Lågenergilampor kan vara ett hot mot din hälsa

Lågenergilampa

Cigarettpaket och annonser för alkohol innehåller varningstexter. Men för lågenergilampor av typ kvicksilver saknas det helt. Beror detta på att myndigheter/politiker betraktar lamporna som ofarliga eller offrar man människor och miljö för det är politiskt korrekt att gilla kvicksilverlampor?

EU har påtvingat oss att vi ska sluta använda vanliga glödlampor. Dessa fasas successivt ut. Men hur farliga är kvicksilverlamporna som vi får istället?

Kvicksilver anses så farligt att det förbjudits i all produktion, tandvård och industrin. Men man har gjort ett undantag för kvicksilverlampor. En kvicksilverlampa innehåller ca 5 mg kvicksilver.

Vad händer när en kvicksilverlampa går sönder. Vi läser från Kemikalieinspektionen:

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder, ventilera rummet (öppna ett fönster) och LÄMNA rummet. Den europeiska lamporganisationen ELC rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den tex med texten ” Kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna in burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall. Använd inte dammsugare, eftersom det finns risk att ytterligare finfördela och förånga kvicksilverdropparna och sprida kvicksilvret i luften, vilket ökar risken för inanding av giftet.

Hur många tror ni känner till detta? Enligt US Environmental Protection Agency (EPA) finns ett gränsvärde på 300 nanogram/m3 för luften. Vid mätningar som gjorts har man funnit värden på över 50.000 nanogram/m3 vid trasiga kvicksilverlampor och dessutom höga värden i flera veckor efter lampan gått sönder även om rekommendationerna för sanering följts.

Barn och gravida kvinnor är extra känsliga. Kvicksilver kan överföras till fostret. Enligt en rapport från DEP (New Jersey Department of Environmental Protection:

Mercury exposures have serious impacts on fetal and infant brain development.  Elemental mercury can cross the placenta from a mother to fetus.  For these reasons, acute peaks could be particularly problematic during pregnancy.  Infants and toddlers have much more vulnerable brains….[M]ethylmercury exposure can produce devastating effects in the fetus, including cerebral palsy, blindness, deafness, and even death, while producing no or minimal effects in the mother….

Från Kemikalieinspektionen:

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer.  

Kvicksilver och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling, samt på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssys­temet samt njurarna.

Störningarna av nervsystemets utveckling och giftigheten för det centrala nervsystemet är de känsligaste och mest väldokumenterade effekterna.

Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärn­barriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn.

Kvicksilverlampor produceras till största delen i Kina. Där har många fall har kvicksilverförgiftning rapporterats bland arbetarna. Var finns alla ”miljövänner” som såger sig värna om en grön produktion?

Till detta kommer att vår miljö inom Europa kommer att belastas med årliga utskäpp av 10 ton kvicksilver. 80% av alla slänger sin trasiga kvicksilverlampa i soporna enligt EU:s egna beräkningar.

Andra nackdelar som jag ska återkomma till i senare inlägg är:

 • Livslängden är inte så lång som sägs
 • Kvicksilverlamporna har ett obehagligt ljus
 • Många lampor fungerar dåligt med dimmers
 • De fungerar inte i ute i kallt väder
 • Energi förbrukningen är högre än angivits pga av reaktiva förluster
 • Energibesparingen är mindre än som anges då vanliga glödlampor värmer bostäderna.
 • Full effekt uppnås inte omedelbart
 • Andra giftiga ämnen än kicksilver finns i lamporna.
 • Lamporna åldras och tappar kapacitet med tiden
 • UV-strålningen ökar jämfört med vanliga glödlampor
 • Totalekonomin för kvicksilverlampor är sämre än som anges i propagandan

Så då kommer frågan varför EU-byråkrater vill påtvinga oss dessa giftiga lampor? Varför får vi inte välja själva? Om nu ekonomin är så bra som påstås – kommer inte folk frivilligt att byta? Varför skriker inte ”Miljöpartiet” i högan sky när lamporna är så giftiga och arbetarna i fabrikerna skadas? Varför skriver inte gammelmedia om det annat än i bisatser?

Slutsatsen är att varken EU-byråkrater eller Miljöpartiet är några sanna miljövänner. De offrar vår hälsa för att vara politiskt korrekta. Man försöker istället inbilla folk att koldioxid är farligt även i små mängder då jordens klimat ”förstörs”.

Källor:  http://www.kemi.se/templates/Page____3320.aspx

Scienceandpublicpolicy

http://www.kemi.se/templates/Page____5266.aspx

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är banne mig otroligt att politiker, amatörer och politruker sittandes på molnfri höjd har makten att fatta idiotiska beslut  som berör miljontals människor.
  Utfasandet av traditionella glödlampor för att ersätta dem med kvicksilverlampor är så aningslöst korkat att man kan tro att vi befinner oss i Kafka-värld.

 2. Lars C

  Håller med om alla punkter utom den här.
   
  ”De fungerar inte i ute i kallt väder”
   
  Det beror vad man menar med kallt väder, vi brukar ha -20- -22 och våra två ute armaturer fungerar bra. Den ena lampan, den dyraste från elaffären är över 3 år gammal, den andre, en lågprisvariant blev drygt 2 år och är nu utbytt mot en tredje variant.
   
  En fråga?
  De moderna lågenergilamporna har ju en kåpa av plast över röret. Är det tänkt att hålla kvicksilvret på plats? Vet du om det fungerar?

 3. Labbibia

  Jag antar att de flesta minns Miljöminister Carlgrens magsura kommentar när han blev tillfrågad om just riskerna med dessa giftbomer.

  ”Folk får väl informera sig” snäste han surt av reportern som frågade. Det var inte tal om att sätta varningstext på förpackningarna…….

 4. L

  Nu måste vi ju inte använda kvicksilverlampor, jag har dom bara utomhus, men å andra sidan får dom lysa dygnet runt hela vintern, annars går dom inte att tända när det är riktigt kallt. Ingen besparing alltså.

  Inomhus har jag gamla hederliga glödlampor och halogenlampor. Har också provat med POWER-LED-lampor som ger hyggligt ljus.

  Men att förbjuda klassiska lampor för att rädda klimatet är ett bra recept för politikerförakt. Likaså för att underminera förtroendet för EU.

 5. ThomasJ

  I.E. #1: Vi befinner oss i och sjunker allt djupare i Kafkavärlden!

  Mvh/TJ

 6. Staffan D.

  September 2011: Förbud mot 60 watts glödlampor.
  September 2012: Förbud mot 40 och 25 watts glödlampor. [Finns något kvar sedan?]
  I Sverige får glödlampor [dvs nya sådana] inte slängas bland hushållssoporna, utan ska källsorteras som elavfall. Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall.
  Halogenlampor innehåller ej kvicksilver.   (Wikipedia)

 7. Vår demokrati har ersatts av en välbetald ”Nomenklatura” i Bryssel

 8. Jens

  Det är ytterligare ett i raden av evidens att miljörörelsen i kärnan är människofientlig och religiöst dyrkande av naturen som sådan (gaia).

  Jag väntar fortfarande på när de kommer till den logiska slutsatsen att de största CO2 producenterna är däggdjuren i allmänhet och människan i synnerhet. Den tidsperiod då CO2 ska ha ökat markant, enl deras åsikt, sammanfaller ju helt med att jordens befolkning då ökat markant.

  M.a.o. om CO2 produktionen ska minskas måste ju antalet människor minskas! Bäva den dag då EU kommer på detta …

 9. Jens!
  De krafterna, Malthusianerna är redan igång och finns på maktpositioner

 10. I Linköping har en ny typ av diod-lampa tagits fram med kvicksilverlampans alla fördelar men inte dess nackdelar. Japanerna, som deltagit i utvecklingen får exploateringsrätten.  Synd att Luma försvann.

 11. Från artikeln: ”Hur många tror ni känner till detta?”
   
  Inte ens de flesta som känner till instruktionerna, lär följa dem; och många av dem som följer dem, kommer bara att göra det på sin höjd slarvigt.
   
  Det är i övrigt intressant att notera att elbolagen i Sverige kraftigt höjde sina avgifter, samtidigt som lagen om lågenergilampor infördes.

 12. Staffan D.

  År 2007 genomdrev USA-kongressen a light bulb ban, ett glödlampförbud.  Thomas Edison’s gamla lampa blev inte direkt förbjuden, men gjordes konkurrens-oduglig.  CFL (Compact Fluorescent Lights) och LED (Light-Emitting Diodes) skulle ha tagit över.
  –  Men i onsdags lade Joe Barton (R, TX) fram ett lagförslag som skyddar amerikaners rätt att köpa de lampor de vill.  Det lär gå igenom.  (Ideologen Obama är nämligen A Totally Unserious President.   Veckans mest lästa artikel hos RealClearPolitics, av Charles Krauthammer, kallas så.)
  http://pajamasmedia.com/blog/the-house-sees-the-light/

 13. Jan E M

  Hej alla.
  Kvicksilverhotet i lågenergilampor är minst sagt överdrivet.

  Innehållet kvicksilver i en bra lågenergilampa är 2-3 mg beroende på storlek. Livslängden på en sådan lampa är 12 000 timmar. I praktiken så håller den 20 000 timmar, men ljusutbytet blir sämre ju äldre lampan är.
  En 13 W av lågenegilama av bra kvalitet ersätter en 60 W glödlampa.

  En dålig lågenergilampa innehåller mer kvicksilver, ger ett sämre ljusutbyte och har en kortare livslängd. Där kan man säga att det krävs minst 15 W för att motsvara en 60 W glödlampa. Livslängden på en dålig lågenergilampa är 9 000 timmar.

  Hur man märker skillnaden mellan en bra lågenergilampa och en dålig är när de lyser. Ljuskvliteten och färgåtergivning hos en dålig lågenergilampa är usel.

  I mitt hem så är ungefär hälften av lamporna lågenerilampor. Jag behöver byta en lågenergilampa varannat år ungefär och en 4-5 glödlampor måste jag byta om året. Lampor som lyser länge har jag bytt ut till lågernergilampor
  En bra lågenergilampa på 13 W spar under sin livstid ungefär 500 KWh el jämfört med glödlampor. Det går åt 12 glödlampor för att ersätta lågenergilampan. Glödlampor innehåller också tungmetaller som inte är bra att de hamnar i sopförbränningen.

  Det är ju ett EU-diriktiv att glödlampor skall fasas ut, så om man ser det ur ett Europiskt perspektiv där den mesta energin framställs i kolkondenskraftverk så blir det följande.
  För att göra en jämförelse så innehåller kol 50-100 mg kvicksilver per ton. Kvicksilver renas inte från rökgaserna vid förbränning. Det går åt c:a 150 kol att producera 500 KWh/el. Så i syd- och centraleuropa så minskar kvicksilverutsläppen från kraftproduktion med 7-15 mg kvicksilver om man använder en lågenergilampa som innehåller 2-3 mg kvicksilver.

  Jag anser att man bör sopsortera alla lampor för att de innehåller olika sorters tungmetaller. Det är onödigt att de tungmetallerna hamnar i sopförbränningen och sprids i naturen. Det hamnar mycket tungmetaller i naturen ändå som är svårt att avskilja.

 14. L

  I våra svenska bostäder har jag svårt att tro att glödlampsförbudet sparat många watt. Dom dagar det är varmare ute än inne är det också ljusa kvällar så vi tänder inte många lampor och inte långa stunder heller.

  Resten av året värmer vi bostäderna med hjälp av glödlampor.

 15. Själv köpte jag upp mig på ett gigantiskt lager glödlampor och när dessa tar slut får jag åka till Norge där de lär finnas.

 16. Börje S

  Någonstans inhämtade jag att glödtrådslampförbudet lobbats fram i Bryssel i ett samarbete mellan Philips och Greenpeace. Jag har glömt/hittar inte källan till påståendet. Är det någon som vet/kommer ihåg mer om detta?

 17. Mikael

  Hej hopp alla klimatförnekare! Här har ni en länk som borde ge er ett och annat att tänka på:

  http://effektmagasin.se/klimatfornekaren-som-tar-bladet-fran-munnen

  Alles gut!

 18. Lena Krantz

  Jan E M #13

  Så det bästa för naturen vore alltså att rena rökgaserna från kvicksilver? 

  😀

 19. Jan E M: Nu handlade inlägget om riskerna med att med tvång föra i kvicksilver i våra hem. Hur byråkrater och ”miljövänner” mörkar riskerna. Den myndighet i Sverige som handhar detta lämnar tydliga varningar. Men hur många läser detta?

  Att ta upp ett räkneexempel med Sydeuropeiskt perspektiv visar hur snett det går när byråkrater drar alla över en kam. I Frankrike som jag anser tillhöra Sydeuropa produceras för övrigt 80% av elen med kärnkraft. I Sverige produceras nästan all el utan kol och kvicksilverutsläpp samt att vanliga glödlampor värmer våra hem på vintern. Om kvicksilverlamporna vore så fantastiska som du beskriver skulle folk byta utan tvång. Sverige borde begära ett undantag från denna tokiga EU-regel.

  Att sopsortera vanliga glödlampor är en bra sak. De innehåller vissa tungmetaller precis som kvicksilverlampor gör, dock inte något så extremt giftigt som kvicksilver.

 20. Uffe B.#
  Har du varit över till Norge och kollat om de vanliga glödlampor
  finns till salu?
  ALI.K.

 21. Jan E M

  L #14
   
  Din kommentar om glödlapor stämmer om man har elvärme.
  Nu är det så att jag har en överdimensionerad markvärmepump och golvvärme.
  Jag började med armaturer för kompaktlysrör i mitt arbetsrum för över 20 år sedan för att det inte skulle bli så varmt på sommaren.

 22. Pelle L

  ALI.K. #20
  Biltema i Norge har klara och matta lampor i alla effektklasser.
  4,90 – 5,90 per par
   
  http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Lysparer/Normalpare-2-stk/
   
  Det börjar bli jobbigt: Åka till Danmark/Tyskland och köpa drycker, till Norge och köpa lampor

 23. Pelle L#
  Tack för Norge upplysningen,det blir lite åka,men man får nog se det
  som en liten tripp,tur att Norge än är neutralt.
  ALI.K.
   

 24. Jan E M

  Per Welander #19

  I de flesta hem finns som regel en eller ett par lysrörsarmaturer. Jag har fyra lysrörsarmaturer som fanns när jag köpte huset. Två i köket under väggskåpen och ett i vardera badrummet. Ett lysrör innhåller betydligt mer kvicksilver och det är större risk att det går sönder.

  Som många andra miljölarm så tycker jag att kvicksilverlarmet i lysrör och lysrörslampor är överdrivet.

  Igelsta koleldade värmeverk i Södertälje släppte på 80-talet ut c:a 10 kg kvicksilver om året genom skorstenen. Lika mycket som finns i 5 miljoner lågenergilampor. Nu har man i Igelsta gått över till träflis, då har kvicksilverutsläppen minskat med över 90%.

 25. bert

  Från Energibloggen

  Förbjud energisparlampan
  2011-01-11
  Tyska miljömyndigheten UBA, lämnade nyligen en rapport angående miljöriskerna med energisparlampan (OBS! ej LED- och halogenlampan). Rapporten fick tyska EU-parlamentariker att reagera så kraftigt att de nu skall försöka få till ett omedelbart förbud mot energisparlampan inom EU och häva förbudet mot glödlampan.
   
  Miljöskyddsmyndigheten UBA hävdar i rapporten att kvicksilverhalterna som frigörs om en energisparlampa krossas överskrider de tillåtna värdena 20 gånger, riktvärdet är 0,35 mikrogram per kubikmeter. Vicepresidenten i EU parlamentet, Silvana Koch-Mehrin, menar att det inte är rimligt att under täckmantel av att göra miljön en tjänst, förbjuda konsumenternas omtyckta glödlampor och ersätta dem med hälsovådliga produkter.
   
  Och jag håller med, förbjud eländet! Produkter med kvicksilver i skall inte ut på marknaden, de är direkt miljöfarliga, och framför allt vi ska inte tvinga ut dem på marknaden. Enligt teorin, som jag skrev i men blogg ”Sparlampor på gott och ont” för en tid sedan, skall ju alla energisparlampor tas om hand och lagras i ett bergrum utanför Örebro. Men det är ju bara i teorin. Vi vet ju att det inte blir så, inte ens här i Sverige kommer ju alla lampor att tas om hand. Går vi sedan utanför landets gränser så vet vi att det mesta hamnar utanför ett organiserat omhändertagande, ta bara Italien som exempel. Och lampor går oförskylt sönder, rekommendationen då är att rummet skall ventileras i 20 minuter!
   
  Varför reagerar inte Svenska politiker och miljöorganisationer? Det finns dessutom starka dominerande miljöorganisationer som rekommenderar folk att göra en miljöinsats genom att köpa energisparlampor, man kan väl närmast kategorisera detta som en symbolisk miljötaktik som varken gagnar klimatet eller omtanken om människors hälsa.”

 26. Mikael,

  Klimatmagasinet Effekt, säger du verkligen att de skriver ngt som är tänkvärt? Det du länkade lät som det klimatgröngölingar försökte för helva decenniet sedan: ’Klimatförnekare, köpta av fossilindustrin, kreationistiska rörelse’ mm.

  Får jag fråga dig i stället: Finns det i dina kretsar verkligen fortfarande folk som tror att detta skulle vara argument för ngt? Något som ’påvisar’ det överhängande klimathotet!?

  Hur då, menar ni?

 27. L

  Jan EM #21, även en ”överdimensionerad markvärmepump” drar ström.

 28. IvH … hur skall man förstå det du skriver? Argumenterar du för att förbud mot glödlampor, först matta, och sedan allt lägre effekter ..

  … att det är ett bra tilltag?

  Själv anser jag det vara både idioti, och ett utmärkt exempel på varför man inte skall politiker vare sig makt eller pengar.

 29. Lena Krantz

  Jan E M

  Alltså, meningen med att införa kvicksilverlamporna var ju att minska energiåtgången så att man skulle kunna stänga något/några kolkraftverk.

  Kan du berätta för mig hur många kolkraftverk som lagts ner?

  😀

 30. Lena Krantz

  Per Welander

  Det är mycket bra att du tar upp detta med de skadliga effekterna och hur man ska hantera dessa lampor om de går sönder.

  Det är ju liksom ingen lek.

  Jag mailade till Naturvårdsverket för något år sedan och de gillar inte heller lamporna men menade att de skulle fasas ut av LED-lampor. Men nåt sånt har vi ju inte sett än….

 31. Bertel

  OT
  Nu är det klarlagt, ”klart/fint” väder på helgerna, iaf i USA och vi får hoppas att samma sak kommer att gälla i Sverige(SMHI ´kan komma fram till samma resultat, dvs att människan styr veckovädret).

  Läs nedan för att förstå ovan.       🙂

  http://www.aftonbladet.se/vader/sverigesbastavader/article13305259.ab

 32. Rosenhane

  Nytt kanoninlägg på Andas lugnt:  

  Andas lugnt: Rekviem för klimatkampen

 33. tty

  Jan E M #24:

  Ett lysrör innhåller betydligt mer kvicksilver och det är större risk att det går sönder.

  Jag har också ett antal lysrörsarmaturer hemma. Vad jag kan minnas har det aldrig hänt att något lysrör gått sönder. Däremot har jag pangat ett rätt avsevärt antal vanliga glödlampor genom åren, eftersom de ofta sitter i betydligt utsattare lägen, ingår i sladdlampor och rörliga armaturer etc.
  För säkerhets skull har jag köpt på mig ett ordentligt lager med glödlampor.

 34. Mikael#17
  Det vore väldigt intressant om du kunde peka på något som Roy Spencer har skrivit på sin blogg eller i artiklar som tyder på att han blandar ihop ideologi, religion med vetenskap. Jag läser med stort intresse Spencer då han som varandes en seriös vetenskapsman faktiskt erkänner om han har gjort fel eller feltolkat resultat. Det är ju knappast något man kan anklaga alarmismens affischnamn nr 1 James Hansen för. Som artikeln du hänvisar till så är det gott om djupt kristna människor inom ”klimatrörelsen” som drivs av kristna värderingar att göra gott för andra människor vilket vi säkerligen alla kan omfamna. Risken är dock stor att de alarmistiska budskapen, översvämning, torka, människans skuld och domedagen, alla bilder ur det gamla testamentet finner särskilt bra mylla bland troende kristna. Sir John Haughton fysikprofessor vid Oxford, chef för Met Office och ordförande för den vetenskapliga sammanställningarna för IPCC under åren 1988-2002 (14 år) intervjuades av Christianity today 2006 (4.1). Det är uppenbart att han drivs av en vilja att hjälpa de fattiga medmänniskorna och att precis som hos Edenhofer skapa rättvisa, men risken är att de låter vetenskapen komma i andra hand, dvs underställas ett högre syfte. Han säger i intervjun bl.a att:

  But from a Christian standpoint, Jesus said a great deal about poor people and helping them. The prophets of the Old Testament spoke very strongly about justice. And justice should be near the top of all Christians’ agendas. I’ve realized it all the more as I’ve gotten involved in this climate change problem.

  Finns det fog att tro på att IPCC´s vetenskapliga sammanställningar fram till 2002 sätter gamla testamentets rättvisa högst på agendan?
   

 35. pekke

  Kvicksilverånga som finns i lågenergilampor är den farligaste formen av kvicksilver eftersom den tar sig in i cellerna när man andas in den.
   
  Det är nog inga lämpliga lampor att ha i ett barnrum med tanke på hur livligt det kan gå till där.

 36. AOH

  Mikael #  17
   
   
  ”….Hej hopp alla klimatförnekare! Här har ni en länk som borde ge er ett och annat att tänka på:….”
   
  Gissa vad det första var som jag tänkte på ? Vem är det som skriver sådan smörja?
   
  Jo , en viss Jonas Fogelquist. Mig veterligen har han inte visat sig tidigare här hos T C S. Sâ kollar man lite.
   

  Är det en merit att skriva hos ”Effekt”  –

  Svar:  Nej
   

  Vilka kan tänkas finnas i vänskapskretsen av denne JF

  Svar:  Rikard Warlenius,  David Jonstad, Erik Svensson Lund,  Jon Weman
   
  Alla kända namn för deras ”otroligt facinerande” tidigare inlagor här hos T C S
      

  Gav mig  då Mikaels inlaga något att tänka på ?

  Svar:  Nej
   
  Men kul förresten att du ”hej hoppade” in igen. Du var borta ett tag vilket oroade mig.
   
  Ha –Ha
   

 37. Jan E M

  tty #33
  Glödlampor går mycket lättare sönder än lysrör och lysrörslampor. Det händer ju t o m att en glödlampa imploderar ibland utan att man rör den.

  Jag har aldrig haft sönder någon lågenergilampa eller lysrör. Lågenergilamporna är stabilt byggda, det skall mycket till innan de går sönder. Glödlampor har ju hänt några gånger att de går sönder.

  Jag har också köpt på mig ett antal glödlampor. I toalett, förråd och andra utrymmen där man bara vistas tillfälligt så vill man ju ha snabbheten upptändningen.

  Lena Krantz #29

  Att jag har använt lågenerilampor i över 20 år beror på att jag vill slippa ifrån glödlampornas värmeavgivning. Har man problem med synen vill man ha ordentlig läs- och arbetsbelysning även på sommaren och då inte skall avge en massa värme.

  Jag vet inte hur många lågenergilampor som sålts och hur mycket de används, så jag kan inte bedömma hur mycket el de sparar.

 38. Jan E M

  Lena Krantz #18
  Det finns idag ingen teknik som gör att man kan ta bort  tungmetaller från rökgaser. Det finns teknik för att ta bort tungmetaller ur bränslet, men det är dyrt och energikrävande.

 39. Pär Green

  Tacka vet jag en hederlig lampa!
  Glödlampa slår alla rekord
  I 109 år har världens äldsta glödlampa kastat sitt ljus över maskinrummet på en brandstation i Livermore, Kalifornien.
  Glödlampa slår alla rekord
  I 109 år har världens äldsta glödlampa kastat sitt ljus över maskinrummet på en brandstation i Livermore, Kalifornien.
  http://varldenshistoria.se/dagligt-liv/glodlampa-slar-alla-rekord

 40. Pär Green

  Jan E M # 38
  Ta dina lampor och släng dig i väggen 😉

 41. Staffan D.

  Klimat-krisen vilar på livsåskådning.  #17.  ”Nu går det åt h-e”, inser alla gudlösa, utan att riktigt förstå varför.  — Att genomsnitts-temperaturen inte är högre nu än på 1730-talet, snarast lägre — ”snälle, det är klimat vi talar om nu, inte väder.”  Ack ja.
  –  Se’n är förstås ni som skriver här riktiga svennar, de flesta.  Och alltså gudlösa, de allra flesta.  Ni har trots det råkat ta till er en del av verkligheten…

 42. Lena Krantz

  Jan E M #38

  Fast någon påstod (inte i den här tråden) att man kan det när man bränner sopor (dvs skilja bort kvicksilvret) så varför skulle man inte kunna det när man bränner kol?

 43. Sven M Nilsson

  Glödlampor=värmeelement!
  Stämpla glödlamporna som värmeelement och då kan inte EU förbjuda dem!
  Genialt! 

 44. En vanlig glödlampa är lite känslig vid påslag av ström.då innertrådenär av wolfram,den är en glödande resistanstråd.
  De ameriskanska gamla glödlamporna hade en mycket hög håll-
  barhet,tror även äldre Osram var bra också.
  Fästningen av glödtråd och tillledare är den kritiska punkten.
  ALI.K.
   

 45. Lejeune

  #43
  Det var någon, i Tyskland tror jag, som försökte för en tid sedan. Ryktet sa att dom fick problem, vet inte om dom finns kvar?
   
  Här är iaf. en: http://www.heatbulbs.eu/en/home

 46. Bäckström

  Alltså.. det är väl iofs finemang att man tar fram enegieffektivare alternativ, men lågenergilamporna, så som dom ser ut idag, är inte en fullgod ersättare till glödlampan. Ungefär som Etanol inte heller är en bra ersättare till bensin.

  Däremot tror jag mycket mer på LED-tekniken.

  /Bäckström 

 47. Jan E M: Att bygga argumentationen på att DU inte har haft sönder någon kvicksilverlampa räcker inte. Både vanliga glödlampor och kvicksilverlampor går sönder inbland pga av olyckor. Har du aldrig sett barn leka?

  Om du vill ta risken att använda kvicksilverlampor är det väl OK om du sopsorterar men att tvinga andra att använda dem är inte moraliskt OK. Dessutom med avsikt mörka hur farliga de är. Politiker och byråkrater ska hålla fingrarna borta från att detaljstyra människors liv.

 48. Pehr Björnbom

  Mikael #17
   
  Varför kallar du Roy Spencer för klimatförnekare? Vad är en klimatförnekare för något? Vad är det för fel i att helt enkelt kalla Roy Spencer för en klimatforskare som är skeptisk till IPCC:s konsensuintervall för klimatkänsligheten vilket är 2 – 4,5 °C vid en fördubbling av koldioxidhalten.
   
  Roy Spencer tillhör de skeptiska klimatforskare som anser att klimatkänsligheten ligger i intervallet 0,5 – 1,0 °C vid en fördubbling av koldioxidhalten.
   
  Bland huvudströmmen av klimatforskare ser man numera flera som anser och visar resultat på att klimatkänsligheten ligger i intervallet 1 – 2 °C. Ett färskt exempel finns i följande kommentar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/10/temperaturens-utveckling-fem-hypoteser/#comment-237310
   
  Åsikterna bland huvudströmmen av klimatforskare närmar sig alltså de åsikter som IPCC-skeptiska klimatforskare såsom Lindzen, Christy, Spencer m. fl. har. Blir de som ändrar sin åsikt och går ifrån IPCC:s konsensusintervall nya klimatförnekare, eller hur menar du, Mikael?
   
  Hur skall man se på detta? Innebär detta att klimatförnekeriet bland klimatforskarna ökar? Eller innebär det att hela idén om att det finns klimatförnekare är en dum idé som bara är till förfång för klimatvetenskapen.
   

 49. S.E.Hendriksen

  300 ng/m3 som grænseværdi betyder, at en smadret el-sparepære med 5 mg kviksølv skal fortyndes med 16.666 m3 luft/vand/sand m.v. for at overholde grænseværdien.

  Et almindeligt parcelhus på 150 m2 (375 m3) skal luftmassen på 375 m3 udskiftes 45 gange for at være under grænseværdien.

  I et værelse på 16 m2 (40 m3) skal luften udskiftes 416 gange.

 50. Vad är det för fel på att använda den nya varianten av halogenlampor.? De är ju effektivare om jag förstått rätt och de lyser bra. Har i alla fall bytt de kvicksilverlampor som fanns här i lägenheten i Las Palmas mot dylika lampor. Lyser som 55W,  drar 42W och håller i 2 år

 51. Pelle L

  Ingvar Engelbrecht #49
   
  Ett kardinalfel, och ett fullständigt vansinnigt beslut, är att man inte längre kan få tag i en matt glödtrådslampa, halogen eller ej.
  Nej, vill man ha en matt lampa (mycket praktiska, bländar inte) måste man köpa en urladdningslampa med någon slags silikongummibeläggning.
   
  Varför varför varför???
  Klara lampor borde bara användas (inomhus) i kristallkronor!

 52. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 49
  Säkert inga som helst fel, när man själv kan välja!
  Antar att du har mindre behov av värme från en vanlig glödlampa än vi i Norden.
  Sommartid har vi en otrolig fin och ljus sommar.
  Saknar du den?
  Men satan vad det är mörkt övrig tid.
   
   

 53. István

  Re # 49
  Vad har Du gjort med dina skrotade kvicksilverlampor?
  I Spanien finns såvitt jag vet ingen vettig möjlighet att bli av med dom.
  Bara att slänga dom i soporna. Tillsammans med ölburkar etc. 

 54. Lågvoltslampor.
  Efter att ha slagit sönder ett antal olika ”sladdlambor” i hobbyverkstaden började jag söka alternativ. 220-voltslampor tål inte skakas på. Och det beror på att glödtråden måste vara lång och tunn för att tillräckligt högt motstånd skall erhållas. Fick mig att tänka på billampor som faktiskt håller länge i en förhållandevis ”brutal” miljö. Kort och tjock glödtråd. Använder dem som sladdlampa nu. Kan tappas hur mycket som helst och lyser bra. Håller länge
  För hushållsbruk finns det ju motsvarigheten som ”spottar” men jag har inte sett nåra rundtsrålande

 55. L

  Ingvar E, mina 42W halogenlampor håller inte ens ett halvår, kvicksilverlamporna ungefär 1 år (utomhus). Vanliga glödlampor brukar hålla 3-4 månader så de nya ersättarna är avsevärt dyrare per timme.

 56. Pelle L.
  För takbelysning finns det väl så att säga ”skärmade” armaturer? För läslampor har jag inte hittat nåt vettigt
   
  Istvan
  Jag ligger på dom. Mej veterligt finn det inte nåt vettigt sätt att göra sig av med dem. Dom har börjat lite smått, åtminstone här i Las Palmas med att återvinna glas, klar plast, papper  och batterier men de flesta slänger vad fan som helst i soporna, inklusiva halvfulla färgburkar

 57. Pär Green.
  Det jag saknar här nere är mina leksaker (V8). Och tystnaden.
  L.
  Vore intressant att testa ett lågvoltsalternativ
   

 58. Ingemar

  Det är inte bara då lågenergilamporna går sönder som de kan vara hälsovådliga. Enligt en artikel i i Die Welt så avger lågenergilamporna cancerframkallande gaser närhelst de används:
  The official expert for lighting, Peter Braun, confirmed the magazine’s claims that substances can find there way in the air in a room. ‘Of special concern was that all lights that were tested emitted cancer-causing substances while they operated, and these happened to be the substances that occurred with the highest concentrations,’ Braun told the network.
  http://notrickszone.com/2011/04/17/climate-saving-cfls-now-found-to-emit-deadly-cancer-causing-vapours/

   
  I England protesterar sopgubbarna att hämta sopor som innehåller lågenergilampor.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1363448/We-pick-toxic-new-bulbs-Councils-say-energy-saving-lights-dangerous-binmen.html
  I sin iver att bekämpa CO2-utsläpp så inför nationella regeringar och EU förbud som innebär hälsofaror för många människor.

 59. L

  Ingvar, jag har ett 20-tal halogen-spotlights 12V. Har aldrig bytt någon, de äldsta är 25 år gamla. Har också provat 24V PowerLED men dom kan inte dimmas särskilt bra, blir ett flimmer istället eftersom dom tänds och släcks på millisekunder så att man ska uppfatta ljuset som svagare.

 60. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 56
  Du får lite av min tystnad, har så det blir över, men trivs med den.

 61. L

  Ingvar, jag har både tystnad och V8-muller… 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=I3fTdxOUHEU 

 62. L:
  Där har vi svaret. Kör på lågspänning halogen. rundsrålande?
  Har också provat en LED läslampa. Helt värdelös. Det råder väl inte så stor tvekan att LED-tekniken kommer att förbättras men än så länge ser jag inte den som ett vettigt alternativ. Visserligen lovas rätt häftig livstid men hur mycket ljusutbytet förändras under den tiden är osagt. Så tills dess. Lågvolts och om inte lämpligt högvolts halogen

 63. Bäckström

  L.
  Det låter som du har något vajsing på din 230-volts-el.
  Du borde se över det där, för så dåligt som du beskriver det ska det inte behöva vara?

  /Bäckström
   

 64. L:
  Really cool.  En Riva.
  Njut för tusan!
  Mina V8:or:
  Pontiac Firebird Targa 82
  Pontiac Phoenix  78
  Ford Thunderbird 84
  http://www.nova-data.se  Bilar Galleri

 65. L

  Bäckström, jag har samma erfarenhet från flera boenden. Sämst är dock Konsums glödlampor (Tero) som ofta inte ens lyser i en månad…

   

 66. Mr. G.

  Börje S  No 16
  Det är ju självklart att lågenergilamporna är lampmarknadsförarnas våta dröm eftersom de möjliggjort prishöjningar i ett produktsegment där prissänkningar varit vardag.
  F.ö så finns det – ännu – inga ekonomiska metoder för att återvinna kvickvicksilvret ur  lågenergilamporna så man lagrar ”soppan” i saltgruvor i Tyskland bl.a. Påminner om atomsopornas verklighet.
  ”Miljö”-Partister och -poliker bör reguljärt påminnas och utfrågas om ”logiken” i deras lampbeslut. Svaret blir kanske detsamma som man får när man frågar varför vitt glas och färgat glas skall sopsorteras när man i slutändan blandar det i återvinningsprocessen. Svaret är ”pedagogi”!
   

 67. Mr. G.

  Här en USA-referens:

  <http://us1.campaign-archive1.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=a2f1173a6f&e=8961fbdecd> 

 68. Mr. G.

  Mera från USA:
  Nobel laureate  and Energy Sec. Chu wants ban on light bulbs to continue! Thinks he knows what’s best for you! Nanny state Chu: ’We are taking away your right to waste your own money’ 
   
  <http://paulgregorysblog.blogspot.com/2011/07/nanny-steven-chu-we-are-taking-away.html&gt;
   

 69. Nils

  Ingemar #57

  Inget vidare muntert för en brandman heller kan tyckas.. 

 70. Nils!
  Det var tänkvärt!!
   

 71. Slabadang

  I Styrhytten  på klimatskutan får de kontakt med verkligheten!

  http://www.youtube.com/watch?v=rZD62OhaDTI&feature=related

 72. Mr G
  Inga ”hakar” runt länkar  🙂
  http://us1.campaign-archive1.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=a2f1173a6f&e=8961fbdecd
  fungerar
   
  http://paulgregorysblog.blogspot.com/2011/07/nanny-steven-chu-we-are-taking-away.html&gt
  fungerar ej.kommer fram til bloggen men inte sidan
   

 73. Pelle L

  IE #71
  pröva utan avslutande &gt
   
  http://paulgregorysblog.blogspot.com/2011/07/nanny-steven-chu-we-are-taking-away.html

 74. Pelle L

   Forts från #72
   
  &gt betyder samma som > och kan väl utläsas som Greater Than

 75. Det borde göra mycket att transformera ner 230 till 220v,lamporna
  torde då få längre livslängd.
  Det finns 230 till 2 * 110 volts transformatorer i alla effektklasser.
  ALI.K.
   

 76. AOH

  Ingemar # 57
   
   
  Tack . Även en annan tråd är läsvärt:
   
  http://notrickszone.com/2011/07/08/prof-horst-mahlberg-climate-change-at-most-10-because-of-co2-dominated-by-the-sun/#comment-37836
   
   
  “……Prof. Malberg: My conclusion is one that is completely different: I say it is a basic human right to have clean air, clean water, uncontaminated soil and an ecological system that is intact.
   
  That means the highest priority is environmental protection.
   
  But humans do not have “a right to a stable climate”. That just does not exist…..”
   
  Det är precis det som Maggie och många, många andra här alltid hävdar medan alltf ärre utan insikt och utan framgång  fortfarande försöker med sina sagor om ”vargen kommer”

 77. Mr. G.

  Sorry Ingvar E.!

  Gå till bloggen:

  http://paulgregorysblog.blogspot.com/

  och scrolla sedan fram till inlägget. 

 78. Håkan Bergman

  I England har man väl förbjudit gamla och ny a soptippar, gott så, men man har och bygger inga sopförbränningsanläggningar, utan mal ner hushållssoporna och dumpar dom på åkermark. Hur lång tid kommer det att ta innan all mat odlad i England klassas som otjänlig som människoföda?
   
  ALI.K #74
  Alla elkablar har två trådar, klipp av den ena så spar vi minst hälften av elförbrukningen.

 79. Labbibia

  Slabadang # 71
  🙂 🙂 🙂

 80. Rosenhane

  Labbibia, har du sett denna?

   YouTube – ‪We Are Sinking (German Coast Guard) (Berlitz Ad)‬‏

 81. De så kallade ’lågenergilamporna’ har knappast någon fördel som kan förklara deras popularitet. Det enda är politiska beslut som påtvingar Svensson dessa giftbubblor. 
   
  Energimässigt, ekonomiskt och miljömässigt ! är LED lampan klart att föredra. Den minskar inte sin emission i samma omfattning. Den håller många gånger längre. Har nu haft LED lampor i 4 år ! och fortfarande ingen som gått sönder eller slocknat. Har dem även som utebelysning och de fungerar utmärkt i minus 30 grader vintertid. Tänds omedelbart och drar väldigt lite ström. Vi vill ju ha lite ’mys’ gult i skenet och det får man också om man vill. 
   
  Egentligen borde marknaden själv få råda och då kommer LED lamporna helt säkert att konkurrera ut andra ljuskällor. Det är bara att vänta tills priset sjunker, för det kommer det att göra. Nu drar LED lampor 6 – 8W och ersätter 60W lampor. Priset har redan sjunkit i takt med dollarns värdeförsämring och nu kan man köpa dem betydligt billigare. Mina kostade 10-20 dollar vilket gör dem klart prisvärda. Hur ? importera från Kina ! 

 82. Anders

  Men du har ju glömt en av de viktiga aspekterna; den ”smutsiga” elen!
  http://www.davidicke.com/articles/medicalhealth-mainmenu-37/42461-eco-bulbs-a-health-hazard-for-babies-and-pregnant-women-due-to-mercury-inside

 83. Lejeune

  Mer från USA:
  http://www.svd.se/naringsliv/amerikaner-i-storbrak-om-glodlampor_6316094.svd

 84. Led lysrør

  Vores løsninger giver store muligheder for besparelser på jeres elregning. Hvis du vil have en indikation på, hvor stor jeres energibesparelse kan blive, så udfyld vores online beregningsskema og få et hurtigt