som extremt riskabelt.  En undersökningskommission från FN slog fast att bara några få decennier återstod innan vi nådde en point-of-no-return — där det är för sent att få kontroll över problemen.  Vissa experter menar rentav att vi redan har nått denna punkt.”  —  Så ska det låta!  Journalisten Peter Seewald intervjuar påve B16 i boken ”Världens ljus” (2010/2011).  Han har verkligen följt med i vad som sägs!
  —  I januari 1730 var det -2,3ºC i Uppsala;  januari 2010 -8,8ºC.
  —  1730-talets genomsnittstemperatur i Uppsala för januari var -1,67ºC.   2000-talets (tio år) genomsnittstemperatur var -1,85ºC.
  —  Visst är det helt uppenbart att vi står inför en jättejättekatastrof…!  —  ?

 57. AOH #51

  ”Men ärligt menat förstod jag inte riktigt vad du avsåg med din kommentar #  38  till Lena K.”

  Så kan det bli. Nu skrev jag kommentaren till Lena, men hon kanske inte heller förstod? Vad vet jag.

  Kärnan i min lite långa kommentar var nog den här:

  ”Att slå på trumman för att försöka visa att vi har dåliga kunskaper om hur klimatet kommer att bli framöver är ju knappast nyttig information.
  Nej, det borde vara mer intressant att rapportera om hur svensk industri snart får nöja sig med en lokal marknad, om man inte investerar på andra och betydligt större marknader.
  Ett sätt att komma vidare för de som äger svensk industri är att sälja till de länder som har fler människor och mer pengar.”

  I det senare fallet kanske jag borde förtydligat vad jag menar med att sälja något som man äger. Det handlar mer om aktier än produkter i mitt exempel.

  Mina sålda aktier stiger i värde precis som de jag har kvar om produkterna säljs med bättre marginal till en större marknad.

  Enkel privatekonomi. Gott om pengar i plånboken och bättre avkastning på det som finns kvar i det nya företaget.

  Förr kändes ju investeringar i Kina som konfiskerade pengar, men så är det inte – inte just nu i alla fall.

  Känns det som ett förtydligande av det jag skrev till Lena?

  Inte för att jag spekulerar på börsen, men det är nog mer där än i medeltemperaturer som världen styrs.

 58. UFFE. B#
  Just investering är bättre än tillfälliga spekulationer i börsen,den snabba
  klipp ekonomin.är till fördärv .
  ALI.K.

 59. Staffan D#
  Jämförelser med sjuttonhundratalet blir intressanta,tur att Uppsala började med temperaturmätningar vid den tiden.
  Det ger lite tidsperspektiv till klimat o väder,historiskt.
  ALI.K.

 60. Ann L-H #53

  Som plattform och hej och surr i väntan på samma tåg är det väl helt OK, men vad jag menade var något helt annat.

  Jag tror exempelvis att Pehr Björnbom eller Lena Krantz skulle ha fått mycket tänkvärda inlägg publicerade lätt som en plätt i både TV och pappersmedia om dom inte hade härjat runt på TCS och UI först. 

 61. … tillägg #60

  ”härjat runt på TCS och UI ”  srtyk det.

  Vad jag menar är att dom dessvärre drabbas av andras härjanden på TCS och UI.

 62. Uffeb
  >Jag tror exempelvis att Pehr Björnbom eller Lena Krantz skulle ha fått >mycket tänkvärda inlägg publicerade lätt som en plätt i både TV och >pappersmedia om dom inte hade härjat runt på TCS och UI först. 
  Det tror jag definitivt inte!

 63. Staffan D.

  Fahrenheit-skalan kom till 1724, Réamur 1731, Celsius 1742 (fast ”omvänd”)…  Termometrar fanns tidigare;  bl.a. observatoriet i Armagh på Nord-Irland har siffror som går tillbaka till 1600-talet.

 64. Ingvar E #62

  Inte för ett år sedan, där håller jag med dig.

  Men det senaste året hade de kunnat få stort utrymme om de hade dykt upp ur intet och utan lägerstämpel…

 65. Staffan D.

  Armagh har data från 1794 bara… På nätet, i alla fall.  Uppsala skulle vara rätt unikt då, med 1722 som början?

 66. Pehr Björnbom

  Uffeb #48,
   
  Den här bloggen har ju en grupp skribenter som består av kunniga och sansade människor från olika delar av samhället som skriver sansade artiklar om olika aspekter på klimatfrågan, om än från en klimatskeptisk utgångspunkt. Detta för att bidra till att klimatfrågan blir allsidigt belyst så att frågorna kan hanteras på ett rättfärdigt sätt i demokratisk ordning.
   
  Själva poängen är att det är en grupp som har möjlighet att kritiskt granska argumenten i klimatfrågan från olika synvinklar och kompetenser. Men de skeptiska synpunkterna är impopulära i vissa kretsar speciellt bland de som redan är övertygade om att det är på ett visst sätt. Dessa reagerar ofta på skepticismen genom att attackera person i stället för de argument som förs fram och försöker skapa en snedvriden bild av de skeptiska argument som man för fram.
   
  Ur dessa synpunkter är TCS en mycket bra blogg med goda förutsättningar för att publicera debattartiklar av god kvalitet om klimatvetenskap och klimatpolitik.
   
  Vi har också en fri debatt i kommentarsfältet så att den fria tanken om klimatfrågan kan leda till intressanta diskussioner. Kommentarsfältet är som ett middagsbord där olika konversationer förs beroende på intresse och inställning hos dem som kommenterar. De som läser kommentarerna får själv välja vilka diskussioner de är intresserade av.
   
  Jag är anhängare av denna typ av frihet i kommentarsfältet. Jag tycker det är fel att angripa denna blogg för att den har en stor frihet i kommentarsfältet. Människor är olika och i en miljö med fri diskussion så kan meningarna gå ordentligt isär och debattstil och uttryckssätt kan variera. Detta är väl snarare än fördel än en nackdel, anser åtminstone jag.
   

 67. Uffeb #64
  Jamen då var väl ditt första inlägg tämligen meningslöst. Eller rättare sagt icke konstruktivt. Och det implicerar att du anser att MSM går mer på tyckande än på vad personen har att säga. Och det är ju lika illa! Och du menar att om någon som kan uttrycka sig som tex Lena skulle dyka upp nu skulle vederbörande har stor chans att komma till tals i MSM?
  Faktiskt tror jag inte det heller

 68. Lena Krantz

  Uffeb #60

  Jag förstår att du egentligen skriver en stor komplimang till både mig och Pehr.

  Om du har rätt i din fortsatta analys har jag ingen aning om men jag uppskattar stort den känslan jag får i det du skriver!

  Tack!

  (och jag menar det verkligen)

 69. Pehr Björnbom

  Uffeb #64,
   
  Din synpunkt om lägerstämpel väcker tankar.
   
  Menar du alltså att vi som varit aktiva på denna blogg, som du och jag och alla andra här, blivit stämplade på grund av detta som en slags mindre önskvärda personer i samhället?
   
  Tror du förresten inte att den typen av förutfattade meningar också ändras med tiden? Åsikter och opinion ändras hela tiden och det som ena gången är helt fel åsikt kan efter ett tag bli helt rätt.
   

 70. Lena Krantz

  Pehr #69

  Jag fundrade över den saken jag med, dvs lägerbiten. Nu råkar det ju vara så att jag var med redan på ”Ställ om”-tiden, dvs innan Köpenhamn så det har varit klart rätt länge i vilket ”läger” jag står.

 71. Ivh

  Per Green #23
   
  Hur lång en mätserie behöver vara för att se en trend beror lite på hur den snabbt resultatet förändrar sig. Har man en svag långsiktig förändring behövs en längre mätserie. Är förändringen snabb kan den vara kortare.
   
  Nu är det inte bara isen på Grönland som förändras, utan det är andra isar också, och så det är permafrosten i Sibirien och Kanada.
   
  Det är ju svårt att lita på personers minne om de inte skrivit dagbok.
   
  De mätningar som finns gällande globalt isläge började 1979. Det är först de 10-15 senaste åren som det på de mätningarna ser ut att vara en trend att världens isar långsamt smälter bort.
   
  Det finns längre mätserier som anger havsnivåökningen. Där är trenden tydligare att ökningstakten på havsnivåökningarna blir snabbare.

 72. ThomasJ

  Bra sida för koll av havsnivåer:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/

  Mvh/TJ

 73. Staffan D.

  Uni Colorado’s världskarta visar Sea Level Trends.  Havsnivån ökar mer påtagligt, upp till 15 mm/år, öster om Filippinerna.  En minskning — 6–9 mm/år — finns öster om New York, söder om Alaska, väster om Mexico, och norr om Antarktis.  Annars handlar det om några mm per år, upp eller ner.  Ner särskilt i östra Stilla havet.  Tidsperioden är 1992–2010;  sista editeringen 27 maj i år.
  –  Och trots tidvatten, växlande lufttryck, växlande vindriktning osv kan man räkna fram ett normalläge, på några mm när?  Hursomhelst, kartan visar förstås att katastrofen är nära?  Flera millimeter…!
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 74. Staffan D.

  Inte påven, utan Peter Seewald, såg världskatastrofen närma sig i #56.  Bör nog påpekas…

 75. Staffan D.

  Klimat-kartor i mängd finns på C3Headlines.com.   Sidan (med mini-bilder) tar flera minuter att läsa in, i alla fall med min enkla uppkoppling.
  http://www.c3headlines.com/modern-temperatures-chartsgraphs.html

 76. Staffan D.

  ”Oberoende av data är slutsatsen alltid densamma:  Jorden uppvärms katastrofalt, och den enda lösningen är att statsmakten tar över de fria ekonomierna.”  Powerline ger oss ”Global warming:  A primer”, byggd på professor Fred Singer’s översikt;  ett föredrag (länkat) han ska hålla nästa månad på Sicilien. 
  http://www.powerlineblog.com/archives/2011/07/global-warming-a-primer.php

 77. Peter Stilbs

  StaffanD – jag rekommenderar http://www.climate4you.com för ändamålet

 78. Labbibia

  God Morgon alla, och tack för artikeln Lena!

  Uffeb raljerar lite och menar att orsaken till att artiklar som det Lena skriver om inte tas upp i svenska MSM skulle bero på att artiklar om ”klimatet” inte längre säljer…..

  Nåväl. Då kanske Uffeb kan förklara varför ex denna alarmistiska artikel tydligen anses så pass intressant så att den publiceras i dagens SVD:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vadret-gar-i-cykler-men-inte-global-uppvarming_6296220.svd

  I går publicerades artiklar om att Australiens regering återigen försöker att genomdriva en ”klimatskatt”, dvs en skatt på CO2-utsläpp.

  Så frågan kvarstår: Varför publiceras inga artiklar som visar att uppvärmningen de facto stannat av?

  Den som inte vill se att svenska MSM har en tydlig agenda när det gäller klimathotet, är mer än lovligt naiv, skulle jag vilja påstå.

 79. Labbibia

  Rättelse mitt # 78

  SVD:s artikel publicerades tydligen den 5 juli. Den har alltså några dagar på nacken, men det motsäger inte min poäng här. Att det sen är meteorologen Martin Hedberg som får larma loss lite är ju bara symptomatiskt. Hedberg har själv intressen i ”klimathotandet”, och hans uttalande skall alltså ses som en partsinlaga, ingenting annat.

  Bland annat arbetade han åren 2008-2009 vid Tällberg Foundation……
  Say no More!

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Hedberg

 80. Ingemar

  Hans #42:
  En del av er går alldeles för långt och drar alldeles för stora växlar på att få er uppfattning bekräftad och cementerad. Ingemar Nordin gick ju ut med sanningen för inte så längesedan på TCS och nu senast hade ju Lars Bern en förvillande artikel på newsmill som till och med måste ha förvillat honom själv en smula. Det är märkligt att SI ställer sig bakom en sån artikel.
  Hans, är du bara ännu ett av alla dessa troll som dyker upp här utan minsta insikt eller förståelse av klimatfrågan? Om du kommer med sådana här påståenden, och resten av ditt inlägg, så bör du komma med referenser. Vill du diskutera mina inlägg seriöst så bör du ha lite mer på fötterna.

 81. Inge

  Ingemar

  Hans är säkert ett av de troll som dyker upp här med samma budskap, att försöka klandra och misstänkliggöra utan referenser. De är lite tjatiga om det inte är så att det är samma troll hela tiden som byter namn.

 82. Lena Krantz

  Labbibia #79

  Jag läste den där artikeln i SvD och undrade lite över Hedberg men nu förstår jag. Tack för upplysningen!

  🙂

 83. Pehr Björnbom #69

  Ursäkta sent svar.

  ”Menar du alltså att vi som varit aktiva på denna blogg, som du och jag och alla andra här, blivit stämplade på grund av detta som en slags mindre önskvärda personer i samhället?”

  Nej så drastisk menade jag inte att vara.

  Men lite åt det hållet menade jag. Ungefär som att komma med positiva kommentarer om Stockholmslag i fotboll i en tidning från Göteborg – eller tvärtom.

  För visst är det tråkigt att de som har kloka tankar om klimatet har hamnat i två olika läger. Trots att vår gemensamma kunskap om klimatet är så liten…. eller menar du att det finns så mycket extra kunskap i det ena lägret att det kommer att vinna till sist?

 84. Pehr Björnbom

  Uffeb #83,
   
  Tack för ursäkten, men den behövdes inte. Att svara eller inte svara bör det råda total frihet om på en blogg som TCS.
   
  För visst är det tråkigt att de som har kloka tankar om klimatet har hamnat i två olika läger. Trots att vår gemensamma kunskap om klimatet är så liten…. eller menar du att det finns så mycket extra kunskap i det ena lägret att det kommer att vinna till sist?
   
  Jo, det är tråkigt. Av Ann L-H:s kommentar
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/10/temperaturens-utveckling-fem-hypoteser/#comment-237209
  verkar det som att vi kan skylla detta på Al Gore.
   
  Om vi ser på klimatforskarna i de två lägren så det som främst skiljer dem ser ut att vara hur stor klimatkänsligheten är. I det skeptiska lägret finner vi Lindzen, Christy, Spencer m.fl. som anser att den är 0,5 – 1 °C. Huvudströmmen av klimatforskare har ofta brukat ansluta sig till IPCC:s konsensusintervall 2 – 4,5 °C. Men nu ser man rörelse i åsikterna som närmar sig vad det skeptiska lägret anser. Man uttrycker åsikter och visar resultat i intervallet 1- 2 °C.
   
  Jämför med denna kommentar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/10/temperaturens-utveckling-fem-hypoteser/#comment-237310
   
  Jag är optimist så jag ser det som att en process har börjat som kommer att leda till att de två lägren förenas till ett.
   

 85. Pehr Björnbom #84

  ”Jag är optimist så jag ser det som att en process har börjat som kommer att leda till att de två lägren förenas till ett.”

  Jag håller med. Jag hoppas att blir så även om jag numera tvivlar. 
  I böran av mitt nyfikna engagemang trodde jag att det skulle gå fort, men såg hur många fobier av annat slag än klimatet som verkade sätta käppar i hjulen på båda sidor av vagnen…

 86. Skogsmannen

  Lite OT, men nu verkar det i alla fall som att Sjöfartsverket börjar att nyktra till lite. Oden skall vara kvar i Östersjön nästa vinter.

  http://www.dn.se/nyheter/oden-stannar-hemma 

  ”Ett vansinnigt beslut”, säger polarforskaren Göran Björk.   

  Själv är jag inte helt övertygad om vem som är ”vansinnig” .