Bra krönika om SMHIs missbruk av RCP8,5

smhi

Jag fick tips av en läsare om en bra ledarkrönika från den 26/6 2020. Det är Jacob Styrenius, frilansande ledarskribent, som har författat texten i Norrköpings Tidningar:

SMHI. Förutspår inte bara väder. Dags för SMHI att leva upp till förtroendet

Ledarkrönika
SMHI:s särskilda roll och höga förtroendesiffror ger anledning att kräva
vetenskaplighet och att de tar ansvar för informationen.

Den Norrköpingsbaserade statliga myndigheten SMHI får allra högst
förtroendesiffror i Sifos senaste undersökning av myndigheternas
anseende. Man får anta att det inte beror på träffsäkerheten i
väderprognoserna. Utan för att myndigheten upplevs som korrekt och
vetenskaplig. Sannolikt har det höga förtroendet också med myndighetens
centrala roll i klimatfrågan att göra.

Myndighetens generaldirektör, Rolf Brennerfelt, synes dela den analysen,
när han kommenterar förtroendesiffrorna i SvD. ”Jag är stolt över mina
medarbetare. Det är inte bara väder. Vi fortsätter vårt enträgna
klimatarbete även under coronapandemin. Det märker folk av.”

SMHI:s ”enträgna klimatarbete” har gjort den till en svensk auktoritet
på området. Det gör det desto allvarligare när informationen från
myndigheten blir snedvriden eller rent felaktig. Som när SMHI
regelmässigt utgår från de mest katastrofala scenarierna i sina
prognoser och i sin kommunikation.

Ett välanvänt scenario i såväl klimatdebatten som i forskningen är
RCP8,5 från FN:s klimatpanel IPCC. Det scenariot har felaktigt tolkats
och använts som en modell som förklarar klimateffekterna i det fall vi
fortsätter precis som förut.

Men RCP8,5 är ett högst teoretiskt scenario där kolanvändandet
femfaldigas, inga begränsande regelverk införs och temperaturen ökar med
sex grader till år 2100. Det betraktades som ett ytterst osannolikt
scenario redan av forskarna som skapade modellen. Och det har blivit än
mer osannolikt sedan dess, tack vare att den politiska och tekniska
verkligheten faktiskt rört sig i rätt riktning.

Kritiken mot RCP8,5 är utbredd internationellt och har på senare tid
framförts i etablerade och väl ansedda tidskrifter som Nature och
Forbes, och återrapporterats av Ny Teknik i Sverige.

Trots att RCP8,5 är ett extremt osannolikt och teoretiskt värstascenario
använder SMHI den ofta som en standardprognos. Såsom i myndighetens
informationsblad om framtida havsnivåer. Förvisso anges inledningsvis
att spannet mellan de olika scenarierna är stort – från 28 till 98
centimeter. Men därefter fokuseras enbart på RCP8,5 med illustrationer
över hur havsnivåerna stiger en hel meter.

Länsstyrelser, kommuner och media tar till sig det här budskapet och gör
det till sitt. I den processen övergår dessutom ofta det värsta
teoretiska scenariot till att betraktas som ett ”sannolikt” eller
”troligt” scenario.

Dokumenten från IPCC är komplicerade och man kan inte räkna med att
varje journalist eller myndighetsperson som berör ämnet ska tugga sig
igenom rapporterna. Det är därför myndiga uttolkare som SMHI spelar en
så viktig roll. De måste därför ta ansvar även för hur deras information
används. Och vara mera mån om att hålla en hög vetenskaplig nivå än att
legitimera RCP8,5 som ett sannolikt scenario.

Att allmänheten felinformeras är givetvis allvarligt på flera sätt.
Politiska beslutsunderlag blir undermåliga. Förtroendet för myndigheter
och journalistik riskeras.

Det synes inte finnas skäl att ifrågasätta SMHI:s engagemang eller
vetenskapliga kompetens. Och myndigheten har en viktig roll i
klimatarbetet. Just därför kan de inte tillåtas att slira med fakta
eller smita från ansvar för informationen. De allra flesta personer i
Sverige är redan övertygade om att klimatfrågan är allvarlig och därtill
brådskande. Att förstärka människors rädsla till att bli större än vad
som är befogat är inte en expertmyndighets uppgift. Det borde man kunna
hålla med om oavsett vilken syn man har i klimatfrågan.

Ändamålen helgar inte medlen. Rätt är rätt och fel är fel. SMHI behöver
göra om och göra rätt. Deras höga förtroende hos svenskarna gör det än
mer angeläget.

Jakob Styrenius

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det är utmärkt att du tar upp det här Ingemar. SMHIs Generaldirektör Rolf Brennerfelt var tidigare aktiv i Centerpartiet. Sedan han utnämndes har SMHI förvandlats till ett propagandaorgan för grön politik. Det är så utnämnings- och anställningsmakten fungerar. Jag på ’utsidan’ kan inte bevisa att det är så. Men den omständigheten att han inte ryter till när SMHIs propagandagrupp agerar visar att det sannolikt är så. Sid 7 och 13 i
  http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-ost.pdf

  Till och med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har låtit sig luras (sid 19 i samma dokument). Det lär ha gått till så att SMHI fick en förfrågan om havsytans höjning av MSB. Returfrågan blev ”skall vi visa värsta scenario?” och på det svarade MSB oskuldsfullt ’ja’. Då redovisar SMHI övre percentil av RCP8.5 ! RCP8.5 är ett extremt räkneexempel som inte kan inträffa i verkligheten, de fysiska förutsättningarna saknas. Och dessutom övre percentil av det! Så går det till på SMHI och SMB i Konungariket Sverige.

  SMHI och SVT har blivit två samarbetspartner. SVT ber om propagandamaterial som SMHIs propagandagrupp levererar. Erik Kjellström SMHI och Pererik Åberg SVT är två som stöder Johan Rockström med skrämsel för en ’Tipping Point’. Om de är vetenskapligt kunniga borde de förstå att utstrålningens ökning med fjärde potensen av temperaturen (det är oerhört mycket) och dessutom koldioxidens avtagande styrka som växthusgas gör en tipping point omöjlig, något som IPCC-AR5 också tydligt redovisar. Men sådana för propagandagruppen otrevliga argument biter inte på dessa alarmister.

  En del av oss kommer ihåg Gunilla Svensson som är professor vid SMHI. I programmet Ekdal-Ekdal i SVT för något år sedan sa hon att det kommer att bli 3.5 grader varmare om en generation. Det innebär 10° till år 2100. Med det slår hon charlatanen Johan Rockström som brukar nöja sig med 8° och 7 m havshöjning. Gunilla tillhör SMHIs propagandagrupp och finns med på SVTs lista över personer som kan kallas in vid behov. På den listan finns däremot inte Lennart Bengtsson (Skräms inte med klimatet), Gösta Pettersson (Falskt Alarm), Elsa Widding, Bjørn Lomborg och du Ingemar.

 2. foliehatt

  Det är viktigt att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom användandet av RCP8.5 som underlag i modelleringar av framtiden.

  Den ger underlag till en bättre ekonomi. För de som använder den.

  Forskargrupper är beroende av publikationer för att kunna erhålla anslag i framtiden. Vetenskapliga tidskrifter vill hellre publicera omvälvande pek än mer mondäna.
  Är slutsatserna i publikationen tillräckligt dramatiska så kan vanliga media få upp ett intresse för publikationen, särskilt om man kan sätta dramatiska rubriker. Att få in sina arbeten i vanliga media också ökar chansen för forskargruppen att bli tilldelade anslag.

  Så – det hela blir en dans runt guldkalven där de olika delarna hetsar varandra mot publikation av mer och mer dramatiska data och slutsatser eftersom det genererar pengar.

  Därför är RCP8.5 så välanvänd. Det är inte så att forskarna är korkade, eller så. Det är pengarna som styr. För, handen på hjärtat, vem skräms till att köpa en blaska på en löpsedel som varnar för 2 cm havshöjning till 2100? ingen, troligen. Men om löpet säger några meter istället så går försäljningen nog bättre.

 3. pekke

  Synd att ledarskribenten inte klart och tydligt påpekade att det finns ingenting som visar på stigande havsnivåer runt Sveriges kuster utan trenden hittills visar sjunkande havsnivåer.
  Att SMHI pratar om stigande havsnivåer när de i verkligheten faktiskt sjunker här är inte speciellt vetenskapligt.

  Han skulle även tydligare påpekat att IPCC har ett antal olika möjliga scenarios och RCP 8.5 är rena skräckboksfantasin, eftersom de flesta inte riktigt vet att det finns flera olika klimatmodeller där RCP85 är värst, samt att ord som ” möjligtvis, troligtvis, kanske, om ” är extremt vanligt i IPCC:s rapporter.

 4. Lasse

  Just havsnivåer och orimliga bedömningar ställer till det för oss medborgare.
  Att felaktiga beräkning ställer till det runt om i landet är irriterande.
  SMHIs olika medarbetare är därtill så fräcka att de påstår sig se saker som inte finns, bla accelererande havsnivåhöjning.
  ” men vi kommer att få se det”

  Pereriks slutkommentar till en mailväxling om solens påverkan på temperaturen slutade abrupt med
  ”jasså du menar så”

  Man tar sig för pannan och slutar förvånas över att det finns fanatister som lånar sig till vad som helst!

 5. Gunnar Juliusson

  Väderrapporterna i TV jämför ju alltid befintligt väder med vad som är ”normalt”, och definitionen av normalt har ju varit perioden 1961-1990. Från kommande årsskiftet ska ju referensperioden ändras till 1991-2020, varvid den vanliga infon att det är varmare än normalt plötsligt kan komma att bli det omvända. Man undrar om SMHI och andra som vill upprätthålla klimatkatastrofrapporteringen har strategier för hur man kan slippa använda den nya referensperioden.

 6. Simon

  Ja fortsätter man på inslagen linje kommer det inte ta länge förrän man i folkmun kommer kallas Statens Mytskapande Hjärntvättande Institution…

  Tankeväckande artikel!

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  # 5 Gunnar J. Mycket intressant kommentar.

 8. Ivar+Andersson

  Enligt Parisöverenskommelsen ska temperaturen stiga högst 2 grader och helst inte över 1.5 grader. Tror inte SMHI på Parisöverenskommelsen utan räknar med att kolförbrukningen ska bli 4 ggr större än år 2000?

 9. Peter Svensson

  Detta är viktigt:

  ”Dokumenten från IPCC är komplicerade och man kan inte räkna med att varje journalist eller myndighetsperson som berör ämnet ska tugga sig igenom rapporterna. Det är därför myndiga uttolkare som SMHI spelar en så viktig roll. De måste därför ta ansvar även för hur deras information används.”

  Det är precis det här som är problemet med klimatdebatten. Det är väldigt få journalister, politiker, debattörer som verkligen har läst och förstått den vetenskapliga forskningen som den presenteras av IPCC. Och man kan inte begära det. Vi är nog många som har läst några kapitel eller avsnitt av en rapport, men till slut storknar man av mängden material. Även om man har en teknisk/vetenskaplig bakgrund och kan förstå sambanden så är det omöjligt att få ett samlat grepp över vad forskningen säger.

  Det är därför man blir utelämnad till ”myndiga uttolkare” och det är det hela debatten går ut på. Att framstå som den myndige, den kunnige och den rättrådige, och peka finger på alla som inte har förstått. Och när man då märker att de till synes trovärdiga myndiga institutionerna, som SMHI, är så osakliga och oärliga om exempelvis RCP 8,5 då tappar man allt förtroende.

  Jag var en av dem som för 10-15 år sedan hade stort förtroende för SVT och uppfattade att de i huvudsak ägnade sig åt saklig och objektiv rapportering, men det förtroendet är numera helt borta. Nu är det väldigt mycket klimatalarmism och anti-Trump, tidigare handlade det om att försköna och mörka problem med integration och brottslighet. Man undrar på vilka fler sätt man blir lurad av SVT.

 10. Håkan Bergman

  Peter Svensson #9
  Karl-Erik Tallmo har en bra sammanfattning av dom oftast feltolkade punkterna i IPCCs AR5WG1 på sin blogg.

  https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ipcc-sager-inte-alltid-vad-man-tror/

 11. Peter Svensson

  #10
  Tack Håkan, det var en bra sammanfattning, den skall jag studera närmare!

 12. Björn

  Om SMHI kan kan säga: ”Skomakare bliv vid din läst”! Men som synes håller sig inte SMHI vid sin ”läst”, utan har också blivit Sveriges främsta spågumma. De kan också numera se in i framtiden och detta med hjälp av moderna spågummekulor som bekostas med våra skatter. Undrar vad en förste siare på SMHI har i lön?

 13. Rolf Mellberg

  #6 Simon

  Nej, nej, det finns redan en klart bättre uttydning av SMHI:

  Sveriges Mytologiska och Hypokondriska Institut

  Det klingar lite bättre fonetiskt sett. (nu ska vi inte bråka om det men rätt ska vara rätt, denna uttydning var först)
  🙂

 14. Simon

  #13 Rolf M
  Haha! ok, jag har inga invändningar 🙂

 15. pekke

  Håkan B. #10
  Karl-Erik Tallmo:s sammanfattning av IPCC:s rapport var mycket bra och lättläst.
  Lång, men lättläst.

  Något att ta upp här på KU kanske ?

 16. jensen

  Hos SMHI saknas klimatperspektiv totalt. Medvetet eller okunskap låter jag vara osagt.
  Sedvanliga cykler är ju 60 år, 120 år, 500 år 1000 år 1500 år , m.m.
  Att då ha 30 år är för mig ett stort frågetecken , vars innebörd belyses av Juliussons tankar.
  Ursprung ? Låter för mig som ett slags omröstningstal utan vetenskaplig bakgrund.
  Att dessutom skeva till det med SMHI´s formuleringar avslöjar SMHI´ovetenskaplighet och politiska underdånighet.
  Fråm SMHI´s hemsida:
  ”RCP 8,5 är det scenario som motsvarar det, som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentrationen av växthusgaser.”
  ” I visningstjänsten presenteras för varje scenario, värden för den övre delen av osäkerhetsspannet, den s.k. 95-e percentilen.”
  ” Projektets syfte är att ………. och tillhandahålla underlag för beslutsfattande till kommuner och landsting.”

 17. Munin

  SMHI påstår att de mäter temperaturer i Sverige. Varför finns ingen information offentlig om hur de gjort/gör den s.k. homogeniseringen av temperaturrådata vid Sveriges mätstationer? Varje ändring som är gjord från 1860 vid berörda mätstationer måste bli offentlig. Obegripligt att klimatändring diskuteras utan att veta vad det är för fiktion SMHI har skapat! Fiktionen hålls hemlig och vilka ändringar som gjorts och på vilka grunder går inte att få en granskning och ingående analys av.

  Hur är det med Uppsalas temperaturserier? Har någon fått fram SMHIs homogeniserade uppgifter och kunnat jämföra med Uppsala universitets uppgifter?

  Samma frågeställning är i lika hög grad relevant för Stockholms temperaturserier. Vad står SMHI för – kör de med Bolincentrets märkliga temperaturserier eller inte?

 18. Christian H

  Centerpolitikern Rolf Brennerfelt blev utnämnd till generaldirektör på SMHI. Han är dessutom agronom, dvs jordbruksexpert, precis som alarmisten Rockström. Vad är det som gör att man sätter sån stor tilltro till agronomer när det klimatets utveckling? Kan det vara för att de vet vilka gödselgivor som bör ges på åkerstycket eller hur mycket kraftfoder kreaturen ska ha? Eller är det helt enkelt så att man vill ha okunniga och därmed lättpåverkade personer på ledande poster?

 19. Fredrik S

  SMHI’s medarbetare är är nog ute för lite i friska luften på dagarna. Lite mer fältarbete.

  Som det är nu misstänker jag tre orsaker till felinformation från deras sida, deras högsta höns, ev screenbrain samt att de tittar för mycket på SVT när de kommer hem av statlig vana.

 20. Rolf Mellberg

  O.T.

  Smaka på den här då!

  Sverige har ju någon sorts klimatlag som – om jag förstår saken rätt – intar en överordnad ställning vad gäller offentliga sektorns alla beslut !(?)

  Nu vill man börja sända upp satelliter i omloppsbana från ESRANGE, alltså hör och häpna från moder SVEAS territorium.

  Raketerna är (gissar jag) knappast vare sig batteridrivna eller tankade med biobränsle (?) så nu gäller det att mobilisera en folkopinion mot detta vanvett. Och varför ska vi sända upp raketer överhuvudtaget? (Vi måste nog be en neuropsykiatrisk funktionsnedsatt ung människa att hjälpa till i kampen.)

  Om vi bara kan flytta lokaliseringen av denna ramp en bit åt väster-, norr- eller österut till Norge, Finland eller Ryssland så kan våra svenska politiker stå med rak rygg och krokig (martini-) arm vid miljö- och klimatkonferensernas salonger och spegelsalar – förklarande hur Sverige framgångsrikt bekämpar utsläpp.

  Jag tror att svart humor kan fungera i den här debatten, vad tror ni?
  Kanske under parollen:
  Låt hela Sveige DÖ!

  Eller finns det en risk att förslaget tas på allvar?

  🙂

 21. Håkan Bergman

  Rolf M. #20
  EU och därmed Sverige har redan en bas för uppskjutning av satelliter, bättre lämpad än möjligen för uppskjutning av satelliter i en polär bana.
  https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2015/12/det-har-ar-kourou-europas-rymdbas/
  Visst, jag ser gärna att vi lämnar EU men vi behöver inte bygga en egen rymdbas för det.
  Förresten, dom första raketerna som nådde ”rymden” var von Brauns V2:or och dom gick på biobränsle, 75%ig etanol framställd av 30 ton potatis per skott, Hilters undersåtar hade nog hellre sett att dom fått äta potatisen.

 22. Fredrik S

  Rolf Mellberg #20

  Jag tycker de kan bygga om Katarinahissen till raketramp, den står ju där och skrotar nu ändå, och fyra iväg raketerna där. Gärna på helger och nätter.

 23. Simon

  Jag har några förslag på vilka som borde sändas upp i omloppsbana 😉

 24. Fredrik S

  Håkan Bergman #21

  Potatis är den godaste drycken, sa de förr här.

  Den serveras nog som brick-lunch i riksdagsrestaurangen.

 25. AG

  Jag har frågat SMHI skriftligen tre gånger genom åren varför de använder RCP8.5 – även för policyfrågor. De har aldrig svarat på den frågan men på alla andra jag skickat in. Kan orsaken vara politisk? Jag finner ingen annan förklaring. Jag råkar också veta att det förekommer stark kritik bland expert reviewers för IPCC inför AR6 att RCP8.5 (och efterföljare) överhuvudtaget används i policysammanhang. Man borde ha en hearing i riksdagen om detta. De enda som är kritiska är SD. Vilket i sig är tragiskt för svensk demokrati. Vad håller de andra på med? (MP förstår jag precis. Men jag ser dem inte som ett demokratiskt parti)